Proces verbal din 07.11.2017

Sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Galati din data 7/11/2017

PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 07 NOIEMBRIE 2017

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 3 zile înaintea ședinței, conform

5            9 y

art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr. 3655/03.11.2017.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință locuitorilor prin intermediul ziarului „Viața Liberă” din 04.11.2017.

Ședința Consiliului Local din data de 07.11.2017 este publică, avându-1 ca președinte de ședință pe dl. Vals Vergiliu Sorin.

 • 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Galați a unor suprafețe de teren aferente unui drum din domeniul public al Municipiului Galați în domeniul public al Județului Galați, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor județene;

 • 3.  Interpelări, intervenții, cereri;

 • 4.  Diverse.

PREȘEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Bună ziua. Vă mulțumesc pentru răbdare. îl rog pe dl. Secretar să ne prezinte prezența.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Bună ziua. Din totalul de 27 de consilieri locali în funcție, la ședința extraordinară de astăzi participă 22. Absentează cinci consilieri: dl. Bogatu Hristache,

dl. Cordoneanu Ion, dl. Găvan Eugen, dl. Iacob Claudiu și d-na. Vreme Daniela Simona. Ședința este legal constituită.

PREȘEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Vă mulțumesc, dl. Secretar. Am plăcerea să vă prezint ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local din 07 noiembrie 2017. Avem două proiecte de hotărâre:

 • 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Galați a unor suprafețe de teren aferente unui drum din domeniul public al Municipiului Galați în domeniul public al Județului Galați, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor județene;

 • 3. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 4. Diverse.

Supun la vot ordinea de zi:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Ordinea de zi a fost votată cu 22 de voturi „pentru”.

Al

II voi ruga pe inițiatorul proiectelor, având în vedere că cele două proiecte sunt legate, să ne prezinte „Expunerea de motive”, având în vedere că este o ședință extraordinară și nu s-au prezentat până acum.

PRIMAR, PUCHEANUIONUT FLORIN:

Bună ziua. E un proiect extrem de frumos, de necesar Galațiului, cel pe care încercăm să-1 punem pe linie dreaptă, în momentul de față, cel pentru care vă solicităm nu doar sprijinul, ci și votul dvs. în ce constă? Pentru că am inițiat, puțin mai devreme, o discuție cu cei din grupul PNL, și-mi spuneau că ei „ au spus despre centură și acum vreți să o faceți”. Se pot spune multe. E vorba de fonduri pe care le putem atrage, de aproximativ 40 de milioane de Euro, pentru refacerea centurii. Noi vorbim de centura pe care o deținem. Va fi grevată de o mare sarcină. Noi, ca municipalitate, nu eram eligibili. Nu noi o vom face, ci o va face Consiliul Județean. Consiliul Județean, ca entitate, este eligibil pentru un astfel de proiect. în urma discuțiilor pe care le-am avut cu Președintele Consiliului Județului s-a înțeles amploarea și complexitatea unui astfel de proiect. Ba, mai mult, suntem unul dintre puținele județe și municipii care ne-am mișcat în zona aceasta de finanțare. Mai e loc din punct de vedere financiar pentru un astfel de proiect, ceea ce înseamnă că, în momentul de față, în atenția dvs. supunem la vot renunțarea la centură ca și drum municipal și trecerea lui în patrimoniul Consiliului Județean. El va reveni ca și drum în administrarea municipalității, nu și în proprietatea sa. Hai să spunem că e o favoare pe care Consiliului Județean o face în momentul de față Municipiului Galați. N-aș vrea să trec mai departe Iară să amintesc faptul că cel care a văzut oportunitățile este dl. city manager, care se și zbate în momentul de față și pe care îl felicit. în trei săptămâni am reușit, împreună cu Aparatul de Lucru al Primăriei, cam ce n-am reușit în 2-3 ani. Imediat ce vom termina ședința de consiliu, ne vom prezenta cu actele la OCPI, iar joi dl. Președinte al Consiliului Județean va fi cu proiectul la București. Suntem pe repede înainte, pentru că, până pe data de 28 decembrie trebuie finalizat. Este dead line-ul pentru depunerea unor astfel de proiecte. Noi avem convingerea că va fi, dacă vom beneficia de votul dvs. Nu văd de ce, pentru că fonduri ar fi, din punct de vedere al disponibilității financiare. E un proiect extrem de important, pentru Galați. Noi am fost pe teren. Vorbim de patru benzi pe întreaga întindere a centurii, ceea ce înseamnă că vor fi minimum două zone în care se vor realiza exproprieri. în zona ANL-urilor am stabilit că va fi creat un pasaj suprateran. Valea care duce spre Filești va fi tăiată de o pasarelă tot cu patru benzi, ca să nu mai băgăm mașinile mari în oraș. Vor apărea și câteva girații. Pe banii Primăriei va fi refăcută girația dinspre Tecuci. Urmează să apară o nouă girație la intersecția cu Prelungirea Brăilei, în zona „Arabesque” și o a treia girație va fi la străpungerea în Coșbuc. Așadar vor fi trei girații pe toată întinderea acestui proiect. Evident că vor fi și nemulțumiți. Cei care vor fi expropriați, cu siguranță, nu le va fi bine. Sper ca cuantumul acestor despăgubiri să fie unul cât să acopere pretențiile dumnealor, dacă nu, instanța își va spune cuvântul. Proiectul cu Consiliul Județean prevede următorul lucru: nu am garanția că exproprierile sunt eligibile... Dacă sunt 10% înseamnă că am scăpat de o cheltuială. Până în momentul de față stabilisem ca partea de exproprieri să cadă în sarcina municipalității, dar dacă dl. city manager spune că sunt eligibile înseamnă că am scăpat de o cheltuială. Ceea ce va asigura Primăria, din punct de vedere financiar, este fondul de rulaj, pentru că de la momentul decontărilor până la momentul acoperirii banilor din fondurilor europene vom ține noi cheltuiala ceea ce înseamnă că va trebui să ne creăm un instrument financiar care să acopere aceste cheltuieli curente, devenind parteneri în acest proiect al Consiliului Județean.

DL. HUMELNICU MARIUS- ADMINISTRATOR PUBLIC:

Intr-adevăr este un proiect major pentru noi. Noi nu eram eligibili pentru că strada de centură era de interes local și doar Consiliul Județean putea fi eligibil. Vom semna un Acord de parteneriat în care fiecare dintre noi va avea drepturi și obligații. Exproprierile le vor face dânșii, iar noi vom asigura finanțarea temporară. Așteptăm un calcul al proiectantului pentru un viaduct, pentru a nu intra mașinile grele în oraș. DALI- ul este realizat de noi, studiul de trafic este făcut de către noi, toate actele le depunem la OCPI și atunci intrăm într-un parteneriat în care Consiliul Județean este cel care va aplica, dar vom avea și noi partea de cheltuială. Mulțumim Consiliului Județean, domnului Președinte, Fotea, pentru receptivitate și înțelegerea importanței acestui proiect. Proiectul începe din intrarea în Galați dinspre Tecuci, ieșim până în Coșbuc, la Traian sensul giratoriu și ne înțepăm în DN2B spre Giurgiulești. Patru benzi vor fi până în Traian, din Traian două benzi pe sens, separatoare de drum. Vom avea piste de biciclete, vom avea trotuare cât și iluminat. Mulțumim echipei. Data limită este 28 decembrie pentru depunerea dosarului și sperăm să ne încadrăm, pentru că trebuie să schimbăm regimul juridic al drumului prin Hotărâre de Guvern. Sper că veți fi de acord cu acest proiect.

PREȘEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Mulțumim domnului Primar, mulțumim domnului city manager. Dacă aveți intervenții?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Eu mulțumesc domnului Primar, că si-a adus aminte că am discutat acest subiect. a 5 ’ întrebarea mea este dacă avem niște termene de execuție a lucrărilor? Cam când credeți că vom putea beneficia de acest drum?

PRIMAR, PUCHEANUIONUȚ FLORIN:

în funcție de obținerea finanțării, urmează câteva luni de evaluare a proiectelor, după care încep licitațiile, încep absolut toate. E greu de spus. în 3-4 ani, cred că vom finaliza.

PREȘEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot punctul 1 de pe ordinea de zi:

„ Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare ”,

Votul necesar este de 2/3 din numărul consilierilor locali în funcție.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

-22 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


Cine se abține?

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Galați a unor suprafețe de teren aferente unui drum din domeniul public al Municipiului Galați în domeniul public al Județului Galați, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor județene”.

Votul necesar este tot de 2/3 din numărul consilierilor locali în funcție.

9

-22 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Vă mulțumesc. Este un proiect pe care comunitatea de afaceri din Galați îl solicită de ani buni. Este un lucru extraordinar că facem primii pași.

Trecem la punctele 3 și 4 de pe ordinea de zi.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

La „Diverse” am o rugăminte pentru consilierii locali care se află în Comisia de evaluare a dosarelor pentru locuințe sociale. De un an noi nu reușim să facem nici o repartiție. Cei din comisie să-și aloce o după amiază, pentru că avem extrem de multe cereri pe care nu le putem onora. Avem evacuări făcute, avem apartamente goale, haideți să le dăm oamenilor o sansă.

DL. ILIE ZANFIR:

Două probleme vreau să ridic.

Prima problemă: în sfârșit am făcut rost de un spațiu destinat Bibliotecii Municipale în cartierul,, Dunărea”. Haideți ca, în prima ședință, să avem toată legalitatea pentru înființarea și inaugurarea acestei filiale.

Și a doua problemă se referă la valul de solicitări de recomandări pentru cetățenii de onoare. Haideți să ne facem timp cu o săptămână înainte de desfășurarea pe comisii, astfel încât să hotărâm cum se cuvine asupra subiectului.

PREȘEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Dacă mai sunt alte întrebări? Dacă nu, vă mulțumesc și vă urez o după amiază plăcută. O zi bună în continuare.

AVIZAT,

SECRETAR,

Radu Octavin KOVACS

ÎNTOCMIT, Camelia NEOFIT