Proces verbal din 20.05.2019

Sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Galati din data 20/05/2019

PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 20 MAI 2019

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 3 zile înaintea ședinței, conform

5             5      ~

art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr. 1601/16.05.2019.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință locuitorilor prin intermediul ziarului „Viața Liberă” din 18.05.2019.

Ședința Consiliului Local din data de 20.05.2019 este publică, având-l ca președinte de ședință pe dl. Dima Giorgică.

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2019 - trimestrul I;

  • 2. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului - sală de spectacole - aflat în proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați, către Poliția Locală a Municipiului Galați;

  • 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 720/19.12.2018 privind aprobarea Planului acțiunilor socio - culturale, sportive și civice, pentru anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

  • 4. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Federația Română de Box pentru realizarea evenimentului Campionatul European de box juniori, masculin și feminin, ediția 2019;

  • 5. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Fundația Comunitară Galați pentru realizarea evenimentului SemiMaraton Galați, ediția a VI-a.

PREȘEDINTE, DIMA GIORGICĂ:

9                        7

Bună ziua! Declar deschisă ședința extraordinară de astăzi, 20 mai 2019.

Dau cuvântul dlui. Secretar pentru a efectua prezența.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Bună ziua! Ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Galați, de astăzi, 20 mai 2019, este legal constituită. Din totalul de 26 de consilieri în funcție absentează 2 consilieri: dl. Cordoneanu Ion și d-na. Vreme Daniela Simona.

PREȘEDINTE, DIMA GIORGICĂ:

9                        7

Supun la vot ordinea de zi în integralitatea sa:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2019 - trimestrul I;

  • 2. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului - sală de spectacole - aflat în proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați, către Poliția Locală a Municipiului Galați;

  • 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 720/19.12.2018 privind aprobarea Planului acțiunilor socio - culturale, sportive și civice, pentru anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

  • 4. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Federația Română de Box pentru realizarea evenimentului Campionatul European de box juniori, masculin și feminin, ediția 2019;

5       >5     ~

  • 5. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Fundația Comunitară Galați pentru realizarea evenimentului SemiMaraton Galați, ediția a VI-a.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Ordinea de zi a fost aprobată cu 24 de voturi „pentru”.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2019 - trimestrul I”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul! Ședința a fost anunțată vineri. Nu ne-a

5                                                      5                                                            5                5                                                   5

prezentat nimeni de la buget care sunt cifrele. Din ce am văzut pare că veniturile scad cu 10% pe primele trei luni. Cheltuielile pe personal cresc cu 73% și o să vă spun și domeniul. E vorba de cheltuielile de personal la asigurări și asistență socială. E vorba de acel lucru că s-au mutat cheltuielile de la Guvern la Primărie?

DL. MUNTEANU NICUȘOR - D.F.C.:

Este vorba despre creșterea salariilor asistenților persoanelor cu handicap care acum au intrat în sarcina bugetului Primăriei Municipiului Galați.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Deci e creșterea salariilor sau că au trecut de la Guvern la Primărie?

5

DL. MUNTEANU NICUȘOR - D.F.C.:

9

Pentru că au trecut de la Guvern la Primărie?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Am înțeles. Scăderea veniturilor se vede...

5

DL. MUNTEANU NICUȘOR - D.F.C.:

9

Scăderea veniturilor se justifică. Noi, pe primul trimestru, suntem pe execuția anului anterior a veniturilor.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Sunt de acord cu dvs., dar eu mă așteptam ca și la persoanele fizice de la care anul trecut am încasat o anumită sumă... Nu o regăsesc acum. Și anul acesta încasăm mai puțin cu 1.000.000 de lei, deși facilitățile sunt aceleași adică până la sfârșitul lui martie puteau plăti cu 10% mai puțin decât se calculase impozitul. Zic bine sau am greșit?

DL. MUNTEANU NICUȘOR - D.F.C.:

9

Vorbim de trimestrul I.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Da, dar este trimestrul în care, teoretic, beneficiind de acea scădere, ar fi trebuit. Eu doar întreb. Alte întrebări nu am.

PREȘEDINTE, DIMA GIORGICĂ:

9                        7

Dacă mai înveți întrebări? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

-16 voturi

- 8 voturi (Atanasiu Onuț Valeriu Găvănescu Ioan Paul Iacob Claudiu Ichim Laurențiu

9

Ivan Angela Stela

Șerban Alexandru Gabriel

9

Badiu Nicoleta Iurescu Oana Claudia)

Cine se abține?

9

- 0 voturi

Cu 16 voturi „pentru ”, 8 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului - sală de spectacole - aflat în proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați, către Poliția Locală a Municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 720/19.12.2018 privind aprobarea Planului acțiunilor socio - culturale, sportive și civice, pentru anul 2019, cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Federația Română de Box pentru realizarea evenimentului Campionatul European de box juniori, masculin și feminin, ediția 2019”.

Dacă sunt comentarii?

DL. GĂVĂNESCU IOAN PAUL:

Vă mulțumesc, dl. Președinte! Am o întrebare scurtă. Aș vrea să știm ce 5'5          5   5

reprezintă această sumă de 145.600 de lei? Ce produse oferim noi de banii aceștia? Nu e trecut nici în raport, nici în anexă, nici în solicitare. E doar o sumă și atât.

Vă mulțumesc!

5

DL. OCHIU CRISTI MARIAN - DIRECTOR D.R.P.M.D.:

Bună ziua! Cheltuielile sunt așa: pentru cheltuieli cazare și masă, parțial sunt acoperite din bugetul Consiliului Local, parțial din bugetul Federației, baremul de arbitraj care se duce undeva la 58.000 de lei în total, partea de cheltuieli cu paza și protecție care se duce undeva la 20.000 de lei, taxa la Federația Europeană undeva la 25.000 de lei, cheltuieli cu ring announcer -ul, cheltuieli cu mașina de punctaj, închiriere și mai este o cheltuială pentru branduirea ringului.

PREȘEDINTE, DIMA GIORGICĂ:

9                        7

Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Fundația Comunitară Galați pentru realizarea evenimentului SemiMaraton Galați, ediția a VI-a”.

f 1           f

Dacă sunt comentarii?

DL. GĂVĂNESCU IOAN PAUL:

Vă mulțumesc, dl. Președinte! În principiu, evenimentul este unul foarte ok. Știu că se desfășoară de câțiva ani în municipiul Galați. Anul acesta chiar mi-am propus să particip la el în calitate de alergător. Am totuși o întrebare. Mi-a atras atenția un punct de pe buget care se numește „Servicii consultanță organizare eveniment sportiv”, 12.000 de lei. Ce înseamnă aceste servicii? Că e o sumă, totuși, zic eu, cam jumătate din ce se propune a se da de la Primărie.

Mulțumesc!

5

DL. OCHIU CRISTI MARIAN - DIRECTOR D.R.P.M.D.:

Dacă vreți pot să vă răspund eu la întrebare, sau poate să vă răspundă reprezentantul Fundației. Cum doriți. Eu le spun, pentru că știu, că anii trecuți am organizat o parte din ediții.

Sunt costuri pe partea de cronometrare și, cam atât, care înseamnă mai mult la partea de cip-uri și, aici cred că știți la fel de bine ca mine, că sunteți alegător, pe care nu pot altfel să le iau decât ca „servicii organizare eveniment”. Și mai sunt costuri cu ceasul și sunt costurile maximale, care sunt în funcție de numărul de alegători.

PREȘEDINTE, DIMA GIORGICĂ:

9                        7

Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Mulțumim pentru prezență! Declar închisă ședința din 20 mai 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Giorgică DIMA

AVIZAT,

SECRETAR,

Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT, Camelia NEOFIT