Hotărârea nr. 207/2020

Aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin programele derulate de ANL

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TA R A R E A nr. 207 din 28.05.2020

privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programele derulate de ANL

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 249/20.05.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.05.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 86072/20.05.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 86074/20.05.2020, al Direcției Patrimoniu;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 8, alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 15, alin. (1), alin. (7) și alin. (8) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. q) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă listele solicitanților care au acces la locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programele derulate de ANL, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

LISTA SOLICITANȚILOR CU D1ZABILITĂȚI CARE AU ACCES LA LOCUINȚELE ANL

Nr. crt.

Numele și Prenumele

Număr

Data cerere

1

LUNGU FLORICA-ROXANA

1350973

15.11.2019

2

GREGU ANA-MARIA

1352978

18.11.2019

3

SEREA ALIN-BOGDAN

1355854

21.11.2019

4

UNGUREANU GELU

1358041

25.11.2019

5

CIURARU ELENA

1362526

29.11.2019

6

ROSCA PAULA-TEODORA

1365654

04.12.2019

7

BALAN LUMINIȚA-CARMEN

1368369

09.12.2019

8

SILION GIANINA

1372120

12.12.2019

9

DONCIU LENUTA-LUCIANA

1374280

16.12.2019

10

GÎRNEȚ VIOLETA

1378438

20.12.2019

11

CARP GEORGE

1380271

24.12.2019

12

GUTĂ PAUL-LUCIAN

1380756

30.12.2019

13

OANĂ NASTASIA-LUIZA

1380843

30.12.2019

Președinte de ședință,

LISTA SOLICITANȚILOR CARE AU ACCES LA LOCUINȚELE ANL, ÎN ORDINEA DE PRIORITATE

Nr. crt.

Numele și Prenumele

Număr

Data cerere

Punctaj

1

BUTE SORIN

1378808

20.12.2019

95

2

CĂLIN ANCA

1359600

26.11.2019

87

3

CINCU LENUTA

1357043

22.11.2019

71

4

TĂNASĂ LUCIAN

1353114

18.11.2019

70

5

FERI ȘTEFAN

1372177

12.12.2019

69

6

BORȘ COSTEL-BOGDAN

1353961

19.11.2019

68

7

CROITORU MARIANA

1356169

21.11.2019

66

8

ANDRIESEI MELUTĂ

1378701

20.12.2019

63

9

BOROȘ IONUȚ-ANDREI

1374970

17.12.2019

60

10

MOHORA Ml HAELA

1381523

30.12.2019

60

11

RAICA DANIELA

1353718

19.11.2019

59

12

DUDA COSTEL-CRISTIAN

1352790

18.11.2019

58

13

HOGAȘ AAARIUS

1380274

24.12.2019

58

14 .

SERBAN MARIN

1355562

20.11.2019

58

15

MANOLIU VALENTIN

1374009

16.12.2019

56

16

GHIMPU MIHAI

1365930

04.12.2019

55

17

TABAC IULIANA-MARILENA

1360577

27.11.2019

55

18

STAAAATE MARIANA-LUI ZA

1367572

05.12.2019

55

19

TOTOLICI ANDREI-BOGDAN

1358048

25.11.2019

54

20

ALEXE CRISTINA

1365038

03.12.2019

54

21

ONOFREI GEORGE-ȘTEFĂNEL

1371134

11.12.2019

54

22

DUMITRACHE OANA-ELENA

1375465

17.12.2019

54

23

PĂDURARU ANDREEA

1351424

15.11.2019

52

24

CRĂCIUN IONUT-MARIAN

1362150

29.11.2019

52

25

MANEA ELENA-RALUCA

1366438

05.12.2019

52

26

ANDREI ROXANA

1378340

20.12.2019

51

27

LUPU ALEXANDRU-MIHĂITĂ

1353280

19.11.2019

50

28

NECHIFOR CORNEL

1363238

02.12.2019

50

29

TOMA ALINA

1377467

19.12.2019

50

30

CRISTEA DANIELA

1379658

23.12.2019

50

31

MEDELEANU VIVIAN-FLORIN

1357166

22.11.2019

49

32

LAZĂR ALIN-ANDREI

1363570

02.12.2019

49

33

BAICU ANDREEA-MĂDĂLINA

1366570

05.12.2019

49

34

BĂNCILĂ BOGDAN-IONUT

1370225

10.12.2019

49

35

RĂDULESCU CARMEN-CODRUTA

*

1377860

19.12.2019

49

PALADE RALUCA-VALENTINA

1377923

19.12.2019

49

g37

CHIRIȚĂ FLORIN

1379082

23.12.2019

49

38

TUDOSE IONUT

1380183

24.12.2019

49

39

TOTH PATRICIA-GEORGIANA

1381788

31.12.2019

49

40

STEFĂNITĂ ALEXANDRU

1365409

04.12.2019

48

41

CHIRIAC DRAGOȘ-MARIUS

1374951

17.12.2019

48

42

STĂNESCU IONEL

1376284

18.12.2019

48

43

MOCANU ȘTEFANIA-CRISTINA

1356734

21.11.2019

47

44

CIOBANU-NECULAU LĂCRAMIOARA-LOREDANA

1356810

22.11.2019

47

45

IACOB FLORIN-GABRIEL

1360292

27.11.2019

47

46

MAXIM MARIA-ALEXANDRA

1362152

29.11.2019

47

47

MELINTE ANA-AAARIA

1376126

18.12.2019

47

48

CIORAN GEORRGIANA-AAARIA

1377690

18.12.2019

47

49

GHERASIAA IONUT

1379384

23.12.2019

47

50

BUGANU CRISTINA-OANA

1356223

21.11.2019

46

51

SEFER ALEXANDRU-MARIAN

1369206

10.12.2019

46

52

CHIPER CRISTINA

1379419

23.12.2019

46

53

CUCU GABRIELA-DANIELA

1378495

20.12.2019

45

54

TĂNASĂ FLORENTINA

1353615

19.11.2019

45

55

SANDU CLAUDIA

1366231

05.12.2019

45

56

GAVRILĂ MIHAI-SORIN

1375425

17.12.2019

45

57

CĂLIN ANDREEA

1377867

19.12.2019

45

58

FLOREA ZENOVIA-CORINA

1380229

24.12.2019

45

59

NEACSU GEORGE

1351287

15.11.2019

44

60

CHIRILĂ LUCICA-CLAUDIA

1380195

30.12.2019

42

61

ALEXANDRU IONELA

1381806

31.12.2019

42

62

ROMAN ELENA-VERONICA

1365973

04.12.2019

41

63

GHEORGHIU ANCA

1378860

20.12.2019

41

64

CHELARIU REBECCA-RODDY

1380038

24.12.2019

41

65

MUNTEANU PANAITE

1352471

18.11.2019

40

66

ALEXANDRU CĂTĂLINA

1366299

05.12.2019

40

67

PĂDURARU SORINA

1366632

05.12.2019

40

68

COSTIN GEORGIANA-ALEXANDRA

1370835

11.12.2019

40

69

SORA NICOLETA-MIHAELA

1375951

18.12.2019

40

70

SORA ANDREEA-GEORGIANA

1375964

18.12.2019

40

71

STROIA CORINA

1376083

18.12.2019

40

72

BRĂILEANU ANDREEA

1376551

16.12.2019

40

73

STOICA GEORGE

1377448

19.12.2019

40

74

STOICA OCTAVIAN-ADRIAN

1377453

19.12.2019

40

75

GÂRGÂZ GEORGIANA

1378902

20.12.2019

40

76

ZAHAREANU ANDREEA

1379663

23.12.2019

40

77

CHIVU GHEORGHITĂ-VITALE

J

1379971

24.12.2019

40

B *

STOICA GELU-ANDREI

1381792

31.12.2019

40

f79

COMAN EMILIAN-COSTIN

1369562

10.12.2019

39

’ 80

IFTIMIE COSTEL

1376634

18.12.2019

39

81

CHERVASE ANDREEA-NICOLETA

1375206

17.12.2019

38

‘82

IORDACHE ANDREEA-SABINA

1355809

21.11.2019

38

83

BOBOCEA CEZAR-ION

1373010

13.12.2019

38

•84

NECOARĂ SORINA-DANA

1380197

24.12.2019

37

85

LĂCĂTUȘ LOREDANA-ROXANA

1368575

09.12.2019

37

86

OGRADAȘU ALINA

1359010

26.11.2019

36

87

LUNGU IONELA

1368143

09.12.2019

36

88

POPLEACĂ DORINA-IULIANA

1378685

20.12.2019

36

89

PREOTU-IVAN IONEL

1358870

26.11.2019

35

90

SÎRBU ROBERTO-ALIN

1373084

13.12.2019

35

91

LUCA EVA-AAARIA

1374991

18.12.2019

35

92

DRAGOȘ CLAUDIU-ALEXANDRU

1375956

18.12.2019

35

93

GRIGORAȘ MARIAN-AURELIAN

1377335

19.12.2019

35

94

CORJIN DIANA

1362018

29.11.2019

33

95

STAVĂR SORINA

1373016

13.12.2019

33

96

CUCU IONUȚ-CRISTIAN

1378370

20.12.2019

32

97

GREPINEL GEORGE-COSTEL

1380049

24.12.2019

32

98

LUPOAE ALIN-IONUT

1372064

12.12.2019

30

99

DODOI AAARIUS-FĂNEL

1355555

20.11.2019

28

100

BOTEZATU ANDREEA-GEORGIANA

1355823

21.11.2019

28

101

MANOLE ELENA

1378265

20.12.2019

26

102

NEGRUȚ CORNELIA-MĂDĂLINA

1380857

30.12.2019

25

103

ROȘU CRISTINA-ELENA

1378283

20.12.2019

23

104

ZVÎC FLORIN

1375941

18.12.2019

22

Președinte de ședință,