Hotărârea nr. 416/2018

Aprobarea Nomenclaturii stradale a municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 416

din 26.07.2018

privind aprobarea Nomenclaturii stradale a municipiului Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 449/20.07.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26.07.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 58682/11.07.2018, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 58684/11.07.2018, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 453 lit. „g” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 5 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. „c”, alin. (5), lit. „d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HCL nr. 416/2018

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă Nomenclatura stradală a municipiului Galați, identificată în Anexele 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile H.C.L. nr. 619 din 27.11.2017 privind aprobarea Nomenclaturii stradale a municipiului Galați își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

HCL nr. 416/2018

ANEXA 1 la HCL nr. 416/26.07.2018

NOMENCLATURA STRADALĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI

NR. CRT.

TIP ARTERĂ

NUME STRADĂ

NR. POȘTALE

NR. POȘTALE

H.C.L. privind atribuirea

denumirii stradă/piață

impare

(stânga)

pare (dreapta)

1

STRADA

1 DECEMBRIE 1918

1 - 27

2 - 16

2

STRADA

13 DECEMBRIE

1 - 13

2 - 26B

3

STRADA

24 IANUARIE 1859

1 - 59

2 - 64

4

STRADA

8 MARTIE

1 - 57

2 - 54

5

STRADA

9 MAI 1945

1 - 71

2 - 26

6

STRADA

ABRUD

0

2 - 12

7

STRADA

AFINULUI

1 - 5

0

8

STRADA

ALBA IULIA

1 - 11

2 - 54

9

STRADA

ALBATROSULUI

1

2 - 10

10

ALEEA

ALBINEI

1 - 11

2 - 12

11

STRADA

ALEXANDRU CEL BUN

1 - 63

2 - 90

12

STRADA

ALEXANDRU DAVILA

1 - 11

2 - 8

13

STRADA

ALEXANDRU IOAN CUZA

1 - 75

2 - 80

14

STRADA

ALEXANDRU LAPUȘNEANU

39 - 49

16 - 30

15

STRADA

ALEXANDRU MĂCELARU

0

0

16

STRADA

ALEXANDRU MORUZZI

1 - 35

2 - 132

17

STRADA

ALEXANDRU VLAHUȚĂ

1 - 25

2 - 12

18

STRADA

ALUNIȘULUI

0

2 - 12

19

STRADA

AMURGULUI

0

14 - 14B

20

STRADA

ANA IPĂTESCU

1 - 23

2 - 18

21

ALEEA

ANEMONELOR

5 - 13

14 - 16

HCL 611/22.12.2011

22

STRADA

ANUL REVOLUȚIEI 1848

1 - 93

2 - 124

23

STRADA

APOLON

1 - 45

2 - 30

24

STRADA

APRODUL PURICE

1 - 65

0

25

STRADA

ARAD

1

4 - 12

26

STRADA

ARCAȘILOR

1 - 159

2 - 110

27

STRADA

ARCULUI

0

0

28

STRADA

ARDELEANĂ

25 - 29

24

29

STRADA

ARGESULUI

1 - 11

2 - 34

30

STRADA

ARHIPELAG

1 - 5

6 - 8

31

STRADA

ARIEI

1 - 33

2 - 50

32

STRADA

ARIEȘULUI

1 - 19

2 - 12

33

ALEEA

ARINILOR

1 - 31

2 - 32

HCL 423/29.09.2011

34

STRADA

ARMATA POPORULUI

41 - 107

6 - 46

35

ALEEA

AUREL MANOLACHE

1- 11

10- 32

HCL 161/27.05.2010

36

STRADA

AUREL VLAICU

1 - 65

2 - 46

37

STRADA

AUROREI

1

0

38

STRADA

AV. VASILE CRAIU

1 - 13

2 - 4

39

STRADA

AV. MIRCEA ZORILEANU

1 - 7

2 - 12

40

STRADA

AVIATORILOR

1 - 3

2 - 32

41

STRADA

AVRAM IANCU

1 - 13

6 - 28

42

STRADA

BAHLUIULUI

2 - 4

0

43

STRADA

BANATULUI

1 - 3

0

44

STRADA

BANULUI

1 - 3

2 - 4

45

STRADA

BARBOȘI

3 - 63

2 - 46

46

STRADA

BASARABIEI

1 - 125

2 - 210

47

ALEEA

BAZINUL NOU

85

8

48

STRADA

BAZINUL NOU

85 - 87

2 - 20

49

STRADA

BELDIE IOAN

1 - 19

0

HCL 60/10.02.2005

50

STRADA

BERHECI

1 - 37

0

51

PASAJ

BERZEI

1 - 7

2 - 4

52

STRADA

BLAJ

3 - 15

2 - 8

53

STRADA

BOHOCIU IOAN

8

1 - 15

HCL 61/10.02.2005

54

STRADA

BORZEȘTI

1 - 35

2 - 56

55

STRADA

BOURULUI

1 - 3

2 - 32

56

STRADA

BRADULUI

9 - 29

8

57

STRADA

BRAȘOV

1 - 93

36 - 80

58

STRADA

BRATEȘ

1 - 57

2 - 38

59

STRADA

BRAVILOR

1 - 55

2 - 32

60

ALEEA

BRAVILOR

15 -29D

2

61

STRADA

BRĂILEI

1 - 275

2 - 360

62

STRADA

BRÎNDUȘEI

1 - 19

2 - 6

63

STRADA

BUCOVINEI

1 - 67

2 - 52

64

STRADA

BUCUREȘTII NOI

1 - 97

2 - 184A

65

STRADA

CAIȘILOR

1

2 - 8

66

STRADA

CALISTRAT HOGAȘ

1 - 7

2 - 6

67

STRADA

CAMIL RESSU

1 - 13

2 - 16

68

STRADA

CARAIMAN

1 - 9

6 - 10

69

STRADA

CARDAȘ AGRICOLA

1 - 47

4

HCL 236/04.07.2006

70

STRADA

CARPAȚI

5 - 85

2 - 86

71

ALEEA

CASTANILOR

1 - 7

2 - 22

HCL 565/21.12.2010

72

STRADA

CASTRUL ROMAN

1 - 51

2 - 34

73

STRADA

CAȘIN

1 - 71

2 - 78

74

STRADA

CĂLĂRAȘI

1 - 9

2 - 14A

75

STRADA

CĂLINULUI

17 - 19

0

76

STRADA

CĂLUGĂRENI

1 - 25

2 - 24

77

STRADA

CĂPRIOAREI

0

2 - 14

78

VADUL

CĂRĂBUȘ

1 - 23

2 - 26

79

STRADA

CĂRĂMIDĂRIEI

21 - 47

12 - 14

80

ALEEA

CEDRILOR

15

0

HCL 139/22.11.2012

81

ALEEA

CEFERIȘTILOR 1

1 - 19

2 - 44

HCL 163/27.05.2010

82

ALEEA

CEFERIȘTILOR 2

1 - 11

2 - 18

HCL 163/27.05.2010

83

ALEEA

CEFERIȘTILOR 3

1 - 19

2 - 16

HCL 163/27.05.2010

84

STRADA

CERCULUI

23

0

85

STRADA

CEREALELOR

11

2 - 16

86

FDT.

CERNEI

1 - 15

2 - 14

87

STRADA

CERULUI

1 - 25

2 - 10

88

STRADA

CETĂȚIANU IOAN

1 - 25C

2 - 14

HCL 419/12.12.2002

89

STRADA

CETĂȚUIEI

13 - 49

2 - 34

90

STRADA

CEZAR

3 - 89

2 - 58

91

STRADA

CEZAR BOLLIAC

1 - 21

2 - 26

92

ALEEA

C.F.R. I

0

42

93

ALEEA

C.F.R. II

0

0

94

ALEEA

C.F.R. III

0

0

95

STRADA

CICERO

1 - 5

2 - 20

96

STRADA

CIOCÂRLIEI

0

0

97

STRADA

CIPRIAN PORUMBESCU

0

2 - 54

98

STRADA

CLAUDIU MARIUS COVRIG

7 - 11

0

H.C.L. 316 / 22.06.2017

99

STRADA

CLĂBUCET

1 - 5

2 - 26

100

STRADA

CLOȘCA

1 - 13

6

101

STRADA

CLUJ

1 - 45

2 - 20

102

STRADA

COLECTIVIȘTILOR

1 - 45

2 - 8

103

ALEEA

COLINEI

15

0

H.C.L. 315 / 22.06.2017

104

STRADA

COL. NICOLAE HOLBAN

1 - 19

2 - 34

105

STRADA

COMBINATULUI

1 - 9

10

106

STRADA

COMETEI

1 - 33

2 - 34

107

STRADA

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

1 - 27

2 - 6

108

STRADA

CONSTANTIN NOTTARA

0

2 - 20

109

STRADA

CONSTRUCTORILOR

1 - 35A

2 - 30

110

STRADA

CORABIEI

1 - 13

2 - 10

111

STRADA

COSMINULUI

1 - 57

2 - 112

112

STRADA

COSTACHE CONACHI

1 - 11

2 - 8

113

STRADA

COTEȘTI

1 - 31

2 - 20

114

STRADA

COVASNA

0

0

115

ALEEA

CPT. AV. VICTOR CRĂCIUN

0

0

H.C.L. 53 / 23.02.2017

116

STRADA

CPT. VASILE PANU

1 - 35

2 - 40

117

ALEEA

CRĂCIUNIȚELOR

15

2 - 18

H.C.L. 206 / 24.11.2016

118

STRADA

CRÂNGULUI

1 - 47

2 - 62

H.C.L. 120 / 29.04.2014

119

STRADA

CRICOV

1

0

120

STRADA

CRINULUI

1 - 25

2 - 20

121

STRADA

CRISTOFOR COLUMB

1 - 101

2 - 100

122

STRADA

CRIȘANA

1 - 31

2 - 44

123

ALEEA

CRIVĂȚULUI

1 - 5

2 - 8

124

STRADA

CRIZANTEMELOR

1 - 151

2 - 8

125

STRADA

CUCULUI

0

4

H.C.L. 345/28.07.2011

126

STRADA

CURCUBEULUI

0

0

127

STRADA

DACIEI

1 - 51

2 - 40

128

STRADA

DACULUI

1 - 7

2 - 12

129

ALEEA

DAFINULUI

1-11

4

HCL 175/28.05.2015

130

STRADA

DĂNĂILĂ NEGOIȚĂ

1 - 45

2 - 22

HCL 234/04.07.2006

HCL 162/27.05.2010

131

STRADA

DELFINULUI

1 - 41

2 - 40

132

STRADA

DEMOCRAȚIEI

1 - 55

2 - 86

133

STRADA

DEPOULUI

0

0

134

STRADA

DIMITRIE BOLINTINEANU

1 - 29

2 - 34

135

STRADA

DIMITRIE CANTEMIR

1 - 45

2 - 38

136

STRADA

DOBROGEI

1 - 27

2 - 28

137

STRADA

DOCHIEI

1 - 9

2 - 8

138

STRADA

DOGĂRIEI

33 - 149

22 - 138

139

STRADA

DOMNEASCĂ

1 - 267

2 - 246

140

STRADA

DORNEI

1 - 13

0

141

STRADA

DOROBANȚI

1 - 25

2 - 34

142

STRADA

DR. ALEXANDRU CARNABEL

1 - 111

2 - 110

143

STRADA

DR. CONSTANTIN LEVADITTI

1 - 21

2 - 24

144

STRADA

DR. MIHAIL PETRINI GALATZI

1 - 5

2 - 8

145

STRADA

DR. NICOLAE ALEXANDRESCU

1- 151

2 - 192

146

STRADA

DR. PETRU GROZA

1 - 29

2 - 26

147

STRADA

DR. RĂUTU

1 - 13

20 - 46

148

STRADA

DR. VICTOR BABEȘ

1 - 17

2 - 20

149

STRADA

DRAGOȘ VODĂ

1 - 43

2 - 38

150

STRADA

DROPIEI

1 - 11

2 - 12

151

STRADA

DRUMUL DE CENTURĂ

1 - 81

2 - 248

152

STRADA

DRUMUL VIILOR (TRONSON 1) (TRONSON 2)

3 - 67

97 - 251

2 - 76

14 - 134

153

STRADA

DUMBRAVA ROȘIE

1 - 7

2 - 44

154

BULEVARD

DUNĂREA

1 - 63

2 - 96

155

FDT.

DUNĂRII

1 - 3

0

156

STRADA

EGALITĂȚII

1 - 7

4 - 8

157

ALEEA

EGRETEI

0

6 - 24

HCL 585/22.12.2011

158

STRADA

ELENA DOAMNA

1 - 37

2 - 40

159

STRADA

ELICEI

1 - 11

2 - 12

160

STRADA

EMIL RACOVIȚĂ

1 - 21

2 - 4

161

ALEEA

EMIL RACOVIȚĂ

1 - 25

0

HCL 125/26.03.2009

162

STRADA

ENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU

1

10 - 18

163

STRADA

ENERGIEI

3 - 9

2 - 24

164

STRADA

EPISCOP MELCHISEDEC

1 - 71

2 - 110

165

STRADA

EROILOR

1 - 47

6 - 64

166

STRADA

ETERNITĂȚII

7 - 25

2 - 20

167

STRADA

ETNA

33 - 79

8 - 88

168

STRADA

FAGULUI

1 - 9

2 - 10

169

ALEEA

FALEZA DUNĂRII

0

12

H.C.L. 119 / 29.04.2014

170

STRADA

FARULUI

1 - 29

2 - 40

171

STRADA

FĂUREI

0

0

172

STRADA

FELDIOARA

1

2 - 6

173

STRADA

FEROVIARILOR

1 - 25

2 - 24C

174

STRADA

FILEȘTI

1 - 33

2B

175

STRADA

FLORILOR

1 - 7

2 - 46

176

FDT.

FLORILOR DE JOS

1 - 5

177

STRADA

FOCȘANI

1 - 23

2 - 18

178

ALEEA

FOIȘOR

3

0

H.C.L. 103 / 28.03.2017

179

ALEEA

FRASINILOR

0

2

H.C.L. 43 / 28.02.2013

180

STRADA

FRATERNITĂȚII

1 - 9

4

181

STRADA

FRUNZEI    (TRONSON 1)

(TRONSON 2)

1 - 81

101 - 161

2 - 94 102 -114

182

STRADA

FURNALIȘTILOR

1 - 9

2 - 22

183

BULEVARD

GALAȚI

1 - 35

2 - 12C

184

STRADA

GALAȚII NOI

1 - 5

2 - 8

185

STRADA

GAROFIȚEI

1 - 57

8 - 14

186

STRADA

GĂRII

1 - 65

6 - 84

187

STRADA

GĂRII NR. 8

0

2 - 8

188

STRADA

GEORGE BACOVIA

1 - 11

2 - 18

189

ALEEA

GEORGE BACOVIA

5

16 -18

190

BULEVARD

GEORGE COȘBUC

1 - 317

2 - 468

191

STRADA

GEORGE ENESCU

11 - 25

4 - 14

192

STRADA

GERULUI

1 - 49

2 - 46

193

STRADA

GHECET

1 - 61

2 - 46

194

STRADA

GHEORGHE ASACHI

1 - 21

2 - 48

195

STRADA

GHEORGHE DOJA

1 - 81

2 - 12

196

STRADA

GHEORGHE STROICIU

1 - 15

2 - 16

197

STRADA

GHEORGHE ȘINCAI

1 - 11

2 - 28

198

STRADA

GHEORGHIENI

1 - 3

4

199

STRADA

GIUSEPPE GARIBALDI

1 - 5

0

200

STRADA

GLORIEI

1 - 13

2 - 10

201

ALEEA

GORUNULUI

1 - 7

2 - 16

202

STRADA

G-RAL ALEXANDRU CERNAT

1- 231

2 - 190

203

STRADA

G-RAL EREMIA GRIGORESCU

1 - 7

2 - 8

204

STRADA

G-RAL IACOB LAHOVARY

1 - 9

2 - 10

205

STRADA

G-RAL IOAN DRAGALINA

1 - 3

2 - 10

206

STRADA

GRAURULUI

1 - 19

2 - 18

207

STRADA

GRĂDINA VECHE

1 - 153

2 - 158

208

STRADA

GRIGORE VENTURA

1 - 21

18

209

STRADA

GRIVIȚEI

1 - 79

2 - 46

210

STRADA

HAȚEGULUI

0

0

211

BULEVARD

HENRI COANDA

5 - 21

4 - 20A

212

STRADA

HORIA

0

0

213

ALEEA

HORTENSIILOR

1 - 27

2 - 28

HCL 465/24.11.2011

214

STRADA

IASOMIEI

1 - 9A

2 - 20

215

STRADA

ILEANA COSÎNZEANA

1 - 3

0

216

STRADA

INCUBATORULUI

1 - 19

0

217

STRADA

INDEPENDENȚEI

0

2 - 20

218

ALEEA

INDUSTRIILOR

5 - 15

4 - 6

HCL 143/22.03.2011

219

STRADA

ING. ANGHEL SALIGNY

1 - 203

2 - 130A

220

STRADA

ING. AUREL ROZEI ROSENBERG

3

18

HCL 472/14.12.2015

221

STRADA

INSTRUCȚIEI

1

2 - 4

222

STRADA

ION CREANGĂ

9 - 15

6

223

STRADA

ION IONESCU DE LA BRAD

1 - 21

2 - 32

224

STRADA

ION LUCA CARAGIALE

1 - 87

2 - 100

225

STRADA

ION NECULCE

1 - 7

2

226

STRADA

ION NENIȚESCU

1 - 19

2 - 24

227

STRADA

IONEL FERNIC

1 - 71

2 - 30

228

STRADA

IONUȚ COSMIN SANDU

0

0

H.C.L. 54 / 23.02.2017

229

ALEEA

IORDAN CHIMET

5 - 25

8 - 28

HCL 613/21.12.2010

230

STRADA

IZVOR

1 - 9

2 - 4

231

STRADA

ÎNFRĂȚIRII

23 - 47

12 - 50

232

ALEEA

JDERULUI

1 - 23B

2 - 20

HCL 586/22.12.2011

233

STRADA

JIULUI

1 - 11

2 - 6

234

STRADA

JUPITER

1 - 21

2 - 18

235

STRADA

LABIRINT

1 - 11

4 - 8

236

STRADA

LACULUI

1 - 23

2 - 48

237

ALEEA

LALELELOR

0

4 - 10

H.C.L. 260 / 31.05.2017

238

STRADA

LAMINORIȘTILOR

1 - 21

2 - 16

239

STRADA

LATERALĂ C.F.R.

113 - 119

0

240

STRADA

LĂCĂTUȘILOR

1 - 45

2 - 6

241

STRADA

LĂCRĂMIOAREI

1 - 11

2 - 14

242

STRADA

LEBEDEI

1 - 21

2 - 10

243

STRADA

LEMNARI

15-31

2

244

STRADA

LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA

5 - 81

2 - 86

HCL 420/12.12.2002

245

STRADA

LEULUI

1 - 17

2 - 18

246

STRADA

LIBELULEI

1 - 7

2 - 6

247

STRADA

LIBERTĂȚII

1 - 101

2 - 112

248

ALEEA

LILIACULUI

1 - 35

2 - 34

HCL 566/21.12.2010

249

STRADA

LIVEZENI

1 - 41

2 - 50

250

STRADA

LOCOMOBILEI

3 - 53

4 - 76

251

STRADA

LOGOFĂT TĂUTU

1 - 21

2 - 26

252

STRADA

LOZOVENI

1 - 233

2 - 240

253

STRADA

LUCEAFĂRULUI

1 - 17

2 - 24

254

STRADA

LUGOJ

0

0

255

PASAJ

LUMINII

0

0

256

ALEEA

LUMINIȘULUI

1 - 13

2 - 14

HCL 86/18.10.2012

257

STRADA

LUNCA SIRETULUI

1 - 91

18 - 40

258

STRADA

LUPENI

1 - 5

2 - 14

259

STRADA

MACAZULUI

0

2 - 34

260

STRADA

MACEDONĂ

1 - 13

2 - 4

261

STRADA

MACULUI

21 - 23

6 - 54

262

STRADA

MAGAZIILOR

1 - 17

2 - 20

263

ALEEA

MAGNOLIEI

0

14 - 16

HCL 567/21.12.2010

264

STRADA

MALUL BRATES

1 - 39

2 - 52

265

STRADA

MARAMUREȘ

1 - 7

0

HCL 62/10.02.2005

266

ALEEA

MAREA NEAGRĂ

1 - 11

2 - 10

267

BULEVARD

MAREA UNIRE

1 - 115

10

268

ALEEA

MARGARETELOR

0

2 - 16

HCL 338/30.09.2010

269

STRADA

MARINARILOR

15A

16 - 22

270

STRADA

MARINEI

5 - 11

26

271

ALEEA

MAVROMOL

1 - 5

2 - 10

272

STRADA

MĂCIN

1 - 9

0

273

STRADA

MĂGURA

1 - 3

2 - 6

274

ALEEA

MĂLINILOR

1 - 21

2 - 32

HCL 568/21.12.2010

275

STRADA

MĂRĂȘEȘTI

19 - 21

2 - 16

276

STRADA

MĂRĂȘTI

0

28 - 42

277

STRADA

MĂRULUI

0

0

278

ALEEA

MELODIEI

1

8 - 20

279

ALEEA

MERCUR

1 - 5

2 - 8

280

STRADA

MESERIAȘILOR

1 - 5

0

281

STRADA

METALURGIEI

0

18 - 38

282

ALEEA

METEO

1 - 17

2 - 12

HCL 77/28.08.2008

283

ALEEA

MICĂ

3 - 7

2

284

STRADA

MIHAI BRAVU

1 - 43

2 - 50

285

STRADA

MIHAI EMINESCU

1 - 149

2 - 172

286

STRADA

MIHAIL KOGĂLNICEANU

1 - 29

2 - 40

287

STRADA

MIHAIL SADOVEANU

1 - 15

4 - 16

288

BULEVARD

MILCOV

1 - 165

2 - 66

289

ALEEA

MIMOZA

1 - 7

2 - 4

290

STRADA

MINERALELOR

1 - 25

0

291

STRADA

MINERVEI

0

0

292

STRADA

MIORIȚEI

1 - 43

2 - 58

293

STRADA

MIRCEA CEL BĂTRÎN

1 - 7

12 - 32

294

STRADA

MIRON COSTIN

1 - 105

2 - 110

295

ALEEA

MOLIDULUI

1 - 7

2 - 4

296

STRADA

MORILOR

1 - 215

2 - 210

297

ALEEA

MORILOR

1 - 7

2 - 8

298

STRADA

MOVILEI

1 - 101

2 - 100

299

STRADA

MR. IANCU FOTEA

1 - 29

2 - 46

300

STRADA

MUNCII VOLUNTARE

1

2

301

STRADA

MURELOR

0

2 - 6

302

STRADA

MUREȘULUI

0

2

303

STRADA

MUZICII

1 - 81

2 - 76

304

STRADA

NAE LEONARD

1 - 67

2 - 50

305

STRADA

NARCISELOR

25 - 69

10 - 70

306

STRADA

NAVELOR

5 - 7

2 - 8

307

STRADA

NĂMOLOASA

1 - 19

2 - 10

308

STRADA

NĂRUJA

1 - 33

2 - 30A

309

STRADA

NĂVODULUI

5

0

HCL 612/21.12.2010

310

STRADA

NEAJLOV

5 - 7

0

311

STRADA

NICOLAE BĂLCESCU

1 - 67

2 - 122

312

STRADA

NICOLAE DELEANU

1 - 19

2- 30

HCL 459/20.12.2002

313

ALEEA

NICOLAE DELEANU

1 - 3

2 - 6

HCL 460/20.12.2002

314

STRADA

NICOLAE GAMULEA

1 - 7

2 - 12

315

STRADA

NICOLAE LABIȘ

1 - 75

2 - 18

316

STRADA

NICOLAE MANTU

1 - 71

2 - 38

317

STRADA

NICOREȘTI

0

0

318

ALEEA

NINA CASSIAN

0

4

H.C.L. 91/22.03.2018

319

STRADA

NORDULUI

21 - 31

14 - 66

320

ALEEA

NORDULUI

1 - 9

8 - 10

321

STRADA

NUCULUI

1 - 3

2 - 6

322

STRADA

NUFĂRULUI

1 - 9

2 - 34

323

STRADA

ODOBEȘTI

1 - 23

2 - 24

324

STRADA

OLTENIȚA

1 - 11

2 - 14

325

STRADA

OLTULUI

1 - 47

6 - 36

326

STRADA

ORADEA

1 - 9

2 - 4

327

STRADA

OȚELARILOR

1 - 41

2 - 36

328

STRADA

OVIDIU

1 - 69

6 - 8

329

STRADA

PACU MOISE

1 - 9

2 - 14

HCL 237/04.07.2006

330

STRADA

PANAIT ISTRATI

1 -1A

0

331

STRADA

PANCIU

1 - 13

0

332

STRADA

PAPADOPOL CALIMAH

0

0

HCL 235/04.07.2006

333

STRADA

PARCULUI

1

2 - 8

334

STRADA

PARÎNGULUI

0

0

335

ALEEA

PAUL BUJOR

0

2 - 16

HCL 614/21.12.2010

336

STRADA

PAUL PĂLTÂNEA

0

0

HCL 338/02.06.2009

337

STRADA

PĂUNULUI

1 - 23

2 - 24

338

STRADA

PESCARI

3 - 13

0

339

STRADA

PESCĂRUȘULUI

1 - 13

2 - 22

340

STRADA

PETROȘANI

0

14

341

STRADA

PETRU RAREȘ

7

12 - 18

342

STRADA

PIAȚA EROILOR

0

0

343

STRADA

PIAȚA FALEZEI

11-37

12 - 14

344

STRADA

PIAȚA VICTORIEI

0

2 - 18

345

STRADA

PICTOR IOSIF ISER

1 - 45

2 - 24

346

STRADA

PICTOR NICOLAE GRIGORESCU

1 - 5

2 - 6

347

STRADA

PICTOR OCTAV BĂNCILĂ

1 - 35

2 - 30

348

STRADA

PICTURII

1 - 21

2 - 14

349

STRADA

PIEȚII

1 - 19

2 - 12

350

STRADA

PIETROȘIȚA

1

2 - 4

351

STRADA

PÎRÎULUI

0

0

352

STRADA

PLANTELOR

1 - 13

2 - 10

353

ALEEA

PLATANILOR

1 - 57

2 - 52

HCL 124/26.03.2009

354

STRADA

PLEVNEI

1 - 3

2 - 4

355

ALEEA

PLOPILOR

3 -7

2 - 8

HCL 569/21.12.2010

356

STRADA

PLUGULUI

1 - 43

2 - 44

357

STRADA

PODUL INALT

1 - 5

2 - 12

358

STRADA

POET VASILE CÂRLOVA

0

2 - 6

359

ALEEA

POIENIȚEI

0

2 - 8

HCL174/22.11.2012

360

STRADA

PORTULUI

1 - 163

4 - 56B

361

STRADA

PORUMBACU

1 - 3

0

362

STRADA

POȘTA VECHE

1 - 253

2 - 208

363

STRADA

PREDEAL

1 - 3

2 - 12

364

STRADA

PRELUNGIREA BRĂILEI

0

0

365

STRADA

PRISACA

0

2 - 4

366

STRADA

PRIVIGHETOAREI

25 - 41

2 - 70

367

STRADA

PRUNARI

1 - 25

2 - 10C

368

STRADA

PRUNDULUI

1 - 49

2 - 14

369

CALEA

PRUTULUI

1 - 287

2 - 320A

370

STRADA

RADU NEGRU

1 - 23

2 - 78

371

STRADA

RAHOVEI

0

0

372

STRADA

RACHITAȘI

1 - 7

2 - 8

373

STRADA

RĂCHITEI

1 - 15

2 - 14

374

STRADA

RĂSĂRITULUI

1 - 27

0

375

STRADA

RĂȘINARI

1 - 5

2 - 10

376

STRADA

RĂZBOIENI

3 - 267

2 - 260

377

STRADA

RĂZOARE

31 - 49

2

378

ALEEA

REGALĂ

0

16 - 24

H.C.L. 44 / 28.02.2013

379

STRADA

REGIMENTUL 11 SIRET

1 - 47

2 - 50A

380

STRADA

RIZER

1 - 85

0

381

STRADA

RÎNDUNELELOR

3 - 19

2 - 18

382

STRADA

RÎPEI

5 - 15

2 - 12

383

STRADA

ROMÂNĂ

1 - 149

2 - 240

384

ALEEA

ROMÂNĂ

1 - 11

2 - 22

385

STRADA

ROMULUS

1 - 3

12 - 18

386

STRADA

ROȘIORI

1 - 41

2 - 18B

387

STRADA

ROZELOR

1 - 3

2 - 6

388

STRADA

RUBINELOR

3 - 13

2 - 14

389

VADUL

SACALELOR

1 - 5

2 - 34

390

ALEEA

SALCÂMILOR

1 - 21

2 - 34

HCL 570/21.12.2010

391

STRADA

SALCÂMULUI

1

2

392

STRADA

SATURN

1 - 55

2 - 36

393

STRADA

SĂCELE

1 - 11

2 - 8

394

STRADA

SĂLIȘTE

1 - 29

2 - 20A

395

STRADA

SCULPTURII

1 - 7

2 - 4

396

STRADA

SECERII

1 - 25

2 - 22

397

STRADA

SERG. GHEORGHE DONICI

41 - 49

40 - 40A

398

STRADA

SERII

43 - 71

4 - 70

399

STRADA

SFÎNTUL SPIRIDON

1 - 55

2 - 40

400

BULEVARD

SIDERURGIȘTILOR

1 - 73

2 - 50

HCL 192/29.06.2010 PREL.

INTRE BASARABIEI-POARTA COMBINATULUI

401

STRADA

SILFIDELOR

1 - 15

2 - 10

402

STRADA

SIMON AJARESCU

14 - 26

H.C.L. 181 / 24.11.2016

403

STRADA

SINDICATELOR

1 - 71

2 - 64

404

STRADA

SIRETULUI

0

10 - 36

405

STRADA

SLĂNIC

1 - 3A

2 - 4

406

STRADA

SMÎRDAN

13 - 51

10 - 60

407

CALEA

SMÎRDAN

1 - 99

4 - 40

408

STRADA

SOARELUI

1 - 17

2 - 4

409

STRADA

SOMEȘULUI

1 - 15

2 - 20

410

STRADA

SPANIOLĂ

1 - 7

0

411

STRADA

SPĂTARULUI

1 - 35

2 - 34

412

STRADA

STADIONULUI

1 - 33

2 - 12

413

ALEEA

STEJARILOR

1 - 13

0

HCL 571/21.12.2010

414

STRADA

STELEI

1 - 69

2 - 44

415

FDT.

STOICOVICI

0

2

416

STRADA

STRUNGARILOR

1 - 31

2 - 8

417

STRADA

SUCEVEI

1 - 5

2 - 6

418

ALEEA

SULFINEI

0

0

HCL 126/26.03.2009

419

STRADA

SULFINEI

0

2 - 32

420

STRADA

SULINEI

1 - 19

32

421

STRADA

ȘARPELUI

1 - 25

2 - 22

422

FDT.

ȘCOLII

1 - 15

2 - 24

423

STRADA

ȘOIMULUI

1 - 3

2 - 6

424

STRADA

ȘTEFAN CEL MARE

1 - 3

2 - 102

425

STRADA

ȘTEFAN PETICĂ

1 - 17

2 - 10

426

STRADA

ȘTIINȚEI

1 - 225

2 - 158

427

ALEEA

ȘTIINȚEI

0

2 - 4 bis

428

STRADA

TAZLĂULUI

1 - 9

2 - 10

429

STRADA

TĂUNI

1 - 53

2 - 46

430

STRADA

TÂRGU OCNA

0

0

431

STRADA

TECUCI

1 - 257

2 - 296

432

ALEEA

TEILOR

15 - 21

20

HCL 572/21.12.2010

433

STRADA

TEIULUI

1 - 11

2 - 8

434

STRADA

TELEAJEN

1 - 9

0

435

STRADA

TEMIȘANA

3 - 57

34

436

STRADA

TEXTILIȘTILOR

1 - 3

2 - 8

437

STRADA

THEODOR NECULUȚĂ

1 - 19

2 - 24

438

STRADA

TIMIȘULUI

0

2

439

STRADA

TINERETULUI I

13 - 21

16 - 28

440

STRADA

TINERETULUI II

5 - 37

6 - 58C

441

STRADA

TOAMNEI

1 - 13

2 - 18

442

STRADA

TOMIS

1 - 29

2 - 64

443

STRADA

TOPORAȘULUI

0

0

444

STRADA

TRAIAN

1 - 467

2 - 490

445

BULEVARD

TRAIAN VUIA

1 - 45

2 - 50A

446

ALEEA

TRANDAFIRILOR

1 - 9

4 - 22

447

STRADA

TRANSILVANIEI

1 - 49

2 - 48

448

ALEEA

TRESTIILOR

0

4 - 16

HCL 142/22.03.2011

449

STRADA

TUDOR VLADIMIRESCU

1 - 75

2 - 356

450

STRADA

TUFĂNELELOR

1 - 23

2 - 22

451

STRADA

TUNELULUI

1 - 93

2 - 100

452

STRADA

TURTURELELOR

1 - 63

2 - 46

453

STRADA

TUȘNAD

0

2 - 12

454

STRADA

UNIRII

19 - 183

2 - 210

455

STRADA

UNIVERSITĂȚII

1 - 49

10 - 36

HCL 146 / 17.04.2003

456

STRADA

V.A.URECHIA

1 - 41

2 - 64

457

STRADA

VAMEI

0

2 - 8

458

STRADA

VAPORULUI

11

2 - 8

459

STRADA

VASILE ALECSANDRI

1 - 57

2 - 40

460

STRADA

VASILE LUPU

1 - 47

2 - 60

461

STRADA

VĂDENI

1 - 63

2 - 56

462

STRADA

VEGETALELOR

0

2 - 28

463

STRADA

VENUS

1 - 13

2 - 8

464

STRADA

VEZUVIULUI

7 - 77

12 - 84

465

STRADA

VICTOR PAPILIAN

1 - 9

2 - 10

466

STRADA

VICTOR VÎLCOVICI

1 - 39

2 - 24

467

STRADA

VIDRA

1 - 5

2 - 4

468

STRADA

VIITORULUI

0

2 - 16

469

STRADA

VIZANTEA

1 - 13

2 - 14

470

STRADA

VÎNĂTORI

1 - 53

2 - 38

471

STRADA

VLAD ȚEPEȘ

1 - 9

0

472

STRADA

VRANCEI

3

2 - 8

473

STRADA

VULCAN

0

8

474

STRADA

VULTUR

31

90 - 106

475

STRADA

ZAMBILELOR

1 - 27

2 - 26

476

STRADA

ZEFIRULUI

1 - 11

2 - 30

477

STRADA

ZIDARILOR

1 - 5

2 - 12

478

STRADA

ZILEI

1 - 15

0

479

ALEEA

ZIMBRULUI

1 - 27

2 - 28

HCL 78/28.08.2008

480

STRADA

ZIMBRULUI

1 - 39

2 - 18

481

STRADA

ZÎNELOR

1 - 19

2 - 16

482

STRADA

ZORILOR

1 - 15

2 - 16

Președinte de ședință,

ANEXA 2 la HCL nr. 416/26.07.2018

TITULARII DREPTULUI DE PROPRIETATE AL IMOBILELOR LA DATA EMITERII DISPOZIȚIEI PRIVIND ATRIBUIREA NUMĂRULUI POȘTAL

NR.DISPOZITIE/

CRT.


DATA BENEFICIAR ADRESA

603 / 24.06.1998                                                   ALEEA EMIL RACOVITA NR. 11

46/19.01.1999                                                     STR. TUNELULUI, NR. 45D

406/19.03.1999                                                    STR. DORNEI, NR. 3

54/20.01.1999 ALEEA EMIL RACOVITA, NR. 11 62/26.01.1999                                                     STR. DOMNEASCA, NR. 84(BLOC MIORITA)

39/14.01.1999                                                     STR. GHEORGHE ASACHI, NR. 1(HOTEL TINERET)

67/28.01.1999                                                     STR. TUNELULUI, NR. 45C

291/24.02.1999                                                    STR. GEORGE BACOVIA, NR. 18

485/06.04.1999                                                    STR. DRUMUL VIILOR, NR. 72

487/06.04.1999                                                    STR. AVIATORILOR, NR. 20

557/27.04.1999                                                    STR. SILFIDELOR, NR. 10

488/06.04.1999                                                    STR. TINERETULUI 2, 34 A

558/27.04.1999                                                    STR. DRUMUL VIILOR, NR. 31B

486/06.04.1999                                                    STR. EROILOR, NR. 36

670/07.05.1999 STR. GEORGE BACOVIA, NR. 12 1241/04.08.1999                                                   STR. DACULUI, NR. 7

1347/27.08.1999                                                   STR. OTELARILOR, NR. 5B

1346/27.08.1999 STR. DRUMUL VIILOR, NR. 44 1348/27.08.1999                                                   STR. OTELARILOR, NR. 5A

1322/19.08.1999                                                   STR. NICOLAE LABIS, NR. 3

1323/19.08.1999                                                   STR. NICOLAE LABIS, NR. 5

1517/22.09.1999 REVOCATA CU 2507 / 02.06.2011                      STR. GEORGE BACOVIA, NR. 10A

1362/01.09.1999                                               STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 30

1415/09.09.1999                                               STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 65

1398/07.09.1999 STR. CONSTANTIN NOTTARA, NR. 10B 1490/16.09.1999 STR. DRUMUL VIILOR, NR. 70 1675/14.10.1999 STR. DRUMUL VIILOR, NR. 48 1717/28.10.1999 STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 17A 1613/04.10.1999                                                   STR. GHEORGHE DOJA, NR. 73

1623/05.10.1999                                                   STR. CLUJ, NR. 37A

1709/21.10.1999                                                       STR. BRAILEI, NR. 88A

1692/20.10.1999                                               STR. GEORGE COSBUC, NR. 64A

1751/02.11.1999                                               STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 126

1752/02.11.1999                                                   STR. CASTRUL ROMAN, NR. 34

1764/05.11.1999                                               STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 114

1825/22.11.1999                                                   STR. TRAIAN, NR. 446C

1932/16.12.1999                                                   STR. DR. PETRU GROZA, NR. 1A

1858/02.12.1999                                                   STR. TRAIAN, NR. 454A

1897/08.12.1999 MICRO 20, BL A9, AP. 1 1895/08.12.1999 MICRO 20, BL A9, AP. 1B 1933/16.12.1999                                                   STR. TRAIAN, NR. 429A

1931/16.12.1999                                                   STR. TRAIAN, NR. 429B

1940/17.12.1999                                                   STR. NICOLAE GAMULEA, NR. 12A

1893/08.12.1999                                                   STR. CLABUCET, NR. 2

1915/15.12.1999                                               STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 57

1935/16.12.1999                                               STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 40

1934/16.12.1999                                               STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 40A

1896/08.12.1999                                                   STR. PLUGULUI, NR. 14A

1894/08.12.1999                                                   STR. PLUGULUI, NR. 14

84/18.01.2000                                                     STR. DRUMUL VIILOR, NR. 134

85/18.01.2000                                                 STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 142

170/07.02.2000                                                STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 246

171/07.02.2000                                                STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 244

197/11.02.2000                                                STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 16

169/07.02.2000                                                    STR. REGIMENTUL 11 SIRET, NR. 43B

255/21.02.2000                                                STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 192

193/11.02.2000                                                    STR. GEORGE BACOVIA, NR. 7

194/11.02.2000                                                STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 190

191/11.02.2000                                                STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 224

195/11.02.2000                                                STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 11

232/17.02.2000                                                    STR. ARCASILOR, NR. 11

290/21.02.2000                                                STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 13

192/11.02.2000                                                STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 214

237/12.02.2000                                                    STR. 8 MARTIE, NR. 57A

284/28.02.2000                                                    STR. OTELARILOR, NR. 25, L. D9C

292/28.02.2000                                                    STR. HENRY COANDA, NR. 15, BL. J12

286/28.02.2000                                                    BD. GEORGE COSUC, NR. 1

291/28.02.2000                                                    STR. LEBEDEI, NR. 1

289/28.02.2000                                                    STR. DOMNEASCA, NR. 26

288/28.02.2000 STR. BRAILEI, NR. 15, BL. R1 287/28..02.20000                                                  STR. NAE LEONARD, NR. 19, BL. C15

285/28.02.2000 STR. TRAIAN, NR. 81, BL. A2 167/07.02.2000                                                STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 242

254/28.02.2000                                                        STR. DOCHIEI, NR. 7

321/06.03.2000                                                    STR. CONSTRUCTORILOR, NR. 9

310/02.03.2000                                                    ALEEA EMIL RACOVITA, NR. 9

363/21.03.2000                                                    STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 3

366/21.03.2000                                                STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 9

365/21.03.2000                                                STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 32

309/02.03.2000 STR. NICOLAE LABIS,NR. 9 364/21.03.2000                                                STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 132

362/21.03.2000                                                STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 184

378/23.03.2000                                                        STR. PACII, NR. 106

376/21.03.2000                                                    STR. ARCASILOR, NR. 11

375/21.03.2000                                                    STR. ARCASILOR, NR. 9

368/21.03.2000                                                    STR. GAROFITEI, NR. 12

367/21.03.2000                                                    STR. RAZBOIENI, NR. 260

417 / 06.10.2000                                                   STR ARCASILOR NR 74

545/17.04.2000                                                STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 3

652/12.05.2000                                                ALEEA GEORGE BACOVIA, NR. 18

691/17.05.2000                                                    STR. ARCASILOR, NR. 7

726/19.05.2000                                                    STR. LUNCA SIRETULUI, NR. 41

721/18.05.2000                                                    STR. VINATORI, NR. 1B

692/17.05.2000                                                    STR. DRUMUL VIILOR, NR. 56A

762/29.05.2000                                                    STR. ALEXANDRU MORUZZI, NR. 130B

742/23.05.2000                                                    STR. ALEXANDRU CEL BUN, NR. 78

651/12.05.2000                                                    STR. DRUMUL VIILOR, NR. 46

653/12.05.2000                                                    STR. SMIRDAN, NR. 54A

654/12.05.2000                                                ALEEA GEORGE BACOVIA, NR. 16

816/15.06.2000                                                    STR. DR. PETRU GROZA, NR. 7

825/16.06.2000                                                    STR. FEROVIARILOR, NR. 2B

817/15.06.2000                                                        STR. LABIRINT, NR. 9A

788/06.06.2000                                                    STR. DOMNEASCA. NR. 216A

105/24.07.2000                                                    STR. ARHIPELAG, NR. 5

70/12.07.2000                                                 STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 79

156 / 04.08.2000                                                   STR. ARMATA POPORULUI NR. 105, BL. IC2

155 / 04.08.2000                                                   STR. ARMATA POPORULUI NR. 107, BL. IC1

154 / 04.08.2000                                                   STR. ARMATA POPORULUI NR. 103, BL. IC3

166/07.08.2000                                                        STR. CLUJ, NR. 13, BL. F, AP. 20A

157/04.08.2000                                                    STR. NUFARULUI, NR. 34

257/28.08.2000 258/28.08.2000 256/28.08.2000 259/28.08.2000 167/07.08.2000 168/07.08.2000 356/20.09.2000 380/26.09.2000 414/04.10.2000 399/02.10.2000 400/02.10.2000 431/09.10.2000 430/09.10.2000 478/19.10.2000 503/23.10.2000 509/25.10.2000 398/02.10.2000 401/02.10.2000 511/25.10.2000 572/08.11.2000 625/13.11.2000 624/13.11.2000 647/22.11.2000 652/22.11.2000 571/08.11.2000 556/06.11.2000 649 / 22.11.2000 919/27.12.2000 911/21.12.2000 916/21.12.2000 910/21.12.2000 809/14.12.2000 828/11.12.2000 898/18.12.2000 825/11.12.2000 780/05.12.2000 921/27.12.2000 829/11.12.2000 920 / 27.12.2000


553/4.04.2001 560/5.04.2001 607/11.04.2001 606/11.04.2001 614/11.04.2001 1016/5.06.2001 1017/5.06.2001 1015/5.06.2001 1018/5.06.2001 196/5.02.2001 1479/3.08.2001 1478/3.08.2001 1484/3.08.2001 1594/15.08.2001 1483/3.08.2001 1485/3.08.2001 1480/3.08.2001 1527/7.08.2001 1486/3.08.2001 559/5.04.2001 811/14.05.2001 99/22.01.2001 102/22.01.2001 100/22.01.2001 104/22.01.2001 105/22.01.2001 115/23.01.2001 103/22.01.2001 174/29.01.2001 200/5.02.2001 197/5.02.2001 199/5.02.2001 175/29.01.2001 198/5.02.2001 325/22.02.2001 355/27.02.2001 352/28.02.2001 403/15.03.2001 455/20.03.2001 418/20.03.2001 359/1.03.2001 504/29.03.2001 561/5.04.2001 813/14.05.2001 810/14.05.2001 809/14.05.2001 476/26.03.2001 506/29.03.2001 525/30.03.2001 605/11.04.2001 858/17.05.2001 808/14.05.2001 812/14.05.2001 324/22.02.2001 1642/22.08.2001 1639/22.08.2001 1632/21.08.2001 1641/22.08.2001 1643/22.08.2001 1636/22.08.2001 1747/30.08.2001 1640/22.08.2001 1904/26.09.2001 2028/8.10.2001 2512/13.11.2001 1653/10.06.2001

3864/6.11.2002 3862/6.11.2002 3831/6.11.2002 3869/6.11.2002 3848/4.11.2002 3865/6.11.2002 3863/6.11.2002 3969/12.11.2002 3970/12.11.2002 3869/6.11.2002 3867/6.11.2002STR. COMBINATULUI, NR. 5

STR. 9 MAI, NR. 51A

STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL, NR. 79B

STR. BRAILEI, NR. 202 BIS

STR. DR. PETRU GROZA, NR. 2, BL. L12

STR. DR. PETRU GROZA, NR. 4, BL. L13

STR. REGIMENTUL 11 SIRET, NR. 5A

STR. CRINULUI, NR. 14A

STR. DR. PETRU GROZA, NR. 14

STR. EMIL RACOVITA, NR. 2A

STR. 24 IANUARIE, NR. 49A

STR. VIADUCTULUI, NR. 14

STR. MALUL BRATES, NR. 1

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 63

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 29E

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 218

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 2

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 29A

STR. AVINTULUI, NR. 7, AP. 1

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 246 A

STR. ALEEA SCOLII, NR. 7, AP. 4

STR. TINERETULUI 1, NR. 18A

STR. V.A. URECHE, NR. 22

ALEEA BRAVILOR, NR. 29B

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 204A

STR. BARBOSI, NR. 3, BL. L10

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 162

STR. OCTAV BANCILA, NR. 28A

STR. SIDERURGISTILOR, NR. 50

ALEEA ZIMBRULUI, NR. 21

STR. GEORGE COSBUC, NR. 317

STR. APRODUL PURICE, NR. 1A

STR. PESCARUS, NR. 3

BD. GEORGE COSBUC, NR. 257A

STR. DR. RAUTU, NR. 40

STR. TUNELULUI, NR. 7A

STR. CERULUI, NR. 1A

STR.TRAIAN, NR. 470

STR. UNIVERSITATII NR. 20 - A

STR. PICTOR IOSIF ISSER,NR.6- G

STR.EROILOR,NR.10- A

STR. DEMOCRATIEI, NR.11

STR. VLAD TEPES,NR.9

STR. BRAILEI,NR.148- A

STR. N. BALCESCU,NR.42,AP.1

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.42 A

STR. CULTURII,NR.9,AP.2

STR. CULTURII,NR.9,AP.1

STR. ARCASILOR, NR.21

STR. ALEEA ZIMBRULUI, NR.8

STR. ALEEA ZIMBRULUI,NR.6

STR. G. COSBUC,NR.193- A

STR. BRATES,NR.16- A

STR.ARIESULUI,NR.17- A

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.59

STR.GERULUI,NR.11

STR. DRUMUL VIILOR,NR.64

STR. ARIESULUI, NR.11

STR. PICTOR IOSIF ISSER,NR.12- A

STR. ARIESULUI,NR.11- A

STR. CLOSCA,NR.9,BL. PS 10 B

STR. OLTULUI,NR.15- A

STR. CALEA PRUTULUI,NR. 1

STR. AL. CERNAT

STR. BASARABIEI,BL.M 1,AP.8

STR. RIZER, NR.21- A

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.220

STR. DR. RAUTU, NR.34

STR. CONSTRUCTORILOR,

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.220

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.220

STR. DRUMUL VIILOR,NR.31- E

STR. RUBINELOR,NR.14

STR. GAROFITEI,NR.19- A

STR. G. COSBUC,NR.257- B

STR. DRUMUL VIILOR

STR. G. COSBUC,NR.156

STR. ARCASILOR, NR.51

STR. DRUMUL VIILOR,NR.29 B

STR. G. COSBUC,NR.241- A

STR. DRUMUL VIILOR,NR.66

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.172

STR. STADIONULUI,NR.1

STR. DRUMUL VIILOR,NR.55

STR. DRUMUL VIILOR,NR.42

STR. TECUCI,NR.227- A

STR. LUNCA SIRETULUI,NR.1- C

STR.9 MAI,NR.47- A

STR. CRISTOFOR COLUMB, NR.6,AP.2

STR. TRAIAN,NR.370- A

STR. ALEEA MERCUR,NR.5

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.108- A

STR. OTELARILOR,NR.37,BL.E 2,AP.148

STR. 8 MARTIE,NR.37 C

STR. CRIZANTEMELOR,NR.6- A

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.112- A

STR. V.A. URECHEA,NR.12- A

STR. DR. RAUTU,NR.44

STR. BASARABIEI,NR.90- A

STR. DRUMUL VIILOR,NR.65

STR. AL. VLAHUTA,NR.5- B

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.81

STR. OLTULUI, 29 A

STR. DR. RAUTU,NR.32

STR. 13 DECEMBRIE,NR.8

STR. DRUMUL DE CENTURA NR.1

STR. PICTOR IOSIF ISSER,NR.6- I

STR. FRUNZEI,NR.2- A

STR.24 IANUARIE,NR.29- A

STR.GRAURULUI,NR.6

STR.TECUCI,NR.147,AP.1

STR.TECUCI,NR.147,AP.2

STR. REGIMENTUL 11 SIRET,NR.37- A

STR.PIETII,NR.15,AP.3

STR.G. COSBUC,NR.442- A

STR.MORILOR,NR.25- A

3996/13.11.2002 4142/22.11.2002 3963/12.11.2002 4617/16.12.2002 4619/ 16.12.2002 3962/ 12.12.2002 4469/ 9.12.2002 4466/ 9.12.2002 4467/ 9.12.2002 4465/ 9.12.2002 4293/ 3.12.2002 4295/ 2.12.2002 4758/ 23.12.2002 4292/ 3.12.2002 2349/ 30.07.2002 2353/ 30.07.2002 2351/ 30.07.2002 1991/ 3.07.2002 1994/ 3.07.2002 2352/ 30.07.2002 2347/ 30.07.2002 2350/ 30.07.2002 2348/ 30.07.2002 2392/ 1.08.2002 2394/ 1.08.2002 2537/ 7.08.2002 2549/ 8.08.2002 2535/ 7.08.2002 2538/ 7.08.2002 2548/ 8.08.2002 2819/ 27.08.2002 2821/ 27.08.2002 2536/ 7.08.2002 2943/ 2.09.2002 2952/ 3.09.2002 2953/ 3.09.2002 3082/ 12.09.2002 3282/ 23.09.2002 3284/ 23.09.2002 3755/ 29.10.2002 3754/ 29.10.2002 3404/ 2.10.2002 3490/ 10.10.2002 3520/ 14.10.2002 3535/15.10.2002 3726/ 28.10.2002 3756/ 29.10.2002 3753/ 29.10.2002 3752/ 29.10.2002 3405/ 2.10.2002 4139/ 22.11.2002 3961/ 12.11.2002 4141/ 22.11.2002 4137/ 22.11.2002 4172/ 25.11.2002 4140/ 22.11.2002 4136/ 22.11.2002 4138/ 22.11.2002 4135/ 22.11.2002 3864/ 6.11.2002 3862/ 6.11.2002 3831/ 4.11.2002 3869/ 6.11.2002 3848/ 4.11.2002 3865/ 6.11.2002 3863/ 6.11.2002 3969/ 12.11.2002 3970/ 12.11.2002 3869/ 6.11.2002 3867/ 6.11.2002 3996/ 13.11.2002 4142/ 22.11.2002 3963/ 12.11.2002 4282/ 3.12.2002 4281/ 3.12.2002 4274/ 3.12.2002 4283/ 3.12.2002 4294/ 3.12.2002 4284/ 3.12.2002 4285/ 3.12.2002 4286/ 3.12.2002 4757/ 23.12.2002 3866/ 6.11.2002 4755/ 23.12.2002 4756/ 23.12.2002 4463/ 9.12.2002 4618/ 16.12.2002 1993/ 3.07.2002 1987/ 3.07.2002 1992/ 3.07.2002 1982/ 3.07.2002 1996/ 3.07.2002 1990/ 3.07.2002 1989/ 3.07.2002 2028/ 8.07.2002 1995/ 3.07.2002 2026/ 8.07.2002 2027/ 8.07.2002 2277/ 23.07.2002 1661/ 11.06.2002 1664/ 11.06.2002 1771/ 24.06.2002 1774/ 24.06.2002 1809/ 25.06.2002 1656/ 10.06.2002 1775/ 24.06.2002 1658/ 11.06.2008 1662/ 11.06.2002 1659/ 11.06.2002 1663/ 11.06.2002 1657/ 11.06.2002 1772/ 24.06.2002 1660/ 11.06.2002 1773/ 24.06.2002 1709/ 14.06.2002

1275/ 1.04.2003 1276/ 1.04.2003STR. REGIMENTUL 11 SIRET,NR.37- C

STR. NAE LEONARD,NR.1,AP.2- A

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.68- C ROMANA, 27 A

TRAIAN, NR.55 - C

STR.ARCASILOR, NR. 53

STR.BRAILEI, NR.165 - A

STR.BRAILEI, NR.165 - B

STR.BRAILEI, NR.163 - D

STR. DRUMUL DE CENTURA

STR.TRAIAN, NR.438 - A STR.ARCASILOR, NR.34

STR.CLOSCA, NR.1-B, AP.6

STR.LABIRINT, NR.1, AP.14

STR.DR.PETRU GROZA, NR.24

STR.ARCASILOR,NR.38

STR.ALLEA MERCUR, NR.1

STR.TECUCI, NR.231 -D

STR.IONEL FERNIC,NR.18 - A

STR. DRUMUL VIILOR, NR.41 - C

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.132 -A

DR.PETRU GROZA, NR.12

STR.ALEEA 5, NR.4

STR.AL.I. CUZA, NR.34,AP.2

STR.STEFAN CEL MARE, NR.3-A

STR.OCTAV BANCILA, NR.18-A STR.ARCASILOR, NR. 18-A

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.176 - A

STR. DRUMUL VIILOR,, NR.15 A

STR. DRUMUL VIILOR, NR.59

V.A.URECHEA, NR.20

V.A.URECHEA, NR.18

ALEEA METEO, NR.12

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.50

STR.GAROFITEI,NR.1-A

STR.GAROFITEI, NR.10

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.14-A

STR.TRAIAN, NR.433 -C

DR.PETRU GROZA, NR.18 STR.PRUTULUI, NR.37-B, AP.2

STR.NUCULUI, NR.3-A

STR.ARCASILOR, NR.26

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.218-A

STR.TRAIAN, NR.446-C

STR.ROMANA, NR.148 -B

STR.MILCOV, NR.64

STR.ARIESULUI, NR.10,AP.2

STR.TRAIAN VUIA, NR.6 A

STR.ARCASILOR, NR.69 -E

STR.STADIONULUI, NR.29

STR.TECUCI,NR.231 -E

STR.AL.I. CUZA, NR.49,AP.7

STR.N.BALCESCU, NR.118,AP.6

STR.AVANTULUI, NR.26, AP.8

GRADINA VECHE,NR.126, AP.2

I.L.CARAGIALE, NR.41,AP.4

STR.PLUGULUI, NR.39-C

LUNCA SIRETULUI,NR.85 STR.AVANTULUI, NR.21-C, AP.2

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.176 - A STR. PICTOR IOSIF ISSER,NR.6 - I STR.FRUNZEI,NR.2-A

STR.24 IANUARIE,NR.29 - A STR.GRAURULUI, NR.6 STR.TECUCI,NR.147,AP.1 STR.TECUCI,NR.147,AP.2

STR. REGIMENTUL 11 SIRET,NR.37- A

STR.PIETII,NR.15,AP.3

STR.GEORGE COSBUC,NR.442- A STR.MORILOR,NR.25-A

STR. REGIMENTUL 11 SIRET,NR.37- C STR.NAE LEONARD,NR.1,AP.2 -A

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.68 -C STR.LABIRINT, NR.5

STR.GARII,NR.24,AP.3

STR.STADIONULUI,NR.31

TECUCI,NR.140, AP.2

STR.MAIOR FOTEA, NR.25,AP.1

STR.N.BALCESCU, NR.3 -G

STR.LEULUI,NR.1,AP.1

STR.FARII,NR.76,AP.1

STR.MARASTI,NR.28 -A

STR. DRUMUL VIILOR,NR.51

STR.N.BALCESCU,NR.78,AP.7

STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR.14,AP.1 A

STR.EROILOR,NR.12,AP.2

STR.ARCASILOR,NR.55

STR.IONEL FERNIC,NR.18- A

STR. DR. PETRU GROZA,NR.18-A STR.BORZESTI,NR.5- A

STR.C. BRANCOVEANU,NR.13

STR.TECUCI,NR.204 - A

STR.TUFANELELOR,NR.19

STR.ARCASILOR,NR.57

STR.TRAIAN,NR.454 -A

DRUMUL DE CENTURA,NR.118 -A

STR. REGIMENTUL 11 SIRET,NR.2-D STR.N.ALEXANDRESCU,NR.66- A STR.CAPRIOAREI,NR.8 STR.FILESTI,NR.9

STR.RIZER,NR.21- C

STR.ALEEA 5,NR.6

SOSEAUA SMARDAN, NR.1- A

STR.ALEEA METEO,NR.1 STR.V.A.URECHEA, NR.6,-A

STR.SATURN,NR.3 F

STR.RAUTU,NR.24- A STR.V.ALECSANDRI,NR.19- A

STR.TUFANELELOR,NR.17

STR.8 MARTIE,NR.19

STR.VANATORI, NR.1- C

STR.ARCASILOR,NR.71

STR.RIZER, NR.21 - D

STR.ROMANA,NR.135

STR.ALEEA ROMANA, NR.12- A

STR.UNIVERSITATII, NR.29- B

STR.UNIVERSITATII,NR.29- A

1722/ 22.04.2003 1720/ 22.04.2003 1723/ 22.04.2003 1272/ 1.04.2003 1417/ 8.04.2003 1415/ 8.04.2003 1718/ 22.04.2003 1344/ 4.04.2003 1717/ 22.04.2003 1724/ 22.04.2003 1721/ 22.04.2003 1719/ 22.04.2003 1414/ 8.04.2003 52/ 13.01.2003 288/ 28.01.2003 133/ 17.01.2003 54/ 14.01.2003 200/ 22.01.2003 201/ 22.01.20003 69/ 15.01.2003 135/ 17.01.2003 191/ 21.01.2003 137/ 17.01.2003 56/ 14.01.2003 6/ 7.01.2003 57/ 14.01.2003 55/ 14.01.2003 59/ 14.01.2003 58/ 14.01.2003 70/ 15.01.2003 400/ 5.02.2003 521/ 12.02.2003 774/ 27.02.2003 516/ 12.02.2003 773/ 27.02.2003 772/ 27.02.2003 527/ 12.02.2003 520/ 12.02.2003 710/ 25.02.2003 709/ 25.02.2003 530/ 12.02.2003 510/ 12.02.2003 529/ 12.02.2003 513/ 12.02.2003 695/ 24.02.2003 525/ 12.02.2003 533/ 12.02.2003 522/ 12.02.2003 519/ 12.02.2003 514/ 12.02.2003 517/ 12.02.2003 523/ 12.02.2003 528/ 12.02.2003 526/ 12.02.2003 515/ 12.02.2003 534/ 12.02.2003 524/ 12.02.2003 536/ 12.02.2003 535/ 12.02.2003 537/ 12.02.2003 531/ 12.02.2003 399/ 5.02.2003 532/ 12.02.2003 398/ 5.02.2003 397/ 5.02.2003 401/ 5.02.2003 131/ 6.02.2003 402/ 6.02.2003 512/ 12.02.2003 430/ 6.02.2003 518/ 12.02.2003 511/ 12.02.2003 1001/ 14.03.2003 1002/ 14.03.2003 1017/ 17.03.2003 1016/ 17.03.2003 850/ 3.03.2003 847/ 3.03.2003 832/ 3.03.2003 835/ 3.03.2003 1185/ 28.03.2003 1183/ 28.03.2003 1150/ 25.03.2003 1148/ 25.03.2003 1179/ 28.03.2003 1192/ 28.03.2003 1193/ 28.03.2003 1044/ 18.03.2003 1509/14.04.2003 1465/10.04.2003 1419/8.04.2003 1413/8.04.2003 1342/4.04.2003 1418/8.04.2003 1416/8.04.2003 1420/8.04.2003 1343/4.04.2003 1341/4.04.2003 1271/1.04.2003 1273/1.04.2003 1274/1.04.2003 2122/22.05.2003 2171/27.05.2003 2170/26.05.2003 2121/22.05.2003 2124/22.05.2003 2128/22.05.2003 2119/22.05.2003 2126/22.05.2003 2113/22.05.2003 2123/22.05.2003 6238/15.12.2003 6064/8.12.2003 6070/8.12.2003 6072/8.12.2003 6194/11.12.2003 6073/8.12.2003 6061/8.12.2003


STR.RIZER,NR.39, AP.1

STR.GH.DOJA,NR.6,BL.3A,AP.20A

STR.SATURN,NR.3- K

STR.ZAMFIRESCU ELIZA,NR.21

STR.I.L.CARAGIALE,NR17,AP.5

STR.DEMOCRATIEI,NR.17,AP.5

STR.MOVILEI,NR.38,AP.2

STR.SF.SPIRIDON,NR.45,AP.1

STR.MAVRAMOL,NR.10,AP.1

STR.TECUCI,NR.72,AP.1

STR.TECUCI,NR.73,AP.2

STR.TRAIAN,NR.446 -D

STR. DR. PETRU GROZA,NR.26

SOSEAUA SMARDAN,NR.1- B

STR.CETATEANU IOAN,NR.7

STR.N. BALCESCU,NR.39,AP.2

STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR.13- A,AP.2

STR.L.ZAMFIRESCU ELIZA,NR.62

STR.TRAIAN,NR.318- A

STR.DEMOCRATIEI,NR.17,AP.6

STR.EROILOR,NR.32,AP.1

STR.YTAIAN,NR.51,AP.2

STR. DRUMUL VIILOR,NR.63

STR.CALEA PRUTULUI

D.N.23 KM 6+500 M, NR.24

STR.8 MARTIE,NR.19- A

STR.SF.SPIRIDON,NR.20,AP.7

STR.ROMANA,NR.32,AP.5

STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR. 9, AP.2

STR. COL. NICOLAE HOLBAN, NR.9,AP.1 STR.CETATEANUL IOAN,NR.3

STR.AL.I. CUZA,NR.25,AP.1

STR.SATURN,NR.36

STR. DR. PETRU GROZA,NR.22

STR.GEORGE BACOVIA,NR.9

STR.NICOLAE GAMULEA,NR.7,AP.5

STR.TECUCI,NR.229- A

STR.LEONIDA Z.ELIZA, NR.5

STR.TRAIAN,NR.37,AP.1

STR.ION CREANGA, NR.11,AP.3

STR.LEONIDA Z.ELIZA NR.30

STR.COSMINULUI,NR.104

STR.UNIVERSITATII,NR.20,AP.4

STR.GARII,NR.21,AP.1

STR.GEORGE COSBUC,NR.356

STR.DEMOCRATIEI,NR.4

STR.AL.CARNABEL, NR.80,AP.3

STR.PLANTELOR,NR.13,AP.4

STR.LEONIDA Z.ELIZA,NR.46

STR.MOVILEI,NR.60,AP.1

STR.ARIEI,NR.6,AP.1

STR.IANCU FOTEA,NR.26,AP.7 STR.LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA, NR.56 STR.GARII,NR.32,AP.2

STR.LABIRINT,NR.4,AP.5

STR.M. EMINESCU,NR.41,AP.5

STR.N. BALCESCU,NR.116,AP.1

STR.C. COLUMB,NR.80,AP.1

STR.N.GAMULEA,NR.7,AP.8

STR.ALEEA SCOLII,NR.7,AP.5

STR.LEONIDA Z.ELIZA,NR.4

STR.24 IANUARIE,NR.23- A

STR.LEONIDA Z.ELIZA,NR.2

STR.DEMOCRATIEI,NR.17,AP.1

STR.DEMOCRATIEI,NR.17,AP.2

STR.LEONIDA Z. ELIZA,NR.9

STR.DEMOCRATIEI,NR.9,AP.5

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.148

STR.EROILOR,NR.37,AP.3

STR.D.BOLINTINEANU,NR.3

STR.CRIZANTEMELOR,NR.31,AP.2

STR.LEONIDA Z. ELIZA,NR.23

STR.CALEA PRUTULUI,NR.59

STR.ANGHEL SALIGNY,NR.77

STR.RANDUNELELOR,NR.16,AP.3 P.3

STR.RANDUNELELOR,NR.16,AP.3

STR.STADIONULUI,NR.4-A,BL.D 19

STR.G-RAL AL.CERNAT,NR.151

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.200

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.198

STR.SINDICATELOR,NR.1,AP.1

STR.TECUCI,NR.73,AP.7

STR.BANULUI,NR.2,AP.1

STR.BANULUI,NR2,AP.2

STR.RANDUNELELOR,NR.16,AP.2

STR.LEONIDA Z. ELIZA,NR.12

STR.LEONIDA Z. ELIZA,NR.34

STR.TECUCI,NR.68,AP.4

STR. FEROVIARILOR,NR.14- A

STR.TRAIAN,NR.55,AP.2

STR.TROMANA,NR.58,AP.3

STR. ROMANA, NR.51,AP.1

STR. STIINTEI,NR.59,AP.2

STR. MOVILEI,NR.74,AP.1

STR. MOVILEI,NR.19,AP.1

STR. DRUMUL VIILOR,NR.56

STR. COMETEI,NR.23,AP.2

STR. RUBINELOR,NR.4,AP.2

STR. V. A. URECHEA,NR.10- A

STR. CRISTOFOR COLUMB,NR.31,AP.4

STR. UNIVERSITATII, NR.29

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 56-A

STR.G-RAL. AL.CERNAT,NR.169

STR.MORILOR,,NR.111

STR.ION NENITESCU,NR.4,AP.1

STR.G-RAL AL.CERNAT,NR.83,AP.5

STR.IACOB LAHOVARY,NR.1,AP.1

STR.G-RAL AL.CERNAT,NR.83,AP.7

STR.RIZZER,NR.39,AP.8

STR.TRANSILVANIEI,NR.6,AP.2

STR. I.L.CARAGIALE,NR.52,AP.2

STR.TECUCI,NR.235- B

STR.TECUCI,,NR.227- C

STR.MIHAIL EMINESCU,NR.41,AP.1

STR. DR. PETRU GROZA,NR.1- B

STR. REGIMENTUL 11 SIRET,NR.2 - G

GRADINA VECHE,NR.24- B

STR.TRAIAN,NR.39,AP.5

6066/8.12.2003 6062/8.12.2003 6063/8.12.2003 6071/8.12.2003 6252/16.12.2003 6069/8.12.2003 6500/24.12.2003 6309/18.12.2003 6368/19.12.2003 6307/18.12.2003 6308/18.12.2003 6305/18.12.2003 6306/18.12.2003 6067/8.12.2003 6065/8.12.2008 6251/16.12.2003 2576/16.06.2003 2571/16.06.2003 2577/16.06.2003 2683/23.06.2003 2684/23.06.2003 2294/4.06.2003 2685/23.06.2003 2575/16.06.2003 2574/16.06.2003 2578/16.06.2003 2573/16.06.2003 2572/16.06.2003 2570/16.06.2003 2290/4.06.2003 2293/4.06.2003 2291/4.06.2003 2292/4.06.2003 2288/4.06.2003 2289/4.06.2003 2677/23.06.2003 2715/24.06.2003 2686/23.06.2003 3251/18.07.2003 3332/22.07.2003 1988/3.07.2002 3331/22.07.2003 3094/15.07.2003 3335/22.07.2003 3252/18.07.2003 3360/23.07.2003 3253/18.07.2003 3092/15.07.2003 3336/22.07.2003 3005/10.07.2003 3008/10.07.2003 3009/10.07.2003 3239/17.07.2003 3096/15.07.2003 3093/15.07.2003 3362/23.07.2003 3256/18.07.2003 3361/23.07.2003 3363/23.07.2003 3255/18.07.2003 3012/10.07.2003 3010/10.07.2003 3011/10.07.2003 2962/9.07.2003 3254/18.07.2003 3095/15.07.2003 3337/22.07.2003 3334/22.07.2003 2964/9.07.2003 2963/9.07.2003 3004/10.07.2003 3333/22.07.2003 3257/18.07.2003 3738/8.08.2003 4136/29.08.2003 3735/8.08.2003 4076/28.08.2003 4075/28.08.2003 3899/20.08.2003 3740/8.08.2003 3993/25.08.2003 3736/8.08.2003 4074/28.08.2003 4081/28.08.2003 3734/8.08.2003 3868/15.08.2003 3989/25.08.2003 41.03/29.08.2003 3994/25.08.2003 3867/15.08.2003 3540/5.08.2003 3964/21.08.2003 3737/8.08.2003 3539/5.08.2003 4097/29.08.2003 3900/20.08.2003 4137/29.08.2003 41.04/29.08.2003 3991/25.08.2003 4078/28.08.2003 4102/29.08.2003 4101/29.08.2003 4099/29.08.2003 3898/20.08.2003 4082/28.08.2003 4077/28.08.2003 4765/8.10.2003 3966/21.08.2003 4080/28.08.2003 3895/18.08.2003 3897/20.08.2003 3869/15.08.2003 3896/20.08.2003 4083/28.08.2003 3541/5.08.2003 3741/8.08.2003 3965/21.08.2003 3967/21.08.2003


STR.AL.VLAHUTA,NR.8- A STR.DEMOCRATIEI,NR.9,AP.4 STR.DOMNEASCA,NR.110,AP.2 STR.BRINDUSEI,NR.13- A STR.MIHAIL EMINESCU,NR.67- A STR.TECUCI,NR.235- A STR. STIINTEI,NR.15- A STR.PRUNDULUI,NR.37- B,AP.2 STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 39 -A STR.GH.ASACHI, NR.15 STR.GARII,NR.58,AP.1 STR.ZAMBILELOR, NR.23 STR.AVIATORILOR,NR.22- A STR.FLORILOR,NR.46 STR.ARCASILOR,NR.19 STR.DEMOCRATIEI,NR.84,AP.1 STR.N. BALCESCU,NR.62 STR.N.BALCESCU,NR.60,AP.1 STR.N.BALCESCU,NR.8,AP.2 STR.DR.AL.CARNABEL,NR.94,AP.1 STR.DR.AL.CARNABEL,NR.12,AP.5 STR.GEORGE COSBUC,NR.253- A STR.LUNCA SIRETULUI,NR.87 STR.RADU NEGRU,NR.3 STR.NICOLAE DELEANU,NR.1 STR.AL. MORUZZI,NR.14,AP.1 STR.OLTENITA,NR.2,AP.1 STR.DR.RAUTU,NR.30 STR.PORTULUI,NR.5,AP.7 STR.TECUCI,NR.227- B STR.BRAILEI,NR.266

STR.MIHAI BRAVU,NR.35,AP.2 STR.AL.I. CUZA, NR.29,AP.3 STR.PACII,NR.17,AP.1 STR.MORILOR,NR.165 STR.OLTULUI,NR.3 - A BARBOSI,NR.12- F STR.ROMANA,NR.8,BL.LC4,AP.68A STR.SF.SPIRIDON,NR.45,AP.12 STR.CALEA PRUTULUI,NR.77 STR.BRAILEI,NR.29- A

STR. DR. PETRU GROZA,NR.20- A STR.M.EMINESCU,NR.17,AP.1 STR.EROILOR,NR.8,AP.2

STR.AL. CERNAT,NR.219,AP.2 STR. MALUL BRATES,NR.24 STR.CICERO, NR.18,AP.1 STR.SCULPTURII,NR.4,AP.1 STR.BASARABIEI,NR.119- A STR. REGIMENTUL 11 SIRET,NR.2- E STR.BAHLUIULUI,NR.2,BL.L 10,AP.15 STR.ZINELOR,NR.1- A STR.APOLLON,NR.15,AP.1 STR.I.L.CARAGIALE,NR.52,AP.1 STR.MOVILEI,NR.21,AP.1 STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.188 STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.106 STR.ARCASILOR,NR.28 STR.ARCASILOR,NR.50 STR.ARCASILOR,NR.36 STR.PLUGULUI,NR.25,AP.2 STR.PLUGULUI,,NR.25,AP.1 STR.TECUCI,NR.95,AP.3 ALEEA N. DELEANU,NR.1 STR.TECUCI,NR.69,AP.2 STR.N. BALCESCU,NR.3- F

STR.N. BALCESCU,NR.13,AP.3 STR.N. BALCESCU,NR.13,AP.3 STR.T. VLADIMIRESCU,NR.2- B STR.T.VLADIMIRESCU,NR.2- A STR.TRAIAN,NR.444- C

STR.POSTA VECHE,NR.91,AP.2 STR.EP.ST.MELCHISEDEC,NR.40,AP2 STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.30- B STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.166 STR. DRUMUL VIILOR NR.8

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.2- D STR. DRUMUL VIILOR,NR.10 STR.DR.AL.CARNABEL,NR.47,AP.1 STR.DR.AL.CARNABEL,NR.20,AP.2 STR.ARCASILOR,NR.64 STR.ARCASILOR,NR.14- BIS STR.ARCASILOR,NR.23 STR.ARCASILOR,NR.32 STR.ARCASILOR,NR.69- A STR.G.COSBUC,NR.82

B-DUL GEORGE COSBUC,NR.392- A STR.OTELARILOR,NR.5- D STR.OTELARILOR,15

STR.POSTA VECHE,NR.91,AP.2 STR.TRANSILVANIEI,NR.11 STR.BASARABIEI,NR.73,AP.2 STR.AL.DAVILLA,NR.10,AP.206 STR.BASARABIEI,47 STR.ARIESULUI,NR.1,AP.2 STR.RADU NEGRU,NR.11- C STR.GAMULEA NICOLAE,NR.7,AP.5 STR.MORILOR,NR.33 STR.LIBERTATII,NR.36 STR.I.L.CARAGIALE,NR.4,AP.3 STR.LIVIZENI,NR.7,AP.6 STR.UNIVERSITATII,NR.16,AP.4 STR. REGIMENTUL 11 SIRET,NR.6- A STR.STADIONULUI,NR.17 STR.CONSTRUCTORILOR,NR.1- A STR.M.EMINESCU,NR.8,AP.3 STR.EROILOR,NR.32- B STR.LABIRINT,NR.5,AP.2 STR.CEZAR,NR.89 STR.TECUCI,NR.42,AP.1 STR.MOVILEI,NR.74,AP.2 STR.ROMANA,NR.50,AP.3 STR.GARII,NR.22,AP.1

STR.CALEA PRUTULUI,NR.65 STR.AVANTULUI,NR.36

STR. MALUL BRATES,NR.1- A STR.MUZICII,NR.51,AP.3 B-DUL MAREA UNIRE,NR.21,BL.U- 6

4079/28.08.2003 3968/21.08.2003 3992/25.08.2008 5135/27.10.2003 5134/27.10.2003 4956/16.10.2003 4714/6.10.2003 4861/14.10.2003 4954/16.10.2003 5136/27.10.2003 4845/13.10.2003 4766/8.10.2003 4843/13.10.2003 4992/21.10.2003 4862/14.10.2003 4844/13.10.2003 4990/21.10.2003 4858/14.10.2003 4953/16.10.2003 5133/27.10.2003 4991/21.10.2003 4955/16.10.2003 5347/5.11.2003 5608/14.11.2003 5356/5.11.2003 5719/21.11.2003 5352/5.11.2003 5837/26.11.2003 5658/19.11.2003 5662/19.11.2003 5773/24.11.2003 5353/5.11.2003 5772/24.11.2003 5659/19.11.2003 5771/24.11.2003 5718/21.11.2003 5660/19.11.2003 5661/19.11.2003 5657/19.11.2003 5278/3.11.2003 5279/3.11.2003 5280/3.11.2003 5277/3.11.2003 5303/3.11.2003 5301/3.11.2003 5302/3.11.2003 5300/3.11.2003 5650/18.11.2003 5651/18.11.2003 5304/3.11.2003 5357/5.11.2003 5349/5.11.2003 5348/5.11.2003 5349/5.11.2003 5351/5.11.2008 5354/5.11.2003 5355/5.11.2003 967/10.03.2003 848/3.03.2003 851/3.03.2003 1181/28.03.2003 1088/21.03.2003 1049/18.03.2003 1087/21.03.2003 1084/21.03.2003 1085/21.03.2003 1090/21.03.2003 1086/21.03.2003 1188/28.03.2003 1184/28.03.2003 1182/28.03.2003 834/3.03.2003 2007/16.05.2003 1995/15.05.2003 2125/22.05.2003 2118/22.05.2003 2005/16.05.2003 2006/16.05.2003 2114/22.05.2003 2120/22.05.2003 2115/22.05.2003 2117/22.05.2003 2172/27.05.2003 2127/22.05.2003 2116/22.05.2003 1187/28.03.2003 1186/28.03.2003 1191/28.03.2003 1189/28.03.2003 1190/28.03.2003 1149/25.03.2003 1089/21.03.2003 1050/18.03.2003 1046/18.03.2003 1047/18.03.2003 1048/18.03.2003 1045/18.03.2003 1000/14.03.2003 1043/18.03.2003 1041/18.03.2003 1042/18.03.2003 1011/17.03.2003 1040/18.03.2003

6300/15.11.2005 6434/22.11.2005 6302/15.11.2005 6431/22.11.2005 6293/15.11.2005 6297/15.11.2005 6436/22.11.2005 6442/22.11.2005 6304/15.11.2005 6299/15.11.2005 6159/8.11.2005 6160/8.11.2005 6439/22.11.2005 6077/2.11.2005STR.ANGHEL SALIGNY,NR.72 STR.BUCURESTII NOI,NR.79,AP.1 STR.NAE LEONARD,NR.50- A STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.214- A STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.236 STR. DRUMUL VIILOR,NR.2- I STR. DRUMUL VIILOR,NR.51- A STR.DOMNEASCA,NR.29,AP.3 STR.DOMNEASCA,NR.133,AP.1 STR.N.BALCESCU,NR.37,AP.3 STR.N. BALCESCU,NR.13 C, AP.3 STR.GAMULEA NICOLAE,NR.7,AP.6 STR.NICOLAE GAMULEA,NR.7 - B,AP.3 STR.NENITESCU ION,NR.22,AP.1 STR.COLECTIVISTILOR,NR.19 STR.FEROVIARILOR,NR.2- A STR.DR.AL.CARNABEL,NR.12,AP.1 STR.TUDOR VLADIMIRESCU,NR.202-204 STR.DOGARIEI,NR.109,AP.1 STR.DR.N.ALEXANDRESCU,NR.59,AP.2 STR.MOVILEI,NR.34,AP.2 STR.ALEEA BRAVILOR,NR.15 STR.APOLLON,NR.6,AP.2 STR. REGIMENTUL 11 SIRET,NR.2- F STR.ROMANA,NR.202- A STR.TRAIAN,NR.259- A STR.OLTULUI,NR.9- A STR.GORUNULUI,NR.12 STR.N. BALCESCU,NR.37,AP.1 STR.MAIOR IANCU FOTEA,NR.29,AP.5 STR.PORTULUI,NR.8,AP.4 STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR. 9, AP.6 DR.N.ALEXANDRESCU,NR.101,AP.2 STR.TECUCI,NR.73,AP.10 STR.L.Z.ELIZA,NR.82 STR.AL.MORUZZI,NR.58 STR.DOMNEASCA,NR.94,AP.6 STR.DOMNEASCA,NR.83,AP.7 STR.TRAIAN,NR.439- C STR.TRAIAN,NR.390- B STR.TRAIAN,NR.446- A STR. PRIVIGHETORII,NR.23 STR.DOGARIEI,NR.135- A STR.AVANTULUI,NR.21,AP.1 STR.ZINELOR,NR.2,AP.1 STR.DOMNEASCA,NR.122,AP.1 STR.CRISTOFOR COLUMB,NR.58,AP.5 STR. DR. PETRU GROZA,NR.10 B-DUL TRAIAN VUIA,NR.21- C,MICRO38 STR.GARII,NR.68,AP.2 STR. DR. PETRU GROZA,,NR.7- A STR.ALEEA ZIMBRULUI,NR.1- A STR.GEORGE COSBUC,NR.146 STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR. 9, AP.3 STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR. 9, AP.5 STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.39 STR.DOMNEASCA,NR.85,AP.2 DUMUL DE CENTURA,NR.102- A STR.DRAGOS VODA,NR.23,AP.1 STR.SF.SPIRIDON,NR.28,AP.1 STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.92 STR.EROILOR,NR.12,AP.4 STR.DACIEI,NR.43,AP.1 STR. DR. PETRU GROZA,NR.10- B STR. DR. PETRU GROZA,NR.10- C STR. DR. PETRU GROZA,NR.10 -A STR.L. Z. ELIZA, NR.2- D STR.RAZBOIENI,NR.4,AP.4 STR.STIINTEI,NR.79,AP.1 STR.DOMNEASCA,NR.110,AP.4 STR.ANA IPATESCU,NR.11,AP.2 STR.L.Z. ELIZA,NR.6

STR.N. BALCESCU,NR.84,AP.2 STR.PORTULUI,NR.54-A STR. DR. PETRU GROZA,NR.5- A STR.LIBERTATII,NR.72- A STR.BRAILEI,NR.280

STR.I.L. CARAGIALE, NR.18,AP.1

STR.L.Z. ELIZA, NR.18 STR.L.Z. ELIZA,NR.18- A STR.L.Z. ELIZA, NR.20 STR.ARCASILOR,NR.69- C STR.CEZAR,NR.67 STR.SINDICATELOR,NR.59,AP.1 STR.ARIEI,NR.46,AP.1

STR.ANA IPATESCU,NR.11,AP.1 STR.DACIEI,NR.43,AP.2 STR. PICTOR IOSIF ISSER,NR.1- A STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.6 STR.GARII,NR.57,AP.3 STR.PRUNDULUI,NR.21- A STR.N.BALCESCU,NR.60,AP.2 STR.DR.AL. CARNABEL,NR.80,AP.1 STR.L. Z. ELIZA,NR.2- C STR.L. Z. ELIZA,NR.2- B STR.GARII,NR.24,AP.12 STR.L. Z. ELIZA,NR.2- A STR.MUZICII,NR.39,AP.1 STR.L. Z. ELIZA,AP.60 STR.L. Z. ELIZA,NR.58 STR.L. Z. ELIZA,NR.16 STR.L. Z. ELIZA,NR.14 STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR. 24, AP. 3

STR.NENITESCU ION,NR.14,AP.6 STR.ANUL REVOLUTIEI 1848,NR.16 STR.RAZBOIENI,NR.5,AP.2 STR.GAROFITEI,NR.57 STR.IPATESCU ANA, NR.7- A STR.TRAIAN,NR.424- G STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.56- B STR.DOMNEASCA,NR.83,AP.1 STR.DEMOCRATIEI,NR.11,AP.3 STR.JUPITER,NR.6 STR.ARCASILOR,NR.50- A STR.ARCASILOR,NR.50- B STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.82- A STR.GEORGE COSBUC,NR.1

6428/22.11.2005 6430/22.11.2005 6438/22.11.2005 6426/22.11.2005 6429/22.11.2005 6435/22.11.2005 6443/22.11.2005 6295/15.11.2005 6296/15.11.2005 6298/15.11.2005 6301/15.11.2005 6433/22.11.2005 6432/22.11.2005 6427/22.11.2005 6441/22.11.2005 6294/15.11.2005 6438/22.11.2005 6303/15.11.2005 6440/22.11.2005 6437/22.11.2005 6576/30.11.2005 6076/02.11.2005 6769/9.12.2005 6581/8.12.2005 6578/2.12.2005 6583/2.12.2005 6768/9.12.2005 6770/9.12.2005 6765/9.12.2005 6579/2.12.2005 6577/2.12.2005 6773/9.12.2005 6889/15.12.2005 6766/9.12.2005 6771/9.12.2005 6893/15.12.2005 6772/9.12.2005 6068/8.12.2003 7209/30.12.2005 6892/15.12.2005 6585/2.12.2005 6890/15.12.2005 6580/2.12.2005 6891/15.12.2005 6767/9.12.2005 6894/15.12.2005 6582/2.12.2005 4619/17.08.2005 4621/17.08.2005 4362/4.08.2005 4142/22.11.2002 4363/4.08.2005 4360/4.08.2005 4361/4.08.2005 4365/4.08.2005 1097/31.08.2004 4842/29.08.2005 4845/29.08.2005 4846/29.08.2005 4841/29.08.2005 4891/30.08.2005 4888/30.08.2005 4890/30.08.2005 5049/6.09.2005 5014/5.09.2005 4945/1.09.2005 4944/1.09.2005 4946/1.09.2005 4947/1.09.2005 5013/5.09.2005 5048/6.09.2005 5012/5.09.2005 5047/06.09.2005 1438/16.09.2004 5946/24.10.2005 5770/13.10.2005 5810/18.10.2005 5945/24.10.2005 5807/18.10.2005 5799/14.10.2005 5769/13.10.2005 5768/13.10.2005 5767/13.10.2005 5809/18.10.2005 5812/18.10.2005 5806/18.10.2005 5813/18.10.2005 5808/18.10.2005 5811/18.10.2005 4892/30.08.2005 4888/30.08.2005 4885/30.08.2005 4886/30.08.2005 4887/30.08.2005 4844/29.08.2005 4884/30.08.2005 4893/30.08.2005 4838/29.08.2005 4894/30.08.2005 4843/29.08.2005 4359/4.08.2005 4620/17.08.2005 4364/4.08.2005 4618/17.08.2005 4839/29.08.2005 4840/29.08.2005 3933/14.07.2005 3931/14.07.2005 3930/14.07.2005 3928/14.07.2005 3689/5.07.2005 3973/18.07.2005 3974/18.07.2005 3929/14.07.2005 3932/14.07.2005 3798/6.07.2005 3797/6.07.2005 2939/26.05.2005


STR.MIHAI BRAVU.NR.39- A

STR.CRISTOFOR COLUMB,NR.63, AP.3 STR.TRAIAN,NR.445

STR.CALEA PRUTULUI, NR.11- A

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.166- B

STR.SATURN,NR.3- D

STR.LUNCA SIRETULUI, NR.3

STR.BRAILEI, NR.18

STR. MALUL BRATES, NR.4

STR.NICOLAE DELEANU,NR.22 STR.CRISTOFOR COLUMB,NR.22,AP.3 STR.GAROFITEI, NR.19- B STR.GAROFITEI,NR.19- A STR.GAROFITEI,NR.1- C

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.242- A

STR.DOMNEASCA,NR.124,AP.1 STR.TRAIAN,NR.445

STR.VENUS,NR.1- B

STR.RACHITASI,NR.1

STR.BRAVILOR,NR.2 STR.CEREALELOR,NR.10,AP.7

STR. TUNELULUI NR. 93C

STR.SF.SPIRIDON,NR.19,AP.2

STR.L.Z. ELIZA, NR.17- A

STR.CLUJ,NR.37

STR.STADIONULUI,NR.7

STR.TECUCI,NR.211,BL. M7,AP.39- A STR.GARII,NR.58,AP.3

STR.BRAILEI, NR.132

ALEEA ZIMBRULUI,NR.21

STR.AL. MORUZZI, NR.52,AP.1

STR.OCTAV BANCILA,NR.33- A

STR.OLTULUI,NR.27- A

STR. DR. PETRU GROZA,NR.22- A

STR.RAUTU,NR.30- A

D.N.2 B, KM.6,NR.6

STR.LUNCA SIRETULUI, NR.83

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.57- A

STR. PICTOR IOSIF ISSER, NR.6- C

STR.CASTRUL ROMAN,NR.6- B STR.BOLINTINEANU DIMITRIE,NR.11- A STR.STEFAN CEL MARE,NR.102

STR.LUNCA SIRETULUI, NR.71 STR.ARCASILOR,NR.47

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.152

STR.EROILOR,NR.10, AP.1

STR. L. Z. ELIZA, NR.17

STR.GRADINA VECHE,NR.74

STR.BELDIE IOAN,NR.11

STR.EREMIA GRIGORESCU,NR.1,BL. D5E, AP.2- A STR.NAE LEONARD,NR.1, AP.2- A

STR.NICOLAE BALCESCU,NR.118,AP. 2 STR.TRAIAN,NR.143,AP.4

STR.ARCASILOR,NR.42- G

STR.GARII, NR.32,AP.1

STR.SATURN, NR.9- A

STR.8 MARTIE,NR.4- A

STR.ARCASILOR,NR.121- A

STR.TRAIAN VUIA, NR.8- B

STR.NICOLAE BALCESCU, NR.21,SC.5, AP.6

STR.MORILOR,NR.1, AP.1

STR.TRAIAN,NR.47, AP.2

STR.RADU NEGRU,NR.4,AP.1

STR.L. Z. ELIZA, NR.27

STR.GHECET,NR.2

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.204- B

STR.GEORGE ENESCU,NR.13- D

STR. DR. PETRU GROZA,NR.13- C

STR. DR. PETRU GROZA,NR.13- B

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.248

STR.ARCASILOR,NR.8- D

STR.EROILOR,NR.10,AP.4

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.38

STR.SIDERURGISTILOR,NR.35- A STR.TOMIS,NR.38

STR.GEORGE COSBUC,NR.60- A

STR.ARCASILOR,NR.75

STR.TOMIS,NR.21

STR.ARCASILOR,NR.18- A

STR.PRELUNGIREA BRAILEI,NR. 7- A STR.CRISTOFOR COLUMB,NR.90- A STR.N. BALCESCU,NR.23,AP.4 STR.DOMNEASCA,NR.128, AP.5 STR.8 MARTIE,NR.50- A

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.72- C

STR.N. BALCESCU,NR.3,AP.5

STR.SILFIDELOR,NR.9,AP.3

STR.N. BALCESCU,NR.13- C, AP.2

STR.ALEEA ZIMBRULUI,NR.10 STR.GARII,NR.24,AP.4

STR.TRAIAN,NR.47,AP.2

STR.CEREALELOR,NR.10,AP.4 STR.DOMNEASCA,NR.131,AP.2

STR.NARUJA,NR.2- A

STR.N. GAMULE,NR.8,AP.4

STR.TECUCI,NR.59,AP.3

STR.CRISTOFOR COLUMB,NR.63,AP.12

STR. DRUMUL VIILOR,NR.45- B

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.100- B STR.ARCASILOR,NR.56- A STR.ARCASILOR,NR.98 STR.VEGETALELOR,NR.24 STR.TRAIAN,NR.196

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.214- B

STR. DRUMUL VIILOR,NR.31- B

STR. DRUMUL VIILOR,NR.31- C

STR.LATERALA,NR.119 STR.UNIVERSITATII,NR.41,AP.1

STR.COLUMB CRISTOFOR,NR.53,AP.1

B-DUL MAREA UNIRE,NR.11- A

STR.SOSEAUA SMIRDAN,NR.6- A STR.TECUCI,NR.107,AP.2

STR. DRUMUL VIILOR,NR.45- A

STR.SF.SPIRIDON,NR.24,AP.1

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.174

STR.CETATUII,NR.47

STR.TRAIAN,NR.370- B

STR.CRISTOFOR COLUMB,NR.58,AP.4

2618/10.05.2005 2616/10.05.2005 2904/24.05.2005 2941/26.05.2005 2940/26.05.2005 2903/24.05.2005 3122/3.06.2005 3337/15.06.2005 3336/15.06.2005 3123/3.06.2005 3124/3.06.2005 3120 / 03.06.2005 3121/3.06.2005 3335/15.06.2005 3326/15.06.2005 2631/10.05.2005 2640/10.05.2005 2639/10.05.2005 2638/10.05.2005 2637/10.05.2005 2641/10.05.2005 2786/17.05.2005 2902/24.05.2005 2907/24.05.2005 2908/24.05.2005 2905/24.05.2005 2906/24.05.2005 2617/10.05.2005 1992/6.04.2005 2170/15.04.2005 1991/6.04.2005 2327/25.04.2005 2250/19.04.2005 1990/6.04.2005 2328/25.04.2005 2329 / 25.04.2005 2117/12.04.2005 2488/28.04.2005 2487/28.04.2005 2486/28.04.2005 2172/15.04.2005 2489/28.04.2005 2171/15.04.2005 1993/6.04.2005 1669/21.03.2005 16662/21.03.2005 1666/21.03.2005 1697/24.03.2005 1696/24.03.2005 1665/21.03.2005 1668/21.03.2005 1456/10.03.2005 1698/24.03.2005 1823/30.03.2005 2510/31.05.2005 1694/24.03.2005 1699/24.03,2005 1822/30.03.2005 1698/23.03.2005

1198/6.03.2006 1158/2.03.2006 1161/2.03.2006 1370/15.03.2006 1371/15.03.2006 1367/15.03.2006 1369/15.03.2006 1368/15.03.2006 1373/15.03.2006 2126/24.03.2006 2119/24.03.2006 3380/7.06.2006 3378/7.06.2006 3730/22.06.2006 3729/22.06.2006 3722/22.06.2006 3466/12.06.2006 3731/22.06.2006 3376/7.06.2006 3898/29.06.2006 3897/29.06.2006 3896/29.06.2006 3469/12.06.2006 3888/28.06.2006 3899/29.06.2006 3889/28.06.2006 3372/7.06.2006 3371/7.06.2006 3374/7.06.2006 3385/8.06.2006 3379/7.06.2006 3375/7.06.2006 3373/7.06.2006 3390/8.06.2006 3386/8.06.2006 3464/12.06.2006 3381/7.06.2006 3533/14.06.2006 3468/12.06.2006 3532/14.06.2006 3467/12.06.2006

4617 / 17.08.2005 2097 / 06.05.2004 1824 /30.05.2005 1372 / 15.03.2005 5223 / 21.08.2006 2185 / 10.05.2004 3377 / 07.06.2006 1789 / 07.10.2004 1797 / 07.10.2004 1429 / 16.09.2004 2998 / 17.05.2006 1435 / 16.09.2004 3334 / 15.06.2005 1199 / 06.09.2004 968 / 22.02.2006 6305 / 15.11.2005STR.MIHAI BRAVU,NR.29,AP.4 STR. DN 2 B,KM 6,NR.50

STR. DRUMUL VIILOR,NR.33- A STR.ARCASILOR,NR.59 STR.ARCASILOR,NR.69- F

STR. DRUMUL VIILOR,NR.31- A STR. MALUL BRATES,NR.11 STR.L. Z. ELIZA,NR.64 STR.SERII,NR.69,AP.2 STR.TRAIAN,NR.439- A STR.LOGOFAT TAUTU,NR.8, AP.1

STR. ARCASILOR NR. 8C

STR. DR. CARNABEL ALEXANDRU,NR.12,AP.8 STR.VICTOR BABES, NR.2- A

STR. DRMUL VIILOR,NR.47

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.100- B STR.AL. LAPUSNEANU,NR.28- A STR.IONEL FERNIC,NR.4- A STR.MIRCEA ZORILEANU,NR.4- A STR.CONSTRUCTORILOR,NR.33- A STR.BRAILEI,NR.136- C

STR.SOIMULUI,NR.3 STR.NUFARULUI,NR.28

STR.NAE LEONARD,NR.6,BL.C 6,AP.39- A STR.NAE LEONARD,NR.6,BL.C6,AP.39

STR. DRUMUL VIILOR,NR.35- B STR. DRUMUL VIILOR,NR.33- E STR.MORILOR,NR.58,AP.3 STR.STADIONULUI, NR.11 STR.OTELARILOR,NR.13 STR.ROMANA,NR.104- B STR.ANGHEL SALIGNY,NR.9- A STR.ARCASILOR,NR.149- E STR.PORTULUI,NR.8,AP.6 STR.BRAILEI,NR.155- B STR. IONEL FERNIC NR. 18A STR.BRAILEI,NR.68,BL.BR3,AP.38 STR.LIVIZENI,NR.7,AP.2 STR.CASIN,NR.74 STR.BRAILEI,NR.204- D STR. STIINTEI,NR.58- B STR. V. A. URECHIA,NR.28 STR.ARCASILOR,NR.149- C STR.DEMOCRATIEI,NR.17,AP.9 STR.G. COSBUC,NR.6 STR.I. L. CARAGIALE,NR.35,AP.1 STR.CICERO,NR.18,AP.3

STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR.1 AP.2 STR.STEFAN CEL MARE,NR.22- C STR.GAROFITEI,NR.1- A

D.N. 2B,KM 6,NR.58 STR.DROPIEI,NR.4 STR.OLTULUI,NR.30- A STR.GRADINA VECHE,NR.2,AP.1 STR.BRAILEI,NR.140- L STR.AL. CARNABEL,NR.46,NR.3 STR.TEXTELISTILOR,NR.1- A STR.BRAILEI,NR.159- F STR.OLTULUI,NR.30- G

STR.AL. MORUZZI,NR.104,AP.1 STR.OLTULUI,NR.7- A STR.ARCASILOR,NR.149- E STR.ARCASILOR,NR.79- A STR.BRAILEI,NR.14,AP.5 SOSEAUA SMARDAN,NR.45- A STR.DOMNEASCA,NR.83,AP.5 STR.TRAIAN,NR.222,AP.2

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.188 STR.AUROREI,NR.1

STR.GEORGE COSBUC,NR.207- A STR.HENRY COANDA,NR.20- A STR.RAZBOIENI,NR.231- A STR.DOGARIEI,NR.106,AP.3 STR.DOGARIEI,NR.106,AP.2 STR.BASARABIEI,NR.35,AP.7 STR.CRISTOFOR COLUMB,NR.26,AP.4 STR.TECUCI,NR.123,AP.1

STR.ARIEI,NR.33

STR.LACATUSILOR,NR.13,BL.E1,SC.3,MANSARDA,AP.58- C STR.LACATUSILOR,NR.13,BL.E1,SC.3,MANSARDA,AP.58- A STR.LACATUSILOR,NR.13,BL.E1,SC.3,MANSARDA,AP.58- B STR.NENITESCU ION,NR.5,AP.1

STR.TECUCI,NR.84,AP.1

STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR.13-A, AP.1 STR.TRAIAN,NR.429- A

STR.CRISTOFOR COLUMB,NR.80,AP.2 STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.182 STR.OLTULUI,NR.5- D

STR.SPATARULUI,,NR.13,AP.1 STR.ENERGIEI,NR.24- B STR.N.BALCESCU,NR.78,AP.5 STR. MALUL BRATES,NR. 2 STR. DRUMUL VIILOR,NR.76 STR.LUNCA SIRETULUI,NR43- A

STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR.9, AP.2 STR.PAUNULUI,NR.11,AP.5 B-DUL MAREA UNIRE,NR.21 STR.MOVILEI,NR.85,AP.2

STR.GARII,NR.22,AP.4 STR.GARII,NR.55,AP.2

STR PICTOR IOSIF ISER NR 29 STR TUNELULUI NR 27A STR UNIVERSITATII NR 30 AP 2 STR TRAIAN NR 437B

STR CRIZANTEMELOR NR 47B

STR ROMANA NR 19 AP 2 STR POSTA VECHE NR 66

STR ROMANA NR 8 BL LC4 AP 86A STR ROMANA NR 8 BL LC4 AP 86C STR SIDERURGISTILOR NR 39A STR MR IANCU FOTEA NR 44 AP 5 STR ROMANA NR 50 AP 2 STR ALEEA BRAVILOR NR 29C STR REGIMENT 11 SIRET NR 2B STR DRUMUL DE CENTURA NR 100E STR ZIDARILOR NR 5

3465 / 12.06.2006 1055 / 15.02.2005 1799 / 07.10.2004 2503 / 31.05.2004 1989 / 06.04.2005 1456 / 20.09.2004 1342 / 24.03.2004 1202 / 06.09.2004 1204 / 06.09.2004 5765 / 13.10.2005 4930 / 05.07.2007 4019 / 04.06.2007 1106 / 31.08.2004 6670 / 02.11.2006 344 / 27.01.2004 2323 / 07.04.2006

1462/10.03.2005 1460/10.03.2005 1465/10.03.2006 1466/10.03.2005 1467/10.03.2005 2953/3.09.2002 1459/10.03.2005 1457 / 10.03.2005 1458/10.03.2005 1469/10.03.2005 1282/1.03.2005 1449/8.03.2005 1695/24.03.2005 1693/24.03.2005 1667/21.03.2005 1664/21.03.2005 1463/10.03.2005 1663/21.03.2005 1505/11.03.2005 1311/2.03.2005 1464/10.03.2005 1503/11.03.2005 1468/10.03.2005 1508/11.03.2005 1509/11.03.2005 1507/11.03.2005 5835/26.11.2003 1504/11.03.2005 1506/1.03.2005 1461/10.03.2005 462/1.02.2005 1058/15.02.2005 1065/15.02.2005 1053/15.02.2005 1056/15.02.2005 1050 / 15.02.2005 1051/15.02.2005 1066/15.02.2005 1057/15.02.2005 1059/15.02.2005 1061/15.02.2005 1062 / 15.02.2005 1063/15.02.2005 1067/15.02.2005 1064/15.02.2005 1054/15.02.2005 1052/15.02.2005 1060/15.02.2005 177/18.01.2005 178/18.01.2005 179/18.01.2005 175/18.01.2005 176 / 18.01.2005 183/18.01.2005 181/18.01.2005 182/18.01.2005 180/18.01.2005 234/20.01.2005 232/20.01.2005 233/20.01.2005 235/20.01.2005 231/20.01.2005 350/25.01.2005 230/20.01.2005 397/26.01.2005 395/26.01.2005 394/26.01.2005 396/26.01.2005 4358/4.08.2005

5144/16.08.2006 5226/21.08.2006 5143/16.08.2006 5142/16.08.2006 4941/7.08.2006 5224/21.08.2006 5227/21.08.2006 5228/21.08.2006 4345/20.07.2005 4089/10.07.2006 4088/10.07.2006 4054/5.07.2006 4344/20.07.2006 4346/20.07.2006 4348/20.07.2006 4053/5.07.2006 4342/20.07.2006 4347/20.07.2006 4349/20.07.2006 4343/20.07.2006 4350/20.07.2006 4351 / 20.07.2006 5607 / 06.09.2010 5606/6.09.2006 5534/1.09.2006 5854/25.09.2006 5856/25.09.2006 5603/6.09.2006 5604/6.09.2006 6084/4.10.2006 6119/5.10.2006STR GARII NR 22 AP 2

STR ALBATROSULUI NR 1C BL M

STR GARII NR 10 AP 2

STR AUREL VLAICU NR 47C

STR GRADINA VECHE NR 2 AP 1

STR MUZICII NR 6A

STR DRUMUL DE CENTURA NR 1F

STR DR RAUTU NR 28D

STR DR RAUTU NR 28C STR RAZBOIENI NR 263 STR MALUL BRATES NR 13H STR TECUCI NR 59 AP 2 STR DOMNEASCA NR 88A STR TECUCI NR 244A STR LUCEAFARULUI NR 6A STR CEZAR NR 39A

STR.TRAIAN,NR.424- D STR.TRAIAN,NR.424- F STR.BRAILEI,NR.286 STR.BRAILEI,NR.290 STR.GAROFITEI,NR.14 STR.GAROFITEI,NR.10 STR.TRAIAN,NR.424- C STR. TINERETULUI I NR. 18A STR.TRAIAN,NR.424- E STR.CRIZANTEMELOR,NR.81- A STR.THEODOR NECULUTA,NR.13- A STR.OTELARILOR,NR.21- G

STR. G-RAL. AL. CERNAT,NR.105,AP.2 STR.DOMNEASCA,NR.183,AP.1 STR.ARCASILOR,NR.69- G STR.ARCASILOR,NR.21- I STR.GORUNULUI,NR.6- A STR.GARII,NR.28,AP.4

DUMUL DE CENTURA,NR.54- A STR.DOMNEASCA,NR.208- A STR.MIRON COSTIN,NR.29 STR.TRAIAN VUIA,NR.8- A STR.AFINULUI,NR.5 STR.TRAIAN,NR.39,AP.3 STR.TRAIAN,NR.157- A STR.GEORGE COSBUC,NR.189- A B-DUL GEORGE COSBUC,NR.189- A STR.LOZOVENI,NR.170- A STR.STEFAN CEL MARE,NR.100 STR.TIMISULUI,NR.2 STR.NICOLAE LABIS, NR.11 STR. DRUMUL VIILOR,NR.63- A STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.54- A STR.TRAIAN,NR.224- D STR.TRAIAN,NR.224- C STR. TRAIAN NR. 224F STR.TRAIAN,NR.224- E

STR.CRISTOFOR COLUMB,NR.97,AP.2 STR.AL. I. CUZA,NR.40,AP.3 STR.ARCASILOR,NR.56

STR.CRISTOFOR COLUMB,NR.63,AP.5 STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 100B STR. MALUL BRATES,NR.40- A STR.CEREALELOR,MR.10,AP.1

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.82- E STR.BASARABIEI,NR.109- A STR.DOMNEASCA,NR.63,AP.3 STR.STADIONULUI,NR.15 STR.DRMUL VIILOR,NR.11- A STR.AL. I. CUZA,NR.68,AP.3 STR.DEMOCRATIEI,NR.31,AP.2 STR.DIMITRIE BOLINTINEANU,NR.4 STR. MILCOV NR. 66 STR.ALEEA MICA,NR.2,AP.1 STR.ALEEA MICA,NR.2,AP.2 STR.DOMNEASCA,NR.122- A STR.CRISTOFOR COLUMB,NR.31,AP.3 STR.ARCASILOR,NR.13- C STR.ARCASILOR,NR.13- B STR.ARCASILOR,NR.13- D STR.N. BALCESCU,NR.3,AP.2 STR.SIDERURGISTILOR,NR.45- B STR.AL. I. CUZA,NR.17- A STR. MALUL BRATES,NR. 5 STR.BRAILEI,NR.155- C STR.DOMNEASCA,NR.163,AP.2

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.116- A STR.TECUCI,NR.107,AP.1 B-DUL MAREA UNIRE,NR.11- B

STR.SF.SPIRIDON,NR.20,AP.6 STR.SOIMULUI,NR.2 STR.PARCULUI,NR.8,AP.3 STR.G-RAL AL. CERNAT,NR.89,AP.1 STR. GEORGE COSBUC,NR.257- A STR.MOVILEI,NR.19,AP.4 STR.EROILOR,NR.46,AP.7 STR.MOVILEI,NR.19,AP.5

STR.AL. CARNABEL,NR.76,AP.3 STR.NUFARULUI,NR.32 STR.GAROFITEI,NR.8

STR. DRUMUL VIILOR,NR.8,AP.1 STR.AL. MORUZZI,NR.17,AP.5 STR.CRISTOFOR,NR.63,AP.14 STR.RAZBOIENI,NR.89,AP.2 STR.TOMIS,NR.19 STR.CEREALELOR,NR.10,AP.2 STR.DR.AL.CARNABEL,NR.31,AP.1 STR.MUZICII,NR.15,AP.5 STR.TECUCI,NR.86,AP.7 STR.ELICEI NR.4, AP. 2 STR. ELICEI NR. 4, AP. 1

STR. LUNCA SIRETULUI NR. 38 STR.DELFINULUI,NR.5 B-DUL MAREA UNIRE,NR.19,BL. P6 STR.I.L. CARAGIALE,NR.18,AP.3 STR.TRAIAN,NR.171,AP.1

STR.DR.NICOLAE ALEXANDRESCU,NR.131,AP.4 STR.DR.NICOLAE ALEXANDRESCU,NR.131,AP.3 STR.TRAIAN,NR.37,AP.2

STR.RAZBOIENI,NR.187 A

6086/4.10.2006 6085/4.10.2006 6120/6.10.2006 6087/4.10.2006 6119/5.10.2006 6533/26.10.2006 6534/26.10.2006 6535/26.10.2006 5535 / 01.09.2006 439/25.01.2006 443/25.01.2006 445/25.01.2006 441/25.01.2006 92/12.01.2006 91/12.01.2006 440/25.01.2006 483/30.01.2006 438/25.01.2006 421/25.01.2006 442/25.01.2006 481/30.01.2006 482/30.01.2006 480/30.01.2006 444/25.01.2006 895/20.02.2006 892/20.02.2006 10542/7.02.2006 693/9.02.2006 10536/7.02.2006 897/20.02.2006 692/9.02.2006 967/22.02.2006 893/20.02.2006 970/22.02.2006 971/22.02.2006 891/20.02.2006 894/20.02.2006 972/22.02.2006 807/14.02.2006 896/20.02.2006 805/14.02.2006 697/9.02.2006 698/9.02.2006 689/9.02.2006 690/9.02.2006 691/9.02.2006 696/9.02.2006 694/9.02.2006 686/9.02.2006 687/9.02.2006 628/7.02.2006 806/14.02.2006 695/9.02.2006 805/14.02.2006 7407 / 11.12.2006 2121/24.03.2006 2123/24.03.2006 2124/24.03.2006 2125/24.03.2006 2120/24.03.2006 2122/24.03.2006 1160/2.03.2006 1201/6.03.2006 1156/2.03.2006 1159/2.03.2006 1199/6.03.2006 1200/6.03.2006 1157/2.03.2006

1596 / 06.08.2008 1597 / 06.08.2008 1594 / 06.08.2008 1595 / 06.08.2008 1586 / 06.08.2008 1585 / 06.08.2008 1584 / 06.08.2008 1583 / 06.08.2008 1581 / 06.08.2008 1582 / 06.08.2008 1587 / 06.08.2008 1598 / 06.08.2008 1592 / 06.08.2008 1593 / 06.08.2008 1588 / 06.08.2008 1589 / 06.08.2008 1590 / 06.08.2008 1591 / 06.08.2008

5225 / 21.08.2006 7406 / 11.12.2006 6660/2.11.2006 6832/9.11.2006 1786/7.10.2004 6668/2.11.2006 6663/2.11.2006 6662/2.11.2006 6665/2.11.2006 6666/2.11.2006 6669/2.11.2006 7117/24.11.2006 7121/24.11.2006 6992/20.11.2006 6661/2.11.2006 6667/2.11.2006 7100/23.11.2006 7122/24.11.2006 7119/24.11.2006 7116/24.11.2006 7123/24.11.2006 7120/24.11.2006 7099/23.11.2006 7118/24.11.2006 7124/24.11.2006 7878/29.12.2006 7877/29.12.2006 7315/8.12.2006 7321/8.12.2006 7413/11.12.2006STR.UNIVERSITATII,NR.14,AP.2

STR.UNIVERSITATII,NR.41,AP.4

STR.DOMNEASCA,NR.131,AP.6

STR.VASILE LUPU,NR.6,AP.5

STR.DOMNEASCA,NR.154,AP.1 STR.CEZAR,NR.10,AP.2 STR. MALUL BRATES,NR.38- A STR. MALUL BRATES,NR.38- B

STR. PACU MOISE NR. 12 STR.BUCOVINA,NR.2

STR.V.A. URECHIA,NR.2- A STR.DEMOCRATIEI,NR.9,AP.2 STR.UNIVERSITATII,NR.41,AP.8 STR.OTELARILOR,NR.14-B

STR.OTELARILOR,NR.14- A

STR.MIHAIL EMINESCU,NR.166,AP.3 STR.CRISTOFOR COLUMB,NR.15,AP.2

STR.ALEEA NICOLAE MANTU,NR.2

STR.ARCASILOR,NR.42

STR.EROILOR,NR.10,AP.6

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.124- E STR.MORILOR,NR.60-62

STR.L. Z. ELIZA,NR.28

STR.I. L. CARAGIALE,NR.41,AP.3

STR.STRUNGARILOR,NR.4- M

STR. TRAIAN,NR.440- C

STR. DR. PETRU GROZA,NR.8- A

STR. DR. PETRU GROZA,NR.8- B

STR. DR. PETRU GROZA,NR.8- B

STR. DR. PETRU GROZA,NR.8- C

STR. DR. PETRU GROZA,NR.8- C

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.100- H

STR.NENITESCU ION,NR.14,AP.5

STR.GRADINA VECHE,NR.36,AP.1

STR.SIDERURGISTILOR,NR.36,BL.SD- 2 C,SC.2,ET.1,AP.38 STR.TRAIAN,NR.440- A

STR.TRAIAN,NR.453

STR.RIZER,NR.39,AP.2

STR.MOVILEI,NR.19,AP.6

STR. ALEXANDRU,NR.17,AP.1

STR. DRUMUL VIILOR,NR.8- B,AP.2

STR.ARCASILOR.NR.46

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.65- A

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.65

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.136- B

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.77 STR.EROILOR,NR.9,AP.2

STR.UNIVERSITATII,NR.13- B,AP.3 STR.AFINULUI,NR.3

STR. AL. CARNABEL,NR.17,AP.2

STR.AL.I. CUZA,NR.25,AP.4

STR.CRISTOFOR COLUMB,NR.58,AP.1

STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR. 9, AP.1

STR. DRUMUL VIILOR,NR.8,AP.2

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 41

STR.EP. MELCHISEDEC STEFANESCU,NR.42,AP.2

STR.TRAIAN,NR.2- C

STR.TRAIAN,NR.2- B

STR.TRAIAN,NR.2- A

STR.8 MARTIE,NR.39- A

STR.MOVILEI,NR.11

STR.BRAILEI,NR.156- A

STR. G-RAL. AL. CERNAT,NR.104- A STR.TECUCI,NR.270- B STR.ARCASILOR,NR.151- B

STR.LUPENI,NR.2

STR.MR. IANCU FOTEA,NR.21,AP.3

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 13

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 77

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 79

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 73

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 75

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 57

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 55

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 53

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 51

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 47

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 49

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 59

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 81

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 69

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 71

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 61

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 63

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 65

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 67

BLD. GALATI NR. 1

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 43 STR.TUNELULUI,NR.2

STR.LIVEZENI,NR.2- A

STR.LIVEZENI,NR.2,AP.1

STR.PICTOR OCTAV BANCILA,NR.35- A

STR. STIINTEI,NR.90,AP.2 STR.ROMANA,NR.208 STR.SPATARULUI,NR.13,AP.2

STR.CRISTOFOR COLUMB,NR.58,AP.2 STR.TUDOR VLADIMIRESCU,NR.2- A STR.DOGARIEI,NR.113- A

STR.CRISTOFOR COLUMB,NR.22,AP.1 STR.BRAILEI,NR.165- B

STR.TECUCI,NR.86,AP.4

STR.M. EMINESCU,NR.43,AP.2

STR. COL. NICOLAE HOLBAN,NR.13- A,AP.4 STR.ZANELOR,NR.7,AP.2

STR.TRAIAN,NR.445- C

STR. M. EMINESCU,NR.39,AP.3

STR. DRUMUL VIILOR,NR.8- B,AP.1 STR.MOVILEI,NR.21- A,AP.2 STR.BRAILEI,NR.140- M STR.ARCASILOR,NR.88- H STR.ARCASILOR,NR.88- B

STR. REGIMENTUL 11 SIRET,NR.20- B

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.68- D

STR.TRAIAN,NR.230,AP.2

STR.ROMANA,NR.51,AP.2

STR.MOVILEI,NR.21,AP.4

7316/8.12.2006 7411/11.12.2006 7317/8.12.2006 7318/8.12.2006 7410/11.12.2006 7522/15.12.2006 7521/15.12.2006 7293/7.12.2006 7409/11.12.2006 7519/15.12.2006 7523/15.12.2006 7873/29.12.2006 7845/29.12.2006 7520/15.12.2006 7874/29.12.2006 7320/8.12.2006 7319/8.12.2006 7908/29.12.2006 7879 / 29.12.2006 2884/11.05.2006 2881/11.05.2006 3014/17.05.2006 3084/22.05.2006 3085/22.05.2006 2882/11.05.2006 3086/22.05.2006 3087/22.05.2006 3001/17.05.2006 688/9.02.2006 3000/17.05.2006 897/20.02.2006 2996/17.05.2006 2999/17.05.2006 7876 / 29.12.2006 2527/19.04.2006 2525/19.04.2006 2329/7.04.2006 2328/7.04.2006 2325/7.04.2006 2522/19.04.2006 2330/7.04.2006 2327/7.04.2006 2475/17.04.2006 2529/19.04.2006 2528/19.04.2006 2526/19.04.2006 2326/7.04.2006 2331/7.04.2006 2416/14.04.2006 2332/7.04.2006 2417/14.04.2006 2474/17.04.2006 2473/17.04.2006 2472/17.04.2006 2377/11.04.2006 2531/19.04,2006 2530/19.04.2006 2523/19.04.2006 2524/19.04.2006 2675/2.05.2006 2673/2.05.2006 2672/2.05.2006 2674/2.05.2006 2880/11.05.2006 2885/11.05.2006 2932/15.05.2006 2886/11.05.2006 2995/17.05.2006 2676/2.05.2006 2997/17.05.2006

874/18.08.2004 997/25.08.2004 996/25.08.2004 1008/25.08.2004 782/16.08.2004 868/18.08.2004 1001/25.08.2004 1039/26.08.2004 1025/26.08.2004 1024/26.08.2004 1023/26.08.2004 1022/26.08.2004 1021/26.08.2004 1020/26.08.2004 1016/26.08.2004 1017/26.08.2004 1018/26.08.2004 1033/26.08.2004 1032/6.08.2004 780/16.08.2004 785/16.08.2004 779/16.08.2004 778/16.08.2004 781/16.08.2004 865/18.08.2004 873/18.08.2004 867/18.08.2004 999/25.08.2004 1035/26.08.2004 870/18.08.2004 1095/31.08.2004 1094/31.08.2004 1111/31.08.2004 1098/31.08.2004 1103/31.08.2004 1104/31.08.2004 1100/31.08.2004 1108/31.08.2004 1105/31.08.2004 1110/31.08.2004 1109/31.08.2004 1038/26.08.2004 789/16.08.2004 787/16.08.2004 1036/26.08.2004 1037/26.08.2004 1044/27.08.2004STR.ARGES,NR.1

STR. STIINTEI,NR.93- A

STR.GARII,NR.15,AP.2

STR. DRUMUL VIILOR,NR.35- A STR.ROMANA,NR.48,AP.11 STR.ARCASILOR,NR.79- B

STR.NICOLAE BALCESCU,NR.8,AP.5 STR.CEREALELOR,NR.10,AP.3 STR.CEREALELOR,NR.10,AP.3

STR. COL. NICOLAE HOLBAN, NR.14-16,AP.2 STR.PRUNDULUI,NR.39- A,AP.1 STR.SOSEAUA SMARDAN,NR.4

STR. SF. SPIRIDON,NR.20,AP.5

STR.NICOLAE DELEANU,NR.24

STR. MR. IANCU FOTEA,NR.21,AP.6

STR. DR. NICOLAE ALEXANDRESCU,NR.110,AP.3 STR.NICOLAE MANTU,NT.20- B

STR. SF. SPIRIDON,NR.37,AP.1

STR. TOMIS NR. 26

STR.9 MAI 1945,NR.69

STR.9 MAI 1945,NR.71 STR.ARCASILOR,NR.75- A

STR. MAIOR IANCU FOTEA,NR.44,AP.2 STR.GHEORGHE SINCAI,NR.6

STR. N. BALCESCU,NR.37,AP.2 STR.MORILOR,NR.67,AP.1 STR.MORILOR,NR.67,AP.2

STR. DR. PETRU GROZA,NR.8- A

STR. DR. PETRU GROZA,NR.8- A

STR. DR. PETRU GROZA,NR.8- C

STR. DR. PETRU GROZA,NR.8- C

STR. DRUMUL VIILOR,NR.31- D

STR. DR. PETRU GROZA,NR.8- B

STR. REGIMENTUL 11 SIRET NR. 46 - B STR.TECUCI,NR.72,AP.4

STR.NENITESCU ION,NR.14,AP.9

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.77- B STR.COLECTIVISTILOR,NR.23

STR. MALUL BRATES,NR.17

STR.GEORGE COSBUC,NR.157,AP.2

STR. FLORILOR,NR.1,AP.1

STR. MR. IANCU FOTEA,NR.44,AP.1

STR. AL. MORUZZI,NR.56- A

STR. ANUL REVOLUTIEI 1848,NR.75,AP.1

STR.ANUL REVOLUTIEI 1848,NR.75,AP.2 DTR.MIHAI BRAVU,NR.27,AP.5

STR.MOVILEI,NR.83,AP.2 STR.UNIVERSITATII,NR.14,AP.5

STR.TINERETULUI,NR.16- A STR.DEMOCRATIEI,NR.80,AP.2

STR.TINERETULU,NR.16 STR.SINDICATELOR,NR.44,AP.2

STR.DOGARIEI,NR.30- A STR.LEULUI,NR.1,AP.3

STR.TRAIAN,NR.2- D

STR. DR. PETRU GROZA,NR.19- A

STR. DR. PETRU GROZA,NR.19

STR. CRISANA,NR.23,AP.2 STR.CRISANA,NR.23,AP.1 STR.AL. I. CUZA,NR.49,AP.2

STR.TECUCI,NR.255 STR.TECUCI,NR.73,AP.6

STR.NICOLAE GAMULEA,NR.7,AP.14 STR.ARCASILOR,NR.52- F

STR.SIDERURGISTILOR,NR.22,BL.SD 8 B,SC.4,ET.4,AP.56- A STR.N. ALEXANDRESCU,NR.151,AP.2

STR.PLUGULUI,NR.26- A

STR. GH. SINCAI,NR.10 STR. DR. PETRU GROZA,NR.16 STR.BORZESTI,NR.29- A

STR. N. LABIS,NR.21

STR.BRAILEI,NR.159- G

STR.BRAILEI,NR.140- F

STR.BRAILEI,NR.159- H

STR.ARCASILOR,NR.78 STR.GEORGE COSBUC,NR436- A STR.CONSTRUCTORILOR,NR.9- A

STR.MIHAIL EMINESCU,NR.32,AP.2 STR.DOMNEASCA,NR.157- A STR.CALEA PRUTULUI,NR.50- B STR.GRIGORE VENTURA,NR.1- A STR.TRAIAN,NR.174- A

STR.GARII NR.8, NR.4- B

STR.TRAIAN,NR.201- A STR.DOMNEASCA,NR.144- A

STR.TRAIAN,NR.393- A

STR.NEVELOR,NR.6- A

STR.TECUCI,NR.290- A

STR.TECUCI,NR.253

STR.CRINULUI,NR.19 STR.NARUJA,NR.1 BIS.

STR.ROMANA,NR.48,AP.1 STR.TECUCI,NR.84,AP.6 STR.SIDERURGISTILOR,NR.45- A

STR.N. BALCESCU,NR.3-E

STR.TRAIAN,NR.55,AP.1 STR.TECUCI,NR.231- F

STR.CRISTOFOR COLUMB,NR.6- A,AP.1 STR.OLTULUI,NR.36

STR.ARCASILOR,NR.84 STR.ZIMBRULUI,NR.10

STR.ZIMBRULUI,NR.8

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.126- A STR.CRISTOFOR COLUMB,NR.63,AP.13 STR.STEFAN CEL MARE,NR.6- A

STR.RIZER,NR.1- A STR.PAUNULUI,NR.4,AP.3

STR.GRADINA VECHE,NR.23,AP.1 STR.DOMNEASCA,NR.64,AP.2

STR.ARCASILOR,NR.62- A

STR.ARCASILOR,NR.62

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.12 STR.DEMOCRATIEI,NR.86- A STR.CETATEANUL IOAN,NR.5

STR. BRAILEI,NR.140- E

STR.BRAILEI,NR.140- H

STR.BRAILEI,NR.140- G

1101/31.08.2004 1096/31.08.2004 1099/31.08.2004 1107/31.08.2004 783/16.08.2004 872/18.08.2004 1102/31.08.2004 998/25.08.2004 790/16.08.2004 876/18.08.2004 788/16.08.2004 1019/26.08.2004 1097/31.08.2004 5278/3.11.2004 786/16.08.2004 1000/25.08.2004 1431/16.09.2004 1437/16.09.2004 1434/16.09.2004 1200/6.09.2004 1205/6.09.2004 1454/12.09.2004 1436/16.09.2004 1201/6.09.2004 1455/20.09.2004 1433/16.09.2004 1432/16.09.2004 1428/16.09.2004 1203/6.09.2004 1430/16.09.2004 1788/7.10.2004 2094/26.10.2004 2114/28.10.2004 2118 / 28.10.2004 2115/28.10.2004 2050/21.10.2004 2049/21.10.2004 2116/28.10.2004 2097/26.10.2004 1938/15.10.2004 2096/26.10.2004 2095/26.10.2004 2092/26.10.2004 2093/26.10.2004 2523/16.10.2004 1803/7.10.2004 2055/22.10.2004 2047/21.10.2004 1937/15.10.2004 2048/21.10.2004 1933/15.10.2004 2963/15.12.2004 2958/15.12.2004 2955/15.12.2004 2962/15.12.2004 2861/9.12.2004 2808/17.12.2004 2858/9.12.2004 2853/8.12.2004 2863/5.12.2004 2854/8.12.2004 2859/9.12.2004 2862/9.12.2004 2857/9.12.2004 2803/17.12.2004 2261/3.10.2004 2257/3.11.2004 2259/3.11.2004 2256/3.11.2004 2260/3.11.2004 2258/3.11.2004 2254/3.11.2004 2255 / 03.11.2004 2252/3.11.2004 2250/3.11.2004 2251/3.11.2004 2313/4.11.2004 2248 / 03.11.2004 2249/3.11.2004 2262/3.11.2004 2117/28.11.2004 2522/16.11.2004 2524 / 16.11.2004 2253/3.11.2004 2515/15.11.2004 2538/17.11.2004 2542/17.11.2004 2670/24.11.2004 2671/24.11.2004 2666/24.11.2004 2664/24.11.2004 2665/24.11.2004 2667/24.11.2004 2668/24.11.2004 2669/24.11.2004 2696/26.11.2004 2514/15.11.2004 2998/20.12.2004 2954/15.12.2004 2999/20.12.2004 3000/20.12.2004 2959/15.12.2004 2961/15.12.2004 2960/15.12.2004 3056/28.12.2004 2957/15.12.2004 3058/28.12.2004 3313/30.12.2004 2956/15.12.2004 3057/28.12.2004 2860/9.12.2004 545/2.08.2004 713/9.08.2004 711/9.08.2004 714/9.08.2004 717/9.08.2004 716/9.08.2004 715/9.08.2004STR. SATURN, NR.3- L STR.APOLLON, NR.25- A STR.SIDERURGIDTILOR,NR.2- E

STR. GRIGORESCU EREMIA,NR.1,BL.D5E,AP.1- A STR.ARCASILOR,NR.86

STR.GHEORGHE SINCAI,NR.9 STR.TRAIAN,NR.224- B STR.ALEEA METEO,NR.17 STR. L. Z. ELIZA, NR.11 STR.CAMIL RESSU,NR.5- A STR.LUNCA SIRETULUI,NR.19- A STR.TRAIAN,NR.4- A

STR.SATURN,NR.9- A STR.TRAIAN,NR.390- B

STR. ARCASILOR, NR.42- A STR. IANCU FOTEA,NR.29,AP.3

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.30- A STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.164 STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.164- A

STR. ARCASILOR,NR.59- A STR.CEZAR BOLIAC,NR.19,AP.4 STR.CLOSCA,NR.1

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.19 STR.TUNELULUI,NR.45- A STR.DEMOCRATIEI,NR.86- A STR.ARCASILOR,NR.111 STR.ARCASILOR,NR.109 STR.ZIDARILOR,NR.5- A STR.DR. RAUTU, NR.32- A

STR. 9 MAI

STR.ROMANA,NR.8,BL.LC 4,SC.4,ET.5,AP.86- B STR.OLTULUI,NR.5- A

STR.CEZAR,NR.10,AP.4 STR. BRAILEI NR.. 165H STR.CEZAR,NR.10,AP.2

STR. REGIMENTUL 11 SIRET,NR.37- D

STR.N. BALCESCU,NR.36,AP.1 STR.ARCASILOR,NR.7- D STR.ARCASILOR,NR.42- D STR.ARCASILOR,NR.7- F STR.ARCASILOR,NR.7- B STR.DOROBANTI,NR.25- A STR.OLTULUI,,NR.5- B

STR.FAGULUI,NR.6- A STR. DRUMUL VIILOR,NR.33- C STR.DOMNEASCA,NR.18- A STR.BASARABIEI,NR.121- C STR.SF. SPIRIDON,NR.43- A,AP.4

STR. DRUMUL VIILOR,NR.4- C STR.SF. SPIRIDON,NR.43- A,AP.1

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.110- C STR.MUZICII,NR.39,AP.3

STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR.11, AP.2 STR.OLTULUI,NR.30- E

STR.AL. CARNABEL,NR.20,AP.2 STR.UNIVERSITATII,NR.19,AP.4

STR. L. Z. ELIZA,NR.22 STR.EROILOR,NR.5,AP.1

STR.N. BALCESCU,NR.74,AP.6 STR.DOMNEASCA,NR.158- C STR.ALEEA ZIMBRULUI,NR.12 STR.ARIEI,NR.46,AP.3 STR.GARII,NR.56,AP.3 STR.CULTURII,NR.13- A,AP.3

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.216 STR.N. BALCESCU,NR.39,AP.4 STR.BASARABIEI,NR.64,AP.2

STR. AL. CERNAT,NR.19,AP.1 STR.ARCASILOR,NR.7- G

STR. ARCASILOR, NR.7 STR.ARCASILOR,NR.7- C

STR. DOMNEASCA NR. 255A STR. ARCASILOR, NR.7- E

STR. GARII,NR.24,AP.11

STR. DRUMUL VIILOR,NR.20- A

STR. N. BALCESCU, NR.3,AP.4

STR. SATURN NR. 1

STR. ARCASILOR,NR.21- H D.N. 2 B., KM.6, NR.30

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.98- A

STR. G. ENESCU,NR.14,AP.2

STR. GEORGE COSBUC NR. 6 D.N. 2B, KM.6, NR.46

STR. TRAIAN,NR.424- B

STR. SOSEAUA SMIRDAN,NR.2- A STR.AUREL VLAICU,NR.19- C STR.EROILOR,NR.12,AP.9 STR.SEREI,NR.49,AP.3 STR.CALARASI,NR.1,AP.1

STR. SF. SPIRIDON,NR.20,AP.6 STR.VASILE ALECSANDRI,NR.14,AP.1

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.214- D STR. CRISTOFOR COLUMB,NR.63,AP.7 STR.AL. DAVILLA,NR.11

STR.SATURN,NR.3- C

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.5 STR.AL. CARNABEL,NR.87,AP.4

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.60- A STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.58- B STR.NICOLAE DELEANU,NR.12 STR.ARCASILOR,NR.85 STR.ARCASILOR,NR.85- B STR.ARCASILOR,NR.85- A

STR. BRINDUSEI,NR.15- B STR. DR. PETRU GROZA, NR.7- A

STR. UNIVERSITATII,NR.1,AP.2 STR.PLANTELOR,NR.5,AP.2

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.100- A STR. ANA IPATESCU,NR.11,AP.3

STR. REGIMENTUL 11 SIRET,NR.46- A

STR. BRAILEI,NR.175- B STADION DUNAREA STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.194- A STR.IANCU FOTEA,NR.17,AP.4

STR.NICOLAE LABIS,NR.25 STR.NICOLAE LABIS,NR.13

STR.NICOLAE LABIS,NR.17 STR.NICOLAE LABIS,NR.19

710/9.08.2004 407/26.07.2004 719/9.08.2004 1034/26.08.2004 1031/26.08.2004 1030/26.082004 1029/26.08.2004 1028/26.08.2004 1027/26.08.2004 1026/26.08.2004 869/18.08.2004 877/18.08.2004 878/18.08.2004 3739/8.08.2003 784/16.08.2004 875/18.08.2004 871/18.08.2004 712/9.08.2004 1780/5.10.2004 1794/7.10.2004 1791/7.10.2004 1790/7.10.2004 1804/7.10.2004 1792/7.10.2004 1800/7.10.2004 1802 / 07.10.2004 1798/7.10.2004 1793/7.10.2004 1795/7.10.2004 1787/7.10.2004 1935/15.10.2004 1934/15.10.2004 1931/15.10.2004 1939/15.10.2004 1940/15.10.2004 1932/15.10.2004 1936/15.10.2004 1801/7.10.2004 1796/7.10.2004 3151/1.07.2004 173/13.07.2004 274/19.07.2004 294/20.07.2004 295/20.07.2004 3147/21.07.2004 3147/21.07.2004 3147/21.07.2004 3147/21.07.2004 351/22.07.2004 349/22.07.2004 347/22.07.2004 348/22.07.2004 469/27.07.2004 3152/1.07.2004 3153/1.07.2004 350/22.07.2004 408/26.07.2004 417/26.07.2004 2906/21.06.2004 3150/1.07.2004 3146/1.07.2004 3149/1.07.2004 94/12.07.2004 405/26.07.2004 3148/1.07.2004 1197/28.03.2003 406/26.07.2004 293/20.07.2004 296/26.01.2004 2709/9.06.2004 2839/15.06.2004 2840/15.06.2004 2841/15.06.2004 2713/9.06.2004 2707/9.06.2004 2706/9.06.2004 2712/9.06.2004 2904/21.06.2004 2905/21.06.2004 2842/15.06.2004 2843/15.06.2004 2710/9.06.2004 3008/24.06.2004 2708/9.06.2004 3007/24.06.2004 2711/9.06.2004 2447/28.05.2004 2507/31.05.2004 2450/28.05.2004 2287/18.05.2004 2506/31.05.2004 2371/21.05.2004 2440/27.05.2004 2372/21.05.2004 2448/28.05.2004 2509/31.05.2004 2505/31.05.2004 2285/18.05.2004 2449/28.05.2004 2060/4.05.2004 2284/18.05.2004 2059/4.05.2004 2058/4.05.2004 2098/6.05.2004 2096/6.05.2004 2186/10.05.2004 2286/18.05.2004 2340/19.05.2004 2187/10.05.2004 2188/10.05.2004 2342/19.05.2004 2370/21.05.2004 2504/31.05.2004 2369/21.05.2004 1817/21.04.2004 1819/21.04.2004 1821/21.04.2004 1681/16.04.2004


STR. BASARABIEI,NR.119- B

STR.BASARABIEI,NR. 119- B

STR. GEORGE COSBUC,NR.450

STR. AUREL VLAICU,NR.42- A

STR. COMBINATULUI,NR.5- A

STR.LACATUSILOR,NR.2- A

STR. SATURN,NR.5- B

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.16- A

STR. DOMNEASCA,NR.116- D

STR. ELENA DOAMNA,NR.1- A

STR. UNIVERSITATII,NR.13,AP.1

STR. AL. CERNAT,NR.116,AP.1

STR.CRISTOFOR COLUMB,NR.63,AP.6

STR. GARII,NR.48,AP.1

STR. ARCASILOR,NR.70- A

STR.NICOLAE LABIS,NR.23

STR. TRAIAN,NR.443- A

STR. LUPENI,NR.4,AP.3

STR. OTELARILOR,NR.5- C

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.20

STR. BASARABIEI,NR.210- B

STR. DOMNEASCA,NR.36,BL. SELECT,AP.13

STR. TRAIAN,NR.287- A

STR.ARCASILOR,NR.13

STR. ARCASILOR,NR.13- A

STR. ARCASILOR NR. 42F

STR. UNIVERSITATII,NR.39,AP.1

STR.TRAIAN,NR.171,AP.2

STR.TRAIAN,NR.31,AP.5

STR. DRUMUL VIILOR,NR.20

STR. NICOLAE ALEXANDRESCU,NR.101,AP.1

STR.ARIESULUI,NR.19,AP.2

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.234- C

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.234- B

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.234- A

STR. ZORILOR,NR.14,AP.1

STR.CEREALELOR,NR.12,AP.1

STR.BRAILEI,NR.140- T

STR.SATURN,NR.55

STR.V. ALECSANDRI,NR.14,AP.2

STR. ALEEA ZIMBRULUI,NR.4

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.3

STR.DEMOCRATIEI,NR.47- A

STR. ARCASILOR,NR.79

STR. FEROVIARILOR,BL.L1,NR.18

STR.FEROVIARILOR,BL.L2,NR.20

STR.FEROVIARILOR,BL.L3,NR.22

STR.FEROVIARILOR,BL.G,NR.24

STR.PAUNULUI,NR.11,AP.4

STR. NICOLAE LABIS,NR.11

STR. N.BALCESCU,NR.84,AP.5

STR. N.BALCESCU,NR.84,AP.4

STR. ARCASILOR,NR.80

STR.GARII,NR.76,AP.2

STR.GARII,NR.76,AP.3

STR. TRAIAN,NR.34- A

STR.AL. CARNABEL,NR.97,AP.1

STR. L. Z. ELIZA,NR.15

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.15

STR.BRAILEI,NR.175- B

STR.ROMANA,NR.154,AP.1

STR. GEORGE COSBUC,NR.193- B

STR.EROILOR,NR.10,AP.5

STR. G-RAL. DRAGALINA IOAN, NR.3

STR. TOMIS,NR.2- H,CARTIER FILESTI

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.42

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.26- C

STR. COLECTIVISTILOR,NR.6

STR. CONSTRUCTORILOR,NR.6

STR. DR. PETRU GROZA,NR.3

STR. SF.SPIRIDON,NR.24,AP.5

STR. SF. SPIRIDON,NR.24,AP.6

STR.ARCASILOR,NR.21- J

STR.BRAILEI,NR.140- J

STR. PORTULUI,NR.8,AP.5

STR. ALEEA EMIL RACOVITA,NR.5

STR. VASILE ALECSANDRI,NR.45,AP.2

STR. PORTULUI,NR.161

STR. PORTULUI,NR.163

STR. L. Z. ELIZA,NR.40

STR. L. Z. ELIZA,NR.38

STR.ROMANA,NR.64,AP.4

STR. GEORGE BACOVIA,NR.6

STR. TECUCI,NR.149,AP.1

STR.ANA IPATESCU,NR.14

STR. DRUMUL VIILOR,NR.66- A

STR. N. BALCESCU, NR.3,AP.1

STR. L. Z. ELIZA,NR.74

STR. MALUL BRATES,NR.36

STR. FRUNZEI,NR.1

STR. MALUL BRATES, NR.15

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.128

STR. N. ALEXANDRESCU,NR.186- A

STR. L. Z. ELIZA,NR.7

STR. L. Z. ELIZA, NR.6- A

STR. MORILOR,NR.58,AP.1

STR. BRAILEI,NR.159- D

STR. TRAIAN ,NR.429 -E

STR.TRAIAN,NR.269,AP.2

STR.DOMNEASCA,NR.63,AP.2

STR. G. BACOVIA,NR.10

STR. I.L. CARAGIALE,NR.49,AP.3

STR. ARIEI,NR.6,AP.2

STR. DRUMUL VIILOR,NR.56- E

STR. TRAIAN,NR.429- D

STR. GARA,NR.8,NR.8

STR. DUNAREA,NR.96- A

STR. UNIRII,NR.178- A

STR.VICTOR VILCOVICI,NR.1- A

STR.OTELARILOR,NR.25- A

STR. TINERETULUI II, NR.33- B

STR. DR. PETRU GROZA,NR.5- B

STR. GORUNULUI,NR.12- A

STR. DOMNEASCA, NR.165,AP.3

STR. MALUL BRATES,NR. 28

STR. MALUL BRATES,NR. 30

STR. BRAILEI,BL.A1, MICRO 20,NR.197- C

B-DUL GEORGE COSBUC,NR.217

1818/21.04.2004 1820/21.04.2004 1566/6.04.2004 1679/16.04.2004 1465/1.04.2004 1466/1.04.2004 1467/1.04.2004 1676/16.04.2004 1677/16.04.2004 1561/6.04.2004 1680/16.04.2004 1567/6.04.2004 1564/6.04.2004 1568/6.04.2004 1569/6.04.2004 1468/1.04.2004 1562/6.04.2004 1559/6.04.2004 1560/6.04.2004 1563/6.04.2004 1678/16.04.2004 81/12.01.2004 82/12.01.2004 83/12.01.2004 79/12.01.2004 80/12.01.2004 84/12.01.2004 85/12.01.2004 183/19.01.2004 162/16.01.2004 161/16.01.2004 163/16.01.2004 295/26.01.2004 298/26.01.2004 299/26.01.2004 893/26.02.2004 758/20.02.2004 540/9.02.2004 757/20.02.2004 523/9.02.2004 634/13.02.2004 521/9.02.2004 522/9.02.2004 1208/17.03.2004 1390/26.03.2004 1053/5.03.2004 1341/24.03.2004 1343/24.03.2004 1391/26.03.2004 1344/24.03.2004 1240/18.03.2004 1239/18.03.2004 1238/18.03.2004 1210/17.03.2004 1209/17.03.2004 1043/5.03.2004 1051/5.03.2004 3755/29.10.2004 1241/18.03.2004 1050/5.03.2004 1052/5.03.2004 1047/5.03.2004 905/1.03.2004 1049/5.03.2004 1211/17.03.2004 1055/5.03.2004 1054/5.03.2004 1046/5.03.2004 945/1.03.2004 902/1.03.2004 904/1.03.2004 903/1.03.2004 1392/26.03.2004

102/16.01.2007 100/16.01.2007 282/24.01.2007 407/30.01.2007 285/24.01.2007 104/16.01.2007 99/16.01.2007 101/16.01.2007 401/30.01.2007 281/24.01.2007 280/24.01.2007 283/24.01.2007 103/16.01.2007 279/24.01.2007 105/16.01.2007 106/16.01.2007 402/30.01.2007 284/24.01.2007 406/30.01.2007 405/30.01.2007 816/20.02.2007 820/20.02.2007 1012/28.02.2007 821/20.02.2007 654/09.02.2007 819/20.02.2007 818/20.02.2007 822/20.02.2007 600/07.02.2007 1013/28.02.2007 817/20.02.2007 1833/28.03.2007 1831/28.03.2007 1836/28.03.2007 1829/28.03.2007 1589 / 22.03.2007 1312 / 09.03.2007 1311/09.03.2007 1832/28.03.2007 1692/27.03.2007 1834/28.03.2007 1828/28.03.2007 1786/27.03.2007 1315/09.03.2007STR. AL. NICOLAE,NR.131, AP.2

STR. DOMNEASCA,NR.131,AP.1

STR.OTELARILOR,NR.5- A

STR. DOMNEASCA,NR.128,AP.1

STR. TRAIAN,NR.56- B

STR. TRAIAN,NR.58- A

STR. TRAIAN,NR.56- A

STR. RADU NEGRU,NR.13- A

STR. TUNELULUI,NR.45- F

STR. ENERGIEI, NR.24- A

STR. COSMINULUI,NR.51

STR. NICOLAE BALCESCU, NR.3,AP.1

STR. NICOLAE BALCESCU,NR.3,AP.3

STR. NICOLAE BALCESCU,NR.3,AP.2

STR. ION NENITESCU,NR.14,AP.2

STR. RAZBOIENI,NR.8,AP.1

STR. OCTAV BANCILA,NR.26- B

STR. OCTAV BANCILA, NR.26- A

STR. BRAILEI,NR.157- A

STR. BARBOSI,NR.43- A

STR. DOMNEASCA, NR.235- A

STR.TRAIAN,NR.390- B

STR. PRIVIGHETORII,NR.23

STR. EROILOR,NR.8,AP.5

STR. UNIVERSITATII,NR.13,AP.3

STR. MIHAIL EMINESCU,NR.78,AP.2

STR. UNIVERSITATII,NR.16,AP.2

STR. UNIVERSITATII,NR.16,AP.1

SOS. SMIRDAN NR. 6

STR. TRAIAN,NR.133,AP.3

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.104- A

STR. MALUL BRATES,NR. 40

STR. L. Z. ELIZA, NR.10

STR. AL.I. CUZA,NR.69- B

STR. ALEEA ROMANA, NR.11

STR. BARBOSI,NR.13- A

STR.GHECET,NR.17

STR. TRAIAN,NR.2- B

STR. ROSIORI,NR.4 BIS, BL.BR 16 B, AP.131- A

STR. V. ALECSANDRI, NR.27- A

STR. I. L. CARAGIALE,NR.70-72

STR. C-TIN LEVADITII, NR.6- A

STR. AL. I. CUZA, NR.38,AP.2

STR. BRAILEI,NR.168

STR. COLECTIVISTILOR, NR.21

STR. TECUCI,NR.84,AP.10

STR. SAVINESTI, NR.2

STR. GEORGE COSBUC, NR.250

STR. GEORGE COSBUC, NR.247,AP.2

STR. EROILOR,NR.32,AP.5

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.1- E

STR. SF. SPIRIDON, NR.33- A

STR. RUBINELOR,NR.14

STR. DOMNEASCA, NR.83, AP.14

STR. ALEEA MICA, NR.2,AP.3

STR. TUNELULUI, NR.45- E

STR.TRAIAN, NR.359,AP.2

STR. PRUNDULUI, NR.37- B, AP.2

STR. GRADINA VECHE,NR.83, AP.6

STR. ANGHEL SALIGNY,NR.34- A

STR. TECUCI, NR.140, AP.4

STR. TRAIAN, NR.206,AP.4

STR. BRAILEI,NR.173- A

STR. TRAIAN,NR.39, AP.6

STR. BRAILEI,NR.20- A

STR. BRAILEI,NR.169- J

STR. DR. N. ALEXANDRESCU, NR.73- A

STR. SILFIDELOR,NR.9, AP.1

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.1- A

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.108- B

STR. ROMANA,NR.21

STR. ZANELOR, NR.8,AP.2

STR. OTELARILOR,NR.30- A

STR. UNIVERSITATII, NR. 13, AP. 4

STR. COMETEI, NR. 23, AP. 1

STR. AL. I. CUZA, NR. 58, AP. 1

STR. UNIVERSITATII, NR. 41, AP. 7

STR. COSMINULUI, NR. 96A

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 14

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 14A

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA, NR. 27

STR. GARII, NR. 6

STR. BASARABIEI, NR. 6A

STR. REGIMENTUL 11 SIRET, NR. 46A

STR. MIHAIL KOGALNICEANU, NR. 1, AP. 2

STR. STEFAN PETICA, NR. 3A

STR. COMBINATULUI, NR. 7

STR. ZIMBRULUI, NR. 19

STR. GEORGE COSBUC, NR. 257A

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 2N

STR. CEZAR, NR. 45A

BDUL. GALATI, NR. 1C

STR. DOMNEASCA, NR. 110, AP. 3

ALEEA IOAN BUHOCIU, NR. 4

ALEEA CRIVATULUI, NR. 1, AP. 1

STR. SATURN, NR. 1A

STR. DR. PETRU GROZA, NR. 25

STR. ARCASILOR, NR. 44

STR. DR. PETRU GROZA, NR. 1C

ALEEA IOAN BUHOCIU, NR. 13

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 59

STR. BRAILEI, NR. 169L

STR. SATURN, NR. 1B

ALEEA IOAN BUHOCIU, NR. 15

STR. DOMNEASCA, NR. 158 A

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 58C

STR. COL. NICOLAE HOLBAN, NR. 13, AP. 1

STR. NUFARULUI, NR. 6

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 118, AP. 1 ALEEA ION BUHOCIU NR. 2

STR. DUMBRAVA ROSIE, NR. 6A

STR. NUFARULUI, NR. 4

STR. DOMNEASCA, NR. 128, AP. 2

STR. BUCURESTII NOI, NR. 1A

STR. LEMNARI, NR. 2A

STR. TRAIAN, NR. 193, AP. 3

STR. PICTOR IOSIF ISSER , NR. 31 A

1693/27.03.2007 1083/02.03.2007 1313/09.03.2007 1314/09.03.2007 1082/02.03.2007 1215/06.03.2007 1080/02.03.2007 1068/01.03.2007 1084/02.03.2007 1835/28.03.2007 1694/27.03.2007 2724/25.04.2007 2293/12.04.2007 2294/12.04.2007 2128/05.04.2007 2125/05.04.2007 2550/20.04.2007 2552/20.04.2007 2551/20.04.2007 2554/20.04.2007 2553/20.04.2007 2549/20.04.2007 2548/20.04.2007 2127/05.04.2007 2296/12.04.2007 2295/12.04.2007 2557/20.04.2007 2556/20.04.2007 2363/13.04.2007 2126/05.04.2007 2547/20.04.2007 2555 / 20.04.2007 3921/30.05.2007 3816/28.05.2007 3134/08.05.2007 3137/08.05.2007 3558/21.05.2007 3557/21.05.2007 3282/10.05.2007 3426/15.05.2007 2880/03.05.2007 2881/03.05.2007 2882/03.05.2007 3135/08.05.2007 3428/15.05.2007 2877/03.05.2007 2874/03.05.2007 2883/03.05.2007 2876/03.05.2007 2872/03.05.2007 3138/08.05.2007 2875/03.05.2007 3136/08.05.2007 3559/21.05.2007 3427/15.05.2007 3429/15.05.2007 2873/03.05.2007 3425/15.05.2007 2879/03.05.2007 2878/03.05.2007 3556/21.05.2007 6669 / 22.08.2007 6668 / 22.08.2007 6665 / 22.08.2007 4360/14.06.2007 4356/14.06.2007 4465/20.06.2007 4464/20.06.2007 4359/14.06.2007 4358/14.06.2007 4361/14.06.2007 4362/14.06.2007 4016/04.06.2007 3993/01.06.2007 4374/15.06.2007 4357/14.06.2007 4076/07.06.2007 4014/04.06.2007 4020/04.06.2007 4015/04.06.2007 4017/04.06.2007 6692 / 22.08.2007 6686 / 22.08.2007 4928/05.07.2007 5424/18.07.2007 5602/23.07.2007 5844/31.07.2007 4925 / 05.07.2007 4926 / 05.07.2007 4921/05.07.2007 5207/12.07.2007 4861/03.07.2007 5210/12.07.2007 5426/18.07.2007 5423/18.07.2007 4920/05.07.2007 5422/18.07.2007 5427 / 18.07.2007 6688 / 22.08.2007 6235/08.08.2007 6471/14.08.2007 6480/15.08.2007 6472/14.08.2007 6470/14.08.2007 6475/14.08.2007 5910/01.08.2007 6232/08.08.2007 6233/08.08.2007 6234/08.08.2007 6478/14.08.2007 6477/14.08.2007 6476/14.08.2007 5907/01.08.2007 5909/01.08.2007 6473/14.08.2007 6474/14.08.2007 6667/22.08.2007 6666/22.08.2007


STR. MORILOR, NR. 199

STR. DOGARIEI, NR. 113A

STR. TECUCI, NR. 42, AP. 2

STR. SOSEAUA SMARDAN, NR. 21

STR. LOGOFAT TAUTU, NR. 6, AP. 4

STR. UNIVERSITATII, NR. 19, AP. 1

STR. TRANSILVANIEI, NR. 11A

STR. VICTOR VILCOVICI, NR. 22A

STR. SOSEAUA SMARDAN, NR. 9

STR. COLECTIVISTILOR, NR. 21B

STR. STIINTEI, NR. 34, AP. 2

STR. GARII, NR. 16, AP. 3

STR. LABIRINT, NR. 4, AP. 1

STR. MOISE PACU, NR. 8

STR. STRUNGARILOR, NR. 4B

STR. ALEXANDRU CERNAT, NR. 98

STR. TRAIAN, NR. 449

STR. IOAN CETATIANU, NR. 21

STR. IOAN CETATIANU, NR. 19

STR. IOAN CETATIANU, NR. 17

STR. IOAN CTEATIANU, NR. 15

STR. IOAN CETATIANU, NR. 13

STR. IOAN CETATIANU, NR. 11

STR. SF. SPIRIDON, NR. 43, AP. 2

STR. AVIATOR VASILE CRAIU, NR. 4

STR. AVIATOR VASILE CRAIU, NR. 13

STR. ARCASILOR, NR. 85F

STR. RAZBOIENI, NR. 79

STR. TRAIAN, NR. 437C

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 88

STR. TRAIAN, NR. 174A

STR. IOAN CETATIANU NR. 23

STR. NICOLAE GAMULEA, NR. 7, AP. 3

STR. CALEA PRUTULUI, NR. 13

STR. DELFINULUI, NR. 23

STR. GRADINA VECHE, NR. 123A

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 84, AP. 1

STR. NUFARULUI, NR. 28 A

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA, NR. 24

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 84E

STR. MOISE PACU, NR. 4

STR. MOISE PACU, NR. 7

STR. MOISE PACU, NR. 9

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 146

STR. ALEXANDRU MORUZZI, NR. 10, AP. 2

STR. TRAIAN, NR. 20, AP. 2

STR. BUCOVINEI, NR. 8A

STR. TECUCI, NR. 84, AP. 3

STR. TRAIAN, NR. 20, AP. 1

STR. NEGOITA DANAILA, NR. 15

STR. GENERAL ALEXANDRU CERNAT, NR. 164, AP. 1

STR. CRISTOFOR COLUMB, NR. 86, AP. 2

STR. MIHAI EMINESCU, NR. 43, AP. 1

STR. TRAIAN, NR. 45, AP. 1

STR. MOISE PACU, NR. 6

STR. TRAIAN, NR. 387, AP. 2

STR. PICTOR OCTAV BANCILA, NR. 24A

STR. ARCASILOR, NR. 88E

STR. DOCHIEI, NR. 8

STR. BRAILEI, NR. 159E

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 3, AP. 4

B-DUL DUNAREA NR. 42, BL. B6, SC. 2, MANSARDA, AP. 46

B-DUL DUNAREA NR. 42, BL. B6, SC. 2, MANSARDA, AP. 44

B-DUL DUNAREA NR. 42, BL. B6, SC. 1, MANSARDA, AP. 44 STR. ION BUHOCIU, NR. 6

STR. DOMNEASCA, NR. 128, AP. 3

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 146A

STR. DOMNEASCA, NR. 38A

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 154

STR, ROSIORI, NR. 18A, POZITIA 5'

STR. DOCTOR NICOLAE ALEXANDRESCU, NR. 61, AP, 4

STR. DOCTOR NICOLAE ALEXANDRESCU, NR. 61, AP, 3

STR. POSTA VECHE, NR. 2, AP. 2

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA, NR. 2A

STR. BRAILEI, NR. 171A

STR. TRAIAN, NR. 433D

STR. DANAILA NEGOITA, NR. 9

STR. MOISE PACU, NR. 3

STR. MOISE PACU, NR. 5

STR. ARCASILOR, NR. 88C

STR. I. L. CARAGIALE, NR. 4, AP. 5

B-DUL DUNAREA NR. 42, BL. B6, SC. 2, MANSARDA, AP. 48

B-DUL DUNAREA NR. 40, BL. F3, SC. 1, MANSARDA, AP. 44 STR. MALUL BRATES, NR. 13 F

STR. TECUCI, NR. 75, AP. 11

STR. DANAILA NEGOITA, NR, 19

STR. LOZOVENI, NR. 60A

STR. MALUL BRATES NR. 13 C

STR. MALUL BRATES, NR. 13 -B

STR. EROILOR, NR. 42, AP. 2

STR. I. L. CARAGIALE, NR. 35, AP. 3

STR. ARCASILOR, NR. 50E

STR. EP. MELCHISEDEC STEFANESCU, NR. 31, AP. 3 ALEEA NICOLAE DELEANU, NR. 6

STR. PORTULUI, NR. 5, AP. 2

STR. EROILOR, NR. 42, AP. 1

STR. GARII, NR. 52, AP. 1

STR. ARCASILOR NR. 50 E

B-DUL DUNAREA NR. 42, BL. B6, SC. 1, MANSARDA, AP. 40 ALEEA METEO, NR. 4

STR. DOMNEASCA, NR. 257A

STR. GARII, NR. 55, AP. 3

STR. DEMOCRATIEI, NR. 50, AP. 1

STR. SF. SPIRIDON, NR. 33, AP. 1

STR. UNIVERSITATII, NR. 11, AP.2

STR. BRAILEI, NR. 263

STR. CETATIANUL IOAN, NR. 25A

STR. ZINELOR, NR. 1, AP, 2

STR. GARII, NR. 56, AP. 2

STR. ARCASILOR, NR. 85C

STR. ARCASILOR, NR. 83

STR. ARCASILOR, NR. 83A

STR. REGIMENTUL 11 SIRET, NR. 48A

STR. BRAILEI, NR. 269

STR. MOISE PACU, NR. 10

STR. MOISE PACU, NR. 1

STR. 8 MARTIE, NR. 37D

STR. ION BOHOCIU, NR. 8

5908/01.08.2007 6689 / 22.08.2007 6670 / 22.08.2007 6677 / 22.08.2007 6676 / 22.08.2007 6675 / 22.08.2007 6687 / 22.08.2007 6674 / 22.08.2007 6672 / 22.08.2007 6673 / 22.08.2007 6681 / 22.08.2007 6680 / 22.08.2007 6679 / 22.08.2007 6685 / 22.08.2007 6684 / 22.08.2007 6683 / 22.08.2007 6682 / 22.08.2007 6678 / 22.08.2007 7223/03.09.2007 7232/03.09.2007 7225/03.09.2007 7189/03.09.2007 7430/07.09.2007 7760/17.09.2007 7224/03.09.2007 7228/03.09.2007 7427/07.09.2007 7759/17.09.2007 7931/20.09.2007 7930/20.09.2007 7932/20.09.2007 7233/03.09.2007 7229/03.09.2007 7226/03.09.2007 7313/05.09.2007 7426/07.09.2007 7230/03.09.2007 7221/03.09.2007 7428/07.09.2007 7761/17.09.2007 7429/07.09.2007 7227/03.09.2007 7431/07.09.2007 7222 / 03.09.2007 6671 / 22.08.2007 9405/31.10.2007 9404/31.10.2007 9408/31.10.2007 9407/31.10.2007 9403/31.10.2007 9406/31.10.2007 8344/05.10.2007 8285/03.10.2007 8284/03.10.2007 8286/03.10.2007 8287/03.10.2007 8288/03.10.2007 8289/03.10.2007 8290/03.10.2007 8282/03.10.2007 8587/11.10.2007 8584/11.10.2007 8585/11.10.2007 8586/11.10.2007 8283/11.10.2007 8281/03.10.2007 9401/31.10.2007 9398 / 31.10.2007 9397 / 31.10.2007 9396 / 31.10.2007 9399 / 31.10.2007 9437 / 02.11.2007 10316/29.11.2007 10313/29.11.2007 10311/29.11.2007 10315/29.11.2007 10314/29.11.2007 10321/29.11.2007 10308/29.11.2007 10320/29.11.2007 10319/29.11.2007 10082/20.11.2007 10312/29.11.2007 10307/29.11.2007 9821 / 12.11.2007 9826/12.11.2007 10301/29.11.2007 10318/29.11.2007 10309/29.11.2007 10310/29.11.2007 10302/29.11.2007 10303/29.11.2007 9828/12.11.2007 9436/02.11.2007 9823/12.11.2007 9500/02.11.2007 9420/01.11.2007 9438/02.11.2007 9809/12.11.2007 9808/12.11.2007 9822/12.11.2007 10081/20.11.2007 9824/12.11.2007 9440/02.11.2007 9439/02.11.2007 9825/12.11.2007 9827 / 12.11.2007 10322 / 29.11.2007 10317 / 29.11.2007 6691 / 22.08.2007 10530/06.12.2007 10960/18.12.2007 10968/18.12.2007 10963/18.12.2007 10959/18.12.2007 11150/28.12.2007 11024/19.12.2007 11025/19.12.2007


STR. GRIVITEI, NR. 55

B-DUL DUNAREA NR. 42, BL. B6, SC. 1, MANSARDA, AP. 41

B-DUL DUNAREA NR. 42, BL. B6, SC. 2, MANSARDA, AP. 45

B-DUL DUNAREA NR. 36, BL. F1, SC. 1, MANSARDA, AP. 41

B-DUL DUNAREA NR. 36, BL. F1, SC. 1, MANSARDA, AP. 40

B-DUL DUNAREA NR. 36, BL. F1, SC. 1, MANSARDA, AP. 39

B-DUL DUNAREA NR. 42, BL. B6, SC. 1, MANSARDA, AP. 39

B-DUL DUNAREA NR. 42, BL. B6, SC. 2, MANSARDA, AP. 50

B-DUL DUNAREA NR. 42, BL. B6, SC. 2, MANSARDA, AP. 48

B-DUL DUNAREA NR. 42, BL. B6, SC. 2, MANSARDA, AP. 49

B-DUL DUNAREA NR. 40, BL. F3, SC. 1, MANSARDA, AP. 39

B-DUL DUNAREA NR. 36, BL. F1, SC. 1, MANSARDA, AP. 44

B-DUL DUNAREA NR. 36, BL. F1, SC. 1, MANSARDA, AP. 43

B-DUL DUNAREA NR. 40, BL. F3, SC. 1, MANSARDA, AP.43

B-DUL DUNAREA NR. 40, BL. F3, SC. 1, MANSARDA, AP.42

B-DUL DUNAREA NR. 40, BL. F3, SC. 1, MANSARDA, AP.41

B-DUL DUNAREA NR. 40, BL. F3, SC. 1, MANSARDA, AP.40

B-DUL DUNAREA NR. 36, BL. F1, SC. 1, MANSARDA, AP. 42 STR. GHEORGHE SINCAI, NR. 7D

STR. GARII, NR. 52, AP. 2

STR. FRUNZEI. NR. 25, BL. F7, AP. 25A

STR. BRAILEI, NR. 171H

STR. AL. I .CUZA, NR. 25, AP. 2

STR. BANULUI, NR. 2, AP.2 STR. LUNCA SIRETULUI, NR. 85A

STR. LUNCA SIRETULUI, NR. 85B

STR. MR. IANCU FOTEA, NR. 44, AP. 6

STR. NICOLAE DELEANU, NR. 30

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 49, AP. 6 STR. SF. SPIRIDON, NR. 43A, AP. 3

STR. ELENA DOAMNA, NR. 24, AP. 1

STR. GARII, NR. 52, AP. 4

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 18

STR. ARCASILOR, NR. 88I

STR. TECUCI, NR. 46B

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 78, AP. 3

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 54D STR. GHEORGHE SINCAI, NR. 8

STR. EROILOR, NR. 5, AP. 4

STR. AL. I .CUZA, NR. 25, AP. 6

STR. TRAIAN, NR. 407A

STR. MALUL BRATES, NR. 23 BDUL. GALATI, NR. 3A SOSEAUA SMARDAN NR. 23 B

B-DUL DUNAREA NR. 42, BL. B6, SC. 2, MANSARDA, AP. 47 STR. ALBATROSULUI, NR. 2, BL. N1, AP. 81

STR. AGRICOLA CARDAS, NR. 39 STR. TRAIAN, NR. 33, AP. 2

ALEEA 5, NR. 12

ALEEA 5, NR. 10 STR. BASARABIEI, NR. 73, AP. 3

STR. TRAIAN, NR. 67

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 1C

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 1D

STR. DRUMUL DE CENDURA, NR. 38

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 68B

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 68A

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 138

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 72B STR. RAZBOIENI, NR. 89, AP. 1

STR. MR. IANCU FOTEA, NR. 21, AP. 2

STR. GRADINA VECHE, NR. 104, AP. 1

STR. GRADINA VECHE, NR. 104, AP. 2 STR. TRAIAN, NR. 228, AP. 2

STR. TRAIAN, NR. 163, AP. 2

STR. TRAIAN, NR. 190, AP. 2 STR. DANAILA NEGOITA, NR. 7

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 6, AP. 2 STR. NICOLAE DELEANU NR. 6, AP. 5

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 6, AP. 4 STR. DANAILA NEGOITA NR. 8

STR. TUNELULUI NR. 45 I STR. COLECTIVISTILOR, NR. 17 A

STR. ARCASILOR, NR. 26A

STR. ZIMBRULUI, NR. 31

STR. LEONIDA ZMFIRESCU ELIZA, NR. 84

STR. LEONIDA ZMFIRESCU ELIZA, NR. 86

STR. 9 MAI 1945, NR. 5

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA, NR. 32

STR. TRAIAN, NR. 389, AP. 2

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 110D

STR. BRAILEI, NR. 255

STR. ARCASILOR, NR. 88K

STR. CALUGARENI, NR. 7, BL. P3, AP. 59 SF. SPIRIDON NR. 45, AP. 5

STR. TUNELULUI, NR. 45H STR. DRUMUL VIILOR, NR. 57

STR. ANUL REVOLUTIEI 1848, NR. 66

ALEEA ZIMBRULUI, NR. 16

ALEEA ZIMBRULUI, NR. 14

STR. ARCASILOR, NR. 30

STR. TURTURELELOR, NR. 42

STR. TOMIS, NR. 24

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 39B

STR. AL. I. CUZA, NR. 27, AP. 3

STR. GHEORGHE SINCAI, NR. 2A

STR. SF. SPIRIDON, NR. 41, AP. 4 ALEEA EMIL RACOVITA, NR. 9

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 8, AP. 3 STR. TEIULUI, NR. 4, AP. 2

STR. UNIVERSITATII, NR. 7, AP. 5

STR. BASARABIEI, NR. 64, AP. 1

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 8, AP. 4

STR. LACATUSILOR, NR. 13, BL. E1, AP. 64

STR. LACATUSILOR, NR. 13, BL. E1, AP. 65

STR. DR. PETRU GROZA, NR. 8C

STR. BRAILEI NR. 360

STR. ARCASILOR NR. 48 C STR. PICTOR IOSIF ISSER NR. 8 E

B-DUL DUNAREA NR. 42, BL. B6, SC. 1, MANSARDA, AP. 43 ALEEA ZIMBRULUI, NR. 20

STR. ETERNITATII, NR. 2A ALEEA NR. 5, NR. 14

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 84F

STR. MIHAIL KOGALNICEANU, NR. 26 STR. BRAILEI, NR. 308

BDUL. MAREA UNIRE, NR. 23 STR. RAZBOIENI, NR. 3C

10831/12.12.2007 10763/11.12.2007 10762/11.12.2007 11098/27.12.2007 10519/05.12.2007 10740/10.12.2007 10965/18.12.2007 10967/18.12.2007 10966/18.12.2007 10964/18.12.2007 10876/17.12.2007 11022/19.12.2007 10962/18.12.2007 11023/19.12.2007 10961/18.12.2007 10839/14.12.2007 10759/11.12.2007 10765/11.12.2007 10741/10.12.2007 10764/11.12.2007 10760/11.12.2007 11097 / 27.12.2007 10761 / 11.12.2007 11096 / 27.12.2007 11026 / 19.12.2007 11027 / 19.12.2007 6690 / 22.08.2007


780/30.01.2008 260/16.01.2008 779/30.01.2008 781 / 30.01.2008 259/16.01.2008 261 / 16.01.2008 262 / 16.01.2008 258/16.01.2008 256/16.01.2008 255/16.01.2008 263/16.01.2008 264/16.01.2008 257/16.01.2008 418/23.01.2008 419/23.01.2008 776/30.01.2008 775/30.01.2008 819/31.01.2008 778/30.01.2008 777/30.01.2008 1326 / 18.02.2008 1673/26.02.2008 1674/26.02.2008 1671/26.02.2008 1786/29.02.2008 1676/26.02.2008 1783/29.02.2008 1325/18.02.2008 1670/26.02.2008 1669/26.02.2008 1668/26.02.2008 1672/26.02.2008 997/06.02.2008 1616/25.02.2008 996/06.02.2008 1134/08.02.2008 1787/29.02.2008 2594/20.03.2008 2232/12.03.2008 2227/12.03.2008 1798/03.03.2008 1795/03.03.2008 1691/27.03.2008 2914/28.03.2008 2920/28.03.2008 2915/28.03.2008 2921 / 28.03.2011 2916/28.03.2008 2917/28.03.2008 2922/28.03.2008 2923/28.03.2008 2226/12.03.2008 2225/12.03.2008 2233/12.03.2008 2228/12.03.2008 1801.03.03.2008 2592/20.03.2008 2231/12.03.2008 2596/20.03.2008 2593/20.03.2008 2229/12.03.2008 2230/12.03.2008 1796/03.03.2008 1797/03.03.2008 1799 / 03.03.2008 1800/03.03.2008 2919/28.03.2008 2234/12.03.2008 2919/10.09.2008 2595/20.03.2008 3605/17.04.2008 3700/22.04.2008 3697/22.04.2008 3608/17.04.2008 3699/22.04.2008 3702/22.04.2008 3698/22.04.2008 3701/22.04.2008 3278/10.04.2008 3603/17.04.2008 3611/17.04.2008 3607/17.04.2008 3276/10.04.2008 3610/17.04.2008 3606/17.04.2008 3275/10.04.2008 3704/22.04.2008 3609/17.04.2008 3703/22.04.2008PIATA SIDERURGISTILOR, BL. PS2, NR. 9B

STR. TINERETULUI II, NR. 37

STR. TINERETULUI II, NR. 37A, AP. 1

STR. DR. RAUTU, NR. 42

STR. MOISE PACU, NR. 2

STR. DANAILA NEGOITA, NR. 17

BDUL. DUNAREA, NR. 13, BL. A10, AP. 100

BDUL. DUNAREA, NR. 13, BL. A10, AP. 102

BDUL. DUNAREA, NR. 13, BL. A10, AP. 101

BDUL. DUNAREA, NR. 13, BL. A10, AP. 99

STR. BRAILEI, NR. 120

BDUL. MAREA UNIRE, NR. 113

STR. PORTULUI, NR. 5, AP. 12

BDUL. MAREA UNIRE, NR. 115 STR. BRAILEI, NR. 332

STR. TRAIAN, NR. 439B

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 88A

STR. V.A. URECHEA, NR. 2B

STR. STRUNGARILOR, NR. 6A

STR. ARCASILOR, NR. 52

STR. ZIMBRULUI, NR. 10B

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 77 C

STR. LOZOVENI, NR. 82, AP. 2 SOSEAUA SMIRDAN NR. 5 STR.UNIRII NR. 70 A STR. ARCASILOR NR. 67

B-DUL DUNAREA NR. 42, BL. B6, SC. 1, MANSARDA, AP. 42

STR. DOMNEASCA, NR. 195B STR. DOMNEASCA, NR. 195E

STR. I.L. CARAGIALE, RN. 17, AP. 3 STR. DOMNEASCA NR. 128 AP. 12 STR. DOMNEASCA, NR. 195D STR DOMNEASCA NR. 13 - A STR DOMNEASCA NR. 13 - B

STR. DOMNEASCA, NR. 195C STR. ALEEA 5, NR. 23 STR. DR. RAUTU, NR. 42 STR. ARCASILOR, NR. 88L

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 100C

STR. CASIN, NR. 35A STR. PIETII, NR. 1, AP. 1 STR. DOCHIEI, NR. 2B STR. GARII, NR. 55B, AP. 4

STR. GRAL. IACOB LAHOVARY, NR. 4, AP. 1

STR. DOMNEASCA, NR. 128, AP. 11

STR. DANAILA NEGOITA, NR. 1 STR. DANAILA NEGOITA, NR. 4

STR. DOMNEASCA NR. 128 AP. 12

STR. TRAIAN, NR. 439D

STR. CALUGARENI, BL. P3, AP. 58 STR. DANAILA NEGOITA, NR. 5

STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL, NR. 20, AP. 3 STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 9

STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 7 STR. DR. RAUTU, NR. 42A

STR. DOMNEASCA, NR. 94, AP. 7 STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 140A STR. HENRI COANDA, NR. 18A

STR. DR. PETRU GROZA, NR. 1D STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 17

STR. LUNCA SIRETULUI, NR. 7 STR. MOISE PACU, NR. 14

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 41

STR. DANAILA NEGOITA, NR. 21 STR. TRAIAN, NR. 454

STR. DANAILA NEGOITA, NR. 12 STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 35A STR. ARCASILOR, NR. 52G

STR. COL. NICOLAE HOLBAN, NR. 9, AP. 7

STR. BRAILEI, NR. 219

STR. CALUGARENI, NR. 7, BL P3, AP. 63

STR. COLECTIVISTILOR, NR. 35 STR. COLECTIVISTILOR, NR. 33 STR. ARCASILOR NR. 88 L STR. ARCASILOR, NR. 48D

STR. DOCHIEI, NR. 9

STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL, NR. 52, AP. 2 STR. ALEEA 5, NR. 5

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 56B STR. DRUMUL VIILOR, NR. 56C

STR. DOMNEASCA, NR. 35, AP. 1

BDUL. GALATI, NR. 1A

STR. PORTULUI, NR. 5, AP. 5

STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 31 STR. FEROVIARILOR, NR. 5A

STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 37 BDUL. GALATI, NR. 3

STR. BRAILEI, NR. 346 STR. DOMNEASCA, NR. 13C

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA, NR. 44 STR. MR. IANCU FOTEA, NR. 21, AP. 4

STR. OTELARILOR NR. 21 E , PARTER COMERCIAL STR. SF. SPIRIDON, NR. 14, AP. 5

STR. MORILOR, NR. 145

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 66D

STR. NICOLAE GAMULEA NR. 7 AP. 19

STR. BANULUI NR. 2 AP. 2

STR. COLECTIVISTILOR, NR. 33A

STR. BRAILEI, NR. 338

STR. DR. PETRU GROZA, NR. 1E STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 128A STR. VULTUR, NR. 90, AP. 1

STR. DELFINULUI, NR. 30 STR. ODOBESTI, NR. 20A

STR. ARCASILOR, NR. 42E STR. ARCASILOR, NR. 65A

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 90 STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 232

STR. ZIMBRULUI, NR. 4, AP. 4

STR. STIINTEI, NR. 107A

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 122 STR. GHEORGHE SINCAI, NR. 11 STR. DRUMUL VIILOR, NR. 62 STR. TECUCI, NR. 75, AP. 3 BDUL. GEORGE COSBUC, NR. 174 STR. BRAILEI, NR. 350

3277/10.04.2008 3819/25.04.2008 3604/17.04.2008 3043/02.04.2008 3041/02.04.2008 3042/02.04.2008 3024/01.04.2008 3612/17.04.2008 4045/05.05.2008 4467/16.05.2008 4834/28.05.2008 4038/05.05.2008 4039/05.05.2008 4044/05.05.2008 4244 / 09.05.2011 4216/08.05.2008 4466/16.05.2008 4709/24.05.2008 4708/24.05.2008 4835/28.05.2008 4243/09.05.2008 4042/05.05.2008 4040/05.05.2008 4220/08.05.2008 4041/05.05.2008 4218/08.05.2008 4043/05.05.2008 4217/08.05.2008 2508/31.05.2008 4046/05.05.2008 5568/17.06.2008 134/25.06.2008 138/25.06.2008 137/25.06.2008 136/25.06.2008 5561/17.06.2008 5118/03.06.2008 7/24.06.2008 5563/17.06.2008 5562/17.06.2008 5564/17.06.2008 5120/03.06.2008 5559/17.06.2008 5287/10.06.2008 5285/10.06.2008 5288/10.06.2008 142/25.06.2008 133/25.06.2008 5558/17.06.2008 135/25.06.2008 5560/17.06.2008 140/25.06.2008 141/25.06.2008 5566/17.06.2008 5565/17.06.2008 5115/03.06.2008 5117/03.06.2008 5133/03.06.2008 5119/03.06.2008 5286/10.06.2008 5284/10.06.2008 139/25.06.2008 788/15.07.2008 1110/24.07.2008 1280/29.07.2008 783/15.07.2008 784/15.07.2008 458/03.07.2008 787/15.07.2008 786/15.07.2008 1279/29.07.2008 1109/24.07.2008 1111/24.07.2008 785/15.07.2008 459/03.07.2008 460/03.07.2008 461/03.07.2008 679/11.07.2008 462/03.07.2008 1985/19.08.2008 1548/04.08.2008 2358/29.08.2008 1991/09.08.2008 1839/12.08.2008 1549/04.08.2008 1550/04.08.2008 1556 / 04.08.2011 1555/04.08.2008 1554/04.08.2008 1553/04.08.2008 1990/19.08.2008 1836/12.08.2008 1840/12.08.2008 1992/19.08.2008 1986/19.08.2008 1989/19.08.2008 1551/04.08.2008 2252/22.08.2008 1552/04.08.2008 1838/12.08.2008 1983/19.08.2008 1984/19.08.2008 1987/19.08.2008 1993/19.08.2008 1988/19.08.2008 1841/12.08.2008 1837/12.08.2008 3479/25.09.2008 2542/02.09.2008 2540/02.09.2008 2533/02.09.2008 2534/02.09.2008 3310/18.09.2008 3476/25.09.2008 5605/06.09.2008 3456/23.09.2008 3160/15.09.2008 3159/15.09.2008


STR. ARCASILOR, NR. 27

STR. MOVILEI, NR. 85, AP. 2

STR. GARII, NR. 50, AP. 2

STR. AL. I. CUZA, NR. 12, AP. 5

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 110G

STR. CALEA PRUTULUI, NR. 87

STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 1 - 3

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 8A

STR. BRATES, NR. 25A

STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 25

STR. PORTULUI, BL. MALINA 2, AP. 87

STR. UNIVERSITATII, NR. 20, AP. 13

STR. UNIVERSITATII, NR. 20, AP. 10

STR. BRAILEI, NR. 318

STR. CASIN NR. 18 A

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 246B

STR. MELODIEI, NR. 16A

BDUL. GALATI, NR. 3C

BDUL. GALATI, NR. 3D

STR. BRAILEI, NR. 37

STR. AUREL VLAICU, NR. 8A

STR. ALEXANDRU CEL BUN, NR. 27A

STR. RIZER, NR. 37

STR. CEZAR, NR. 10, AP. 1

STR. RIZER, NR. 37A

STR. ZIMBRULUI, NR. 18

STR. TRAIAN, NR. 361B

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 67

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.160

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 46D

STR. CASIN, NR. 8

STR. AL. I. CUZA, NR. 36, AP. 4

STR. LUNCA SIRETULUI, NR. 65A

STR. ARCASILOR, NR. 61

STR. MIHAIL KOGALNICEANU, NR. 23A

STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL, NR. 97, AP. 2

STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 27

STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL, NR. 12, AP. 6

STR. DR. NICOLAE ALEXANDRESCU, NR. 89A

STR. CEZAR, NR. 45, AP. 3

STR. CRISTOFOR COLUMB, NR. 48, AP. 3

STR. DOMNEASCA, NR. 83, AP. 3

STR. RAZBOIENI, NR. 64, AP. 2

STR. SATURN, NR. 17

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 74

STR. TRAIAN, NR. 226A

STR. ENERGIEI, NR. 9, BL. 10D, AP. 58

STR. DR. RAUTU, NR. 28A

STR. ALBA IULIA, NR. 16A

STR. ALEEA 5, NR. 14

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 21, SC. 5, AP. 3

STR. LABIRINT, NR. 4, AP. 3

STR. GARII, NR. 58, AP. 4

STR. EROILOR, NR. 9, AP. 1

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 84, AP. 3

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 5, AP. 3

STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 39

STR. TECUCI, NR. 9

STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 29

STR. ALEEA 5, NR. 18

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 5, AP. 2

STR. BRAILEI, NR. 247

STR. TUNELULUI, NR. 57D

BDUL. DUNAREA, BL. N8, AP. 42

STR. OTELARILOR, BL. V3, AP. 55

STR. FRUNZEI, NR. 12

STR. DURUMUL DE CENTURA, NR. 158

STR. BRAILEI, NR. 221

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 42, AP. 3

STR. V.A. URECHEA, NR. 7A

STR. ION CREANGA, NR. 9, AP. 3

STR. AL. MORUZZI, NR. 18A

STR. AGRICOLA CARDAS, NR. 5

STR. ARCASILOR, NR. 52H

STR. BRASOV, NR. 38

STR. BUCURESTII NOI, NR. 102

STR. SILFIDELOR, NR. 9, AP. 2

STR. BRAILEI, NR. 257

STR. ROMANA, BL. LC4, AP. 108

STR. DOCTOR RAUTU, NR. 28B

STR. TRAIAN, NR. 439BIS

STR. SIDERURGISTILOR, NR. 7

STR. TUNELULUI, NR. 33A

STR. BASARABIEI, NR. 7A

STR. CARADAS AGRICOLA, NR. 19

STR. ARCASILOR, NR. 48

STR. ETNA NR. 88

STR. ARCASILOR, NR. 27A, AP. 3

STR. ARCASILOR, NR. 27A, AP. 2

STR. ARCASILOR, NR. 27A, AP. 1

BDUL. DUNAREA, BL. E13, AP. 45

STR. DOMNEASCA, NR. 131, AP. 4

STR. MIHAI EMINESCU, NR. 41, AP. 3

STR. ARCASILOR, NR. 101

STR. ARCASILOR, NR. 107

STR. ARCASILOR, NR. 115

STR. ARCASILOR, NR. 52J

STR. NAMOLOASA, NR. 9A

STR. ARCASILOR, NR. 52K

STR. CASTRUL ROMAN, NR. 28F

BDUL. GALATI, NR. 1B

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 34, AP. 11

STR. PRUNARI, NR. 4A

BDUL. DUNAREA NR. 88, BL. E13, SC. 1, ETAJ. 43

STR. PRUNARI, NR. 2A

STR. TRAIAN, NR. 429F

STR. LOCOMOBILEI, NR. 53

STR. PORTULUI, NR. 5, AP. 4

STR. NICOLAE LABIS, NR. 27

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 6, AP. 3

STR. TECUCI, NR. 143A

STR. HENRY COANDA, NR. 4B

STR. CALUGARENI, BL. P3, AP. 67

STR. DOMNEASCA, NR. 29, AP. 7

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 44

STR. SINIDCATELOR, NR. 31, AP. 2

BDUL. DUNAREA, BL. N7, AP. 44

STR. UNIVERSITATII, NR. 9, AP. 3

3162/15.09.2008 2531/02.09.2008 2541/02.09.2008 2527/01.09.2008 3163/15.09.2008 2525/01.09.2008 2532/02.09.2008 2536/02.09.2008 2538/02.09.2008 2528/02.09.2008 2918/10.09.2008 3157/15.09.2008 3452/23.09.2008 3455/23.09.2008 3475/25.09.2008 3451/23.09.2008 3457/23.09.2008 3478/25.09.2008 3453/23.09.2008 2539/02.09.2008 2526/01.09.2008 2529/02.09.2008 2537/02.09.2008 3158/15.09.2008 3311/18.09.2008 2530/02.09.2008 3454/23.09.2008 3477/25.09.2008 3161/15.09.2008 4055 / 10.10.2011 4691/29.10.2008 4177/14.10.2008 4688/29.10.2008 9402/31.10.2007 4689/29.10.2008 4179/14.10.2008 3810/01.10.2008 3811/01.10.2008 9400/31.10.2008 3709/01.10.2008 4518/22.10.2008 4693/29.10.2008 4694/29.10.2008 4188/15.10.2008 4178/14.10.2008 3985/06.10.2008 4507/21.10.2008 3812/01.10.2008 4509/21.10.2008 4504/21.10.2008 3813/01.10.2008 4506/21.10.2008 4508/21.10.2008 4692/29.10.2008 4516/22.10.2008 4181/14.10.2008 3984/06.10.2008 3987/06.10.2008 REVO 3986/06.10.2008 3809/01.10.2008 3815/01.10.2008 4175/14.10.2008 4176/14.10.2008 4690 / 29.10.2008 4180 / 14.10.2008 4517/22.10.2008 5250/11.11.2008 5130/07.11.2008 5059/04.11.2008 5246/11.11.2008 5247/11.11.2008 5249/11.11.2008 5244 / 11.11.2008 5399 / 13.11.2008 5248/11.11.2008 5648/19.11.2008 5449/13.11.2008 5395/13.11.2008 5392/13.11.2008 5393/13.11.2008 5493 / 14.11.2008 5495/14.11.2008 5394/13.11.2008 5730/21.11.2008 6273/16.12.2008 5959/03.12.2008 5957/03.12.2008 6266/16.12.2008 6271/16.12.2008 5958/03.12.2008 6269/16.12.2008 6422/18.12.2008 6423/18.12.2008 6421/18.12.2008 5960 / 03.12.2011 5961/03.12.2008 6220/11.12.2008 6268/16.12.2008 6270 / 16.12.2008

5421/18.07.2007 4927/05.07.2007 4918/05.07.2007 5636/25.07.2007 5425/18.07.2007 5208/12.07.2007 4929/05.07.2007 4924/05.07.2007 4922/05.07.2007 4923/05.07.2007 4931/05.07.2007 4919/05.07.2007 4018/04.06.2007 5209/12.09.2007 3379/07.06.2006

486 / 21.01.2009 608 / 27.01.2009STR. AL. I. CUZA, NR. 38, AP. 1

STR. VASILE LUPU, NR. 6, AP. 7

STR. VASILE LUPU, NR. 6, AP. 8

STR. MACIN, NR. 5

STR. SFANTUL SPIRIDON, NR. 22, AP. 2

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 1B

STR. ARCASILOR, NR. 63

STR. BRAILEI, NR. 239

STR. SINIDCATELOR, NR. 53, AP. 2

STR. CALUGARENI, BL. P3, AP. 65

STR. STIINTEI, NR. 59, AP. 1

STR. SFANTUL SPIRIDON, NR. 20, AP. 2

STR. VASILE LUPU, NR. 6, AP. 1

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 7

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 114, AP. 1

STR. ARCASILOR, NR. 27D

STR. EROILOR, NR. 12, AP. 3

STR. MIHAI EMINESCU, NR. 166, AP. 1

STR. TRAIAN, NR. 126, AP. 4

STR. AL. I. CUZA, NR. 27, AP. 4

BDUL. GEORGE COSBUC, NR. 148

BDUL. DUNAREA, BL. N8, AP. 45

STR. SINDICATELOR, NR. 53, AP. 1

STR. DUMBRAVA ROSIE, NR. 28A

STR. PODUL INALT, BL. K10, AP. 43

STR. PORTULUI NR. 5

STR. LUPENI NR. 1 - 3 AP. 6

STR. DOMNEASCA NR. 110 AP. 6

STR. GARII NR. 62 AP. 2

STR. CARDAS AGRICOLA NR. 23 A

STR. PLANTELOR, NR. 13, AP. 2

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 48

STR. ANGHEL SALIGNY, NR. 3A

STR. ALEEA 5, NR. 8

STR. DRAGOS VODA, NR. 41

STR. NICOLAE GAMULEA, NR. 7, AP. 1

STR. CARAIMAN, NR. 10

STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 47

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 2P

STR. GEORGE BACOVIA, NR. 10A

STR. RAZBOIENI, NR. 21, AP. 2

STR. TUNELULUI, NR. 1B

STR. TUNELULUI, NR. 1A

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 21, AP. 1

STR. DUMBRAVA ROSIE, NR. 3

STR. CLUJ, NR. 5, BL. D3, AP. 58

STR. SATURN, NR. 15

STR. ARCASILOR, NR. 113

STR. TURTURELELOR, NR. 44

STR. ARCASILOR, NR. 76A

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 21, AP. 2

STR. TRAIAN, NR. 445E

STR. TINERETULUI I, NR. 28

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 186

STR. DOCHIEI, NR. 2A

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 33F

STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 23

BDUL. DUNAREA, BL. N7, SC. 2, AP. 83

STR. NICOLAE ALEXANDRESCU, NR. 61, AP. 1

BDUL. DUNAREA, BL. E14, AP. 41

BDUL. SIDERURGISTILOR, BL. SD4A, AP. 84

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 37

STR. DR. CONSTANTIN LEVADITTI, BL. NUFAR 2, AP. 44

STR. PARCULUI NR. 8, AP. 4

STR. GEORGE BACOVIA NR. 6A

DR. ALEXANDRU CARNABEL NR. 20 AP. 4

STR. UNIVERSITATII, NR. 9, AP. 3

STR. CEZAR BOLIAC, NR. 19, AP. 1

STR. EROILOR, NR. 8, AP. 1

STR. INCUBATORULUI, NR. 13

BDUL. SIDERURGISTILOR, NR. 9J, BL. PS2, TRONSONUL 5, PARTER LOT3

BDUL. SIDERURGISTILOR, NR. 9H, BL. PS2, TRONSONUL 5, PARTER LOT1 STR. DRUMUL VIILOR NR. 24 C

BDUL SIDERURGISTILOR NR 9F BL. PS2 TRONSON 4, PARTER, LOT 2 BDUL. SIDERURGISTILOR, NR. 9I, BL. PS2, TRONSONUL 5, PARTER LOT 2 STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 13

STR. PICTOR IOSIF ISSER, NR. 12 C

STR. SF. SPIRIDON, NR. 20, AP. 3

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 48A

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 4

STR. CALEA PRUTULUI NR. 78

STR. ANGHEL SALIGNY, NR. 68A

STR. DR. NICOLAE ALEXANDRESCU, NR. 61, AP. 3

STR. MORILOR, NR. 29, AP. 1

BDUL. DUNAREA, BL. N7, AP. 84

BDUL. DUNAREA, BL. E13, AP. 42

STR. OTELARILOR, BL. V3, AP. 51

STR. STELEI, NR. 40

BDUL. DUNAREA, BL. N7, AP. 78

STR. ALEXANDRU CEL BUN, NR. 27C

BDUL. DUNAREA, BL. I1, AP. 97

ALEEA METEO, NR. 7

ALEEA METEO, NR. 5

STR. DOMNEASCA, NR. 246

STR. PARCULUI NR. 8, AP. 1

STR. TECUCI, NR. 124, AP. 2

STR. DOMNEASCA, NR. 244

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 41D

M 21, B-DUL DUNAREA NR. 66, BL. N7, SC. 2, AP. 82

STR. ARCASILOR, NR. 88F

STR. MALUL BRATES, NR. 13 A

STR. MALUL BRATES, NR. 13 D

STR. AGRICOLA CARDAS, NR. 35

STR. IOAN CETATIANU, NR. 25

STR. ION BOHOCIU, NR. 11

STR. MALUL BRATES, NR. 13 G

STR. ELENA DOAMNA, NR. 24, AP. 2

STR. ARIESULUI, NR. 6, AP. 4

STR. COLECTIVISTILOR, NR. 27

STR. DR. MIHAI PETRINI GALATZI, NR. 5

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 214B

STR. NICOLAE MANTU, NR. 20 A

STR. THEODOR NECULUTA, NR. 18, AP. 1

STR. ENERGIEI, NR. 24B

STR. GEORGE COSBUC NR. 1 - C

STR. FURNALISTILOR NR. 14, BL. J7, SC. 1, AP. 40

605 / 27.01.2009 606 / 27.01.2010 604 / 27.01.2009 609 / 27.01.2009 354 / 15.01.2009 487 / 21.01.2009 483 / 21.01.2009 485 / 21.01.2009 603 / 26.01.2009 100 / 13.01.2009 782 / 30.01.2009 482 / 21.01.2009 784 / 30.01.2009 781 / 30.01.2009 686 / 28.01.2009 783 / 30.01.2009 481 / 21.01.2009 1149 / 10.02.2009 1148 / 10.02.2009 1142 / 10.02.2009 1140 / 10.02.2009 1209 / 10.02.2009 1147 / 10.02.2009 785 / 30.01.2009 1047 / 05.02.2009 1623 / 23.02.2009 1048 / 05.02.2010 1141 / 10.02.2009 1139 / 10.02.2009 1446 / 17.02.2009 1474 / 17.02.2009 1313 / 12.02.2009 1448 / 17.02.2009 1150 / 10.02.2009 1447 / 17.02.2009 1475 / 17.02.2009 1624 / 23.02.2009 1626 / 23.02.2009 1627 / 23.02.2009 1144 / 10.02.2009 1625 / 23.02.2009 1143 / 10.02.2009 1145 / 10.02.2009 1051 / 05.02.2009 1050 / 05.02.2009 1046 / 05.02.2009 1045 / 05.02.2009 2309 / 16.03.2009 2655 / 24.03.2009 2311 / 16.03.2009 2207 / 12.03.2009 2206 / 12.03.2009 2211 / 12.03.2009 2096 / 05.03.2009 2221 / 12.03.2009 2086 / 05.03.2009 2090 / 05.03.2009 2092 / 05.03.2009 2088 / 05.03.2009 2098 / 05.03.2009 2089 / 05.03.2009 2097 / 05.03.2009 2091 / 05.03.2009 1146 / 10.02.2009 488 / 21.01.2009 1049 / 05.02.2009 2308 / 16.03.2009 2551 / 20.03.2009 2553 / 20.03.2009 2666 / 24.03.2009 2658 / 24.03.2009 2095 / 05.03.2009 2310 / 16.03.2009 2664 / 24.03.2009 2087 / 2009

2665 / 24.03.2009 2656 / 24.03.2009 2662 / 24.03.2009 2663 / 24.03.2009 2661 / 24.03.2009 2210 / 12.03.2009 2930 / 31.03.2009 3184 / 13.04.2009 3176 / 13.04.2009 3182 / 13.04.2009 3186 / 13.04.2009 3190 / 13.04.2009 3192 / 13.04.2009 3179 / 13.04.2009 3173 / 13.04.2009 3038 / 02.04.2009 2932 / 31.03.2009 2696 / 24.03.2009 2938 / 31.03.2009 2667 / 24.03.2009 3148 / 13.04.2009 2934 / 31.03.2009 2554 / 20.03.2009 2213 / 12.03.2009 2657 / 24.03.2009 3086 / 08.04.2009 2936 / 31.03.2009 2933 / 31.03.2009 2931 / 31.03.2009 2094 / 05.03.2009 3185 / 13.04.2009 3183 / 13.04.2009 3552 / 27.04.2009 4178 / 14.05.2009 4005 / 08.05.2009 4000 / 08.05.2009 3999 / 08.05.2009 3998 / 08.05.2009 3550 / 27.04.2009 3549 / 17.04.2009 3996 / 08.05.2009 2939 / 31.03.2009 4004 / 08.05.2009STR. PORTULUI NR. 35, BL. MALINA 2, SC. 4, AP. 83

STR. PORTULUI NR. 35, BL. MALINA 2, SC. 4, AP. 79

B-DUL SIDERURGISTILOR NR. 30, BL. SD4A, SC. 4, AP. 90

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 21, AP. 4

B-DUL DUNAREA NR. 92, BL. E 17, SC. 1, AP. 45

STR. MIHAI BRAVU NR. 29, AP. 4

STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 47 - A

STR. TRAIAN NR. 126, AP. 2

STR. BRAILEI NR. 216 - B

B-DUL DUNAREA NR. 68, BL. N8, SC.1, AP. 41

ALEEA BRAVILOR NR. 21- A

STR. TRAIAN NR. 187 -A

STR. N. LABIS NR. 19 - A

STR. ARCASILOR NR. 88 - G

STR. DR. CONSTANTIN LEVADITTINR. 4, BL. NUFAR 2, SC. 1, AP. 43

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 100 - F

STR. DOMNEASCA NR. 145

STR. DR. PETRU GROZA NR. 22

STR. UNIVERSITATII NR. 13, AP. 5

STR. OLTULUI NR. 5

B-DUL DUNAREA, NR. 90, BL. E14, SC. 2, AP. 44

STR. CASIN NR. 16

B-DUL DUNAREA NR. 66, BL. N 7, SC. 2, AP. 81

STR. ARCASILOR NR. 27 - E

STR. TECUCI NR. 75, AP. 8

STR. FURNALISTILOR NR. 14, BL. J7, SC. 2, AP. 45

STR. DRUMUL VIILOR NR. 35 - E

STR. BRAILEI NR. 243

STR. BRAILEI NR. 241

B-DUL CLOSCA NR. 6

STR. TECUCI NR. 274 - A

STR. DELFINULUI NR. 1

STR. DRAGOS VODA NR. 15, AP. 1

STR. PORTULUI NR. 54 - A

STR. ROMANA NR. 8, BL. LC4, SC. 3, AP. 106

STR. TRAIAN NR. 45, AP. 3

STR. ARMATA POPORULUI NR. 65 - A

B-DUL DUNAREA NR. 90, BL. E 14, SC. 2, AP. 39

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 43

B-DUL DUNAREA NR. 90, BL. E14, SC. 2, AP. 42

B-DUL DUNAREA NR. 90, BL. E14, SC. 2, AP. 45

STR. PORTULUI NR. 35, BL. MALINA 2, SC. 4, AP. 86

STR. PORTULUI NR. 35, BL. MALINA 2, SC. 4, AP. 89

STR. GERULUI NR. 2

STR. PORTULUI NR. 35, BL. MALINA 2, SC. 4, AP. 81

STR. ARCASILOR NR. 125

STR. ARCASILOR NR. 76 - B

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 202

STR. DOMNEASCA NR. 135, AP. 4

STR. STEFAN PETICA NR. 10

STR. PORTULUI NR. 35 BL. MALINA 2, SC. 4, AP. 88

STR. TECUCI NR. 132, AP. 5

STR. RAZBOIENI NR. 21, AP. 1

STR. UNIRII NR. 202 - A

STR. 1 DECEMBRIE NR. 1918, NR. 12, BL. S9, SC. 2, AP. 141

STR. COSTACHE CONACHI NR. 1 - A

STR. SULFINEI NR. 32

STR. TRAIAN NR. 85 - A

STR. MAGURA NR. 6, BL. P6A, SC. 3, AP. 98

STR. TECUCI NR. 132, AP. 1

STR. ROMANA NR. 54 AP. 2

B-DUL DUNAREA NR. 90, BL. E14, SC. 2, AP. 46

STR. ELENA DOAMNA NR. 2, AP. 1

STR. SOMESULUI NR. 9 - A

STR. TRAIAN NR. 87 - A

STR. MAGURA NR. 6, BL. P6A, SC. 3, AP. 97

STR. CRINULUI NR. 3 - A

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 6 - A

STR. DEMOCRATIEI NR. 84 AP 3

STR. DR. PETRU GROZA NR. 29

STR. CONSTANTIN LEVADITTI NR. 24

STR. MORILOR NR. 202

STR. GARII NR. 17, AP. 1

STR. MORILOR NR. 200

STR. DRAGOS VODA NR. 41 - B

STR. TECUCI NR. 81, AP. 4

STR. ION NENITESCU NR. 14, AP. 1

STR. ALBA IULIA NR. 5, BL. L7, SC. 1, AP. 41

STR. BRAILEI NR. 17 - N

STR. ARCASILOR NR. 12 - B

STR. ARCASILOR NR. 1 - C

B-DUL MILCOV NR. 34

STR. BRAILEI NR. 32, AP. 5

STR. BRAILEI NR. 169, BL. A1, AP. 114

STR. PAUNULUI NR. 4, AP. 1

STR. GRADINA VECHE NR. 36, AP. 2

STR. OLTULUI NR. 11 - A

STR. PORTULUI NR. 55 - B

STR. FRUNZEI NR. 2 - A

STR. PAUNULUI NR. 21, AP. 2

STR. CARAIMAN NR. 6 - A

STR. BRAILEI NR. 302 - A

STR. MOVILEI NR. 85, AP. 5

B-DUL DUNAREA NR. 11, BL. A9, SC. 1, AP. 71

STR. MOVILEI NR. 21, AP. 7

STR. SERII NR. 70, AP. 1

STR. ROMANA NR. 49, AP. 6

STR. SIDERURGISTILOR NR. 44, BL. M5A, SC.1, AP. 141

STR. GARII NR. 29, AP. 2

STR. VICTOR BABES NR. 7 - A

STR. 24 IANUARIE NR. 17 - A

STR. GHEORGHE SINCAI NR. 16

B-DUL DUNAREA NR. 88, BL. E13, SC. 1, AP. 44

B-DUL DUNAREA NR. 88, BL. E13, SC. 2, AP. 55

B-DUL DUNAREA NR. 88, BL. E13, SC. 2, AP. 56

STR. GHECET NR. 38 AP. 2

STR. DANAILA NEGOITA NR 6

STR. ARCASILOR NR. 52 - I

STR. TECUCI NR. 156 - C

STR. TECUCI NR. 156 - B

STR. TECUCI NR. 156 - A

STR. DR. PETRU GROZA NR. 8 - A

STR. FURNALISTILOR NR. 14, BL. J7, SC. 1, AP. 44

B-DUL MILCOV NR. 20 - A

STR. TOMIS NR. 10

STR. TECUCI NR. 156 - G

4003 / 08.05.2009 4002 / 08.05.2009 4001 / 08.05.2009 4162 / 13.05.2009 4332 / 19.05.2009 4335 / 19.05.2009 3995 / 08.05.2009 4329 / 19.05.2009 2214 / 12.03.2009 3733 / 29.04.2009 4571 / 25.05.2009 4565 / 25.05.2009 4330 / 19.05.2009 4568 / 25.05.2009 4569 / 25.05.2009 4567 / 25.05.2009 3997 / 08.05.2009 3187 / 13.04.2009 3189 / 13.04.2009 3548 / 27.04.2009 4566 / 25.05.2009 5681 / 25.06.2009 5678 / 25.06.2009 5686 / 25.06.2009 5677 / 25.06.2009 4849 / 03.06.2009 4850 / 03.05.2009 5350 / 16.06.2009 5351 / 16.06.2009 4333 / 19.05.2009 5353 / 16.06.2009 4855 / 03.06.2009 5354 / 16.06.2009 4691 / 01.06.2009 4852 / 03.06.2009 4854 / 03.06.2009 5348 / 16.06.2009 5349 / 16.06.2009 5355 / 16.06.2009 4851 / 03.06.2009 5675 / 25.06.2009 4334 / 19.05.2009 4690 / 01.06.2009 4830 / 02.06.2009 4847 / 03.06.2009 4845 / 03.06.2009 3545 /27.04.2009 2699 / 24.03.2009 3547 / 27.04.2009 3546 / 27.04.2009 3553 / 27.04.2009 3177 / 13.04.2009 3409 / 16.04.2009 3181 / 13.04.2009 3178 / 13.04.2009 3732 / 29.04.2009 3411 / 16.04.2009 3191 / 13.04.2009 2307 / 16.03.2009 3174 / 13.04.2009 3175 / 13.04.2009 6223 / 14.07.2009 6217 / 14.07.2009 7169 / 26.07.2009 7168 / 28.07.2009 6621 / 20.07.2009 5682 / 25.06.2009 7634 / 13.08.2009 8169 / 27.08.2009 611 / 27.01.2009 612 / 27.01.2009 610 / 27.01.2009 613 / 27.01.2009 7635 / 13.08.2009 7769 / 17.08.2009 8155 / 25.08.2009 8156 / 25.08.2009 8157 / 25.08.2009 8170 / 27.08.2009 7632 / 12.08.2009 7765 / 17.08.2009 7766 / 17.08.2009 7767 / 17.08.2009 7768 / 17.08.2009 8414 / 01.09.2009 8574 / 07.09.2009 9151 / 23.09.2009 9152 / 23.09.2009 6267 / 16.12.2008 8950 / 16.09.2009 8948 / 16.09.2009 8949 / 16.09.2009 8589 / 08.09.2009 8576 / 07.09.2009 8584 / 08.09.2009 8585 / 08.09.2009 6218 / 14.07.2009 4505 / 21.10.2008 4848 / 03.06.2009 8583 / 08.09.2009 8590 / 08.09.2009 8588 / 08.09.2009 8587 / 08.09.2009 8577 / 07.09.2009 8154 / 25.08.2009 6216 / 14.07.2009 8168 / 27.08.2009 3410 / 16.04.2010 11589 / 10.12.2009 11582 / 10.12.2009 11583 / 10.12.2009 11348 / 30.11.2009 11352 / 30.11.2009 11246 / 25.11.2009 11651 / 11.12.2009 11245 / 25.11.2009 11171 / 18.11.2009 11170 / 18.11.2009


STR. TECUCI NR. 156 - F

STR. TECUCI NR. 156 - E

STR. TECUCI NR. 156 - D

STR. BRAILEI NR 229

STR. FURNALISTILOR NR. 14, BL. J7, SC. 2, AP. 48

STR. PREDEAL NR. 8

STR. LUNCA SIRETULUI NR. 73

STR. ENERGIEI NR. 9, BL. D10, SC. 1, AP. 61

STR. UNIVERSITATII NR. 9, AP. 1

STR. TRAIAN NR. 441 - D

STR. PLANTELOR NR. 13, AP. 1

STR. ALEXANDRU CEL BUN NR. 47 - A

STR. GRIVITEI NR. 2

STR. OLTULUI NR. 5, BL. F10, SC. 2, AP. 45

STR. MIHAI EMINESCU NR. 41, AP. 2

STR. PRIVIGHETORII NR. 70

STR. EPISCOP MELCHISEDEC NR. 90, AP. 1

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 152 - A

STR. EROILOR NR. 32, AP. 6

STR. NAE LEONARD NR. 6, BL. C6, SC. 3, AP. 77

STR. ARCASILOR NR. 70 - B

STR. REGIMENTUL 11 SIRET NR. 37 - B

STR. DOGARIEI NR. 124, AP. 2

STR. CEZAR NR. 45, AP. 1

STR. CEZAR NR. 45, AP. 2

STR. HENRI COANDA NR. 4 - B

STR. TECUCI NR. 70, AP. 2

B-DUL DUNAREA NR. 72, BL. E9, SC. 2, AP. 42

STR. ROMANA NR. 28, AP. 3

STR. BUCURESTII NOI NR. 88 - A

B-DUL DUNAREA NR. 66, BL. G24, SC. 1, AP. 41

STR. PICTOR IOSIF ISSER NR. 29 - A

ALEEA CFR NR. 1, NR. 42, AP. 2

STR. FLORILOR NR 8A

SOS. SMIRDAN NR. 23G

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 194 - B

STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR. 14 - 16, AP. 1

STR. TECUCI NR. 84, AP. 12

STR. TECUCI NR. 84, AP. 4

STR. TECUCI NR. 70, AP. 1

ALEEA PLATANILOR

STR. GEORGE BACOVIA NR. 2 - C

STR. MIHAI EMINESCU NR. 39, AP. 2

STR. DRUMUL VIILOR NR. 101

STR. DOGARIEI NR. 89, AP. 2

B-DUL DUNAREA NR. 66, BL. G24, SC. 1, AP. 42

STR. ARCASILOR NR. 40 - A

STR. TRAIAN NR. 437 - B

STR. CALEA PRUTULUI NR. 96

STR. DR. PETRU GROZA NR. 8 - B

STR. 8 MARTIE NR. 3 - A

STR. BRAILEI NR. 32, AP. 2

STR. AL. I CUZA NR. 36, AP. 7

STR. MIHAI BRAVU NR. 29, AP. 1

STR. BELDIE IOAN NR. 17

STR. CONSTRUCTORILOR NR. 1 - B

B-DUL DUNAREA NR. 90, BL. E14, SC. 2, AP. 43

STR. ANGHEL SALIGNY NR. 42 - A

STR. AUREL VLAICU NR. 19 - A

STR. REGIMENTUL 11 SIRET NR. 37 - E

STR. LEBEDEI NR. 1

STR. REGIMENTUL 11 SIRET NR. 37 - E

STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL NR. 76, AP. 2

STR. OVIDIU NR. 15, BL. LC5, AP. 102

STR. TRAIAN VUIA NR. 9 - A

B-DUL DUNAREA NR. 72, BL. E9, AP. 41

STR. SATURN NR. 3 - N

ALEEA PLATANILOR NR. 36

STR. NICOLAE MANTU NR. 35

STR. FEROVIARILOR NR. 24, BL. G, AP. 47

STR. FEROVIARILOR NR. 24, BL. L2, AP. 28

STR. FEROVIARILOR NR. 22, BL. L3, AP. 28

STR. FEROVIARILOR NR. 18, BL. L1, AP. 28

STR. ALEXANDRU VLAHUTA NR. 8 - A

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU NR. 29

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 21, SC.4, AP. 2

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 21, SC.4, AP. 5

STR. BRAILEI NR. 284

STR. BASARABIEI NR. 54 A

STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL NR. 61

STR. ALEX. DAVILA NR. 4 A

STR. ALEXANDRU DAVILA NR. 2 A

STR. ALEXANDRU DAVILA NR. 2 C

STR. ALEXANDRU DAVILA NR. 2 B

ALEEA 5 NR 19

ALEEA METEO NR. 13

STR. IONEL FERNIC NR. 41, BL. B3, SC. 1, AP. 39

STR. IONEL FERNIC NR. 41, BL. B3, SC. 1, AP. 40

STR. DOMNEASCA NR. 160 B

STR. V.A.URECHIA NR. 9 B

STR. DR. PETRU GROZA NR. 1 F

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 18, AP. 1

B-DUL DUNAREA NR. 76, BL. E 12, SC. 2, AP. 45

STR. DRUMUL VIILOR NR. 105

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 4, AP. 3

B-DUL DUNAREA NR. 76, BL. E 12, SC. 2, AP. 46

STR. MAIOR IANCU FOTEA NR. 29, AP. 4

B-DUL SIDERURGISTILOR NR. 9, (TRONSON 5), BL. PS2, PARTER COMERCIAL

STR. DEMOCRATIEI NR. 11, AP. 2

STR. BRAILEI NR. 310

STR. SIDERURGISTILOR NR. 22, BL. SD8B, SC. 4, ET. 4, AP. 77

BLD. DUNAREA NR. 76 BL. E12 SC 1 AP 40

BLD. DUNAREA NR. 76 BL. E12 SC 2 AP 43

STR. DOGARIEI NR. 58 A

STR. DRUMUL VIILOR NR. 2 H

STR. NICOLAE ALEXANDRESCU NR. 59, AP. 1

STR. G-RAL IACOB LAHOVARY NR. 7, AP. 3

STR. UNIVERSITATII NR. 41, AP. 3

STR. ARCASILOR NR. 82 - R

B-DUL DUNAREA NR. 92, BL. E 17, SC. 1, AP. 41

B-DUL DUNAREA NR. 22, BL. C 6, SC. 1, AP. 58

STR. CEZAR BOLIAC NR. 26

B-DUL GALATI NR. 17, BL. G 22, SC. 2, AP. 59

STR. I.L. CARAGIALE NR. 73 - A

STR. DR. PETRU GROZA NR. 1 - G

STR. CALUGARENI NR. 7, BL. P3, SC. 2, AP. 66

STR. DRAGOS VODA NR. 15, AP. 2

STR. COLECTIVISTILOR NR. 19 - A

11169 / 18.11.2009 11584 / 10.12.2009 9673 / 06.10.2009 9916 / 13.10.2009 9915 / 13.10.2009 11353 / 30.11.2009 10179 / 22.10.2009 10177 / 22.10.2009 10178 / 22.10.2009 10176 / 22.10.2009 10617 / 02.11.2009 11168 / 18.11.2009 11588 / 10.12.2009 11650 / 11.12.2009 11350 / 30.11.2009 9674 / 06.10.2009 9684 / 06.10.2009 11351 / 30.11.2009 11354 / 30.11.2009 11349 / 30.11.2009 9693 / 06.10.2009 9675 / 06.10.2009 10540 / 29.10.2009 10175 / 21.10.2009 9692 / 06.10.2009 9686 / 06.10.2009 9683 / 06.10.2009 9681 / 06.10.2009 10493 / 27.10.2009 9687 / 16.10.2009 9685 / 06.10.2009 9680 / 06.10.2009 9689 / 06.10.2009 9688 / 06.10.2009 9676 / 06.10.2009 9682 / 06.10.2009 9678 / 06.10.2009 7170 / 28.07.2009 9679 / 06.10.2009 9691 / 06.10.2009 2209 / 12.03.2009 9690 / 06.10.2009 4564 / 25.05.2009 2535 / 02.09.2008 5400 / 13.11.2008 2530 / 02.09.2008 484 / 21.01.2009 4331 / 19.05.2009 9677 / 06.10.2009 9918 / 13.10.2009 9973 / 13.10.2009 9917 / 13.10.2009 10049 / 16.10.2009 11587 / 10.12.2009 12066 / 30.12.2009 11585 / 10.12.2009 11586 / 10.12.2009 12067 / 30.12.2009 12070 / 30.12.2009 12069 / 30.12.2009 12071 / 30.12.2009 4570 / 25.05.2009 8575 / 07.09.2009 12068 / 30.12.2009 8185 / 25.08.2009 12072 / 30.12.2009 12071 / 30.12.2009 2552 / 20.03.2009 7767 / 17.08.2009 7765 / 17.08.2009

113 / 18.01.2010 114 / 18.01.2010 118 / 18.01.2010 110 / 18.01.2010 388 / 25.01.2010 492 / 26.01.2010 493 / 26.01.2010 494 / 26.01.2010 489 / 26.01.2010 236 / 21.01.2010 487 / 26.01.2010 488 / 26.01.2010 495 / 26.01.2010 116 / 18.01.2010 511 / 29.01.2010 510 / 29.01.2010 238 / 21.01.2010 513 / 29.01.2010 115 / 18.01.2010 117 / 18.01.2010 108 / 18.01.2010 121 / 18.01.2010 111 / 18.01.2010 1595 / 01.03.2010 1599 / 01.03.2010 1569 / 01.03.2010 1907 / 03.03.2010 1593 / 01.03.2010 1906 / 03.03.2010 1905 / 03.03.2010 1600 / 01.03.2010 1590 / 01.03.2010 1591 / 01.03.2010 2283 / 15.03.2010 2160 / 11.03.2010 2280 / 15.03.2010 2713 / 25.03.2010 2712 / 25.03.2010 2284 / 15.03.2010 2714 / 25.03.2010 513 / 29.01.2010 512 / 29.01.2010 515 / 29.01.2010 562 / 01.02.2010 623 / 03.02.2010 119 / 18.01.2010 112 / 18.01.2010STR. SATURN NR. 3 - M

STR. FURNALISTILOR NR. 12, BL. J6, SC. 1, AP. 58

STR. GRADINA VECHE NR. 55 - A

STR. DRUMUL VIILOR NR. 4 D

STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL NR. 105, AP. 1

STR. ROMANA NR. 8, BL. LC4, SC. 4, AP. 116

STR. DR. PETRU GROZA NR. 1 - K

STR. DR. PETRU GROZA NR. 1 - L

STR. DR. PETRU GROZA NR. 1 - J

STR. DR. PETRU GROZA NR. 1 - I

STR. PIETII NR. 2 - A

STR. VEZUVIULUI NR. 78

B-DUL DUNAREA NR. 68, BL. N 8, SC. 1, AP. 40

STR. BRAILEI NR. 169 - M

B-DUL DUNAREA NR. 88, BL. E 13, SC. 1, AP. 40

STR. DOMNEASCA NR. 31 - A

STR. ALEXANDRU CERNAT NR. 15, BL. M5A, SC. 3, AP. 60

STR. LIVEZENI NR. 7, AP. 3

STR. TECUCI NR. 68, AP. 1

STR. PORTULUI NR. 52 - B

STR. ZIMBRULUI NR. 15 - A

STR. SATURN NR. 15

STR. SF. SPIRIDON NR. 29, AP. 2

STR. OCTAV BANCILA NR. 4 - A

STR. SIDERURGISTILOR NR. 42, BL. M4A, SC.4, AP. 101

B-DUL GALATI NR. 17, BL. G 22, SC. 2, AP. 62

STR. GRIVITEI NR. 37, AP. 1

STR. DIMITRIE CANTEMIR NR. 7, AP. 2

STR. GRADINA VECHE NR. 116

STR. SIDERURGISTILOR NR. 50, BL. J, AP. 59

B-DUL GALATI, NR. 3 - H

STR. PORTULUI NR. 35, BL. MALINA 2, SC. 4, AP. 85

STR. SIDERURGISTILOR NR. 50, BL. J, AP. 41

STR. FURNALISTILOR NR. 12, BL. J6, SC. 1, AP. 59

STR. SIDERURGISTILOR NR. 44, BL. M5A, SC. 1, AP. 145

B-DUL DUNAREA NR. 88, BL. E13, SC.1, AP. 39

STR. UNIVERSITATII NR. 14, AP. 10

B-DUL MAREA UNIRE NR. 9, AP. 2

STR. TRAIAN NR. 219 - C

B-DUL DUNAREA NR. 9, BL. I1, SC. 1, AP. 99

STR. TECUCI NR. 95, AP. 1

B-DUL DUNAREA NR. 9, BL. I1, SC. 2, AP. 100

STR. TECUCI NR. 86, AP. 1

STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL NR. 97, AP. 2

B-DUL SIDERURGISTILOR NR. 9 G, BL. PS2, TRONSON 4, PARTER, LOT 3 STR. PORTULUI NR. 5, AP. 13

STR. MOVILEI NR. 85, AP 13

STR. CEZAR NR. 4, AP. 1

STR. FURNALISTILOR NR. 14, BL. J7, SC. 1, AP. 39

STR. NICOLAE ALEXANDRESCU NR. 74 - B

STR. 1 DECEMBRIE NR. 1918, NR. 23 - A

STR. VIZANTEA NR. 14

STR. FURNALISTILOR NR. 12 - A

STR. BRAILEI NR. 244 - C, PARTER COMERCIAL

STR. GARII NR. 55 - B, AP. 2

STR. BRAILEI NR. 244 - B, PARTER COMERCIAL

STR. BASARABIEI NR. 132

STR. ARCASILOR NR. 32 - A

STR. DRUMUL VIILOR NR. 37 - I

STR. HENRY COANDA NR. 19, CAMIN NEFAMILISTI NR. 2, AP. 41 - 42

STR. FURNALISTILOR NR. 14, BL. J7, SC. 2, AP. 47

STR. TECUCI NR. 41, AP. 3

ALEEA METEO NR. 11

STR. CONSTANTIN LEVADITTI NR. 2, BL. NUFAR 2, SC. 1, AP. 45

STR. EMIL RACOVITA NR. 2 - A

STR. GHEORGHE DOJA NR. 12, BL. DJ, SC. 1, AP. 99

STR. FURNALISTILOR NR. 14, BL. J7, SC. 2, AP. 47

STR. RIZER NR. 35 - A

STR. ALEXANDRU DAVILA NR. 2 C, BLOC C13 - CAMIN 96 LOCURI

STR. ALEXANDRU DAVILA NR. 4A, BLOC C9 - CAMIN 98 LOCURI

STR. ARCASILOR NR. 131

STR. CASTRUL ROMAN NR. 28 - E

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 136 - B

STR. LUNCA SIRETULUI NR. 57

B-DUL DUNAREA NR. 24, BL. D5, SC. 2, AP. 78

STR. SIDERURGISTILOR NR. 45 - H

STR. SIDERURGISTILOR NR. 45 - F

STR. SIDERURGISTILOR NR. 45 - D

STR. MAIOR IANCU FOTEA NR. 44, AP. 5

B-DUL DUNAREA NR. 90, BL. E 14, SC. 2, AP. 50

STR. DRUMUL VIILOR NR. 47 - C

STR. VEZUVIULUI NR. 72

STR. NICOLAE LABIS NR. 1 - A

STR. TRAIAN NR. 439 - E

STR. TRAIAN NR. 226 - B

B-DUL GALATI NR. 3 E

STR. LABIRINT NR. 5, AP. 1

STR. FEROVIARILOR NR. 7 B

STR. TINERETULUI 1, NR. 20 - A

B-DUL GEORGE COSBUC NR. 60 - A, BL. COLIBRI, ET. 3, AP. 13

STR. UNIRII NR. 129

STR. GARII NR. 55, AP. 4

STR. NICOLAE MANTU NR. 23 - A

STR. DEMOCRATIEI NR. 9, AP. 6

STR. CALUGARENI NR. 7, BL. P3, SC. 2, AP. 64

STR. GRADINA VECHE NR. 83, AP. 3

STR. DRUMUL VIILOR NR. 251

STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL NR. 13, AP. 1

STR. STIINTEI NR. 11 - B

STR. TUNELULUI NR. 45 - K

STR. IONEL FERNIC NR. 18 - C

STR. TRAIAN NR. 226 - A

STR. TRAIAN NR. 266 - B

B-DUL DUNAREA NR. 76, BL. E12, SC. 1, AP. 39

STR. OVIDIU NR. 15, BL. LC5, SC. 3, AP. 112

STR. ENERGIEI NR. 18

STR. ARCASILOR NR. 75 - B

STR. TUNELULUI NR. 45 - P

STR. DRUMUL VIILOR NR. 37 - C

STR. TECUCI NR. 58, AP. 4

STR. FEROVIARILOR NR. 7 - B

STR. TRAIAN NR. 61 - D

STR. TECUCI NR. 227 - E

STR. POSTA VECHE NR. 2, AP. 1

B-DUL MILCOV NR. 40 - A, CORP 1

STR. GARII NR. 55, AP. 8

STR. CASTRUL ROMAN NR. 28 - A

237 / 21.01.2010                                                       STR. BRAILEI NR. 144

561 / 01.02.2010                                                   STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL NR. 5, AP. 1

1546 / 23.02.2010 STR. ARCASILOR NR. 99

496 / 26.01.2010                                                   STR. DR. PETRU GROZA NR. 1 - F

 • 3380 / 21.04.2010 STR. ARCASILOR NR. 69 - D

3385 / 21.04.2010                                                  STR. ALEXANDRU MORUZZI NR. 5 - A

6222 / 14.07.2010 ALEEA 5, NR. 6 - A

 • 2893 / 01.04.2010                                                  STR. MIHAI BRAVU NR. 38, AP. 1

2148 / 09.03.2010                                                  STR. TECUCI NR. 123, AP. 2

2957 / 07.04.2010 B-DUL MAREA UNIRE NR. 21, BL. U6, SC.2, AP. 40 490 / 26.01.2010                                                   STR. ARCASILOR NR. 88 - S

2892 / 01.04.2010                                                      STR. GARII NR. 49 - A

 • 2894 / 01.04.2010                                                  STR. MIHAI BRAVU NR. 46, AP. 2

3233 / 16.04.2010                                              B-DUL GEORGE COSBUC NR. 19 - B

3231 / 16.04.2010 B-DUL MILCOV

2956 / 07.04.2010                                              STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 110 - F

 • 3046 / 13.04.2010                                                      STR. BARILEI NR. 134 - D

3234 / 16.04.2010                                                  STR. TRAIAN NR. 61 - H

3232 / 16.04.2010                                                  STR TECUCI NR. 63

3230 / 16.04.2010                                                  STR TECUCI NR. 53

2546 / 20.04.2010 STR. IOAN CETATIANU, NR. 9

1592 / 01.03.2010                                              STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 56 - C

 • 3047 / 13.04.2010 STR. FRUNZEI NR. 114 - A

 • 3471 / 28.04.2010 STR. ARCASILOR NR. 87 - B

 • 2895 / 01.04.2010 STR. ARCASILOR NR. 74 - A

3422 / 23.04.2010 STR. ARCASILOR NR. 151 - A

2844 / 15.06.2010 (2004)                                            STR. BUCOVINEI NR. 51

8171 / 27.08.2010 B-DUL DUNAREA NR. 92, BL. E 17, AP. 44

 • 3381 / 21.04.2010                                                  STR. SATURN NR. 3 - P

 • 3382 / 21.04.2010                                                  STR. NUCULUI NR. 1 - A

3382 / 21.04.2010 STR. FURNALISTILOR NR. 9 - A

3384 / 21.04.2010                                                  STR. TECUCI NR. 195

1598 / 01.03.2010                                                  STR. CALUGARENI NR. 7, BL. P3, SC. 3, AP. 71

3386 / 21.04.2010 STR. ARHIPELAG NR. 6

3428 / 26.04.2010 STR. MACEDONA NR. 5, COMPARTIMENTUL 1

3470 / 28.04.2010                                                      STR. UNIRII NR. 180 - A

3430 / 26.04.2010                                                  STR. TECUCI NR. 157 - B

3431 / 26.04.2010                                                  STR. TECUCI NR. 157 - A

3429 / 26.04.2010 STR. MACEDONA NR. 5, COMPARTIMENTUL 3 2279 / 15.03.2010                                                  STR. TECUCI NR. 42, AP. 8

3475 / 28.04.2010                                                  STR. ALEEA TRANDAFIRILOR NR. 3, AP. 1

 • 3472 / 28.04.2010                                                  STR. V. A. URECHIA NR. 5 - B

 • 4139 / 18.05.2010                                                  STR. TECUCI NR. 134 - B

 • 4008 / 13.05.2010 STR. SIDERURGISTILOR NR. 45 - H

 • 4132 / 18.05.2010                                                  STR. SATURN NR. 3 - E

4136 / 18.05.2010                                              STR. GHEORGHE DOJA NR. 75

4135 / 18.05.2010                                                      STR. BRAILEI NR. 253 - B

4131 / 18.05.2010                                                      STR. BRAILEI NR. 253 - D

4128 / 18.05.2010                                              STR. ALEXANDRU CERNAT NR. 231

 • 4140 / 18.05.2010                                                      STR. BRAILEI NR. 6 - A

4015 / 13.05.2010                                                  STR. TRAIAN NR. 389, AP. 1

3474 / 28.04.2010                                                  STR. MAVRAMOL NR. 2, AP. 2

 • 3473 / 28.04.2010 STR. ARCASILOR NR. 147

1594 / 01.03.2010                                                  STR. G-RAL ALEXANDRU CERNAT NR. 19, AP. 4

3508 / 29.04.2010                                                  STR. BASARABIEI NR. 121 - D

3507 / 29.04.2010 STR. ARCASILOR NR. 105

 • 4009 / 13.05.2010                                                  STR. TECUCI NR. 200

 • 4010 / 13.05.2010 STR. TRAIAN NR. 63

4014 / 13.05.2010                                                  STR. PRUNARI NR. 2 - B

4016 / 13.05.2010 STR. ARCASILOR NR. 92

4013 / 13.05.2010                                                  STR. CALUGARENI NR. 7, BL. P3, SC. 3, AP. 70

4006 / 13.05.2010 STR. SIDERURGISTILOR NR. 45 - F

4007 / 13.05.2010 STR. SIDERURGISTILOR NR. 45 - D

4130 / 18.05.2010                                                  STR. DRUMUL VIILOR NR. 11 - B

 • 4133 / 18.05.2010                                                  ALEEA BRAVILOR NR. 21

4138 / 18.05.2010 STR. TRAIAN NR. 249 - A

 • 4134 / 18.05.2010                                                      STR. SERII NR. 69, AP. 1

4143 / 18.05.2010                                                  STR. TECUCI NR. 42 - B

4142 / 18.05.2010 STR. CONSTRUCTORILOR NR. 1 - E

4129 / 18.05.2010                                                  STR. TRAIAN NR. 143, AP. 3

 • 4011 / 13.05.2010                                                  STR. TRAIAN NR. 389, AP. 4

4606 / 03.06.2010 ALEEA PLATANILOR NR. 55

 • 4141 / 18.05.2010 STR. TRAIAN NR. 217 - A

 • 4609 / 03.06.2010                                                  STR. DRUMUL VIILOR NR. 65 - A

 • 4610 / 03.06.2010                                                  STR. FURNALISTILORNR. 14, BL. J7, AP. 50

4608 / 03.06.2010                                                  STR. FURNALISTILORNR. 14, BL. J7, AP. 43

 • 4600 / 02.06.2010 STR. ARCASILOR NR. 87 - C

4603 / 02.06.2010 STR. TRAIAN NR. 429 - G

4607 / 03.06.2010 STR. UNIRII NR. 210

 • 4611 / 03.06.2010 STR. ROMANA NR. 149 - A

 • 4612 / 03.06.2010 STR. ROMANA NR. 149

4732 / 08.06.2010 STR. BUCURESTII NOI NR. 72 - A

 • 4601 / 02.06.2010 STR. ARCASILOR NR. 87 - A

 • 4602 / 02.06.2010 STR. ARCASILOR NR. 87

4691 / 07.06.2010 STR. CASIN NR. 18

4774 / 11.06.2010                                                  STR. NICOLAE MANTU NR. 69

8575 / 07.09.2010 ALEEA METEO NR. 11

4773 / 11.06.2010                                                  STR. NICOLAE MANTU NR. 67

4733 / 08.06.2010                                                  STR. NICOLAE MANTU NR. 71

4730 / 08.06.2010                                                  STR. NICOLAE MANTU NR. 61

 • 4012 / 13.05.2010                                                  STR. TRAIAN NR. 26, AP. 2

 • 4838 / 15.06.2010                                                  STR. ALEXANDRU MORUZZI NR. 23, AP. 2

 • 4839 / 15.06.2010                                                  STR. CARDAS AGRICOLA NR. 4

5098 / 23.06.2010 STR. NARCISELOR NR. 51

 • 4840 / 15.06.2010 STR. ARCASILOR NR. 8 - M

6543 / 06.07.2010                                                  STR. GHEORGHE ASACHI NR. 9 - A

6546 / 06.07.2010 B-DUL DUNAREA NR. 72, E 22

6538 / 06.07.2010                                                  ALEEA ROMANA NR. 14

6542 / 06.07.2010 STR. 1 DECEMBRIE NR. 12, E 194

6518 / 29.06.2010                                                  ALEEA CRIVATULUI NR. 1, AP. 2

6541 / 06.07.2010                                                  STR. V. A. URECHIA NR. 5 - A

4137 / 18.05.2010                                                  STR. OCTAV BANCILA NR. 26 - C

6545 / 06.07.2010 STR. ARGESULUI NR. 1 - B

6544 / 06.07.2010                                                  STR. TECUCI NR. 125, AP. 4

6701 / 12.07.2010 STR. ARHIPELAG NR. 8

4837 / 15.06.2010 STR. UNIVERSITATII NR. 39, AP. 3

6787 / 14.07.2010 STR. FRUNZEI NR. 108 - G

6789 / 14.07.2010                                                  STR. TRAIAN NR. 79 E 2

6700 / 12.07.2010                                                      STR. STIINTEI NR. 8

5619 / 29.06.2010 ALEEA TRANDAFIRILOR NR. 5, AP. 2

6940 / 21.07.2010                                                  B-DUL DUNAREA NR. 9, BL. I1, AP. 109

 • 6935 / 21.07.2010 STR. OTELARILOR NR. 4 E 6

6788 / 14.07.2010                                                  STR. G-RAL ALEXANDRU CERNAT NR. 164, AP. 3

 • 6936 / 21.07.2010                                                  STR. DEMOCRATIEI NR. 84, AP. 2

 • 6937 / 21.07.2010 STR. MOVILEI NR. 85, AP. 4

6539 / 06.07.2010 ALEEA PLATANILOR NR. 6

6993 / 26.07.2010                                              STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 170 - B

7020 / 27.07.2010                                                  STR. CRISTOFOR COLUMB NR. 69 - A

6789 / 14

6785 / 14

5352 / 16

6702 / 12

6703 / 12

6939 / 21

6974 / 22

7290 / 11

7293 / 11

7405 / 18

7406 / 18

7295 / 11

7291 / 11

7408 / 18

7409 / 18

7521 / 31

7528 / 31

7527 / 31

7526 / 31

7525 / 31

7524 / 31

7410 / 18

7411 / 18

7407 / 18

7505 / 31

7522 / 31

7292 / 11

7523 / 31

7296 / 11

7294 / 11

6688 / 12

6689 / 12

6690 / 12

6691 / 12

6692 / 12

6693 / 12

6694 / 12

6695/ 12.

6696 / 12

6697 / 12

6698 / 12

6699 / 12

8104 / 15

7585 / 03

6695 / 12

8143 / 21

8207 / 28

8144 / 21

8210 / 28

8209 / 28

8252 / 05

8257 / 05

8206 / 28

8213 / 28

8278 / 07

8298 / 08

8254 / 05

8255 / 05

8208 / 28

8349 / 13

8334 / 12

8333 / 12

3509 / 29

8256 / 05

8347 / 13

8414 / 19

8345 / 13

8253 / 05

8427 / 20

8418 / 20

8348 / 13

8425 / 20

8424 / 20

8420 / 20

7584 / 03

8417 / 20

8419 / 20

8426 / 20

8507 / 28

8421 / 20

8566 / 01

8568 / 01

8562 / 01

8506 / 28

8564 / 01

8567 / 01

8624 / 10

8623 / 10

8618 / 08

8617 / 08

8616 / 08

8615 / 08

8612 / 08

8613 / 08

8614 / 08

8571 / 01

8565 / 01

8625 / 10

8487 / 25

8716 / 16

8423 / 20

8422 / 20

6539 / 06

8739 / 18

8784 / 22

8791 / 22

8786 / 22

8789 / 22

8782 / 22

8781 / 22

8834 / 30

8792 / 22

8780 / 22

8825 / 29

8826 / 29

8828 / 29

8857 / 03

8956 / 07


.07.2010

.07.2010

.06.2010

.07.2010

.07.2010

.07.2010

.07.2010

.08.2010

.08.2010

.08.2010

.08.2010

.08.2010

.08.2010

.08.2010

.08.2010

.08.2010

.08.2010

.08.2010

.08.2010

.08.2010

.08.2010

.08.2010

.08.2010

.08.2010

.08.2010

.08.2010

.08.2010

.08.2010

.08.2010

.08.2010

.07.2010

.07.2010

.07.2010

.07.2010

.07.2010

.07.2010

.07.2010

07.2010

.07.2010

.07.2010

.07.2010

.07.2010

.09.2010

.09.2010

.07.2010

.09.2010

.09.2010

.09.2010

.09.2010

.09.2010

.10.2010

.10.2010

.09.2010

.09.2010

.10.2010

.10.2010

.10.2010

.10.2010

.09.2010

.10.2010

.10.2010

.10.2010

.04.2010

.10.2010

.10.2010

.10.2010

.10.2010

.10.2010

.10.2010

.10.2010

.10.2010

.10.2010

.10.2010

.10.2010

.09.2010

.10.2010

.10.2010

.10.2010

.10.2010

.10.2010

.11.2010

.11.2010

.11.2010

.10.2010

.11.2010

.11.2010

.11.2010

.11.2010

.11.2010

.11.2010

.11.2010

.11.2010

.11.2010

.11.2010

.11.2010

.11.2010

.11.2010

.11.2010

.10.2010

.11.2010

.10.2010

.10.2010

.07.2010

.11.2010

.11.2010

.11.2010

.11.2010

.11.2010

.11.2010

.11.2010

.11.2010

.11.2010

.11.2010

.11.2010

.11.2010

.11.2010

.12.2010

.12.2010


STR. DOMNEASCA NR. 79, AP. 4

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 42 - A

STR. OCTAV BANCILA NR. 8 - A

B-DUL DUNAREA NR. 64, BL. G 24, SC. 1, AP. 39 B-DUL DUNAREA NR. 64, BL. G 24, SC. 1, AP. 40 B-DUL GALATI NR. 17, BL. G 22, SC. 2, AP. 61 STR. MALUL BRATES NR. 21

B-DUL GALATI NR. 17, BL. G 22, AP. 60

STR. MIHAI BRAVU NR. 38, AP. 4

STR. ANGHEL SALIGNY NR. 143, BL. 3C, SC. 1, AP. 39 STR. GALATII NOI NR. 6 B-DUL GALATI NR. 3 - K B-DUL GALATI NR. 3 - J

STR. SIDERURGISTILOR NR. 49 - B STR. SIDERURGISTILOR NR. 53 STR. DR. PETRU GROZA NR. 1 - M STR. CALEA PRUTULUI NR. 70 STR. STRUNGARILOR NR. 1 - B STR. STRUNGARILOR NR. 1 - A STR. STRUNGARILOR NR. 4 - C STR. STRUNGARILOR NR. 4 - H B-DUL SIDERURGISTILOR NR. 49 - C B-DUL SIDERURGISTILOR NR. 51 B-DUL GALATI NR. 17, BL. G 22, AP. 63 STR. MAGAZIILOR NR. 20 STR. TRAIAN NR. 20, AP. 4

STR. DANAILA NEGOITA NR. 31

DN 2 B Kilometrul 129 + 200

STR. ENERGIEI NR. 9, BL. 10 D, AP. 60

STR. ALEXANDRU CERNAT NR. 106 - A, AP. 4

STR. NICOLAE DELEANU NR. 7, CAMIN 2 STR. NICOLAE DELEANU NR. 5, CAMIN 1 STR NICOLAE DELEANU NR 9 BL A STR NICOLAE DELEANU NR 11 BL B STR NICOLAE DELEANU NR 13 BL C STR NICOLAE DELEANU NR 19 BL D STR NICOLAE DELEANU NR 30 BL F STR NICOLAE DELEANU NR 28 BL G STR NICOLAE DELEANU NR 26 BL H STR NICOLAE DELEANU NR 24 BL I STR NICOLAE DELEANU NR 15 BL J STR NICOLAE DELEANU NR 17 BL E STR. DR. PETRU GROZA NR. 1 - H

STR. V. A. URECHIA NR. 22

STR. NICOLAE DELEANU NR. 28, BL. G

STR. DOMNEASCA NR. 165, AP. 4

STR. OLTULUI NR. 3 - B

STR. MALUL BRATES NR. 40 - A

STR. ARCASILOR NR. 151 - C STR. DOGARIEI NR. 90, AP. 2 B-DUL DUNAREA NR. 66, BL. N7, AP. 77 STR. DRUMUL VIILOR NR. 48 - A STR. DRUMUL VIILOR NR. 48 - B STR. DRUMUL VIILOR NR. 48 - D STR. NICOLAE MANTU NR. 67 STR. GRADINA VECHE NR. 104 - A STR. ALEXANDRU VLAHUTA NR. 10 - A STR. ALEXANDRU VLAHUTA NR. 10 - B STR. REGIMENTUL 11 SIRET NR. 1 - A STR. VIITORULUI NR. 16 B-DUL MAREA UNIRE NR. 1 - D B-DUL MAREA UNIRE NR. 1 - E

STR. SIDERURGISTILOR NR. 44, BL. M5A, AP. 139

STR. PIETII NR. 19

STR. CALISTRAT HOGAS NR. 6

STR. GRADINA VECHE NR. 93

STR. GAROFITEI NR. 7

STR. CLUJ NR. 13, BL. F, SC. 2, AP. 39

STR. TINERETULUI I, NR. 16 A, BL. LG 2

STR. DRUMUL VIILOR NR. 35 - F

STR. TOMIS NR. 17

STR. ANUL REVOLUTIEI 1848, NR. 3 - B

STR. PRIVIGHETORII, NR. 2 - C

STR. BRAILEI NR. 132 - A

STR. ARCASILOR NR. 145

STR. DRUMUL VIILOR NR. 103

STR. DRUMUL VIILOR NR. 105

STR. OLTENITA NR. 14 - A

STR. GAROFITEI NR. 29

STR. DANAILA NEGOITA NR. 29 - B

STR. DOMNEASCA NR. 137 A, BL. 20 APART, AP. 2

STR. VICTOR VILCOVICI NR. 18 - A

STR. TUNELULUI NR. 45 - B

STR. ARCASILOR NR. 40

B-DUL SIDERURGISTILOR NR. 44, BL. M5A, AP. 136 B-DUL SIDERURGISTILOR NR. 20, BL. I2, AP. 203 B-DUL SIDERURGISTILOR NR. 44 - A B-DUL SIDERURGISTILOR NR. 45 - G

STR. STRUNGARILOR NR. 7 - A B-DUL SIDERURGISTILOR NR. 17 - A STR. 1 DECEMBRIE NR. 1 - A STR. FEROVIARILOR NR. 19 - A STR. GORUNULUI NR. 6 - B

STR. DR. MIHAIL PETRINI GALATZI, NR. 1

STR. COSTACHE CONACHI, NR. 2 - B B-DUL MILCOV NR. 14 - A STR. DOBROGEI NR. 1 - A STR. SPATARULUI NR. 13, AP. 5 STR. V. A. URECHIA NR. 22 - A STR. DANAILA NEGOITA NR. 14 STR. DANAILA NEGOITA NR. 29 STR. DANAILA NEGOITA NR. 29 - A STR. DOMNEASCA NR. 79, AP. 1 STR. ENERGIEI NR. 20 A B-DUL SIDERURGISTILOR NR. 49 - B STR. REGIMENTUL 11 SIRET NR. 46 - C STR. DR. PETRU GROZA NR. 13 - A STR. TINERETULUI 1, NR. 22 - A

B-DUL DUNAREA, NR. 92, BL. E 17, SC. 2, AP. 50 B-DUL DUNAREA, NR. 92, BL. E 17, SC. 1, AP.46 STR. UNIRII NR. 76 - A

B-DUL DUNAREA, NR. 11, BL. A9, AP. 73

STR. REGIMENTUL 11 SIRET NR. 2 - H STR. ROMANA NR. 8, BL. LC4, AP. 121 STR. ROMANA NR. 8, BL. LC4, AP. 119 STR. ROMANA NR. 8, BL. LC4, AP. 122 STR. AVIATORILOR NR. 30 - A ALEEA GORUNULUI NR. 6 - C

1248 / 17.02.2010 2715 / 25.03.2010 8856 / 03.12.2010 8858 / 03.12.2010 8788 / 22.11.2010 8967 / 09.12.2010 9042 / 16.12.2010 8859 / 03.12.2010 8968 / 09.12.2010 9053 / 16.12.2010 9052 / 16.12.2010 9041 / 16.12.2010 8969 / 09.12.2010 8966 / 09.12.2010 8827 / 29.11.2010 8783 / 22.11.2010 8785 / 22.11.2010 3860 / 03.12.2010 8957 / 07.12.2010 9229 / 30.12.2010 8428 / 20.10.2010 9262 / 30.12.2010 9267 / 30.12.2010 8346 / 13.10.2010 8790 / 22.11.2010 6697 / 12.07.2010 9263 / 30.12.2010 8563 / 01.11.2010 514 / 29.01.2010 491 / 26.01.2010 9040 / 16.02.2010 1597 / 01.03.2010 120 / 18.01.2010 8787 / 22.11.2010 4731 / 08.06.2010 6540 / 06.07.2010 6938 / 21.07.2010 8145 / 21.09.2010 9265 / 30.12.2010 9264 / 30.12.2010 8570 / 01.11.2010 8569 / 01.11.2010 9043 / 16.12.2010 9044 / 16.12.2010 9046 / 16.12.2010 9045 / 16.12.2010 9047 / 16.12.2010 9048 / 16.12.2010 9049 / 16.12.2010 9050 / 16.12.2010 9051 / 16.12.2010

236 / 18.01.2011 238 / 18.01.2011 240 / 18.01.2011 242 / 18.01.2011 237 / 18.01.2011 243 / 18.01.2011 617 / 01.02.2011 616 / 01.02.2011 597 / 01.02.2011 598 / 01.02.2011 625 / 03.02.2011 624 / 03.02.2011 718 / 08.02.2011 719 / 08.02.2011 868 / 16.02.2011 872 / 16.02.2011 870 / 16.02.2011 874 / 16.02.2011 875 / 16.02.2011 869 / 16.02.2011 474 / 25.01.2011 473 / 25.01.2011 239 / 18.01.2011 241 / 18.01.2011 871 / 16.02.2011 876 / 16.02.2011 873 / 16.02.2011 877 / 16.02.2011 954 / 28.02.2011 956 / 28.02.2011 955 / 28.02.2011 1059 / 09.03.2011 1071 / 09.03.2011 1073 / 09.03.2011 1056 / 09.03.2011 1055 / 09.03.2011 1054 / 09.03.2011 1072 / 09.03.2011 877 / 16.02.2011 1058 / 09.03.2011 1057 / 09.03.2011 1081 / 14.03.2011 1134 / 15.03.2011 1133 / 15.03.2011 1160 / 21.03.2011 1326 / 21.03.2011 1319 / 31.03.2011 1327 / 31.03.2011 1329 / 31.03.2011 1328 / 31.03.2011 1324 / 31.03.2011 1176 / 22.03.2011 1325 / 31.03.2011 1384 / 05.04.2011 1440 / 12.04.2011 1439 / 12.04.2011 1175 / 22.03.2011 2160 / 12.05.2011 2161 / 12.05.2011 1430 / 08.04.2011 1441 / 12.04.2011 1174 / 22.03.2011 1176 / 22.03.2011 2284 / 24.05.2011 2287 / 24.05.2011 2286 / 24.05.2011ALEEA 5, NR. 10 - A

STR. MIHAIL SADOVEANU NR. 8 - A

STR. ANGHEL SALIGNY NR. 76

STR. ALEXANDRU VLAHUTA NR. 15

STR. ARCASILOR NR. 53 - A

STR. DANAILA NEGOITA NR. 2

STR. LUCEAFARULUI NR. 2 B

STR. GARII NR. 29, AP. 3

STR. GEORGE ENESCU NR. 14, AP. 1

VADUL CARABUS, BLOC HIGA NR. 9

VADUL CARABUS, BLOC HIGA NR. 9

STR. DRUMUL VIILOR NR. 103 A

STR. ROMANA NR. 8, BL. LC4, AP. 120

ALEEA MARGARETELOR NR. 6

STR. GERULUI NR. 4

STR. TOMIS NR. 19 A

STR. ANGHEL SALIGNY NR. 79 C

STR. LUNCA SIRETULUI NR. 71

STR. NICOLAE DELEANU NR. 19, BL. D, AP. 35

STR. ZIDARILOR NR. 3 BIS S1

STR. TINERETULUI I, NR. 16, BL. LG1

STR. FRUNZEI NR. 12 A

B-DUL DUNAREA NR. 96 B

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 21, SC. IV, AP. 4

STR. AL. IOAN CUZA NR. 49, AP. 4

STR. NICOLAE DELEANU NR. 24, BL. I

STR. GARII NR. 55 B, AP. 1

B-DUL GEORGE COSBUC NR. 188

STR. COMBINATULUI NR. 10

B-DUL H. COANDA NR 19, M 40, CAMIN NEFAMILISTI MEHID 2, AP. 16 STR. ALEXANDRU DAVILA NR. 8

STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR. 1, AP. 8

STR. BRAILEI NR. 229

STR. GARII NR. 18 A

STR. NICOLAE MANTU NR. 61 A

STR. SFANTUL SPIRIDON NR. 41, AP. 1

STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL NR. 80, AP. 2

STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR. 16, AP. 2

STR. ANA IPATESCU NR. 5 , CAMIN SNDG 2

STR. ANA IPATESCU NR. 3 , CAMIN SNDG 1

STR. PICTOR IOSIF ISSER NR. 2B, CAMIN 2

STR. PICTOR IOSIF ISSER NR. 2A, CAMIN 1

STR. PESCARUSULUI NR. 1 A

STR. ROSIORI NR. 29 M

B-DUL MILCOV NR. 38 A

STR. INDEPENDENTEI

STR. DOMNEASCA NR. 189

STR. STRUNGARILOR NR. 4 - G

B-SUL GEORGE COSBUC NR. 3 B

STR. RIZER NR. 35 D

STR. PRUNARI NR. 10 A

STR. CALEA PRUTULUI NR. 300

STR. FEROVIARILOR NR. 8 D

STR. GEORGE BACOVIA NR. 11 A

STR. CARDAS AGRICOLA NR. 11

STR. GARII NR. 19, AP. 1

STR. TUNELULUI NR. 57 - R

STR. BRAILEI NR. 3 - A

STR. LUNCA SIRETULUI NR. 89

STR. ALBA IULIA NR. 44 A

STR. SOIMULUI NR. 6

STR. ANUL REVOLUTIEI 1848 NR. 73 A

STR. BRAILEI NR. 175

STR. STEFAN CEL MARE NR. 14 B

STR. NICOLAE LABIS NR. 16

B-DUL MILCOV NR. 40 B, COMPARTIMENT 2

STR. GARII NR. 55, AP. 1

STR. GARII NR. 55, AP. 5

STR. DR. PETRU GROZA NR. 1 N

STR. NAVODULUI NR. 5

STR. GARII NR. 8

STR. CRISTOFOR COLUMB NR. 26, AP. 3

B-DUL DUNAREA NR. 64, BL. G 24, SC. 1, AP. 41

STR. LUNCA SIRETULUI NR. 89

STR. CRISTOFOR COLUMB NR. 49, AP. 1

STR. CETATIANU IOAN NR. 5 F

STR. DRUMUL VIILOR NR. 37 H

ALEEA CASTANILOR NR. 5

ALEEA MALINILOR NR. 12

STR. MALUL BRATES NR. 52 E

STR. DR. PETRU GROZA NR. 15 - H

PASAJUL BERZEI NR. 4 A

STR. GEORGE BACOVIA NR. 2 A

STR. FOCSANI NR. 11 A

STR. MALUL BRATES NR. 52 D

STR. IORDAN CHIMET NR. 7

STR. IORDAN CHIMET NR. 10

STR. CETATIANU IOAN NR. 5 C

STR. CETATIANU IOAN NR. 5 D

ALEEA MALINILOR NR. 12

STR. TRAIAAN VUIA NR. 21, S 1

STR. PRUNARI NR. 10 B

ALEEA CEFERISTILOR 3, NR. 5

STR. TRAIAN NR. 390 F

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 182 A

STR. INCUBATORULUI NR. 11 B

STR. CEZAR NR. 10, AP. 3

STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 2 B

STR. DANAILA NEGOITA NR. 27

ALEEA ZIMBRRULUI NR. 1

ALEEA PLATANILOR NR. 8

STR. LOCOMOBILEI NR. 20

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 21, SC. 9, AP. 1

STR. PORTULUI NR. 52 A

STR. VEZUVIULUI NR. 78 ALEEA IORDAN CHIMET NR. 9

STRADA FAGULUI NR. 10

STR. PORTULUI NR. 63, AP. 40

STR. BASARABIEI NR. 45 A

STR. BRAILEI NR. 153

STR. CETATIANU IOAN NR. 7 A

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 78, AP. 8

ALEEA PAUL BUJOR NR. 12

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 21, SC. 9, AP. 1

ALEEA LILIACULUI NR. 11

STR. ARCASILOR NR. 78 A

STR. DR. RAUTU NR. 46

2283 / 24.05.2011 STR. PANAIT ISTRATI NR. 1 2290 / 24.05.2011 STR. DANAILA NEGOITA NR. 20 2294 / 24.05.2011                                                  STR. TECUCI NR. 58, AP. 1

2295 / 24.05.2011 DANAILA NEGOITA NR. 16 2293 / 24.05.2011 STR. FILESTI NR. 2 B 2274 / 24.05.2011                                                  STR. TUNELULUI NR. 100

2288 / 24.05.2011 ALEEA PAUL BUJOR NR. 8 2291 / 24.05.2011                                              STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 104 B

2292 / 24.05.2011                                                  STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 12, BL. S 9, AP. 142

2296 / 24.05.2011 ALEEA TRESTIILOR NR. 16 2297 / 24.05.2011 ALEEA ZIMBRULUI NR. 9 A 2289 / 24.05.2011                                                  STR. BRAILEI NR. 68 S 1

2507 / 02.06.2011 REVOCA DISP 1517 / 22.09.2011                      STR. GEORGE BACOVIA NR. 14

2513 / 02.06.2011 REVOCA DISP 430 / 06.02.2003                       STR. DIMITRIE BOLINTINEANU NR. 3

2511 / 02.06.2011                                                  STR. LUNCA SIRETULUI NR. 61 C

2505 / 02.06.2011 STR. GLORIEI NR. 7 A 2294 / 24.05.2011                                                  STR. TECUCI NR. 58, AP. 1

2512 / 02.06.2011 STR. NICOLAE LABIS NR. 18 2508 / 02.06.2011                                                  B-DUL MAREA UNIRE NR. 3 B

2506 / 02.06.2011 STR. ARCASILOR NR. 42 H

2412 / 30.05.2011                                                  STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 37

2411 / 30.05.2011                                                  STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 39

2631 / 14.06.2011 STR. VANATORI NR. 38 A 2632 / 14.06.2011 STR. RADU NEGRU NR. 40 A 2634 / 14.06.2011 STR. RADU NEGRU NR. 40 B 2627 / 14.06.2011 STR. DANAILA NEGOITA NR. 31 B 2626 / 14.06.2011 STR. DANAILA NEGOITA NR. 31 A 2630 / 14.06.2011 STR. DUMBRAVA ROSIE NR. 8 A 2504 / 02.06.2011 ALEEA PAUL BUJOR NR. 16 2628 / 14.06.2011                                                  STR. CETATIANU IOAN NR. 7 C

2629 / 14.06.2011                                                  STR. CETATIANU IOAN NR. 7 D

2625 / 14.06.2011 - REVOCATA CU 2798 / 27.06.2011                    ALEEA INDUSTRIILOR NR. 9

2624 / 14.06.2011 - REVOCATA CU 2799 / 27.06.2011                    ALEEA INDUSTRIILOR NR. 6

2620 / 14.06.2011 - REVOCATA CU 2800 / 27.06.2011                    ALEEA INDUSTRIILOR NR. 4

2622 / 14.06.2011                                                  ALEEA INDUSTRIILOR NR. 13

2621 / 14.06.2011                                                  ALEEA INDUSTRIILOR NR. 15

 • 2798 / 27.06.2011                                                  ALEEA INDUSTRIILOR NR. 9

 • 2799 / 27.06.2011                                                  ALEEA INDUSTRIILOR NR. 6

 • 2800 / 27.06.2011                                                  ALEEA INDUSTRIILOR NR. 4

2633 / 14.06.2011                                                      STR. LIBERTATII NR. 91

2503 / 02.06.2011                                                  ALEEA IORDAN CHIMET NR. 16

2509 / 02.06.2011                                                  STR. DRUMUL VIILOR NR. 37 J

2635 / 14.06.2011                                                  STR. ENERGIEI NR. 22 C

2619 / 14.06.2011                                                  STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 10 A

2636 / 14.06.2011 STR. MALUL BRATES NR. 22 2623 / 14.06.2011                                                  ALEEA INDUSTRIILOR NR. 5

2510 / 02.06.2011 STR. CASIN NR. 18 A 1429 / 08.04.2011                                                  STR. V.A.URECHIA NR. 2 C

2958 / 08.07.2011 STR. MIHAI BRAVU NR. 27, AP. 4 3042 / 12.07.2011                                                      STR. I. L. CARAGIALE NR. 23, AP. 1

3043 / 12.07.2011                                                  ALEEA IORDAN CHIMET NR. 14

3044 / 12.07.2011 STR. OVIDIU NR. 15, BL. LC15, SC. 3, ET. 5, AP. 109 3045 / 12.07.2011 STR. CARAIMAN NR. 9 3046 / 12.07.2011 STR. ARCASILOR NR. 8 A

3047 / 12.07.2011                                                  STR. BRAILEI NR. 157 C

 • 3048 / 12.07.2011                                                  STR. BRAILEI NR. 157 B

 • 3049 / 12.07.2011                                                  STR. CALUGARENI NR. 7, BL. P 3, SC. 3, ET. 5, AP. 60

 • 3050 / 12.07.2011                                                      B-DUL DUNAREA NR. 9, BL. I1, SC. 1, ET. 5, AP. 98

 • 3051 / 12.07.2011                                                  STR. LACATUSILOR NR. 13, BL. E 1, SC. 3, ET. 5, AP. 69

 • 3052 / 12.07.2011                                                      STR. OLTULUI NR. 5, BL. F10, SC. 2, ET 5, AP. 46

 • 3053 / 12.07.2011 STR. ARCASILOR NR. 44 A

 • 3054 / 12.07.2011 STR. TRAIAN NR. 440 M 3055 / 12.07.2011 STR. NICOLAE BALCESCU NR. 22A 3056 / 12.07.2011                                              B-DUL GEORGE COSBUC NR. 242

 • 3218 / 28.07.2011                                              B-DUL GEORGE COSBUC NR. 117

 • 3219 / 28.07.2011                                                  STR. 24 IANUARIE NR. 23, AP. 3

 • 3220 / 28.07.2011                                                  STR. 24 IANUARIE NR. 23, AP. 2

 • 3221 / 28.07.2011                                                  STR. 24 IANUARIE NR. 23, AP. 4

 • 3222 / 28.07.2011                                                  B-DUL SIDERURGISTILOR 30, BL. SD4, SC. 4, ET. 5, AP. 91

 • 3223 / 28.07.2011                                                  STR. 24 IANUARIE NR. 23, AP. 5

 • 3224 / 28.07.2011                                                  STR. 24 IANUARIE NR. 23, AP. 1

 • 3225 / 28.07.2011 STR. TRAIAN NR. 453 A

3537 / 09.08.2011 STR. CRINULUI NR. 12 A 3513 / 04.08.2011 STR. ARCASILOR NR. 62 3515 / 04.08.2011 STR. MIHAI EMINESCU NR. 38 3549 / 09.08.2011                                              CALEA SMARDAN NR. 99

3538 / 09.08.2011                                                  STR. CICERO NR. 18 AP. 2

3548 / 09.08.2011                                                  STR. DOMNEASCA NR. 35 AP. 3

3536 / 09.08.2011 STR. ARCASILOR NR. 87 D 3514 / 04.08.2011                                                  STR. ROMANA NR. 8, BL. LC 4, AP. 111

 • 3610 / 18.08.2011                                                  STR. TECUCI NR. 235 D

3609 / 18.08.2011                                                  STR. TECUCI NR. 235 E

3626 / 18.08.2011 STR. DR. PETRU GROZA NR. 10 G 3539 / 09.08.2011 STR. PRUNARI NR. 21 A 3607 / 18.08.2011 STR. MALUL BRATES NR.40 C

3893 / 25.08.2011                                                  B-DUL SIDERURGISTILOR 20, BL I2, SC. 1 DEMISOL, AP. 204

4270 / 26.09.2011 STR. ALEXANDRU VLAHUTA NR 8 B

4232 / 21.09.2011 STR. DANAILA NEGOITA NR. 45 A 4231 / 21.09.2011 STR. DANAILA NEGOITA NR. 45 B 4022 / 07.09.2011                                                      STR. BRAILEI NR. 27 8

4023 / 07.09.2011 STR. OLTULUI NR. 29 S1 4233 / 21.09.2011                                                  STR. V. A. URECHIA NR. 14 A

4052 / 12.09.2011                                                  STR. COLECTIVISTILOR NR. 3 - C

4086 / 15.09.2011 B-DUL MAREA UNIRE NR. 3 C 4025 / 07.09.2011 STR. PRUNDULUI NR. 21 A 3921 / 29.08.2011                                              STR. ALEXANDRU VLAHUTA NR. 1 C

4024 / 07.09.2011                                              STR. G-RAL ALEXANDRU CERNAT NR. 69 A

3608 / 18.08.2011                                                  STR. FOCSANI NR. 10 A

 • 3611 / 18.08.2011 STR. ZINELOR NR. 4, AP. 3 4268 / 26.09.2011                                                  ALEEA IORDAN CHIMET NR. 8

4267 / 26.09.2011                                              ALEEA MAVRAMOL NR. 2 B

 • 3612 / 18.08.2011                                                  ALEEA CEFERISTILOR 2 NR. 1 A

4460 / 17.10.2011                                                  STR. NICOLAE MANTU NR. 57

4454 / 17.10.2011                                                  STR. ZIMBRULUI NR. 39 C

4450 / 17.10.2011 ALEEA TRESTIILOR NR. 6 4457 / 17.10.2011                                                  STR. VICTOR VILCOVICI NR. 1 B

4456 / 17.10.2011 STR. STADIONULUI NR. 33 4459 / 17.10.2011 STR. GRADINA VECHE NR. 30 4458 / 17.10.2011 STR. GRADINA VECHE NR. 28 4455 / 17.10.2011 STR. CRINULUI NR. 9 A 4451 / 17.10.2011 STR. VIITORULUI NR. 10 A 4452 / 17.10.2011                                                  STR. MARINARILOR NR. 15 A

4271 / 26.09.2011 STR. TRAIAN NR. 429 H

4269 / 17.10.2011                                                  STR. PICTOR IOSIF ISSER NR. 12 D

4579 / 31.10.2011                                                  STR. CALEA PRUTULUI NR. 158

4571 / 31.10.2011                                                  STR. ROMANA NR. 8, LC4, SC. 1, ET. 5, AP. 118

4577 / 31.10.2011                                                  STR. FARULUI NR. 34, AP. 2

4580 / 31.10.2011                                                  STR. TUNELULUI NR. 45 M

4578 / 31.10.2011 4576 / 31.10.2011 4575 / 31.10.2011 4574 / 31.10.2011 4572 / 31.10.2011 4573 / 31.10.2011 4641 / 08.11.2011 4627 / 07.11.2011 4691 / 15.11.2011 4692 / 15.11.2011 4689 / 15.11.2011 4693 / 15.11.2011 4694 / 15.11.2011 4690 / 15.11.2011 4782 / 29.11.2011 4780 / 29.11.2011 4854 / 13.12.2011 4855 / 13.12.2011 4856 / 13.12.2011 4857 / 13.12.2011 4858 / 13.12.2011 4859 / 13.12.2011 4942 / 20.12.2011 4941 / 20.12.2011 4781 / 29.11.2011 4779 / 29.11.2011 4460 / 17.10.2011 4454 / 17.10.2011

74 / 16.01.2012 62 / 16.01.2012 72 / 16.01.2012 73 / 16.01.2012 71 / 16.01.2012 63 / 16.01.2012 64 / 16.01.2012 65 / 16.01.2012 66 / 16.01.2012 67 / 16.01.2012 68/ 16.01.2012 69 / 16.01.2012 70 / 16.01.2012 61 / 16.01.2012 60 / 16.01.2012 59 / 16.01.2012 75 / 16.01.2012 76 / 16.01.2012 92 / 20.01.2012 225 / 07.02.2012 261 / 10.02.2012 399 / 28.02.2012 262 / 10.02.2012 272 / 15.02.2012 224 / 07.02.2012 402 / 28.02.2012 445 / 28.02.2012 410 / 28.02.2012 403 / 28.02.2012 404 / 28.02.2012 405 / 28.02.2012 406 / 28.02.2012 407 / 28.02.2012 408 / 28.02.2012 401 / 28.02.2012 409 / 28.02.2012 474 / 05.03.2012 521 / 14.03.2012 516 / 14.03.2012 517 / 14.03.2012 518 / 14.03.2012 519 / 14.03.2012 520 / 14.03.2012 522 / 14.03.2012 523 / 14.03.2012 808/18.04.2012 809/18.04.2012 810/18.04.2012 825/18.04.2012 818/18.04.2012 812/18.04.2012 819/18.04.2012 822/18.04.2012 771/11.04.2012 811/18.04.2012 823/18.04.2012 820/18.04.2012 813/18.04.2012 814/18.04.2012 815/18.04.2012 821/18.04.2012 816/18.04.2012 817/18.04.2012 899/03.05.2012 824/18.04.2012 840/23.04.2012 900/03.05.2012 901/03.05.2012 902/03.05.2012 898/03.05.2012 942/08.05.2012 944/08.05.2012 943/08.05.2012 945/08.05.2012 1076/21.05.2012 1206/06.06.2012 1276/13.06.2012 1271/11.06.2012 1272/11.06.2012 1202/06.06.2012 1203/06.06.2012 1204/06.06.2012 1205/06.06.2012 1331/21.06.2012 1330/21.06.2012 1299/19.06.2012 1298/19.06.2012 1318/20.06.2012 1297/19.06.2012ALEEA IORDAN CHIMET NR. 28

STR. GARII NR. 16, AP. 6

STR. ZIMBRULUI NR. 23 ALEEA CASTANILOR NR. 12

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 194 C

ALEEA CASTANILOR NR. 3 CAMIL RESSU NR. 10 S1 STR. TRAIAN NR. 444 E

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 170 C

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 170 A

STR. AVRAM IANCU NR. 24

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 106

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 106 A CALEA SMARDAN NR. 20

STR. TECUCI NR. 231 G STR. CASTRUL ROMAN NR. 28 M DRUMUL DE CENTURA NR. 98 B

CART DIMITRIE CANTEMIR, STR. BERLIN NR. 19, BL. S5, TR. II, AP. 28

CART DIMITRIE CANTEMIR, STR. BERLIN NR. 21, BL. S4, TR. II, AP. 28

CART DIMITRIE CANTEMIR, STR. BERLIN NR. 23, BL. S3, TR. II, AP. 28

CART DIMITRIE CANTEMIR, STR. BERLIN NR. 25, BL. S2, TR. II, AP. 28

CART DIMITRIE CANTEMIR, STR. BERLIN NR. 27, BL. S1, TR. II, AP. 28 B-DUL SIDERURGISTILOR NR. 47

ALEEA CASTANILOR NR. 7 STR. UNIRII NR. 36 A

ALEEA ARINILOR NR. 8

STR. NICOLAE MANTU NR. 57

STR. ZIMBRULUI NR. 39 C

STR. CASTRUL ROMAN NR. 28 L ALEEA HORTENSIILOR NR. 14 ALEEA HORTENSIILOR NR. 18 ALEEA HORTENSIILOR NR. 20 ALEEA HORTENSIILOR NR. 16 ALEEA HORTENSIILOR NR. 12 ALEEA HORTENSIILOR NR. 10 ALEEA HORTENSIILOR NR. 9 ALEEA HORTENSIILOR NR. 8 ALEEA HORTENSIILOR NR. 7 ALEEA HORTENSIILOR NR. 6 ALEEA HORTENSIILOR NR.5 ALEEA HORTENSIILOR NR. 4 ALEEA HORTENSIILOR NR. 3 ALEEA HORTENSIILOR NR. 2 ALEEA HORTENSIILOR NR. 1 STR. FRUNZEI NR. 49 A

STR. MALUL BRATES NR. 52 C ALEEA CRIVATULUI NR. 1, AP. 3

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 24 A ALEEA IORDAN CHIMET NR. 14 A

STR. PESCARI NR. 13

STR. GEORGE ENESCU NR. 13, AP. 2

STR. UNIRII NR. 144 A ALEEA IORDAN CHIMET NR. 9 A

STR. TRAIAN NR. 370 C

STR. ARCASILOR NR. 8 J STR. OTELARILOR NR. 30 C

STR. BRAILEI NR. 197 E ALEEA GORUNULUI NR. 10 A ALEEA MOLIDULUI NR. 2 B-DUL MILCOV NR. 44 A

STR. REGIMENTUL 11 SIRET NR. 50 S 2

ALEEA MOLIDULUI NR. 4 STR. PICTOR IOSIF ISSER NR. 24

STR. CASIN NR. 22 B-DUL SIDERURGISTILOR NR. 6 A

STR. ARCASILOR NR 8 D

STR. BRAILEI NR. 157 D

STR. TINERETULUI 1 NR. 18 B

STR. ANGHEL SALIGNY NR. 141, BL. 3B, SC. 1, AP. 77 ALEEA ANEMONELOR NR. 14

STR. CARAIMAN NR. 7

STR. DOMNEASCA NR. 128, AP. 4

STR. TUNELULUI NR. 57 Q

STR. TECUCI NR. 235-B

STR. TECUCI 235C

STR. TECUCI 235

STR. LUNCA SIRETULUI NR. 1-N

STR. LUNCA SIRETULUI NR. 1-0

STR. CRINULUI NR. 17

STR. LUNCA SIRETULUI NR. 1-M STR. ARCASILOR NR. 5 0F

BULEVARDUL GEORGE COSBUC NR. 19A

STR. CRINULUI NR. 17-A

STR. DR. RAUTU NR. 20

STR. GENERAL ALEXANDRU CERNAT NR.44

STR. PORTULUI NR 5, AP. 8

STR. DOMNEASCA NR. 189 BULEVARDUL GEORGE COSBUC NR. 142

STR. TRAIAN NR. 31, AP 1

STR. FRUNZEI NR. 77

STR. BRAILEI NR 163B

STR. CEZAR NR. 10A

BLD. GALATI NR. 4B

BLD. MAREA UNIRE NR. 3D AP. 1 STR. FEROVIARILOR NR. 2C ALEEA ANEMONELOR NR. 16 CETATIANU IOAN NR. 5G DOMNEASCA NR. 95

STR. TOMIS NR. 54

STR. IONEL FERNIC NR. 43 BL B7 AP 39

STR. NICOLAE MANTU NR. 65 CALEA PRUTULUI NR. 70A PIATA RUSILOR

ALEEA EMIL RACOVITA NR. 15 ARCASILOR NR. 48G STR. BRAILEI NR. 253A ALEEA ARINILOR NR. 11

STR. DANAILA NEGOITA NR. 29C

STR. DRUMUL VIILOR NR. 2C

STR. RIPEI NR. 15

STR. CETATIANU IOAN NR. 5H

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 104C

STR. DANAILA NEGOITA NR. 10B

STR. DANAILA NEGOITA NR. 10A STR. TUNELULUI NR. 83A

STR. MIHAI BRAVU NR. 27 AP. 2

STR. TINERETULUI I NR. 16A STR. DR. PETRU GROZA NR. 15A

1301/19.06.2012 1300/19.06.2012 1302/19.06.2012 49/10.07.2012 50/10.07.2012 51/10.07.2012 56/10.07.2012 55/10.07.2012 53 / 10.07.2012 58 / 11.07.2012 54 / 10.07.2012 72 / 12.07.2012 52 / 10.07.2012 92 / 16.07.2012 772 / 11.04.2012 234 / 30.07.2012 235 / 30.07.2012 215 / 26.07.2012 216 / 26.07.2012 72 / 12.07.2012 282 / 06.08.2012 248 / 01.08.2012 335 / 14.08.2012 368 / 21.08.2012 369 / 21.08.2012 352 / 17.08.2012 353 / 17.08.2012 397 / 27.08.2012 399 / 27.08.2012 398 / 27.08.2012 425 / 04.09.2012 451 / 06.09.2012 445 / 05.09.2012 446 / 05.09.2012 475 / 11.09.2012 447 / 05.09.2012 511 / 19.09.2012 512 / 19.09.2012 513 / 19.09.2012 566 / 27.09.2012 565 / 27.09.2012 564 / 27.09.2012 563 / 27.09.2012 614 / 02.10.2012 618 / 05.10.2012 665 / 17.10.2012 514 / 19.09.2012 664 / 17.10.2012 722 / 25.10.2012 666 / 18.10.2012 667 / 18.10.2012 845 / 02.11.2012 843 / 02.11.2012 841 / 02.11.2012 840 / 02.11.2012 871 / 07.11.2012 873 / 07.11.2012 842 / 02.11.2012 844 / 02.11.2012 872 / 07.11.2012 723 / 25.10.2012 846 / 02.11.2012 1430 / 28.11.2012 1439 / 29.11.2012 1437 / 29.11.2012 1438 / 29.11.2012 1440 / 29.11.2012 1431 / 28.11.2012 1362 / 26.11.2012 902 / 14.11.2012 1635 / 20.12.2012 1514 / 06.12.2012 1639 / 20.12.2012 1651 / 21.12.2012 1596 / 14.12.2012 1636 / 20.12.2012 1638 / 20.12.2012 1637 / 20.12.2012 1632 / 19.12.2012 1597 / 14.12.2012 1634 / 20.12.2012 1595 / 14.12.2012 1594 / 14.12.2012 1486 / 04.12.2012 1485 / 04.12.2012 1640 / 20.12.2012

42 / 08.01.2013 43 / 08.01.2013 210 / 04.02.2013 209/04.02.2013 199/31.01.2013 171 / 28.01.2013 188 / 30.01.2013 200 / 31.01.2013 189 / 30.01.2013 187 / 30.01.2013 124 / 21.01.2013 123 / 21.01.2013 257 / 05.02.2013 312 / 12.02.2013 313 / 12.02.2013 314 / 12.02.2013 315 / 12.02.2013 316 / 12.02. 2013 359 / 20.02.2013 374 / 25.02.2013 375 / 25.02.2013 376 / 25.02.2013 377 / 25.02.2013 416 / 04.03.2013 425 / 06.03.2013 448 / 11.03.2013 449 / 11.03.2013 451 / 12.03.2013 461 / 13. 03.2013 462 / 13.03.2013 463 / 13.03.2013STR. BRAILEI NR. 6 AP. 2

STR. RAZBOIENI NR. 161A

STR. NICOLAE LABIS NR. 29

BLD. GEORGE COSBUC NR. 4 ALEEA PLATANILOR NR. 22 DR. CONSTANTIN LEVADITTI NR. 24B

STR. ARCASILOR NR. 88

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 100K

STR. CONSTRUCTORILOR NR. 18 G 2

STR. LUNCA SIRETULUI NR. 77

STR. TRAIAN NR. 301B

STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 12 BL. S9 AP. 140

STR. 9 MAI 1945 NR. 37A

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 34

ALEEA JDERULUI NR. 11

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 100C

ALEEA MALINILOR NR. 3

STR. FEROVIARILOR NR. 8C

STR. TRAIAN NR. 440D

STR. ARCASILOR NR. 87E

STR. 8 MARTIE NR 35A

EMIL RACOVITA NR. 3 ALEEA CASTANILOR NR. 10

BLD. SIDERURGISTILOR NR. 49D

STR. ING. ANGHEL SALIGNY NR. 148A

STR. TRAIAN NR. 390G

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 51 AP. 5

STR. GRIVITEI, NR. 40, AP. 1

BLD. GEORGE COSBUC NR. 214

STR. DOGARIEI NR. 30

STR. COMBINATULUI NR. 5H

STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 17A

STR. CRINULUI NR. 20

BLD. MILCOV NR. 20B

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 1N

ALEEA JDERULUI NR. 10

BLD. DUNAREA NR. 11 BL. A9 AP. 72

STR. SF. SPIRIDON NR. 45 AP. 3

STR. AVIATORILOR NR. 30B

STR. ION IONESCU DE LA BRAD NR. 30A

ALEEA STEJARILOR NR. 1

STR. RADU NEGRU NR. 40

STR. SPATARULUI NR. 16 CORP C AP. 2

STR. STEFAN CEL MARE NR. 8A

ALEEA ARINILOR NR. 3

ALEEA METEO NR. 9

STR. DOMNEASCA NR. 189

ALEEA STEJARILOR NR. 5

ALEEA CASTANILOR NR. 14

ALEEA BOHOCIU IOAN NR. 9

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 18A

STR. COMBINATULUI NR. 9

STR. CRINULUI NR. 20A

STR. CASIN NR. 74

STR. NARUJA NR. 30

STR. ARCASILOR NR. 40B ALEEA IORDAN CHIMET NR. 14B ALEEA EMIL RACOVITA NR. 25

STR. ALEXANDRU MORUZZI NR. 58A ALEEA PLATANILOR NR. 53

STR. NICOLAE MANTU NR. 12A

STR. 8 MARTIE NR. 37

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 2C

STR. MALUL BRATES NR. 24A

STR. CALEA PRUTULUI NR. 83

STR. STIINTEI NR. 1 ALEEA MALINILOR NR. 6

STR. UNIRII NR. 106

STR. BRAILEI NR. 223

STR. ALEXANDRU MORUZZI NR. 10 AP. 3

STR. DRUMUL VIILOR NR. 33D

STR. STEFAN PETICA NR. 4A

STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 82

ALEEA TEILOR NR 21

STR. CETATIANU IOAN NR 7F

STR. BASARABIEI NR 11 AP. 3 ALEEA MALINILOR NR 21

STR. DANAILA NEGOITA NR. 22

STR. BORZESTI NR 54

STR. BORZESTI NR. 54A ALEEA LUMINISULUI NR. 12 ALEEA PLATANILOR NR 20 ALEEA METEO NR. 4

STR. ARCASILOR NR. 52A

STR. CASTRUL ROMAN NR. 2C

ALEEA LUMINISULUI NR. 13

STR. MORILOR NR 104 B-DUL GEORGE COSBUC NR 40

STR. MIHAI EMINESCU NR. 39 AP. 1

STR. TECUCI NR. 58 AP.2

STR. DR. NICOLAE ALEXANDRESCU NR. 108 AP. 2 STR. BAZINUL NOU NR. 85 FOSTA BAIE AP. 1

STR. DR. PETRU GROZA NR. 5F

STR. BRAILEI NR. 36 AP. 2

STR. CETATIANU IOAN NR. 2

STR. BRAVILOR NR. 33B

STR. TRAIAN NR. 439

ALEEA TEILOR NR. 19

ALEEA SALCAMILOR NR. 21

B-DUL GEORGE COSBUC NR. 251A BLOC ITALIAN 1 STR. TECUCI NR. 286A

ALEEA JDERULUI NR. 9

STR. NAE LEONARD NR. 29

STR. MIHAI BRAVU NR. 38 AP. 2

STR. COMBINATULUI NR. 7A

STR. VULTUR NR. 31 AP. 1

STR. GHEORGHE DOJA NR. 73

STR. SILFIDELOR NR. 15

STR. TECUCI NR. 247

STR. DR. PETRU GROZA NR. 10 H

STR. COMBINATULUI NR. 9 ALEEA MALINILOR NR. 24 STR. BRAILEI NR. 270

STR. DOMNEASCA NR. 54

STR. INCUBATORULUI NR. 19

STR. RAZBOIENI NR. 61

ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 12 AP. 6

464 / 13.03.2013 591 / 25.03.2013 592 / 25.03.2013 593 / 25.03.2013 594 / 25.03.2013 595 / 25.03.2013 596 / 25.03.2013 1243 / 15.04.2013 1244 / 15.04.2013 1245 / 15.04.2013 1246 / 15.04.2013 1247 / 15.04.2013 1342 / 30.04.2013 1341 / 30.04.2013 1367 / 08.05.2013 1368 / 08.05.2013 1369 / 08.05.2013 1370 / 08.05.2013 1371 / 08.05.2013 1372 / 08.05.2013 1484 / 15.05.2013 1485 / 15.05.2013 1486 / 15.05.2013 1487 / 15.05.2013 1488 / 15.05.2013 1489 / 15.05.2013 1490 / 15.05.2013 1598 / 21.05.2013 1749 / 04.06.2013 1771 / 05.06.2013 1766 / 05.06.2013 1764 / 05.06.2013 1755 / 05.06.2013 R 1751 / 05.06.2013 1770 / 05.06.2013 1769 / 05.06.2013 1768 / 05.06.2013 1767 / 05.06.2013 1765 / 05.06.2013 1763 / 05.06.2013 1762 / 05.06.2013 1761 / 05.06.2013 1760 / 05.06.2013 1752 / 05.06.2013 1753 / 05.06.2013 1754 / 05.06.2013 1756 / 05.06.2013 1757 / 05.06.2013 1758 / 05.06.2013 1759 / 05.06.2013 1884 / 17.06.2013 1885 / 17.06.2013 1886 / 17.06.2013 1887 / 17.06.2013 1888 / 17.06.2013 1889 / 17.06.2013 1890 / 17.06.2013 1891 / 17.06.2013 1892 / 17.06.2013 1893 / 17.06.2013 1894 / 17.06.2013 1974 / 26.06.2013 1973 / 26.06.2013 1972 / 26.06.2013 2246 / 02.07.2013 2378 / 18.07.2013 2243 / 02.07.2013 2244 / 02.07.2013 2245 / 02.07.2013 2379 / 18.07.2013 2420 / 29.07.2013 2421 / 29.07.2013 2422 / 29.07.2013 2423 / 29.07.2013 2424 / 29.07.2013 2425 / 29.07.2013 2426 / 29.07.2013 2427 / 29.07.2013 2428 / 29.07.2013 2429 / 29.07.2013 2430 / 29.07.2013 2431 / 29.07.2013 2432 / 29.07.2013 2526 / 05.08.2013 2527 / 05.08.2013 2525 / 05.08.2013 2611 / 13.08.2013 2708 / 05.09.2013 2703 / 05.09.2013 2704 / 05.09.2013 2705 / 05.09.2013 2706 / 05.09.2013 2707 / 05.09.2013 2709 / 05.09.2013 2710 / 05.09.2013 2711 / 05.09.2013 2712 / 05.09.2013 2713 / 05.09.2013 2714 / 05.09.2013 2795 / 24.09.2013 2796 / 24.09.2013 2797 / 24.09.2013 2798 / 24.09.2013 2799 / 24.09.2013 2800 / 24.09.2013 2801 / 24.09.2013 2838 / 01.10.2013 2839 / 01.10.2013 2894 / 03.10.2013 2895 / 03.10.2013 2896 / 03.10.2013 2897 / 03.10.2013 3102 / 28.10.2013 3106 / 29.10.2013 3107 / 29.10.2013 3108 / 29.10.2013 3109 / 29.10.2013 3154 / 31.10.2013


STR. V.A.URECHIA NR. 36 VADUL CARABUS NR. 6A STR. ARCASILOR NR. 151 STR. EROILOR NR. 37 AP. 1 STR. DIMITRIE CANTEMIR NR. 10A STR. BRASOV NR. 64A STR. DANAILA NEGOITA NR. 45 STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 96 STR. PRUNDULUI NR. 7 STR. TRAIAN NR. 352B STR. TECUCI NR. 292A ALEEA FRASINILOR NR. 2 CALEA PRUTULUI NR. 56 B-DUL GEORGE COSBUC NR. 251 STR. CAPITAN VASILE PANU NR. 16 STR. TRAIAN NR. 171, AP. 3

STR. DR. NICOLAE ALEXANDRESCU NR. 160 STR. DRUMUL VIILOR NR. 37A

STR. TRAIAN NR. 95 BLOC A5 SC 1, SC 2 STR. TRAIAN NR. 433E ALEEA PLATANILOR NR. 36 STR. ARCASILOR NR. 86A

STR. STEFAN CEL MARE NR. 10

ALEEA PLOPILOR NR. 8 ALEEA PLOPILOR NR. 6 STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 240 B-DUL DUNAREA NR. 9 BL. I1, AP. 108 STR. CETATIANU IOAN NR. 7E STR. TECUCI NR. 227F ALEEA LUMINISULUI NR 10 ALEEA LUMINISULUI NR 7 STR BUCURESTII NOI NR 184A ALEEA IORDAN CHIMET NR 5 ALEEA LUMINISULUI NR 14 STR VENUS NR 1A ALEEA MALINILOR NR. 5 ALEEA POIENITEI NR 2 ALEEA ARINILOR NR 20 ALEEA ZIMBRULUI NR 24 ALEEA MARGARETELOR NR. 10 ALEEA MARGARETELOR NR 8 CETATIANU IOAN NR. 1A ALEEA MARGARETELOR NR 16 COL. NICOLAE HOLBAN NR 1 AP 6 STR MIHAI BRAVU NR 38 AP 5 ALEEA REGALA NR 24 ALEEA MALINILOR NR 13 STR NICOLAE BALCESCU NR 80A STR. DR. RAUTU NR 11 STR DR. RAUTU NR 13 STR RIZER NR 39 AP 3 STR DRUMUL VIILOR NR 28 L STR DRUMUL VIILOR NR 28K ALEEA ANEMONELOR NR 7 STR BRAILEI NR 220A STR BRAILEI NR 322 STR TRAIAN NR 171A STR VASILE LUPU NR 39A STR REGIMENTUL 11 SIRET NR 50A STR UNIVERSITATII NR 7 AP 4 STR CETATIANU IOAN NR 5E STR ARCASILOR NR 78E STR BRAILEI NR 268 BLD DUNAREA NR 19 BL A11 SC 2 P AP 64 STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 58D STR. DR. RAUTU NR 36

STR. MIHAI EMINESCU NR. 65A STR. PIATA FALEZEI NR. 12 STR. CETATIANU IOAN NR. 1 STR. CETATIANU IOAN NR. 8A ALEEA AUREL MANOLACHE NR 3 ALEEA AUREL MANOLACHE NR 5 STR MIHAI EMINESCU NR 108A ALEEA STEJARILOR NR 13 STR ARCASILOR NR 159 STR GARII NR 50 AP 3

STR. MR. IANCU FOTEA NR 1 STR ING ANGHEL SALIGNY NR 99A STR ION IONESCU DE LA BRAD NR 15 STR DRUMUL DE CENTURA NR 110I STR DRUMUL DE CENTURA NR 144 ALEEA ARINILOR NR 9

STR DRUMUL DE CENTURA NR 100E ALEEA TEILOR NR 15 ALEEA MALINILOR NR 15

STR DRUMUL DE CENTURA NR 144

STR MALUL BRATES NR 40B

STR GAROFITEI NR 13A GERULUI NR 37A STR MALUL BRATES NR 32A STR SECERII NR 19 STR CETATIANU IOAN NR 4 STR MIRON COSTIN NR 84A STR DRUMUL VIILOR NR 28M STR CPT VASILE PANU NR 32A STR DOROBANTI NR 17A STR LACULUI NR 9

STR UNIVERSITATII NR 28 AP 2 STR UNIVERSITATII NR 28 AP 6 STR. STIINTEI NR. 219 ALEEA PLATANILOR NR 41 STR POSTA VECHE NR 16A STR LUNCA SIRETULUI NR 9 STR. DRUMUL VIILOR NR. 62A CALEA PRUTULUI NR. 56 STR TRAIAN 397A ARCASILOR NR 98E DRUMUL VIILOR NR 111 ALEEA PAUL BUJOR NR 6A STR LEONIDA ELIZA ZAMFIRESCU NR 72A STR DRUMUL DE CENTURA NR 56G STR TUNELULUI NR 45J CALEA PRUTULUI NR 52

STR REGIMENTUL 11 SIRET NR 20D ALEEA IORDAN CHIMET NR 14B ALEEA IORDAN CHIMET NR 14C CALEA PRUTULUI NR 216 STR.DRUMUL DE CENTURA NR 1R

3203 / 11.11.2013 3204 / 11.11.2013 3205 / 11.11.2013 3193 / 08.11.2013 3194 / 08.11.2013 3195 / 08.11.2013 3196 / 08.11.2013 3197 / 08.11.2013 3520 / 03.12.2013 3521 / 03.12.2013 3461 / 26.12.2013 3570 / 05.12.2013 3571 / 05.12.2013 3583 / 06.12.2013 3591 / 09.12.2013 3590 / 09.12.2013 3654 / 17.12.2013 3655 / 17.12.2013 3656 / 17.12.2013 3657 / 17.12.2013 3666 / 18.12.2013 3667 / 18.12.2013 3668 / 18.12.2013

108 / 20.01.2014 109 / 20.01.2014 110 / 20.01.2014 111 / 20.01.2014 258 / 23.01.2014 277 / 30.01.2014 275 / 30.01.2014 276 / 30.01.2014 383 / 13.02.2014 384 / 13.02.2014 385 / 13.02.2014 432 / 20.02.2014 433 / 20.02.2014 436 / 20.02.2014 437 / 20.02.2014 438 / 20.02.2014 439 / 20.02.2014 530 / 03.03.2014 531 / 03.03.2014 532 / 03.03.2014 533 / 03.03.2014 534 / 03.03.2014 583 / 07.03.2014 584 / 07.03.2014 585 / 07.03.2014 609 / 12.03.2014 681 / 19.03.2014 682 / 19.03.2014 683 / 19.03.2014 684 / 19.03.2014 685 / 19.03.2014 686 / 19.03.2014 687 / 19.03.2014 688 / 19.03.2014 689 / 19.03.2014 690 / 19.03.2014 691 / 19.03.2014 692 / 19.03.2014 727 / 24.03.2014 727 / 24.03.2014 729 / 24.03.2014 730 / 24.03.2014 931 / 07.04.2014 930 / 07.04.2014 868 / 01.04.2014 929 / 07.04.2014 972 / 09.04.2014 1049 / 17.04.2014 1050 / 17.04.2014 1271 / 13.05.2014 1264 / 12.05.2014 1265 / 12.05.2014 1266 / 12.05.2014 1272 / 13.05.2014 1273 / 13.05.2014 1304 / 16.05.2014 1305 / 16.05.2014 1432 / 27.05.2014 1433 / 27.05.2014 1434 / 27.05.2014 1435 / 27.05.2014 1436 / 27.05.2014 1523 / 05.06.2014 1524 / 05.06.2014 1525 / 05.06.2014 1526 / 05.06.2014 1527 / 05.06.2014 1529 / 05.06.2014 1530 / 05.06.2014 1531 / 05.06.2014 1528 / 05.06.2014 1532 / 05.06.2014 1533 / 05.06.2014 1652 / 23.06.2014 1651 / 23.06.2014 1597 / 19.06.2014 1598 / 19.06.2014 1599 / 19.06.2014 1600 / 19.06.2014 1601 / 19.06.2014 1602 / 19.06.2014 1603 / 19.06.2014 1818 / 02.07.2014 1819 / 02.07.2014 1817 / 02.07.2014 2208 / 10.07.2014 2283 / 21.07.2014 2440 / 29.07.2014 2441 / 29.07.2014 2442 / 29.07.2014 2443 / 29.07.2014 2206 / 09.07.2014 2207 / 10.07.2014 2226 / 14.07.2014STR GARII NR 50 AP 5 ALEEA IORDAN CHIMET NR 23

STR CARPATI NR 2 STR ARCASILOR NR 5C

STR NICOLAE BALCESCU NR 4 S 1 STR NICOLAE BALCESCU NR 4 S 1A BLD MAREA UNIRE NR 75 STR MAGAZIILOR NR 3 STR IASOMIEI NR 9A

STR TRAIAN NR 439G STR 9 MAI 1945 NR 2B STR. LOZOVENI NR 198

STR SFINTUL SPIRIDON NR 21B STR DRUMUL DE CENTURA NR 210 STR COMBINATULUI NR 5C CALEA PRUTULUI NR 162 STR. 24 IANUARIE 1859 NR 10B ALEEA PAUL BUJOR NR 14

STR GRIVITEI NR 8 CALEA PRUTULUI NR 87A STR RAZBOIENI NR 48 AP 1 STR ARCASILOR NR 141 ALEEA MALINILOR NR 28

CALEA PRUTULUI NR 11H STR ARCASILOR NR 32B STR ARCASILOR NR 50D

STR PORTULUI NR 35 BL MALINA 2 SC 4 AP 84 STR LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR 7A STR TRAIAN NR 445F

STR REMOCRATIEI NR 29 AP 1 STR DRUMUL DE CENTURA NR 96A STR AMURGULUI NR 14

STR AMURGULUI NR 14A STR AMURGULUI NR 14 B ALEEA PLATANILOR NR 7 STR SATURN NR 2C S 2

STR TUDOR VLADIMIRESCU NR 82C STR DRUMUL DE CENTURA NR 142A ALEEA JDERULUI NR 7

STR TRAIAN NR 445A STR RAZBOIENI NR 114 STR RAZBOIENI NR 116 ALEEA CRIVATULUI NR 1A

STR REGIMENTUL 11 SIRET NR 25A ALEEA MALINILOR NR 4

STR 8 MARTIE NR 7A ALEEA JDERULUI NR 20 STR 9 MAI 1945 NR 41A

STR DRUMUL DE CENTURA NR 68D ALEEA EGRETEI NR 18 ALEEA EGRETEI NR 20

STR ION IONESCU DE LA BRAD NR 11A

STR RAZBOIENI NR 90 STR TECUCI NR 168 STR FEROVIARILOR NR 7F STR FEROVIARILOR NR 7H STR FEROVIARILOR NR 7E STR FEROVIARILOR NR 7G STR FEROVIARILOR NR 7K STR FEROVIARILOR NR 7J STR FEROVIARILOR NR 7I ALEEA GEORGE BACOVIA NR 5 STR CETATIANU IOAN NR 3L STR MACULUI NR 21 STR MACULUI NR 23 STR POSTA VECHE NR 129A STR POSTA VECHE NR 129 STR SINDICATELOR NR 44 AP 3 STR. TRAIAN NR 441K STR INCUBATORULUI NR 15 ALEEA AUREL MANOLACHE NR 10 STR DRUMUL DE CENTURA NR. 214H ALEEA PLATANILOR NR 46 ALEEA BOHOCIU IOAN NR 5 STR MALUL BRATES NR 12 ALEEA MALINILOR NR 10 STR TECUCI NR 81 AP 1 STR DUMBRAVA ROSIE NR 44

STR G-RAL ALEXANDRU CERNAT NR 99

STR BASARABIEI NR 121B STR TECUCI NR 58 AP 3

STR DRUMUL DE CENTURA NR 56F

STR LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR 31

STR ARCASILOR NR 48 A

STR DRUMUL DE CENTURA NR 232A STR ALEXANDRU MORUZZI NR 132 STR CRANGULUI NR 52

STR CRANGULUI NR 9 STR ARCASILOR NR 88D STR INCUBATORULUI NR 11

STR DRUMUL DE CENTURA NR 98C BLD SIDERURGISTILOR NR 8 G 6 STR LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR 22 STR CRANGULUI NR 44

STR CRANGULUI NR 19 STR LIVEZENI NR 31

STR BRAILEI NR 140N (TIG 2 LEAGAN COPII) ALEEA PAUL BUJOR NR 10 ALEEA PLATANILOR NR 51 ALEEA CASTANILOR NR 20

STR DRUMUL DE CENTURA NR 1I STR LUNCA SIRETULUI NR 43 STR CRANGULUI NR 42 STR CRANGULUI NR 46 STR LOGOFAT TAUTU NR 4 AP 2 STR CAPRIOAREI NR 10

STR VASILE ALECSANDRI NR 31 AP 2 ALEEA LILIACULUI NR 19

STR ARGESULUI NR 2 STR ARCASILOR NR 88 J

STR UNIRII NR 63A

STR CIPRIAN PORUMBESCU NR 50A STR CRANGULUI NR 28F ALEEA BRAVILOR NR 29D

BLD GEORGE COSBUC NR 60A BL COLIBRI ET 5 AP 22 STR CRISTOFOR COLUMB NR 18

STR DRUMUL VIILOR NR 101A

2227 / 14.07.2014

2228 / 14.07.2014

2243 / 15.07.2014

2277 / 21.07.2014

2278 / 21.07.2014

2280 / 21.07.2014

2281 / 21.07.2014

2282 / 21.07.2014

2409 / 24.07.2014

2854 / 11.08.2014

2850 / 11.08.2014

2855 / 11.08.2014

2849 / 11.08.2014

2851 / 11.08.2014

2852 / 11.08.2014

2853 / 11.08.2014

2861 / 13.08.2014

2862 / 13.08.2014

2440 / 29.07.2014

2903 / 26.08.2014

2905 / 27.08.2014

2906 / 27.08.2014

3034 / 09.09.2014

3035 / 09.09.2014

3036 / 09.09.2014

3038 / 09.09.2014

3039 / 09.09.2014

3040 / 09.09.2014

3041 / 09.09.2014

3032 / 09.09.2014

3033 / 09.09.2014

3037 / 09.09.2014

3060 / 16.09.2014

3061 / 16.09.2014

3088 / 19.09.2014

3082 / 19.09.2014

3083 / 19.09.2014

3084 / 19.09.2014

3085 / 19.09.2014

3086 / 19.09.2014

3087 / 19.09.2014

3089 / 19.09.2014

3090 / 19.09.2014

3103 / 22.09.2014

3144 / 25.09.2014

3145 / 25.09.2014

3146 / 25.09.2014

3147 / 25.09.2014

3161 / 29.09.2014

3194 / 06.10.2014

3776 / 21.10.2014

3893 / 03.11.2014

4025 / 11.11.2014

4026 / 11.11.2014

4058 / 13.11.2014

4057 / 13.11.2014

4070 / 14.11.2014

4153 / 24.11.2014

4154 / 24.11.2014

4155 / 24.11.2014

4156 / 24.11.2014

4157 / 24.11.2014

4209 / 03.12.2014

4208 / 03.12.2014

4207 / 03.12.2014

4206 / 03.12.2014

4205 / 03.12.2014

4196 / 28.11.2014

4237 / 08.12.2014

4238 / 08.12.2014

4309 / 18.12.2014

4310 / 18.12.2014

4311 / 18.12.2014

4312 / 18.12.2014

4313 / 18.12.2014

4314 / 18.12.2014

4375 / 23.12.2014

4376 / 23.12.2014

4377 / 23.12.2014

4378 / 23.12.2014

4379 / 23.12.2014

212 / 02.02.2015

96 / 15.01.2015

121 / 21.01.2015

122 / 21.01.2015

123 / 21.01.2015

125 / 21.01.2015

177 / 28.01.2015

215 / 03.02.2015

176 / 28.01.2015

213 / 02.02.2015

124 / 21.01.2015

260 / 06.02.2015

261 / 06.02.2015

277 / 10.02.2015

278 / 10.02.2015

276 / 10.02.2015

375 / 17.02.2015

440 / 23.02.2015

441 / 23.02.2015

442 / 23.02.2015

443 / 23.02.2015

538 / 04.03.2015

539 / 04.03.2015

540 / 04.03.2015

541 / 04.03.2015

558 / 10.03.2015

559 / 10.03.2015

568 / 10.03.2015

569 / 10.03.2015

570 / 10.03.2015

751 / 25.03.2015

752 / 25.03.2015

773 / 26.03.2015

774 / 26.03.2015

814 / 03.04.2015

812 / 03.04.2015BLD GALATI NR 17 BL G22 SC 2 MANSARDA AP 58 MC 21 ALEEA JDERULUI NR 6

ALEEA AUREL MANOLACHE NR 11 STR CETATIANU IOAN NR 14

STR OLTULUI NR 5 BL F10 SC 2 MANSARDA AP 39

STR ARINILOR NR 4

STR ARCASILOR NR 34B

STR CRANGULUI NR 26B

STR UNIRII NR 41A

STR TRAIAN NR 20 AP 5

STR DOMNEASCA NR. 165 AP 1 CALEA PRUTULUI NR 230 STR. MACULUI NR. 54

STR SFINTUL SPIRIDON NR 24

STR SFINTUL SPIRIDON NR 22 STR ARCASILOR NR 74B ALEEA PLATANILOR NR 9A

STR LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR 82A

STR UNIRII NR 63A ALEEA PLOPILOR NR 7 CALEA PRUTULUI NR 9G

STR NAE LEONARD NR 17A

BLD DUNAREA NR 90 BL E14 SC 2 AP 40 MANSARDA

STR VEGETALELOR NR 26

STR OLTULUI NR 7C

STR DRUMUL DE CENTURA NR 204

STR DRUMUL DE CENTURA NR 66

STR MR IANCU FOTEA NR 29 AP 1

BLD SIDERURGIȘTILOR NR 44 BL M5A SC 1 AP 138 MANSARDA

BLD TRAIAN VUIA NR 10

STR BRAILEI NR 187B

STR ARCASILOR NR 74

STR SALISTE NR 20A

STR OLTULUI NR 8

STR NICOLAE BALCESCU NR 34 AP 12

STR VEGETALELOR NR 28

STR BRAILEI NR 13 S 12

STR SALISTE NR 20

STR ION LUCA CARAGIALE NR 23 AP 3

STR CRISTOFOR COLUMB NR 58 AP 3

STR NICOLAE LABIS NR 2

STR ION CREANGA NR 11 AP 1

STR ION CREANGA NR 11 AP 2

STR NICOLAE BALCESCU NR 116 AP 8

STR DRUMUL DE CENTURA 214M

BLD GEORGE COSBUC NR 420A

ALEEA LILIACULUI NR 17

STR CONSTANTIN NOTTARA NR 10A

STR DOMNEASCA NR. 152D

STR LOZOVENI NR 198A

STR CASIN NR 35C

STR BASARABIEI NR 130 ALEEA CASTANILOR NR 1

STR ZIMBRULUI NR 29A

ALEEA MALINILOR NR 18

STR DR CONSTANTIN LEVADITTI NR 23A

STR CRANGULUI NR 24

STR LEONIDA ZAMFIRESCU NR 20A

STR DRUMUL VIILOR NR 49I ALEEA AUREL MANOLACHE NR 9 ALEEA EMIL RACOVITA NR 17

STR CRANGULUI NR 58 STR. DOMNEASCA NR. 116A

STR ROMANA NR 208

STR SALISTE NR 20

STR FEROVIARILOR NR 24C

BLD MILCOV NR 44A S1

STR SERGENT GHEORGHE DONICI NR 40 ALEEA CEDRILOR NR. 15

STR JIULUI NR 4A

STR LACULUI NR 3A

STR ARCASILOR NR 34 I

STR ARCASILOR NR 34 H

STR LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR 8A

STR LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR 8C

STR LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR 8B

STR CLUJ NR 41A

STR GARII NR 61

STR LUNCA SIRETULUI NR. 31

STR BRAILEI NR 169A

STR MAGAZIILOR NR 5

STR ARCASILOR NR 52D

STR TECUCI NR 245

STR CETATIANU IOAN NR 3 N

STR STEFAN CEL MARE NR 1A

STR VASILE LUPU NR 2

STR BRAILEI NR 253C

STR ROSIORI NR 12B ALEEA ZIMBRULUI NR 26 ALEEA PLOPILOR NR 13

STR RAZBOIENI NR. 145A

STR CETATIANU IOAN NR 12 STR ARCASILOR NR 34K ALEEA PLOPILOR NR 3

STR DIMITRIE CANTEMIR NR 7 AP 1

ALEEA PLATANILOR NR 12

BLD MAREA UNIRE NR 3F AP 2

STR GARII NR 24 AP 10

STR PORTULUI NR 8 AP 3

STR CRANGULUI NR 62

STR CRINULUI NR 3

STR TRAIAN NR 393C

STR CLUJ NR 45 BL DOJA 2 ET 5 AP 20

STR ARCASILOR NR 34C ALEEA PLATANILOR NR 11A

STR ARHIPELAG NR 6

STR MAGAZIILOR NR 3

STR SINDICATELOR NR 7 AP 2

STR DRUMUL DE CENTURA NR 96D

STR PICTOR IOSIF ISER NR 1F AP 1

STR PICTOR IOSIF ISER NR 1F AP 2

STR G-RAL ALEXANDRU CERNAT NR 128

STR MALUL BRATEȘ NR 16

STR ARCASILOR NR 34J STR CALISTRAT HOGAS NR 4

STR DRUMUL VIILOR NR 28B

STR FEROVIARILOR NR 5A

813 / 03.04.2015

978 / 09.04.2015

979 / 09.04.2015


1019 / 20

1020 / 20

1027 / 20

1028 / 20

1110 / 24

1111 / 24

1112 / 24

1059 / 22

1193 / 07

1194 / 07

1195 / 07

1200 / 07

1197 / 07

1196 / 07

1176 / 06

1175 / 06

1207 / 08

1233 / 13

1234 / 13

1235 / 13

1236 / 13

1287 / 19

1292 / 19

1356 / 28

1354 / 28

1355 / 28

1371 / 02

1372 / 02

1373 / 02

1374 / 02

1375 / 02

1380 / 03

1381/ 03.

1382 / 03

1470 / 11

1471 / 11

1467 / 11

1473 / 12

1474 / 12

1475 / 12

1476 / 12

1477 / 12

1494 / 16

1472 / 12

1544 / 23

1543 / 23

1542 / 23

1541 / 23

1540 / 23

1638 / 26

1639 / 26

1687 / 03

1702 / 09

1703 / 09

1692 / 03

1691 / 03

1690 / 03

1689 / 03

1688 / 03

1686 / 03

1783 / 20

1782 / 20

1832 / 22

1833 / 22

1834 / 22

1843 / 23

1844 / 23

1845 / 23

1919 / 11

1920 / 11

1921 / 11

1922 / 11

1923 / 11

1931 / 11

1932 / 11

1933 / 11

1934 / 11

1989 / 17

1936 / 11

1993 / 17

2167 / 04

2166 / 04

2240 / 15

2241 / 15

2242 / 15

2243 / 15

2244 / 15

2245 / 15

2246 / 15

2049 / 20

2050 / 20

2053 / 24

2054 / 24

2168 / 04

2151 / 03

2150 / 03

2149 / 03

2148 / 03

2147 / 03

2127 / 02

2361 / 22

2362 / 22

2415 / 07

2416 / 07

2441 / 12

2442 / 12

2443 / 12

2444 / 12

2445 / 12

2746 / 16

2747 / 16

2748 / 16

2749 / 16

2895 / 25

2896 / 25


.04.2015

.04.2015

.04.2015

.04.2015

.04.2015

.04.2015

.04.2015

.04.2015

.05.2015

.05.2015

.05.2015

.05.2015

.05.2015

.05.2015

.05.2015

.05.2015

.05.2015

.05.2015

.05.2015

.05.2015

.05.2015

.05.2015

.05.2015

.05.2015

.05.2015

.05.2015

.06.2015

.06.2015

.06.2015

.06.2015

.06.215

.06.2015

06.2015

.06.2015

.06.2015

.06.2015

.06.2015

.06.2015

.06.2015

.06.2015

.06.2015

.06.2015

.06.2015

.06.2015

.06.2015

.06.2015

.06.2015

.06.2015

.06.2015

.06.2015

.06.2015

.07.2015

.07.2015

.07.2015

.07.2015

.07.2015

.07.2015

.07.2015

.07.2015

.07.2015

.07.2015

.07.2015

.07.2015

.07.2015

.07.2015

.07.2015

.07.2015

.07.2015

.08.2015

.08.2015

.08.2015

.08.2015

.08.2015

.08.2015

.08.2015

.08.2015

.08.2015

.08.2015

.08.2015

.08.2015

.09.2015

.09.2015

.09.2015

.09.2015

.09.2015

.09.2015

.09.2015

.09.2015

.09.2015

.08.2015

.08.2015

.08.2015

.08.2015

.09.2015

.09.2015

.09.2015

.09.2015

.09.2015

.09.2015

.09.2015

.09.2015

.09.2015

.10.2015

.10.2015

.10.2015

.10.2015

.10.2015

.10.2015

.10.2015

.11.2015

.11.2015

.11.2015

.11.2015

.11.2015

.11.2015


STR TUNELULUI NR 77B

STR ARCASILOR NR 78B ALEEA TEILOR NR 21

STR DRUMUL DE CENTURA NR 56M

ALEEA CASTANILOR NR 22

STR BUCURESTII NOI NR 93

STR TRAIAN NR 441J

STR TRAIAN NR 451

STR NICOLAE GAMULEA NR 7 AP 4

CALEA SMIRDAN NR 1T

STR DOCHIEI NR 9A

STR ARCASILOR NR. 25

STR CASTRUL ROMAN NR 28J ALEEA AUREL MANOLACHE NR 16

STR DRUMUL DE CENTURA NR 100D

STR DRUMUL DE CENTURA NR 46

ALEEA REGALĂ NR 18

STR ENERGIEI NR 7 A 2

STR TINERETULUI II NR 40

STR CALARASI NR 14A

BLD MAREA UNIRE NR 15A STR DRUMUL DE CENTURA NR 100E ALEEA AUREL MANOLACHE NR 32 ALEEA MALINILOR NR 7

STR DR PETRU GROZA NR 10I

STR GARII NR 59

STR PICTOR OCTAV BANCILA NR 28B

STR CETATIANU IOAN NR 23A

STR TRAIAN NR 390H

STR ANUL REVOLUTIEI 1848 NR 73B

STR BRAILEI NR 241

STR BRAILEI NR 239

CALEA SMIRDAN NR 7D

STR COL NICOLAE HOLBAN NR 1B

STR DRUMUL VIILOR NR 5A

STR NICOLAE DELEANU NR 2

STR GRADINA VECHE NR 6 AP 1

STR TOMIS NR 29

BLD DUNAREA NR 13 BL A10 SC 5 AP 116

BLD GEORGE COSBUC NR 259 A

STR BRAILEI NR 340

STR IASOMIEI NR 7A

BLD DUNAREA NR 13 BL A10 SC 5 AP 117

ALEEA AUREL MANOLACHE NR 1A

ALEEA AUREL MANOLACHE NR 1B

STR CRÂNGULUI NR. 8

STR 9 MAI 1945 NR 10

STR GRADINA VECHE NR 6 AP 2

STR GRADINA VECHE NR 6 AP 3

STR GRADINA VECHE NR 6 AP 4

STR STIINTEI NR 34 AP 6

STR G-RAL ALEXANDRU CERNAT NR 81

BLD GEORGE COSBUC NR 74

STR MR IANCU FOTEA NR 19

STR GRADINA VECHE NR 43 AP 2

STR MORILOR NR 1B

STR MORILOR NR 1

STR CEZAR NR 75A

BLD DUNAREA NR 13 BL A10 SC 5 AP 119

STR BRAILEI NR 348

STR CLOSCA NR 1 BL PS11 SC 6 AP 221

ALEEA DAFINULUI NR 9

STR MIHAIL SADOVEANU NR 12

ALEEA MARGARETELOR NR 4

STR TRAIAN NR 320E

BLD DUNAREA NR 92 BL E17 SC 2 AP 51

STR DOGARIEI NR 24

STR BRAILEI NR 328

STR TRAIAN NR 390J

STR MORILOR NR 39

STR BUCURESTII NOI NR 56

STR DR PETRU GROZA NR 15D

STR DR ALEXANDRU CARNABEL NR 42A

STR CRÂNGULUI NR. 28B ALEEA BOHOCIU IOAN NR 3

BLD TRAIAN VUIA NR 8B

STR CRISTOFOR COLUMB NR 92

CALEA PRUTULUI NR 304

CALEA PRUTULUI NR 306

CALEA PRUTULUI NR 308

STR DR ALEXANDRU CARNABEL NR 42

STR DRUMUL VIILOR NR 16C

BLD DUNAREA NR 44 BL B7 AP 39 ALEEA PLATANILOR NR 42

ALEEA PLATANILOR NR 40A

STR DR PETRU GROZA NR 17

STR DRUMUL DE CENTURA NR 38C

STR ROMANA NR 222

ALEEA AUREL MANOLACHE NR 16A STR DRUMUL DE CENTURA NR 38E

STR MORILOR NR 48

STR DRUMUL DE CENTURA NR 38B

STR BRAILEI NR 187A

STR BRAILEI NR 187C

STR BORZESTI NR 33 ALEEA PLATANILOR NR 15

STR PRUNARI NR 10C

STR PICTOR IOSIF ISER NR 14 ALEEA AUREL MANOLACHE NR 18

STR CRIZANTEMELOR NR 77A STR RIZER NR 39 AP 5

STR CASTRUL ROMAN NR 1

STR MARINARILOR NR 18

STR PICTOR OCTAV BANCILA NR 26

STR GHEORGHE STROICIU NR 20

STR RAZOARE NR 37B

STR RAZOARE NR 37A

STR NICOLAE LABIS NR 11A

STR NICOLAE LABIS NR 11B

ALEEA PLATANILOR NR 19

STR 9 MAI 1945 NR 16

STR DRUMUL DE CENTURA NR 214M

STR LACATUSILOR NR 13 BL E1 SC 3 AP 68 MANSARDA STR GERULUI NR 6

STR DRUMUL VIILOR NR 31F

STR LOZOVENI NR 101

STR DRUMUL DE CENTURA NR 96

BLD HENRI COANDA NR 5


2897 / 25.11.2015

2898 / 25.11.2015

2899 / 25.11.2015

2900 / 25.11.2015

2901 / 25.11.2015

2902 / 25.11.2015

2998 / 02.12.2015

2999 / 02.12.2015

3000 / 02.12.2015

3001 / 02.12.2015

3002 / 02.12.2015

3003 / 02.12.2015

3004 / 02.12.2015

3005 / 02.12.2015

3098 / 07.12.2015

3097 / 07.12.2015

3054 / 03.12.2015

3055 / 03.12.2015

3056 / 03.12.2015 3057/ 03.12.2015

3129 / 14.12.2015

3130 / 14.12.2015

3289 / 28.12.2015

3288 / 28.12.2015

3210 / 23.12.2015

3209 / 23.12.2015

3207 / 23.12.2015

3206 / 23.12.2015

3165/ 21.12.2015

3163/ 21.12.2015

3162/ 21.12.2015

3130 / 14.12.2015

3129 / 14.12.2015

3208 / 23.12.2015

133 / 14.01.2016

134 / 14.01.2016

135 / 14.01.2016

136 / 14.01.2016

137 / 14.01.2016

138 / 14.01.2016

139 / 14.01.2016

140 / 14.01.2016

148 / 18.01.2016

154 / 19.01.2016

155 / 19.01.2016

236 / 26.01.2016

285 / 03.02.2016

289 / 04.02.2016

290 / 04.02.2016

291 / 04.02.2016

292 / 04.02.2016

293 / 04.02.2016

294 / 04.02.2016

378 / 08.02.2016

376 / 08.02.2016

377 / 08.02.2016

379 / 08.02.2016

380 / 08.02.2016

406 / 09.02.2016

407 / 09.02.2016

417 / 12.02.2016

418 / 12.02.2016

419 / 12.02.2016

420 / 12.02.2016

425 / 15.02.2016

483 / 22.02.2016

561 / 29.02.2016

565 / 01.03.2016

566 / 01.03.2016

567 / 01.03.2016

568 / 01.03.2016

569 / 01.03.2016

570 / 01.03.2016

573 / 01.03.2016

574 / 01.03.2016

624 / 04.03.2016

656 / 10.03.2016

657 / 10.03.2016

658 / 10.03.2016

659 / 10.03.2016

660 / 10.03.2016

661 / 10.03.2016

662 / 10.03.2016

663 / 10.03.2016

707 / 15.03.2016

708 / 15.03.2016

709 / 15.03.2016

710 / 15.03.2016

739 / 18.03.2016

740 / 18.03.2016

741 / 18.03.2016

742 / 18.03.2016

743 / 18.03.2016

744 / 18.03.2016

745 / 18.03.2016

746 / 18.03.2016

798 / 23.03.2016

799 / 23.03.2016

800 / 23.03.2016

857 / 05.04.2016

858 / 05.04.2016

859 / 05.04.2016

891 / 06.04.2016

897 / 06.04.2016

898 / 06.04.2016

899 / 06.04.2016

900 / 06.04.2016

901 / 06.04.2016

902 / 06.04.2016

903 / 06.04.2016

946 / 12.04.2016

965 / 15.04.2016

966 / 15.04.2016

967 / 15.04.2016

968 / 15.04.2016

984 / 18.04.2016

1052 / 25.04.2016ALEEA HORTENSIILOR NR 24

ALEEA PLATANILOR NR 14

ALEEA LUMINISULUI NR 6

ALEEA PLATANILOR NR 13A

STR TRAIAN NR 490

STR TRAIAN NR 490A

STR CRÂNGULUI NR 12

STR TECUCI NR 241

CALEA SMÎRDAN NR 63

STR BRAILEI NR 205A

STR MACEDONA NR 3A

STR BARBOSI NR 3A

STR 1 DECEMBRIE 1918 NR 8A

BLD DUNAREA NR 90A

STR G-RAL IACOB LAHOVARY NR 5A PARC MIHAI EMINESCU

STR ROMANA NR 208

STR 1 DECEMBRIE 1918 NR 17 S 10

BLD TRAIAN VUIA NR 50B

STR AL DAVILA NR 1 BL CD PARTER AP 10

STR AL DAVILA NR 1 BL CD PARTER AP 8

STR TRAIAN NR 441N

STR TRAIAN NR 441M

STR NARCISELOR NR 67

STR LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR 42

STR REGIMENT 11 SIRET NR 20E

STR CETATIANU IOAN NR 7C

STR BRAILEI NR 148A

STR BRAILEI NR 138D

STR BRAILEI NR 271A

STR BRAILEI NR 271

STR NICOLAE LABIS NR 75

STR TRAIAN NR 441M

STR TRAIAN NR 441N

STR DRUMUL VIILOR NR 29A

STR DOMNEASCA NR 134

STR DOMNEASCA NR 238

BLD GALATI NR 35

STR DOMNEASCA NR 240

STR SAVINESTI NR 10

ALEEA LILIACULUI NR 16A

STR CETATIANU IOAN NR 8B

STR 9 MAI 1945 NR 18

ALEEA EGRETEI NR 16A

STR MALUL BRATES NR 13B

STR MALUL BRATES NR 13A

ALEEA AUREL MANOLACHE NR 20

STR TOMIS NR 64

STR ALEXANDRU DAVILA NR 1 BL CD PARTER AP 9

STR ALEXANDRU DAVILA NR 1 BL CD PARTER AP 7

STR ALEXANDRU DAVILA NR 1 BL CD PARTER AP 6

STR ALEXANDRU DAVILA NR 1 BL CD PARTER AP 1

STR ALEXANDRU DAVILA NR 1 BL CD PARTER AP 3

STR ALEXANDRU DAVILA NR 1 BL CD PARTER AP 5

BLD MILCOV NR 44A S 5

STR BRAILEI NR 1 BL I SC 3 PARTER AP 2

STR BUCURESTII NOI NR 25A

STR BUCURESTII NOI NR 25

STR PICTOR OCTAV BANCILA NR 27

ALEEA DAFINULUI NR 13

STR ALEXANDRU DAVILA NR 1 BL CD AP 2

ALEEA IORDAN CHIMET NR 25

STR DR ALEXANDRU CARNABEL NR 42D

STR DR ALEXANDRU CARNABEL NR 42C

CALEA SMÎRDAN NR 61

STR. MORILOR NR. 215

STR. DR. PETRU GROZA NR. 12 - A

STR. FURNALISTILOR NR. 12 B

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 136 - A

BLD. MAREA UNIRE NR. 5 AP. 2

STR. SATURN NR. 3 J

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 132 B

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 96 H

ALEEA MAVROMOL NR. 10, AP. 2

STR. 9 MAI 1945 NR. 20

STR. 9 MAI 1945 NR. 22

STR. DOMNEASCA NR. 100

STR. BRAILEI NR. 175 - C

STR. ARCASILOR NR. 143

STR. GHEORGHE ASACHI NR. 11 - A

STR. BRAILEI NR. 300 - A

STR. ARCASILOR NR. 98

STR. ARCASILOR NR. 8 - F

ALEEA PLATANILOR NR. 5

STR. BRAILEI NR. 238 S 4 STR. TRAIAN NR. 441 - O

STR. TECUCI NR. 157 - B

STR. BRAILEI NR. 366 - C

STR. RIZER NR. 23

STR. BRAILEI NR. 308 - A

CALEA PRUTULUI NR. 12 - E

CALEA PRUTULUI NR. 12 - F

CALEA PRUTULUI NR. 12 - G

CALEA PRUTULUI NR. 12 - C

CALEA PRUTULUI NR. 12 - B ALEEA JDERULUI NR. 12

STR. UNIRII NR. 99 - A

STR. TINERETULUI II NR. 34 - A

STR. BAZINUL NOU NR. 2

STR. POSTA VECHE NR. 92

STR. LUNCA SIRETULUI NR. 87 - D

STR. MORILOR NR. 122

STR. G-RAL ALEXANDRU CERNAT NR. 170 - B

BLD. MILCOV NR. 44A - S9

STR. ING. AUREL ROZEI ROSENBERG NR. 3

STR. DANAILA NEGOITA NR. 27 - C

STR. NAE LEONARD NR. 31 - A ALEEA MALINILOR NR. 1

STR. LUNCA SIRETULUI NR. 87 - A

STR. LUNCA SIRETULUI NR. 87 - B

STR. LUNCA SIRETULUI NR. 87 - C

ALEEA TEILOR NR. 20

STR. BARBOSI NR. 4 - C

BLD DUNAREA NR. 76, BL. E 12, AP. 44 STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 40 - A STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 40 ALEEA MALINILOR NR. 22 ALEEA MARGARETELOR NR. 14

1053 / 25.04.2016 1099 / 04.05.2016 1100 / 04.05.2016 1101 / 04.05.2016 1150 / 10.05.2016 1194 / 16.05.2016 1198 / 17.05.2016 1199 / 17.05.2016 1200 / 17.05.2016 1201 / 17.05.2016 1202 / 17.05.2016 1203 / 17.05.2016 1204 / 17.05.2016 1205 / 17.05.2016 1206 / 17.05.2016 1270 / 23.05.2016 1271 / 23.05.2016 1272 / 23.05.2016 1273 / 23.05.2016 1274 / 23.05.2016 1275 / 23.05.2016 1276 / 23.05.2016 1277 / 23.05.2016 1279 / 24.05.2016 1280 / 24.05.2016 1281 / 24.05.2016 1282 / 24.05.2016 1283 / 24.05.2016 1284 / 24.05.2016 1297 / 26.05.2016 1298 / 26.05.2016 1299 / 26.05.2016 1309 / 31.05.2016 1310 / 31.05.2016 1311 / 31.05.2016 1312 / 31.05.2016 1313 / 31.05.2016 1325 / 01.06.2016 1349 / 06.06.2016 1413 / 13.06.2016 1414 / 13.06.2016 1427 / 16.06.2016 1433 / 17.06.2016 1458 / 23.06.2016 1459 / 23.06.2016 1460 / 23.06.2016 83 / 08.07.2016 87 / 12.07.2016 88 / 12.07.2016 89 / 12.07.2016 90 / 12.07.2016 99 / 12.07.2016 109 / 13.07.2016 134 / 18.07.2016 143 / 20.07.2016 144 / 20.07.2016 145 / 20.07.2016 146 / 20.07.2016 189 / 25.07.2016 190 / 25.07.2016 289 / 11.08.2016 290 / 11.08.2016 291 / 11.08.2016 292 / 11.08.2016 293 / 11.08.2016 294 / 11.08.2016 295 / 11.08.2016 296 / 11.08.2016 297 / 11.08.2016 331 / 19.08.2016 332 / 19.08.2016 333 / 19.08.2016 334 / 19.08.2016 433 / 29.08.2016 434 / 29.08.2016 793 / 02.09.2016 868 / 19.09.2016 869 / 19.09.2016 870 / 19.09.2016 871 / 20.09.2016 872 / 20.09.2016 873 / 20.09.2016 904 / 21.09.2016 905 / 21.09.2016 906 / 21.09.2016 907 / 21.09.2016 908 / 21.09.2016 909 / 21.09.2016 910 / 21.09.2016 911 / 21.09.2016 912 / 21.09.2016 918 / 22.09.2016 919 / 22.09.2016 920 / 22.09.2016 941 / 26.09.2016 1040 / 06.10.2016 1093 / 12.10.2016 1094 / 12.10.2016 1095 / 12.10.2016 1098 / 12.10.2016 1099 / 12.10.2016 1100 / 12.10.2016 1101 / 12.10.2016 1102 / 12.10.2016 1103 / 12.10.2016 1104 / 12.10.2016 1108 / 13.10.2016 1109 / 13.10.2016 1110 / 13.10.2016 1111 / 13.10.2016 1187 / 14.10.2016 1188 / 14.10.2016 1240 / 18.10.2016 1242 / 19.10.2016 1243 / 19.10.2016 1244 / 19.10.2016 1245 / 19.10.2016 1246 / 19.10.2016STR. TURTURELELOR NR. 44

BLD DUNAREA NR. 13, BL.A 10, SC 5, AP. 120

STR. MUZICII NR. 39, AP. 2

ALEEA PLATANILOR NR. 4

STR. INCUBATORULUI NR. 11 - B

STR. BRAILEI NR. 326

STR. VICTOR VILCOVICI NR. 20

BLD. HENRI COANDA NR. 7

BLD. DUNAREA NR. 63 D

BLD. DUNAREA NR. 63 E

STR. PORTULUI NR. 5, AP. 3

STR. DOGARIEI NR. 115

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 170 - D

STR. ANUL REVOLUTIEI 1848 NR. 59 - A

ALEEA LILIACULUI NR. 13

ALEEA LUMINISULUI NR. 9

ALEEA LILIACULUI NR. 21

STR. BRAILEI NR. 276

STR. MOVILEI NR. 90 - A

STR. ARCASILOR NR. 50 - G

STR. MALUL BRATES NR. 13 - I

STR. MALUL BRATE NR. 13 - H

ALEEA DAFINULUI NR. 3

ALEEA DAFINULUI NR. 7

ALEEA DAFINULUI NR. 1

ALEEA DAFINULUI NR. 4

STR. TRAIAN NR. 310

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 150 - A

BLD. DUNAREA NR. 9, BL. I1, SC. 5, AP. 112

STR. STEFAN CEL MARE NR. 2 - G

STR. PICTOR IOSIF ISER NR. 35

ALEEA DAFINULUI NR. 5

ALEEA MALINILOR NR. 8

STR. LEMNARI NR. 31

STR. BRAILEI NR. 37 - A

STR. LUNCA SIRETULUI NR. 71 - A

STR. CRANGULUI NR. 50

ALEEA PLATANILOR NR. 49

STR. TECUCI NR. 77 - A

CALEA SMIRDAN NR. 31 - C

STR. MALUL BRATES NR. 31 - A

STR. DOMNEASCĂ NR. 13 - B

STR. MIORITEI NR. 52 - B

STR. TOMIS NR. 23

STR. GARII NR. 68

STR. BRAILEI NR. 282

STR. ZIMBRULUI NR. 29 - E

STR. ION NENITESCU NR. 14, AP. 3

STR. POSTA VECHE NR. 239

STR. TRAIAN NR. 433 - M

ALEEA AUREL MANOLACHE NR. 14

STR. TRAIAN NR. 441 - L

STR. SERII NR. 49, AP. 1

ALEEA HORTENSIILOR NR. 13

ALEEA HORTENSIILOR NR. 15

ALEEA HORTENSIILOR NR. 19

ALEEA HORTENSIILOR NR. 11

ALEEA PLATANILOR NR. 40

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 208

CALEA SMIRDAN NR. 99

STR. MUZICII NR. 69

STR. CRANGULUI NR. 5

STR. GHEORGHE ASACHI NR. 2 A

STR. ARCASILOR NR. 98 - F

STR. PREDEAL NR. 12

STR. MIHAIL KOGALNICEANU NR. 40

STR. MACULUI NR. 19

ALEEA HORTENSIILOR NR. 22

STR. SILFIDELOR NR. 5, AP. 1

ALEEA HORTENSIILOR NR. 27

STR. DANAILA NEGOITA NR. 3

STR. LUNCA SIRETULUI NR. 51

ALEEA HORTENSIILOR NR. 26

STR. NAMOLOASA NR. 2 - B

STR. TECUCI NR. 231 - K

STR. ALEXANDRU DAVILA NR. 1, BL. CD, AP. 46

STR. ALEXANDRU DAVILA NR. 1, BL. CD, AP. 45

STR. LUCEAFĂRULUI NR. 6 B

STR. BRAILEI NR. 231

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 71

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 72 - D

ALEEA AUREL MANOLACHE NR. 26

STR. MINERALELOR NR. 23 - A

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 54 - A

STR. BRAILEI NR. 273

CALEA SMIRDAN NR. 11 - B

STR. ARCASILOR NR. 48 B

STR. ING. ANGHEL SALIGNY NR. 46

STR. COLECTIVISTILOR NR. 21 - A

STR. ARCASILOR NR. 52 - M

ALEEA BRAVILOR NR. 29 - E

STR. CRINULUI NR. 25 - A

STR. ARCASILOR NR. 8 - B

CALEA SMIRDAN NR. 11 - A

STR. STRUNGARILOR NR. 4D S10

ALEEA PLATANILOR NR. 14 - A

STR. ROMANA NR. 54, AP. 2

ALEEA LILIACULUI NR. 14 - A

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 156

STR. MR. IANCU FOTEA NR. 38

ALEEA HORTENSIILOR NR. 21

ALEEA EGRETEI NR. 22

STR. CRANGULUI NR. 26 - D

STR. BARBOSI NR. 12BS3

STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL NR. 85 - A

BLD. SIDERURGISTILOR NR. 77

STR. 8 MARTIE NR. 26 - B

ALEEA PLATANILOR NR. 4

STR. 13 DECEMBRIE NR. 18 - E

STR. DR. NICOLAE ALEXANDRESCU NR. 84 - A

STR. MALUL BRATES NR. 2 - C

BLD. MAREA UNIRE NR. 3A, AP. 1

ALEEA GEORGE BACOVIA NR. 2 B

STR. ARCASILOR NR. 155 - I

ALEEA LILIACULUI NR. 8

STR. TECUCI NR. 3 S 6

STR. NICOLAE LABIS NR. 23 - B

1266 / 21.10.2016 1287 / 25.10.2016 1288 / 25.10.2016 1289 / 25.10.2016 1290 / 25.10.2016 1291 / 25.10.2016 1292 / 25.10.2016 1293 / 25.10.2016 1362 / 27.10.2016 1363 / 27.10.2016 1364 / 27.10.2016 1365 / 27.10.2016 1464 / 31.10.2016 1617 / 07.11.2016 1618 / 17.11.2016 1737 / 11.11.2016 1738 / 11.11.2016 1739 / 11.11.2016 1740 / 11.11.2016 1793 / 17.11.2016 1808 / 18.11.2016 1809 / 18.11.2016 1862 / 28.11.2016 1863 / 28.11.2016 1864 / 28.11.2016 1865 / 28.11.2016 1866 / 28.11.2016 1875 / 28.11.2016 1876 / 28.11.2016 1877 / 28.11.2016 1878 / 28.11.2016 1879 / 28.11.2016 1880 / 28.11.2016 1907 / 05.12.2016 1946 / 06.12.2016 1947 / 06.02.2016 1948 / 06.12.2016 1949 / 06.12.2016 2043 / 14.12.2016 2044 / 14.12.2016 2045 / 14.12.2016 2046 / 14.12.2016

139 / 18.01.2017 216 / 25.01.2017 217 / 25.01.2017 218 / 25.01.2017 219 / 25.01.2017 220 / 25.01.2017 221 / 25.01.2017 260 / 31.01.2017 261 / 31.01.2017 262 / 31.01.2017 263 / 31.01.2017 276 / 01.02.2017 277 / 01.02.2017

286 / 03.02.2017 296 / 03.02.2017 297 / 03.02.2017 298 / 03.02.2017 299 / 03.02.2017 300 / 03.02.2017 356 / 10.02.2017 357 / 10.02.2017 358 / 10.02.2017 484 / 17.02.2017 485 / 17.02.2017 486 / 17.02.2017 534 / 27.02.2017

534 / 27.02.2017 536 / 27.02.2017 537 / 27.02.2017 538 / 27.02.2017 539 / 27.02.2017 543 / 27.02.2017 544 / 27.02.2017 550 / 28.02.2017 551 / 01.03.2017 552 / 01.03.2017 553 / 01.03.2017 554 / 01.03.2017 555 / 01.03.2017

604 / 06.03.2017 605 / 06.03.2017 606 / 06.03.2017 607 / 06.03.2017 608 / 06.03.2017 609 / 06.03.2017 610 / 06.03.2017 611 / 06.03.2017 698 / 09.03.2017 703 / 13.03.2017 704 / 13.03.2017 717 / 14.03.2017 718 / 14.03.2017

719 / 14.03.2017 720 / 14.03.2017 721 / 14.03.2017 919 / 22.03.2017 939 / 24.03.2017 960 / 27.03.2017 961 / 27.03.2017 962 / 27.03.2017 969 / 27.03.2017 977 / 28.03.2017 1025 / 04.04.2017 1026 / 04.04.2017 1027 / 04.04.2017 1028 / 04.04.2017 1029 / 04.04.2017 1030 / 04.04.2017 1043 / 05.04.2017 1044 / 05.04.2017 1045 / 05.04.2017 1046 / 05.04.2017 1047 / 05.04.2017 1091 / 10.04.2017 1092 / 10.04.2017STR. BRAILEI NR. 322 - A

STR. ALEXANDRU MORUZZI NR. 17, AP. 4

STR. BOURULUI NR. 20 - A

ALEEA PLATANILOR NR. 9

STR. DANAILA NEGOITA NR. 27 - B

STR. MALUL BRATES NR. 2 - B

STR. MALUL BRATES NR. 2 - A

ALEEA EGRETEI NR. 24

STR. MORILOR NR. 172 - A

ALEEA MALINILOR NR. 1 - A

STR. ING. ANGHEL SALIGNY NR. 35

STR. PICTOR OCTAV BANCILA NR. 9 - A

STR. 8 MARTIE NR. 25 - B

STR. CLOSCA NR. 1 - C

STR. G-RAL IACOB LAHOVARY NR. 6 - A

STR. LOZOVENI NR. 173

STR. TINERETULUI II NR. 58 - C

STR. REGIMENTUL 11 SIRET NR. 2E S5

STR. OTELARILOR NR. 13

ALEEA TRANDAFIRILOR NR. 9

STR. BRAILEI NR. 144 - A

STR. DUMBRAVA ROSIE NR. 5 - D

STR. TUNELULUI NR. 27

STR. AL. IOAN CUZA NR. 51 AP. 4

STR. BORZESTI NR. 31 - B

STR. DRUMUL VIILOR NR. 63 - B

STR. BRAILEI NR. 161 - A

STR. ARIESULUI NR. 19, AP. 4

CALEA SMIRDAN NR. 7 - E

ALEEA ZIMBRULUI NR. 28

STR. NICOLAE DELEANU NR. 15, AP. 15

STR. G-RAL ALEXANDRU CERNAT NR. 211 - A

STR. BRAILEI NR. 169 - B

STR. DOGARIEI NR. 103, AP. 2

STR. CETATIANU IOAN NR. 3

BLD. DUNAREA NR. 70 - A

ALEEA INDUSTRIILOR NR. 11

STR. BRAILEI NR. 275

STR. MORILOR NR. 78 - A

STR. N. BALCESCU NR. 23, AP. 2

STR. NICOLAE MANTU NR. 63

STR. TRAIAN NR. 320 - F

STR. ETNA NR. 46

STR. CETATIANU IOAN NR. 15

STR. CETATIANU IOAN NR. 15 - A

STR. CETATIANU IOAN NR. 19

STR. CETATIANU IOAN NR. 19 - A

STR. CETATIANU IOAN NR. 9

STR. CETATIANU IOAN NR. 9 - A

STR. SIMON AJARESCU NR. 14

STR. DR. PETRU GROZA NR. 27 B

STR. FRUNZEI NR. 8 - A

STR. NARCISELOR NR. 51

ALEEA DAFINULUI NR. 11

STR. DUMBRAVA ROSIE NR. 6 - C

STR. G-RAL ALEXANDRU CERNAT NR. 17

STR. COLECTIVISTILOR NR. 17 B

STR. DRUMUL VIILOR NR. 26 - E

STR. DRUMUL VIILOR NR. 26 - F

STR. DRUMUL VIILOR NR. 26 - G

STR. PICTOR OCTAV BANCILA NR. 30 - C

STR. DRUMUL VIILOR NR. 4 - E

STR. MUZICII NR. 12

ALEEA LILIACULUI NR. 3

STR. 9 MAI 1945 NR. 24

STR. MOVILEI NR. 19, AP. 2

BLD. DUNAREA NR. 92, BL. E 17, SC. 2, AP. 49

ALEEA SALCAMILOR NR. 19

ALEEA SALCAMILOR NR. 15

ALEEA SALCAMILOR NR. 3

STR. TECUCI NR. 229 - A

ALEEA HORTENSIILOR NR. 28

STR. AL. I. CUZA NR. 51, AP. 1

STR. LUNCA SIRETULUI NR. 45 - B

STR. TOMIS NR. 8

STR. BAZINUL NOU NR. 20

STR. MALUL BRATES NR. 19

STR. UNIVERSITATII NR. 47, AP. 3

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 76

STR. BRAILEI NR. 378

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 54 - B

STR. CASIN NR. 78

STR. CASIN NR. 76

ALEEA SALCAMILOR NR. 6

STR. ARCASILOR NR. 88 - G

ALEEA AUREL MANOLACHE NR. 28

ALEEA AUREL MANOLACHE NR. 28 - A

STR. ARGESULUI NR. 8

STR. ARCASILOR NR. 40 - A

ALEEA ANEMONELOR NR. 11

ALEEA AUREL MANOLACHE NR. 30

ALEEA AUREL MANOLACHE NR. 30 - A

ALEEA MAVROMOL NR. 4

BLD. MILCOV NR. 11 - C

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 57 - A

STR. POSTA VECHE NR. 103

STR. 13 DECEMBRIE NR. 26 - B

STR. CASIN NR. 35 - A

STR. 13 DECEMBRIE NR. 16

STR. DRUMUL VIILOR NR. 27 - B

STR. 9 MAI 1945 NR. 26

STR. RAZBOIENI NR. 48, AP. 2

STR. V.A. URECHIA NR. 9 - A

STR. 13 DECEMBRIE NR. 22

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 118

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 72 - E

CALEA SMIRDAN NR. 31 - A

CALEA SMIRDAN NR. 31 - B

BLD. SIDERURGISTILOR NR. 75

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 82 - E

STR. OTELARILOR NR. 11

STR. MIORITEI NR. 25

ALEEA PAUL BUJOR NR. 2

ALEEA CASTANILOR NR. 8

BLD. GEORGE COSBUC NR. 442 - B

ALEEA TRANDAFIRILOR NR. 5, VILA 1, AP. 1

CALEA PRUTULUI NR. 7

1117 / 11

1204 / 20

1301 / 26

1302 / 26

1303 / 26

1309 / 27

1310 / 27

1311 / 27

1333 / 02

1374 / 04

1375 / 04

1376 / 04

1377 / 04

1399 / 05

1400 / 05

1401 / 05

1419 / 08

1437 / 11

1438 / 11

1439 / 11

1449 / 15

1472 / 18

1477 / 18

1632 / 23

1715 / 31

1716 / 06

1717 / 06

1718 / 06

1719 / 06

1720 / 06

1721 / 06

1722 / 06

1723 / 06

1748 / 13

1749 / 13

1753 / 13

1754 / 13

1755 / 13

1756 / 13

1757 / 13

1841 / 19

1916 / 26

1917 / 26

1918 / 26

1919 / 26

1920 / 26

1968 / 29

2002 / 05

2021 / 10

2022 / 10

2023 / 10

2024 / 10

2041 / 10

2045 / 11

2130 / 17

2131 / 17

2132 / 17

2133 / 17

2149 / 19

2150 / 19

2151 / 19

2152 / 19

2159 / 21

2171 / 24

2172 / 24

2173 / 24

2179 / 24

2181 / 25

2660 / 02

2661 / 02

2719 / 09

2720 / 09

2721 / 09

2722 / 09

2723 / 09

2733 / 16

2734 / 16

2798 / 21

2799 / 21

2800 / 21

2801 / 21

2802 / 21

2849 / 24

2850 / 24

2966 / 31

2967 / 31

2968 / 31

2995 / 07

2996 / 07

2997 / 07

3001 / 07

3002 / 07

3003 / 07

3056 / 14

3092 / 18

3093 / 18

3094 / 18

3095 / 18

3096 / 18

3097 / 18

3098 / 18

3099 / 18

3272 / 02

3273 / 02

3274 / 02

3275 / 02

3276 / 02

3277 / 02

3278 / 02

3279 / 02

3280 / 02

3281 / 02

3282 / 02

3337 / 04

3338 / 04

3339 / 04

3340 / 04

3359 / 09


.04.2017

.04.2017

.04.2017

.04.2017

.04.2017

.04.2017

.04.2017

.04.2017

.05.2017

.05.2017

.05.2017

.05.2017

.05.2017

.05.2017

.05.2017

.05.2017

.05.2017

.05.2017

.05.2017

.05.2017

.05.2017

.05.2017

.05.2017

.05.2017

.05.2017

.06.2017

.06.2017

.06.2017

.06.2017

.06.2017

.06.217

.06.2017

.06.2017

.06.2017

.06.2017

.06.2017

.06.2017

.06.2017

.06.2017

.06.2017

.06.2017

.06.2017

.06.2017

.06.2017

.06.2017

.06.2017

.06.2017

.07.2017

.07.2017

.07.2017

.07.2017

.07.2017

.07.2017

.07.2017

.07.2017

.07.2017

.07.2017

.07.2017

.07.2017

.07.2017

.07.2017

.07.2017

.07.2017

.07.2017

.07.2017

.07.2017

.07.2017

.07.2017

.08.2017

.08.2017

.08.2017

.08.2017

.08.2017

.08.2017

.08.2017

.08.2017

.08.2017

.08.2017

.08.2017

.08.2017

.08.2017

.08.2017

.08.2017

.08.2017

.08.2017

.08.2017

.08.2017

.09.2017

.09.2017

.09.2017

.09.2017

.09.2017

.09.2017

.09.2017

.09.2017

.09.2017

.09.2017

.09.2017

.09.2017

.09.2017

.09.2017

.09.2017

.10.2017

.10.2017

.10.2017

.10.2017

.10.2017

.10.2017

.10.2017

.10.2017

,10.2017

.10.2017

.10.2017

.10.2017

.10.2017

.10.2017

.10.2017

.10.2017


STR. SULFINEI NR. 19

STR. BASARABIEI NR. 122 - B

STR. BAZINUL NOU NR. 81

STR. LUPENI NR. 2, AP. 14

CALEA PRUTULUI NR. 320 ALEEA FOISOR NR. 3

ALEEA TRESTIILOR NR. 10

ALEEA TRESTIILOR NR. 12

ALEEA SALCAMILOR NR. 34

STR. BORZESTI NR. 1 - A

STR. CETATIANU IOAN NR. 3 - H

STR. LUNCA SIRETULUI NR. 31 - A

STR. BRAILEI NR. 322 - B

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 36

STR. BRAILEI NR. 165 S3 A ALEEA IORDAN CHIMET NR. 20

STR. ING. AUREL ROZEI ROSENBERG NR. 18

STR. ROMANA NR. 8, BL. LC4, SC. 1, AP. 123

STR. SIMON AJARESCU NR. 20

STR. CETATIANU IOAN NR. 3 K

STR. PICTOR OCTAV BANCILA NR. 28 - B, AP. 2

STR. GARII NR. 8, NR. 3

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 82 - A

STR. ION IONESCU DE LA BRAD NR. 14 - A

STR. ARCASILOR NR. 88 - G CALEA PRUTULUI NR. 320 - A

STR. TECUCI NR. 142

G-RAL ALEXANDRU CERNAT NR. 137, AP. 2 CRANGULUI NR. 47

STR. PESCARI NR. 11

STR. TECUCI NR. 140, AP. 1

STR. NICOLAE DELEANU NR. 12

STR. 13 DECEMBRIE NR. 22 - A ALEEA LILIACULUI NR. 12

STR. ZINELOR NR. 8, AP. 1

ALEEA JDERULUI NR. 23 - B

STR. COLECTIVISTILOR NR. 8

ALEEA IORDAN CHIMET NR. 22

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 110 - H

BLD. SIDERURGISTILOR NR. 75

STR. CARAIMAN NR. 1 - A

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 100 - J

STR. DOMNEASCA NR. 160 - C ALEEA CRACIUNITELOR NR. 16

STR. POSTA VECHE NR. 217

STR. MORILOR NR. 187

STR. 13 DECEMBRIE NR. 24 A

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 98 - B

CALEA SMIRDAN NR. 25

STR. RAZBOIENI NR. 251 - A

STR. DRUMUL VIILOR NR. 27 - D

STR. DRUMUL VIILOR NR. 27 - C

STR. NICOLAE BALCESCU BL. TRONSON 2, NR. 13 - A

STR. NICOLAE BALCESCU BL. TRONSON 1, NR. 13 - B

STR. NICOLAE DELEANU NR. 14

STR. ARMATA POPORULUI NR. 79

STR. VULTUR NR. 106

STR. TECUCI NR. 134 - A

ALEEA LALELELOR NR. 10

STR. OLTULUI NR. 11 - A

ALEEA LALELELOR NR. 4 ALEEA COLINEI NR. 15

STR. CETATIANU IOAN NR. 3 - G

STR. CRANGULUI NR. 36

STR. GARII NR. 48, AP. 2

STR. AUREL VLAICU NR. 46

STR. BRAILEI NR. 235

STR. NARUJA NR. 3 - A

STR. VASILE ALECSANDRI NR. 12, AP. 2

STR. DEMOCRATIEI NR. 39

STR. MIHAI EMINESCU NR. 10 - A

STR. 13 DECEMBRIE NR. 8

STR. APOLON NR. 8 AP. 2

STR. BRAILEI NR. 273 - A

STR. STIINTEI NR. 41 ALEEA DAFINULUI NR. 3

STR. CRISTOFOR COLUMB NR. 19, AP. 5

STR. PICTOR IOSIF ISER NR. 16 - A ALEEA MAGNOLIEI NR. 14

ALEEA MAGNOLIEI NR. 16

STR. TECUCI NR. 175 - A

STR. LUNCA SIRETULUI NR. 61 - A

STR. MORILOR NR. 124

STR. CLAUDIU MARIUS COVRIG NR. 7

STR. LACULUI NR. 3

ALEEA LILIACULUI NR. 23 - A

STR. ARCASILOR NR. 155

STR. POSTA VECHE NR. 79 - A

STR. TRAIAN NR. 451 - B

STR. TRAIAN NR. 451 - C

STR. TOMIS NR. 4

STR. LACATUSILOR NR. 45 - A

STR. LACATUSILOR NR. 45

STR. CETATIANU IOAN NR. 3 - E

STR. BRAILEI NR. 13 S 10

STR. ALEXANDRU MORUZZI NR. 132 - B BULEVARDUL MILCOV NR. 14

STR. MALUL BRATES NR. 1 - E

CALEA PRUTULUI NR. 146

CALEA PRUTULUI NR. 148

CALEA PRUTULUI NR. 162

STR. ALEXANDRU MORUZZI NR. 132

ALEEA ANEMONELOR NR .13

ALEEA PAUL BUJOR NR. 6 - A

DRUMUL DE CENTURA NR. 214 - N

STR. CONSTANTIN LEVADITTI NR. 23 -B

STR. POSTA VECHE , NR. 2 - B

STR. CRINULUI , NR. 1 - B

STR. MORILOR , NR. 10 - A

BLD. MAREA UNIRE , NR. 15 - B

STR. ARCASILOR , NR. 47

STR. GRADINA VECHE NR. 52

STR. G-RAL ALEXANDRU CERNAT , NR. 177

STR. ARCASILOR , NR.76 - C

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 100 - N

STR. BRAILEI NR. 237

STR. BRAILEI NR. 356

STR. 1 DECEMBRIE 1918, BL. S8, SC. 8, AP. 241

3384 / 12.10.2017 3385 / 12.10.2017 3386 / 12.10.2017 3536 / 19.10.2017 3537 / 19.10.2017 3528 / 19.10.2017 3539 / 19.10.2017 3540 / 19.10.2017 3541 / 19.10.2017 3542 / 19,10,2017 3543 / 19.10.2017 3550 / 19.10.2017 3557 / 23.10.2017 3584 / 30.10.2017 3585 / 30.10.2017 3586 / 30.10.2017 3601 / 31.10.2017 3602 / 31.10.2017 3624 / 01.11.2017 3625 / 01.11.2017 3637 / 01.11.2017 3638 / 01.11.2017 3657 / 06.11.2017 3658 / 06.11.2017 3659 / 06.11.2017 3660 / 06.11.2017 3661 / 06.11.2017 3662 / 06.11.2017 3674 / 07.11.2017 3675 / 07.11.2017 3693 / 10.11.2017 3694 / 10.11.2017 3697 / 10.11.2017 3698 / 10.11.2017 3699 / 10.11.2017 3801 / 16.11.2017 3874 / 20.11.2017 3939 / 28.11.2017 3940 / 28.11.2017 3941 / 28.11.2017 3942 / 28.11.2017 3943 / 28.11.2017 3944 / 28.11.2017 3945 / 28.11.2017 3972 / 29.11.2017 3973 / 29.11.2017 3980 / 04.12.2017 3984 / 04.12.2017 4050 / 07.12.2017 4051 / 07.12.2017 4052 / 07.12.2017 4053 / 07.12.2017 4054 / 07.12.2007 4055 / 07.12.2017 4056 / 07.12.2017 4104 / 13.12.2017 4150 / 15.12.2017 4151 / 15.12.2017 4152 / 15.12.2017 4153 / 15.12.2017 4154 / 15.12.2017 4155 / 15.12.2017 4156 / 15.12.2017 4157 / 15.12.2017 4175 / 19.12.2017 4176 / 19.12.2017 4177 / 19.12.2017 4226 / 21.12.2017 4227 / 21.12.2017 4238 / 22.12.2017 4307 / 27.12.2017 4326 / 28.12.2017 4327 / 28.12.2017

243 / 18.01.2018 244 / 18.01.2018 245 / 18.01.2018 246 / 18.01.2018 247 / 18.01.2018 248 / 18.01.2018 249 / 18.01.2018 250 / 18.01.2018 272 / 22.01.2018 273 / 22.01.2018 274 / 22.01.2018 275 / 22.01.2018 276 / 22.01.2018 280 / 23.01.2018 318 / 30.01.2018 319 / 30.01.2018 323 / 30.01.2018 815 / 05.02.2018 816 / 05.02.2018

817 / 05.02.2018 818 / 05.02.2018 870 / 09.02.2018 871 / 09.02.2018 985 / 14.02.2018 986 / 14.02.2018 1012 / 20.02.2018 1013 / 20.02.2018 1014 / 20.02.2018 1021 / 21.02.2018 1056 / 26.02.2018 1057 / 26.02.2018 1058 / 26.02.2018 1059 / 26.02.2018 1172 / 06.03.2018 1173 / 06.03.2018 1174 / 06.03.2018 1175 / 06.03.2018 1176 / 06.03.2018 1177 / 06.03.2018 1192 / 12.03.2018 1193 / 12.03.2018 1326 / 15.03.2018 1327 / 15.03.2018 1328 / 15.03.2018STR. COSTACHE CONACHI NR. 2 - A STR. CETATIANU IOAN NR. 3 - R STR. BRATES NR. 2 - B

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 1M

STR. NORDULUI NR. 25 STR. V.A. URECHIA NR. 39

STR. CLAUDIU MARIUS COVRIG NR. 11 STR. ING. AUREL ROZEI ROSENBERG NR. 3 STR. ING. AUREL ROZEI ROSENBERG NR. 3 A STR. ING. AUREL ROZEI ROSENBERG NR. 3 B STR. ING. AUREL ROZEI ROSENBERG NR. 3 C STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL NR. 42 B ALEEA CRACIUNITELOR NR. 18 STR. SATURN NR. 21

STR. LOZOVENI NR. 48 - A STR. ARCASILOR NR. 153 STR. CRANGULUI NR. 38 STR. SATURN NR. 1 - F

STR. FOCSANI NR. 10, APARTAMENT 1 STR. FOCSANI NR. 10 CALEA SMIRDAN NR. 4

STR. GEORGE BACOVIA NR. 5 STR. DOMNEASCĂ NR.154 , AP.3 STR. MORILOR NR. 147 BULEVRADUL DUNĂREA NR. 60 A STR.DOMNEACĂ NR. 154, AP. 2 ALEEA ANEMONELOR NR. 5 ALEEA ANEMONELOR NR. 5 - A STR. FOCSANI NR. 10 - B

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 59

STR. POSTA VECHE NR. 2 - A ALEEA ANEMONELOR NR. 7 - A STR. VINATORI NR. 16 - C CALEA SMIRDAN NR. 33 STR. GARII NR. 8, NR. 2 - A STR. ARCASILOR NR. 72

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 66 F

STR. 9 MEI 1945 NR. 6 STR. SATURN NR. 1 - E STR. TOMIS NR. 25 STR. ARCASILOR NR. 8 - C ALEEA CRACIUNITELOR NR. 15 ALEEA AUREL MANOLACHE NR. 1 - D STR. OLTULUI NR. 3

CALEA SMIRDAN NR. 52, BL. E, SC. 1, ET. 1, AP. 20 STR. BRAILEI NR. 352

STR. ARCASILOR NR. 90 STR. TRAIAN NR. 440 - P STR. OLTULUI NR. 13 C STR. ARIEI NR. 10

STR. DRUMUL VIILOR NR. 2 - G ALEEA PLATANILOR NR. 39 - A ALEEA HORTENSIILOR NR. 23 STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 27 - A STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 22 STR. REGIMENTUL 11 SIRET NR. 22 - B ALEEA PAUL BUJOR NR. 6 CRANGULUI NR. 26 - C STR. RAZBOIENI NR. 250 ALEEA JDERULUI NR. 23 VADUL CARABUS NR. 11

STR. ING. ANGHEL SALIGNY NR. 29

STR. SERII NR. 32 STR. TRAIAN NR. 441 - H STR. V.A. URECHIA NR. 41 ALEEA EGRETEI NR. 8 ALEEA EGRETEI NR. 6 STR. CPT. VASILE PANU NR. 12 - A STR. MUZICII NR. 63 CALEA PRUTULUI NR. 1 - A STR. SIMON AJARESCU NR. 26 ALEEA JDERULUI NR. 14 ALEEA JDERULUI NR. 14 - A

STR. TRAIAN NR. 441 - G STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 32 - A ALEEA LALELELOR NR. 8 ALEEA MALINILOR NR. 30

STR. CASIN NR. 1 - B STR. CRIZANTEMELOR NR. 2 STR. CEZAR NR. 40 - A, AP. 2 ALEEA REGALA NR. 16 STR. DRUMUL VIILOR NR. 27 - A STR. GRIVITEI NR. 40, AP. 1 STR. MORILOR NR. 162

STR. EPISCOP MELCHISEDEC NR. 14 - A STR. CONSTANTIN BRANCOVEANU NR. 25 STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 98 D STR. COLECTIVISTILOR NR. 45 STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 110 - A STR. TECUCI NR. 251

STR. ALEXANDRU VLAHUTA NR. 25

STR. TURTURELELOR NR. 22 STR. TRAIAN NR. 204

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 110 E STR. ARCASILOR NR. 98 C

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 27 B STR. BRAILEI NR. 269 A

STR. BRAILEI NR. 269 STR. ROSIORI NR. 14 A STR. BRAILEI NR. 201 B STR. ARCASILOR NR. 34 G ALEEA PLATANILOR NR. 44 STR. 8 MARTIE NR. 40 D ALEEA JDERULUI NR. 23 C ALEEA JDERULUI NR. 23 - D ALEEA JDERULUI NR. 23 - E STR. BRAILEI NR. 257 A STR. DR. PETRU GROZA NR. 9 - B STR. STIINTEI NR. 62

STR. SINDICATELOR NR. 9 - A ALEEA POIENITEI NR. 8 STR. TOMIS NR. 2 - B STR. ENERGIEI NR. 24 - E STR. STRUNGARILOR NR. 4B - S 10 STR. TRAIAN NR. 39 AP. 1

STR. DRUMUL VIILOR NR. 56 - G STR. DELFINULUI NR. 41 - A

1329 / 15

1330 / 15

1331 / 15

1375 / 20

1418 / 26

1419 / 26

1420 / 26

1421 / 26

1422 / 26

1423 / 26

1424 / 26

1425 / 26

1426 / 26

1427 / 26

1428 / 26

1431 / 26

1470 / 29

1666 / 02

1667 / 02

1668 / 02

1669 / 02

1698 / 10

1699 / 10

1980 / 12

1995 / 16

2121 / 24

2147 / 25

2148 / 25

2149 / 25

2150 / 25

2160 / 26

2161 / 26

2181 / 27

2190 / 27

2206 / 03

2207 / 03

2217 / 04

2221 / 07

2222 / 07

2231 / 08

2232 / 08

2233 / 08

2234 / 08

2235 / 08

2380 / 10

2381 / 10

2382 / 10

2384 / 10

2483 / 16

2484 / 16

2485 / 16

2486 / 16

2487 / 16

2488 / 16

2489 / 16

2490 / 16

2500 / 21

2501 / 21

2502 / 21

2503 / 21

2504 / 21

2537 / 23

2538 / 23

2545 / 24

2556 / 25

2557 / 25

2627 / 06

2628 / 06

2629 / 06

2630 / 06

2709 / 08

2710 / 08

2711 / 08

2712 / 08

2714 / 11

2715 / 11

2749 / 13

2750 / 13

2751 / 13

2752 / 13

2755 / 13

2800 / 19

2880 / 21

2881 / 21

2882 / 21

2901 / 25

2906 / 26

2910 / 28

2911 / 28

2933 / 02

3006 / 05


.03.2018

.03.2018

.03.2018

.03.2018

.03.2018

.03.2018

.03.2018

.03.2018

.03.2018

.03.2018

.03.2018

.03.2018

.03.2018

.03.2018

.03.2018

.03.2018

.03.2018

.04.2018

.04.2018

.04.2018

.04.2018

.04.2018

.04.2018

.04.2018

.04.2018

.04.2018

.04.2018

.04.2018

.04.2018

.04.2018

.04.2018

.04.2018

.04.2018

.04.2018

.05.2018

.05.2018

.05.2018

.05.2018

.05.2018

.05.2018

.05.2018

.05.2018

.05.2018

.05.2018

.05.2018

.05.2018

.05.2018

.05.2018

.05.2018

.05.2018

.05.2018

.05.2018

.05.2018

.05.2018

.05.2018

.05.2018

.05.2018

.05.2018

.05.2018

.05.2018

.05.2018

.05.2018

.05.2018

.05.2018

.05.2018

.05.2018

.06.2018

.06.2018

.06.2018

.06.2018

.06.2018

.06.2018

.06.2018

.06.2018

.06.2018

.06.2018

.06.2018

.06.2018

.06.2018

.06.2018

.06.2018

.06.2018

.06.2018

.06.2018

.06.2018

.06.2018

.06.2018

.06.2018

.06.2018

.07.2018

.07.2018


STR. DOMNEASCA NR. 135, AP. 2

STR. DOMNEASCA NR. 135, AP. 1

STR. TRAIAN NR. 245

STR. VINATORI NR. 1 B

STR. ALEXANDRU DAVILA NR. 2 - A

STR. FRUNZEI NR. 14

STR. ARCASILOR NR. 90 - A

CALEA SMIRDAN NR. 40

STR. TOMIS NR. 30 - A

STR. ARCASILOR NR. 82 - A

STR. BRAILEI NR. 178 - A

STR. CRIZANTEMELOR NR. 2 - C

STR. BRAILEI NR. 338 - A

STR. STIINTEI NR. 62 - A

STR. IONEL FERNIC NR. 22 - C

STR. FEROVIARILOR NR. 7 - F

STR. ION LUCA CARAGIALE NR. 19

STR. ARCASILOR NR. 52 - N

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 84 - A

STR. DEMOCRATIEI NR. 5 A

STR. VRANCEI NR. 3 ALEEA LILIACULUI NR. 23 B

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 96 - B

STR. NARCISELOR NR. 54 A

STR. STIINTEI NR. 32

STR. LUNCA SIRETULUI NR. 91

STR. DOROBANTI NR. 28 - B

STR. BRAILEI NR. 261

STR. RINDUNELELOR NR. 2 - A

STR. TRAIAN NR. 441 - F

CALEA PRUTULUI NR. 63 - B

CALEA PRUTULUI NR. 63

STR. ARCASILOR NR. 88

CALEA PRUTULUI NR. 63 - A

ALEEA CRACIUNITELOR NR. 14

ALEEA CRACIUNITELOR NR. 8

CALEA PRUTULUI NR. 63 - C

STR. G-RAL ALEXANDRU CERNAT NR. 28 STR. VICTOR VILCOVICI NR. 3

STR. SF. SPIRIDON NR. 45, AP. 4

STR. SF. SPIRIDON NR. 45, AP. 6

STR. SF. SPIRIDON NR. 45, AP. 7

STR. SF. SPIRIDON NR. 45, AP. 9

STR. SF. SPIRIDON NR. 45, AP. 10 CALEA SMIRDAN NR. 63 - A

STR. VULTUR NR. 78

STR. BRAILEI NR. 285

STR. TRAIAN NR. 203 - B

ALEEA CRACIUNITELOR NR. 2

ALEEA CRACIUNITELOR NR. 2 - A

STR. TECUCI NR. 161

STR. TECUCI NR. 161 - C

STR. DOGARIEI NR. 117 - A

STR. 13 DECEMBRIE NR. 20 - D

STR. COTESTI NR. 1 - D

BLD. DUNAREA NR. 13, BL. A10, SC. 5, AP. 118

STR. NICOLAE LABIS NR. 1 - A

ALEEA NINA CASSIAN NR. 4

STR. MOVILEI NR. 91 - A

ALEEA EMIL RACOVITA NR. 11 - A

STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR. 6, AP. 1 STR. CASTRUL ROMAN NR. 51

STR. NAMOLOASA NR. 11 - A

STR. BRAILEI NR. 177 - A

STR. CAMIL RESSU NR. 9 - A

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 1 - C

STR. NARCISELOR NR. 51

STR. ODOBESTI NR. 20 - A

ALEEA CRĂCIUNITELOR NR. 4

STR. NORDULUI NR. 40

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 46, AP. 1

STR. UNIRII NR. 162 - A

BLD. MILCOV NR. 10 - A STR. ELENA DOAMNA NR. 2 - E ALEEA CRACIUNITELOR NR. 10 ALEEA CRACIUNITELOR NR. 16

STR. MIHAI EMINESCU NR. 136

STR. OLTULUI NR. 24 - A

STR. OLTULUI NR. 11 - C

STR. ZIMBRULUI NR. 3 - A

BLD. SIDERURGISTILOR NR. 73

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 58, AP. 4

STR. GHEORGHE DOJA NR. 81

STR. BARBOSI NR. 33

STR. TOMIS NR. 52

STR. LOZOVENI NR. 208

STR. GARII NR. 19, AP. 2

ALEEA LILIACULUI NR. 9

STR. BRAILEI NR. 298 - A

STR. RADU NRGRU NR. 1 - C

STR. BORZESTI NR. 22 - A

Președinte de ședință,