Hotărârea nr. 10/2019

Organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din Municipiul Galati pentru anul scolar 2019-2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 10 din 31.01.2019

privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2019-2020

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 6/15.01.2019

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 31.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 1922/15.01.2019, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 1924/15.01.2019 al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar Județean Galați nr. 15952/20.12.2018, înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 663/08.01.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 24 alin. (1) și alin. (2), art. 26 alin. (3) din Anexa -Metodologie la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5.235 din 2 octombrie 2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 19 alin. (4) și art. 61 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. „d” și alin. (6) lit. „a”pct. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Galați, pentru anul școlar 2019-2020, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar particular din Municipiul Galați, pentru anul școlar 2019-2020, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ pentru activități extrașcolare, centrelor de excelență și cluburilor sportive școlare, pentru anul școlar 2019-2020, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

pt. Secretarul Municipiului Galați,

ANEXA 1 la HCL 10 / 31.01.2019

REȚEA ȘCOLARĂ a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Galați pentru anul școlar 2019-2020

Nr . crt.

Mediu Urban/ Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

1

Urban

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1,

Str.Rosiori nr.12, Mazepa I, Galati, tel.0236315480, fax 0236435054, e-mail:

gradinita1galati@yahoo.com, PRE

Urban

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.6

Str.Ovidiu nr.10, Galati, tel.0236431627, email: gradinitalumeacopiilor@yahoo.com, PRE

2

Urban

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "ELENA DOAMNA" Str.Domneasca nr.114, Galati, tel./fax 0236412792, e-mail: gpp1elena@yahoo.com, PRE

Urban

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

"MUGUREL" Str.Traian nr.303, Galati, tel.0236414844, PRE

Urban

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "TWEETY" Str.T.Vladimirescu nr.8, Galati, tel.0236311893, e-mail: aylynk@yahoo.com, PRE

3

Urban

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7

Str.Universitatii nr.45, Galati, tel./fax.0236412264, e-mail:

gradinitacristal@yahoo.com, PRE

Urban

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL

NR.26 Str.Dr.Carnabel nr.7, Galati, tel.0236412531, PRE

Urban

GRADINITA CU PROGRAM SAPTAMANAL

NR.32 Str.Gamulea nr.40, Galati, tel.0236411654, PRE

Urban

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.45 Str.Domneasca nr.65, Galati, tel.0236411158, e-mail: parfumulteilor@yahoo.com, PRE

4

Urban

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9

Str.Constructorilor nr.14, Galati, tel.0236312575, fax.0236413016, e-mail:

gradinita9conta@yahoo.com, PRE

Urban

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL

NR.40 Str.Constructorilor nr.21, bl.B2 ap.1, tel.0236452550, e-mail: gradinitapatruzeci@yahoo.com, PRE

5

Urban

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF.STELIAN" Str.Regiment 11 Siret nr.2, bl.I3,

Tiglina 1, Galati, tel.0236430852, e-mail: gpn_stelian@yahoo.com, PRE

Urban

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "IOAN NENITESCU" Str. Ion Nenitescu nr.12, Galati, tel./fax 0236415967, PRE

6

Urban

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "TEDI"

Str.Stelei nr.2, Galati, tel./fax 0236492523, email: gradinita_tedi@yahoo.com, PRE

Urban

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

"CIPRIAN PORUMBESCU" Str.Nae Leonard

nr.7, Bl.C5A, Ap.20-21-22, Galati, tel.0236490392, e-mail: gr3_ciprianporumbescu@yahoo.com, PRE

7

Urban

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30

Str.Gh.Asachi nr.1, Galati, tel./fax. 0236498468, e-mail: gradi30pinochio@yahoo.com, PRE

8

Urban

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36

Str.Regiment 11 Siret nr.33, Tiglina I, Galati, tel./fax.0236438327, e-mail: gpn36@yahoo.com, PRE

9

Urban

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "LICURICI" Str.Barbosi nr.27, Galati, tel./fax.0236468552, e-mail: gradinitapp.licurici@gmail.com, PRE

10

Urban

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CODRUTA" Str.Costache Conachi nr.1, tel.0236442491, fax.0236310324, e-mail: gradinita41codruta@yahoo.com, PRE

11

Urban

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "STEP BY

STEP" Str.Lăcatusilor nr.45A, tel./fax.0236442711, e-mail: gradistep@yahoo.com, PRE

12

Urban

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "MOTANUL INCALTAT" str.Costache Conachi

nr.2C, tel.0236442161, e-mail: gmotanul_incaltat@yahoo.com, PRE

Urban

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

"VOINICELUL" Str.M.Sadoveanu nr.1,

Galati, tel.236416511, e-mail:

grad18galatzi@yahoo.com, PRE

Urban

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

"ALICE" B-dul Dunarea nr.27, Bl.D7, tel.0236444337, PRE

13

Urban

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CAMIL

RESSU" str.Camil Ressu nr.1 BL.U1, Galati, tel.0236424288, fax.0236423914, e-mail:

anastasiagradinita@yahoo.com, PRE

Urban

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.56 Micro 13B, str.Feroviarilor nr.25,

Bl.E, Galati, tel.0236423914, PRE

14

Urban

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CROITORASUL CEL VITEAZ" Str.Drumul Viilor nr.36 bis, Bl.U3-U4, Galati, tel.0236490392, fax.0236461304, e-mail: gradinitacroitorasulcelviteaz@yahoo.ro, PRE

15

Urban

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "ARLECHINO" Str.Ionel Fernic nr.13B, Galati, tel./fax.0236499998, e-mal:

gradinita.arlechino@yahoo.com, PRE

Urban

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "OTILIA CAZIMIR" Str.Henri Coanda nr.20, Bl.U5, tel./fax.0236310715, PRE

16

Urban

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.39

Str.Odobesti nr.1 bis, Galati, tel./fax.0236461148, e-mail: gpp39_gl@yahoo.com, PRE

Urban

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL

NR.19 Str.Milcov nr.50, bl.J1, Galati,

tel.0236320275, PRE

Urban

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.47 Str. av. M.Zorileanu nr.13, Galati,

tel.0236473056, PRE

Urban

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "ION

CREANGA" Str.Milcov nr.13 bis, Galati, tel.0236465323, e-mail: creanga_gl@yahoo.com, PRE

17

Urban

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PRICHINDEL", B-dul Dunarea nr.2B Micro 20, Galati, tel.0236444221, fax.0336401735, e-mail: gradinita62galati@yahoo.com, PRE

18

Urban

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.64

Str.Brailei nr.226, B1.D5, Galati, tel./fax.0236446345, e-mail: gradinita64gl@yahoo.com, PRE

Urban

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL

NR.44 Str.Gorunului nr.6, Galati, tel.0236468366, e-mail:

gradinita 44 gl@yahoo.com, PRE

19

Urban

SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN GH.

MARINESCU" Str.Regiment 11 Siret nr.41A,

Galati, tel./faX.0236312544, e-mail:

scoala2_gl_ro@yahoo.com, PRE, PRI, GIM

Urban

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL

NR.59 Str.Brailei nr.184, Galati, tel.0236430330, e-mail:

gradinita59galati@yahoo.com, PRE

20

Urban

SCOALA GIMNAZIALA NR.3 B-dul Dunarea nr.60,

Galati, tel./fax.0236472422, e-mail: scoala_il_caragiale@yahoo.com, PRE, PRI, GIM

Urban

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL

NR.35 B-dul Dunarea nr.60, Galati, tel.0236317889, PRE

21

Urban

SCOALA GIMNAZIALA NR.5 Str.Gorunului nr.6B,

Galati, tel./fax.0236468366, e-mal:

scoala5galati@yahoo.com, PRI, GIM

Urban

SCOALA GIMNAZIALA NR.9 Str.Barbosi

nr.35, Galati, tel.0236468561, e-mail:

scoala9gl@yahoo.com, PRI, GIM

22

Urban

SCOALA GIMNAZIALA NR.7 Str.Brailei nr.204,

Galati, tel./fax 0236410236, e-mail: scoala7galati@yahoo.com, PRI, GIM

23

Urban

SCOALA GIMNAZIALA NR.10 Str.Lebedei nr.4,

Galati, tel.0236413757, fax.0236466249, e-mail: scoala102004@yahoo.com, PRE, PRI, GIM

Urban

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL

"LIZUCA" Str.Lebedei nr.4, Galati, tel./fax 0236456443, e-mail:

grad4.lizuca@yahoo.com, PRE

24

Urban

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL SADOVEANU" Str.M.Sadoveanu nr.12, Galati, tel.0236458606, e-mail: scoala_m_sadoveanu@yahoo.com, PRI, GIM

25

Urban

SCOALA GIMNAZIALA "MIRON COSTIN" Str.Alba lulia nr.1-2, Galati, tel.0236311943, fax.0236311932, e-mail:

scoalanr12mironcostin@yahoo.com, PRE, PRI, GIM

Urban

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL

NR.20 Str.Tecuci nr.160, Galati, tel.0236311943, fax.0236311932, e-mail: gradinita20_galati@yahoo.com, PRE

26

Urban

SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE"

Str.Constructorilor nr.9, Galati, tel.0236452072, e-mail: scoala13galati@yahoo.com, PRI, GIM

27

Urban

SCOALA GIMNAZIALA "ELENA CUZA" Str.G-ral

Al.Cernat nr.190, Galati, tel./fax.0236466476, email: scoala15galati@yahoo.com, PRE, PRI, GIM

Urban

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL

"MIHAELA" Str.Tecuci nr.166, Galati, tel.0236412242, PRE

28

Urban

SCOALA GIMNAZIALA NR.16 Str.Ariesului nr.8,

Galati, tel.0236411077, fax.0236411057, e-mail: sc_16_gl@yahoo.com, PRE, PRI, GIM

29

Urban

SCOALA GIMNAZIALA NR.17 Str.Costache

Conachi nr.2, Galati, tel.0236414404, e-mail: scoalanichitastanescu@yahoo.com, PRI, GIM

30

Urban

SCOALA GIMNAZIALA NR.18 str.av.V.Craiu nr.2, Galati, tel.0236328208, fax.0372253772, e-mail: scoalagimnazialanr18galati@yahoo.com, PRI, GIM

Urban

SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE

MUNTEANU" str.Camil Ressu nr.9A, Galati, tel.0236422501,

e-mail: scoala31_2008@yahoo.com, PRI, GIM

31

Urban

SCOALA GIMNAZIALA "LUDOVIC COSMA"

Str.Stelei nr.2, Galati, tel./fax.0236432833, email: sc19ludovic_cosma@yahoo.com, PRE, PRI, GIM

Urban

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL

NR.22 Str.Revolutiei nr.18, Galati, tel.0236473922, PRE

Urban

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL

NR.34 str.Nufarului, Bl.S13, Ap.39,

I.C.Frimu, Galati, tel./fax.0236463540, PRE

Urban

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL

NR.10 Str.A.Saligny nr.130, Galati, tel.0236458833, PRE

32

Urban

SCOALA GIMNAZIALA NR.20 Str.Traian nr.318,

Galati, tel.0236479417, e-mail: scoala20traiangalati@yahoo.com, PRI, GIM

33

Urban

SCOALA GIMNAZIALA NR.22 str.Zidarilor nr.5,

Galati, tel./fax.0236324244, e-mail:

scoala22gl@yahoo.com, PRE, PRI, GIM

Urban

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL

NR.14 str.Zidarilor nr.5, Galati, tel.0236442191, PRE

34

Urban

SCOALA GIMNAZIALA NR.24 Str.Egalitatii nr.8,

Galati, tel./fax.0236412546, e-mail: scoala24_gl@yahoo.com, PRE, PRI, GIM

Urban

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL

NR.12 Str.Dogariei nr.67, Galati, tel.0236413040, PRE

35

Urban

SCOALA GIMNAZIALA NR.25 Str.Basarabiei nr.25,

Galati, tel.0236414048, fax.0236466649 e-mail: scoalapetrurares25@yahoo.com, PRI, GIM

36

Urban

SCOALA GIMNAZIALA NR.26 Str.Vadul Sacalelor

nr.2, Galati, tel./fax.0236413954, e-mail:

scoala_26galati@yahoo.com, PRI, GIM

37

Urban

SCOALA GIMNAZIALA NR.28 Str.Rosiori nr.31,

Galati, tel./fax.0236433413, e-mail: scoala28gl@yahoo.com, PRI, GIM

38

Urban

SCOALA GIMNAZIALA NR.29 Str.Strungarilor

nr.7A, tel./fax.0236488560, e-mail:

scoala29@yahoo.com, PRI, GIM

39

Urban

SCOALA GIMNAZIALA NR.33 Str.Dr.Mihail Petrini

Galatzi nr.1, Galati, tel.0236480657, e-mail: scoalanr33@yahoo.com, PRI, GIM

40

Urban

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI VITEAZUL" str.Traian Vuia nr.22, Galati, tel.0236476095, email: scoalamihaiviteazul@yahoo.com, PRE, PRI, GIM

41

Urban

SCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOISIL"

Str.Feroviarilor nr.19A, Galati, tel./fax.0336401018, e-mail: grigore_moisil@yahoo.com, PRI, GIM

42

Urban

SCOALA GIMNAZIALA "IULIA HASDEU"

Str.Oltului nr.8, Galati, tel./fax.0236468528, email: siuliahasdeu@yahoo.com, PRI, GIM

43

Urban

SCOALA GIMNAZIALA "SFANȚUL GRIGORIE

TEOLOGUL" Str.1 Dec.1918 nr.1A, Galati, tel./fax.0236475520, e-mail:

scoala41gl@yahoo.com, PRI, GIM

44

Urban

SCOALA GIMNAZIALA "SFINȚII IMPARATI"

Str.Siderurgistilor nr.17, Galati, tel./fax.0236313155, e-mail: scoalasfiintiiimparati@yahoo.com, PRE, PRI, GIM

Urban

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL

NR.11 Str.Siderurgistilor nr.17A, Galati, tel.0236455504, PRE

45

Urban

SCOALA GIMNAZIALA "DAN BARBILIAN"

Str.Furnalistilor nr.3, Galati, tel.0236414095, email: scoala43galati@yahoo.com, PRI, GIM

46

Urban

COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"

Str.N.Balcescu nr.41, Galati, tel.0236411688, fax.0236460135, e-mail: secretariat@cnva.eu, GIM, LIC

47

Urban

COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU" Str.Brailei nr.161B, Galati, tel.0236430704, fax.0236467468, e-mail: cnmkgalati@yahoo.ro, GIM, LIC

48

Urban

COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA"

Str.Saturn nr.26, Galati, tel.0236413076, fax.0236412206, e-mail: ai_cuza@yahoo.com, PRI, GIM, LIC

49

Urban

COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI" Str.Brailei nr.134, Galati, tel.0236430650, fax.0236463694 , e-mail: office@cncn.ro, PRI, GIM, LIC

50

Urban

LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVITA" Str.Regiment

11 Siret nr.12-14, Galati, tel./fax.0236430235, email: liceulracovita@yahoo.com, GIM, LIC, POS

51

Urban

LICEUL TEORETIC "DUNAREA" Str.Oltului nr.24,

Galati, tel./fax.0236321731, e-mail: ldunarea@yahoo.com, GIM, LIC

52

Urban

LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" Str.Milcov

nr.13, Galati, tel.0236460882, fax.0236460480, email: ltmeliade@yahoo.com, PRI, GIM, LIC

53

Urban

LICEUL TEORETIC "SFANTA MARIA"

Str.Constructorilor nr.25, Galati, tel.

0236/418310, e-mail: sfmaria_gl@yahoo.com, LIC

54

Urban

LICEUL DE ARTE "DIMITRIE CUCLIN"

Str.Domneasca nr.97-99, Galati, tel. 0236415414 fax.0372875130, e-mail: liceularta@yahoo.com, PRI, GIM, LIC

55

Urban

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV Str.Stadionului

nr.5, Galati, tel.0236/498083, e-mail: liceulsportivgl@yahoo.com, PRI, GIM, LIC

56

Urban

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. ANDREI" Str.Mihai Bravu nr.48, Galati, tel.0236411431, email: seminarulsfandrei@yahoo.com, PRI, GIM, LIC

57

Urban

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"

Str.Strungarilor nr.31, Galati, tel.0236/446248, email: virgilmadgearu@yahoo.com, LIC, PROF, POS

58

Urban

LICEUL TEHNOLOGIC "RADU NEGRU" Str.Stiintei

nr.119, Galati, tel./fax.0236411634, e-mail:

office@radu-negru.ro, LIC, PROF, POS

59

Urban

LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" Str.1

Dec.1918 nr.25, Galati, tel./fax.0236463740, email: lic_metalurgic_gl@yahoo.com,

ctavgl@yahoo.com, LIC, PROF, POS

60

Urban

LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL DIMO" Str.1

Dec.1918 nr.27, Galati, tel./fax.0236316970, 0236312627, e-mail: paul_dimo@yahoo.com, LIC, PROF, POS

61

Urban

LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO "TRAIAN

VUIA" Str.Anghel Saligny nr.117, Galati, tel. 0236/316748, e-mail: cttvautogl@yahoo.com, LIC, PROF

62

Urban

LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I" B-dul G.Cosbuc

nr.225, Galati, tel. 0236319422, fax.02363126780, e-mail: secretariatcfr@yahoo.com, LIC, PROF, POS

63

Urban

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA

DOAMNA", str.Domneasca nr.169, Galati, tel.0236465551, fax.0236465107, e-mail: elenadoamna_gl@yahoo.com, LIC, PROF, POS

64

Urban

LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE "DUMITRU

MOTOC" Str.Milcov nr.15, Galati, tel. 0236316924, e-mail:

dumitru_motoc@yahoo.com, LIC, PROF, POS

65

Urban

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY"

Str.Metalurgistilor nr.4, Galati, tel. 0236471119, fax.0236464770, e-mail: asalignygl@yahoo.com, LIC, PROF, POS

Urban

LICEUL TEHNOLOGIC "SFANTUL IOAN"

Str.Metalurgistilor nr.4 bis, Galati, tel.0236471119, LIC, PROF, POS

Președinte de ședință,

REȚEA ȘCOLARĂ a unităților de învățământ preuniversitar particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2019-2020

Nr. crt.

Mediu Urban/ Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

1

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “OMUL DE ZĂPADĂ”, GALAȚI, str.Universității nr.12, tel/fax.0236419972, email: gradinita@omuldezapada.ro, PRE

2

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “BAMBI”, GALAȚI str.Prunari nr.10, tel/fax.0236475811, email: gradinitabambigalati@yahoo.com, PRE

3

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “IOSIF”, GALAȚI B-dul G.Coșbuc nr.30-34, tel.0236471178, fax.0236461470, email: gradinitaiosif@yahoo.com, PRE

4

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "ALEXUȚA", GALAȚI str.Unirii nr.30, tel.0742528456, email: altur94@yahoo.com, PRE

5

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “TOM SI JERRY”, GALAȚI str.Morilor nr.93, tel.0336802037, email: mrp_ro@yahoo.com, PRE

6

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CLEVER KIDS”, str.Mihai Bravu nr.30A, Galati, tel.0754058170 / 0742038477, email: cleverkids.gl@gmail.com, PRE

7

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VICTOR VÂLCOVICI”, GALAȚI, str.Victor Valcovici nr.18A, tel.0236415305, fax.0742045163, email: secretariat@piticot.org.ro, PRE, PRI, GIM

8

Urban

LICEUL TEORETIC “MARIN COMAN”, GALAȚI str.Domnească nr.231, tel.0236479432, fax.0236479400, email: liceulmarincoman@yahoo.com, LIC

9

Urban

ȘCOALA POSTLICEALĂ “SF. VASILE CEL MARE”, GALAȚI str.Brailei nr.31, tel/fax.0236479077, email: fdu_galati47@yahoo.com, POS

10

Urban

ȘCOALA POSTLICEALĂ “CHRISTIANA”, GALAȚI str.Stiintei nr.119, tel/fax.0236324009, email: christiana_afmc@yahoo.com, POS

11

Urban

ȘCOALA POSTLICEALĂ “INTELLECTUM”, GALAȚI str.Oțelarilor nr.25, Bl.D9D bis, tel/fax.0236496555, intellecttum@yahoo.com, POS

12

Urban

ȘCOALA POSTLICEALĂ “CAROL DAVILA”, GALAȚI str.Oltului nr.28, Bl.I1A, ap.1-3, tel.0236493198, fax.0236465684, email: office@caroldavila.ro, POS

13

Urban

ȘCOALA POSTLICEALĂ "DANUBIUS", GALAȚI B-dul Galati nr.3, tel.0743355390, e-mail: stefangheorghe@univ-danubius.ro, POS

14

Urban

SCOALA POSTLICEALA "COMAN", GALAȚI str.Domneasca nr.231, Galati, tel.0236479432, fax.0236479400, email: scoalasanitaracoman@yahoo.com, POS

15

Urban

SCOALA POSTLICEALA F.E.G. GALAȚI, B-dul G.Cosbuc nr.225, tel.0769.059.115, e-mail: scoala_feg_galati@yahoo.com, POS

Președinte de ședință,

REȚEA ȘCOLARĂ a unităților de învățământ pentru activități extrașcolare, centrelor de excelență și cluburilor sportive școlare pentru anul școlar 2019-2020

Nr . crt.

Mediu Urban/ Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

1

Urban

PALATUL COPIILOR, str.Mihai Bravu nr.28, Galati, tel./fax.0236415028, e-mail: pcgalati@gmail.com

2

Urban

CLUBUL SPORTIV SCOLAR, str.Muresului nr.2,

Galati, tel./fax.0236490802, e-mail: css_galati@yahoo.com

Președinte de ședință,