Hotărârea nr. 250/2019

Aprobarea tabelului nominal cu familiile care intrunesc criteriile de atribuire a unei locuinte aflate in administrarea Consiliului Local Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 250

din 30.05.2019

privind aprobarea tabelului nominal cu familiile care întrunesc criteriile de atribuire a unei locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 266/24.05.2019

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 33146/27.05.2019, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 33148/27.05.2019, al Direcției Patrimoniu;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relația cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 6/28.01.2016, privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele aflate în administrarea Consiliului Local Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 21 din NORMELE METODOLOGICE pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin (6), lit. ”e” din Legea Administrației publice nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației publice nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă tabelul nominal cu familiile care întrunesc criteriile de atribuire a unei locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Galați, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 250/30.05.2019

Tabelul nominal cu familiile care întrunesc criteriile de atribuire a unei locuințe aflate în administrare Consiliului Local Galați

Nr. crt.

NUMELE Șl PRENUMELE SOLICITANTULUI

NR. DOSAR

DATA DOSAR

SITUAȚIA / PUNCTAJUL DOSARULUI

1

LUPAN GHEORGHIȚA

42973

09.10.2007

70

2

TUDOSE ELENA

3765

31.01.2013

70

3

BALAȘCA GABRIEL

24367

25.05.2006

68

4

BARĂ VALERICA

233134

01.11.2017

68

5

STEFĂNESCU ALBINA

1170273

04.10.2018

68

6

FILOTE CLAUDIU-GEORGE

1170198

19.07.2018

65

7

ANDRONACHE GINA

31387

16.08.2012

64

8

IORDĂCHESCU CĂTĂLIN-C-TIN

232909

20.01.2017

63

9

STAN BEATRIS-CELA

1170280

08.10.2018

63

10

ALBERT IONEL

5207

02.02.2007

62

11

BURSUC ȘTEFAN

91487

21.12.2017

62

12

DONEA CLAUDIU-FLORIN

47305

07.11.2007

62

13

ANTOCHIPETRUT

f

16475

30.03.2005

61

14

CHIRITĂ DANIEL

1170296

18.10.2018

60

15

SOARE MIRCEA

7173

27.02.2012

60

16

MORARU GABRIEL

1170222

13.08.2018

59

17

MUNTEANU GEORGETA

33599

25.07.2013

59

18

FERARU VIRGIN1A-LAURA

1170292

17.10.2018

58

19

GHEORGHE AAARIA

233040

12.07.2017

58

20

MANTALE ELENA

39751

18.09.2007

58

21

ȘELARU VAS1LICĂ

37725

20.08.2009

58

22

TOADER SIMONA-ROXANA

1170204

26.07.2018

58

23

CHIRILA MĂDĂLINA

42971

24.08.2017

57

24

COSTEA FLORIN

43021

24.10.2012

57

25

COSTIN DRAGOS-1ULIAN

1170199

23.07.2018

57

26

STRĂTULAT MARIA

23101

28.02.2018

57

27

BUSUIOC MONICA-VALENTINA

32655

29.03.2018

53

28

CORDUNEANU MIHAELA

1273676

12.11.2018

53

29

CIOCÂRLAN ANDREEA

758448

02.09.2016

52

30

FERARU IONELA

45515

29.07.2016

52

31

ABABEI VALENTINA

458581

23.05.2019

51

32

CISMARU SIMONA-ALEXANDRA

758524

24.11.2016

51

33

COȘESCU NICOLETA-GABRIELA

758437

25.08.2016

51

34

GOTU LENUTA

1170275

04.10.2018

5'1

Nr. crt.

NUMELE Șl PRENUMELE SOLICITANTULUI

NR. DOSAR

DATA DOSAR

SITUAȚIA / PUNCTAJUL DOSARULUI

35

SEREĂ ALIN-BOGDĂN

1170049

16.03.2018

51

36

STOICA MĂNDICA-IONICA

19575

03.05.2004

51

37

VÎRTOSU CRISTINA-GEORGIANA

1170151

06.06.2018

51

38

ADAMACHI IRINA

1170211

01.08.2018

50

39

BANDAC GEORGETA

758519

23.11.2016

50

40

BOGHEAN IONELA

1170281

08.10.2018

50

41

CAVAL MARICELA-CORINA

30207

15.06.2011

50

42

OUATU GHEORGHE

1170282

10.10.2018

50

43

STAVĂR SILVIA-ELENA

1273651

27.12.2018

50

44

ZĂUNER CAMELIA

758549

29.12.2016

50

45

OLARU MIREL

38481

10.09.2007

49

46

BALAN VALENTIN-FLORIN

233045

19.07.2017

48

47

BUCSAN NICU

J

1170188

12.07.2018

48

48

CAZACU GINA

4209

02.02.2012

48

49

FLOREA MIHAELA

1273604

25.10.2018

48

50

GAGIU AAARIAN

1273646

17.12.2018

48

51

GHIDIONESCU STAN SIMONA NICOLETA

1170099

11.05.2018

48

52

NIȚU EDUARD

30621

01.07.2009

48

53

POSTELNICU ANISOARA

1170212

01.08.2018

48

54

CRISTEA DANIEL

758415

04.08.2016

47

55

DATCU MARTA-GABRIELA

122075

18.12.2018

47

56

MOCĂNEL ADRIANA-CORINA

1170277

08.10.2018

47

57

CIOBOTARU GEORGE-RADU

5941

20.02.2012

46

58

HÂRLĂU ROXANA-ALINA

1170232

10.09.2018

46

59

STANCIU VICTOR-LIVIU

758397

21.07.2016

46

60

STOICA RODICA

20987

27.02.2018

46

61

CHIRIȚĂ FLORIN

233103

27.09.2017

45

62

CORANGĂ GHITĂ-TRAIAN

J

1273630

26.11.2018

45

63

DĂNĂILĂ CRINA-MĂDĂLINA

1170190

16.07.2018

45

64

DRÂNGĂ STERIANA-VALERICA

1170294

17.10.2018

45

65

MARINIUC MARIANA

1057

10.01.2005

45

66

PETCOV VALENTINA-CLAUDIA

41729

12.07.2017

45

67

PETCU MADĂLIN

1170013

31.01.2018

45

68

ȘTEFAN ELIZA

68923

14.11.2016

45

69

UNGUREANU AAARIANA

233102

27.09.2017

45

70

VÂRGOLICI GEANINA

232962

02.03.2017

45

Nn crt.

NUMELE Șl PRENUMELE SOLICITANTULUI

NR. DOSAR

DATA DOSAR

SITUAȚIA/ PUNCTAJUL DOSARULUI

71

GRIGORE FLORIN

758296

21.03.2016

44

72

PRICOPE ROXĂNA

758513

11.11.2016

44

73

RARINCĂ IONEL-CLAUDIU

92749

25.09.2018

44

74

BURUIANĂ NELU-GABRIEL

118673

07.12.2018

43

75

BUTE FLORENTINA-GIANINA

1170288

11.10.2018

43

76

CIOINA AUREL

1170161

18.06.2018

43

77

ENACHI MARIA-LUCICA

1170249

19.09.2018

43

78

JANTEA MARIANA

1170169

25.06.2018

43

79

LUCA MARIAN

1170235

03.09.2018

43

80

PĂLĂMIDĂ VIOREL

1273613

12.11.2018

43

81

STAN FLORIN

48565

28.11.2012

43

82

BĂDĂRĂU ICA-SIMONA

232990

19.04.2017

42

83

CONSTANTINESCU(fostă

DUMITRUJANCA-CĂTĂLINA

758501

26.10.2016

42

84

LUNGU MIHAI

233001

04.05.2017

42

85

MORARU MARICICA

489076

03.09.2015

42

86

MUȘAT GINA-DANIELA

758312

21.04.2016

42

87

STAMATE (LUPU) ȘTEFANA

233006

18.05.2017

42

88

ȘTEFAN VASILE-FRANCESCO

66329

01.11.2016

42

89

TOADER ELISABETA

1170200

23.07.2018

42

90

ALI IONEL

1170050

16.03.2018

41

91

BURGHELEA VLAD MIHAI

1170154

11.06.2018

41

92

MICU ROXANA

98785

16.10.2018

41

93

PECHEANU ELENA-CARMEN

1170098

10.05.2018

41

94

RÎȘCHITOR MARIAN-COSTEL

1170172

25.06.2018

41

95

ABORSOAIE IULIAN

1170181

05.07.2018

40

96

BOBĂIANU MIRELA-GEORGIANA

1170214

02.08.2018

40

97

COSNITĂ NELU

?            J

233152

06.12.2017

40

98

COZUBAȘ CRISTINA

1170132

21.05.2018

40

99

GRIGORE COSTEL

1170270

03.10.2018

40

100

MITROFAN LAURA

1170234

29.08.2018

40

101

ONEA VICTOR-MARIUS

1273652

28.12.2018

40

102

SĂULEA ION

43113

24.10.2012

40

103

STAMATE CRISTIAN-ROBERT

1273608

31.10.2018

40

104

TRIFAN EMILIA

1170038

05.03.2018

40

105

VÂRLAN MARIAN

1273627

22.11.2018

40

106

VLASIE ANIȘOARA

232902

12.01.2017

40

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE SOLICITANTULUI

NR. DOSAR

DATA DOSAR

SITUAȚIA / PUNCTAJUL DOSARULUI

107

ZĂHĂRIA FLORENTINA-PAULA

758432

18.08.2016

40

108

BIȚICA MARIANA

233158

13.12.2017

39

109

TOADER RAMONA

48695

17.08.2016

39

110

ANGHELESCU MIHAELA

233082

04.09.2017

38

111

BRADU PAMELA-DIAMANTA

49389

18.08.2017

38

112

CRĂCIUN MARIAN

123481

21.12.2018

38

113

CRISTEA IULIANA

1170160

18.06.2018

38

114

DABIJA CĂTĂLINA

1170283

10.10.2018

38

115

DIMITRIU VASILICA

232906

19.01.2017

38

116

MOLDOVEANU LOREDAN

1170057

19.03.2018

38

117

PANAIT DUMITRU

56161

11.11.2013

38

118

PARVANA ALEXANDRU-AAARIUS

1170268

03.10.2018

38

119

PATRICHE RALUCA

54045

06.06.2018

38

120

PORUMBOIU ALEXANDRA-NICOLETA

116581

29.11.2018

38

121

SULTANA EDUARD

122587

20.12.2018

38

122

ȘTEFAN SERENA

1170300

23.10.2018

38

123

UȚU TRAIAN

1273606

25.10.2018

38

124

MILEA LUCIAN-TITl

35575

21.07.2011

37

125

ROSCA DANIELA

758406

27.07.2016

37

126

ȘTEFAN DUMITRU-SORIN

758424

11.08.2016

37

127

BADACHE LAURA-ANDREEA

1273628

22.11.2018

36

128

DAMEAN GEORGETA

1700025

22.02.2018

36

129

DESIS EUGENIA

23931

22.02.2017

36

130

FERARU ANTONETA

1170041

07.03.2018

36

131

GOREA TUDOREL

1170182

09.07.2018

36

132

GOTU CORINA

1170216

02.08.2018

36

133

MARCOVICI FLAVIA-ROXANA

1170002

08.01.2018

36

134

TECARU MARIANA-CORNELIA

1170291

15.10.2018

36

135

TOTOLICI (BEJAN) VASILICA

49357

22.11.2007

36

136

BOSCU LAURENTIU-MIMI

1 >

1273644

17.12.2018

35

137

CIORAN GEORG1ANA-MARIA

1273629

22.11.2018

35

138

DĂNDĂRILĂ ANICA

758416

08.08.2016

35

139

IVANOVICI COSTINA

233070

23.08.2017

35

140

MEDELEANU VIVIAN-FLORIN

1170104

15.05.2018

35

141

ROTARU MARIAN

34975

16.07.2008

35

142

STĂNESCU IONICĂ

69133

13.10.2017

35

143

ZAHARIA DOINIȚA-ELENA

232949

27.02.2017

35

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE SOLICITANTULUI

NR. DOSAR

DATA DOSAR

SITUAȚIA/ PUNCTAJUL DOSARULUI

144

ZORILĂ CARMEN

1170176

02.07.2018

35

145

BOURCEANU TASIA

232943

23.02.2017

34

146

MĂRGEAN MARICICA

232963

08.03.2017

34

147

NEGRU CĂTĂLIN

1170068

11.04.2018

34

148

ANDREI MARIANA-FLORENTINA

1273618

15.11.2018

33

149

BUJOREANU VICTORIA

232974

23.03.2017

33

150

DĂNĂILĂ ANA-MARIA

233137

03.11.2017

33

151

DIMA AURELIA

233029

19.06.2017

33

152

DINU IORDACHE

1170250

19.09.2018

33

153

DINU MARIA

1170269

03.10.2018

33

154

DOBRANIS FLORIN-ANDREI

232989

13.04.2017

33

155

GHINEA MARIAN

113991

22.11.2018

33

156

MĂRCU LUMINITA-VASILICA

233050

26.07.2017

33

157

MARGINĂ VASILE

1170125

16.05.2018

33

158

MIRON IONUȚ-SORIN

758463

15.09.2016

33

159

MIRON ROXANA

232983

12.04.2017

33

160

MUNTE AN U MARIANA

93053

27.09.2018

33

161

NECULAI LENUȚA-LUMINIȚA

4551

29.01.2001

33

162

VLAGEA ANDRA

1170264

27.09.2018

33

163

ZAIN CORNELIA-CĂTĂLINA

1170229

23.08.2018

33

164

CRISTOFAN ALINA-LUMINIȚA

J

1273603

24.10.2018

32

165

MARIN GHEORGHE-GABRIEL

758458

14.09.2016

32

166

ȘERBAN IONEL-CĂTĂLIN

232904

12.01.2017

32

167

UNTARU DANIELA

233138 BIS

06.11.2017

32

168

VLĂDUȚĂ DIANA

758273

29.02.2016

32

169

VLODOI COSTICĂ

31659

20.08.2012

32

170

BUDESCU GABRIELA

1170103

14.05.2018

31

171

FLOREA ALINA

1170031

28.02.2018

31

172

MIHAI MIHAI

1273611

05.11.2018

31

173

OUATU TALIDA-ANDREEA

1170092

03.05.2018

31

174

PATRICHE SĂFTICA

1273614

12.11.2018

31

175

PAVEL GEANINA-CAMELIA

1170267

01.10.2018

31

176

PETREA LUMINIȚA

1

1273609

01.11.2018

31

177

RUSU ANGELA

758338

06.06.2016

31

178

TOFAN ADRIAN ANDREI

1170086

23.04.2018

31

179

VASILE SIMONA

46065

08.11.2012

31

180

BLÎNDU MARIAN

1170186

11.07.2018

30

181

CRIHĂN MIRELA

1170233

29.08.2018

30

Nr. crt.

NUMELE Șl PRENUMELE SOLICITANTULUI

NR. DOSAR

DATA DOSAR

SITUAȚIA / PUNCTAJUL DOSARULUI

182

DUMITRU GĂBRIEL

758474

22.09.2016

30

183

IONESCU ADRIAN

1170095

03.05.2018

30

184

LANCEAIU ANDREEA ELENA

1170142

24.05.2018

30

185

MUNTEANU VASILICA

75939

21.12.2016

30

186

POPOV MIHAIL

3953

01.02.2012

30

187

SÎRBU MIHAIL

233109

28.09.2017

30

188

DUMITRAȘCU GABRIELA

233043

13.07.2017

28

189

DUMITRU NICOLETA

1170218

02.08.2018

28

190

MARIN ALINA-ELENA

233085

13.09.2017

28

191

PARASCHIV GEORGIAN

1170018

08.02.2018

28

192

PETRILĂ COSTEL

1170087

26.04.2018

28

193

ȘTEFAN CARMEN

47781

24.08.2017

28

194

TÂRZIU IULIAN

1170008

22.01.2018

28

195

VLASIE IONEL-ANDREI

1170010

25.01.2018

28

196

BOBOCEA CEZAR-ION

1170061

28.03.2018

27

197

CREȚU VALENTINA

1170220

08.08.2018

27

198

COSTIN LAURENTIA

1170241

21.09.2018

26

199

DARIE ANDREEA

1170260

25.09.2018

26

200

FLOREA DORINA-MIRELA

170024

21.02.2018

26

201

GRIGORE GABR1EL-MARINICĂ

1170253

20.09.2018

26

202

HAMZA CRISTINEL

1170243

13.09.2018

26

203

MIDOI FLORENTINA

98403

11.10.2018

26

204

MUNTEANU GINA-CAMELIA

88693

17.09.2018

26

205

STANCIU JENICĂ-LUCIAN

1170286

10.10.2018

26

206

BUȚĂ IONELA

1170207

30.07.2018

25

207

DOROSINCU MIRABELA

758360

23.06.2016

25

208

MITU MARIAN

62029

25.09.2017

25

209

MOISE VASILICA

1170059

26.03.2018

25

210

TUNARIU VIORICA

758289

03.03.2016

25

211

TOCU GEORGE

758429

18.08.2016

25

212

TOPALA GHEORGHE-DAN

232910

20.01.2017

24

213

CIOBOTARU GEORGE-PETRIȘOR

1273625

19.11.2018

23

214

DUMITRESCU ANIȘOARA

11383

22.03.2012

23

215

LUCA AURORA-MIHAELA

8661

20.02.2017

23

216

MANOLACHE IONEL

233117

28.09.2017

23

217

ORBULESCU TANȚA

78819

08.11.2017

23

218

DIACONU LIVIU

233148

23.11.2017

22

Nr. crt.

NUMELE Șl PRENUMELE SOLICITANTULUI

NR. DOSAR

DATA DOSAR

SITUAȚIA / PUNCTAJUL DOSARULUI

219

STREȘINĂ VASILICĂ

758439

29.08.2016

22

220

ĂNDRON1C VICTORIA

1170130

21.05.2018

21

221

BUDESCU SANDA

1170258

26.09.2018

21

222

DUMITRAȘCU CORNELIA-GABRIELA

1170272

04.10.2018

21

223

EREMIA ELENA

1170224

20.08.2018

21

224

IVAȘCU CĂTĂLIN-MIHAIL

233145

22.11.2017

21

225

MOȚOC GENINA

1170173

26.06.2018

21

226

MUNTEANU ALEXANDRU

49933

30.09.2014

21

227

MUNTENIȚĂ EUFROSINA

1273641

10.12.2018

21

228

S1SCĂ GINA

1170201

25.07.2018

21

229

PASAT LÎVIU-BOGDAN

232984

12.04.2017

20

230

VLADIMIRESCU IOANA-LOREDANA

233028

15.06.2017

20

231

LUNGU LAURENȚIU

232915

30.01.2017

18

232

PUSCASU CAMELIA-SIMONA

J                 J

758354

22.06.2016

18

233

ROȘU LILIANA

1170127

17.05.2018

18

234

TUFARU TEDOR-COSTEL

1170245

13.09.2018

18

235

GROSU GELU-ADRIAN

1273648

20.12.2018

16

236

TOPOR CASANDRA

758329

23.05.2016

15

237

BUCUR MlHAI-AUREL

1170246

17.09.2018

13

238

CRISTEA ALEXANDRU

232964

15.03.2017

13

239

ONEAȚĂ DUMITRU

233100

25.09.2017

13

240

PETRISOR SANDU

1170048

15.03.2018

13

241

POPA ADRIAN-MIRCEA

1170239

10.09.2018

13

242

MARIN CORNELIA

1170299

22.10.2018

11

243

ANTON ANDREI-DUMITRU

1170152

06.06.2018

6

Președinte de ședință,