Hotărârea nr. 587/2019

Completarea H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societatii Calorgal S.A. Galati in administrarea Consiliului Local Galati a unor spatii cu alta destinatie, precum si a terenurilor aferente acestora, cu completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 587 din 12.12.2019

privind completarea H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal SA. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare

Inițiator Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 641/03.12.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 12.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1364523/03.12.2019, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1364748/03.12.2019, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Ținând seama de solicitările nr. 1303180/12.09.2019, nr. 1324996/14.10.2019, respectiv nr. 1352437/18.11.2019;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 67/27.02.2019 pentru modificarea H.C.L. nr. 384/30.09.2015 privind transmiterea în concesiune către Societatea Calorgal S.A., a bunurilor aferente sistemului public de distribuție și furnizare a energiei termice aparținând domeniului public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 313/26.06.2019 pentru preluarea din gestiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”c” alin. (6), lit. ”b” și ale art. 324, alin. (5), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Se completează H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare, conform Anexa 1 care face parte integrantă din această hotărâre.

Art. II - Mijloacele fixe aferente imobilelor prevăzute în Anexa 1, identificate în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după dezmembrare, rămân în gestiunea Societății Calorgal S.A. și se depozitează ca piese de schimb.

Art. III - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. IV - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar general,

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

19

SC 4-str. Camil Ressu, lângă TC, Micro 38 (St=358 mp; Sc=265,5 mp; Sl=92,5 mp)

POST TRAFO S.D.E.E.G

19.1

MAGAZIE MATERIALE LA SC-4

01.09.1982

110258

65,44

19.2

CONST.CLADIRE SC-4 MICRO-38

01.06.1974

110161

123363,66

19.3

CONST.CLADIRE SC-4 MICRO-38

31.12.2015

110161

1776,44

19.4

CONST.CLADIRE SC-4 MICRO-38

31.12.2015

110297

5573,8

19.5

CONST.CLADIRE SC-4 MICRO-38

01.12.1986

110297

387069,69

517849,03

20

PT 7 - str. Regiment 11 Siret, Bl. D5-D6, Țiglina 1

(St=207,63 mp; Sc=164,23 mp; Sl=43,4 mp)

20.1

CONSTR.CLADIRE PT7 TIGLINA-I-

01.05.1971

110123

209530,75

20.2

CONSTR.CLADIRE PT7 TIGLINA-I-

31.12.2015

110123

3017,24

212547,99

21

PT 8 - str. Saturn, Centru TBC, Țiglina 1 (St=155,6 mp; Sc=149,6 mp; Sl=6 mp)

21.1

CONSTRUCTIE CLADIRE PT8 TIG-I-

31.12.2015

110128

856,8

21.2

CONSTRUCTIE CLADIRE PT8 TIG-I-

01.12.1972

110128

59499,79

60356,59

22

SC 67 - str. Siderurgiștilor nr. 36, Bloc K2, Micro 14 (St=364,43 mp; Sc=241,56 mp; Sl=122,87 mp)

22.1

CONST.CLADIRE SC-67 M.14

01.07.1979

110236

309897,92

22.2

CONST.SC-67 M.14

01.12.1984

110284

123350,85

433248,77

23

SC 82 - str. Alexandru Cernat, Mazepa 2 (St=155,6 mp; Sc=149,6 mp; Sl=6 mp)

23.1

CONST.CLADIRE SC-82 MAZEPA-2

01.10.1982

110260

720860,22

23.2

CONST.CLADIRE SC-82 MAZEPA-2

31.12.2015

110260

10380,39

731240,61

Președinte de ședință

Anexa 2 la HCL nr. 587/12.12.2019

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

Mijloace fixe SC 4 Micro 38 care după dezmembrare se depozitează ca piese de schimb

1

INSTAL.TERMOMECANICA SC 4 -POMPA CIRC.3+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC,VAS

EXPANS.1+3BUC.STATIE DEDUR.1BUC.SEPAR.IMPUR,3BUC,SPPA SIG.7+3BUC,FILTR.IMPUR.2+1BUC.

16.03.2009

110729

258212,18

2

INSTAL.TERMOMECANICA SC 4 -POMPA CIRC.3+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC,VAS

EXPANS.1+3BUC.STATIE DEDUR.1BUC.SEPAR.IMPUR,3BUC,SPPA SIG.7+3BUC,FILTR.IMPUR.2+1BUC.

31.12.2015

110729

3718,26

3

INSTALATIE SANITARA SC 4 - PPA CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,STATIE DEDUR.1BUC,FILTRU IMPUR.2+2BUC,

31.12.2015

110730

725,05

4

INSTALATIE SANITARA SC 4 - PPA CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,STATIE DEDUR.1BUC,FILTRU IMPUR.2+2BUC,

16.03.2009

110730

50350,46

5

SCP SIGMA X49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 4

04.03.2008

221083

35562,11

6

SCP SIGMA X49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 4

04.03.2008

221084

35562,11

7

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 4

04.03.2008

221085

47857,77

8

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 4

04.03.2008

221086

47857,79

9

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 4

04.03.2008

221087

52038,98

10

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 4

04.03.2008

221088

52038,98

11

INSTALATIE AUTOMATIZ.SC 4 - VANA MOTORIZ.2+1BUC,VANA HIDRAUL.1BUC,SONDA TEMP.5BUC,PRESOSTAT DE SIG.2BUC,DETECTOR DEBIT 2BUC,SONDA TEMP.1BUC,FLUSOSTAT 1BUC,SONDA TRADUCT.1BUC,AUTOMAT PROGRAM.1BUC.

16.03.2009

221253

71155,85

12

INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRI 1 BUC SC 4

16.03.2009

221254

33325

13

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

13.09.2016

221827

46490,29

14

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 25 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ.,CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 24 BUC STUPARU

15.12.2014

391.20

42484,18

15

CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 24 BUC STUPARU

15.12.2014

397.23

1798,99

779178

Mijloace fixe PT 7 Țiglina 1 care după dezmembrare se depozitează ca piese de schimb

1

INSTAL.TERMOMEC.PT 7 -PPA CIRC.2+2,VAS EXP.1+2+1,STAT.DEDUR.1,SEP.IMP3,SPP SIG.2+3,FILTR.IMP.1+2+1+1.

31.12.2015

221290

5155,39

2

INSTAL.TERMOMEC.PT 7 -PPA CIRC.2+2,VAS EXP.1+2+1,STAT.DEDUR.1,SEP.IMP3,SPP SIG.2+3,FILTR.IMP.1+2+1+1.

10.09.2009

221290

358012,88

3

INSTAL.SANITARA PT 7 -POMPA CIRC.3 BUC,PPA RECIRC.1,STAT.DEDUR.1.FILTR.IMP.4 BUC.

31.12.2015

221291

979,78

4

INSTAL.SANITARA PT 7 -POMPA CIRC.3 BUC,PPA RECIRC.1,STAT.DEDUR.1.FILTR.IMP.4 BUC.

10.09.2009

221291

68040,20

5

INSTAL.AUTOMATIZ.PT 7 VANA MOTORIZ.1+1,VANA HIDR.1+1,SONDA TEMP.5+1,FLUSOSTAT 1,PRESOSTAT 2 ,AUTOMAT PR.1,DETECT.1 BUC,SENZOR 1.

10.09.2009

221292

60935,73

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

6

INSTAL.ELECTRICA PT 7 + TABLOU ELECTRIC TGFL 1 BUC.

10.09.2009

221293

50731,00

7

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

13.09.2016

221910

46490,29

590345,27

Mijloace fixe PT 8 Țiglina 1 care după dezmembrare se depozitează ca piese de schimb

1

INSTAL.TERMOMECANICA PT 8 PPA CIRC.2+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC,VAS

EXPANS.1BUC,SEP.IMPURIT.4BUC,SPPA SIG.4+3BUC,FILTR.IMP.1+1BUC,

31.12.2015

110705

2403,82

2

INSTAL.TERMOMECANICA PT 8 PPA CIRC.2+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC,VAS

EXPANS.1BUC,SEP.IMPURIT.4BUC,SPPA SIG.4+3BUC,FILTR.IMP.1+1BUC,

16.03.2009

110705

166931,97

3

INSTAL.SANITARA PT 8- POMPA CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC,FILTRU

IMP.4BUC,+CONDUCTE

31.12.2015

110706

775,78

4

INSTAL.SANITARA PT 8- POMPA CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC,FILTRU

IMP.4BUC,+CONDUCTE

16.03.2009

110706

53873,7

5

CONTORI ENERGIE TERMICA 6 BUC.PT 8

16.03.2009

221219

11519,13

6

CONTORI ENERGIE TERMICA 6 BUC.PT 8

31.12.2015

221219

165,88

7

SCP SIGMA 37NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN80 PT 8

03.03.2008

220936

34657,54

8

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN 80 PT 8

03.03.2008

220937

31011,65

9

SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN80 PT8

03.03.2008

220938

31011,67

10

INSTAL.AUTOMATIZARE PT 8 VANA MOTORIZ.2 BUC,SONDA TEMP.5+1BUC,FLUSOSTAT 1BUC,PRESOSTAT 2BUC,AUTOMAT PROGR.1BUC,DETECT.DEBIT 2 BUC,SONDA TRADUCT.1BUC.

16.03.2009

221217

20579,09

11

INSTALATIE ELECTRICA PT 8 +TABLOU ELECTRIC 1 BUC

16.03.2009

221218

31358,9

12

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

13.09.2016

221914

46490,29

430779,42

Mijloace fixe SC 67 Micro 14 care după dezmembrare se depozitează ca piese de schimb

1

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

13.09.2016

221821

46490,29

46490,29

Mijloace fixe SC 82 Mazepa 2 care după dezmembrare se depozitează ca piese de schimb

1

INSTAL.TERMOMECANICA SC 82 -PPA CIRCULATIE 2+2BUC,MODUL EXPANS.1 BUC,VAS EXPANS.1+2

BUC,STAT.DEDURIZ.1 BUC,SEP.IMPURIT.3BUC,SPPA SIG.5+3BUC,FILTRU IMPUR.3BUC.

16.03.2009

110703

185846,06

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

2

INSTAL.TERMOMECANICA SC 82 -PPA CIRCULATIE 2+2BUC,MODUL EXPANS.1 BUC,VAS EXPANS.1+2

BUC,STAT.DEDURIZ.1 BUC,SEP.IMPURIT.3BUC,SPPA SIG.5+3BUC,FILTRU IMPUR.3BUC.

31.12.2015

110703

2676,18

3

INSTAL.SANITARA SC 82 PPA CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,ST.DEDURIZ.1BUC,FILTRU

IMP.1+3BUC,CONDUCTE

31.12.2015

110704

654,8

4

INSTAL.SANITARA SC 82 PPA CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,ST.DEDURIZ.1BUC,FILTRU

IMP.1+3BUC,CONDUCTE

16.03.2009

110704

45472,09

5

SCP SIGMA 66SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 SC 82

03.03.2008

220927

48155,47

6

SCL SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 SC82

03.03.2008

220928

48155,47

7

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 SC82

03.03.2008

220929

59893,87

8

INSTAL.AUTOMATIZ.SC 82 VANA MOTORIZ.2BUC,SONDA TEMP.7+1BUC,FLUSOSTAT 3BUC,PRESOSTAT 2BUC,SONDA TRADUCT.1BUC,DETECT.DEBIT 2BUC,AUTOMAT PROGR.1BUC

16.03.2009

221214

22848,15

9

INSTALATIE ELECTRICA SC 82- +TABLOU ELECTRIC 1 BUC.

16.03.2009

221215

34373,43

10

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

13.09.2016

221879

46490,29

494565,81

Președinte de ședință,