Proces verbal din 27.09.2018

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 27/09/2018

PROCESUL-VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE

27 SEPTEMBRIE 2018

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 5 zile înaintea ședinței, conform art. 39 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr. 3822/21.09.2018.

■!


Ordinea de zi a fost adusă la cunoștința locuitorilor prin intermediul ziarului „Viața Liberă” din 22.09.2018.

Ședința Consiliului Local din data de 27.09.2018 este publică, avându-1 ca președinte de ședință pe dl Popa Cătălin.

Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local din 27.09.2018:

 • 1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri premergătoare în vederea inițierii Programului Multianual de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor din municipiul Galați;

Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu -Primarul municipiului Galați

 • 2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport societatea •Autogara Dumitru Impex S.R.L. pentru societatea Staer International S.A.;

Inițiator proiect:Ionuț-Florin Pucheanu —Primarul municipiului Galați

 • 3.      Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 296,24 mp, intravilan,

proprietate privată a municipiului Galați, situat în Galați, str. Enăchiță Văcărescu,       nr, 1;

Inițiatorproiect:Ionuț~Florin Pucheanu —Primarul municipiului Galați

 • 4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 8, b-dulMilcov, nr, 10A;

Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu -Primarul municipiului Galați

 • 5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 35, str. Oltului, nr. 11C;

Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu -Primarul municipiului Galați

 • 6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 37, str. Drumul de Centură, nr. 96B;

Inițiator proiect:Ionuț-Florin Pucheanu —Primarul municipiului Galați

 • 7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U. T.R. 13, str. Lozoveni, nr. 56;

Inițiator proiect:Ionuț-Florin Pucheanu -Primarul municipiului Galați

 • 8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UT.R. 40, Aleea Colinei, nr. 15;

Inițiatorproiect. Ionuț-Florin Pucheanu -Primarul municipiului Galați

 • 9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R, 37, str. Oltului, nr. 3;

Inițiator proiect:Ionuț-Florin Pucheanu -Primarul municipiului Galați

 • 10.    Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Inspectoratul Școlar Județean

Galați în vederea organizării și desfășurării concursului "Fii activ - Colectează Selectivi", în perioada 1 octombrie 2018  1 februarie 2019, în unitățile școlare din municipiul Galați;

Inițiator proiect:lonuț-Florin Pucheanu -Primarul municipiului Galați

 • 11.    Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la H.C.L. nr. 388/10.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru serviciul social Centrul Multifuncțional de Recuperare "Kids" din cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați;

Inițiator proiect:Ionuț-Florin Pucheanu —Primarul municipiului Galați

 • 12.    Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați;

Inițiator proiect:Ionuț-Florin Pucheanu -Primarul municipiului Galați

 • 13.    Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren aflat în domeniul public al municipiului Galați, situat în municipiul Galați, str. Traian nr. 254, din administrarea Poliției Locale Galați în administrarea Consiliului Local Galați;

Inițiator proiect :Ionuț-Florin Pucheanu -Primarul municipiului Galați

 • 14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reparații capitale pasaj Dunărea";

Inițiator proiect:Ionuț-Florin Pucheanu -Primarul municipiului Galați

 • 15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de administrație al Societății Administrația Piețelor Agroalimentare S. A. Galați;

Inițiator proiect :Ionuț-Florin Pucheanu —Primarul municipiului Galați

 • 16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U. T.R. 4, str. Arcașilor, nr. 88R;

Inițiator proiect :Ionuț-Florin Pucheanu —Primarul municipiului Galați

 • 17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în iniraviianul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Aurel Manolache, nr. IE;

Inițiator proiect :Ionuț-Florin Pucheanu —Primarul municipiului Galați

 • 18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Borzești, nr. 22A;

Inițiator proiect: lonuț-Florin Pucheanu -Primarul municipiului Galați

 • 19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Liliacului, nr. 9;

Inițiator proiect:lonuț-Florin Pucheanu -Primarul municipiului Galați

 • 20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Liliacului, nr. 9A;

Inițiator proiect: lonuț-Florin Pucheanu -Primarul municipiului Galați

 • 21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 9, str. Traian, nr. 204;

Inițiator proiect:lonuț-Florin Pucheanu -Primarul municipiului Galați

 • 22.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiatorproiect:Ionuț-Florin Pucheanu -Primarul municipiului Galați

 • 23.    Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator proiect:lonuț-Florin Pucheanu —Primarul municipiului Galați

 • 24.    Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 361 mp -proprietate publică a municipiului Galați;

Inițiator proiect: lonuț-Florin Pucheanu -Primarul municipiului Galați

 • 25.    Proiect de hotărâre pentru modificarea H. C.L. nr. 749/19.12.2017privind aprobarea Planului acțiunilor socio - culturale, sportive și civice pentru anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator proiect:lonuț-Florin Pucheanu -Primarul municipiului Galați

 • 26.    Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Cultural - Educativă "Pianissimo" Galați în vederea organizării și desfășurării proiectului cultural- artistic "Galatz Fest Dance";

Inițiator proiect:lonuț-Florin Pucheanu -Primarul municipiului Galați

 • 27.    Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului - sala de spectacole - aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați, către Asociația "EastSide Cui ture”, pe termen limitat;

Inițiator proiect:lonuț-Florin Pucheanu -Primarul municipiului Galați

 • 28.    Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin contract de delegare către Societatea Apă Canal S.A. Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 310/2010, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator proiect:lonuț-Florin Pucheanu -Primarul municipiului Galați

 • 29.    Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Galați, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 24/

Inițiator proiect: lonuț-Florin Pucheanu -Primarul municipiului Galați

 • 30.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei I la H.C.L. nr. 334/30.05.2018 privind înființarea clubului sportiv "Club Sportiv Municipal Galați”, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator proiect:lonuț-Florin Pucheanu -Primarul municipiului Galați

 • 31.    Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului - sala de spectacole - aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați, către Arhiepiscopia Dunării de Jos - Protoieria Galați, pe termen limitat;

Inițiator proiect; lonuț-Florin Pucheanu -Primarul municipiului Galați

 • 32.    Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Cultural Artistică "Voces" Galați în vederea organizării Festivalului Național de Muzică Ușoară pentru Copii și Adolescenți "Voces Fest", ediția a Il-a;

Inițiator proiect: lonuț-Florin Pucheanu -Primarul municipiului Galați

 • 33.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 26, str. Morilor, nr. 147- 149, lot 1/1;

Inițiator proiect:lonuț-Florin Pucheanu -Primarul municipiului Galați

 • 34.     Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare, a unui imobil, situat în Galați, str. A. I. Cuza, nr. 30, către Ministerul Public - Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție -Direcția Națională Anticorupție, pentru perioada desfășurării activității;

Inițiator proiect.Ionuț-Florin Pucheanu -Primarul municipiului Galați

 • 35.     Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare, a două terenuri, proprietate a municipiului Galați, către Administrația Națională "Apele Române ” - Administrația Bazinală Apă Prut - Bârlad;

Inițiator proiect:Ionuț-Florin Pucheanu -Primarul municipiului Galați

 • 36.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Relocarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatorului Spitalului Clinic de Obstetrică-GinecologieBuna Vestire";

Inițiator proiect :Ionuț-Flor in Pucheanu -Primarul municipiului Galați

 • 37.    Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al municipiului Galați pentru organizarea Programului “Școală după școală" în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 29 Galați”;

Inițiator proiect:Cristian-Sorin Enache-Viceprimarul municipiului Galați

 • 38.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea Achiziției de mijloace de transport mai puțin poluante - 50 de autobuze noi electrice hibrid de către municipiul Galați;

Inițiator proiect; Ionuț-Florin Pucheanu -Primarul municipiului Galați

 • 39.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind alegerea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public din municipiul Galați pentru o perioadă de patru ani și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public;

Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu -Primarul municipiului Galați

 • 40.    Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 292 din 31.05.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator proiect;Ionuț-Florin Pucheanu -Primarul municipiului Galați

 • 41.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanulmunicipiuluiGalați, U7T1UT4', str. Tecuci, nr. 161;

Inițiator proiect:Ionuț-Florin Pucheanu —Primarul municipiului Galați

 • 42.    Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Achiziția de mijloace de transport mai puțin poluante - 50 de autobuze noi electrice hibrid de către municipiul Galați" și a cheltuielilor legate de proiect;

Inițiator proiect:Ionuț-Florin Pucheanu -Primarul municipiului Galați

 • 43.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2018;

Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu —Primarul municipiului Galați

 • 44.    Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;

Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu —Primarul municipiului Galați

• Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 96/2014/6/12.09.2018 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 96 din 22 decembrie 2014;

 • 45.     Interpelări, intervenții, cereri;

 • 46.     Diverse,

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Bună ziua, doamnelor si domnilor! Dati-mi voie să declar deschisă ’                                     ’                                          A

Ședința Ordinară a Consiliului Local Galați, de astăzi, 27.09.2018. II rog pe dl Secretar să ne comunice prezența.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Bună ziua! Ședința Ordinară a Consiliului Local Galați, de astăzi, 27.09.2018, este legal constituită. Din totalul de 27 de consilieri locali în funcție, sunt prezenți 24, absentează 3: dl Iacob Claudiu, dl Ichim Laurențiu și dl Vasile Claudiu.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Vă mulțumesc! Dau cuvântul dlui Primar.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Dragi colegi, bine v-am regăsit la o nouă ședință de Consiliu Local! Cu acordul dvs, permiteți-mi ca față de Ordinea de zi cunoscută și publicată să suplimentăm cu încă 4 proiecte. Le voi da citire, cu acordul dvs:

 • 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 292 din 31.05.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14',str. Tecuci, nr. 161;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Achiziția de mijloace de transport mai puțin poluante ~ 50 de autobuze noi electrice hibrid de către municipiul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect;

 • 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2018.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

5                           7

A

Vă mulțumesc, dle Primar! înainte de a supune la vot, rog pe dl Secretar să supună la vot Procesul-verbal al ședinței anterioare.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Supun la vot Procesul-verbal al Ședinței Ordinare din 30.08.2018.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

 • - 24 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


5

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Procesul-verbal al Ședinței Ordinare din 30.08.2018 a fost aprobat

Supun la vot Procesul-verbal al Ședinței Extraordinare din 18.09.2018.

Cine este pentru?

 • - 24 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Procesul-verbal al Ședinței Extraordinare din 18.09.2018 a fost aprobat.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Vă mulțumesc! Da, dle consilier Onut!

CONSILIER, ATANASIU ONUȚ VALERIU:_____________________

Am o întrebare legată legată de unul dintre proiectele aflate pe Ordinea de zi, este vorba de Proiectul de hotărâre nr. 38 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea Achiziției de mijloace de transport mai puțin poluante - 50 de autobuze noi electrice hibrid de către Municipiul Galați, nu există Studiul pe platformă. Poate a fost omis.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Este acolo. în fine, până deslușiți, supun la vot suplimentarea Ordinii de zi, cu fiecare proiect în parte.

 • 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Il.C.L. nr. 292 din 31.05.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare:

  • - 24 voturi

  • - 0 voturi

  • - 0 voturi


Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost introdus pe Ordinea de zi.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14', str. Tecuci, nr, 161:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

 • - 24 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost introdus pe Ordinea de zi.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ” Achiziția de mijloace de transport mai puțin poluante - 50 de autobuze noi electrice hibrid de către municipiul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

9

 • - 24 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost introdus pe Ordinea de zi.___________

-------4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2018:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

 • - 24 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost introdus pe Ordinea de zi.

Vă rog, dle consilier Bugeag!

CONSILIER, GHEORGHE BUGEAG:

Am o informație că tocmai recent, Consiliul Județean a aprobat dublarea sumei cotizației cu care participă la SMURD. Aș dori ca în cadrul rectificării și Consiliul Local să dubleze suma cu care contribuie la SMURD. Cu atât mai mult, cu cât 3 din 5 cetățeni care apelează la serviciile SMURD sunt gălățeni. Aș

avea dorința să fie menționat, cel puțin în rectificarea bugetară, că această sumă se va dubla.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Vă mulțumim, dle consilier! Avem rugămintea ca în momentul în care ajungem la acest punct pe Ordinea de zi să faceți un amendament și atunci sa supunem la vot.

Supun aprobării dvs Ordinea de zi a Ședinței Ordinare.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

 • - 24 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


5

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la primul punct de pe Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri premergătoare în vederea inițierii Programului Multianual de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor din municipiul Galați.

_____Dacă sunt intervenții? Vă rog, dna Vreme!____________________________

CONSILIER, VREME DANIELA SIMONA:

A.

Aș avea o singură întrebare. In Raportul de specialitate și Expunerea de motive facem referire la celeritatea cu care va fi întocmit acest plan. Introducând acest termen, cred că ne-am vedea oarecum nevoiți să introducem și un termen de realizare a planului, dacă tot vorbim de celeritate.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

5

Vă mulțumesc! Dle Arhitect Sef.

J

ARHITECT SEF, DRAGOS BUHOCIU:

5          7

Am rugămintea să repetați întrebarea, tocmai am intrat în sală.

CONSILIER, VREME DANIELA SIMONA:

Deci, faceți referire în Raportul de specialitate și în Expunerea de motive, că acest plan va fi întocmit cu celeritate. Invocând acest termen, cred că ne-am vedea nevoiți să introducem și un termen de realizare a planului. Cum considerați?

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Permiteți-mi să vă răspund eu. Evident că va avea acest termen de celeritate, aceasta înseamnă că va fi pus poate înaintea altor proiecte. Un termen de realizare este greu de pus pentru că un astfel de demers se va face în funcție de disponibilitatea financiară pe care o vom avea în fiecare an. Nu putem lăsa la o parte absolut orice de dragul de a pune un termen, nu știu 2020, 2021, 2022, ieri, mâine. E greu.

CONSILIER, VREME DANIELA SIMONA:

Dacă am înțeles eu bine, acum doar ne documentăm și strângem doar informațiile necesare legate de clădirile față de care este nevoie să adoptăm pe viitor Programul multianual de creștere a calității arhitecturale. Deci acum doar ne informăm. In cât timp vom realiza acest lucru? Aceasta este întrebarea mea.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:---------------

în cât timp, vor spune cei care îl realizează. E greu să vă spun eu.

CONSILIER, VREME DANIELA SIMONA:

Asta voiam să spun, să vin cu un amendament și să stabilim un termen.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Puteți veni cu un amendament, nu e o problemă. Dacă dvs v-ați informat în paralel cu noi și credeți că puteți avansa un termen fix, în vederea realizării acestui proiect, cu mare drag vă aștept să îl propuneți. II analizăm cu toții aici și vedem.

CONSILIER, VREME DANIELA SIMONA:

Propunerea mea ar fi, în cazul în care colegii consilieri sunt de acord, ca termenul de realizare să fie în data de 01.07.2019. Adică un termen rezonabil.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Ok, să vedem cât e de rezonabil.

ARHITECT ȘEF, DRAGOȘ BUHOCIU:

Dacă pot să completez. Noi ne propunem ca pentru fiecare din cele 3 zone de studiu, să le acoperim în termen de 3 luni pe fiecare, care este foarte aproape de ceea ce ați propus dvs. însă, cu toate acestea, din motive obiective, poate ar trebui să mai luăm un interval de timp de încă 3 luni, suplimentar, și anume, să nu fie 01 iulie, ci 01 octombrie. Dar dvs veți considera cum este potrivit.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Vă mulțumesc! Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu, dați-mi voie să salut prezența dlui Prefect Dorin Otrocol.

CONSILIER, VREME DANIELA SIMONA:

Aș dori să știu dacă dl Primar, în calitate de inițiator al acestui proiect, acceptă amendamentul.

PRIMAR, IONUT-FLORIN PUCHEANU:

------Da, dacă cei din partea telinică a lucrurilor cred că e un termen rezonabil, atunci rămâne termenul de 01.10.2019. Dna consilier, cu tot respectul, dar sunt sigur că vom ajunge în data de 01 iulie și cu siguranță ne veți urechea.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Dacă nu mai sunt intervenții, supun la vot.

Cine este pentru?                - 24 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport societatea Autogara Dumitru Impex S.R.L. pentru societatea Staer International S.A.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

 • - 24 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


Cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 3. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 296,24 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat în Galați, str. Enăchiță Văcărescu, nr. 1.

Cine este pentru?

 • - 21 voturi

 • - 0 voturi

 • - 3 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Cu 21 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 3 „abțineri” (dna Badiu Nicoleta, dna Iurescu Oana, dna Vreme Daniela), Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul

situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 8, b-dulMilcov, nr. 10A.

Cine este pentru?                - 23 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

*

Cu 23 VOturi „pentru” (dl Bugeag Gheorghe a ieșit din sală), 0 VOturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 35, str. Oltului, nr. 11C.

Cine este pentru?                - 23 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 23 voturi „pentru” (dl Bugeag Gheorghe a ieșit din sală), 0 VOturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 37, str. Drumul de Centură, nr. 96B.

Cine este pentru?                - 24 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?

5

- 0 voturi

Cil 24 VOturi „pentru” (dl Bugeag Gheorghe a revenit în sală), 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul

situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 13, str. Lozoveni, nr. 56.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

3

 • - 24 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 40, Aleea Colinei, nr. 15.

  Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

  3

  • - 24 voturi

  • - 0 voturi

  • - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 37, str. Oltului, nr. 3.

  Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

  3

  • - 24 voturi

  • - 0 voturi

  • - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 10. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Inspectoratul Școlar Județean Galați în vederea organizării și desfășurării concursului "Fii activ - Colectează Selectiv!", în perioada 1 octombrie 2018 - 1 februarie 2019, în unitățile școlare din municipiul Galați.

Dna Vreme, vă rog!

CONSILIER, VREME DANIELA SIMONA:

Dle Primar, aș avea o întrebare să vă adresez. Am initiat anul acesta un proiect cu privire la curățenia în cartiere. în același timp am primit răspunsul că nu există fonduri, disponibilități pentru a introduce pe Ordinea de zi în acest an acel proiect și a-1 pune în aplicare. întrebarea mea ar fi următoarea: care e criteriul de departajare vis-a-vis de anumite sume care se pot acorda față de anumite proiecte inițiate de dvs în cea mai mare măsură? Și care ar fi criteriul ca și noi consilierii locali să putem avea posibilitatea de a veni în fața cetățenilor cu ideile noastre și cu ceea ce ne dorim și noi să facem pentru acești cetățeni.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Cu tot respectul, dar ce legătură are cu ceea ce votăm acum?

CONSILIER, VREME DANIELA SIMONA:

Păi, ar avea pentru că și acest proiect vizează tot mediul înconjurător, iar inițiativa mea se ducea tot în aceeași direcție. Aveam grijă de mediul înconjurător, făceam curățenie în cartier.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Am înțeles. Una, acel proiect nu generează nici un cost pentru Primărie, al

CONSILIER, VREME DANIELA SIMONA:

A.

Dați-mi voie să vă contrazic. In fundamentarea acestui proiect, avem mențiunea faptului că vom aloca suma de 120.000 lei. Și următoarea mea întrebare era: care este fundamentarea vis-a-vis de solicitarea acestei sume?

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

E posibil să fiți în aceeași situație ca și colegul de mai devreme. încercați să vă uitați mai bine, e posibil să o găsiți.

CONSILIER, VREME DANIELA SIMONA:

Să stiti că am căutat-o. Altfel nu aș fi intervenit.

9      9                                                                                                5

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Mai căutați o dată.

CONSILIER, VREME DANIELA SIMONA:

Așa cum pentru ceilalți cu care încheiem parteneriate, dânșii vin cu o fundamentare, cu un buget de venituri și cheltuieli, aici nu vedem nimic, dar alocăm acești bani.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Cu tot respectul pentru dvs, oricum nu mă așteptam să fi votat, prin urmare, întrebările astea, cel puțin dacă vin din partea dvs...

CONSILIER, VREME DANIELA SIMONA:

Dați-mi voie să vă contrazic. în virtutea faptului acesta, eu voi vota acest proiect de hotărâre.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Ar fi printre puținele pe care le-ați votat.

CONSILIER, VREME DANIELA SIMONA:

Vă contrazic. Nu încercați prin această metodă, și anume, nu reușiți să îmi dați un răspuns pertinent la întrebările pe care vi le-am adresat să veniți cu argumente care nu își au rostul.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Vă mulțumesc, dna consilier! Dacă mai sunt intervenții, dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?                - 24 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la H.C.L. nr. 388/10.08.2017privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru serviciul social Centrul Multifuncțional de Recuperare "Kids" din cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

9

 • - 24 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

12.    Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public al municipiului

Galați în domeniul privat al municipiului Galați.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

5

 • - 23 voturi

 • - 0 voturi

 • - 1 voturi

Cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” (dna Vreme Daniela), Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

13. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren aflat în domeniul public al municipiului Galați, situat în municipiul Galați, str. Traian nr. 254, din administrarea Poliției Locale Galați în administrarea Consiliului Local Galați.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

 • - 24 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reparații capitale pasaj Dunărea".

Dna Badiu, vă rog!

CONSILIER, BADIU NICOLETA:

O singură întrebare aș avea legat de acest proiect. Dacă în pasajul Dunărea mai există un proprietar? Cum procedăm cu acela? Reparăm pasajul, dar e și un proprietar pe o bucată de pasaj.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Cu siguranță, se vor aplica toate normele legale în ceea ce privește împărțirea cotelor în siguranță și modernizarea acestui pasaj.

CONSILIER, BADIU NICOLETA:

Asta înseamnă că ne asigurăm înainte de a începe lucrările că va participa în cotă parte la reparație sau cum?

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Nu asta este forma legală. Există extrem de multe alte forme. Nu este singura cea indicată de dvs.

CONSILIER, BADIU NICOLETA:

Păi nu, întrebam care ar fi forma legală, expropriere sau punerea la cotă parte a plății pentru reparații?

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

încă o dată, din păcate e a nu știu câta oară când văd genul acesta de lipsă de informare din partea grupului pe care îl reprezentați. Cotele de coparticipare survin în urma unei licitații. Dvs săriți peste o etapă extrem de importantă, nu e_____________

prima oară când săriți peste licitație de parcă ea nu ar exista. Vom vedea în urma licitației cu ce sumă se va atribui această lucrare și, ulterior, vom vedea care este cota parte ce revine fiecăruia dintre proprietari.

CONSILIER, BADIU NICOLETA:

Nu asta era întrebarea mea și nu am sugerat că se va sări peste licitație.

Este un proprietar acolo, restul este al u.a.t.-ului.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Iar eu v-am răspuns. Mulțumesc frumos.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Dacă mai sunt intervenții, dacă nu supun aprobării.

Cine este pentru?                 - 22 voturi

Cine este împotrivă?

 • - 0 voturi

 • - 2 voturi


Cine se abține?

Cu 22 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 2 „abțineri” (dna Badiu Nicoleta și dna Iurescu Oana), Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de administrație al Societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați.

Aș vrea să specific faptul că eu nu voi participa la vot. Dna consilier, vă rog!

CONSILIER, COCU DESILIA:

Nici eu nu voi participa la vot.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Dna Vreme, vă rog!

CONSILIER, VREME DANIELA SIMONA:

_______Inițial, acest proiect de hotărâre, era fundamentat și având la bază raportul de avizare al Comisiei juridice. Dacă veți accesa proiectul de hotărâre acum, a fost exclusă din fundamentare necesitatea avizării din partea comisiei juridice a acestui proiect. Vreau să îmi spuneți de ce s-a întâmplat acest lucru? Și dacă noi, ca și consilieri locali, putem de pe o zi pe alta să ne trezim cu proiecte de hotărâre modificate.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Dle Secretar, vă rog!

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Pentru fiecare proiect de hotărâre care apare pe Ordinea de zi sunt discuții împreună cu dl Primar, împreună cu cei care lucrează în Compartimentul de specialitate. Analizăm, de fapt, ce comisii ar fi de fond pentru proiectele respective. Este adevărat, la început s-a considerat că este și comisia juridică, iar la o nouă analiză faptul că nu. Dacă vă uitați, inclusiv și la titlul proiectului de hotărâre, el este un proiect strict economic. Astfel că, s-a stabilit în final ca singura comisie de fond, în acest caz, să fie comisia nr. 1.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Dna Vreme, vă rog!

CONSILIER, VREME DANIELA SIMONA:

Dacă eu, dle Secretar, nu eram cu ochii în patru, cu ochii cât cepele, noi am fi știut că se întâmplă lucrul acesta? Și știm cu toții de ce ați retras necesitatea întocmirii acestui proiect de hotărâre având la bază și raportul comisiei juridice, tocmai pentru că dna Cocu Desilia nu a putut semna acel raport pentru că se află în incompatibilitate și nu ați avut decât semnătura dlui Laurențiu Ichim. Și nu ați fi avut cum, astăzi, să introduceți pe Ordinea de zi acest proiect. Am incheiat, am spus tot ceea ce trebuia să audă cetățenii municipiului.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Dna Vreme, dvs omiteți din Legea nr. 215/2001 niște aspecte extrem de grave și interpretați lucrurile exact cum vreți. E a nu știu câta oară când explic în acest Consiliu Local faptul că nu o comisie decide dacă un proiect trece sau nu trece. Avizul dvs este unul consultativ, pe de o parte. Pe de altă parte, aveți și obligativitatea de a semna pe acea Expunere de motive, pozitiv sau negativ, cu amendamente sau fără amendamente. Asta nu vă dădea dvs oportunitatea ca acest proiect, astăzi, să nu fi fost pe Ordinea de zi, în fața colegilor dvs. Prin urmare, modul în care dvs prezentați situația, mi se pare unul extrem de...

CONSILIER, VREME DANIELA SIMONA:

Nici măcar nu am vrut să scot aceasta în evidență, dar ați umblat acolo, la anumite lucruri și nu ar fi trebuit. Dacă suntem corecți, haideți să fim până la capăt.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Dna Consilier, noi nu putem decât să ne bizuim că avem o persoană cu ochii cât cepele, dar nu știu dacă din cauză de proiecte sau din alte cauze.

CONSILIER, VREME DANIELA SIMONA:

Atunci să trecem în dezbaterea acestui proiect. Aș avea un amendament, și anume cu privire la faptul că ați introdus și se încearcă a se introduce acordarea unei componente variabile tuturor membrilor consiliilor de administrație ce fac parte componentă a acestui Consiliu, în funcție de realizarea acestor indicatori de performanță. Știm cu toții că noi am aprobat în luna martie, la propunerea 18

dlui Viceprimar Enache, ca această indemnizație să aibă o valoare fixă, unanim egală, pentru toți membrii CA. Acum vedem introducându-se acest articol. Nu știu cu ce ar fi mai performanți membrii CA de la Administrația Piețelor, față de ceilalți de la instituții de interes local.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Vă mulțumesc! Vă rog, dle Enache!

VICEPRIMAR, CRISTIAN-SORIN ENACHE:

In primul rând, componenta variabilă este prevăzută de Ordonanța nr. 109. Nu am introdus-o noi, ci este o obligație care survine din încă o măsură preliminară. Deci, în primul rând, noi, în Consiliu, stabilim pentru a motiva un consiliu de administrație să facă performanță, conform Ordonanței nr. 109, acești indicatori de performanță pe care avem obligația să îi și raportăm la ANAF, dacă nu știați. Acești indicatori de performanță nu au nicio valoare sau membrii nu sunt motivați dacă nu impunem și o componentă variabilă. Această componentă variabilă, prin propunerea noastră de la comisia nr. 1 de buget finanțe, să știți că nu are o valoare atât de mare. Sunt 3 praguri vizând realizarea între 90 - 99% a indicatorilor de performanță, se oferă echivalentul unei indemnizații brute lunare, adică indemnizația brută lunară este 1740 de lei. Pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță în procent de 100% propunem o componentă variabilă echivalent a 3 indemnizații brute lunare, în sumă de 5220 de lei brut. Această componentă variabilă poate fi revizuită anual la propunerea autorității publice tutelare. Eu cred că este o măsură, în primul rând, prevăzută de lege și, în al doilea rând, este o măsură pentru a ridica ștafeta performanței.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Da, vă mulțumesc! Dl Șerban, vă rog!

CONSILIER, ȘERBAN ALEXANDRU:

Dle Președinte, vă mulțumesc! Eu aveam un singur amendament. Voiam să inserez în indicatorii de performanță câteva criterii în plus ce ar putea fi punctate. La categoria operațional, aș avea creșterea cifrei de afaceri față de media mandatului anterior și să ne propunem până la final să ajungem la un 15%, mă refer la creșterea cifrei de afaceri, apoi, creșterea productivității în muncă a angajaților cu un 10%, față de mandatul anterior, până la final. La capitolul guvernanță corporativă, gradul de ocupare a spațiilor, practic utilizarea capacității piețelor și strategia întreprinderii cum că este aprobată la timp. Desigur, ar însemna să revizuim un pic grila de punctaje.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Da, vă mulțumesc! Dle Viceprimar, vă rog!

VICEPRIMAR, CRISTIAN-SORIN ENACHE:

Este demnă de lăudat inițiativa dvs, dar ar fi fost si mai bună dacă venea în urmă cu 3 săptămâni să o dezbatem în ședințele de comisii pe care l-am avut. Am avut ședință de comisie și marți, s-a dezbătut în aceasta și acest proiect de hotărârre și, din păcate, nu am avut nicio propunere. Este cel puțin ciudat să vii în ziua ședinței, cu 5 minute înainte, și să intri să dezbați schimbarea a 3 indicatori. Vă spun, ar însemna să renunțăm la celelalte puncte și să dăm cuvântul fiecărui coleg să își spună părerea. Eu spun că este un pic nedrept, iar în al doilea rând, ce ați făcut dvs nu are o motivație. Puteți să îmi spuneți și mie de ce ați scăzut un indicator operațional? Care este motivația pentru care ați considerat că trebuie să fie mai mic?

CONSILIER, ȘERBAN ALEXANDRU:

Amendamentul meu constă doar în introducerea acestor criterii în plus. Modul în care va fi redistribuit punctajul, îl las la latitudinea Aparatului de specialitate al Primăriei, a adunării generale a acționarilor și a consiliului de administrație. Totodată, într-adevăr, nu am venit cu amendamente la ședințele de comisii, probabil că acest proiect s-a dezbătut în ședința de comisie de fond, la noi la urbanism, nu făcea chiar obiectul comisiei noastre, dar este dreptul meu legal de a aduce amendamente chiar și în timpul ședinței de Consiliu Local. Acum, dacă sunt acceptate sau nu, e alt subiect.

VICEPRIMAR, CRISTIAN-SORIN ENACHE:

Dle Șerban, vă respect dreptul dvs, dar dați-mi voie să nu fiu de acord cu propunerea dvs. Să lăsăm proiectul așa cum a fost stabilit. Vreau să vă spun că în spatele acestor cifre au fost dezbateri între reprezentantul AGA și membrii CA și, vă spun, până au ajuns la varianta asta care este una motivantă pentru întreaga conducere și chiar și pentru consiliul de administrație, să știți că au fost negocieri serioase. Este un pic jignitor pentru cei care au dezbătut acest subiect câteva zile, în ședințe lungi, să vii acum și să nu dai nicio motivație la modificarea unui indicator. Să știți că toate au la bază niște calcule si niște rațiuni. Eu vă respect dreptul, dar nu suntem de acord cu propunerea dvs.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

5                             7

Dle Consilier, vă rog!

CONSILIER, ȘERBAN ALEXANDRU:

Intr-adevăr, așa este. Au avut loc negocieri, am aflat de curând. Proiectul a fost în dezbatere, cum dvs ați spus. Deci, dacă eu aș fi venit cu aceste amendamente marți la comisie, tot s-ar fi schimbat lucrurile. Adică, nu văd de ce acum ar fi târziu. Intr-adevăr, au existat discuții înainte, dar la fel de bine s-ar putea revizui și în urma amendamentelor aduse astăzi. Nu cred că cineva trebuie să se simtă jignit într-un fel sau altul. Toată lumea apreciază munca Aparatului de specialitate și a celor care s-au implicat. Eu doar am venit cu niște amendamente. Dacă ele sunt acceptate, bine, dacă nu, nu cred că a aduce amendamente aduce jigniri cuiva. Vă mulțumesc!

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Da, vă mulțumesc! Dna Consilier, vă rog!

CONSILIER, COSTEA MARCELA:

Dle Consilier, aș dori ca dna Nicoleta Holban, în calitatea pe care o are în cadrul Compartimentului de Guvemanță Corporativă, să ne spună cu adevărat argumentația.

MANAGER PUBLIC, NICOLETA HOLBAN:

------Bună ziua! Acești indicatori de performanță, care sunt clasificați în indicatori de performanță financiari și non-financiari, conform HG nr. 722/2016, se stabilesc conform unei metodologii unitare. Pentru membrii consiliului de administrație, ponderea o reprezintă indicatorii de performanță non-financiari, adică cei operaționali și cei de guvemanță corporativă, mai puțin cei financiari, care cad în sarcina conducerii executive. HG are o metodologie unitară, stabilește indicatori de performanță diferiți pentru conducerea executivă și pentru conducerea neexecutivă, iar anumiți indicatori au aplicabilitate ridicată pentru conducerea executivă, printre care indicatorii menționați de dvs. Aceștia vor figura în contractul de mandat al directorului general, în urma negocierii cu CA. Deci, practic, ei nu pot cădea în sarcina CA, din perspectiva HG care ne dă o listă de indicatori.

CONSILIER, ȘERBAN ALEXANDRU:

Am înțeles ce ați spus. Două dintre amendamentele mele erau tocmai pe guvemanță corporativă. Și aici mă refer la strategia întreprinderii de dezvoltare. Operațional, aveam gradul de ocupare a spațiilor, creșterea productivității muncii.

MANAGER PUBLIC, NICOLETA HOLBAN:

Productivitatea muncii este prinsă deja ca și indicator. Uitați-vă în anexă la indicatorii financiari.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Dl Șerban, am rugămintea... într-adevăr la comisii, acolo se dezbătea mai mult. Cred că ar fi o lipsă de respect și am ține toți consilierii aici pentru o chestie care trebuia făcută la comisii. Vă mulțumesc! Dacă mai sunt intervenții? Dna Badiu, vă rog!

CONSILIER, BADIU NICOLETA:

Pe dna Director aș fi vrut să o întreb din ce an este această HG?

MANAGER PUBLIC, NICOLETA HOLBAN:

Este vorba despre HG nr. 722/2016.

CONSILIER, BADIU NICOLETA:

Noi am votat în anul 2017 acel minim de 1450. De ce intervenim acum? Ce a fost atunci și ce a fost acum? Și încă o întrebare, nu trebuie să îndeplinească și indicatorii de performanță, să aibă și profit atunci când se stabilește cuantumul ăsta?

MANAGER PUBLIC, NICOLETA HOLBAN:

Indicatorii de profit se stabilesc în sarcina conducerii executive. Conform Ordonanței nr. 109, membrii neexecutivi au dreptul la o indemnizație fixă brută lunară, pe care ați aprobat-o în momentul în care ați numit membrii CA. Tot atunci s-a stabilit și contractul de mandat. Conform Ordonanței nr. 109, această indemnizație fixă brută lunară care rămâne fixă pe perioada mandatului, există și această componență variabilă, componentă care se acordă condiționat de îndeplinirea unor indicatori de performanță în care ponderea o dețin indicatorii de guvernantă corporativă.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Vă mulțumesc! Dacă mai sunt intervenții? Dl Onut!

9                                                                                                          9                                    9

CONSILIER, ATANASIU ONUT VALERIU:

7 >

Vreau să deschid o discuție mai aplicată. E vorba de construcția care are loc în Piața din Micro 17. Eu locuiesc în zona respectivă și îmi fac piața de acolo. Cetățenii se întreabă când reușim să terminăm lucrările. Eu am adresat această întrebare și doamnei director care a venit la comisie, în sensul acesta chiar îi mulțumesc. Dar mi-a spus că practic halele care trebuiau date în folosință de anul trecut, s-a făcut un act adițional și ar trebui date în folosință anul acesta, în luna iunie. Eu am fost alaltăieri în piață și nu e nicio hală dată în folosință în zona respectivă. Dacă avem ceva concret să le spunem oamenilor „se va realiza obiectivul în anul 2022”, de exemplu. Dna nu a putut să îmi dea un termen.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Contractul al cui este? Părțile contractante cine sunt?

»

CONSILIER, ATANASIU ONUT VALERIU:

Dvs trebuie să îmi spuneți.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Dacă ați purtat un astfel de dialog la comisie cu dna Director, înseamnă că

ă să vă răsptmd Ia o astfel

de întrebare.


PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Am rugămintea să depășim momentul. Cred că cea mai în măsură să dea răspunsuri e dna Director. Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot.

-14 voturi

 • - 3 voturi

 • - 4 voturi


Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Cu 14 voturi „pentru” (dl Cordoneanu Ion a ieșit din sală; dl Popa Cătălin și dna Cocu Desilia nu participă la vot), 3 voturi „împotrivă” (dna Badiu Nicoleta, dna Iurescu Oana și dna Vreme Daniela), 4 „abțineri” (dl Onuț Atanasiu, dl Șerban Alexandru, dna Ivan Angela și dl Găvănescu Ioan Paul), Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Arcașilor, nr. 88R.

Cine este pentru?                - 24 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru” (dl Cordoneanu Ion a revenit în sală), 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Aurel Manolache, nr. IE.

Cine este pentru?                 - 24 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat

 • 18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Borzești, nr, 22A.

Cine este pentru?                - 24 voturi

Cine este împotrivă?______________- 0 voturi__________________

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Liliacului, nr. 9.

Cine este pentru?                - 24 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Liliacului, nr. 9A.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

 • - 24 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


Cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 9, str. Traian, nr. 204.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

 • - 24 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


9

Cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 22. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare.

Cine este pentru?                - 23 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?__________________^Xvoturi----------------

Cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” (dna Vreme Daniela), Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 23. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare.

Cine este pentru?

 • - 23 voturi

 • - 0 voturi

 • - 1 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” (dna Vreme Daniela), Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 24. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 361 mp - proprietate publică a municipiului Galați.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?


 • - 24 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


Cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 749/19.12.2017privind aprobarea Planului acțiunilor socio - culturale, sportive și civice pentru anul 2018, cu modificările și completările ulterioare.


Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

9


 • - 24 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


Cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

26. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Cultural -Educativă "Pianissimo" Galați în vederea organizării și desfășurării proiectului cultural-artistic "Galatz Fest Dance


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?_____

9


 • - 24 voturi

 • - 0 voturi ^-flLvoturt


Cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

27. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului ~ sala de spectacole - aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați, către Asociația "EastSide Cui ture”, pe termen limitat.


Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?


 • - 24 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


Cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

28. Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al


municipiului Galați, concesionate prin contract de delegare către Societatea Apă Canal S.Â. Galați, aprobat prin H.C.L, nr. 310/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Dl Onuț, vă rog!

CONSILIER, ATANASIU ONUT VALERIU:

Am avut o rugăminte față de dl Primar vis-a-vis de acele apometre pentru contorizarea apei cu care udă grădinile din curtea școlilor sau din alte instituții care aparțin tot de noi. Pentru că practic luăm banii de la Primărie și îi ducem la Apă Canal. Prin intermediul școlii plătesc apa tot la preț de aproape 8 lei când aș putea să o plătesc la preț de 3,50 lei pentru că nu e montat un apometru separat care să îmi contorizeze doar apa. Dacă se poate, aș ruga ca, prin intermediul dvs, Apă Canal să facă investiții în acel apometru pentru că iarăși ar fi necesar din partea instituțiilor din subordinea Primăriei să cerem bani tot de la bugetul local care știm că nu este într-o situație fericită.

9                                                                                                   9

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

9                         7

Vă mulțumesc! Dle Viceprimar, vă rog!

VICEPRIMAR, CRISTIAN-SORIN ENACHE:

Cererea dvs este întemeiată, se bazează pe acel tarif diferențiat pentru apa cu care se udă grădinile. Trebuie ca directorul unității școlare să facă o solicitare în acest sens, iar noi, prin serviciul de reparații, aprobăm cheltuiala și dăm comandă la Apă Canal. Cam ăsta este circuitul.

CONSILIER, ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Spuneam că luăm banii de la Consiliul Local și îi trimitem la Apă Canal. Ideea era dacă poate face investiția Apă Canal direct în apometru, la asta mă refeream.

VICEPRIMAR, CRISTIAN-SORIN ENACHE:

Deci, proprietarul clădirii este Primăria Galați. Dau cuvântul și dlui Primar.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Deci, așa cum a spus și dl Viceprimar, e nevoie de o solicitare pentru fiecare unitate de învățământ în parte. Asta este circuitul apei în natură. Să faci o solicitare, intră, se procesează. Că o facem noi, că o face Apă Canalul, vom

vedea cine poate face o astfel de investiție. Și cred că se va putea realiza, dar cred că e nevoie de o solicitare din partea fiecărei unități de învățământ în parte, pentru că e proprietatea Primăriei ca și clădire.

VICEPRIMAR, CRISTIAN-SORIN ENACHE:

Folosesc acest prilej cu mingea ridicată la fileu de dl Consilier, același îndemn ar trebui adresat și asociațiilor de proprietari care, pe cheltuiala lor, pot să își monteze un apometru în casa scării pentru a iriga acele porțiuni din jurul blocului. Și ar beneficia iarăși de costuri scăzute la plata apei folosite la udat.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Vă mulțumesc! Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                - 23 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 23 voturi „pentru” (dl Cosea Radu a ieșit din sală), 0 VOturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 29.    Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Galați, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 24.

Cine este pentru?                - 23 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 23 voturi „pentru” (dl Cosea Radu - ieșit din sală), 0 VOturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 30.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei I la H.C.L. nr. 334/30.05.2018 privind înființarea clubului sportiv "Club Sportiv Municipal Galați”, cu modificările și completările ulterioare.

Dl Onuț, vă rog!

CONSILIER, ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Dacă se poate să ne răspundă poate chiar Directorul Clubului sau cineva care știe exact în ce stadiu sunt plățile salariale către sportivi, antrenori și cei care sunt implicați în activitatea efectiv sportivă? Că înțeleg că nu ar fi fost plătiți din luna iulie, dacă am informația corectă.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Dle Director Vals, vă rog!

DIRECTOR, VALS VERGILIU:

Da, există un sistem, într-adevăr, care va asigura, practic, o anumită compensare, dar care se va aplica. Deci, ăsta a fost negociat cu toți sportivii în parte, îmi permit să vă spun, fiind membru în CA.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Dacă mai sunt întrebări? Dle Oancea, vă rog!

CONSILIER, OANCEA MOISE CORNEL:

Am un amendament. Propun să acceptăm în cadrul CSM-ului, ca disciplină sportivă, judo-ul, sport olimpic, în cadrul secției Sporturi de contact.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Accept amendamentul dvs.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

5'

Vă mulțumesc! Deci, supun aprobării dvs proiectul de hotărâre, cu tot cu amendament.

Cine este pentru?                - 23 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 23 voturi „pentru” (dl Cosea Radu - ieșit din sală), 0 Voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 31. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului - sala de spectacole - aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă HNae Leonard" Galați, către Arhiepiscopia Dunării de Jos - Protoieria Galați, pe termen limitat.

  • - 23 voturi

  • - 0 voturi

  • - 0 voturi


Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Cu 23 voturi „pentru” (dl Cosea Radu - ieșit din sală), 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 32.    Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Cultural Artistică "Voces" Galați în vederea organizării Festivalului Național de Muzică Ușoară pentru Copii și Adolescenți "Voces Fest”, ediția a Il-a.

Cine este pentru?                - 23 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 23 VOturi „pentru” (dl Cosea Radu - ieșit din sală), 0 VOturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 33.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 26, str. Morilor, nr. 147-149, lot 1/1.

Cine este pentru?                - 20 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 3 voturi

Cu 20 voturi „pentru” (dl Cosea Radu - ieșit din sală), 0 voturi „împotrivă”, 3 „abțineri” (dna Badiu Nicoleta, dna Iurescu Oana, dna Vreme Daniela), Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 34.    Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare, a unui imobil, situat în Galați, str. A. I. Cuza, nr. 30, către Ministerul Public - Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție, pentru perioada desfișurării activității.

Cine este pentru?                - 23 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

5

Cu 23 VOturi „pentru” (dl Cosea Radu - ieșit din sală), 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

35. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare a două terenuri, proprietate a municipiului Galați, către Administrația Națională ”Apele Române” - Administrația Bazinală Apă Prut - Bârlad.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

 • - 23 voturi

 • - 0 voturi

Cine se abține?

- O voturi


5

Cu 23 Voturi „pentru” (dl Cosea Radu - ieșit din sală), 0 VOturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 36.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Relocarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatorului Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Buna Vestire”.

Cine este pentru?                - 21 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 21 VOturi „pentru” (dl Cosea Radu - ieșit din sală; dna Costea Marcela și dl Șerban Alexandru nu participă la vot), 0 VOturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 37.    Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al municipiului Galați pentru organizarea Programului “Școală după școală ” în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 29 Galați

Cine este pentru?                - 23 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

------Cil 23 voturi „pentnr” (dl Cosea Radu - ieșit din sală), 0 VOturf „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 38.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea Achiziției de mijloace de transport mai puțin poluante - 50 de autobuze noi electrice hibrid de către municipiul Galați.

Cine este pentru?                 - 23 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 23 voturi „pentru” (dl Cosea Radu - ieșit din sală), 0 VOturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 39.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind alegerea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public din municipiul Galați pentru o perioadă de patru ani și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public.

Cine este pentru?                - 19 voturi

Cine este împotrivă?

 • - 0 voturi

 • - 5 voturi


Cine se abține?

Cu 19 voturi „pentru” (dl Cosea Radu a revenit în sală), 0 voturi „împotrivă”, 5 „abțineri” (dna h*an Angela, dl Cordoneanu Ion, dl Găvănescu ioan Paul,                                   Proiectul de hotărâre a

fost adoptat.

 • 40. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 292 din 31.05.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

 • - 20 voturi

 • - 0 voturi

 • - 4 voturi


Cu 20 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 4 „abțineri” (dna Badiu Nicoleta, dna Iurescu Oana, dna Vreme Daniela și dl Găvănescu Ioan Paul), Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 41.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14', str. Tecuci, nr. 161.

Cine este pentru?                - 24 voturi

—Cine este împotrivă?             - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 42.    Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Achiziția de mijloace de transport mai puțin poluante - 50 de autobuze noi electrice hibrid de către municipiul Galați ” și a cheltuielilor legate de proiect.

Dle Găvănescu, vă rog!

CONSILIER, GĂVĂNESCU IOAN PAUL:

Vă mulțumesc! Aș vrea să îl întreb pe dl Primar sau pe cineva care poate să mă lămurească, TVA-ul, conform acestui proiect, este eligibil sau nu este eligibil?

DIRECTOR, VALS VERGILIU:

Este eligibil.

CONSILIER, GĂVÂNESCUIOAN PAUL:

A

In cazul ăsta, am observat, cel puțin, că această cotă maximă este de 10.000.000 lei, pe care o putem accesa conform proiectului Administrația Fondului pentru Mediu. E o diferență de vreo 8 milioane și ceva față de suma pe care o propunem noi. Nu am putea să mergem până în cota maximă? Și, eventual, să mărim numărul de autobuze? Nu sunt multe, e adevărat, dar zic eu că 4 - 5 bucăți acolo ar conta.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Din informațiile pe care noi le avem, oricum, vom încerca marea cu degetul, sincer. Pe fondurile de mediu, stați să vedem dacă ni le acceptă pe astea 50. Dacă o să ne mai rămână bani, cu siguranță, putem oricând.

CONSILIER, GĂVĂNESCU IOAN PAUL:

Ideea era că văd că avem spațiu până la 110.000.000.

PRIMAR, IONUT-FLORIN PUCHEANU:

---------------E o sumă pentru că aici venim în competiție cu toate celelalte municipii din România, cele care sunt în stadiul de a depune astfel de proiecte. Cred că suntem un caz fericit și vom fi o surpriză pentru cei de la București. Pentru că nu știu dacă ne era și nouă adresat, ca să fiu sincer. Prin urmare, e sigur că vom veni în competiție cu celelalte municipalități. Vom vedea cine va avea de câștigat, pentru că suma e limitată. Suma despre care vorbiți dvs e o sumă maximală pe care o poate accesa un municipiu. Dar în cadrul proiectului acesta e o sumă maxima per România, unde toată lumea va vrea o bucățică din această pâine. Vom vedea exact dacă cele 50 nu sunt deja prea multe. Dacă va rămâne loc, cu siguranță, la urgență, într-o extraordinară, ne putem revedea oricând. Asta o vom și face pentru că fiecare fond european pe care îl putem atrage, cu siguranță, nu ne dorim să îl ratăm.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Dle Onuț, vă rog!

CONSILIER, ATANASIU ONUT VALERIU:

7                                                   5

Noi ne-am gândit pe principiul de la troleibuze, atunci când am achiziționat 14, în urma licitației ne-au rămas niște bănuți.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Exact, îl putem aplica și noi, fără doar și poate.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Dacă mai sunt intervenții, dacă nu supun la vot.

Cine este pentru?                - 24 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 43. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2018.

Dle Bugeag, vă rog!

CONSILIER, BUGEAG GHEORGHE:

Am înțeles de la dna Director Câmpeanu că nu este suficient un amendament. Și atunci, mă oblig să inițiez un proiect de hotărâre ajutat de serviciul tehnic din Primărie, ajutat de colegii de la Comisia nr. 1. îmi retrag această idee și la următoarea ședință promit să vin cu proiectul.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Vă mulțumesc! Dle Onuț, vă rog!

CONSILIER, ATANASIU ONUȚ VALERIU:

A

In primul rând, gândindu-mă la învățământ, vreau să mulțumesc pentru că există o suplimentare a bugetului cu 1,6 milioane. Dar vă spun sincer că poate și din cauză că am fost inițiator, împreună cu colegii mei din PNL, al acelui amendament legat de încă 1 milion pentru învățământ, școlile îmi adresează atunci când trimit adrese către Primărie, adresele ajung și la mine. Și, pe lângă reparațiile pe care le au de făcut în unitățile de învățământ, spre exemplu Școala nr. 43, nr. 15 etc., ei ar dori și alte aspecte. Ba mai mult, vă spun că în urma montării centralelor termice în școală, din momentul în care acestea vor fi puse în funcțiune, va trebui să plătim gazul, chiar dacă poate altădată lucrul acesta îl făceam către Calorgal și puteam să ne permitem să avem întârzieri. De data aceasta va trebui atunci când s-a încheiat luna să facem plăți. De aceea vin cu un amendament din partea grupului liberal de a suplimenta bugetul pentru învățământ cu 1,000.000 lei, în măsura posibilităților. Tot în această rectificare, este prevăzut că de la bugetul de stat, în anul 2018, s-au alocat 2,6 milioane lei, ceea ce mi se pare foarte puțin. Pentru că din declarațiile care au fost făcute atunci când s-a făcut marea revoluție fiscală, s-a spus că vom avea tot atâția bani cât au fost trimiși către u.a.t-uri în anul precedent. Iar din calculele pe care le-am făcut eu, cred că sunt de 20 de ori mai puțini bani decât anul trecut.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

De 20 de ori?

CONSILIER, ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Nu simt în măsura tuturor datelor pe care le aveți dvs, dar puteți să spuneți exact care erau așteptările noastre ca u.a.t. și care sunt sumele pe care le-am primit. De fapt, astea le vedem.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:    ________________

Ceea ce vă pot spune legat de sumele pe care le-am primit sau nu le-am primit e că anul în curs s-a terminat. Adică discutăm de drobul de sare. Putem discuta dacă Guvernul și-a îndeplinit promisiunile undeva spre sfârșitul anului în curs, dacă nu, la începutul anului viitor. Legat de amendamentul dvs, am să o rog pe dna Câmpeanu să ne spună dacă amendamentul dvs suportă o astfel de intervenție. Și dacă da, cu dragă inimă o accept.

ADMINISTRATOR, MARIUS HUMELNICU:

îmi dați voie? Deci, pentru funcționare, nu pentru reparație sau altceva.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Nu e o problemă, nu ne-am făcut niciodată probleme. Cât despre plățile pe care le făceam până acum, ele erau făcute în avanscătre Calorgal, nu retroactiv. Deci, prin urmare, termene din acestea largi de plată nu am avut niciodată în ceea ce privește încălzirea în școli. Prin urmare, dacă am reușit în condiții cu mult mai vitrege financiar să ducem lucrurile la bun sfârșit, cu siguranță vom reuși și anul acesta și anul viitor.

CONSILIER, ATANASIU ONUT VALERIU:

Din acești bănuți pe care i-am trimis către învățământ vom reuși să dăm și acei 100 lei pentru toți elevii care s-au calificat la fazele naționale ale olimpiadelor școlare, da?

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Eu așa sper, că putem.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Vă mulțumesc! Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

 • - 21 voturi

 • - 0 voturi

 • - 3 voturi


Cu 21 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 3 „abțineri” (dna Badiu Nicoleta, dna Iurescu Oana și dna Vreme Daniela), Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe Ordinea de zi, dar înainte de aceasta aș vrea să vă mulțumesc pentru colaborare și să îmi cer scuze dacă am deranjat pe cineva.

 • 44. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

Grupul PSD să facă o propunere. Dle Viceprimar, vă rog!

VICEPRIMAR, CRISTIAN-SORIN ENACHE:

Grupul PSD o propune pe dna Costea Marcela.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

3                         7

Supun la vot.

 • - 24 voturi

 • - 0 voturi


Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Cine se abține?

- O voturi


Cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A

In continuare, avem o Decizie a Curții de Conturi. Dau cuvântul dlui Profesor Adrian Silvestru, Directorul Seminarului Teologic.

DIRECTOR SEMINAR TEOLOGIC, ADRIAN SILVESTRU:

Bună ziua! Trebuie să vă aduc la cunoștință Măsura nr. 2 a Deciziei Curții de Conturi, prin care trebuie sa solicit dispunerea măsurilor legale pentru clarificarea situației juridice următoareloe imobile: imobilul de pe Str. Mihai Bravu nr. 48, actuala clădire a Seminarului și imobilul de pe Str. Mihai Bravu nr. 46, unde este la momentul de față Curtea de Conturi. Vreau să vă spun că la momentul de față aceste două clădiri se află încă în litigiu, deci deciziile sunt încă la instanță. Aceasta a fost măsura pe care trebuia să v-o pun la dispoziție. Va mulțumesc!

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Vă mulțumesc și eu! Dacă sunt întrebări, dacă nu trecem la punctul 45 de pe Ordinea de zi „Interpelări, intervenții, cereri”. Dna Consilier, vă rog!

CONSILIER, BADIU NICOLETA:---------------------

Legat de remarca dlui Primar cum că grupul PMP este dezinformat, pe timpul acestei ședințe, la interpelarea dnei Vreme, dl Secretar a venit și a spus că nu e comisie de fond. Aș vrea să lămurim aici situația asta. Dacă nu suntem comisii de fond, nu ne interesează materialele, atunci cum putem să le votăm aici, legat de dezinformarea de care a vorbit dl Primar și de remarca dlui Secretar?

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Dle Secretar, vă rog!

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Am răspuns la întrebarea dnei Vreme de atunci. Se stabilesc aceste comisii de fond și ele se exprimă pe avizele respective care nu sunt obligatorii de luat în calcul la votul Consiliului Local. în schimb, sunt obligatorii a fi semnate. Si cum a precizat și dl Primar, ele sunt consultative, iar dvs sunteți

obligați să vă exprimați una din cele 3 variante, „da”, „nu”, „da, cu amendament”. Trebuie justificată și prezența prin semnarea acestor avize.

CONSILIER, BADIU NICOLETA:

Așa e, suntem obligați să semnăm, dar trebuie să avem și cunoștință de cauză când le votăm. Deci materialele sunt importante pentru toate comisiile, nu doar pentru cele de fond. Și, de asemenea, explicațiile legate de aceste proiecte cred că sunt necesare să fie făcute de toți directorii tuturor comisiilor, nu doar comisiei buget finanțe. Pentru că atunci eu voi vota doar PUD-uri și restul, pentru că nu am materiale, pentru că nu sunt informată, nu le mai votez.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Aveți dreptate. Toți consilierii, de la toate comisiile, trebuie să se exprime vis-a-vis de proiectele de pe Ordinea de zi. în schimb, există o singură comisie de fond, în 90% din cazuri. Au fost situații în care au fost și două sau trei comisii, în funcție de cum stabilim. Aici a fost cazul strict de economic, de buget finanțe, de asta s-a concluzionat că doar comisia nr. 1 de buget finanțe trebuie să se exprime vis-a-vis de avizul consultativ dat de o comisie pentru ca proiectul respectiv să poată intra pe Ordinea de zi pentru a fi votat. Ar fi ideal să avem semnături pe toate avizele, la toate proiectele, indiferent de cum vor fi ele, „da”, „nu” sau „da, cu amendament”. Dar, vedeți și dvs, că de fiecare dată sunt probleme. Și e păcat. Pentru că participați, există prezență la comisii și ar fi bine să vă exprimați cumva pe fiecare aviz.

CONSILIER, BADIU NICOLETA:

Eu mi-am exprimat votul de fiecare dată, chiar dacă la comisia de urbanism nu vin domnii directori să ne informeze, să ne explice, că nu suntem atotcunoscători și cred că avem nevoie de explicații suplimentare. Dar eu le-am semnat. Asta era singura lămurire pe care voiam să o aduc. Că chiar dacă nu suntem de fond, votăm în ședința de Consiliu pentru ele. Mulțumesc frumos!

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Vă mulțumim! Dna Vreme, vă rog!

CONSILIER, VREME DANIELA:

Dle secretar, tot cu referire la Proiectul nr. 15 ce a fost pus pe Ordinea de zi, a fost supus aprobării într-o anumită formă inițial. Trebuia să se respecte condițiile de formă, de procedură și de fond, așa cum au fost stabilite inițial, la început de către dvs. în timpul ședinței, ați schimbat aceste reguli și dacă tot aveați de gând să modificați aceste condiții, ați apreciat dvs că nu mai este nevoie de raportul comisiei juridice, ar fi trebuit să o faceți ulterior sau în plenul ședinței să ne anunțați de acest lucru. în timpul ședinței, întrebarea mea este cine are putere de decizie? Dvs, dle Secretar, sau noi, consilierii?

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

In timpul ședinței de Consiliu Local nu s-a produs nicio modificare vis-a-vis de materialele respective. Conform prevederilor art. 46 din OG nr. 35/2002, cu referire la nominalizarea comisiilor de specialitate de fond, nominalizarea acestor comisii se face de către Primar, împreună cu Secretarul. Am spus mai devreme că s-a discutat această problemă și cu dl Primar și s-a ajuns la concluzia că singura comisie de fond pe Proiectul nr. 15 este Comisia nr. 1.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Vă mulțumesc! Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu, trecem la ultimul punct pe Ordinea de zi „Diverse”. Declar închisă Ședința Consiliului Local. Vă mulțumesc!

9Avizat,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacs