Hotărârea nr. 524/2018

Modificarea H.C.L. nr. 749/19.12.2017 privind aprobarea Planului actiunilor socio-culturale, sportive si civice pentru anul 2018, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 524 din 27.09.2018

pentru modificarea H.C.L. nr. 749/19.12.2017 privind aprobarea Planului acțiunilor socio - culturale, sportive și civice pentru anul 2018, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 552/18.09.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.09.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 76244/18.09.2018 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 76246/18.09.2018, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând adresa Asociației Cultural - Educative „Pianissimo” Galați, înregistrată la Registratură Generală a Municipiului Galați sub nr. 78259/09.08.2018;

Văzând adresa Fundației Comunitare Galați, Asociației ES-SPHERE, Asociației „Semper Musica”, Asociației „Și noi suntem copiii voștri” și Ligii Studenților din Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, înregistrată la Registratură Generală a Municipiului Galați sub nr. 86409/07.09.2018;

Văzând adresa Asociației Artis și a Agenției Naționale de Presa AGERPRES înregistrată la Registratură Generală a Municipiului Galați sub nr. 83409/30.08.2018

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. “d”, alin. (6), lit. "a" pct. 1, 3, 4, 5, 6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată , cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Anexa la H.C.L. nr. 749/19.12.2017 privind aprobarea Planului acțiunilor socio - culturale, sportive și civice pentru anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea cuprinsul din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Art. 2 din H.C.L. nr. 749/19.12.2017 privind aprobarea Planului acțiunilor socio - culturale, sportive și civice pentru anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu un nou alineat care va avea următorul conținut:

„În cazul acțiunilor prevăzute în anexă, la care Municipiul Galați este organizator sau partener, cheltuielile privind utilizarea domeniului public al municipiului Galați, precum și contravaloarea utilităților, a serviciilor medicale de urgență și a scenotehnicii vor fi suportate de la bugetul local, după caz.”

Art. III - Primarul Municipiul Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. IV - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Octavian Kovacs

Anexa la HCL nr. 524/27.09.2018

Planul acțiunilor socio - culturale, sportive și civice pentru anul 2018

Nr. crt.

Data planificată a desfășurării activității

Denumire proiect

Organizator/Partener

IANUARIE

6 ianuarie

Boboteaza

Arhiepiscopia Dunării de Jos, Primăria Municipiului Galați, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”

7 - 9 ianuarie

„Apărătorii orașului Galați”

Primăria Municipiului Galați, Instituția Prefectului - Județul Galați, Consiliul Județului Galați

15 ianuarie

Ziua Culturii Naționale / Omagierea poetului Mihai Eminescu

Biblioteca ”V. A. Urechia”, Primăria Municipiului Galați

15 ianuarie

Concert - spectacol Mihai Eminescu

Primăria Municipiului Galați, Teatrul Muzical ”Nae Leonard”

24 ianuarie

Ziua Unirii Principatelor Române - Mica Unire

Instituția Prefectului județul Galați,

Primăria Municipiului Galați, Consiliul

Județean Galați

ianuarie

Gala Culturii și Patrimoniului Gălățean

Direcția Județeană pentru Cultură Galați, Primăria municipiului Galați

FEB

RUARIE

14 februarie

Valentine 's Day

Primăria Municipiului Galați, Fundația „Andreiana Juventus”, Fundația Sportul Gălățean

24 februarie

Sărbătoarea de Dragobete

Primăria Municipiului Galați, Fundația „Andreiana Juventus”, Fundația Sportul

Gălățean

MA

RTIE

8 martie

Ziua Internațională a Femeii

Primăria Municipiului Galați

18 martie

Seară de muzică și dans irlandez

Direcția Județeană pentru Cultură Galați, Primăria Municipiului Galați

20 martie

Ziua Francofoniei

Primăria Municipiului Galați, Fundația „Andreiana Juventus”

25 martie

Ziua Poliției Române

Primăria Municipiului Galați

27 martie

Expoziție „Unirea Basarabiei cu România”

Muzeul de Istorie „Paul Păltânea” Galați, Primăria municipiului Galați

martie

Unirea Basarabiei cu România

Primăria Municipiului Galați, Teatrul

Muzical „Nae Leonard”, Teatrul Dramatic „Fani Tardini”

martie

Spectacol dedicat Zilei Internaționale a Femeii

Teatrul Muzical ”Nae Leonard”, Primăria Municipiului Galați

martie

Târgul mărțișorului

Primăria Municipiului Galați

martie

Festivalul primăverii

Primăria Municipiului Galați

APRILIE

1 aprilie

Ziua Inspectoratului de Jandarmi Județean „Dunărea de Jos”

Inspectoratului de Jandarmi Județean „Dunărea de Jos” Galați, Primăria Municipiului Galați

1 aprilie

Festivalul Scrumbiei Dunărene

Primăria municipiului Galați

6 aprilie

Ziua Internațională a Sportului

Primăria municipiului Galați, Fundația Sportul Gălățean

7 aprilie

Ziua Mondială a Sănătății

Primăria Municipiului Galați

8 aprilie

Sărbătoarea de Paște

Primăria municipiului Galați, Arhiepiscopia Dunării de Jos

18 aprilie

Ziua Internațională a Monumentelor și a Siturilor

Primăria Municipiului Galați

20 - 22 aprilie

Campionatul Național de Karate Tradițional pentru copii și Cupa Regelui

Karate Club Galați, Primăria Municipiului Galați, Fundația Sportul Gălățean

23 aprilie

Ziua Internațională a Cărții

Primăria municipiului Galați, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galați

aprilie

Programul de activități social-filantropice derulat în preajma Sărbătorilor de Paște

Primăria municipiului Galați

aprilie

Sărbătorile primăverii, ediția a Vl-a

Muzeul de Istorie „Paul Păltânea”, Primăria municipiului Galați

aprilie

Festival de dans „Feeria Dansului”

Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Primăria municipiului Galați

aprilie

Program RO ETHNOS - Întâlnire cu meșterii de Florii

Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Primăria municipiului Galați

aprilie

Concert de Paște

Teatrul Muzical ”Nae Leonard”, Primăria Municipiului Galați

aprilie

Concurs interjudețean „Paradigmele Postmodernității”

Inspectoratul Școlar Județean Galați, Primăria Municipiului Galați

aprilie

Campanie de promovare a produselor din carne de oaie

Direcția Agricolă Județeană Galați, Primăria Municipiului Galați

MAI

r

1 mai

Ziua Internațională a Muncii

Primăria municipiului Galați

9 mai

Ziua Europei

Consiliul Județului Galați, Instituția Prefectului - Județul Galați, Primăria Municipiului Galațiului

18 mai

Ziua muzeelor

Muzeul de Artă Vizuală Galați, Primăria Municipiului Galați

19 mai

Noaptea muzeelor

Direcția Județeană pentru Cultură, Primăria Municipiului Galați, Muzeul de Artă Vizuală Galați, Muzeul de Istorie „Paul Păltânea”, Centrul Cultural Dunărea de Jos

19 - 20 mai

Simpozion științific „Întâlnirile de la Mânjina. Precursorii Marii Uniri de la Alba -Iulia”

Muzeul de Istorie „Paul Păltânea”, Primăria municipiului Galați

mai

Centenarul Marii Uniri

Direcția Județeană pentru Cultură, Primăria Municipiului Galați

mai

Înălțarea Domnului / Ziua Eroilor

Instituția Prefectului - Județul Galați, Arhiepiscopia Dunării de Jos, Primăria Municipiului Galați, Consiuliul Județului Galați

mai

Sărbătoarea de Rusalii

Arhiepiscopia Dunării de Jos, Primăria Municipiului Galați

mai

„Cupa Danubius”

Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting Club”, Primăria Municipiului Galați

mai

Festivalul județean de dans pentru copii ”Dunăre albastră”

Inspectoratul Școlar Județean Galați, Primăria Municipiului Galați

mai

Festivalul Formei și Culorii

Inspectoratul Școlar Județean Galați, Primăria Municipiului Galați

mai

Festivalul județean de teatru pentru copii ”Artiștii Dunării”

Inspectoratul Școlar Județean Galați, Primăria Municipiului Galați

mai

Concursul Național de Arte Plastice „Camil Ressu”

Inspectoratul Școlar Județean Galați, Primăria Municipiului Galați

mai

Proiect educațional județean ”Sportivi în țara piticilor”

Inspectoratul Școlar Județean Galați, Primăria Municipiului Galați

mai

Concurs de interpretare muzicală Miniatura romantică”

Inspectoratul Școlar Județean Galați, Primăria Municipiului Galați

mai

Semimaraton 2017

Fundația Comunitară Galați, Primăria Municipiului Galați

IUNIE

1 iunie

Ziua Internațională a Copilului / Festivalul familiei

Primăria municipiului Galați

1 iunie

Zilele Cărții pentru Copii / Carnavalul Cărții pentru Copii

Biblioteca ”V. A. Urechia”, Primăria Municipiului Galați

8 - io iunie

Expoziție „Flori la malul Dunării”

Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță”

5 iunie

Ziua Învățătorului

Primăria Municipiului Galați

15 iunie

Să ne-amintim de Eminescu - Comemorarea Poetului Național Mihai Eminescu

Biblioteca ”V. A. Urechia”, Primăria Municipiului Galați

15 -16 iunie

Festivalul Național de Muzică Ușoară pentru Copii și Adolescenți „Voces Fest”

Asociația Cultural - Artistică „Voces” Galați, Primăria Municipiului Galați

23 iunie

Ziua funcționarului public

Primăria Municipiului Galați

26 iunie

Ziua Drapelului Național

Instituția Prefectului - județul Galați, Primăria Municipiului Galați

29 iunie

Ziua Dunării / Concerte, festivaluri și evenimente sportive

Primăria municipiului Galați, Teatrul Muzical ”Nae Leonard”, Centrul Cultural ”Dunărea de Jos”, Teatrul Dramatic ”Fani Tardini”

1 - 30 iunie

Festival concurs „ContrastART”

Asociația ,,Parelmet” Galați, Primăria Municipiului Galați, Fundația Andreiana Juventus

iunie

Program ”Pământ și suflet” - Târgul Meșterilor Populari, ediția de vară

Centrul Cultural ”Dunărea de Jos”, Primăria Municipiului Galați

IULIE

29 iulie

Ziua Imnului Național

Instituția Prefectului - județul Galați, Primăria Municipiului Galați

iulie

Festival de film Modern Movie”

Centrul Cultural ”Dunărea de Jos”, Primăria Municipiului Galați

AUGUST

10 -12 august

„Cupa Dunării” - memorial Nicolae Rainea

Club Sportiv „United” Galați, Primăria Municipiului Galați

15 august

Ziua Marinei Române / Ziua gălățenilor de pretutindeni

Primăria municipiului Galați

15 august

"Hai să vâslim de Ziua Marinei" - Descoperă Rowmania

Primăria municipiului Galați

15 august

Festivalul "Fir întins"

Primăria municipiului Galați

23 august

Manifestare cultural - artistică

Primăria municipiului Galați

31 august

Ziua Limbii Române

Primăria municipiului Galați

august

Festivalul Internațional de Fanfare “Iosif Ivanovici”, ediția a XIII a                                                   ’

Centrul Cultural ”Dunărea de Jos”, Primăria Municipiului Galați

august

Festival Internațional de Folclor “Doina Covurluiului”, ediția a XII a                                                  ’

Centrul Cultural ”Dunărea de Jos”, Primăria Municipiului Galați

august

Festival de Sport și Cultură Urbană Street Galfest

Club Sportiv „Phoenix”, Primăria Municipiului Galați

august

Ziua Navalistului

Primăria municipiului Galați, Damen Shipyards Galați

SEPTEMBRIE

1 - 9 septembrie

Campionatul Mondial de Navomodele clasa „C”

Federația Română de Modelism, Primăria Municipiului Galați

25 - 30 septembrie

Turneul Mondial de Box „Centura de Aur - Nicolae Linca”

Federația Română de Box, Primăria Municipiului Galați, Fundația Sportul Gălățean

26 - 28 septembrie

Expoziție „Regina toamnei, crizantema”

Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță”, Primăria municipiului Galați

septembrie

Săptămâna Europeană a Sportului

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Galați, Primăria Municipiului Galați, Fundația Sportul Gălățean

septembrie

Zilele Europene ale Patrimoniului

Primăria Municipiului Galați, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”

OCTOMBRIE

1 octombrie

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

Primăria municipiului Galați

5 octombrie

Ziua Educației

Primăria municipiului Galați

6 octombrie

ONGFest

Fundația Comunitară Galați, Asociația ES-SPHERE, Asociația „Semper Musica”, Asociația „Și noi suntem copiii voștri” și Liga Studenților din Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Primăria Municipiului Galați

6 - 7 octombrie

Noaptea în Bibliotecă la Galați

Biblioteca V. A. Urechia, Primăria Municipiului Galați

20 octombrie

Galatz Fest Dance

Asociatia Cultural - Educativa Pianissimo, Primăria Municipiului Galați

25 octombrie

Ziua Armatei Române

Instituția Prefectului - Județul Galați, Primăria Municipiului Galați

octombrie

Ziua Națională a produselor agroalimentare românești/ Târg de toamnă

Direcția pentru Agricultură Galați, Primăria municipiului Galați

NOIEMBRIE

5 -11 noiembrie

Zilele Bibliotecii„V. A. Urechia”

Biblioteca V. A. Urechia, Primăria

Municipiului Galați

10 noiembrie

Expoziție „Unirea Bucovinei cu România”

Muzeul de Istorie „Paul Păltânea”, Primăria Municipiului Galați

11 noiembrie

Memorialul Armistițiului din 1918 (Sfârșitul Primului Război Mondial)

Fundația IKON, Instituția Prefectului -Județul Galați, Primăria Municipiului Galați

11 noiembrie

Ziua Veteranilor

Garnizoana Galați, Primăria Municipiului Galați

28 - 30 noiembrie

Serbările Galațiului Sf. Apostol Andrei

Primăria municipiului Galați;

Arhiepiscopia Dunării de Jos; Teatrul Muzical „Nae Leonard”, Fundația „Andreiana Juventus”

noiembrie

Centenarul Filmului Românesc

Asociația „Artis”, Primăria Municipiului Galați

DECEMBRIE

1 decembrie

Ziua Națională a României - Centenarul Marii Uniri / Spectacole și evenimente omagiale

Instituția Prefectului - Județul Galați; Garnizoana Galați, Primăria Municipiului Galați, Teatrul Muzical ”Nae Leonard” Galați, Fundația „Andreiana Juventus”

1 - 2 decembrie

Simpozion științific „Marea Unire de la 1 Decembrie 1918”

Muzeul de Istorie „Paul Păltânea” Galați, Primăria municipiului Galați

3 decembrie

Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități

Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting Club”, Primăria Municipiului Galați

6 - 31 decembrie

Sărbătorile de iarnă - Spectacol de Moș Nicolae - Concerte de colinde

Primăria Municipiului Galați, Teatrul Muzical ”Nae Leonard”

14 - 30 decembrie

Expoziție „Vis de iarnă”

Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță”, Primăria municipiului Galați

18 decembrie

Ziua Minorităților Naționale

Consiliul Județului Galați, Primăria Municipiului Național

22 decembrie

Comemorarea eroilor Revoluției Române din Decembrie 1989

Instituția Prefectului - județul Galați, Garnizoana Galați, Primăria Municipiului Galați

decembrie

Festival de datini și obiceiuri populare de sărbători „Sfânta noapte de Crăciun”

Muzeul de Istorie „Paul Păltânea” Galați, Primăria Municipiului Galați

decembrie

Festivalul de Datini și Obiceiuri de Anul Nou ”Tudor Pamfile”

Centrul Cultural "Dunărea de Jos” Galați, Primăria Municipiului Galați

decembrie

Acțiuni filantropice desfășurate în preajma sărbătorii de Crăciun

Primăria municipiului Galați

decembrie

Bal vienez

Teatrul Muzical ”Nae Leonard” Galați, Primăria municipiului Galați

decembrie

Balul Galațiului

Primăria Municipiului Galați, Fundația „Andreiana Juventus”

decembrie

Poveste de iarnă / Târg de Crăciun

Primăria municipiului Galați, Fundația „Andreiana Juventus”

decembrie

Tradiții la români

Biblioteca V.A.Urechia, Primăria Municipiului Galați

decembrie

Revelion

Primăria municipiului Galați, Teatrul

Muzical „Nae Leonard”

decembrie

Revelionul Pensionarilor

Primăria municipiului Galați, Teatrul Muzical „Nae Leonard”, Fundația Andreiana Juventus, Fundația Sportul Gălățean

Pe parcursul perioadei ianuarie - decembrie 2018

ianuarie - decembrie

Campanie umanitară "De la om la om"

Primăria municipiului Galați

ianuarie - decembrie

Sărbătorirea cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsnicie, conform HCL nr. 619/2212 2005

Primăria municipiului Galați

ianuarie - decembrie

Sărbătorirea persoanelor care împlinesc 100 de ani de viață, conform HCL nr. 348/25 09 2014

Primăria municipiului Galați

ianuarie - decembrie

Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri

Primăria municipiului Galați

ianuarie - decembrie

Proiect „Tradiții și creații populare în zona de Sud a Moldovei”

Asociația Doinița Covurluiului, Primăria Municipiului Galați

ianuarie - decembrie

Proiect „Corupția și efectele ei, în viziunea tinerilor”

Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Județean Anticorupție Galați, Primăria municipiului Galați, Inspectoratul Școlar Județean Galați

ianuarie - decembrie

Noaptea devoratorilor de publicitate

Primăria Municipiului Galați

ianuarie - decembrie

Organizare de workshop-uri pentru popularizarea tradițiilor, valorilor, culturii și istoriei popoarelor român și chinez

Asociația Româno - Chineză de Dezvoltare Durabilă, Primăria Municipiului Galați

ianuarie - decembrie

Evenimente cultural-artistice și istorice

Universitatea „Dunărea de Jos”, Universitatea „Danubius”, Primăria Municipiului Galați

ianuarie - decembrie

Concurs de robotică

Fundația Andreiana Juventus,

Universitatea Dunărea de Jos, Primăria Municipiului Galați

ianuarie - decembrie

Campanie de conștientizare a importanței colectării selective a deșeurilor

Primăria Municipiului Galați, Inspectoratul Școlar Galați, Serviciul Public Ecosal Galați

ianuarie - decembrie

Proiect educațional umanitar privind combaterea traficului de persoane

Asociația „Speranță și vis împlinit”, Primăria municipiului Galați, Inspectoratul Școlar Județean Galați

ianuarie - decembrie

Program MEMORIA, Concurs național de arte vizuale „Nicolae Mantu”

Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Primăria Municipiului Galați

ianuarie - decembrie

Program Filantropic „Clepsidra”, concerte la căminul de persoane vârstnice și refugiați

Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Primăria Municipiului Galați

ianuarie - decembrie

Program de combatere a violenței în familie

Primăria Municipiului Galați

ianuarie - decembrie

„Cupa școlilor și liceelor gălățene”, competiții sportive de baschet, fotbal, futsal, volei, handbal

Primăria Municipiului Galați, Inspectoratul Școlar Județean Galați, Fundația Sportul Gălățean

02 februarie - 04 martie

Salonul Anual al Artiștilor Plastici Gălățeni 2017

Muzeul de Artă Vizuală Galați, Primăria municipiului Galați

martie - octombrie

Evenimente sportive organizate în bazele sportive și pe domeniul public - competiții/cupe (box, badminton, etc) pentru sporturi individuale și pe echipe

Fundația Sportul Gălățean, Fundația „Andreiana Juventus”, Organizații non-guvernamentale , Primăria Municipiului Galați

aprilie - septembrie

Demonstrații de îndemânare automobilistică

Primăria municipiului Galați, Cluburi sportive

aprilie - septembrie

Festivalul Internațional de Muzică Ușoară „Ceata lui Pițigoi”

Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Primăria Municipiului Galați

aprilie - septembrie

Festival „Made in Galati”

Primăria Municipiului Galați, instituții de stat, producători locali

aprilie - noiembrie

Activități culturale, educative, artistice si sportive desfășurate în zonele de agrement și bazele sportive ale municipiului Galați

Primăria municipiului Galați, Fundația Sportul Gălățean

mai - iunie

Educație prin Sport

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Galați, Primăria Municipiului Galați , Fundația Sportul Gălățean

mai - iunie

Festival Internațional de Muzică „Mărul de Aur”

Asociația Culturală „Ianina Music Star”, Fundația Andreiana Juventus, Primăria Municipiului Galați

mai - iunie

Târg/Festivalul de Carte "AXIS LIBRI"

Biblioteca ”V. A. Urechia”, Primăria Municipiului Galați, Fundația Andreiana Juventus

mai - iunie

Festivalul Internațional de literatură " Antares"

Fundația Culturală ”Antares”, Primăria Municipiului Galați

mai - septembrie

La pas prin Grădina Publică în Galații de altădată

Direcția Județeană pentru Cultură, Primăria Municipiului Galați

mai - septembrie

”Colour run”/ ”Redbull race”

Primăria municipiului Galați

mai - septembrie

Concerte de muzică de fanfară

Centrul Cultural ”Dunărea de Jos” Galați, Primăria Municipiului Galați

mai - septembrie

Festivalul ’Antiquitas Rediviva”

Asociația ”Tinerii și Viitorul”, Direcția Județeană pentru Cultură, Primăria Municipiului Galați

mai - septembrie

Festival internațional de teatru antic mixt

Asociația „Danube Media Center”, Primăria Municipiului Galați

mai - septembrie

Festivalul de cântec popular „Perla Dunării”

Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Primăria Municipiului Galați

mai - septembrie

Festivalul - concurs de cântece și dansuri populare „Ca la noi în Covurlui”

Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Primăria Municipiului Galați

mai - septembrie

Festivalul Folcloric Internațional pentru copii „Ca la noi în Covurlui”

Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Primăria Municipiului Galați

mai - octombrie

Street Food Festival/ Festival gastronomic

Primăria Municipiului Galați

mai - octombrie

Târg de antichități

Primăria municipiului Galați

mai - octombrie

Salon auto

Primăria municipiului Galați

mai - octombrie

Galațiul Pedalează

Asociația Bike Works, Primăria Municipiului Galați

mai - octombrie

Proiectul Național Cultural ”Artă Contra Drog”

Centrul Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului, Primăria Municipiului Galați

15 iunie -10 septembrie

Biblioteca Estivala din parcul ”Mihai Eminescu”

Biblioteca„V. A. Urechia”, Primăria Municipiului Galați

15 iunie -10 septembrie

Grădina cu Cărți

Biblioteca ”V. A. Urechia”, Primăria Municipiului Galați

15 iunie -15 septembrie

Micro stagiune estivală - susținerea unor spectacole pentru copii, în spații neconvenționale (Faleza Inferioară a Dunării, Parcul Rizer, Grădina Publică etc.)

Teatrul Dramatic „Fani Tardini” - secția de Păpuși, Primăria Municipiului Galați

29 iunie - 30 septembrie

Expoziție de fotografie „Aero Galați”

Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță”, Primăria Municipiului Galați

iunie -iulie

Festivalul Porturilor Culturale: Poezia - port la Dunăre

Centrul Cultural ”Dunărea de Jos” Galați, Primăria Municipiului Galați

iunie - iulie

Zilele muzicale ale Dunării - Festival Rock - Festival Folk

Primăria Municipiului Galați, Teatrul

Muzical ”Nae Leonard”

iunie - iulie

Festival de artă și cultură urbană / Evenimente culturale, artistice, sportive

Primăria municipiului Galați

iunie - august

Festival de muzică veche

Primăria municipiului Galați, Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos

iunie - octombrie

Spectacole în Grădina de vară cu invitați

Teatrul Muzical ”Nae Leonard”, Primăria Municipiului Galați

iulie - august

”Slide the city”

Primăria municipiului Galați

iulie - septembrie

Caravana Filmelor TIFF

Asociația TIFF, Primăria municipiului Galați

iulie - septembrie

Caravana Filmului Românesc

Asociația CineCultura, Primăria municipiului Galați

august - septembrie

Festivalul Berii

Primăria municipiului Galați, Fundația „Andreiana Juventus”

august - septembrie

Concerte de muzică populară

Centrul Cultural ”Dunărea de Jos”, Teatrul Muzical ”Nae Leonard”, Primăria Municipiului Galați

septembrie - octombrie

Oktoberfest Galati 2018

Primăria municipiului Galați, Fundația „Andreiana Juventus”

septembrie - noiembrie

Festivalul toamnei

Primăria municipiului Galați, Fundația „Andreiana Juventus”

octombrie - noiembrie

Festivalul de Teatru pentru copii și Tineret „Dl. Goe”

Fundația Andreiana Juventus, Primăria Municipiului Galați, Teatrul Dramatic „Fani Tardini”

07 noiembrie - 02 decembrie

Bienala 2018

Muzeul de Artă Vizuală Galați, Primăria Municipiului Galați

30 noiembrie - 3 decembrie

Programul Pământ și Suflet - Târgul de Sfântul Andrei (târg meșteri populari, ediția de iarnă)

Centrul Cultural ”Dunărea de Jos” Galați, Primăria Municipiului Galați

noiembrie - decembrie

Concurs Național de Interpretare Muzicală „Dimitrie Cuclin”

Inspectoratul Școlar Județean, Primăria Municipiului Galați

noiembrie - decembrie

Gala ONG-urilor gălățene

Primăria Municipiului Galați, ONG-uri din municipiul Galați

decembrie

Gala Premiilor Sportului Gălățean

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Galați, Primăria Municipiului Galați

Președinte de ședință,