Proces verbal din 09.06.2017

Sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Galati din data 9/06/2017

PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI

LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 09 IUNIE 2017

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 3 zile înaintea ședinței, conform

5             5      ~

art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr. 1724/06.06.2017.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință locuitorilor prin intermediul ziarului „Viața Liberă” din 07.06.2017.

Ședința Consiliului Local din data de 09.06.2017 este publică, avându-l ca președinte de ședință pe dl. Oancea Moise Cornel.

  • 1. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 157/12.04.2017 privind aprobarea unor măsuri legate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică;

  • 2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea situației deosebite privind imposibilitatea asigurării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Galați;

  • 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar pentru achiziționarea unui sistem de încălzire și apă caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare și aprobarea condițiilor de acordare a ajutorului financiar;

  • 4. Interpelări, intervenții, cereri;

  • 5. Diverse.

PREȘEDINTE, OANCEA MOISE CORNEL:

Bună ziua. Bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliului Local de astăzi, 09 iunie 2017. Salutăm prezența dlui. Prefect, Gabriel Panaitescu.

Dau cuvântul dlui. Secretar, pentru prezență.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Bună ziua. Din totalul de 27 de consilieri locali în funcție absentează patru: dl. Bugeag Gheorghe, d-na. Ciupercă Silviana (delegație), dl. Cosca Radu, d-na. Vreme Daniela Simona.

În concluzie, ședința extraordinară de astăzi, 09 iunie 2017, este legal constituită. Avem prezența majorității consilierilor locali în funcție.

PREȘEDINTE, OANCEA MOISE CORNEL:

Mulțumesc. Dau cuvântul dlui. Primar, privind ordinea de zi.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Astăzi facem pe plac colegilor de la PNL și nu suplimentăm ordinea de zi. Astăzi, pur și simplu, nu avem nicio suplimentare, nu e vorba de legalitate sau ilegalitate.

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local din 09 iunie 2017 are 5               5

trei proiecte de hotărâre.

  • 1. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 157/12.04.2017 privind aprobarea unor măsuri legate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică;

  • 2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea situației deosebite privind imposibilitatea asigurării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Galați;

  • 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar pentru achiziționarea unui sistem de încălzire și apă caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare și aprobarea condițiilor de acordare a ajutorului financiar.

Acestea sunt cele trei puncte pe ordinea de zi.

PREȘEDINTE, OANCEA MOISE CORNEL:

9                        7

Supunem la vot ordinea de zi așa cum a fost prezentată.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Ordinea de zi a fost votată cu 23 de voturi „pentru”.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 157/12.04.2017 privind aprobarea unor măsuri legate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică”.

Dacă sunt comentarii?

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Vreau să fac mențiunea și să se noteze că, la momentul în care a fost adoptată această hotărâre, ulterior consilierii PNL au fost atacați în mod constant și Partidul ~                                                                                                                     5                                                           5

Național Liberal, pentru că nu au votat această hotărâre , de asemenea și Prefectul Județului Galați, iar azi constatăm că poziția noastră, la momentul respectiv, a fost una corectă și ceea ce votăm astăzi arată că atunci am avut dreptate.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Nu, nici pe departe. Pur și simplu, este o mișcare cât se poate de legală și de îndreptățită, pentru a nu consuma energia, absolut degeaba, într-un război al nervilor între Primărie și Instituția Prefectului.

5                           5

Retragerea nu înseamnă recunoașterea unei potențiale vine, ci, pur și simplu, legea ne permite să avem o astfel de atitudine vizavi de HCL - urile care nu au produs niciun fel de efect. A fost votată, nu și-a produs efectul, prin urmare, poate fi retractată. Trebuie să recunosc cu dl. Prefect, aici de față, principala mișcare e de a lăsa fără obiect demersurile Prefecturii. Nu are rost să ne războim într-unul al nervilor. Și dacă aveam noi câștig de cauză?

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Nu m-ați înțeles. Nu vreau să intru în polemică. E doar o realitate. E legală, nu e legală, nu e treaba mea. ANRSCE, prin adresa pe care v-am trimis-o spune că e ilegală.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Nu.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Ba da.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

ANRSCE nu este o instituție care poate spune dacă ceva e legal sau ilegal. În aceeași măsură, vă pot spune și eu de adresa Ministerului Dezvoltării, în subordinea căruia se află și ANRSCE, și ne spune același lucru că e la latitudinea forului decizional local, pe principiul descentralizării. Și dacă ne va costa o sumă de 100 de milioane, cine știe la ce sume ne vom opri, ce facem? Ne împrumutăm? Ne vindem rinichii? Doar ca mai puțin de o treime dintre gălățeni să beneficieze de un serviciu care nu se ridică la un standard mulțumitor?

5

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Nu așa se pune problema.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Ba chiar așa se pune problema, pentru că, inclusiv în cadrul legii, care spune că trebuie asigurată obligativitatea asigurării unui astfel de serviciu, atâta timp cât se respectă normele tehnico-economici. Nici una, nici alta nu se respectă.

Și dacă e să mergem mai departe pe obligativitate? Și Tg Bujor ar trebui să meargă pe obligativitate. Și Tecuciul. Și Brăila. Știți, la fel de bine ca mine, mai puțin de 60 de orașe, la nivelul României, mai sunt în sistem centralizat. Și extrem de mulți

5    ~                                                             ~                                                                                               5                                                 5

vor renunța, pentru că nu e fezabil economic. Din niciun punct de vedere.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Cu tot respectul pentru Tg. Bujor și pentru Tecuci, cred că noi trebuie să ne uităm puțin mai departe. Nu trebuie să ne comparăm cu Tg. Bujor, cu Tecuci.

Să ne comparăm cu Brașovul, cu Iașiul și cu multe alte orașe spre care tindem să ajungem.

La Oradea, tocmai s-a încheiat, toamna trecută, o investiție de 80 de milioane de 7                                                    7                                         7

Euro și au un sistem centralizat funcțional.

5

Iașiul, care a fost într-o situație similară cu a noastră, a făcut un pas curajos pe care noi nu l-am făcut la momentul respectiv și au externalizat serviciul.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7

Situația este diferită de cea de la Galați și o știți la fel de bine ca și mine.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

Într-adevăr, toate situațiile sunt diferite față de Galați. Noi facem baie la Baia >5      5

Comunală. Peste tot e diferit de Galați. Perfect de acord.

5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7

Nu știu unde faceți dvs. baie...

5

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Nu vreau să intru în polemică. Este trist. La Timișoara se votează pentru metrou.

La Cluj, în timpul Festivalului „Tiff”, un cetățean a claxonat și au avut o dezbatere publică.

Iar noi facem dezbatere publică dacă dăm 3.000 de lei pentru centrale dacă avem sistem centralizat sau dacă facem baie la Baia Comunală. Despre asta e vorba. Nu e vorba despre altceva.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Așa cum ați spus dl. Ciumacenco, nu doriți o polemică, până la momentul votului poate că vă veți gândi că atunci când ați fost viceprimar cu veleități de primar nu ați făcut nimic.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

L-am schimbat pe Cubasa, directorul dvs.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Nu e de ajuns. Nu era al meu, era și al dvs.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Noi am spus și ne-am recunoscut greșelile și am făcut primul pas, dar nu eu am fost în Consiliul de Administrație de la Calorgal.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Nu ați venit cu absolut nicio soluție. Să se facă. Ce să se facă?

5                                                                                            5

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Ba da.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Dacă veniți cu o propunere, oricare din grupul dvs. de partid, veniți. Vă uitați la Primar sau la Aparatul Primarului ca la Sf. Graal, care să genereze proiecte și absolut orice, iar dvs. să le criticați. Veniți și dvs. cu ceva și permiteți-mi să fiu la fel de critic cum sunteți dvs. Nu faceți nimic, dar criticați.

5                                         5                     ~                               5

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Am venit cu soluții. Aveți un an de când s-a schimbat administrația. Puteați și 5                        5                                                                                                                                            5                              5       5

aveați timpul încă să încercați să externalizați serviciul. Nu ați făcut niciun pas în direcția această. Să vedem poate o firmă privată, oricare ar fi ea. Chiar nu contează. Nici nu mă interesează. Dacă există cineva dispus să încerce să resusciteze sistemul.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Dar dvs. de ce nu l-ați resuscitat acum 8 ani când mai aveați ce resuscita?

5                                                                                                                             5

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Acum opt ani situația era mult mai bună.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Ba nu era.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Ba da.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Nu era deloc mai bună, doar că cei conectați la „butoiul cu miere” erau alții și era ~                                                    5          ~~                                                                 5      5

bine.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Pentru cine?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Pentru cei care erau conectați. Eu vreau să arunc în aer „butoiul cu miere”.

5                                                              ~~

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Repet, problema nu e dacă să aruncăm sau nu în aer. Problema e dacă facem corect ceea ce facem.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Vom vedea. E decizia fiecăruia în parte.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Constat cu amărăciune că aceste ședințe ale noastre se transformă în lansarea unor 5               5

„baloane de săpun” și nimeni nu vine cu ceva concret.

Să știți dl. Ciumacenco, că noi am făcut două studii prin care am avut în vedere și delegarea serviciului și externalizare și o soluție insulară. Vreau să vă spun că se pare că dvs. nu aveți informații corecte. Studiați. Întrebați ce pierderi sunt la Oradea. La Iași, operatorul privat este în faliment. Noi nu vrem să ajungem să vindem minciuni, iluzii. Dvs. ați aruncat o temă astăzi. Dar cine s-a dus la Iași știe că operatorul privat este în faliment. Acum știți cât sunt pierderile la Iași cu alt operator privat? Au despărțit pierderile în două segmente, pe rețeaua primară și pe cea secundară. Au ajuns la pierderi de 10% pe una din rețele, iar pe cealaltă de 300%. Știți cum se roagă operatorul de Consiliul Local să-i aprobe pierderile? Vreau să vă spun că noi nu am luat această hotărâre ca un „balon de săpun”.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Acum vrea să renunțe, dar nu poate, pentru că are fonduri europene. Fostul primar vrea să renunțe. Are pierderi de 6 milioane. Acum eram sunat de Primarul de la Bacău. Are aceleași probleme.

Făgădău, de la Constanța, are 18 milioane de Euro pierderi. În momentul de față e contorizată. Au și gaze, cei din Constanța, că până anul trecut nu aveau gaze. Anul viitor Constanța, Bacău și alte orașe vor renunța și ele la sistemul centralizat.

5    >                          5                               5                                       5       5

Am pretenția, așa cum eu am fost capabil să-i adresez scuze dlui. Onuț Atanasiu, dacă vorbele mele se vor proba să aveți decența ca în viitor să spuneți că am avut dreptate.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Practic, din informațiile pe care le avem, că nu suntem nici în poziția dlui. Primar, nici în poziția dlui. Viceprimar, înțeleg că „Electrica” nu-și asumă distribuția de energie pentru un întreg sistem. Așa cum va fi el vom vedea după momentul trecerii la încălzirea individuală și înțeleg că „Distrigaz” spune că a depășit în ianuarie, la minus unsprezece grade, cu 5% ceea ce putea să distribuie la momentul respectiv. Ne grăbim. Și dacă vom ajunge în situația în care să ne rugăm de „Electrocentrale”, în octombrie, noiembrie, să pornească sistemul centralizat?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Vom avea și sistem centralizat, asta e sigur.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Vedeți, despre asta vorbesc.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Dacă v-ați chinuit să pierdem două luni și vă mai chinuiți să pierdem încă două nu vom ajunge nicăieri.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Luăm decizii radicale. Înlocuim sistemul centralizat cu unul individual în secunda doi. Eu nu cred că suntem pregătiți. Cred că ar fi trebuit să facem în câțiva pași lucrurile acesta.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

N-ați înțeles nimic. Cu amărăciune vă spun. În situația în care suntem în momentul de față, nu oprește nimeni niciun sistem. Pur și simplu constatăm că cel cu care avem contract, nu poate să-și onoreze obligațiile. Vă asumați întrutotul ca oamenii aceștia și pe viitor, să rămână în frig și fără apă caldă? Eu nu îmi asum. Eu, ca Primar, nu-mi asum. Voi face absolut tot ce-mi stă în putere, că vrea PNL sau nu vrea PNL, lucrurile bune pentru cetățeni acestui oraș se vor întâmpla. Oricât de tare vă veți opune dvs. și prin interpușii dvs. și cu tot aliotmanul care îl conduceți. Lucrurile se vor rezolva.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Confundați lucrurile.

5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

’                                                      9

Nu mă refeream la servicii, ci la membrii de partid ai PNL.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Dacă ați putea da și nume.

VICEPRIMAR, ROMAN APOSTOL PICU:

Cu o seară înainte de votul anterior pentru termie, am avut o întâlnire la „Protocol”. Țineți minte. Am făcut un tur de opinii. Vreau să vă spun, și, îmi pare rău, că cei de la liberali uită că erau cei mai de dreapta posibili oameni de pe planetă. Toți strigau că trebuie să „rupem pisica” și gata cu termia și gata cu centralizarea și gata cu suferința cetățenilor vizavi de faptul că alții nu plătesc. Chiar dl. profesor Atanasiu a uitat că era cel mai înverșunat și dorea să „rupem pisica” și să terminăm cu termia și cu sistemul centralizat și acum spune că vrea să meargă paralel. Dacă a fost un om care a spus că trebuie să mergem paralel, a fost Picu Roman.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Era acum două luni.

VICEPRIMAR, ROMAN APOSTOL PICU:

Și când ați fost serios? Acum două luni, sau acum?

5                        5                                                                                      ~

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

De fiecare dată. Îmi pare rău că trebuie să intru în discuții cu dvs., dar să știți că acum două luni erau 1.000 de oameni care ar fi putut să-și facă lucrurile acestea. Dar nu e vina mea și, poate, nici a dvs.

DL. GĂVAN EUGEN:

Am o rugăminte, dl. Primar. Ne-ați informat că avem o adresă și de la Ministerul Dezvoltării. V-aș ruga să ne parvină. Înțeleg că din ea reiese foarte clar aspectul că autonomia locală este respectată în România și aveam toată libertatea de a lua Hotărâri de Consiliu Local bazate în special pe oportunitate. Că, în ceea ce privește legalitatea, sunt convins că dl. Secretar ne va răspunde cu „da” sau „nu” dacă aceste Hotărâri de Consiliu Local de astăzi întrunesc condițiile de legalitate. Ar fi o întrebare.

Referitor la adrese de genul „sistemul electric nu va duce”, stau și mă gândesc că acum vreo 30 de ani, prin iernile fără căldură, lumea avea în apartamente reșouri de mare putere. Stau să mă întreb cum de acum 30 de ani aceste rețele electrice puteau să susțină sistemul electric mult încărcat pe parte electrică și acum nu se mai poate. Înseamnă că am involuat din punctul acesta de vedere. S-au mai furat din cabluri, din transformatoare. Nu știu. În fine.

5

Dl. Secretar, vă rog, să-mi răspundeți la această întrebare privind legalitatea proiectelor de hotărâre și, de asemenea, aș ruga ca cei care se adresează colegilor de la PNL să nu li se mai adreseze cu „liberali”, vă rog să vă adresați cu „membri PNL”, pentru că, în Consiliul Local, mai este un partid liberal. Vă mulțumesc.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Cele trei hotărâri prezentate pe ordinea de zi, îndeplinesc condițiile de legalitate pentru a fi supuse aprobării dvs.

PREȘEDINTE, OANCEA MOISE CORNEL:

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?    -23 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține?       - 0 voturi

9

Cu 23 de voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru stabilirea situației deosebite privind imposibilitatea asigurării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Galați”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Aș dori, dacă se poate, ca dl. director de la „Calorgal” să ne spună dacă până la urmă a primit de la CET vreun răspuns în privința asigurării apei calde, respectiv a agentului termic.

VICEPRIMAR, ENACHE CROSTIAN SORIN:

Aș vrea să reamintesc că trecem foarte ușor peste evenimente recente.

„Electrocentrale” ne-a prezentat un plan de afaceri în care punctul central era că nu furnizează agent termic pe perioada de vară. Atât am avut de spus. Mulțumesc.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Noi, Primăria, cerem printr-o adresă:

„Vă solicităm, în termen de 5 zile de la primirea prezentei sa procedați la reluarea prestării serviciului de alimentare termică utilizată pentru încălzirea și prepararea apei calde de consum.”

VICEPRIMAR, ENACHE CROSTIAN SORIN:

Nu vreau să fiu malițios, dar să știți că, pentru dvs., am făcut aceste cereri, pentru că ne puneam întrebarea cine își mai aduce aminte și cine mai recunoaște. Și atunci am

1                                                                       5                                                            5                                                        5           5

procedat să facem evidența evidenței și am făcut adrese pentru a le prezenta ca documente de fundamentare. Acesta a fost scopul.

De altfel, știți că am discutat cu dl. Sinan și a spus clar că vara nu dă agent termic.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Eu vreau să-i răspund dlui. consilier prin următorul enunț.

Pe linie de cauzalitate, Instituția Prefectului contestând hotărârea noastră, evident

7                     5

că e suspendat, ceea ce înseamnă că suntem repuși în situația anterioară când aveam un sistem centralizat funcțional. Dacă avem un sistem centralizat funcțional, înseamnă că 5                                                                                                                                    5

cei cărora le-am delegat această activitate, celor de la „Calorgal” aveau, și au în continuare obligativitatea furnizării apei calde pe timp de vară. Am așteptat o săptămână, am așteptat două, nu a venit niciun răspuns decât după multe discuții în care oamenii au recunoscut că nu pot.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Sunt trei adrese. Una a Primăriei, și două răspunsuri ale „Calorgal” în care nu precizau...

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

’                                                      9

Ca să vă explic atitudinea celor de la „Electrocentrale”, am să apelez la o metaforă. Noi am cerut și i-am întrebat dacă putem să cumpărăm un kilogram de mere și mi-au răspuns sistematic „avem o ladă întreagă de pere foarte frumoase”.

Noi repetăm întrebarea dacă putem cumpăra un kilogram de mere. „Dar de pere ce spuneți? Zi-mi dacă ai mere?

În dorința lor de a cădea bine, au dat răspunsul după cum au crezut.

Pot spune doar atât, dacă e să trag o concluzie, că cei de la „Electrocentrale”, dacă ar intra de mâine în politică, ne-ar bate pe toți.

DL. MARIAN ALEXANDRU-DIRECTOR „S.C „CALORGAL” S.A.:

Dl. Președinte, stimați consilieri, de la „Electrocentrale” nu am un singur răspuns, am vreo 2-3, prin care îmi spun clar că nu pot furniza cantitățile mici pe care le-am solicitat, cantități pliate pe consumul redus de apă caldă și sugerează chiar, să închei un contract cu abur de la „Arcelor Mittal”, contract care este foarte păgubos pentru societatea noastră.

Am șase adrese într-o lună. În două le-am cerut, în mod distinct, pe anumite cantități și la anumiți parametri. Acum, vă spun cinstit, nu este problema mea cum îmi furnizează ei agentul termic. La momentul actual, nu putem asigura apa caldă. Nu avem agent termic. În condițiile în care ne-ar livra acest agent termic, bineînțeles, exceptând faptul că nu ne-au dat un preț, noi nici acum nu știm cât ne-ar costa această energie termică pe care să o cumpărăm de la ei. Dar, trecând peste acest fapt, ei nu pot furniza, din criterii tehnice, acele cantități mici pliate pe consumul actual, ca noi să putem da apă caldă gălățenilor.

Din punctul nostru de vedere, dacă ni se livrează agent termic la punctele termice, noi putem alimenta Galațiul cu apă caldă. Mulțumesc.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Credeți că odată cu închiderea sau parțial închiderea sistemului, vom putea, în iarnă, să asigurăm cetățenilor, care nu-și vor monta sisteme individuale, căldură? Adică există posibilitatea ca să vă livreze agent în cantități mai mici, pentru că se va debranșa o bună parte dintre ei și vor rămâne puțini. Atunci vom putea furniza agent termic la preț rezonabil, așa cum considerați dvs. rezonabil, pentru „Calorgal”? Mulțumesc.

DL. MARIAN ALEXANDRU-DIRECTOR „S.C „CALORGAL” S.A.:

Soluția de furnizare a agentului termic pentru perioada de iarnă diferă totalmente de soluția de furnizare a agentului termic pentru apă caldă. Atunci ei produc agentul termic cu utilajele lor, consumul de apă caldă plus căldură este altfel decât apă caldă din vară.

Și vă mai spun ceva și cu aceasta închei. Pierderile, pe care dvs. nu ați vrut să le aprobați, pierderi generate de folosirea acestei soluții propuse de „Electrocentrale” sunt mari pe perioada de vară, 90%. Iarna, pierderile sunt de 30-40%. Sunt alte condiții.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Vă referiți la un număr de abonați din momentul de față?

5                                                                               5                                                                      5

DL. MARIAN ALEXANDRU-DIRECTOR „S.C „CALORGAL” S.A.:

În premieră vă spun, cu toate că numărul de abonați este în continuă fluctuație, la toamnă vom ști precis, suntem în procedură de executare a unui recensământ ca să vedem cum stăm din punct de vedere al consumatorilor.

Trebuie să înțelegeți și dvs. că societatea noastră nu-și poate permite să aibă pierderi enorme. Este totuși, o societate comercială. Mulțumesc.

DL. ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9

Aș vrea să știu ce înseamnă „la toamnă”, iar în urma răspunsului pe care ni-l veți da, am vrea și noi să intrăm în posesia acelui recensământ. Să știm și noi exact câți abonați avem.

DL. MARIAN ALEXANDRU-DIRECTOR „S.C „CALORGAL” S.A.:

Cu mare plăcere. Durează. Vă dați seama că durează. Va fi din scară în scară, din asociație în asociație, dar cu mare plăcere. Va fi cum îl comunic Consiliului Local.

PREȘEDINTE, OANCEA MOISE CORNEL:

9                        7

Supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?    -16 voturi

Cine este împotrivă? - 7 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Ciumacenco Nicușor)

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Iacob Claudiu

dl. Ichim Laurențiu

9

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cine se abține?       - 0 voturi

9

Cu 16 voturi „pentru ”, 7 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLROIN:

'                                                            9

Nu pot să nu constat. Grupul PNL înțelege că situația în care ne aflăm nu e una deosebită?

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Totul e făcut anarhic și fără logică.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLROIN:

'                                                            9

Sunteți responsabili de anarhia în care ne aflăm.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Nu, sunteți responsabil.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLROIN:

'                                                            9

Eu sunt de un an aici. Dvs. sunteți de peste 20 de ani...

PREȘEDINTE, OANCEA MOISE CORNEL.

9                        7

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar pentru achiziționarea unui sistem de încălzire și apă caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare și aprobarea condițiilor de acordare a ajutorului financiar”.

Dacă sunt comentarii?

DL. VALS VERGILIU SORIN:

Spre o mai bună informare a tuturor colegilor noștri, eu aș vrea să lămuresc puțin problema alimentării cu energie electrică, pentru că tot s-a vehiculat aici că instalațiile energetice din municipiul Galați nu ar putea să suporte un consum suplimentar.

Cred că și din răspunsul, e adevărat neutru și ambiguu al directorului actual de la „Electrica”, ați văzut că în prima parte spune că instalațiile de medie tensiune au capabilitatea tehnică să suporte o creștere a consumului fără niciun fel de problemă. După care a trecut spre instalațiile de joasă tensiune, că ar trebui modificate. Așadar nu e nici un fel de problemă. Din punct de vedere al puterii instalate în sistemul din municipiul Galați, vă garantez, sută la sută, că nu este nicio problemă.

Și, de asemenea, vă spun că pentru apartamente de până la 85 mp se pot monta centrale electrice alimentate monofazat la care trebuie să pui un întrerupător în tablou și să tragi un cablu dimensionat corespunzător, fără niciun altfel de efort.

De asemenea că o centrală electrică de 6 KW care poate acoperi un apartament de până la 55 mp are un cost de sub 2.000 de lei, iar pentru una de 9 KW pentru un apartament de până la 85 mp are un cost de 2.100 de lei.

Costurile modificării instalației electrice sunt de câteva sute de lei. Gândiți-vă cât 5                                                                                                                                                       5

costă la o centrală alimentată pe gaz, costurile instalației de alimentare cu gaz.

Din acest punct de vedere, vă rog frumos să fiți convinși, și știu ce vorbesc, că nu este nicio problemă. Vă mulțumesc.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Eu doar am ridicat problema, pentru că l-am mai întrebat pe dl. Primar, și, sigur, și dumnealui mi-a dat aceleași asigurări, ca la un interval de timp să citesc acel articol din „Viața Liberă” în care un deputat cere celor două instituții să spună care este părerea lor și una spune că „la minus unsprezece grade a depășit cu 5%”, iar cealaltă spune că „nu poate asigura”.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Notificarea celor de la „ENGIE”, pe care am prezentat-o în fața dvs., de ce nu spuneți nimic, în care spun oamenii că nu-i nicio problemă. Sau aduceți în față doar ce vă convine dvs.?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Dl. Primar, eu am văzut hârtia cu o lună, două înainte. Eu doar m-am asigurat că îndeplinim toate...

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Dl. Onuț, am înțeles. V-ați asumat fiecare rolul său de la partid. Dl. Dobrea spune ce să spuneți, cui să-i spuneți.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Dl. Dobrea nu-mi spune, ce să spun. Mie nu.

DL. VALS VERGILIU SORIN:

Dl. consilier, dacă veți citi prima parte a declarației directorului de la „Electrica”, veți vedea că spune că instalația de distribuție suportă, numai că trebuie niște modificări într-o instalație și v-am precizat soluții clare că nu este nevoie de atât de mare efort. Mulțumesc.

5

DL. ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

Ce facem acum cu cetățenii prinși în zona unitară? La momentul actual sistemul centralizat este în picioare, iar, în hotărârea ce urmează să o aprobăm sau să o respingem...

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Nu e nevoie de o hotărâre în sensul acesta. Acest aspect legat de zonele unitare este rezolvat. Hârtiile trimise către cei de la „Calorgal” acoperă și această situație.

DL. ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9^

În ce sens o acoperă?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

În sensul că nu sunt probleme.

DL. ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9

Știam că nu au voie să debranșeze.

5                                                                                                 5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Dvs. spuneți asta. Avocatul poporului spune altceva, alte instituții ale statului spun cu totul altceva. Ce știți dvs. e treaba dvs. Mai informați-vă.

DL. ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9^

Îi ținem pe oameni captivi în acest sistem, de pomană?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Nu, nu sunt captivi.

DL. ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9

„Calorgal” a spus că nu au voie să se debranșeze.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Mai informați-vă.

5

PREȘEDINTE, OANCEA MOISE CORNEL.

9                        7

Supun la vot.

Cine este pentru?    -16 voturi

Cine este împotrivă? - 7 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Ciumacenco Nicușor)

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Iacob Claudiu

dl. Ichim Laurențiu

9

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cine se abține?       - 0 voturi

9

Cu 16 voturi „pentru ”, 7 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Încă o dată vreau să punctez un aspect. Data trecută v-ați bătut, erați mai sociali decât prevede statutul nostru al social-democraților. Nu 2.700, 5.000, 8.000, 100.000, un miliard, iar acum nu vreți să acordăm niciun ajutor oamenilor? Eu asta înțeleg. PNL se opune acordului. Sper ca presa să trateze chiar la modul acesta subiectul: „PNL se opune acordării subvențiilor pentru cetățeni”.

DL. CORDONEANU ION:

Negocierile nu le-am purtat noi.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Ce negocieri? Trebuie să purtăm negocieri? Adică trebuie să vin să mă rog de dvs. ca cetățenilor municipiului Galați să le fie bine?

Dragi colegi de la PNL, haideți, vă rog frumos, să fie bine pentru cetățenii acestui oraș.

5

DL. CORDONEANU ION:

Prin Consiliul Local s-au purtat negocieri? PNL a purtat negocierile acestea?

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Nu e vorba că cineva este împotrivă să acorde niște bani. Modul cum se face, modul cum se stabilesc criteriile de acordare a acestor bani, nu sunt tocmai în regulă. În modificarea hotărârii de astăzi menționați că este o comisie care va trebui să constate.

5               5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Vedeți că nu ați citit.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Ba da. Am citit.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7

Comisia constată doar în situația excepțională a celor debranșați înainte de

5                       1  5                                                                     5

termenul inclus.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Ideea este că nu e corect față de gălățenii care s-au debranșat acum trei luni. Poate care s-au debranșat acum șase luni. Poate care vor să stea branșați la sistemul 5                                   5                                                                                                                                             5

centralizat. Poate că are 1.501 lei venit pe lună. Noi stabilim niște criterii pentru aceeași categorie de oameni.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Nu.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Ba da.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Nu. Nu este pentru aceeași categorie de oameni. Sunt pentru oameni de categorii diferite prinși în aceeași situație.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Atunci să dăm tuturor celor care sunt în sistemul centralizat. Nu așa e corect? Nu

5

toți trebuie să aibă centrală?

5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Nu, pentru că unii au datorii.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Nu discut despre cei care au datorii. Acolo lucrurile sunt foarte clare.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

În mărinimia Partidului Național Liberal puteți face o chetă printre membri și ajutați oamenii. Bugetul Municipiului Galați atât permite. Dacă vreți mai mult de atât, faceți o chetă. Și dați și bine. Oricum dvs. vă opuneți și celor 3.000. Faceți o chetă

5     555            ±55         5

separat.

PREȘEDINTE, OANCEA MOISE CORNEL:

9                        7

Mulțumesc pentru intervenții. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi: „Interpelări, intervenții, cereri”.

Dacă sunt comentarii?

Dacă nu, trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi: „Diverse”.

Dacă sunt comentarii?

Dacă nu, vă mulțumesc pentru prezență. Declar închisă ședința de astăzi. Să ne revedem cu bine.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Moise Cornel OANCEA

AVIZAT, SECRETAR, Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT, Camelia NEOFIT