Hotărârea nr. 383/2018

Majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand din 2019, pentru cladirea situata in Galati, Str. Domneasca nr. 144, Bl. C

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 383 din 26.07.2018

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Galați, Str. Domnească, nr. 144, bl. C

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 396/22.06.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26.07.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 53570/22.06.2018 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 56698/04.07.2018 al Direcției de Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Nota tehnică de constatare finală a clădirilor neîngrijite situate pe raza Municipiului Galați, nr. 38210/24.04.2018.

Având în vedere dispozițiile art. 16 alin. (2) și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. 168 din Secțiunea I, a Capitolului X - Alte dispoziții comune, din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 112/20.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind identificarea și evaluarea clădirilor și terenurilor neîngrijite de pe raza municipiului Galați în vederea aplicării impozitului majorat;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Galați, Str. Domnească, nr. 144, bl. C, aflată în proprietatea următorilor titulari, conform tabelului:

NR.CRT

TITULAR

DOMICILIUL

NR. AP -BL.C

VALOARE IMPOZABILA

1

FLOREA SIMONA-ANGELICA

Str. Domneasca nr. 144,

bl.C/1

1

181.456,8

2

GOLASANU EUGENIA

Str. Domneasca nr.144,

bl.C/2

2

184.349,76

3

SC CONSTRUCTOR SRL

Str. Traian nr. 446D

3

115.562

4

MINCULESCU ROMEO SI CATERINA

Str. Domneasca nr.144, bl.C/4

4

193.507,125

5

ALBU ȘTEFAN

Str. Domneasca nr.144, bl.C/5

5

194.113,5

6

ISPAS ELISABETA, TITI, ȘTEFAN SI GHEORGHE

Str. Domneasca nr.144,

bl.C/6

6

131.124

7

GEORGESCU DAN SI ALINA-MONICA

S6-Buc, str. George

Calboreanu nr.1, bl.115/21 sc A

7

192.205,44

8

POP DRAGOMIR SI MARI A

Str. Domneasca nr.144, bl.C/8

8

188.418,72

9

NICHIFOREAC SERGHEI

Ucraina, Reni, sat Novoselskoe

9

185.250,24

10

OPREA DAN SI ALEX

Sat Costi, Vanatori, str.

Sântului 7A

10

207.000,5

11

MIRCA LIVIA ELENA SI VASILE

Str. Domneasca nr.144,

bl.C/11

11

181300

12

PADURARU LIVIU-MIHAITA

Str. Nicolae Balcescu nr.46, bl.B1/4

12

139.591,2

13

DUMITRIU CLAUDIU-VICTOR

Str. Portului nr.41, bl.Brates 2, ap.42

13

47.275,2

14

CENUȘA VERONICA

Str. Brăilei nr.68, bl.BR3/49

14

147.605,64

15

LAZ AR GINA

Str. Domneasca nr.144, bl.C/15

15

200.373,25

16

CONSTANDACHE GEORGE-ARISTIDE. TOFAN NECULAI SI

Str. Romana nr.8,

bl.LC4/78

16

148.140,72

FANICA

17

SANDU MITICA SI LUCICA DANIELA

Str. Muzicii nr. 16

17

133.035

18

HARBUZ CONSTANTIN

Str. Domneasca nr.144, bl.C/8

18

135.780,96

19

CONSTANDACHE ELENA-JENICA

Str. Domneasca nr.144,

bl.C/19

19

101.774,4

20

ION MARIUS

Str. Domneasca nr.144, bl.C/20

20

184.736,16

21

DONOSA LUCIAN SI NICOLETA ERMEEA

Str. Domneasca nr.144, bl.C/21

21

154.714,56

22

TEODORESCU VIORICA SI MARIAN

Str. Domneasca nr. 144, bl.C/22

22

139.473,6

23

DAJBOG STERICA SI NELA

Str. Reg. 11 Șiret nr.15,

bl.E4/16

23

142.260,72

24

POPA VIRGIL SI PARASCHIVA

Str. Romana nr.4, bl. LC2/9

24

147.761,04

25

CHIRIAC GHEORGHE

Str. Domneasca nr. 144,

bl.C/25

25

121.457,28

26

ARNAUTU NICUSOR

Str. Domneasca nr. 140,

bl.A/23

26

137.450,88

27

MINCU SORIN SI CARMEN

GABRIELA

Str. Domneasca nr. 144,

bl.C/27

27

137.733,12

28

BANU NICULAE SI VIORICA

Str. Domneasca nr. 144,

bl.C/28

143.566,08

29

IVAN IOAN SI ILEANA

Str. Domneasca nr. 144,

bl.C/29

29

113.836,8

30

GRIGORESCU GABRIEL CEZAR

Str. Domneasca nr. 144, bl.C/30

30

141.402,24

31

MAXIM PROFIRA

Str. Domneasca nr, 144,

bl.C/31

31

126.960,96

32

CONSTANTIN ELENA

Str. Domneasca nr. 144,

bl.C/32

32

157.388

33

VRINCEANU 5ERBU

Str. Domneasca nr.144,

bl.C/33

33

126.678,72

34

BURGHELEA CRISTIAN

Str. Domneasca nr.144,

bl.C/34

34

181.300

Art. 2 - Clădirea situată în Galați, Str. Domnească nr. 144, bl. C, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice, conform Notei Tehnice de constatare finală a clădirilor neîngrijite nr. 38210/24.04.2018, în baza criteriilor stabilite prin Regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 112/20.10.2016, având un punctaj procentual de 34,37%.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,