Hotărârea nr. 161/2020

Modificarea H.C.L. nr. 570/12.12.2019 privind aprobarea Planului actiunilor socio-culturale, sportive si civice pentru anul 2020

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 161

din 29.04.2020

pentru modificarea H.C.L. nr. 570/12.12.2019 privind aprobarea Planului acțiunilor socio - culturale, sportive și civice pentru anul 2020

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 195/09.04.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 67095/09.04.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 67109/09.04.2020 al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), lit. e), lit. f) și alin. (7) lit. d) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Anexa din H.C.L. nr. 570/12.12.2019 privind aprobarea Planului acțiunilor socio - culturale, sportive și civice pentru anul 2020, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 161/29.04.2020

Planul acțiunilor socio - culturale, sportive și civice pentru anul 2020

Nr. crt.

Denumire proiect

Partener/F inanțator

1

Bobotează

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

2

„Apărătorii orașului Galați”

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

3

Ziua Culturii Naționale / Omagierea poetului Mihai Eminescu

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

4

Ziua Unirii Principatelor Române - Mica Unire

Consiliul Local Galați Primăria Municipiului Galați

5

Gala Culturii și Patrimoniului Gălățean

Consiliul Local Galați Primăria municipiului Galați

6

Sărbătoarea de Dragobete

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

7

Sărbătoarea mărțișorului

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

8

Ziua Internațională a Femeii

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

9

Ziua Francofoniei

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

10

Ziua Poliției Române

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

11

Sărbătoarea de Paște

Consiliul Local Galați, Primăria municipiului Galați

12

Ziua Internațională a Monumentelor și a Siturilor

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

13

Ziua Internațională a Cărții

Consiliul Local Galați, Primăria municipiului Galați

14

Festival multietnic

Consiliul Local Galați, Primăria municipiului Galați

15

Ziua Veteranilor de Război

Consiliul Local Galați, Primăria municipiului Galați

16

Ziua Internațională a Muncii

Consiliul Local Galați, Primăria municipiului Galați

17

Concursuri autmobilistice

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

18

Ziua Europei

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galațiului

19

Noaptea muzeelor

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

20

Festival international de literatură

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

21

Bucurie în mișcare

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

22

Înălțarea Domnului / Ziua Eroilor

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

23

Evenimente de stimulare a spiritului antreprenorial

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

24

Evenimente de reconstituire istorică

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

25

Zilele Municipiului Galați

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

26

Sărbătoarea de Rusalii

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

27

Evenimente sportive pentru persoane cu dizabilitati

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

28

Eveniment de tipul SemiMaraton sau Maraton

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

29

Educație prin Sport

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

30

Ziua Internațională a Copilului

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

31

Zilele Cărții pentru Copii

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

32

Festivaluri de carte

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

33

Ziua Învățătorului

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

34

Comemorarea Poetului Național Mihai Eminescu

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

35

Turneu de baschet 3x3 Streetball

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

36

Campionat Național de Tenis pentru Seniori și Super Seniori

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

37

Ziua funcționarului public

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

38

UGal Invent

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

39

Ziua Drapelului Național

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

40

Ziua Dunării / Concerte, festivaluri și evenimente sportive

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

41

Târgul Meșterilor Populari, ediția de vară

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

42

Ziua Imnului Național

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

43

Festivaluri de film

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

44

Urban Sports & Fun

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

45

Festival Internațional de Fanfare

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

46

Ziua Marinei Române

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

47

Ziua Limbii Române

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

48

Festivaluri gastronomice

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

49

Târg de antichități

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

50

Salon auto

Primăria municipiului Galați Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

51

Festivaluri de artă și cultură urbană / Evenimente culturale, artistice, sportive

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

52

Festival Internațional de Folclor

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

53

Teatru de stradă

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

54

Festivaluri tematice de muzică

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

55

Evenimente de ecologizare a spatiilor publice

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

56

Activități culturale, educative, artistice si sportive desfășurate în zonele de agrement și bazele sportive ale municipiului Galați

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

57

Săptămâna Europeană a Sportului

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

58

Zilele Europene ale Patrimoniului

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

59

Noaptea în bibliotecă la Galați

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

60

Zilele Bibliotecii „V. A. Urechia”

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

61

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

62

Ziua Educației

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

63

Evenimente de premiere a implicarii in comunitate

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

64

Ziua Armatei Române

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

65

Ziua Națională a produselor agroalimentare românești/ Târg de toamnă

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

66

Memorialul Armistițiului din 1918 (Sfârșitul Primului Război

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Mondial)

67

Evenimente de promovare a relațiilor de infratire intre orase

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

68

Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

69

Zilele Sf. Apostol Andrei

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

70

Târgul de Sfântul Andrei (târg meșteri populari, ediția de iarnă)

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

71

Ziua Națională a României - Spectacole și evenimente omagiale

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

72

Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

73

Ziua Minorităților Naționale

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

74

Comemorarea eroilor Revoluției Române din Decembrie 1989

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

75

Festivaluri de datini și obiceiuri populare

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

76

Balul Municipiului Galați

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

77

Târg de Iarnă

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

78

Revelion

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

79

Revelionul Pensionarilor

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

80

Sărbătorirea cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsnicie

Consiliul Local Galați, Primăria municipiului Galați

81

Sărbătorirea persoanelor care împlinesc 100 de ani de viață

Consiliul Local Galați, Primăria municipiului Galați

82

Evenimente cultural-artistice, educative și istorice

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

83

Proiecte educationale

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

84

Invest in Galați (serii de evenimente pentru atragere de investitori)

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

85

Proiect educațional umanitar privind combaterea traficului de persoane

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

86

Sportul pentru toti - activitati de promovare a sportului de masă

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

87

IMOFEST

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

88

Ziua Urbanismului

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Președinte de ședință,