Hotărârea nr. 308/2018

Modificarea HCL nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile specifice desfasurate de catre S.C. Gospodarire Urbana S.R.L. Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 308

din 30.05.2018

pentru modificarea H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 327/17.05.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.05.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 43750/15.05.2018, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu ;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 43752/15.05.2018 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând solicitările Societății Gospodărire Urbană S.R.L. nr. 4646/09.03.2018 și nr. 7278/13.04.2018, înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 23479/09.03.2018, respectiv sub nr. 36613/13.04.2018;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 111/2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 28, lit. „j”, art. 39, alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 64, alin. (4) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 privind aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 19 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Anexele A1, A2, D, E și K din H.C.L. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea cuprinsul prevăzut în anexele A1, A2, D, E și K, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Directorul General al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

pt. Secretarul municipiului Galați,

TARIFE UTILAJE

( cu manoperă)

Nr.

DENUMIRE UTILAJ

Tarif

crt.

lei/ora fara TVA

1

Tractor U 650 cu remorca

- functionare

55,54

- stationare

20,57

2

Tractor U 683 cu remorca

- functionare

63,72

- stationare

20,57

3

Tractor U 445 cu remorca

- functionare

39,61

- stationare

19,30

4

Tractor agricol tip 804 cu remorca

- functionare

60,10

- stationare

19,80

5

Autoutilitara FIAT

- functionare

51,65

- stationare

19,80

6

Autoutilitara FIAT cu remorca

- functionare

54,16

- stationare

19,80

7

Autocamioneta Dacia - tip papuc

- functionare

43.83 lei/ora sau 2.92 lei/km

- stationare

19,20

8

Autoturism Dacia Logan GL. 02.ADP

- funcționare

31.99 lei/ora sau

2,13 lei/km

- stationare

20,57

9

Platforma Rotativa cu Brat - 35 PMG

- functionare

88,48

- stationare

21,84

10

TRACTOR Zetor Proxima 100 cu remorca

- functionare

86,91

- stationare

21,20

11

Platforma Rotativa cu Brat - 24 ADP

- functionare

100,32

- stationare

20,21

Autocisterna profesionala cu bena

- functionare

65,20

12

- stationare

20,57

- motopompa cisterna

28,00

13

Minicamioneta pt. transport cu bena basculanta

- functionare

45,33

- stationare

19,93

14

Mini - Incarcator

- functionare

56,49

- stationare

19,93

15

Automacara 40 tone

- functionare

156,65

- stationare

21,20

16

Tractor Farmatrac 690 DT cu remorca

- functionare

89,69

- stationare

20,57

17

Mini - Buldoexcavator

- functionare

61,79

- stationare

16,44

Tractor Farmatrac 690 DT +

- functionare

86,85

18

Freza deszapezire Samasz Tornado

- stationare

20,57

19

Motocultor BCS 738

- functionare

34,42

Tarifele nu includ CCI de 17.4 %, beneficiu 5% si TVA.

Președinte de ședință,

TARIF/ORA INCHIRIERE UTILAJE

(fara manopera)

Nr. crt

Denumire utilaj

Tarif (lei/ora)

1

MOTOCOASA FS 300

7,90

2

MOTOCOASA FS 480

13,20

3

MOTOFIERASTRAU STHIL MS 660 (066)

26,21

4

MOTOFIERASTRAU STHIL MS 440 (044)

21,47

5

MOTOFIERASTRAU STHIL MS 360 (036)

19,00

6

MOTOFIERASTRAU STHIL MS 260 (026)

10,23

7

MOTOFIERASTRAU STHIL MS 200 T (020)

14,11

8

EMONDOR STHIL HT 75

14,18

9

MOTOFOARFECA STHIL HS 246 + 026

9,99

10

ROTOSAPA BC 40 cu FS 300

7,81

11

MOTOBURGHIU ( Motofreza) BT360

21,04

12

MOTOCULTOR MAT MAGRID G14D

14,59

13

UTILAJ DEZAFECTAT CIOATE - HUSQVARNA SG 13 A

44,64

14

MOTOPOMPA DE APE MURDARE STHIL P 840

10,83

15

MOTOSTROPITOARE (ATOMIZOR) STHIL SR 400

10,36

16

GENERATOR CU POLIZOR

29,62

17

GENERATOR CU PIKAMER

23,43

18

GENERATOR WG 200AC - Z.V.

10,97

19

GENERATOR CU DISC TĂIAT ȘI DEBITAT MATERIALE LA

DIMENSIUNI

43,72

20

GENERATOR CU SUDURĂ CU ARC ELECTRIC

25,19

21

MOTOCOASA Husqvarna 555 RXT

14,82

22

UTILAJ DE TUNS GAZON cu colector de deseu vegetal Husqvarna CTH 224T

25,80

23

MASINA DE TUNS GAZON VIKING

11,49

24

MOTOPOMPA HONDA GX 120

4,69

25

MOTOCOASA STIHL FS 360 C

14,29

26

MASINA DE TUNS GARD VIU STIHL HS 82 R

4,52

27

MASINA DE TUNS GARD VIU HITACHI CH 50EA3

3,73

Tarifele nu includ CCI 17,4%, beneficiu 5% și TVA.

TARIFE

SERVICIUL “LUCRARI EDILITARE”

Nr. crt.

DENUMIRE UTILAJ

TARIF

1

Ridicarea mașinilor abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Galati

- tarif mediu orar muncitori deserv’re

19,78 lei/ora

2

Ridicarea, transportul. ingrijirea si valorificarea animalelor fara stapan

1) Prinderea si transportul animalelor fara stapan

- tarif mediu orar muncitori deserv’re

19,78 lei/ora

- autoutilitara Fiat cu remorca                        - functionare

54,16 lei/ora

- stationare

19,80 lei/ora

2) îngrijirea si hranirea animalelor

- hrana si alte obiecte de inventar

11,61 lei/zi/cap animal

- tarif mediu orar ingrijitor

16,76 lei/ora

3) Servicii medicale (consultare,examinare,administrare, medicamente, microcipare, etc)

90,72 lei/cap animal

3

Desfiintarea imprejurimilor si demolarea constructiilor ilegale aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galati

- tarif mediu orar muncitori deserv’re

19,78 lei/ora

Tarife utilaje

- generator si polizor

29,62 lei/ora

- generator si pikamer

23,43 lei/ora

- generator sudură cu arc electric

25,19 lei/ora

- generator cu disc de tăiat și debitat material la diferite dimensiuni

43,72 lei/ora

Transportul materialelor recuperate si a deseurilor rezultate :

autocamioneta Dacia papuc                         - functionare

43,83 lei/ora sau

2,92 lei/km

- stationare

19,20 lei/ora

autoturism Dacia Logan GL. 02 A.D.P.                  - functionare

31,99 lei/ora sau

2,13 lei/km

- staționare

20,57 lei/ora

4

Functionare, intretinere si exploatare fantani arteziene de pe domeniul public

19,47 lei/ora

- intretinere cismele

7,50 lei/buc

5

Montarea si intretinerea si repararea mobilierului stradal

19,72 lei/ora

6

Tarif de constatare pentru lucrari privind desfiintarea imprejurimilor si constructiilor ilegale aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galati, pt. lucrari de Zone Verzi, respectiv taieri si fasonari arbori .

57,89 lei

Tarifele nu includ CCI 17,4%, beneficiu de 5 % si TVA.

Președinte de ședință,

TARIFE

pentru plantele produse în seră

Nr.c rt.

Denumire specie

Tarif

(lei/buc.)

1

Plante anuale:

Celosia plum.,Begonia semp., Dahlia, Dianthus chin., Petunia grand., Salvia , Tagetes e.,

1,33

2

Pelargonium zonală (mușcata dreaptă; plante la ghivece de 12 cm cu înălțime 30 - 50 cm)

3,76

3

Pelargonium pelt. (muscata curgatoare; plante la ghivece de 22 cm cu lăstari 25 cm lung: 7 - 8 ramificații )

11,26

4

Petunia Surfinia ( petunia curgatoare; plante la ghivece de 22 cm cu lăstari 25 cm lung: 7 - 8 ramificații)

11,26

5

Plante bianuale:

Bellis p., Myosotis a., Viola w.

1,50

6

Plante perene:

Crizanteme(Tufănica; plante la ghivece de minim 20 cm cu înălțime de minim 25 - 30 cm)

13,85

7

Arbori foiosi:

19,60

Aesculus (castan), Fraxinus(frasin), Magnolia, Ptelea (ulm de Samara), Quercus (stejar)

8

Arbusti foiosi: Leandru

29,44

9

Palmieri

25,43

Tarifele nu includ CCI 17,4% , beneficiu 5% și TVA.

Președinte de ședință,

TAR IFE PARCARE

Nr. crt.

Denumire activitate

TARIF

(cu TVA)

Parcare autovehicule

1

- Bilet parcare

1,50 lei/ora

2

- Tichet de parcare

1,50 lei/ora

3

- Abonament /permis parcare (persoane juridice)

137,40 lei/luna/loc parcare

4

- Utilizare parcare in baza contractului de rezervare (persoane juridice)

203,56 lei /luna /loc parcare

5

Permis parcare pe locatie persoana fizica

35,00 lei / luna

Blocare/deblocare autovehicule parcate neregulamentar in parcarile publice cu plata

Nr. crt.

Denumire activitate

TARIF PROPUS cu TVA

1

- Blocare/deblocare autovehicule luni - sambata, intre orele 800 - 2200

200, 00 lei

2

- Deblocare in afara programului stabilit

300,00 lei

3

Tarif suplimentar pentru imobilizarea dispozitivului

100 lei/zi

Președinte de ședință,