Proces verbal din 14.01.2020

Sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Galati din data 14/01/2020

PROCES - VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN 14 IANUARIE 2020

 • I.   Data și tipul ședinței: 14.01.2020, Ședință Extraordinară

 • II.  Convocarea ședinței: Prin Dispoziția Primarului nr. 28/09.01.2020, conform art.

134 alin. (4) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 • III.   Președintele de ședință: Dl. consilier local, Atanasiu Onuț - Valeriu.

9                                    9               9                                                            ~                                          9

 • IV.  Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință publică prin intermediul ziarului „Viața Liberă”, din data de 11.01.2020:

 • 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 551/12.12.2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe M, str. Albatros nr. 1 din Municipiul Galați”;

 • 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 136/28.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Regenerare urbană zona Uzina de Apă nr. 1 - Etapa I”;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe E7/E8/C21/C22, str. Regiment 11 Siret nr. 27/35/29/31 din Municipiul Galați.

 • V.  Deschiderea ședinței: Președintele de ședință, dl. Atanasiu Onuț - Valeriu,

9               9                      9                                       9             9    >                                                          9                                 >

declară deschise lucrările ședinței.

9               9

 • VI.  Prezența și apelul nominal: Dl. Secretar General, Kovacs Radu Octavian, a efectuat apelul nominal. A rezultat că ședința extraordinară este legal constituită, fiind prezenți 22 de consilieri locali. Au absentat motivat d-na. consilier local Badiu Nicoleta, dl. consilier local Bogatu Hristache, dl. consilier local Cordoneanu Ion, dl. consilier local Șerban Alexandru - Gabriel, d-na. consilier

7                                                           9                                                                                 ~

local Vreme Daniela - Simona.

 • VII.  Aprobarea Ordinii de zi în integralitatea ei:

 • 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 551/12.12.2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați;

9  ~

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe M, str. Albatros nr. 1 din Municipiul Galați”;

 • 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 136/28.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Regenerare urbană zona Uzina de Apă nr. 1 - Etapa I”;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe E7/E8/C21/C22, str. Regiment 11 Siret nr. 27/35/29/31 din Municipiul Galați”.

Ordinea de zi a fost aprobată în integralitatea sa cu 22 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”.

VIII. Adoptarea Proiectelor de hotărâri:

 • 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 551/12.12.2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați.

Cu 21 de voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (d-na. consilier local Iurescu Oana - Claudia) și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe M, str. Albatros nr. 1 din Municipiul Galați.

Cu 22 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 136/28.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Regenerare urbană zona Uzina de Apă nr. 1 - Etapa I”.

Cu 22 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe E7/E8/C21/C22, str. Regiment 11 Siret nr. 27/35/29/31 din Municipiul Galați”.

Cu 22 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Președintele de ședință, dl. Atanasiu Onuț - Valeriu, declară ședința închisă.

5             5     5 >                   5           >         55

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Onuț - Valeriu ATANASIU

ÎNTOCMIT, Camelia NEOFIT


SECRETAR GENERAL, Radu Octavian KOVACS