Proces verbal din 10.08.2017

Sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Galati din data 10/08/2017

PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI

LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE

10 AUGUST 2017

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 3 zile înaintea ședinței, conform

5             5     ~

art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr. 2677/07.08.2017.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință locuitorilor prin intermediul ziarului „Viața Liberă” din 08.08.2017.

Ședința Consiliului Local din data de 10.08.2017 este publică, avându-l ca președinte de ședință pe dl. Găvan Eugen.

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Galați 2016-2025;

Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru serviciul social „Creșa nr. 1” și pentru serviciul social „Creșa nr. 36” din cadrul Centrului Financiar Creșe Galați, a organigramei și a statului de funcții pentru Centrul Financiar - Creșe Galați;

Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru serviciul social Centrul Multifuncțional de Recuperare “Kids” din cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați;

Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a organigramei si a statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice "Sf. Spiridon" Galați;

Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • 5. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii imobilului ”bloc Cristal” din domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului Județului Galați în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați;

Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a clădirii Centrul de locuințe și sprijin pentru tineri Galați”;

Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice la Căminul pentru persoane vârstnice Sfântul Spiridon Galați”;

Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitare termică și creșterea performanței energetice a clădirilor Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați”;

Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2017;

Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 372/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul Poliției Locale Galați;

Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • 11. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 12. Diverse.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9                        7

Bună ziua. Astăzi are loc ședința extraordinară a Consiliului Local. Salutăm

5               5

prezența în sală a dlui. Prefect, Panaitescu, precum și a mass-mediei.

Nu avem persoane care au solicitat înscrierea la cuvânt.

Prezența, anunțată de secretariat, este de 22 de consilieri locali lipsind cinci consilieri: dl. Atanasiu Onuț Valeriu, dl. Bugeac Gheorghe, dl. Enache Cristian Sorin și d-na. Vreme Daniela Simona. dl. Ciumacenco Nicușor- demisionar.

5

Sedința este statutară.

5

Rog pe dl. Primar să ne prezinte dacă avem retrageri sau suplimentari pe ordinea de zi

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Mulțumesc dle.președinte . Avem o suplimentare:

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 372/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul Poliției Locale Galați;

Au fost niște mici inadverdențe acum două săptămâni și le corectăm acum.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9                        7

Mulțumesc! Supun votului dumneavoastră suplimentarea ordinii de zi cu propus de dl. primar

Cine este pentru?              -17 voturi

Cine este împotrivă?           - 5 voturi

Cine se abține? - 0 voturi

9

Suplimentarea a fost votată cu 17 voturi pentru și 5 voturi împotrivă

Supun votului dumneavoastră ordinea de zi în ansamblu cu tot cu suplimentarea votată.

Cine este pentru?              -22 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Ordinea de zi a fost aprobată cu 22 de voturi „pentru”, împreună cu suplimentarea propusă de dl. Primar.

Trecem la discutarea propriu-zisă a ordinii de zi.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Galați 2016-2025;

După cum cunoașteți „Strategia de dezvoltare locală a municipiului Galați 2015-2020a fost votată dar pe P.O.R. - Axa 4- „Dezvoltarea durabilă a localităților” putem să aducem completări acestei stategii,lucru care se întâmplă prin acest proiect supus votului dumneavoastră. Am totuși o întrebare tehnică legată de titulatură, de perioada 2016-2025. Ținând cont de faptul că suntem în anul 2017, pare destul de ciudat că aprobam din 2016, iar pentru 2025- întrebarea este de ce nu este pâna în anul 2020, ținând cont de faptul că avem program operațional regional P.O.R. - Axa 4 2014-2020.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Să încerc să răspund eu deși ar fi trebuit să fie aici dl. director Hanță. Pentru perioada 2016-2025 am încercat să luăm o perioadă mai largă de abordare a acestei viziuni de dezvoltare durabila a orașului Are în continuare titulatura 2016-2025 deoarece ca și

5                                                                                                                                                                                                         5

strategie a apărut în 2016, dar la sugestia celor de la Agenția de Mediu atrebuit să modificăm anumite aspecte să se facă niște cercetări suplimentare și ca și titulatură nu avea rost să se schimbe. Această strategie poate fi modificată ori de câte ori apar elemente noi care să poată duce spre o cu totul altă viziune. Este imperios necesar să fie votată în momentul de față, deoarece fără ea nu putem accesa fondurile europene.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9                        7

Mulțumesc! Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -22 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru serviciul social „Creșa nr. 1” și pentru serviciul social „Creșa nr. 36” din cadrul Centrului Financiar Creșe Galați, a organigramei și a statului de funcții pentru Centrul Financiar - Creșe Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -22 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru serviciul social Centrul Multifuncțional de Recuperare “Kids” din cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -22 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a organigramei si a statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice "Sf. Spiridon" Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -22 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține? - 0 voturi

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii imobilului ”bloc Cristal” din domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului Județului Galați în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-22 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a clădirii Centrul de locuințe și sprijin pentru tineri Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-22 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice la Căminul pentru persoane vârstnice Sfântul Spiridon Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Cine se abține?

9

-22 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitare termică și creșterea performanței energetice a clădirilor Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -22 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2017”.

Dacă sunt discuțiii? D-na consilier Ciuperca Silviana nu participă la vot.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -21 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 372/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul Poliției Locale Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dle. consilier Serban Alexandru

DL.SERBAN ALEXANDRU

Mulțumesc! Având în vedere că este un proiect de hotărâre suplimentar și că l-am votat în urmă cu două săptămâni, în ce au constat acele inadverdențe de care s-a vorbit?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Salariile votate acum două saptămâni au suferit o diminuare la momentul respectiv. Nu se luaseră in calcul si norma de hrana pe care cei de la Poliția Locală o primesc suplimentar față de celalți angajați ai primăriei . Prin urmare am adus grila cu salariile la nivelul normal.Am remediat-o și aveam nevoie de ea astăzi pentru ca oamenii aceștia să iși poată lua salariile corectate .

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9                        7

Mulțumesc! Dacă sunt alte comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-22 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi:„Interpelări, intervenții, cereri”. D-na consilier Ciupercă Silviana

D-NA CIUPERCĂ SILVIANA :

În sedința următoare de Consiliu Local ,Compartimentul Construire, Reparatii și Întreținere Imobile din cadrul primariei sa ne prezinte un raport privind lucrările de reparații și igienizări în unitățile de învătământ din momnetul în care s-a luat vacanță.

Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu, declar închisă ședința de astăzi. Mulțumesc.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Eugen GĂVAN

AVIZAT, SECRETAR, Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT,

Berbec Adina Mihaela

ÎNTOCMIT, Camelia NEOFIT


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Eugen GĂVAN


AVIZAT, SECRETAR, Radu Octavian KOVACS