Proces verbal din 26.07.2018

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 26/07/2018

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 26 IULIE 2018

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 5 zile înaintea ședinței, conform art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr. 3202/20.07.2018.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință locuitorilor prin intermediul ziarului „Viața Liberă”, din 21.07.2018.

Ședința Consiliului Local din data de 26.07.2018 este publică, avându-1 ca președinte de ședință pe dl. Popa Cătălin.

 • 1.  Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru imobilul situat pe str. Domnească nr. 103;

 • 2. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru imobilul situat pe str. Domnească nr. 144 bl. C;

 • 3. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru imobilul situat in str. Domnească nr. 190;

 • 4. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru imobilul situat pe str. Domnească nr. 239;

 • 5. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru imobilul situat pe str. Domnească nr. 241;

 • 6.  Proiect de hotărâre privind acordarea avizului pentru atribuirea denumirii Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu handicap "Maria”, de tip rezidențial din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați;

 • 7.  Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil situat în Municipiul Galați, str. Ionel Femic nr. 4A, lotul 2, din domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați în domeniul public al Județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați;

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 13, str. Dorobanți nr. 7;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, Traian Nord, Aleea Crăciunițelor nr. 2;

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 22, str. Drumul Viilor nr. 62 A;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 12, str. Științei nr. 32;

 • 12. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Lucrări de modernizare construcție strada Traian nr. 93, în vederea obținerii autorizațiilor privind securitatea la incendiu;

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Instalații de semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți interiori la Școala Gimnazială Constantin Gheorghe Marinescu";

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Campus Colegiul Alexandru Ioan Cuza - Corp B - Utilități";

 • 17. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului proprietatea publică a Municipiului Galați, în suprafață de 21.554 mp, situat în Galați, Micro 17, str. Prelungirea Brăilei - zona Drumul de Centură, între Coca-Cola și Salbero, TI56/1, PI2;

 • 18. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 84 mp, intravilan, proprietate a Municipiului Galați, situat pe str. Prunari nr. 29;

 • 19. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului, în suprafață de 101 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Anghel Saligny nr. 8A;

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Fundația „Sportul Gălățean”;

 • 21. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Galați a unor construcții aflate în administrarea Colegiului Tehnic ”Aurel Vlaicu” în vederea casării;

 • 22. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului în suprafață de 1818 mp, proprietate publică a Municipiului Galați, situat în Galați, str. Calea Prutului nr. 154;

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în extravilanul Municipiului Galați, Zona Zătun, T225, PI051-2/2, Lot 2;

 • 24. Proiect de hotărâre pentru modificarea H. C .L. nr. 309/30.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați;

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului și a Caietului de sarcini pentru serviciul de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la nivelul Municipiului Galați;

 • 26. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social la Societatea Calorgal S.A. Galați;

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii parțiale a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat din Municipiul Galați, pentru perioada ianuarie 2017 - martie 2018;

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 14, str. Tecuci nr. 147;

 • 29. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Galați, în calitate de partener, împreună cu Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc, la organizarea evenimentului "Caravana Filmelor TIFF";

 • 30. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 749/19.12.2017 privind aprobarea Planului acțiunilor socio - culturale, sportive și civice pentru anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Ioan" Galați;

 • 32. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația "Ivan Patzaichin - Mila 23";

 • 33. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" utilizate în cadrul Centrului Financiar Creșe Galați;

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 14, str. Crizantemelor nr. 2C (fost str. Tecuci nr. 161);

 • 35. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 292 din 31.05.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare;

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclaturii stradale a Municipiului Galați;

 • 37. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2018;

 • 38. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Director al Fundației "Sportul Gălățean";

 • 39. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al clubului sportiv ”Club Sportiv Municipal Galați”;

 • 40. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 383/27.07.2017 privind numirea reprezentanților Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Transurb SA și aprobarea mandatului acestora, cu modificările ulterioare”;

 • 41. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 42. Diverse.”

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Bună ziua, doamnelor și domnilor. Dați-mi voie să anunț deschiderea ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 26 iulie 2018.

Permiteți-mi să salut prezența în sală a dlui. Prefect, Dorin Otrocol.

Avem o persoană înscrisă la cuvânt. îl rog pe dl. Stratula Vasile, trei minute.

DL. STRATULA VASILE:

Bună ziua. Sunt președintele comitetului executiv interimar al Asociației de Proprietari a Agricultorilor din zona „Bădălan”.

Din 2015 vrem să ne constituim în mod legal și să ne asigurăm un patrimoniu care poate fi coordonat conform Legii 230 din 2007. Dar avem un impediment cu un agent economic SC Agrogal SA care se face proprietar pe „proprii mușchi”, cum se spune. N-are nici un document legal nici asupra terenului, nici asupra imobilelor, dar printr-o suită de falsuri intelectuale a reușit să sperie toți chiriașii și să-i alunge din acest cartier, iar la ora actuală a îndrăznit chiar să întrerupă furnizarea cu apă și energie electrică. Mai nou, a reușit chiar să ridice transformatorul cartierului, nu știu în baza cărui temei, dar a făcut dezastru în acest cartier. Și, cel mai grav, este că nimeni nu ia nicio măsură. în data de 30 mai dl. Primar mi-a zis că nu are autoritatea să oblige APĂ-CANAL și ELECTRICA să racordeze cartierul. Este aberant. Eu nu spun că sunt mai deștept decât primarul, nici că sunt mai deștept decât prefectul. Dar, dacă sunteți autorități care aveți dreptul să treceți la măsuri restrictive asupra unor agenți economici care, abuziv, își fac legea junglei, treceți și faceți...

Data trecută v-am cerut HCL, ați zis că nu puteți.

Astăzi vă aduc la cunoștință că de la 1 mai Transurb- ul, care vă este subordonat, a schimbat de la sine putere traseul lui „13”, după bunul plac. Acolo sunt 35-45 de salariați care au nevoie și dimineață și la ora 16.00 și la ora 18.00 și la ora 22.00 de mijloc de transport. Ei au făcut o adresă la Primărie. Primăria, de bună credință, pac, cinci curse..., dar ce-i mai trist, este că la Primărie nu s-a făcut o monitorizare în orele de vârf. Atâta timp cât ai nevoie la 6 dimineața de transport, la 14.00, la ora 16.00, la ora 22.00 de ce nu s-au monitorizat atunci?

Dar acum vreau să spun că am tot dreptul să vă cer să dați un HCL pentru intrarea în legalitate cu transportul de la 1 august și să desființăm acest Agrogal care nu are nici un drept în Galați. ANAF-ul mi-a confirmat că nu au nici un leu dat...

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Am înțeles, dl. Stratula. Vă mulțumim.

PRIMAR, PUCHEANUIONUȚ FLORIN:

Cu părere de rău, dar să știți că opinia pe care am exprimat-o data trecută mi-o mențin și de data aceasta. încă o dată e domeniu privat, Consiliul Local nici nu desființează societăți, nici nu constituie drepturi de proprietate sau desființează drepturi de proprietate.

Prin urmare, dacă există problemele pe care le-ați ridicat, am să vă rog să vă adresați instanțelor sau instituțiilor abilitate. Din păcate aici, în Consiliul Local, nu e voința nici a „Primarului”, nici a „Prefectului”, pentru că ați amintit și de dumnealui. Pur și simplu aici aplicăm legea. Bună, rea așa cum e ea, din păcate e o lege pe care trebuie să o respectăm și fiecare dintre noi are limitări în intervențiile pe care le putem face. Dacă puteți înțelege aceste aspecte cu dragă inimă venim alături de dvs. în a vă susține cauza, dar nici nu putem încălca legile acestei țări sau să depășim limitările care ni s-au impus prin lege. Mulțumesc.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Mulțumim dl. Primar.

îl rog pe dl. Secretar să ne anunțe prezența.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Bună ziua. Ședința ordinară de astăzi este legal constituită. Din totalul de 27 de consilieri în funcție sunt prezenți 21. Absentează dl. Bogatu Iorgu Viorel, d-na. Ciupercă Silviana, dl. Iacob Claudiu, dl. Ilie Zanfir, d-na. Ivan Angela Stela și dl. Oancea Moise Cornel.

în continuare vă supun aprobării procesele - verbale ale ședințelor anterioare.

Dl. Șerban Alexandru Gabriel și dl. Ghețu Ilie au ieșit din sala de ședință.

Procesul - verbal al ședinței ordinare din 21 iunie 2018.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Procesul - verbal a fost votat cu 19 voturi „pentru”.

Procesul - verbal al ședinței de îndată din 27 iunie 2018.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Procesul - verbal a fost votat cu 18 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 1 „abținere” (d-na. Vreme Daniela Simona).

Procesul - verbal al ședinței extraordinare din 29 iunie 2018.

9                9

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Procesul - verbal a fost votat cu 18 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 1 „abținere” (d-na. Vreme Daniela Simona).

Procesul - verbal al ședinței extraordinare din 09 iulie 2018.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Procesul - verbal a fost votat cu 19 voturi „pentru”.

Procesul - verbal al ședinței extraordinare din 17 iulie 2018.

9              9

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Dl. Șerban Alexandru Gabriel a revenit în sala de ședință.

Procesul - verbal a fost votat cu 19 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 1 „abținere” (d-na. Vreme Daniela Simona).

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Mulțumim, dl. Secretar. Dau cuvântul dlui. Primar pentru retragerea sau suplimentarea ordinii de zi.

PRIMAR, PUCHEANUIONUȚ FLORIN:

Mulțumesc, dl. Președinte.

Supun atenției dvs. suplimentarea ordinii de zi, pe care o cunoașteți, cu un singur punct. O chestie care a venit așa pe ultima sută de metri. Se cheamă: „Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Galați, ca partener, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public- tramvaie/troleibuze/autobuze electrice” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect”.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Vă mulțumesc, dl. Primar.

Supun aprobării dvs. suplimentarea ordinii de zi.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Suplimentarea a fost aprobată cu 20 de voturi „pentru”.

Supun aprobării ordinea de zi în totalitate.

Dl. Ghețu Ilie a revenit în sala de ședință.

 • 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru imobilul situat pe str. Domnească nr. 103;

 • 2. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru imobilul situat pe str. Domnească nr. 144 bl. C;

 • 3. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru imobilul situat in str. Domnească nr. 190;

 • 4. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru imobilul situat pe str. Domnească nr. 239;

 • 5. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru imobilul situat pe str. Domnească nr. 241;

 • 6. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului pentru atribuirea denumirii Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu handicap "Maria", de tip rezidențial din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați;

 • 7. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil situat în Municipiul Galați, str. Ionel Femic nr. 4A, lotul 2, din domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați în domeniul public al Județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați;

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 13, str. Dorobanți nr. 7;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, Traian Nord, Aleea Crăciunitelor nr. 2;

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 22, str. Drumul Viilor nr. 62 A;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 12, str. Științei nr. 32;

 • 12. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Lucrări de modernizare construcție strada Traian nr. 93, în vederea obținerii autorizațiilor privind securitatea la incendiu;

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Instalații de semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți interiori la Școala Gimnazială Constantin Gheorghe Marinescu";

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Campus Colegiul Alexandru Ioan Cuza - Corp B - Utilități";

 • 17. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului proprietatea publică a Municipiului Galați, în suprafață de 21.554 mp, situat în Galați, Micro 17, str. Prelungirea Brăilei ~ zona Drumul de Centură, între Coca-Cola și Salbero, T156/1, P12;

 • 18. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 84 mp, intravilan, proprietate a Municipiului Galați, situat pe str. Prunari nr. 29;

 • 19. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului, în suprafață de 101 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Anghel Saligny nr. 8A;

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Fundația „Sportul Gălățean”;

 • 21. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Galați a unor construcții aflate în administrarea Colegiului Tehnic ”Aurel Vlaicu” în vederea casării;

 • 22. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului în suprafață de 1818 mp, proprietate publică a Municipiului Galați, situat în Galați, str. Calea Prutului nr. 154;

23 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în extravilanul Municipiului Galați, Zona Zătun, T225, PI051-2/2, Lot 2;

 • 24. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 309/30.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați;

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului și a Caietului de sarcini pentru serviciul de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la nivelul Municipiului Galați;

 • 26. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social la Societatea Calorgal S.A. Galați;

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii parțiale a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat din Municipiul Galați, pentru perioada ianuarie 2017 - martie 2018;

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 14, str. Tecuci nr. 147;

 • 29. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Galați, în calitate de partener, împreună cu Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc, la organizarea evenimentului "Caravana Filmelor TIFF";

 • 30. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 749/19.12.2017 privind aprobarea Planului acțiunilor socio - culturale, sportive și civice pentru anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

31 .Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Ioan" Galați;

 • 32. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația "Ivan Patzaichin - Mila 23";

 • 33. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" utilizate în cadrul Centrului Financiar Creșe Galați;

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 14, str. Crizantemelor nr. 2C (fost str. Tecuci nr. 161);

 • 35. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 292 din 31.05.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare;

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclaturii stradale a Municipiului Galați;

 • 37. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Galați, ca partener, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public -tramvaie/troleibuze/autobuze electrice” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect;

 • 38. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2018;

 • 39. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Director al Fundației "Sportul Gălățean";

 • 40. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al clubului sportiv ”Club Sportiv Municipal Galați”;

41 .Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 383/27.07.2017 privind numirea reprezentanților Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Transurb SA și aprobarea mandatului acestora, cu modificările ulterioare”;

42.Interpelări, intervenții, cereri;

43 .Diverse.”

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Ordinea de zi a fost aprobată cu 21 de voturi „pentru”.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru imobilul situat pe str. Domnească nr. 103”.

Dacă sunt comentarii?

D-na. BADIU NICOLETA:

Pentru că urmează un calup de astfel de proiecte, întrebarea mea este când luăm această măsură vizavi de MEHID? Este mult mai urâtă decât toate clădirile de pe Domnească.

PRIMAR, PUCHEANUIONUȚ FLORIN:

D-na. Badiu, tocmai pentru că știu că reprezentați Uniunea Arhitecților din România, cred că știți mai bine decât știu eu faptul că, sau ați fi putut să vă interesați, dacă respectiva proprietate are vreun demers făcut în sensul acesta care să acopere situația de acolo. Dacă nu ați făcut-o dvs. vă spun eu. Există o Autorizație de demolare emisă pentru respectivul spațiu, iar în perioada de valabilitate a acestui act este absolut imposibil să-i faci ceva proprietarului. Dacă dvs., prin cunoștințele și prin postura pe care o aveți în cadrul Uniunii Arhitecților, puteți să veniți cu o idee care să poate duce la o supra impozitare, cu dragă inimă o îmbrățișez și o și aplic.

D-na. BADIU NICOLETA:

Dl. Primar, dați-mi voie să vă răspund. Lucrez la Ordinul Arhitecților din România, nu Uniunea Arhitecților, iar acesta nu are acces la Certificatele de Urbanism și nu se ocupă de așa ceva.

PRIMAR, PUCHEANUIONUT FLORIN:

7                                                             9

Bun. Sunteți consilier local. Știu că aceste certificate le puteți găsi on line pe site-ul Primăriei. Le puteți accesa oricând. Dacă un minuțel v-ați fi făcut temele să fi dat...

D-na. BADIU NICOLETA:

MEHID - ul este de ani de zile așa. Dacă am fi stat să căutăm în fiecare lună...

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Eu nu simt primar de ani de zile.

D-na. BADIU NICOLETA:

V-am întrebat. Nu cred...

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Iar eu v-am răspuns.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Dacă se poate, atunci când vom lua decizia de scutiri, știți că avem o perioadă undeva prin luna noiembrie, când practicăm niște scutiri pentru care cei care nu și-au plătit la timp taxele și impozitele. Cei pe care astăzi îi penalizăm pentru că nu au făcut ce trebuia să facă să nu fie cumva prinși în acea listă. Sau cumva să prindem în regulamentul respectiv la momentul respectiv ca ei să nu poată fi prinși în scutirile respective.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Perfect valabil. Mi se pare corect principiul.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Se cuvine a fi făcut o precizare. Conform Regulamentului votat de către noi acesta pentru supra impozitare, așa cum se vede și în cuprinsul hotărârii, acea supra impozitare va fi aplicată începând cu ianuarie 2019. Aș dori să menționez că acel Regulament oferă posibilitatea ca noi să revenim asupra acestor hotărâri votate astăzi, dacă persoanele în cauză arată bună credință și, la sfârșitul anului, adică în decembrie dacă ne pot arăta o Autorizație un Certificat de Urbanism și faptul că doresc și au

demarat lucrările eu zic că este omenește să le oferim posibilitatea să revenim asupra acestor hotărâri. Dar, până atunci, și eu propun să votăm și să ne menținem punctul de vedere.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

-20 voturi

 • - 0 voturi

 • - 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru imobilul situat pe str. Domnească nr. 144 bl. C”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

-19 voturi

 • - 0 voturi

 • - 2 voturi (d-na. Vreme Daniela Simona

dl. Găvănescu Ioan Paul)

Cu 19 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 2 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru imobilul situat in str. Domnească nr. 190”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

5

-20 voturi

 • - 0 voturi

 • - 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru imobilul situat pe str. Domnească nr. 239 ”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

io

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?


-20 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru imobilul situat pe str. Domnească nr. 241

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?             -20 voturi

Cine este împotrivă?          - 0 voturi

Cine se abține?               - 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere”

proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea avizului pentru atribuirea denumirii Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu handicap "Maria", de tip rezidențial din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?             -21 voturi

Cine este împotrivă?          - 0 voturi

Cine se abține?               - 0 voturi

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil situat în Municipiul Galați, str. Ionel Fernic nr. 4A, lotul 2, din domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați în domeniul public al Județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați”.

Având în vedere că este o hotărâre de patrimoniu o să fie nevoie de 18 voturi pentru a fi validat.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

-21 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 13, str. Dorobanți nr. 7”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?             -21 voturi

Cine este împotrivă?          - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U T.R. 4, Traian Nord, Aleea Crăciunițelor nr. 2”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?             -21 voturi

Cine este împotrivă?          - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U. T.R. 22, str. Drumul Viilor nr. 62 A ”,

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?             -21 voturi

Cine este împotrivă?          - 0 voturi

Cine se abține?               - 0 voturi

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U. T.R. 12, str. Științei nr. 32

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

-21 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


5

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare”.

La fel ca și la precedentul este nevoie de 18 voturi.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?            -20 voturi

Cine este împotrivă?          - 0 voturi

Cine se abține?               - 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere”

proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare ”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?            -20 voturi

Cine este împotrivă?          - 0 voturi

Cine se abține?               - 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere”

proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 'Lucrări de modernizare construcție strada Traian nr. 93, în vederea obținerii autorizațiilor privind securitatea la incendiu”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

-21 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Instalații de semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți interiori la Școala Gimnazială Constantin Gheorghe Marinescu

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

5

-21 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Campus Colegiul Alexandru Ioan Cuza - Corp B — Utilități”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

-21 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului proprietatea publică a Municipiului Galați, în suprafață de 21.554 mp, situat în Galați, Micro 17, str. Prelungirea Brăilei - zona Drumul de Centură, între Coca-Cola și Salbero, T156/1, PI2”.

Dacă sunt comentarii?

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Din documentația anexată a proiectului de hotărâre, reiese faptul că Administrația Apelor Române a depus o adresă prin care a solicitat acest transfer a unui bun imobil și 14

a terenului aferent din patrimoniul propriu în domeniul public al Municipiului Galați. Terenul, așa cum reiese, a fost dezmembrat în 2 loturi. întrebarea mea este: care dintre cele 2 loturi a trecut din patrimoniul Apelor Române în patrimoniul propriu al Municipiului Galați?

Și o alta care cred că e mai importantă. Noi aprobăm dezmembrarea, dezmembrare ce deja a fost procesată., pentru că atașat avem materialul prin care a fost depusă o cerere, iar OCPI a admis referatul. Noi cum procedăm? Nu ar fi trebuit întâi să supunem votului, să aprobăm și ulterior să demarăm procedura de dezmembrare? întâi dezmembrăm și venim în fața consilierilor și acoperim ceea ce am făcut fără acceptul lor?

PRIMAR, PUCHEANUIONUȚ FLORIN:

D-na. Laura Bucă, vă rog frumos.

D-na. LAURA BUCĂ: ȘEF SERVICIU EVIDENȚA PATRIMONIULUI ȘI CADASTRU:

Vă răspund la prima întrebare. Transferul de proprietate încă nu s-a făcut, tocmai de aceea am și început acest demers.

Și a doua întrebare. Operațiunea de dezmembrare este avizată de Oficiul de Cadastru doar din punct de vedere tehnic. Juridic ea va fi dublată de autentificarea la notar a unui act de dezmembrare care este ulterioară aprobării de către dvs. în Consiliul Local a acestei documentații tehnice avizate de oficiu. Oficiul de Cadastru nu face decât să ne spună prin acel referat că documentația este corect întocmită și respectă toate prevederile legale.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Nu, ne informează că imobilul a fost dezmembrat.

D-na. LAURA BUCĂ: ȘEF SERVICIU EVIDENȚA PATRIMONIULUI ȘI CADASTRU:

Da, a fost dezmembrat, dar operațiunea de dezmembrare nu se încheie de cât după perfectarea la notar a Actului de dezmembrare.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

întrebarea adresată inițial era următoarea: care din cele două suprafețe...

D-na. LAURA BUCĂ: ȘEF SERVICIU EVIDENȚA PATRIMONIULUI ȘI CADASTRU:

Lotul cel mic.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Cel mai mic.

D-na. LAURA BUCĂ: SEF SERVICIU EVIDENTA PATRIMONIULUI ȘI CADASTRU:

Cel mai mic pe care este construit stația de pompare și canalizarea.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot. Având în vedere că este o hotărâre de patrimoniu este nevoie de 18 voturi „pentru”. La fel și următoarele două proiecte.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

5

-20 voturi

 • - 0 voturi

 • - 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 84 mp, intravilan, proprietate a Municipiului Galați, situat pe str. Prunari nr. 29

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

-20 voturi

 • - 0 voturi

 • - 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului, în suprafață de 101 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str, Anghel Saligny nr. 8A”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

-20 voturi

 • - 0 voturi

 • - 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Fundația „Sportul Gălățean”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Am înțeles că se mărește numărul de angajați în cadrul Fundației „Sportul Gălățean”. înțeleg cu 3 sau vreo 9 membri. Poate. Nu am înțeles foarte bine ce se întâmplă acolo. Poate ne explică cineva.

înțeleg că la Arena de box se angajează. Poate ne explică cineva exact cum stau lucrurile.

DL. BUDESCU MITICĂ-FUNDAȚIA „SPORTUL GĂLĂȚEAN”:

Bună ziua. Cu respect, domnilor consilieri. Problema este așa. S-a reabilitat Arena de box ”Vasile Lehăduș”. Pentru buna administrare a acestei baze sportive ne-am gândit că trebuie înființate trei posturi: administrator, funcționar administrativ care se ocupă cu problemele de documente și un organizator de competiții. De ce solicităm acest lucru? Sunt situații în care pe clădirea respectivă, pe lege, trebuie să prezentăm foarte multe situații care privesc ISU, paza contra incendiilor și administrarea respectivă. Restul personalului care trebuie acolo respectiv femei de serviciu se va proceda la o redistribuire a personalului.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Ați făcut impactul bugetar asupra?...

DL. BUDESCU MITICĂ-FUNDAȚIA „SPORTUL GĂLĂȚEAN”:

Nu solicităm bani pentru aceste posturi.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?            -20 voturi

Cine este împotrivă?          - 0 voturi

Cine se abține?               - 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere”

proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați a unor construcții aflate în administrarea Colegiului Tehnic ”Aurel Vlaicu ” în vederea casării”.

Și acest proiect de hotărâre ține de patrimoniu, deci este nevoie de 18 voturi „pentru”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?


-20 voturi

 • - 0 voturi

 • - 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului în suprafață de 1818 mp, proprietate publică a Municipiului Galați, situat în Galați, str. Calea Prutului nr. 154”.

Și acest proiect de hotărâre ține de patrimoniu, deci este nevoie de 18 voturi „pentru”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

5


-20 voturi

 • - 0 voturi

 • - 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în extravilanul Municipiului Galați, Zona Zătun, T225, P1051-2/2, Lot 2 ”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

-21 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 309/30.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

-21 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului și a Caietului de sarcini pentru serviciul de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la nivelul Municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?             -21 voturi

Cine este împotrivă?          - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social la Societatea Calorgal S.A. Galați”.

Dacă sunt comentarii?

DL. GĂVĂNESCUIOAN PAUL:

Vă mulțumesc, dl. Președinte. Dați-mi voie, vă rog, să vorbesc despre proiectul acesta, din perspectiva unui om care nu este specialist în domeniu. în schimb se pricepe să citească documente destul de bine.

La baza proiectului se află majorarea capitalului social al Societății CALORGAL. în Raportul de Specialitate fundamentarea principală spune în felul următor: „Concluzia finală a acestui studiu este că finanțarea investiției de către Consiliul Local prin mărirea capitalului social al Societății CALORGAL cu suma de 5.000.400 de lei reprezintă o acțiune justificată și fezabilă”. Ne întoarcem puțin pe studiu și vreau să vă scot în evidență câteva aspecte, zic eu importante, ale acestui studiu. Se pleacă de la niște ipoteze generale care sunt precizate în varianta a două scenarii de referință. Unul din ele este varianta cu proiect, respectiv cea cu infuzie de capital prin aport la capitalul social cea despre care noi vorbim acum care spune în felul următor: „Financiar, vor fi influențați indicatorii de performanță financiară în sensul recuperării accelerate de creanțe, stingerii de datorii, nivelul cifrei de afaceri al profitului, productivitatea muncii”. Se prezintă un tabel aici în care apar niște venituri estimate privind furnizarea de agent termic. La „producția vândută” pe o eșalonare de 10 ani regăsim o sumă aproximativă și ea ca raport anul 2, corespunzător anului 2018 în care suntem astăzi, suma de 7.000.600. Tot aici apar niște lucruri, zic eu, foarte importante și anume subvenții: ” subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri în valoare de 8 milioane și ceva și „subvenții de exploatare” în valoare de 7 milioane și ceva. Deci vorbim de subvenții efective dublu față de valoarea încasărilor de agent termic.

Mergem mai departe. Vreau să vă scot în evidență un alt paragraf tot din același studiu prezentat care stă la baza acestui proiect care spune în felul următor: „proiecțiile respective”, cele despre care vorbeam mai devreme, „se raportează la datele înregistrate 19

în ultimul exercițiu financiar încheiat care servește ca punct de referință anul 2016”. Noi suntem în 2018.

Un alt paragraf spune în felul următor: „Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni”. Presupun că este și cea pentru care trebuie să funcționeze. Noi suntem în 2018. Toate cifrele acestea prezentate nu au nicio legătură, cele din 2016 cu cele din 2018. Noi ne raportăm la un studiu, din punctul meu de vedere, nul față de problemele pe care le avem.

Pe de altă parte, că tot am vorbit de subvenții, cu greu am reușit să fac rost de un Comunicat de la Comisia Europeană în care sunt prezentate niște orientări privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energiei pentru perioada 2014-2020. Este vorba de un Comunicat 2014C200.01, așa e el numit, în care regăsim interzicerea după anul 2020 a subvențiilor privind agentul termic, căldura respectivă pentru locuințe. Asta înseamnă că tot acest studiu nu are nicio bază privind proiectul pe care noi trebuie să-1 votăm astăzi. Ce facem noi în situația de fată?

DL. MARIAN ALEXANDRU - DIRECTOR SOC. CALORGAL SA:

A

îmi cer scuze. Nu prea am înțeles care este întrebarea. Dar voi explica. Am înțeles despre ce este vorba. Ce neclarități are dl. consilier, le voi explica pe îndelete.

Intr-adevăr, acest raport a fost făcut pe proiecția cifrelor din 2016, dar a fost făcut în 2017, repet, pe proiecția acestor cifre. Acum, după cum bine a remarcat dl. consilier, suntem în 2018. Situația este mult mai gravă. Dacă în 2016 vorbeam de 26.000 de consumatori, acum avem între 11 și 13.000 de consumatori. Asta ar însemna că această capitalizare este prea mică pentru a redresa și a pune în practică ceea ce se spune în studiul respectiv. Dar noi am estimat că, după cum scrie și în proiectul respectiv, reducând cheltuiala respectivă cu forța de muncă reușim să aducem această societate pe linia de plutire. Mulțumesc.

DL. GĂVĂNESCUIOAN PAUL:

Vă mulțumesc, dl. Director. Cred că nu am reușit să mă fac eu foarte bine explicit în privința dvs. Tocmai am subliniat niște subvenții enorme care fac parte din acest proiect. Sunt niște sume extraordinar de mari pe care dacă am pune în aplicare normativa europeană de care am vorbit, acestea trebuie să dispară. Și atunci cum mai facem proiecția aceasta privind dezvoltarea CALORGAL pe următorii 10 ani? Repet, vorbim de un proiect pe 10 ani. Eu vorbesc pe documentele pe care ni le-ați pus la dispoziție. Nu am adus eu nimic nou. Vă mulțumesc.

DL. MARIAN ALEXANDRU - DIRECTOR SOC. CALORGAL SA:

Ceea ce spuneți dvs., de această normă europeană, recunosc nu știu, nu am citit. S-ar putea să aveți dreptate. în schimb, eu iau de bază un alt document, un alt act normativ, pe care îl am în față, și anume o modificare a Ordonanței 36, dar nu intrăm în subiectul Ordonanței 36, privind dreptul UAT- urilor de a acoperi pierderea prestării serviciului, ci vreau să vă exemplific un singur fapt. în acest Ordin de modificare a Ordonanței 36 chiar legiuitorul, în urma unei analize la nivel național, spune clar:,, în perioada 2006-2013 activitatea de prestare a serviciului public general a înregistrat pierderi și enumeră cauzele: tarifele de producere, transport, distribuție, furnizare, mă rog, nu... Și tot în acest aliniat legiuitorul spune: „se previzionează că și în perioada 2014-2019 se vor înregistra pierderi”, deci el previzionează anumite pierderi induse de prestarea acestui serviciu. Ceea ce spuneți dvs., la solicitarea noastră de recapitalizare, este tocmai pentru a ne dezvolta și a reuși să ieșim din această gaură neagră. Și vedeți că se specifică acolo investiții,în utilaje,în echipamente.

DL. GĂVĂNESCUIOAN PAUL:

Vă spun eu dl. Director. Lucrări prin așchiere, sudură, confecții metalice, hidroizolafii.

DL. MARIAN ALEXANDRU - DIRECTOR SOC. CALORGAL SA:

Da, dl. consilier. Vreți să vă spun că am pierdut un contract la DAMEN, pentru că noi nu aveam implementat această tehnică de sudură în polipropilenă? A trebuit să trimitem acești oameni..., da dl. consilier aceste banalități care vă stârnesc râsul. Acestea sunt importante pentru noi, că produc bani. Vedeți că și acest proiect spune...

DL. GĂVĂNESCU IOAN PAUL:

Dl. Director, dați-mi voie să vă precizez încă un amănunt, pentru că tot vorbim, dar nu știu dacă ne înțelegem. Dacă știți dvs. Legea privind venitul minim de incluziune, cea care trebuia să intre în vigoare de la 01 aprilie 2018, prevede următorul lucru: „modificarea radicală a sistemului de acordare a subvențiilor pentru încălzirea locuințelor” și dacă știți chiar Guvernul României a solicitat către Uniunea Europeană o amânare de un an de zile. Eu vă garantez că Uniunea Europeană nu va depăși anul acela. Vorbim de aceeași problemă, subvențiile pe care dvs. le regăsiți în acest proiect care stau la baza acestei modificări. Este un proiect de hotărâre pe care noi trebuie să îl votăm.

DL. MARIAN ALEXANDRU - DIRECTOR SOC. CALORGAL SA:

Eu nu zic că subvențiile stau la baza acelui...

DL. GĂVĂNESCU IOAN PAUL:

Ba exact subvențiile. Sunt cel mai mare cuantum din întreg proiect. Fără ele practic devine nul. Efectiv, orice plan pe care îl prezentați din punct de vedere...

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

V-aș ruga să concluzionați. Am avut la dispoziție și comisiile de specialitate și cred că acolo se puteau face mai multe intervenții.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Cred că la baza acestui proiect de hotărâre stă faptul că am redus personalul. Doream să știu în ce moment suntem și care a fost numărul de personal angajat la data la care am început disponibilizările? Care este numărul de personal angajat la CALORGAL în momentul de fată?

9

DL. MARIAN ALEXANDRU - DIRECTOR SOC. CALORGAL SA:

La momentul preluării mandatului, mă refer la momentul august 2016, aveam 539 de angajați. Așa l-am preluat.

în momentul de față, suntem 456 de angajați. Bine, datorat faptului că au mai plecat la pensie sau au mai plecat din întreprindere. Dar, după cum știți și dvs., tocmai pentru a respecta etapele și recomandările proiectului invocate de colegul dvs., am introdus pe ordinea de zi unul dintre punctele care duc la eficientizarea activității Soc. CALORGAL este și această concediere colectivă vorbesc de 303 persoane, care degrevează cheltuiala cu forța vie, sau cheltuiala generală în funcție de veniturile societății.

9

DL. ATANASIU ONUT VALERIU:

Eu înțeleg că e un demers care are loc, adică recapitalizarea, după ce are loc disponibilizarea. Momentan îmi spuneți că nu ați disponibilizat.

DL. MARIAN ALEXANDRU - DIRECTOR SOC. CALORGAL SA:

Nu. După cum știți și dvs. prima etapă de disponibilizare a fost proiectată pentru 1 iulie. De acord. Numai că s-a întârziat cu avizele la ministere și, pentru a fi sigur că nu mai avem probleme, am venit în Consiliu și am solicitat avansarea disponibilizării cu 1 octombrie.

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

Dl. Director, dacă tot v-am prins cred ca o completare a colegului nostru de la PNL, ar trebui să ne răspundeți câți angajați trebuiau să fie la CALORGAL, conform hotărârii atunci când a fost înființat? Vă spun eu. 200 și ceva, nu? Cum am ajuns noi? Poate să ne răspundă cineva cum am ajuns la acest număr de personal?

DL. MARIAN ALEXANDRU - DIRECTOR SOC. CALORGAL SA:

Doamna consilier, vreau să vă spun că nu aveți datele exacte. Eu am în față o Hotărâre AGA prin care se aprobă modificarea organizării societății pentru un număr maxim de 548 de salariați. Hotărârea e emisă în data de 23.09.2015.

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

Când s-a înființat CALORGAL, dl. Director?

DL. MARIAN ALEXANDRU - DIRECTOR SOC. CALORGAL SA:

în 2012.

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

In 2012 Hotărârea așa suna 200 și ceva de angajați. Cum am ajuns noi la numărul acesta? Până în 2015? Puteți să-mi spuneți?

DL. MARIAN ALEXANDRU - DIRECTOR SOC. CALORGAL SA:

Doamna consilier, nu știu ce aveți cu mine. Eu așa i-am preluat.

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

Puteți să-mi mai răspundeți la o întrebare?

DL. MARIAN ALEXANDRU - DIRECTOR SOC. CALORGAL SA:

Două secunde dați-mi voie și-mi cer scuze că vă întrerup. Eu sunt de acord cu dvs. Tocmai de aceea am inițiat acest proiect de disponibilizare. Aproape 303 persoane. Ajung la o cifră mai mică decât a fost prognozată la înființarea societății. Da, aveți dreptate, dar încerc să fac ceva.

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

A,

Pot să vă mai pun o întrebare? înțeleg că societatea pe care dvs. o conduceți are conturile blocate, nu? Să înțelegem că banii, infuzia aceasta de capital pe care cetățenii municipiului Galați îi aduc la dvs. vor fi luați de ANAF?

DL. MARIAN ALEXANDRU - DIRECTOR SOC. CALORGAL SA:

Nu, nu în totalitate.

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

Nu în totalitate, dar vor fi luați de ANAF.

DL. MARIAN ALEXANDRU - DIRECTOR SOC. CALORGAL SA:

Nu în totalitate, dar gândiți-vă că dacă nu-mi achit bugetul local și bugetul de stat posibilitatea dezvoltării societății prin participarea la licitații sau pentru a fi un jucător activ pe piața de domeniu mi se taie din start.

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

Eu am înțeles lucrul acesta, dar mare parte din banii care sunt datorați la ANAF sunt din salarii, nu-i așa?

DL. MARIAN ALEXANDRU - DIRECTOR SOC. CALORGAL SA:

Nu mare parte. Și.

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

Pentru cei două sute nu știu câți care sunt oricum în plus.

DL. MARIAN ALEXANDRU - DIRECTOR SOC. CALORGAL SA:

Pot să vă spun că...

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Sunt pe salarii, d-na. consilier. Se duc la bugetul de stat.

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

O singură întrebare. Câți angajați muncesc efectiv acum în combinat de care aveți dvs. nevoie și ei fac bani?

DL. MARIAN ALEXANDRU - DIRECTOR SOC. CALORGAL SA:

60 de persoane.

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

60 de persoane. Mulțumesc frumos.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Mulțumesc. Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

-13 voturi

- 8 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Ichim Laurențiu

dl. Șerban Alexandru Gabriel d-na. Badiu Nicoleta d-na. Iurescu Oana Claudia d-na. Vreme Daniela Simona)

Cine se abține?

- 0 voturi

Cu 13 voturi „pentru ”, 8 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii parțiale a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat din Municipiul Galați, pentru perioada ianuarie 2017 - martie 2018”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

-13 voturi

- 8 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Ichim Laurențiu

dl. Șerban Alexandru Gabriel d-na. Badiu Nicoleta d-na. Iurescu Oana Claudia d-na. Vreme Daniela Simona)

Cine se abține?

- 0 voturi

Cu 13 voturi „pentru ”, 8 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 14, str. Tecucinr. 147”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

-21 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Galați, în calitate de partener, împreună cu Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc, la organizarea evenimentului "Caravana Filmelor T1FF”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

-21 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 749/19.12.2017 privind aprobarea Planului acțiunilor socio -culturale, sportive și civice pentru anul 2018, cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

Mulțumesc, dl. Președinte. Din ce am văzut în Planul acțiunilor socio - culturale, sportive și civice aprobate pentru anul 2018 în luna iulie era programat un Festival de film Modem Movie 2018”. Nu am auzit ca acesta să fi avut loc și aș fi vrut să știu ce s-a întâmplat?

DL. OCHIU CRISTI MARIAN-DIRECTOR DRPMD:

Bună ziua. Organizatorul principal a renunțat la eveniment. Atât.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

-21 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf Ioan" Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

-21 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația "Ivan Patzaichin -Mila 23”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

-21 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" utilizate în cadrul Centrului Financiar Crese GalatP.

9                  9

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?             -20 voturi

Cine este împotrivă?         - 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cine se abține?                - 0 voturi

Cu 20 voturi „pentru ”, 1 vot „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, UT.R. 14, str. Crizantemelor nr. 2C (fost str. Tecuci nr. 161)”.

Dacă sunt comentarii?

DL. SERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9

Dl. Președinte, vă mulțumesc. Intervenția mea nu este neaparat pentru punctul de pe ordinea de zi, dar este dată de acesta. După cum bine se știe, urmează să aprobăm un Plan Urbanistic pentru o construcție ce va fi realizată în apropierea intersecției dintre str. Tecuci și str. Crizantemelor, totodată în apropiere de intersecția străzilor Tecuci cu Coșbuc, o zonă foarte aglomerată a orașului Galați, în orele de vârf. Tot acolo în zonă tot un alt dezvoltator imobiliar urmează să construiască un alt număr de locuințe A » colective, destul de mare. In același timp, în momentul în care vorbim, cei de la „Euroconstruct”, dacă nu mă înșel, mai realizează și ei un bloc și totodată noi, municipalitatea, urmează să construim un număr de ANL- uri în același perimetru. Și aș fi propus ca, odată cu aprobarea acestui proiect în paralel să inițiem niște discuții la nivel de Instituția Arhitect Șef, Siguranța Circulației, Poliție Rutieră, Primar, Viceprimar, toți cei care sunt abilitați spre a oferi un punct de vedere...

PRIMAR, PUCHEANUIONUȚ FLORIN:

Consilieri locali...

DL. ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

...consilieri locali, Comisia de urbanism din cadrul Consiliului Local, toți decidenții, să gândim o resistematizare a zonei, dacă este cazul, nu știu, lărgirea străzii, regândirea „sensurilor unice”, poate o reglăm doar din semafor, să vedem la ce soluții se ajunge și ce nevoi avem. Vă mulțumesc.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Vă mulțumesc, dl. consilier.

PRIMAR, PUCHEANUIONUȚ FLORIN:

Ideea este bună. Dacă, într-adevăr, propuneți, putem demara într-un viitor apropiat un Studiu de trafic în zonă că, la urma urinei, cred că asta ar trebui să stea la baza unei viitoare discuții, cred că e de bun augur, din punctul meu de vedere.

D-na. BADIU NICOLETA:

Legat tot de acest proiect, am câteva întrebări adresate dlui. Arhitect - Șef, prin care vreau să ne asigurăm că acest PUD nu va implica cheltuieli pentru beneficiar, pentru investitor, ca apoi să nu poată obține autorizație de construcție. Există câteva puncte acolo care au ridicat probleme. Și vizavi de remarca colegului meu unul dintre ele ar fi parcarea subterană care, din PUD- ul respectiv, reiese că nu prea s-ar putea face într-o rază de 3 metri, fiind nevoie de o rază de 6 metri. Asta implicit ar scoate mașinile în stradă.

Deci întrebarea mea este către dl. Arhitect -Șef: Dacă parcarea subterană este utilizabilă de la PUD- ul din str. Crizantemelor are o rază de 3 m, știm că este necesar o rază de 6 metri?

DL. BUHOCIU DRAGOȘ-ARHITECT - ȘEF:

în ceea ce privește toate detaliile tehnice care sunt la PUD, vă facem cunoscut că sunt elemente tehnice preliminare. în autorizația de construire ele vor fi puse în formă definitivă. PUD- ul reglementează, în principal, accesul pe parcelă și apoi, bineînțeles, distanțele față de limitele parcelei. Au fost discuții pe această temă la Comisa Tehnică și soluția adoptată, pe care proiectantul și-o asumă, este,după spusele proiectantului, cea conformă, dar încă o dată, de-abia la faza de autorizație de construire se va pune această problemă de natură definitivă.

D-na. BADIU NICOLETA:

Pun această întrebare, pentru a ne asigura că investitorul nu cheltuie niște bani pe PUD, o sumă destul de consistentă, ca apoi să nu poată primi autorizație de construire.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Doamna consilier, ca o succesiune logică a evenimentelor, dacă am ajuns să votați PUD - ul înseamnă că cheltuiala a fost deja făcută. îngrijorările ar trebui să fie o idee mai devreme. Nu putem vota ceva ce nu e realizat. Nu votăm oportunitatea realizării de către investitor a unui PUD și, săracul, l-a făcut deja, iar în fața dvs. este astăzi supusă aprobarea sau neaprobarea. Vin în completare. Este un PUZ pe zonă care se realizează, PUZ care, în principiu, tratează și acest aspect. Cam asta e logica realizării unui PUZ pe zonă. Lucru care ar trebui să trateze și problema ridicată de dl. Șerban.

D-na. BADIU NICOLETA:

Dl. Primar, îmi permiteți să vă răspund. Chiar au fost semnalate niște probleme și vizavi de retragerea de la domeniul public și eu de asta am ridicat problema și am întrebat. Mai erau câteva probleme pe care vroiam să le întreb, pentru că se poate ajunge în situația să nu-i dati autorizație de construcție.

*                                      9                              J                                           9

PRIMAR, PUCHEANUIONUT FLORIN:

7                                                             9

Eu vă cred. Orice e posibil, dar dacă nu se votează PUD- ul sau dacă nu se fac niște demersuri... Din nou ca o succesiune logică. Nu poți să-i spui omului dinainte dacă primește sau nu, fără a avea la bază un temei sau o documentație legală demnă de a fî luată în seamă. Adică punem cumva căruța înaintea cailor.

D-na. BADIU NICOLETA:

Deloc. Problemele care au fost ridicate aici către asta duc si am auzit voci care au zis să vedem cum obține autorizația? Eu sunt pentru PUD, niciodată nu am fost împotriva PUD - urilor, doar doream să ne asigurăm că votăm un PUD care va avea și autorizație de construcție.

9                                                9

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

E greu de spus ceea ce cereți dvs.

D-na. BADIU NICOLETA:

De obicei nu-i greu. In urma...

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Autorizația de construcție nu se dă după voința Primarului, a consilierilor sau a arhitectului, ci respectă, știți la fel de bine, dacă nu mai bine decât marea majoritate dintre noi că, pentru a obține o autorizație de construcție, trebuie să întrunești niște condiții. Se întrunesc condițiile, se emite autorizația. Nu se întrunesc condițiile, atunci există varianta PUZ- ului, PUD -ului care să re-reglementeze cumva zona respectivă. Așa s-a votat acum mulți ani o lege pe care nu avem decât să o respectăm.

D-na. BADIU NICOLETA:

Asta duce la întârzierile de care se plâng toți investitorii la Galați. Cu acele autorizații care ies în 3-5 ani.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

De care se plângeau toți investitorii la Galați.

DL. ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

Vă mulțumesc, dl. Președinte. O singură întrebare aveam. Acel PUZ îl va realiza Primăria Galați sau un privat?

Și o completare la acel studiu de trafic de care se vorbea un pic mai devreme. Există un proiect de PUZ depus de consilierii PNL prin care Primăria Galați s-ar putea înscrie într-un parteneriat cu o firmă care ar putea pune la dispoziția Primăriei Galați foarte multe date cu privire la trafic la anumite ore, flux, într-un mod total gratuit.

PRIMAR, PUCHEANUIONUT FLORIN:

Săptămâna aceasta am vorbit de aspectul acesta. Mergem mai departe. La urma urmei nu punem decât niște date de care vom beneficia.

DL. ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

Dar vom primi înzecit înapoi în mod gratuit.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Nu ne costă nimic, prin urmare nu avem de ce să nu intrăm într-un astfel de parteneriat.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Cordoneanu Ion a ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

3

-19 voturi

 • - 0 voturi

 • - 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 19 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 292 din 31.05.2017privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare ”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

întrebarea mea era: Dacă luăm 1 milion și ceva de la achiziția autobuze rămâne același număr de autobuze? Să înțeleg că ați făcut demersuri pentru autobuze și în urma licitațiilor, discuțiilor pe care le-ați avut prețul este unul în care ne-am încadra cu același număr de autobuze, dar cu o sumă mai mică?

PRIMAR, PUCHEANUIONUT FLORIN:

Nu. Pe această sumă, și am să rog consilierii PMP în mod special să ia aminte la cele spuse, pentru că dintre toți consilierii, par a fi cu cele mai multe nelămuriri. în această sumă împrumutată de Primăria Municipiului Galați de la CEC există posibilitatea introducerii pe acea listă a CEC - ului a diferitelor proiecte care prind contur din ce în ce mai mult. Sunt proiecte care, din varii motive, au rămas în urmă și atunci nu am face altceva decât cota de împrumut pe care o avem alocată pentru anul acesta să nu o putem consuma și atunci ar fi o problemă care nu implică financiar, penalități așa cum se speculează în mediul on line.

Legat strict de aceste mijloace de transport, ne-am gândit următorul lucru. Avem în momentul de față nevoie de bani pe proiecte care au mers ceva mai rapid sau ceva mai bine decât altele. Achiziția de mijloace de transport a fost luna trecută respinsă, ca și documentație, de către ANAP. Urmează să se refacă. Ceea ce înseamnă că va mai dura. Cu licitație și cu absolut tot nu cred că apucăm să cheltuim vreun ban din această listă până la sfârșitul anului. Este păcat de cota care ne-a fost acordată anul acesta de tragere să nu putem să o cheltuim, pentru că avem proiecte mult înaintate. Așa că aceste sume au fost mutate de pe un proiect pe altul, urmând ca sumele din retrospective, pentru că în maxim două săptămâni depunem pe fonduri europene trei proiecte care vor însuma o sumă destul de consistentă de aproximativ 15 sau 16 milioane de Euro care s-ar traduce în 70-80 milioane de lei. Toată acea sumă, în discuțiile cu Aparatul de specialitate, a rămas să fie trecută, ca și supliment din bugetul local, strict pentru achiziția de mijloace de transport. Adică am luat acum ceva pentru a acoperi nevoile pe lucrările deja existente, urmând ca până la finalizarea licitației, atribuirea contractului, efectiv comanda și furnizarea abia atunci putem plăti, în cel mai rău caz putem plăti un avans, lucru care, din punctul nostru de vedere așa cum am calculat lucrurile nu cred că se va întâmpla mai devreme de sfârșitul anului acesta, moment în care ne vor intra și sumele din retrospective pe fonduri europene neacoperind dintr-o parte în cealaltă. Aceasta este logica lucrurilor pentru care am mutat sume și nu este singurul proiect de la care am luat. Pentru a alunga orice urmă de îndoială sau îngrijorare, pentru că unii dintre cei extrem de îngrijorați poate că au o problemă. Văd că marea problemă e cu Talciocul și cu Târgul auto. Să stea liniștit domnul respectiv, că același număr va ajunge la RAR să facă verificarea. Nu e o problemă. Să nu-și facă griji. E ok, din punctul acesta de vedere.

Prin urmare, banii care au fost scoși de la Târgul auto se datorează faptului că Certificatul de Urbanism a prevăzut un PUZ pe zona respectivă, PUZ care durează aproximativ 6 luni, cam atât durează un PUZ de realizare și de implementare, perioadă în care lucrările nu pot demara, pentru că nu se poate emite Autorizația de construcție, vor fi prinși din buget propriu la anul pentru că anul acesta din împrumut am acoperit alte nevoi, ne vor rămâne disponibilități financiare pe buget propriu la anul, atunci când va începe acest proiect.

Cât despre Talcioc, este normal să nu demarăm anul acesta investiții. Avem atribuit câștigătorul, avem absolut totul e ok, pentru că până la demararea efectivă a proiectării viitoarei centuri a Galațiului, atunci când vom afla exact care sunt cotele afectate de trecerea și lărgirea acestei investiții la Galați care depășește 35.000.000 de Euro, vom ști și noi exact unde să amplasăm Talciocul. Este posibil să fie 10 metri mai într-o parte, 10 metri mai la stânga sau mai la dreapta.

Acestea au fost criteriile care au dus la schimbarea priorităților în acest moment, cel puțin pe această listă.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Vreau să vă spun că eu vă felicit, pentru că atunci când s-a votat această listă Partidul Național Liberal, prin consilierii pe care îi are. la această masă ovală, a votat „împotrivă”, pentru că a considerat că nu este oportună. E oportun pentru Galați strada, spital și educație.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Dacă-mi dați voie. Dl. Primar, întrucât sunteți inițiator aș dori, cu acordul dvs., să prezint o mică modificare, un amendament la Anexa propusă astăzi spre aprobare, iar acest amendament este rod al analizei compartimentelor de specialitate care ne propun 5 modificări ale Anexei. Ele se bazează pe aceleași principii de prioritizare a investițiilor absolut necesare.

Primul punct ar fi „Amenajare Târg Auto strada Macului” de la 0 propunem bugetare cu 80.000 de lei, sumă necesară realizării PUZ- ului. Deci chiar dacă investiția se amână din cauza necesității obținerii unor avize, până în 2019 noi trebuie să ne pregătim cu PUZ- ul și să nu pierdem timpul.

Am doilea amendament la „Achiziții autobuze”, de la 8.919.578, suma propusă, prin amendament, este 4.439.578 de lei. așa cum ați spus și dvs. fiind achiziția respinsă putem folosi această sumă la echilibrarea acestor priorități. Este o bugetare în minus.

Și acum vă supun atenției amendamentul 3: „Anvelopare unități învățământ Școala Gimnazială nr.3” de la 700.000, propus inițial, la 1.000.000.

4 „Anvelopare unități de învățământ Școala Gimnazială nr. 22”, buget inițial 700.000, propunem 1.000.000.

Și ultimul punct: „Achiziție și montaj instalații de producere a energiei termice în Municipiul Galați”, buget propus inițial 0, propunere amendament 3.800.000. Deci este vorba de amenajarea acelor puncte termice care trebuie grăbite și prioritizate.

Aș dori să vin în completare cu o măsură compensatorie necesară prin aprobarea acestui amendament și mă refer la punctul 5, referitor la puncte termice, se degrevează din bugetul local o sumă de 500.000 de lei pe care o redistribuim la creșterea performanței energetice la blocul L, strada Lebedei, 200.000, propunere amendament.

„Remediere accident tehnic apă dn 600, Drum de Centură”, 200.000 și restul de 100.000 o redistribuim la „Centrală termică imobil Regiment 11 Șiret nr. 22B, Dispensar TBC”.

V-aș ruga să fiți de acord cu acest amendament dvs. și, desigur, colegii noștri.

PRIMAR, PUCHEANUIONUȚ FLORIN:

Accept amendamentul, evident dacă și ceilalți colegi vor vota acest amendament.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Dl. consilier, mă scuzați, ținând cont că sunt atât de multe amendamente și vorbim aici de cifre, cred că ar fi fost bine pentru noi toți ca până în ora 2 să se actualizeze această Anexă, nu să vă chinuiti si dvs. să dati curs acesteia, iar noi să nu putem urmări niște cifre.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

De regulă nu se procedează așa, deoarece am fi fost acuzați că la comisii ați văzut un material, iar acum vedeți alt material. Sincer, nu mi-a fost comod. Acest amendament este tipărit, l-am printat. Eu sunt de acord, dar trebuie și înțelegerea dvs. ca să procedăm în acest sens.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Nu, putem proceda altfel, dacă îmi permiteți. Se formulează amendament și se atașează în Anexă. Și, dacă nu avem timp să o atașăm pe platformă, o facem în copie și o adresăm consilierilor și o găsim pe masă, iar până la momentul când vom studia proiectul avem timp să ne uităm peste ea. Mulțumesc.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Dacă mai sunt intervenții. Dacă nu, supun la vot cu tot cu amendament.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

-13 voturi

- 3 voturi (d-na. Badiu Nicoleta

d-na. Iurescu Oana Claudia d-na. Vreme Daniela Simona)

Cine se abține?

5

- 4 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu dl. Găvănescu Ioan Paul dl. Ichim Laurentiu

*

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cu 13 voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă”, 4 „abțineri” proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

PRIMAR, PUCHEANUIONUȚ FLORIN:

Poate să-mi explice cineva care e logica votului „împotrivă”? Adică...

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

Dl. Primar, ieri am fost invitați la ședința liderilor de grup. Putea ieri dl. Viceprimar să ne aducă aceste completări. Urmărim niște cifre inutil. Nu ne acuzați, pe noi PMP- ul, pentru că nu vrem să facem investiții. Sunteți într-o gravă eroare. M-am gândit doar că atunci când mutați banii de la Târgul auto în altă parte în condițiile în 33

care dvs. ați spus mai devreme că aveți licitația câștigată și atribuită, nu vi se pare că este un pic ilegal să nu mai fac... Nu. Dacă dvs. spuneți că este legal, eu mă supun.

PRIMAR, PUCHEANUIONUȚ FLORIN:

Unde e ilegalitatea?

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

Ați făcut licitație și nu m ai facem proiectul. Nu?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Nu. N-ați înțeles nimic. îmi pare rău.

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

Dar amendamentele care le-a adus dl. Viceprimar acum, nu putea să le comunice ieri? întreb doar. Am fost acolo, am fost și pe comisii cu o zi înainte. întreb doar. Toate lucrurile se întâmplă peste noapte.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Se pare că lucrăm doar pe supoziții. „Dl. Viceprimar, n-ar fi putut?...”

Noi aici ne-am adunat ca să votăm niște proiecte, niște cifre. Eu, dacă le aveam, le dădeam. Astăzi au apărut. Credeți, așa cum am răspuns și doamnei Vreme, că mi-a fost comod? Credeți că vă prezint înșiruirea de cifre? Pur și simplu sunt în sensul prioritizării acestor proiecte. Ce ar fi să avem 0 la Macului, să așteptăm până în 2019 și venea directorul de la infrastructură și spunea că nu are PUZ acolo. Nu pot demara nimic. Prin votul dvs., aș vrea să vă atrag atenția, că nu putem investi în centralele termice de cartier. Se pare că nu aveți proprietatea termenilor și a răspunderii pentru care veniți aici. Vă opuneți pur și simplu pentru orgoliu personal: „Dacă dl. Viceprimar ar fi putut ieri”... Puteați să mă întrebați dvs. Și nu era nicio problemă. Dar dacă judecați în felul acesta este greu pentru acest oraș.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Aș vrea să menționez faptul că e un proiect de hotărâre destul de important. Probabil că există varianta să fie suplimentat sau supus aprobării într-o ședință extraordinară. Având în vedere importanța lui, cred că, cu acceptul dvs., dacă sunt alte poziții, am putea să reluăm votul. Dacă este și legal.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Nu putem relua, că este ilegal. Dacă-1 amânăm pentru o ședință extraordinară unde vom discuta. Acum, cu părere de rău, cei 80.000 nu se vor mai duce pe Macului.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclaturii stradale a Municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

D1. Cordoneanu Ion a revenit în sala de ședință.

Cine este pentru?             -21 voturi

Cine este împotrivă?          - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Galați, ca partener, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie/troleibuze/autobuze electrice” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?            -20 voturi

Cine este împotrivă?          - 0 voturi

Cine se abține?               - 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere”

proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2018”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

în primul rând vreau să aduc domnului Primar aminte că odată cu votarea bugetului Partidul Național Liberal, prin reprezentanții săi aici de față, a propus amendamente care au fost și votate de către plenul Consiliului Local. Deci le reamintesc pe cele 4 amendamente: pista de atletism, Școala 25, extindere, la „Mircea Eliade” discuții privind construirea și transformarea căminului de elevi care este nefuncțional din 2015 în locuințe pentru profesori debutanți și achiziționarea terenului de sub sala de spectacole de la Liceul de Artă. Dacă poate dl. Primar, înainte de a face o discuție legată de rectificarea bugetară despre cele 4 amendamente pe care le-a făcut Partidul Național Liberal și în ce stadiu se află? Vă mulțumesc deocamdată. Intervin imediat ce primesc răspunsul de la dl. Primar.

PRIMAR, PUCHEANUIONUȚ FLORIN:

Dl. consilier, vizavi de primele două probleme ridicate de dvs. atât pista de atletism cât și Școala 25, așa cum ați spus, banii au fost prinși pentru realizarea Studiilor 35

de fezabilitate, procedura de achiziție a acestor studii de găsirea unui proiectant sunt demarate, urmează să avem pe cineva care să le poată pune în aplicare. Vom veni în fața dvs. cu indicatorii tehnico-economici pentru a-i vota și pentru a merge mai departe cu cele două proiecte pe care le-ați depus dvs.

Legat de celălalt proiect al dvs., de la „Mircea Eliade”, acolo procedura nu este începută. E una ușor mai anevoioasă la modul că trebuie luat aprobare de la Ministerul Educației privind schimbarea de destinație a spațiului respectiv din spații de cazare pentru elevii pe care îi avea la un moment dat acest liceu, în spații de locuit pentru profesori, e nevoie de un demers care va dura, dar promit că îl vom începe.

Cât despre ultimul dvs. amendament, eu vă propun, pentru că intr-adevăr o discuție în acest sens nu am avut, să realizăm o comisie formată atât din consilieri locali cât și din oameni din Aparatul de specialitate a Primarului care să demareze o discuție cu proprietarul pentru a vedea care ar fi pretențiile și cam cum am putea rezolva situația de la Liceul „Dimitrie Cuclin”.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Vizavi de cele prezentate, dacă tot o să facem o extraordinară cu privire la proiectul 35, aș vrea ca pe acel proiect dacă se poate să treceți și această comisie care va lua parte la discuțiile vizavi de achiziționarea acelui teren și dacă se poate tot în acea ședință extraordinară să trecem un proiect de hotărâre prin care să încercăm să facem acele demersuri despre care dvs. ați vorbit, pentru că, pe măsură ce timpul trece, se degradează și noi avem de pierdut, adică va trebui să investim mult mai mulți bani pentru a-1 reface.

Legat de rectificarea bugetară, acum aș avea câteva lucruri să vă spun. Ar fi și vă propun, ca și amendament pentru învățământ, pentru că din discuțiile pe care le-am avut cu Aparatul dvs. de specialitate directorul economic, d-na. Câmpeanu, mi-a explicat că acea sumă care este alocată în mare parte este pentru montarea caloriferelor și a instalației termice la școlile care au pus sistem propriu de încălzire, o sumă de 350.000 se duc spre bursele elevilor și foarte puțin rămâne pentru igienizare, ceea ce este un element foarte important, pentru că deja suntem aproape de 1 august și timpul trece, iar creșele pe care le avem în subordine, grădinițele de care trebuie să avem grijă, acolo intră copiii care au trei ani, intră copii de 6 ani la clasa pregătitoare și ies copii care au 10 ani, adică sunt anumite lucruri care ar trebuie să fie făcute. E clar e vorba de igienizare. Pentru asta cred că ar fi necesar o minimă suplimentare de un 1.000.000 de lei pentru învățământ.

Ar mai fi o întrebare pe care v-aș adresa-o legat de Clubul Sportiv Municipal, pentru că sunt un fan al sportului, și vreau să știu dacă prin bugetul care dacă o să treacă și să-1 votăm putem să alocăm deja sume cluburilor sau cum alocăm? Prin cadrul CSM-ului, pentru că înțeleg că sunt sportivi care din luna aprilie nu au primit salariile, sunt antrenori și, în general, personalul care deservește un club. Cam asta ar fi.

Nu în ultimul rând ar fi de spus și recunosc că v-am și sunat și v-am întrebat dacă mai avem de gând să acordăm elevilor care s-au calificat la faza națională a olimpiadelor școlare acea sută de lei, pentru că ei se bucură pentru fiecare bănuț pe care îl primesc pentru munca pe care au depus-o. Mulțumesc.

PRIMAR, PUCHEANUIONUT FLORIN:

z                                                             5

Legat de primul dvs. amendament, în ceea ce privește suplimentarea fondurilor strict pentru igienizarea școlilor, sunt de acord cu dvs. Accept amendamentul și evident dacă bugetul va trece, va trece cu acest amendament.

Legat de plata simbolică a premiilor, cred că tot dvs. ați amintit faptul că sunt prinși 350.000, include și partea aceasta.

CSM. Au fost alocate sume de bani tocmai pentru ca niciun club care a aderat la acest CSM să nu aibă de suferit, la fel cum sperăm ca nici celelalte cluburi nu au aderat încă, să nu sufere și să poată să-și desfășoare în continuare activitățile competiționale.

DL. GĂVĂNESCUIOAN PAUL:

Am să revin un pic la primul punct precizat de colegul meu, Onuț Atanasiu, și anume pista de atletism. Mă adresez dlui. Primar. Sunt încântat să văd că susțineți proiectul, însă documentele arată cu totul altceva. Dacă va amintiți amendamentul pe care grupul PNL l-a adus la bugetul aprobat în februarie 2018, s-au alocat vreo 30.000 de lei pentru acest proiect, tocmai pentru a face Caietul de sarcini, licitații, DALI. în documentul privind rectificarea bugetară la secțiunea „Funcționare”, la capitolul legat de proiectul legat de pista de atletism au dispărut 25.000 de lei și au rămas numai 5.000 de lei. care e secretul?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

De ajuns cât să începem procedura pentru a fi prinși cu filă bugetară pentru a demara procedura de achiziții. La următoarea rectificare, atunci când pe la sfârșitul lunii să vină și cotele defalcate de la Guvern, pentru că suntem în urmă, dacă facem un simplu calcul la sumele pe care le-am încasat de Guvern, sumele actuale față de sumele de anul trecut, până la momentul atribuirii, la sfârșitul lunii acesteia urmează ca Guvernul României să realizeze o rectificare, vor fi bani pentru a acoperi întreaga nevoie. Deci procedura e demarată.

DL. GĂVĂNESCU IOAN PAUL:

Am înțeles. Ne puteți da și un termen privind realizarea Caietului de sarcini?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Caietul de sarcini îl veți putea vedea săptămâna viitoare pe site- ul Primăriei pentru a putea fi nu consultat, ci pentru cei care vor dori să participe.

DL. GĂVĂNESCU IOAN PAUL:

A

Și încă o completare a colegului meu, Onuț Atanasiu. In ședința extraordinară din urmă cu patru săptămâni, împreună cu toți colegii consilieri, am stabilit să facem o comisie comună între comisia buget, finanțe și comisia de sport din care și eu fac parte, ceea ce s-a întâmplat în marțea următoare. Ne-am întâlnit, am stabilit niște criterii, împreună cu dl. Viceprimar, Enache, și, dacă mi-amintesc eu bine, în privința CSM-ului noi am discutat că rămâne valabil începând cu ianuarie 2019. îl bugetăm ca lumea pe bugetul general al municipiului împreună cu un plan de management. La întrebarea 37

ce facem cu restul cluburilor care nu vor adera la acest CSM, eu am înțeles de la doamna directoare că se alocă suma de 5.000.000 de lei, pentru sport, în general. Nu mi s-a explicat, dar cred că pentru CSM sau varianta veche pentru celelalte cluburi. Astăzi în documentul respectiv de care vorbeam la secțiunea „Funcționare” la capitolul 67.10 apare suma de 6.010.000 de lei ca și cheltuieli de funcționare pentru acest club, întrebarea ea e următoarea: ce facem cu restul cluburilor care nu sunt prevăzute în acest buget pentru rectificare, care au o mare nevoie de bani, practic stau la mâna noastră și nu sunt puține cluburi, sunt multe, pentru că la Comisia 4 cea de sport, în fiecare marți vin reprezentanții cluburilor și stau de vorbă cu noi, iar până săptămâna trecută noi le-am spus, conform discuțiilor pe care l-am avut împreună la comisia reunită că vor primi bani, conform bugetului pe care ni-1 înaintați și pe care l-am regăsit cu stupoare sunt doar bani pentru sport alocați Clubului CSM, nicidecum pentru restul cluburilor.

PRIMAR, PUCHEANU IONUT FLORIN:

Din păcate ați interpretat greșit sumele. Sumele pe care le citiți dvs. nu sunt pentru CSM, ci sunt alocate sportului.

DL. GĂVĂNESCUIOAN PAUL:

Vă rog să vă uitați pe documente. Scrie foarte clar CSM.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

O fi vreo scăpare, pentru CSM sunt 5.000.000 pentru celelalte sporturi care nu au aderat la CSM până în momentul de față, este alocat restul banilor. E o greșeală materială în exprimare. Din punctul acesta de vedere puteți sta liniștit, nu va suferi absolut nimeni.

Legat de întrebarea dvs. de ce nu din 2019, ci acum? Răspunsul este unul extrem de simplu. Dacă dvs. ați fi reușit să faceți absorbția cluburilor, într-un CSM la jumătatea campionatului, știți că în România competițiile încep într-un an și se termină în celălalt an, 99,99% din sporturi. La atletism nu, așa este. Nu fugi un an întreg, fugi doar de două ori în an. Dar pentru celelalte sporturi încep vara cel târziu toamna și termină primăvara, vara anului viitor.

Prin urmare, pentru a nu pune într-o situație mai puțin ingrată cluburile acestea, am urgentat procedura, suntem în legalitate. Cluburile care nu au aderat sunt foarte puține și doar cele care datoriră Regulamentului Federației din care fac parte, nu au putut intra în acest CSM, deși voința exprimată este de a veni alături de noi. La dvs. dacă au ajuns la comisie diferite cluburi sunt cele care nu au fost prinse de la începutul anului, până la jumătatea anului nu pot fi prinse, pentru că o singură dată în an dvs. faceți examinarea dosarelor depuse, sunt maxim trei cluburi care ar fi putut veni și sunt cele care activează în domeniul fotbalului. Restul dacă au venit, au venit din greșeală. Mulțumesc.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Aș vrea să-i aduc aminte dlui. Primar că, din datele pe care le am, va expira acel acord al Ministerului de Interne în ceea ce privește străpungerea prin curtea Poliției de Frontieră și nu cumva astăzi ar fi necesar să avem o linie bugetară pentru infrastructura care trece prin curtea Poliției de Frontieră.

PRIMAR, PUCHEANUIONUT FLORIN:

Demersurile merg mai departe. Intr-adevăr e un proiect mai anevoios, din păcate. Nu suntem în nicio situație alarmantă din punctul acesta de vedere. Demersurile pe care le-am făcut, vizavi de Ministerul de Interne, sunt extrem de active. Așteptăm cu nerăbdare o rezoluție și din partea dumnealor. La momentul în care vom avea toate hârtiile puse în ordine vom da ordin de începere a lucrărilor și vom prinde și filă bugetară. Să ținem niște bani blocați atâta timp când alte proiecte merg mai departe, să știți că nu am uitat proiectul, Aparatul de lucru se ocupă și de acest proiect.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Dacă mai sunt intervenții? L-aș ruga pe dl. consilier Onuț să mai prezinte o dată amendamentul.

DL. ATANASIU ONUT VALERIU:

Amendamentul face referire la suplimentarea liniei bugetare cu privire la învățământ cu 1 milion de lei.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Supun aprobării proiectul de hotărâre cu tot cu amendament.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Cine se abține?


-18 voturi

- 2 voturi (d-na. Badiu Nicoleta

d-na. Iurescu Oana Claudia)

- 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 18 voturi „pentru ”, 2 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendamentul dlui. Atanasiu Onut Valeriu.

Următoarele trei proiecte de pe ordinea de zi necesită votul dvs. Rog Comisia de numărare a voturilor să fie constituită.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Proces-verbal privind „desemnarea membrilor Consiliului Director al Fundației "Sportul Gălățean

Din 21 de voturi exprimate, dL Mirea Florin a obținut 15 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă”.

Din 21 de voturi exprimate, dl. Andronic Florin a obținut 16 voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă”.

Din 21 de voturi exprimate, dl. Hagioglu Ilie a obținut 13 voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă”, 1 vot „nul”.

Proces-verbal privind „desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al clubului sportiv "Club Sportiv Municipal Gala,ți".

Din 21 de voturi exprimate, dl. Bălan Viorel a obținut 12 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă”.

Din 21 de voturi exprimate, dl. Petrea Viorel Marian a obținut 13 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”.

Din 21 de voturi exprimate, dl. Candrea Laurențiu a obținut 12 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”, 1 vot „nul”.

Proces-verbal privind „modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 383/27.07.2017 privind numirea reprezentanților Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Transurb SA Galați și aprobarea mandatului acestora, cu modificările ulterioare".

Din 21 de voturi exprimate, dl. Toth Constantin-Silvîu a obținut 12 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”, 1 vot „nul”.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Mulțumim. Dl. Bugeag Gheorghe și dl. Atanasiu Onuț Valeriu au ieșit din sala de ședința.

9              »

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Director al Fundației "Sportul Gălățean”.

Cine este pentru?             -19 voturi

Cine este împotrivă?          - 0 voturi

Cine se abține?               - 0 voturi

Cu 19 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 40 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al clubului sportiv "Club Sportiv Municipal Galați".

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

-17 voturi

- 2 voturi (d-na. Badiu Nicoleta d-na. Iurescu Oana Claudia)

Cine se abține?

- 0 voturi

Cu 17 voturi „pentru ”, 2 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 41 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 383/27.07.2017 privind numirea reprezentanților Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Transurb SA și aprobarea mandatului acestora, cu modificările ulterioare”.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

-19 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 19 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 42 de pe ordinea de zi: interpelări, intervenții,cereri”.

DL. COSCA RADU:

Dl. Primar, stimați colegi, aș dori să vin cu o propunere vizavi de Consiliul de Administrație a Clubului Sportiv Municipal de a stabili niște criterii de performanță, iar președintele Consiliului de Administrație, în următoarea ședință, să vină cu un Plan de management și cu obiectivele pe care le propune pentru a fi îndeplinite. Vă mulțumesc.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Vă mulțumim.

»

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Este o etapă necesară, obligatorie, întrucât, așa cum citiți și în regulamentul votat de noi, întâi votăm un Consiliu de Administrație care se va ocupa, începând de mâine, să lucreze pentru elaborarea acestor criterii de performanță care vor fi prezentate într-o ședință ulterioară. Este necesar și obligatoriu. Mulțumim că ați tras un semnal de alarmă.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Vă mulțumim. Dacă mai sunt intervenții?

Trecem la punctul 43 de pe ordinea de zi: „Diverse”. Dacă nu, declar ședința închisă. Vă mulțumesc. O zi bună.

AVIZAT,

SECRETAR,

Radu Octavin KOVACS