Proces verbal din 29.06.2018

Sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Galati din data 29/06/2018

PROCESUL-VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 29 IUNIE 2018

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 3 zile înaintea ședinței, conform ari. 39 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr. 2907/26.06.2018.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștința locuitorilor prin intermediul ziarului „Viața Liberă" din 27.06.2018.

Ședința Consiliului Local din data de 29.06.2018 este publică, avându-1 ca președinte de ședință pe dl Popa Cătălin.

Ordinea de zi a Ședinței Extraordinare a Consiliului Local din 29.06.2018:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc C4, aferent asociației de proprietari nr. 530, Municipiul Galați";

 • 2. Proiect de hotărâre privind, aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

"Creșterea, performanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc C6C, aferent asociației de pr(-)pri:etari~nrr274T-Mrmicipiul Galați"; .............. ............

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea, performanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc CL3, aferent asociației de proprietari nr. 188, Municipiul Galați";

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanțelor energetice la. blocurile de locuințe, bloc G2, aferent asociației de proprietari nr. 283, Municipiul Galați”;

\5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc G3, aferent asociației de proprietari nr. 283, Municipiul Galați”;

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc PR6, sc. 1, aferent asociației de proprietari nr. 570, Municipiul Galați”;

 • 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 334 din 30.05.2018 pHwWdLnfîihfăHiăClubultâ

 • 8.  Proiect de hotărâre privind completarea numărului de membri ai Consiliului de administrație al societății TRANSURB S.A. Galați cu cinci administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor;

 • 9. Interpelări, intervenții, cereri;

IPREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Bună ziua, doamnelor și domnilor! Permiteți-mi să începem ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 29.06.2018. salutăm în sală prezența dlui Subprefect Manoliu Mihai. Avem o persoană înscrisă la cuvânt, dl Vasi!c Cristea, membru al Asociației Persoanelor cu Handicap Sporting Club Galați. Vă rog, dl Cristea, aveți 2 minute!

VASILE CRISTEA, ASOCIATI SPORTING CLUB:

Bună ziua! Am venit în fața dumneavoastră pentru a aduce mulțumirile dlui Primar, doamnelor si domnilor consilieri care ati facilitat desfășurarea competiției Cupa Danubius care a ajuns la cea de-a 26-a ediție. Felicitări și vă mulțumim mult pentru contribuția pe care ați avut-o! Trebuie să mulțumesc și colaboratorilor noștri, Fundația Sportul Gălățean, Transurb SA Galați, Direcția J udețeană de Tineret și Sport, școlilor care au fost alături de noi prin voluntari, Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu și, în special, dnei Director Ciupercă, Școala Specială Constantin Pufan, Colegiul Tehnic Simion Mehedinți, unde sunt și acolo tot copii și tineri cu dizabilități. Felicitări din partea mea personal, felicitări din partea personalului cu handicap Sporting Club! Felicitări și mulțumiri celor care au participat la această competiție, care, de altfel, prin TezulUfclc"bbțîmiTe/ am trimis o delegație, din păcate, de numai 3 sportivi la~ Campionatul Național de Tenis de Masă și atletism la Cluj. Din fericire, cei 3 au venit cu 14 medalii, un rezultat excepțional din punctul nostru de vedere. Și trebuie menționat faptul că Marian Petria, îndrumat de dna profesor Marlena Chițu, a obținut calificarea pentru campionatele europene de la Berlin din luna august. Și sperăm ca în urma rezultatelor de la Berlin să obțină și calificarea pentru Jocurile Paralimpice de la Tokio. încă o dată sincere felicitări și sincere mulțumiri din partea celor care au fost implicați, a noastră personal. Mulțumim, succes în tot ce faceți!

3

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Vă mulțumim și noi, dle Cristea! Vă felicităm și noi pentru că ați obținut rezultate deosebite! Și sperăm ca pe viitor să fiți la fel de implicat. Dau cuvântul dnei Grigorcscu să anunțe prezența la această ședință.

CARMEN GRIGORESCU, ȘEF SERVICIU ADM. PUB. LOCALĂ:

Bună ziua! Din totalul de 27 de consilieri, prezenți sunt 16. Lipsesc motivat: dl Atanasiu Onuț Valeriu, dl Bogatu Iorgu, dna Cocu Desilia, dl Ion Cordoncanu, dl Giorgică Dima, dl Iacob Claudiu, dl Ichim Laurențiu, dna

Iurcscu Claudia, dl Vasile Claudiu, dl Gheorghe Bugeag și dna Vreme Daniela Simona. Avem cvorum, ședința poate continua.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Vă mulțumesc, dna Grigorescu! înainte de a trece la aprobarea Ordinii de zi, rog pe dl Viceprimar Cristian-Sorin Enache să ne comunice dacă mai sunt ceva modificări.

VICEPRIMAR, CRISTIAN-SORIN ENACHE:

Bună ziua! Vă spun la mulți ani, cu ocazia zilei onomastice, tuturor celor bare purtați numele de Petru, Paul... trebuie să îl aplaudăm și pe dl Paul Găvănescu, cu ocazia asta. Vă dorim la mulți ani! în calitate de inițiator, am hotărât să retrag de pe Ordinea de zi acel proiect de hotărâre care viza repartizarea a două locuințe de necesitate, întrucât, după cum știți și dumneavoastră, pentru că ați fost invitați să participați la o ședință de îndată, acolo s-a precipitat situația din cauza ploilor, iar casa avariată reprezenta chiar un pericol să facă victime omenești. Am aprobat cu ajutorul dumneavoastră, în ședința de îndată, acel proiect, astfel încât locatarii vor fi relocați într-o locuință de necesitate. Deci, cu voia dumneavoastră retrag de pe Ordinea de zi acest Proiect. Mulțumesc!--------------------------------------------------------

_________________________________________________1____

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

5                              7

Vă mulțumim, dle Viceprimar! Supun aprobării Ordinea de zi a ședinței

Extraordinare,

-16 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

*

Cu 16 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la primul punct de pe Ordinea de zi

1, Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor ledinico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc C4, aferent asociației de proprietari nr. 530, Municipiul Galați":

-16 voturi

- 0 voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

5

- 0 voturi

Cu 16 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc C6C, aferent asociației de proprietari nr. 271, Municipiul Galați”:

(A venit dl Dima Giorgică.)

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

3

-17 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 17 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul dc hotărâre a fost adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul PLCreșterea-peiformanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc CL3, aferent asociației de---------

-pr&pnelciri-nr^lr88—Muni^ipiul-Galaț-i":

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

9

-17 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 17 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul dc hotărâre a fost adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc G2, aferent asociației de proprietari nr. 283, Municipiul Galați”:

Cine este pentru?                 -17 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

Cu 17 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

J. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc G3, aferent asociației de proprietari nr. 283, Municipiul Galați":

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

-17 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


9

Cu 17 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc PR6, sc. 1, aferent asociației de proprietari nr. 570, Municipiul Galați":

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

9

-17 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 17 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, pT"oT(TtTrl~dxrhntărâre a fost adoptat.

7, Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 334 din 30.05.2018 privind înființarea clubului sportiv "Club Sportiv Municipal Galați":

(A venit dl Ichim Laurențiu.)

Vă rog, dle Viceprimar!

VICEPRIMAR, CRISTIAN-SORIN ENACHE:

i

■ Unul dintre motivele de urgență pentru care a fost introdus pe ordinea de zi acest proiect și, până la urmă, organizarea acestei ședințe extraordinare, a fost pentru că la înființarea acestui Club Sportiv Municipal era necesară obținerea acelui certificat de înregistrare sportivă care prevedea necesitatea aprobării culorilor clubului și descrierea logo-ului. Compartimentul de specialitatea întocmit documentele necesare și a mai observat câteva lipsuri inerente acestui proces extrem de complex, de a înființa un club sportiv municipal de la zero. S-a constatat că la Secția 7. Alte sporturi, erau mai multe sporturi incluse acolo, printre care și hocheiul și patinajul. Neținând cont că această disciplină sportivă ne-a adus rezultate foarte bune în liga națională, în campionatul mondial grupa B, cu acordul dvs aș propune înființarea unei a 8-a Șecții, pe lângă cele 7, din care să extragem hocheiul și patinajul. Deci, propun ca amendament înființarea a încă unei secții, hochei și patinaj, și înființarea unui post de șef de secție pentru această disciplină.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Vă mulțumesc, dle Viceprimar! Dl consilier Găvănescu, vă rog!

CONSILIER, IOAN PAUL GĂVĂNESCU:

Vă mulțumesc, dle Președinte! în primul rând, l-aș completa pe dl Viceprimar, cred că era necesară și acea modificare la art. 19 care s-a făcut tot în regim de urgență privind finanțarea. A fost omisă finanțarea de la bugetul local. Culmea, nu știu dacă a fost sesizată problema asta, dar mă bucur că a intrat pe Ordinea de zi și s-a rezolvat. Pe de altă parte, de-a lungul întâlnirilor pe care le-am avut cu dl Director de la Direcția de sport din Primărie, cu dl Humelnicu, am solicitat, pe lângă sporturile care au fost aprobate ca secție, atletismul și tenisul, am ținut morțiș să luăm în considerare și alte sporturi, și anume: haltere, lupte sau gimnastică. Ele nu s-au regăsit și nu se regăsesc nici astăzi ca și compartiment în acest mare club. în schimb, și nu vreau să fiu înțeles greșit, nu ■sunt împotriva șahului ca idee, ci doar că pentru mine ca om licențiat în educație fizică și sport, șahul nu este neapărat sport. Sportul presupune o activitate fizică, în baza unor antrenamente specifice. Asta spune definiția clasică a ceea ce înseamnă sport. Reușesc să văd că avem secție de șah sau disciplina șah este luată în calcul pentru o anumită secție, în schimb nu avem halterele, nu avem luptele, nu avem gimnastica, ce au adus campioni și cred că unii chiar proaspeți, în urmă cu câteva luni de zile, am avut campioana europeană la haltere. Sunt doar câteva precizări pe care le fac. Mi-aș dori foarte mult să dezvoltăm și să ajutăm sportul, dar trebuie să ne îndreptăm atenția și către alte ramuri sportive care, zic cu, sunt la fel de importante ca și cele pe care le avem deja cuprinse în clubul sportiv municipal. Vă mulțumesc!

VICEPRIMAR, CRISTIAN-SORIN ENACHE:

Corectă observația dvs cu privire la finanțare, este o completare de bun augur. Așa cum și dvs ați citit Regulamentul, înființarea este limitată prin Regulament. Practic, prin Hotărârea Consiliului Local, la cererea Clubului sau persoanelor interesate, putem să înființăm noi secții de profil și, drept dovadă, de la momentul la care s-au pornit discuții în legătură cu înființarea acestui club sportiv, pe ultima sută de metri, au apărut două cereri de afiliere, de la echipa de seniori rugby și de la dans sportiv. Dansul sportiv, nu știu cât de familiarizați sunteți cu această disciplină, dar pot să vă spun că au campioni europeni, mondiali. Drept urmare, la acea rubrică, Alte sporturi, am inclus rugby-ul, dans sportiv, iar pe viitor, putem reorganiza secțiile, în funcție de principiile de eficiență, de performanță și la cererea persoanelor interesate. De asemenea, cu privire la haltere, avem rezultate foarte bune pe haltere și s-ar părea că cei de acolo doresc rămânerea sub culorile Clubului Sportiv Municipal Dunărea, condus de dl Brandabur. Deci, probabil că și ei așteaptă un semnal să pornim cu dreptul acest club. Probabil că oamenii așteaptă să vadă finanțare și modul de organizare să fie unul care să le ofere condiții mai bune decât în alte cluburi. Sunt convins că CSM-ul va deveni un club cu mai mult de 7-8 secții, cât are la ora actuală. Mulțumesc!

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Vă mulțumim și noi! Dle consilier Ilie Zanfir, vă rog!

CONSILIER, ILIE ZANFIR:

Dle Președinte și dle Viceprimar, întrucât la Comisia nr. 4 avem o avalanșă de președinți de cluburi în fiecare marți, aș dori ca dvs, în calitate de președinte al Comisiei nr. 1, împreună cu dl Primar și cu dna Câmpeanu, să realizați o întâlnire cu președinții de cluburi, că sunt într-o nebuloasă privind finanțarea, în momentul de față. Până se „coace”, legal vorbind, acest club, să clarificăm aceste probleme, să nu mai avem discuții pe margine. Mulțumesc!

Perfect întemeiată solicitarea dlui Ilie Zanfir și voiam să vă spun că, linclusiv și pentru noi, cei din administrație, și pentru colegii noștri, consilieri, momentul înființării CSM... am apreciat faptul că am reușit să îl înființăm rapid, dar vreau să vă spun că până la funcționarea lui efectivă sunt pași de urmat, însemnând anunțuri pentru ocuparea, prin concurs, a funcțiilor de șefi de secție. Acești pași reclamă niște perioade între data dintre anunț și perioada concursului. Sunt perioade de contestație. Intr-adevăr, trebuie să purtăm și împreună cu colegii noștri, de față aici, o discuție cu privire la finanțarea cluburilor deja existente, pentru că nu aș vrea să asistăm la o „dublă crimă”, să spun așa. Adică nici CSM-ul să nu fie funcțional în timp util și să omorâm cluburile deja existente. Aceasta e o invitație și pentru colegii mei de la alte partide să discutăm cu documentele pe masă și să luam ă hotărâre, în consecință.

CONSILIER, IOAN PAUL GĂVĂNESCU:

în mine veți găsi un partener de discuție oricând pentru sport, după cum știți. Subiectul este unul singur, în privința sportului, banii, modul de finanțare. Fără bani, degeaba discutăm. Așa cum a spus și dl consilier Ilie Zanfir, într-âdevăr, la comisie la noi și, vreau să cred că, cel puțin noi doi, suntem cei care discutăm săptămânal cu reprezentanții cluburilor. Din păcate, nu prea avem ce să le spunem, din punct de vedere al bugetului. Nu avem o certitudine și, practic, discuțiile sunt derizorii. Vă mulțumesc!

VICEPRIMAR, CRISTIAN-SORIN ENACHE:

Vă propun pentru marți, la ședința pe comisii, dacă facem o ședință comună, Comisia nr. 1 și Comisia nr. 4, vom invita pe dna director Câmpeanu și deja, să știți că eu am pregătit documentele cu privire la sumele aprobate, sumele retrase, adică veți primi documente din timp, să putem analiza ce putem face să susținem cu adevărat sportul. Pentru că, repet, și eu am fost întrebat acum o lună ce facem în continuare. Am zis că dacă înființăm CSM-ul e clar: ori

9 vă afillăți la noi să primiți finanțare, ori sunteți pe picioarele dvs. și vreau să vă spun că am constatat că momentul înființării este apropiat, vom obține săptămâna viitoare certificatul de înființare, dar momentul funcționării efective ya mai dura.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Vă mulțumesc, dle Viceprimar! Dacă nu mai sunt intervenții, supun la vot amendamentul dlui Viceprimar:

Cine este pentru?                 -18 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

5

Cu 18 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, amendamentul a fost acceptat.

:      Supun aprobării dvs proiectul de hotărâre în totalitate:

Cine este pentru?                 -18 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

Cu 18 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat------------------ -------------------------------------

Proiect de hotărâre privind completarea numărului de membri ai Consiliului de administrație al societății TRANSURB S.A. Galați cu cinci administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor:

(A venit dl Bogatu lorgu Viorel.)

Având în vedere că este vorba despre un vot cu privire la persoane, propun să se constituie comisia se numărare a voturilor.

(Pauză pentru depunerea buletinelor de vot și numărarea voturilor)

(Se dă citire Procesului-Verbal de numărare a voturilor)

Supun aprobării proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 -19 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

Cu 19 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la pct. 9, aflat pe Ordinea de zi, Interpelări, intervenții, cereri, dacă sunt, dacă nu, trecem Diverse. Vă rog, dl Găvănescu!

CONSILIER, IOAN PAUL GĂVĂNESCU:

Vă mulțumesc, dleVPreședinterVreau să fac doar o invitație colegiloF prezenți astăzi în sală, la 16:30 joc în Campionatul Național de Seniori de Tenis, la Clubul Atlas, eveniment care este în colaborare cu Primăria Municipiului Galați. Am ajuns până în faza de sferturile de finală. Așa că, cine vrea, vă aștept acolo,

VICEPRIMAR, CRISTIAN-SORIN ENACHE:

Continui și eu în același registru cu invitații, cu ocazia Zilelor Dunării, Municipiul Galați și Consiliul Local au organizat mai multe manifestări, care au debutat ieri la Teatrul Muzical, la ora 20:00, cu deschidere, cu un foarte frumos spectacol susținut de artiștii Teatrului Muzical. Iar astăzi, vă invit pe dvs, pe toți gălățenii, să participați la parada care va începe la ora 18:00 și va avea traseul pe Str. Domnească, între Fata pe Valuri și Parcul CFR. Vă așteptăm pe toți și nu uitați de acele mici croaziere care vor avea loc mâine. Vreau să vă anunț că, spre “deosebire de anuF’trecutrcând^_fust-^Tjw^de_5-00_d’6_locurrpentru”aceste-croaziere, anul acesta sunt 2000 de locuri, numai că nici acestea nu sunt suficiente, deoarece în prima jumătate de oră, pe site, aceste locuri au fost ocupate. Vă mulțumesc! Sper ca această sărbătoare să crească în amploare, în manifestare, în numărul participanților, dar și în calitatea manifestărilor. Așteptăm propuneri pentru la anul, de la toți colegii pentru îmbunătățirea acestei sărbători și, de ce nu, să fie o a doua sărbătoare a Municipiului Galați.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Vă mulțumim, dle Viceprimar! Vă rog, dna consilier Ivan.

CONSILIER, STELA ANGELA IVAN:

• Am înțeles că astăzi a avut loc o analiză la Prefectură, comisia rutieră? Sau va avea Ioc referitor la îmbunătățirea traversării, fostului sens giratoriu la ieșirea spre Tecuci, e jale acolo. Dacă știți ceva, dl Viceprimar, în legătură cu aceasta?

VICEPRIMAR, CRISTIAN-SORIN ENACHE:

Dl Subprefect, se pare că ar avea ceva date.

SUBPREFECT, MIHAI MANOLIU:

Voiam să vă spun că nu există comisia la care faceți referire în cadrul Prefecturii. Singura comisie știu că există în cadrul Primăriei, comisia de siguranțămcirculalici.—: :-------7 :----------------:-------------------

CONSILIER, STELA ANGELA IVAN:

Am înțeles că la Prefectură a avut sau urmează să aibă loc...

SUBPREFECT, MIHAI MANOLIU:

Nu este... Prefectura nu are competență.

CONSILIER, STELA ANGELA IVAN:

Bine, mulțumesc!

VICEPRIMAR, CRISTIAN-SORIN ENACHE:

30gațu [         ^0^ nu mă“înșel,“ este membru ăl”

comisiei de siguranță a circulației.

CONSILIER, STELA ANGELAIVAN:

lsxistă șanse să circulăm? Eu am ieșit de două ori spre Tecuci și, credeți-mă că sensul acela, c jale cu el. Sunt trei cedează trecerea, e o nebunie acolo, se circulă foarte greu, trebuie făcut ceva cât se reface acolo toată intersecția trebuie să... Mulțumesc!

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Vă mulțumesc! Dacă nu mai sunt intervenții, declarăm închisă ședința Consiliului Local. Vă mulțumesc! O zi bună!

Avizat,

pentru Secretarul Municipiului Galați, Carmen Grigorescu