Hotărârea nr. 122/1997

H O T Ă R Â R E privind colaborarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu MOLDAVIAN AIRLINES

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind colaborarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi  cu MOLDAVIAN AIRLINES

 

           

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere oferta MOLDAVIAN AIRLINES - Chişinău, pentru a colabora în sensul de a înfiinţa o agenţie de voiaj în municipiul Iaşi,

            In conformitate cu art.20 lit.v şi art.785 din Legea nr.69/1991, lege privind administraţia publică locală, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă nr.22 din 29 mai 1997- şi art.28 din aceeaşi lege,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă în principiu colaborarea cu MOLDAVIAN AIRLINES- Chişinău în care scop Consiliul Local pune la dispoziţie acestei firme un spaţiu pentru înfiinţarea unei agenţii de voiaj în municipiul Iaşi.

            Art.2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să negocieze şi să semneze contractul de colaborare.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             SECRETAR,

      Iosefina Moroşan                                                            Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.122

din 23 iunie 1997