• Hotărârea 443/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L nr. 177 din 24 iunie 2016 actualizată* referitoare la organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 442/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 4.1. a HCL 211 din 30.05.2018 cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenurile cuprinse in Anexa 1-17
 • Hotărârea 441/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 440/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului Mihai Liviu Gavril in functia de Preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi care va conduce lucrările şedinţelor şi va semna hotărârile adoptate pentru o perioada de 3 luni incepand cu luna Decembrie 2019
 • Hotărârea 439/2019 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Contractului de Modificare și Reafirmare a Contractului de Asistență pentru Proiect din data de 07.04.2011
 • Hotărârea 438/2019 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea și completarea HCL nr.1 din 14 ianuarie 2019 privind aplicarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de județ ” pentru realizarea proiectului: ”e-Move – Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Iași”
 • Hotărârea 437/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii Parcului Podul Roș în Parcul Regina Maria a României
 • Hotărârea 436/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii Splaiului Bahlui (Mal Drept) în Bulevardul Regele Mihai I al României
 • Hotărârea 435/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii Splaiului Bahlui (Mal Stâng) în Bulevardul Regele Ferdinand I al României
 • Hotărârea 434/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitatie a terenului proprietate privată a Municipiului Iasi în suprafată de 63 mp situat în Iași Bdul. Socola FN având nr. cadastral 164917 înscris în cartea funciară nr. 164917 Iași
 • Hotărârea 433/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă 4 67 mp reprezentând cota indiviză de 0 33% din terenul cu numărul cadastral 760 situat în Iaşi str. Petre Țuțea nr. 19 bloc 915 tr.2 înscris în cartea funciară 122412/ UAT Iaşi aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 432/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 consemnate in procesul verbal de şedinţa nr. 126578/20.11.2019
 • Hotărârea 431/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii Anexa nr. 2 din H.C.L.nr. 55/2019 pentru Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi începând cu luna noiembrie 2019
 • Hotărârea 430/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de functii al Politiei Locale Iasi
 • Hotărârea 429/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru „Proiect integrat de regenerare urbană şi socială în zona Cicoarei – Centrul Multifuncțional Cicoarei”
 • Hotărârea 428/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 338 din 27 septembrie 2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a indicatorilor tehnico- economici a proiectului tehnic de executie precum si a bugetului aferent proiectului “Constructie de gradinita in zona Dacia”
 • Hotărârea 427/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea D.A.L.I. D.T.A.C. a indicatorilor tehnico – economici a proiectului tehnic de execuție precum și a devizelor generale pentru 5 terenuri de sport aferente următoarelor instituții școlare: Școala gimnazială “Ștefan Bârsănescu” Colegiul tehnic “I.C.Ștefănescu” Liceul Economic de Turism Școala gimnazială “Alecu Russo” și Școala gimnazială „Gh. I .Brătianu”
 • Hotărârea 426/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 – Tarife pentru serviciul public de intretinere administrare si exploatare a pietelor targurilor bazarului si talciocului practicate de catre S.C. Ecopiata S.A. din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 323 din 29.08.2017
 • Hotărârea 425/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării prețului de producere a energiei termice furnizată populației prin sisteme centralizate conform Deciziei ANRE nr. 53/25.07.2019
 • Hotărârea 424/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii respectiv stabilirii tarifelor pentru activitatea de colectare separata transport separat si depozitarea deseurilor municipale si a deseurilor similiare provenite din activitati comerciale din industrie si institutii inclusiv fractii colectate separate precum si aprobarea modificarii respectiv stabilirii tarifelor pentru utilajele folosite in activitatile serviciului de salubrizare servicii care fac obiectul contractului de concesiune prin incredintare directa a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr. 90979/05.12.2007
 • Hotărârea 423/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării evenimentului “Gala Centenarului Filmului Romanesc” pe data de 18 decembrie 2019
 • Hotărârea 422/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2019
 • Hotărârea 421/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului academician Vasile Tărâțeanu
 • Hotărârea 420/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului academician Valeriu Matei
 • Hotărârea 419/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului academician prof. univ. dr. Viorel Barbu
 • Hotărârea 418/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului academician prof. univ. dr. Constantin Toma
 • Hotărârea 417/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului academician Prof. Dr.dr. h.c. Horia - Nicolai Teodorescu
 • Hotărârea 416/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) aferente proiectului "Restaurare și revitalizare a monumentului istoric cod LMI IS-II-m-B-03977 în vederea înființării Muzeului Copiilor Iași"
 • Hotărârea 415/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat necesar pentru implementarea proiectului “PLANTĂM CA SĂ RESPIRĂM – Acțiune de plantare pe o suprafață de 1 ha în zona C.A. Rosetti Iași necesară plantării unui număr de aproximativ 5000 de arbori”,între Municipiul Iași și Asociația “Tineri Ecologi Români din Iași” - TERIS
 • Hotărârea 414/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE de aprobare a modificarii HCL 217/24.05.2019 privind concesionarea prin licitatie a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi,în suprafată de 2.475 mp,situat in Iasi strada Musatini,nr. 57,in vederea amenajarii unei parcari publice supraterane etajate
 • Hotărârea 413/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a mijloacelor fixe cuprinse in Anexa 1,în vederea casării
 • Hotărârea 411/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA SERG. GRIGORE IOAN NR. 7,NUMAR CADASTRAL 159760,intocmit in vederea construirii unei hale de depozitare,persoana juridica
 • Hotărârea 410/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA SOFICU NR. 24,NUMAR CADASTRAL 159587,intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale,persoana fizica
 • Hotărârea 409/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA COPOU,NUMERE CADASTRALE 155365,155449,intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 408/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA FORTUS,NUMAR CADASTRAL 140638,întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 407/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA BUCIUM T164,NUMAR CADASTRAL 125286 întocmit în vederea modificarii PUZ-ului aprobat cu HCL nr. 192/28.06.2006,persoane fizice
 • Hotărârea 406/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA VITICULTORI T64,NUMAR CADASTRAL 149259,întocmit în vederea construirii de locuinte individuale izolate/cuplate si locuinte colective pe teren proprietate,persoana fizica,persoana juridica
 • Hotărârea 405/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI,STRADA OCTAV BOTEZ NR. 2A,NUMAR CADASTRAL 160491,161051,intocmit in vederea construirii unui centru de formare cu sali de conferinte si seminarii,persoana juridica
 • Hotărârea 404/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA PACURARI,NUMAR CADASTRAL 135165,135176,135164,135169 întocmit în vederea modificarii planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 392/2009 in vederea construirii de locuinte colective,persoana juridica
 • Hotărârea 403/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA FRIEDERICK NR. 5,NUMAR CADASTRAL 158475,întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate (prin desfiintarea constructiei existente),persoane fizice
 • Hotărârea 402/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA CIPRIAN PORUMBESCU NR. 15D,NUMAR CADASTRAL 153918 intocmit in vederea introducerii de teren in intravilan in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 401/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI,STRADA IPSILANTI NR. 20,NUMAR CADASTRAL 135766,intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale pe teren proprietate,persoana fizica
 • Hotărârea 400/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA BUCIUM,NUMAR CADASTRAL 158120,întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale,anexa gospodareasca si imprejmuire teren,persoana fizica
 • Hotărârea 399/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,FUNDAC IFTIMIE BARLEANU NR. 10,NUMAR CADASTRAL 142740,întocmit pentru construire locuinta individuala (unifamiliala) si imprejmuire pe teren proprietate,persoana fizica
 • Hotărârea 398/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA I. I. MIRONESCU NR. 10,NUMAR CADASTRAL 123871,123872,intocmit in vederea construirii a doua locuinte individuale cuplate (pe limita de proprietate comuna),persoane fizice
 • Hotărârea 397/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbul cu echivalență valorică al imobilului amplasat în intravilan municipiul Iași,str. Iarmaroc nr. 23,în suprafață de 500 mp,identificat cu nr.cad. 134737,nr. CF 134737,proprietate privată (anexa A),cu terenul amplasat în intravilan municipiul Iași,Str. Cicoarei f.n. identificat cadastral în Cv 4,parcela CAT 248 în suprafață de 1000 mp (anexa B) proprietate privată a municipalității
 • Hotărârea 396/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a spațiului comercial (construcţie şi teren aferent),situat în municipiul Iaşi,str. Carpați nr. 12,bloc 912,sc.A,parter,judeţul Iaşi,înscris în cartea funciară 123769-C1-U23/UAT Iaşi),proprietate privată a Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 395/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea completării Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 412/2002 referitoare la aprobarea listei spațiilor comerciale și de prestări servicii,proprietate privată a statului,care urmează a fi vândute în conformitate cu Legea nr. 550/2002
 • Hotărârea 394/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 4.1. a H.C.L nr. 211 din 30.05.2018,cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi,cu terenurile cuprinse in Anexele 1-11
 • Hotărârea 393/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018 de insusire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 392/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării,modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS si acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la actualizarea,modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS
 • Hotărârea 391/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea in administrarea Editurii Junimea Iasi a imobilului (constructie si teren aferent) proprietate publica a Municipiului Iasi,situat in str. Macazului nr. 11 (denumit generic “cladire PT Aurora”),in vederea amenajarii unui depozit/arhiva de carte si valori de patrimoniu
 • Hotărârea 390/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 152/1998,consemnate in procesul verbal de şedinţa nr. 112354/17.10.2019
 • Hotărârea 389/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 388/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri administrative cu privire la unele spații aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Iași
 • Hotărârea 387/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Anexei 2 - bunuri de preluare prin act adițional la contractul de concesiune a serviciului de salubrizare nr. 90979/05.12.2017 în vederea implementării proiectului “Managementul Integrat al Deșeurilor în Iași”
 • Hotărârea 386/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Anexei 1 la H.C.L. nr.166 din 24 aprilie 2017 privind integrarea UAT – Municipiul Iași în Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor din Județul Iași
 • Hotărârea 385/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de Funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 384/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 94/21.03.2019
 • Hotărârea 383/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 46/28.02.2019
 • Hotărârea 382/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor aferente biletelor de vizitare a Muzeului Municipal ”Regina Maria” Iași
 • Hotărârea 381/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului Tehnic,a indicatorilor tehnico – economici şi a Devizului General pentru obiectivul de investitii „Iluminat arhitectural Palatul Roznovanu”
 • Hotărârea 380/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru „Implementare sistem semaforizare pod Metalurgiei (Bulevardul Metalurgiei – Bulevardul Chimiei)"
 • Hotărârea 379/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru „Semaforizare intersecţie Calea Chisinăului-B-dul Metalurgiei,Municipiul Iaşi"
 • Hotărârea 378/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivele de investitii „Reparatii capitale la etajele 3,4 si 5 tronsonul C,la Spitalul Clinic de Recuperare” Iasi,str. Pantelimon Halipa Nr.14
 • Hotărârea 377/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului – „Simpozionul de Istoria Învăţământului şi Ştiinţelor Tehnice,ediţia a XI-a”
 • Hotărârea 376/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. Ecopiaţa S.A.
 • Hotărârea 375/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al SC Termo-Service SA Iași
 • Hotărârea 374/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societatii Salubris S.A. Iaşi pentru anul 2019
 • Hotărârea 373/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 30.09.2019
 • Hotărârea 372/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2019
 • Hotărârea 371/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2018
 • Hotărârea 370/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare post- mortem al Municipiului Iași academicianului Teodor Dima
 • Hotărârea 369/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași,domnului Abraham Ghiltman
 • Hotărârea 368/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 87 din 21 martie 2019 de aprobare a proiectului,a studiului de fezabilitate,a indicatorilor tehnico-economici,a devizului general,a proiectului tehnic de execuție precum si a bugetului aferent proiectului ,Reabilitare si modernizare zona de agrement C.A.Rosetti”
 • Hotărârea 367/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea din domeniul public al Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local al Municipiului Iasi,in domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor,a unor sectoare de drum in vederea realizarii investiției ”Varianta de ocolire a Municipiului Iasi – etapa I – Varianta Sud Obiect 3 - Varianta trafic greu,Sector km 19+690 (Selgros) – km 26+460 (DN 28)”
 • Hotărârea 366/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind anularea accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local în condițiile O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale
 • Hotărârea 365/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2019
 • Hotărârea 364/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași,domnului Bogdan Bârleanu
 • Hotărârea 363/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului - TVR IAŞI 28 de ani,în perioada 21 octombrie – 17 noiembrie 2019
 • Hotărârea 362/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unui acord de parteneriat dintre Municipiului Iasi,Colegiul National Iasi si Universitatea Al. I. Cuza Iasi – Facultatea de Filosofie si Stiinte Social Politice
 • Hotărârea 361/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea Scolii Gimnaziale “N. Iorga” Iasi in administrarea Gradinitei cu Program Prelungit nr. 1,a unor bunuri imobile,in vederea desfasurarii activitatii Gradinitei “Sfanta Maria”,unitate ce face parte din structura organizatorica a acesteia
 • Hotărârea 360/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acceptarea ofertei de donație a S.C. Unirea S.R.L.,constând în clădirile situate in zona Ciric,avand numerele cadastrale 132906 – C1,C2,C3,C4,C5 catre Municipiul Iași
 • Hotărârea 359/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea reducerii de 50% din tariful unui abonament unic zona 1 valabil 30 de zile,pentru angajații care își desfășoară activitatea în unități de învățământ acreditate/autorizate din municipiul Iași
 • Hotărârea 358/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 129 din 31.03.2017
 • Hotărârea 357/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,CALEA CHISINAULUI si STRADA ATELIERULUI NR. 14C,NUMAR CADASTRAL 158150 intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate,persoana juridica
 • Hotărârea 356/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI,STRADA IPSILANTI NR. 10A,NUMAR CADASTRAL 148263,întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinte si imprejmuire teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 355/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in Zona Construita Protejata IASI,STRADA GHEORGHE GHIBANESCU NR. 8,NUMAR CADASTRAL 148541,întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren proprietate privata,persoana fizica
 • Hotărârea 354/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA MOARA DE VANT NR. 143F,NUMAR CADASTRAL 146270,intocmit pentru modificare PUZ initial aprobat prin HCL 246 din 26 mai 2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA MOARA DE VANT,T100/1,P2(4141/2),T101/1,P1(4111/6) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica (insertie de functiune fara modificarea indicatorilor urbanistici existenti)
 • Hotărârea 353/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,EXTRAVILAN IASI (ZONA POPRICANI-CIRLIG),NUMAR CADASTRAL 155430,intocmit in vederea introducerii de teren in intravilan in scopul construirii unui ansamblu rezidential si functiuni complementare,persoane fizice
 • Hotărârea 352/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trasmiterea concesiunii terenului proprietate publica a Municipiului Iaşi,în suprafaţă de 18 mp,situat în Iași str. Gându nr. 4,de pe ȘFABU TRAIAN NECULAI pe PATRASCU MIHAI PAUL
 • Hotărârea 351/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi,în favoarea,S.C. DELGAZ GRID SA,in vederea reabilitarii si modernizarii bransamentelor de retele electrice din strazile : Cicoarei,Caramidari,Soseaua Galata,Arhitect I. Berindei,Fagetului,Alunis si Bradetului
 • Hotărârea 350/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii Institutiilor și Unităților de Invatamânt,de schimbare a destinatiei unor spatii,constructii si terenuri,în vederea închirierii şi utilizării temporare,incluse în baza materială a instituțiilor și a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 349/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 542 mp situat în Iaşi,strada Radu Mihai nr. 3,proprietatea privată a Municipiului Iaşi,identificat cu număr cadastral 164513,înscris în Cartea Funciară număr 164513 UAT Iași
 • Hotărârea 348/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice în vederea închirierii bunurilor imobile-spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţa şi/sau terenurile aferente acestora aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 347/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea unui drept de superficie pentru teren situat în Iaşi,strada 14 Decembrie 1989 nr .7,proprietatea privată a Municipiului Iaşi,format din 2 loturi: lot 1 în suprafață de 84 mp,nr. cadastral 163701,înscris în Cartea Funciară nr. 163701 a Municipiului Iași,și lot 2 în suprafață de 52 mp,nr. cadastral 163728,înscris în Cartea Funciară nr. 163728 a Municipiului Iași,în favoarea domnului Nedelcu Vlad Nicolae
 • Hotărârea 346/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de terenuri în echivalență valorică între suprafata de 1281 mp amplasată în intravilanul municipiului Iași,str.Ciric nr.5,proprietate privată identificată cu nr.cadastral 156902,cartea funciară 156902 (anexa A) și suprafața de 3370 mp,amplasată în intravilan municipiul Iași,Str.Cicoarei f.n. proprietatea municipalității,identificată cadastral în Cv 4,parcelele CAT 246/1,CAT 248/1 (anexa B)
 • Hotărârea 345/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea contractului de administrare nr. 111953/09.11.2017,incheiat intre Municipiul Iasi si Ateneul National din Iasi și aprobarea restaurarii si utilizarii/exploatarii/valorificarii imobilului situat in Iasi,str. Pacurari nr. 29 (format din cladire și teren aferent cladirii),de catre Ateneul National din Iasi
 • Hotărârea 344/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.170/05.05.2017
 • Hotărârea 343/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996,consemnate in procesul verbal de şedinţa nr. 101394/20.09.2019
 • Hotărârea 342/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de functii al Politiei Locale Iasi
 • Hotărârea 341/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei din HCL nr. 58/28.02.2019 – Lista unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi pentru anul scolar 2019-2020
 • Hotărârea 340/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat si particular din Municipiul Iaşi pentru anul scolar 2019 - 2020
 • Hotărârea 339/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate,a indicatorilor tehnico – economici,a proiectului tehnic de execuție,precum și a bugetului aferent proiectului „Construcţie de grădiniţă în zona Bucium”,in conformitate cu rezultatul procesului de evaluare și selecție
 • Hotărârea 338/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate,a indicatorilor tehnico – economici,a proiectului tehnic de execuție,precum și a bugetului aferent proiectului „Construcţie de grădiniţă în zona Dacia”,in conformitate cu rezultatul procesului de evaluare și selecție
 • Hotărârea 337/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinantarii Municipiului Iasi la proiectul ,Reabilitare si modernizare zona de agrement C.A.Rosetti”,a bugetului aferent proiectului si a tabelului surselor de finantare
 • Hotărârea 336/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinantarii Municipiului Iasi la proiectul ”Oază de verdeaţă din cartierul nostru - program comunitar de revitalizare a spaţiilor publice abandonate/ degradate de mici dimensiuni”
 • Hotărârea 335/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2019
 • Hotărârea 334/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2018
 • Hotărârea 333/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului CORNELIU PAUL BOIŞTEANU,in functia de Preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi,care va conduce lucrările şedinţelor şi va semna hotărârile adoptate pentru o perioada de 3 luni incepand cu luna Septembrie 2019
 • Hotărârea 332/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea schimbului de terenuri în echivalență valorică între suprafata de 1281 mp amplasată în intravilanul municipiului Iași,str.Ciric nr.5,proprietate privată identificată cu nr.cadastral 156902,cartea funciară 156902 (anexa A) și suprafața de 3370 mp,amplasată în intravilan municipiul Iași,Str.Cicoarei f.n. proprietatea municipalității,identificată cadastral în Cv 4,parcelele CAT 246/1,CAT 248/1 (anexa B)
 • Hotărârea 331/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,ZONA GALATA T45,NUMAR CADASTRAL 152615,întocmit în vederea construirii unei locuinte colective mici,persoane fizice
 • Hotărârea 330/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,SOSEAUA MOARA DE FOC NR. 2,NUMAR CADASTRAL 159601 intocmit in vederea construirii unui centru comercial,gospodarire de apa si imprejmuire,amenajare parcare si amplasare mijloace publicitare,pe teren proprietate,persoana juridica
 • Hotărârea 329/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,SOSEAUA NICOLINA NR. 3-3A ,NUMAR CADASTRAL 149151 întocmit în vederea construirii unui centru de afaceri pe teren privat,persoana juridica
 • Hotărârea 328/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA COPOU T64,NUMAR CADASTRAL 159941,159895,159939,159900,159903,159938,159901,159902,159896,159898,159940,159899,159904,159897,intocmit in vederea construirii unor locuinte individuale izolate,cuplate,insiruite pe teren proprietate,persoana juridica si persoane fizice
 • Hotărârea 327/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA DIMINETII NR. 32,NUMAR CADASTRAL 128917,128912 întocmit in vederea construirii unui ansamblu de locuinte colective pe teren proprietate,persoana juridica
 • Hotărârea 326/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA BUCIUM T136,NUMAR CADASTRAL 155610,întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire locuinţa individuala si imprejmuire pe teren proprietate privata,persoane fizice
 • Hotărârea 325/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA LT. STOICESCU NR. 6,NUMAR CADASTRAL 148439 întocmit în vederea modificarii PUZului initial aprobat cu HCL nr. 293/21.11.2013 (partea de utilizari admise)- pentru construire locuinte colective pe teren proprietate si imprejmuire cu respectarea POT,CUT si Hmax din PUZ initial,persoane fizice
 • Hotărârea 324/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA FUNDAC IFTIMIE BARLEANU,NR. 5,NUMAR CADASTRAL 143779,întocmit pentru construire a doua locuinte individuale (unifamiliale) si imprejmuire pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 323/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – IASI,ZONA BUCIUM,NUMAR CADASTRAL 159341,Intocmit in vederea introducerii teren in intravilan,construire locuinta individuala,anexe si imprejmuire teren proprietate,persoana fizica
 • Hotărârea 322/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 165 din 24 aprilie 2017,privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construită Protejată,IAȘI,strada Mihai Eminescu nr.5,nr.cadastral 121418 întocmit pentru construire imobil de locuințe prin demolare imobil C1 si anexe aflate pe teren privat
 • Hotărârea 321/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuției proprii a Municipiului Iasi la proiectul “Modernizare campus școlar tehnic în Municipiul Iași - Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi”,astfel încât finanțarea nerambursabilă acordată să nu depășească alocarea financiară si aprobarea noului Deviz General și a tabelului surselor de finanțare aferente proiectului
 • Hotărârea 320/2019 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea completării Anexei 6.3.3 – ”Lista automatelor de vânzare” din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași,nr. 100098 din 02.10.2018,încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.
 • Hotărârea 319/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea unor drepturi persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr. 341/2004 – Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989,pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din ,Valea Jiului – Lupeni - august 1977
 • Hotărârea 318/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea unor drepturi persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr. 341/2004 – Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989,pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă,din Valea Jiului – Lupeni - august 1977
 • Hotărârea 317/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitatie a terenului proprietate privată a Municipiului Iasi,în suprafată de 265 mp,situat in Iasi,str. Cuza Voda,FN,având nr. cadastral 164414,înscris in cartea funciară nr. 164414 Iași
 • Hotărârea 316/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi,in suprafata de 1.213 mp situat in Iasi,Calea Chisinaului langa nr. 2,in fata cladirii SC Moldova Tricotaje,avand numar cadastral 162746,inscris in Cartea Funciara 162746 Iasi,in vederea amenajarii unei parcari înierbate
 • Hotărârea 315/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind exceptarea de la plata taxei de parcare în parcările publice cu plată de pe raza Municipiului Iași a mașinilor complet electrice
 • Hotărârea 314/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Iasi la ”Programul Termoficare” şi a Calendarului de esalonare anuala a lucrarilor de investitii
 • Hotărârea 313/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a mijlocului fix ”tribuna metalica – Stadionul Tineretului”,în vederea casării
 • Hotărârea 312/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996,consemnate in procesele verbale de şedinţa nr. 68847/21.06.2019,79306/18.07.2019,87093/08.08.2019 şi 89237/19.08.2019
 • Hotărârea 311/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii nr. 152/1998,consemnate in procesul verbal de şedinţa nr. 79304/18.07.2019
 • Hotărârea 310/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea fara plata de catre Municipiul Iasi – Consiliul Local al Municipiului Iasi a partilor sociale detinute de Judetul Iasi – Consiliul Judetean Iasi in cadrul SC TEHNOPOLIS SRL
 • Hotărârea 309/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului General al proiectului ”Oază de verdeaţă din cartierul nostru - program comunitar de revitalizare a spaţiilor publice abandonate/degradate de mici dimensiuni”
 • Hotărârea 308/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Hărților strategice de zgomot cu rapoartele aferente – prin studiul “Reactualizare hărți strategice de zgomot ale Municipiului Iași”
 • Hotărârea 307/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cofinanțarea și asigurarea cheltuielilor neeligibile aferente programului Abordarea integrată a ”Premiului European pentru Energie (EEA) din cadrul proiectului ”Fondul de acțiune privind energia durabilă” (SAEF)
 • Hotărârea 306/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică
 • Hotărârea 305/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar pentru persoanele vârstnice asistate din cadrul Căminului de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iaşi
 • Hotărârea 304/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar pentru persoanele vârstnice asistate din cadrul Căminului de Bătrâni"Sf. Constantin şi Elena" Iaşi
 • Hotărârea 303/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării proiectelor sportive în baza Procedurii privind acordarea de finanţări din bugetul Municipiului Iaşi pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului,modificată şi completată prin Legea 90/2018
 • Hotărârea 302/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT. în vederea organizării Festivalului Interetnic „Confluențe”,ediția a XII-a,în perioada 03 – 06 octombrie 2019
 • Hotărârea 301/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea incheierii unui acord de parteneriat cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei – sectorul Învățământ,în vederea organizării Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași,în perioada 10 septembrie – 7 octombrie 2019
 • Hotărârea 300/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei,Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi
 • Hotărârea 299/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2019
 • Hotărârea 298/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2018
 • Hotărârea 297/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare post-mortem al Municipiului Iași Generalului Gheorghe DABIJA,Generalului Gheorghe RASOVICEANU ṣi Preotului Căpitan Gheorghe COTENESCU
 • Hotărârea 296/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 222 din 30 mai 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,BULEVARDUL ALEXANDRU CEL BUN NR.16,NUMERE CADASTRALE 126223 si 126224 întocmit în vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe teren proprietate privata,persoana juridica
 • Hotărârea 295/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea schimbului de terenuri în echivalență valorică între suprafata de 1281 mp amplasată în intravilanul municipiului Iași,str.Ciric nr.5,proprietate privată identificată cu nr.cadastral 156902,cartea funciară 156902 (anexa A) și suprafața de 3370 mp,amplasată în intravilan municipiul Iași,Str.Cicoarei f.n. proprietatea municipalității,identificată cadastral în Cv 4,parcelele CAT 246/1,CAT 248/1 (anexa B)
 • Hotărârea 294/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea Asociației de Management al Destinației Turistice Iași și a Regiunii Moldova („DESTINATION IASI”),precum şi aprobarea actului constitutiv şi a statutului asociației
 • Hotărârea 293/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI,STRADA TRANTOMIR NR. 8,NUMAR CADASTRAL 147807,intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale si anexe aferente prin demolare constructii existente pe teren proprietate,persoana fizica
 • Hotărârea 292/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului,Local nr. 226 din 24 mai 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI,STRADA UZINEI NR. 1,NUMAR CADASTRAL 156671,intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 291/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA DEALUL ZORILOR (SC 31),NUMAR CADASTRAL 126902,intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale si imprejmuire pe teren proprietate,persoana fizica
 • Hotărârea 290/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu,IASI,STRADA HLINCEA,HLINCEA VECHE NR. 9,11,17-19A,21,65,71,NUMAR CADASTRAL 159280,160908 întocmit pentru construire de locuinte colective si parcari subterane si supraterane pe teren proprietate,persoana juridica
 • Hotărârea 289/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA VITICULTORI NR. 145,NUMAR CADASTRAL 148179,intocmit pentru construirea a doua locuinte individuale cuplate,anexe si imprejmuire pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 288/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI,STRADA AURORA,NR. 7-9,NUMAR CADASTRAL 156794,156894,întocmit pentru construire locuință individuală și împrejmuire pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 287/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA CICOAREI FN,NUMAR CADASTRAL 150547,150545,intocmit in vederea construirii unei locuinte colectiva pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 286/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA PROFESOR IOAN PETRU CULIANU,NR. 72,NUMAR CADASTRAL 152980,întocmit în vederea construirii a doua locuinte individuale cuplate si imprejmuire pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 285/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al ,Municipiului Iasi
 • Hotărârea 284/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionarii prin licitatie a imobilului proprietate privată a Municipiului Iasi,format din teren în suprafată de 702 mp și constructia C1 cu o suprafață construită de 260 mp,situate in Iasi,str. Sărăriei,nr. 36 având nr. cadastral 18020,înscrise in cartea funciară nr. 163192 Iași
 • Hotărârea 283/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi a platformei betonate,denumita generic «Esplanada Piata Natiunii » cu suprafata de 5.279,in vederea casarii,si aprobarea concesionarii prin licitatie a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi,în suprafată de 5.279 mp,situat in Iasi,la intersectia dintre str. Universitatii si Bulevardul Independentei ( aferent Pietii Natiunii) in vederea amenajarii unei parcari subterane etajate
 • Hotărârea 282/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL 143/30.03.2018,modificata prin HCL 569/220.12.2019 privind trecerea din domeniul public al Statului Roman si administrarea Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi in domeniul public al Municipiului Iasi,a unui imobil
 • Hotărârea 281/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea in administrare,cu titlu gratuit,către Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi,a platformelor asfaltate aferente Aleii Prof. Dr. Vasile Petrescu,Aleii Prof. Dr. Gheorghe Alexa,Aleii Prof. Dr. Dimitrie Atanasiu,situate in aria Campusului „Tudor Vladimirescu”
 • Hotărârea 280/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Ateneului Național din Iași,în vederea dobândirii statutului de instituție de spectacole de importanță națională
 • Hotărârea 279/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerea de numire a unui administrator provizoriu la ,Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.
 • Hotărârea 278/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de selecție pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea TERMO-SERVICE S.A.
 • Hotărârea 277/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele Municipiului Iași în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la Societatea SALUBRIS S.A.
 • Hotărârea 276/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale din conținutul H.C.L. nr. 42 din 28 februarie 2019 și H.C.L. nr. 206 din 24 mai 2019
 • Hotărârea 275/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Iași și Highlight Agency S.R.L. necesar implementării proiectului de reamenajare a unor zone de picnic și relaxare în bulevardul C.A. Rosetti Iași
 • Hotărârea 274/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Iași și Antibiotice S.A. necesar implementării proiectului de reabilitare a spațiilor verzi prin crearea unui aliniament de arbori și arbuști
 • Hotărârea 273/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Asociatia de Sprijin Comunitar pentru un Viitor mai Bun
 • Hotărârea 272/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare stații pentru transportul public în comun și dotările aferente,și amenajarea trecerilor pentru pietoni în lungul drumului național DN 28 Șoseaua Păcurari - Municipiul Iași - Comuna Valea Lupului,Județul Iași”
 • Hotărârea 271/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general al proiectului „REABILITAREA MONUMENTULUI EROILOR DIN PRIMUL RAZBOI MONDIAL”
 • Hotărârea 270/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării proiectelor sportive în baza Procedurii privind acordarea de finanţări din bugetul Municipiului Iaşi pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului,modificată şi completată prin Legea 90/2018
 • Hotărârea 269/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2019
 • Hotărârea 268/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 30.06.2019
 • Hotărârea 267/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului Gavril Mihai Liviu,in functia de Preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru ședința ordinara din data de 26 Iulie 2019
 • Hotărârea 266/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului Local nr. 234 din 5 iunie 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ALEEA MIHAIL SADOVEANU NR. 4,6,8,NUMAR CADASTRAL 124952,intocmit in vederea construirii de spatii pentru procesul didactic de la disciplinele de echitatie si tehnologia cresterii cabalinelor – amenajare baza hipica,construire adapost animale,amenajare teren antrenament,construire manej acoperit si amenajare tribune pe teren proprietate si teren concesionat,persoana juridica
 • Hotărârea 265/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei Consiliului Local al Municipiului Iași de monitorizare a actiunilor de verificare a legalitatii si stării tehnice a construcțiilor de tip mansardă de pe blocurile de locuințe din Municipiul Iași
 • Hotărârea 264/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DR. VICOL NR. 10,NUMAR CADASTRAL 150935 întocmit în vederea modificarii/actualizarii PUZ-ului aprobat cu HCL nr. 251/26.05.2008,in vederea construirii de noi obiective pe teren in administrare,persoana juridica
 • Hotărârea 263/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reglementarea accesului şi folosirea gratuită a bazelor sportive din incinta unităţilor şcolare preuniversitare ale Municipiului Iaşi pe durata vacanţelor şcolare,dar şi în week-end-uri,pe tot parcursul anului
 • Hotărârea 262/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 8,62 mp din Iaşi,Bdul. Țuțora,nr. 2A,aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi,identificat cadastral în T50,DP 2076/1,CAT 2075 având nr. cadastral 19435,înscris în cartea funciară 161532 Iaşi
 • Hotărârea 261/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea schimbului de terenuri : terenul proprietate privată localizat în Fnd.Armeană,Nr.8,identificat cadastral cu CF 146301,cu suprafața de 308 mp pe UAT Mun.Iași (anexa A),cu terenurile amplasate în mun.Iași,str.Petru Rareș nr.3,5,7,identificate cu nr.cad.17063/2 suprafață de 111,58 mp,nr.cad.12360/2 în suprafață de 43 mp,nr.cad.18647/2 în suprafață de 28,58 mp (anexa B) și cvartal 32,CAT 1073 din str.George Emil Palade nr 13,în suprafață de 125 mp (anexa C) proprietatea municipalității
 • Hotărârea 260/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a unui mijloc fix aflat in exploatarea S.C. APAVITAL S.A.,în vederea casării
 • Hotărârea 259/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei domnului Avataji Paul,constand in extindere retea alimentare cu apa,retea canalizare,bransament apa canal,respectiv Statie de Pompare apa potabila alimentata cu energie electrica pentru imobile – locuinte-complex rezidential ROUA 2 ,situat in Iasi,strada Moara de Vant nr.179
 • Hotărârea 258/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei de administrare a spatiului PT 4 Gara situat in Iasi,str. Petru Movila,de catre Directia de Asistenta Sociala
 • Hotărârea 257/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii în folosință temporară și gratuită către S.C. Transport Public S.A. Tulcea a unui număr de 5 autobuze urbane proprietate privată a Municipiului Iași,prin încheierea unui contract de comodat
 • Hotărârea 256/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de folosinta gratuita a unui bun imobil,aflat in proprietatea Municipiului Iasi,catre Mitropolia Moldovei si Bucovinei - Parohia “Sf. Părinți Ioachim și Ana“
 • Hotărârea 255/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru completarea HCL 217/24.05.2019 privind aprobarea concesionarii prin licitatie a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi,în suprafată de 2.475 mp,situat in Iasi strada Musatini,nr. 57,in vederea amenajarii unei parcari publice supraterane etajate
 • Hotărârea 254/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 212 din 30.05.2018 de insusire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 253/2019 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996,consemnate in procesul verbal nr. 68847/21.06.2019
 • Hotărârea 252/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de prioritate aprobată prin HCL 62/28.02.2019,refăcută în baza cererilor şi documentelor anexă înregistrate pănă la data de 31.05.2019,a listei de repartizarea a locuinţelor vacante,destinate închirierii tinerilor,construite prin ANL,precum și aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 152/1998,consemnate in procesul verbal de şedinţa nr. 68845/21.06.2019
 • Hotărârea 251/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind “îndreptarea erorii materiale identificate în cuprinsul ,Anexei la Hotărârea de Consiliu Local numărul 551 din 20.12.2018 privind aprobarea,Registrului local al spaţiilor verzi din Municipiul Iaşi”
 • Hotărârea 250/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare,nr.48/2009,încheiat între ARSACIS și SC APAVITAL SA,conform Actului Adițional nr. 31
 • Hotărârea 249/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind avizarea modificării Regulamentului Apavital a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a aprobarii modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009 precum și acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS
 • Hotărârea 248/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea anexelor din H.C.L. 55/2019,cu Regulamentele de Organizare şi Funcţionare specifice centrelor din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi
 • Hotărârea 247/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților la funcția de administrator în Consiliul de Administrație la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.
 • Hotărârea 246/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea propunerii de numire a unui administrator provizoriu la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.
 • Hotărârea 245/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare străzi în Municipiul Iași: zona Ţicău: strada Simion Bărnuţiu,strada Ţicăul de Jos,strada I.I.Mironescu,strada Albineţ,strada Dochia,strada Roşcani,strada Hotin”
 • Hotărârea 244/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Reabilitare termică școli Municipiul Iași”
 • Hotărârea 243/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici,actualizati,pentru obiectivul „Modernizare și dotare Creșa 10,Municipiul Iași,județul Iași”
 • Hotărârea 242/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat,pentru obiectivul „Modernizare,extindere și dotare Creșa 1,Municipiul Iași,județul Iași”
 • Hotărârea 241/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico - economici aferenti documentatiei de autorizare a lucrarilor de interventii (DALI) pentru proiectul „Modernizarea si reabilitarea Esplanadei Teatrului National Vasile Alecsandri”
 • Hotărârea 240/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării proiectelor sportive în baza Procedurii privind acordarea de finanţări din bugetul Municipiului Iaşi pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului,modificată şi completată prin Legea 90/2018
 • Hotărârea 239/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile iulie - august 2019
 • Hotărârea 238/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2019
 • Hotărârea 237/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași,domnului Ṣtefan - Sorin Gorovei
 • Hotărârea 236/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea acordarii titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi domnului Stefan Pintilie
 • Hotărârea 235/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ALEEA MIHAIL SADOVEANU NR. 9,NUMAR CADASTRAL 140621,intocmit in vederea construirii unei linii de vinificatie si depozit de fructe,persoana juridica
 • Hotărârea 234/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ALEEA MIHAIL SADOVEANU NR. 4,6,8,NUMAR CADASTRAL 124952,intocmit in vederea construirii de spatii pentru procesul didactic de la disciplinele de echitatie si tehnologia cresterii cabalinelor – amenajare baza hipica,construire adapost animale,amenajare teren antrenament,construire manej acoperit si amenajare tribune pe teren proprietate si teren concesionat,persoana juridica
 • Hotărârea 233/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iaşi nr. 91 din 21.03.2019 privind aprobarea proiectului “Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizand stații automate de închiriere a bicicletelor – Iași Velocity” și a cheltuielilor legate de proiect și modificarea Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iaşi nr. 340 din 10.08.2018 privind aprobarea proiectului “Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizand stații automate de închiriere a bicicletelor – Iași Velocity” și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 232/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului Nedelcu Vlad Nicolae,in functia de Preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru ședința extraordinara din data de 5 Iunie 2019
 • Hotărârea 231/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului nr. 78115/01.09.2010 de delegare a,gestiunii serviciilor publice încheiat cu Servicii Publice Iași S.A.
 • Hotărârea 230/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii MUZEULUI MUNICIPAL IAȘI în MUZEUL MUNICIPAL „REGINA MARIA” IAȘI
 • Hotărârea 229/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului Surdu Gabriel Mihai,in functia de Preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 228/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - IASI,Zona Galata,NUMAR CADASTRAL 148958,întocmit în vederea construirii a doua locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate,persoana juridica
 • Hotărârea 227/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA VITICULTORI (T27) FN,NUMAR CADASTRAL 160033 întocmit in vederea construirii a doua locuinte unifamiliale cuplate,anexe si imprejmuire pe teren proprietate,persoana fizica
 • Hotărârea 226/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI,STRADA UZINEI NR. 1,NUMAR CADASTRAL 156671,intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 225/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA GALATA,NUMAR CADASTRAL 155814,intocmit pentru construire locuinta colectiva pe teren proprietate cu acces din DS 110,persoana fizica
 • Hotărârea 224/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA ALEXANDRU BARBAT NR. 2D,NUMAR CADASTRAL 161504,intocmit in vederea regenerarii urbane si sociale in Zona Cicoarei Iasi,persoana juridica
 • Hotărârea 223/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului Local nr. 126 din 29 martie 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA SFANTUL VASILE NR. 9,NUMAR CADASTRAL 158193,intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale pe teren proprietate,persoana fizica
 • Hotărârea 222/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a imobilului situat în șoseaua Iași-Hlincea f.n. în suprafață de 2445 mp,identificat cadastral prin tarlaua 183,parcela CTD 7820 (partial),și aprobarea schimbului de terenuri echivalent valoric pentru imobilele proprietatea municipalitatii identificate cadastral in Bld.Chimiei f.n,CV 9,parcelele CAT 2016/3,CR 2016/1,CR 2016/4 in suprafata de 319 mp,bld.Nicolae Iorga f.n,identificat cadastral in CV 12 ,parcelele DR 218/1,CC 215/3 în suprafață de 772 mp,șos. Iași-Hlincea f.n,identificat cadastral prin tarlaua 183,parcela CTD 7820 (partial),şi terenul din str. Ciurchi nr.109C,Carte Funciara nr.125911,proprietate privată în suprafaţă de 1035 mp
 • Hotărârea 221/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Iasi in domeniul privat al acestuia si aprobarea schimbului dintre imobilul din str. Mihail Cornea nr.40-46 în suprafaţă de 13075 mp (Anexa A),proprietate privată,cu imobile echivalent valoric din proprietatea Primăriei Municipiului Iaşi,respectiv a terenului în suprafaţă de 3143 mp localizat în intravilan Municipiul Iasi,str.Barboi nr.17A,identificat cadastral in Tarla 26,parcela CAT 784 (Anexa B) si terenului în suprafaţă de 2650 mp localizat în intravilan Municipiul Iasi,Calea Chisinaului intersectie cu Bld.Tudor Vladimirescu,identificat cadastral in Tarla 0,parcela CC 4881/1/1,Tarla 8,parcela C1731 si CR1732 (Anexa C)
 • Hotărârea 220/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea H.C.L. nr. 211/2018 de însușire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 219/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 122 mp,situat în Iaşi,str Fraţilor nr. 44,identificat în tarlaua T 102,parcela AG 3680 (parţial) şi DS 3681 (parţial),în scopul extinderii construcției existente
 • Hotărârea 218/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 38,60 mp din Iaşi,Strada Splai Bahlui,nr. 22 – Complex Avram Iancu,aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi,identificat cadastral în T51,C 2525,DP 2525/1,CR 2527 având nr. cadastral 137261,înscris în cartea funciară 137261 Iaşi
 • Hotărârea 217/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionarii prin licitatie a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi,în suprafată de 2.475 mp,situat in Iasi strada Musatini,nr. 57,in vederea amenajarii unei parcari publice supraterane etajate
 • Hotărârea 216/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996,consemnate in procesul verbal nr. 54300/17.05.2019
 • Hotărârea 215/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii din domeniul public al Județului Iași în domeniul public al Municipiului Iași a drumului judeţean DJ 282I (din DJ 282G – Aeroport km 0 + 000 – 2 + 700)
 • Hotărârea 214/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acceptarea preluarii,cu titlu gratuit,de catre Municipiul Iasi a lucrarilor reprezentând ‘’extindere retea de alimentare cu apă potabila si retea canalizare’’ realizate de S.C. Palas 1 S.R.L.,pentru imobilul situat in Iasi,str. M. Cornea nr 42-46,Zona Bucium
 • Hotărârea 213/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a mijloacelor fixe cuprinse în Anexa 1,în vederea casării
 • Hotărârea 212/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind darea in administrare catre Directia Crese a imobilului (constructie si teren aferent) situat in Iasi,Bulevardul Independenței langa bl. D1-D2
 • Hotărârea 211/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind convocarea A.G.A. în vederea prelungirii cu două luni a mandatului administratorului provizoriu la Societatea Compania de Transport Public Iași
 • Hotărârea 210/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele Municipiului Iași în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. TERMO-SERVICE S.A. Iași
 • Hotărârea 209/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea unor funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 208/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării finanţării proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mamă şi Copil” şi „Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate”
 • Hotărârea 207/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.294/29.11.2012,cu modalitățile de acordare de sprijin finanaciar pentru victimele violenței în familie
 • Hotărârea 206/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adițional nr. 13 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producţie,transport,distribuţie şi furnizare în Municipiul Iaşi nr. 61634/06.07.2012
 • Hotărârea 205/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Iași,a Studiului de fundamentare și a documentaţiei de atribuire aferente
 • Hotărârea 204/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr. 5 a Hotărârii Consiliului Local nr. 86 din 21 martie 2019 privind aprobarea proiectului tehnic de execuție în integralitatea sa,precum și aprobarea proiectului și a bugetului aferent proiectului “Modernizare campus școlar tehnic în Municipiul Iași – Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi”- SURSELE DE FINANȚARE
 • Hotărârea 203/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind “îndreptarea erorii materiale identificate în cuprinsul Anexei la Hotărârea de Consiliu Local numărul 551 din 20.12.2018 privind aprobarea Registrului local al spaţiilor verzi din Municipiul Iaşi”
 • Hotărârea 202/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Iași și Mănăstirea Cetățuia,Mănăstirea „Tuturor Sfinților” Bucium - Iași,Brigada 15 Mecanizată “Podu Înalt”,Agenția Națională pentru Protecția Mediului necesar implementării proiectelor de amenajare a spațiilor verzi
 • Hotărârea 201/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea completării Anexei 5 Memoriu privind descrirea sumară a investiției propuse,la HCL nr. 85 din 21 martie 2019 – pentru proiectul „Proiect integrat de regenerare urbană şi socială în zona Cicoarei – Centrul Multifuncțional Cicoarei”
 • Hotărârea 200/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI IAȘI ÎN CALITATE DE PARTENER ÎN CADRUL PROIECTULUI - „ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – TRAMVAIE”,DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT,PRECUM ŞI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ŞI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN CU MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE
 • Hotărârea 199/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI IAȘI ÎN CALITATE DE PARTENER ÎN CADRUL PROIECTULUI - „ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – AUTOBUZE ELECTRICE CU LUNGIMEA DE 12 m”,DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT,PRECUM ŞI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ŞI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN CU MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE
 • Hotărârea 198/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI IAȘI ÎN CALITATE DE PARTENER ÎN CADRUL PROIECTULUI - „ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – AUTOBUZE ELECTRICE CU LUNGIMEA DE 10 m”,DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT,PRECUM ŞI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ŞI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN CU MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE
 • Hotărârea 197/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul ,RK Podu Ros Vechi”
 • Hotărârea 196/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,RK pod Metalurgiei”
 • Hotărârea 195/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile iunie - iulie 2019
 • Hotărârea 194/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019 al S.C. SERVICII PUBLICE IASI S.A.
 • Hotărârea 193/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI,PE ANUL 2019 AL S.C. CITADIN S.A.IASI
 • Hotărârea 192/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reintregirea/repartizarea excedentului Municipiului Iasi pe anul 2018 si rectificarea bugetara aferenta
 • Hotărârea 191/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași,domnului Florin Piersic
 • Hotărârea 190/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al ,SC Ecopiata S.A. si estimarile pentru anii 2020 - 2021
 • Hotărârea 189/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al ,SC Termo - Service SA Iași
 • Hotărârea 188/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.
 • Hotărârea 187/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societatii Salubris S.A. Iaşi pentru anul 2019,a listei de investiţii pentru anul 2019,precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2020 - 2021,impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2020 -2021
 • Hotărârea 186/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societății Compania de Transport Public S.A. Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2020 - 2021
 • Hotărârea 185/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 31.03.2019
 • Hotărârea 184/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2019
 • Hotărârea 183/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 87 din 21 martie 2019 privind aprobarea proiectului,a Studiului de fezabilitate,a indicatorilor tehnico-economici,a Devizului general,a Proiectului tehnic de execuție,precum și a bugetului aferent proiectului ”Reabilitare şi modernizare zonă de agrement C.A. ROSETTI”
 • Hotărârea 182/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri,conform art. 456 alin. (2),lit. a),c),d) și j) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare şi scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren,conform art. 464,alin. (2) lit. d),e) și h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 181/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea efectelor H.C.L. nr.19/2018
 • Hotărârea 180/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2018
 • Hotărârea 179/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020
 • Hotărârea 178/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind adoptarea Planului Local de Acțiune – parte a angajamentului Municipiului Iași ca membru al Programului Local al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă
 • Hotărârea 177/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cumpărării de către Municipiul Iaşi a imobilelor apartament nr. 14,etaj 1 aflat în proprietatea domnului Popa Ion şi apartament nr. 15,etaj 2 aflat în proprietatea domnului Gâmbuţă Adrian şi a doamnei Dibu Diana,situate în blocul M2 din Iaşi,bd-ul Nicolae Iorga nr. 7A
 • Hotărârea 176/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 67783/26.07.2010 încheiat între Municipiul Iaşi şi Uniunea Veteranilor de Război şi a Urmaşelor Veteranilor- Filiala Judeţeană Iaşi
 • Hotărârea 175/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi,insusit prin HCL 212/2018,cu lucrarile realizate de Municipiul Iasi pentru implementarea obiectivului de investitii „AMPLASARE DRAPEL NATIONAL – SCUAR INTERSECTIA STRADA PALAT - MAL STANG BAHLUI”
 • Hotărârea 174/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Contractului de delegare a serviciului de transport public local nr. 100098/02.10.2018
 • Hotărârea 173/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii,fără plată,către Primăria Municipiului Botoșani,a 100,00 m șină uzată tip IOR.
 • Hotărârea 172/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996,consemnate in procesul verbal nr. 42505/17.04.2019
 • Hotărârea 171/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Iaşi pentru anul 2019
 • Hotărârea 170/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților la funcția de administrator în Consiliul de Administrație la Societatea TERMO - SERVICE S.A.
 • Hotărârea 169/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților la funcția de administrator în Consiliul de Administrație la S.C. CITADIN S.A.
 • Hotărârea 168/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea unor funcții contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 167/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea efectelor H.C.L. nr. 18/2018
 • Hotărârea 166/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea efectelor H.C.L. nr. 15/2018
 • Hotărârea 165/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea efectelor H.C.L. nr. 14/2018
 • Hotărârea 164/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea efectelor H.C.L. nr.12/2018
 • Hotărârea 163/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici,actualizati,pentru obiectivul „Modernizare și dotare Creșa 10,Municipiul Iași,județul Iași”
 • Hotărârea 162/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare străzi în Municipiul Iași: -zona Copou: strada Văscăuțeanu,strada Dr.Victor Babeș,strada Titu Maiorescu,strada Nicolae Istrati,Aleea Copou,strada Pojărniciei,strada Turcu,strada Dumbrava Roșie,strada Dr.Nicolae Vicol,strada George Coșbuc,strada Alexandru Vlahuță şi strada Dumitraşcu Cantacuzino,-cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu,strada Muntenimii,Șoseaua Munteni,-cartier Canta: strada Luca Arbore,strada Sergent Grigore Ioan-până la bariera CF,strada Lupiţei”
 • Hotărârea 161/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de cooperare privind implementarea Programului „Iaşi,Capitala Tineretului din România 2019 - 2020”
 • Hotărârea 160/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asumarea responsabilităţilor organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al României şi a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative,la nivelul Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 159/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii din Piața Prieteniei Româno-Elene în ,Piaţa Elenismului
 • Hotărârea 158/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iaşi,aprobat prin H.C.L. nr. 211/30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-3,aflate în administrarea Municipiului Iași
 • Hotărârea 157/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea unui drept de superficie pentru suprafata de 40,44 mp,situata in strada Vasile Lupu,nr. 95 ,in favoarea SC MONAROM TRADING SRL
 • Hotărârea 156/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trasmiterea concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi,în suprafaţă de 302 mp,situat în Iași Bld. T. Vladimirescu,f.n.,de pe SC AUTO-GAS SRL pe SC M & CO.V.`93 SRL
 • Hotărârea 155/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitatie publica a terenului în suprafaţă de 495 mp,situat în Iaşi,Fundac Călăraşi nr. 5-7,identificat în tarlaua T27,parcela AG 1543,în scopul amenajării unei căi de acces şi parcare
 • Hotărârea 154/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafaţă de 339 mp,situat în Iaşi,Str. Toma Cozma nr. 7B,identificat în tarlaua T65,parcela CC 2452 si respectiv CAT 2454 (partial),in scopul amenajarii unei parcari
 • Hotărârea 153/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică a terenurilor în suprafaţă de 470,78 mp,252,46 mp şi 468,90 mp,situate în Iaşi,Şos. Păcurari,F.N.,identificat în tarlaua T07,parcelele CAT 160/50,CAT 160/51 şi respectiv CAT 160/52
 • Hotărârea 152/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi al mijlocului fix “Hala laminare” aflat in administrarea Liceului Tehnologic de Mecatronica si Automatizari Iasi,in vederea casarii
 • Hotărârea 151/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului,în suprafaţă de 209 mp,situat în Iaşi,Fundac Codrescu nr. 4,proprietate privată a Municipiului Iaşi,înscris în Cartea Funciară nr. 159825 a Municipiului Iași,nr. cadastral 159825
 • Hotărârea 150/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA POPAUTI NR. 2A,NUMAR CADASTRAL 126943,întocmit în vederea construirii unui imobil de servicii pe teren proprietate,persoana juridica
 • Hotărârea 149/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA DANCU,NUMAR CADASTRAL 19323/3,CARTE FUNCIARA 134354 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 148/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA AUREL VLAICU NR. 84,NUMAR CADASTRAL 161251,161252 intocmit in vederea construirii de locuinte colective,spatii de birouri,prestari servicii,spatii comerciale si imprejmuire teren proprietate,persoana juridica
 • Hotărârea 147/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,ZONA GALATA,NUMAR CADASTRAL 162032,întocmit pentru construire locuinta tip duplex si imprejmuire pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 146/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA TREI FANTANI NR. 64 N-P,NUMAR CADASTRAL 159532,intocmit pentru construire hala de productie si depozitare pe teren proprietate,persoane juridice si persoane fizice
 • Hotărârea 145/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA BUCIUM T137,NUMAR CADASTRAL 136311,întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate,persoana fizica
 • Hotărârea 144/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA PANTELIMON HALIPA NR. 1,NUMARE CADASTRALE 134637,162184,127716,intocmit pentru extindere reglementari plan urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 263/2018,in vederea realizarii unui parcaj etajat aferent constructiei rezidentiale si cu functiuni complementare pe teren proprietate,persoana juridica
 • Hotărârea 143/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA FORTUS,NUMAR CADASTRAL 11818,11819,11820,11821 întocmit în vederea construirii unui depozit pentru activitati comerciale si logistice,persoane fizice
 • Hotărârea 142/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,EXTRAVILAN BUCIUM,NUMAR CADASTRAL 15546,15511,15510 întocmit pentru introducere in intravilan,in vederea construirii de locuinte individuale,persoane fizice
 • Hotărârea 141/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA MOARA DE VANT NR. 26A,NUMAR CADASTRAL 138846,intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 140/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA MOARA DE VANT,NUMAR CADASTRAL 151919,151918 întocmit în vederea introducerii terenului in intravilan,in vederea construirii unei locuinte individuale,persoana fizica
 • Hotărârea 139/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului,Local nr. 127 din 29 martie 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA STEJAR NR. 103,NUMAR CADASTRAL 138357,158358,întocmit pentru construire locuinta tip duplex pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 138/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA BUCIUM T176,NUMERE CADASTRALE 142472 si 138232,întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire doua locuinţe individuale,pe teren proprietate privata,persoane fizice
 • Hotărârea 137/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA CICOAREI NR. 30,NUMAR CADASTRAL 149281 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privata,persoane fizice
 • Hotărârea 136/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 599/20.12.2018 și HCL nr. 339/10.08.2018 privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție,a indicatorilor tehnico – economici și a proiectului tehnic de execuţie,precum și aprobarea proiectului și a bugetului aferent proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul Iași”
 • Hotărârea 135/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 597/20.12.2018 și HCL nr. 338/10.08.2018 privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție,a indicatorilor tehnico – economici și a proiectului tehnic de execuţie,precum și aprobarea proiectului și a bugetului aferent proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul Iași – Reorganizarea circulației pe Bulevardul Tudor Vladimirescu”
 • Hotărârea 134/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 544/20.12.2018 privind aprobarea proiectului,Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție,indicatorilor tehnico – economici,proiectului tehnic de execuţie și a bugetului aferent proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai Iași - Dancu”
 • Hotărârea 133/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea punerii la dispozitie a unor amplasamente pentru realizarea de parcari publice subterane si/sau supraterane etajate in municipiul Iasi,in conformitate cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Polul de crestere Iasi (PMUD Iasi)
 • Hotărârea 132/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 273 din 27 iunie 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,PIATA VOIEVOZILOR NR. 25,BLOC A12,PARTER,intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial pe teren concesionat prin demolare chiosc existent,persoana juridica
 • Hotărârea 131/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind respingerea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA BUCIUM T176,NUMERE CADASTRALE 142472 si 138232,întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire doua locuinţe individuale,pe teren proprietate privata,persoane fizice
 • Hotărârea 130/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA CICOAREI NR. 30,NUMAR CADASTRAL 149281,întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privata,persoane fizice
 • Hotărârea 129/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA VASILE CONTA NR. 2,NUMAR CADASTRAL 146938 întocmit în vederea realizarii lucrarilor de extindere zona de acces principal si modernizare fatade,persoana juridica
 • Hotărârea 128/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA C.G. BEDREAG nr. 5,NUMAR CADASTRAL 137823 întocmit în vederea modificarii PUZ-ului aprobat prin HCL 5/2003 in vederea construirii unei locuinte individuale,amenajari exterioare si imprejmuire pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 127/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA STEJAR NR. 103,NUMAR CADASTRAL 138357,158358,întocmit pentru construire locuinta tip duplex pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 126/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA SFANTUL VASILE NR. 9,NUMAR CADASTRAL 158193,întocmit pentru construire locuinta individuala pe teren proprietate,persoana fizica
 • Hotărârea 125/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA FAGULUI NR. 9-11,NUMAR CADASTRAL 158996,întocmit pentru construire locuinta unifamiliala si imprejmuire pe teren proprietate,persoana juridica
 • Hotărârea 124/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA ION CREANGA NR. 55,NUMAR CADASTRAL 122484 întocmit în vederea construirii unui bloc de locuinte colective si spatii comerciale,pe teren proprietate,persoana fizica
 • Hotărârea 123/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA DEALUL ZORILOR FN,T31,NUMAR CADASTRAL 141604,întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale si imprejmuire,pe teren proprietate privata,persoane fizice
 • Hotărârea 122/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA LEON BALIFF FN.,NUMAR CADASTRAL 148119,intocmit pentru introducerea terenului in intravilan in vederea construirii unei locuinte individuale,garaj si imprejmuire pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 121/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,BULEVARDUL POITIERS NR. 10,NUMERE CADASTRALE 157441,150405,întocmit pentru construire capela,așezământ monahal,sediu protopopiate,extindere spital,construire spital nou,extindere si conversie centrala telefonica în cladire funcțiune medicală,construire policlinică,construire amfiteatru universitar,parcaje la nivelul solului si subterane,anexe depozitare pe teren proprietate,persoana juridica
 • Hotărârea 120/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii „Ateneul Tătărași„ în „Ateneul Național din Iași”
 • Hotărârea 119/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 2,87 mp,având nr. cadastral 2212 înscris în cartea funciară 121903 a UAT Iaşi,situat în Iaşi,Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 3,bloc A1-1,scara A
 • Hotărârea 118/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării contractelor de concesiune nr. 54835/23.05.2016 și nr. 64361/17.06.2016 în vederea modernizarii și extinderii spațiului proprietate pe teren concesionat în Iași,Piața Voievozilor,nr. 25,bl. A12,Lot 4 și 5
 • Hotărârea 117/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului din Iaşi,Şos. Naţională nr. 43,clădirea C1,parter,camera 3,către Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie
 • Hotărârea 116/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea articolului nr.3 din Hotarârea Consiliului Local nr.176/ 29.04.2009,Hotarârea Consiliului Local nr.309 / 31.08.2007,Hotarârea Consiliului Local nr.262 / 29.06.2007,cu privire la procentul încasat din închirierea spatiilor aflate în domeniul public al municipiului Iasi și date în administrare Spitalului Clinic de Recuperare Iasi
 • Hotărârea 115/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cumpărării de către Municipiul Iaşi a imobilului apartament nr. 7,etaj 3 din blocul M2 situat în Iaşi,bd-ul Nicolae Iorga nr. 7A,aflat în proprietatea doamnei Râncă (fostă Fliuşcă) Elena-Mădălina
 • Hotărârea 114/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea in administrare,cu titlu gratuit,către Casa Judeţeană de Pensii Iaşi,a spaţiului situat in Iaşi,str. Parcului nr. 12,in incinta punctului ,termic PT 28 Ciurchi
 • Hotărârea 113/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea elementelor de identificare ale unor imobile ce figurează în inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. nr. 212/2018
 • Hotărârea 112/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi,însuşit prin H.C.L. 211/2018,cu cota parte de 1/4 din apartamentul nr.11 situat in Iasi,Calea Chisinaului nr.8,bl. P2,sc. B,et.2
 • Hotărârea 111/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din proprietatea publica a Municipiului Iasi in proprietatea publica a Judetului Iasi a contributiilor in natura si financiare ale Municipiului Iasi la realizarea Centrului Expoziţional Moldova si privind aprobarea modificarii Contractului de asociere in Participatiune incheiat in data de 18.07.2003 intre Consiliul Local al Municipiului Iasi,Consiliul Judetean Iasi,Universitatea Tehnica Gh Asachi Iasi,Universitatea Al I Cuza Iasi,USAMV Ion Ionescu de la Brad Iasi si Universitatea de Medicina si Farmacie Gr.T.Popa Iasi in vederea realizarii Parcului Stiintific si Tehnologic Tehnopolis
 • Hotărârea 110/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a mijloacelor fixe (locuri de joacă) cuprinse în Anexa 1,în vederea casării
 • Hotărârea 109/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea completării Programului de Transport din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași,nr. 100098 din 02.10.2018,încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.
 • Hotărârea 108/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților la funcția de administrator în Consiliul de Administrație la Societatea SALUBRIS S.A.
 • Hotărârea 107/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea unor funcții publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 106/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe vacante,construite prin ANL,destinate tinerilor spre închiriere,în ordinea de prioritate stabilită prin H.C.L. 62/28.02.2019
 • Hotărârea 105/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind incheierea unui Protocol de colaborare,in baza caruia Municipiul Iasi si Scoala Gimnaziala N. Iorga Iasi pun la dispozitia Comunei Ciurea si Scolii Gimnaziale nr. 1 Lunca Cetatuii,spatii de invatamant pentru desfasurarea activitatilor didactice
 • Hotărârea 104/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat ce stabilește cadrul de colaborare dintre Municipiul Iasi si Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași
 • Hotărârea 103/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat ce stabilește cadrul de colaborare dintre Municipiul Iași si Liceul Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu” Iași
 • Hotărârea 102/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat ce stabilește cadrul de colaborare dintre Municipiul Iasi si Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi
 • Hotărârea 101/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Iași și S.C. BRAS S.R.L. necesar pentru implementarea proiectului “Iașul verde – Acțiune de plantare a 1500 de arbori în zonele Calea Chișinăului,Strada Sarmisegetuza,Bulevardul Alexandru cel Bun și Bulevardul Dacia”
 • Hotărârea 100/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Iași si Episcopia Romano Catolică Iași pentru implementarea unor masuri organizatorice si de interventie publica in scopul pregatirii vizitei oficiale a Sanctitatii Sale Papa Francisc
 • Hotărârea 99/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna aprilie 2019
 • Hotărârea 98/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea H.C.L nr. 184/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019
 • Hotărârea 97/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului general de execuţie a bugetului şi a situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Iaşi la data de 31.12.2018
 • Hotărârea 96/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași,preotului Dan Damaschin
 • Hotărârea 95/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului Boca Adrian Florin,in functia de Preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 94/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 28 februarie 2019 (privind: aprobarea cofinanțării proiectului “REABILITARE REȚELE TERMICE,SISTEM TERMOFICARE ÎN MUNICIPIUL IAȘI,PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ URBANĂ – POIM II”)
 • Hotărârea 93/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA PROF. I. SIMIONESCU,NUMAR CADASTRAL 126743,întocmit în vederea construirii unei gradinite in zona Dacia (fonduri europene – axa prioritara 4,P.I. 4.4),persoana juridica
 • Hotărârea 92/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii,a indicatorilor tehnico – economici si a devizului general al proiectului ”Reabilitare / modernizare / extindere,eficientizare retea de iluminat public in Municipiul Iași",a valorii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 91/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iaşi nr. 340 din 10.08.2018 privind aprobarea proiectului “Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizand stații automate de închiriere a bicicletelor – Iași Velocity” și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 90/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate cu elemente de DALI,a indicatorilor tehnico – economici şi a Devizului General pentru proiectul „Reabilitare,modernizare,extindere şi dotare cinematograf Dacia”
 • Hotărârea 89/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui Protocol între Municipiul Iași si Administrația Bazinală de Apă Prut Bârlad - Sistemul de Gospodărire a Apelor Iași cu privire la tăierea vegetației forestiere (arbori,arbuști,tufișuri) situată în albiile râurilor aferente Municipiului Iași (Bahlui,Nicolina,Vămășoaia,Cacaina și Ciric)
 • Hotărârea 88/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului,a Studiului de fezabilitate,a indicatorilor tehnico-economici,a Devizului General,a Proiectului tehnic de execuție,precum și a bugetului aferent proiectului „Oază de verdeaţă din cartierul nostru - program comunitar de revitalizare a spaţiilor publice abandonate/ degradate de mici dimensiuni”
 • Hotărârea 87/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului,a Studiului de fezabilitate,a indicatorilor tehnico-economici,a Devizului general,a Proiectului tehnic de execuție,precum și a bugetului aferent proiectului ”Reabilitare şi modernizare zonă de agrement C.A. ROSETTI ”
 • Hotărârea 86/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenții,a indicatorilor tehnico – economici și a proiectului tehnic de execuție,precum și aprobarea proiectului și a bugetului aferent proiectului „Modernizare campus școlar tehnic în Municipiul Iași – Colegiul tehnic Gheorghe Asachi”
 • Hotărârea 85/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Proiect integrat de regenerare urbană şi socială în zona Cicoarei – Centrul Multifuncțional Cicoarei”,a documentației tehnico economice – Studiu de fezabilitate,a indicatorilor tehnico – economici și a bugetului aferent proiectului
 • Hotărârea 84/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu Program Prelungit nr.13 Iași”,a Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI),a indicatorilor tehnico – economici,precum și a bugetului aferent proiectului pentru corpul funcțional al grădiniței cu program prelungit nr. 13
 • Hotărârea 83/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate,a indicatorilor tehnico – economici și a proiectului tehnic de execuție,precum și aprobarea proiectului și a bugetului aferent proiectului „Construcţie de grădiniţă în zona Dacia”
 • Hotărârea 82/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Construire grădiniţă în zona Bucium”,a Studiului de fezabilitate,a indicatorilor tehnico-economici,a proiectului tehnic de execuție,precum și aprobarea bugetului aferent proiectului
 • Hotărârea 81/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului Boca Adrian Florin,in functia de Preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru ședința extraordinara din data de 21 Martie 2019
 • Hotărârea 80/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea municipiului Iaşi,cu alte unități administrativ-teritoriale,în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”
 • Hotărârea 79/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă 411 mp,situat în Iaşi,strada Ciurchi,nr. 132,identificat cadastral prin cvartal 51,parcela CAT 3107/1,aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 78/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea vânzarii prin licitaţie publică a terenul în suprafaţă 390 mp,situat în Iaşi,Şoseaua Nicolina,identificat cadastral cvartal (tarla) T 70,parcela DS 3852/5 aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 77/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,SOSEAUA VOINESTI NR. 11,NUMAR CADASTRAL 160676 întocmit în vederea construirii de locuinte colective mici pe teren proprietate,persoana juridica
 • Hotărârea 76/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului Domeniului Public al Municipiului Iaşi,aprobat prin H.C.L. nr. 212/30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-8,aflate în administrarea Municipiului Iasi.
 • Hotărârea 75/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,MITROPOLIT VARLAAM NR. 54,NUMERE CADASTRALE 157305 si 157072 întocmit în vederea construirii de complex urban cu functiuni de locuinte colective,birouri si spatii conexe pe teren proprietate persoane juridice
 • Hotărârea 74/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iaşi,aprobat prin H.C.L. nr. 211/30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-5,aflate în administrarea Municipiului Iasi.
 • Hotărârea 73/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA MOARA DE VANT NR. 9,NUMAR CADASTRAL 124666,intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 72/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea elementelor de identificare ale unor imobile ce figurează în inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi însuşit prin HCL 212/2018
 • Hotărârea 71/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA GALATA,NUMERE CADASTRALE 160293 si 160294,întocmit in vederea actualizarii PUZ-lui aprobat prin HCL nr. 376/2010 pe teren proprietate privata,persoane juridice
 • Hotărârea 70/2019 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea modificarii art. 6 din H.C.L. nr. 340 din 29 octombrie 2014,modificată prin H.C.L. nr. 88 din 31 martie 2015
 • Hotărârea 69/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ALEEA SPITAL PASCANU NR. 7 NUMAR CADASTRAL 152899 si ALEEA SPITAL PASCANU NR. 11 NUMAR CADASTRAL 152900 întocmit în vederea construirii de locuinţe individuale,pe teren proprietate privata,persoana fizica
 • Hotărârea 68/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 23795 / 18.03.2011 încheiat între Municipiul Iaşi şi instituţia Avocatul Poporului-Biroul Teritorial Iaşi
 • Hotărârea 67/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA VOINESTI NR. 10,NUMAR CADASTRAL 154202 întocmit pentru « Construire locuinta individuala pe teren proprietate privată,persoana fizica »
 • Hotărârea 66/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind soluţionarea unor situaţii locative,generate de închirierea şi exploatarea fondului locativ
 • Hotărârea 65/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADELA SOFIA NADEJDE (FOSTA CICOAREI),NUMAR CADASTRAL 162161,intocmit in vederea regenerarii urbane si sociale in Zona Cicoarei Iasi,persoana juridica
 • Hotărârea 64/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996,consemnate in procesul verbal nr. 1883/20.02.2019
 • Hotărârea 63/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,pentru Zona Construita Protejata,STRADA CODRESCU NR. 6,NUMAR CADASTRAL 153094,intocmit in vederea construirii unei case de tip familial,amenajare incinta,persoana juridica
 • Hotărârea 62/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de prioritate care stabileşte ordinea în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin ANL,destinate tinerilor spre închiriere,cu persoanele şi familiile care au făcut dovada,în anul 2018,că îndeplinesc condiţiile pentru a avea acces la locuinţă
 • Hotărârea 61/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ALEEA MIHAIL SADOVEANU,NUMAR CADASTRAL 150433,intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale,piscina,sera,foisor,organizare de santier,acces auto pe teren proprietate si imprejmuire,persoana fizica
 • Hotărârea 60/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei scolare a unităţilor de învăţământ particular si confesional acredítate/ autorizate din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar,2019 - 2020
 • Hotărârea 59/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Iasi pentru anul scolar 2018 - 2019
 • Hotărârea 58/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei scolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2019 - 2020
 • Hotărârea 57/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA TABACULUI NR. 50,NUMAR CADASTRAL 145889,întocmit în vederea modificarii aliniamentelor laterale si posterioare,persoana juridica
 • Hotărârea 56/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acţiune al serviciilor sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului local Iaşi,pentru anul 2019
 • Hotărârea 55/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei,Statului de funcţii şi a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi şi instituţiile subordonate,pe anul 2019
 • Hotărârea 54/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA HATMAN SENDREA NR. 46-48,NUMAR CADASTRAL 130417,întocmit în vederea construirii de unitati de cazare si locuinte colective pe teren proprietate,persoana juridica
 • Hotărârea 53/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea unor funcții contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 52/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA PROF. NECULAI ZAMFIRESCU NR. 5,NUMAR CADASTRAL 5361/1-5362/2-5362/3/1,întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 51/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea administratorului special la REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI
 • Hotărârea 50/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,SOSEAUA IASI - UNGHENI,NUMAR CADASTRAL 149436,întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate si imprejmuire teren,persoane fizice
 • Hotărârea 49/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 364 / 31 august 2018
 • Hotărârea 48/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 72/2018 privind actualizarea ,Normativului de cheltuieli
 • Hotărârea 47/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanțării proiectului “REABILITARE REȚELE TERMICE,SISTEM TERMOFICARE ÎN MUNICIPIUL IAȘI,PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ URBANĂ – POIM II”
 • Hotărârea 46/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul “REABILITARE REȚELE TERMICE,SISTEM TERMOFICARE ÎN MUNICIPIUL IAȘI,PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ URBANĂ – POIM II”
 • Hotărârea 45/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 din H.C.L. nr. 557/20.12.2018 pentru obiectivul ,Fluidizarea traficului din intersectia Podu Ros cu Splai Bahlui Mal Drept si Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron prin doua pasaje supraterane unidirectionale cu o singura banda
 • Hotărârea 44/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii „Alarmare la incendiu la nivelul intregului spital” - Spitalul Clinic de Recuperare Iasi,str.Pantelimon Halipa Nr.14
 • Hotărârea 43/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii „Sistem de alarmare impotriva efractiei cod MTS-PTH-026-153” la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi,str. Pantelimon Halipa Nr. 14
 • Hotărârea 42/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adițional nr. 12 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producţie,transport,distribuţie şi furnizare în Municipiul Iaşi nr. 61634/06.07.2012
 • Hotărârea 41/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Iași și Universitatea Tehnica ″Gheorghe Asachi″ - Facultatea de Mecanica
 • Hotărârea 40/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului - Campanie de promovare a evenimentelor cuprinse în Programul „Iaşi – Capitala Tineretului din România”,campanie desfăşurată în perioada martie – decembrie 2019
 • Hotărârea 39/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile martie - aprilie 2019
 • Hotărârea 38/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2018
 • Hotărârea 37/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea înfrăţirii între Municipiul Iași din România și ,Orașul Ashdod din Statul Israel
 • Hotărârea 36/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași,doamnei Laura Daniela Hant
 • Hotărârea 35/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași,domnului Irinel Popescu
 • Hotărârea 34/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L nr. 177 din 24 iunie 2016,completată prin H.C.L nr. 178 din 24 iunie 2016,H.C.L. nr. 334/31.10.2016,H.C.L nr. 407/29.12.2016,H.C.L nr. 308/29.08.2017,H.C.L. nr. 451/31.10.2017,H.C.L. nr. 561/20.12.2018 referitoare la organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 33/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de minimis individual reprezentând scutirea de la plata taxei pe clădiri şi a taxei pe teren datorate de SC TEHNOPOLIS SRL pentru perioada 01.01.2019-31.12.2020
 • Hotărârea 32/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA AUREL VLAICU NR. 87,NUMAR CADASTRAL 128376 întocmit în vederea construirii de locuinte colective si functiuni complementare,persoana juridica
 • Hotărârea 31/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA BUCIUM T165,NUMAR CADASTRAL 153591 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire locuinţa colectiva si imprejmuire,pe teren proprietate privata,persoane fizice
 • Hotărârea 30/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,FUNDAC CALARASI NR.1A,NUMERE CADASTRALE 139912 si 139564,întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale prin demolare imobile existente,pe teren proprietate privata,persoana fizica
 • Hotărârea 29/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,IASI,ZONA MOARA DE VANT,NUMAR CADASTRAL 162077,137637,intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate si imprejmuire,persoane fizice
 • Hotărârea 28/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,SOSEAUA IASI–VOINESTI NR. 8,NUMAR CADASTRAL 147937,întocmit în vederea construirii unui imobil cu functiune mixta (sala de sport si cabinete kineto) si locuinta,pe teren proprietate privata,persoana juridica
 • Hotărârea 27/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA MARGARETA BACIU NR. 41,NUMAR CADASTRAL 159469,întocmit în vederea modificarii prevederilor PUZ-ului aprobat prin HCL nr. 454/2006 in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 26/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului Local nr. 433 din 28 septembrie 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ALEEA DECEBAL NR. 22A,NUMAR CADASTRAL 130253 Intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial pe teren proprietate,persoana fizica
 • Hotărârea 25/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din Domeniul Privat al Municipiului Iaşi in Domeniul Public al Municipiului Iasi,a terenului in suprafata de 200mp situat in Iasi – Str. Libertatii si dezmembrarea acestuia in doua loturi a cate 100mp
 • Hotărârea 24/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Partidul Pro România - Organizaţia Judeţeană Iaşi
 • Hotărârea 23/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trasmiterea concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi,în suprafaţă de 31 mp,situat în Iaşi,str Florilor,nr. 48,de pe DAŞU ANTIMIR pe CAPTARENCU OANA - OTILIA
 • Hotărârea 22/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi,însuşit prin H.C.L. 211 /2018
 • Hotărârea 21/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi,a unor mijloace fixe in vederea casarii acestora
 • Hotărârea 20/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbarii categoriei de folosinta a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi,in suprafata de 3.995 mp,avand numar cadastral 135327,parcela 1,tarlaua 107,Trup Moara de Vant si includerea acestuia in fondul forestier
 • Hotărârea 19/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea in administrare,cu titlu gratuit,Scolii Gimnaziale “N. Iorga” Iasi,a unor bunuri imobile,in vederea desfasurarii activitatii Gradinitei cu Program Normal nr. 26,unitate ce face parte din structura organizatorica a scolii
 • Hotărârea 18/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind darea in administrare,cu titlu gratuit,catre Muzeul Municipal Iasi a unor bunuri mobile si imobile,in vederea desfasurarii activitiatii
 • Hotărârea 17/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iaşi,aprobat prin H.C.L. nr. 211 / 30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-29,aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 16/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iaşi,aprobat prin H.C.L. nr. 211 / 30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-4,aflate în administrarea Municipiului Iaşi,respectiv revocarea Anexei 34,cu privire la terenul in suprafata de 157mp,situat in Iasi,str. Tatarasi nr. 15,identificat prin T30,CC1598,A1597,amplasament inventariat in Domeniul Privat al Municipiului Iasi conform Hotararii de Consiliu local nr. 445/28.09.2018
 • Hotărârea 15/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea domeniului privat al Municipiului Iasi cu suprafata de 256 mp teren,având nr. cadastral 162076 inscrisă in CF 162076,situată in Iasi,Zona Moara de Vânt
 • Hotărârea 14/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Iaşi nr. 205/30.05.2018 privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 13/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind criteriile de acces la locuinţă şi ierarhizare prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii tinerilor,construite prin ANL în Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 12/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei,a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) al Editurii Junimea Iaşi,pentru anul 2019
 • Hotărârea 11/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 10/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2019
 • Hotărârea 9/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile februarie - martie 2019
 • Hotărârea 8/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea,completarea şi aprobarea Regulamentului,privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași,în baza Legii nr. 350/2005,privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
 • Hotărârea 7/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a Municipiului Iasi pe anul 2018
 • Hotărârea 6/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Iași și Federatia Comunităților Evreiești din Romania – Cultul Mozaic - Comunitatea Evreilor din Iași,necesar implementării proiectului “Clasarea ca monument istoric a Cimitirului Evreiesc din Municipiul Iași”
 • Hotărârea 5/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași,domnului Lennart Eriksson
 • Hotărârea 4/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași,domnului Andrei Năstase
 • Hotărârea 3/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași,doamnei Ana Blandiana
 • Hotărârea 2/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea aderării Municipiului Iași la Platforma SDG Cities Leadership (Orașe care respectă Țintele de Dezvoltare Durabilă)
 • Hotărârea 1/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aplicarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de județ ”,pentru realizarea proiectului: ”e-Move – Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Iași”