Hotărârea nr. 264/2020

Modificarea HCL 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile specifice desfasurate de catre Societatea Gospodarire Urbana S.R.L. Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 264 din 25.06.2020

pentru modificarea HCL 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 312/15.06.2020

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 25.06.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 103802/16.06.2020 al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 103804/16.06.2020 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Văzând adresele societății Gospodărire Urbană S.R.L. nr. 7666/12.05.2020 și nr. 7908/18.05.2020 înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 81793/13.05.2020 respectiv sub nr. 83589/18.05.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 28, lit. „j”, art. 39 alin. (4) și alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 64, alin. (4) și alin. (5) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 privind aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile HCL 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. ,j” și lit. „n” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Anexele D și E din HCL nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană SRL Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea cuprinsul prevăzut în anexele D și E care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Directorul General al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

TARIFE SERVICIUL TEHNIC - “LUCRĂRI EDILITARE”

Nr. crt.

DENUMIRE TARIF

TARIF aprobat lei/ora

1

Ridicarea mașinilor abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Galați

- tarif mediu orar muncitori deservire

23,58 lei/ora

2

Ridicarea, transportul, îngrijirea și valorificarea animalelor fără stăpân

1) Prinderea și transportul animalelor fără stăpân

- tarif mediu orar muncitori deservire

23,58 lei/ora

- autoutilitară Fiat cu remorcă     - funcționare

57,86 lei/ora

- staționare

23,65 lei/ora

2) Îngrijirea și hrănirea animalelor

- hrană și alte obiecte de inventar

11,61 lei/zi/cap animal

- tarif mediu orar îngrijitor

16,76 lei/ora

3) Servicii medicale (consultare,examinare,administrare, medicamente, microcipare, etc)

90,72 lei/cap animal

3

Desființarea împrejurimilor și demolarea construcțiilor ilegale aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galați

- tarif mediu orar muncitori deservire

23,58 lei/ora

Tarife utilaje

- generator și polizor

29,62 lei/ora

- generator și pikamer

23,43 lei/ora

- generator sudură cu arc electric

25,19 lei/ora

- generator cu disc de tăiat și debitat material la diferite dimensiuni

43,72 lei/ora

Transportul materialelor recuperate și a deșeurilor rezul

tate :

autocamionetă Dacia papuc      - funcționare

48,80 lei/ora

3,25 lei/km

- staționare

24,27 lei/ora

autoturism Dacia Logan GL02 ADP - funcționare

34,69 lei/ora

2,31 lei/km

- staționare

23,32 lei/ora

4

Funcționare, întreținere și exploatare fântâni arteziene de pe domeniul public

22,66 lei/ora

-Inspecția și asigurarea funcționării cișmelelor

11,73 lei/buc

5

Montarea și întreținerea și repararea mobilierului stradal

23,26 lei/ora

6

Tarif de constatare pentru lucrări privind desființarea împrejurimilor și construcțiilor ilegale aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galați, pt. lucrări de Zone Verzi, respectiv tăieri și fasonări arbori.

67,25 lei

Tarifele nu includ CCI 17,4%,cota de profit 5 % și TVA.

Președinte de ședință,

TARIFE pentru plantele produse în sera

Nr. crt.

Denumire specie

Tarif aprobat lei/buc.

1

Plante anuale:

Celosia plum.,Begonia semp., Dahlia, Dianthus chin., Petunia grand., Salvia , Tagetes e., Coleus (Urzicuța), Catharanthus roseus ( Vinca), Cineraria maritima, Zinnia elegans (cârciumărese)

1,33

2

Plante anuale:

Impatiens Walleriana (sporul casei)-Specii decorative prin flori divers colorate; Sunt produse în tăvi alveolare 0 6 cm;

1,50

3

Pelargonium zonale ( muscata dreaptă) (Plante la ghivece de12 cm cu inaltime 30 - 50 cm;)

3,76

4

Pelargonium pelt. (mușcata curgătoare) (Plante la ghivece de 22 cm cu lăstari 25 cm lung: 7 - 8 ramificații);

Petunia Surfinia (petunia curgatoare) (Plante la ghivece de 22 cm cu lăstari 25 cm lung: 7 - 8 ramificații);

11,26

5

Iresine - plante decorative cu frunze de culoare roșie, puternic ramificate; se produc la ghivece de 9 cm

3,15

6

Gazania rigens- plantă de talie mică 25-30 cm; tolerează umiditatea scăzută; înflorește bogat toată vara până toamna târziu; se produc în tăvi alveolare 0 6 cm;

1,73

7

Calibrachoa hybrida- plantă ornamentală, decorativă prin flori de diferite culori, produsă la ghivece cu agățător, 7-8 ramificații;

12,40

8

Portulaca oleracea- plantă ornamentală, suculentă, flori de diferite culori, înfloresc din iunie-octombrie; suportă bine seceta și temperaturile ridicate; se pot planta atât în sol cât și în ghivece și jardiniere; plante produse la ghivece de 10,5 cm;

2,30

9

Plante cățărătoare (iedera)

Hedera helix - liana cu frunze persistente rezistentă la temp. scăzute; se cațără pe ziduri, garduri sau suporți sau poate acoperi solul;

Parthenocissus q. - liana puțin pretențioasă cu ritm rapid de creștere și de mare valoare ornamentală în special toamna când frunzele verzi devin galben - portocalii sau roșii ; se întinde cu repeziciune pe ziduri nu are nevoie de susținere; poate îmbraca pergole, garduri, suporți sau se poate întinde pe sol ; Plante la ghivece de min 12 cm; h - 0,50m

5,72

10

Plante bianuale:

Bellis p., Myosotis a., Viola w.

1,50

11

Plante perene:

Crizanteme (tufanica)

(Plante la ghivece de min. 20 cm; înăltime min. 25 - 30 cm.)

13,85

12

Plante perene:

Sedum spurium- plantă perenă, suculentă, foarte rezistentă la secetă și ger; Ideală ca înlocuitoare de gazon; produsă în ghivece de 0 8 cm;

Iberis sempervirens- plantă erbacee perenă, acoperitoare de sol, cu aspect de tufă 20-30 cm, înflorește aprilie-iunie; tolerează seceta pe perioade scurte;

4,61

13

Arbori foioși:

Aesculus (castan), Fraxinus(frasin),Magnolia, Ptelea (ulm de Samara), Quercus (stejar)

19,60

14

Arbuști foiosi: Leandru

29,44

15

Palmieri

25,43

16

Buxus

16,10

Tarifele nu includ: CCI 17,4% ,cota de profit 5% si TVA.

Președinte de ședință,