Proces verbal din 04.04.2018

Sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Galati din data 4/04/2018

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 04 APRILIE 2018

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 3 zile înaintea ședinței, conform art. 39 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr. 1671/02.04.2018.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștința locuitorilor prin intermediul ziarului „Viața Liberă”, din 02.04.2018.

Ședința Extraordinară a Consiliului Local din data de 04.04.2018 este publică, avându-1 ca președinte de ședință pe dl Ilie Ghețu.

Ordinea de zi a Ședinței Extraordinare a Consiliului Local din 04.04.2018:

 • 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 80/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare sistem de iluminat public in municipiul Galați. Modernizare sistem de iluminat public în cartierul Țiglina I, II;

 • 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 79/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare sistem de iluminat public in municipiul Galați. Modernizare sistem de iluminat public în cartierul Mazepa”;

 • 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea cheltuielilor de funcționare în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfântul Spiridon Galați;

 • 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea cheltuielilor de funcționare în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ștefan cel Mare și Sfânt Galați;

 • 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 578/26.10.2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru achiziționarea a 8 tramvaie noi, cu modificările și completările ulterioare;

 • 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 113/22.03.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea achiziționării de mijloace de transport nepoluante (8 tramvaie noi) în Municipiul Galați;

 • 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2018;

 • 9. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 10. Diverse.

PREȘEDINTE, ILIE GHEȚU:

Bună ziua! Declarăm deschisă Ședința Extraordinară a Consiliului Local, de astăzi, 04.04.2018. îl rugăm pe dl Secretar să ne anunțe prezența și salutăm prezența dlui Prefect Dorin Otrocol.

SECRETARUL MUNICIPIULUI GALAȚI, RADU OCTAVIAN KOVACS:

Bună ziua! Ședința Extraordinară a Consiliului Local de astăzi, 04.04.2018, este legal constituită. Din numărul total de 26 consilieri locali în funcție, absentează doi consilieri: dl Gheorghe Bugeag și dl Ion Cordoneanu. Sunt prezenți 24 de consilieri locali.

PREȘEDINTE, ILIE GHEȚU:

Ordinea de zi va fi suplimentată cu încă două proiecte de hotărâre și îl invităm pe dl Primar să le nominalizeze.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Scuze de întârziere, bine v-am regăsit. Față de ordinea de zi inițială mai sunt două proiecte, le voi da citire:

 • - Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 578/26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru achiziționarea a 8 tramvaie noi, cu modificările și completările ulterioare.

 • - Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 113/22.03.2018

privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea achiziționării de mijloace de transport nepoluante (8 tramvaie noi) în Municipiul Galați.------------------

Acestea sunt cele două proiecte de hotărâre.

PREȘEDINTE, ILIE GHEȚU:

------Vă voi ruga să aprobăm introducerea pe ordinea de zi a celor două proiecte de hotărâri:

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 578/26.10,20/7 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru achiziționarea a 8 tramvaie noi, cu modificările și completările ulterioare.

Cine este pentru?

 • - 24 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Cu 24 voturi„pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” se aprobă introducerea proiectului de hotărâre pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 113/22.03.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea achiziționării de mijloace de transport nepoluante (8 tramvaie noi) în Municipiul Galați.

Cine este pentru?              - 24 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                 - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” se aprobă introducerea proiectului de hotărâre pe ordinea de zi.

Acum supunem atenției dvs aprobarea ordinii de zi în integralitatea ei:

Cine este pentru?              - 24 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                 - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” se aprobă ordinea de zi.

Trecem la votarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.

 • 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare.

Cine este pentru?              - 23 voturi

Cine este împotrivă?           -0 voturi

Cine Se abține?                  - 1 voturi (dna Daniela Simona Vreme)

Cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 1 „abținere” proiectul de hotătâre a fost adoptat.

 • 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 80/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare sistem de iluminat public in municipiul Galați. Modernizare sistem de iluminat public în cartierul Țiglina I, II.

Comentarii? Dna Vreme, vă rog.

CONSILIER, DANIELA SIMONA VREME:

Cred că s-a strecurat o eroare materială și aș dori să o corectăm în sensul în care noul deviz general anexat e întocmit tot cu data de 13.12.2017 și aici, și la următorul proiect de hotărâre.

PREȘEDINTE, ILIE GHEȚU:

Dle Primar?

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Mulțumim pentru atenționare! Cu siguranță vom remedia problema pe care ați prezentat-o.

PREȘEDINTE, ILIE GHEȚU:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

 • - 24 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


Cine se abține?

Cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotătâre a fost adoptat.

 • 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 79/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare sistem de iluminat public in municipiul Galați. Modernizare sistem de iluminat public în cartierul Mazepa”.

Cine-este-pentru?------^24 voturi-------

Cine este împotrivă?            - 0 voturi

Cine se abține?                 - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotătâre a fost adoptat.

 • 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea cheltuielilor de funcționare în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfântul Spiridon Galați.

Cine este pentru?              - 24 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                 - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotătâre a fost adoptat.

 • 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea cheltuielilor de funcționare în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ștefan cel Mare și Sfânt Galați.

Cine este pentru?              - 24 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                 - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotătâre a fost adoptat.

 • 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 578/26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru achiziționarea a 8 tramvaie noi, cu modificările și completările ulterioare.

Comentarii? Dna Vreme, vă rog!

CONSILIER, DANIELA SIMONA VREME:

La art. 2 din proiectul de hotărâre, nu știu dacă l-ați citit, dar sună ciudat pentru că avem cuvântul „modificarea” repetându-se de mai multe ori și nu se înțelege despre ce este vorba. Eu înțeleg care este ideea, modificăm ce am modificat anterior, dar haideți să spunem „privind modificarea modificării HCL nrc578t----------

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Se acceptă.

CONSILIER, DANIELA SIMONA VREME:

Și încă o întrebare: inițial am aprobat achiziționarea a 8 tramvaie, presupun că între timp am primit ceva documente de la Minister în care s-a menționat faptul că mai sunt fonduri. Nu am văzut în proiectul de hotărâre a fi invocat acest lucru sau adresa de la Minister. Ne întemeiem proiectul pe aceleași acte normative anterioare. Ar fi fost bine să fie menționat.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Deci, ceea ce ați spus dvs nu poate fi invocat. Pur și simplu achiziția sau viitoarea achiziție se bazează pe strategie, Studiul de oportunitate. Discuțiile pe care le-am avut cu cei de la ADR care ne-au spus că există fonduri și că ne putem dubla numărul de tramvaie pe care ni-1 dorim și nu aveam cum să invocăm o astfel de reglementare. Pentru că, în momentul de față, discuțiile sunt la nivel teoretic, ne putem duce pe POR până la 200%. Nu a apărut încă actul, noi am făcut toate aceste modificări înainte.

Achiziția va fi un contract cadru cu contracte subsecvente. Noi vom face licitație pe 18, în funcție de ce ni se va aloca vom putea să aducem până la 8, 16 sau 18 tramvaie. Asta a fost logica.

PREȘEDINTE, ILIE GHEȚU:

 • - 24 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotătâre a fost adoptat

 • 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 113/22.03.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea achiziționării de mijloace de transport nepoluante (8 tramvaie noi) în Municipiul Galați.

Cine este pentru?

- 24 voturi


 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” proiectul de hotătâre a fost adoptat.

 • 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2018.

Comentarii? Dna Vreme, vă rog!

CONSILIER, DANIELA SIMONA VREME:

Ținând cont că toate acestea au loc în cadrul unei ședințe extraordinare și ieri nu am reușit să mă întâlnesc cu dna Câmpeanu, întrebarea ar fi: diminuăm fondul de rezervă în condițiile în care nici bine nu am aprobat bugetul general de venituri și cheltuieli și intrăm deja în fondul de rezervă?

Ar putea să ne explice cineva ceva despre acest lucru?

ȘEF SERVICIU FINANCIAR, LAVINIA BUDĂU:

Deoarece au apărut aceste proiecte de investiții de urgență care necesită aprobarea și legea nu ne permite să facem virare de credite până în trimestrul III, suntem nevoiți să utilizăm fondul de rezervă. Este vorba despre achiziționarea unei cote părți din imobilul din Domnească 24 care este necesar în vederea atragerii de fonduri europene. Dorim să modernizăm acest imobil pentru realizarea incubatorului de afaceri pe această linie de finanțare. Mai avem un raport de evaluare care ne arată valoarea pe care am prins-o în rectificarea bugetară despre care vorbim. Este vorba despre 65.000 lei.

Al doilea proiect este punerea în executare a unei sentințe civile. Persoana care a fost expropriată pe strada Traian ne-a acționat în judecată, a câștigat o valoarea mai mare decât s-a prevăzut inițial de evaluatorul plătit de Municipiul Galați. Executorul a și trecut la executarea tuturor conturilor Primăriei Municipiului Galați și, în acest moment, suntem nevoiți să prindem de urgență această sumă pentru a putea fi achitată această reevaluare a imobilului________

PREȘEDINTE, ILIE GHEȚU:

Mulțumim! Dle Atanasiu, vă rog!

CONSILIER, ONUȚ VALERIU ATANASIU:

Mulțumesc, dle Președinte! Ar fi câteva întrebări legate de ultimul aspect pe care l-a prezentat dna. Cine a reprezentat Primăria în acest proces? Dacă au fost juriștii Primăriei sau a fost un cabinet de avocatură? Ar putea departamentul juridic să ne prezinte cum am ajuns... dacă evaluarea inițială a fost greșită, înseamnă că acest evaluator pe care l-am folosit, nu ar trebui să îl mai folosim la Primărie pentru evaluare atunci când vindem terenuri de la Primărie către terți. Câți dintre proprietarii care au avut acolo teren sau clădiri sunt în aceeași situație și ne-au dat în judecată? Care sunt sumele pe care le cer aceștia în procesele pe care le-au deschis, dacă le-au deschis?

Cam astea sunt întrebările.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Să știți că nu face diferență dacă ne-a reprezentat avocatul sau au fost colegii noștri din Primărie. Un evaluator face pur și simplu o evaluare. Suverană ca și sumă este cea stabilită de instanța de judecată.

A

In urma evaluării, a venit un expert și a spus că face doi lei, expropriatului nu i-a convenit prețul pe care l-a obținut și s-a dus în judecată. Este dreptul dlui de a contesta suma acordată, iar instanța de judecată stabilește o sumă ce trebuie plătită ca despăgubire, care rămâne certă, exigibilă și executată. Cât despre toți ceilalți, credeți că este vreunul mulțumit că i-a fost dărâmată casa și că a primit 10 lei?

Când vinzi un produs faci 1000, dacă îl cumperi faci 1 leu. E normal atunci când ți se ia casa, să ai pretenția că a ta casă valora mult peste ce ți-a dat Primăria.

Vom afla câți dintre proprietarii de acolo s-au dus în instanță pentru a-și cere drepturile și vom vedea ce spune instanța. Nu ține de nimeni decât de instanță.

CONSILIER, ONUȚ VALERIU ATANASIU:

Eu doar am spus, dacă ați fost atent la întrebare, că ,să nu mai folosim același expert când vindem.

PREȘEDINTE, ILIE GHEȚU:

Mai sunt alte comentarii?

ȘEF SERVICIU JURIDIC ȘI LEGALITATE, NICOLAE COSTACHE:

In dosarele cu exproprierea ne-a reprezentat casa de avocatură Daghie și Asociații. Avem un contract în baza căruia ne-a reprezentat la toate expropierile din strada Traian. Contestate în instanță au fost 5, inițial, apoi la una s-a renunțat și mai sunt 4. Raportul de evaluare a fost făcut de o persoană fizică autorizată sau de o societate, urmare procedurii de expropriere.

In cadrul instanței, instanța a desemnat un evaluator și acesta a stabilit noua valoare a despăgubirilor. Este atributul exclusiv al instanței.

PREȘEDINTE, ILIE GHEȚU:

Vă mulțumim! Vă rog, dle Găvănescu loan Paul!

CONSILIER, GĂVĂNESCU IO AN PAUL:

Evaluarea inițială a fost în jur de vreo 256.000 lei, iar acum avem despăgubiri de 1.350.000 lei. Deci e de 5-6 ori mai mult. Unde s-a greșit? Că nu înțeleg.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Vă dăm adresa dlui judecător care a dispus în acest sens, certați-vă cu dlui sau cu evaluatorul. Ce întrebare e asta?

CONSILIER, GĂVĂNESCU IO AN PAUL;

E o diferență de 5-6 ori, undeva e o greșeală.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Dle consilier, dar dacă am fi plătit suma asta la început și era mai puțin, cum era, dle consilier?

CONSILIER, GĂVĂNESCU IO AN PAUL:

Cred că nu înțelegeți esența. Totuși e vorba de 1.350.000 lei.

PRIMARJONUȚ-ELORINPUCHEANU:--

Da, dle! Așa a stabilit instanța, nu am stabilit noi.

CONSILIER, DANIELA SIMONA VREME:

Fondul de rezervă se diminuează cu 1.650.000 lei, iar suma aferentă alocării celor două obiective de investiții despre care ne-a vorbit dna de la Departamentul financiar totalizează 1.415.000 lei. Ce alte obiecte de investiții până la concurența sumei de 570.000 lei care a rămas din fondul de rezervă mai adoptăm?

ȘEF SERVICIU FINANCIAR, LAVINIA BUDĂU:

După cum se poate observa în raportul de specialitate, într-adevăr, mai avem la Capitolul 68. Asistență socială, suma de 400.000 lei. Conform Legii nr. 448, noi primim cotă defalcată din TVA pentru susținerea drepturilor persoanelor cu handicap. Tot în această lege se prevede că bugetele locale pot veni în completare cu un procent de 10% la această finanțare. Deoarece, până acum, Direcția de Finanțe ne-a alocat suma integrală, am încercat și anul acesta să obținem această finanțare integrală de la bugetul de stat. După ce am dus bugetul la finanțe, am primit adresă de la Direcția Generală a Finanțelor Publice, prin care am fost somați să prevedem și 10% din bugetul local pentru protecția persoanelor cu handicap. Având în vedere că e creștere de venituri, la momentul acesta nu putem să facem o analiză, doar după ce se închide trimestrul I. Așa că am propus tot utilizarea sumei minime pentru trimestrul I alocată protecției sociale. Suma aceasta reprezintă doar 10% alocați din bugetul local pentru trimestrul I.

CONSILIER, DANIELA SIMONA VREME:

Au mai rămas 170.000 din fondul de rezervă. Din 1985 scădem 1.415.000, scădem 400.000 și mai rămâne o diferență.

ȘEF SERVICIU FINANCIAR, LAVINIA BUDĂU:

Utilizarea fondului de rezervă este de 1.815.000 lei. Suma aceasta o retragem de la Capitolul 54, utilizăm 1.415.000 la investiții.

CONSILIER, DANIELASIMONAVREME:--------------

Verific raportul de specialitate să vedem dacă vorbim despre aceleași sume. Deci ar trebui modificat raportul de specialitate. Este o eroare.

^ȘEFISERVICIUFINANCIAR.rLAVINFA BUDĂU:--

Vom verifica. 1.815.000 lei se retrag din fondul de rezervă.

PREȘEDINTE, ILIE GHEȚU:

Dl Atanasiu, vă rog!

CONSILIER, ONUȚ VALERIU ATANASIU:

Avem prevăzute în buget sume rezonabile în ceea ce îi privește pe cei 4 care au rămas în continuare în proces cu Primăria?

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

A. t

Dacă eram Mama Omida era o întrebare care cred că s-ar fi pretat. îmi pare rău, dar nu am cum să ghicesc deciziile unei instanțe de judecată.

CONSILIER, ONUȚ VALERIU ATANASIU:

Nu e vorba de Mama Omida, dle Primar. E vorba doar de niște calcule. O estimare a terenului și a primului act judecătoresc care se iau drept de bună practică în următoarele acte judecătorești.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Din punct de vedere juridic, dle profesor, să știți că jurisprudența sau, cel puțin, sistemul legal românesc care este de origine franțuzească, jurisprudența nu devine lege. Jurisprudența este pur și simplu jurisprudență și nimic mai mult. Prin urmare, pe aceeași speță poți să ai două, trei, patru, chiar cinci tipuri de hotărâri total diferite.

PREȘEDINTE, ILIE GHEȚU:

Mai sunt alte comentarii pe acest proiect? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              - 23 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine Se abține?                  - 1 voturi (dna Daniela Simona Vreme)

Cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 1 „abținere” proiectul de hotătâre a fost adoptat.

Diverse? Dl Primar, vă rog!

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Vreau doar să vă urez Paște fericit, sărbători liniștite, să aveți parte de tot ce e mai frumos în perioada asta! Și pentru că e o perioadă în care am început bine, dar am încheiat mai puțin bine, cu voia sau fără voia dvs, sunt sigur că am mai greșit și sper să ne putem ierta reciproc și să tragem în continuare pentru binele acestei comunități. Eu vă mulțumesc din tot sufletul. Sărbători frumoase!

PREȘEDINTE, ILIE GHEȚU:

Și noi vă mulțumim! O zi plăcută!

SECRETARUL MUNICIPIULUI GALAȚI,