Hotărârea nr. 307/2020

Aprobarea Nomenclaturii stradale a municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 307

din 30.07.2020

privind aprobarea Nomenclaturii stradale a municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 272/29.05.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.07.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 92972/29.05.2020, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 92982/29.05.2020, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 453, lit. „g” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Titlului IX, pct. 10, alin. (1) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru. aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227 din 08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7 din 13.03.1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr 119/29.04.2010 privind aprobarea Regulamentului de Nomenclatură stradală pentru municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”d”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă Nomenclatura stradală a municipiului Galați identificată în anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile H.C.L. nr. 416 din 26.07.2018 privind aprobarea Nomenclaturii stradale a municipiului Galați își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar general,

NOMENCLATURA STRADALĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI

NR.

CRT.

TIP ARTERĂ

NUME STRADĂ

NR. POȘTALE

NR. POȘTALE

H.C.L. privind atribuirea denumirii stradâ/piaț*

Impare (stânga)

pare (dreapta)

1

STRADA

1 DECEMBRIE 1918

1-27

2-18

2

STRADA

13 DECEMBRIE

1-13

2-30

3

STRADA

24 IANUARIE 1859

1-59

2-64

4

STRADA

8 MARTIE

1-57

2-54

5

STRADA

9 MA11945

1 -71

2-26

6

STRADA

ABRUD

0

2-14

7

STRADA

AFINULUI

1-5

0

8

STRADA

ALBA IULIA

1-11

2-54

9

STRADA

ALBATROSULUI

1

2-10

10

ALEEA

ALBINEI

1-11

2-12

11

STRADA

ALEXANDRU CEL BUN

1-63

2-88

12

STRADA

ALEXANDRU DAVILA

1-13

2-8

13

STRADA

ALEXANDRU IOAN CUZA

15-75

2-80

14

STRADA

ALEXANDRU LĂPUSNEANU

39-49

16-30

15

STRADA

ALEXANDRU MĂCELARU

0

0

16

STRADA

ALEXANDRU MORUZZI

1-35

2-132

17

STRADA

ALEXANDRU VLAHUȚĂ

1-25

2-12

18

STRADA

ALUNISULUI

1-3

2-12

19

STRADA

AMURGULUI

0

14 - 14B

20

STRADA

ANA IPĂTESCU

1-23

2 -18

21

ALEEA

ANEMONELOR

5-13

14-16

HCL 611/22.12.2011

22

STRADA

ANUL REVOLUȚIE11848

1-93

2-124

23

STRADA

APOLON

1 -45

2-30

24

STRADA

APRODUL PURICE

1 -65

0

25

STRADA

ARAD

1

4-12

26

STRADA

ARCAȘILOR

1-159

2-110

27

STRADA

ARCULUI

0

0

28

STRADA

ARDELEANĂ

25-31

24

29

STRADA

ARGEȘULUI

1-11

2-34

30

STRADA

ARHIPELAG

1-5

6-8

31

STRADA

ARIEI

1-33

2-50

32

STRADA

ARIEȘULUI

1-19

2-12

33

ALEEA

ARINILOR

1-31

2-32

HCL 423/29.09.2011

34

STRADA

ARMATA POPORULUI

41 -107

6- 48

35

ALEEA

AUREL MANOLACHE

1-11

10- 32

HCL 161/27.05.2010

36

STRADA

AUREL VLAICU

1-65

2-54

37

STRADA

AUROREI

1

0

38

STRADA

AV. VASILE CRAIU

1-13

2-4

39

STRADA

AV. MIRCEA ZORILEANU

1 -7

2-12

40

STRADA

AVIATORILOR

1- 3

2-32

41

STRADA

AVRAM IANCU

1-13

6-30

42

STRADA

BAHLUIULUI

0

2

43

STRADA

BANATULUI

1-15

6-20

44

STRADA

BANULUI

1-3

2-4

45

STRADA

BĂRBOȘI

3-63

2-46

46

STRADA

BASARABIEI

1-125

2-150

47

ALEEA

BAZINUL NOU

5-7

6-8

48

STRADA

BAZINUL NOU

81-87

2-20

49

STRADA

BELDIE IOAN

1-19

4

HCL 60/10.02.2005

50

STRADA

BERHECI

1 -37

0

51

PASAJUL

BERZEI

1-7

2-4

52

STRADA

BLAJ

3-15

2-8

53

STRADA

BOHOCIU IOAN

1-15

2-8

HCL 61/10.02.2005

54

STRADA

BORZESTI

1-35

2-56

55

STRADA

BOURULUI

1-3

2-32

56

STRADA

BRADULUI

9- 29

8

57

STRADA

BRAȘOV

1-93

36-80

58

STRADA

BRATEȘ

1-31

2-52

59

STRADA

BRAVILOR

1-55

2-32

60

ALEEA

BRAVILOR

15-29

2

61

STRADA

BRĂILEI

1-285

2-378

62

STRADA

BRlNDUȘEI

1-19

2-6

63

STRADA

BUCOVINEI

1-67

2-52

64

STRADA

BUCUREȘTII NOI

1-97

2-184

65

STRADA

CAIȘILOR

1

2-8

66

STRADA

CALISTRAT HOGAȘ

1 -7

2-6

67

STRADA

CAMIL RESSU

1-13

2-16

68

STRADA

CARAIMAN

1 - 9

6-10

69

STRADA

CARDAS AGRICOLA

1-47

2-4

HCL 236/04.07.2006

70

STRADA

CARPAT1

5-85

2-86

71

ALEEA

CASTANILOR

1 -7

2 -28

HCL 565/21.12.2010

72

STRADA

CASTRUL ROMAN

1-51

2-34

73

STRADA

CASIN

1 -71

2-78

74

STRADA

CĂLĂRAȘI

1-11

2-14

75

STRADA

CALINULUI

17-19

0

76

STRADA

CĂLUGĂRENI

1-25

2-24

77

STRADA

CĂPRIOAREI

0

2-14

78

VADUL

CĂRĂBUȘ

1-23

2-26

79

STRADA

CĂRĂMIDĂRIEI

21 -47

12-14

80

ALEEA

CEDRILOR

11-15

0

HCL 139/22.11.2012

81

ALEEA

CEFERIȘTILOR 1

1-19

2-44

HCL 163/27.05.2010

82

ALEEA

CEFERIȘTILOR 2

1-11

2-18

HCL 163/27.05.2010

83

ALEEA

CEFERIȘTILOR 3

1-19

2-16

HCL 163/27.05.2010

84

STRADA

CERCULUI

23

0

85

STRADA

CEREALELOR

11

2-16

86

FUNDĂTURA

CERNEI

1-15

2-14

87

STRADA

CERULUI

1-25

2-10

88

STRADA

CETĂTIANU IOAN

1-27

2-14

HCL 419/12.12.2002

89

STRADA

CETĂȚUIEI

13-49

2-34

90

STRADA

CEZAR

3-89

2-58

91

STRADA

CEZAR BOLLIAC

1-21

2-26

92

STRADA

CICERO

1-5

2-20

93

STRADA

CIOCÂRLIEI

0

0

94

STRADA

CIPRIAN PORUMBESCU

0

2-54

95

STRADA

CLAUDIU MARIUS COVRIG

7-11

52-58

H.C.L. 316/22.06.2017

96

STRADA

CLABUCET

1-5

2-26

97

STRADA

CLOȘCA

1-13

6

98

STRADA

CLUJ

1 -45

2-20

99

STRADA

COLECTIVIȘTILOR

1-45

2-8

100

ALEEA

COLINEI

15

0

H.C.L. 315/22.06.2017

101

STRADA

COL. NICOLAE HOLBAN

1-19

2-34

102

STRADA

COMBINATULUI

1 -9

8-10

103

STRADA

COMETEI

1-33

2-34

104

STRADA

CONSTANTIN BRĂNCOVEANU

1-27

2-6

105

STRADA

CONSTANTIN NOTTARA

1

2-20

106

STRADA

CONSTRUCTORILOR

1-35

2-30

107

STRADA

CORĂBIEI

1-13

2- 24

108

STRADA

COSMINULUI

1-57

2-112

109

STRADA

COSTACHE CONACHI

1-11

2-8

110

STRADA

COTEȘTI

1-31

2-20

111

STRADA

COVASNA

0

0

112

ALEEA

CPT. AV. VICTOR CRĂCIUN

0

0

H.C.L. 53/23.02.2017

113

STRADA

CPT. VASILE PANU

1-35

2-42

114

ALEEA

CRĂCIUNIȚELOR

1-17

2-22

H.C.L. 206 / 24.11.2016

115

STRADA

CRÂNGULUI

1 -47

2-62

H.C.L. 120/29.04.2014

116

STRADA

CRICOV

1

0

117

STRADA

CRINULUI

1-25

2 -24

118

STRADA

CRISTOFOR COLUMB

1-101

2-100

119

STRADA

CRIȘANA

1-31

2-44

120

ALEEA

CRIVATULUI

1-5

2-8

121

STRADA

CRIZANTEMELOR

1-151

2 - 8

122

STRADA

CUCULUI

1

4

H.C.L. 345/28.07.2011

123

STRADA

CURCUBEULUI

0

0

124

STRADA

DACIEI

1-51

2-40

125

STRADA

DACULUI

1-7

2-12

126

ALEEA

DAFINULUI

1-13

4

HCL 175/28.05.2015

127

STRADA

DĂNĂILĂ NEGOIȚĂ

1 -45

2-22

HCL 234/04.07.2006

HCL 162/27.05.2010

128

STRADA

DECEBAL

0

0

129

STRADA

DELFINULUI

1 -41

2-40

130

STRADA

DEMOCRAȚIEI

1 -55

2-86

131

STRADA

DEPOULUI

0

0

132

STRADA

DIMITRIE BOLINTINEANU

1-29

2-34

133

STRADA

DIMITRIE CANTEM1R

1-45

2-38

134

STRADA

DOBROGEI

1 -27

2-28

135

STRADA

DOCHIEI

1 -9

2-8

136

STRADA

DOGĂRIEI

33 -149

2-138

137

STRADA

DOMNEASCĂ

1-267

2-246

138

STRADA

DORNEI

1-13

0

139

STRADA

DOROBANȚI

1-25

2-34

140

STRADA

DR. ALEXANDRU CARNABEL

1-111

2-110

141

STRADA

DR. CONSTANTIN LEVADITT1

1-23

2-24

142

STRADA

DR. MIHAIL PETRINI GALATZI

1-5

2-8

143

STRADA

DR. NICOLAE ALEXANDRESCU

1-151

2-192

144

STRADA

DR. RĂUTU

1-13

20-46

145

STRADA

DR. VICTOR BABEȘ

1-17

2-20

146

STRADA

DRAGOS VODĂ

1 -43

2-38

147

STRADA

DROPIEI

1-11

2-12

148

STRADA

DRUMUL DE CENTURA

1 -87

2-248

149

STRADA

DRUMUL VIILOR (TRONSON 1) (TRONSON 2)

3-255

2- 134

150

STRADA

DUMBRAVA ROȘIE

1 -9

2-44

151

BULEVARDUL

DUNĂREA

1-71

2-96

152

FUNDĂTURĂ

DUNĂRII

1 -3

0

153

STRADA

EGALITĂȚII

1 -7

4- 8

154

ALEEA

EGRETEI

0

2-24

HCL 585/22.12.2011

155

STRADA

ELENA DOAMNA

1 -37

2-40

156

STRADA

ELICEI

1-11

2-12

157

STRADA

EMIL RACOVIȚĂ

1 -21

2-20

158

ALEEA

EMIL RACOVIȚĂ

1 -25

0

HCL 125/26.03.2009

159

STRADA

ENACHITĂ VĂCĂRESCU

1

2-18

160

STRADA

ENERGIEI

3-9

2-24

161

STRADA

EPISCOP MELCHISEDEC

1-13

2-40

162

STRADA

EROILOR

1 -47

6-64

163

STRADA

ETERNITĂȚII

7-25

2-20

164

STRADA

ETNA

33-79

2-88

165

STRADA

FAGULUI

1-11

2-10

166

ALEEA

FALEZA DUNĂRII

0

12

H.C.L. 119/29.04.2014

167

STRADA

FARULUI

1 -29

2-40

168

STRADA

f Aurei

0

0

169

STRADA

FELDIOARA

1

2-6

170

STRADA

FEROVIARILOR

1-25

2-24

171

STRADA

FILESTI

1 -33

2

172

STRADA

FLORILOR

1 -7

2-46

173

FUNDĂTURĂ

FLORILOR DE JOS

1-5

174

FUNDĂTURĂ

FOCȘANI

1-23

2-18

175

ALEEA

FOIȘOR

3-5

0

H.C.L. 103/28.03.2017

176

ALEEA

FRASINILOR

0

2

H.C.L. 43 / 28.02.2013

177

STRADA

FRATERNITĂȚII

1-13

4

178

STRADA

FRUNZEI

1-161

2-114

179

STRADA

FURNALISTILOR

1-11

2-24

180

BULEVARDUL

GALAȚI

1-35

2-12

181

STRADA

GALAȚII NOI

1-5

2-8

182

STRADA

GAROFIȚEI

1-57

8-14

183

STRADA

GĂRII

1-65

2-84

184

STRADA

GĂRII NR. 8

1 -3

2-8

185

STRADA

GEORGE BACOVIA

1-11

2-18

186

ALEEA

GEORGE BACOVIA

5

2-18

187

BULEVARDUL

GEORGE COSBUC

1-317

2-468

188

STRADA

GEORGE ENESCU

11-25

4- 14

189

STRADA

GERULUI

1 -49

2-46

190

STRADA

GHECET

1-61

2-46

191

STRADA

GHEORGHE ASACHI

1-21

2-48

192

STRADA

GHEORGHE DOJA

1-81

2-12

193

STRADA

GHEORGHE STROICIU

1-15

2-28

194

STRADA

GHEORGHE ȘINCAI

1-11

2-16

195

STRADA

GHEORGHIENI

1-3

4

196

STRADA

GHIOCEILOR

0

0

197

STRADA

GIUSEPPE GARIBALDI

1 -9

0

198

STRADA

GLORIEI

1-13

2-10

199

ALEEA

GORUNULUI

1 -7

2-16

200

STRADA

G-RAL ALEXANDRU CERNAT

1-231

2-190

201

STRADA

G-RAL EREMIA GRIGORESCU

1 -7

2-8

202

ALEEA

G-RAL GHEORGHE ANGHELESCU

0

38 .

HCL 467/30.08.2018

203

STRADA

G-RAL IACOB LAHOVARY

1-9

2 -10

204

STRADA

G-RAL IOAN DRAGALINA

1-3

2-10

205

STRADA

GRAURULUI

1-19

2-18

206

STRADA

GRADINA VECHE

1-153

2-158

207

STRADA

GRIGORE VENTURA

1-21

2-18

208

STRADA

GRIVIȚEI

1-79

2-46

209

STRADA

HAȚEGULUI

0

0

210

BULEVARDUL

HENRI COANDA

5-21

4-20

211

STRADA

HORIA

0

0

212

ALEEA

HORTENSIILOR

1-27

2-28

HCL 465/24.11.2011

213

STRADA

IASOMIEI

1-9

2-20

214

STRADA

ILEANA COSlNZEANA

1-3

0

215

STRADA

INCUBATORULUI

1-19

0

216

STRADA

INDEPENDENTEI

0

2-20

217

ALEEA

INDUSTRIILOR

5-15

4-6

HCL 143/22.03.2011

218

STRADA

ING. ANGHEL SALIGNY

1-203

2-130

219

STRADA

ING. AUREL ROZEI ROSENBERG

3-9

6-18

HCL 472/14.12.2015

220

STRADA

INSTRUCȚIEI

1

2- 4

221

STRADA

ION CREANGA

9-15

6

222

STRADA

ION IONESCU DE LA BRAD

1-21

2-32

223

STRADA

ION LUCA CARAGIALE

1 -87

2-100

224

STRADA

ION NECULCE

1-7

2

225

STRADA

ION NENITESCU

1-19

2-24

226

STRADA

IONEL FERNIC

1-71

2-30

227

STRADA

IONUT COSMIN SANDU

0

0

H.C.L. 54/23.02.2017

228

ALEEA

IORDAN CHIMET

5-29

8-28

HCL 613/21.12.2010

229

STRADA

IZVOR

1 -9

2-4

230

STRADA

ÎNFRĂȚIRII

23-47

12-50

231

ALEEA

JDERULUI

1-23

2-20

HCL 586/22.12.2011

232

STRADA

JIULUI

1-11

2-6

233

STRADA

JUPITER

1-21

2-18

234

STRADA

LABIRINT

1-11

4-8

235

STRADA

LACULUI

1-23

2-48

236

ALEEA

LALELELOR

0

4-10

H.C.L. 260 / 31.05.2017

237

STRADA

LAMINORIȘTILOR

1-21

2-16

238

STRADA

LATERALA C.F.R.

113-119

0

239

STRADA

LĂCĂTUȘILOR

1 -45

2-6

240

STRADA

lăcrămioarei

1-11

2-14

241

STRADA

LEBEDEI

1-21

2-10

242

STRADA

LEMNARI

3-31

2

243

STRADA

LEONIDAZAMFIRESCU ELIZA

5-81

2-86

HCL 420/12.12.2002

244

STRADA

LEULUI

1-17

2-18

245

STRADA

LIBELULEI

1-7

2-6

246

STRADA

LIBERTĂȚII

1-101

2-112

247

ALEEA

LILIACULUI

1-35

2-34

HCL 566/21.12.2010

248

STRADA

LIVEZENI

1 -41

2-50

249

STRADA

LOCOMOBILEI

3-63

4-76

250

STRADA

LOGOFĂT tAutu

1-21

2-26

251

STRADA

LOZOVEN1

1-233

2-240

252

STRADA

LUCEAFĂRULUI

1-17

2-24

253

STRADA

LUGOJ

0

0

254

PASAJUL

LUMINII

0

0

255

ALEEA

LUMINIȘULUI

1-13

2-14

HCL 86/18.10.2012

256

STRADA

LUNCA ȘIRETULUI

1 -91

18-40

257

STRADA

LUPENI

1-5

2-14

258

STRADA

MACAZULUI

0

2-36

259

STRADA

MACEDONĂ

1-13

2-4

260

STRADA

MACULUI

1 -23

6-54

261

STRADA

MAGAZIILOR

1-17

2- 20

262

ALEEA

MAGNOLIEI

9

14-20

HCL 567/21.12.2010

263

STRADA

MALUL BRATEȘ

1-39

2-52

264

STRADA

MARAMUREȘ

1 -7

0

HCL 62/10.02.2005

265

ALEEA

MAREA NEAGRĂ

1-11

2-10

266

BULEVARDUL

MAREA UNIRE

1-115

2-10

267

ALEEA

MARGARETELOR

0

2-16

HCL 338/30.09.2010

268

STRADA

MARINARILOR

15

12-22

269

STRADA

MARINEI

1-11

8-26

270

ALEEA

MAVROMOL

1-5

2-10

271

STRADA

MACIN

1-9

0

272

STRADA

MĂGURA

1-3

2-6

273

ALEEA

MĂLINILOR

1 -21

2-32

HCL 568/21.12.2010

274

STRADA

MĂRĂSESTI

19- 21

2-16

275

STRADA

MĂRASTI

0

28-42

276

STRADA

MĂRULUI

0

0

277

ALEEA

MELODIEI

1

8-20

278

ALEEA

MERCUR

1-5

2-8

279

STRADA

MESERIAȘILOR

1-5

0

280

STRADA

METALURGIEI

0

18-38

281

ALEEA

METEO

1 -17

2-12

HCL 77/28.08.2008

282

ALEEA

MICA

3-7

2

283

STRADA

MIHAI BRAVU

1-43

2-50

284

STRADA

MIMAI EMINESCU

1-149

2-172

285

STRADA

MIHAIL KOGALNICEANU

1-29

2-40

286

STRADA

MIHAIL SADOVEANU

1-17

4-16

287

BULEVARDUL

MILCOV

1-27

2-66

288

ALEEA

MIMOZA

1-7

2-4

289

STRADA

MINERALELOR

1-25

0

290

STRADA

MINERVEI

0

0

291

STRADA

MIORIȚEI

1-43

2-58

292

STRADA

MIRCEA CEL BATRIN

1 -7

12-32

293

STRADA

MIRON COSTIN

1-105

2-110

294

ALEEA

MOLIDULUI

1 -7

2-4

295

STRADA

MORILOR

1-215

2-210

296

ALEEA

MORILOR

1 -7

2-8

297

STRADA

MOVILEI

1-101

2-100

298

STRADA

MR. IANCU FOTE A

1-29

2-46

299

STRADA

MUNCII VOLUNTARE

1

2

300

STRADA

MURELOR

0

2-6

301

STRADA

MUREȘULUI

0

2

302

STRADA

MUZICII

1-81

2-76

303

STRADA

NAELEONARD

1-67

2-50

304

STRADA

NARCISELOR

25-69

10-70

305

STRADA

NAVELOR

5-7

2-8

306

STRADA

NĂMOLOASA

1-19

2-10

307

STRADA

NARUJA

1-35

2-30

308

STRADA

NĂVODULUI

5

0

HCL 612/21.12.2010

309

STRADA

NEAJLOV

5-7

0

310

STRADA

NICOLAE BALCESCU

1-67

2-122

311

STRADA

NICOLAE CARANF1L

1 -29

2-34

HCL 464/31.10.2019

312

STRADA

NICOLAE DELEANU

1-19

2-30

HCL 459/20.12.2002

313

ALEEA

NICOLAE DELEANU

1-3

2-6

HCL 460/20.12.2002

314

STRADA

NICOLAE GAMULEA

1-7

2-12

315

STRADA

NICOLAE LABIȘ

1-75

2-50

316

STRADA

NICOLAE MANTU

1-71

2-44

317

STRADA

NICORESTI

0

0

318

STRADA

NICULIȚEL

0

0

319

ALEEA

NINA CASSIAN

1 -45

2-52

H.C.L. 91/22.03.2018

320

STRADA

NORDULUI

21-31

14-66

321

ALEEA

NORDULUI

1-9

8-10

322

STRADA

NUCULUI

1-3

2-6

323

STRADA

NUFĂRULUI

1-9

2-34

324

STRADA

ODOBEȘTI

1 -23

2-24

325

STRADA

OITUZ

0

0

326

STRADA

OLANEȘTI

0

0

327

STRADA

OLTENIȚA

1-11

2-14

328

STRADA

OLTULUI

1 -47

2-36

329

STRADA

ORADEA

1-9

2-4

330

STRADA

OȚELARILOR

1 -41

2-36

331

STRADA

OVIDIU

1 -69

6-8

332

STRADA

PACU MOISE

1-9

2-16

HCL 237/04.07.2006

333

STRADA

PANAIT ISTRATI

1

0

334

STRADA

PANCIU

1-13

10

335

STRADA

PAPADOPOL CALIMAH

0

0

HCL 235/04.07.2006

336

STRADA

PARCULUI

1

2-8

337

STRADA

PARlNGULUI

0

0

338

ALEEA

PAUL BUJOR

0

2-16

HCL 614/21.12.2010

339

STRADA

PAUL PALTĂNEA

0

0

HCL 338/02.06.2009

340

STRADA

PĂUNULUI

1 -23

2-26

341

STRADA

PESCARI

3-13

0

342

STRADA

PESCĂRUȘULUI

1-13

2-22

343

STRADA

PETROȘANI

0

14

344

STRADA

PETRU RAREȘ

7

12-18

345

STRADA

PIAȚA EROILOR

0

0

346

STRADA

PIAȚA FALEZEI

11-37

6-16

347

STRADA

PIAȚA VICTORIEI

0

2-18

348

STRADA

PICTOR IOSIF ISER

1 -45

2-24

349

STRADA

PICTOR NICOLAE GRIGORESCU

1 -5

2-6

350

STRADA

PICTOR OCTAV BĂNCILĂ

1-35

2-30

351

STRADA

PICTURII

1-21

2-14

352

STRADA

PIEȚII

1-19

2-12

353

STRADA

PIETROȘIȚA

1

2-4

354

STRADA

PlRTULUI

0

0

355

STRADA

PLANTELOR

1-13

2-10

356

ALEEA

PLATANILOR

1 -57

2-52

HCL 124/26.03.2009

357

STRADA

PLEVNEI

1-3

2-4

358

ALEEA

PLOPILOR

3-13

2-8

HCL 569/21.12.2010

359

STRADA

PLUGULUI

1 -43

2-44

360

STRADA

PODUL ÎNALT

1-5

2-12

361

STRADA

POET VASILE CĂRLOVA

0

2-6

362

ALEEA

POIENIȚEI

0

2-8

HCL174/22.11.2012

363

STRADA

PORTULUI

1-163

4-56

364

STRADA

PORUMBACU

1-3

2

365

STRADA

POSTA VECHE

1 -253

2-206

366

STRADA

PREDEAL

1-3

2-12

367

STRADA

PRELUNGIREA BRĂILEI

0

0

368

STRADA

PRISACA

0

2- 4

369

STRADA

PRIVIGHETOAREI

25-41

2-70

370

STRADA

PRUNARI

1-31

2-14

371

STRADA

PRUNDULUI

1 -49

2-14

372

CALEA

PRUTULUI

1-287

2-320

373

STRADA

RADU NEGRU

1-23

2-78

374

STRADA

RAHOVEI

0

0

375

STRADA

RÂCHITASI

1 -7

2-8

376

STRADA

RĂCHITEI

1-15

2-14

377

STRADA

RĂSĂRITULUI

1-27

0

378

STRADA

RĂȘINARI

1 -5

2-10

379

STRADA

RĂZBOIENI

3-267

2-260

380

STRADA

RĂZOARE

31 -49

2

381

ALEEA

REGALA

0

10-24

H.C.L. 44/28.02.2013

382

STRADA

REGIMENTUL 11 ȘIRET

1 -47

2-50

383

STRADA

RIZER

1-87

0

384

STRADA

RlNDUNELELOR

3-19

2-18

385

STRADA

RlPEI

1-15

2-12

366

STRADA

ROMANĂ

1-149

2-240

387

ALEEA

ROMANA

1-11

2-22

388

STRADA

ROMULUS

1 - 3

8-18

389

STRADA

ROȘIORI

1 -41

2-48

390

STRADA

ROZELOR

1-3

2-6

391

STRADA

RUBINELOR

3-13

2-14

392

VADUL

SACALELOR

1-5

2

393

ALEEA

SALCÂMILOR

1-21

2-34

HCL 570/21.12.2010

394

STRADA

SALCÂMULUI

1

2

395

STRADA

SATURN

1-55

2-44

396

STRADA

SACELE

1-11

2-8

397

STRADA

SALIȘTE

1-31

2-44

398

STRADA

SĂVINESTI

0

2-10

399

STRADA

SĂNZIENELOR

0

2-138

HCL 468/31.10.2019

400

STRADA

SCULPTURII

1 -7

2-4

401

STRADA

SECERII

1-25

2-22

402

STRADA

SERG. GHEORGHE DONICI

41 -49

40-42

403

STRADA

SERII

1-71

4-70

404

STRADA

SFINTUL SPIRIDON

1-55

2-40

405

BULEVARDUL

SIDERURGIȘTILOR

1-77

2-50

HCL 192/29.06.2010 PREL.

INTRE BASARABIEI-POARTA COMBINATULUI

406

STRADA

SILFIDELOR

1-15

2-10

407

STRADA

SIMON AJARESCU

1

4-48

H.C.L. 181 /24.11.2016

408

STRADA

SINDICATELOR

1-71

2-64

409

STRADA

ȘIRETULUI

0

10- 36

410

STRADA

SLĂNIC

1-3

2-4

411

STRADA

smIrdan

13-51

10-60

412

CALEA

SMlRDAN

1-99

4-40

413

STRADA

SOARELUI

1-17

2-4

414

STRADA

SOMEȘULUI

1-15

2-20

415

STRADA

SOVATA

0

0

416

STRADA

SPANIOLA

1-7

0

417

STRADA

SPĂTARULUI

1-35

2-34

418

STRADA

STADIONULUI

1-33

2-12

419

ALEEA

STEJARILOR

1-13

0

HCL 571/21.12.2010

420

STRADA

STEJARULUI

0

0

421

STRADA

STELEI

1 -69

2-44

422

FUNDĂTURA

STOICOVICI

0

2

423

STRADA

STRUNGARILOR

1-31

2-8

424

STRADA

SUCEVEI

1 -5

2-6

425

ALEEA

SULFINEI

0

6

HCL 126/26.03.2009

426

STRADA

SULFINEI

1

2-32

427

STRADA

SULINEI

1-13

32

428

STRADA

ȘARPELUI

1 *25

2 -22

429

FUNDĂTURA

SCOLII

1-15

2- 24

430

STRADA

ȘOIMULUI

1-3

2-8

431

STRADA

ȘTEFAN CEL MARE

1 -23

2 -102

432

STRADA

ȘTEFAN PETICA

1-17

2-10

433

STRADA

ȘTIINȚEI

1 -225

2-158

434

ALEEA

ȘTIINȚEI

0

2- 4

435

STRADA

TAZLĂULUI

1-9

2-10

436

STRADA

TĂUNI

1-53

2-46

437

STRADA

TARGU OCNA

0

0

438

STRADA

TECUCI

1 -257

2-296

439

ALEEA

TEILOR

1-21

2-20

HCL 572/21.12.2010

440

STRADA

TEIULUI

1-11

2-8

441

STRADA

TELEAJEN

1 -9

0

442

STRADA

TEMISANA

3-63

24-50

443

STRADA

TEXTILISTILOR

1-3

2-8

444

STRADA

THEODOR NECULUȚĂ

1-19

2-24

445

STRADA

TIMIȘULUI

0

2

446

STRADA

TINERETULUI 1

5-21

12-28

447

STRADA

TINERETULUI II

5-37

6-58

448

STRADA

TOAMNEI

1-21

2-18

449

STRADA

TOMIS

1 -29

2-64

450

STRADA

TOPORAȘULUI

0

0

451

STRADA

TRAIAN

1-467

2-490

452

BULEVARDUL

TRAI AN VUIA

1 -45

2-50

453

ALEEA

TRANDAFIRILOR

1-9

4-22

454

STRADA

TRANSILVANIEI

1 -49

2-48

455

ALEEA

TRESTIILOR

0

4-20

HCL 142/22.03.2011

456

STRADA

TUDOR VLADIMIRESCU

1-75

2-356

457

STRADA

TUFĂNELELOR

1-23

2-22

458

STRADA

TUNELULUI

1-93

2-100

459

STRADA

TURTURELELOR

1-63

22-46

460

STRADA

TUȘNAD

0

2-12

461

STRADA

UNIRII

19-183

2-210

462

STRADA

UNIVERSITĂȚII

1 -49

10-36

HCL 146/17.04.2003

463

STRADA

V.A.URECHIA

1 -45

2-64

464

STRADA

VAMEI

0

2-8

465

STRADA

VAPORULUI

7-11

2- 10

466

STRADA

VASILE ALECSANDRI

1-57

2-40

467

STRADA

VASILE LUPU

1 -47

2-60

468

STRADA

VADENI

1 -63

2-56

469

STRADA

VEGETALELOR

0

2-28

470

STRADA

VENUS

1-13

2-8

471

STRADA

VEZUVIULUI

7-77

12-84

472

STRADA

VICTOR PAPILIAN

1-9

2-10

473

STRADA

VICTOR VlLCOVICI

1 -41

2-24

474

STRADA

VIDRA

1 -5

2-4

475

STRADA

VIITORULUI

0

2 -16

476

STRADA

VIZANTEA

1-13

2-14

477

STRADA

VINATORI

1-53

2-42

478

STRADA

VLAD ȚEPES

1-9

0

479

STRADA

VRANCEI

3

2-8

480

STRADA

VULCAN

0

2-8

481

STRADA

VULTUR

31-71

42-110

482

STRADA

ZAMBILELOR

1-27

2-26

483

STRADA

ZEFIRULUI

1-11

2-30

484

STRADA

ZIDARILOR

1 -5

2-12

485

STRADA

ZILEI

1-15

0

486

ALEEA

ZIMBRULUI

1-27

2-28

HCL 78/28.08.2008

487

STRADA

ZIMBRULUI

1 - 39

2-18

488

STRADA

ZTNELOR

1-19

2-16

489

STRADA

ZORILOR

1 -15

2-16

Președinte de ședință, J                                                     J                        ?       1

TITULARII DREPTULUI DE PROPRIETATE AL IMOBILELOR LA DATA EMITERII DISPOZIȚIEI PRIVIND ATRIBUIREA NUMĂRULUI POȘTAL

NR. DISPOZIȚIE/ NR.CRT. DATA

1       603/24 06 1998

2        46/1901 1999

3        406/19 03

4        54/20 01

5        62/26 01

6        39/1401

7        67/28 01

8        291/24 02

9        485/06 04

10      487/06 04

11       557/27 04

12      488/06 04

13      558/2704.1999

14      486/06 04

15       670/07.05.1999

16       1241/04.08.1999

17       1347/27.08.1999

18       1346/27.08.1999

19       1348/27.08.1999

20       1322/19.08.1999

21       1323/19.08.1999

22       1517/22.09.1999

23       1362/01 09.1999

24       1415/09 09 1999

25       1398/07.09.1999

26       1490/16 09.1999

27       1675/14 10 1999

28       1717/28 10 1999

29       1613/04 10 1999

30       1623/05 10 1999

31       1709/21.10 1999

32       1692/20.10 1999

33      1751/02 111999

34       1752/02.11 1999

35       1764/05.11 1999

36       1825/22.11 1999

37       1932/16 12.1999

38       1858/02.12 1999

39       1897/08.12 1999

40       1895/08.12 1999

41       1933/16 12 1999

42       1931/16 12 1999

43       1940/17 12 1999

44       1893/08 12 1999

45       1915/15 12.1999

46       1935/16 12.1999

47       1934/16 12 1999

48       1896/08 12 1999

49       1894/08 12 1999

50      84/1801 2000

51       85/18.01.2000

52       170/07.02 2000

53       171/07.02.2000

54       197/11.02 2000

55       169/07.02.2000

56      255/21.02.2000

57       193/11 02.2000

58       194/11 02.2000

59       191/11.02.2000

60       195/11 02.2000

61       232/17 02.2000

62       290/21.02.2000

63       192/11 02.2000

64       237/12 02.2000

65      284/28 02.2000

66      292/28.02.2000

67      286/28.02.2000

68      291/28.02.2000

69      289/28.02.2000

70      288/28 02.2000

71       287/28.02.20000

72      285/28.02.2000

73      167/07022000

74      254/28 02 2000

75      321/06.03.2000

76      310/02 03 2000

77      363/21.03 2000

78      366/21 03 2000

79      365/21 03 2000

80      309/02 03 2000

81       364/21 03 2000

82      362/21 03 2000

83      378/23.03 2000

84      376/21 03 2000

85      375/21 03 2000

86       368/21.03 2000

87       367/21.03 2000

88      417 / 06 10 2000

89      545/17 04.2000

90      652/12.05.2000

91       691/17.05.2000

92       726/19.05.2000

93      721/18 05 2000

94      692/17 05 2000

95       762/29 05 2000

96      742/23 05 2000

97      651/12 05.2000

98      653/12 05 2000

99      654/12 05 2000


BENEFICIAR                               ADRESA

ALEEA EMIL RAC O VI TA NR 11 STR

STR

ALEEA EMIL

STR STR                     KHOTEL TINERET)

STR

STR.

STR

STR

STR. TINERETULUI 34 A STR

36 12 STR 5B STR                   44

STR.                 5A

STR NICOLAELA.BIS.NR 3 STR                     10A

30 65 108 70 48 NR 17A STR.                     73

STR. STR GEORGE          64A

126 34 NR 114 TRAIAN. NR 446C DR                1A

454A MICRO   BL

MICRO

STR.

STR. NR 429B NR 12A STR STR                        57

40 NR 40A 14A STR              14

STR.

STR

STR

STR.

STR

STR REGIMENTUL 11 STR DRUMUL DE CENTURA NR 192 STR. GEORGE BACOVIA 7 STR DRUMUL CENTURA   190

STR DRUMUL CENTURA

STR DRUMUL DE CENTURA NR

STR. ARCAȘILOR, NR 11 STR

DRUMUL DE CENTURA NR 214 57A D9C BL J12 BD.                         1

STR.

STR

STR

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MsTR.TRAlAN.NR

CENTURA 242

STR

ALEEA EMIL         NR

STR.

STR.

STR.

STR NICOLAE

STR.

STR.                    NR 184

STR. NR 106 STR. ARCAȘILOR. NR 11 STR           NR 9

12 260 STR ARCAȘILOR NR 74 DRUMUL             3

ALEEA GEORGE       NR 18

STR.

NR 1B STR DRUMIJI

str. alexandru

STR ALEXANDRU

STR

ALEEA GEORGE BACOVIA. 16

816/15 06 2000 825/16.06 2000 817/15 06 2000 788/06 06 2000 105/24.07.2000 70/12 07.2000 156 / 04 08 2000 155 / 04 08 2000 154 / 04 08.2000 166/07 08 2000 157/04 08 2000 257/28 08 2000 258/28 08 2000 256/28 08 2000 259/28 08.2000 167/07 08.2000 168/07.08.2000 356/20.09.2000 380/26 09.2000 414/04 10.2000 399/02.10.2000 400/02 10.2000 431/09 10.2000 430/09 10.2000 478/19.10.2000 503/23.10.2000 509/25.10.2000 396/02.10.2000 401/02.10.2000 511/25.10 2000 572/0811 2000 625/13 11.2000 624/13.11 2000 647/22.11 2000 652/22.11 2000 571/08.11.2000 556/06.11.2000 649 / 22.11.2000 919/27 12 2000 911/21.12 2000 916/21 12.2000 910/21 12.2000 809/14 12 2000 828/11.12 2000 898/1612 2000 825/11 12 2000 780/05 12 2000 921/2712 2000 829/11.12 2000 920 / 27 12.2000

553/4 04 2001 560/5 04 2001 607/11 04.2001 606/11.04 2001 614/11.04.2001 1016/5.06.2001 1017/5 06 2001 1015/5 06 2001 1018/5 06 2001 196/5 02 2001 1479/3 08.2001 1478/3 08.2001 1484/3.08 2001 1594/1508.2001 1483/3.08 2001 1485/3.08 2001 1480/3.08.2001 1527/7.08.2001 1486/3.08.2001 559/5 04 2001 811/14.05 2001 99/22 01 2001 102/22.01.2001 100/22.01 2001 104/22 01.2001 105/22 01.2001 115/23 01.2001 103/22 01.2001 174/29.01.2001 200/5.02.2001 197/5 02.2001 199/5 02 2001 175/29.01.2001 198/5 02 2001 325/22 02.2001 355/27.02,2001 352/28.02.2001 403/15.03 2001 455/20 03 2001 418/20 03 2001 359/1.03 2001 504/29 03 2001 561/5 04.2001 813/14 05 2001 810/14 05.2001 809/14.05 2001 476/26 03 2001 506/29.03 2001 525/30 03 2001 Gv5,'i1 04.2U01 658/17 05 2001 808/14 05 2001 812/14 05 2001 324/22 02 2001 1642/22 08 2001


STR. DR. PETRU GROZA, NR. 7

STR FEROVIARILOR, NR. 28

STR LABIRINT, NR 9A

STR DOMNEASCA NR. 216A

STR ARHIPELAG. NR 5

STR DRUMUL DE CENTURA, NR 79

STR ARMATA POPORULUI NR 105, BL IC2

STR ARMATA POPORULUI NR 107. BL IC1

STR ARMATA POPORULUI NR 103. BL IC3

STR CLUJ. NR 13, BL F, AP 20A

STR. NUFĂRULUI, NR 34

STR COMBINATULUI. NR 5

STR 9 MAI. NR.51A

STR DR ALEXANDRU CARNABEL, NR. 79B

STR BRĂILEI, NR. 202 BIS

STR DR PETRU GROZA. NR 2, BL L12

STR DR PETRU GROZA. NR 4, BL L13

STR REGIMENTUL 11 ȘIRET, NR 5A

STR CRINULUI. NR 14A

STR DR PETRU GROZA. NR. 14

STR. EMIL RACOVITA, NR. 2A

STR. 24 IANUARIE, NR. 49A

STR VIADUCTULUI. NR. 14

STR MALUL BRATES, NR. 1

STR DRUMUL DE CENTURA, NR 63

STR. DRUMUL VIILOR, NR 29E

STR DRUMUL DE CENTURA, NR 218

STR DRUMUL VIILOR, NR 2

STR DRUMUL VIILOR, NR. 29A

STR. AVINTULUI, NR 7, AP. 1

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 246 A

STR. ALEEA SCOLII, NR 7, AP. 4

STR, TINERETULU11. NR. 18A

STR V A. URECHE. NR. 22

ALEEA BRAVILOR. NR. 29B

STR DRUMUL DE CENTURA, NR 204A

STR. BĂRBOȘI, NR 3. BL L10

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 162

STR. OCTAV BANCILA. NR. 28A

STR. SIDERURGISTILOR, NR 50

ALEEA ZIMBRULUI, NR 21

STR. GEORGE COSBUC. NR. 317

STR. APRODUL PURICE, NR. 1A

STR. PESCARUS, NR. 3

BD. GEORGE COSBUC, NR 257A

STR. DR. RAUTU. NR. 40

STR TUNELULUI NR. 7A

STR CERULUI, NR 1A

STR.TRAIAN, NR. 470

STR. UNIVERSITĂȚII NR. 20 - A

STR. PICTOR IOSIF ISSER.NR.6- G

STR EROILOR.NR, 10- A

STR DEMOCRAȚIEI, NR.11

STR VLADTEPES.NR9

STR BRĂILEI, NR. 148- A

STR. N BALCESCU.NR.42.AP.1

STR DRUMUL DE CENTURA.NR 42 A

STR CULTURII,NR.9AP 2

STR CULTURII,NR.9.AP 1

STR. ARCAȘILOR, NR 21

STR. ALEEA ZIMBRULUI. NR.8

STR ALEEA ZIMBRULUI. NR .6

STR G. COSBUC.NR.193-A

STR BRATES,NR.16-A

STR ARIESULUI.NR.17-A

STR DRUMUL DE CENTURA.NR.59

STR.GERULUI.NR.il

STR DRUMUL VIILOR.NR 64

STR. ARIESULUI, NR.11

STR. PICTOR IOSIF ISSER.NR.12-A

STR. ARIESULUI.NR.11-A

STR. CLOSCA.NR.9.BL. PS 10 B

STR OLTULUI,NR 15-A

STR. CALEA PRUTULUI,NR. 1

STR AL. CERNAT

STR BASARABIEI,BL.M 1.AP8

STR. RIZER.NR.21-A

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.220

STR. DR RAUTU. NR.34

STR CONSTRUCTORILOR.

STR DRUMUL DE CENTURA.NR 220

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.220

STR. DRUMUL VIILOR.NR.31- E

STR. RUBINELOR,NR.14

STR GAROFITEI.NR 19-A

STR G. COSBUC.NR257-B

STR DRUMUL VIILOR

STR. G, COSBUC.NR.156

STR, ARCAȘILOR, NR 51

STR. DRUMUL VIILOR.NR 29 B

STR G. COSBUC.NR 241- A

STR. DRUMUL VIILOR.NR 66

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.172

STR. STADIONULUI,NR.1

STR DRUMUL VIILOR.NR.55

STR DRUMUL VIILOR.NR 42

STR. TECUCI.NR 227- A

STR LUNCA ȘIRETULUI.NR.1-C

STR 9 MAI.NR 47-A

SîR. LRISiOrUR COLUMB, NR.6,At-.2

STR. TRAIAN.NR 370-A

STR ALEEA MERCUR,NR.5

STR DRUMUL DE CENTURA, NR.108-A

STR. OTELURILOR,NR.37,BL.E 2,AP 148

STR 8 MARTIE,NR.37 C

1639/22 08 2001 1632/21 08 2001 1641/22 08 2001 1643/22 08 2001 1636/22 08 2001 1747/30 08 2001 1640/22 08 2001 1904/26 09 2001 2028/8 10.2001 2512/1311 2001 1653/10 06 2001

3864/6 11 2002 3862/6 11 2002 3831/6 11.2002 3869/6 11.2002 3848/4 11 2002 3865/6 11.2002 3863/6 11.2002 3969/12 11 2002 3970/12 11 2002 3869/6.11 2002 3867/6 11 2002 3996/13 11.2002 4142/22.11.2002 3963/12.11.2002 4617/16.12 2002 4619/16 12 2002 3962/12.12.2002 4469/ 9.12.2002 4466/9.12.2002 4467/9 12 2002 4465/9 12 2002 4293/3.122002 4295/2.12 2002 4758/23 12.2002 4292/ 3 1 2 2002 2349/ 30 07 2002 2353/ 30.07 2002 2351/30.07 2002 1991/3.07 2002 1994/3.07.2002 2352/ 30.07 2002 2347/ 30 07 2002 2350/ 30.07.2002 2348/ 30 07 2002 2392/1 08 2002 2394/1 08 2002 2537/ 7 08 2002 2549/ 8.08.2002 2535/ 7.08.2002 2538/ 7.08.2002 2548/ 8 08 2002 2819/27 08 2002 2821/27 08 2002 2536/ 7 08.2002 2943/ 2 09.2002 2952/ 3.09.2002 2953/ 3.09.2002 3082/ 12 09 2002 3282/ 23 092002 3284/ 23.092002 3755/29 102002 3754/ 29 102002 3404/2.10.2002 3490/10 102002 3520/14.102002 3535/15.10 2002 3726/ 28.102002 3756/ 29.10 2002 3753/29.102002 3752/29.102002 3405/2 1 0.2002 4139/ 22.11.2002 3961/12.112002 4141/ 22.11.2002 4137/22.11.2002 4172/ 25.11.2002 4140/22.11.2002 4136/22.11.2002 4138/ 22.11 2002 4135/ 22.11.2002 3864/6.11.2002 3862/6 11.2002 3831/4.11.2002 3869/ 6 11 2002 3848/4 11 2002 3865/ 6 11 2002 3863/6.11 2002 3969/ 12 11 2002 3970/ 12 11 2002 3869/6.11 2002 3867/6.11 2002 3996/ 13 11 2002 4142/ 22.11.2002 3963/12.11.2002 4282/3 12 2002 4281/3 122002 4274/3 12.2002 4283/3 12 2002

4284/312 2002 4285/3 1 2 2002 4286/ 3 12 2002 4757/23 12 2002 3866/ 6 11 2002


STR. CRIZANTEMELOR.NR.6-A STR DRUMUL DE CENTURA. NR 112-A STR V A. URECHEA.NR 12-A STR DR. RAUTU.NR.44 STR. BASARABIEI,NR 90- A STR DRUMUL VIILOR.NR65 STR AL VLAHUTA.NR 5- B STR DRUMUL DE CENTURA.NR 81 STR OLTULUI. 29 A STR DR RAUTU.NR 32 STR 13 DECEMBRIE.NR 8

STR DRUMUL DE CENTURANR1

STR PICTOR IOSIF ISSER.NR 6-1

STR FRUNZEI.NR 2-A

STR 24 IANUARIE.NR 29-A

STR GRAURULUI,NR.6 STR TECUCI.NR.147,AP. 1 STR TECUCI,NR. 147,AP.2 STR REGIMENTUL 11 ȘIRET,NR.37- A STR PIETH.NR 15.AP.3 STR.G COSBUC.NR 442-A STR MORILOR, NR 25-A

STR. REGIMENTUL 11 SIRET.NR.37-C STR NAE LEONARD.NR.1 ,AP.2- A STR DRUMUL DE CENTURA.NR 68- C ROMANA, 27 A TRAIAN, NR 55 - C

STR ARCAȘILOR, NR. 53 STR BRĂILEI, NR.165-A STR.BRĂILEI, NR 165 - B STR.BRĂILEI, NR.163 - D STR DRUMUL DE CENTURA STR TRAIAN, NR.438 - A STR ARCAȘILOR, NR.34 STR.CLOȘCA, NR.1-B, AP 6 STR.LABIRINT, NR 1, AP 14 STR.DR.PETRU GROZA, NR 24 STR ARCAȘILOR, NR 38 STR.ALLEA MERCUR, NR.1 STR.TECUCI, NR.231 -D STR.IONEL FERNIC.NR.18 - A STR DRUMUL VIILOR. NR 41 - C STR DRUMUL DE CENTURA. NR 132-A DR.PETRU GROZA. NR 12

STR ALEEA 5, NR 4

STR.AL.!. CUZA, NR 34.AP 2 STR.STEFAN CEL MARE, NR 3-A STR.OCTAV BANCILA NR.18-A STR.ARCAȘILOR, NR 18-A

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR 176 - A STR. DRUMUL VIILOR,. NR 15 A STR. DRUMUL VIILOR, NR.59 V.A.URECHEA, NR.20

V.A.URECHEA, NR 18 ALEEA METEO. NR 12 STR DRUMUL DE CENTURA, NR.50 STR GAROFITEI.NR 1-A

STR GAROFITEI, NR.10

STR. DRUMUL DE CE NT URA, NR.14-A STR TRAIAN, NR 433-C

DR PETRU GROZA. NR 18 STR PRUTULUI. NR 37-B, AP 2 STR NUCULUI, NR 3-A STR ARCAȘILOR, NR 26 STR. DRUMUL DE CENTURA NR 218-A STR TRAIAN, NR 446-C STR ROMANA. NR.148-B STR.MILCOV. NR.64

STR.ARIESULUI, NR 10.AP.2 STR.TRAIAN VUIA, NR.6 A STR ARCAȘI LOR, NR.69-E STR STADIONULUI, NR.29 STR.TECUC1, NR.231 -E STR AL I CUZA. NR 49.AP.7 STR.N.BALCESCU. NR.118.AP6 STR AVÂNTULUI. NR.26, AP.8 GRADINA VECHE.NR.126. AP.2 I.LCARAGIALE, NR 41.AP.4 STR PLUGULUI. NR.39-C LUNCA ȘIRETULUI,NR.85 STR AVANTULUt, NR.21-C, AP 2 STR DRUMUL DE CENTURA NR 176 - A STR. PICTOR IOSIF ISSER.NR6 -1 STR.FRUNZEI,NR.2-A STR 24 IANUARIE,NR.29 - A STR.GRAURULUI. NR.6 STR.TECUCI.NR.147.AP.1 STR TEC UCI.NR. 147,AP.2 STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET,NR.37-A STR.PIETII.NR 15.AP.3 STR.GEORGE COSBUC.NR 442- A STR.MORILOR,NR.25-A STR. REGIMENTUL 11 SIRET.NR 37- C STR.NAE LEONARD.NR 1.AP.2-A STR. DRUMUL DE CENTURA.NR 68 -C STR.LABIRINT, NR 5

STR.GARII.NR 24.AP 3 STR.STADIONULUI.NR 31 TECUCI.NR 140, AP 2 STR.MAiOR rU i L<s. Ikj.Ar. i STR N.BALCESCU. NR 3-G STR.LEULUI,NR 1.AP.1 STR.FARH.NR.76.AP 1 STR.MARASTI.NR 28-A STR DRUMUL VIILOR,NR 51

4755/23 12 2002 4756/ 23 12 2002 4463/9 12 2002 4618/16 12 2002 1993/3 07 2002 1987/3.07 2002 1992/3 07 2002 1982/3 07.2002 1996/3 07 2002 1990/3 07 2002 1989/3 07 2002 2028/8 07 2002 1995/3.07 2002 2026/ 8 07 2002 2027/ 8 07.2002 2277/ 23 07 2002 1661/11 06 2002 1664/ 11 06 2002 1771/24 06 2002 1774/ 24 06.2002 1809/ 25 06 2002 1656/10.06 2002 1775/ 24 06.2002 1658/11.06 2008 1662/11 06 2002 1659/11.06 2002 1663/11.06.2002 1657/11.06.2002 1772/24.06 2002 1660/11.06 2002 1773/ 24.06.2002 1709/14.06.2002

1275/ 1 04 2003 1276/ 1 04 2003 1722/22 04 2003 1720/22 04 2003 1723/22 04 2003 1272/1 04 2003 1417/8.04.2003 1415/8.04.2003 1718/22.04 2003 1344/ 4.04 2003 1717/22.04.2003 1724/22 04 2003 1721/22.04.2003 1719/22 04.2003 1414/8 04 2003 52/13.01.2003 288/28.01.2003 133/1701.2003 54/14 01 2003 200/22 01 2003 201/22 01 20003 69/15.01.2003 135/1701 2003 191/21 01 2003 137/17.01.2003 56/14 01.2003 6/7.01 2003 57/14.01.2003 55/14.01.2003 59/14 01.2003 58/14.01.2003 70/15 01.2003 400/5.02.2003 521/12.02.2003 774/27.02.2003 516/12.02.2003 773/27.02 2003 772/27.02.2003 527/12.02.2003 520/12.02.2003 710/25.02.2003 709/ 25.02.2003 530/ 12.02 2003 510/12.02.2003 529/12.02.2003 513/12.02.2003 695/24 02 2003 525/12 02 2003 533/12 02 2003 522/12.02.2003 519/1202 2003 514/12.02.2003 517/12 02 2003 523/12 02 2003 528/12 02 2003 526/12.02 2003 515/12 02.2003 534/12.02.2003 524/12 02 2003 536/12 02 2003 535/12 02.2003 537/12.02.2003 531/1202 2003 399/5 02.2003 532/12 02 2003 398/5.02 2003 397/5 02 2003 41/5/5.02.2003 131/6 02 2003 402/6 02 2003 512/1202 2003 430/6 02 2003 518/12 02 2003


STR.N.BALCESCU.NR 78.AP7

STR. COL NICOLAE HOLBAN NR.14.AP.1 A

STR.EROILOR,NR 12.AP.2

STR ARCASILOR.NR 55

STR IONEL FERNIC.NR.18-A

STR DR PETRU GROZA.NR.16-A

STR.BORZESTI.NR.5- A

STR C BRANCOVEANU.NR 13

STR TECUCI.NR 204 - A

STR TUFANELELOR.NR 19

STR ARCASILOR.NR 57

STR TRAIAN.NR 454 -A

DRUMUL DE CENTURA,NR.118 -A

STR REGIMENTUL 11 SIRET.NR 2-0

STR N ALEXANDRESC U. N R 66- A

STR CAPRIOAREI.NR 8

STR FILESTI.NR 9

STR.RIZER.NR.21-C

STR.ALEEA 5,NR.6

SOSEAUA SMARDAN, NR 1- A

STR.ALEEA METEO,NR.1

STR V.A.URECHEA, NR.6.-A

STR SATURN.NR.3 F

STR RAUTU.NR.24- A

STR VALECSANDRI.NR 19- A

STR TUFANELELOR.NR. 17

STR.8 MARTIE.NR 19

STR.MĂNĂTORI, NR 1-C

STR ARCASILOR.NR.71

STR RIZER, NR.21 -D

STR.ROMAN A,NR.135

STR.ALEEA ROMANA. NR.12-A

STR UNIVERSITĂȚII. NR 29- B

STR.UNIVERSITATII.NR 29- A

STR.RIZER.NR.39, AP.1

STR.GH.DOJA.NR.6.BL 3A.AP.20A

STR.SATURN,NR.3-K

STR.ZAMFIRESCU ELIZA.NR.21

STR.I.L.CARAGIALE.NR17.AP.5

STR.DEMOCRAȚIEI,NR 17.AP5

STR.MOVILEI,NR.38 ,AP 2

STR.SF.SPIRIDON.NR 45.AP 1

STR .MAVRAMOL, NR. 10, AP. 1

STR.TECUCI.NR.72.AP 1

STR.TECUCI.NR.73 .AP.2

STR TRAIAN.NR 446 -D

STR DR. PETRU GROZA.NR 26

SOSEAUA SMARDAN,NR.1- B

STR.CETATEANU IOAN.NR.7

STR.N BALCESCU.NR.39.AP.2

STR. COL NICOLAE HOLBAN NR.13-A.AP.2

STR.L.ZAMFIRESCU ELIZA.NR 62

STR TRAIAN.NR.318-A

STR.DEMOCRATIEI.NR.17.AP.6

STR.EROI LOR.NR.32.AP.1

STR.rTAIAN.NR.51,AP.2

STR. DRUMUL VIILOR,NR.63

STR CALEA PRUTULUI

D.N 23 KM 6+500M, NR24

STR.8 MARTIE,NR 19-A

ISTR.SF.SPIRIDON,NR.20.AP.7

STR ROMANA.NR.32.AP.5

STR. COL NICOLAE HOLBAN NR. 9. AP.2

STR. COL. NICOLAE HOLBAN, NR.9,AP.1

STR.CETATEANUL IOAN.NR.3

STR.AL.I. CU ZA, NR.2 5, AP.1

I STR.SATURN,NR.36

STR. DR. PETRU GROZA.NR.22

STR.GEORGE BACOVIA.NR.9

STR.NICOLAE GAMULEA,NR.7,AP5

I STR.TECUCI.NR.229-A

STR LEONIDAZ.ELIZA, NR 5

STR.TRAIAN.NR.37, AP.1

ISTR ION CREANGA NR.11.AP 3

I STR LEONIDAZ.ELIZA NR.30

STR.COSMINULUI.NR.104

STR.UNIVERSITĂȚI I.NR.20,AP .4

ISTR.GARII.NR.21,AP.1

STR.GEORGE COSBUC.NR 356

I STR DEMOC RAȚIEI.NR 4

ISTR ALCARNABEL, NR.80.AP 3

I STR.PLANTELOR.NR.13.AP.4

I STR.LEONIDAZ.ELIZA.NR 46

I STR. MOVILEI, NR.60 .AP.1

I STR ARIEI,NR.6.AP.1

ISTR.IANCU FOTEA.NR.26.AP 7

I STR.LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA, NR 56

I STR.GĂRII, NR. 32,AP.2

I STR.LABIRINT,NR.4,AP.5

IsTR.M. EMINESCU,NR.41,AP.5

I STR.N. BALCESCU.NR.116.AP 1

I STR.C. COLUMB.NR.80.AP 1

I STR.N.GAMULEA.NR.7,AP 8

I STR.ALEEA SCOLII,NR 7.AP 5

I STR.LEONIDA Z ELIZA.NR.4

I STR.24 IANUARIE,NR 23- A

I STR.LEONIDAZ ELIZA.NR 2

I STR.DEMOCRATIEI.NR.17.AP 1

I STR.DEMOCRAȚIEI.NR 17.AP2

I S l R .LEONiUA Z ELiZA.NR.9

I STR DEMOCRAȚIEI,NR 9,AP 5

I STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.148

I STR EROILOR.NR.37,AP.3

IsTR.D.BOLINTINEANU.NR 3

|STR CRIZANTEMELOR,NR.31 .AP.2

511/12 02 2003 1001/ 14 03 2003 1002/ 14 03 2003 1017/ 17 03 2003 1016/17 03 2003 850/ 3 03.2003 847/3.03.2003 832/3 03 2003 835/ 3 03 2003 1185/28 03.2003 1133/28 032003 1150/25 03.2003 1148/ 25.03 2003 1179/ 28 03 2003 1192/ 28 03 2003 1193/ 28 03 2003 1044/18 03.2003 1509/14.04 2003 1465/10.04.2003 1419/8 04.2003 1413/8.04.2003 1342/4.04.2003 1418/8.04.2003 1416/8.04.2003 1420/8.04.2003 1343/4.04.2003 1341/4.04.2003 1271/1.04.2003 1273/1.04 2003 1274/1.04 2003 2122/22.05 2003 2171/27 05.2003 2170/26 05.2003 2121/22 05.2003 2124/22 05.2003 2128/22.05 2003 2119/22.05 2003 2126/22.05 2003 2113/22 05.2003 2123/22.05 2003 6238/15.12.2003 6064/8.12.2003 6070/8.12 2003 6072/8.12 2003 6194/11 12.2003 6073/8.12 2003 6061/8 12.2003 6066/8 12.2003 6062/8 12 2003 6063/8 12 2003 6071/8 12.2003 6252/16 12 2003 6069/8 12 2003 6500/24 12 2003 6309/18 12.2003 6368/19 12.2003 6307/18.12 2003 6308/18 12 2003 6305/18 12 2003 6306/18.12.2003 6067/8.12.2003 6065/8.12.2008 6251/16.12.2003 2576/16.06 2003 2571/16.06 2003 2577/16.06 2003 2683/23 06 2003 2684/23.06 2003 2294/4 06 2003 2685/23 06 2003 2575/16.06.2003 2574/16.06 2003 2578/16.06 2003 2573/16.06 2003 2572/16 06 2003 2570/16.06.2003 2290/4.06 2003 2293/4.06 2003 2291/4.06.2003 2292/4.06.2003 2288/4.06 2003 2289/4.06 2003 2677/23.06 2003 2715/24.06 2003 2686/23.06.2003 3251/18 07 2003 3332/22.07 2003 1986/3.07.2002 3331/22 07 2003 3094/15 07 2003 3335/22 07 2003 3252/18 07 2003 3360/23 07 2003 3253/18.07 2003 3092/15.07.2003 3336/22 07.2003 3005/10 07 2003 3008/10 07 2003 3009/10 07.2003 3239/17 07 2003 jJIju; j 5 0/ 2003 3093/15 07 2003 3362/23 07 2003 3256/18 07 2003 3361/23 07 2003 3363/23 07 2003


STR           ELIZA.NR.23

STR CALEA

STR ANGHEL

STR.RANDUNELELOR.NR.16.AP.3 STR RANDUNELELOR.NR STR

STR AL

STR DRUMUL

STR DRUMUL DE

STR STR

STR

STR.BANULUI.NR2.AP STR

STR LEONIDA Z

STR LEONIDA STR.TECUCI.NR 68.AP 4 STR.

STR

STR.TROMANA.NR STR.         NR

STR STR STR DRUMUL STR                2

STR STR CRISTOFOR COLUMB.NR NR 29 DRUMUL DE CENTURA NR 56-A

STR.MORI LOR..NR. 111

^^^^^^^^^^^^^^^^^■STR.G-RALALCERNAT.NR

STR.IACOB LAHOVARY.NR 1   1

^^^^^^^^^^^^^^^^^■sTR.G-RAL           7

39.AP.8

^^^^^^^^^^^^^^^^^■STR.TRANSILVANIEI.NR.6,AP2 I.L.CARAGIALE.NR 2

^^^^^^^^^^^^^^^^^■sTR.TECUCI.NR 235- B ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HSTR.TECUCLNR 227-

MIHAIL

PETRU

STR. REGIMENTUL 11 GRADINA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HsTR.TRAlAN.NR 39.AP.5 ^^^^^^^^^^^^^^^^^■STR.DEMOCRATIEI.NR

STR.DOMNEASCA.NR.1

STR

STR MIHAIL

STR.TECUCI.NR.235- A STR. STR

STR DRUMUL DE CENTURA 39 STR STR.GĂRII.NR 1 STR            NR 23

STR.AVIATORILOR.NR.22- A STR

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■STR.ARCASILOR.NR 19 DEMOC RAȚIEI.

STR N STR N

^^^^^^^^^^^^^^^^^■STR.DR.AL.CARNABEL.NR STR.GEORGE          253- A

ȘIRETULUI, STR.RADU

^^^^^^^^^^^^^^^^^HSTR.NICOLAE STR STR.OLTENITA.NR STR STR STR.TECUCI,NR    B

STR.BRĂILEI,NR 266 STR MIHAI               2

STR AL I.

^^^^^^^^^^^^^^^^^HsTR.PACII.NR.V.AP.I STR.MORILOR,NR.165 STR            A

BĂRBOȘI,NR.12- F STR ROMANA.NR.8.BL.LC4,AP 68A

^^^^^^^^^^^^^^^^^■STR.SF.SPIRIOON.NR.AS.AP 12 STR CALEA STR.BRĂILEI.NR 29- A

PETRU GROZA.NR.20- A

^^^^^^^^^^^^^^^^^■STR.M.EMINESCU,NR.17,AP.1

STR.AL. STR. MALUL STR

^^^^^^^^^^^^^^^^^■STR.SCULPTURII.NR ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HSTR.BASARABIEI.NR 119-A

REGIMENTUL 11

^^^^^^^^^^^^^^^^^■STR.BAHLUIULUI.NR STR STR.APOLLON NR 1

21.AP 1 STR DRUMUL DE STR. DRUMUL DE STR STR

3255/18 07 2003 3012/10.07 2003 3010/10 07 2003 3011/10 07 2003 2962/9.07 2003 3254/18 07.2003 3095/15 07.2003 3337/22 07 2003 3334/22 07 2003 2964/9 07 2003 2963/9.07 2003 3004/10 07 2003 3333722 07 2003 3257/18 07 2003 3738/8.08.2003 4136/29.08.2003 3735/8 08 2003 4076/28 08 2003 4075728 08 2003 3899/20 08 2003 3740/8 08 2003 3993725 08 2003 3736/8 08.2003 4074/28 08 2003 4081/28 08 2003 3734/8.08.2003 3868715 08.2003 3989/25 08 2003 41 03/29 08 2003 3994/25 08.2003 3867/1508 2003 3540/5 08 2003 3964/21 08 2003 3737/8.08 2003 3539/5.08 2003 4097/29 08 2003 3900/20 06 2003 4137/29 08.2003 41.04/29 08 2003 3991/25 08 2003 4078/28 08 2003 4102/29.08.2003 4101/29 08.2003 4099/29.08.2003 3898/20.08.2003 4082/28.06.2003 4077/28.08.2003 4765/8.10.2003 3966/21.08.2003 4080/28.08.2003 3895/18.08 2003 3897/20 08.2003 3869/15 08 2003 3896/20.08.2003 4083/28.08.2003 3541/5.08.2003 3741/8.08.2003 3965/21.08.2003 3967/21.08.2003 4079/28.08 2003 3968/21 08 2003 3992/25 08 2008 5135/27 10 2003 5134/27.102003 4956/16 10 2003 4714/6.10.2003 4861/14.10.2003 4954/16.10.2003 5136/27 10 2003 4845/13 10 2003 4766/8.10.2003 4843/13.10 2003 4992/21.102003 4862/14 10 2003 4844/13.10 2003 4990/21 10 2003 4858/14 10 2003 4953/16.10.2003 5133/27.10.2003 4991/21.10.2003 4955/1610 2003 5347/5.11 2003 5608/14 11 2003 5356/5 11 2003 5719/21 11 2003 5352/5.11 2003 5637/2611.2003 5658/19 11 2003 5662/19 11 2003 5773/24 11 2003 5353/511.2003 5772/24 11 2003 5659/1911.2003 5771/24 11 2003 5716/21 11 2003 5660/19.11.2003 5661/19 11.2003 5657/19 11.2003 5278/311.2003 5279/3 11 2003 5280/3.1 1.2003 5277/3 11 2003 5303/3 11 2003 5301/311 2003 5302/3 11.2003 5300/311 2003


STR

STR PLUGULUI.,NR 25.AP 1 STR

ALEEA

STR STR STR STR N                   3

STR T.                     B

STR T.VLADIMIRESCU.NR A STR STR STR EP STR DRUMUL DE           30- B

STR DRUMUL DE DRUMUL VIILOR STR DRUMUL DE            D

STR. DRUMUL

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Mstr.dral.carnabel.nr

STR.DR STR.ARCASILOR.NR 64 STR.ARCASILOR.NR. 14- BIS STR.ARCASILOR.NR 23 STR              32

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MSTR.ARCASILOR.NR.69- A STR.G B-DUL       COSBUC.NR392-A

STR.OTELARILOR.NR 5- D STR.OTELARILOR.15 STR.POSTA STR.TRANSILVANIEI.NR11 STR. BASARABIEI

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MsTR.ALDAVILLA,NR.10iAP.206 STR.BASARABIEI.47 STR STR. RADU STR.GAMULEA 33

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MSTR.I.L.CARAGIALE.NR4.AP.3 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MSTR.UVIZENI.NR.7,AP.6

STR. STR REGIMENTUL 11 STR STR                     A

STR M STR.EROILOR,NR. 32- 8 STR STR CEZAR,NR.89 STR.TECUCI.NR STR

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Mstr.romana,nr.50,ap.3 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Mstr.garii.nr.22ap.i

STR. CALEA STR STR MALUL

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MsTR.MUZICII.NR.51,AP.3

B-DUL MAREA

STR.ANGHELSALIGNY.NR 72 STR. BUCUREȘTII

STR.NAE

STR. DRUMUL DE DRUMUL DE STR DRUMUL STR. DOMNEASCA.NR.29 .AP3

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Mstr.domneasca.nr    1

BALCESCU.NR.37.AP.3

STR.N

STR.GAMULEA NICOUXENR.7.AP6 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Mstr.nicolae GAMULEA.NR ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Mstr.nenitescu

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MsTR.COLECTIVISTILOR,NR.19 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MsTR.FEROVIARILOR,NR.2-A ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Mstr.dral.carnabel.nr.izapi

VLADIMIRESCU.NR.202-204

STR. DOG ARI EL NR 1

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MsTR.DR.N.ALEXANDRESCU,NR.59AP2

STR.MOVILELNR

REGIMENTUL 11

STR.ROMANA.NR.202- A STR.TRAIAN.NR A ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MsTR.OLTULUI.NR.g- A

STR STR.N. STR.MAIOR IANCU

PORTULUI.NR.8AP4 STR. NICOLAE HOLBAN

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MsTR.TECUC,NR.73,AP.1O str.l.z STR

STR.DOMNEASCA,NR.94.AP.6 STR STR STR

SI R p R MG H c TU ia 11. i / K j 3 STR DOGARIEI.NR STR                    1

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Mstr.zinelor.nr^ap.i

DOMNEASCA.NR.122.AP 1

STR CRISTOFOR               5

5650/18 11 2003 5651/18 11 2003 5304/3.11 2003 5357/5 11.2003 5349/5.11 2003 5348/5 11 2003 5349/5 11 2003 5351/5 11 2008 5354/5 11 2003 5355/5 11 2003 967/10 03 2003 848/3 03 2003 851/3 03 2003 1181/28.03 2003 1088/21.03 2003 1049/18.032003 1087/21 03.2003 1084/21.03.2003 1085/21.03 2003 1090/21 03.2003 1086/21 03 2003 1188/28 03 2003 1184/28.03 2003 1182/28.03 2003 834/3.03.2003 2007/16.05.2003 1995/15.05.2003 2125/22 05 2003 2118/22.05 2003 2005/16 05.2003 2006/16 05.2003 2114/22.05 2003 2120/22 05.2003 2115/22052003 2117/22.05 2003 2172/27.05 2003 2127/22.05 2003 2116/22.05 2003 1187/28.03 2003 1186/28.03 2003 1191/28 03 2003 1189/28 03 2003 1190/28.03 2003 1149/25 03 2003 1089/21.03.2003 1050/18.03.2003 1046/18 03 2003 1047/18 03 2003 1048/18.03 2003 1045/18 03 2003 1000/14 03 2003 1043/18.03 2003 1041/18.03.2003 1042/18.03.2003 1011/17.03 2003 1040/18.03 2003

6300/15.11.2005 6434/22.11 2005 6302/15.11.2005 6431/22.11.2005 6293/15 11 2005 6297/15 11.2005 6436/22.11 2005 6442/22.11 2005 6304/15.11 2005 6299/15.11.2005 6159/8.11.2005 6160/8.11 2005 6439/22 11.2005 6077/2.11.2005 6428/22.11.2005 6430/22.11 2005 6438/22,11 2005 6426/22.11 2005 6429/22.11 2005 6435/22 11 2005 6443/22 11.2005 6295/15.11 2005 6296/15.11 2005 6298/15 11 2005 6301/15 11 2005 6433/22 11 2005 6432/22.11 2005 6427/22 11 2005 6441/22 11 2005 6294/15 11 2005 6438/22.11 2005 6303/15.11 2005 6440/22 11.2005 6437/22 11 2005 6576/30.11 2005 6076/02 11 2005 6769/9 12 2005 6581/8.12 2005 6578/2.12 2005 6583/2.12 2005 6768/9.12 2005 6770/9.12.2005 6765/9 12 2005 65/9/2 i2 2000 6577/2 12.2005 6773/9 1 2 2005 6889/15 12 2005 6766/9 12 2005 6771/9.12 2005


STR DR PETRU GROZA.NR.10

B-DUL TRAIAN VUIA.NR.21- C.MICRO38 STR.GARIl.NR 68.AP 2

STR DR PETRU GROZA..NR.7-A

STR ALEEA ZIMBRULUI.NR 1- A

STR GEORGE COSBUC.NR 146

STR. COL NICOLAE HOLBAN NR 9 AP 3 STR COL NICOLAE HOLBAN NR 9 AP 5 STR DRUMUL DE CENTURA.NR 39 STR.DOMNEASCA,NR 85,AP 2 DUMUL DE CENTURA.NR 102-A STR DRAGOS VODA.NR.23.AP 1 STR SF.SPIRIDON.NR 28.AP.1 STR DRUMUL DE CENTURA,NR 92 STR EROILOR.NR.12.AP 4 STR DACIEI.NR.43,AP 1

STR DR PETRU GROZA.NR 10-B

ISTR. DR. PETRU GROZA.NR 10- C

STR. DR. PETRU GROZA.NR 10-A STR L. Z. ELIZA. NR2- □ STR RAZBOIENI.NR.4.AP.4

STR.STIINTEI.NR.79.AP.1 | STR.DOMNEASCA, NR.110.AP.4 ■STR ANA IPATESCU.NR.11.AP 2 STR.LZ. ELIZA.NR.6 STR.N BALCESCU.NR B4.AP 2 STR PORTULUI,NR 54-A STR DR. PETRU GROZA.NR.5-A STR. LIBERT ATU, NR 72-A STR BRĂILEI,NR 280

STR I.L. CARAGIALE. NR.18.AP 1

STR.LZ. ELIZA, NR.18

STR.L.Z. ELIZA,NR 18-A

STR L.Z. ELIZA, NR.20

STR .ARCAȘILOR. NR 69- C

STR CEZAR,NR.67

STR S INDICATELOR.NR 59.AP.1

STR.ARIEI.NR 46.AP 1

STR ANA IPATESCU.NR 11.AP.1

STR DACIEI,NR 43.AP.2

STR. PICTOR IOSIF ISSER.NR.1- A

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.6

STR.GARIl.NR. 57 ,AP.3

STR PRUNDULUI,NR 21-A

STR N BALCESCU.NR.60.AP,2

STR DR.AL CARNABEL.NR.80.AP.1

STR L Z. ELIZA.NR 2- C STR.L. Z. ELIZA.NR 2-B STR GARIl.NR 24.AP.12 STR.L Z. ELIZA.NR 2-A STR.MUZICII,NR.39 ,AP.1 STR.L.Z. ELIZA.AP-60 STR L. Z. ELIZA.NR.58 STR.L. Z. ELIZA.NR.16 STR L Z ELIZA.NR.14

STR COL NICOLAE HOLBAN NR 24, AP 3

STR NENITESCU ION.NR.14.AP.6

STR ANUL REVOLUȚIEI 1848.NR.16

STR RAZBOIENl,NR,5,AP.2

STR.GAROFITEl.NR.57

STR.IPATESCU ANA, NR 7- A

STR.TRAIAN.NR.424-G

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.56- B

STR DOMNEASCA,NR.83. AP 1

STR.DEMOCRATIEI.NR.il,AP 3

STR JUPITER.NR.6

STR.ARCASILOR.NR. 50- A

STR.ARCASILOR.NR.50- B

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR 82- A

STR.GEORGE COSBUC.NR 1

STR.MIHAI BRAVU.NR.39- A

STR CRISTOFOR COLUMB.NR.63, AP.3

STR TRAIAN.NR.445

STR CALEA PRUTULUI, NR 11-A

STR DRUMUL DE CENTURA, NR 166-B

STR SATURN.NR.3- D

STR LUNCA ȘIRETULUI, NR 3

STR BRĂILEI, NR 18

STR MALUL BRATES. NR 4

STR.NICOLAE DELEANU.NR.22

STR.CRISTOFOR COLUMB.NR.22.AP 3

STR.GAROFITEI, NR.19- B

STR GAROFITEI.NR.19-A

STR.GAROFITEI,NR 1-C

STR DRUMUL DE CENTURA.NR.242-A

STR DOMNEASCA,NR 124.AP.1

STR.TRAIAN.NR 445

STR.VENUS.NR 1-B

STR RACHITASI.NR 1

STR BRAVILOR.NR.2

STR.CEREALELOR,NR 10,AP 7

STR. TUNELULUI NR 93C

STR.SF SPIRIDON.NR.19.AP.2

STR L.Z. ELIZA. NR.17-A

STR CLUJ.NR.37

STR STADIONULUI.NR 7

STR.TECUCI.NR 211.BL M7.AP.39-A

STR GARIl.NR 58.AP 3

STR BRĂILEI, NR 132

STR AL. MORUZZI. NR.52.AP 1

STR.OCTAV BANCILA.NR.33- A

STR.OLTULUI.NR 27- A

STR. DR. PETRU GROZA.NR 22- A

STR RAUTU.NR 30-A

6893/1512 2005 6772/9 12 2005 6068/8 12 2003 7209/30 12 2005 6892/15 12 2005 6585/2 12 2005 6890/1512 2005 6580/2 12.2005 6891/15 12 2005 6767/9 12 2005 6894/15 12 2005 6582/2 12 2005 4619/17 08 2005 4621/17 06 2005 4362/4 08 2005 4142/22 11.2002 4363/4 08 2005 4360/4 08 2005 4361/4 08 2005 4365/4.08 2005 1097/31 08.2004 4842/29 08.2005 4845/29.06.2005 4846/29.08.2005 4841/29.08.2005 4891/30.08.2005 4888/30.06.2005 4890/30.08.2005 5049/6.09.2005 5014/5.09.2005 4945/1.09.2005 4944/1.09 2005 4946/1 09 2005 4947/1 09.2005 5013/5 09 2005 5048/6 09.2005 5012/5 09.2005 5047/06.09 2005 1438/16.09 2004 5946/24.10 2005 5770/13.10 2005 5810/18 10 2005 5945/24.10.2005 5807/18.10.2005 5799/14.10.2005 5769/13.10.2005 5768/13.10.2005 5767/13 102005 5809/18 10 2005 5812/18.10 2005 5806/1810 2005 5813/18.10 2005 5808/18 10 2005 5811/1810 2005 4892730 08 2005 4888/30 08 2005 4885/30 08.2005 4886/30.08.2005 4887/30 08.2005 4644/29.08.2005 4884/30.08.2005 4893/30.08.2005 4838/29.08.2005 4894/30.08.2005 4843/29.08 2005 4359/4 08.2005 4620/17.08.2005 4364/4.08.2005 4618/17.08 2005 4839/29 08.2005 4840/29.08.2005 3933/14.07.2005 3931/14.07.2005 3930/14.07.2005 3928/14.07 2005 3689/5.07 2005 3973/18.07.2005 3974/18.07.2005 3929/14.07.2005 3932/14.07 2005 3798/6.07 2005 3797/6.07.2005 2939/26 05 2005 2618/10 05 2005 2616/10 05 2005 2904/24 05 2005 2941/26 05 2005 2940/26 05 2005 2903/24 05 2005 3122/3.06.2005 3337/15.06.2005 3336/15 06 2005 3123/3 06.2005 3124/3.06 2005 3120/03 06.2005 3121/3 06.2005 3335/15.06.2005 3326/15.06.2005 2631/1005 2005 2640/10 05 2005 zujy/1 0 Oj 2uO5 2638/10 05 2005 2637/10 05 2005 2641/10 05 2005 2786/17 05 2005 2902/24 05 2005


D N 2 ȘIRETULUI. NR 83 DRUMUL DE

IOSIF

STR.CASTRUL           B

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■STR.BOLINTINEANU

ȘTEFAN CEL STR LUNCA ȘIRETULUI. STR 152 STR

L Z NR 17 74 STR BELDIE STR STR STR NICOLAE BALC         11 AP 2

str.tr aian,nr.143,ap. 4 STR. ARCAȘILOR, NR. 42-STR

STR.8            A

STR.ARCASILOR.NR. 121-A STR TRAIAN          8

STR NICOLAE AP 1 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■STR.TRAIAN.NR

RADU

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■STR.GHECET.NR.2

DRUMUL DE CENTURA.NR B ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Mstr.george        D

PETRU PETRU          13- B

DRUMUL DE        NR 248

STR.ARCASILOR.NR. 8- D

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MSTR.EROILORINR.10,AP4 STR. DRUMUL DE

STR.SIDERURGISTILOR.NR.35- A

STR.GEORGE COSBUC.NR.60- A ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MsTR.ARCASILOR.NR.75

STR.TOMIS.NR.21 STR.ARCASILOR.NR. 18- A STR.PRELUNGIREA

STR.CRISTOFOR COLUMB.NR.90- A STR.N.

STR.DOMNEASCA.NR 128.

STR.8

STR. DRUMUL DE

STR

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Mstr.silfidelor.nr.s.ap.s STR.N. STR ALEEA STR.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^■str.traian.nr.az.ap.z ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Mstr.cerealelor.nr.io.ap.4

DOMNEASCA.NR STR

STR.N

STR.CRISTOFOR COLUMB,NR.63,AP.12 DRUMUL

STR DRUMUL DE

STR.ARCASILOR.NR. 56- A STR STR STR.TRAIAN.NR.196

DRUMUL DE

DRUMUL

drumul

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Mstr.universitatii.nrai.ap.i STR B-DUL MAREA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Mstr.soseauasmirdan.nr

STR STR ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MSTR.SF.SPIRIDON.NR.24,AP.1 STR. DRUMUL ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MsTR.CETATUII.NR 47 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MsTR.TRAtAN.NR 370-

STR.CRISTOFOR               4

STR.MIHAI DN 2

STR.ARCASILOR.NR. 59 STR.ARCASILOR.NR.69- F STR MALUL

STR STR            A

STR. LOGOFĂT STR. ARCAȘILOR NR 8C STR. DR CARNABEL ALEXANDRU.NR.12.AP 8 STR VICTOR NR A STR. DRMUL         47

STR DRUMUL DE STR AL LAPUSNEANU A STR.IONcl.

STR

STR

STR STR.ȘOIMULUI,NR 3 STR

2907/24 05 2005 2908/24 05 2005 2905/24 05 2005 2906/24 05 2005 2617/10 05 2005 1992/6.04 2005 2170/15 04 2005 1991/6.04 2005 2327/25 04 2005 2250/19 04 2005 1990/6 04.2005 2326/25 04 2005 2329 / 25 04 2005 2117/12 04 2005 2468/28 04 2005 2487/28 04 2005 2486/28 04 2005 2172/15.04.2005 2489/28 04 2005 2171/15.04 2005 1993/6 04.2005 1669/21.03.2005 16662/21.03 2005 1666/21.03.2005 1697/24.03.2005 1696/24.03 2005 1665/21.03.2005 1668/21.03.2005 1456/10.03.2005 1698/24 03.2005 1823/30 03 2005 2510/31 05 2005 1694/24 03 2005 1699/24 03,2005 1822/30 03 2005 1698/23 03 2005

1198/6 03 2006 1158/2 03 2006 1161/2.03 2006 1370/15.03 2006 1371/15 03 2006 1367/15 03 2006 1369/15 03 2006 1368/15 03 2006 1373/15.03 2006 2126/24.03.2006 2119/24 03 2006 3380/7 06 2006 3378/7.06 2006 3730/22 06.2006 3729/22.06 2006 3722/22 06 2006 3466/12 06 2006 3731/22 06 2006 3376/7.06 2006 3898/29 06.2006 3897/29.06 2006 3896/29.06 2006 3469/12.06.2006 3688/28.06.2006 3899/29.062006 3889/26.06.2006 3372/7.06 2006 3371/7.06 2006 3374/7.06 2006 3385/8 06 2006 3379/7.06 2006 3375/7.06.2006 3373/7.06.2006 3390/8.06.2006 3366/8.06.2006 3464/12 06.2006 3381/7.06.2006 3533/14 06.2006 3468/12.06.2006 3532/14 06.2006 3467/12 06.2006

4617/17.08.2005 2097/06.05.2004 1824/30 05.2005 1372/15.03 2005 5223/21.08 2006 2185/10.05 2004 3377 / 07.06 2006 1789/07.102004 1797/07.102004 1429/16.09 2004 2998/17.05 2006 1435/16.09 2004 3334/15.06 2005 1199 / 06 09 2004 968/22.02.2006 6305/15 11 2005 3465 /12 06 2006 1055/ 15.02 2005 1799 / 07.10.2004 2503 / 31 05 2004 1989/06 04 2005 1456 / 2J 2u04 1342 / 24 03 2004 1202/06 09 2004 1204 / 06 09 2004 5765/ 13 10 2005 4930 / 05 07 2007


STR.NAE LEONARD.NR 6.BL.C 6.AP.39- A

STR NAE LEONARD.NR.6.BL C6.AP.39

STR. DRUMUL VIILOR.NR 35- B

STR DRUMUL VIILOR.NR 33-E

STR MORILOR,NR 58,AP.3

STR STADIONULUI, NR.11

STR OTELARILOR.NR 13

STR ROMANA,NR 104- B

STR ANGHEL SALIGNY.NR 9-A

STR ARCAȘILOR.NR 149- E

STR PORTULUI,NR 8.AP 6

STR BRĂILEI,NR 155- B

STR IONEL FERNIC NR 18A

STR BRAILEI.NR 68,BL BR3.AP.38

STR.LIVIZENI.NR 7.AP.2

STR.CASIN.NR 74

STR BRAILEI.NR.204- D

STR STIINTEi.NR.58- B

STR V A. URECHIA.NR.28

STR ARCAȘILOR,NR. 149-C

STR DEMOCRATIEI.NR.17.AP.9

STR G COS8UC.NR6

STR I. L. CARAGiALE.NR.35.AP 1

STR.CICERO.NR.18.AP.3

STR COL. NICOLAE HOLBAN NR.1 AP.2

STR ȘTEFAN CEL MARE,NR.22- C

ISTR GAROFITEI.NR 1-A

Id.N 2B.KM6.NR 58

'STR DROPIEI,NR.4

'STR OLTULUI,NR.30- A

; STR GR ADINA VECH E.NR.2, AP. 1

STR.BRAILEI.NR.140- L

STR AL. CARNABEL.NR.46.NR 3

:STR.TEXTELISTILOR,NR.1-A

.STR BRĂILEI,NR.159-F

STR.OLTULUI,NR.30-G

STR.AL. MORUZZI.NR.104.AP 1

STR OLTULUI.NR.7-A

STR.ARCAȘILOR,NR 149- E

STR.ARCAȘILOR,NR 79- A

STR.BRAILEI.NR.14,AP.5

SOSEAUA SMARDAN.NR 45-A

STR.DOMNEASCA.NR 83.AP.5

STR TRAIAN, NR 222.AP.2

STR DRUMUL DE CENTURA.NR. 188

STR.AUROREI.NR.1

STR.GEORGE COS BUC. NR.207-A

STR HENRY COANDA.NR 20- A

STR.RAZBOIENI.NR 231-A

STR.DOGARIEI.NR.106.AP3

STR. DOGARIEI.NR. 106.AP.2

STR.BASARABIEI, NR. 35, AP.7

STR.CRISTOFOR COLUMB.NR 26,AP 4

STR.TECUCI,NR 123.AP.1

STR ARIEI,NR.33

STR.LĂCĂTUȘILOR,NR 13.BL E1.SC.3,MANSARDA,AP 58-C

STR.LĂCĂTUȘILOR,NR. 13,BL.E1,SC.3.MANSARDA.AP 58-A

STR. LAC ATU SI LOR, NR 13,BL.E1,SC.3,MANSARDAAP 58- B

STR NENITESCU ION.NR 5.AP.1

STR TECUCI,NR 84.AP. 1

STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR.13-A.AP.1

STR TRAIAN.NR.429-A

STR.CRISTOFOR COLUMB.NR 80.AP.2

STR DRUMUL DE CENTURA.NR.182

STR.OLTULUI.NR 5- D

STR.SPAT ARULUI, ,NR 13.AP.1

STR ENERGIEI,NR 24-B

STR.N BALCESCU.NR.78.AP.5

STR. MALUL BRATES.NR 2

STR. DRUMUL VIILOR.NR.76

STR LUNCA ȘIRETULUI,NR43- A

STR COL. NICOLAE HOLBAN NR.9, AP.2

STR PĂUNULUI,NR.11, AP. 5

B-DUL MAREA UNIRE.NR.21

STR.MOVILEI.NR 85.AP2

STR.GARII.NR.22.AP.4

STR GARII.NR 55.AP.2

STR PICTOR IOSIF ISER NR 29

STR TUNELULUI NR 27A

STR UNIVERSITĂȚII NR 30 AP 2

STR TRAIAN NR 4378

STR CRIZANTEMELOR NR 47B

STR ROMANA NR 19 AP 2

STR POSTA VECHE NR 66

STR ROMANA NR 8 BL LC4 AP 86A

STR ROMANA NR 8 BL LC4 AP 86C

STR SIDERURGISTILOR NR 39A

STR MR IANCU FOTEA NR 44 AP 5

STR ROMANA NR 50 AP 2

STR ALEEA BRAVILOR NR 29C

STR REGIMENT 11 ȘIRET NR2B

STR DRUMUL DE CENTURA NR 100E

STR ZIDARILOR NR 5

STR GĂRII NR 22 AP 2

STR ALBATROSULUI NR 1C BL M

STR GĂRII NR10AP2

STR AUREL VLAICU NR 47C

STR GRADINA VECHE NR 2 AP 1

SiR MUZICII NR 6A

STR DRUMUL DE CENTURA NR 1F

STR DR RAUTUNR28D

STR DR RAUTUNR28C

STR RAZBOIENI NR 263

STR MALUL BRATES NR 13H

4019 7 04 06 2007 1106 l 31 08 2004 6670/02 11 2006 344 / 2 7 01 2004

2323 / 07 04 2006


1462/10 03.2005 1460/10 03 2005 1465/10.03 2006 1466/10 03 2005 1467/10 03 2005 2953/3 09.2002 1459/10 03.2005 1457/10 03.2005 1458/10 03 2005 1469/10 03 2005 1282/1 03.2005 1449/8 03.2005 1695/24.03 2005 1693/24.03.2005 1667/21 03.2005 1664/21 03.2005 1463/10 03.2005 1663/21.03.2005 1505/11.03.2005 1311/2 03.2005 1464/10.03.2005 1503/11.03.2005 1468/10.03.2005 1508/11.03 2005 1509/11 03 2005 1507/11.03.2005 5835/26 11 2003 1504/11 03 2005 1506/1 03 2005 1461/10 03 2005 462/1 02.2005 1058/15 02 2005 1065/15.02.2005 1053/1502.2005 1056/15 02 2005 1050/ 15 02 2005 1051/15 02.2005 1066/15.02.2005 1057/15 02 2005 1059/15 02 2005 1061/15.02.2005 1062/ 15 02 2005 1063/1502 2005 1067/1502.2005 1064/15 02 2005 1054/15 02 2005 1052/15.02.2005 1060/15 02 2005 177/13 01.2005 178/18 01.2005 179/1801.2005 175/18.01.2005 176/18.01.2005 183/18.01.2005 181/18 01 2005 182/18 01 2005 160/1801.2005 234/20 01.2005 232/20 01 2005 233/20.01 2005 235/20 01 2005 231/20 01 2005 350/25.01 2005 230/20.01 2005 397/26 01 2005 395/26.01.2005 394/26.01.2005 396/26.01.2005 4358/4.08.2005


5144/16 08.2006

5226/21.06.2006

5143/16.08.2006

5142/16.08.2006

4941/7.08.2006

5224/21 08.2006

5227/21.08.2006

5228/21.08.2006

4345/20 07.2005

4089/10 07 2006

4088/10 07 2006

4054/5 07.2006

4344720 07.2006

4346/20 07 2006

4348/20 07.2006

4053/5 07.2006

4342/20.07 2006

4347/20.07.2006

4349/20.07 2006

4343/20 07.2006

4350/20 07 2006

4351 / 20 07 2006

5607 / 06 09 2010 (20

5606/6 09 2006

5334; । .09.2006

5854/25 09 2006

5856/25 09 2006

6603/6 09 2006

5604/6 09 2006

6084/4 10 2006      |


STR TECUCI NR 59 AP 2

STR DOMNEASCA NR 88A

STR TECUCI NR244A

STR LUCEAFĂRULUI NR 6A

STR CEZAR NR 39A


STR TRAtAN.NR.424- D

STR TRAIAN.NR 424- F

STR BRAILELNR 286

STR BRAILELNR 290

STR GAROFITEI.NR 14

STR GAROFITEI.NR 10

STR TRAIAN.NR 424-C

STR TINERETULUI I NR. 18A

STR TRAIAN.NR 424- E

STR CRIZANTEMELOR,NR.81- A

STR THEODOR NECULUTA.NR 13-A

STR.OTELARILOR,NR.21- G

STR. G-RAL. AL. CERNAT.NR.105.AP.2

STR DOMN EASCA, N R. 183.AP. 1

STR ARCAȘILOR,NR.69- G

STR ARCAȘILOR,NR.21-1

STR.GORUNULUI.NR.6- A

STR.GARII.NR.28.AP.4

DUMUL DE CENTURA,NR.54- A

STR. DOMN EASCA, NR 208- A

STR.MIRON COSTIN.NR.29

STR.TRAIAN VUIA.NR.8- A

STR AFINULULNR 5

STR TR AIAN, NR 39.AP.3

STR TRAIAN.NR. 157-A

STR.GEORGE COSBUC.NR 189- A 8-DUL GEORGE COSBUC.NR. 189- A

STR.LOZOVENI.NR.170- A

STR.ȘTEFAN CEL MARE.NR 100

STR.TIMISULUI.NR.2

STR.NICOLAE LABIS, NR.11

STR. DRUMUL VIILOR,NR.63- A

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR 54-A

STR.TRAIAN, NR.224- D

STR.TRAIAN, NR.224- C

STR.TRAIAN NR 224F

ISTR.TRAIAN.NR.224- E

STR.CRISTOFOR COLUMB.NR 97.AP.2

STR.AL. I. CUZA.NR.40, AP. 3

STR. ARC AS HOR. NR. 56

STR.CRISTOFOR COLUMB.NR.63, AP. 5

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 10OB

STR. MALUL BRATES.NR.40- A

STR CEREALELOR, MR. 10.AP. 1

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.82- E

STR. BASARABIEI, NR. 109-A

STR DOMNEASCA.NR.63.AP 3

STR STADIONULUI,NR.15

STR.DRMUL VIILOR,NR.11- A

STR AL. I CUZA.NR 68,AP.3

STR DEMOCRAȚIEI,NR.31 .AP.2

STR DIMITRfE BOLINTINEANU.NR.4

STR.MILCOVNR.66

STR ALEEA MICA.NR 2.AP.1

STR ALEEA MICA.NR 2.AP.2

STR. DOMN EASCA,NR. 122- A

STR.CRISTOFOR COLUMB.NR 31.AP.3

STR ARCAȘILOR,NR 13-C

STR. ARC AȘILOR,NR. 13- B

STR.ARCAȘILOR,NR. 13-D

STR.N BALCESCU.NR.3.AP.2

STR.SIDERURGISTILOR.NR.45- B

STR.AL. I. CUZA.NR.17-A

STR. MALUL BRATES.NR. 5

STR.BRAILEI.NR.155-C

STR.DOMNEASCA.NR. 163, AP.2

STR DRUMUL DE CENTURA.NR.116-A

STR TECUCI.NR.107.AP.1

B-DUL MAREA UNIRE.NR.11- B


STR SF.SPIRIDON,NR.20,AP.6

STR ȘOIMULUI.NR.2

STR PARCULUI,NR 8.AP 3

STR G-RAL AL CERNAT.NR.89,AP 1

STR GEORGE COSBUC.NR 257-A

STR MOVILEI, NR.19.AP.4

STR EROILOR, NR.46,AP. 7

STR MOVILEI,NR. 19,AP.5

STR.AL. CARNABEL,NR.76,AP.3

STR.NUFĂRULUI,NR.32

STR GAROFITEI.NR 8

STR DRUMUL VIILOR,NR.8,AP.1

STR.AL MORUZZ1.NR.17.AP.5

STR.CRISTOFOR,NR.63,AP. 14

STR.RAZBOIENI,NR.89,AP.2

STR.TOMIS.NR.19

STR CEREALELOR.NR.10.AP.2

STR.DR.ALCARNABEL.NR 31.AP.1

STR MUZICII.NR.15.AP 5

STR TECUCI.NR.86.AP 7

STR ELICEI NR 4, AP 2

STR. ELICEI NR 4. AP 1

STR. LUNCA ȘIRETULUI NR 38

STR DELFINULUI.NR 5

B-DUL MAREA UNIRb.NR.19.tiL. ri>

STR.IL CARAGIALE.NR 18.AP.3

STR.TRAIAN.NR.171.AP.1

STR.DR.NICOLAE ALEXANDRESCU.NR 131 .AP 4

STR.DR.NICOLAE ALEXANDRESCU.NR 131.AP.3 |STR TRAIAN.NR 37,AP.2


6119/5 10 2006 6086/4 10 2006 6085/4 10.2006 6120/6 10.2006 6087/4 10.2006 6119/5 10.2006 6533/26 10 2006 6534/26 10 2006 6535/26 10 2006 5535 / 01 09 2006 439/25 01 2006 443/25 01 2006 445/25 01.2006 441/25 01 2006 92/12 01.2006 91/12 01.2006 440/25 01 2006 483/30.01.2006 438/25 01 2006 421/25 01.2006 442/25 01 2006 481/30 01 2006 482/30 01 2006 480/30 01 2006 444/25.01.2006 895/20.02.2006 892/20.02 2006 10542/7.02.2006 693/9 02.2006 10536/7.02.2006 897/20 02 2006 692/9 02 2006 967/22.02.2006 893/20.02.2006 970/22.02.2006 971/22 02 2006 891/20 02 2006 894/20 02 2006 972/22 02 2006 807/14 02 2006 896/20 02 2006 805/14 02 2006 697/9.02.2006 698/9 02 2006 689/9.02.2006 690/9.02.2006 691/9 02 2006 696/9 02 2006 694/9 02 2006 686/9 02 2006 687/9 02 2006 628/7 02 2006 806/14 02 2006 695/9.02 2006 805/14 02 2006

7407 /11.12.2006 2121/24 03.2006 2123/24.03 2006 2124/24.03.2006 2125/24 03.2006 2120/24 03.2006 2122/24 03 2006 1160/2 03.2006 1201/6 03 2006 1156/2 03.2006 1159/2.03.2006 1199/6.03.2006 1200/6.03.2006 1157/2.03.2006

1596 / 06.08.2008 1597 / 06.08 2008 1594/06.08 2008 1595/06.08 2008 1586/06.08.2008 1585/06.08.2008 1584 / 06.08.2008 1583/06.08.2008 1581 / 06.08 2008 1582 / 06 08 2008 1587 / 06.08 2008 1598/06 08 2008 1592 / 06 08 2008 1593/06.08 2006 1588 / 06.08 2008 1589/06.08.2008 1590 / 06.08 2008 1591/06 08 2008

5225 / 21.08 2006 7406/11 12.2006 6660/2 11 2006 6832/9 11 2006 1786/7 10 2004 6668/2 11 2006 6663/2 11 2006 6662/2 11 2006 6665/2 11 2006 6666/2.11 2006 6669/2 11 2006 / i i I LzLiuL 7121/24 11 2006 6992/20 11 2006 6661/2 11 2006 6667/2 11 2006 7100/23 11 2006


STR.RAZBOIENI.NR.187 A

STR UNIVERSITATII.NR.14.AP 2

STR UNIVERSITĂȚII.NR 41 ,AP.4

STR DOMNEASCA,NR 131 ,AP 6

STR VASILE LUPU.NR.6.AP.5

STR DOMNEASCA.NR 154,AP 1

STR CEZAR.NR.10,AP 2

STR MALUL BRATES.NR 38-A

STR MALUL BRATES.NR.38- B

STR. PACU MOISE NR. 12

STR BUCOVINA.NR.2

STR.VA URECHIA.NR 2-A

STR DEMOCRAȚIEI,NR 9.AP 2

STR UNIVERSITĂȚII,NR.41 .AP 8

STR OTELARILOR.NR 14-B

STR OTELARILOR.NR 14- A

STR MIHAIL EMINESCU.NR 166.AP 3

STR CRISTOFOR COLUMB.NR 15.AP 2

STR ALEEA NICOLAE MANTU.NR 2

STR.ARCAȘILOR,NR.42

STR EROILOR,NR.10.AP.6

STR DRUMUL DE CENTURA.NR 124- E

ST R. MORI LOR. NR.60-62

STR L Z ELIZA.NR.2B

STR I L. CARAGIALE.NR.41.AP 3

STR STRUNGARILOR NR 4- M

STR TRAIAN.NR.440- C

STR DR PETRU GROZA.NR 8-A

STR. DR. PETRU GROZA.NR.8- B

STR DR PETRU GROZA.NR.8- B

STR DR PETRU GROZA.NR 8-C

STR. DR. PETRU GROZA.NR.8-C

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.100- H

STR NENITESCU ION.NR.14.AP 5

STR GRADINA VECHE.NR.36.AP 1

STR.SIDERURGISTILOR.NR.36.BL.SD- 2 C.SC 2.ET 1.AP 38

STR TRAIAN.NR 440- A

STR.TRAIAN.NR 453

STR.RIZER.NR 39.AP 2

STR.MOVILEI.NR.19.AP.6

STR. ALEXANDRU,NR 17.AP.1

STR. DRUMUL VIILOR,NR.8- B.AP.2

STR ARCAȘILOR.NR.46

STR DRUMUL DE CENTURA.NR.65-A

STR DRUMUL DE CENTURA.NR.65

STR DRUMUL DE CENTURA.NR.136-8

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.77

STR.EROILOR.NR.9.AP.2

STR UNIVERSITĂȚII,NR 13- BAP 3

STR.AFINULUI.NR.3

STR. AL. CARNABEL.NR.17.AP2

STR AL.I. CUZA.NR.25.AP.4

STR CRISTOFOR COLUMB.NR.58,AP. 1

STR COL. NICOLAE HOLBAN NR 9.AP.1

STR DRUMUL VIILOR,NR.8.AP.2

STR LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR 41

STR EP MELCHISEDEC STEFANESCU.NR 42.AP.2

STR TRAIAN.NR.2-C

STR TRAIAN.NR.2-B

STR TRAIAN.NR.2-A

lsTR.8 MARTIE.NR.39-A

I STR.MOVILEI.NR.11

STR.BRAILEI.NR 156-A

ISTR. G-RAL. AL. CERNAT.NR 104-A

ISTR TECUCI,NR.270-B

ISTR ARCASILOR.NR.151-B

ISTR LUPENI.NR.2

ISTRMR tANCU FOTEA.NR.21 ,AP.3

ISTR LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 13

IsTR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 77

ISTR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 79

ISTR LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 73

ISTR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 75

I STR LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 57

ISTR LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR 55

ISTR LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 53

ISTR LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 51

I STR LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR 47

I STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR 49

I STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 59

I STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 81

I STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR 69

I STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR 71

I STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR 61

ISTR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 63

ISTR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR 65

I STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR 67

[BLD. GALAȚI NR 1

I STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR 43

ISTR.TUNELULUI.NR.2

jSTR.LIVEZENI.NR 2-A

|STR.LIVEZENI.NR.2,AP.1

ISTR PICTOR OCTAV BANCILA.NR.35- A

ISTR. STIINTEI.NR.90.AP.2

I STR ROMANA.NR.208

I STR.SPĂTARULUI.NR 13.AP.2

ISTR CRISTOFOR COLUMB.NR 58.AP 2

I STR TUDOR VLADIMIRESCU.NR 2- A

■ STRDUGAi<ILJ,.\n. I 13- A

I STR.CRISTOFOR COLUMB.NR 22.AP 1

I STR.BRAILEI.NR 165-B

I STR.TECUCI,NR 86.AP.4

I STR M. EMINESCU.NR.43,AP.2

|STR COL NICOLAE HOLBAN,NR.13- A.AP.4

7122/24 11.2006 7119/24 11.2006

7116/24.11.2006 7123/24.11 2006 7120/24 11 2006 7099/23.11.2006 7118/24.11.2006 7124/24 11.2006 7878/29 12 2006

7877/29.122006 7315/8.12 2006 7321/8 12 2006 7413/11.12.2006 7316/8.12.2006 7411/11 12.2006 7317/8.12.2006 7318/8.12.2006

7410/11.12.2006 7522/15.12.2006 7521/1512.2006 7293/7.12.2006 7409/11.12.2006 7519/15.12.2006 7523/15.12.2006 7873/29.12.2006 7845/29.12.2006 7520/15.12 2006 7874/29.12 2006 7320/8.12 2006 7319/8.12.2006 7908/29.12 2006 7879/2912.2006 2884/11.05.2006 2881/11.05.2006 3014/17.05.2006 3084/22 05 2006 3085/22.05.2006 2882/11 05 2006 3086/22.05.2006 3087/22.05.2006 3001/17.05 2006 688/9 02 2006 3000/17.05.2006 897/20.02.2006 2996/17.05.2006 2999/17.05.2006 7876/29.12.2006 2527/19.04.2006 2525/19.04.2006 2329/7.04.2006 2328/7.04.2006 2325/7.04.2006 2522/19.04.2006 2330/7.04.2006 2327/7.04.2006 2475/17.04 2006 2529/19.04.2006 2528/19.04.2006 2526/19.04 2006 2326/7.04 2006 2331/7.04.2006 2416/14.04.2006 2332/7.04.2006 2417/14.04.2006 2474/17.04.2006 2473/17.04.2006

2472/17.04.2006 2377/11.04.2006

2531/19.04,2006 2530/19.04.2006 2523/19.04.2006 2524/19.04.2006 2675/2.05.2006 2673/2 05.2006 2672/2 05 2006 2674/2.05.2006

2880/11.05.2006

2885/11.05.2006 2932/15.05.2006 2886/11.05.2006 2995/17.05.2006 2676/2.05.2006 2997/17.05.2006

874/18.08 2004 997/25.08.2004 996/25.08.2004 1008/25 08 2004 782/16.08.2004 868/18.08.2004 1001/25.08.2004 1039/26.08.2004 1025/26.08.2004 1024/26 08.2004 1023/26.08 2004 1022/26.08.2004 1021/26.08.2004 1020/26.08.2004 1016/26.08.2004 1017/26 08 2004 1016/26.08.2004 1033/26.08.2004 1032/6 08.2004 780/16 08 2004 785/16.08.2004 779/16.08.2004


STR.ZÂNELOR, NR 7 .AP.2

STR.TRAIAN.NR.445- C

STR M EMINESCU.NR 39.AP.3

STR DRUMUL VIILOR,NR.8-B,AP.1

STR.MOVILEI.NR.21- A.AP.2

STR BRAILEI.NR.140- M

STR ARCAȘILOR,NR 88- H

STR .ARCAȘILOR, NR. 88- B

STR. REGIMENTUL 11 SIRET.NR.20- B

STR DRUMUL DE CENTURA.NR 68- D

STR.TRAIAN,NR.230,AP 2

STR ROMANA.NR 51,AP.2

STR.MOVILEI,NR.21,AP4

STR. ARGEȘ, NR.1

STR. STIINTEI.NR.93-A

STR.GĂRII, NR.15, AP.2

STR DRUMUL VIILOR,NR.35-A

STR ROMANA, NR 48,AP. 11

STR.ARCASILOR.NR.79- B

STR.NICOLAE BALCESCU.NR 8.AP 5

STR.CEREALELOR,NR.10,AP.3

STR.CEREALELOR,NR.10,AP.3

STR. COL. NICOU\E HOLBAN, NR.14-16.AP2

STR.PRUNDULUI,NR.39- A.AP.1

STR.SOSEAUA SMARDAN.NR.4

STR. SF. SPIRIDON.NR.20.AP 5

STR.NICOLAE DELEANU.NR.24

STR. MR. IANCU FOTEA,NR.21,AP.6

STR. DR. NICOLAE ALEXANDRESCU.NR.110.AP.3

STR.NICOLAE MANTU.NT.20- 8

STR. SF. SPIRIDON,NR.37,AP.1

STR.TOMIS NR. 26

STR.9 MAI 1945.NR 69

STR.9 MAI 1945.NR.71

STR.ARCASILOR.NR.75- A

STR. MAIOR IANCU FOTEA,NR.44,AP.2

STR.GHEORGHE SINCAI.NR.6

STR. N. BALCESCU,NR.37,AP.2

STR.MORILOR,NR.67,AP.1

STR. MORILOR, NR.67, AP .2

STR. DR. PETRU GROZA.NR.8- A

STR. DR. PETRU GROZA.NR.8- A

STR. DR. PETRU GROZA,NR.8- C

STR. DR PETRU GROZA.NR.8-C

STR. DRUMUL VIILOR,NR.31- D

STR. DR. PETRU GROZA.NR.8- B

STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET NR. 46 - B

STR.TECUCI,NR.72,AP. 4

STR.NENITESCU ION.NR.14.AP.9

STR DRUMUL DE CENTURA, NR.77-B

STR.COLECTIVIȘTILOR, NR.23

STR. MALUL BRATES.NR.17

STR.GEORGE COSBUC,NR.157,AP.2

STR. FLORILOR,NR.1,AP.1

STR. MR. IANCU FOTEA.NR.44.AP.1

STR. AL. MORUZZI.NR.56- A

STR. ANUL REVOLUȚIEI 1848, NR.75. AP.1

STR.ANUL REVOLUȚIEI 1848,NR.75,AP.2

DTR.MIHAI BRAVU.NR.27.AP.5

STR.MOVILEI,NR.83,AP.2

STR.UNIVERSITĂȚII,NR.14.AP.5

STR.Ti NER ETULUI.NR. 16- A

STR.DEMOCRATIEI.NR.80.AP.2

STR.TINERETULU.NR.16

STR.SINDICATELOR, NR.44,AP .2

STR.DOGARIEI.NR.30-A

STR. LEULUI, NR.1,AP. 3

STR.TRAIAN.NR.2- D

STR DR. PETRU GROZA.NR.19-A

STR. DR. PETRU GRQZA.NR.19

STR. CRISANA,NR.23,AP.2

STR.CRISAN A,NR.23,AP.1

STR.AL. I. CUZA.NR.49.AP 2

STR.TECUCI,NR.255

STR.TECUCI, NR.73, AP .6

STR.NICOLAE GAMULEA.NR.7.AP.14

STR.ARCAȘILOR,NR.52- F

STR.SIDERURGISTILOR,NR.22,BL.SD 8 B,SC 4,ETA,AP .56- A

STR.N. ALEXANDRESCU.NR 151,AP 2

STR.PLUGULUI.NR.26-A

STR. GH. SINCAI.NR.10

STR. DR. PETRU GROZA.NR.16

STR.BORZESTI.NR.29- A

STR. N. LABIS.NR.21

STR.BRAILEI.NR.159-G

STR.BRĂILEI,NR.140-F

STR.BRĂILEI,NR.159-H

STR.ARCASILOR.NR.78

STR.GEORGE COSBUC.NR436- A

STR.CONSTRUCTORILOR.NR.9- A

STR.MIHAIL EMINESCU.NR.32,AP.2

STR.DOMNEASCA.NR.157- A

STR.CALEA PRUTULUI,NR.50- B

STR.GRIGORE VENTURA.NR.1- A

STR.TRAIAN.NR.174-A

STR.GĂRII NR.8, NR.4-B

STR.TRAIAN.NR.201-A

STR DOMNEASCA.NR 144- A

STR TRAIAN.NR.393- A

SI R.NtVELOR,NR.6- A

STR.TECUCI,NR.290-A

STR TECUCI, NR.253

STR.CRINULULNR.19

STR.NARUJA.NR.1 BIS.

STR.ROMANA.NR 48,AP.1

778/16 08 2004 781/16 08 2004 865/18 08 2004 873/18 08.2004 867/18.08.2004 999/25 08 2004 1035/26 08.2004 870/18 08 2004 1095/31 08 2004 1094/31 08 2004 1111/31 08 2004 1098/31 08 2004 1103/31 08.2004 1104/31 08 2004 1100/31 08 2004 1108/31 08 2004 1105/31.08 2004 1110/31.08.2004 1109731 08 2004 1038/26.08 2004 789/16.08.2004 787/16.08 2004 1036/26 08.2004 1037/26 08.2004 1044/27.08.2004 1101/31.08.2004 1096/31.08.2004 1099/31 08.2004 1107/31 08.2004 783/16.08 2004 872/18.08 2004 1102/31 08.2004 998/25.08.2004 790/16.08 2004 876/18.08.2004 788/16 08 2004 1019/26 08.2004 1097/31 08.2004 5278/3.11 2004 786/16 08 2004 1000/25 08.2004 1431/16 09 2004 1437/16 09 2004 1434/16.09.2004 1200/6.09.2004 1205/6.09.2004 1454/12.09 2004 1436/16.09 2004 1201/6 09 2004 1455/20.09 2004 1433/16.09 2004 1432/16.09 2004 1428/16 09 2004 1203/6.09 2004 1430/16.09 2004 1788/7.10.2004 2094/26.10 2004 2114/28.10.2004 2118/28 10.2004 2115/28.10.2004 2050/21 10.2004 2049/21 10.2004 2116/28 10.2004 2097/2610 2004 1938/15.102004 2096/26.10 2004 2095/26.10.2004 2092/26.10.2004 2093/26.10.2004 2523/16 10.2004 1803/7.10.2004 2055/22.10.2004 2047/21.10 2004 1937/15.10.2004 2048/21 10 2004 1933/15 10.2004 2963/15.12.2004 2958/15.12,2004 2955/15 12.2004 2962/15 12.2004 2861/9.12.2004 2808/17 12 2004 2858/9.12.2004 2853/8.12 2004 2863/5.12.2004 2854/8.12.2004 2859/9.12 2004 2862/9.12.2004 2857/9.12.2004 2803/17 12 2004 2261/3.10 2004 2257/3.11.2004 2259/3 11 2004 2256/3 11 2004 2260/3.11 2004 2258/3 11 2004 2254/3.11 2004 2255/03 11 2004 2252/3 11.2004 2250/3 11 2004 22i’l/J 1 i 2uU4 2313/4 11 2004 2248/03 11 2004 2249/3 11 2004 2262/3 11 2004 2117/28 11 2004


STR.TECUCI.NR 84.AP.6

STR SIDERURGISTILOR.NR 45-A

STR N BALCESCU.NR.3-E

STR TRAIAN.NR.55.AP1

STR TECUCI.NR.231- F

STR CRISTOFOR COLUMB.NR 6- A.AP 1

STR OLTULUI.NR 36

STR ARCASILOR.NR 84

STR ZIMBRULUI.NR 10

STR.ZIMBRULUI.NR.8

STR DRUMUL DE CENTURA.NR 126-A

STR CRISTOFOR COLUMB.NR 63.AP 13

STR ȘTEFAN CEL MARE.NR 6- A

STR RIZER.NR.1-A

STR PĂUNULUI ,NR 4.AP 3

STR GRADINA VECHE.NR 23.AP 1

STR DOMNEASCA.NR 64.AP 2

STR ARCAȘILOR,NR 62- A

STR ARC AȘILOR,NR 62

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR 12

STR.DEMOCRAȚIEI, NR 86- A

STR CETATEANUL IOAN.NR.5

STR BRĂILEI,NR.140- E

STR BRĂILEI,NR.140-H

STR BRAILEI.NR.140-G

STR SATURN, NR 3-L

STR.APOLLON, NR 25- A

[sTR.StDERURGIDTILOR.NR.2- E

ISTR. GRIGORESCU EREMLA.NR 1_BL.D5E.AP 1-A

STR ARCASILOR.NR 86

STR.GHEORGHE SINCAI.NR.9

.STR .TRAIAN.NR 224-B

STR.ALEEA METEO.NR. 17

STR.L. Z. ELIZA.NR11

STR CAMIL RESSU.NR5-A

STR.LUNCA SIRETULUI.NR 19-A

STR TRAIAN.NR 4-A

STR.SATURN,NR 9- A

STR TRAIAN.NR 390-B

STR. ARCAȘILOR, NR.42- A

STR. IANCU FOTEA,NR.29,AP.3

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.30- A

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR. 164

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR. 164- A

STR ARCASILOR.NR 59-A

STR CEZAR BOLIAC.NR.19.AP.4

STR CLOȘCA, NR 1

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.19

STR TUNELULUI,NR 45-A

STR.DEMOCRATI El, NR. 86- A

STR.ARCAȘILOR,NR.111

STR .ARCAȘILOR,NR.109

STR .ZI DĂRILOR .NR.5- A

STR.DR. RAUTU, NR.32-A

STR. 9 MAI

STR.ROMANA.NR 8.BLLC 4.SC.4.ET 5.AP.B6- B

STR OLTULUI.NR.5-A

STR.CEZAR.NR.10.AP.4

STR. BRĂILEI NR 165H

STR.CEZAR.NR.10AP.2

STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET,NR.37- D

STR.N. BALCESCU.NR.36.AP.1

STR ARC AȘILOR,NR.7-D

STR ARCASILOR.NR.42- D

STR ARCASILOR.NR 7-F

STR ARCASILOR.NR.7- B

STR DOROBANTI.NR.25- A

STR.OLTULUI„NR.5-B

STR.FAGULUI.NR.6- A

STR. DRUMUL VIILOR.NR.33- C

STR.DOMNEASCA.NR.18- A

STR BASARABIEI,NR 121- C

STR.SF. SPIRIDON.NR 43- A.AP.4

STR DRUMUL VIILOR,NR 4-C

STR SF. SPIRIDON.NR.43- A.AP.1

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.110-C

STR MUZICII.NR.39,AP.3

STR COL. NICOLAE H0LBAN NR.11.AP2

STR OLTULUI .NR.30- E

STR AL. CARNABEL.NR 20.AP 2

STR.UNrVERSITATII,NR.19,AP.4

STR L Z. ELIZA.NR.22

STR EROILOR,NR.5,AP.1

STR N. BALCESCU.NR 74,AP 6

STR.DOMNEASCA.NR 158-C

STR ALEEA ZIMBRULUI.NR.12

STR ARIEI.NR 46.AP.3

STR.GĂRII, NR.56.AP 3

STR CULTURII,NR 13-A.AP.3

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR 216

STR.N. BALCESCU.NR.39,AP.4

STR BASARABIEI, NR 64.AP.2

STR AL, CERNAT.NR 19,AP 1

STR ARCASILOR.NR 7-G

STR. ARCAȘILOR, NR 7

STR ARCASILOR.NR 7-C

STR DOMNEASCA NR. 255A

STR. ARCAȘILOR, NR 7- E

STR GARII.NR 24.AP 11

STR. DRUMUL ViiLUR.NR.2v- A

STR.N BALCESCU. NR.3.AP 4

STR. SATURN NR. 1

STR. ARCASILOR.NR.21- H DN 2 8 . KM.6, NR.30 | STR. DRUMUL DE CENTURA, NR 98- A

2522/1611 2004 2524/16 11 2004 2253/3 11 2004 2515/15 11 2004 2538/17.11 2004 2542/17.11 2004 2670/24 11 2004 2671/24 11 2004 2666/24 11 2004 2664/24 11 2004 2665/24.11 2004 2667/24 11 2004 2668/24 11 2004 2669/24.11 2004 2696/26 11.2004 2514/15 11 2004 2998/20.12.2004 2954/15.12 2004 2999/20 12.2004 3000/20.12.2004 2959/1512 2004 2961/1512 2004 2960/15.12 2004 3056/28.12.2004 2957/15.12 2004 3058/28.12.2004 3313/30.12 2004 2956/15.12 2004 3057/2812.2004 2860/9 12.2004 545/2.08 2004 713/9.08.2004 711/9 08 2004 714/9 08 2004 717/9 08 2004 716/9.08.2004 715/9 08 2004 710/9.08 2004 407/26 07 2004 719/9 08 2004 1034/26.08.2004 1031/26 08 2004 1030/26 082004 1029/26 08 2004 1028/26.08.2004 1027/26 08.2004 1026/26.08.2004 869/18 08.2004 877/18 08 2004 878/18 08 2004 3739/8 08 2003 784/16 08 2004 875/18.08 2004 871/18.08.2004 712/9.08.2004 1780/5.10 2004 1794/7.10 2004 1791/7.10.2004 1790/7.10.2004 1804/7 10 2004 1792/7.10 2004 1800/7.10 2004 1802/07 10.2004 1798/7 10.2004 1793/7.10.2004 1795/7.10.2004 1787/7.10.2004 1935/15.10.2004 1934/15.10.2004 1931/15.10.2004 1939/15.10.2004 1940/15.10.2004 1932/1510.2004 1936/15.102004 1801/7.102004 1796/7.10.2004 3151/1.07.2004 173/13.07.2004 274/19.07.2004 294/20 07.2004 295/20 07.2004 3147/21 07.2004 3147/21.07.2004 3147/21.07.2004 3147/21.07.2004 351/22 07.2004 349/22 07.2004 347/22.07.2004 348/22.07.2004 469/27.07 2004 3152/1.07 2004 3153/1 07 2004 350/22 07 2004 408/26.07 2004 417/26.07.2004 2906/21.06 2004 3150/1 07.2004 3146/1.07 2004 3149/1 07 2004 94/12 07 2004 40^/26 0/ AJlM 3148/1 07 2004 1197/28 03.2003 406/26 07 2004 293/20 07 2004 296/26 01 2004


STR. STR                     A

AUREL VUMCU.NR STR STR STR STR STR.VASILE                     1

STR DRUMUL STR CRISTOFOR STR DAV1 STR STR DRUMUL CENTURA, NR 5 STR AL CARNABEL.NR.87.AP 4 STR DRUMUL               A

STR DRUMUL STR.NICOLAE STR .ARC AȘILOR,NR.85 STR. STR. ARCAȘILOR. NR. 85- A STR STR. PETRU            A

STR. STR.PLANTELORNR STR. DRUMUL STR. ANA

STR.                         DUNAREA

STR. DRUMUL DE              A

STR.IANCU STR.NICOLAE        25

STR.NICOLAE STR.NICOLAE LABIS.NR STR.NICOLAE LABIS.NR 19 STR. STR. BASARABIEI, NR STR.                    450

STR.                   A

STR. STR. LAC ATU SI LOR, NR. 2-STR. STR DRUMUL STR. STR. ELENA STR. STR. STR.CRISTOFOR STR. STR. STR NICOLAE STR STR STR DRUMUL STR.                   8

DOMNEASCA,NR. 36,BL STR. STR. ARCAȘILOR, NR. 13 STR ARCAȘILOR STR

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MsTR.TRAIAN,NR.171,AP.2

STR.TRAIAN.NR.31 drumul NICOLAE ALEXANDRESCU.NR 1 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MSTR.ARIESULUI,NR.19,AP.2 DRUMUL DRUMUL DE              B

DRUMUL DE STR.                      1

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MsTR.CEREALELOR,NR.12,AP.1 STR.           140-

STR STR. STR. ALEEA DRUMUL DE

STR STR STR.FEROVIARILOR,BLL2.NR.20 STR.FEROVIARILOR,BLL3.NR.22 FEROVIARILOR.BL.G.NR.24 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MSTR.PAUNULUI.NR 11.AP.4

ARCASfLOR.NR.80 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MsTR.GARII.NR.76.AP.2 STR STR. STR .AL STR. STR. DRUMUL DE ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HSTR.BRAILEI.NR 175-STR STR. GEORGE str STR STR          2- H.CARTIER FILESTI

STR DRUMUL STR DRUMUL STR STR.

2709/9 06 2004 2839/15 06 2004 2840/15 06 2004 2841/15 06.2004 2713/9 06 2004 2707/9.06 2004 2706/9.06 2004 2712/9.06 2004 2904/21 06 2004 2905/21 06 2004 2842/15 06 2004 2843/15 06 2004 2710/9 06.2004 3008/24 06 2004 2708/9.06 2004 3007/24 06 2004 2711/9.06 2004 2447/28 05.2004 2507/31 05.2004 2450/28.05.2004 2287/18 05.2004 2506/31 05.2004 2371/21 05.2004 2440/27.05.2004 2372/21.05.2004 2448/28.05.2004 2509/31.05.2004 2505/31.05.2004 2285/18.05.2004 2449/28 05.2004 2060/4.05 2004 2284/18.05.2004 2059/4 05 2004 2058/4 05 2004 2098/6 05 2004 2096/6 05 2004 2186/10 05 2004 2286/18 05 2004 2340/19 05 2004 2187/10.05 2004 2188/10 05 2004 2342/19.05 2004 2370/21.05 2004 2504/31.05.2004 2369/21 05 2004 1817/21 04.2004 1819/21 04.2004 1821/21 04 2004 1681/16 04 2004 1818/21 04 2004 1820/21 04 2004 1566/6 04 2004 1679/16 04 2004 1465/1 04.2004 1466/1.04 2004 1467/1.04 2004 1676/16 04.2004 1677/16.04.2004 1561/6 04 2004 1680/16 04 2004 1567/6 04.2004 1564/6.04.2004 1568/6.04.2004 1569/6 04.2004 1468/1.04.2004 1562/6 04.2004 1559/6 04.2004 1560/5 04.2004 1563/8 04.2004 1678/16 04 2004 81/12.01 2004 82/12.01.2004 83/12.01.2004 79/12.01.2004 80/12 01 2004 84/12 01.2004 85/12.01.2004 183/19 01 2004 162/16.01 2004 161/16 01.2004 163/16.01.2004 295/26.01.2004 298/26.01 2004 299/26.01 2004 893/26.02 2004 758/20.02 2004 540/9 02.2004 757/20.02 2004 523/9.02 2004 634/13.02.2004 521/9 02.2004 522/9.02 2004 1208/17.03 2004 1390/26 03.2004 1053/5.03-2004 1341/24.03.2004 1343/24 03 2004 1391/26 03 2004 1344/24 03 2004 1240/18 03 2004 1439; < O (JJ.20Q4 1238/1803 2004 1210/17 03 2004 1209/17 032004 1043/5 03.2004 1051/5 03 2004


STR STR SF

STR STR. ARCAȘILOR, NR STR

STR STR ALEEA EMIL STR

STR

STR

STR L Z ELIZA NR 40 STR L

STR STR

STR STR ANA STR. DRUMUL

STR L STR. MALUL STR STR STR DRUMUL STR N ALEXANDRESCU.NR.186- A STR. L STR. L         NR 6- A

STR STR             D

STR              -E

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■STR.TRAIAN.NR.269.AP.2 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HsTR.DOMNEASCA.NR.eO.AP.Z

STR. STR.

DRUMUL

STR

STR STR

STR

S TR.OTE LARI LOR. NR 25- A STR. TINERETULUI NR STR.

STR STR.

MALUL STR STR.

B-DUL

STR STR STR

STR.

STR.

RADU

STR. STR STR STR ION

STR OCTAV

STR OCTAV

STR.

STR.

STR STR.TRAIAN.NR.390- B STR. STR. STR. STR MIHAIL                   2

STR

SOS STR TRAIAN STR DRUMUL STR MALUL S TR.

STR. ALEEA         NR 11

STR.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■STR.GHECET.NR.17 STR.

STR

STR.

STR.

STR. STR AL STR STR               NR21

STR

STR. STR

STR GEORGE

STR. STR 3Țjț STR. STR. STR. STR. STR.TRAIAN.

1574

1575

1576

1577

1578

1579

1580

1581

1582

1583

1584

1585

1586

1587

1588

1589

1590

1591

1592

1593

1594

1595

1596

1597

1598

1599

1600

1601

1602

1603

1604

1605

1606

1607

1608

1609

1610

1611

1612

1613

1614

1615

1616

1617

1618

1619

1620

1621

1622

1623

1624

1625

1626

1627

1628

1629

1630

1631

1632

1633

1634

1635

1636

1637

1638

1639

1640

1641

1642

1643

1644

1645

1646

1647

1648

1649

1650

1651

1652

1653

1654

1655

1656

1657

1658

1659

1660

1661

1662

1663

1664

1665

1666

1667

1668

1669

1670

1671

1672

1673

1674

1675

1676

1677

1678


3755/29 10 2004 1241/18 03 2004 1050/5.03 2004 1052/5 03 2004 1047/5 03 2004 905/1 03 2004 1049/5 03 2004 1211/17.03 2004 1055/5 03 2004 1054/5 03 2004 1046/5 03 2004 945/1 03 2004 902/1 03 2004 904/1 03 2004 903/1 03 2004 1392/26 03 2004

102/16 01 2007 100/16.01.2007 282/24 01 2007 407/3001.2007 285/24.01.2007 104/16.01 2007 99/16.01.2007 101/1601 2007 401/30 01 2007 281/24.01.2007 280/24.01.2007 283/24.01 2007 103/16 01 2007 279/24 01 2007 105/16.01 2007 106/16 01 2007 402/30 01 2007 284/24 01 2007 406/30 01 2007 405/30 01 2007 816/20 02 2007 820/20 02 2007 1012/28 02 2007 821/20 02 2007 654/09 02 2007 819/20 02.2007 818/20.02.2007 822/20 02.2007 600/07 02.2007 1013/28 02 2007 817/20 02.2007 1833/28 03 2007 1831/26 03 2007 1836/28.03 2007 1829/28 03 2007 1589/22.032007 1312/09 03 2007 1311/09 03 2007 1832/28 03 2007 1692/27 03.2007 1834/26.03 2007 1828/28.03.2007 1786/27.03.2007 1315/09 03 2007 1693/27 03.2007 1083/02 03.2007 1313/09.03.2007 1314/0903.2007 1082/02.03.2007 1215/06.03 2007 1080/02 03 2007 1068/01 03 2007 1084/02 03.2007 1835/28.03 2007 1694/27.03 2007 2724/25 04 2007 2293/12.04.2007 2294/12.04 2007 2128/05 04 2007 2125/05.04.2007 2550/20.04.2007 2552/20.04 2007 2551/20 04 2007 2554/20.04 2007 2553/20 04 2007 2549/20.04.2007 2548/20 04 2007 2127/05 04.2007 2296/12 04 2007 2295/12 04 2007 2557/20 04 2007 2556/20. G4.2007 2363/13.04 2007 2126/05 04.2007 2547/20 04 2007 2555/20 04 2007 3921/30 05.2007 3816/28.05.2007 3134/08.05 2007 3137/0805 2007 3558/21 05 2007 3557/21 05 2007 3282/10 05 2007 342n 15 05.200 / 2880/03 05 2007 2881/03 05 2007 2882/03 05 2007 3135/08 05 2007 3428/15 05 2007


STR. PRUNDULUI, NR.37- B, AP 2

STR. GRADINA VECHE.NR 83, AP 6

STR. ANGHEL SALIGNY.NR.34- A

STR TECUCI, NR.140, AP.4

STR TRAIAN, NR 206.AP.4

STR BRĂILEI,NR 173-A

STR TRAIAN,NR 39. AP 6

STR BRĂILEI,NR 20-A

STR BRĂILEI.NR 169-J

STR DR N ALEXANDRESCU. NR.73-A

STR SILFIDELOR.NR 9. AP 1

STR DRUMUL DE CENTURA. NR 1- A

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR 108-B

STR. ROMANA.NR 21

STR ZÂNELOR, NR 8.AP 2

STR OTELARILOR,NR.30- A

STR. UNIVERSITĂȚII, NR. 13, AP 4

STR. COMETEI, NR. 23, AP. 1

STR AL I CUZA. NR. 58, AP 1

STR UNIVERSITĂȚII, NR. 41. AP. 7

STR COSMINULUI, NR. 96A

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 14

STR DRUMUL VIILOR, NR. 14A

STR LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA. NR. 27

STR GĂRII, NR. 6

STR BASARABIEI, NR. 6A

STR REGIMENTUL 11 ȘIRET, NR. 46A

STR. MIHAIL KOGALNICEANU. NR 1, AP. 2

STR ȘTEFAN PETICA, NR 3A

STR COMBINATULUI. NR 7

STR. ZIMBRULUI, NR. 19

STR. GEORGE COSBUC, NR 257A

STR. DRUMUL VIILOR. NR 2N

STR. CEZAR, NR.45A

BDUL. GALAȚI, NR 1C

STR DOMNEASCA. NR. 110, AP 3

ALEEA IOAN BUHOCIU, NR. 4

ALEEA CRIVATULUI, NR. 1. AP. 1

STR SATURN, NR. 1A

STR DR. PETRU GROZA, NR. 25

STR ARCAȘILOR, NR 44

STR. DR. PETRU GROZA, NR 1C

ALEEA IOAN BUHOCIU. NR. 13

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 59

STR. BRĂILEI, NR. 169L

STR. SATURN. NR. 1B

ALEEA IOAN BUHOCIU. NR 15

STR. DOMNEASCA NR 158A

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 58C

STR. COL. NICOLAE HOLBAN, NR. 13. AP. 1

STR. NUFĂRULUI. NR. 6

STR NICOLAE BALCESCU NR. 118, AP. 1

ALEEA ION BUHOCIU NR. 2

STR. DUMBRAVA ROȘIE. NR 6A

STR. NUFĂRULUI, NR 4

STR DOMNEASCA, NR. 128. AP. 2

STR BUCUREȘTI! NOI, NR. 1A

STR. LEMNARI. NR. 2A

STR TRAIAN. NR 193, AP. 3

STR PICTOR IOSIFISSER , NR. 31 A

STR MORILOR, NR 199

STR. DOGARIEI. NR 113A

STR TECUCI, NR 42, AP. 2

STR SOSEAUASMARDAN, NR 21

STR. LOGOFĂT TAUTU, NR. 6. AP. 4

STR. UNIVERSITĂȚII, NR. 19, AP, 1

STR. TRANSILVANIEI, NR 11A

STR. VICTOR VILCOVICI, NR. 22A

STR. SOSEAUA SMARDAN, NR. 9

STR. COLECTIVIȘTILOR, NR. 21B

STR. STIINTEI, NR. 34, AP. 2

STR. GĂRII, NR. 16, AP. 3

STR. LABIRINT, NR. 4. AP. 1

STR. MOISEPACU, NR. 8

STR. STRUNGARILOR, NR 4B

STR. ALEXANDRU CERNAT. NR. 98

STR TRAIAN, NR. 449

STR IOAN CETATIANU. NR. 21

STR IOAN CETATIANU, NR 19

STR. IOAN CETATIANU. NR 17

STR. IOAN CTEATIANU. NR 15

STR. IOAN CETATIANU, NR 13

STR. IOAN CETATIANU. NR 11

STR. SF. SPIRIDON, NR. 43, AP 2

STR. AVIATOR VASILE CRAIU. NR. 4

STR. AVIATOR VASILE CRAIU. NR. 13

STR. ARCAȘILOR. NR. 85F

STR. RAZBOIENI, NR. 79

STR. TRAIAN, NR. 437C

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 88

STR. TRAIAN, NR. 174A

STR. IOAN CETATIANU NR 23

STR. NICOLAE GAMULEA, NR. 7, AP. 3

STR. CALEA PRUTULUI, NR 13

STR. DELFINULUI. NR 23

STR. GRADINA VECHE. NR 123A

STR. NICOLAE BALCESCU. NR 84, AP 1

STR. NUFĂRULUI. NR 28 A

STR LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR 24

STR. DRUMUL UL LuNl URA, NR. 84E

STR. MOISE PACU, NR 4

STR. MOISE PACU. NR. 7

STR. MOISE PACU. NR 9

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR 146

STR. ALEXANDRU MORUZZI, NR. 10, AP. 2

2877/03 05 2007 2874/03 05 2007 2803/03 05 2007 2876/03 05 2007 2872/03.05.2007 3138/00 05 2007 2875/03 05 2007 3136/08 05 2007 3559/21.05.2007 3427/15 05 2007 3429/15.05.2007 2873/03 05 2007 3425/15 05 2007 2879/03.05 2007 2878/03 05 2007 3556/21 05 2007 6669 / 22 08 2007 6668 / 22 08 2007 6665 / 22.08.2007 4360/14.06.2007 4356/14 06 2007 4465/20.06.2007 4464/20.06.2007 4359/14.06 2007 4358/14.06.2007 4361/14.06.2007 4362/14.06 2007 4016/04.06 2007 3993/01.06 2007 4374/15.06 2007 4357/14.06 2007 4076/07.06.2007 4014/04.06.2007 4020/04 06 2007 4015/04 06 2007 4017/04 06 2007 6692 / 22.08 2007 6586 / 22.00 2007 4920/05 07.2007 5424/10 07.2007 5602/23 07 2007 5844/31 07 2007 4925/05.07 2007 4926 / 05.07.2007 4921/05 07.2007 5207/12.07.2007 4861/03 07.2007 5210/12 07.2007 5426/18 07.2007 5423/18 07.2007 4920/05.07 2007 5422/18 07.2007 5427/18 0 7 2007 6688 / 22 08 2007 6235/08.08 2007 6471/14.08 2007 6480/15 08.2007 6472/14.08 2007 6470/14.08 2007 6475/14.08.2007 5910/01.08.2007 6232/08.08 2007 6233/08.08 2007 6234/08.08 2007 6478/14.08.2007 6477/14.08 2007 6476/14 08 2007 5907/01 08.2007 5909/01.08 2007 6473/14 082007 6474/14.08 2007 6667/22.08.2007 6666/22 08.2007 5908/01.08.2007 6689 / 22.08.2007 6670/22.08 2007 6677/22.08.2007 6676/22.00.2007 6675/22.00.2007 6687 / 22 08 2007 6674/22 08.2007 6672/22 08.2007 6673 / 22 08 2007 6681 / 22.08 2007 6680 / 22 08 2007 6679 / 22 08 2007 6685 / 22.08 2007 6684/22 08 2007 6683 / 22 08 2007 6682 / 22 08 2007 6678 / 22 08 2007 7223/03 09 2007 7232/03 092007 7225/03.09.2007 7189/03.09.2007 7430/07 09 2007 7760/17.09.2007 7224/03 09.2007 7228/03 09 2007 7427/07 09 2007 ,       / 99 2007

7931/20 09 2007 7930/20 09 2007 7932/20 09 2007 7233/03 09 2007 7229/03 09 2007


NR 8A NR TRAIAN. NR 1 NEGOITA           15

GENERAL ALEXANDRU CERNAT, NR

NR 2 STR

STR

STR STR

STR

STR

STR

STR

STR

B-DUL DUNAREA BL B6, SC

B-DUL                  BL. B6, SC.

B-DUL DUNAREA NR. 42, BL B6, SC

STR ION

STR

STR DRUMUL DE

STR STR DRUMUL DE

STR, STR DOCTOR NICOLAE ALEXANDRESCU, NR STR DOCTOR NICOLAE ALEXANDRESCU. NR STR                     2

LEONIDAZAMFIRESCU ELIZA. NR 2A STR

STR

NR 9 STR.

STR MOI SE

STR.

STR.               NR

B-DUL DUNAREA BL. B6, SC MANSARDA, 48 B-DUL DUNAREA NR. 40.      SC  MANSARDA. AP 44

MALUL STR STR DANA!LA NEGOITA. 60A MALUL BRATESNR STR STR STR L CARAGIALE, NR 3 STR.            NR 50 E

NR 3 ALEEA NICOLAE DELEANU. 6 NR

STR. GĂRII, NR

STR ARCAȘILOR

B-DUL DUNAREA NR. 42, BL. B6, SC. 1, MANSARDA, AP 40 ALEEA

STR.

STR

STR.

STR. STR

NR 25A STR NR 2

STR. ARCAȘILOR, NR 85C 83 STR.

STR. REGIMENTUL 11 269 10 8           37D

STR B-DUL DUNAREA BL. B6. SC.             AP 41

B-DUL DUNAREA BL B6, SC. MANSARDA, 45 DUNAREA NR. 36, BL F1, SC

B-DUL DUNAREA NR. 36,

B-DUL DUNAREA NR.

B-DUL DUNAREA NR. BL B6, SC MANSARDA, AP. 39 B-DUL DUNAREA NR. BL B6. SC 2. MANSARDA, AP 50 B-DUL DUNAREA NR. BL B6. SC MANSARDA, AP 48 B-DUL DUNAREA NR BL B6, SC 2. MANSARDA, 49 B-DUL DUNAREA NR.                           39

B-DUL DUNAREA                           AP. 44

B-DUL               BL                    AP 43

B-DUL DUNAREA NR. 40, B-DUL DUNAREA

B-DUL                 8L 1,

B-DUL DUNAREA NR. 40, BL B-DUL DUNAREA BL F1

7D

STR.

NR 171H STR. I              AP 2

STR. STR LUNCA ȘIRETULUI. NR 85B STR. MR IANCU                 6

3 ț AP 6 STR                       3

STR ELENA        NR 1

STR STR.                      NR 18

7226/03 09 2007 7313/05 09 2007 7426/07 09 2007 7230/03 09 2007 7221/03.09.2007 7428/07 09 2007 7761/17 09 2007 7429/07 09 2007 7227/03 09 2007 7431/07 09 2007 7222/03 09 2007 6671/22 08 2007 9405/31 10 2007 9404/31 10 2007 9408/31 10.2007 9407/31 10.2007 9403/31.10.2007 9406/31 10 2007 8344/05 10 2007 8285/03.102007 8284/03 10 2007 8286/03 102007 8287/03 10 2007 8288/03 10 2007 8289/03.10.2007 8290/03.10.2007 8282/03 10 2007 8587/11 10 2007 8584/11 10 2007 8585/11.10 2007 8586/11 10 2007 8283/11 10 2007 8281/03 10 2007 9401/31.10.2007 9398/31.10.2007 9397/31 10 2007 9396/31.10.2007 9399/31.102007 9437/0211 2007 10316/29 11 2007 10313/29 11 2007 10311/2911 2007 10315/29 11 2007 10314/2911 2007 10321/29 11 2007 10308/2911 2007 10320/2911 2007 10319/29 11 2007 10082/2011 2007 10312/29 11.2007 10307/2911 2007 9821 /12 11 2007 9826/12.11 2007 10301/29 11 2007 10318/2911.2007 10309/29.11.2007 10310/29.11.2007 10302/2911.2007 10303/2911.2007 9828/12 11.2007 9436/02 11.2007 9823/12 11 2007 9500/02.11.2007 9420/01 11 2007 9438/02 11 2007 9809/12.11 2007 9808/12.11 2007 9822/12.11.2007 10061/2011.2007 9824/12.11.2007 9440/02.11.2007 9439/02.11 2007 9825/12.11.2007 9827/12 11.2007 10322 / 29.11.2007 10317/29.11.2007 6691/22 08.2007 10530/06 12.2007 10960/18 12.2007 10968/18.12.2007 10963/18.12 2007 10959/18.12.2007 11150/28 12 2007 11024/19 12 2007 11025/1912 2007 10831/12.12 2007 10763/11.12 2007 10762/11.12.2007 11096/27 12.2007 10519/05 12.2007 10740/10 12.2007 10965/18 12 2007 10967/18 12 2007 10966/18 12 2007 10964/18 12 2007 10876/17.12 2007 11022/1912.2007 10962/18 12 2007 11023/19 12.2007 10961/18 12 2007 10639/14. 12 2007 10759/11 122007 10765/11 12 2007 10741/10 12 2007 10764/11 12 2007 10760/11 12.2007


STR            NR 88I

STR

STR NICOLAE

STR DRUMUL DE

STR NR AL I NR AP 6 STR           407A

MALUL

BDUL

SMARDAN

B-DUL DUNAREA      BL B8. SC

81 39 STR

ALEEA 12 ALEEA 5. NR 10

STR

DRUMUL DE CENTURA NR

DRUMUL DE

DRUMUL DE

DRUMUL DE

DRUMUL DE

DRUMUL DE

DRUMUL DE CENTURA

STR STR GRADINA VECHE. NR

GRADINA VECHE. NR.

STR.

STR.

STR.

STR. DANAILA BALCESCU

NICOLAE DELEANU

STR NICOLAE BALCESCU

STR. DANAILA NEGOITA 8 STR. TUNELULUI NR 45 I STR. STR.               26A

STR. ZIMBRULUI, NR 31 STR. LEONIDA ZMFIRESCU ELIZA, NR. 84

STR. LEONIDA ZMFIRESCU ELIZA, NR. 86 STR. 9 MAI NR 5 STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA. NR. 32 STR.                   2

STR. DRUMUL DE CENTURA 110D STR.

STR.

STR.

SF. SPIRIDON

STR.

STR. DRUMUL

STR. ANUL REVOLUȚIEI

ALEEA ZIMBRULUI.

ALEEA ZIMBRULUI,

STR.

STR. STR.

STR. DRUMUL DE CENTURA 39B STR.

STR. GHEORGHE

STR.

ALEEA EMIL

STR. NICOLAE

STR.

STR.

STR. BASARABIEI, NR 1 STR. NICOLAE

STR.                     BL

STR. LĂCĂTUȘILOR, STR. PETRU STR. BRĂILEI 360 STR. ARCAȘILOR 48 STR. PICTOR IOSIFISSER 8 E DUNAREA NR. BL. B6, SC. 1, MANSARDA, 43

ALEEA ZIMBRULUI,    20

STR.               2A

ALEEA NR. 14 STR. DRUMUL DE CENTURA NR 84F STR. M1HAJL KOGALN1CEANU. 26 STR.            308

BDUL. MAREA

STR.

PIAȚA

STR. TINERETULUI STR. TINERETULUI NR 1 STR.

STR. MOISE NR 2 STR. DANAILA

BDUL

BDUL.          NR

BDUL.          NR

BDUL.

STR.

BDUL

STR

BDUL

STR        NR 332

STR DRUMUL DE CENTURA 88A STR.

STR.

STR

str

11097/27 12 2007 10761 /11 12 2007 11096/27 122007 11026/19 122007 11027/19.12 2007 6690 / 22 08.2007

780/30 01 2008 260/16 01 2008 779/30 01 2008 781 /30 01 2008 259/16 01 2008 261 / 16.01 2008 262/16.01 2008 258/16.01.2008 256/16.01.2008 255/16 01 2008 263/16 01.2008 264/16.01.2008 257/16 01.2008 418/23 01.2008 419/23.01 2008 776/30 01 2008 775/30.01.2008 819/31.01.2008 778/30.01.2008 777/30.01.2008 1326/18.02.2008 1673/26 02 2008 1674/26 02 2008 1671/26 02 2008 1786/29 02 2008 1676/26.02 2008 1783/29 02 2008 1325/18.02 2008 1670/26.02.2008 1669/26.02.2008 1668/26 02.2008 1672/26 02 2008 997/06 02 2008 1616/25 02 2008 996/06 02 2008 1134/08 02 2008 1787/29 02 2008 2594/20 03 2008 2232/12.03 2008 2227/12.03.2008 1798/03 03.2008 1795/03 03 2008 1691/27.03 2008 2914/28 03.2008 2920/28 03 2008 2915/28 03 2008 2921 /28 03 2011 2916/28.03 2008 2917/28 03 2008 2922/28.03.2008 2923/28 03 2008 2226/12 03 2008 2225/12.03.2008 2233/12 03 2008 2228/12 03 2008 1801.03 03.2008 2592/20 03 2008 2231/12 03 2008 2596/20 03 2008 2593/20.03.2008 2229/12.03 2008 2230/12.03 2008 1796/03.03.2008 1797/03.03 2008 1799 / 03.03.2008 1800/03 03 2008 2919/28.03 2008 2234/12 032008 2919/10.09.2008 2595/20.03 2008 3605/17.04.2008 3700/22.04.2008 3697/22.04.2008 3608/17.04 2008 3699/22 04 2008 3702/22 04 2008 3698/22 04 2008 3701/22.04 2008 3278/10 04 2008 3603/17.04.2008 3611/17.04.2008 3607/17.04 2008 3276/10 04 2008 3610/17.04 2008 3606/17 04 2008 3275/10 04 2008 3704/22.04 2008 3609/17 04 2008 3703/22 04 2008 3277/10.04 2008 3819/25.04.2008 3604/17.04 2008 3043/02 04 2008 304 1 AJi 042002 3042/02 04 2008 3024/01 04 2008 3612/17 04 2008 4045/05 05 2008 4487/16 05 2008


STR DRUMUL DE CENTURA NR 77 C

STR. LOZOVENI, NR 82, AP, 2

SOSEAUA SMIRDAN NR. 5

STR UNIRII NR 70 A

STR ARCAȘILOR NR 67

B-DUL DUNAREA NR 42. BL B6, SC 1. MANSARDA, AP 42

STR DOMNEASCA, NR 195B

STR DOMNEASCA, NR 195E

STR IL CARAGIALE, RN 17. AP 3

STR DOMNEASCA NR 128 AP 12

STR DOMNEASCA, NR. 195D

STR DOMNEASCA NR. 13 - A

STR DOMNEASCANR. 13-8

STR DOMNEASCA, NR 195C

STR ALEEA 5, NR 23

STR. DR RAUTU, NR 42

STR ARCAȘILOR, NR. 88L

STR. DRUMUL DE CENTURA NR 100C

STR. CASIN, NR. 35A

STR. PIETII, NR. 1, AP 1

STR. DOCHIEI, NR. 2B

STR. GĂRII, NR. 55B, AP. 4

STR. GRAL. IACOB LAHOVARY, NR. 4. AP. 1

STR DOMNEASCA, NR. 128. AP. 11

STR. DANAILA NEGOITA, NR. 1

STR DANAILA NEGOITA, NR 4

STR DOMNEASCANR. 128 AP 12

STR TRAIAN, NR. 439D

STR. CALUGARENI, BL P3, AP 58

STR DANAILA NEGOITA. NR. 5

STR DR. ALEXANDRU CARNABEL. NR. 20, AP 3

STR CARDAS AGRICOLA, NR. 9

STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 7

STR. DR. RAUTU. NR 42A

STR DOMNEASCA, NR 94, AP. 7

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 14QA

STR. HENRI COANDA, NR 18A

STR. DR. PETRU GROZA. NR. 1D

STR CARDAS AGRICOLA, NR 17

STR. LUNCA ȘIRETULUI. NR 7

STR. MOISE PACU, NR.14

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 41

STR. DANAILA NEGOITA, NR. 21

STR. TRAIAN, NR 454

STR. DANAILA NEGOITA, NR 12

STR CARDAS AGRICOLA NR 35A

STR ARCAȘILOR, NR. 52G

STR COL. NiCOLAE HOLBAN, NR 9, AP. 7

STR BRĂILEI, NR. 219

STR CALUGARENI, NR. 7, BL P3. AP 63

STR COLECTIVIȘTILOR, NR 35

STR. COLECTIVIȘTILOR, NR. 33

STR. ARCAȘILOR NR, 88 L

STR ARCAȘILOR, NR.48D

STR DOCHIEI, NR 9

STR DR ALEXANDRU CARNABEL. NR. 52, AP. 2

STR ALEEA 5, NR. 5

STR DRUMUL VIILOR, NR 56B

STR DRUMUL VIILOR, NR 56C

STR DOMNEASCA, NR. 35, AP. 1

BOUL. GALAȚI. NR. 1A

STR. PORTULUI, NR. 5, AP. 5

STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 31

STR. FEROVIARILOR. NR. 5A

STR CARDAS AGRICOLA, NR. 37

BOUL GALAȚI, NR. 3

STR. BRĂILEI, NR. 346

STR. DOMNEASCA NR 13C

STR LEONIOA ZAMFIRESCU ELIZA, NR 44

STR MR. 1ANCU FOTEA, NR 21, AP 4

STR. OTELARILOR NR. 21 E , PARTER COMERCIAL

STR. SF. SPIRIDON, NR. 14, AP. 5

STR. MORILOR, NR. 145

STR. DRUMUL VIILOR. NR 66D

STR. NICOLAE GAMULEANR 7 AP. 19

| STR. BANULUI NR.2AP. 2

ISTR. COLECTIVIȘTILOR, NR. 33A

[STR. BRĂILEI, NR. 338

[STR. DR. PETRU GROZA, NR 1E

[STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 128A

I STR. VULTUR, NR. 90, AP. 1

ISTR, DELFINULUI, NR. 30

ISTR, ODOBESTI, NR 20A

ISTR. ARCAȘILOR, NR. 42E

| STR. ARCAȘILOR, NR 65A

ISTR, DRUMUL DE CENTURA NR, 90

ISTR. DRUMUL DE CENTURA NR. 232

ISTR. ZIMBRULUI, NR. 4, AP 4

ISTR. STIINTEI, NR 107A

ISTR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 122

ISTR. GHEORGHE SINCAI, NR 11

I STR. DRUMUL VIILOR, NR. 62

I STR. TECUCI, NR. 75, AP 3

IBDUL GEORGE COSBUC, NR. 174

ISTR. BRĂILEI NR 350

ISTR. ARCAȘILOR, NR 27

ISTR MOVILEI. NR 85. AP 2

ISTR GĂRII, NR 50, AP. 2

ISTR AL I CUZA. NR 12 AP 5

ISTR. DRUMUL DL CLN1 URA, Nrx. HuG

ISTR CALEA PRUTULUI. NR 87

ISTR CARDAS AGRICOLA NR 1-3

ISTR LEONIDAZAMFIRESCU ELIZA NR 8A

ISTR. BRATES, NR. 25A

|STR CARDAS AGRICOLA, NR. 25

4834/28 05 2008 4038/05 05 2008 4039/05 05 2008 4044/05 05 2008 4244/09 05.2011 4216/08.05.2008 4466/16.05.2008 4709/24 05.2008 4708/24 05.2008 4835/28 05 2008 4243/09 05 2008 4042/05 05 2008 4040/05.05 2008 4220/08 05 2008 4041/05 05 2008 4218/08 05 2008 4043/05 05 2008 4217/08.05 2008 2508731 05 2008 4046/05 05 2008 5568/17 06 2008 134/25 06 2008 138/25 06.2008 137/25 06.2008 136/25 06.2008 5561/17 06.2008 5116/03.06.2008 7/24.06.2008 5563/17 06.2008 5562/17 06 2008 5564/17.06 2008 5120/03 06 2008 5559/17.06 2008 5287/10 06.2008 5285/10 06.2008 5288/10.06.2008 142/2506 2008 133/25 06 2008 5558/17 06 2008 135/25 06 2008 5560/17.06 2008 140/25 06 2008 141/25 06 2008 5566/17.06 2008 5565/17.06 2008 5115/03.06.2008 5117/03.06.2008 5133/03.06 2008 5119/03 06.2008 5286/10.06.2008 5284/10.06 2008 139/25 06.2008 788/15.07 2008 1110/24.07 2008 1280/29 07.2008 783/15.07.2008 784/15.07.2008 458/03.07.2008 787/15.07.2008 786/15.07.2008 1279/29 07.2008 1109/24 07.2008 1111/24 07 2008 785/15 07 2006 459/03 07.2008 460/03.07.2006 461/03.07.2006 679/11.07.2008 462/03 07.2008 19B5/19.0B.2008 1548/04.08 2008 2358/29.08.2008 1991/09.08.2008 1839/12.08 2008 1549/04.08 2008 1550/04.08 2008 1556 / 04.08.2011 1555/04.08.2008 1554/04.08.2008 1553/04.08.2008 1990/19.08 2008 1836/12 08.2008 1840/12 08 2008 1992/19 08 2008 1986/19 08 2008 1989/19 06 2008 1551/04.08.2008 2252/22 08.2008 1552/04.08.2008 1838/12.08.2008 1983/19.08.2008 1984/19 08 2008 1987/19 08 2008 1993/19 08 2008 1988/19 08 2008 1841/12 08 2008 1837/12 08.2008 3479/25 09 2008 2542/02.09.2008 2540/02 09 2008 2o33/02.03.2008 2534/02 09 2008 3310/18 09 2008 3476/25.09 2008 5605/06 09 2008 3456/23 09 2008


AP 87

STR                        13

10

STR            318

STR CASIN 246B 16A BDUL 8DUL 37

STR

27A 37

STR

STR.

STR

NR 361B DRUMUL NR 67 DRUMUL DRUMUL VIILOR, NR 46D

STR. NR 8

STR. 61 MIHAIL KOGALNICEANU. 23A DR ALEXANDRU CARNABEL,         2

STR.                       27

ALEXANDRU CARNABEL. NR      6

DR NICOLAE ALEXANDRESCU, NR 89A NR AP 3 CRISTOFOR             AP 3

NR 17 DRUMUL DE CENTURA 74 226A NR BL AP 58 DR          28A

STR. ALBAIUUA

STR.

STR.        BALCESCU.          5, AP 3

STR. NICOLAE

NICOLAE

STR.

STR STR. CARDAS          NR 29

ALEEA 18 NICOLAE          NR AP 2

STR.

STR BDUL.

STR.

STR

STR

STR

STR NICOLAE BALCESCU.

STR V URECHEA NR 7A STR

STR.

STR. AGRICOLA

STR. ARCAȘILOR, 52H STR.

STR. BUCUREȘTII

NR 257

STR

STR. DOCTOR

STR.            439BIS

STR.

STR. TUNELULUI. 33A 7A 19 STR.                48

STR. ETNA 88 STR.           NR

STR.           NR 27A

STR. ARCAȘILOR, 27A

BDUL STR.

MIHAI

NR 101 107 115

STR

9A 52K CASTRUL

BDUL. NR 1B STR

STR.

BDUL. DUNAREA             SC 1 ETAJ 43

STR.

429F STR

STR

NICOLAE

STR NICOLAE BALCESCU NR AP 3

STR

STR.

STR.

STR DRUMUL

3160/1509 2008 I 3159/1509 2008 3162/15 09 2008 2531/02 09.2008 2541/02 09 2006 2527/01 09 2008 3163/15 09 2008 2525/01 09 2008 2532/02 09 2008 2536/02 09 2008 2538/02 09 2008 2528/02 09 2000 2918/10.09 2008 3157/15 09 2008 3452/23 09 2008 3455/23 09 2008 3475/25 09 2008 3451/23.09 2008 3457/23 09 2008 3478/25.09.2008 3453/23.09 2008 2539/02 09 2008 2526/01.092008 2529/02 09 2008 2537/02.092008 i 3158/15.09.2008 I 3311/18.092008 2530/02 09 2008 3454/23.09.2008 3477/25 09 2008 3161/15092008    ।

4055/10.102011 i 4691/29 10 2008 4177/14 10 2008 4688/29 10 2008 9402/31 10 2007 4689/29 10 2008 4179/14.10 2008 3810/01.10 2008 3811/01.10 2008 9400/31.102008 3709/01 10.2008 4518/22.10.2008 4693/29 10.2008 4694/29.10 2008 4188/15 10 2008 4178/14 10.2008 3985/06 10 2008 4507/21 10.2008 3812/01 10 2008 4509/21 10 2008 4504/21 10 2008 3813/01.10 2008 4506/21.10 2008 4508/21 10 2008 4692/29 10 2008 4516/22 10 2008 4181/14.10.2008 3984/06.10 2008 3987/06 10.2008 REVC 3986/06 10 2008 3809/01 10.2008 3815/01 10 2008 4175/14 10 2008 4176/14.10.2008 4690/29.102008 4180/14.102008 4517/22.10 2008 5250/11.11 2008 5130/07.11 2008 5059/04.11 2008 5246/11.11.2008 5247/11.11 2008 5249/11.11.2008 5244/11 11 2008 5399/13 11 2008 5248/11.11.2008 5648/19.11.2008 5449/13.11.2008 5395/13 11.2008 5392/13.11 2008 5393/13 11 2008 5493/14.11.2008 5495/14 11.2008 5394/13 11.2008 5730/21.11 2008 6273/16 12 2008 5959/03 12 2008 5957/03.12 2008 6266/16 12 2008 6271/16 122008 5958/03.122008 6269/16 12 2008 6422/18 122008 6423/18 12.2008 6421/18.12.2008 5960/03 12 2011 5961/03 12 2008 6220/11 12 2008 6268/16 12 2008


5421/18.07 2007

4927/05 07 2007

4918/05 07 2007

5636/25 07 2007


BDUL. DONAREA, BL N7, AP 44

STR UNIVERSITĂȚII, NR. 9. AP 3

STR AL. I CUZA, NR 38, AP 1

STR. VASILE LUPU, NR. 6, AP. 7

STR VASILE LUPU, NR 6, AP. 8

STR MACIN, NR 5

STR SFANȚUL SPIRIDON. NR 22, AP. 2

STR DRUMUL DE CENTURA, NR 1B

STR ARCAȘILOR, NR 63

STR BRĂILEI. NR 239

STR SINIDCATELOR, NR 53. AP 2

STR CALUGARENI, BL P3. AP 65

STR STIINTEI, NR 59, AP. 1

STR SFANȚUL SPIRIDON. NR 20, AP 2

STR VASILE LUPU, NR. 6, AP. 1

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR 7

STR NICOLAE BALCESCU, NR. 114, AP 1

STR ARCAȘILOR, NR, 27D

'STR. EROILOR, NR. 12, AP. 3

iSTR MIHAI EMINESCU, NR. 166, AP 1

|STR. TRAIAN, NR. 126, AP. 4

ISTR AL 1. CUZA, NR. 27. AP. 4

'BDUL GEORGE COSBUC, NR. 148

!BDUL DUNAREA, BL N8. AP. 45

ISTR SINDICATELOR, NR. 53. AP. 1

■STR DUMBRAVA ROȘIE, NR.2BA

STR PODUL ÎNALT, BL K10, AP 43

STR PORTULUI NR. 5

STR LUPENINR. 1 -3 AP. 6

STR. DOMNEASCA NR. 110 AP 6

STR. GĂRII NR. 62 AP. 2

STR CARDAS AGRICOLA NR 23 A

STR PLANTELOR. NR. 13, AP. 2

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR 48

STR. ANGHEL SAUGNY. NR 3A

STR ALEEA 5, NR. 8

STR, DRAGOS VODĂ, NR 41

STR. NICOLAE GAMULEA, NR. 7, AP 1

STR. CARAIMAN, NR 10

STR. CARDAS AGRICOLA. NR 47

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 2P

STR. GEORGE BACOV1A, NR 10A

STR. RAZBOIENI, NR. 21, AP. 2

STR. TUNELULUI. NR. 1B

STR. TUNELULUI. NR. 1A

STR. NICOLAE BALCESCU. NR.21, AP 1

STR. DUMBRAVA ROȘIE, NR 3

STR. CLUJ, NR 5. BL. D3. AP 58

STR. SATURN, NR 15

STR. ARCAȘILOR, NR 113

STR. TURTURELELOR, NR. 44

STR. ARCAȘILOR, NR 76A

STR. NICOLAE BALCESCU. NR. 21, AP. 2

STR. TRAIAN, NR. 445E

STR TINERETULUI I. NR. 28

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 186

STR DOCHIEI, NR. 2A

STR DRUMUL VIILOR, NR. 33F

STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 23

BDUL. DUNAREA, BL. N7, SC 2, AP. 83

STR NICOLAE ALEXANORESCU. NR. 61, AP. 1

BDUL DUNAREA. BL. E14, AP. 41

BDUL SIDERURGISTILOR, BL. SD4A. AP. 84

STR DRUMUL DE CENTURA NR. 37

STR.DR CONSTANTIN LEVADITTI, BL. NUFĂR 2, AP 44

STR. PARCULUI NR 8. AP. 4

STR. GEORGE BACOVIA NR. 6A

IdR. ALEXANDRU CARNA8EL NR. 20 AP. 4

STR. UNIVERSITĂȚII, NR. 9, AP. 3

STR CEZAR BOLIAC, NR. 19. AP. 1

STR EROILOR, NR.8.AP. 1

STR INCUBATORULUI, NR. 13

BDUL SIDERURGISTILOR, NR. 9J, BL. PS2. TRONSONUL 5, PARTER LOT3

BDUL SIDERURGISTILOR, NR. 9H, BL. PS2, TRONSONUL 5. PARTER LOT1

STR. DRUMUL VIILOR NR 24 C

BDUL SIDERURGISTILOR NR 9F BL PS2 TRONSON 4. PARTER, LOT 2

BDUL SIDERURGISTILOR. NR. 9I. BL. PS2. TRONSONUL 5. PARTER LOT 2

STR CARDAS AGRICOLA, NR 13

STR. PICTOR IOSIF ISSER, NR 12 C

STR SF. SPIRIDON, NR. 20, AP 3

STR DRUMUL DE CENTURA. NR 48A

STR DRUMUL DE CENTURA NR 4

STR. CALEA PRUTULUI NR 78

I STR. ANGHEL SALIGNY, NR 68A

ISTR, DR. NICOLAE ALEXANDRESCU. NR.61, AP. 3

STR. MORILOR. NR. 29, AP. 1

IBDUL. DUNAREA, BL. N7, AP 84

I BDUL. DUNAREA, BL. E13, AP 42

ISTR. OTELARILOR, BL.V3.AP. 51

ISTR. STELEI, NR. 40

I BDUL. DUNAREA, BL N7. AP. 78

ISTR. ALEXANDRU CEL BUN, NR 27C

IBDUL DUNAREA, BL. 11, AP. 97

I ALEEA METEO, NR 7

I ALEEA METEO, NR 5

ISTR DOMNEASCA, NR 246

ISTR. PARCULUI NR 8, AP 1

ISTR TECUCI, NR.124, AP. 2

ISTR DOMNEASCA, NR 244

ISTR DRUMUL VIILOR NR 41D

STR ARCAȘILOR, NR 88F

STR. MALUL BRATES, NR. 13A

STR MALUL BRATES, NR 13 0

STR. AGRICOLA CARDAS, NR. 35

5425/18 07.2007 5208/12 07 2007 4929/05 07.2007 4924/05 07 2007 4922/05 07 2007 4923/05 07.2007 4931/05 07.2007 4919/05.07 2007 4018/04 06 2007 5209/12 09.2007 3379/07 06 2006

486 / 21 01 2009 608/27 01 2009 605/2701 2009 606 / 2 7 01 2010 604 / 27 01 2009 609 / 27.01 2009 354/15 01.2009 487 / 21.01 2009 483/21 01 2009 485/21.01.2009 603 / 26 01.2009 100 /13.01.2009 782 / 30.01.2009 482/21.01 2009 784/30.01.2009 781 / 30 01.2009 686 / 28.01.2009 783/30 01 2009 481 /21 01.2009 1149/10.02 2009 1148/10.02 2009 1142/ 10 02 2009 1140/ 10.02 2009 1209/1002 2009 1147/10.02 2009 785/30.01 2009 1047/05 02 2009 1623/23 02 2009 1048/05.02 2010 1141 /10.02 2009 1139 /10.02.2009 1446/17.02.2009 1474/17.02.2009 1313/ 12.02.2009 1448/17.02 2009 1150/ 1002 2009 1447/17 02 2009 1475/ 17 02 2009 1624 / 23 02 2009 1626 / 23 02 2009 1627/23 02 2009 1144/10 02 2009 1625/23 02 2009 1143/ 10 02.2009 1145/1002 2009 1051 /05.02.2009 1050/05.02.2009 1046 / 05.02.2009 1045/05 02.2009 2309/16 03.2009 2655/24 03.2009 2311 /16.03 2009 2207/12 03.2009 2206/12 03.2009 2211 /12.03.2009 2096 / 05 03.2009 2221 /12 03.2009 2086 / 05 03.2009 2090 / 05.03.2009 2092 / 05 03.2009 2088 / 05 03.2009 2098 / 05.03.2009 2089/05.03.2009 2097/05.03.2009 2091 /05.03.2009 1146/10.02.2009 488 / 21.01.2009 1049 / 05 02.2009 2308/16 03.2009 2551 / 20 03.2009 2553/20 03 2009 2666 / 24 03 2009 2658 / 24 03 2009 2095 / 05 03 2009 2310/16 03 2009 2664 / 24 03 2009 2087/2009

2665 / 24.03 2009 2656 / 24.03 2009 2662 / 24 03.2009 2663/24 03.2009 2661 /24.03.2009 2210/12.03.2009 2930 / 31 03 2009 3184/13 04 2009 3176/13 04 2009 3182/13 04 2009 3186/13 04 2009 3190 / 13 04 zuuo 3192/1304 2009 3179/1304 2009 3173/13 04 2009 3038 / 02 04 2009 2932 / 31 03 2009


STR IOAN CETATIANU. NR 25

STR ION BOHOCIU, NR 11

STR MALUL BRATES, NR 13G

STR ELENA DOAMNA, NR. 24. AP. 2

STR ARIESULUI. NR. 6, AP. 4

STR COLECTIVIȘTILOR, NR 27

STR DR MIHAI PETRINI GALATZI, NR. 5

STR DRUMUL DE CENTURA. NR 214B

STR NICOLAE MANTU. NR 20 A

STR THEODOR NECULUTA. NR 18. AP. 1

STR ENERGIEI. NR 24B

STR GEORGECOSBUCNR 1-C

STR FURNALISTILOR NR 14, BL J7. SC 1. AP 40

STR PORTULUI NR. 35, BL. MĂLINĂ 2. SC 4, AP 83

STR. PORTULUI NR. 35, BL. MĂLINĂ 2. SC 4, AP 79

B-DUL SIDERURGISTILOR NR 30, BL SD4A. SC 4 AP 90

STR NICOLAE BALCESCU NR. 21, AP 4

B-DUL DUNAREA NR. 92, BL. E 17. SC 1, AP 45

STR MIHAI BRAVU NR. 29. AP. 4

STR. TUOOR VLAOIMIRESCU NR 47 - A

STR TRAIAN NR 126, AP. 2

STR. BRĂILEI NR. 216-B

B-DUL DUNAREA NR. 68. BL. N0, SC.1. AP. 41

ALEEA BRAVILOR NR. 21- A

STR TRAIAN NR 187-A

STR. N LABIS NR. 19-A

STR. ARCAȘILOR NR. 88 - G

STR. DR. CONSTANTIN LEVADITTINR 4, BL NUFĂR 2, SC. 1, AP. 43

STR. DRUMUL DE CENTURA NR 100 - F

STR. DOMNEASCA NR. 145

STR. DR. PETRU GROZA NR. 22

STR UNIVERSITĂȚII NR. 13. AP 5

STR. OLTULUI NR, 5

B-DUL DUNAREA, NR. 90, BL. E14. SC 2. AP 44

STR. CASIN NR, 16

B-DUL DUNAREA NR. 66, BL N 7. SC. 2. AP. 81

STR, ARCAȘILOR NR. 27 - E

STR. TECUCI NR. 75, AP, 8

STR. FURNALISTILOR NR 14. BL. J7. SC. 2, AP, 45

STR. DRUMUL VIILOR NR 35 - E

STR. BRĂILEI NR 243

STR. BRĂILEI NR 241

B-DUL CLOȘCA NR 6

STR. TECUCI NR.274-A

STR. DELFINULUI NR. 1

STR. DRAGOS VODĂ NR 15, AP. 1

STR. PORTULUI NR 54-A

STR. ROMANA NR. 8, BL. LC4, SC 3, AP. 106

STR. TRAIAN NR 45, AP 3

STR. ARMATA POPORULUI NR. 65 - A

B-DUL DUNAREA NR. 90, BL. E 14, SC 2, AP. 39

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 43 .

B-DUL DUNAREA NR. 90, BL. E14, SC. 2, AP. 42

B-DUL DUNAREA NR. 90, BL. E14, SC. 2, AP. 45

STR. PORTULUI NR 35, BL. MĂLINĂ 2, SC. 4, AP. 86

STR. PORTULUI NR. 35, BL. MĂLINĂ 2, SC. 4, AP. 89

STR. GERULUI NR. 2

STR. PORTULUI NR 35, BL MĂLINĂ 2, SC. 4, AP. 81

STR. ARCAȘILOR NR 125

STR. ARCAȘILOR NR. 76 - B

STR. DRUMUL DE CENTURA NR 202

STR. DOMNEASCA NR. 135, AP 4

STR. ȘTEFAN PETICA NR 10

STR. PORTULUI NR 35 BL. MĂLINĂ 2, SC. 4, AP 88

STR. TECUCI NR. 132. AP. 5

STR. RAZBOIENI NR. 21, AP. 1

STR. UNIRII NR. 202-A

STR. 1 DECEMBRIE NR. 1918, NR. 12, BL. S9. SC. 2, AP 141

STR. COSTACHE CONACHI NR. 1 - A

STR. SULFINEt NR. 32

STR TRAIAN NR. 85-A

STR. MĂGURĂ NR. 6, BL. P6A, SC. 3, AP. 98

STR. TECUCI NR. 132, AP. 1

STR ROMANA NR. 54 AP. 2

B-DUL DUNAREA NR. 90, BL E14, SC 2, AP 46

STR ELENA DOAMNA NR 2, AP 1

STR SOMEȘULUI NR. 9 - A

STR TRAIAN NR. 87-A

STR. MĂGURĂ NR. 6, BL. P6A, SC 3. AP 97

STR. CRINULUI NR 3-A

STR. DRUMUL DE CENTURA NR 6 - A

STR. DEMOCRAȚIEI NR 84 AP 3

STR. DR. PETRU GROZA NR 29

STR. CONSTANTIN LEVADITTI NR. 24

STR. MORILOR NR. 202

STR. GĂRII NR. 17. AP. 1

STR. MORILOR NR. 200

STR. DRAGOS VODĂ NR 41 - B

STR. TECUCI NR. 81. AP. 4

STR. ION NENITESCU NR. 14, AP. 1

STR. ALBA IULIANR. 5, BL L7, SC 1.AP.41

STR. BRĂILEI NR 17-N

STR. ARCAȘILOR NR 12-B

STR ARCAȘILOR NR 1 - C

B-DUL MILCOV NR 34

STR. BRĂILEI NR 32, AP 5

STR BRĂILEI NR 169 BL A1 AP 114

STR. FAUNULUI NR 4. AP l

STR GRADINA VECHE NR. 36. AP. 2

STR. OLTULUI NR 11 -A

STR. PORTULUI NR. 55-B

STR FRUNZEI NR 2-A

STR PĂUNULUI NR. 21. AP 2

2696 / 24 03 2009 2938/31 03 2009 2667 / 24 03 2009 3148/ 13 04 2009 2934 / 31 03 2009 2554 / 20 03 2009 2213/ 12 03 2009 2657 / 24 03 2009 3086 / 08.04.2009 2936/31.032009 2933/31.03 2009 2931 / 31 03 2009 2094 / 05 03 2009 3185/1304 2009 3183/13 04 2009 3552 / 27.04 2009 4178/14 052009 4005 / 08 05 2009 4000 / 08 05 2009 3999 / 08.05 2009 3998/08 05 2009 3550 / 27 04 2009 3549/17 04 2009 3996/08.05 2009 2939/31.03.2009 4004/08.05.2009 4003/08 05 2009 4002 / 08 05 2009 4001 / 08.05 2009 4162/13 05 2009 4332/19 05 2009 4335/19.05 2009 3995/08.05 2009 4329/1905 2009 2214/12 03 2009 3733/29 04.2009 4571 /25 05 2009 4565/25 05 2009 4330/19.052009 4568/25 05.2009 4569/25 05 2009 4567/25.05 2009 3997/08.05.2009 3187/1304.2009 3189/13 04 2009 3548/27 04.2009 4566 / 25 05.2009 5681 /25 06.2009 5678/25 06.2009 5686 / 25 06 2009 5677 / 25 06 2009 4849/03 06 2009 4850/03 05 2009 5350/16 06 2009 5351 /16 06 2009 4333/ 19 05 2009 5353/16 06.2009 4855/03.06.2009 5354/16 06 2009 4691 /Ol 062009 4852 / 03.06 2009 4854 / 03.06.2009 5348/16.06 2009 5349116.06 2009 5355/16.06.2009 4851 / 03.06 2009 5675 / 25.06 2009 4334/19.05.2009 4690/01.06 2009 4830 / 02.06 2009 4847/03 062009 4845/03.062009 3545 /27.04 2009 2699 / 24.03.2009 3547 / 27.04 2009 3546 / 27.04 2009 3553/27.04.2009 3177/13.04.2009 3409/16.04 2009 3181 /13.04.2009 3178/13.04.2009 3732/29.04 2009 3411 / 16 04 2009 3191 / 13 04 2009 2307/16 03 2009 3174/1304 2009 3175/1304 2009 6223 /14 07 2009 6217/14.07.2009 7169/26 07 2009 7168/28 072009 6621 /20.07 2009 5682/25.06 2009 7634/13 08 2009 8169/27 08.2009 611 / 27.01.2009 612/27 01 2009 610/27 01 2009 513/27.01 2009 7635/13 08 2009 r i 66 i 1 > 06 2009 8155/25 08 2009 8156/25 08 2009 8157/25 08 2009 8170/27 08 2009 7632/12 08 2009


STR C ARAI M AN STR BRĂILEI NR MOVILEI

BL

STR MOVILEI NR SERII NR 1

STR STR GĂRII

STR VICTOR BABES NR STR

STR           SINCAI

DUNAREA NR B-DUL DUNAREA NR.

B-DUL DONAREA NR. STR.             38

STR.        NEGOITA NR 6

STR. ARCAȘILOR 52 I TECUCI STR. TECUCI STR. TECUCI PETRU milcov

STR. TECUCI NR TECUCI TECUCI STR TECUCI BRĂILEI NR 229 48 STR. PREDEAL NR 8 STR. LUNCA ȘIRETULUI NR 73 STR. ENERGIEI NR.                   61

STR. UNIVERSITĂȚII

TRAIAN 441 D

STR.              BUN 47 A

GRMTEI NR 2

OLTULUI BL

EMINESCU

PRIVIGHETORII NR 70 EPISCOP MELC HISEDEC

STR. DRUMUL DE CENTURA

EROILOR NR 6 STR. LEONARD NR.

STR.                70 - B

REGIMENTUL 11 STR. OOGARIEI

STR.

STR. CEZAR

STR. COANDA TECUCI

B-DUL DUNAREA NR.

STR. BUCUREȘTII NOI B-DUL DUNAREA NR.

IOSIFISSER ALEEA CFR NR STR SOS SMIRDANNR 23G STR STR COL                            1

STR. TECUCI          12

STR TECUCI         4

STR. TECUCI AP 1 ALEEA STR. GEORGE BACOVIA STR. EMINESCU AP 2 DRUMUL VIILOR    101

STR DOGARIEI         2

8-D'JL DUNAREA                  1,    42

STR. ARCAȘILOR 40 A STR. TRAIAN 437 B STR. CALEA PRUTULUI 96 STR STR. MARTIE STR BRĂILEI          2

MIHAIBRAVUNR 1 BELDIE KDAN 17 CONSTRUCTORILOR B-DUL DUNAREA NR.               AP 43

ANGHEL SALIGNY AUREL VLAJCU NR

STR.

REGIMENTUL 11 ȘIRET 37 E

STR ALEXANDRU CARNABEL

STR

STR TRAIAN VUIA B-DUL               BL

STR SATURN ALEEA PLATANILOR

STR        MANTU NR 35

STR FEROVIARILOR NR STR. FEROVIARILOR NR

STR

STR. FEROVIARILOR NR

STR. ALEXANDRU VLAHUTA STR NICOLAE BALCESCU NR STR. NICOLAE BALCESCU

BRĂILEI 284 STR. BASARABIEI NR 54 A STR. DR ALEXANDRU CARNABEL

7765/17 08 2009 7766/ 17 0 8 2009 7767/ 17 08 2009 7768/ 17 08 2009 8414 / 01 09 2009 8574 / 07 09 2009 9151 /23 09.2009 9152/23 09 2009 6267/ 16 12 2008 8950/ 16.09.2009 8948/ 16 09 2009 8949/ 16.09.2009 8589 / 08 09 2009 8576 / 07 09 2009 8584 / 08 09 2009 8585 / 08 09 2009 6218/ 14 07.2009 4505/21.102006 4848 / 03 06 2009 8583 / 08.09.2009 8590 / 08 09 2009 8588 / 08 09 2009 8587 / 08 09 2009 8577 / 07.09 2009 8154/25.08.2009 6216/ 14.07.2009 8168 / 27 08 2009 3410/16 04.2010 11589/10.12 2009 11582/10 12.2009 11583/10.12 2009 11348 / 30.11 2009 11352/3011 2009 11246 / 2511 2009 11651 /11.12.2009 11245/2511.2009 11171 /18 11.2009 11170/18 11.2009 11169/18 11 2009 11584/10 12 2009 9673/06.102009 9916/ 13 10.2009 9915/ 13 10.2009 11353/30.11.2009 10179/22.10.2009 10177 / 22.10 2009 10178/22 102009 10176 / 22.10 2009 10617 / 02 11.2009 11168/18 11 2009 11588/10 12 2009 11650/11 12 2009 11350 / 3011 2009 9674 / 06 1 0 2009 9684 / 06.10.2009 11351 / 30.11.2009 11354 / 30.11.2009 11349 / 30.11.2009 9693 / 06 10.2009 9675 / 06.10.2009 10540 / 29.10.2009 10175 / 21.10.2009 9692 / 06.102009 9686 / 06 10.2009 9683 / 06.10.2009 9681/06.10.2009 10493 / 27.10.2009 9687/16.10.2009 9685/06.10.2009 9680 / 06.10.2009 9689 / 06 10.2009 9688 / 06 10.2009 9676 / 06.10.2009 9682 / 06 10.2009 9678 / 06 10.2009 7170/28.07.2009 9679 / 06 10.2009 9691/06 10.2009 2209/12 03.2009 9690 / 06 10.2009 4564 / 25.05.2009 2535 / 02.09.2008 5400/13 11.2008 2530 / 02 09 2008 484 / 21 01 2009 4331 /19 05 2009 9677 / 06 10 2009 9918/13 10 2009 9973/13 10 2009 9917/13 10.2009 10049 /16 10.2009 11587/10.12 2009 12066 / 30.12.2009 11585/10.12 2009 11586/10.12.2009 12067/30.12.2009 12070 / 30.12 2009 12069 / 30 12.2009 12071 / 30 12.2009 4570 / 25 05 2009 8575 / 0/ 0» 2005 12068 / 30 12 2009 8185/25 08 2009 12072/30 12 2009 12071 / 30 12 2009 2552 / 20 03.2009


DAVILA NR 4 A STR ALEXANDRU DA VILA

ALEXANDRUDAVILANR 2C STR ALEXANDRU DA VILA

ALEEA 19 ALEEA METEO NR 13 IONEL FERNiC NR

STR IONEL FERNIC

STR

STR V URECHI A STR

STR ALEXANDRU IOAN

B-DUL DUNAREA NR

STR DRUMUL VIILOR 105 STR. NICOLAE 0ALCESCU

B-DUL DUNAREA NR.

STR MAIOR IANCUFOTEANR 4 B-DUL SIDERURGISTILOR NR. 9. (TRONSON 5). BL. PS2, PARTER COMERCIAL STR. DEMOCRAȚIEI 1

BRĂILEI 310 SIDERURGISTILOR              SC ET 77

BLD                           1 AP 40

BLD             76   E12 SC 2 AP 43

DOGARIEI 58 A STR DRUMUL VIILOR STR. NICOLAE ALEXANDRESCU NR 1 G-RALIACOB LAHOVARY NR 7. AP 3 UNIVERSITĂȚII AP 3 STR. ARCAȘILOR NR 82 - R B-DUL DUNAREA NR                  41

B-DUL DUNAREA NR BL C STR. CEZAR BOLIAC NR 26 B-DUL GALAȚI NR

STR.

STR. PETRU STR. CALUGARENI

DRAGOS VODĂ NR 2 COLECTIVIȘTILOR STR. SATURN NR 3 - M STR.                                     58

STR. GRADINA VECHE DRUMUL VIILOR 4 D ALEXANDRU CARNABEL          1

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■STR.ROMANANR BL 1 K STR. OR PETRU GROZA STR. PETRU GROZA STR. PETRU GROZA STR. PIETII STR. VEZUVIULUI 78 B-DUL DUNAREA NR. N 1    40

STR. BRĂILEI B-DUL DUNAREA 31 STR. ALEXANDRU CERNAT                  AP. 60

LIVEZENI         3

TECUCI          1

PORTULUI 52 - B STR ZIMBRULUI STR SATURN STR SPIRIDON         2

STR OCTAV BANCILA SIDERURGISTILOR NR BL. M4A, SC 4. AP. 101 8-DUL GALAȚI                       62

GR IVITEI NR 1 DIMITRIECANTEMIR NR GRADINA VECHE NR 116 SIDERURGISTILOR              59

B-DUL PORTULUI          MĂLINĂ 2, SC 85

SIDERURGISTILOR

FURNALISTILOR NR STR

B-DUL DUNAREA NR. BL

STR UNIVERSTATII B-DUL MAREA UNIRE NR 2 TRAIAN B-DUL DUNAREA NR STR TECUCI          1

B-DUL DUNAREA

TECUCI

STR ALEXANDRU CARNABEL

B-DUL SIDERURGISTILOR NR. 9 G. BL. TRONSON 4, PARTER, LOT 3 PORTULUI

MOVILEI

STR CEZAR

FURNALISTILOR NR

NICOLAE ALEXANDRESCU NR 1 DECEMBRIE VIZANTEA 14 FURNALISTILOR BRĂILEI 244- C. PARTER COMERCIAL GĂRII NR          2

BRĂILEI          PARTER COMERCIAL

BASARABIEI NR 132 STR ARCAȘILOR

DRUMUL VIILOR NR HENRY COANDA NR   CĂMIN NEFAMILISTI     AP 41 42

FURNALISTILOR       BL

STR TECUCI

ALEEA METEO 1 I STR CONSTANTIN LEVADITTI NR BL NUFĂR 2.

STR EMIL RACOVITA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Mstr.gheorghedojanr

FURNALISTILOR NR

STR RIZERNR 35 - A

7767/ 17 08 2009

7765/ 17 08 2009


113/1801 2010

114/1801 2010

118/1801 2010

110/1801.2010

388/2501 2010

492/26 01.2010

493/26.01.2010

494/2601 2010

489/26 01.2010

236/21 01 2010

487/2601 2010

488/26.01.2010

495/26 01.2010

116/1801 2010

511 / 29 01 2010

510/29 01 2010

238/21 01 2010

513/2901 2010

115 /18.01.2010

117 /18.01.2010

108 /18.01.2010

121 /18.01 2010

111 /18 01 2010

1595 / 01.03.2010

1599/01.03.2010

1569 / 01 03 2010

1907 / 03.03 2010

1593/01.03.2010

1906 / 03 03 2010

1905/03032010

1600/0103 2010

1590/01 032010

1591 /01 03 2010

2283/ 15.03 2010

2160/ 11 032010

2280/ 15 03 2010

2713/25032010

2712/25.03.2010

2284/ 15.03 2010

2714/25032010

513/29.01 2010

512/2901 2010

515/29.01.2010

562 / 01.02.2010 623/03 02 2010 119/1801 2010

112/1801.2010 237/21.01.2010

561 /01 02 2010 1546 / 23 02 2010

496/2601 2010

3380/21 04.2010 3385/21.042010 6222/14.07.2010 2893/01.042010 I 2148/09.03 2010 2957/07.04 2010 490/26.01.2010 2892/01 04 2010 2894/01.04.2010 3233/ 16 04.2010 3231 / 16 04.2010 2956/07.04.2010 3046/13.04.2010 3234/16 04.2010 3232/ 16 04 2010 3230/16.04.2010 2546 / 20.04.2010 1592 / 01 03.2010 3047/13.04.2010 3471 /28.04.2010 2895/01.04.2010 3422 / 23.04.2010 2844/15.06 2010 (20 8171 /27.08.2010 3381 /21.04.2010 3382/21.042010 3382/21.04 2010 3384 / 21.04 2010 1598/01.032010 3386 / 21 04.2010 3428 / 26.04 2010 3470 / 28 04 2010 3430 / 26 04 2010 3431/26 04 2010 3429 / 26.04 2010 2279/15.03 2010 3475 / 28.04 2010 3472/28 04.2010 4139/18 05 2010 4008/13.05 2010 4132/ 18.052010    |

4136/ 18 052010 4135/ 18.05 2010 4131 / 18 05.2010 4128/ 18 05 2010 4140/ 18 05 2010


3474 / 28 04 2010

3473 / 28 04 2010 1594/01 03 2010 3508/29 04 2010 3507 / 29 04 2010


STR. ALEXANDRU DA VILA NR 2 C, BLOC C13- CĂMIN 96 LOCURI

STR. ALEXANDRU DA VILA NR 4Ar BLOC C9 - CĂMIN 98 LOCURI


STR. ARCAȘILOR NR 131

STR. CASTRUL ROMAN NR. 28 - E

STR DRUMUL DE CENTURA NR 136-B

STR LUNCA ȘIRETULUI NR 57

B-DUL DUNAREA NR 24, BL. 05, SC 2, AP. 78


STR SIDERURGISTILOR NR 45-H

STR SIDERURGISTILOR NR 45-F

STR SIDERURGISTILOR NR 45-D

STR MAIOR IANCU FOTEA NR 44. AP 5


B-DUL DUNAREA NR. 90. BL. E 14, SC. 2, AP 50

STR DRUMUL VIILOR NR 47-C

STR. VEZUVIULUI NR. 72

STR. NICOLAE LA0IS NR 1 - A

STR TRAIAN NR. 439- E

STR. TRAIAN NR. 226 - B

B-DUL GALAȚI NR. 3E

STR LABIRINT NR. 5, AP. 1

STR FEROVIARILOR NR. 7 B

STR TINERETULU11, NR. 20 - A

B-DUL GEORGE COSBUC NR 60-A.BL COLIBRI, ET 3.AP.13

STR UNIRII NR. 129

STR. GĂRII NR. 55, AP. 4

STR NICOLAE MANTU NR. 23 - A

STR. DEMOCRAȚIEI NR. 9, AP. 6

STR CALUGARENI NR 7, BL. P3, SC 2, AP. 64

STR. GRADINA VECHE NR 83, AP 3

STR DRUMUL VIILOR NR. 251

STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL NR 13.AP.1

STR STIINTEI NR. 11-B

STR TUNELULUI NR. 45-K

STR. IONEL FERNIC NR. 18 - C

STR. TRAIAN NR.226-A

STR. TRAIAN NR 266-8

B-DUL DUNAREA NR. 76, BL. E12, SC 1,AP 39

STR. OVIDIU NR. 15, BL. LC5, SC. 3, AP 112

STR. ENERGIEI NR. 18

STR. ARCAȘILOR NR 75 - B

STR . TUNELULUI NR. 45-P

STR. DRUMUL VIILOR NR 37-C

STR. TECUCI NR. 58, AP. 4

STR. FEROVIARILOR NR 7-B

STR. TRAIAN NR 61 - D

STR. TECUCI NR.227-E

STR. POSTA VECHE NR. 2, AP 1

B-DUL MILCOV NR. 40 - A. CORP 1

STR. GĂRII NR. 55. AP. 8

STR. CASTRUL ROMAN NR. 28-A

STR. BRĂILEI NR. 144

STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL NR. 5, AP. 1

STR ARCAȘILOR NR. 99

STR. DR. PETRU GROZANR 1-F

STR. ARCAȘILOR NR. 69 - D

STR. ALEXANDRU MORUZZI NR. 5-A

ALEEA 5, NR.6-A

STR MIHAI BRAVU NR 38, AP. 1

STR. TECUCI NR 123, AP. 2

B-DUL MAREA UNIRE NR.21.BL. U6, SC.2, AP. 40

STR ARCAȘILOR NR. 88 - S

STR GĂRII NR 49-A

STR MIHAI BRAVU NR 46, AP. 2

B-DUL GEORGE COSBUC NR 19-B

B-DUL MILCOV

STR. DRUMUL DE CENTURA NR 110-F

STR. BARILEI NR 134-D

STR. TRAIAN NR. 61 - H

STR TECUCI NR. 63

ISTR TECUCI NR 53

I STR. IOAN CETATIANU. NR. 9

I STR. DRUMUL DE CENTURA NR 56-C

ISTR FRUNZEI NR. 114-A

ISTR ARCAȘILOR NR.87-B

ISTR ARCAȘILOR NR.74-A

ISTR ARCAȘILOR NR 151 -A

ISTR. BUCOVINEI NR. 51

I B-DUL DUNAREA NR. 92, BL E 17, AP 44

ISTR. SATURN NR. 3- P

ISTR. NUCULUI NR. 1 -A

ISTR FURNALISTILOR NR.9-A

I STR TECUCI NR. 195

I STR. CALUGARENI NR. 7, BL. P3. SC 3. AP 71

ISTR ARHIPELAG NR. 6

I STR. MACEDONA NR. 5, COMPARTIMENTUL 1

I STR UNIRII NR. 180-A

I STR. TECUCI NR 157 - B

I STR.TECUCI NR.157-A

I STR. MACEDONA NR. 5, COMPARTIMENTUL 3

I STR. TECUCI NR.42, AP. 8

ISTR. ALEEA TRANDAFIRILOR NR 3. AP. 1

ISTR. V. A. URECHIA NR. 5 - B

ISTR TECUCI NR. 134-B

I STR. SIDERURGISTILOR NR 45 - H

ISTR. SATURN NR. 3 - E

ISTR. GHEORGHE DOJA NR 75

I STR. BRĂILEI NR. 253 - B

ISTR BRĂILEI NR. 253 - D

ISTR ALEXANDRU CERNATNR 231

ISTR BRĂILEI NR 6 - A

ISTR. I RAIAN NR. 389, «<■'. I

ISTR MAVRAMOL NR 2. AP 2

IsTR. ARCAȘILOR NR 147

I STR. G-RAL ALEXANDRU CERNAT NR. 19. AP. 4

I STR. BASARABIEI NR 121 - D

| STR ARCAȘILOR NR 105


4009/ 13 05 2010 4010/ 1305 2010 4014/ 13 05 2010 4016/1305.2010 4013/ 1305 2010 4006/1305 2010 4007/1305 2010 4130/1805 2010 4133/ 1805 2010 4138/ 1805 2010 4134/ 1805 2010 4143/ 18 05 2010 4142/18 05 2010 4129 /18.05 2010 4011 / 13052010 4606 / 03 06 2010 4141 / 18.05.2010 4609 / 03 06 2010 4610 / 03.06.2010 4608 / 03 06.2010 4600 / 02.06 2010 4603 / 02.06 2010 4607 / 03 06.2010 4611 / 03.06.2010 4612 / 03.06.2010 4732 / 08 06.2010 4601 /02.06.2010 4602 / 02.06.2010 4691 /07 06.2010 4774/11.06.2010 8575 / 07.09.2010 4773/11 06 2010 4733 / 08 06.2010 4730 / 08 06.2010 4012/13 05 2010 4838/15 06 2010 4839/15 06 2010 5098 / 23 06 2010 4840/1506 2010 6543 / 06 07 2010 6546/06.07 2010 6538 / 06.07 2010 6542/06.07.2010 6518/29.06.2010 6541/06.07.2010 4137/18.05 2010 6545 / 06.07.2010 6544 / 06 07.2010 6701/12.07 2010 4837/15.06 2010 6787/ 14 07 2010 6789/14.07 2010 6700/12 07.2010 5619 / 29 06.2010 6940/21 07.2010 6935 / 21 07.2010 6788/14 07.2010 6936 / 21.07.2010 6937 / 21.07.2010 6539 / 06 07.2010 6993 / 26.07.2010 7020/27.07.2010 6789/14 07.2010 6785/14.07.2010 5352/16 06.2010 6702/12.07.2010 6703/12.07.2010 6939 / 21 07.2010 6974 / 22 07.2010 7290/11.08.2010 7293 /11.08 2010 7405/18.08.2010 7406/18 08.2010 7295/11.08 2010 7291/11 08 2010 7408/18 08.2010 7409/18.08.2010 7521 / 31.08.2010 7528/31.08.2010 7527/31 08.2010 7526/31 08.2010 7525 / 31.08.2010 7524/31 08 2010 7410/18 08 2010 7411/18 08 2010 7407/18 08 2010 7505 / 31 08 2010 7522/31 08 2010 7292 /11.08.2010 7523/31.08 2010 7296/11.08.2010 7294/11.08 2010 6688/12.07 2010 6689/12.07.2010 6690/12.07.2010 6691 /12 07 2010 6692/12 07 2010 6693/12 07.2010 6694/12 07.2010 6695/ 12 07 2010 6696 / iz U < ,2v IU 6697/12 07 2010 6698/12 07 2010 6699/ 12 07 2010 8104/15 09 2010 7585/03 09 2010


STR TECUCI STR. TRAIAN 63 STR. PRUNARI ARCAȘILOR NR 92 CALUGARENINR        SC 70

STR STR STR ALEEA BRAVILOR NR 21 STR TRAIAN STR SERII NR 1 STR TECUCI 42 6 STR CONSTRUCTORILOR NR STR STR TRAIAN NR       4

ALEEA PLATANILOR

STR TRAIAN NR STR DRUMUL VIILOR STR

STR. FURNALISTILORNR

STR

STR. TRAIAN NR 429 G UNIRII 210 STR STR            149

STR BUCUREȘTII NOI 72 A STR                A

ARCAȘILOR NR 87 CASINNR 18 STR NICOLAE MANTU 69 ALEEA METEO 11 NICOLAE MANTU NR 67 NICOLAE MANTU NR 71 NICOLAE MANTU 61 TRAIAN          2

ALEXANDRU MORUZZI AP. 2 AGRICOLA 4 NARCISELOR 51 ARCAȘILOR GHEORGHE ASACHI B-DUL DU NAREA NR E 22 ALEEA ROMANA 14 STR. 1                    E 194

ALEEA CRIVATULUI STR. A. URECHIA OCTAV BANCILA STR. ARGEȘULUI STR. TECUCI 1      4

STR. ARHIPELAG UNIVERSITĂȚII NR 3 STR. FRUNZEI TRAIAN STIINTEI 8

ALEEA TRANDAFIRILOR        2

B-DUL DU NAREA             109

OTELARI LOR G-RAL ALEXANDRU           164, AP. 3

STR. DEMOCRAȚIEI NR 2 MOVILEI NR 4 ALEEA PLATANILOR 6 DRUMUL CENTURA STR          COLUMB

STR.                       4

NICOLAE BALCESCU STR. OCTAV BANCILA B-DUL DUNAREA NR. BL        1. AP 39

B-DUL DUNAREA NR.              1, AP 40

B-DUL GALAȚI         G SC 61

STR MALUL BRATES NR 21 B-DUL GALAȚI

STR. MIHAI BRAVU

ANGHELSALIGNYNR.

GALAȚII NOI 6 B-DUL GALAȚI B-DUL GALAȚI SIDERURGISTILOR SIDERURGISTILOR 53 OR CALEA PRUTULUI NR 70 STRUNGARILOR STR. STRUNGARILOR STR. STRUNGARILOR STR. STRUNGARILOR B-DUL SIDERURGISTILOR NR 49 - C B-DUL SIDERURGISTILOR NR 51 B-DUL GALAȚI      BL G   AP 63

STR. MAGAZIILOR    20

STR. TRAIAN AP 4 STR. DANAILA NEGOITA 31 DN 2 B         129 4 200

STR. ENERGIEI BL 10  AP 60

STR. ALEXANDRU CERNAT   106

STR. NICOLAE DELEANU NR  CĂMIN

STR.        DELEANU     CĂMIN

STR NICOLAE DELEANU NR 9 BL A NICOLAE DELEANU NR 11 BL B STR NICOLAE DELEANU NR 13BLC STR        DELEANU NR 19 BL D

STR        DELEANU   30 BL F

STR NICOLAE        NR 28 BL G

STR STR NICOLAE DELEANU NR 24 BL I STR NICOLAE DELEANU NR 15 BL J STR NICOLAE DELEANU NR 17BLE STR. CR PETRU GROZA STR URECHIA NR 22

6695 / 12.07 2010 8143/21 09 2010 8207/26 092010 8144/21 092010 8210 / 28 09.2010 8209/28 092010 8252/05 10.2010 8257/05.10 2010 8206/28 09.2010 8213/26 092010 8278/07 102010 8298/08 102010 8254/05.10 2010 8255/05 102010 8208/28 09 2010 8349/13 102010 8334/12 1 02010 8333/12 102010 3509/29 04.2010 8256 / 05 10.2010 8347/13 10 2010 8414 /19.10 2010 8345/13102010 8253/05.102010 8427 / 20.102010 8418 / 20.10.2010 6348/13.10.2010 6425/20.10.2010 6424 / 20 1 0 2010 8420/20102010 7584/03.09 2010 8417/20102010 8419/20 102010 8426 / 20 10 2010 8507 / 28 102010 8421 / 20.10 2010 8566 / 01.11 2010 6568 / 01 11 2010 8562 / 01 11 2010 8506 / 28.10 2010 8564/01.11 2010 8567/01.11.2010 8624/10 11.2010 8623 /10.11.2010 8618 / 08 11 2010 8617 / 08 11 2010 8616 / 08 11 2010 8615/08 11 2010 8612 / 08 11 2010 8613 / 08 11 2010 8614 / 08 11 2010 8571 /01 11 2010 8565 / 01.11 2010 8625 /10.11 2010 8487 / 25 1 0 2010 8716/16.11 2010 8423/20 102010 8422/20.102010 6539 / 06.07 2010 8739/18.11.2010 8784/22.11.2010 8791 /22.11.2010 8786 / 22.11.2010 8789/22 11 2010 8782 / 22 11 2010 8781 / 22 11 2010 8834 / 30.11.2010 8792 / 22 11 2010 8780 / 22 11 2010 8825 / 29.11.2010 8826 / 2911.2010 8828 / 29 112010 8857/03.122010 8956/07 12.2010 1248/17 02.2010 2715/25.03.2010 8856/03.12.2010 8858/03.12.2010 8788/22.11.2010 8967 / 09.12.2010 9042/16.12.2010 8859 / 03.12 2010 8968 / 09.12 2010 9053/16.12 2010 9052/16 12 2010 9041 /16.12 2010 8969 / 09 122010 8966 / 09 12 2010 8827 / 29 11 2010 8783/22 11 2010 8785 / 22 11 2010 3860 / 03 12 2010 8957/07 12 2010 9229 / 30 12.2010 8428 / 20 10 2010 9262/3012 2010 9267 / 30.12 2010 8346 / 13.10 2010 8790/22 11 2010 6697/12 072010

12 2010 8563 / 01 11 2010 514/29 01 2010 491 / 26 01 2010 9040/16 02 2010 1597/01 03 2010


NICOLAE DELEANU BL G DOMNEASCA NR      4

STR OLTULUI MALUL BRATESNR STR STR DOGARIEI         2

B-DUL DUNAREA              77

DRUMUL VIILOR NR DRUMUL VIILOR NR STR DRUMUL VIILOR 48 D NICOLAE MANTU NR 67 STR. GRADINA VECHE 104 A STR ALEXANDRU VLAHUTA ALEXANDRU VLAHUTA NR REGIMENTUL 11 ȘIRET VIITORULUI 16 B-DUL MAREA UNIRE B-DUL MAREA UNIRE SIDERURGISTILOR BL. M5A AP 139 PIETIINR 19 CALISTRAT HOGAȘ NR 6 STR GRADINA VECHE 93 GAROFITEI 7 CLUJ                    39

STR. TINERETULUI            LG2

DRUMUL VIILOR NR STR.           17

ANUL REVOLUȚIEI STR. STR. BRĂILEI STR. ARCAȘILOR 145 STR. DRUMUL         103

STR. DRUMUL VIILOR    105

OLTENIȚA 14 A GAROFITEl 29 STR DANAILA NEGOITA DOMNEASCA NR. BL. 20 APART, AP 2 STR. VICTOR VILCOVICI TUNELULUI 45 B STR ARCAȘILOR 40 B-DUL SIDERURGISTILOR                136

B-DUL SIDERURGISTILOR              203

B-DUL SIDERURGISTILOR B-DUL SIDERURGISTILOR STRUNGARILOR NR B-DUL SIDERURGISTILOR NR 1 DECEMBRIE STR             NR

GORUNULUI

STR B-DUL MILCOV DO8ROGEI STR. SPĂTARULUI          5

STR STR. DANAILA NEGOITA

STR DANAILA NEGOITA

STR DANAILA NEGOITA NR STR. DOMNEASCA

STR. ENERGIEI 20 A B-DUL SIDERURGISTILOR

REGIMENTUL 11 STR. PETRU GROZA

B-DUL DUNAREA. NR

B-DUL DUNAREA. STR UNIRII

B-DUL          NR

REGIMENTUL 11 ROMANA

STR. ROMANA NR

ROMANA NR

STR. AVIATORILOR ALEEA GORUNULUI ALEEA STR MIHAIL SADOVEANU STR. ANGHEL SAL1GNY NR 76 STR ALEXANDRU VLAHUTA NR. 15 STR ARCAȘILOR 53 A STR. DANAILA NEGOITA 2 STR. LUCEAFĂRULUI 2 B STR. GĂRII          3

GEORGE ENESCU AP 1 VADUL        BLOC HIGA NR 9

VADUL        BLOC HIGA NR 9

DRUMUL VIILOR 103 A ROMANA           AP 120

ALEEA MARGARETELOR 6 GERULUI 4 TOMIS 19A ANGHEL SALIGNY 79 C STR LUNCA ȘIRETULUI 71 NICOLAE DELEANU NR           35

ZIDARILOR 3 BIS SI TINERETULUI        BL LG1

FRUNZEI NR 12A B-DUL DUNAREA 96 B STR. NICOLAE BALCESCU NR STR.                          4

STR NICOLAE DELEANU NR I STR. B-DUL                NR 188

COMBINATULUI   10

B-DUL H. COANDA          CĂMIN NEFAMILISTIMEHID 16

ALEXANDRU DAVILA NR 8 STR. COL. NICOLAE HOLBAN        8

120/18.01.2010 8787/22.11.2010 4731 / 08.06 2010 6540/06.07 2010 6938/21.07 2010 8145/21.09.2010 9265 / 30.12.2010 9264/ 30 12 2010 8570/01 11.2010 8569/01.11.2010 9043/ 16 12.2010 9044/ 16 12.2010 9046/ 16 12.2010 9045/ 16.12.2010 9047/ 16 12.2010 9048/ 16.122010 9049/ 16 12.2010 9050/16.12.2010 9051 /16.12.2010


236/18.01.2011

238/18.01.2011

240/1801.2011

242/18.01.2011

237/18.01.2011

243 / 18.01.2011

617 / 01.02.2011

616 / 01.02.2011

597/01.022011

598 / 01.02.2011

625/03.02.2011

624/03.02 2011

718/08.02 2011

719/08.02.2011

868/16.02 2011

872/16.02.2011

870/16.02.2011

874 /16.02.2011

875/16 02 2011

869/16.02.2011

474/25.01.2011

473/25.01.2011

239/1801.2011

241 /18.01.2011

871 /16 02.2011

876/16.02.2011

873/16.02.2011

877/16.02.2011

954/28.02.2011

956 / 28.02.2011

955/28.02.2011

1059/09.03.2011

1071 /09.03.2011

1073 / 09.03.2011

1056/09.03.2011

1055/09.03.2011

1054/09 03.2011

1072 / 09.03.2011

877/16.02.2011

1058/09.03.2011

1057 / 09.03.2011

1081 /14 03.2011

1134/15.03.2011

1133/15.03.2011

1160/21.032011

1326/21.03.2011

1319/31.03.2011

1327/31.03.2011

1329/31.03.2011

1328/31.03.2011

1324/31.03.2011

1176/22.03.2011

1325/31.03.2011

1384/05.04.2011

1440/12.04.2011

1439/12.04.2011

1175/22.03.2011 2160/12.05.2011

2161 /12.05.2011

1430/08 04.2011

1441 /12.04.2011 1174/22 03.2011 I 1176/22.03.2011 2284/24.05.2011 2287/24.05.2011 2286/24,05.2011 I 2283/24.05.2011 2290/24.05.2011 2294/24.05.2011 2295/24.05 2011 I 2293/24.05.2011 I 2274/24.05.2011 2288/24.05.2011 2291 /24.05.2011 2292/24.05.2011 2296 / 24.05.2011 2297/24.05.2011 2289/24.05.2011 2507 / 02 06.2011 RE\| 2513/02 06.2011 REM 2511 / 02.06.2011 2505/02.06.2011 2294/24 05 2011    I

2512/02 06.2011    |

2508/02.06.2011 2506/02.06.2011    |


STR. BRĂILEI NR. 229

STR. GĂRII NR.18A

STR. NICOLAlE MANTU NR 61 A

STR. SFANȚUL SPIRIDON NR. 41, AP. 1

STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL NR 80, AP. 2

STR COL NICOLAE HOLBAN NR. 16, AP. 2

STR. ANA IPATESCU NR. 5 , CĂMIN SNDG 2

STR. ANA IPATESCU NR. 3 , CĂMIN SNDG 1

STR PICTOR IOSIF ISSER NR 2B, CĂMIN 2

STR. PICTOR IOSIF ISSER NR 2A, CĂMIN 1

STR PESCĂRUȘULUI NR 1 A

STR ROȘIORI NR. 29 M

B-DUL MILCOV NR. 38 A

STR. INDEPENDENTEI

STR DOMNEASCA NR 189

STR. STRUNGARILOR NR. 4 - G

B-SUL GEORGE COSBUC NR. 3 B

STR.RIZER NR.35D

STR. PRUNARI NR. 10A

STR. CALEA PRUTULUI NR. 300

STR. FEROVIARILOR NR. 8 D

STR. GEORGE BACOVIA NR. 11 A

STR. CARDAS AGRICOLA NR 11

STR. GĂRII NR. 19. AP. 1

STR. TUNELULUI NR. 57-R

STR. BRAILEI NR. 3-A

STR. LUNCA ȘIRETULUI NR 89

STR. ALBA IU LI A NR. 44 A

STR. ȘOIMULUI NR. 6

STR. ANUL REVOLUȚIEI 1848 NR. 73 A

STR. BRAILEI NR. 175

ISTR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 14 B

ÎSTR. NICOLAE LABIS NR. 16

B-DUL MILCOV NR. 40 B, COMPARTIMENT 2

STR. GĂRII NR. 55, AP. 1

STR. GĂRII NR.55, AP. 5

STR. DR. PETRU GROZANR. 1 N

STR NĂVODULUI NR. 5

STR. GĂRII NR. 8

STR. CRISTOFOR COLUMB NR. 26, AP. 3

B-DUL DUNAREA NR. 64, BL. G 24, SC 1, AP. 41

STR. LUNCA ȘIRETULUI NR. 89

STR. CRISTOFOR COLUMB NR. 49, AP. 1

STR. CETATIANU IOAN NR 5 F

STR DRUMUL VIILOR NR. 37 H

ALEEA CASTANILOR NR. 5

ALEEA MĂLINILOR NR. 12

STR. MALUL BRATES NR 52 E

STR. DR. PETRU GROZA NR. 15 - H

PASAJUL BERZEI NR.4A

STR. GEORGE BACOVIA NR. 2 A

STR. FOCȘANI NR.11A

STR. MALUL BRATES NR. 52 D

STR. IORDAN CHIMET NR. 7

STR. IORDAN CHIMETNR. 10

STR. CETATIANU IOAN NR. 5C

STR. CETATIANU IOAN NR. 5 D

ALEEA MĂLINILOR NR. 12

STR. TRAIAAN VUIA NR. 21, S 1

STR. PRUNARI NR. 10 B

ALEEA CEFERIȘTILOR 3, NR. 5

STR . TRAIAN NR. 390 F

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 182 A

STR. INCUBATORULUI NR. 11 B

STR. CEZAR NR. 10, AP. 3

STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 2 B

STR. DANAILA NEGOITA NR. 27

ALEEA ZIMBRRULUI NR. 1

ALEEA PLATANILOR NR. 8

STR. LOCOMOBILEi NR. 20

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 21, SC. 9, AP 1

STR. PORTULUI NR. 52 A

STR. VEZUVIULUt NR. 78

ALEEA IORDAN CHIMET NR. 9

STRADA FAGULUI NR. 10

STR. PORTULUI NR. 63, AP. 40

STR. BASARABIEI NR. 45 A

STR. BRAILEI NR. 153

STR. CETATIANU IOAN NR. 7 A

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 78, AP. 8

ALEEA PAUL BUJOR NR. 12

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 21, SC. 9, AP. 1

ALEEA LILIACULUI NR. 11

STR. ARCAȘILOR NR. 78 A

STR DR. RAUTU NR. 46

STR. PAN Al T ISTRATINR. 1

STR. DANAILA NEGOITA NR. 20

STR. TECUCI NR. 58, AP. 1

DANAILA NEGOITA NR. 16

STR. FILESTI NR. 2B

STR. TUNELULUI NR. 100

ALEEA PAUL BUJOR NR. 8

STR. DRUMUL DE CENTURA NR 104B

STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 12, BL S 9. AP. 142

ALEEA TRESTIILOR NR. 16

ALEEA ZIMBRULUI NR. 9 A

STR. BRAILEI NR.68S 1

ISTR. GEORGE BACOVIA NR. 14

STR DIMITRIE BOLINTINEANU NR 3

| STR. LUNCA ȘIRETULUI NR 61 C

STR. GLORIEI NR. 7A

STR TECUCI NR. 58, AP. 1

STR NICOLAE LABIS NR. 18

B-DUL MAREA UNIRE NR. 3 B

| STR ARCAȘILOR NR. 42 H

2412/30.052011                                               STR LEONIDAZAMFIRESCU ELIZA NR 37

2411/30 05.2011                                                 STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR 39

STR STR. RADU NEGRU   40 A

STR RADU NEGRU   40 B

STR DANAILA STR DANAILA NEGOITA 31 A

2630/14.06.2011                                               STR DUMBRAVA ROȘIE NR 8A

ALEEA PAUL BUJOR 16 CETATIANU IOAN NR 7C STR CETATIANU IOAN 7 O -                                                ALEEA INDUSTRIILOR NR 9

INDUSTRIILOR NR 6 -                                                ALEEA INDUSTRIILOR NR 4

ALEEA INDUSTRIILOR    13

ALEEA INDUSTRIILOR    15

ALEEA INDUSTR IILOR ALEEA I NDUSTR IILOR / 27 06 2011                                                    ALEEA I NDUSTR IILOR NR 4

91 ALEEA IORDAN CHIMET 16 STR DRUMUL VIILOR 37 J STR. ENERGIEI NR 22 C STR 1 DECEMBRIE 1918    10 A

MALUL BRATES NR 22 ALEEA INDUSTRIILOR NR. 5 CASIN STR. V A URECHIA NR 2 C MIHAI BRAVU NR

3042/12.07 2011                                                    STR. L CARAGIALE NR. 23, AP 1

3043/                                                       ALEEA IORDAN

3044/12 07.2011                                                         OVIDIU NR                      5. AP 109

3045/12.07 2011                                                      CARAIMAN NR

3046 /                                                               ARCAȘILOR

3047/ 12.07 2011                                                        STR.

3048/ 12 07.2011                                                        STR.

3049/ 12 07 2011                                                      CALUGARENI NR.

3050/12                                                        B-DUL DU NAREA BL 1. ET 5, AP 98

3051 /                                                               LĂCĂTUȘILOR          E SC

3052/12 07.2011                                                         OLTULUI NR.                    AP. 46

ARCAȘILOR 44 A STR NICOLAE BALCESCU 22A B-DUL GEORGE COSBUC NR 242 B-DUL GEORGE COSBUC NR 117 STR. 24 IANUARIE          3

STR. 24 IANUARIE

24 IANUARIE NR. 23. AP. 4

3222 / 28 07.2011                                                    B-DULSIDERURGISTILOR 30, BL SD4, SC.4, ET. 5, AP 91

STR. 24 IANUARIE

STR.

STR. TRAIAN NR 453A STR. CRINULUI 12 A STR. ARCAȘILOR NR 62 STR MIHAI EMINESCU 38

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HcALEASMARDAN NR. 99

STR. CICERO 18   2

3548 / 09.08.2011                                                 STR. DOMNEASCA         3

STR. ARCAȘILOR ROMANA NR. LC TECUCI NR 235 D

STR

3626/18.08.2011                                                   DR PETRU GROZANR. 10G

PRUNARI 21 A STR. MALUL BRATES NR.40 C

3893/25 08.2011                                                    B-DUL SIDERURGISTILOR 20, BL I2, SC. 1 DEMISOL. AP 204

4270 / 26.09 201                                                  STR. ALEXANDRU VLAHUTA NR 8 B

STR. DANAILA NEGOITA 45 A .09 2011                                                    STR. DANAILA NEGOITA 45 B

STR. BRĂILEI    278

STR. OLTULUI    29 S1

STR. V URECHIA STR COLECTIVIȘTILOR B-DUL MAREA UNIRE NR 3 C STR PRUNDULUI 21 A

3921/29 08.2011                                               STR ALEXANDRU VLAHUTA NR. 1 C

STR G-RAL ALEXANDRU CERNATNR 69A STR FOCȘANI NR. 10 A STR ZINELOR NR ALEEA IORDAN CHIMET NR 8 ALEEA MAVRAMOL 2 B ALEEA CEFERIȘTILOR 2    1 A

4460 / 17 10 2011                                                    STR. NICOLAE MANTU

ZIMBRULUI 39 C ALEEA TRESTIILOR 6 VICTOR             1 B

STR. STADIONULUI 33 STR. GRADINA VECHE STR. GR ADINA VECHE N R 28 CRINULUI NR. 9 A VIITORULUI NR. 10 A STR MARINARILOR NR 15 A STR TRAIAN NR 429 H STR PICTOR IOSIF ISSER 12 D STR CALEA PRUTULUI 158 STR. ROMANA NR. SC STR FAR ULUI NR 34. AP 2 STR TUNELULUINR 45 M ALEEA IORDAN CHIMET NR 28 STR GĂRII          6

STR ALEEA CASTANI LOR DRUMUL DE CENTURA NR 194C

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■aleeacastanilornr 3 4641 / 08 11 2011                                                              RESSU 10 S1

TRAIAN NR 444 E

4691 /15.11 2011 4692/15.11 2011 4689/1511 2011 4693/15.11.2011 4694 /15.11 2011 4690/15.11.2011 4782/29.11.2011 4780/29.11.2011 4854/13122011 4855 /13.12 2011 4856/13 12 2011 4857 /13.12 2011 4858/13.12.2011 4859/13.12 2011 4942/20.12 2011 4941 / 20.12 2011 4781 / 29.11 2011 4779 / 29.11.2011 4460/17.102011 4454/17.10.2011

74/16.01.2012 62/16.01.2012 72/16.01.2012 73/16.01.2012 71 /16.01.2012 63/16.01 2012 64/16.01 2012 65/16.01.2012 66/16.01.2012 67/16.01.2012 68/16.01 2012 69/16.01 2012 70/16.01.2012 61 /16 01 2012 60/16.01.2012 59/16.01.2012 75/16.01.2012 76 /16 01.2012 92 / 20.01.2012 225 / 07.02.2012 261 /10.02.2012 399/28.02.2012 262/10.02.2012 272/15.02.2012 224 / 07.02.2012 402 / 28.02.2012 445/28.02.2012 410 / 28.02.2012 403/28.02.2012 404 / 28.02.2012 405/28.02.2012 406/28.02.2012 407/28.02.2012 408 / 28.02 2012 401 /28 02 2012 409/2802.2012 474/05.03.2012

521 /14 03.2012 516/14 03.2012 517/1403.2012 518 /14.03.2012 519/1403.2012 520/14.03.2012 522/14.03.2012 523/14.03.2012 808/18.04.2012 809/18.04.2012 810/18.04.2012 825/18.04.2012 818/18 04.2012 812/18.04.2012 819/18.04.2012 822/18.04.2012 771/11.04.2012 811/18.04.2012 823/18.04.2012 820/18.04.2012 813/18.04.2012 814/18.04.2012 815/18.04.2012 821/18.04.2012 816/18 04.2012 817/18.04.2012 899/03.05 2012 824/18.04.2012 840/23.04.2012 900/03.05.2012 901/03.05.2012 902/03.05.2012 898/03 05.2012 942/08.05.2012 944/08.05.2012 943/08 05 2012 945/08 05 2012 1076/21.05.2012 1206/06.06.2012 1276/13.06.2012 1271/11.06.2012 1272/11 06.2012 1202/06.06.2012 1203/06.06.2012 1204/06.06.2012 1205/06.06.2012 1331/21.06.2012 1330/21.06.2012


STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 170 C

STR DRUMUL DE CENTURA NR 170 A

STR. AVRAM IANCU NR. 24

STR. DRUMUL DE CENTURA NR 106

STR DRUMUL DE CENTURA NR. 106 A

CALEA SMARDAN NR. 20

STR. TECUCI NR. 231 G

STR CASTRUL ROMAN NR. 28 M

DRUMUL DE CENTURA NR 98 B

CART DIMITRIE CANTEMIR, STR. BERLIN NR. 19, BL. S5, TR. II, AP. 28

CART DIMITRIE CANTEMIR, STR. BERLIN NR. 21, BL S4, TR II AP. 28

CART DIMITRIE CANTEMIR, STR. BERLIN NR. 23, BL. S3, TR. II, AP. 28

CART DIMITRIE CANTEMIR, STR BERLIN NR. 25, BL S2, TR. II, AP. 28

CART DIMITRIE CANTEMIR, STR BERLIN NR. 27, BL S1, TR II, AP. 28

B-DUL SIDERURGISTILOR NR. 47

ALEEA CASTANILOR NR 7

STR. UNIRII NR. 36 A

ALEEA ARINILOR NR. 8

STR NICOLAE MANTU NR. 57

STR. ZIMBRULUI NR. 39 C

STR CASTRUL ROMAN NR. 28 L

ALEEA HORTENSIILOR NR. 14

ALEEA HORTENSIILOR NR. 18

ALEEA HORTENSIILOR NR. 20

ALEEA HORTENSIILOR NR. 16

ALEEA HORTENSIILOR NR. 12

ALEEA HORTENSIILOR NR. 10

ALEEA HORTENSIILOR NR. 9

ALEEA HORTENSIILOR NR. 8

ALEEA HORTENSIILOR NR. 7

ALEEA HORTENSIILOR NR. 6

ALEEA HORTENSIILOR NR.5

ALEEA HORTENSIILOR NR. 4

ALEEA HORTENSIILOR NR. 3

ALEEA HORTENSIILOR NR. 2

ALEEA HORTENSIILOR NR. 1

STR. FRUNZEI NR. 49 A

STR. MALUL BRATES NR. 52 C

ALEEA CRIVATULUI NR. 1, AP. 3

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 24 A

ALEEA IORDAN CHIMET NR 14 A

STR.PESCARINR 13

STR. GEORGE ENESCU NR. 13, AP. 2

STR. UNIRII NR. 144 A

ALEEA IORDAN CHIMET NR. 9 A

STR. TRAIAN NR.370C

STR. ARCAȘILOR NR.8J

STR. OTELARILOR NR. 30 C

STR. BRĂILEI NR. 197 E

ALEEA GORUNULUI NR. 10 A

ALEEA MOLIDULUI NR. 2

B-DUL MILCOVNR. 44 A

STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET NR. 50 S 2

ALEEA MOLIDULUI NR. 4

STR. PICTOR IOSIF ISSER NR. 24

STR. CASIN NR.22

B-DUL SIDERURGISTILOR NR. 6 A

STR. ARCAȘILOR NR 8 D

STR. BRĂILEI NR. 157 D

STR. TINERETULUI 1 NR. 18 B

STR. ANGHEL SALIGNY NR. 141, BL. 3B. SC 1, AP. 77

ALEEA ANEMONELOR NR. 14

STR. CARAIMAN NR. 7

STR. DOMNEASCA NR. 128, AP. 4

STR. TUNELULUI NR. 57 Q

STR. TECUCI NR 235-B

STR. TECUCI 235C

STR. TECUCI 235

STR. LUNCA ȘIRETULUI NR. 1-N

STR. LUNCA ȘIRETULUI NR. 1-0

STR. CRINULUI NR. 17

STR. LUNCA ȘIRETULUI NR. 1-M

STR.ARCASILOR NR. 50F

BULEVARDUL GEORGE COSBUC NR. 19A

STR. CRINULUI NR. 17-A

STR. DR RAUTUNR 20

STR. GENERAL ALEXANDRU CERNAT NR.44

STR. PORTULUI NR 5, AP. 8

STR. DOMNEASCA NR. 189

BULEVARDUL GEORGE COSBUC NR. 142

STR. TRAIAN NR. 31.AP1

STR FRUNZEI NR. 77

STR BRĂILEI NR163B

STR CEZAR NR. 10A

BLD. GALAȚI NR.4B

BLD. MAREA UNIRE NR. 3D AP. 1

STR. FEROVIARILOR NR 2C

ALEEA ANEMONELOR NR. 16

CETATIANU IOAN NR. 5G

DOMNEASCA NR. 95

STR TOMIS NR. 54

STR. IONEL FERNIC NR. 43 BL B7 AP 39

STR NICOLAE MANTU NR. 65

CALEA PRUTULUI NR. 70A PIAȚA RUȘILOR

ALEEA EMIL RACOVITA NR. 15

ARCAȘILOR NR. 48G

STR. BRĂILEI NR. 253A

ALEEA ARINILOR NR. 11

STR DANAILA NEGOITA NR. 29C

STR. DRUMUL VIILOR NR. 2C

STR. RIPEI NR. 15

STR. CETATIANU IOAN NR. 5H

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 104C

STR. DANAILA NEGOITA NR. 10B

STR DANAILA NEGOITA NR 10A

1299/19 06 2012 1298/19 06 2012 1318/20 06.2012 1297/19.06.2012 1301/19 06.2012 1300/19 06.2012 1302/19 06 2012 49/10 07 2012 50/10 07 2012 51/10 07 2012 56/10 07 2012 55/10 07 2012 53/ 10.07.2012 58/ 11 07 2012 54/ 10 07.2012 72 /12.07.2012 52 /10 07 2012 92/16.07.2012 772/11 042012 234/30.07 2012 235/30.07 2012 215/26.07.2012 216/26.07.2012 72/12 07 2012 282/06 08.2012 248 / 01.08.2012 335/1408.2012 368 / 21.08 2012 369 / 21.08 2012 352/17.08 2012 353/17 08 2012 397/27 08 2012 399/27.08.2012 398 / 27 08.2012 425 / 04 09.2012 451 / 06 09 2012 445 / 05 09 2012 446 / 05 09 2012 475/11 09 2012 447/05.09 2012 511 /1909 2012 512/19 09 2012 513/1909 2012 566/27 09 2012 565 / 27 09 2012 564 / 27 09 2012 563 / 27 09.2012 614/02 10.2012

618/05 10.2012 665/17 10.2012 514/19 09.2012 664/17 102012 722/25.10 2012 666 /18.10 2012 667/18 10.2012 845/02.11.2012 843/02 11.2012 841 7 02.11 2012 840/02 11 2012 871 / 07 11 2012 873/07 11 2012 842/02 11.2012 844/02.11.2012 872/07.11.2012 723/25.10.2012 846 / 02 11.2012 1430/28112012 1439/29.11.2012 1437/29.11.2012 1438/29 112012 1440 / 29112012 1431 728.11 2012 1362 / 26.11.2012 902 /14.11 2012 1635 / 20.12 2012 1514/06 122012 1639/20.12.2012 1651 721.12.2012 1596/14 12 2012 1636/20 12 2012 1638 / 20.12 2012 1637/2012 2012 1632/1912 2012 1597/14.12.2012 1634/20 12.2012 1595/ 14.12.2012 1594/ 14 12 2012 1486 / 04 12 2012 1485 / 04 12 2012 1640 / 20.12 2012

42/0801 2013 43/08 01 2013 210 / 04 02.2013 209/04 02.2013 199/31 01 2013 171 /28 01 2013 188/3001 2013 200/31 01 2013 189/3001 2013 16/ / 30.01.2013 124 /21 01 2013 123/21 01 2013 257/05 02 2013 312/12 02 2013 313/12.02 2013


STR TUNELULUI NR. 83A

STR MIHAI BRAVU NR 27 AP 2

STR TINERETULUI INR 16A

STR DR. PETRU GROZANR 15A

STR BRĂILEI NR 6AP 2

STR RAZBOIENINR 161A

STR NICOLAE LABIS NR. 29

BLD GEORGE COSBUC NR 4

ALEEA PLATANILOR NR 22

DR CONSTANTIN LEVADITTI NR 24B

STR ARCAȘILOR NR 88

STR DRUMUL DE CENTURA NR 100K

STR CONSTRUCTORILOR NR 18 G 2

STR LUNCA ȘIRETULUI NR 77

STR TRAIAN NR 301B

STR 1 DECEMBRIE 1918 NR. 12 BL. S9 AP 140

STR 9 MAI 1945 NR 37A

STR DRUMUL DE CENTURA NR. 34

ALEEA JDERULUI NR 11

STR. DRUMUL DE CENTURA NR 100C

ALEEA MĂLINILOR NR. 3

|STR FEROVIARILOR NR 8C

STR. TRAIAN NR 440D

STR. ARCAȘILOR NR. 87E

STR 8 MARTIE NR 35A

| EMIL RACOVITA NR 3

ALEEA CASTANILOR NR 10

BLD SIDERURGIST1LOR NR. 49D

STR. ING. ANGHEL SALIGNY NR 148A

STR. TRAIAN NR. 390G

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA NR 51 AP. 5

STR. GRIVITEI. NR 40. AP. 1

BLD. GEORGE COSBUC NR. 214

STR. DOGARIEI NR. 30

STR. COMBINATULUI NR 5H

STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 17A

STR. CRINULUI NR. 20

BLD. MILCOVNR 20B

STR. DRUMUL DE CENTURA NR 1N

ALEEA JDERULUI NR. 10

BLD. DU NAREA NR. 11 BL. A9 AP 72

STR. SF. SPIRIDON NR. 45 AP 3

STR AVIATORILOR NR 30B

STR. ION IONESCU DE LA BRAD NR. 30A

ALEEA STEJARILOR NR. 1

STR RADU NEGRU NR 40

STR SPĂTARULUI NR. 16 CORP C AP. 2

STR. ȘTEFAN CEL MARE NR. BA

ALEEA ARINILOR NR. 3

ALEEA METEO NR.9

STR. DOMNEASCA NR. 169

ALEEA STEJARILOR NR. 5

ALEEA CASTANILOR NR. 14

ALEEA BOHOCIU IOAN NR. 9

STR LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR 18A

STR COMBINATULUI NR. 9

STR. CRINULUI NR 20A

STR CASIN NR. 74

STR. NARUJA NR. 30

STR. ARCAȘILOR NR. 40B

ALEEA IORDAN CHIMETNR. 14B

ALEEA EMIL RACOVITA NR. 25

STR ALEXANDRU MORUZZI NR. 58A

ALEEA PLATANILOR NR. 53

STR NICOLAE MANTU NR 12A

STR. 8 MARTIE NR. 37

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 2C

STR. MALUL BRATES NR 24A

STR. CALEA PRUTULUI NR 83

I STR. STIINTEI NR 1

ALEEA MĂLINILOR NR. 6

STR. UNIRII NR 106

STR. BRĂILEI NR. 223

STR. ALEXANDRU MORUZZI NR 10 AP 3

I STR. DRUMUL VIILOR NR. 330

STR. ȘTEFAN PETICA NR 4A

STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 82

I ALEEA TEILOR NR 21

STR. CETAOANU IOAN NR 7F

STR. BASARABIEI NR 11 AP. 3

I ALEEA MĂLINILOR NR 21

I STR. DANAILA NEGOCIA NR. 22

I STR. BORZESTI NR 54

I STR. BORZESTI NR. 54A

I ALEEA LUMINIȘULUI NR. 12

I ALEEA PLATANILOR NR 20

I ALEEA METEO NR 4

I STR. ARCAȘILOR NR. 52A

I STR. CASTRUL ROMAN NR. 2C

I ALEEA LUMINIȘULUI NR. 13

ISTR. MORILOR NR 104

IB-DUL GEORGE COSBUC NR 40

I STR. MIHAI EMINESCU NR. 39 AP 1

I STR. TECUCI NR 58 AP 2

I STR. DR. NICOLAE ALEXANDRESCU NR. 108 AP 2

ISTR. BAZINUL NOU NR. 85 FOSTA BAIE AP. 1

ISTR.DR PETRU GROZANR. 5F

ISTR BRĂILEI NR. 36 AP 2

ISTR CETATIANU IOAN NR 2

IS1R BRAVILOR NR. 338

ISTR. TRAIAN NR. 439

■ ALEEA TEILOR NR. 19

I ALEEA SALCÂMILOR NR. 21

I B-DUL GEORGE COSBUC NR 251A BLOC ITALIAN 1 |STR TECUCI NR. 286A

314/12.02 2013

315/12 02 2013

316/12 02 2013

359/20.02.2013

374/25 02 2013

375 / 25 02 2013

376/25.02 2013

377/25.02.2013

416/04 03 2013

425/06 03 2013

448/11 03 2013

449/11 032013

451 /12.03.2013

461 713. 03.2013

462/1303.2013

463/13 03.2013

464/13 03 2013

591 / 25.03.2013

592/25.03.2013

593 / 25.03 2013

594 / 25.03.2013

595/25.03.2013

596 / 25.03 2013

1243/15.04.2013

1244 / 15.04 2013

1245/15.04.2013

1246/15.04.2013

1247/15.04.2013

1342 / 30.04.2013

1341 / 30.04.2013

1367 / 08.05.2013

1368/08.05 2013

1369/08.05 2013

1370 / 08.05 2013

1371/08.05 2013

1372/08.05.2013

1484/15.05.2013

1485/15.05.2013

1486/15.05 2013

1487 /15.05 2013

1488/15.05.2013

1489/15.05.2013

1490/15.05.2013

1598/21.05 2013

1749/04.06.2013

1771 /05.06.2013

1766/05.06 2013

1764/05.06 2013

1755/05.06.2013 R

1751 / 05.06 2013

1770/05.06.2013

1769/05.06.2013

1768/05.06.2013

1767/05.06.2013

1765/05.06.2013

1763/05.06.2013

1762/05 06.2013

1761 /05.06.2013 1760/05.06.2013 1752/05 06.2013 1753/05 06.2013 1754 / 05 06.2013

1756/05 06.2013

1757 / 05.06.2013

1758 / 05.06.2013

1759 / 05.06.2013

1884/17.06.2013

1885/17.06.2013

1886/17.06.2013

1887/17 06.2013

1888/17.06.2013

1889/17.06.2013

1890/17.06.2013

1891 /17.06.2013

1892/17.06.2013

1893/17.06.2013

1894/17.06.2013

1974/26.06.2013

1973/26.06.2013

1972/26.06 2013

2246/02.07 2013

2378/18.07.2013

2243/02.07.2013

2244/02.07.2013

2245/02.07.2013

2379/18.07 2013

2420/29.07 2013

2421 / 29.07.2013

2422/29.07.2013

2423/29.07.2013

2424/29.07.2013

2425/29.07.2013

2426/29.07 2013

2427/29.07.2013

2428/29.07.2013

2429/29.07.2013

2430/29.07.2013

2431 / 29.07.2013 2432/29 07 2013 2526/05 08 2013 252/ / 05.08.2013 2525/05.08.2013

2611 / 13 08.2013

2708/05 09.2013 2703/05.09.2013 2704/0509.2013


ALEEA JDERULUI 9 STR NAE LEONARD 29 STR Ml HAI BRAVU 38

STR. COMBINATULUI

STR VULTUR NR 31

STR           DOJA

STR

STR. TECUCI 247

STR

STR COMBINATULUI 9

ALEEA MĂLINILOR 24

STR BRĂILEI 270

STR. DOMNEASCA 54

STR. INCUBATORULUI 19

STR RAZBOIENI ALEXANDRU IOAN CUZA 12

STR

VADUL CARABUS NR 6A

STR. ARCAȘILOR

STR.

STR. DIMITRIE CANTEMIR NR 10A

STR. BRAȘOV 64A

STR DANAILA NEG OIȚA 45

STR. DRUMUL DE CENTURA 96

STR. PRUNDULUI 7

STR TRAIAN    3528

STR. TECUCI    292A

ALEEA FRASINILOR 2

CALEA PRUTULUI 56

B-DUL GEORGE COS BUC NR 251

STR. CAPITAN VASILE PANU 16

STR. TRAIAN

STR. NICOLAE ALEXANDRESCU 160

STR. DRUMUL VIILOR

STR TRAIAN

STR. TRAIAN

ALEEA PLATANILOR NR 36

STR. ARCAȘILOR 86A

STR ȘTEFAN CEL MARE 10

ALEEA PLOPILOR

ALEEA PLOPILOR

STR. DRUMUL DE CENTURA 240

B-DUL DUNAREA 9

STR. CETATIANU IOAN 7E

STR. TECUCI 227F

ALEEA LUMINIȘULUI NR 10

ALEEA LUMINIȘULUI NR 7

STR BUCUREȘTII NOI NR 184A

ALEEA IORDAN CHIMET NR 5

ALEEA LUMINIȘULUI NR 14

STR VENUS NR 1A

ALEEA MĂLINILOR 5

ALEEA POIENIȚEI NR 2

ALEEA ARINILOR NR20

ALEEA ZIMBRULUI NR 24

ALEEA MARGARETELOR 10

ALEEA MARGARETELOR NR 8

CETATIANU IOAN NR IA

ALEEA MARGARETELOR NR 16

COL NICOLAE HOLBAN NR 1 AP 6

STR MIHAI BRAVU NR 38 AP 5

ALEEA REGALA NR 24

ALEEA MĂLINILOR NR 13

STR NICOLAE BALCESCU NR 80A

STR. DR RAUTU NR 11

RAUTU NR 13

STR RIZER NR 39 AP 3

DRUMUL VIILOR NR 28 L

STR             NR 28K

ALEEA ANEMONELOR NR 7

STR BRĂILEI NR 220A

STR BRĂILEI NR 322

TRAIAN NR 171A

STR VASILE LUPU NR 39A

REGIMENTUL 11 ȘIRET NR 50A

UNIVERSITĂȚII NR 7 AP 4

CETATIANU IOAN NR 5E

ARCAȘILOR NR 78E

BRĂILEI NR 268

BLD DUNAREA NR 19 BL A11 SC 2 P AP 64

STR DRUMUL DE CENTURA 58D

STR. RAUTU NR 36

MIHAI EMINESCU 65A

PIAȚA FALEZEI NR 12

CETATIANU IOAN NR 1

STR. CETATIANU IOAN 8A

ALEEA AUREL             3

ALEEA AUREL MANOLACHE NR 5

MIHAI EMINESCU NR 108A

ALEEA STEJARILOR NR 13

ARCAȘILOR NR 159

STR GĂRII NR 50 AP 3

STR. IANCU FOTEA NR 1

STR ING ANGHEL SALIGNY NR 99A

STR ION IONESCU DE LA BRAD NR 15

STR DRUMUL CENTURA NR 1101

STR DRUMUL DE CENTURA NR 144

ALEEA ARINILOR NR 9

STR DRUMUL DE CENTURA NR 100E

ALEEA NR 15

ALEEA MĂLINILOR 15

STR DRUMUL DE CENTURA NR 144

STR MALUL NR 40B

STR GAROFITEI NR 13A

GERULUI NR 37A

STR MALUL NR 32A

2705 / 05 09 2013 2706/05 09 2013 2707/05 09 2013 2709/05 09 2013 2710/05 09 2013 2711 / 05.09 2013 2712/05.09.2013 2713/05 09 2013 2714/05 09 2013 2795/24.09.2013 2796/24 09 2013 2797/24.09.2013 2798/24 092013 2799/24 09 2013 2800/24 09 2013 2801 / 24092013 2838/01 10 2013 2839/01.102013 2894 / 03.10 2013 2895 / 03.10 2013 2896/03.10.2013 2897/03 10.2013 3102/28.102013 3106/29.102013 3107/29.10.2013 3108/29 10.2013 3109/29.102013 3154/31.10.2013 3203/11.11.2013 3204/11.11 2013 3205/11.11 2013 3193/0811.2013 3194/08 11 2013 3195/08 11 2013 3196 / 08.11 2013 3197108.11 2013 3520/03.12 2013 3521 /03 12.2013 3461 / 26.12.2013 3570/05 12 2013 3571 /05.12.2013 3583 / 06.12 2013 3591/09.12 2013 3590 / 09.12 2013 3654/17.12 2013 3655/17.12 2013 3656/17.12 2013 3657/17.12.2013 3666/18 12 2013 3667/18 122013 3668/18 12.2013

108/20 01 2014 109/20 01 2014 110/20 01 2014 111 / 20.01 2014 258/23 01 2014 277/30.01 2014 275/30.01 2014 276/30.01.2014 383/13.02.2014 384/13.02.2014 385/13.02.2014 432/20.02 2014 433/20.02 2014 436/20.02 2014 437/20 02.2014 438 / 20.02 2014 439/20.02 2014 530/03.03.2014 531 / 03.03 2014 532 / 03.03.2014 533/03.032014 534/03.03 2014 583 / 07.03 2014 584/07.03.2014 585/07.032014 609 /12.03.2014 681 /19.03.2014 682/19.03.2014 683/19 03 2014 684/19.03.2014 685/19.03.2014 686/19.03 2014 687/19.03.2014 688/19 03 2014 689/19 03 2014 690/19.03.2014 691 / 19 03 2014 692/19 03 2014 727/24032014 727/24 03 2014 729/24 03.2014 730/24.03 2014 931 107.04.2014 930/07 04 2014 868 / 01 04 2014 929/07.04 2014 972/09 04 2014 1049/ 1704 2014 iUju i ■ /.U4 2U 14 1271 / 1305 2014 1264/12 0 5 2014 1265/ 12.05 2014 1266/ 12 05 2014 1272/13 05 2014


STR SECERII NR 19

STR CETATIANU IOAN NR 4

STR MIRON COSTIN NR 84A

STR DRUMUL VIILOR NR 28M

STR CPT VASILE PANU NR 32A

STR DOROBANȚI NR 17A

STR LACULUI NR9

STR UNIVERSITĂȚII NR 28 AP 2

STR UNIVERSITĂȚII NR 28 AP 6

STR STIINTEI NR 219

ALEEA PLATANILOR NR 41

STR POSTA VECHE NR 16A

STR LUNCA ȘIRETULUI NR 9

STR DRUMUL VIILOR NR 62A

CALEA PRUTULUI NR. 56

STR TRAIAN 397A

ARCAȘILOR NR 98E

DRUMUL VIILOR NR 111

ALEEA PAUL BUJOR NR 6A

STR LEONIDA ELIZA ZAMFIRESCU NR 72A

STR DRUMUL DE CENTURA NR 56G

STR TUNELULUI NR45J

CALEA PRUTULUI NR 52

STR REGIMENTUL 11 ȘIRET NR20D

ALEEA IORDAN CHIMET NR 145

ALEEA IORDAN CHIMET NR 14C

CALEA PRUTULUI NR 216

STR DRUMUL DE CENTURA NR IR

STR GĂRII NR 50 AP 5

ALEEA IORDAN CHIMET NR 23

STR CARPATI NR2 ! STR ARCAȘILOR NR 5C

STR NICOLAE BALCESCU NR4 S 1

:STR NICOLAE BALCESCU NR 4 S 1A

BLD MAREA UNIRE NR 75

STR MAGAZIILOR NR 3

STR IASOMIEI NR 9A j STR TRAIAN NR 439G

STR 9 MAI 1945 NR 2B

STR. LOZOVENI NR 198

STR SFINTUL SPIRIDON NR 21B

STR DRUMUL DE CENTURA NR 210

STR COMBINATULUI NR 5C

CALEA PRUTULUI NR 162

STR. 24 IANUARIE 1859 NR 10B

ALEEA PAUL BUJOR NR 14

STR GRIVITEI NR8

CALEA PRUTULUI NR 87A

STR RAZBOIENI NR 48 AP 1

STR ARCAȘILOR NR 141

ALEEA MĂLINILOR NR 28

CALEA PRUTULUI NR 11H

STR ARCAȘILOR NR 32B

STR ARCAȘILOR NR 50D

STR PORTULUI NR 35 BL MĂLINĂ 2 SC 4 AP 84

STR LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR7A

STR TRAIAN NR 445F

STR REMOCRAȚIEI NR 29 AP 1

STR DRUMUL DE CENTURA NR 96A

STR AMURGULUI NR 14

STR AMURGULUI NR 14A

STR AMURGULUI NR 14 B

ALEEA PLATANILOR NR 7

STR SATURN NR 2CS2

STR TU DOR VLADIMIRESCU NR 82C

STR DRUMUL DE CENTURA NR 142A

ALEEA JDERULUI NR7

STR TRAIAN NR 445A

STR RAZBOIENI NR 114

STR RAZBOIENI NR 116

ALEEA CRIVATULUI NR 1A

STR REGIMENTUL 11 ȘIRET NR 25A

ALEEA MĂLINILOR NR4

STR 8 MARTIE NR 7A

ALEEA JDERULUI NR20

STR9MAI1945 NR 41A

STR DRUMUL DE CENTURA NR 68D

ALEEA EGRETEI NR 18

ALEEA EGRETEI NR 20

STR ION IONESCU DE LA BRAD NR 11A

STR RAZBOIENI NR 90

STR TECUCI NR 168

STR FEROVIARILOR NR 7F

STR FEROVIARILOR NR 7H

STR FEROVIARILOR NR 7E

STR FEROVIARILOR NR 7G

STR FEROVIARILOR NR 7K

STR FEROVIARILOR NR 7J

STR FEROVIARILOR NR 7I

ALEEA GEORGE BACOVIA NR 5

STR CETATIANU IOAN NR 3L

STR MACULUI NR 21

STR MACULUI NR 23

STR POSTA VECHE NR 129A

STR POSTA VECHE NR 129

STR SINDICATELOR NR 44 AP 3

STR. TRAIAN NR 441K

STRINCUBATORULUI NR 15

ALEEA AUREL MANOLACHE NR 10

|S 1R DRUMUL UL Uc.NI UTUX NR. 2 14H

ALEEA PLATANILOR NR 46

ALEEA BOHOCIU IOAN NR 5

IsTR MALUL BRAȚES NR 12

I ALEEA MĂLINILOR NR 10

| STR TECUCI NR 81 AP 1

1273/ 13.05.2014 1304/ 16 05.2014 1305/ 16.05.2014 1432/27 05.2014 1433/27 05.2014 1434/27.05.2014 1435/27.05 2014 1436/27.05 2014 1523/05 06.2014 1524/05.06.2014 1525/05 06.2014 1526/05 06 2014 1527/05.06 2014 1529/05 06.2014 1530/05 06.2014 1531/05 06 2014 1528/05 06.2014 1532/05.06.2014 1533 / 05.06 2014 1652/23.06.2014 1651 /23.06.2014 1597/19.06 2014 1598/ 19.06 2014 1599/19.06 2014 1600/19.06.2014 1601 /19.06.2014 1602/ 19.06.2014 1603/ 19.06.2014 1818 / 02.07.2014 1819/02.07.2014 1817 / 02.07.2014 2208/10 07.2014 2283/21.07.2014 2440/29.07.2014 2441 /29.07.2014 2442/29 07.2014 2443/29.07.2014 2206/0907.2014 2207/10.07.2014 2226/14.07.2014 2227/14.07.2014 2228/14.07.2014 2243/15 07.2014 2277/21.07.2014 2278/21.07.2014 2280/21.07.2014 2281 /21.07.2014 2282/21.07.2014 2409/24.07.2014 2854/11.08.2014 2850/11.08.2014 2855/11.08.2014 2849/11.08.2014 2851 /11.08.2014 2852/11.08.2014 2853/11 08.2014 2861/13 08.2014 2862/13.08.2014 2440/2907.2014 2903/26 08.2014 2905/27.08.2014 2906 / 27.08.2014 3034 / 09.09.2014 3035/09.09.2014 3036 / 09.09.2014 3038/09.09 2014 3039 / 09.09 2014 3040 / 09.09.2014 3041 /09.09.2014 3032/09.09.2014 3033/09.09 2014 3037/09.09 2014 3060/16.09.2014 3061 / 16.09 2014 3088/19.09.2014 3082/19.09.2014 3083/19.09.2014 3084/19.09.2014 3085/19 09.2014 3086/19.09.2014 3087/19.09.2014 3089/19.09.2014 3090/19 09.2014 3103/22.09.2014 3144/25 09.2014 3145/25.09.2014 3146 / 25.09.2014 3147 / 25 09.2014 3161/29 09.2014 3194 / 06 10.2014 3776/21.10.2014 3893/03.11 2014 4025/11.11.2014 4026/11.11.2014 4058/13.11.2014 4057/13.11.2014 4070/ 14.11 2014 4153/24.11.2014 4154/24.11.2014 4155/24 11 2014 4156/24.11.2014 4157/24.11 2014 4209/03.12.2014 4208/03.12.2014 4207/03.12.2014 4206/03.12.2014


STR DUMBRAVA ROȘIE NR 44

STR ALEXANDRU CERNAT NR 99

STR BASARABIEI 121

STR TECUCI NR 58 AP 3

STR DRUMUL DE CENTURA NR 56F

STR LEONIDAZAMFIRESCU ELIZA 31

STR              A

STR DRUMUL DE CENTURA NR 232A

STR ALEXANDRU MORUZZI NR 132

STR CRÂNGULUI

STR CRÂNGULUI NR 9

STR

STR INCUBATORULUI NR 11

STR DRUMUL DE CENTURA NR 98C

BLD SIDERURGISTILOR NR 8 G6

STR LEONIDAZAMFIRESCU ELIZA NR 22

STR CRÂNGULUI

CRÂNGULUI NR 19

LIVEZENI NR 31

STR BRĂILEI 140N LEAGAN COPII)

ALEEA PAUL BUJOR NR 10

ALEEA PLATANILOR NR 51

ALEEA          NR 20

DRUMUL DE CENTURA NR 11

LUNCA ȘIRETULUI NR 43

CRÂNGULUI NR 42

CRÂNGULUI NR 46

STR LOGOFĂT TAUTU NR 4 AP 2

CĂPRIOAREI NR 10

VASILE ALECSANDRI NR 31 AP 2

ALEEA LILIACULUI NR 19

ARGEȘULUI NR 2

STR          NR 88 J

STR UNIRII NR 63A

CIPRIAN PORUMBESCU NR 50A

CRÂNGULUI NR 28F

ALEEA BRAV LOR NR 29D

BLD GEORGE COSBUC NR 60A BL COLIBRI ET 5 AP 22

STR CRISTOFOR COLUMB NR 18

STR DRUMUL VIILOR NR 101A

BLD GALAȚI NR 17 BL G22 SC 2 MANSARDA AP 58 MC 21

ALEEA JDERULUI NR 6

ALEEA AUREL MANOLACHE NR 11

STR CETATIANU IOAN NR 14

STR OLTULUI 5 BL F1 OSC 2             39

STR ARINILOR NR 4

STR ARCAȘILOR NR 34B

STR CRÂNGULUI NR 26B

STR UNIRII 41A

STR TRAIAN NR 20 AP 5

STR DOMNEASCA 165 AP 1

CALEA PRUTULUI NR 230

MACULUI 54

SFINTUL SPIRIDON NR 24

SFINTUL SPIRIDON 22

ARCAȘILOR NR 74B

ALEEA             9A

STR LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR 82A

STR UNIRII NR 63A

ALEEA PLOPILOR NR 7

CALEA PRUTULUI

STR NAE LEONARD NR 17A

BLD DUNAREA BL E14   2  40 MANSARDA

STR VEGETALELOR NR 26

STR OLTULUI NR 7C

STR DRUMUL DE CENTURA NR 204

DRUMUL DE CENTURA NR66

STR MR IANCU FOTEA NR 29 AP 1

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MbLDSIDERURGIȘTILOR NR44 BLM5ASC 1 AP 138 MANSARDA

BLD TRAIAN VUIA NR 10

BRĂILEI NR 187B

ARCAȘILOR NR 74

STR          20A

STR OLTULUI NR 8

BALCESCU NR

STR VEGETALELOR NR 28

BRĂILEI NR 12

STR SALISTE 20

STR ION LUCA CAR AGI ALE

CRISTOFOR COLUMB NR 58AP3

STR NICOLAE LABIS NR 2

STR ION CREANGA NR 11 AP 1

STR ION CREANGA NR 11 AP 2

STR NICOUXE BALCESCU NR 116 AP 8

STR DRUMUL DE CENTURA 214M

BLD GEORGE COSBUC NR 420A

ALEEA LILIACULUI NR 17

STR CONSTANTIN NOTTARA NR 10A

STR DOMNEASCA 152D

STR LOZOVENI

STR CASIN

STR BASARABIEI NR 130

ALEEA CASTANILOR NR 1

STR ZIMBRULUI NR 29A

ALEEA MĂLINILOR NR 18

OR CONSTANTIN LEVADITTI NR 23A

CRÂNGULUI NR 24

STR LEONIDAZAMFIRESCU NR 20A

DRUMUL VIILOR NR 491

ALEEA AUREL MANOLACHE NR 9

ALELA EMiL         NR 1

STR CRÂNGULUI NR 58

STR                11SA

STR ROMANA NR 208

STR

STR FEROVIARILOR NR 24C

4205/03 12 2014 4196/28 11 2014 4237/08.122014 4238 / 08.12 2014 4309/ 18 122014 4310 / 18.12 2014 4311 l 18.122014 4312 / 18 122014 4313/ 18 12 2014 4314/18 122014 4375/23.12 2014 4376/23 12 2014 4377/23 122014 4378/23.12 2014 4379 / 23 12.2014

212/02.02.2015 96/15.01.2015 121 /21.01.2015 122/21 01 2015 123/21.01 2015 125/21 01.2015 177/28.01.2015 215/03.02.2015 176/28.01.2015 213/02.02.2015 124 721.01.2015 260 / 06 02.2015 261 / 06.02.2015 277/10.02.2015 278/10.02 2015 276/1002 2015 375/17.02.2015 440 / 23.02 2015 441 / 23.02.2015 442/23.02.2015 443 / 23.02.2015 538/04 03 2015 539/04.03.2015 540/04 03 2015 541 / 04 03 2015 558/10 03.2015 559/1003 2015 568/10 03 2015 569/10 03.2015 570/10 03 2015 751 / 25.03 2015 752/25.03.2015 773/26032015 774/26 03 2015 814/03 04 2015 812/03 04 2015 813/03 04 2015 978/09 04.2015 979/09 04 2015 1019/20.04 2015 1020/20.04 2015 1027/20 04.2015 1028/20 04 2015 1110 / 24 04 2015 1111/24 04 2015 1112/24 04 2015 1059 / 22.04.2015 1193/07 052015 1194/07 05 2015 1195/07.05 2015 1200/07.05.2015 1197/07.05 2015 1196/07 05.2015 1176/06.05 2015 1175/06.05.2015 1207/08 05 2015 1233/ 13 052015 1234/13 05 2015 1235/ 13 05 2015 1236/13.05 2015 1287/19 05.2015 1292/19 05 2015 1356/28.05 2015 1354/28.05.2015 1355/28 05 2015 1371 /02.06 2015 1372/02 06 2015 1373 / 02 06 2015 1374/02.06 2015 1375/02 06215 1380/03.06 2015 1381/03.06.2015 1382/03 06 2015 1470/ 11 06 2015 1471 / 11 06 2015 1467/ 11.06.2015 1473/12.06 2015 1474/ 12 06 2015 1475/ 12 06 2015 1476/ 12 06 2015 1477/ 12 06 2015 1494/16.06.2015 1472/12.06.2015 1544/23 06 2015 1543/23 Ub 20IL 1542 / 23 06 2015 1541 / 23 06 2015 1540 / 23 06 2015 1638 / 26 06 2015 1639 / 26 06 2015


BLD MILCOVNR 44AS1

STR SERGENT GHEORGHE DONICI NR 40

ALEEA CEDRILOR NR. 15

STR JIULUI NR 4A

STR LACULUI NR 3A

STR ARCAȘILOR NR 34 I

STR ARCAȘILOR NR 34 H

STR LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR 8A

STR LEONIDA ZAMFIRESCU EUZA NR 8C

STR LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR8B

STR CLUJ NR 41A

STR GĂRII NR 61

STR LUNCA ȘIRETULUI NR 31

STR BRĂILEI NR 169A

STR MAGAZIILOR NR 5

STR ARCAȘILOR NR52D

STR TECUCI NR 245

STR CETATIANU IOAN NR 3 N

STR ȘTEFAN CEL MARE NR 1A

STR VASILE LUPU NR 2

STR BRĂILEI NR 253C

STR ROȘIORI NR12B

ALEEA ZIMBRULUI NR 26

ALEEA PLOPILOR NR 13

STR RAZBOIENI NR 145A

STR CETATIANU IOAN NR 12

STR ARCAȘILOR NR 34K

ALEEA PLOPILOR NR 3

STR DIMITRIE CANTEMIR NR 7 AP 1

ALEEA PLATANILOR NR 12

BLD MAREA UNIRE NR 3F AP 2

STR GĂRII NR 24 AP 10

STR PORTULUI NR 8 AP 3

STR CRÂNGULUI NR 62

STRCRINULUI NR3

STR TRAIAN NR 393C

STR CLUJ NR 45 BL DOJA 2 ET 5 AP 20

STR ARCAȘILOR NR 34C

ALEEA PLATANILOR NR 11A

STR ARHIPELAG NR6

STR MAGAZIILOR NR 3

STR SINDICATELOR NR 7 AP 2

STR DRUMUL DE CENTURA NR 96D

STR PICTOR IOSIF ISER NR 1F AP 1

STR PICTOR IOSIF ISER NR 1F AP 2

STR G-RAL ALEXANDRU CERNAT NR 128

STR MALUL BRATEȘ NR 16

STR ARCAȘILOR NR 34J

STR CALISTRAT HOGAȘ NR 4

STR DRUMUL VIILOR NR 28B

STR FEROVIARILOR NR 5A

STR TUNELULUI NR 77B

STR ARCAȘILOR NR 78B

ALEEA TEILOR NR 21

STR DRUMUL DE CENTURA NR 56M

ALEEA CASTANILOR NR 22

STR BUCUREȘTII NOI NR 93

STR TRAIAN NR441J

STR TRAIAN NR 451

STR NICOLAE GAMULEA NR 7 AP 4

ICALEA SMIRDAN NR 1T

STR DOCHIEI NR9A

STR ARCAȘILOR NR. 25

STR CASTRUL ROMAN NR 28J

ALEEA AUREL MANOLACHE NR 16

STR DRUMUL DE CENTURA NR 100D

STR DRUMUL DE CENTURA NR 46

I ALEEA REGALÂNR 18

STR ENERGIEI NR 7 A 2

STR TINERETULUI II NR 40

STR CALARASI NR 14A

I BLD MAREA UNIRE NR 15A

STR DRUMUL DE CENTURA NR 100E

I ALEEA AUREL MANOLACHE NR 32

ALEEA MĂLINILOR NR 7

ISTR DR PETRU GROZANR 101

STR GĂRII NR 59

I STR PICTOR OCTAV BANCILA NR 28B

ISTR CETATIANU IOAN NR 23A

I STR TRAIAN NR 390H

ISTR ANUL REVOLUȚIEI 1848 NR 73B

I STR BRĂILEI NR 241

I STR BRĂILEI NR 239

I CALEA SMIRDAN NR 7D

[STR COL NICOLAE HOLBAN NR 1B

I STR DRUMUL VIILOR NR 5A

ISTR NICOLAE DELEANU NR 2

I STR GRADINA VECHE NR 6 AP 1

ISTR TOMIS NR 29

IBLDDUNAREA NR 13 BL A10 SC 5 AP 116

I BLD GEORGE COSBUC NR 259 A

ISTR BRĂILEI NR 340

ISTR IASOMIEI NR7A

IBLD DUNAREANR 13 BL A10 SC 5 AP 117

I ALEEA AUREL MANOLACHE NR 1A

I ALEEA AUREL MANOLACHE NR 1B

ISTR CRÂNGULUI NR 8

IsTR 9 MAI 1945 NR 10

I STR GRADINA VECHE NR 6 AP 2

I3 FR GRADINA VECnL NR 6 Ar 3

I STR GRADINA VECHE NR 6 AP 4

I STR STIINTEI NR 34 AP 6

I STR G-RAL ALEXANDRU CERNAT NR 81

I BLD GEORGE COSBUC NR 74

|STR MR ANCU FOTEA NR 19

1687/03 07.2015 1702/09 07.2015 1703/09.07.2015 1692/03.07.2015 1691 / 0307.2015 1690/03.07 2015 1689/03.07.2015 1688/03 07.2015 1636/03 07.2015 1783/20.07.2015 1782/2007.2015 1832/22.07.2015 1833/22.07 2015 1834/22 07.2015 1843 / 23 07.2015 1844 / 23 07.2015 1845/23 07.2015 1919/11.08.2015 1920/11 08.2015 1921 /11 08 2015 1922/11.08.2015 1923/11 08.2015 1931 /11.08.2015 1932/11.08.2015 1933/11.08.2015 1934/11.08.2015 1989/17.08 2015 1936/11.08.2015 1993/17.08.2015 2167 / 04.09.2015 2166 / 04.09 2015 2240/15.09.2015 2241 /15.09.2015 2242/15.09.2015 2243/15.09.2015 2244/15.09 2015 2245/15.09.2015 2246/15.09 2015 2049 / 20.08.2015 2050/20.08.2015 2053/24.08 2015 2054/24.08 2015 2168 / 04.09 2015 2151 i 03.09 2015 2150/03.09 2015 2149/03.09.2015 2148/03.09.2015 2147/03.09.2015 2127/02.09 2015 2361 / 22.09.2015 2362 / 22.09.2015 2415/07.10.2015 2416/07.10.2015 2441 /12.10.2015 2442/12.10.2015 2443/12 10.2015 2444/12.10.2015 2445/12.10.2015 2746/1611.2015 2747/1611.2015 2748/1611.2015 2749/16.11.2015 2895 / 2511.2015 2896/2511.2015 2897/25.11.2015 2898/25.11.2015 2899/2511.2015 2900 / 25.11.2015 2901 /25.11.2015 2902 / 2511.2015 2998 / 02.12.2015 2999 / 02.12.2015 3000 / 02.12.2015 3001 l 02.12.2015 3002 / 02.12.2015 3003 / 02.12.2015 3004 / 02.12 2015 3005 / 02.12.2015 3098 / 07.12.2015 3097 / 07.12.2015 3054/03.12.2015 3055/03.12.2015 3056/03.12.2015 3057/03.12.2015 3129/14.12.2015 3130/14.12.2015 3289 / 28.12.2015 3288 / 28.12 2015 3210 / 23.12 2015 3209/23.12.2015 3207/23.12 2015 3206/23.12.2015 3165/21.12.2015 3163/21.12.2015 3162/21.12.2015 3130/14.12.2015 3129/14 122015 3208/23122015

133/1401.2016 134 /14.01.2016 135/1401 2016 136/14.01.2016 137/14.01.2016 138/14.01.2016 139/14.01.2016


STR GRADINA VECHE NR 43 AP 2

STR MORILOR NR 18

STR MORILOR NR 1

STR CEZAR NR 75A

BLD DONAREA NR 13 BL A10 SC 5 AP 119

STR BRĂILEI NR 348

STR CLOȘCA NR 1 BL PS11 SC 6 AP 221

ALEEA DAFINULUI NR9

STR MIHAIL SADOVEANU NR 12

ALEEA MARGARETELOR NR 4

STR TRAIAN NR 320E

BLD DONAREA NR 92 BL E17 SC 2 AP 51

STR DOGARIEI NR 24

STR BRĂILEI NR 328

STR TRAIAN NR 390J

STR MORILOR NR 39

STR BUCUREȘTII NOI NR 56

STR DR PETRU GROZA NR 15D

STR DR ALEXANDRU CARNABEL NR 42A

STR CRÂNGULUI NR. 28B

ALEEA 80H0CIU IOAN NR 3

BLD TRAIAN VOIA NR 8B

STR CRISTOFOR COLUMB NR 92

CALEA PRUTULUI NR 304

CALEA PRUTULUI NR 306

CALEA PRUTULUI NR 308

STR DR ALEXANDRU CARNABEL NR 42

STR DRUMUL VIILOR NR 16C

BLD DONAREA NR 44 BL B7 AP 39

ALEEA PLATANILOR NR 42

ALEEA PLATANILOR NR 40A

STR DR PETRU GROZA NR 17

STR DRUMUL DE CENTURA NR 38C

STR ROMANA NR 222

ALEEA AUREL MANOL4CHE NR 16A

STR DRUMUL DE CENTURA NR 38E

STR MORILOR NR48

STR DRUMUL DE CENTURA NR 38B

STR BRĂILEI NR 187A

STR BRĂILEI NR187C

STR BORZESTI NR 33

ALEEA PLATANILOR NR 15

STR PRUNARINR10C

STR PICTOR IOSIFISER NR 14

ALEEA AUREL MANOLACHE NR 18

STR CRIZANTEMELOR NR 77A

STR RIZERNR 39 AP 5

STR CASTRUL ROMAN NR 1

STR MARINARILOR NR 18

STR PICTOR OCTAV 8ANCILA NR 26

STR GHEORGHE STROICIU NR 20

STR RAZOARENR37B

STR RAZOARE NR 37A

STR NICOLAE LABIS NR 11A

STR NICOLAE LABIS NR 11B

ALEEA PLATANILOR NR 19

STR 9 MA11945 NR 16

STR DRUMUL DE CENTURA NR 214M

STR LĂCĂTUȘILOR NR 13 BL E1 SC 3 AP68 MANSARDA

STR GERULUI NR 6

STR DRUMUL VIILOR NR 31F

STRLOZOVENI NR 101

STR DRUMUL DE CENTURA NR 96

BLD HENRI COANDA NR 5

ALEEA HORTENSIILOR NR 24

ALEEA PLATANILOR NR 14

ALEEA LUMINIȘULUI NR 6

ALEEA PLATANILOR NR 13A

STR TRAIAN NR 490

STR TRAIAN NR 490A

STR CRÂNGULUI NR 12

STR TECUCI NR241

CALEA SMÎRDAN NR63

STR BRĂILEI NR 205A

STR MACEDONA NR 3A

STR BĂRBOS! NR 3A

STR 1 DECEMBRIE 1918 NR 8A

BLD DUNAREA NR 90A

STR G-RALIACOB LAHOVARY NR 5A PARC MIHAI EMINESCU

STR ROMANA NR 208

STR 1 DECEMBRIE 1918 NR 17 S 10

BLD TRAIAN VUIANR 50B

STR AL DAVILA NR 1 BL CD PARTER AP 10

STR AL DAVILA NR 1 BL CD PARTER AP 8

STR TRAIAN NR 441N

STR TRAIAN NR 441M

STR NARCISELOR NR 67

STR LEONIDAZAMFIRESCU ELIZA NR 42

STR REGIMENT 11 ȘIRET NR 20E

STR CETAT1ANU IOAN NR 7C

STR BRĂILEI NR 148A

STR BRĂILEI NR 138D

STR BRĂILEI NR 271A

STR BRĂILEI NR 271

STR NICOLAE LABIS NR 75

STR TRAIAN NR 441M

STR TRAIAN NR 441N

STR DRUMUL VIILOR NR 29A

STR DOMNEASCA NR 134

STR DOMNEASCA NR 238

BLD GALAȚI NR 35

STR DOMNEASCA NR 240

STR SAVINESTI NR 10

ALEEA LILIACULUI NR 16A

STR CETATIANU IOAN NR 8B

140/14.01.2016 148 /18.01.2016 154/19 01 2016 155 / 19.01.2016 236/26.01.2016 285/03 02.2016 289/04 02.2016 290/04.02.2016 291 / 04.02.2016 292/04.02.2016 293/04.02.2016 294 / 04.02 2016 378/08.02 2016 376/08.02.2016 377/08.02.2016 379/08.02.2016 380 / 08 02.2016 406 / 09.02.2016 407 / 09.02.2016 417/12.02.2016 418/12.02.2016 419/12.02.2016 420/12.02.2016 425/15.02.2016 483/22.02.2016 561 / 29.02.2016 565 / 01.03.2016 566 / 01.03.2016 567/01.03.2016 568 / 01.03.2016 569 / 01.03.2016 570/01.03.2016 573/01.03.2016 574/01.03.2016 624/04 03.2016 656/10.03.2016 657/10.03.2016 658/10.03.2016 659/10 03.2016 660/10.03.2016 661 /10.03.2016 662/10.03.2016 663/10 03.2016 707/15 03.2016 708/15 03 2016 709/15.03.2016 710/15.03.2016 739/13.03.2016 740/18.03.2016 741 /18.03.2016 742/18.03.2016 743/18.03.2016 744/18.03 2016 745/18.03 2016 746/18.03.2016 798/23.03.2016 799/23.03.2016 800/23.03.2016 857/05.04.2016 858/05.04.2016 859/05.04.2016 891 /06 04 2016 897 / 06 04.2016 898 / 06.04.2016 899 / 06.04.2016 900 / 06 04.2016 901 / 06.04.2016 902 / 06.04.2016 903 / 06.04.2016 946/12.04 2016 965/15.04 2016 966/15.04.2016 967/15.04.2016 968/15.04.2016 984/18.04.2016 1052/25.04 2016 1053/25.04.2016 1099/04.05.2016 1100/04.05.2016 1101 / 04.05.2016 1150 /10.05.2016 1194/16.05.2016 1198/1705.2016 1199 /17.05.2016 1200/17.05.2016 1201 /17.05.2016 1202/17.05 2016 1203/17.05.2016 1204/17.05.2016 1205/17.05.2016 1206/17.052016 1270/23.05.2016 1271 /23.05.2016 1272/23.052016 1273/23.05.2016 1274/23 05 2016 1275/23 05.2016 1276/23.05.2016 1277/23 05 2016 1279/24.05.2016 1280/24.05.2016 1281 /24 05.2016 1282 / 24.05 2016 1283/24 05.2016 1284/24.05.2016 1297/26 05.2016


STR 9 MAI 1945 NR 18 ALEEA EGRETEI NR 16A STR MALUL BRATES NR 13B STR MALUL BRATES NR 13A ALEEA AUREL MANOLACHE NR 20 STRTOMIS NR64 STR ALEXANDRU D AVI DX NR 1 STR ALEXANDRU DAVILA NR 1 STR ALEXANDRU DAVILA NR 1 STR ALEXANDRU DAVILA NR 1 STR ALEXANDRU DAVILA NR 1 STR ALEXANDRU DAVILA NR 1 BLDMILCOVNR 44AS5

BL CD PARTER AP 9

BL CD PARTER AP 7

BL CD PARTER AP 6

BL CD PARTER AP 1

BL CD PARTER AP 3

BL CD PARTER AP 5


STR BRĂILEI NR 1 BL I SC 3 PARTER AP 2 STR BUCUREȘTII NOI NR 25A STR BUCUREȘTII NOI NR 25

STR PICTOR OCTAV BANC1LA NR 27 ALEEA DAFINULUI NR 13

STR ALEXANDRU DAVILA NR 1 BL CD AP 2 ALEEA IORDAN CHIMET NR 25 STR DR ALEXANDRU CARNABEL NR 42D STR DR ALEXANDRU CARNABEL NR 42C CALEA SMÎR DAN NR 61 STR. MORILOR NR. 215 STR DR. PETRU GROZA NR. 12 - A STR FURNALISTILOR NR. 12 B STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 136 - A BLD. MAREA UNIRE NR 5 AP. 2 STR. SATURN NR. 3 J STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 132 B STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 96 H ALEEA MAVROMOL NR. 10, AP. 2 STR. 9 MAI 1945 NR. 20 STR. 9 MAI 1945 NR 22 STR. DOMNEASCA NR. 100 STR. BRĂILEI NR. 175-C STR. ARCAȘILOR NR. 143 STR. GHEORGHE ASACHI NR 11-A STR. BRĂILEI NR. 300-A STR. ARCAȘILOR NR 98 STR.ARCAȘILOR NR.8-F

I ALEEA PLATANILOR NR. 5 STR. BRĂILEI NR. 238 S 4 STR. TRAIAN NR. 441-0 STR. TECUCI NR. 157-B STR. BRĂILEI NR. 366-C STR. RIZER NR.23 STR. BRĂILEI NR. 308-A CALEA PRUTULUI NR. 12 - E CALEA PRUTULUI NR. 12 - F CALEA PRUTULUI NR. 12 -G CALEA PRUTULUI NR. 12-C CALEA PRUTULUI NR. 12 - B ALEEA JDERULUI NR. 12 STR. UNIRII NR. 99-A

STR. TINERETULUI II NR. 34 - A

STR. BAZINUL NOU NR. 2

STR. POSTA VECHE NR. 92

STR. LUNCA ȘIRETULUI NR. 87 - D

STR. MORILOR NR. 122

STR. G-RAL ALEXANDRU CERNAT NR. 170 - B BLD. MILCOV NR. 44A - S9

STR. ING AUREL ROZEI ROSENBERG NR. 3 STR. DANAILA NEGOITA NR. 27 - C STR. NAE LEONARD NR. 31 - A ALEEA MĂLINILOR NR. 1 STR. LUNCA ȘIRETULUI NR. 87 - A STR. LUNCA ȘIRETULUI NR. 87 - B STR. LUNCA ȘIRETULUI NR. 87 - O ALEEA TEILOR NR. 20 STR. BĂRBOȘI NR. 4-C

BLD DUNAREA NR. 76, BL. E 12, AP. 44 STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 40- A STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 40 ALEEA MĂLINILORNR. 22 ALEEA MARGARETELOR NR. 14 STR. TURTURELELOR NR 44

BLD DUNAREA NR. 13, BL.A 10, SC 5, AP. 120 STR. MUZICII NR. 39, AP. 2 ALEEA PLATANILOR NR. 4 STR. INCUBATORULUI NR. 11 - B STR. BRĂILEI NR. 326

STR. VICTOR VILCOVICI NR. 20

BLD. HENRI COANDA NR. 7

BLD. DUNAREA NR. 63 D l BLD. DUNAREA NR. 63 E

STR. PORTULUI NR. 5, AP. 3

STR. DOGARIEI NR. 115

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 170 - D STR ANUL REVOLUȚIEI 1848 NR. 59 - A ALEEA LILIACULUI NR. 13 ALEEA LUMINIȘULUI NR. 9 ALEEA LILIACULUI NR. 21 STR. BRĂILEI NR. 276 STR. MOVILEI NR. 90-A STR. ARCAȘILOR NR. 50 - G

STR. MALULBRATES NR 13-1

STR. MALUL BRAȚE NR. 13-H

ALEEA DAFINULUI NR. 3

ALEEA DAFINULUI NR. 7

ALEEA DAFINULUI NR. 1

ALEEA DAFINULUI NR. 4

STR. TRAIAN NR 310

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 150 - A

BLD. DUNAREA NR 9. BL. 11, SC. 5, AP. 112

1298/26 05 2016 1299/26 05 2016 1309/31 05.2016 1310/ 31 05 2016 1311 / 31.05 2016 1312/31.05.2016 1313/31.05 2016 1325 / 01 06 2016 1349 / 06 06 2016 1413/ 13 062016 1414/ 13 06 2016 1427/ 16.06 2016 1433/ 17 06.2016 1458/23 06 2016 1459/23 06 2016 1460/23 06.2016 83/08.07.2016 87 /12 07.2016 88/ 12 07 2016 89 /12 07 2016 90/ 12 07.2016 99 /12 07.2016 109 /13 07 2016 134 /18 07 2016 143/20.07.2016 144/20.07.2016 145/20 07 2016 146/20 07 2016 189 / 25 07 2016 190/25.07.2016 289 /11.08.2016 290/11 082016 291 /11 082016 292/11 082016 293/11 082016 294/11.08.2016 295/11.08.2016 296/11.08.2016 297/11 08 2016 331 /19 08 2016 332/19 08 2016 333/19 08 2016 334/19.08.2016 433/29.08 2016 434/29.08.2016 793 / 02.09.2016 868/19 09.2016 869/19 09 2016 870/1909 2016 871 / 20 09.2016 872/20.09 2016 873/20 09 2016 904 / 21 09 2016 905 / 21 09 2016 906 / 21 09 2016 907 / 21.09.2016 906 / 21 09.2016 909 / 21.09.2016 910/21.09.2016 911 /21 09.2016 912 / 21.09.2016 918 / 22.09.2016 919/22.09.2016 920 / 22.09.2016 941 / 26.09.2016 1040 / 06.10.2016 1093/12.10.2016 1094/12.10.2016 1095/12.10.2016 1098 /12.10 2016 1099 / 12.10 2016 1100 / 12.10 2016 1101 /12.10 2016 1102 / 12.10 2016 1103 /12.10 2016 1104 /12.10 2016 1108/13.10.2016 1109/13.10.2016 1110 /13.10.2016 1111 /13.10.2016 1187/14 102016 1188/14 102016 1240/18 102016 1242/ 1910.2016 1243/ 19102016 1244/ 19 102016 1245/19.10 2016 1246/19.10.2016 1266/21.10 2016 1287/25102016 1288/25102016 1289 / 25 102016 1290 / 25 10.2016 1291 /25102016 1292/25 102016 1293/25 102016 1362/27.102016 1363 / 27.10 2016 1364 / 27.102016 1365/27 102016 1464 l 31.102016 1617/07 11 2016 1618/1711.2016 1737 /11 11 2016 1738/11 11 2016 1739/11 11 2016


ȘTEFAN CEL MARE NR 2-G PICTOR IOSIF ISER 35 ALEEA DAFINULUI    5

ALEEA MĂLINILOR   8

LEMNARI NR 31 STR BRĂILEI STR LUNCA ȘIRETULUI 71 A STR CRÂNGULUI ALEEA PLATANILOR NR 49 TECUCI CALEA SMIRDAN MALUL BRATES NR STR MIORIȚEI 52 B TOMISNR 23 STR BRĂILEI 282 STR ZIMBRULUI STR. ION NENITESCU          3

POSTA VECHE 239 ȚRAIANNR ALEEA AUREL

TRAIAN 441 L

ALEEA HORTENSIILOR

ALEEA HORTENSIILOR

ALEEA

ALEEA HORTENSIILOR NR 11 ALEEA STR. DRUMUL DE CENTURA 208 CALEA SMIRDAN 99 STR MUZICII 69 CRÂNGULUI NR 5 GHEORGHE ASACHI 2 A STR ARCAȘILOR 98 F PREDEAL 12 MIHAIL KOGALNICEANU 40 MACULUI NR 19 ALEEA HORTENSIILOR NR 22 SILFIDELOR AP 1 ALEEA HORTENSIILOR 27 STR. DANAILA NEGOITA LUNCA ȘIRETULUI 51 ALEEA HORTENSIILOR 26 STR NAMOLOASA STR. TECUCI STR. ALEXANDRU STR ALEXANDRU DAVILANR LUCEAFĂRULUI 6 B STR BRĂILEI 231 DRUMUL DE CENTURA NR 71 STR DRUMUL DE CENTURA   72 - D

ALEEA AUREL MANOLACHE   26

STR. MINERALELOR 23 A DRUMUL DE CENTURA 54 A BRĂILEI 273 CALEA SMIRDAN STR ARCAȘILOR STR ING ANGHEL SALIGNY 46 STR. COLECTIVIȘTILOR 21 A STR. ARCAȘILOR 52 M ALEEA BRAVILOR STR. CRINULUI 25 A STR CALEA SMIRDAN STR. STRUNGARILOR   4D S10

ALEEA

STR. ROMANA NR.

ALEEA LILIACULUI STR

STR. IANCU FOTEA 38 ALEEA

ALEEA EGRETEI 22 STR. CRÂNGULUI STR. BĂRBOȘI NR 12BS3 STR. ALEXANDRU CARNABEL 85 A BLD. SIDERURG1STILOR 77 STR. ALEEA             4

STR. 13 DECEMBRIE NR STR. DR. NICOLAE ALEXANDRESCU STR. MALUL BRATES BLD. MAREA UNIRE          1

ALEEA GEORGE          2 B

STR. ARCAȘILOR ALEEA LIL ACULUI NR 8 STR. TECUCI STR NICOLAE LABIS 23 B BRĂILEI NR 322 - A

STR. ALEXANDRU MORUZZt         4

BOURULUI 20 - A ALEEA PLATANILOR NR 9 DANAILA NEGOITA MALUL MALUL BRATES ALEEA EGRETEI 24 MORILOR NR ALEEA MĂLINILOR STR. ANGHEL SALIGNY 35 PICTOR OCTAV BĂNCI LA 8            25 B

CLOȘCA STR IACOB LAHOVARY 173 TINERETULUI II str regimentul n 2E ss

1740/ 11 11 2016 1793/ 17 11 2016 1808/ 18 11 2016 1809/ 18.11 2016 1862 / 28 11 2016 1863/28 11 2016 1864/28 11 2016 1865 / 28 11 2016 1866/28 11.2016 1875/28 11.2016 1876/28 11 2016 1877/28 11 2016 1878/2811 2016 1879/28 11 2016 1880/28 11 2016 1907/05 122016 1946/06 12.2016 1947 / 06.02.2016 1948 / 06 12.2016 1949 / 06 122016 2043/ 14 122016 2044/ 14 122016 2045/ 14 122016 2046/14 122016

139/18.01.2017 216/25.01 2017 217/25.01 2017 218/25.01 2017 219/25.01 2017 220 / 25.01 2017 221 /25 01 2017 260/31.01 2017 261 / 31 01 2017 262 / 31.01.2017 263/31 01 2017 276/01.02 2017 277/01 02 2017 286 / 03 02.2017 296/03 02 2017 297/03 02 2017 298/03 02 2017 299/03.02 2017 300/03 02 2017 356110.02 2017 357/10.02.2017 358/10 02 2017 484/17 02 2017 485 /17.02 2017 486/17 02 2017 534/27 022017 534 / 27 02 2017 536 / 27.02 2017 537/27.02.2017 538/27 02.2017 539/27.02 2017 543 / 27 02.2017 544/27.02.2017 550 / 28 02.2017 551 / 01 032017 552 / 01 03 2017 553 / 01 03 2017 554 / 01 03 2017 555 / 01.03 2017 604 / 06.03.2017 605 / 06 03.2017 606 / 06 03.2017 607/06.03.2017 608 / 06.03.2017 609 / 06 03 2017 610/06.03 2017 611 / 06.03.2017 698 / 09.03 2017 703/13.03 2017 704/13.03 2017 717/1403.2017 718/14.03.2017 719/14.032017 720/14 03 2017 721 /14.03 2017 919/22.03.2017 939/24 032017 960 / 27.03 2017 961 127 03 2017 962 /27 03 2017 969/27.03 2017 977/28 03 2017 1025/04.04.2017 1026 / 04 04 2017 1027 / 04 04.2017 1028 / 04 04 2017 1029/04 04 2017 1030 / 04 04 2017 1043 / 05 04 2017 1044 / 05 04 2017 1045 / 05 04 2017 1046/05.04 2017 1047 / 05.04 2017 1091/10 04 2017 1092/10 04 2017 Iii/,' II U4 2U17 1204 / 20 04 2017 1301/26.04.2017 1302 / 26 04.2017 1303 / 26 04.2017 1309/27 04.2017


STR. OTELARILOR NR. 13

ALEEA TRANDAFIRILOR NR. 9

STR BRĂILEI NR 144-A

STR DUMBRAVA ROȘIE NR 5-D

STR TUNELULUI NR 27

|STR AL IOANCUZANR 51 AP 4

ISTR BORZESTI NR 31 - B

STR DRUMUL VIILOR NR 63 - B

STR BRĂILEI NR. 161 - A

STR. ARIESULU1 NR 19. AP 4

CALEA SMIRDAN NR. 7 - E

ALEEA ZIMBRULUI NR 28

STR NICOLAE DELEANU NR. 15. AP 15

STR G-RAL ALEXANDRU CERNAT NR. 211 - A

STR BRĂILEI NR 169- B

STR DOGARIEI NR 103. AP 2

STR CETATIANU IOAN NR 3

BLD. DONAREA NR 70 - A

ALEEA INDUSTRIILOR NR 11

STR BRĂILEI NR 275

STR. MORILOR NR. 78-A

STR. N BALCESCU NR. 23, AP 2

STR NICOLAE MANTU NR. 63

STR TRAIAN NR 320 - F

STR ETNANR. 46

STR CETATIANU IOAN NR 15

STR CETATIANU IOAN NR. 15 - A

ISTR. CETATIANU IOAN NR. 19

■ STR CETATIANU IOAN NR. 19 - A

ISTR. CETATIANU IOAN NR 9

STR. CETATIANU IOAN NR. 9-A

STR. SIMON AJARESCU NR. 14

STR DR. PETRU GROZA NR. 27 B

STR FRUNZEI NR. 8-A

STR. NARCISELOR NR. 51

ALEEA DAFINULUI NR 11

STR DUMBRAVA ROȘIE NR 6 - C

STR G-RAL ALEXANDRU CERNAT NR. 17

STR COLECTIVIȘTILOR NR. 17 B

STR. DRUMUL VIILOR NR. 26 - E

STR. DRUMUL VIILOR NR. 26 - F

STR. DRUMUL VIILOR NR. 26 - G

STR PICTOR OCTAV BANCILA NR. 30-C

STR DRUMUL VIILOR NR 4-E

STR MUZICII NR. 12

ALEEA LILIACULUI NR. 3

STR. 9 MAI 1945 NR 24

STR MOVILEI NR. 19, AP. 2

BLD. DUNAREA NR. 92, BL. E 17, SC. 2, AP. 49

ALEEA SALCÂMILOR NR. 19

ALEEA SALCÂMILOR NR. 15

ALEEA SALCÂMILOR NR. 3

STR TECUCI NR. 229-A

ALEEA HORTENSIILOR NR. 28

STR AL I CUZANR.51.AP 1

STR. LUNCA ȘIRETULUI NR 45-B

STR TOMISNR.8

STR BAZINUL NOU NR 20

STR. MALUL BRATES NR. 19

STR. UNIVERSITĂȚII NR. 47, AP 3

STR. LEONIDAZAMF1RESCU ELIZANR. 76

STR. BRĂILEI NR. 378

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 54 - B

STR. CASIN NR. 78

STR. CASIN NR, 76

ALEEA SALCÂMILOR NR. 6

STR ARCAȘILOR NR.88-G

I ALEEA AUREL MANOLACHE NR 28

I ALEEA AUREL MANOLACHE NR 28 - A

STR. ARGEȘULUI NR 8

STR, ARCAȘILOR NR 40-A

ALEEA ANEMONELOR NR 11

ALEEA AUREL MANOLACHE NR. 30

I ALEEA AUREL MANOLACHE NR 30 - A

ALEEA MAVROMOLNR. 4

BLD. MILCOVNR. 11 -C

STR. NICOLAE BALCESCU NR 57 - A

STR. POSTA VECHE NR. 103

STR. 13 DECEMBRIE NR. 26 - B

STR. CASIN NR. 35-A

STR. 13 DECEMBRIE NR. 16

I STR. DRUMUL VIILOR NR 27 - B

ISTR. 9 MAI 1945 NR. 26

IsTR. RAZBOIENI NR 48, AP. 2

STR. V A. URECHtA NR. 9 - A

STR. 13 DECEMBRIE NR 22

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 118

ISTR. DRUMUL DE CENTURA NR. 72 - E

ICALEA SMIRDAN NR 31-A

ICALEA SMIRDAN NR 31 - B

IbLD. SIDERURGISTILOR NR. 75

ISTR. LEONIDAZAMFIRESCU ELIZANR 82-E

ISTR OTELARILOR NR 11

ISTR MIORIȚEI NR 25

Ialeeafaulbujornr 2

I ALEEA CASTANILOR NR 8

I BLD. GEORGE COSBUC NR. 442 - B

I ALEEA TRANDAFIRILOR NR 5.VILA1.AP.1

I CALEA PRUTULUI NR 7

ISTR. SULHNEl Nr< 19

I STR. BASARABIEI NR 122-B

I STR. BAZINUL NOU NR. 81

ISTR. LUPENI NR 2, AP. 14

I CALEA PRUTULUI NR. 320

| ALEEA FOIȘOR NR. 3

1310/27 04 2017 1311 /27 04 2017 1333/02 05 2017 1374 / 04 05 2017 1375/04 05 2017 1376 / 04 05 2017 1377/04 05 2017 1399/05 05 2017 1400/05052017 1401 /05 05 2017 1419/08 05 2017 1437/ 11 05 2017 1438/11 052017 1439/11 052017 1449/15052017 1472/18 05 2017 1477/18 05 2017 1632/23 05 2017 1715/31 05.2017 1716 / 06 06 2017 1717 / 06.06.2017 1718 / 06 06.2017 1719/06 06.2017 1720/06.06.2017 1721 /06.06.217 1722 / 06 06.2017 1723/06.06.2017 1748/13.06.2017 1749/1306.2017 1753/13.06.2017 1754/13.06.2017 1755/1306.2017 1756/1306 2017 1757/13 06 2017 1641 /19 06 2017 1916 / 26 06 2017 1917 / 26 06 2017 1918 / 26.06 2017 1919 / 26 06 2017 1920/26 06.2017 1968 / 29.06.2017 2002 / 05.07 2017 2021 /10.07.2017 2022/10.07 2017 2023/10.07.2017 2024/10.07 2017 2041 /10 07 2017 2045/11 07.2017 2130 /17.07 2017 2131 /17 07 2017 2132/1707 2017 2133/ 1707 2017 2149/19 07 2017 2150/1907.2017 2151 /1907.2017 2152/1907.2017 2159/21.07 2017 2171 / 2407.2017 2172/24 07.2017 2173/24.07.2017 2179/24.07.2017 2181 /25.07.2017 2660/02.08.2017 2661 /02 08 2017 2719/09.08.2017 2720/09 08.2017 2721 /09.08.2017 2722/09 08.2017 2723/09.08 2017 2733/16.08 2017 2734/16 08.2017 2798/21.08.2017 2799/21.08.2017 2800/21.08.2017 2801 ,21.08.2017 2802121.08.2017 2849 / 24.08.2017 2850/24.08.2017 2966 / 31.08.2017 2967 / 31.08 2017 2968 / 31.08 2017 2995/07.09 2017 2996 / 07.09 2017 2997 / 07.09 2017 3001 /07.09 2017 3002 / 07.09.2017 3003 / 07 09 2017 3056/14 09.2017 3092/18.09 2017 3093/18 09.2017 3094/18.09.2017 3095/18 09 2017 3096/18 09.2017 3097/18.09.2017 3098/18.09.2017 3099/18 09.2017 3272 / 02 10 2017 3273/02 102017 3274 / 02 102017 3275/02 10 2017 oi/o i C2 i U 201 i 3277/02 102017 3278 / 02 10 2017 3279 / 02 10 2017 3280 / 02.10 2017 3281 / 02 102017


ALEEA TRESTIILOR    10

ALEEA TRESTIILOR    12

ALEEA SALCÂMILOR 34 BORZESTI STR. CETATIANU IOAN STR LUNCA ȘIRETULUI 31 A STR BRĂILEI 322-DRUMUL DE CENTURA 36 STR BRĂILEI NR 165 S3 A ALEEA IORDAN          20

STR AUREL ROZEI ROSENBERGNR 18 STR ROMANA NR                 123

STR. SIMON AJARESCU 20 STR CETATIANU IOAN NR 3K STR PICTOR OCTAV BANCILA NR. 28 AP 2 STR GĂRII NR 3 STR DRUMUL DE CENTURA NR IONESCU DE LA BRAD

STR. ARCAȘILOR 88 G CALEA PRUTULUI STR TECUCI NR 142 ALEXANDRU                2

CRÂNGULUI 47 STR PESCARI NR 11 STR. TECUCI           1

STR                      12

13 DECEMBRIE NR ALEEA LILIACULUI STR. ZINELOR NR 1 ALEEA JDERULUI STR COLECTIVIȘTILOR NR 8 ALEEA IORDAN CHIMET NR 22 STR. DRUMUL DE CENTURA NR BLD. SIDERURGISTILOR 75 STR. CARAIMAN STR STR                  160 -

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■aleeacraciunitelor  16

POSTA VECHE 217

STR.              187

13 DECEMBRIE NR 24A STR DRUMUL DE CENTURA 98- B CALEA SMIRDAN RAZBOIENI 251 A STR                     - D

DRUMUL VIILOR 27 C NICOL4E BALCESCU NICOLAE BALCESCU NICOLAE DELEANU NR 14 ARMATA POPORULUI NR 79 VULTUR NR 106

STR. TECUCI NR ALEEA LALELELOR NR 10 STR. OLTULUI ALEEA LALELELOR 4 ALEEA COLINEI 15 STR CETATIANU IOAN CRÂNGULUI   36

STR. GARIi          2

STR AUREL VLAICU 46 STR BRĂILEI 235 STR NARUJA VASILEALECSANDRI STR. DEMOCRAȚIEI 39 STR. MIHAI EMINESCU NR STR. 13 DECEMBRIE 8 STR. APOLON   8   2

STR BRĂILEI    273 - A

STR. STIINTEI    41

ALEEA DAFINULUI 3 STR. CRISTOFOR COLUMB AP 5 STR. PICTOR IOSIFISER ALEEA MAGNOLIEI   14

ALEEA MAGNOLIEI   16

STR TECUCI NR STR ȘIRETULUI 61 A STR MORILOR STR. CLAUDIU MARIUS COVRIG 7 LACULUI NR 3

ALEEA LILIACULUI 23 A ARCAȘILOR 155 POSTA VECHE 79 A STR TRAIAN STR TRAIAN 451 -STR          4

LĂCĂTUȘILOR LĂCĂTUȘILOR 45 STR CETATIANU IOAN STR. BRĂILEI NR 13 S 10 STR. ALEXANDRU MORUZZI 132 B BULEVARDUL MILCOV 14 MALUL BRATES

CALEA PRUTULUI 146 CALEA PRUTULUI CALEA PRUTULUI 162 STR ALEXANDRU MORUZZI NR 132 ALEEA ANEMONELOR NR ALEEA PAUL BUJOR DRUMUL DE CENTURA NR 214 N STR

CRINULUI MORILOR BLD. MAREA UNIRE ARCAȘILOR 47 STR. GRADINA VECHE NR 52

3282/02 102017 3337 / 04 10 2017 3338 / 04.102017 3339/04 10.2017 3340/04 10 2017 3359 / 09.10 2017 3384/ 12 10.2017 3385/ 12 10 2017 3386/12.102017 3536/ 19 10.2017 3537/19 102017 3528/19 10.2017 3539/19.102017 3540/ 19 10 2017 3541 /19 102017 3542/19.10,2017 3543/19 10.2017 3550/19 102017 3557 / 23 102017 3584 / 30 102017 3585/30 10.2017 3586/30.10.2017 3601 /31.102017 3602 1 31.10.2017 3624 / 01 11.2017 3625/01 11.2017 3637 / 01.11.2017 3638 1 01.11.2017 3657 / 0611 2017 3658 / 06.11.2017 3659 / 06.11 2017 3660 / 06 11 2017 3661/06 11 2017 3662 / 06 11 2017 3674 / 07.11 2017 3675/07 11 2017 3693/10 11 2017 3694/10 11.2017 3697 / 10.11 2017 3698/10.11 2017 3699/10 11.2017 3801 /16 11.2017 3874/20.11 2017 3939 / 28.11 2017 3940 / 28.11 2017 3941 / 28.11 2017 3942/28 11 2017 3943 / 28 11 2017 3944/28 112017 3945 / 28 11 2017 3972/29 11 2017 3973 / 29 11 2017 3980/04 122017 3984 / 04 12 2017 4050/07.12 2017 4051 / 07.12 2017 4052/07 12 2017 4053/07.122017 4054/07.12 2007 4055/07.122017 4056/07.12.2017 4104/13.12.2017 4150/15.12.2017 4151 / 15 12 2017 4152/15 12 2017 4153/ 15 12 2017 4154/15 12 2017 4155/15 12 2017 4156/ 15 122017 4157/15 12 2017 4175/19.12.2017 4176/19 12.2017 4177/19 12 2017 4226/21 12 2017 4227/21 12 2017 4238 / 22.12.2017 4307/27.12.2017 4326/28 12 2017 4327/28.12 2017

243/1801 2018 244 /18.01.2018 245/1801.2018 246/18 01.2018 247/1801.2018 248/1801.2018 249/1801.2018 250/1801 2018 272/22 01 2018 273/22 01 2018 274/22 01 2018 275/22.01 2018 276/22.01 2018 280 / 23 01 2018 318/30 01.2018 319/30 01 2018 323/30 01 2018 815/05 02 2018 816 / 05 02 2018 817/0502 2018

0L.U2 2016 870 / 09 02 2018 871 / 09 02 2018 985/14 02 2018 986/14 02 2018 1012/20 02 2018


STR G-RAL ALEXANDRU CERNAT . NR. 177 STR. ARCAȘILOR , NR.76 - C

STR DRUMUL DE CENTURA NR. 100 - N

STR BRĂILEI NR 237

STR BRĂILEI NR 356

STR 1 DECEMBRIE 1918, BL. S8. SC. 8, AP. 241

STR COSTACHE CONACHI NR 2 - A

STR CETATIANU IOAN NR 3 - R

STR BRATESNR 2-B

STR DRUMUL DE CENTURA NR 1 M

STR NORDULUI NR 25

STR VA. URECHIA NR 39

STR CLAUOIU MARIUS COVRIG NR 11

STR ING AUREL ROZEI ROSENBERG NR 3

STR ING. AUREL ROZEI ROSENBERG NR 3 A STR ING AUREL ROZEI ROSENBERG NR 3B STR ING AUREL ROZEI ROSENBERG NR 3C STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL NR 42 B ALEEA CRACIUNITELOR NR. 18 STR SATURN NR. 21 STR. LOZOVENI NR. 48-A STR. ARCAȘILOR NR. 153 STR CRÂNGULUI NR. 38 STR SATURN NR 1 - F STR FOCȘANI NR 10, APARTAMENT 1 STR FOCȘANINR. 10 CALEA SMIRDAN NR 4 STR GEORGE BACOVIANR. 5 STR. DOMNEASCA NR 154 , AP 3 ISTR. MORILOR NR 147 IBULEVRADUL DUNĂREA NR 60 A ISTR.DOMNEACĂ NR 154, AP 2

ALEEA ANEMONELOR NR. 5 ' ALEEA ANEMONELOR NR. 5-A iSTR. FOCȘANI NR. 10 - B |STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 59 STR. POSTA VECHE NR 2-A ALEEAANEMONELOR NR 7 - A STR.VINATORI NR. 16-C 'CALEA SMIRDAN NR. 33

STR. GĂRII NR.8.NR. 2-A

STR. ARCAȘILOR NR. 72

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 66 F

STR. 9MEI 1945 NR.6

STR. SATURN NR. 1 - E

STR.TOMISNR 25

STR. ARCAȘILOR NR 8 - C ALEEACRACIUNITELOR NR 15 ALEEA AUREL MANOLACHE NR 1-D STR. OLTULUI NR 3

CALEA SMIRDAN NR 52, BL E, SC 1.ET. 1.AP 20 STR. BRĂILEI NR. 352

STR. ARCAȘILOR NR. 90

STR. TRAIAN NR. 440- P

STR. OLTULUI NR. 13 C

STR. ARIEI NR 10

STR. DRUMUL VIILOR NR. 2 - G

ALEEA PLATANILOR NR. 39 - A

ALEEA HORTENSIILOR NR. 23

STR LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 27 - A

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 22

STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET NR 22 - B

ALEEA PAUL BUJOR NR 6

CRÂNGULUI NR. 26-C

STR RAZBOIENI NR. 250 ALEEA JDERULUI NR. 23 VADUL CARABUS NR 11 STR. ING ANGHEL SALIGNY NR. 29 STR. SERII NR. 32 STR. TRAIAN NR. 441 - H STR VA. URECHIA NR. 41 ALEEA EGRETEI NR. 8 ALEEA EGRETEI NR.6

STR CPT. VASILE PANU NR. 12-A

STR. MUZICII NR 63

CALEA PRUTULUI NR. 1 - A

STR SIMON AJARESCU NR. 26

ALEEA JDERULUI NR 14

ALEEA JDERULUI NR. 14-A

STR TRAIAN NR. 441 -G

STR LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR 32-A

ALEEA LALELELOR NR. 8

ALEEA MĂLINILOR NR. 30

STR. CASIN NR. 1 -B

STR. CRIZANTEMELOR NR. 2

STR. CEZAR NR. 40-A, AP 2

ALEEA REGALA NR. 16

STR. DRUMUL VIILOR NR . 27 - A

STR. GRMTEI NR. 40, AP. 1

STR. MORILOR NR. 162

STR. EPISCOP MELCHISEDECNR 14-A

STR. CONSTANTIN BRANCOVEANU NR 25

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 98 D

STR. COLECTIVIȘTILOR NR 45

STR. DRUMUL DE CENTURA NR 110-A

STR. TECUCI NR. 251

STR. ALEXANDRU VLAHUTA NR 25

STR. TURTURELELOR NR 22

STR TRAIAN NR 204

STR. URUMUL DE CENTURA NR. î 1^ E

STR. ARCAȘILOR NR 98 C

STR LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 27 B

STR BRĂILEI NR. 269A

STR. BRĂILEI NR. 269

| STR ROȘIORI NR. 14 A

1013/20 02 2018 1014/20 02 2018 1021 / 21 02 2018 1056/26 02 2018 1057/26 02 2018 1058/26 02 2018 1059/26 02 2018 1172/06 03.2018 1173/06032018 1174/06032018 1175/06 032018 1176/06 032018 1177/06 03 2018 1192/12 03 2018 1193/12 032018 1326/1503 2018 1327/15032018 1328 /15.03 2018 1329/15 03 2018 1330/15 03.2018 1331 /15 03 2018 1375/20 03 2018 1418 / 26.03.2018 1419/26.03.2018 1420/26.03 2018 1421/26.03 2018 1422/26.03.2018 1423/26.03 2018 1424/26 03.2018 1425/26.03 2018 1426/26.03 2018 1427/26.03.2016 1428/26 03.2018 1431 /26 03 2018 1470/29 03 2018 1666/02 04 2018 1667/02 04 2018 1668/02 04 2018 1669/02 04.2016 1698/10 04 2018 1699/10 04.2018 1980 /12.04 2018 1995/16.04 2018 2121 /24.04 2018 2147/25 04 2018 2148/25.04 2018 2149/25 04.2018 2150/25 04 2018 2160/26 04 2018 2161 /26 04 2018 2181 /27 04 2018 2190/27 04 2018 2206/03 05 2018 2207/03 05 2018 2217/04 052018 2221 /07 05 2018 2222 / 07.05 2018 2231 /08.05 2018 2232/08.05.2018 2233/08.05 2018 2234 / 08 05.2018 2235 / 08 05.2018 2380/ 10 05.2018 2381 /10 05.2018 2382/ 10 05.2018 2384/10 05.2018 2403/16.05.2018 2484/16 05.2018 2485/16 05.2018 2486/16 05.2018 2487/16 05.2018 2488 / 16.05.2018 2409/ 16.05 2018 2490/ 16.05 2018 2500/21.05 2018 2501 /21.05.2018 2502/21 05.2018 2503/21.05.2018 2504/21.05.2018 2537/23.05 2018 2538/23 05.2018 2545/24.05 2010 2556/25 05 2018 2557/25 05 2018 2627 / 06 06 2018 2628 / 06.06 2018 2629 / 06 06 2018 2630 / 06 06 2018 2709 / 08 06 2018 2710 / 08 06.2018 2711 /08 06.2018 2712 / 08.06 2018 2714/11.06.2018 2715/11 06 2018 2749/13 06 2018 2750/13.06.2018 2751 /13 06 2018 2752/1306 2018 2755/1306 2018 2800/19 06 2018 2660 / 4 i 06.20 I8 2881 /21 06 2018 2882/21 06 2018 2901 /25 06 2018 2906/26 062018 2910/28 06 2018


STR BRĂILEI NR. 201 B

STR ARCAȘILOR NR. 34 G

ALEEA PLATANILOR NR 44

STR. 8 MARTIE NR. 40 D

ALEEA JDERULUI NR 23 C

ALEEA JDERULUINR 23 - D

ALEEA JDERULUI NR 23 - E

STR BRĂILEI NR 257 A

STR DR PETRU GROZANR 9-B

STR STIINTEI NR 62

STR SINDICATELOR NR 9-A

ALEEA POIENIȚEI NR 8

STR TOMISNR 2-B

STR ENERGIEI NR 24 - E

STR. STRUNGARILOR NR 4B - S 10

STR TRAIAN NR 39 AP 1

STR DRUMUL VIILOR NR. 56 - G

STR. DELFINULUI NR. 41 - A

STR. DOMNEASCA NR. 135, AP. 2

STR DOMNEASCA NR. 135, AP. 1

STR TRAIAN NR 245

STR VINATORI NR 1 B

STR. ALEXANDRU DAVILA NR. 2 - A

STR FRUNZEI NR 14

STR. ARCAȘILOR NR. 90 - A

CALEA SMIRDAN NR. 40

STR TOMISNR. 30-A

STR. ARCAȘILOR NR. 82 - A

STR. BRĂILEI NR. 178-A

STR. CRIZANTEMELOR NR 2-C

STR. BRĂILEI NR. 338 - A

STR. STIINTEI NR. 62-A

STR IONEL FERNICNR 22-C

STR. FEROVIARILOR NR. 7 - F

STR. ION LUCA CARAGIALE NR 19

STR. ARCAȘILOR NR 52 - N

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 84 - A

STR. DEMOCRAȚIEI NR. 5 A

STR VRANCEI NR 3

ALEEA LILIACULUI NR. 23 B

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 96 - B

STR. NARCISELOR NR. 54 A

STR. STIINTEI NR. 32

STR. LUNCA ȘIRETULUI NR 91

STR. DOROBANȚI NR 28 - B

STR. BRĂILEI NR 261

STR. RINDUNELELOR NR 2-A

STR. TRAIAN NR 441 - F

CALEA PRUTULUI NR 63 - B

CALEA PRUTULUI NR 63

STR. ARCAȘILOR NR. 88

CALEA PRUTULUI NR. 63 - A

ALEEACRACIUNITELOR NR. 14

ALEEACRACIUNITELOR NR 8

CALEA PRUTULUI NR. 63 - C

STR G-RALALEXANDRU CERNAT NR. 28

STR. VICTOR VILCOVICI NR. 3

STR. SF. SPIRIDON NR 45, AP 4

STR. SF. SPIRIDON NR 45, AP 6

STR. SF. SPIRIDON NR. 45, AP. 7

STR SF. SPIRIDON NR. 45, AP. 9

STR SF SPIRIDON NR. 45, AP. 10

CALEA SMIRDAN NR. 63 - A

STR VULTUR NR. 78

STR BRĂILEI NR 285

STR. TRAIAN NR 203 - B

ALEEA CRACIUNITELOR NR. 2

ALEEA CRACIUNITELOR NR. 2 - A

STR TECUCI NR. 161

STR TECUCI NR. 161 -C

STR DOGARIEI NR. 117 - A

STR 13 DECEMBRIE NR. 20-0

STR.COTESTI NR. 1 - D

BLD DUNAREA NR 13, BL. A10, SC 5. AP. 118

STR NICOLAE LABIS NR 1-A

ALEEA NINA CASSIAN NR. 4

STR MOVILEI NR.91 - A

ALEEA EMIL RACOV1TANR 11 -A

STR COL NICOLAE HOLBAN NR. 6, AP. 1

STR. CASTRUL ROMAN NR. 51

STR. NAMOLOASANR. 11 -A

STR BRĂILEI NR 177-A

STR CAMILRESSU NR 9 - A

STR. DRUMUL DE CENTURA NR 1 - C

STR, NARCISELOR NR. 51

STR. ODOBESTI NR 20-A

ALEEA CRACIUNITELOR NR. 4

STR. NORDULUI NR. 40

STR NICOLAE BALCESCU NR 46, AP. 1

STR UNIRII NR. 162-A

BLD MILCOVNR. 10-A

STR. ELENA DOAMNA NR. 2 - E

ALEEA CRACIUNITELOR NR 10

ALEEA CRACIUNITELOR NR. 16

STR. MIHAI EMINESCU NR. 136

STR OLTULUI NR 24 - A

STR. OLTULUI NR 11-C

STR ZIMBRULUI NR 3 - A

BLD. SIDERURGISTILOR NR 73

STR ALEXANDRU IOAN CUZA NR 58. AP 4

S TR. GHEOKGhL UuJm NR. 8 I

STR. BĂRBOȘI NR 33

STR TOMISNR. 52

STR LOZOVENINR 208

STR. GĂRII NR.19, AP. 2

ALEEA LILIACULUI NR 9

  • ■ iZJ

  • *4.::

4477 l.4Jil 44.n iiaa


ii iU iHa4 Hlf

II4B? ttiS7 i;«8 4430 LLXJȚ. 44 A1 4JM2 4443 <I|LU 444= • III.Iu 444î .1 ii aB

i ii 2]

«5g «g «53 HS5 «5a AH-ZT 44tw 4J32 44oJ 411111 «SE ai ua •uș» .14(15 44® a<(-7 «® ÎSCE 44r0 «Tt MTS

«T3 Ol-A 4475 14'5 «77 W8 MrO •muri 448' au 512 44*. un aa MS 4111*=. 4487 1.18B AWe ii ii LE

4US: ■MS in 2u

M*5 bii[E 4<W Olt 08 44® ii :hju »eai 4tlCH mu ■iW LW

.11.* iT >»«:e ■lEOH 4610 4fJII I 1M2 1151]

<51=

*»5Î8 4517 45’8 it510 HS20 46Î1


n £?i

4523

♦Sr


Ei i isn ou xi1 im wres'.^n snrm ■ ni iirjy i ii 1Q|3.' Om 'Vag Iț sol» t ij; ir?4ii 11 3Q2U1 02 ll’JJțl||L son i OT iTTTtl I fr ■Oui,1 lî'.^K □no ■ c 'irji'ui

iJTQ ■ >Z ’P"211U1 -crii1 icr-mu "TT72 I IZ iTTH fii

113 I ■ lE IT72II fll ■teiu s 11 1151». T9 li/ JU Hi ii»ur|ftxi:>3cii| । ITT i1 ■n?.(7Tîd1ft lira 1 ifidi/22 Hi Ttî3 i1 TS tOQ16 li :g i ii? iu mu SEZ»/^C.t'T5QW iTfll i JSJlTJL’ Ui E3o1/2fi.tî«11f 3232 / y- iT7~ :<u ul 2L'Cî?6 £ F «)u ma । eu imum

li ZfT II* .111II 3222 Zf ■’•’ 3S1I| 3255 I JT 111 JUIII yqs/ tu ani «Ta i TT HI J\l hi »saj aujM.2qiii îztfî / tU 0'171.1 hi <2'2*11 C4IJM .IȚJ ||l sZSBi'CntrtSClJ flI~ I iui imw(j îîtofDS.btWlll 111T I IUI |||| 7n Ut ateftabtiaiit liE । «a lIBTnni M® ।

liljT | I1IJJIL2UUI

am iiaD i ia ilATTnni M® 14^3311 «ei i rt imamii MEȘ 114 «.251I| 14113 I 14 fUTMRl '14'1435111 14.7: । utiraw JJfAJ <,«11?31l| 3*1,17* 14 frt 77'11* ȚU£țu LX lu ^UUI M.tO 1UfflttiO 115 7.ISU rȚ?jia?n iSJ MaoJ&.bfcsflHt Mân 27 iiii?.riiji MS/febeatt 3520 । 77JUL2HH »11 i*5T trtTC li 1EĂ2 । W II । U as ■'fes tresa W 15S<i i va i !■ tiiii ii 4»4i oa.ijeatt 3571 i (Ți iTDTTi iii JSTS J14ÎSJJM2 iaau । n> nitpniii a*! i'Sfieair W I 117 IUITlllU> x.*8,' HJ Kt'aii HiD । iO iKlTTifli x.1?. /1« Ir/air 3E5D i 13 nfiXiifli

5537 I TX HIII2U tll 36SiP M |S 3511 3553 i rX.tur.Tllft S&i3-'2= LiJMl «575 f2T'ov7îl1ft 32'3-1 <12 |(12SU tetiitn if»7iji8 Jgig ’ 02 U1211 UL telSilH I fi2.318 «roii।u> iu y> m î5?1 (Hă lfri»318 3H5a ' US III Jli IU îSg£y(E »0i3^r IW i CE iO_2Ii Ui îa=?,'tt£ ru«W arse i n5 tfiJliHI J=!»1«8 IL2TH «or. । no iii julfr w;® luaqn IV87 i 178 Hi jli tft 3*531 U8 UlJilHI 3®4()}S HiJirte H|iiU iii IU i~iiii =-sVtt tt-.CTtt onrm ■ is m 311111 ic&H xr.i’xis roșim 4Î03J EL H1ZVH5TP HPAILE'SIP

Tal fi IblîXl flfî Ifrii filit 7

AlcE.1 UMtHtWt .i'nr 5

ZII FFa 1,1 Al înzil 11B I.IR 32

STF SbUlfAȘ H x

ș ip aaAULți.i.ip ga

mc.«O1 t STîI tnFJffMnaiETTnr irrr ft-

-<UP «tlR'UJJț JILȚ.» IIP 34

Tk 1*111 L-tFMtPttiia 111R £ Ti ■(KOUEJ^CEȘa'iNA VS 1 iiîh iu ftnr 7 -'IKUjLAFJL.AHU<llf|


94P 81P K)P

41R ’ÎFArrC'jLun riî 31

BJJ p J III IAI EMIiptril )J|K o’ *

57R rVSniiErfîT-L nsiwmiR ir r

SLR Lr'lSAL 4!_&XAI41Lfțl±lLElUJA2 uț)

âfrr i?)K»its»w wi irc htw n?>ur) r<?L i±jii 5ȚȘ ANUl ftEWJfta m-itl ni fiii FFa I TI tm~l (T I li NIT fl A 1 1H l.i= lELBiiaRO N* £ ■

H ru I I ITal-al :llH£TLn-Lll 7JR HI

S1P WWM^LNfl 3f A 8Ti< TECiJOMir 112    8

•9IP OrEL<H»IU74( MP 27 E

■fTn 31fk.SIEtoANMir 14 nu 3JEQEEF •■3AJSU ’ IIP 33

S'TR             hi» 40

SXH

FBUqiEi.idR 3

ADAiiU-MAM.'ilW^lfi 1W 1 111’ P^rRiJ UUB <*' N« Ul

Ta>i4iiii.MNt=lns ia >.iiOni irTTigi rnu(i 1 r.iR oj


FTPE

sn?          Wt

UU


sth nwi nuli n ttf r p>.m ,r<< iun __

Sî»             || ÎIHHȚNh « ’j.

M i k TrtRiiTN MR 157 A

STP

Ai-FtA irtranAli nkinAjrt hjt i i

st?             q-șa

STR iHARnKB A'.TRlCrnj. \h 7

3C(T £l»AUIL<12f)H-4?-A

STR DliUBSAVA (TTUSIFTiR Jli

SF2 Mmm..-9JtWSZEAN'J *|R 1?

57Fi Avi MRtZAa'aRn.EAflUm I

ț;;« HAnLi'IBSUJL1 f4» ' P

S?K yftxiLEl«R V» E

STF Tmvaii El IIP I3(? B

STK ÎHHt/lCAllllARWR ini

RTF TiCT I.JIC-ULAP A'-EXAUCHEEaj N':' 1» A?

STR ARUiQATOROtfjONk &-

STB: '2HWI.T0H W 5 Ă

JTTl          a£3?iCTJ]_c uR. JL

srp îi»'i3«€T4‘>nMi^4^niMi i=ji

STIH ROMAhaliH JTwff t

5»p <ja;ii| hh eș

S7R tîl.H li fJM 31

B€* SIOt'Jî'JPSlsaiiiXM JvR $7

STR iiRM-Tji Fi.JPORumi ts/I* 4 *

Srs yp'JM'JL ’S£ tSNTW- w f Iț. I

SVP          kUf>?M4 H

-- WJGI'i AjrSrU Nk m

aiWBUCMfiLSH MP 31

Trtîi<IMiH_iniTAT?T fm< 3TT t


-S1P STFi

sn= C.£î.4nx>4U KM Ni? q p Xc..EtĂi1FDxiii‘rs Mi* n

(VA HBipitt’-ANllANH J

T«3 tlEORGk iLCiSrat hT tlR 2> 1 £1

%1P -9IUQS| 4.‘tR=?CJ.iNF W A

S1F AlcCASILOH 11t< 52 □' 8)R 14DEE£MBtt)|' MP M’E

4>Tîî lîft4i.xRai|RGmnO1IIt6CU MEt "-fe

|k|r uugarucsTupilR wj

4 TT»         VaCHc im BS 5 T> r-ăC SEVFi Mi Î E $TF JjIMOai AJLPfflJJKdJ •|p S 5TR I1R H.O'ru'Mn ALEE**. ETRETEi iiffl 2 D

A EGRETE IMR î C îTip nHiTMm vm rn< mi zi -z» ,UE=4»0rt&U4.O1IMFFfW T9 «Tk TTRifMni_-mjjn in* 2-' 5TP =~.hl=i»jf ;> -<J îTF îiRATeSNR' Hi Â

A!.^A&GREÎEt1IIH

4JLEE4 £riRiLT=i IIP

AlȘy- EvR£îsl NR

ĂLfn- EGttn=t Nn


îpaian «h sai । s

  • 1lli.lr.77 m< 1T ■

  • ■'£111)1 I iun 2P A1F Îl

TiturMi n -m or riR n

0NKK42F JVJ-M U^-A. f.lll

4095 / 22 10.2010 4132 / 24.10 2018 4133 I 24.10 2018 4134 1 24.10.2018 4228/30.10.2018 4360 / 06.11 2018 4361 /06 11 2018 4468 / 08.11.2018 4469 / 08 11 2018 4477 / 08 11 2018 4492/ 12 11 2018 4541 / 14 11 2018 4542/14.11.2018 4605/22.11.2018 4606/22 11.2018 4607/22 11.2018 4608/22 11.2018 4609/22.11 2018 4610/22.11.2018 4611 /22 11.2018 4639/23.11.2018 4640 / 23.11.2018 4641 /23 11.2018 4674/28 11.2018 4687 / 29.11.2018 4688/29.11.2018 4689 / 29.11.2018 4690/29.11.2018 4691 7 29.11.2018 4692 / 29.11.2018 4693/29.11.2018 4694 / 29.11 2018 4695 / 29.11 2018 4800/03.12.2018 4801/03.12 2018 4802/03.12.2018 4803/03.12.2018 4804/03.12.2018 4815 / 05.12 2018 4816 / 05.12.2018 4817 / 05.12.2018 4818 / 06.12.2018 4858/10.12 2018 4864/10.12.2019 4865/11.12.2018 4866/11 12.2018 4867/11.12.2018 4934/12.12.2018 4935/12.12.2018 4963/17 12.2018 4964/17.12 2018 4965/17.12.2018 4980/17.12.2018 5036/19.12.2018 5063 / 21 12.2018 5064 / 27.12 2018

18/10.01.2019 95/14,01.2019 185/17.01.2019 186/1701 2019 237/21.01.2019 238/21.01 2019 257/28.01.2019 258/28.01.2019 289/30.01.2019 290 / 30.01.2019 291 / 30.01.2019 434/05.02.2019 435/05.02.2019 444 / 06,02,2019 445 / 06.02,2019 465 / 08.02.2019 466 / 08.02.2019 467 / 08.02.2019 558/19.02.2019 559/19.02.2019 560/19.02.2019 561 /19.02.2019 562/19.02.2019 595 / 25.02.2019 596 / 25.02.2019 597 / 25.02.2019 600 / 26.02.2019 605 / 26.02.2019 606 / 26.02.2019 607 / 26.02.2019 608/26.02.2019 609/26 022019 610 / 26.02.2019 611 /26 02 2019 612 / 26.02.2019 681 / 05.03.2019 682/05 03.2019 683/05 032019 684/05.03.2019 685/05 03.2019 686/05 03 2019 687/05.03.2019 688/05.03.2019 S33 / 13 03.2019 834/13 03.2019 919 / 20.03.2019 920/20.03.2019 921 /20 03.2019 922/20.03.2019


BD GEORGE COSBUC NR. 152

STR. ZIMBRULUI NR. 35

STR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 2 - C

STR. DOGARIEI NR. 106, AP. 1

STR. MIRON COSTIN NR. 56

STR. CETATIANU lOAN NR. 1 - B

ALEEA PLATANILOR NR. 13

ALEEA NINA CASSIAN NR. 2

STR. ODOBESTI NR 1 - C

STR. BASARABIEI NR. 121 - B

STR ODOBESTI NR 1 - A

STR. BRĂILEI NR. 206-A

STR. DRUMUL VIILOR NR. 37 - D

STR. ALEXANDRU MORUZZI NR. 132

STR. TECUCI NR. 227-G

STR. MARINEI NR 8

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 218 - B

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 234 - A

ALEEA REGALA NR. 20

ALEEA CEFERIȘTILOR 1, NR. 42

ALEEA FOIȘOR NR. 5

BD. GEORGE COSBUC NR 56

STR. COTESTI NR.1-C

ALEEA NiNA CASSIAN NR. 45

STR. ING. ANGHEL SALIGNY NR. 62 - C

STR. ION LUCA CARAGIALE NR. 63. AP. 1

STR. TECUCI NR. 268 B. AP. 4

STR. TECUCI NR. 268 B, AP. 2

STR. TECUCI NR. 268 B, AP 3

STR. TECUCI NR. 268 B, AP. 5

STR. TECUCI NR. 268 B. AP 1

STR. TECUCI NR. 268 B, AP. 6

STR. CALISTRAT HOGAȘ NR. 6

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 98 - J

STR. TECUCI NR. 268-C

STR. DACIEI NR. 10

ALEEA EGRETEI NR.4-D

STR. CLAUDIU MARIUS COVRIG NR. 9 - B

STR CRÂNGULUI NR. 11 -C

BD.SIDERURGISTILOR NR. 55 - A

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 250

STR. BASARABIEI NR 116

ALEEA NINACASSIAN NR. 21

ALEEA SALCÂMILOR NR. 1

STR. BRĂILEI NR. 249

STR. BRĂILEI NR. 247

STR. V. A. URECHIA NR. 20 B

STR. ING. ANGHEL SALIGNY NR. 5

STR. CRINULUI NR. 1-B

STR. TECUCI NR. 268 B

CALEA SMIRDAN NR. 9

STR. GHEORGHE DOJA NR. 10

STR. ZIMBRULUI NR. 3

BD. HENRI COANDA NR. 6 - D

STR. PICTOR IOSIF ISER NR. 43 A

CALEA SMIRDAN NR. 37

STR. MOVILEI NR. 21. AP. 6

ALEEA TEILOR NR. 5

STR. TOMISNR. 11

STR. SMIRDAN NR. 35

STR. ARCAȘILOR NR. 52 T

STR. 13 DECEMBRIE NR. 18

STR. ARCAȘILOR NR. 52 L

STR. CONSTANTIN BRANCOVEANU NR. 5

STR. ARCAȘILOR NR. 52 R

STR. BRĂILEI NR. 167 B

STR. ING. AUREL ROZEI ROSENBERG NR. 6

ALEEA METEO NR.4-A

CALEA PRUTULUI NR. 51-A

STR. TOMIS NR. 27

STR. MORILOR NR. 147

ALEEA TRESTIILOR NR. 18

STR. GRADINA VECHE NR. 59

STR. BRĂILEI NR. 68-S14

STR GĂRII NR. 1 A

STR. NICOL4E BALCESCU NR. 116, AP. 9

ALEEA METEO NR. 4

STR. V.A. URECHIA NR. 43

STR. V A. URECHIA NR. 20 A

STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 18

STR. PICTOR IOSIF ISER NR. 6 - D

STR. FEROVIARILOR NR. 2 - D

STR. PICTOR OCTAV BANCILA NR. 26 - A

ALEEA METEO NR. 4 B

STR. CRISTOFOR COLUMB NR. 34 A

STR. BRĂILEI NR. 277

STR. NICOLAE MANTII NR. 57 A

STR. ANUL REVOLUȚIEI 1848, NR 73 - C

STR. 8 MARTIE NR. 42 A

STR. 13 DECEMBRIE NR. 16 D

STR. 13 DECEMBRIE NR. 26 B

STR. PĂUNULUI NR. 26, AP. 1

STR. NICOLAE MANTU NR. 57 B

STR. SIMON AJARESCU NR 12

ALEEA CEDRILOR NR. 11

ALEEA CRACIUNITELOR NR. 4

ALEEA IORDAN CHIMET NR. 13

STR PICTOR OCTAV BANCILA NR. 28 E

ALEEA CRACIUNITELOR NR 4 A

STR. RUBINELOR NR. 14

ALEEA SALCÂMILOR NR. 9

STR. STRUNGARILOR NR. 4 F

STR IASOMIEI NR. 1. AP.4

STR. BASARABIEI NR. 122, AP. 1

STR FURNALISTILOR NR. 8 B

923/20.03.2019 941 / 25 03 2019 942 / 25 03.2019 943/25.03 2019 974/28 03.2019 978/28.03 2019 981 701.04.2019 1013/03.04.2019 1014/03.04 2019 1015 / 03.04 2019 1079/04.04 2019 1094/04.04.2019 1120/10.04.2019 1121 /10.04.2019 1122/10.04.2019 1123/ 10.04.2019 1145/15.04.2019 1189/16.04.2019 1190/16.04.2019 1191 /16.04.2019 1192 /16.04.2019 1193/16.04.2019 1282/18.04.2018 1283/18.04.2019 1284/18.04.2019 1285 /18.04.2019 1286/18.04.2019 1287/18.04.2019 1288/18.04.2019 1300/22.04.2019 1301 / 22.04.2019 1309 / 22.04.2019 1330/2304.2019 1362 / 24.04.2019 1363 / 24.04.2019 1364 / 24.04.2019 1365/24.04.2019 1366 / 24.04.2019 1380 / 02.05.2019 1539/14.05.2019 1544/14.05.2019 1545/14.05.2019 1546/14.05.2019 1547/14.05.2019 1548/14.05.2019 1549/14.05.2019 1550/14.05.2019 1551 /14.05 2019 1567 /15.05.2019 1584/16.05.2019 1652/20052019 1704 / 28 05.2019 1705/28.05.2019 1706/28.05.2019 1707/28 05.2019 1708/28.05.2019 1709/28.05.2019 1710 / 28.05.2019 1711 /28.05.2019 1712/28.05.2019 1713/28.05.2019 1729/29.05.2019 1746/31.05.2019 1747/31.05.2019 1748/31.05.2019 1749/31 05 2019 1750 / 31.05.2019 1801 /05 06 2019 1802705.062019 1814/07.06.2019 1815/07.06.2019 1816 / 07.06.2019 1932/11.06.2019 1970/18.06.2019 1971718.06.2019 1973/18.06.2019 1974/18.06.2019 2094 / 27.06.2019 2095 / 27.06.2019 2096 / 27.06.2019 2097 / 27.06.2019 2098/27.08 2019 2099/27.06.2019 2100/27.06.2019 2101 727.06.2019 2102727.06.2019 2103727.06.2019 2104727.06 2019 2105 / 27.06.2019 2106 / 27.06.2019 2107 / 27.06.2019 2108/27.06.2019 2109 / 27.06.2019 2110 / 27.06.2019 2111 /27.06.2019 2391 /15.07.2019 2392/15.07.2019 2393/15.07.2019 2394/15.07.2019 2395/15 07 2019 2396/ 15.07.2019 2397/15.07.2019 2398/15.07 2019 2399/15.07.2019 2424/ 17.07.2019 2425/17.07.2019


STR         VIILOR    6

STR BRĂILEI 338 STR. CASIN 44 A STR BRĂILEI 336 STR. 13 DECEMBRIE 22 STR G-RAL ALEXANDRU CERNATNR. 172A STR DRUMUL DE CENTURA STR. URECHIA 9 STR.                       18

STR. TRAIAN 441 I ALEEA ZIMBRULUI 13 BD. GEORGE COSBUC 214 PORTULUI 56 D CRÂNGULUI EMIL RACOVITA 20 TINERETULUI II 34 BRĂILEI 273 B STR. CRÂNGULUI 62 - B MORILOR ARCAȘILOR NR 52 - U ȘTEFAN CEL MARE ARCAȘILOR 52 V STR. DELEANU NICOLAE DELEANU 22

STR. DRUMUL DE CENTURA NR STR. LUNCA ȘIRETULUI STR. LEONIDA ZAMRRESCU ELIZA NR. 29 STR. BRĂILEI    298-A

STR. VULTUR   60

STR DRUMUL VIILOR                     1

STR. VÎNATORI 42 STR. OLTULUI NR.

STR. MALUL BRATES STR STR. TRAIAN 452 C STR. LUNCA ȘIRETULUI    71 -

STR. LUNCA ȘIRETULUI

ALEEA SULFINEI 8 DRUMUL VIILOR

MALUL BRATES

BANATULUI ETNA 2

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^BsTR.ETNANR 2-A

BD.

ODOBESTI ALEEA NINACASSIAN

CAMIL RESSU DOMNEASCA 126 STR. BASARABIEI ȘIRETULUI STR ZIMBRULUI             MĂLINĂ AP.

ALEEA NINACASSIAN 6 STR. NICOLAE BALCESCU STR. OLTULUI STR. OLTULUI 2

BASARABIEI                     1 Șl 2

STR. TRAIAN 490 D

TRAIAN 490 C BRĂILEI 342 CRISTOFOR COLUMB

1 - B STR. ROMANA 208 STR. DRUMUL VIILOR BD. SIDERURGISTILOR BD. SIDERURGISTILOR SIDERURGISTILOR SIDERURGISTILOR ALEEA ZIMBRULUI 25 STR. DRUMUL DE CENTURA TOMIS STR. ARCAȘILOR 50 P ARCAȘILOR BAHLUIULUI GEORGE ENESCU 15 STR ȘTEFAN CEL MARE CEL MARE STR ȘTEFAN CEL MARE ALEEA MAGNOLIEI 20 ALEEA PLATANILOR 38 STR. FILESTI 29 A DEMOCRAȚIEI 5 ALEEA IORDAN CHIMET 29

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^BcALEASMIRDAN  17 M

ALEEA MAGNOLIEI 9 BD. GEORGE COSBUC 176 STR. ARCAȘILOR

DRUMUL DE CENTURA 134 - A ALEEA CRACIUNITELOR STR. BANATULUI ALEEA EGRETEI

BRĂILEI 344 STR GERULUI

VASILE LUPU 3 MACULUI 52 CRÂNGULUI 48 STR.             39

BAZINUL NOU          I         17

ALEEA CASTANI LOR   28

STR. 8 MARTIR NR

8 MARTIR STR STR SPIRIDON 14 STR ARCAȘILOR STR SIMON AJARESCU STR. ANGHEL SALIGNY CRIZANTEMELOR 2

2426/ 17 07 2019 2427/ 17 07 2019 2428/ 17 07 2019 2429/ 17 07 2019 2430/ 17 07 2019 2431 / 17 07 2019 2450/23 07 2019 2451 /23 07 2019 2452/23 07 2019 2460/25 07 2019 2481 /25 07 2019 2482/25 07 2019 2483/25 07 2019 2484/25 07 2019 2485/25 07 2019 2486/25 07 2019 2487/25 07 2019 2488/25 07 2019 2489/25 07.2019 2490/25 07 2019 2495/29 07 2019 2496/29.07.2019 2547/05 08 2019 2566/06.08.2019 2567/06 08 2019 2568/06 08 2019 2569/06.08.2019 2570/06.08.2019 2571 /06.08.2019 2572/06 08 2019 2573/06 08 2019 2574 / 06.08.2019 2587 / 08 08 2019 2588 / 08 08 2019 2869 / 21 08 2019 2870 / 21 08 2019 2890/23 08 2019 2891 / 23 08 2019 2892/23 08.2019 2893/23 08 2019 2925/28 08 2019 2978/29 08 2019 2979/29.08.2019 2980/29.08.2019 3021 /04.09 2019 3026 / 04.09 2019 3027 / 04.09 2019 3028/04 09 2019 3029/04 09 2019 3030 / 04 09 2019 3033 / 05 09 2019 3034 / 05 09 2019 3145/1009 2019 3146/10.09 2019 3147/1009.2019 3162/12 09.2019 3153/12 09.2019 3164/12.09.2019 3165/12.09.2019 3166/1209.2019 3167/12.09.2019 3186/16.09 2019 3187/16.09.2019 3261 /18.09.2019 3278 / 23.09.2019 3318 / 30.09 2019 3337/01 10 2019 3338/01.10.2019 3339 / 01.10.2019 3350 / 02.10.2019 3361/03.10.2019 3525 / 07.10 2019 3527 / 07.10.2019 3584/10.10.2019 3585/10.10.2019 3586/10.10.2019 3587/10.10 2019 3588/10.10.2019 3589/10.10.2019 3590/10.10 2019 3591 /10.10 2019 3634/14.10 2014 3635/14.10 2019 3636/14.10 2019 3639/14.10 2019 3640/14.10 2019 3641 /14.10 2019 3644/15.10 2019 3645/15 102019 3660/16.10 2019 3664/18 10 2019 3686 / 21.10 2019 3687 / 21.10 2019 3688/21.10.2019 3699/22 10 2019 3777/23 10.2019 3788/23 10 2019 3798/25 102019 3801 /28 10 2019 3802/28 10 2019 3821 / 30.10.2u19 3822/30102019 3823/30102019 3824 / 30 1 0 2019 3853/04 11 2019 3904/05 11 2019


STR SIMON AJARESCU 4 MIHAI EMINESCU NR 48 STR

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MsTR.RlZERNR 79

STR ARCAȘILOR 48 H STR TRAIAN STR RAZBOIENI RAZBOIENI NR CPT VASILEPANUNR 42 CALEA SMIRDAN NR 9 CALEA SMIRDAN NR 18 CALEA SMIRDAN NR 21 CALEA SMIRDAN 25 STR. DRUMUL VIILOR DRUMUL VIILOR NR 97 CRÂNGULUI NR ARCAȘILOR STR. BRĂILEI 278 A GEORGE COSBUC 259 B GEORGE COSBUC 259 STR BASARABIEI 21 - B STR                 5

OTELURILOR STR. STIINTEI           1

BRINDUSEI 4 BRĂILEI BD GALAȚI ALEEA JDERULUI 5 STR. DRUMUL VIILOR STR.      EREMIA GRIGORESCU NR 2 C AP 1

STR.      EREMIA GRIGORESCU   2 8

STR.     EREMIA GRIGORESCU

BD. GEORGE COSBUC 33 C STR. ȘTEFAN CEL MARE 14 A STR. CRÂNGULUI STR. DRUMUL DE CENTURA 72 F STR. PETRU STR. DRUMUL DE CENTURA CALEA PRUTULUI NR. 11 J STR. FRUNZEI 24 ALEEA NINA CASIAN NR 30 SATURN NR 40

STR. SATURN   42

STR. SATURN   44

STR. GRADINA VECHE 55 A SATURN NR STR. 13 DECEMBRIE STR. SINDICATELOR NR 54 ALEEA NORDULUI STR. PORTULUI 61 A CRIZANTEMELOR STR.                  16- B

BASARABIEI 13 DECEMBRIE NR 16 A GIUSEPPE GARIBALDI 1 DRUMUL VIILOR   249

DRUMUL VIILOR   26 DUPLEX 2

ALEEA ROMANA NR 22   2

NR 3 CALEA SMIRDAN 5 STR DRUMUL VIILOR 26 S STR. ROMANA NR BL STR DRUMUL VIILOR 26 DUPLEX 1 STR G-RAL ALEXANDRU CER NAT      A

STR BRĂILEI 324 177 REGIMENTUL 11 ȘIRET NR ALEEA NINA CASIAN 26 PORUMBACU   2

BRĂILEI STR. ROMANA      AP 4

STR. DOMNEASCA NR 191 B DOMNEASCA 191 MORILOR NR 166 ALBA IULIA 16 STR. CRÂNGULUI 62 B STR DACIEI PRUNARI 31 LEONIDAZAMFIRESCUELIZANR

ALEEA CRACIUNITELOR 11 STR. STIINTEI SULINEI 13 LEONIDAZAMFIRESCU ELIZA NR 8 ȘTEFAN CEL MARE NR TUNELULUI 55 - B ALEEA NINA CASSIAN 32 LUNCA ȘIRETULUI ȘTEFAN CEL MARE 14 DRUMUL DE CENTURA NR 104 - E STR REGIMENTUL 11 ȘIRET

ALEEA EGRETEI BRĂILEI 140 K STR                92 - E

STR OTE LARI LOR URECHIA CLAUDIU MARIUS COVRIG NR 58 STR VAS I LE ALEXANDRI STR RADU NEGRU 17 STR IONEL FERNIC NR S T R DRUMUL DE CENTURA NR PIETII STR STR       AGRICOLA NR 43

STR. BOHOCIU IOAN

3997 / 07 11.2019 3998/07 11 2019 3999/07 11 2019 4000/07.11.2019 4001 /07 11 2019 4002/07.11 2019 4003/07.11.2019 4004/07 11 2019 4005/07 11 2019 4006/07 11.2019 4007 / 07.11.2019 4008/07.11 2019 4009/07.11 2019 4015/07.11 2019 4016/07.11.2019 4018/08.11.2019 4061 /12.11 2019 4062 / 12.11 2019 4063/12.11 2019 4111 / 14.11 2019 4112 / 14.11.2019 4113/14.11.2019 4114 / 14.11.2019 4115/ 14.11.2019 4142 / 18.11.2019 4143/1811.2019 4144 / 18.11.2019 4193/21.11.2019 4194/21.11.2019 4204 / 22.11.2019 4235/2511.2019 4243/26.11.2019 4251 / 27.11.2019 4257 / 28.11.2019 4258/28.11 2019 4259/2811.2019 4287 / 02 12.2019 4294 / 03 12.2019 4295/03.12.2019 4296/03.12.2019 4297/0312.2019 4298/03.12.2019 4407 / 03.12.2019 4408/03.12.2019 4492 / 05 12.2019 4507/ 10 12.2019 4508/10.12.2019 4509/10.12.2019 4510/10.12.2019 4514/10.12.2019 4542/12.12.2019 4543/12.12.2019 4544/12.12.2019 4545/12 12.2019 4546/12 12.2019 4547/12.12.2019 4597/16.12.2019 4598/16.12.2019 4599/ 16 12.2019 4637/19.12.2019 4688 / 23.12.2019 4689 / 23.12.2019 4690/23.12.2019 4691/23.12.2019 4692/23.12.2019 4693/23.12.2019 4694 / 23.12.2019 4695 / 23.12.2019

4/07.01.2020 5/07.01 2020 6/07.01.2020 7/07.01.2020 8/07.01.2020 9/07 01 2020 41 / 15 01.2020 42/15.01.2020 43/15.01.2020 44/15 01.2020 51 / 16.01.2019 66/16.01.2020 67/16.01.2020 75/17.01.2020 103/21.01.2020 104/21.01 2020 105/21.01.2020 106/21.01.2020 107/21.01.2020 128/23.01.2020 131 / 23.01 2020 132/23.01 2020 152 / 30.01.2020 153/30.01.2020 154 / 30.01.2020 221 / 04.02.2020 222 / 04.02.2020 223 / 04.02 2020 224 / 04.02.2020 225/04.02 2020 226 /Q4 02 227/04.02.2020 228 / 04.02 2020 348 / 06.02.2020 349 / 06.02.2020 350 / 06.02 2020


BD. GEORGE COSBUC NR 3-C

STR DR, NICOLAE ALEXANDRESCU NR. 2 - A

STR. PICTOR IOSIF ISER NR 17-B BD. GEORGE COSBUC NR. 257 - E

I BD. GEORGE COSBUC NR 257 - D iSTR. CLAUDIU MARIUS COVRIG NR 9

i ALEEA LILIACULUI NR. 10-A

ALEEA EGRETEI NR 10

ALEEA EGRETEI NR.10-A

STR. APAPOLON NR 17

STR DOMNEASCA NR. 118-B

STR. DOMNEASCA NR 118

STR DOMNEASCA NR 118-A

STR. NICOLAE LABIS NR. 50

BD. MAREA UNIRE NR. 15 - E

STR. ARAD NR. 10 S1

STR TECUCI NR 156B. BL T2, SC. 1, AP. 1

STR. TECUCI NR. 156B. BL T2, SC 1, AP. 2

STR. TECUCI NR, 156B, BL. T2, SC 1.AP 3

STR CETATIANU IOAN NR. 3 - C

STR. SATURN NR. 38

STR. APOLON NR. 17

STR. CONSTRUCTORILOR NR. 18 - C

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 1 - L

STR. G-RAL ALEXANDRU CERNATNR, 137 AP. 1

STR. NICOLAE MANTU NR. 34 B, AP. 1

STR. NICOLAE MANTU NR. 34 A

FUNDĂTURĂ CERNEI NR. 10

BD GEORGE COSBUC NR. 294 A

STR. NICOLAE CARANFIL NR.29

ALEEA G-RAL GHEORGHE ANGHELESCU NR 38

STR. ROMANANR. 136A

CALEA PRUTULUI NR. 11 -B

STR. BRĂILEI NR. 332 A

STR. DOROBANȚI NR. 10

STR. DRUMUL VIILOR NR. 18-A

STR. VA. URECHIANR. 40AP.2

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 186

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 186- A

BD. SIDERURGISTILOR NR. 2 - S1

ALEEA LALELELOR NR. 6

STR. OR. MIHAIL PETRINI GALATZI NR. 3

STR. OIMITRIE CANTEMIR NR. 13 AP 3

RADU NEGRU NR. 76-A

CALEA SMÎR DAN NR. 65

STR. 13 DECEMBRIE NR 26

STR. TRAIAN NR. 87-A

STR. SALISTE NR 18-A

STR. SALISTE NR 18

STR. 13 DECEMBRIE NR. 22- B

STR. DRUMUL VIILOR NR. 26 - R

STR. SATURN NR. 3-H

STR. BASARABIEI NR. 121 - F

STR. BASARABIEI NR. 121 -J

STR. BASARABIEI NR. 121 - G

STR. BASARABIEI NR. 121 - H

BL. GEORGE COSBUC NR. 153

STR. SIMON AJARESCU NR. 14-A

BL HENRI COANDA NR 4-D

STR. NICOLAE CARANFIL NR. 3 - D

STR. LUNCA ȘIRETULUI NR. 15

ALEEA CRACIUNITELOR NR 14

STR NICOLAE CARANFIL NR. 1 - O

STR. V A. URECHIA NR. 40 - A

STR. V A. URECHIA NR. 40 APARTAMENTUL 1

STR. VA. URECHIA NR. 40 - B

I STR. VA. URECHIANR 40

STR DOMNEASCA NR 79, AP. 3

STR. TUNELULUI NR. 53 - A

BL. GEORGE COSBUC NR. 257 - C

STR. ARCAȘILOR NR. 86 - B

STR. DR. NICOLAE ALEXANDRESCU NR. 144

STR. SOMEȘULUI NR. 11

STR. TECUCI NR. 146

STR. SMIRDAN NR. 10 - B

STR. DOMNEASCANR. 114

STR. OLTULUI NR. 11 - E

STR. 13 DECEMBRIE NR. 20 - C

STR. UNIVERSITĂȚII NR. 41, AP. 2

STR. BRĂILEI NR. 252 - S1

STR. ZIDARILOR NR. 3A - S2

STR. BRĂILEI NR. 300- B

STR. IASOMIEI NR. 1, AP. 11

ALEEA MAVROMOL NR. 2 - D

STR. DOMNEASCA NR. 66 - A

STR. ARCAȘILOR NR 34-L

ALEEA REGALA NR, 10

STR. DOROBANȚI NR, 28 - C

BL. SIDERURGISTILOR NR. 35 - B

STR CRIZANTEMELOR NR. 1 - A

STR. VAPORULUI NR.11

STR. CARDAS AGRICOLA NR 43

STR. DRUMUL VIILOR NR 26 - H, AP. 1

ALEEA MĂLINILOR NR. 19

STR. ARCAȘILOR NR. 66 - B

STR ING. ANGHEL SALIGNY NR. 30

STR. ARCAȘILOR NR. 5- G

BL. HENRI COANDA NR 19, BLOC MEHID 2

STR NARUJA NR ?3 r*l OC C1

STR. NARUJA NR 31, BLOC C5

STR. NARUJA NR 33, BLOC C6

STR NARUJA NR 35, BLOC C2

STR. NARUJA NR.27, BLOC C3

|STR. NARUJA NR. 29, BLOC C4

405/11 02 2020 406/11 022020 420/13.02 2020 421 /13 02 2020 422 /13 02 2020 430/18 02.2020 431 /18 02.2020 452 /21 02 2020 453/21 02 2020 454/21 02 2020 455/21 02 2020 456/21 02 2020 457 / 2 1 02 2020 458 / 2 1 02.2020 459/21 02.2020 460 / 21.02.2020 461 / 21 02 2020 462 / 21.02 2020 463 / 21 02.2020 464 / 21 02 2020 465 / 21 02.2020 466 / 21.02.2020 481 / 24.02.2020 482/24.02.2020 600/02.03.2020 601 /02.03.2020 612/04.03.2020 613/04.03.2020 614/04.03.2020 615/0403 2020 616 / 04 03.2020 617 / 04.03.2020 618/04.03.2020 619/04.03.2020 620 / 04.03.2020 621 /04 03 2020 622/04.03 2020 623 / 04.03 2020 624 / 04 03 2020 625/04 03 2020 626 / 04 03 2020 627 / 04 03 2020 628/04.03.2020 693/06.03.2020 694/06.03.2020 696/06 03.2020 798/ 13 03.2020 799/13.03.2020 800/13 03 2020 801 /13 03 2020 802/13 03 2020 823/16 03 2020 857/17 03 2020 864/18 03 2020 867/19 03 2020 868/19 03.2020 941 /30.03.2020 1044 / 07 04.2020 1045/07.04.2020 1088 / 09.04.2020 1166/14 04 2020 1167/1404 2020 1172/ 1504 2020 1173/1504.2020 1174/16 04 2020 1185/24 04.2020 1186/24.04.2020 1187/24.04 2020 1196/27 04 2020 1197/28 04 2020 1198/28 04.2020 1202/30.04 2020 1355/ 12 05 2020 1363/14.05.2020 1364/14.05 2020 1366/14 05 2020 1367/14.05.2020 1381 /19.03.2020 1408/22.05.2020 1409/22 05 2020 1410 / 22 05 2020 1414 / 25 05 2020 1445/28.05 2020 1446/28 05 2020


STR NICOLAE CARANFIL NR. 1 - T

ALEEA NINA CASIAN

STR BRĂILEI NR. 205- S3

STR. NARCISELOR NR 46

STR VICTOR VILCOVICI NR 41.BLOCC11

STR DOROBANȚI NR. 28 - B

ALEEA REGALĂ NR 34

STR DRUMUL VIILOR NR 26 ■ L

STR SANZIENELOR NR 12

STR. NICOLAE CARANFIL NR 27 - C. BLOC EXPERIMENTAL

STR NICOLĂE CARANFIL NR 6. BLOC L9

STR NICOLAE CARANFIL NR. 8. BLOC L1

STR SANZIENELOR NR 90

STR VADENINR 29

STR SANZIENELOR NR 82

ALEEA METEO NR. 15

STR DRUMUL VIILOR NR 26-EAP 2-DUPLEX A

STR MAGAZIILOR NR 3

STR ZINELOR NR 2. AP 2

STR. SANZIENELOR NR 6

STR SANZIENELOR NR 2

STR SANZIENELOR NR 138

STR. ARCAȘILOR NR. 48- J

STR OLTULUI NR 3-A

STR. DR. NICOLAE ALEXANDRESCU NR 188

ALEEA ALBINEI NR. 8

BL. TRAIAN VUIA NR 14-A

STR. MR. IANCU FOTEA NR 40

CALEA PRUTULUI NR 9-F

ALEEA CRACIUNITELOR NR 22

STR. TRAIAN NR 470

STR. ȘOIMULUI, BLOC ATENA AP. 43

STR. ȘOIMULUI NR. 2, BL ATENA AP. 42

STR. ȘOIMULUI NR. 2, BL ATENA AP. 41

STR. DR. NICOLAE ALEXANDRESCU NR. 139

STR. G-RAL IACOB LAHOVARY NR. 5

STR. RIPEJ NR 5

STR 13 DECEMBRIE NR 20

STR. NARUJA NR. 2 - E

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 104 - F

STR LUNCA ȘIRETULUI NR. 25

STR. ARCAȘILOR NR 98

STR. CETATIANU IOAN NR 3 M

STR. SIMON AJARESCU NR. 48

STR.DR. RAUTU NR. 28-C

STR. ALEXANDRU VLAHUTA NR 10

ALEEA TRESTIILOR NR 20

STR BRĂILEI NR. 233

STR TRAIAN NR 167

STR. CLAUDIU MARIUS COVRIG NR 52 - A

STR. CLAUDIU MARIUS COVRIG NR 58 -D

STR. BRĂILEI NR. 34-C

ALEEA EGRETEI NR. 18

STR. 24 IANUARIE 1859 NR. 7

STR.ING. ANGHEL SALIGNY NR 30-A

STR DRUMUL VIILOR NR. 26 - R

STR UNIRII NR 92

STR DRUMUL VIILOR NR. 56-K

STR MR IANCU FOTEA NR 6

STR ARCAȘILOR NR. 98 K

STR. ALEXANDRU MORUZZI NR. 62

STR. ARCAȘILOR NR. 80A

STR DUMBRAVA ROȘIE NR. 42

STR.V. A. URECHIANR. 45

ALEEA EMIL RACOVITANR 17 A

STR ARCAȘILOR NR. 42 - J

ALEEA PLATANILOR NR. 42

ALEEA TEILOR NR. 19

STR CARDAS AGRICOLA NR 6

STR. BRĂILEI NR. 255

ALEEA JDERULUI NR. 8

CALEA SMIR DAN NR. 17 N

STR TRAIAN NR 320-G

STR. TINERETULUI I, NR. 13 - B

STR MIRON COSTIN NR 100

ALEEA CRĂCIUNITELOR NR 17

STR. DEMOCRAȚIEI NR. 45

ALEEA ZIMBRULUI NR. 1 - A

STR ROMANA NR. 141

STR DEPOULUI NR 20

CALEASMIRDAN NR 19

STR BRĂILEI NR 298 - C

ALEEA CEFERIȘTILOR NR. 22

STR. PICTOR OCTAV BĂNCI LA NR 1 A

Președinte de ședință, J                                                     J                        ?       1