Hotărârea nr. 171/1997

H O T Ă R Â R E privind îmbunătăţirea taxelor pentru serviciile de pompe funebre aprobate prin H.C.L.nr.127/21 iulie 1997

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind îmbunătăţirea taxelor pentru serviciile de pompe funebre aprobate prin H.C.L.nr.127/21 iulie 1997

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul Serviciului de Administrare Patrimoniu;

            Având în vedere art.28 din Legea nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale;

            Având în vedere art.20 lit.f din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

            În conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, republicată 1996,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se modifică o parte din taxele speciale pentru serviciile de pompe funebre aprobate prin anexa la H.C.L.nr.127/21 iulie 1997.

            Art.2 Preţurile şi tarifele pentru serviciile de pompe funebre vor fi cele din anexa 1 la prezenta hotărâre.

            Art.3 Sumele rezultate vor fi depuse încontul 5004064541580, deschis la Trezoreria Iaşi şi folosite pentru întreţinerea şi amenajarea cimitirelor.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei de Patrimoniu, Direcţiei Economice pentru a fi adusă la îndeplinire.

 

 

 

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                         SECRETAR,

                    Virgiliu Toma                                              Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.171

din 20 octombrie 1997

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                ANEXA NR.1

                                                                            la Hotărârea nr. 171 din 20 octombrie 1997

PRETURI SI TARIFE

pentru servicii de pompe funebre

 

 

 

 

Nr.crt.

 

Operaţiunea

 

U.M.

 

Preţ - tarif

 

1.

 

 

Astuparea gropii

 

pers.

 

  9.600 lei

 

2.

 

Astuparea gropii cu pământ

(pentru ˝ criptă)

 

 

pers.

 

  4.800 lei

 

3.

 

Astuparea gropii deasupra dalelor de la criptă

 

 

pers.

 

  4.800 lei

 

4.

 

Desfăcut dale

 

 

4 buc.

 

  5.600 lei

 

5.

 

Desfăcut dale (nerostuite)

 

4 buc.

 

  2.800 lei

 

 

6.

 

Depunere decedat la casa mortuară

(Sf.Vasile, Buna Vestire)

 

 

24 h.

 

12.500 lei

 

7.

 

Depunere decedat la casa mortuară (SF.Petru şi Pavel, Sf.Treime şi Eternitate)

 

 

24 h.

 

21.500 lei

 

8.

 

 

 

 

 

Deschiderea (închiderea) cavoului

 

buc.

 

12.000 lei

 

 

9.

 

Decopertarea (săparea) pământului deasupra dalelor de la criptă

 

 

 

buc.

 

14.500 lei

 

 

10.

 

 

Deshumarea propriu-zisă şi strângerea osemintelor

 

 

 

pers.

 

 

18.500 lei

 

11.

 

Copie şi duplicate după diverse documente

 

buc.

 

  5.000 lei

 

 

12.

 

Folosirea sălii de parastas la cimitirul Sf.Petru şi Pavel (până la 30 persoane)

 

 

lei/oră

 

93.000 lei

 

13.

 

Folosirea sălii de parastas la cimitirul Sf.Petru şi Pavel (între 31 şi 50 persoane)

 

 

lei/oră

 

130.500 lei

 

14.

 

Folosirea sălii de parastas la cimitirul Sf.Petru şi Pavel (între 51 - 75 persoane)

 

 

lei/oră

 

206.600 lei

 

15.

 

Identificarea locului de veci

Trasarea şi jalonarea locului de veci

 

lei/loc

lei/loc

 

   5.600 lei

   4.400 lei

 

16.

 

Ingrijire mormânt

 

lei/oră

  

   5.600 lei

 

 

17.

 

Inhumare oseminte aduse din alt loc

 

pers.

 

   5.600 lei

 

 

18.

 

Inhumare propriu-zisă

 

pers.

 

18.300 lei

 

 

19.

 

Intreţinere generală cimitir

 

 

loc/an

 

  7.000 lei

 

20.

 

Montare şi cimentare dale din beton (4 buc.)

 

 

4 buc.

 

19.000 lei

 

21.

 

Montat dale (fără chituirea rosturilor)

 

 

 

 

4 buc.

 

 

  5.000 lei

 

22.

 

 

 

Montat cruce

 

lei/loc

 

  5.600 lei

 

 

23.

 

Obţinerea unui “loc de înhumare” pentru o perioadă de 7 ani

 

 

loc.

 

10.000 lei

 

24.

 

Obţinerea sau răscumpărarea unui “loc de înhumare” pentru o perioadă de 25 ani

 

 

 

 

loc.

 

 70.000 lei

 

25.

 

Obţinerea unui loc de veci

 

loc.

 

150.000 lei

 

26.

 

Săparea gropii poligonale pentru înhumare

 

buc.

 

 

  51.000 lei

 

27.

 

Săparea gropii pentru jumătate de criptă

 

buc.

 

 

  24.000 lei

 

28.

 

Transport decedat cu targa de la “Casa Mortuară”

 

 

pers.

 

 11.500 lei

 

29.

 

Taxă acces auto în cimitire 

 

 

buc.

 

   1.000 lei

 

30.

 

Autorizaţii execuţie pentru :

- criptă

 

- lucrare suprafaţă

 

- montat grilaj

 

 

buc.

 

buc./loc.

 

buc./loc.

 

 

10.000 lei

 

15.000 lei

 

  5.000 lei

 

 

 

31.

 

Taxă folosinţă utilităţi de către executanţii de lucrări

 

 

una/zi

 

 5.000 lei

 

32.

 

Taxă pentru închirieri unelte agricole pentru

întreţinere morminte

 

 

1 buc./4 ore

 

 1.000 lei