Proces verbal din 28.01.2021

Sedinta Consiliului Local din data 28/01/2021

PROCES - VERBAL AL

ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN 28 IANUARIE 2021

 • I. Data și tipul ședinței: 28.01.2021, Ședință Ordinară.

 • II. Convocarea ședinței: Prin Dispoziția Primarului nr. 207/22.01.2021, conform art. 134 alin. (3) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 • III. Președintele de ședință: Dl. consilier local Enache Cristian - Sorin.

 • IV. Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință publică prin intermediul ziarului „Viața Liberă”, din data de 23.01.2021:

 • 1. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii parcului "CFR" în parcul "Carol I";

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Lucrări de înlocuire conductă apă rece Dn 50mm și colector canalizare Dn 300mm alee Marea Neagră";

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Refacere gard Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Buna Vestire";

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Regenerare urbană și reparații sistem rutier cartierele Micro 38, 39A, 39B, 39C - subzona 4 -Micro 38";

 • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 455/30.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc, tronson Henri Coandă - str. Al. Măcelaru";

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați pentru anul școlar 2020-2021;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare de stații capăt de linie - Bariera Traian";

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare de stații capăt de linie - Micro 19";

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Resistematizare teren și refacere rețea canalizare imobil Str. Traian nr. 246";

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 12, str. Științei nr. 115E;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, Traian Nord, str. Arcașilor nr. 52Q;

 • 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 347/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc B7, str. Petru Rareș nr. 12, aferent Asociației de Proprietari nr. 151, Municipiul Galați";

 • 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 330/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C5, str. Petru Rareș nr. 14, aferent Asociației de Proprietari nr. 151, Municipiul Galați";

 • 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 331/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C6, str. Petru Rareș nr. 16, aferent Asociației de Proprietari nr. 151, Municipiul Galați";

 • 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 332/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C7, str. Petru Rareș nr. 18, aferent Asociației de Proprietari nr. 151, Municipiul Galați";

 • 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 333/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C8, str. Alexandru Lăpușneanu nr. 39, aferent Asociației de Proprietari nr. 151, Municipiul Galați";

 • 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 110/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuinței, bloc E14, sc. 2, Bulevardul Dunărea nr. 90, Micro 21, aferent Asociației de Proprietari nr. 561, Municipiul Galați";

 • 18. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2021-2022;

 • 19. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 173 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe strada 1 Decembrie 1918 nr. 7 S1;

 • 20. Proiect de hotărâre privind retragerea Municipiului Galați din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul Regional de Termoficare Galați”;

 • 21. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Galați;

 • 22. Proiect de hotărâre privind preluarea unei părți din imobilul, situat în Galați, strada Dogăriei nr. 31-33, din administrarea Cantinei de Ajutor Social în administrarea Consiliului Local Galați;

 • 23. Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului, situat în Galați, Bulevardul Dunărea nr. 44, Bl. B7, ap. 39, parter, din administrarea Poliției Locale Galați în administrarea Consiliului Local Galați;

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, Traian Nord, Aleea Meteo nr. 11;

 • 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 112/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc PR3B, sc. 1, 2, 3, Bulevardul Galați nr. 7, Micro 21, aferent Asociației de Proprietari nr. 531, Municipiul Galați”;

 • 26. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 494 din 30.08.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina - Bărboși”;

 • 27. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 172 din 24.04.2019 privind aprobarea realizării proiectului ”Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Ioan» Galați” și a cheltuielilor legate de proiect;

 • 28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea ”Planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce vor fi executate de către persoanele beneficiare de venit minim garantat, precum si cele prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, pe anul 2021;

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, către persoanele juridice de drept privat;

 • 30. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, în suprafață de 31377 mp, situat în municipiul Galați, Str. Constantin Levaditti nr. 18;

 • 31. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 14, strada Basarabiei nr. 109A;

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, Traian Nord, strada Cetățianu Ioan nr. 3C;

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Traian nr. 433 - L;

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Reabilitarea și eficientizarea energetică ”Grădinița cu program prelungit nr. 30” și a cheltuielilor legate de proiect;

 • 36. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 379/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Ioan» Galați”, cu modificările și completările ulterioare;

 • 37. Proiect de hotărâre privind preluarea unei părți din imobilul, situat în Galați, strada 1 Decembrie 1918 nr. 25, din administrarea Liceului Tehnologic «Aurel Vlaicu» Galați și transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Școlar Galați;

 • 38. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Teatrului Dramatic ”Fani Tardini” Galați a unui apartament proprietate a Municipiului Galați;

 • 39. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 618,82 mp -proprietate publică a Municipiului Galați;

 • 40. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 426/31.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice și

reabilitare termică Creșa nr. 36”, cu modificările și completările ulterioare;

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Amenajare gură de evacuare în râul Siret a apelor uzate din stația de epurare cartier Dimitrie Cantemir”;

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitare și modernizare sala de sport Liceul Tehnologic «General de Marină Nicolae Dumitrescu Maican»”;

 • 43. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 333 mp, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat pe str. Stadionului nr. 31;

 • 44. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 57,18 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în cartier Aurel Vlaicu, str. Tecuci nr. 189, bl. N4, sc. 1, parter;

 • 45. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului intravilan în suprafața de 38,00 mp, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Traian Vuia nr. 21, bloc Lynx;

 • 46. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat în str. Siderurgiștilor nr. 35 S14;

 • 47. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat în str. Siderurgiștilor nr. 35 S15;

 • 48. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat pe str. Nicolae Bălcescu nr. 17B;

 • 49. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat pe str. Stadionului nr. 2bis S1;

 • 50. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat pe str. Basarabiei nr. 55;

 • 51. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat pe str. Traian Vuia nr. 29, bl. J8, sc. 3, parter;

 • 52. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 240,81 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în cartier Micro 19, str. Strungarilor nr. 4B, lot 1, aferent ap. 52, ap. 53;

 • 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație și Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”;

 • 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de la Clubul Sportiv Municipal ”Dunărea Galați” a unui bun aparținând domeniului privat al Municipiului Galați;

 • 55. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 406 din 27.08.2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud -Est, în calitate de lider și Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galați, în calitate de partener 2, pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: mobilitate urbană și regenerare urbană”;

 • 56. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 407 din 27.08.2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud -Est, în calitate de lider și Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galați, în calitate de partener 8, pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea de proiecte finanțate în perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic”;

 • 57. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii adresată Guvernului României privind trecerea unui teren de 2,43 ha din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați;

 • 58. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 449/02.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Galați;

 • 59. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de membru, în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”;

 • 60. Proiect de hotărâre privind aprobarea sancțiunii propusă prin Raportul nr. 1/22.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • 61. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Galați;

 • 62. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;

 • 63. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 64. Diverse.

 • V. Deschiderea ședinței: Președintele de ședință, dl. Enache Cristian - Sorin, declară deschise lucrările ședinței.

 • VI. Prezența și apelul nominal: Secretarul General, dl. Kovacs Radu Octavian, a efectuat apelul nominal. A rezultat că ședința ordinară este legal constituită, fiind prezenți 24 de consilieri locali. A absentat dl. consilier local Tuluș Arthur -Viorel.

Dl. Secretar General dă citire Încheierii Judecătoriei Galați nr. 23/12.01.2021 privind validarea mandatelor de consilieri locali al domnului Munteanu Cristian -Eugen și al doamnei consilier local Șarpe Daniela - Ancuța.

În continuare, dl. consilier local Munteanu Cristian - Eugen și d-na. consilier local Șarpe Daniela - Ancuța au depus jurământul.

 • VII. Aprobarea Procesului-verbal/Proceselor-verbale anterior/anterioare:

Procesul - verbal al ședinței ordinare din 17.12.2020 a fost aprobat cu 16 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (d-na. consilier local Bencze Marta -lozefina, dl. consilier local Ciulei Eduard - Dănuț, d-na. consilier local Hărăbor Anamaria, dl. consilier local Lupu Vasile, dl. consilier local Onose Valeriu -Laurențiu, d-na. consilier local Silion Adriana, dl. consilier local Chitaru Cristian, d-na. consilier local Susnoschi Luca Flavia, d-na. consilier local Șarpe Daniela -Ancuța, dl. consilier local Zinica Daniel), 0 „abțineri”.

Procesul - verbal al ședinței extraordinare din 29.12.2020 a fost aprobat cu 20 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, dl. consilier local Chitaru Cristian, 6 „abțineri” (d-na. consilier local Bencze Marta - Iozefina, dl. consilier local Ciulei Eduard - Dănuț, d-na. consilier local Hărăbor Anamaria, dl. consilier local Lupu Vasile, dl. consilier local Onose Valeriu - Laurențiu, d-na. consilier local Silion Adriana).

 • VIII. Retrageri de pe Ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii parcului "CFR" în parcul "Carol I";

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Refacere gard Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Buna Vestire";

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați pentru anul școlar 2020-2021;

 • 4. Proiect de hotărâre privind preluarea unei părți din imobilul, situat în Galați, strada 1 Decembrie 1918 nr. 25, din administrarea Liceului Tehnologic «Aurel Vlaicu» Galați și transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Școlar Galați.

 • IX. Suplimentarea Ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Instalații de semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți interiori Colegiul de Industrie Alimentară Elena Doamna - Atelier”.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Instalații de semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți interiori Școala Gimnazială nr. 18 - Corp Școală”.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Instalații de semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți interiori Liceul Tehnologic Paul Dimo - Cămin internat”.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 546/25.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reabilitare Colegiul Tehnic Traian - Vuia - Corp școală”, cu modificările ulterioare.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 546/25.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „RK instalație electrică Grădinița cu Program Prelungit Step by Step din municipiul Galați”.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 396/26.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Instalații de semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți interiori la Școala Gimnazială Constantin Gheorghe Marinescu”.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 592 din 12.12.2019 privind aprobarea participării în proiectul „BLUACT - BLUegrowth cities in ACTion” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • X. Aprobarea Ordinii de zi în integralitatea ei:

 • 1 . Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Lucrări de înlocuire conductă apă rece Dn 50mm și colector canalizare Dn 300mm alee Marea Neagră";

 • 2 . Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Regenerare urbană și reparații sistem rutier cartierele Micro 38, 39A, 39B, 39C - subzona 4 - Micro 38";

 • 3 . Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 455/30.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc, tronson Henri Coandă - str. Al. Măcelaru";

 • 4 . Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați pentru anul școlar 2020-2021;

 • 5 . Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare de stații capăt de linie - Bariera Traian";

 • 6 . Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare de stații capăt de linie - Micro 19";

 • 7 . Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Resistematizare teren și refacere rețea canalizare imobil Str. Traian nr. 246";

 • 8 . Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 12, str. Științei nr. 115E;

 • 9 . Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, Traian Nord, str. Arcașilor nr. 52Q;

 • 10 . Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 347/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea

performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc B7, str. Petru Rareș nr. 12, aferent Asociației de Proprietari nr. 151, Municipiul Galați";

 • 11 . Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 330/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea

performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C5, str. Petru Rareș nr. 14, aferent Asociației de Proprietari nr. 151, Municipiul Galați";

 • 12 . Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 331/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea

performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C6, str. Petru Rareș nr. 16, aferent Asociației de Proprietari nr. 151, Municipiul Galați";

 • 13 . Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 332/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea

performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C7, str. Petru Rareș nr. 18, aferent Asociației de Proprietari nr. 151, Municipiul Galați";

 • 14 . Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 333/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea

performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C8, str. Alexandru Lăpușneanu nr. 39, aferent Asociației de Proprietari nr. 151, Municipiul Galați";

 • 15 . Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 110/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea

performanței energetice a blocurilor de locuinței, bloc E14, sc. 2, Bulevardul Dunărea nr. 90, Micro 21, aferent Asociației de Proprietari nr. 561, Municipiul Galați";

 • 16 . Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe strada 1 Decembrie 1918 nr. 7 S1;

 • 17 . Proiect de hotărâre privind retragerea Municipiului Galați din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul Regional de Termoficare Galați”;

 • 18 . Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Galați;

 • 19 .Proiect de hotărâre privind preluarea unei părți din imobilul, situat în Galați, strada Dogăriei nr. 31-33, din administrarea Cantinei de Ajutor Social în administrarea Consiliului Local Galați;

 • 20 . Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului, situat în Galați, Bulevardul Dunărea nr. 44, Bl. B7, ap. 39, parter, din administrarea Poliției Locale Galați în administrarea Consiliului Local Galați;

 • 21 . Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, Traian Nord, Aleea Meteo nr. 11;

 • 22 . Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 112/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc PR3B, sc. 1, 2, 3, Bulevardul Galați nr. 7, Micro 21, aferent Asociației de Proprietari nr. 531, Municipiul Galați”;

 • 23 . Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 494 din 30.08.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina - Bărboși”;

 • 24 .Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 379/17.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul ”Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Ioan» Galați” cu modificările și completările ulterioare;

 • 25 .Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 172/24.04.2019 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat - Spitalul Clinic de Urgență«Sf. Ioan» Galați” și a cheltuielilor legate de proiect;

 • 26 . Proiect de hotărâre pentru aprobarea ”Planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce vor fi executate de către persoanele beneficiare de venit minim garantat, precum si cele prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, pe anul 2021;

 • 27 . Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, către persoanele juridice de drept privat;

 • 28 . Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, în suprafață de 31377 mp, situat în municipiul Galați, Str. Constantin Levaditti nr.18;

 • 29 .Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 30 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 14, strada Basarabiei nr. 109A;

 • 31 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, Traian Nord, strada Cetățianu Ioan nr. 3C;

 • 32 . Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Traian nr. 433 -L;

 • 33 .Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Reabilitarea și eficientizarea energetică ”Grădinița cu program prelungit nr. 30” și a cheltuielilor legate de proiect;

 • 34 .Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Teatrului Dramatic ”Fani Tardini” Galați a unui apartament proprietate a Municipiului Galați;

 • 35 .Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 618,82 mp - proprietate publică a Municipiului Galați;

 • 36 .Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 426/31.08.2017 privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea

performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr. 36”, cu modificările și completările ulterioare;

 • 37 .Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Amenajare gură de evacuare în râul Siret a apelor uzate din stația de epurare cartier Dimitrie Cantemir”;

 • 38 .Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitare și modernizare sala de sport Liceul Tehnologic «General de Marină Nicolae Dumitrescu Maican»”;

 • 39 .Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat pe str. Stadionului nr. 31;

 • 40 .Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în cartier Aurel Vlaicu, str. Tecuci nr. 189, bl. N4, sc. 1, parter;

 • 41 .Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Traian Vuia nr. 21, bloc Lynx;

 • 42 .Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat în str. Siderurgiștilor nr. 35 S14;

 • 43 .Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat în str. Siderurgiștilor nr. 35 S15;

 • 44 .Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat pe str. Nicolae Bălcescu nr. 17B;

 • 45 .Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat pe str. Stadionului nr. 2bis S1;

 • 46 .Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat pe str. Basarabiei nr. 55;

 • 47 .Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat pe str. Traian Vuia nr. 29, bl. J8, sc. 3, parter;

 • 48 .Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în cartier Micro 19, str. Strungarilor nr. 4B, lot 1, aferent ap. 52, ap. 53;

 • 49 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație și Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”;

 • 50 .Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de la Clubul Sportiv Municipal ”Dunărea Galați” a unui bun aparținând domeniului privat al Municipiului Galați;

 • 51 . Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 406 din 27.08.2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de lider și Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galați, în calitate de partener 2, pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: mobilitate urbană și regenerare urbană”;

 • 52 .Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 407 din 27.08.2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de lider și Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galați, în calitate de partener 8, pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea de proiecte finanțate în perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic”;

 • 53 .Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii adresată Guvernului României privind trecerea unui teren de 2,43 ha din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați;

 • 54 .Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Instalații de semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți interiori Colegiul de Industrie Alimentară Elena Doamna - Atelier”;

 • 55 .Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Instalații de semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți interiori Școala Gimnazială nr. 18 - Corp Școală”;

 • 56 .Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Instalații de semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți interiori Liceul Tehnologic Paul Dimo - Cămin internat”;

 • 57 .Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 546/25.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reabilitare Colegiul Tehnic Traian - Vuia - Corp școală”, cu modificările ulterioare;

 • 58 .Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „RK instalație electrică Grădinița cu Program Prelungit Step by Step din municipiul Galați”;

 • 59 .Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 396/26.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Instalații de semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți interiori la Școala Gimnazială Constantin Gheorghe Marinescu”;

 • 60 . Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 592 din 12.12.2019 privind aprobarea participării în proiectul „BLUACT - BLUegrowth cities in ACTion” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului;

 • 61 . Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 449/02.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Galați;

 • 62 . Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de membru, în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”;

 • 63 .Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Galați;

 • 64 .Proiect de hotărâre privind aprobarea sancțiunii propusă prin Raportul nr. 1/22.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • 65 .Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;

> Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 38/15.12.2020;

 • 66 . Interpelări, intervenții, cereri;

 • 67 . Diverse.

Ordinea de zi a fost aprobată în integralitatea sa cu 25 de voturi „pentru”,

 • 1 vot „împotrivă” (d-na. consilier loca Mihai Anamaria - Daniela), 0 „abțineri”.

 • XI. Adoptarea Proiectelor de hotărâri:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Lucrări de înlocuire conductă apă rece Dn 50mm și colector canalizare Dn 300mm alee Marea Neagră".

Dl. consilier local Ciulei Eduard - Dănuț nu participă la vot.

Cu 23 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 2 „abțineri” (dl. consilier local Căstăian Doru - Valentin, d-na. consilier local Mihai Anamaria - Daniela) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Regenerare urbană și reparații sistem rutier cartierele Micro 38, 39A, 39B, 39C - subzona 4 - Micro 38".

Cu 20 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 6 „abțineri” (dl. consilier local Chitaru Cristian, d-na. consilier local Susnoschi Luca Flavia, d-na. consilier local Șarpe Daniela - Ancuța, dl. consilier local Zinica Daniel, dl. consilier local Căstăian Doru - Valentin, d-na. consilier local Mihai Anamaria - Daniela) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 455/30.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc, tronson Henri Coandă - str. Al. Măcelaru".

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați pentru anul școlar 2020-2021.

Primul amendament este depus de grupul USR PLUS care solicită modificarea textului și aprobarea unui cuantum lunar al bursei de 250 de lei/elev/lună pentru bursa de performanță, 150 de lei/elev/lună pentru bursa de merit, 150 de lei/elev/lună pentru bursa de studiu și 150 de lei/elev/lună pentru bursa de ajutor social.

Președintele de ședință, dl. Enache Cristian - Sorin, supune la vot amendamentul grupului USR PLUS.

Cu 12 voturi „pentru”, 14 voturi „împotrivă” (dl. consilier local Andrei Lucian - Valeriu, dl. consilier local Bezman Gheorghe, dl. consilier local Bogatu Hristache, dl. consilier local Bogatu Iorgu - Viorel, d-na. consilier local Ciucă Rodica, d-na. consilier local Ciupercă Silviana, d-na. consilier local Costea Daniela - Marcela, dl. consilier local Enache Cristian - Sorin, d-na. consilier local Florea Dochița, dl. consilier local Gafton Costel, dl. consilier local Munteanu Cristian - Eugen, dl. consilier local Poalelungi Dumitru, dl. consilier local Potîrniche Gheorghe, dl. consilier local Vasile Claudiu - Ionuț), 0 „abțineri”, amendamentul nu a fost adoptat.

Președintele de ședință, dl. Enache Cristian - Sorin, supune la vot amendamentul grupului PNL:

Punctul numărul 5: „Nivelul burselor prevăzute la prezentul articol, dacă nu este majorat prin Hotărâre de Guvern, se indexează anual până la data de 30 aprilie de către Consiliul Local, ținând cont de rata inflației al anului fiscal anterior comunicată pe site - urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”.

Punctul numărul 6: „Sumele indexate conform punctului 5 se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local și se aplică în anul fiscal următor”.

Punctul numărul 7: „Dacă Hotărârea Consiliului Local nu a fost adoptată cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exercițiului bugetar, în anul fiscal următor se aplică de către compartimentul de resort din Aparatul de Specialitate al Primarului, nivelul burselor stabilite prin prezentul articol majorate cu 50%”.

Cu 12 voturi „pentru”, 14 voturi „împotrivă” (dl. consilier local Andrei Lucian - Valeriu, dl. consilier local Bezman Gheorghe, dl. consilier local Bogatu Hristache, dl. consilier local Bogatu Iorgu - Viorel, d-na. consilier local Ciucă Rodica, d-na. consilier local Ciupercă Silviana, d-na. consilier local Costea Daniela - Marcela, dl. consilier local Enache Cristian - Sorin, d-na. consilier local Florea Dochița, dl. consilier local Gafton Costel, dl. consilier local Munteanu Cristian - Eugen, dl. consilier local Poalelungi Dumitru, dl. consilier local Potîrniche Gheorghe, dl. consilier local Vasile Claudiu - Ionuț), 0 „abțineri”, amendamentul nu a fost adoptat.

Grupul PACT a depus un amendament care se referă la suplimentarea sumelor cu un voucher.

Președintele de ședință, dl. Enache Cristian - Sorin supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare de stații capăt de linie - Bariera Traian".

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendamentul dlui. consilier local Popa Cătălin.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare de stații capăt de linie - Micro 19".

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Resistematizare teren și refacere rețea canalizare imobil Str. Traian nr. 246".

Dl. consilier local Ciulei Eduard - Dănuț nu participă la vot.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 12, str. Științei nr. 115E.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, Traian Nord, str. Arcașilor nr. 52Q.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 347/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul  "Creșterea

performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc B7, str. Petru Rareș nr. 12, aferent Asociației de Proprietari nr. 151, Municipiul Galați".

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 330/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul "Creșterea

performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C5, str. Petru Rareș nr. 14, aferent Asociației de Proprietari nr. 151, Municipiul Galați".

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 331/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul "Creșterea

performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C6, str. Petru Rareș nr. 16, aferent Asociației de Proprietari nr. 151, Municipiul Galați".

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 332/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul "Creșterea

performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C7, str. Petru Rareș nr. 18, aferent Asociației de Proprietari nr. 151, Municipiul Galați".

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 333/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul "Creșterea

performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C8, str. Alexandru Lăpușneanu nr. 39, aferent Asociației de Proprietari nr. 151, Municipiul Galați".

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 110/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul "Creșterea

performanței energetice a blocurilor de locuinței, bloc E14, sc. 2, Bulevardul Dunărea nr. 90, Micro 21, aferent Asociației de Proprietari nr. 561, Municipiul Galați".

D-na. consilier local Mihai Anamaria - Daniela nu participă la vot.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 16. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe strada 1 Decembrie 1918 nr.7 S1.

Cu 16 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (d-na. consilier local Bencze Marta - lozefina, dl. consilier local Ciulei Eduard - Dănuț, d-na. consilier local Hărăbor Anamaria, dl. consilier local Lupu Vasile, dl. consilier local Onose Valeriu - Laurențiu, d-na. consilier local Silion Adriana, dl. consilier local Chitaru Cristian, d-na. consilier local Susnoschi Luca Flavia, d-na. consilier local Șarpe Daniela - Ancuța, dl. consilier local Zinica Daniel), 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

 • 17. Proiect de hotărâre privind retragerea Municipiului Galați din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul Regional de Termoficare Galați”.

D-na. consilier local Ciucă Rodica nu participă la vot.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 18. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Galați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 19. Proiect de hotărâre privind preluarea unei părți din imobilul, situat în Galați, strada Dogăriei nr. 31-33, din administrarea Cantinei de Ajutor Social în administrarea Consiliului Local Galați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 20. Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului, situat în Galați, Bulevardul Dunărea nr. 44, Bl. B7, ap. 39, parter, din administrarea Poliției Locale Galați în administrarea Consiliului Local Galați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, Traian Nord, Aleea Meteo nr. 11.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 22. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 112/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc PR3B, sc. 1, 2, 3, Bulevardul Galați nr. 7, Micro 21, aferent Asociației de Proprietari nr. 531, Municipiul Galați”.

Cu 20 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 6 „abțineri” (dl. consilier local Chitaru Cristian, d-na. consilier local Susnoschi Luca Flavia, d-na. consilier local Șarpe Daniela - Ancuța, dl. consilier local Zinica Daniel, dl. consilier local Căstăian Doru - Valentin, d-na. consilier local Mihai Anamaria - Daniela) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 23. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 494 din 30.08.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina - Barboși”.

Cu 20 de voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă” (d-na. consilier local Bencze Marta - Iozefina, dl. consilier local Ciulei Eduard - Dănuț, d-na. consilier local Hărăbor Anamaria, dl. consilier local Lupu Vasile, dl. consilier local Onose Valeriu - Laurențiu, d-na. consilier local Silion Adriana), 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 24. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 379/17.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul ”Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Ioan» Galați” cu modificările și completările ulterioare.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 172/24.04.2019 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat - Spitalul Clinic de Urgență«Sf. Ioan» Galați” și a cheltuielilor legate de proiect.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 26. Proiect de hotărâre pentru aprobarea ”Planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce vor fi executate de către persoanele beneficiare de venit minim garantat, precum si cele prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, pe anul 2021.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, către persoanele juridice de drept privat. Cu 16 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (d-na. consilier local Bencze Marta - Iozefina, dl. consilier local Ciulei Eduard - Dănuț, d-na. consilier local

Hărăbor Anamaria, dl. consilier local Lupu Vasile, dl. consilier local Onose Valeriu - Laurențiu, d-na. consilier local Silion Adriana, dl. consilier local Chitaru Cristian, d-na. consilier local Susnoschi Luca Flavia, d-na. consilier local Șarpe Daniela - Ancuța, dl. consilier local Zinica Daniel), 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 28. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, în suprafață de 31377 mp, situat în municipiul Galați, Str. Constantin Levaditti nr.18.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 29. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 14, strada Basarabiei nr. 109A.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, Traian Nord, strada Cetățianu Ioan nr. 3C.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Traian nr. 433 -L.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Reabilitarea și eficientizarea energetică ”Grădinița cu program prelungit nr. 30” și a cheltuielilor legate de proiect.

D-na. consilier local Florea Dochița nu participă la vot.

Cu 22 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 3 „abțineri” (d-na. consilier local Hărăbor Anamaria, d-na. consilier local Silion Adriana, dl. consilier local Onose Valeriu - Laurențiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 34. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Teatrului Dramatic ”Fani Tardini” Galați a unui apartament proprietate a Municipiului Galați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 35. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 618,82 mp - proprietate publică a Municipiului Galați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 36. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 426/31.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici    pentru obiectivul „Creșterea

performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr. 36”, cu modificările și completările ulterioare

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Amenajare gură de evacuare în râul Siret a apelor uzate din stația de epurare cartier Dimitrie Cantemir”.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitare și modernizare sala de sport Liceul Tehnologic «General de Marină Nicolae Dumitrescu Maican»”.

Cu 20 de voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă” (dl. consilier local Chitaru Cristian, d-na. consilier local Susnoschi Luca Flavia, d-na. consilier local Șarpe Daniela - Ancuța, dl. consilier local Zinica Daniel) și 2 „abțineri” (dl. consilier local Căstăian Doru - Valentin, d-na. consilier local Mihai Anamaria - Daniela) proiectul de hotărâre a fost adoptat

 • 39. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat pe str. Stadionului nr. 31.

Cu 16 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (d-na. consilier local Bencze Marta - Iozefina, dl. consilier local Ciulei Eduard - Dănuț, d-na. consilier local Hărăbor Anamaria, dl. consilier local Lupu Vasile, dl. consilier local Onose Valeriu - Laurențiu, d-na. consilier local Silion Adriana, dl. consilier local Chitaru Cristian, d-na. consilier local Susnoschi Luca Flavia, d-na. consilier local Șarpe Daniela - Ancuța, dl. consilier local Zinica Daniel), 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

 • 40. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în cartier Aurel Vlaicu, str. Tecuci nr. 189, bl. N4, sc. 1, parter.

Cu 16 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (d-na. consilier local Bencze Marta - lozefina, dl. consilier local Ciulei Eduard - Dănuț, d-na. consilier local Hărăbor Anamaria, dl. consilier local Lupu Vasile, dl. consilier local Onose Valeriu - Laurențiu, d-na. consilier local Silion Adriana, dl. consilier local Chitaru Cristian, d-na. consilier local Susnoschi Luca Flavia, d-na. consilier local Șarpe Daniela - Ancuța, dl. consilier local Zinica Daniel), 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

 • 41. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Traian Vuia nr. 21, bloc Lynx.

Cu 16 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (d-na. consilier local Bencze Marta - Iozefina, dl. consilier local Ciulei Eduard - Dănuț, d-na. consilier local Hărăbor Anamaria, dl. consilier local Lupu Vasile, dl. consilier local Onose Valeriu - Laurențiu, d-na. consilier local Silion Adriana, dl. consilier local Chitaru Cristian, d-na. consilier local Susnoschi Luca Flavia, d-na. consilier local Șarpe Daniela - Ancuța, dl. consilier local Zinica Daniel), 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

 • 42. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat în str. Siderurgiștilor nr. 35 S14.

Cu 16 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (d-na. consilier local Bencze Marta - Iozefina, dl. consilier local Ciulei Eduard - Dănuț, d-na. consilier local Hărăbor Anamaria, dl. consilier local Lupu Vasile, dl. consilier local Onose Valeriu - Laurențiu, d-na. consilier local Silion Adriana, dl. consilier local Chitaru Cristian, d-na. consilier local Susnoschi Luca Flavia, d-na. consilier local Șarpe Daniela - Ancuța, dl. consilier local Zinica Daniel), 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

 • 43. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat în str. Siderurgiștilor nr. 35 S15.

Cu 16 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (d-na. consilier local Bencze Marta - Iozefina, dl. consilier local Ciulei Eduard - Dănuț, d-na. consilier local Hărăbor Anamaria, dl. consilier local Lupu Vasile, dl. consilier local Onose Valeriu - Laurențiu, d-na. consilier local Silion Adriana, dl. consilier local Chitaru Cristian, d-na. consilier local Susnoschi Luca Flavia, d-na. consilier local Șarpe Daniela - Ancuța, dl. consilier local Zinica Daniel), 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

 • 44. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat pe str. Nicolae Bălcescu nr. 17B.

Cu 16 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (d-na. consilier local Bencze Marta - lozefina, dl. consilier local Ciulei Eduard - Dănuț, d-na. consilier local Hărăbor Anamaria, dl. consilier local Lupu Vasile, dl. consilier local Onose Valeriu - Laurențiu, d-na. consilier local Silion Adriana, dl. consilier local Chitaru Cristian, d-na. consilier local Susnoschi Luca Flavia, d-na. consilier local Șarpe Daniela - Ancuța, dl. consilier local Zinica Daniel), 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

 • 45. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat pe str. Stadionului nr. 2bis S1.

Cu 16 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (d-na. consilier local Bencze Marta - Iozefina, dl. consilier local Ciulei Eduard - Dănuț, d-na. consilier local Hărăbor Anamaria, dl. consilier local Lupu Vasile, dl. consilier local Onose Valeriu - Laurențiu, d-na. consilier local Silion Adriana, dl. consilier local Chitaru Cristian, d-na. consilier local Susnoschi Luca Flavia, d-na. consilier local Șarpe Daniela - Ancuța, dl. consilier local Zinica Daniel), 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

 • 46. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat pe str. Basarabiei nr. 55.

Cu 16 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (d-na. consilier local Bencze Marta - Iozefina, dl. consilier local Ciulei Eduard - Dănuț, d-na. consilier local Hărăbor Anamaria, dl. consilier local Lupu Vasile, dl. consilier local Onose Valeriu - Laurențiu, d-na. consilier local Silion Adriana, dl. consilier local Chitaru Cristian, d-na. consilier local Susnoschi Luca Flavia, d-na. consilier local Șarpe Daniela - Ancuța, dl. consilier local Zinica Daniel), 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

 • 47. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat pe str. Traian Vuia nr. 29, bl. J8, sc. 3, parter.

Cu 16 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (d-na. consilier local Bencze Marta - Iozefina, dl. consilier local Ciulei Eduard - Dănuț, d-na. consilier local Hărăbor Anamaria, dl. consilier local Lupu Vasile, dl. consilier local Onose Valeriu - Laurențiu, d-na. consilier local Silion Adriana, dl. consilier local Chitaru Cristian, d-na. consilier local Susnoschi Luca Flavia, d-na. consilier local Șarpe Daniela - Ancuța, dl. consilier local Zinica Daniel), 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

 • 48. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în cartier Micro 19, str. Strungarilor nr. 4B, lot 1, aferent ap. 52, ap. 53.

Cu 16 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (d-na. consilier local Bencze Marta - Iozefina, dl. consilier local Ciulei Eduard - Dănuț, d-na. consilier local Hărăbor Anamaria, dl. consilier local Lupu Vasile, dl. consilier local Onose

Valeriu - Laurențiu, d-na. consilier local Silion Adriana, dl. consilier local Chitaru Cristian, d-na. consilier local Susnoschi Luca Flavia, d-na. consilier local Șarpe Daniela - Ancuța, dl. consilier local Zinica Daniel), 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație și Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de la Clubul Sportiv Municipal ”Dunărea Galați” a unui bun aparținând domeniului privat al Municipiului Galați. Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 51. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 406 din 27.08.2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de lider și Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galați, în calitate de partener 2, pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: mobilitate urbană și regenerare urbană”.

D-na. consilier local Costea Marcela - Daniela nu participă la vot.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 52. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 407 din 27.08.2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de lider și Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galați, în calitate de partener 8, pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea de proiecte finanțate în perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic”.

D-na. consilier local Costea Marcela - Daniela nu participă la vot.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 53. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii adresată Guvernului României privind trecerea unui teren de 2,43 ha din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Instalații de semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți interiori Colegiul de Industrie Alimentară Elena Doamna - Atelier”.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Instalații de semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți interiori Școala Gimnazială nr. 18 - Corp Școală”.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Instalații de semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți interiori Liceul Tehnologic Paul Dimo - Cămin internat”.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 57. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 546/25.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reabilitare Colegiul Tehnic Traian - Vuia - Corp școală”, cu modificările ulterioare.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „RK instalație electrică Grădinița cu Program Prelungit Step by Step din municipiul Galați”.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 59. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 396/26.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Instalații de semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți interiori la Școala Gimnazială Constantin Gheorghe Marinescu”.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 60. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 592 din 12.12.2019 privind aprobarea participării în proiectul „BLUACT - BLUegrowth cities in ACTion” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 61. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 449/02.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Galați.

Proiectul de hotărâre s-a adoptat prin vot secret, astfel: din 26 de voturi exprimate, d-na. consilier local Șarpe Daniela - Ancuța a obținut 24 de voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă”.

Proiectul de hotărâre s-a adoptat prin vot secret, astfel: din 26 de voturi exprimate, dl. consilier local Munteanu Cristian - Eugen a obținut 23 de voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă”.

 • 62. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de membru, în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”.

Proiectul de hotărâre s-a adoptat prin vot secret, astfel: din 26 de voturi exprimate, d-na. Popa Nina a obținut 24 de voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă”.

 • 63. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Galați.

Proiectul de hotărâre s-a adoptat prin vot secret, astfel: din 26 de voturi exprimate, dl. consilier local Enache Cristian - Sorin a obținut 19 voturi

„pentru”, 7 voturi „împotrivă”.

Proiectul de hotărâre s-a adoptat prin vot secret, astfel: din 26 de voturi exprimate, d-na. consilier local Costea Marcela - Daniela a obținut 18 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”.

 • 64. Proiect de hotărâre privind aprobarea sancțiunii propusă prin Raportul nr. 1/22.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5.

Grupul USR PLUS a introdus un amendament care se referă la un cumul de pedepse pentru dl. consilier local Bezman Gheorghe.

Președintele de ședință, dl. Enache Cristian - Sorin, supune la vot amendamentul grupului USR PLUS:

Cu 6 voturi „pentru”, 14 voturi „împotrivă” (dl. consilier local Andrei Lucian - Valeriu, dl. consilier local Bezman Gheorghe, dl. consilier local Bogatu Hristache, dl. consilier local Bogatu Iorgu - Viorel, d-na. consilier local Ciucă Rodica, d-na. consilier local Ciupercă Silviana, d-na. consilier local Costea Daniela - Marcela, dl. consilier local Enache Cristian - Sorin, d-na. consilier local Florea Dochița, dl. consilier local Gafton Costel, dl. consilier local

Munteanu Cristian - Eugen, dl. consilier local Poalelungi Dumitru, dl. consilier local Potîrniche Gheorghe, dl. consilier local Vasile Claudiu - lonuț), 6 „abțineri” (d-na. consilier local Bencze Marta - Iozefina, dl. consilier local Ciulei Eduard - Dănuț, d-na. consilier local Hărăbor Anamaria, dl. consilier local Lupu vasile, dl. consilier local Onose Valeriu - Laurențiu, d-na. consilier local Silion Adriana), amendamentul nu a fost adoptat.

Proiectul de hotărâre s-a adoptat prin vot secret, astfel: din 25 de voturi exprimate, s-au obținut 20 de voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă”.

 • 65. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

Grupul PNL propune ca președinte de ședință pe d-na. Silion Adriana.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Urmează punctul aferent prezentării ” Deciziei Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 38/15.12.2020.

La solicitarea domnului Președinte de ședință, reprezentanta Clubului Sportiv Municipal, d-na. Bădița Mihaela, a prezentat măsurile care s-au luat pentru îndeplinirea măsurilor impuse de Camera de Conturi a Județului Galați.

 • XII. „Interpelări, intervenții, cereri” și „Diverse”.

D-na. consilier local Mihai Anamaria - Daniela întreabă când vor intra pe ordinea de zi cele două proiecte de hotărâre pe care le-a inițiat. Aduce la cunoștință faptul că primul proiect de hotărâre se referă la atribuirea denumirii de Dimitrie Ioan Frigator Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale și al doilea proiect de hotărâre se referă la transparentizarea veniturilor și cheltuielilor din bugetul local. Dl. Enache Cristian - Sorin precizează că cele două proiecte sunt în faza de analiză sub aspectul legalității și oportunității de către compartimentele de specialitate.

În al doilea rând d-na. consilier local reamintește faptul că a solicitat lista beneficiarilor asociațiilor care au beneficiat de subvenții.

Dl. Enache Cristian - Sorin precizează că există Raportul Direcției de Asistență Socială.

În al treilea rând, d-na. consilier local, Mihai Anamaria - Daniela, aduce la cunoștință sesizarea unui gălățean cu privire la punctul de colectare aflat la intersecția străzii Ana Ipătescu cu strada Moruzzi care este într-o situație deplorabilă.

D-na. consilier local Susnoschi Luca Flavia întreabă în ce stadiu se află distribuirea tabletelor pentru școala on-line.

Dl. Enache Cristian - Sorin aduce la cunoștință faptul că Primăria a distribuit fonduri unităților de învățământ în funcție de cereri, rezultatul final fiind în funcție de felul în care școlile au gestionat banii respectivi.

Dl. consilier local Căstăian Doru - Valentin cere lămuriri privind situația Liceului de Artă.

Dl. Enache Cristian - Sorin aduce la cunoștință faptul că situația de acolo s-a transformat într-un litigiu aflat pe rolul instanței de judecată. Proprietarul nu a fost de acord cu suma propusă de evaluator și a acționat în instanță.

De asemenea, dl. consilier local, Căstăian Doru - Valentin atrage atenția asupra faptului ca și la Liceul de Artă s-ar putea realiza proiecte europene, lucrarea de asfaltare fiind realizată defectuos și cu întârziere.

Dl. Enache Cristian - Sorin precizează faptul că pentru a atrage fonduri europene, trebuia dovedit dreptul real de folosință, lucru care nu s-a putut dovedi.

În continuare, dl. consilier local solicită informații despre dosarele pentru locuințe sociale.

Dl. Enache Cristian - Sorin aduce la cunoștință faptul că cele 1348 de dosare se află în analiză.

În final, domnul consilier local Căstăian Doru - Valentin întreabă când vor putea fi achiziționate locuințele ANL din Cartierul „Dimitrie Cantemir”.

Dl. Enache Cristian - Sorin precizează că acest lucru se poate realiza atunci când se va stabili dreptul de proprietate asupra terenului.

Dl. consilier local Onose Valeriu - Laurențiu propune ca, înainte de vânzarea terenurilor, să se realizeze o analiză comparativă între prețul de vânzare și veniturile din concesiunea sau închirierea terenurilor.

Președintele de ședință, dl. Enache Cristian - Sorin, declară ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Cristian - Sorin ENACHE

SECRETAR GENERAL, Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT,

Camelia NEOFIT