Proces verbal din 14.07.2020

Sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Galati din data 14/07/2020

PROCES - VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN 14 IULIE 2020

 • I. Data și tipul ședinței: 14.07.2020, Ședință Extraordinară, desfășurată online.

 • II. Convocarea ședinței: Prin Dispoziția Primarului nr. 1916/10.07.2020, conform art. 134 alin. (4) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 • III. Președintele de ședință: Dl. consilier local, Enache Cristian - Sorin.

 • IV. Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință publică prin intermediul ziarului „Viața Liberă”, din data de 11.07.2020:

 • 1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții "CNI SA", a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot "Sala de sport școlară, Școala Gimnazială nr. 29, str. Strungarilor nr.7A, municipiul Galați, județ Galați";

 • 2. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Natională de Investiții "CNI SA", a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot "Sala de educație fizică școlară, Școala Gimnazială nr. 22, str. Zidarilor nr. 5, LOT1, municipiul Galați, județ Galați";

 • 3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții "CNI SA", a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot "Construire Bază Sportivă Tip II, Școala Gimnazială "Constantin Gheorghe Marinescu", str. Regiment 11 Siret nr. 41A, municipiul Galați, județ Galați";

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Modernizare sistem iluminat public pe bulevardul Marea Unire, strada Brăilei între Inelul de Rocadă (inclusiv Inelul de Rocadă) și Bulevardul George Coșbuc, strada Navelor și Bulevardul Oțelarilor între Strada Brăilei și Bulevardul Galați”;

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Modernizare sistem iluminat public pe bulevardul Marea Unire, strada Brăilei între Inelul de Rocadă (inclusiv Inelul de Rocadă) și Bulevardul George Coșbuc, strada Navelor și Bulevardul Oțelarilor între Strada Brăilei și Bulevardul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect;

 • 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de credite interne al Municipiului Galați.

 • V. Deschiderea ședinței: După confirmarea stabilirii conexiunilor audio/video de către toți consilierii locali prezenți, președintele de ședință, dl. Enache Cristian -Sorin, declară deschise lucrările ședinței.

 • VI. Prezența și apelul nominal: Dl. Secretar General, Kovacs Radu Octavian, a efectuat apelul nominal. A rezultat că ședința extraordinară este legal constituită, fiind prezenți 25 de consilieri locali. Au absentat motivat dl. consilier local Cordoneanu Ion, și d-na. consilier local Matei Cristina - Mihaela.

  VII.


Aprobarea Ordinii de zi în integralitatea ei:

 • 1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții "CNI SA", a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot "Sala de sport școlară, Școala Gimnazială nr. 29, str. Strungarilor nr.7A, municipiul Galați, județ Galați";

 • 2. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Natională de Investiții "CNI SA", a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot "Sala de educație fizică școlară, Școala Gimnazială nr. 22, str. Zidarilor nr. 5, LOT1, municipiul Galați, județ Galați";

 • 3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții "CNI SA", a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot "Construire Bază Sportivă Tip II, Școala Gimnazială "Constantin Gheorghe Marinescu", str. Regiment 11 Siret nr. 41A, municipiul Galați, județ Galați";

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Modernizare sistem iluminat public pe bulevardul Marea Unire, strada Brăilei între Inelul de Rocadă (inclusiv Inelul de Rocadă) și Bulevardul George Coșbuc, strada Navelor și Bulevardul Oțelarilor între Strada Brăilei și Bulevardul Galați”;

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Modernizare sistem iluminat public pe bulevardul Marea Unire, strada Brăilei între Inelul de Rocadă (inclusiv Inelul de Rocadă) și Bulevardul George Coșbuc, strada Navelor și Bulevardul Oțelarilor între Strada Brăilei și Bulevardul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect;

 • 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de credite interne al Municipiului Galați.

Ordinea de zi a fost aprobată în integralitatea sa cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”.

 • VIII. Adoptarea Proiectelor de hotărâri:

 • 1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții "CNI SA", a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot "Sala de sport școlară, Școala Gimnazială nr. 29, str. Strungarilor nr.7A, municipiul Galați, județ Galați".

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 2. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Natională de Investiții "CNI SA", a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot "Sala de educație fizică școlară, Școala Gimnazială nr. 22, str. Zidarilor nr. 5, LOT1, municipiul Galați, județ Galați".

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții "CNI SA", a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot "Construire Bază Sportivă Tip II, Școala Gimnazială "Constantin Gheorghe Marinescu", str. Regiment 11 Siret nr. 41A, municipiul Galați, județ Galați".

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Modernizare sistem iluminat public pe bulevardul Marea Unire, strada Brăilei între Inelul de Rocadă (inclusiv Inelul de Rocadă) și Bulevardul George Coșbuc, strada Navelor și Bulevardul Oțelarilor între Strada Brăilei și Bulevardul Galați”.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Modernizare sistem iluminat public pe bulevardul Marea Unire, strada Brăilei între Inelul de Rocadă (inclusiv Inelul de Rocadă) și Bulevardul George Coșbuc, strada Navelor și Bulevardul Oțelarilor între Strada Brăilei și Bulevardul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect.

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de credite interne al Municipiului Galați.

Cu 19 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă” (dl. consilier local Atanasiu Onuț - Valeriu, dl. consilier local Găvănescu loan - Paul, dl. consilier local Iacob Claudiu, dl. consilier local Ichim Laurențiu, dl. consilier local Mihăilescu Cătălin - Andrei, d-na. consilier local Vreme Daniela - Simona) și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Președintele de ședință, dl. Enache Cristian - Sorin, declară ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Cristian - Sorin ENACHE

SECRETAR GENERAL, Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT,

Camelia NEOFIT