Hotărârea nr. 259/2019

Modificarea H.C.L. nr. 720/19.12.2018 privind aprobarea Planului actiunilor socio-culturale, sportive si civice pentru anul 2019, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 259

din 26.06.2019

pentru modificarea H.C.L. nr. 720/19.12.2018 privind aprobarea Planului acțiunilor socio - culturale, sportive și civice pentru anul 2019, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 285/03.06.2019.

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de

26.06.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 40642/25.06.2019, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 40644/25.06.2019, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând adresa nr. 1396/17.04.2019, a Centrului Cultural ”Dunărea de Jos” Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 35091/17.04.2019;

Văzând adresa Asociației Club Sportiv Nautic Mila 80 Galați înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 47485/31.05.2019;

Văzând adresa nr. 55/11.06.2019, a Asociației ”OPEN HUB” înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 51781/11.06.2019;

Văzând adresa nr. AAN004/25.06.2019, a Asociației Arhitecților Navali din Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 47485/31.05.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “d”, alin. (6), lit. "a" pct. 1, 3, 4, 5, 6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se modifică anexa la H.C.L. nr. 720/19.12.2018 privind aprobarea Planului acțiunilor socio - culturale, sportive și civice pentru anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 259/26.06.2019

” Planul acțiunilor socio - culturale, sportive și civice pentru anul 2019

Nr. crt.

Denumire proiect

Partener/Finanțator

IANUARIE - APRILIE

Bobotează

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

„Apărătorii orașului Galați”

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Ziua Culturii Naționale / Omagierea poetului Mihai Eminescu

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Concert - spectacol Mihai Eminescu

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Ziua Unirii Principatelor Române -Mica Unire

Consiliul Local Galați Primăria Municipiului Galați

Gala Culturii și Patrimoniului Gălățean

Consiliul Local Galați Primăria municipiului Galați

Sărbătoarea de Dragobete

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Sărbătoarea mărțișorului

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Ziua Internațională a Femeii

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Seară de muzică și dans irlandez

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Ziua Francofoniei

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Ziua Poliției Române

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Târgul mărțișorului

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Festivalul primăverii

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Ziua Inspectoratului de Jandarmi Județean „Dunărea de Jos”

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Festivalul Racilor și Fructelor de Mare

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Festivalul Scrumbiei Dunărene

Consiliul Local Galați, Primăria municipiului Galați

Ziua Internațională a Sportului

Consiliul Local Galați, Primăria municipiului Galați

Ziua Mondială a Sănătății

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Sărbătoarea de Paște

Consiliul Local Galați, Primăria municipiului Galați

Ziua Internațională a Monumentelor și a Siturilor

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Campionatul Național de Karate Tradițional pentru copii și Cupa Regelui

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

ONGFest

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Ziua Internațională a Cărții

Consiliul Local Galați, Primăria municipiului Galați

Program RO ETHNOS - Întâlnire cu meșterii de Florii

Consiliul Local Galați, Primăria municipiului Galați

Ziua Veteranilor de Război

Consiliul Local Galați, Primăria municipiului Galați

MAI - AUGUST

Ziua Internațională a Muncii

Consiliul Local Galați, Primăria municipiului Galați

Galati Autoslalom Show

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Ziua Europei

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galațiului

Ziua muzeelor

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Noaptea muzeelor

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Festivalul Internațional de literatură " Antares"

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Festivalul Național de Interpretare Muzicală pentru Copii și Adolescenți „Un cântec pentru tine”

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Gala de Box „Memorial Vasile Lehăduș”

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Bucurie în mișcare

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Înălțarea Domnului / Ziua Eroilor

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Concurs „Ecologul antreprenor”

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

„Estrada 10 ani” concert

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

La pas prin Grădina Publică în Galații de altădată

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Zilele Municipiului Galați

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Sărbătoarea de Rusalii

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

„Cupa Danubius”

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Campionatul European de Box Juniori

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

SemiMaraton Galați

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Educație prin Sport

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Ziua Internațională a Copilului

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Festivalul familiei

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Zilele Cărții pentru Copii -Carnavalul Cărții pentru Copii

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Festival de carte „Axis Libri”

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Ziua Învățătorului

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului

Galați

Să ne-amintim de Eminescu -

Comemorarea Poetului Național Mihai Eminescu

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Biblioteca Estivală

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Grădina cu cărți

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Just pitch. Startups contest

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galat

Cupa Dunării de Jos

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Congresul Matematicienilor Români

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Turneu de baschet 3x3 Galati

Streetball

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Campionatul Național de Tenis pentru Seniori și Super Seniori

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Festivalul Național de Muzică Ușoară pentru Copii și Adolescenți „Voces Fest”

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Ziua funcționarului public

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Festivalul Folcloric Internațional pentru copii „Ca la noi în Covurlui”

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Ziua Drapelului Național

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Al IX-lea Congres al

Matematicienilor Români

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Ziua Dunării / Concerte, , festivaluri

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului

și evenimente sportive

Galați

Festival concurs „ContrastART”

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Program ”Pământ și suflet” - Târgul Meșterilor Populari, ediția de vară

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Ziua Imnului Național

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Cupa Dunării

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Festival de film Modern Movie”

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

”Colour run”/ ”Redbull race”

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

City Wave/Slide the City

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Festivalul Internațional de Fanfare ”Iosif Ivanovici”

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Ziua Marinei Române / Ziua gălățenilor de pretutindeni

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

"Hai să vâslim de Ziua Marinei" -Descoperă Rowmania

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Festivalul "Fir întins"

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Festivalul Racilor și Fructelor de Mare

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Manifestare cultural - artistică

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Ziua Limbii Române

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Street Food Festival/ Festival gastronomic

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Campionat est european de pizza

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Târg de antichități

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Salon auto

Primăria municipiului Galați Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Galațiul Pedalează

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Festivalul Porturilor Culturale: Poezia - port la Dunăre

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Zilele muzicale ale Dunării - Festival Rock - Festival Folk

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Festival de artă și cultură urbană / Evenimente culturale, artistice, sportive

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Festival de muzică veche „Cantemir”

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Festival Internațional de Folclor “Doina Covurluiului”

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Teatru de stradă

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Festival de muzică blues

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Festival de muzică rock

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Festival outdoor de jazz

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Let s do it, Romania!

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Forza Zu

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Festival de Sport Urban

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Activități culturale, educative, artistice si sportive desfășurate în zonele de agrement și bazele sportive ale municipiului Galați

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Caravana Filmelor TIFF

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Micro stagiune estivală -organizarea de activități artistice în spații neconvenționale (Faleza Inferioară a Dunării, Parcul Rizer, Grădina Publică etc.)

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

SEPTEMBRIE - DECEMBRIE

Săptămâna Europeană a Sportului

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Conferința Națională de Oncologie Ginecologică: „Abordare Multidisciplinară a Patologiei Oncologice Ginecologice între prezent și viitor”

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Zilele Europene ale Patrimoniului

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Street Food Festival/ Festival gastronomic

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Oktoberfest

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului

Galați

Festivalul Berii

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Festivalul toamnei

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Festivalul Racilor și Fructelor de Mare

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Târg de antichități

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Salon auto

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Galațiul Pedalează

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Caravana Filmelor TIFF

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Activități culturale, educative, artistice si sportive desfășurate în zonele de agrement și bazele sportive ale municipiului Galați

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Biblioteca Estivală

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Grădina cu cărți

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Noaptea în bibliotecă la Galați

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Zilele Bibliotecii„V. A. Urechia”

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Serbările Galațiului

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Tradiții la Români

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Ziua Educației

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Festivalul Antiquitas Rediviva, ediția a VI-a

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

ONGFest

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Gala Comunității Gălățene

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Noaptea în Bibliotecă la Galați

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Gala Premiilor Sportului Gălățean

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Galatz Fest Dance

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Ziua Armatei Române

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Ziua Națională a produselor agroalimentare românești/ Târg de toamnă

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Zilele Bibliotecii„V. A. Urechia”

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Memorialul Armistițiului din 1918 (Sfârșitul Primului Război Mondial)

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Conexiuni franco-române

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Zilele Sf. Apostol Andrei

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Programul Pământ și Suflet - Târgul de Sfântul Andrei (târg meșteri populari, ediția de iarnă)

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Ziua Națională a României -Spectacole și evenimente omagiale

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Ziua Minorităților Naționale

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Comemorarea eroilor Revoluției Române din Decembrie 1989

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Festival de datini și obiceiuri populare de sărbători „Sfânta noapte de Crăciun”

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Festivalul de Datini și Obiceiuri de Anul Nou ”Tudor Pamfile”

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Balul Municipiului Galați

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Târg de Iarnă

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Tradiții la români

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Revelion

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Revelionul Pensionarilor

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Pe parcursul perioadei ianuarie - decembrie 2019

Sărbătorirea cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsnicie, conform HCL nr. 151/20 04 2006, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local Galați, Primăria municipiului Galați

Sărbătorirea persoanelor care împlinesc 100 de ani de viață, conform HCL nr. 348/25 09 2014

Consiliul Local Galați, Primăria municipiului Galați

Proiect „Tradiții și creații populare în zona de Sud a Moldovei”

Consiliul Local Galați, Primăria municipiului Galați

Proiect „Corupția și efectele ei, în viziunea tinerilor”

Consiliul Local Galați, Primăria municipiului Galați

Noaptea devoratorilor de publicitate

Consiliul Local Galați, Primăria municipiului Galați

Evenimente cultural-artistice, educative și istorice

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Concurs de robotică

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Program educațional 3D Mind

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Invest in Galați (serii de evenimente pentru atragere de investitori)

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Campanie de conștientizare a importanței colectării selective a deșeurilor

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Proiect educațional umanitar privind combaterea traficului de persoane

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Program de combatere a violenței în familie

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

„Cupa școlilor și liceelor gălățene”, competiții sportive de baschet, fotbal,futsal, volei, handbal

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Evenimente sportive organizate în bazele sportive și pe domeniul public - competiții/cupe pentru sporturi individuale și pe echipe

Consiliul Local Galați, Primăria Municipiului Galați

Președinte de ședință,

»                             »              » s