• Hotărârea 166/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea pierderilor optimizate aferente rețelelor de transport și distribuție a energiei termice produsă în cogenerare și a pierderilor optimizate pentru centralele termice și a rețelelor de distribuție aferente
 • Hotărârea 165/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asigurarea managementului serviciilor pentru susținerea operatorului local al serviciului public de alimentare cu energie termică (producție transport distribuție și furnizare) de către Termo Service S.A.
 • Hotărârea 164/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Actului constitutiv și Statutului societății TERMO-SERVICE S.A. în vederea completării obiectelor secundare de activitate ale acesteia
 • Hotărârea 163/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea Viceprimarului care va exercita primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 162/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind susţinerea structurilor sportive definite conform Legii nr. 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare atat in baza procedurii de finanţare adoptate prin Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 119 din 31 martie 2020 cat si in baza Legii nr. 55/2020 precum si modificarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 99/07.04.2021 privind aprobarea implementarii Proiectului „Ambasadorii Iasului” in perioada aprilie – septembrie 2021
 • Hotărârea 161/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea în funcțiile de Viceprimari ai Municipiului Iași
 • Hotărârea 160/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate pentru o perioada de 3 luni incepand cu luna Iunie 2021
 • Hotărârea 159/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aplicarea dispoziţiilor art. 163 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 • Hotărârea 158/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul MODERNIZARE DEPOU DACIA
 • Hotărârea 157/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui acord de parteneriat între Federaţia Patronatelor din Industriile Creative și Municipiul Iași în vederea organizarii la Iasi a evenimentului Romanian Creative Week in perioada 2-6 iunie 2021
 • Hotărârea 156/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosință gratuită către Direcția Națională de Probațiune-Serviciul de Probațiune Iași a bunului imobil din municipiul Iași str. Nicolae Gane nr. 20A și modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 238/27.09.2013
 • Hotărârea 155/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile Iunie - Iulie 2021
 • Hotărârea 154/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui acord de parteneriat între Asociația Revista ”Convorbiri literare” și Municipiul Iași în vederea editării revistei ”Convorbiri literare” ca publicație culturală de interes public a comunității ieșene
 • Hotărârea 153/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind redenumirea strazii Melodiei in „Strada Arhitect Nicolae Porumbescu”
 • Hotărârea 152/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal Iasi Calea Chisinaului nr. 32 numar cadastral 122378 122394 153647 153648 153649 153650 122985 elaborat pentru modernizare constructii existente si realizarea de alte functiuni economice persoana juridica
 • Hotărârea 151/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal Iasi bulevardul Chimiei nr. 85A număr cadastral 127174 elaborat pentru construire hală-spațiu de depozitare pe teren proprietate persoana juridică
 • Hotărârea 150/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal Iasi zona Bucium FN numar cadastral 160833 elaborat in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinta individuala persoana fizica
 • Hotărârea 149/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal Iasi strada Nicolae Negura nr. 25 numar cadastral 161890 elaborat in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire biserica casa parohiala si cladiri anexe persoana juridica
 • Hotărârea 148/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal Iasi strada Ciric nr. 51 numar cadastral 165075 elaborat pentru construire locuinta individuala prin demolare constructii existente persoana fizica
 • Hotărârea 147/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal Iasi strada Moara de Vant nr. 20 numar cadastral 138104 elaborat pentru construire locuinta unifamiliala persoana juridica
 • Hotărârea 146/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal Iasi strada Calistrat Hogas nr. 28B numar cadastral 139320 139321 139322 elaborat pentru modificare indicatori urbanistici PUZ aprobat prin HCL nr. 192/28.06.2006 persoane fizice
 • Hotărârea 145/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal Iasi strada Plopii fara Sot nr. 2G numar cadastral 162757 intocmit pentru construire adapost de noapte si casa pentru tineret persoana juridica
 • Hotărârea 144/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal Iasi fundac Bucium nr. 6A numar cadastral 157351 elaborat pentru construire locuinta individuala persoana fizica
 • Hotărârea 143/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal Iasi fundac Bucium nr. 17 numar cadastral 157012 162933 162934 elaborat pentru construire locuinte unifamiliale persoana fizica
 • Hotărârea 142/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de funcţii și a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare pentru: Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi Centrele sociale subordonate şi Ordonatorii terţiari de credite începând cu luna mai 2021
 • Hotărârea 141/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării finanţării proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mamă şi Copil” şi „Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate”
 • Hotărârea 140/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 223/31.08.2016 privind constituirea Comisiei de dare in plata si aprobarea documentatiei care insoteste cererea debitorilor conform art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotărârea 139/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de folosinta gratuita catre Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi pentru suprafata de 163 mp de teren proprietatea Municipiului Iasi situata in B-dul Independentei (ce face parte din CF 139537) in vederea organizarii de santier pentru executarea si finalizarea lucrarilor de “Reabilitare si modernizare Policlinica de Stomatologie Infantila Iasi”
 • Hotărârea 138/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA pentru executarea lucrarilor de alimentare inlocuire retea electrica aeriana cu retea subterana modernizare reabilitare subtraversari si alte tipuri de lucrari efectuate asupra unor capacitati electrice (13 locatii)
 • Hotărârea 137/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute de trecere asupra unor terenuri situate in Iasi - proprietate a Municipiului Iasi în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA in vederea efectuarii lucrarilor de construire reprezentand alimentare extindere bransamente gaze naturale – 9 locatii
 • Hotărârea 136/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA pentru executarea lucrarilor de alimentare inlocuire retea electrica aeriana cu retea subterana modernizare reabilitare subtraversari si alte tipuri de lucrari efectuate asupra unor capacitati electrice (3 locatii)
 • Hotărârea 135/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute de trecere asupra unor terenuri situate in Iasi - proprietate a Municipiului Iasi în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA in vederea efectuarii lucrarilor de construire reprezentand alimentare extindere bransamente gaze naturale
 • Hotărârea 134/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 225 din 30.06.2020 de însușire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi cu bunurile imobile cuprinse in Anexele 1 - 29
 • Hotărârea 133/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 225 din 30.06.2020 cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenurile identificate in Anexele 2 - 21
 • Hotărârea 132/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 225 din 30.06.2020 cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 131/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei de folosinţă gratuită a spaţiului din Iaşi Șoseaua Nicolina nr. 57 bloc 978A parter atribuit către Inspectoratul de Poliție Județean Iași
 • Hotărârea 130/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei de folosinţă gratuită a spaţiului din Iaşi Șoseaua Națională nr. 43 atribuit către Autoritatea Națională pentru Cetățenie
 • Hotărârea 129/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de schimbare temporară a destinației unor spații construcții și terenuri în vederea închirierii şi utilizării temporare identificate conform anexei la prezenta hotărâre (1 poziție) situate în incinta unității de învățământ preuniversitar de stat a Colegiului National din Iași strada Arcu nr.4 proprietate publică a Municipiului Iași - Carte Funciară nr. 141668
 • Hotărârea 128/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de schimbare temporară a destinației unor spații construcții și terenuri în vederea închirierii şi utilizării temporare identificate conform anexei la prezenta hotărâre (11 poziții) situate în incinta unității de învățământ preuniversitar de stat a Colegiului “Costache Negruzzi” din Iași strada Toma Cozma nr. 4 proprietate publică a Municipiului Iași - Carte Funciară nr. 154532
 • Hotărârea 127/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de schimbare temporară a destinației unor spații construcții și terenuri în vederea închirierii şi utilizării temporare identificate conform anexei la prezenta hotărâre (2 poziții) situate în incinta unității de învățământ preuniversitar de stat a Liceului Teoretic “Dimitrie Cantemir” din Iași str. Decebal nr.13 proprietate publică a Municipiului Iasi - Cărți Funciare nr. 146012 și nr. 140783
 • Hotărârea 126/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de schimbare temporară a destinației unor spații construcții și terenuri în vederea închirierii şi utilizării temporare identificate conform anexei la prezenta hotărâre (2 poziții) situate în incinta unității de învățământ preuniversitar de stat al Școlii Gimnaziale “Veronica Micle” din Iași șos. Bucium nr.72 Iași proprietatea Municipiului Iași - Carte Funciară nr. 158676
 • Hotărârea 125/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de schimbare temporară a destinației unor spații construcții și terenuri în vederea închirierii şi utilizării temporare identificate conform anexei la prezenta hotărâre (2 poziții) situate în incinta unității de învățământ preuniversitar de stat al Colegiului Tehnic “Gheorghe Asachi” din Iași strada Sărărie nr.189 proprietatea Municipiului Iasi - Carte Funciară nr. 140783
 • Hotărârea 124/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de schimbare temporară a destinației unor spații construcții și terenuri în vederea închirierii şi utilizării temporare identificate conform anexei la prezenta hotărâre (2 poziții) situate în incinta unității de învățământ preuniversitar de stat al Colegiului Național “Garabet Ibrăileanu” din Iași str. Oastei nr.1 proprietatea Municipiului Iasi - Carte Funciară nr.146546
 • Hotărârea 123/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Municipiului Iași cu Parohia ”Sfântul Spiridon” Iași în vederea elaborării și depunerii în parteneriat a unei cereri de finanțare care vizează ”Reabilitarea ansamblului monument istoric Biserica Sfântul Spiridon - Iași”
 • Hotărârea 122/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectelor tehnice de Execuție indicatorilor tehnico – economici și devizelor generale pentru 14 spații de joacă aferente obiectivului de investiţii Proiectare și execuție reabilitare spații de joacă pentru copii"
 • Hotărârea 121/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru proiectul „Refunctionalizare și reparații capitale la Cinematograful Victoria”
 • Hotărârea 120/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revizuirea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS
 • Hotărârea 119/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Iaşi pentru anul 2021
 • Hotărârea 118/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind adoptarea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2022
 • Hotărârea 117/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea Municipiului Iasi prin Consiliul Local al Municipiului Iasi ca administrator unic al SC TEHNOPOLIS S.R.L.
 • Hotărârea 116/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.
 • Hotărârea 115/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Termo - Service S.A.
 • Hotărârea 114/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societății Compania de Transport Public S.A. Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2022 - 2023
 • Hotărârea 113/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societatii CITADIN SA pentru anul 2021 a listei de investiţii pentru anul 2021 precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2022 - 2023 impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2022 - 2023
 • Hotărârea 112/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societatii Salubris S.A. Iaşi pentru anul 2021 a listei de investiţii pentru anul 2021 precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2022-2023 impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2022-2023
 • Hotărârea 111/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. SERVICII PUBLICE IAŞI S.A.
 • Hotărârea 110/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași doamnei Frances Fletcher şi domnilor Jehuda Evron Moshe Yassur şi Michael Cernea - supraviețuitori ai Pogromului de la Iaşi
 • Hotărârea 109/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2021
 • Hotărârea 108/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal Iasi Zona Bucium numar cadastral 163052 143656 147534 elaborat in vederea introducerii in intravilan a terenului cu numar cadastral 147534 si construire locuinte colective pentru servicii de cazare temporara sau de lunga durata persoana juridica
 • Hotărârea 107/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 407 din 10 decembrie 2020 referitor la aprobarea proiectului „ROBOMOVE - ROBOts dedicated to neuroMOtric Valuable Efficiency” (înființarea Centrului de Robotica si Neuroreabilitare a Spitalului Clinic de Recuperare Iași) a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de asociere între Municipiul Iași Spitalul Clinic de Recuperare Iasi si I.M.S.P. Institutul de Neurologie si Neurochirurgie din Chișinău
 • Hotărârea 106/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 257/2020 privind adoptarea unor măsuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale modificata prin Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 5/2021
 • Hotărârea 105/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 31.03.2021
 • Hotărârea 104/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului general de execuţie a bugetului şi a situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Iaşi la data de 31.12.2020
 • Hotărârea 103/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi care va conduce şedinţa Consiliului Local şi va semna hotărârile adoptate pentru sedinta din data de 29.04.2021
 • Hotărârea 102/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de măsuri în vederea preluării serviciului public de alimentare cu energie termică (producție transport distribuție și furnizare) de către Municipiul Iași de la operatorul Veolia Energie Iași S.A.
 • Hotărârea 101/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice (Proiect Tehnic de Execuție (PTE) Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire (DTAC) Proiect pentru Organizarea Execuției (POE) Documentația de avizare a lucrărilor de investiții (DALI) și Devizele Generale) pentru obiectivul de investiții „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare din Municipiul Iași” pentru 21 terenuri de sport
 • Hotărârea 100/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 50 din 26.02.2021 privind constituirea comisiilor specifice Directiei de Exploatare Patrimoniu
 • Hotărârea 99/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea implementarii Proiectului „Ambasadorii Iasului” in perioada aprilie-septembrie 2021
 • Hotărârea 98/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal Iasi STRADA TREI FANTANI NR. 46L NUMAR CADASTRAL 154501 154327 155224 154326 154328 136704 intocmit pentru construire ansamblu industrial cu functiuni mixte persoane fizice
 • Hotărârea 97/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal Iasi Zona Bucium numar cadastral 159588 elaborat in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte individuale persoane fizice
 • Hotărârea 96/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unui schimb prin echivalență valorică a unor suprafețe de teren între Municipiul Iasi prin Consiliul Local și S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. suprafețe ce concură la completarea proiectului “Reabilitarea arhitecturală a arealului ZONA CENTRALĂ cuprins între Bld. A. Panu Str. Sf. Andrei Str. Iancu Bacalu Str. Buznea Str. Tănăsescu și Str. Palat”
 • Hotărârea 95/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuției lunare de întreținere pentru persoanele vârstnice beneficiare de servicii sociale rezidențiale în cadrul Căminului de Pensionari "Sfânta Cuvioasă Parascheva" Iași
 • Hotărârea 94/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuției lunare de întreținere pentru persoanele vârstnice beneficiare de servicii sociale rezidențiale în cadrul Căminului de Bătrâni "Sf. Constantin şi Elena" Iaşi
 • Hotărârea 93/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar pentru persoanele vârstnice asistate din cadrul Căminului de Batrani "Sfintii Constantin si Elena" Iaşi
 • Hotărârea 92/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar pentru persoanele vârstnice asistate din cadrul Căminului de Pensionari "Sfânta Cuvioasă Parascheva" Iaşi
 • Hotărârea 91/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 226/23.06.2017 privind stabilirea modului de calcul al chiriilor pentru locuintele construite prin ANL
 • Hotărârea 90/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe vacante construite prin ANL destinate tinerilor spre închiriere în ordinea de prioritate stabilită prin HCL 49/26.02.2021
 • Hotărârea 89/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute de trecere asupra terenului in suprafata de 90 mp situat in Iasi strada Arh.G.M.Cantacuzino (fosta Crisan) nr. 16 avand nr. cad 158657 - proprietate a Municipiului Iasi în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA in vederea efectuarii lucrarilor de deviere si bransament gaze naturale pentru Centrul International de Arta Contemporana Iasi
 • Hotărârea 88/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA pentru executarea lucrarilor de alimentare inlocuire retea electrica aeriana cu retea subterana modernizare reabilitare subtraversari si alte tipuri de lucrari efectuate asupra unor capacitati electrice (9 LOCATII)
 • Hotărârea 87/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 1.2 si Anexei 4.1. a Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 225 din 30.06.2020 cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenurile cuprinse in Anexe
 • Hotărârea 86/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 225 din 30.06.2020 - Anexa 3.2 cuprinzand inventarele domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenurile cuprinse in Anexele 1-7
 • Hotărârea 85/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea relocării temporare a CMI Dr. Oniciuc Laura Gianina din spațiul situat în Iași str. Alexandru Lăpușneanu nr. 20A în spațiul din str. Toma Cozma nr. 4 demisol incinta Centrului Medical Copou
 • Hotărârea 84/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind continuarea raporturilor contractuale cu privire la spațiul din Iași Piața Unirii nr. 12 parter atribuit către Agenția Națională pentru Locuințe
 • Hotărârea 83/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 28/29.01.2021 privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros pentru suprafața de 976 mp situată în Iași str. Ghica Voda nr.3A avand nr. cadastral 168194 înscris în Cartea Funciară nr. 168194 proprietate privata a Municipiului Iasi în favoarea SC IULIUS REAL ESTATE SRL
 • Hotărârea 82/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Contractului de delegare a serviciului de transport public local nr. 100098/02.10.2018 în sensul retragerii din folosința/exploatarea SC Compania de Transport Public Iași SA a bunurilor de retur proprietatea Municipiului Iași cuprinse in Anexele 1-3 aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi a mijloacelor fixe cuprinse in Anexa 1 aprobarea casarii bunurilor cuprinse in Anexele 1-3 in conformitate cu prevederile legale in vigoare
 • Hotărârea 81/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind solicitarea de transmitere din domeniul public al Judetului Iasi in domeniul public al Municipiului Iasi a lucrarilor aferente obiectivului 2.1. - Cale de rulare tramvai realizata in cadrul proiectului „Reabilitare si dezvoltare turistica a ansamblului monument istoric Manstirea Golia Iasi” prin Acordul de asociere intre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Local Iasi
 • Hotărârea 80/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de schimbare temporară a destinației unor spatii construcții și terenuri în vederea închirierii şi utilizării temporare identificate conform anexei la prezenta hotărâre (17poziții) situate în incinta unității de învățământ preuniversitar de stat al Liceului Tehnologic “Petru Poni” din Iași B-dul Socola nr.110 proprietatea Municipiului Iasi Cartea Funciară nr.167962
 • Hotărârea 79/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de schimbare temporară a destinatiei unor spatii construcții și terenuri în vederea închirierii şi utilizării temporare identificate conform anexei la prezenta hotărâre (2 poziții) situate în incinta unității de învățământ preuniversitar de stat al Liceului Tehnologic Economic de Turism din Iași str. Mircea cel Bătrân nr.12 proprietatea Municipiului Iasi Cartea Funciară nr.163572
 • Hotărârea 78/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de schimbare temporară a destinatiei unor spatii construcții și terenuri în vederea închirierii şi utilizării temporare identificate conform anexei la prezenta hotărâre (9 poziții) situate în incinta unității de învățământ preuniversitar de stat al Colegiului Tehnic “Mihail Sturdza” din Iași Str. Mihail Sturdza nr. 2 proprietatea Municipiului Iași Cartea Funciară nr.159581
 • Hotărârea 77/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de schimbare temporară a destinatiei unor spatii construcții și terenuri în vederea închirierii şi utilizării temporare identificate conform anexei la prezenta hotărâre (14 poziții) situate în incinta unității de învățământ preuniversitar de stat al Colegiului Tehnic “Ioan C. Stefanescu” din Iași B-dul Socola nr. 51 - 53 proprietatea Municipiului Iași Cartea Funciară nr. 154064
 • Hotărârea 76/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de schimbare temporară a destinatiei unor spatii construcții și terenuri în vederea închirierii şi utilizării temporare identificate conform anexei la prezenta hotărâre (1 poziție) situate în incinta unității de învățământ preuniversitar de stat al Liceului Tehnologic Economic “ Virgil Madgearu” din Iași- str. Sf. Andrei nr.70 proprietatea Municipiului Iasi Carte Funciară nr.154462
 • Hotărârea 75/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea calendarului de evenimente publice organizate în luna aprilie 2021
 • Hotărârea 74/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 3 din Hotararea Consiliului Local nr. 16/29.01.2021 – Lista unităţilor de invăţământ pentru activitati extrascolare din Municipiul Iaşi pentru anul scolar 2021 - 2022
 • Hotărârea 73/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 3 din Hotararea Consiliului Local nr.150/30.04.2020 modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 402/10.12.2020 – Lista unităţilor de invăţământ pentru activitati extrascolare din Municipiul Iaşi pentru anul scolar 2020-2021
 • Hotărârea 72/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentaţilor Consiliului Local al Municipiului Iaşi în Consiliul de Administraţie la Spitalul Clinic “ I. C. Parhon “ Iaşi
 • Hotărârea 71/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 42/26.02.2021 (privind desemnarea reprezentaţilor Consiliului Local al Municipiului Iaşi în Consiliul de Administraţie la Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi)
 • Hotărârea 70/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală între UAT - Municipiul Iași Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România Asociația Copilul Meu – Inima Mea și Județul Iași și a Regulamentului de organizare și funcționare al Parteneriatului pentru Dezvoltare Locala (PDL) din cadrul proiectului „Dezvoltarea politicilor sociale și de sănătate locale în Județul Iași"
 • Hotărârea 69/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind parteneriatul pentru dezvoltare locală din cadrul proiectului cu titlul “IAȘI-SMART HEALTH CITY”- Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA) pentru Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice - apelul de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate)
 • Hotărârea 68/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea ”Auditului termoenergetic rețele pentru anul 2019” și a pierderilor tehnologice aferente rețelelor de transport și distribuție a energiei termice produsă în cogenerare și a pierderilor tehnologice pentru centralele termice și a rețelelor de distribuției aferente
 • Hotărârea 67/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a Proiectului Tehnic a indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru investiția: CONSTRUIRE SALA DE SPORT SI ANEXE SCOALA GIMNAZIALA “TITU MAIORESCU” IAȘI
 • Hotărârea 66/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Iași
 • Hotărârea 65/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de selecție pentru un membru în Consiliul de Administrație la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.
 • Hotărârea 64/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului legal și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul legal al UAT Municipiul Iași în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași
 • Hotărârea 63/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de minimis individual pentru „INCUBATORUL DE AFACERI CREATIVE INDUSTRIES HUB IAȘI” prin fondator SC TOTAL PRIM EXPERT SRL reprezentând scutirea de la plata impozitului pe clădiri și impozitului pe teren datorate către bugetul local pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2023
 • Hotărârea 62/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de minimis individual reprezentând scutirea de la plata taxei pe clădiri și a taxei pe teren datorate către bugetul local de SC TEHNOPOLIS SRL pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021
 • Hotărârea 61/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de servitute de trecere asupra unei suprafete de teren de 136 mp din str. Zmeu nr. 2 proprietate publica a Municipiului Iasi catre Statul Român prin Serviciul Roman de Informatii – U.M. 0807 Iasi
 • Hotărârea 60/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate pentru o perioada de 3 luni incepand cu luna Martie 2021
 • Hotărârea 59/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal Iasi strada Mosu nr. 6A numar cadastral 140591 elaborat pentru construire cladire de birouri persoana juridica
 • Hotărârea 58/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal Iasi fundac Ursulea fn numar cadastral 152930 elaborat pentru construire locuinte colective si individuale spatii comerciale si alte functiuni complementare persoana fizica
 • Hotărârea 57/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal Iasi strada Ion Roata nr. 18 numar cadastral 128129 elaborat pentru construire locuinta anexe si imprejmuire persoana fizica
 • Hotărârea 56/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA MOARA DE VANT NUMAR CADASTRAL 161256 intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinta individuala persoane fizice
 • Hotărârea 55/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului Local nr. 297 din 30 iulie 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi Soseaua Iasi – Tomesti nr. 15C numar cadastral 155700 intocmit pentru extindere spatiu de productie existent persoana juridica
 • Hotărârea 54/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Iasi Zona Galata T45 numar cadastral 143357 elaborat pentru construire locuinta individuala (unifamiliala) anexe persoana fizica
 • Hotărârea 53/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului Consiliului Local Iasi pentru iesirea din indiviziune asupra imobilului situat in Municipiului Iasi Bulevardul Poitiers nr. 60 teren in suprafata de 1413 mp in vederea incetarii coproprietatii prin partaj voluntar intre Municipiul Iasi si SC Romtec Austria SRL
 • Hotărârea 52/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 335 din 31 august 2020 privind darea in administrare a terenului in suprafata 336 mp situat in Iasi str. Ghica Voda fara numar Tarlaua 22 Parcela CAT 721/13 proprietate privata a Municipiului Iasi si a terenului in suprafata de 241 mp situat in Iasi strada Sfantul Lazar fara numar Tarlaua 22 Parcela 721/16 catre Serviciul Roman de Informatii – U.M. 0807 Iasi cu sediul in Iasi strada Sfantul Lazar nr. 3
 • Hotărârea 51/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA pentru executarea lucrarilor de alimentare inlocuire retea electrica aeriana cu retea subterana modernizare reabilitare subtraversari si alte tipuri de lucrari efectuate asupra unor capacitati electrice (6 LOCATII)
 • Hotărârea 50/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea comisiilor specifice Directiei de Exploatare Patrimoniu
 • Hotărârea 49/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de prioritate care stabileşte ordinea în soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii construite prin ANL cu persoanele şi familiile care au făcut dovada în anul 2020 că îndeplinesc condiţiile pentru a avea acces la locuinţă
 • Hotărârea 48/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale din anexa Hotărârii Consiliului Local nr. 31/29.01.2021 privind aprobarea solicitărilor locative propuse de către Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 consemnate in procesul verbal de şedinţa nr. 5675/18.01.2021
 • Hotărârea 47/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea calendarului de evenimente publice organizate în perioada februarie - martie 2021
 • Hotărârea 46/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiul Iași și Asociaţia Green Revolution pentru realizarea proiectului „I’Velo Relax"- Sezonul 2021
 • Hotărârea 45/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți Proiectului Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Iluminat arhitectural Ansamblul Mănăstirii Frumoasa”
 • Hotărârea 44/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui acord de parteneriat cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sfântul Spiridon în vederea organizării la Iaşi în format on-line a manifestării ştiinţifice internaţionale Iaşi Arrhythmia Forum 2021
 • Hotărârea 43/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 si 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 403 din 10 decembrie 2020 modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 17/29.01.2021 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Iași pentru anul școlar 2020 – 2021
 • Hotărârea 42/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentaţilor Consiliului Local al Municipiului Iaşi în Consiliul de Administraţie la Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi
 • Hotărârea 41/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentaţilor Consiliului Local al Municipiului Iaşi în Consiliul de Administraţie la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi
 • Hotărârea 40/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF – Anexa 1) a Organigramei (Anexa 2) şi a Statului de funcţii (Anexa 3) începând cu data 1 martie 2021 pentru Ateneul Național din Iași
 • Hotărârea 39/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaṣi pentru șase personalități ale mediului cultural și academic ieșean membri marcanți ai Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iași
 • Hotărârea 38/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului Josef Wasserman Rabinul Comunității Evreilor originari din România
 • Hotărârea 37/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului Alexandru Florian
 • Hotărârea 36/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aplicarea dispoziţiilor art. 163 alin. (1) şi (5) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 • Hotărârea 35/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 408 din 10.12.2020 în vederea implementării proiectului “Școala DA!” de aprobare a modificării acordului de parteneriat între UAT - Municipiul Iași Asociația "Salvați Copiii Iași Școala Gimnazială "Ion Neculce" Iași Direcția Creșe Iași și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 34/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță de merit de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență care se acordă în anul școlar 2020 - 2021
 • Hotărârea 33/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reintregirea excedentului si repartizarea excedentului cu destinatie pe anul 2020 a Municipiului Iasi
 • Hotărârea 32/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii nr. 152/1998 consemnate in procesul verbal de ședință nr. 5672/18.01.2021
 • Hotărârea 31/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de către Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996 consemnate in procesul verbal de ședință nr. 5675/18.01.2021
 • Hotărârea 30/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor cu solicitanții care îndeplinesc condițiile de acces pentru a beneficia de o locuință socială sau din fondul locativ privat de stat sau al Municipiului Iași în ordinea de prioritate stabilită în cadrul listelor și în limita fondului locativ disponibil în anul 2021
 • Hotărârea 29/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL 225 din 30.06.2020 cuprinzând inventarele domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenurile cuprinse in Anexa 1-3
 • Hotărârea 28/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros pentru suprafața de 976 mp situată în Iași str. Ghica Voda nr.3A având nr. cadastral 168194 înscris în Cartea Funciară nr. 168194 proprietate privata a Municipiului Iasi în favoarea SC IULIUS REAL ESTATE SRL
 • Hotărârea 27/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind neexercitarea dreptului de preemțiune al Municipiului Iasi cu privire la cota de ¼ din terenul în suprafața de 36.075 mp nr. cadastral 155258 și de ¼ din terenul în suprafața de 11.724 mp nr. cadastral 154948 intravilan zona Veneția – Lac Ciric III aflate in proprietatea domnului Verusi Mircea
 • Hotărârea 26/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate publica a Municipiului Iași în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA pentru executarea lucrărilor de alimentare înlocuire rețea electrica aeriana cu rețea subterana modernizare reabilitare subtraversări și alte tipuri de lucrări efectuate asupra unor capacitați electrice (8 locații)
 • Hotărârea 25/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra terenului in suprafata de 270 mp situat in Iasi strada George Margarit-DCL 1823 proprietate a Municipiului Iasi în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA in vederea extinderii conductei de gaze naturale si a statiei de reglare masurare gaze naturale pentru imobilul situat in Iasi strada Aleea Iftimie Barladeanu nr. 26-29
 • Hotărârea 24/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA pentru executarea lucrarilor de alimentare inlocuire retea electrica aeriana cu retea subterana modernizare reabilitare subtraversari si alte tipuri de lucrari efectuate asupra unor capacitati electrice (4 LOCATII)
 • Hotărârea 23/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate publica a Municipiului Iasi în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA pentru executarea lucrarilor de alimentare inlocuire retea electrica aeriana cu retea subterana modernizare reabilitare subtraversari si alte tipuri de lucrari efectuate asupra unor capacitati electrice (2 locatii)
 • Hotărârea 22/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind procedura de efectuare a orelor de muncă lunară acţiuni sau lucrări de interes local pentru părinţii copiilor aflaţi în plasament
 • Hotărârea 21/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2021
 • Hotărârea 20/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii şi completarii Hotararii Consiliului Local nr. 10 din 31 ianuarie 2020 prin care s-a înfiinţat instituţia publică denumită Club Sportiv Municipal Iaşi 2020 în subordinea Consiliului Local Iaşi structură sportiva cu personalitate juridică de drept public modificata si completata
 • Hotărârea 19/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Kaufland Romania Societate in Comandita
 • Hotărârea 18/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată către U.A.T Comuna Ciortești a unor materiale recuperate în urma lucrărilor de modernizare a căii de rulare tramvai (traverse din beton)
 • Hotărârea 17/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 și 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 403 din 10 decembrie 2020 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Iași pentru anul școlar 2020 – 2021
 • Hotărârea 16/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei scolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat si particular din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2021-2022
 • Hotărârea 15/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice (Studiu de fezabilitate indicatorii tehnico - economici și devizul general) pentru „Construire 3 săli de sport școlare în Municipiul Iași: Școala gimnazială Nicolae Iorga Școala gimnazială Alexandru Vlahuță și Școala gimnazială George Coșbuc”
 • Hotărârea 14/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Restaurare monumentul Obeliscul cu Lei”
 • Hotărârea 13/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici revizuiti pentru obiectivul “Alei Monumentul Eroilor 1916 Cimitir Eternitatea”
 • Hotărârea 12/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Restaurare Monumentul Eroilor din Divizia a 2-a 1916-1919”
 • Hotărârea 11/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordul UAT Municipiul Iasi pentru realizarea obiectivului de investitii Proiect Pilot – “Construire Sala de educatie fizica scolara” pe terenul proprietatea Municipiului Iasi situat in Iasi Str. Costache Negri nr. 50 de catre Ministerul Lucrarilor Publice Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii SA avand ca beneficiar Liceul Teoretic „V. Alecsandri”
 • Hotărârea 10/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Municipiului Iasi cu Manastirea “ Inaltarea Domnului” Galata in vederea elaborarii si depunerii in parteneriat a unei cereri de finantare care vizeaza “ Reabilitarea ansamblului monument istoric Manastirea Galata”
 • Hotărârea 9/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Anexei 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 386 din 31 octombrie 2019 privind integrarea UAT – Municipiul Iași în Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor din Județul Iași
 • Hotărârea 8/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Iași la Societatea TEHNOPOLIS S.R.L.
 • Hotărârea 7/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului pentru Trimestrul III aferent anului 2020 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Iași
 • Hotărârea 6/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotararii Consiliului Local nr. 390/09.10.2020 privind adoptarea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021 modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 396/2020
 • Hotărârea 5/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 257/2020 privind adoptarea unor măsuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale
 • Hotărârea 4/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 410 din 10 decembrie 2020 privind constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei Fond Locativ
 • Hotărârea 3/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 393 din 02 decembrie 2020 privind stabilirea numărului denumirii şi componenţei nominale a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activititate ale Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru mandatul 2020 - 2024
 • Hotărârea 2/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și indicatorilor proiectului „Dotarea unităților de învățământ din Municipiul Iași cu echipamente de protecție de tip măști de protecție medicală pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2” în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020
 • Hotărârea 1/2021 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în Consiliul Local al municipiului Iași al domnului Filip Havârneanu și vacantarea locului de consilier local deținut de acesta