• Hotărârea 391/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 241 din 28 iunie 2019 referitor la aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici aferenți documentației de autorizare a lucrărilor de intervenții (DALI) pentru proiectul „Modernizarea și reabilitarea Esplanadei Teatrului Național Vasile Alecsandri”
 • Hotărârea 390/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind adoptarea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021
 • Hotărârea 389/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat necesar pentru implementarea proiectului “IAȘUL ACCESIBIL PENTRU TOȚI” între Municipiul Iași și APTA – Alianța pentru Promovarea Transportului Alternativ Iași
 • Hotărârea 388/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Modernizare Soseaua Bucium”
 • Hotărârea 387/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Modernizare Drum Acces Aeroport”
 • Hotărârea 386/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Amenajare spatiu de joaca pentru copii cu dizabilitati si zona de relaxare pentru adulti cu dizabilitati Parc Expozitiei – strada General Toma Dimitrescu”
 • Hotărârea 385/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 54/2020 privind gospodărirea și instaurarea unui climat de ordine și curățenie în municipiul Iași
 • Hotărârea 384/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerea cererii de finanțare pentru proiectul „Centre de educație online în Municipiul Iași” în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020
 • Hotărârea 383/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2020
 • Hotărârea 382/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 42/2020 privind acordarea de burse elevilor din învățământul preuniversitar din Municipiul Iași pentru anul școlar 2019 – 2020
 • Hotărârea 381/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 350/31.08.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
 • Hotărârea 380/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal Iași șoseaua Iași - Tomești fn număr cadastral 161932 elaborat pentru construire hală de producție și depozitare persoană fizică
 • Hotărârea 379/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal Iași STRADA AUREL VLAICU NR. 54A STRADA IGNAT NR. 2 NUMĂR CADASTRAL 164088 127063 121600 138824 elaborat pentru construire centru comercial împrejmuire amplasare mijloace publicitare amenajare parcare amenajare acces auto și pietonal persoane juridice
 • Hotărârea 378/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal IAȘI STRADA MIHAIL STURZA NR 77 NUMAR CADASTRAL 150593 întocmit pentru construire hală și birouri persoane fizice
 • Hotărârea 377/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI ZONA VITICULTORI T64 NUMĂR CADASTRAL 161722 întocmit în vederea construirii unei locuințe unifamiliale anexe și împrejmuire pe teren proprietate persoane fizice
 • Hotărârea 376/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI STRADA DEALUL ZORILOR NR. 5 NUMĂR CADASTRAL 157459 întocmit pentru construire locuință individuală persoană fizică
 • Hotărârea 375/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 4.1. a H.C.L. 225 din 30.06.2020 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași cu terenurile cuprinse în Anexele 1- 6
 • Hotărârea 374/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L. 225 din 30.06.2020 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași cu terenul cuprins în Anexa 1
 • Hotărârea 373/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea protocolului de colaborare cu Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași pentru perioada 2020-2021
 • Hotărârea 372/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată către: U.A.T Comuna Comarna U.A.T Comuna Răducăneni și U.A.T Comuna Bârnova a unor materiale recuperate în urma lucrărilor de modernizare a căii de rulare tramvai betoane asfalt material granular traverse și stâlpi din beton.
 • Hotărârea 371/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Colegiului Pedagogic ”Vasile Lupu” Iași în cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 unități de învățământ preuniversitar de stat
 • Hotărârea 370/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Iași și UAT Comuna Holboca pentru exploatarea în interes comun a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate
 • Hotărârea 369/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului Radu Varia
 • Hotărârea 368/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal IAȘI șoseaua Iași – Ungheni nr. 68H NUMĂR CADASTRAL 159656 întocmit pentru construire hală spații anexe birouri persoane fizice
 • Hotărârea 367/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA PACURARI (T61) NUMAR CADASTRAL 150435 întocmit pentru construire locuință unifamiliala persoane fizice
 • Hotărârea 366/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA AUREL VLAICU NR. 28A NUMAR CADASTRAL 142486 Întocmit in vederea construirii unui bloc de locuințe pe teren proprietate persoana juridica
 • Hotărârea 365/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal IAȘI ZONA GALATA NUMĂR CADASTRAL 157373 întocmit pentru construire imobil locuințe colective persoană juridică
 • Hotărârea 364/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal IAȘI ȘOSEAUA BUCIUM NR. 80A NUMĂR CADASTRAL 129021 întocmit pentru supraetajare construcție existentă C1 persoane fizice
 • Hotărârea 363/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal Iași STRADA MR. POPESCU EREMIA NR. 33-35 NUMĂR CADASTRAL 162036 întocmit pentru construire locuință individuală persoană juridică
 • Hotărârea 362/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal Iași Zona Viticultori (T64) număr cadastral 140085 întocmit pentru construire locuință individuală persoană fizică
 • Hotărârea 361/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI STRADA SARARIE NR. 200 NUMĂR CADASTRAL 143647 143659 întocmit în vederea construirii unei baze sportive persoană juridică
 • Hotărârea 360/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de către Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996 consemnate în procesul verbal de ședință nr. 93774/17.09.2020
 • Hotărârea 359/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind darea în administrare către Administrația Națională “Apele Romane” a trei terenuri aflate în proprietatea publică a Municipiului Iasi pentru implementarea proiectului WATMAN - “Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor - etapa II”
 • Hotărârea 358/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului – Cadru Caietului de sarcini model - Contract de închiriere model - Contract de utilizare temporară Lista tarife (închirieri ocazionale) în vederea utilizării și închirierii bunurilor imobile temporar disponibile din unitățile de învățământ de pe raza Municipiului Iasi
 • Hotărârea 357/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Creșe
 • Hotărârea 356/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași prin transformarea unor funcții publice ca urmare a promovării în clasă
 • Hotărârea 355/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Inspectoratul Școlar Județean Iasi Municipiul Iasi și Compania de Transport Public Iasi în vederea susținerii cazării elevilor în locația Cămin II situat în Calea Chișinăului
 • Hotărârea 354/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui acord de parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România în vederea organizării la Iaşi a „Galei Premiilor Uniunii Artiștilor Plastici din România pentru anul 2019”
 • Hotărârea 353/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea ” Planului de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima” pentru Municipiul Iași
 • Hotărârea 352/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2020
 • Hotărârea 351/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare post - mortem al Municipiului Iași domnului Virgil Săhleanu
 • Hotărârea 350/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta
 • Hotărârea 349/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Iași în calitate de partener lider în proiectul finanțat prin programul LIFE al Comisiei Europene apelul de proiecte 2020 - Acțiuni pentru Climă (Climate Action) pentru achiziția și instalarea a 10 ansambluri City Tree
 • Hotărârea 348/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile septembrie - octombrie 2020
 • Hotărârea 347/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a mijloacelor fixe cuprinse in Anexa 1 în vederea casării
 • Hotărârea 346/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat cu Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Serviciile Sociale – FONSS privind sprijinirea procesului de integrare a persoanelor fără adăpost din Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 345/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal IASI BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU NR. 75 NUMAR CADASTRAL 159878 intocmit pentru construire locuinte colective persoane fizice
 • Hotărârea 344/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI T130 PLAN SECUND SOSEAUA TOMESTI NUMAR CADASTRAL 122601 intocmit pentru construire service auto si functiuni conexe persoana juridica
 • Hotărârea 343/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal Iasi strada Fermei nr. 98D numar cadastral 136848 intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte individuale persoana fizica
 • Hotărârea 342/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal IASI STRADA STRUGURILOR NR. 41 NUMAR CADASTRAL 154507 intocmit pentru construire locuinta colectiva mica persoana fizica
 • Hotărârea 341/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal IASI ZONA BUCIUM NUMAR CADASTRAL 139436 intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte colective si dotari anexe persoana juridica
 • Hotărârea 340/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BULEVARDUL CHIMIEI NR. 14 NUMAR CADASTRAL 121895 intocmit in vederea construirii unei hale de productie si depozitare pe teren proprietate persoana juridica
 • Hotărârea 339/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA FRATILOR/FRIEDERICH NR. 40 NUMAR CADASTRAL 139735 intocmit pentru construire locuinta colectiva mica persoana fizica
 • Hotărârea 338/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii nr. 152/1998 consemnate in Procesul verbal de şedinţă nr. 83389/20.08.2020
 • Hotărârea 337/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii nr. 114/1996 consemnate in Procesul verbal de şedinţa nr. 83391/20.08.2020
 • Hotărârea 336/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trasmiterea concesiunii terenului proprietate privata a Municipiului Iaşi în suprafaţă de 132 79 mp situat în Iași str. Pacurari nr 548-549 de pe ASOCIATIA AURORA SA TG.FRUMOS pe SC MEDIMAGIS SRL
 • Hotărârea 335/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind darea in administrare a terenului in suprafata 336 mp situat in Iasi str. Ghica Voda fara numar Tarlaua 22 Parcela CAT 721/13 proprietate privata a Municipiului Iasi si a terenului in suprafata de 241 mp situat in Iasi strada Sfantul Lazar fara numar Tarlaua 22 Parcela 721/16 catre Serviciul Roman de Informatii – U.M. 0807 Iasi cu sediul in Iasi strada Sfantul Lazar nr. 3
 • Hotărârea 334/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată a autovehiculelor marca Mercedes – Benz cu număr de înmatriculare IS-08-GNY și IS-08-GNV în proprietatea UAT Comuna Sinești
 • Hotărârea 333/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată a autovehiculului Magirus – Deutz cu număr de înmatriculare IS-08-GNW în proprietatea UAT Comuna Vlădeni județul Iași
 • Hotărârea 332/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată a autovehiculului marca Fiat Doblo cu număr de înmatriculare IS-06-GBJ în proprietatea UAT Comuna Costuleni
 • Hotărârea 331/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de functii al Politiei Locale Iași
 • Hotărârea 330/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind indreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 263/30.07.2020 respectiv art. 1 alin. 8
 • Hotărârea 329/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui acord de parteneriat cu Opera Naţională din Iaşi în vederea organizării la Iaşi a „Galei aniversare Ruxandra Donose-30 de ani de activitate internationala”
 • Hotărârea 328/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat cu Asociatia Real Sports in vederea organizarii evenimentului „Cupa Iasului la Mountain Bike” ce se va desfasura in data de 3 octombrie 2020
 • Hotărârea 327/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revizuirea bugetului proiectului „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein - Iași str. Cuza Voda nr. 2”
 • Hotărârea 326/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli rectificat pe anul 2020 al S.C. SERVICII PUBLICE IAŞI S.A.
 • Hotărârea 325/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2020
 • Hotărârea 324/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului Ion Hadârcă
 • Hotărârea 323/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului Ştefan Dimofte
 • Hotărârea 322/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului Victor Toader Năstase
 • Hotărârea 321/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF – Anexa 1) Organigramei (Anexa 2) și a Statului de funcţii (Anexa 3) începând cu data de 01 Septembrie 2020 pentru instituţia de spectacole şi concerte Ateneul Național din Iași
 • Hotărârea 320/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 14/31.01.2020 privind obiectivul “Reparatii capitale infrastructura pasaj superior Alexandru cel Bun”
 • Hotărârea 319/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico - econimici și a devizului general pentru investiția “Stadion Municipal Iași"
 • Hotărârea 318/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice (Studiu de fezabilitate Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie Proiect Tehnic) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Modernizare străzi în Municipiul Iaşi - Strada Ion Roată”
 • Hotărârea 317/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice (Studiu de fezabilitate Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi indicatorii tehnico – economici) pentru Grădiniţa Codrescu
 • Hotărârea 316/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice revizuite (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie Proiect Tehnic indicatori tehnico-economici si deviz general) pentru investiţia „Proiectare şi modernizare stradela Sofia Nădejde prin supralărgire la patru benzi de circulaţie pe tronsonul Pod Cicoarei-Str. Cicoarei”
 • Hotărârea 315/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului de Predare - Preluare a sectoarelor de drum național DN 24 km 183+941 - km 188+150 si DN 24 km 191+035 - km 202+259 si a terenurilor aferente situate in intravilanul Municipiului Iasi din administrarea Ministerului Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor in administrarea Consiliului Local al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 314/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind susţinerea structurilor sportive definite conform Legii 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare pe durata prelungirii stării de alertă printr-o serie de măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 măsuri instituite în baza Legii nr. 55/2020 şi a Hotararii Guvernului nr. 476/16.06.2020
 • Hotărârea 313/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea unor facilități către donatorii de sânge și/sau plasma
 • Hotărârea 312/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de măsuri necesar demarării anului școlar 2020 – 2021 în condițiile prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19
 • Hotărârea 311/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2020
 • Hotărârea 310/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași” antrenorilor emeriți din Municipiul Iași
 • Hotărârea 309/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Iaşi Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi Serviciul Voluntar de Ambulanță unităţile şcolare din Municipiului Iaşi implicate în acest proiect şi Poliţia Locală Iaşi cu privire la accesul pe terenurile de sport a copiilor/tinerilor în mod gratuit pentru desfăşurarea de activităţi sportive pe durata vacanţelor şcolare dar şi în week-end-uri pe tot parcursul anului în condiţii de siguranţă
 • Hotărârea 308/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 225 din 30.06.2020 cuprinzand inventarele domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenurile cuprinse in Anexele 1-4
 • Hotărârea 307/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Tarifar APAVITAL S.A. pentru perioada 2020 – 2024
 • Hotărârea 306/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 285/30.10.2000
 • Hotărârea 305/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind darea in administrare catre Directia Crese a imobilului (constructie si teren aferent) situat in Iasi Bulevardul Independentei langa bl. D1-D2 pentru o perioada de trei ani
 • Hotărârea 304/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului a indicatorilor tehnico - econimici și a devizului general pentru investiția“Construire sală de sport competițională de nivel internațional"
 • Hotărârea 303/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA HOLBOCA NR. 2 CARTEA FUNCIARA 147834 123233 122541 149041 NUMAR CADASTRAL 5525 5524/1 5524/2 5524/3 intocmit in vederea construirii de spatii de birouri locuinte colective spatii comerciale si alte functiuni asociate persoane fizice
 • Hotărârea 302/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal IASI STRADA BELVEDERE NR 12 NUMAR CADASTRAL 156425 intocmit pentru construire locuinta unifamiliala persoane fizice
 • Hotărârea 301/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA NICOLINA T2 NUMAR CADASTRAL 127785 intocmit pentru construire spatii comerciale si depozitare persoana juridica
 • Hotărârea 300/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal IASI STRADA BUCUR NR. 20-22 NUMAR CADASTRAL 134528 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale persoana fizica
 • Hotărârea 299/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA BOIANGIU NR. 2 NUMAR CADASTRAL 162123 intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinta individuala si functiuni complementare persoane fizice
 • Hotărârea 298/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi extravilan Bucium numar cadastral 162298 162297 intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte individuale si anexe persoane fizice
 • Hotărârea 297/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi Soseaua Iasi – Tomesti nr. 15C numar cadastral 155700 intocmit pentru extindere spatiu de productie existent persoana juridica
 • Hotărârea 296/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ITALIANA NUMAR CADASTRAL 144186 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale si anexe persoana fizica
 • Hotărârea 295/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Iasi Strada Sararie nr. 104 numar cadastral 125298 intocmit pentru construire imobil locuinta colectiva mica si spatii cu destinatie comert si servicii persoana juridica
 • Hotărârea 294/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA SFANTUL IOAN NR. 23 NUMAR CADASTRAL 139554 intocmit in vederea construirii de spatii de productie depozitare si anexe aferente pe teren proprietate persoana juridica
 • Hotărârea 293/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii nr. 152/1998 consemnate in Procesul verbal de şedinţă nr. 72285/21.07.2020
 • Hotărârea 292/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii nr. 114/1996 consemnate in Procesul verbal de şedinţa nr. 72287/21.07.2020
 • Hotărârea 291/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 290/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei de folosinţă gratuită a bunului imobil din Iaşi str. Grigore Ureche nr. 7 (Casa cu Absidă Laurențiu Ulici) având suprafaţa utilă de 423 70 mp atribuit catre Uniunea Scriitorilor din Romania-Filiala Iasi
 • Hotărârea 289/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind închirierea spațiilor cu destinația de locuință situate în Iași șoseaua Nicolina nr. 105-107 bl. 1004 tronson I și II aflate în proprietatea privată a Municipiului Iași
 • Hotărârea 288/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 42 mp situat în Iaşi Strada Lascăr Catargi nr. 20 înscris în Cartea Funciară nr. 135866 UAT Iași nr. cadastral 6383 proprietatea privată a Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 287/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă 4 90 mp reprezentând cota indiviză de 0 41% din terenul cu numărul cadastral 432 situat în Iaşi Șos. Păcurari nr. 75 bloc 477 sc.B înscris în cartea funciară 125050/ UAT Iaşi aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 286/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă 6.88 mp reprezentând cota indiviză de 1 07% din terenul cu numărul cadastral 1267 situat în Iaşi Șos. Nicolina nr. 25 bloc 957 înscris în cartea funciară 125012/UAT Iaşi aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 285/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă 3 14 mp reprezentând cota indiviză de 0 41% din terenul cu numărul cadastral 819 situat în Iaşi Șos. Nicolina nr. 15 bloc 944 înscris în cartea funciară 127226/ UAT Iaşi aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 284/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 3 23 mp reprezentând cota indiviză de 0 24 % din terenul cu numărul cadastral 340 situat în Iaşi str. Petre Țuțea nr. 25 bl. 917 tronson I parter înscris în cartea funciară nr.120860 Iaşi aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 283/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 5 79 mp reprezentând cota indiviză de 0 43% din terenul cu numărul cadastral 340 situat în Iaşi str. Petre Țuțea nr. 25 bl. 917 tronson I parter înscris în cartea funciară nr. 120860 Iaşi aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 282/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 305 mp situat în Iași str. Spinți nr.1 având număr cadastral 166363 înscris în cartea funciară nr. 166363 UAT Iași aparținând domeniului privat al Municipiului Iași
 • Hotărârea 281/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă 45 mp situat în Iaşi strada Morilor lângă nr. 31-33 având număr cadastral 167368 înscris în cartea funciară nr. 167368 UAT Iaşi aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 280/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenurilor situate în Iași str. Strapungere Silvestru nr. 14 bl. CL17 parter în suprafață de 48 mp având număr cadastral 165047 înscris în cartea funciară nr. 165047 UAT Iași și în suprafață de 9 mp având număr cadastral 157717 înscris în cartea funciară nr. 157717 UAT Iași aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 279/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în folosinţă gratuită către Casa de Cultură a Sindicatelor a bunului imobil constând în 8 (opt) locuri de parcare
 • Hotărârea 278/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Iasi pentru ipotecarea constructiei cu nr. cadastral 150439 – C1 – U3 proprietate privata edificata pe terenul proprietate a municipiului Iasi situat in str. Mosu nr. 1
 • Hotărârea 277/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitațiile de atribuire a contractelor de concesionare /vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a Municipiului Iași aflate în administrarea Direcției Fond Locativ
 • Hotărârea 276/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata 300 mp avand nr. cadastral 165565 situat in Iasi str. Bariera Veche Tarlaua 23 Parcela 7113/10 proprietate privata a Municipiului Iasi catre Fundatia Star of Hope Romania
 • Hotărârea 275/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 105 / 31.03.2020 referitoare la adoptarea Planului de măsuri în vederea prevenirii și combaterii răspândirii COVID-19
 • Hotărârea 274/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași a unor mijloace fixe neamortizate integral aflate în administrarea și exploatarea Serviciului Eficiență Energetică și Utilități Publice și a SC Veolia Energie Iași S.A scoaterea din funcțiune casarea și valorificarea acestora
 • Hotărârea 273/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate publica a Municipiului Iasi în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA pentru executarea lucrarilor de alimentare inlocuire retea electrica aeriana cu retea subterana modernizare reabilitare subtraversari si alte tipuri de lucrari efectuate asupra unor capacitati electrice
 • Hotărârea 272/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Iaşi şi SC Concord Service Center pentru organizarea la Iaşi a “Campionatelor Naţionale Individuale Under 18” sub egida Federaţiei Române de Tenis în perioada 01-09 august 2020
 • Hotărârea 271/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării proiectelor sportive în baza Procedurii privind acordarea de finanţări din bugetul Municipiului Iaşi pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului cu modificarile si completarile ulterioare (Raliul Iasului)
 • Hotărârea 270/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării proiectelor sportive în baza procedurii privind acordarea finanţării din bugetul Municipiului Iaşi pentru proiecte sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi a sportului cu modificarile şi completarile ulterioare (Champions League Socca)
 • Hotărârea 269/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat cu Colegiul “Costache Negruzzi” Iasi si Liceul Teoretic de informatica “Grigore Moisil” Iasi in vederea sustinerii participarii echipelor de elevi la Festivalul Concurs BOOVIE 2020 ce se va desfasura in perioada 28-30 august 2020
 • Hotărârea 268/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile august - septembrie 2020
 • Hotărârea 267/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de Organizare și Funcționare şi a Organigramei Clubui Sportiv Municipal Iaşi 2020 instituţie publică înfiinţată în subordinea Consiliului Local Iaşi ca structură sportivă cu personalitate juridică de drept public
 • Hotărârea 266/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind indreptarea erorii materiale din textul Hotararii Consiliului Local nr. 54/2020 (pentru reglementarea normelor privind gospodarirea si instaurarea unui climat de ordine si curatenie in municipiul Iasi)
 • Hotărârea 265/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași prin transformarea unor funcții publice și contractuale ca urmare a promovării în grad profesional
 • Hotărârea 264/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea unor lucrari de investitii realizate de Municipiul Iasi catre institutii care administreaza bunuri imobile proprietatea Municipiului Iasi
 • Hotărârea 263/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată către: U.A.T Comuna Ciortești U.A.T Comuna Costuleni U.A.T Comuna Țuțora U.A.T Comuna Tomești U.A.T Comuna Ciurea U.A.T Comuna Dobrovăț U.A.T Comuna Victoria și UAT Orașul Podu Iloaiei. materiale recuperate (betoane asfalt material granular) și traverse din beton
 • Hotărârea 262/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind “îndreptarea erorilor materiale identificate în cuprinsul Anexei la Hotărârea de Consiliul Local numărul 551 din 20.12.2018 privind aprobarea Registrului local al spaţiilor verzi din Municipiul Iaşi”
 • Hotărârea 261/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Iași și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași
 • Hotărârea 260/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilităţi publice pentru serviciul de transport public local “ASOCIAŢIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI"
 • Hotărârea 259/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între UAT Municipiul Iași Spitalul Clinic Județean de Urgență „ Sf. Spiridon” Iași și Asociația Clusterul Regional Inovativ de Imagistică Moleculară și Structurală Nord-Est (IMAGO-MOL)
 • Hotărârea 258/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului pentru Trimestrul II aferent anului 2020 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Iași
 • Hotărârea 257/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind adoptarea unor măsuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale
 • Hotărârea 256/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri conform art. 456 alin. (2) lit. a) și c) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare şi scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren conform art. 464 alin. (2) lit. d) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 255/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 30.06.2020
 • Hotărârea 254/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2020
 • Hotărârea 253/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului Stelian-Traian Dumistrăcel
 • Hotărârea 252/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier supleant al doamnei Antonica Alexa în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iași precum si modificarea si completarea Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 173/2016 177/2016 210/2017 si nr. 222/2017
 • Hotărârea 251/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier supleant al doamnei Oana Horhogea în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iași precum si modificarea si completarea Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 173/2016 177/2016 si nr. 210/2017
 • Hotărârea 250/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare post-mortem al Municipiului Iași domnului Mihai Romilă
 • Hotărârea 249/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare post-mortem al Municipiului Iași domnului Ionuţ Popa
 • Hotărârea 248/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Spiridon” in administrarea Universitatii de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi a imobilului situat in Iasi str. Lapusneanu nr. 20A (fosta b-dul Independentei nr. 16) si privind atribuirea in folosinta gratuita Universitatii de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi a unui numar de 20 locuri de parcare situate in parcarea din Iasi strada Grigore Ghica Voda
 • Hotărârea 247/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a Proiectului Tehnic a indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru investiția: EXTINDERE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIN CONSTRUIRE CREȘĂ – STRADA CANTA NR. 52
 • Hotărârea 246/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a Proiectului Tehnic a indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru investiția: DEMOLARE PARȚIALĂ ȘI CONSTRUIRE CREȘĂ – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION NECULCE” NR. 21
 • Hotărârea 245/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a Proiectului Tehnic a indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru investiția: CONSTRUIRE CREȘĂ ȘI DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ ȘOSEAUA VOINEȘTI NR. 26
 • Hotărârea 244/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a Proiectului Tehnic a indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru investiția: CONSTRUIRE CREȘĂ – BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU NR. 39-45
 • Hotărârea 243/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA IPSILANTI NR. 10A NUMAR CADASTRAL 148263 întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinte si imprejmuire teren proprietate persoane fizice
 • Hotărârea 242/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI CALEA CHISINAULUI NR. 17 NUMAR CADASTRAL 138813 138808 138848 130156 130168 intocmit pentru modificare conformatie volumetrica a PUZ-ului aprobat prin Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 258/2008 persoana juridica
 • Hotărârea 241/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA BUCIUM NR. 82B NUMAR CADASTRAL 162767 întocmit pentru construire locuinta individuala persoane fizice
 • Hotărârea 240/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM NUMAR CADASTRAL 164636 164635 158354 intocmit in vederea modificarii planului urbanistic zonal aprobat prin Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 487 din 29.12.2011 „privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T165 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte si dotari aferente pe teren proprietate privata persoane fizice”
 • Hotărârea 239/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA RAMPEI NR 9A NUMAR CADASTRAL 144019 intocmit pentru construire ansamblu cu functiuni mixte (locuinte colective birouri servicii cu functiuni complementare) persoana juridica
 • Hotărârea 238/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 211 din 30.05.2018 de insusire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 237/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii nr. 114/1996 consemnate in Procesul verbal de şedinţa nr. 59196/18.06.2020
 • Hotărârea 236/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 87 mp situat în Iaşi strada Nicolae Bălcescu nr. 11 proprietatea privată a Municipiului Iaşi identificat cu număr cadastral 165115 înscris în Cartea Funciară număr 165115 UAT Iași
 • Hotărârea 235/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE de aprobare a completarii Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 211 din 30.05.2018 cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenul situat in str. Armeana nr. 18 in suprafata de 888 mp si acordarea dreptului de superficie asupra acestuia catre Uniunea Artistilor Plastici din Romania – Filiala Iasi
 • Hotărârea 234/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 4.1. a Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 211 din 30.05.2018 cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi cu imobilul teren în suprafață de 5150 mp situat în Iași zona Str. Luca Arbore - str. Rampei
 • Hotărârea 233/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă 23 mp situat în Iaşi strada I. Mironescu FN având număr cadastral 164425 înscris în cartea funciară 164425 UAT Iaşi aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 232/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă 124 mp situat în Iaşi strada Nicorita intersectie cu strada Vasile Lupu având număr cadastral 166715 înscris în cartea funciară nr. 166715 UAT Iaşi aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 231/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Asociația Foștilor Deținuți Politici din România-Filiala Iași a spațiului din Iași str. Petre Țuțea nr. 3 bloc 909 tr.2 parter cu suprafața utilă de 40 34 mp
 • Hotărârea 230/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 21 68 mp situat în Iași șos. Națională nr. 198 bl. B sc. B având număr cadastral 166301 înscris în cartea funciară nr. 166301 UAT Iași aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 229/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018 cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenurile cuprinse in Anexele 1-14
 • Hotărârea 228/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate publica a Municipiului Iasi în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA pentru executarea lucrarilor de alimentare inlocuire retea electrica aeriana cu retea subterana modernizare reabilitare subtraversari si alte tipuri de lucrari efectuate asupra unor capacitati electrice
 • Hotărârea 227/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 226 din 27 septembrie 2013 privind aprobarea vanzarii terenului din Iasi strada Nicorita intersectie cu strada Vasile Lupu in suprafata de 329 mp
 • Hotărârea 226/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei unei parti avand suprafata de 350 mp din constructia (cantina) situata in str. Cronicar Mustea nr. 11 proprietate publica a Municipiului Iasi cu nr. cadastral 163695 – C1 din spatiu de invatamant in spatiu destinat desfasurarii activitatii unei Academiei Romane
 • Hotărârea 225/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 224/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de concesiune prin încredințare direct a serviciului de salubrizare nr. 90979/05.12.2007 respectiv completarea Anexei nr. 1 – bunuri de retur cu stație încărcare electrică și aspirator urban autopropulsat
 • Hotărârea 223/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind susţinerea structurilor sportive definite conform Legii nr. 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare pe durata stării de alertă printr-o serie de măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19 măsuri instituite în baza Legii nr. 55/2020
 • Hotărârea 222/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 543/20.12.2018 pentru obiectivul ”Rețea distribuție și branșament pentru imobil administrat de ISU Iași – proiect ”Poligon pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenție în situații de urgență din România și Republica Moldova” situat în Iași bd. C. A. Rosetti FN nr. cadastral 131088 conform Hotararii Consiliului Local nr. 260 din 28.07.2017
 • Hotărârea 221/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 220/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - econimici și a devizului general pentru investiția“Restaurare şi reabilitare Gradina Copou" Municipiul Iaşi Jud. Iaşi
 • Hotărârea 219/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea DALI a indicatorilor tehnico - econimici și a devizului general pentru investiția“ Reabilitare şi modernizare spaţii de la subsol parter etaj 1 şi faţade la Spitalul Clinic „Dr. C. I.Parhon” Iaşi"
 • Hotărârea 218/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru investiția „REABILITARE MODERNIZARE EXTINDERE ȘI DOTARE CINEMATOGRAF TRIANON”
 • Hotărârea 217/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru amenajare zona “Monumentul Eroilor Revolutiei”
 • Hotărârea 216/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor lunii iulie 2020
 • Hotărârea 215/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Iaşi pentru anul 2020
 • Hotărârea 214/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiul Iași și Asociaţia Institutul Cultural Independent în vederea dezvoltării de alternative ecologice și sănătoase de transport pentru cetățeni
 • Hotărârea 213/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2020
 • Hotărârea 212/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea revizuirii / actualizării proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași” cod SMIS: 117817 și aprobarea finanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile rezultate
 • Hotărârea 211/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului pentru Trimestrul I aferent anului 2020 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Calitate al Aerului în Municipiul Iași
 • Hotărârea 210/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind susţinerea structurilor sportive definite conform Legii nr. 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare pe durata stării de alertă printr-o serie de măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 măsuri instituite în baza Legii nr. 55/2020
 • Hotărârea 209/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2020
 • Hotărârea 208/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA MOARA DE VANT NUMAR CADASTRAL 137642 intocmit in vederea construirii unei locuinte colective persoana fizica
 • Hotărârea 207/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea darii în folosință gratuită a unui număr de 74 termometre cu infraroșu non-contact model IT-122 către Inspectoratul Școlar Județean Iași pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Iași si a 2 sisteme de monitorizare a temperaturii corporale catre Spitalul Clinic de Obstretica-Ginecologie „Cuza Voda Iasi si Spitalul Clinic „Dr. C.I.Parhon”
 • Hotărârea 206/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea încadrării unor funcții publice de execuție vacante aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 300/29.08.2019 privind Organigrama Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi
 • Hotărârea 205/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului consilier local Gabriel Mihai Surdu in functia de Preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi care va conduce lucrările şedinţelor şi va semna hotărârile adoptate pentru o perioada de 3 luni incepand cu luna Iunie 2020
 • Hotărârea 204/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T 173 NUMAR CADASTRAL 160969 160968 160619 160618 întocmit in vederea introducerii de teren in intravilan pentru construire locuinte individuale pe teren proprietate- T173 persoane fizice
 • Hotărârea 203/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA IPSILANTI NR. 20 NUMAR CADASTRAL 135766 intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale pe teren proprietate persoana fizica
 • Hotărârea 202/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA BUCIUM NR. 53 NUMAR CADASTRAL 13424 CARTE FUNCIARA NR. 136668 intocmit in vederea construirii unei cladiri de birouri pe teren proprietate persoana juridica
 • Hotărârea 201/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ALEEA CIMITIRUL EVREIESC NUMAR CADASTRAL 162818 intocmit pentru construire lacas de cult “SFANTUL APOSTOL SI EVANGHELIST LUCA” persoana juridica
 • Hotărârea 200/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI EXTRAVILAN IASI ZONA C.A. ROSETTI – MOARA DE VANT NUMAR CADASTRAL 158149 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale anexe si imprejmuire teren proprietate persoane fizice
 • Hotărârea 199/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM EXTRAVILAN NUMAR CADASTRAL 15291 CARTE FUNCIARA 146476 intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinta individuala persoana fizica
 • Hotărârea 198/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei de folosinţă gratuită a spaţiului din Iaşi Străpungerea Silvestru nr. 33 bloc T6 tr. 2 parter atribuit către Serviciul de Telecomunicații Speciale-Unitatea Militară 0731 București
 • Hotărârea 197/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a terenului cu suprafața de 500 mp situat în Iași Soseaua Tomești Km. 1 utilizat de către Opera Națională Română Iași
 • Hotărârea 196/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de folosinţă gratuită a spaţiului situat în localitatea Dancu bloc A9 parter utilizat de către Primăria Comunei Holboca cu destinaţia de grădiniţă cu program prelungit
 • Hotărârea 195/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă 6 27 mp reprezentând cota indiviză de 0 66% din terenul cu numărul cadastral 101 situat în Iaşi str. Carpați nr. 6 bloc 908A sc. B înscris în cartea funciară 125853/ UAT Iaşi aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 194/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă 9 94 mp reprezentând cota indiviză de 2 26% din terenul cu numărul cadastral 1710 situat în Iaşi str. Carpați nr. 10 bloc 912 înscris în cartea funciară 124796/ UAT Iaşi aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 193/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă 13 71 mp reprezentând cota indiviză de 1 01% din terenul cu numărul cadastral 1697 situat în Iaşi str. Frumoasa nr. 6 bloc 918 tr. 3 înscris în cartea funciară 120041/ UAT Iaşi aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 192/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă 3 14 mp reprezentând cota indiviză de 0 41% din terenul cu numărul cadastral 819 situat în Iaşi Șos. Nicolina nr. 15 bloc 944 înscris în cartea funciară 127226/ UAT Iaşi aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 191/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitatie a terenului proprietate privată a Municipiului Iasi în suprafată de 180 mp situat in Iasi str. Pantelimon Halipa nr. 11Z având nr. cadastral 165546 înscris in cartea funciară nr. 165546 Iași
 • Hotărârea 190/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 315/29.08.2019 (privind exceptarea de la plata taxei de parcare în parcările publice cu plată de pe raza Municipiului Iași a mașinilor complet electrice)
 • Hotărârea 189/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea pe perioada stării de alertă a măsurilor economice prevăzute în Planul de măsuri în vederea prevenirii și combaterii răspândirii COVID-19 aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.105/31.03.2020 modificată prin Hotararea Consiliului Local nr.174/30.04.2020
 • Hotărârea 188/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE - privind aprobarea modificării elementelor de identificare ale terenului în suprafață totală de 504mp inventariat în domeniul privat al Municipiului Iași însușit prin H.C.L. nr. 211 din 30.05.2018 - concesionarea prin licitaţie publică terenului - LOT 2 proprietate privată a Municipiului Iași în suprafață de 222 mp situat în Iași str. Sf. Andrei nr. 11 având nr. cadastral 161998 înscris în cartea funciară nr. 161998 Iași și a terenului - LOT 1 proprietate privată a Municipiului Iași în suprafață de 282 mp situat în Iași str. Sf. Andrei nr.11 având nr. cadastral 161997 înscris în cartea funciară nr. 161997 Iași
 • Hotărârea 187/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE de aprobare a inchirierii prin licitatie a unui spatiu in suprafata utila de 234 81mp situat in Pavilion “I’’ din incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ’’Sf Spiridon’’ din B-dul Independentei nr.1 proprietate publica a Municipiului Iasi
 • Hotărârea 186/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 consemnate in procesul verbal de şedinţa nr. 47243/20.05.2020
 • Hotărârea 185/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA in vederea modernizarii retelei electrice de medie tensiune L.E.S. 6 KV – statia Ulei - PA 106 pe portiunea situata intre P.A. nr. 106 si P.T. nr.36 Municipiul Iasi in zona Tatarasi B-dul Vasile Lupu si str. Ignat cu subtraversare Bulevardul Vasile Lupu
 • Hotărârea 184/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate indicatorilor tehnico - economici si cofinantarea Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Municipiul Iasi Judetul Iasi in Perioada 2014 - 2020
 • Hotărârea 183/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării proiectelor sportive în baza procedurii privind acordarea finanţării din bugetul Municipiului Iaşi pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi a sportului modificată şi completată prin Legea 90/2018
 • Hotărârea 182/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind Metodologia de aplicare a prevederilor Legii nr. 35/31.03.2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă
 • Hotărârea 181/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de Funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 180/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării Expoziției "România și Polonia în avantpostul securității europene. Tradiție și continuitate (1919-2020)” în parteneriat cu Statul Major al Apărării din cadrul Ministerului Apărării Naționale
 • Hotărârea 179/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea organizării Expoziției Outdoor "Orașul din fotografii " în parteneriat cu Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" (INSHR-EW)
 • Hotărârea 178/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2020
 • Hotărârea 177/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Îmbunătațirea capacității de planificare prin actualizarea documentelor strategice și creșterea calității serviciilor furnizate de Municipiul Iași” și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 176/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Iași și UAT Comuna Holboca in vederea implementarii proiectului “ Reabilitarea infrastructurii de tramvai Iasi – Dancu “ – Cod SMIS 127025
 • Hotărârea 175/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Iași și Direcția Regională de Metrologie Legală Bacău
 • Hotărârea 174/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotararii Consiliului Local nr. 105 /31.03.2020 referitoare la adoptarea Planului de măsuri în vederea prevenirii și combaterii răspândirii COVID-19
 • Hotărârea 173/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul “Alei cimitir Sfantul Vasile”
 • Hotărârea 172/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ”Imprejmuire cimitir Eternitatea”
 • Hotărârea 171/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ”Alei Monumentul Eroilor 1916 Cimitir Eternitatea”
 • Hotărârea 170/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 124 mp din Iaşi Bulevardul Poitiers FN aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi având nr. cadastral 148715 înscris în cartea funciară 148715 Iaşi
 • Hotărârea 169/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA SERG. GRIGORE IOAN NR. 7 NUMAR CADASTRAL 157570 157571 (3583/2)/2 130718 157509 159764 157508 3583/24 3583/25 3583/26 157496 157566 3583/50 157348 157654 3583/52 358/53 3583/54 132233 132226 3583/55 3583/56 159761 (3583/43)/2 150060 132227 161470 132228 3583/63 3583/62 3583/60 3583/59 3583/58 3583/108 3583/107 3583/106 3583/61 140717 153429 140600 161471 intocmit in vederea construirii unui ansamblu residential persoana juridica
 • Hotărârea 168/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI CALEA CHISINAULUI NR. 22 NUMAR CADASTRAL 149110 întocmit pentru construire ansamblu cu functiuni mixte pe teren proprietate persoana juridica
 • Hotărârea 167/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BULEVARDUL METALURGIEI NR. 4 NUMAR CADASTRAL 120040 120066 Intocmit in vederea construirii unui ansamblu de birouri locuinte si servicii conexe persoana juridica
 • Hotărârea 166/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA TREI FANTANI NR. 46 NUMAR CADASTRAL 155225 întocmit în vederea construirii unui ansamblu industrial cu spatii de depozitare productie birouri si show-room persoana juridica
 • Hotărârea 165/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata - IASI STRADA PACURARI NR. 95 NUMARE CADASTRALE 131983 intocmit pentru construire hotel 2-4 stele alimentatie publica unitate medicala (ambulatoriu imagistica radioterapie) parcare amenajare incinta imprejmuire racorduri utilitati pe teren proprietate persoana juridica
 • Hotărârea 164/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA BUCIUM NR. 33 NUMAR CADASTRAL 160852 160853 160854 160855 150641 151170 intocmit in vederea construirii de locuinte colective birouri servicii si spatii comerciale persoane fizice
 • Hotărârea 163/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOSEAUA SARARIEI nr. 24 si 24A NUMAR CADASTRAL 162284 161684 intocmit in vederea construirii a doua locuinte individuale cuplat pe teren proprietate (prin desfintarea constructiilor existente pe limita de proprietate comuna intre cele doua parcele) persoane fizice
 • Hotărârea 162/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADELA UZINEI STRADA VARIANTA UZINEI NR. 4-16 NUMAR CADASTRAL 151544 135795 123594 135833 137279 123794 intocmit in vederea construirii unui centru hotelier cu servicii complementare persoana juridica
 • Hotărârea 161/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA AUREL VLAICU NR. 78 NUMAR CADASTRAL 126952 157065 intocmit in vederea construirii unui ansamblu mixt-used (locuinte colective apart hotel comert servicii birouri etc.) persoane juridice
 • Hotărârea 160/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 96 din 28.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA SF. PETRU MOVILA (FOSTA UZINEI) NR. 59 NUMAR CADASTRAL 158136 intocmit pentru construire aprthotel cu functiuni complementare prin demolare constructive existenta persoana juridica
 • Hotărârea 159/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind dreptul de trecere pentru lucrari de extindere a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare in favoarea S.C.APAVITAL S.A necesar amplasarii a 9 (noua) statii de pompare ape uzate in vederea implementarii “Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Iasi in perioada 2014-2020”
 • Hotărârea 158/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea unui drept de superficie pentru suprafața de 350 mp situată în Iași aleea Prof. Gheorghe Alexa nr. 1 avand nr. cadastral 163692 înscris în cartea funciară nr. 163692 în favoarea SC MAGIC PIZZA SRL
 • Hotărârea 157/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 4.1. a Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018 cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenurile cuprinse in Anexa 1 - 12
 • Hotărârea 156/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018 cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenurile cuprinse in Anexa 1- 6
 • Hotărârea 155/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei de folosinţă gratuită a spaţiului din Iaşi Șoseaua Națională nr. 43 atribuit către Autoritatea Națională pentru Cetățenie
 • Hotărârea 154/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei de folosinţă gratuită a spaţiului din Iaşi str. Alexandru Lăpuşneanu nr. 34 bloc Expres atribuit către Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” din Iași
 • Hotărârea 153/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea art. 2 al Hotararii Consiliului Local nr. 467 din 20.12.2019 privind acceptarea donaţiei ASOCIATIEI DE PROPRIETARI MUNTENI NR. 17 constând in ’’extindere retea de canalizare si racord canalizare pentru imobil cu destinatie de locuinte situat in Municipiul Iasi Soseaua Munteni nr. 17- nr. cad. 16594/1’’
 • Hotărârea 152/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea din funcțiune casarea și valorificarea unor mijloace fixe neamortizate integral aflate în administrarea și exploatarea SC VEOLIA ENERGIE IASI S.A. trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași
 • Hotărârea 151/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind esalonarea sumelor ce vor fi platite in cadrul “Programului Termoficare” din partea Municipiului Iasi la obiectivul: ”Extinderea retelei termice primare in vederea racordarii de noi consumatori la SACET din Municipiul Iasi”
 • Hotărârea 150/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei scolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat si particular din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2020-2021
 • Hotărârea 149/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 179/2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020
 • Hotărârea 148/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 273/26.07.2019 (privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Municipiul Iasi si Asociatia de Sprijin Comunitar pentru un Viitor mai Bun)
 • Hotărârea 147/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri conform art. 456 alin. (2) lit. a) și c) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare şi scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren conform art. 464 alin. (2) lit. d) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 146/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2020
 • Hotărârea 145/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 31.03.2020
 • Hotărârea 144/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor manifestarilor si actiunilor incluse in Programul Centenar al Primariei Municipiului Iasi ( 2017-2020) in vedeea continuarii publicarii de catre Academia Romana a lucrarilor apartinand seriilor “ Civilizația românească” “ Basarabica” “ Centenarium” si “ Documente privind istoria românilor – Colecția Hurmuzaki “ pentru perioada anului 2020
 • Hotărârea 143/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile externe în valoare de până la 21 milioane EUR (sau echivalentul în RON) de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în vederea finanţării investiţiilor publice de interes local
 • Hotărârea 142/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului privind Studiul de Oportunitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul MODERNIZARE DEPOU DACIA
 • Hotărârea 141/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare post - mortem al Municipiului Iași medicului de urgenţă Mihaela Dumea asistentului medical Adrian - Gabriel Sandu pilotului comandor Ilie Doru Gavril și copilotului căpitan- comandor Voicu Ṣocae
 • Hotărârea 140/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare post - mortem al Municipiului Iași domnului Petru Ciubotaru
 • Hotărârea 139/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului Ștefan Pintilie
 • Hotărârea 138/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului Eugen Doga
 • Hotărârea 137/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cooperării între Municipiul Iaṣi Județul Iași din România și Oraşul Cahul Raionul Cahul din Republica Moldova
 • Hotărârea 136/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cooperării/înfrăţirii între Municipiul Iaṣi Județul Iași din România și Oraşul Nafplio din Republica Elenă
 • Hotărârea 135/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier supleant al domnului Adrian Căliman în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iași precum si modificarea si completarea Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 173/2016 177/2016 210/2017 si nr. 222/2017
 • Hotărârea 134/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Lucian Jugrin si vacantarea acestuia in cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi
 • Hotărârea 133/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului Paul Corneliu Boisteanu in functia de Preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru şedinţa ordinara din data de 30 aprilie 2020
 • Hotărârea 132/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea reducerii cuantumului tarifului de folosință datorat către S.C. Ecopiaţa S.A. pe perioada stării de urgență
 • Hotărârea 131/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iaşi nr. 91 din 21.03.2019 privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iaşi nr. 340 din 10.08.2018 privind aprobarea proiectului “Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizand stații automate de închiriere a bicicletelor – Iași Velocity” și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 130/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziției echipamentelor necesare creării Centrelor de Educație On-line pentru a sprijini continuitatea procesului educațional pe durata stării de urgență
 • Hotărârea 129/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea fondului de solidaritate cu scopul de a sprijini programul de combatere a pandemiei cu COVID – 19 pe raza teritoriala a Municipiului Iasi
 • Hotărârea 128/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi cu doua ventilatoare pulmonare donate de S.C. A&D Plast S.R.L. și aprobarea transmiterii acestora în administrarea Spitalului Clinic “Dr. C. I. Parhon”
 • Hotărârea 127/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea zonelor de versanti supuse fenomenului de alunecare de teren din municipiul lasi si a masurilor ce trebuie luate în vederea protejarii consolidarii si întretinerii versantilor cuprinsi în aceste zone
 • Hotărârea 126/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS si acordarea de mandat special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS
 • Hotărârea 125/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei de folosinţă gratuită a spaţiului din Iaşi str. Apelor nr. 6 incinta punct termic PT 1 Tudor Vladimirescu atribuit către Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România - Filiala Iași
 • Hotărârea 124/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind interzicerea unor mijloace de publicitate pe raza municipiului Iaşi
 • Hotărârea 123/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “SALĂ DE FESTIVITĂȚI COLEGIUL NAȚIONAL EMINESCU”
 • Hotărârea 122/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea actului aditional nr. 1 la acordul de parteneriat nr. 39975/11.04.2017 incheiat între Municipiul Iaşi şi Mănăstirea “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Frumoasa Iași
 • Hotărârea 121/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Sistem de Colectare si Tratare a Apelor Uzate Menajere la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi”
 • Hotărârea 120/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 consemnate in procesul verbal de şedinţa nr. 31957/16.03.2020
 • Hotărârea 119/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind modificarea completarea Procedurii privind acordarea de finanţări din bugetul Municipiului Iaşi pentru proiecte sportive organizate în baza Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului modificată şi completată de Legea nr. 90/2018
 • Hotărârea 118/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de Organizare și Funcționare şi a Organigramei Clubui Sportiv Municipal Iaşi 2020 instituţie publică înfiinţată în subordinea Consiliului Local Iaşi ca structură sportivă cu personalitate juridică de drept public
 • Hotărârea 117/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării finanţării proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mamă şi Copil” şi „Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate”
 • Hotărârea 116/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Anexa 1 Statului de funcţii Anexa nr. 2 pentru Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi şi Regulamentele de Organizare şi Funcţionare Anexa 3 Anexa 3.1 Anexa 3.2 începând cu luna martie 2020
 • Hotărârea 115/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de Funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 114/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2020 al S.C. SERVICII PUBLICE IAŞI S.A.
 • Hotărârea 113/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societatii CITADIN SA pentru anul 2020 a listei de investiţii pentru anul 2020 precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2021 - 2022 impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2021 - 2022
 • Hotărârea 112/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societatii Salubris S.A. Iaşi pentru anul 2020 a listei de investiţii pentru anul 2020 precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2021 -2022 impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2021 -2022
 • Hotărârea 111/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societății Compania de Transport Public S.A. Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2021-2022
 • Hotărârea 110/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. Ecopiaţa S.A. şi estimările pentru anii 2021 – 2022
 • Hotărârea 109/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.
 • Hotărârea 108/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SC Termo-Service SA Iași
 • Hotărârea 107/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului general de execuţie a bugetului şi a situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Iaşi la data de 31.12.2019
 • Hotărârea 106/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2020
 • Hotărârea 105/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind adoptarea Planului de măsuri în vederea prevenirii și combaterii răspândirii COVID-19
 • Hotărârea 104/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea desfasurarii sedintelor consiliului local prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare la distanta
 • Hotărârea 103/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Iaşi si Asociaţia Outventure pentru introducerea laşului în platforma turistică USE-IT
 • Hotărârea 102/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea înfiinţarii unui Program anual de finanţare a asociaţiilor de proprietari
 • Hotărârea 101/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea înfiinţării „Compartimentului Urgenţe Urbane” în subordinea Direcţiei Tehnice şi Servicii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului laşi
 • Hotărârea 100/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PALAT STRADA SF. ANDREI STRADA TANASESCU STRADA AL. IPSILANTI VODA STRADA BUZNEA STRADA IANCU BACALU STRADA TREI IERARHI TRECATOAREA ARH. ION MINCU intocmit in vederea construirii spatii birouri rezidentiale spatii comerciale servicii parcari amenajari exterioare (strazi accese pietonale si auto spatii verzi etc) sistematizare verticala persoane juridice
 • Hotărârea 99/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind incetarea efectelor Hotararii Consiliului Local nr. 404 din 31.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA PACURARI NUMAR CADASTRAL 135165 135176 135164 135169 întocmit în vederea modificarii Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 392/2009 in vederea construirii de locuinte colective persoana juridica
 • Hotărârea 98/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării participării echipei școlare de robotică FUSE la Campionatul Regional de la Iași în perioada 13 – 15 martie 2020 și Campionatul Național de la Cluj-Napoca în perioada 27 -29 martie 2020
 • Hotărârea 97/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea necesităţii şi oportunităţii privind proiectul „Realizare sensuri giratorii în a) pe şos. Păcurari la Moara de Foc b) la intersecţia str. Petru Poni cu str. Niciman c) pe str. Cucu la intersecţia cu b-dul C.A. Rosetti şi d) intersecţia de la Cotnari (Bulevardul Nicolae lorga intersecţie cu Bulevardul Socola)”
 • Hotărârea 96/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA SF. PETRU MOVILA (FOSTA UZINEI) NR. 59 NUMAR CADASTRAL 158136 intocmit pentru construire aprthotel cu functiuni complementare prin demolare constructive existenta persoana juridica
 • Hotărârea 95/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ION CREANGA NR. 38 NUMAR CADASTRAL 158564 întocmit în vederea construirii unei cladiri multifunctionale persoana fizica
 • Hotărârea 94/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ALEEA DECEBAL NR. 17 NUMAR CADASTRAL 131806 131807 intocmit in vederea construirii unui ansamblu mixt-used (locuinte colective apart hotel servicii birouri) persoana juridica
 • Hotărârea 93/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA FANTANILOR NR. 6A NUMAR CADASTRAL 157556 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale prin desfiintare cladiri existente persoana fizica
 • Hotărârea 92/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI BULEVARDUL ANASTASIE PANU STRADA PALAT STRADA SF. CONSTANTIN SI ELENA STRADA SF. LAZAR intocmit in vederea modificarii PUZ-CP aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 375/01.09.2009 persoane juridice
 • Hotărârea 91/2020 - Municipiul Iași

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA SFANTUL ANDREI STRADA SEMNULUI NR. 79 NR. 6 NUMAR CADASTRAL 159836 intocmit pentru construire locuinte colective si imprejmuire prin desfiintare constructii existente pe teren proprietate persoana juridica
 • Hotărârea 90/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA BUCIUM NR. 36 NUMAR CADASTRAL 156703 156704 intocmit pentru construire complex cu destinatie mixta (residential retail si servicii) persoane fizice
 • Hotărârea 89/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA CRISAN NR. 10 NUMAR CADASTRAL 141597 intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective spatii comerciale si birouri pe teren proprietate persoana juridica
 • Hotărârea 88/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA IPSILANTI NR. 20 NUMAR CADASTRAL 135766 intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale pe teren proprietate persoana fizica
 • Hotărârea 87/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PACURARI NR 71 73-75 BIS NUMAR CADASTRAL 150244 158809 158794 158656 153600 150245 122063 122549 148620 148621 141371 141370 121950 intocmit in vederea construirii unui ansamlu mix-used (locuinte colective apart hotel comert servicii birouri etc) persoane fizice si juridice
 • Hotărârea 86/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA HLINCEA NUMAR CADASTRAL 124672 124376 124642 întocmit în vederea construirii unui bloc de locuinte pe teren proprietate persoana fizica
 • Hotărârea 85/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA BUCIUM NR. 53 NUMAR CADASTRAL 13424 CARTE FUNCIARA NR. 136668 intocmit in vederea construirii unei cladiri de birouri pe teren proprietate persoana juridica
 • Hotărârea 84/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA IPSILANTI NR. 10A NUMAR CADASTRAL 148263 întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinte si imprejmuire teren proprietate persoane fizice
 • Hotărârea 83/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE de aprobare privind modificarea art. 1 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 25 din 31.01.2019
 • Hotărârea 82/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbul în echivalență valorică a imobilelor amplasate în intravilanul municipiului Iași în suprafață de 2.177 mp din strada Cicoarei fn întabulat în Cartea Funciară 142690 și a celui în suprafață de 863 mp din stradela Sofia Nădejde fn întabulat în Cartea Funciară 164929 proprietăți private (anexa A) cu imobilul amplasat în str.Cicoarei fn în suprafață de 3.414 15 mp întabulat în Cartea Funciară 165677 proprietatea privată a municipalității (anexa B)
 • Hotărârea 81/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului suprafetelor de teren in echivalenta valorica dintre Municipiul Iasi si S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. proprietate privata suprafete ce concura la realizarea proiectului “Reabilitarea arhitecturala a arealului ZONA CENTRALA cuprins intre Bld. A. Panu Str. Sf. Andrei Str. Iancu Bacalu Str. Buznea Str. Tanasescu si Str. Palat” a Municipiului Iasi (Anexa 1)
 • Hotărârea 80/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 232/30.05.2007 modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.176/13.05.2011
 • Hotărârea 79/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 6 91 mp având nr. cadastral 147784 înscris în Cartea Funciară nr. 147784 situat în Iaşi str. Ciric nr. 42 bl. Q4 sc. B parter jud. Iaşi aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 78/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 4.1. a Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018 cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenurile cuprinse in Anexa 1-17
 • Hotărârea 77/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 18 30 mp situat în Iași Bdul. Socola nr. 8 bl. C2 sc. A parter având număr cadastral 159891 înscris în cartea funciară nr. 159891 UAT Iași aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 76/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a mijloacelor fixe cuprinse în Anexa 1 în vederea casării
 • Hotărârea 75/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 74/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA in vederea modernizarii retelei electrice de medie tensiune L.E.S. 6 KV – statia B4-PA 105 pe portiunea situata intre P.A. 105 si P.T. 139 in Municipiul Iasi in strada Decebal cu subtraversare Bulevardul Dimitrie Cantemir Aleea Decebal Aleea Rozelor
 • Hotărârea 73/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA in vederea reabilitarii si modernizarii liniei electrice subterane de 6KV dintre PA 104 statia Manta Rosie portiune cuprinsa intre PA 104 si PT 177 amplasate pe domeniul public cu subtraversarea Aleii Rozelor si Bulevardului Socola
 • Hotărârea 72/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA in vederea inlocuirii retelei de energie electrica de medie tensiune intre P.T. 445 si P.T. 446 amplasate pe domeniul public al municipiului Iasi in zona strazii Egalitatii
 • Hotărârea 71/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Contractului de delegare a serviciului de transport public local nr. 100098/02.10.2018
 • Hotărârea 70/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE de aprobare a revocarii Hotararii Consiliului Local nr. 48/2013 privind atribuirea in administrare cu titlu gratuit pe durata existentei constructiei a imobilului proprietate a Municipiului Iasi situat in str. Codrescu nr. 5 catre Institutul de Boli Cardiovasculare ’’Prof. dr. George I.M. Georgescu”
 • Hotărârea 69/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea in administrarea Directiei Crese Iasi a unor mijloace fixe – Sisteme supraveghere video achizitionate de Municipiul Iasi
 • Hotărârea 68/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii elementelor de identificare ale terenului situat in sos. Voinesti nr. 26 inventariat in domeniul privat al Municipiului Iasi insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018
 • Hotărârea 67/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea din administrarea Scolii Gimnaziale “Nicolae Iorga” in administrarea Gradinitei cu Program Prelungit nr. 1 a lucrarilor de investitii efectuate pentru spatiile situate in Soseaua Nicolina nr. 54 bloc 977A parter
 • Hotărârea 66/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea relocării Asociaţiei Persoanelor cu Handicap din România din spaţiul deţinut în prezent în Piața Unirii nr. 5 bloc B 12 sc. B parter în spaţiul situat în Piața Unirii nr. 5 bloc B12 sc. A parter
 • Hotărârea 65/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii nr. 114/1996 consemnate in procesul verbal de şedinţa nr. 21279/19.02.2020
 • Hotărârea 64/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind a probarea listei de prioritate care stabileşte ordinea în soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii construite prin ANL cu persoanele şi familiile care au făcut dovada în anul 2019 că îndeplinesc condiţiile pentru a avea acces la locuinţă aprobarea listei de repartizare a locuinţelor vacante destinate tinerilor spre închiriere construite prin ANL aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii nr. 152/1998 consemnate in procesul verbal de şedinţa nr. 20746/19.02.2020
 • Hotărârea 63/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile martie - aprilie 2020
 • Hotărârea 62/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 315/29.08.2019
 • Hotărârea 61/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării si completarii Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 425 din 29 octombrie 2007
 • Hotărârea 60/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr. 321/ 29.08.2017
 • Hotărârea 59/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârea Consiliului Local nr. 133/31.03.2009 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 467/27.10.2009
 • Hotărârea 58/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea completării Programului de Transport din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași nr. 100098 din 02.10.2018 încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.
 • Hotărârea 57/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 179/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020
 • Hotărârea 56/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 34.
 • Hotărârea 55/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiul Iași și Asociaţia Green Revolution pentru realizarea proiectului „I’Velo Relax"
 • Hotărârea 54/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru reglementarea normelor privind gospodărirea și instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie în municipiul Iași
 • Hotărârea 53/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
 • Hotărârea 52/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea interzicerii comercializării și utilizării petardelor pe raza Municipiului Iași
 • Hotărârea 51/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfașurare a jocurilor de artificii pe raza Municipiului Iași
 • Hotărârea 50/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii elementelor de identificare ale unor bunuri imobile cuprinse in Anexa 2 a Hotararii Consiliului Local nr. 211/2018 privind insusirea inventarului in domeniului privat al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 49/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului Adrian Florin Boca in functia de Preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi care va conduce lucrările şedinţelor şi va semna hotărârile adoptate pentru o perioada de 3 luni incepand cu luna Martie 2020
 • Hotărârea 48/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2020
 • Hotărârea 47/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iasi pe anul 2019
 • Hotărârea 46/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru Obiectivul ”Parcaj suprateran deschis strada Mușatini nr. 57 cartier Alexandru cel Bun”
 • Hotărârea 45/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ”Extindere retele electrice in Municipiul Iasi Zona Galata T46 T47 T48 T49 Județul Iasi” a Contractului de Asociere si a Contractului de cofinanțare cu S.C. Delgaz Grid S.A. in vederea implementării acestuia
 • Hotărârea 44/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparatii capitale infrastructura pasaj pietonal subteran Frumoasa”
 • Hotărârea 43/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 318/29.08.2017 privind obiectivul Asigurare utilitati si sistematizare verticala pentru construire locuinte destinate tinerilor specialisti din sanatate”
 • Hotărârea 42/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea de burse elevilor din învățământul preuniversitar din Municipiul Iași pentru anul școlar 2019 – 2020
 • Hotărârea 41/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea in folosinta gratuita către Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi a unor spatii aflate in incinta unitatilor sanitare aflate in proprietatea publica a Municipiului Iasi
 • Hotărârea 40/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul “ROBOMOVE” – Înființarea Centrului de Robotică și Neuroreabilitare a Spitalului Clinic de Recuperare
 • Hotărârea 39/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului Paul Corneliu Boisteanu in functia de Preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru şedinţa extraordinara din data de 17 februarie 2020
 • Hotărârea 38/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării Programului Classix Festival: o suită de premiere și de concerte extraordinare la Iași în luna februarie 2020
 • Hotărârea 37/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării Proiectului „Concursul Naţional de Teoria Muzicii „Constantin Constantinescu” în perioada 28 - 29 februarie 2020
 • Hotărârea 36/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării Proiectului „Ambasadorii Iaşului” în perioada februarie – august 2020
 • Hotărârea 35/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate cu elemente de DALI si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Refunctionalizare si extindere Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi B-dul Carol I Parc Copou Judeţul Iaşi”
 • Hotărârea 34/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 367/10.10.2019
 • Hotărârea 33/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA GALATA NUMAR CADASTRAL 130542 întocmit în vederea construirii a trei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate persoane fizice
 • Hotărârea 32/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM NUMAR CADASTRAL 160322 160363 intocmit in vederea introducerii teren in intravilan pentru construire locuinte individuale persoane fizice
 • Hotărârea 31/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM NUMAR CADASTRAL 150313 întocmit în vederea intoducerii terenului in intravilan pentru construirea unor locuinte individuale persoane fizice
 • Hotărârea 30/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T152 NUMAR CADASTRAL 147087 întocmit în vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinta individuale persoane fizice
 • Hotărârea 29/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI EXTRAVILAN BUCIUM NUMAR CADASTRAL 144396 intocmit in vederea introducerii teren in intravilan in vederea construirii de locuinte individuale persoane fizice
 • Hotărârea 28/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOFIA NADEJDE NR. 50 NUMAR CADASTRAL 137314 întocmit în vederea construirii unei biserici si casa praznicar persoana juridica
 • Hotărârea 27/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOSEAUA BARNOVA NR. 10 NUMAR CADASTRAL 160841 160842 întocmit în vederea construirii unei locuinte unifamiliale anexe foisor garaj si imprejmuire teren persoana fizica
 • Hotărârea 26/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 75 NUMAR CADASTRAL 158157 întocmit în vederea realizarii lucrarilor de consolidare reamenajare si extindere locuinta existenta persoana fizica
 • Hotărârea 25/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA IASI VOINESTI NR. 16 NUMAR CADASTRAL 124374 150157 întocmit pentru construire cladire comerciala (clinica medicala si gradinita) cu parcare persoane fizice
 • Hotărârea 24/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM NUMAR CADASTRAL 152256 152257 întocmit în vederea introducerii teren in intravilan pentru construire locuinte si anexe persoane fizice
 • Hotărârea 23/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA IARMAROC NR. 2 NUMAR CADASTRAL 155008 întocmit in vederea construirii unei locuinte individuale persoane fizice
 • Hotărârea 22/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T170 NUMAR CADASTRAL 139057 intocmit in vederea introducerii in intravilan si construire locuinta colectiva pe teren proprietate persoana fizica
 • Hotărârea 21/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ATENEULUI NR. 2 NUMAR CADASTRAL 126846 intocmit in vederea construirii unui centru de neuroexcelenta persoana juridica
 • Hotărârea 20/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea completării anexei 4.1.1 Bunuri concesionate-Bunuri de retur-Mijloace fixe domeniul privat din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași nr. 100098 din 02.10.2018 încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.
 • Hotărârea 19/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă 8 29 mp reprezentând cota indiviză de 2.09% din terenul cu numărul cadastral 342 situat în Iaşi Șoseaua Nicolina nr. 14 bloc 941 înscris în cartea funciară 120643/ UAT Iaşi aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 18/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 4.1. a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 211 din 30.05.2018 cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenul cuprins in Anexa 1
 • Hotărârea 17/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 314/29.08.2019
 • Hotărârea 16/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2020
 • Hotărârea 15/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 339 din 27 septembrie 2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a indicatorilor tehnico- economici a proiectului tehnic de executie precum si a bugetului aferent proiectului “Constructie de gradinita in zona Bucium” in conformitate cu rezultatul procesului de evaluare si selectie privind aprobarea suplimentării contribuției proprii astfel încât finanțarea nerambursabilă acordată să nu depășească alocarea financiară si precum aprobarea noului Deviz General a Bugetului actualizat și a tabelului surselor de finanțare aferente proiectului
 • Hotărârea 14/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reparatii capitale infrastructura pasaj superior Alexandru cel Bun”
 • Hotărârea 13/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reparatii capitale infrastructura pasaj superior Socola”
 • Hotărârea 12/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2020 și până la data de 31.12.2020 pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iași Direcția Locală de Evidența Persoanelor Iași Direcția de Asistență Socială Iași Poliția Locală Iași și Direcția Creșe Iași
 • Hotărârea 11/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile februarie – martie 2020
 • Hotărârea 10/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea înfiinţării instituţiei publice denumite Club Sportiv Municipal Iaşi 2020 în subordinea Consiliului Local Iaşi structură sportivă cu personalitate juridică de drept public și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Organigramei şi a Statului de funcţii al acestuia
 • Hotărârea 9/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unui acord de parteneriat intre Municipiului Iasi Colegiul National ’’Mihai Eminescu’’ Iasi si Asociatia APEL “M.E.” Iasi cu privire la derularea proiectului educational ’’Atelierele copilariei’’
 • Hotărârea 8/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 315 din 29.08.2017 în vederea implementării proiectului “ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului” a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iaşi și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST
 • Hotărârea 7/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor art. 71 alin 1) din O.U.G. 114/2018 in vederea implementarii proiectului ”Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iași”
 • Hotărârea 6/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanțării proiectului: ”Crearea unei capacități noi de producere a energiei termice în cadrul SACET Iași cu ajutorul unor surse regenerabile”
 • Hotărârea 5/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pivind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: ”Crearea unei capacități noi de producere a energiei termice în cadrul SACET Iași cu ajutorul unor surse regenerabile”
 • Hotărârea 4/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizarii tarifelor pentru activitatile de salubrizare manuala si deszapezire
 • Hotărârea 3/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 9.3 din H.C.L nr. 179/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020
 • Hotărârea 2/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reintregirea repartizarea excedentului cu destinatie si acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2019 a Municipiului Iasi
 • Hotărârea 1/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului Liviu Cangeopol