Hotărârea nr. 657/2018

Modificarea HCL nr. 292/31.05.2017 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 100.000.000 lei, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 657 din 06.12.2018

privind modificarea HCL nr. 292 din 31.05.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 707/03.12.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 06.12.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 96162/03.12.2018 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 292 din 31.05.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 350 din 27.07.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 580 din 26.10.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 67 din 15.02.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 488 din 30.08.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 539 din 27.09.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 638 din 23.11.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei;

Având în vedere dispozițiile art. 20, alin. (1), lit. “f”, lit. “g”, din Legea nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “b”, alin. (4), lit. “b”, din Legea administrației publice locale nr. 215 din 2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. “b” din Legea administrației publice locale nr. 215 din 2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Anexa la HCL nr. 292 din 31.05.2017privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL nr.657 / 06.12.2018

Lista obiectivelor de investiții ce vor putea fi finanțate în condițiile accesării unui împrumut

RON

Nr. Crt.

Denumire obiectiv de investiții

HCL

Valoare investiție

HCL nr. 638/

23.ll.20i8

INFLUENȚE

Valoare împrumut propunere

i

Centrale termice unități de învățământ

HCL 280/

31.05.2017

20.478.552,00

12.699.000,00

0,00

12.699.000,00

2

Contruire parcare supraetajată zona

Mazepa I, aferentă bl. R5

HCL 94/

09.03.2017

12.155.519,00

8.800.000,00

-1.321.000,00

7.479.000,00

3

Resistematizare str. Brăilei între b-dul Dunărea și intrarea în municipiul Galați (fost DN2B Tirighina)

HCL 333/

28.07.2011

HCL 92/ 09.03.2017

37.267.730,00

13.500.000,00

0,00

13.500.000,00

4

Amenajare parcare și parc Tiglina II, aferent bl. E6

HCL 103/

20.10.2016

4.285.184,00

2.205.000,00

0,00

2.205.000,00

5

Reabilitare infrastructură transport inclusiv viaducte axa Est-Vest, intrări în Galați

HCL 38/

02.02.2016

145.101.299,00

H.430.000,00

0,00

11.430.000,00

6

Amenajare zona centrală între str. Navelor limita bl. P și Potcoava de Aur

HCL 291/

31.05.2017

14.498.485,00

13.338.650,00

0,00

13-338.650,00

7

Modernizare Parc Eminescu

HCL 418/

27.10.2015

5.742.741,00

3.671.422,00

0,00

3.671.422,00

8

Amenajare târg auto str. Macului

HCL 278/

31.05.2017

6.743.94LOO

80.000,00

0,00

80.000,00

9

Achiziție autobuze

HCL 270/

31.05.2017

41.719.050,00

900.842,61

0,00

900.842,61

10

Amenajare scuar bd. Galați - str. Oțelurilor

HCL 677/ 22.12.2009

HCL 258/ 25.06.2015

11.703.836,00

3.900.350,00

0,00

3-900.350,00

n

Construire locuințe sociale Micro 17

HCL 415/

19.09.2013

58.621,260,00

4.528.000,00

0,00

4.528.000,00

12

Alimentare cu energie electrică locuințe sociale Micro 17

HCL 45/

13.02.2015

6.657.432,28

1-930.635,39

0,00

1-930.635,39

13

Remediere accident de teren - bulevardul Marii Uniri, zona Elice-Faleza Superioară-Faleza Inferioară

HCL 214/

27.04.2017

3.985.080,00

1.899.500,00

0,00

1.899.500,00

14

Sistematizare zona Colegiului Național Mihail Kogălniceanu

HCL 93/

09.03.2017

7.025.970,00

5.220.000,00

0,00

5.220.000,00

15

Modernizare Aleea Păcii (str. Moruzzi nr.

74-82)

HCL 231/

15.12.2016

265.532,00

136.600,00

0,00

136.600,00

16

Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 3 b-dul Dunărea nr. 60, Galați

HCL 633/

27.11.2017

2.915.211,47

1.314.270,00

250.000,00

1.564.270,00

17

Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 22 din municipiul Galați

HCL 634/

27.ll.20i7

2.767.614,24

1.000.000,00

500.000,00

1.500.000,00

18

Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe G8, str. Brăilei nr. 258 bis, Micro 18

HCL 149/

20.10.2016

1.180.099,93

646.000,00

0,00

646.000,00

19

Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe Gi, str. Brăilei nr. 250, Micro 18

HCL 150/ 20.10.2016

HCL 522/ 25.09.2017

HCL 604/ 26.10.2017

1.122.556,14

592.000,00

0,00

592.000,00

20

Reabilitare zonă istorică, municipiul Galați - Reabilitare imobil str. Domnească nr. 58

HCL 694/

13.12.2017

9.597-016,49

147.730,00

0,00

147.730,00

21

Modernizare str. Siderurgiștilor și str. 1 Decembrie 1918

HCL 215/ 27.07.2017

HCL 68/

15.02.2018

104.319.926,18

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

22

Modernizare str. Pictor Isser

HCL 14/

31.01.2008

5.827.860,00

0,00

0,00

0,00

23

Modernizare străzi Valea Orașului

HCL 421/

12.12.2002

21.563.135,37

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

24

Refacere sistem rutier și regenerare urbană interior cartier Țiglina I

HCL 70/

15.02.2018

21.303.435,17

400.000,00

0,00

400.000,00

25

Refacere sistem rutier și regenerare urbană interior cartier Mazepa II

HCL 81/

15.02.2018

12.153.860,02

400.000,00

0,00

400.000,00

26

Refacere sistem rutier și regenerare urbană interior cartier Mazepa I

HCL 103/

22.03.2018

14.251.348,21

300.000,00

0,00

300.000,00

27*

Achiziție și montaj instalații de producere a energiei termice în municipiul Galați

HCL 319/

30.05.2018

3.854.640,71

3.800.000,00

0,00

3.800.000,00

28

Sisteme de încălzire pentru unele imobile aparținând Municipiului Galați

HCL 356/

21.06.2018

1.638.940,00

880.000,00

0,00

880.000,00

29

Centrală termică la Liceul Teoretic Sfânta Maria

HCL 362/

21.06.2018

956.165,00

300.000,00

87.000,00

387.000,00

30 ,

Reabilitare rețea electrică de transport public cu troleibuze

HCL 23/

28.07.2016

21.262.920,00

2.900.000,00

0,00

2.900.000,00

Anexa la HCL nr.______/___________

Lista obiectivelor de investiții ce vor putea fi finanțate în condițiile accesării unui împrumut

RON

Nr. Crt.

Denumire obiectiv de investiții

HCL

Valoare investiție

HCL nr. 638/

23.11.2018

INFLUENȚE

Valoare împrumut propunere

Eficientizarea transportului public local

HCL 6/

30.01.2014

HCL 187/ 31.05.2016

42.541.880,42

290.000,00

0,00

290.000,00

32

Resistematizare rigola Cimitir Ștefan cel Mare

HCL 320/

28.08.2014

1.348.699,00

290.000,00

0,00

290.000,00

33

Modernizare str. Cerealelor și str. Dr. Camabel între str. Basarabiei și str. V. Alecsandri

HCL 389/ 23.10.2014

HCL 469/ 25.09.2017

HCL 593/ 26.10.2017

HCL 146/ 22.03.2018

7.392.232,95

0,00

484.000,00

484.000,00

TOTAL

652.249.152,58

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

* 699.882 euro * 4,6282 lei/euro (curs BNR 25.07.2018) la care se adaugă TVA 19% ** 7.684.920 euro * 4,6519 lei/euro (curs BNR 20.09.2018) la care se adaugă TVA 19% CREDIT100.000.000,00 RON

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,