Hotărârea nr. 127/1997

H O T Ă R Â R E privind taxele pentru activitatea de pompe funebre din cadrul cimitirelor din municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind taxele pentru activitatea de pompe funebre din cadrul cimitirelor din municipiul Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului de administrare patrimoniu,

            Având în vedere art.20 lit.f din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, republicată în 1996,

            Având în vedere prevederile art.58 din Legea nr.27/994 privind impozitele şi taxele locale,

            In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, republicată în 1996,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă taxele speciale pentru sperviciile de pompe funebre conform anexei.

            Art.2 Sumele rezultate vor fi depuse în contul 5004064541580 deschis la Trezoreria Iaşi, folosite la întreţinerea şi amenajarea cimitirelor.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei de administrare patrimoniu şi Direcţiei economice pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    S E C R E T A R,

      Vasile Munteanu                                                 cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.127

din 21 iulie 1997

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                                     ANEXA

                                                                                                             la Hotărârea nr.127

                                                                                                               din 21 iulie 1997

 

 

 

PRETURI SI TARIFE

pentru servicii de pompe funebre

 

 

 

Nr.crt.

 

Operaţiunea

 

U.M.

 

Preţ - tarif

 

1.

 

 

Astuparea gropii

 

pers.

 

  9.600 lei

 

2.

 

Astuparea gropii cu pământ

(pentru 1/2 criptă)

 

 

pers.

 

  4.800 lei

 

3.

 

Astuparea gropii deasupra dalelor de la criptă

 

 

pers.

 

  4.800 lei

 

4.

 

Desfăcut dale

 

 

4 buc.

 

  5.600 lei

 

5.

 

Desfăcut dale (nerostuite)

 

4 buc.

 

  2.800 lei

 

 

6.

 

Depunere decedat la casa mortuară (Eternitate, Sf.Vasile, Buna Vestire)

 

 

24 h.

 

12.500 lei

 

7.

 

Depunere decedat la casa mortuară (SF.Petru şi Pavel)

 

 

24 h.

 

21.500 lei

 

8.

 

Deschiderea (închiderea) cavoului

 

buc.

 

12.000 lei

 

 

9.

 

Decopertarea (săparea) pământului deasupra dalelor de la criptă

 

 

 

buc.

 

14.500 lei

 

 

10.

 

 

Deshumarea propriu-zisă şi strângerea osemintelor

 

 

 

pers.

 

 

18.500 lei

 

11.

 

Eliberare document

 

buc.

 

  5.000 lei

 

 

12.

 

Folosirea sălii de parastas la cimitirul Sf.Petru şi Pavel (până la 30 persoane)

 

 

lei/oră

 

93.000 lei

 

13.

 

Folosirea sălii de parastas la cimitirul Sf.Petru şi Pavel (între 30 şi 50 persoane)

 

 

lei/oră

 

130.500 lei

 

14.

 

Folosirea sălii de parastas la cimitirul Sf.Petru şi Pavel (între 50 - 75 persoane)

 

 

lei/oră

 

206.600 lei

 

15.

 

Identificarea locului de veci

 

 

lei/oră

 

   5.600 lei

 

16.

 

Ingrijire mormânt

 

lei/oră

  

   5.600 lei

 

 

17.

 

Inhumare oseminte aduse din alt loc

 

pers.

 

   5.600 lei

 

 

18.

 

Inhumare propriu-zisă

 

pers.

 

18.300 lei

 

 

19.

 

Intreţinere spaţii între morminte şi aleile din incinta cimitirelor (Eternitate, Sf.Treime, Sf.Vasile, Sf.Petru şi Pavel)

 

 

loc/an

 

  7.000 lei

 

20.

 

Intreţinere spaţii între mormintele din incinta cimitirului “Buna Vestire”CUG

 

 

loc/an

 

  4.800 lei

 

21.

 

Montare şi cimentare dale din beton (4 buc.)

 

 

4 buc.

 

19.000 lei

 

22.

 

Montat dale (fără chituirea rosturilor)

 

 

 

4 buc.

 

 

  1.500 lei

 

23.

 

 

 

Montat cruce

 

ora

 

  5.600 lei

 

 

24.

 

Obţinerea unui “loc de înhumarepentru o perioadă de 7 ani la “Eternitate”, Sf.Petru şi Pavel, Sf.Vasile

 

 

loc.

 

10.000 lei

 

25.

 

Obţinerea unui “loc de înhumare” pentru o perioadă de 7 ani (Sf.Treime)

 

 

loc.

 

  6.000 lei

 

26.

 

Obţinerea unui “loc de înhumare” pentru o perioadă de 7 ani cimitirul Buna Vestire CUG

 

 

loc.

 

  5.000 lei

 

27.

 

Obţinerea unui “loc de înhumarepentru o perioadă de 99 ani, Eternitate, Sf.Petru şi Pavel, Sf.Vasile

 

 

loc.

 

55.500 lei

 

28.

 

Obţinerea unui “loc de înhumare” pentru o perioadă de 99 ani, Sf.Treime, Buna Vestire CUG

 

 

loc.

 

41.600 lei

 

29.

 

Răscumpărarea unui “loc de veci” pentru o perioadă de 99 ani, cimitirul Eternitate

 

 

loc.

 

80.500 lei

 

30.

 

Săparea gropii poligonale pentru înhumare

 

buc.

 

 

51.000 lei

 

31.

 

Săparea gropii pentru jumătate de criptă

 

buc.

 

 

24.000 lei

 

32.

 

Transport decedat cu targa de la “Casa Mortuară”

 

 

pers.

 

11.500 lei

 

33.

 

Taxă acces auto în cimitire  (Eternitate, Sf.Petru şi Pavel)

 

 

 

 

buc.

 

  1.000 lei

 

34.

 

Autorizaţii execuţie lucrări

- criptă

 

- lucrări de suprafaţă

 

 

buc.

 

buc.

 

10.000 lei

 

15.000 lei

 

35.

 

Răscumpărare loc 25 de ani

- cimitirul Eternitate

- cimitirul SF.Vasile

- cimitirul SF.Treime

 

loc.

loc.

loc.

 

20.000 lei

16.000 lei

12.000 lei