Hotărârea nr. 152/1997

H O T Ă R Â R E privind schimbarea denumirii Bulevardului Copou în Bulevardul Carol I şi amplasarea unei plăci de metal pe clădirea care adăposteşte Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iaşi cu textul "Fundaţia Regele Ferdinand"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind schimbarea denumirii Bulevardului Copou în Bulevardul Carol I şi amplasarea unei plăci de metal pe clădirea care adăposteşte Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” din Iaşi, cu textul “Fundaţia Regele Ferdinand”

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere referatul de specialitate al Comisiei pentru cultură a Consiliului Local, prin care se propune schimbarea denumirii Bulevardului Copou în Bulevardul Carol I şi amplasarea unei plăci de metal cu textul “Fundaţia Regele Ferdinand”, pe clădirea care adăposteşte Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu”din Iaşi,

            Având în vedere meritele deosebite ale regelui Carol I  în dobândirea independenţei de stat a României şi crearea celor mai importante instituţii ale statului român modern, ţinând cont de faptul că regimul juridic al tuturor fundaţiilor şi ale legilor care au decurs din ea, ca să nu mai aducem în discuţie meritele istorice ale regelui Ferdinand,

            In conformitate cu prevederile art.20 lit.m,l din Legea nr.69/1991 - privind administraţia publică locală, modificată şi completată conform O.G.nr.22/1997,

            Având în vedere prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă schimbarea denumirii Bulevardului Copou în Bulevardul Carol I.

            Art.2 Se aprobă amplasarea unei plăci de metal, cu textulFundaţia Regele Ferdinand”, pe frontispiciul clădirii care adăposteşte Biblioteca Centrală UniversitarăMihai Eminescu” din Iaşi.

            Art.3 Comisia pentru cultură va da publicităţii prezenta hotărâre şi se va ocupa de strângerea fondurilor necesare pentru cheltuielile de execuţie a plăcii, pe care le va colecta în contul extrabugetar al Primăriei Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     S E C R E T A R,

Laurenţiu Popescu                                                     Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.152

din 18 august 1997