Proces verbal din 30.07.2020

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 30/07/2020

PROCES - VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN 30 IULIE 2020

 • I. Data și tipul ședinței: 30.07.2020, Ședință Ordinară.

 • II. Convocarea ședinței: Prin Dispoziția Primarului nr. 1996/24.07.2020, conform art. 134 alin. (3) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 • III. Președintele de ședință: Dl. consilier local Enache Cristian - Sorin.

 • IV. Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință publică prin intermediul ziarului „Viața Liberă”, din data de 25.07.2020:

 • 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită Parohiei "Sfântul Dumitru", pe durata existenței construcțiilor, a terenului proprietate privată a Municipiului Galați, în suprafață de 2.790 mp, situat în Galați, Micro 39B,

 • 2. b-dul. Traian Vuia nr. 14 - A;

 • 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 6/28.01.2016 privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele aflate în administrarea Consiliului Local Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Galați, Bulevardul Dunărea nr. 44, Bl. B7, ap. 39, parter, din spațiu de învățământ în sediu necesar desfășurării activității Poliției Locale Galați;

 • 5. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Liceului Tehnologic ”Aurel Vlaicu" a unei părți din imobilul Cantină, situat în Galați, strada

 • 6. 1 Decembrie 1918 nr. 25;

 • 7. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unei părți din imobilul situat în Galați, Strada 1 Decembrie nr. 25, corp C1, parter, din spațiu de învățământ în sediu necesar desfășurării activității Poliției Locale Galați;

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Arcașilor nr. 5G;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 45, str. Dogăriei nr. 62;

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Galați;

 • 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Contractului                          nr.

 • 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb SA;

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului trimestrial cu privire la stadiul realizării măsurilor/acțiunilor din Planul de calitate a aerului în municipiul Galați pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2018-2022;

 • 13. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Parohia "Sfinții Daniil Sihastrul și Ioan Iacob Hozevitul", a unei părți din imobilul SC 104, situat în municipiul Galați, strada Ionel Fernic nr. 39A, în vederea amenajării unui lăcaș de cult;

 • 14. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Liceului Teoretic "Emil Racoviță" - Galați în cadrul proiectului "Competențe reale prin stagii de practică pentru o economie inovativă";

 • 15. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Liceului Tehnologic "Carol I" - Galați în cadrul proiectului "TehnoStagiu -program competitiv de învățare la locul de muncă pentru elevi";

 • 16. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Liceului de Turism și Alimentație "Dumitru Moțoc" - Galați în cadrul proiectului "CBC-FeRoM- Innovative learning and collaborative methods in the field of education at bilateral level in Romania and Republic of Moldova";

 • 17. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Colegiului Economic "Virgil Madgearu" - Galați în cadrul proiectului "Practic - Pregătire practică adaptată pieței muncii";

 • 18. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii imobilului 3006 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați;

 • 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 20. Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al Municipiului Galați, concesionate prin contract de delegare către Societatea Apă Canal S.A. Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 310/2010, cu modificările și completările ulterioare;

 • 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 553/12.12.2019 privind aprobarea programului minimal care va fi organizat și susținut de Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galați, în anul 2020;

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclaturii stradale a municipiului Galați;

 • 23. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, în suprafață de 465 mp, situat în Galați, str. Banatului nr. 22;

 • 24. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, în suprafață de 59 mp, situat în Galați, str. Ionel Fernic nr. 22A-S5;

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2020 - trimestrul II;

 • 26. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.05.2018 privind înființarea clubului sportiv "Club Sportiv Municipal Galați", cu modificările și completările ulterioare;

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru un teren situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 8;

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 9, str. Dr. Nicolae Alexandrescu nr. 139;

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 32, str. Râpei nr. 5;

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Cetățianul Ioan nr. 3M;

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Arcașilor nr. 34L;

 • 32. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului constituit din teren și construcție situat în Galați, strada Brăilei nr. 204, din administrarea Consiliului Local Galați în administrarea Colegiului Național "Alexandru Ioan Cuza";

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Reabilitare Strada Armata Poporului, zona aferentă parcării bloc R5";

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 14', str. Crizantemelor nr. 2D;

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 40, str. Brăilei nr. 233;

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc A5, sc.7, str. Brăilei nr. 205, aferent Asociației de Proprietari nr. 524, Municipiul Galați”;

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc CL3, sc.2, str. Armata Poporului nr. 6, aferent Asociației de Proprietari nr. 188, Municipiul Galați”;

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc G4, str. Brăilei nr 254, aferent Asociației de Proprietari nr. 383, Municipiul Galați;

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc G9, str. Brăilei nr. 260, aferent Asociației de Proprietari nr.360 bis, Municipiul Galați;

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc G11, str. Brăilei nr. 262, aferent Asociației de Proprietari nr. 381 bis, Municipiul Galați;

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc PR6, sc. 1, b-dul Dunărea nr. 86, aferent Asociației de Proprietari nr.570, Municipiul Galați;

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc A, str. Cezar nr. 20A, aferent Asociației de Proprietari nr. 124, Municipiul Galați”;

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc B, str. Cezar nr. 20A, aferent Asociației de Proprietari nr. 124, Municipiul Galați”;

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C, str. Cezar nr. 20A, aferent Asociației de Proprietari nr. 124, Municipiul Galați”;

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C5, str. Petru Rareș nr. 14, aferent Asociației de Proprietari nr. 151, Municipiul Galați;

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C6, str. Petru Rareș nr. 14, aferent Asociației de Proprietari nr. 151, Municipiul Galați;

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C7, str. Petru Rareș nr. 14, aferent Asociației de Proprietari nr. 151, Municipiul Galați;

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C8, str. Petru Rareș nr. 14, aferent Asociației de Proprietari nr. 151, Municipiul Galați;

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc Șoim, str. Fraternității nr. 1, aferent Asociației de Proprietari nr. 110, Municipiul Galați;

 • 50. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin atribuire directă a unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Brăilei nr. 157A, aferent bl. A6-A7;

 • 51. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin atribuire directă a unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Oțelarilor nr. 31 S4;

 • 52. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin atribuire directă a unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Traian nr. 58;

 • 53. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin atribuire directă a unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Brăilei nr. 140-K;

 • 54. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin atribuire directă a unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Tecuci nr. 3, BL. V3, V3B;

 • 55. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 321/22.06.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici    pentru obiectivul „Refacere rețea canalizare Centrul

Multifuncțional de Servicii Sociale”;

 • 56. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Smîrdan nr. 3;

 • 57. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Săliste nr. 2B;

 • 58. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat Cartier MICRO 19, Str. Stadionului nr. 2bis;

 • 59. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2020;

 • 60. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Director al Fundației "Sportul Gălățean";

 • 61. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 62. Diverse.

 • V. Deschiderea ședinței: Președintele de ședință, dl. Enache Cristian - Sorin, declară deschise lucrările ședinței.

 • VI. Prezența și apelul nominal: Secretarul General, dl. Kovacs Radu Octavian, a efectuat apelul nominal. A rezultat că ședința ordinară este legal constituită, fiind prezenți 27 de consilieri locali.

 • VII. Aprobarea Procesului-verbal/Proceselor-verbale anterior/anterioare:

Procesul - verbal al ședinței ordinare din 25.06.2020 a fost aprobat cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”.

Procesul - verbal al ședinței extraordinare din 14.07.2020 a fost aprobat cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”.

 • VIII. Retragere de pe Ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Smîrdan nr. 3.

 • IX. Suplimentarea Ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc D7 sc 1,2,3,4, str. Siderurgiștilor nr. 7, aferent Asociației de Proprietari nr. 257, Municipiul Galați.

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc E5, str. Constructorilor nr. 25, aferent Asociației de Proprietari nr. 259, Municipiul Galați.

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc I2, str. Regiment 11 Siret nr. 45, aferent Asociației de Proprietari nr. 225, Municipiul Galați.

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc P5, str. Domnească nr. 7, aferent Asociației de Proprietari nr. 101, Municipiul Galați.

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc B7, str. Petru Rareș nr. 12, aferent Asociației de Proprietari nr. 151, Municipiul Galați.

Dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu a ieșit din sala de ședință.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc A, str. Domnească nr. 20, aferent Asociației de Proprietari nr. 110, Municipiul Galați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc B, str. Domnească nr. 17, aferent Asociației de Proprietari nr. 110, Municipiul Galați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc E, str. Domnească nr. 18, aferent Asociației de Proprietari nr. 110, Municipiul Galați.

Dl. consilier local Oancea Moise - Cornel a ieșit din sala de ședință.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați in cadrul proiectului „e-LDER - Care - servicii socio-medicale integrate pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din județul Galați.

Dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu a revenit în sala de ședință.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 56/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați și susținătorii legali ai acestora, cu modificările și completările ulterioare .

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 57/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon” Galați și susținătorii legali ai acestora, cu modificările și completările ulterioare.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 12. Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului situat pe strada Alexandru cel Mare nr. 27C din administrarea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri în administrarea Consiliului Local Galați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • 13. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului situat pe strada Mihai Bravu nr. 3 din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în administrarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de hotărâre.

 • X. Aprobarea Ordinii de zi în integralitatea ei:

 • 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită Parohiei "Sfântul Dumitru", pe durata existenței construcțiilor, a terenului proprietate privată a Municipiului Galați, în suprafață de 2.790 mp, situat în Galați, Micro 39B, b-dul. Traian Vuia nr. 14 - A;

 • 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 6/28.01.2016 privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele aflate în administrarea Consiliului Local Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Galați, Bulevardul Dunărea nr. 44, Bl. B7, ap. 39, parter, din spațiu de învățământ în sediu necesar desfășurării activității Poliției Locale Galați;

 • 4. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Liceului Tehnologic ”Aurel Vlaicu" a unei părți din imobilul Cantină, situat în Galați, strada

 • 1 Decembrie 1918 nr. 25;

 • 5. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unei părți din imobilul situat în Galați, Strada 1 Decembrie nr. 25, corp C1, parter, din spațiu de învățământ în sediu necesar desfășurării activității Poliției Locale Galați;

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Arcașilor nr. 5G;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 45, str. Dogăriei nr. 62;

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Galați;

 • 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb SA;

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului trimestrial cu privire la stadiul realizării măsurilor/acțiunilor din Planul de calitate a aerului în municipiul Galați pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2018-2022;

 • 11. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Parohia "Sfinții Daniil Sihastrul și Ioan Iacob Hozevitul", a unei părți din imobilul SC 104, situat în municipiul Galați, strada Ionel Fernic nr. 39A, în vederea amenajării unui lăcaș de cult;

 • 12. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Liceului Teoretic "Emil Racoviță" - Galați în cadrul proiectului "Competențe reale prin stagii de practică pentru o economie inovativă";

 • 13. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Liceului Tehnologic "Carol I" - Galați în cadrul proiectului "TehnoStagiu - program competitiv de învățare la locul de muncă pentru elevi";

 • 14. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Liceului de Turism și Alimentație "Dumitru Moțoc" - Galați în cadrul proiectului "CBC-FeRoM- Innovative learning and collaborative methods in the field of education at bilateral level in Romania and Republic of Moldova";

 • 15. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Colegiului Economic "Virgil Madgearu" - Galați în cadrul proiectului "Practic - Pregătire practică adaptată pieței muncii";

 • 16. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii imobilului 3006 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați;

 • 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 18. Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al Municipiului Galați, concesionate prin contract de delegare către Societatea Apă Canal S.A. Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 310/2010, cu modificările și completările ulterioare;

 • 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 553/12.12.2019 privind aprobarea programului minimal care va fi organizat și susținut de Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galați, în anul 2020;

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclaturii stradale a municipiului Galați;

 • 21. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, în suprafață de 465 mp, situat în Galați, str. Banatului nr. 22;

 • 22. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, în suprafață de 59 mp, situat în Galați, str. Ionel Fernic nr. 22A-S5;

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2020 - trimestrul II;

 • 24. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.05.2018 privind înființarea clubului sportiv "Club Sportiv Municipal Galați", cu modificările și completările ulterioare;

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru un teren situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 8;

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 9, str. Dr. Nicolae Alexandrescu nr. 139;

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 32, str. Râpei nr. 5;

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Cetățianul Ioan nr. 3M;

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Arcașilor nr. 34L;

 • 30. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului constituit din teren și construcție situat în Galați, strada Brăilei nr. 204, din administrarea Consiliului Local Galați în administrarea Colegiului Național "Alexandru Ioan Cuza";

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Reabilitare Strada Armata Poporului, zona aferentă parcării bloc R5";

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 14', str. Crizantemelor nr. 2D;

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 40, str. Brăilei nr. 233;

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc A5, sc.7, str. Brăilei nr. 205, aferent Asociației de Proprietari nr. 524, Municipiul Galați”;

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc CL3, sc.2, str. Armata Poporului nr. 6, aferent Asociației de Proprietari nr. 188, Municipiul Galați”;

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc G4, str. Brăilei nr 254, aferent Asociației de Proprietari nr. 383, Municipiul Galați;

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc G9, str. Brăilei nr. 260, aferent Asociației de Proprietari nr.360 bis, Municipiul Galați;

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc G11, str. Brăilei nr. 262, aferent Asociației de Proprietari nr. 381 bis, Municipiul Galați;

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc PR6, sc. 1, b-dul Dunărea nr. 86, aferent Asociației de Proprietari nr.570, Municipiul Galați;

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc A, str. Cezar nr. 20A, aferent Asociației de Proprietari nr. 124, Municipiul Galați”;

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc B, str. Cezar nr. 20A, aferent Asociației de Proprietari nr. 124, Municipiul Galați”;

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C, str. Cezar nr. 20A, aferent Asociației de Proprietari nr. 124, Municipiul Galați”;

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C5, str. Petru Rareș nr. 14, aferent Asociației de Proprietari nr. 151, Municipiul Galați;

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C6, str. Petru Rareș nr. 14, aferent Asociației de Proprietari nr. 151, Municipiul Galați;

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C7, str. Petru Rareș nr. 14, aferent Asociației de Proprietari nr. 151, Municipiul Galați;

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C8, str. Petru Rareș nr. 14, aferent Asociației de Proprietari nr. 151, Municipiul Galați;

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc Șoim, str. Fraternității nr. 1, aferent Asociației de Proprietari nr. 110, Municipiul Galați;

 • 48. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin atribuire directă a unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Brăilei nr. 157A, aferent bl. A6-A7;

 • 49. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin atribuire directă a unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Oțelarilor nr. 31 S4;

 • 50. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin atribuire directă a unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Traian nr. 58;

 • 51. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin atribuire directă a unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Brăilei nr. 140-K;

 • 52. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin atribuire directă a unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Tecuci nr. 3, BL. V3, V3B;

 • 53. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 321/22.06.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Refacere rețea canalizare Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale”;

 • 54. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Smîrdan nr. 3;

 • 55. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Săliste nr. 2B;

 • 56. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat Cartier MICRO 19, Str. Stadionului nr. 2bis;

 • 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc D7 sc 1,2,3,4, str. Siderurgiștilor nr. 7, aferent Asociației de Proprietari nr. 257, Municipiul Galați;

 • 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc E5, str. Constructorilor nr. 25, aferent Asociației de Proprietari nr. 259, Municipiul Galați;

 • 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc I2, str. Regiment 11 Siret nr. 45, aferent Asociației de Proprietari nr. 225, Municipiul Galați;

 • 60. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc P5, str. Domnească nr. 7, aferent Asociației de Proprietari nr. 101, Municipiul Galați;

 • 61. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc B7, str. Petru Rareș nr. 12, aferent Asociației de Proprietari nr. 151, Municipiul Galați;

 • 62. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc A, str. Domnească nr. 20, aferent Asociației de Proprietari nr. 110, Municipiul Galați;

 • 63. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc B, str. Domnească nr. 17, aferent Asociației de Proprietari nr. 110, Municipiul Galați;

 • 64. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc E, str. Domnească nr. 18, aferent Asociației de Proprietari nr. 110, Municipiul Galați;

 • 65. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați in cadrul proiectului „e-LDER - Care - servicii socio-medicale integrate pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din județul Galați;

 • 66. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 56/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați și susținătorii legali ai acestora, cu modificările și completările ulterioare;

 • 67. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 57/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon” Galați și susținătorii legali ai acestora, cu modificările și completările ulterioare;

 • 68. Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului situat pe strada Alexandru cel Mare nr. 27C din administrarea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri în administrarea Consiliului Local Galați;

 • 69. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului situat pe strada Mihai Bravu nr. 3 din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în administrarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați;

 • 70. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2020;

 • 71. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Director al Fundației "Sportul Gălățean";

 • 72. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 73. Diverse.

 • > Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 91/2014/8/16.06.2020 și Raportul nr. 3770/22.05.2020 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia 91/28.11.2014;

 • > Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 96/2013/5/15.06.2020 și Raportul nr. 1713/19.05.2020 2020 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia 96/22.11.2013.

Ordinea de zi a fost aprobată în integralitatea sa cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”.

 • XI. Adoptarea Proiectelor de hotărâri:

 • 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită Parohiei "Sfântul Dumitru", pe durata existenței construcțiilor, a terenului proprietate privată a Municipiului Galați, în suprafață de 2.790 mp, situat în Galați, Micro 39B, b-dul. Traian Vuia nr. 14 - A.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 1 „abținere” (d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 6/28.01.2016 privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele aflate în administrarea Consiliului Local Galați, cu modificările și completările ulterioare.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0voturi „împotrivă” 0 și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 3. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Galați, Bulevardul Dunărea nr. 44, Bl. B7, ap. 39, parter, din spațiu de învățământ în sediu necesar desfășurării activității Poliției Locale Galați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 4. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Liceului Tehnologic ”Aurel Vlaicu" a unei părți din imobilul Cantină, situat în Galați, strada 1 Decembrie 1918 nr. 25.

D-na. consilier local Ciupercă Silviana nu participă la vot.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 5. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unei părți din imobilul situat în Galați, Strada 1 Decembrie nr. 25, corp C1, parter, din spațiu de învățământ în sediu necesar desfășurării activității Poliției Locale Galați.

D-na. consilier local Ciupercă Silviana nu participă la vot.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Arcașilor nr. 5G.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 45, str. Dogăriei nr. 62.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Galați.

Dl. consilier local Oancea Moise - Cornel a revenit în sala de ședință.

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb SA.

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului trimestrial cu privire la stadiul realizării măsurilor/acțiunilor din Planul de calitate a aerului în municipiul Galați pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2018-2022.

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 11. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Parohia "Sfinții Daniil Sihastrul și Ioan Iacob Hozevitul", a unei părți din imobilul SC 104, situat în municipiul Galați, strada Ionel Fernic nr. 39A, în vederea amenajării unui lăcaș de cult.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” (dl. consilier local Găvănescu Ioan - Paul), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 12. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Liceului Teoretic "Emil Racoviță" - Galați în cadrul proiectului "Competențe reale prin stagii de practică pentru o economie inovativă".

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 13. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Liceului Tehnologic "Carol I" - Galați în cadrul proiectului "TehnoStagiu - program competitiv de învățare la locul de muncă pentru elevi".

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 14. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Liceului de Turism și Alimentație "Dumitru Moțoc" - Galați în cadrul proiectului "CBC-FeRoM- Innovative learning and collaborative methods in the field of education at bilateral level in Romania and Republic of Moldova".

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 15. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Colegiului Economic "Virgil Madgearu" - Galați în cadrul proiectului "Practic - Pregătire practică adaptată pieței muncii".

Cu 27 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 16. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii imobilului 3006 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați.

Dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu a ieșit din sala de ședință.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare.

D-na. consilier local Vreme Daniela - Simona a ieșit din sala de ședință.

D-na. consilier local Cocu Desilia nu participă la vot.

Cu 24 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 18. Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al Municipiului Galați, concesionate prin contract de delegare către Societatea Apă Canal S.A. Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 310/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 553/12.12.2019 privind aprobarea programului minimal care va fi organizat și susținut de Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galați, în anul 2020.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclaturii stradale a municipiului Galați.

Dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu a revenit în sala de ședință.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 21. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, în suprafață de 465 mp, situat în Galați, str. Banatului nr. 22.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 22. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, în suprafață de 59 mp, situat în Galați, str. Ionel Fernic nr. 22A-S5.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2020 - trimestrul II.

Cu 17 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 9 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan - Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Badiu Nicoleta, d-na. consilier local Iurescu Oana - Claudia), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 24. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.05.2018 privind înființarea clubului sportiv "Club Sportiv Municipal Galați", cu modificările și completările ulterioare.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru un teren situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 8.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 9, str. Dr. Nicolae Alexandrescu nr. 139.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 32, str. Râpei nr. 5.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Cetățianul Ioan nr. 3M.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Arcașilor nr. 34L.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 30. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului constituit din teren și construcție situat în Galați, strada Brăilei nr. 204, din administrarea Consiliului Local Galați în administrarea Colegiului Național "Alexandru Ioan Cuza".

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Reabilitare Strada Armata Poporului, zona aferentă parcării bloc R5".

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 14', str. Crizantemelor nr. 2D.

D-na. consilier local Badiu Nicoleta a ieșit din sala de ședință.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 40, str. Brăilei nr. 233.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc A5, sc.7, str. Brăilei nr. 205, aferent Asociației de Proprietari nr. 524, Municipiul Galați”.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc CL3, sc.2, str. Armata Poporului nr. 6, aferent Asociației de Proprietari nr. 188, Municipiul Galați”.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc G4, str. Brăilei nr 254, aferent Asociației de Proprietari nr. 383, Municipiul Galați.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc G9, str. Brăilei nr. 260, aferent Asociației de Proprietari nr.360 bis, Municipiul Galați. Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc G11, str. Brăilei nr. 262, aferent Asociației de Proprietari nr. 381 bis, Municipiul Galați.

D-na. consilier local Badiu Nicoleta a revenit în sala de ședință.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc PR6, sc. 1, b-dul Dunărea nr. 86, aferent Asociației de Proprietari nr.570, Municipiul Galați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc A, str. Cezar nr. 20A, aferent Asociației de Proprietari nr. 124, Municipiul Galați”.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc B, str. Cezar nr. 20A, aferent Asociației de Proprietari nr. 124, Municipiul Galați”.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C, str. Cezar nr. 20A, aferent Asociației de Proprietari nr. 124, Municipiul Galați”.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C5, str. Petru Rareș nr. 14, aferent Asociației de Proprietari nr. 151, Municipiul Galați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C6, str. Petru Rareș nr. 14, aferent Asociației de Proprietari nr. 151, Municipiul Galați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C7, str. Petru Rareș nr. 14, aferent Asociației de Proprietari nr. 151, Municipiul Galați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C8, str. Petru Rareș nr. 14, aferent Asociației de Proprietari nr. 151, Municipiul Galați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc Șoim, str. Fraternității nr. 1, aferent Asociației de Proprietari nr. 110, Municipiul Galați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 48. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin atribuire directă a unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Brăilei nr. 157A, aferent bl. A6-A7.

Cu 19 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu loan - Paul, dl. consilier local lacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 49. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin atribuire directă a unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Oțelarilor nr. 31 S4.

Cu 20 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 6 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Badiu Nicoleta, d-na. consilier local Iurescu Oana - Claudia), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 50. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin atribuire directă a unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Traian nr. 58.

Cu 20 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 6 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Badiu Nicoleta, d-na. consilier local Iurescu Oana - Claudia), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 51. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin atribuire directă a unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Brăilei nr. 140-K.

Cu 20 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 6 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Badiu Nicoleta, d-na. consilier local Iurescu Oana - Claudia), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 52. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin atribuire directă a unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Tecuci nr. 3, BL. V3, V3B.

Cu 19 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu loan - Paul, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Badiu Nicoleta, d-na. consilier local Iurescu Oana - Claudia), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 53. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 321/22.06.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Refacere rețea canalizare Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale”.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 54. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Smîrdan nr. 3. A Proiectul de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi.

 • 55. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Săliste nr. 2B.

Cu 19 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Găvănescu Ioan - Paul, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Badiu Nicoleta, d-na. consilier local Iurescu Oana - Claudia), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 56. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat Cartier MICRO 19, Str. Stadionului nr. 2bis.

Cu 20 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 6 „abțineri” (dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu, dl. consilier local Cordoneanu Ion, d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Badiu Nicoleta, d-na. consilier local Iurescu Oana - Claudia), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc D7 sc 1,2,3,4, str. Siderurgiștilor nr. 7, aferent Asociației de Proprietari nr. 257, Municipiul Galați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc E5, str. Constructorilor nr. 25, aferent Asociației de Proprietari nr. 259, Municipiul Galați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc I2, str. Regiment 11 Siret nr. 45, aferent Asociației de Proprietari nr. 225, Municipiul Galați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 60. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc P5, str. Domnească nr. 7, aferent Asociației de Proprietari nr. 101, Municipiul Galați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 61. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc B7, str. Petru Rareș nr. 12, aferent Asociației de Proprietari nr. 151, Municipiul Galați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 62. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc A, str. Domnească nr. 20, aferent Asociației de Proprietari nr. 110, Municipiul Galați.

Dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu a ieșit din sala de ședință.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 63. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc B, str. Domnească nr. 17, aferent Asociației de Proprietari nr. 110, Municipiul Galați.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 64. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc E, str. Domnească nr. 18, aferent Asociației de Proprietari nr. 110, Municipiul Galați.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 65. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați in cadrul proiectului „e-LDER - Care - servicii socio-medicale integrate pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din județul Galați.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 66. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 56/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați și susținătorii legali ai acestora, cu modificările și completările ulterioare.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 67. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 57/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon” Galați și susținătorii legali ai acestora, cu modificările și completările ulterioare.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 68. Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului situat pe strada Alexandru cel Mare nr. 27C din administrarea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri în administrarea Consiliului Local Galați.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 69. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului situat pe strada Mihai Bravu nr. 3 din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în administrarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 70. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2020.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 71. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Director al Fundației "Sportul Gălățean".

Dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu a revenit în sala de ședință.

Proiectul de hotărâre s-a adoptat prin vot secret, astfel: din 24 de voturi exprimate, s-au obținut 21 de voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă”, 1 vot „nul”.

Au fost aduse la cunoștință Consiliului Local „Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 91/2014/8/16.06.2020 și Raportul nr. 3770/22.05.2020 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia 91/28.11.2014” și „Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 96/2013/5/15.06.2020 și Raportul nr. 1713/19.05.2020 2020 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia 96/22.11.2013”.

 • XII. „Interpelări, intervenții, cereri” și „Diverse”.

Nu au fost formulate.

Președintele de ședință, dl. Enache Cristian - Sorin, declară ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cristian - Sorin ENACHE

SECRETAR GENERAL,

Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT,

Camelia NEOFIT