Proces verbal din 31.10.2018

Sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Galati din data 31/10/2018

PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 31 OCTOMBRIE 2018

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 3 zile înaintea ședinței, conform

5             5      ~

art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr. 4215/26.10.2018 .

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință locuitorilor prin intermediul ziarului „Viața Liberă” din 27.10.2018.

Ședința Consiliului Local din data de 31.10.2018 este publică, având-o ca președintă de ședință pe d-na. Costea Marcela Daniela.

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de calitate a aerului în Municipiul Galați pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2 / NOx), perioada 2018-2022;

  • 2. Interpelări, intervenții, cereri;

  • 3. Diverse.

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

Bună ziua. Declar deschisă ședința extraordinară de astăzi, 31 octombrie 2018.

5             5                                                                          ~

Rog pe dl. Secretar să ne prezinte prezența.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Bună ziua. Ședința extraordinară de astăzi, 31 octombrie 2018, este legal constituită. Din totalul de 27 de consilieri locali în funcție, absentează 9: d-na. Badiu Nicoleta, dl. Cordoneanu Ion, dl. Cosca Radu, d-na. Iurescu Oana, dl. Ghețu Ilie, d-na. Ivan Angela, dl. Oancea Cornel, dl. Șerban Alexandru și d-na. Vreme Daniela.

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de astăzi, 31 octombrie 2018, avem un singur proiect de hotărâre.

La momentul acesta avem 20 de consilieri prezenți în sală.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de calitate a aerului în Municipiul Galați pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2 / NOx), perioada 20182022”.

Cine este pentru?

-20 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost aprobat.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Deoarece avem un singur punct pe ordinea de zi era bine, totuși, să aducem la cunoștință tuturor colegilor, deși eu am mai vorbit pe la comisii, că acest Plan de calitate a aerului, ne este necesar, pentru că este un document obligatoriu pentru documentația de obținere a unei finanțări de la Fondul de Mediu, o finanțare cu care noi dorim să 5       5           >5

achiziționăm acele 50 de autobuze hibrid. Era o mențiune necesară.

5                                                                                                                                                          5

Mulțumesc pentru prezența tuturor colegilor.

DL. GĂVĂNESCU IOAN PAUL:

M-ați surprins cu supunerea la vot. Credem că se supune la vot ordinea de zi. Nu-i nicio problemă. Oricum aș fi votat proiectul.

Eram curios asupra unor aspecte privind măsurile în vederea îmbunătățirii. Dincolo de faptul că la punctul 2, dacă nu greșesc, „Achiziția celor 3 Dustere” sună destul de amuzant pentru mine, aș vrea un pic să ne oprim la punctul... numai puțin să-l identific... punctul 7.

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

9                        7

Dl. consilier, în condițiile în care, îmi cer scuze că vă întrerup, dar așa cum ați început să spunem cum ar fi trebuit.

DL. GĂVĂNESCU IOAN PAUL:

Nu știu. Colegii mei au înțeles că a fost vorba de ordinea de zi sau de punctul de pe ordinea de zi?

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

9                        7

Dl. consilier, dacă vă uitați și la mine, poate avem un dialog cât se poate de civilizat.

DL. GĂVĂNESCU IOAN PAUL:

Vi se pare că sunt necivilizat?

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

9                        7

Eu zic că vorbim pe subiectul pe care l-ați ridicat dvs.

DL. GĂVĂNESCU IOAN PAUL:

Păi, m-ați oprit.

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

9                        7

V-am oprit, pentru că ați început într-o altă ordine de idei decât era pe subiectul ordinii de zi.

DL. GĂVĂNESCU IOAN PAUL:

D-na. Președintă, v-aș sugera să fiți un pic mai atentă la ceea ce se întâmplă în ședința Consiliului Local. La fel ca și la ultima ședință de Consiliu Local în care ați 5               5                                                                                                           5                                         5               5                                                                                                       5

mers extraordinar de repede peste fiecare subiect mă tem și vă cer să fiți un pic mai atentă, în ideea în care ar trebui să discutăm, zic eu, corect fără să ne deranjăm unul pe celălalt. În primul rând v-am spus foarte clar că nu sunt împotriva proiectului, votul rămâne fără nicio problemă, doar că erau niște lucruri de discutat.

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

Tocmai pentru că sunt foarte atentă la derulare, în conformitate cu Regulamentul în vigoare, avem un punct „Diverse” la care vă puteți exprima oricând și fundamentat, bineînțeles, argumentele și nu v-am dat cuvântul. Mulțumesc.

Mai e cineva?

DL. GĂVĂNESCU IOAN PAUL:

Deci nu-mi dați cuvântul, dar mai are cineva de vorbit. Mulțumesc.

5                             ~                                                                                                   5

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

9                        7

Bineînțeles.

5

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

A fost realizat de către colegii noștri un filmuleț de prezentare a orașului Galați și aș dori ca și domnii consilieri sa-l vadă și să-l aprecieze. Este un filmuleț de prezentare a Municipiului Galați, în an centenar. (prezentare film)

Stimați colegi, acesta a fost filmulețul de prezentare. De câte ori avem delegații, acest film este bun pentru începerea discuțiilor, un filmuleț care prezintă orașul nostru cu tot ce are mai bun, cu clădiri cu edificii reprezentative și cu activitățile reprezentative.

Eu vă mulțumesc pentru atenție și dacă aveți observații, vă rog.

DL. ILIE ZANFIR:

Eu vreau să mulțumesc Primăriei că m-a ajutat să realizez o ultimă Bibliotecă Municipală în ultimul cartier în care nu ajunsesem cu cartea. Este vorba de cartierul „Dunărea”, în Piața Agroalimentară din Micro 20 și l-aș ruga pe dl. city manager, în calitate de administrator public al municipalității, să se ocupe personal ca, începând cu 01 noiembrie Fundația Andreana Juventus să preia spațiul de acolo pentru a se putea plăti utilitățile începând cu 01 noiembrie. Și vă anunț, în premieră, că inaugurarea filialei acestei Biblioteci Municipale va avea loc pe 9 noiembrie, la ora 10.30, Piața Micro 20.

Încă o dată mulțumim municipalității, dlui. Primar, dlui. city, domnilor consilieri locali, dlui. Viceprimar Enache și dlui. Viceprimar Picu. Mulțumesc mult.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Acum veți spune că iau partea colegului meu, dar să știți că ați citit proiectul direct cu trecerea la vot. N-ați dat voie la intervenții. Puteți urmări caseta. Îmi cer scuze.

5                                                                     5                        5

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

9                        7

Sunteți foarte riguros în ceea ce privește înregistrările, deci, dacă s-a omis... Am luat la cunoștință și bineînțeles că se va face totul conform procedurii.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

M-am uitat cu plăcere la filmul pe care l-ați realizat, să prezentați Galațiul. Aș face o singură observație. Poate nu ar fi lipsit de interes să adăugați în film și personalitățile importante ale Galațiului, pentru că acele construcții nu s-au ridicat fără oameni, ci cu ajutorul oamenilor. Niște recunoașteri a unor statui importante din orașul Galați și, cu această ocazie, aș propune administrației, Primăriei Municipiului Galați, efectuarea unui studiu în vederea realizării unei statui a Mareșalului Averescu cu ocazia împlinirii a 100 de ani. Ar fi prinosul gălățenilor adus acestui om care a înclinat definitiv Primul Război Mondial către România și astfel s-a realizat România Mare. Aș fi recunoscător administrației, în acest sens, și nu ar fi lipsit de interes un studiu făcut artiștilor plastici din Galați. Pe urmă o să vedem unde o să-l puneți, că locuri există în municipiul Galați. Ar înfrumuseța și Galațiul și ar fi și prinosul nostru de recunoștință pentru înaintașii noștri. Mulțumesc.

DL. HUMELNICU MARIUS - ADMINISTRATOR PUBLIC:

Dacă îmi dați voie, dl. consilier. Știu că sunteți secretarul comisiei numărul 4 și atunci împreună puteți întreprinde un proiect de hotărâre prin care să putem să ridicăm acest. Dacă se votează în consiliu, bineînțeles că se pune în aplicare.

DL. ILIE ZANFIR:

Întăresc propunerea dlui. doctor Bugeag prin faptul că generalul Averescu are deja o statuie și nu pe teritoriul actual al țării noastre și cu atât mai mult trebuie să arătăm prețuirea față de această personalitate a României.

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

9                        7

Dacă mai are cineva intervenții? Dacă nu, declar închisă ședința extraordinară a

5                                   ~                                               5             5

Consiliului Local. Mulțumesc.

5

PREȘEDINTĂ DE ȘEDINȚĂ, Marcela Daniela COSTEA

AVIZAT, SECRETAR, Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT, Camelia NEOFIT