Hotărârea nr. 265/2020

Completarea H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societatii Calorgal S.A. Galati in administrarea Consiliului Local Galati a unor spatii cu alta destinatie, precum si a terenurilor aferente acestora, cu completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 265 din 25.06.2020

pentru completarea H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal SA. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 313/15.06.2020

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.06.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 103381/15.06.2020, al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 103393/15.06.2020, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 67/27.02.2019 pentru modificarea H.C.L. nr. 384/30.09.2015 privind transmiterea în concesiune către Societatea Calorgal SA., a bunurilor aferente sistemului public de distribuție și furnizare a energiei termice aparținând domeniului public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal SA. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. ”c”, alin. (6), lit. ”b” și ale art. 324, alin. (5), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - (1) Se completează H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal SA. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, a unor active de natura mijloacelor fixe aferente imobilelor prevăzute la pozițiile 37, 38, 41 și 42 din anexa 1, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea mijloacelor fixe menționate la alin. (1).

  • (3) Suma rezultată din valorificarea mijloacelor fixe scoase din funcțiune, constituie, potrivit legii, venit la bugetul local al municipiului Galați.

  • (4) După scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe menționate, atât municipiul Galați, cât și Societatea Calorgal SA. Galați vor actualiza evidențele contabile aferente.

Art. III - După dezmembrare, mijloacele fixe aferente imobilelor prevăzute la pozițiile 39, 40 și 43 din anexa 1 se depozitează ca piese de schimb, fiind identificate în anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. V - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar general,

Anexa 1 la HCL nr. 265/25.06.2020

Nr. crt.

DENUMIRE (poz. ctr.)

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

37

SC 111-str. Gării, spate Bl. A, Centru II (poz. 18) (St=401 mp; Sc=325 mp; Sl=76 mp)

HIDROMODUL Apă Canal S.A.

37.1

CONST.CL.SC-111 P-30 DECEMBRIE

01.05.1989

110323

580849,03

37.2

CONST.CL.SC-111 P-30 DECEMBRIE

31.12.2015

110323

8364,23

589213,26

38

SC 114-str. Dornei, lângă Templul Evreiesc, Centru I (poz. 22) (St=353,25 mp; Sc=259,53 mp; Sl=93,72 mp)

HIDROMODUL Apă Canal S.A.

38.1

CONSTRUCTIE PUNCT TERMIC-SC114

01.06.1998

2190294

359229,37

38.2

CONSTRUCTIE PUNCT TERMIC-SC114

31.12.2015

2190294

5172,90

364402,27

39

SC 34-str. Zidarilor nr. 1B, Bl. R6-R7, Micro 19 (poz. 92) (St=482,61 mp; Sc=388 mp; Sl=94,61 mp)

HIDROMODUL Apă Canal S.A. + POST TRAFO S.D.E.E.G.

39.1

CONST.CLD. TERMOF.SC-34 M-19

01.07.1971

110102

377076,05

39.2

CONST.CLD. TERMOF.SC-34 M-19

31.12.2015

110102

5429,9

382505,95

40

SC 57-str. Dr. Constantin Levaditti, Micro 16 (poz. 76) (St=245 mp; Sc=182,7 mp; Sl=62,3 mp)

40.1

CONSTR.CLADIRE SC-57 M-16A

01.12.1983

110275

595897,65

40.2

CONSTR.CLADIRE SC-57 M-16A

31.12.2015

110275

8580,93

604478,58

41

SC 2-str. Milcov, Micro 39-40 (poz. 147) (St=292,27 mp; Sc=232,2 mp; Sl=60,07 mp)

HIDROMODUL Apă Canal S.A. + POST TRAFO S.D.E.E.G.

41.1

CONST.CLAD SC-2

31.12.2015

110114

50,41

41.2

CONST.CLAD SC-2

01.11.1971

110114

3500,72

3551,13

42

hi L-str. Domneasca nr. 13, subsol Bloc l, Centru I (poz. 3) (St=45,4 mp; Sc=45,4 mp; Sl=0,00 mp)

42.1

SPATIU BLOC L - SUBSOL--PUNCT TERMIC P.T.L

31.12.2015

11280A

769,8

42.2

SPATIU BLOC L - SUBSOL--PUNCT TERMIC P.T.L

12.03.1999

11280A

53458,47

54228,27

43

SC 15-str. Lăpușneanu/Melodiei, Mazepa (poz. 32 și 64) (St=342 mp; Sc=224 mp; Sl=118 mp)

HIDROMODUL Apă Canal S.A.

43.1

CLADIRE SC-15 VECHI

31.12.2015

110118

7,63

43.2

CLADIRE SC-15 VECHI

01.09.1966

110118

529,87

537,5

Președinte de ședință.

Anexa nr. 2 la HCL nr. 265/25.06.2020

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

SC 111-str. Gării, spate Bl. A, Centru II (poz. 18)

1.

SCP SIGMA37NCL 47PLACI,0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR,DN80 SC111

03.03.2008

220882

37691,69

2.

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

13.09.2016

221900

14756,43

3.

ECHIPAMENT ELECTRIC SC-111

31.12.2015

313184

119,86

4.

RK 2010 -RETEA TERMICA INCALZIRE APA CALDA CONSUM SI RECIRCULATIE SC 111

21.01.2011

214088

33501,64

5.

RK 2010 -RETEA TERMICA INCALZIRE APA CALDA CONSUM SI RECIRCULATIE SC 111

31.12.2015

214088

482,42

6.

SCP SIGMA37NCL,47PLACI,0.7MM AISI 316,GAR.EPDM,COLECTOR DN80 SC111

03.03.2008

220881

33967,89

120519,93

SC 114-str. Dornei, lângă Templul Evreiesc, Centru I (poz. 22)

1.

INSTALATIE ELECTRICA ILUMINAT SC 114

31.12.2015

2190290

16,90

2.

INSTALATIE SANITARA-SC114

31.12.2015

2190291

104,06

3.

INSTALATIE ELECTRICA FORTA-SC 114

01.06.1998

2190297

6228,48

4.

INSTALATIE ELECTRICA FORTA-SC 114

31.12.2015

2190297

89,69

5.

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

13.09.2016

221873

14756,43

6.

SCP SIGMA 66 SCL,43PLACI,0.6MM.AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN100 SC 114

03.03.2008

220889

47810,64

7.

INSTALATIE ELECTRICA ILUMINAT SC 114

01.06.1998

2190290

1173,65

8.

INSTALATIE SANITARA-SC114

01.06.1998

2190291

7226,07

9.

SCP SIGMA 37 NCL,47PLACI,0.7MM AISI 316,GAR.EPDM,COLECTOR DN80SC 114

03.03.2008

220888

39366,72

116772,64

SC 2-str. Milcov, Micro 39-40 (poz. 147)

1.

CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 30 BUC STUPARU

15.12.2014

397.28

2248,74

2.

RECIP.HIDROFOR 3150L

01.10.1997

3418231

1724,79

3.

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 25 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE

TERMOREZ.,CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 30 BUC STUPARU

15.12.2014

391.25

53105,23

4.

VAS EXPANS.DESCHIS 5000L

01.10.1997

3418232

2127,05

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

5.

REZERVOR TAMPON 3150L

01.10.1997

3418233

1724,79

6.

REZERVOR TAMPON 3150L

01.10.1997

3418234

1724,79

7.

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

13.09.2016

221828

14756,43

8.

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 2

04.03.2008

221089

60826,15

9.

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC2

04.03.2008

221090

48483,42

10.

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 2

04.03.2008

221091

48483,42

235204,81

PT L-str. Domneasca nr. 13, subsol Bloc L, Centru I (poz. 3)

1.

SCP SIGMAX37NCL,47 PLACI 0.7 MM AISI316,GAR.EPDM COLECTOR DN 80 PT L

03.03.2008

220879

36497,76

2.

INSTALATII TERM. PT BL.L CENTR

31.12.2015

213094

61,64

3.

INSTALATII TERM. PT BL.L CENTR

01.10.1975

213094

4280,36

4.

SCP SIGMAX37XCL,47PLACI,0.7MM,AISI 316,GAR.EPDM COLECT.DN80 PT L

03.03.2008

220880

36497,77

5.

SCP SIGMAX37NCL,47 PLACI,0,7 MM AISI 316,GAR EPDM,COLECT.DN 80 PT L

03.03.2008

220878

40695,22

6.

COMPONEN IE SISIEM CEN1RALIZA1 DE DISPECERIZARE SI MONI1ORIZARE: KI1 CEN1RALA ABILL1Y 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

13.09.2016

221868

14756,43

132789,18


Președinte de ședință,


Anexa nr. 3 la HCL nr. 265/25.06.2020

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

Mijloace fixe SC 34 Micro 19 (poz. 92) care se depozitează ca piese de schimb

1.

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACISCP 1,5 SC 34

25.08.2011

221761

11425,48

2.

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SCP AISI 3165 INCALZ.SC 34

25.08.2011

221762

24802,93

3.

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SCP AISI 316 INCALZ,SC 34

25.08.2011

221763

24802,93

4.

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI AISI 316 INCALZ.SC 34

25.08.2011

221764

24802,93

5.

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SCP AISI 316 ACM SC 34

25.08.2011

221765

23391,98

6.

CONTOR ENERG.TERM.ACM R3 SC 34

25.08.2011

221766

3256,84

7.

CONTOR EN.TERMICA R1,R2, SC 34

25.08.2011

221767

2832,49

8.

INSTALATIE AUTOMATIZARE MODERNIZATA SC 34

25.08.2011

221760

99816,07

9.

INSTALATIE TERMOMECANICA MODERNIZ.SC 34

25.08.2011

1160190

449411,95

10.

INSTALATIE SANITARA MODERNIZ.SC 34

25.08.2011

1160191

165910,2

11.

INSTALATIE ELECTRICA MODERNIZ.SC 34

25.08.2011

221759

85490,93

12.

CONTOR ENERG.TERMICA R1,R2 -SC 34

25.08.2011

221779

2832,5

13.

INSTALATIE TERMOMECANICA MODERNIZ.SC 34

31.12.2015

1160190

6471,53

14.

INSTALATIE SANITARA MODERNIZ.SC 34

31.12.2015

1160191

2389,11

15.

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

13.09.2016

221848

46490,29

16.

CONTOR EN.TERMICA R 1,R2 -SC 34

25.08.2011

221774

2832,49

17.

CONTOR EN.TERMICA INCALZ.R1 SC 34

25.08.2011

221775

5161,08

18.

CONTOR EN.TERMICA INCALZ. R2 - SC 34

25.08.2011

221776

3962,32

19.

CONTOR ENERG.TERMICA ACM R3 -SC 34

25.08.2011

221777

3256,84

20.

CONTOR ENER.TERMICA ACM R3 -SC 34

25.08.2011

221778

3256,84

21.

CONTOR EN.TERM.INCALZ.R3-4 SC 34

25.08.2011

221768

3256,84

22.

CONTOR ENERG.TERM.ACM R 5 SC 34

25.08.2011

221769

3564,49

23.

CONTOR EN.TERM.ACM R5 SC 34

25.08.2011

221770

2832,5

24.

CONTOR ENERG.TERMICA ACM R5 SC 34

25.08.2011

221771

2832,5

25.

CONTOR EN.TERMICA ACM R5 SC 34

25.08.2011

221772

2832,5

26.

CONTOR EN.TERMICA ACM R5 SC 34

25.08.2011

221773

2832,5

1010749,06

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

Mijloace fixe SC 57 Micro 16 (poz. 147) care se depozitează ca piese de schimb

1.

INSTALAȚIE SANITARA SC 57 POMPA CIRC.2+1BUC,STATIE DEDURIZ.1BUC,FILTRU IMPUR.4BUC,

31.12.2015

110710

928,92

2.

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

13.09.2016

221843

46490,29

3.

INSTALATIE TERMOMECANICA SC 57 PPA CIRC.2+2BUC.MODUL EXP.1BUC,VAS EXPANS.1+2BUC,SEP.IMPURIT.3BUC,SUP.SIG.4+3BUC,FILTRU IMP.2+1BUC.,VANE 6+8BUC.

31.12.2015

110709

2949,27

4.

INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 57 VANA MOTORIZ.1+1BUC,SONDA TEMP.7+1BUC,FLUSOSTAT

3BUC,PRESOSTAT 2BUC,DETECT.DEBIT 2BUC,SONDA TRADUCTOR 1BUC,AUTOMAT PROGRAM.1BUC.

16.03.2009

221223

22848,16

5.

INSTALATIE ELECTRICA SC 57 +TABLOU ELECTRIC 1 BUC.

16.03.2009

221224

34203,70

6.

INSTALATIE TERMOMECANICA SC 57 PPA CIRC.2+2BUC.MODUL EXP.1BUC,VAS EXPANS.1+2BUC,SEP.IMPURIT.3BUC,SUP.SIG.4+3BUC,FILTRU IMP.2+1BUC.,VANE 6+8BUC.

16.03.2009

110709

204810,73

7.

INSTALATIE SANITARA SC 57 POMPA CIRC.2+1BUC,STATIE DEDURIZ.1BUC,FILTRU IMPUR.4BUC,

16.03.2009

110710

64508,24

8.

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 57

03.03.2008

220974

31834,21

9.

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 57

03.03.2008

220980

47946,09

10.

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 57

03.03.2008

220981

31834,21

488353,82

Mijloace fixe SC 15 Mazepa (poz. 32 și 34) care se depozitează ca piese de schimb

1.

INSTALATIE TERMOMICANICA;POMPA DE RECIRCULATIE+POMPA DE CIRC.+VAS DE

HIDROFOR+MODUL DE EXPANSIUNE; SC 15

31.12.2015

1160133.1

4891,19

2.

INSTALATIE SANITARA; POMPA DE CIRC. CU CONVERTIZOR DE FREC. 2 BC; SC 15

31.12.2015

1160134

360,55

3.

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

13.09.2016

221880

46490,29

4.

INSTALATIE TERMOMICANICA;POMPA DE RECIRCULATIE+POMPA DE CIRC.+VAS DE

HIDROFOR+MODUL DE EXPANSIUNE; SC 15

01.08.2010

1160133.1

339666,27

5.

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 32 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE

TERMOREZ.,CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 8 BUC - STUPARU SC 15

27.11.2014

392.2

14803,62

6.

SCHIMBATOR DE CALDURA; 91 PLACI- 1 BC; SC 15

01.08.2010

221540

27352,07

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

7.

SCHIMBĂTOR DE CALDURA; 91 PLACI- 1 BC; SC 15

01.08.2010

221541

27352,07

8.

SCHIMBĂTOR DE CALDURA; 91 PLACI- 1 BC; SC 15

01.08.2010

221542

27352,07

9.

INSTALAȚIE SANITARA; POMPA DE CIRC. CU CONVERTIZOR DE FREC. 2 BC; SC 15

01.08.2010

1160134

25038,01

10.

INSTAL. AUTOMATIZARE; VANA HIDRAULICA+VANA MOTORIZATA CU 2 CAI SI 3 CAI+SONDA DE TEMP; SC 15

01.08.2010

1160135

361570,82

11.

INSTALATIE ELECTRICA:CABLU+TABLOU ELECTRIC SO DE AUTOMATIZARE : SC 15

01.08.2010

1160136

64824,36

12.

SCHIMBATOR DE CALDURA ;141 PLACI -1 BC;ACM P+4

01.08.2010

221536

41028,10

13.

SCHIMBATOR DE CALDURA;141 PLACI, 1 BC; ACM P+4

01.08.2010

221537

41028,11

14.

SCHIMBATOR DE CALDURA;77 PLACI-1 BC; ACM P=10

01.08.2010

221539

41028,11

15.

SCHIMBATOR DE CALDURA;77 PLACI 1BC; ACM P+10

01.08.2010

221538

41028,10

1103813,74

Președinte de ședință,