Hotărârea nr. 172/1997

H O T Ă R Â R E privind aplicarea tarifelor pentru confecţionarea materialului dendrofloricol pentru Atelierul de flori al Cimitirului Eternitate

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aplicarea tarifelor pentru confecţionarea materialului dendrofloricol pentru Atelierul de flori al Cimitirului Eternitate

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Economice - Biroul Preţuri şi Tarife şi a Direcţiei Administrare Patrimoniu;

            Având în vedere H.C.L.nr.48/26.08.1996 şi adresa nr.37198/21.07.1997;

            Având în vedere art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Se aprobă practicarea tarifelor pentru confecţionarea materialului dendrofloricol pentru atelierul de flori cu sediul la cimitirul Eternitate conform actelor la prezenta hotărâre.

            Art.2 Tarifele vor fi actualizate funcţie de preţurile de achiziţie la materiale şi evoluţia manoperei de către Serviciul Administrare Patrimoniu.

            Art.3 Valorificarea produselor finite se realizează prin magazinele din incinta cimitirelor ce vor practica un adaos comercial de 20% ca şi la celelalte produse expuse la vânzare.

            Art.4 Sumele rezultate vor fi depuse în contul 5004064541580 deschis la Trezoreria Iaşi.

            Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice - Birou Preţuri şi Tarife şi direcţiei de Administrare Patrimoniu.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              S E C R E T A R,

        Virgiliu Toma                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.172

din 20 octombrie 1997

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                        

 

                                                                                 ANEXA NR.1

                                                               la Hotărârea nr.172 din 20 octombrie 1997

 

 

 

PRETURI SI TARIFE

pentru confecţionare material dendrofloricol

 

 

Denumirea activităţii

 

U.M.

val.fără T.V.A.

Total cu T.V.A.

Total cu adaos

comercial 20%

1. Coroniţă din flori artificial cerate şi cetină de brad 20 flori

buc.

18.500

22.000

26.000

2.Buchete de nuntă

buc.

  5.000

  6.000

  7.000

3. Ornat cos pentru - 25 flori naturale

buc.

  3.000

  3.500

   4.000

4. Aranjamente florale până la 16 flori

buc.

  3.000

  3.500

   4.000

5. Ornat lumânări

buc.

  5.000

  6.000

   7.000

6. Coroniţă flori naturale şi cetină de brad - 20 flori

buc.

  6.500

  7.500

   9.000

7. Coroană din flori artificiale

necerate - 100 flori

buc.

76.000

 

 91.000

8. Jerbă din flori artificiale necerate - 100 flori

buc.

61.000

 

 73.000

9. Jerbă din flori artificiale cerate şi cetină de brad - 40 flori

buc.

52.000

 

 62.500

10.Coroană de flori cerate şi cetină de brad - 70 flori

buc.

73.500

 

 88.000

11.Coroană de flori naturale 1 - 100 flori

buc.

38.500

 

 46.000

12.Coroană de flori naturale 101 - 150 flori

buc.

68.000

 

82.000

13.Jerbă de flori naturale cu lungime peste 70 cm.

buc.

26.500

 

32.000

14.Confecţionat panglici coroană

buc.

  3.000

 

  3.500

15.Tapiţat sicriu

buc.

16.000

 

19.000