Hotărârea nr. 619/2017

Aprobarea nomenclaturii stradale a municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 619

privind aprobarea Nomenclaturii stradale a municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 634/25.10.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.11.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 105678/25.10.2017, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 105630/07.06.2017, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 453 Ut. „g” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 5 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „d" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HCL nr. 619/2017

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă Nomenclatura stradală a municipiului Galați, identificată în anexele 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.------------------

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile H.C.L. nr. 777 din 31.03.2016 privind aprobarea Nomenclaturii stradale a municipiului Galați își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Qctawian Kovacs

HCL nr. 619/2017

ANEXAI la HCL nr. 619/27.11.2017

NOMENCLATURA STRADALĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI

NR. CRT.

TIP ARTERĂ

NUME STRADĂ

NR. POȘTALE

NR. POȘTALE

H.C.L. privind atribuirea denumirii stradă/piață

impare (stânga)

pare (dreapta)

1

STRADA

1 DECEMBRIE 1918

1 -27

2-16

2

STRADA

13 DECEMBRIE

1-13

2-26B

3

STRADA

24 IANUARIE 1859

1 -59

2-64

4

STRADA

8 MARTIE

1 -57

2-54

5

STRADA

9 MA11945

1 -71

2-26

<3 I KAUA

AdFxUD

-------V-------

7

STRADA

AFINULUI

1 -5

0

8

STRADA

ALBA IULIA

1 -11

2-54

9

STRADA

ALBATROSULUI

1

2-10

10

ALEEA

ALBINEI

1-11

2-12

11

STRADA

ALEXANDRU CEL BUN

1-63

2-90

12

STRADA

ALEXANDRU DAVILA

1 -11

2-8

13

STRADA

ALEXANDRU IOAN CUZA

1-75

2-80

14

STRADA

ALEXANDRU LAPUȘNEANU

39-49

16-30

15

STRADA

ALEXANDRU MĂCELARU

0

0

16

STRADA

ALEXANDRU MORUZZI

1-35

2-132

17

STRADA

ALEXANDRU VLAHUȚĂ

1-15

2-12

18

STRADA

ALUNIȘULUI

0

2-12

19

STRADA

AMURGULUI

0

14-14B

20

STRADA

ANA IPATESCU

1-23

2 -18

21

ALEEA

ANEMONELOR

7-13

14-16

HCL 611/22.12.2011

22

STRADA

ANUL REVOLUȚIE11848

1-93

2-124

23

STRADA

APOLON

1-45

2-30

24

STRADA

APRODUL PURICE

1 -65

0

25

STRADA

ARAD

1

4-12

26

STRADA

ARCAȘILOR

1-159

2-110

27

STRADA

ARDELEANĂ

25-29

24

28

STRADA

ARGEȘULUI

1-11

2-34

29

STRADA

ARHIPELAG

1 -5

6-8

30

STRADA

ARIEI

1 -33

2-50

31

STRADA

ARIEȘULUI

1 -19

2-12

32

ALEEA

ARINILOR

1 -31

2-32

HCL 423/29.09.2011

33

STRADA

ARMATA POPORULUI

41 -107

6-46

34

ALEEA

AUREL MANOLACHE

1-11

10-32

HCL 161/27.05.2010

35

STRADA

AUREL VLAICU

1 -65

2-46

36

PIAȚA

AUREL VLAICU

37

STRADA

AUROREI

1

0

38

STRADA

AV. VASILE CRAIU

1 -13

2-4

39

STRADA

AV. MIRCEA ZORILEANU

1-7

2-12

40

PIAȚA

AVIATOR SMARANDA BRĂESCU

H.C.L 182/24.11.2016

41

STRADA

AVIATORILOR

1 - 3

2-32

42

STRADA

AVRAM IANCU

1-13

6-28

43

STRADA

BAHLUIULUI

2-4

0

44

STRADA

BANATULUI

1-3

0

45

STRADA

BANULUI

1-3

2-4

46

STRADA

BĂRBOȘI

3-63

2-46

47

STRADA

BASARABIEI

1-125

2-210

48

ALEEA

BAZINUL NOU

85

8

49

STRADA

BAZINUL NOU

85-87

2-20

50

STRADA

BELDIE IOAN

1 -19

0

HCL 60/10.02.2005

51

STRADA

BERHECI

1-37

0

52

PASAJ

BERZEI

1 -7

2-4

53

STRADA

BLAJ

3-15

2-8

54

ALEEA

BOHOCIU IOAN

8

1 -15

HCL 61/10.02.2005

55

STRADA

BORZEȘTI

1-35

2-56

56

STRADA

BOURULUI

1-3

2-32

57

STRADA

BRADULUI

9- 29

8

58

STRADA

BRAȘOV

1-93

36-80

59

STRADA

BRATEȘ

1 -57

2-38

60

STRADA

BRAVILOR

1-55

2-32

61

ALEEA

BRAVILOR

15 - 29D

2

62

STRADA

BRĂILEI

1 -275

2-360

63

STRADA

BRÎNDUȘEt

1 -19

2-6

64

STRADA

BUCOVINEI

1 -67

2-52

65

STRADA

BUCUREȘTII NOI

1 -97

2-184A

66

STRADA

CAIȘILOR

1

2-8

67

STRADA

CALISTRAT HOGAȘ

1-7

2-6

68

STRADA

CAMIL RESSU

1 -13

2-16

69

STRADA

CARAIMAN

1-9

6-10

70

STRADA

CARDAȘ AGRICOLA

1 -47

4

HCL 236/04.07.2006

71

STRADA

CARPAȚI

5-85

2-86

72

ALEEA

CASTANILOR

1 -7

2 -22

HCL 565/21.12.2010

73

STRADA

CASTRUL ROMAN

1-25

2-34

74

STRADA

CAȘIN

1 -71

2-78

75

STRADA

CĂLĂRAȘI

1-9

2-14A

76

STRADA

CĂLINULUI

17-19

0

77

STRADA

CĂLUGĂRENI

1 -25

2-24

78

STRADA

CĂPRIOAREI

0

2-14

79

VADUL

CĂRĂBUȘ

1-23

2-26

80

STRADA

CĂRĂMIDĂRIEI

21 -47

12-14

. 81

ALEEA

CEDRILOR

1-29

HCL 139/22.11.2012

82

ALEEA

CEFERIȘTILOR 1

1-19

2-44

HCL 163/27.05.2010

83

ALEEA

CEFERIȘTILOR 2

1-11

2-18

HCL 163/27.05.2010

84

ALEEA

CEFERIȘTILOR 3

1 -19

2-16

HCL 163/27.05.2010

85

PIAȚA

CENTRALĂ

86

STRADA

CERCULUI

23

0

87

STRADA

CEREALELOR

11

2-16

88

FDT.

CERNEI

1-15

2-14

89

STRADA

CERULUI

1 -25

2-10

90

STRADA

CETĂȚIANU IOAN

1 -25C

2-14

HCL 419/12.12.2002

91

STRADA

CETĂȚUIEI

13-49

2-34

92

STRADA

CEZAR

3-89

2-58

93

STRADA

CEZAR BOLLIAC

1 -21

2-26

94

ALEEA

C.F.R. I

0

42

95

ALEEA

C.F.R. II

0

0

96

ALEEA

C.F.R. III

0

0

97

STRADA

CICERO

1 -5

2-20

98

STRADA

CIOCÂRLIEI

0

0

99

STRADA

CIPRIAN PORUMBESCU

0

2-54

100

STRADA

CLAUDIU MARIUS COVRIG

7

H.C.L. 316/22.06.2017

101

STRADA

CLĂBUCET

1-5

2-26

102

STRADA

CLOȘCA

1-13

6

103

STRADA

CLUJ

1 -45

2-20

104

STRADA

COLECTIVIȘTILOR

1-35

2-8

105

ALEEA

COLINEI

15

H.C.L. 315/22.06.2017

106

STRADA

COL. NICOLAE HOLBAN

1 -19

2-34

107

STRADA

COMBINATULUI

1-9

10

108

STRADA

COMETEI

1 -33

2-34

109

STRADA

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

1 -27

2-6

110

STRADA

CONSTANTIN NOTTARA

0

2-20

111

STRADA

CONSTRUCTORILOR

1 -35A

2-30

112

STRADA

CORĂBIEI

1-13

2- 10

113

STRADA

COSMINULUI

1-57

2-112

114

STRADA

COSTACHE CONACHI

1-11

2-8

115

STRADA

COTEȘTI

1 -31

2-20

116

ALEEA

CPT. AV. VICTOR CRĂCIUN

H.C.L. 53/23.02.2017

117

STRADA

CPT. VASILE PANU

1 -35

2-40

118

ALEEA

CRĂCIUNIȚELOR

16

H.C.L. 206/24.11.2016

119

STRADA

CRÂNGULUI

1 -47

2-62

H.C.L. 120/29.04.2014

120

STRADA

CRICOV

1

0

121

STRADA

CRINULUI

1 -25

2 -20

122

STRADA

CRISTOFOR COLUMB

1 -101

2-100

123

STRADA

CRIȘANA

1-31

2-44

124

ALEEA

CRIVATULUI

1-5

2-8

125

STRADA

CRIZANTEMELOR

1 -151

2 - 8

126

STRADA

CUCULUI

0

4

127

STRADA

CURCUBEULUI

0

0

128

STRADA

DACIEI

1-51

2-40

129

STRADA

DACULUI

1 -7

2-12

130

ALEEA

DAFINULUI

1-11

4

HCL 175/28.05.2015

131

STRADA

DĂNĂILĂ NEGOIȚĂ

1 -45

2-22

HCL 234/04.07.2006

HCL 162/27.05.2010

132

STRADA

DELFINULUI

1 -41

2-40

133

STRADA

DEMOCRAȚIE!

1-55

2-86

134

STRADA

DEPOULUI

0

0

135

STRADA

DIMITRIE BOLINTINEANU

1 -29

2-34

136

STRADA

DIMITRIE CANTEMIR

1 -45

2-38

137

STRADA

DOBROGEI

1-27

2-28

138

STRADA

DOCHIEI

1-9

2-8

139

STRADA

DOGĂRIEI

33 -149

22-138

140

STRADA

DOMNEASCĂ

1 -267

2-246

141

STRADA

DORNEI

1-13

0

142

STRADA

DOROBANȚI

1-25

2-34

143

STRADA

DR. ALEXANDRU CARNABEL

1 -111

2-110

144

STRADA

DR. CONSTANTIN LEVADITTI

1-21

2-24

145

STRADA

DR. MIHAIL PETRINIGALATZI

1 -5

2-8

146

STRADA

DR. NICOLAE ALEXANDRESCU

1-151

2-192

147

STRADA

DR. PETRU GROZA

1 -29

2-26

148

STRADA

DR. RĂUTU

1 -13

20-46

149

STRADA

DR. VICTOR BABEȘ

1 -17

2-20

150

STRADA

DRAGOȘ VODĂ

1-43

2-38

151

STRADA

DROPIEI

1-11

2-12

152

STRADA

DRUMUL DE CENTURĂ

1 -81

2-248

153

STRADA

DRUMUL VIILOR (TRONSON 1) (TRONSON 2)

3-67

97 - 251

2-76

14-134

154

STRADA

DUMBRAVA ROȘIE

1 -7

2-44

155

BULEVARD

DUNĂREA

1-63

2-96

156

FDT.

DUNĂRII

1-3

0

157

STRADA

EGALITĂȚII

1 -7

4- 8

158

ALEEA

EGRETEI

0

18-24

HCL 585/22.12.2011

159

STRADA

ELENA DOAMNA

1 -37

2-40

160

STRADA

ELICEI

1 -11

2-12

161

STRADA

EMIL RACOVIȚĂ

1-21

2- 4

162

ALEEA

EMIL RACOVIȚĂ

1-25

0

HCL 125/26.03.2009

163

STRADA

ENĂCHIȚÂ VÂCÂRESCU

1

10-18

164

STRADA

ENERGIEI

3-9

2-24

165

FDT.

ENERGIEI

0

0

166

STRADA

EPISCOP MELCHISEDEC

1-71

2-110

167

STRADA

EROILOR

1 -47

6-64

168

STRADA

ETERNITĂȚII

7-25

2-20

169

STRADA

ETNA

33-79

8-88

170

STRADA

FAGULUI

1 -9

2-10

171

ALEEA

FALEZA DUNĂRII

12

H.C.L. 119/29.04.2014

172

PIAȚA

FALEZEI

173

STRADA

FARULUI

1 -29

2-40

174

STRADA

FELDIOARA

1

2-6

175

STRADA

FEROVIARILOR

1 -25

2-24C

176

STRADA

FILEȘTI

1-33

2B

177

PIAȚA

FILEȘTI

178

STRADA

FLORILOR

1 -7

2-46

179

FDT.

FLORILOR DE JOS

1-5

180

STRADA

FOCȘANI

1 -23

2-18

181

ALEEA

FOIȘOR

3

H.C.L. 103/28.03.2017

182

ALEEA

FRASINILOR

2

H.C.L. 43/28.02.2013

183

STRADA

FRATERNITĂȚI!

1-9

4

184

STRADA

FRUNZEI    (TRONSON 1)

(TRONSON 2)

1-81

101 -161

2-94 102-114

185

STRADA

FURNALIȘTILOR

1-9

2-22

186

BULEVARD

GALAȚI

1 -35

2-12C

187

STRADA

GALAȚII NOI

1-5

2-8

188

STRADA

GAROFIȚEI

1 -57

8-14

189

STRADA

GĂRII

1-65

6-84

190

STRADA

GĂRII NR. 8

0

8

191

STRADA

GEORGE BACOVIA

1-11

2-18

192

ALEEA

GEORGE BACOVIA

5

16 -18

193

BULEVARD

GEORGE COSBUC

1 -317

2-468

194 -

STRADA

GEORGE ENESCU

11 -25

4- 14

195

STRADA

GERULUI

1-49

2-46

196

STRADA

GHECET

1-61

2-46

197

STRADA

GHEORGHEASACHI

1-21

2-48

198

STRADA

GHEORGHE DOJA

1-79

2-12

199

STRADA

GHEORGHE ȘINCAI

1-11

2-16

200

STRADA

GHEORGHE STROICIU

1 -15

2-28

201

STRADA

GHEORGHIENI

1-3

4

202

STRADA

GIUSEPPE GARIBALDI

1 -5

0

203

STRADA

GLORIEI

1 -13

2-10

204

ALEEA

GORUNULUI

1 -7

2-16

205

STRADA

G-RAL ALEXANDRU CERNAT

1-231

2-190

206

STRADA

G-RAL EREMIA GRIGORESCU

1-7

2-8

207

PIAȚA

G-RAL HENRI MATHIAS BERTHELOT

HCL 167/25.04,2013

208

STRADA

G-RAL IACOB LAHOVARY

1 -9

2 -10

209

STRADA

G-RAL IOĂN DRAGALINA

1-3

2-10

210

STRADA

GRAURULUI

1 -19

2-18

211

STRADA

GRĂDINA VECHE

1-153

2-158

UKlUUKc VtN I UKA

213

STRADA

GRI VIȚEI

1 -79

2-46

214

BULEVARD

HENRI COANDA

5-21

4-20A

215

STRADA

HORIA

0

0

216

ALEEA

HORTENSIILOR

1 -27

2-28

HCL 465/24.11.2011

217

STRADA

IASOMIEI

1 -9A

2-20

218

STRADA

ILEANA COSÎNZEANA

1-3

0

219

STRADA

INCUBATORULUI

1 -19

0

220

STRADA

INDEPENDENȚEI

0

2-20

221

ALEEA

INDUSTRIILOR

5-15

4-6

HCL 143/22.03.2011

222

STRADA

ING. ANGHEL SALIGNY

1 -203

2-130A

223

STRADA

ING. AUREL ROZEI ROSENBERG (1907-1952)

3

18

HCL 472/14.12.2015

224

STRADA

INSTRUCȚIEI

1

2-4

225

STRADA

ION CREANGĂ

9-15

6

226

STRADA

ION IONESCU DE LA BRAD

1-21

2-32

227

STRADA

ION LUCA CARAGJALE

1 -87

2-100

228

STRADA

ION NECULCE

1-7

2

229

STRADA

ION NENIȚESCU

1-19

2-24

230

STRADA

IONEL FERNIC

1 -71

2-30

231

STRADA

1ONUȚ COSMIN SANDU

H.C.L. 54/23.02.2017

232

ALEEA

IORDAN CHIMET

5-25

8-28

HCL 613/21.12.2010

233

PIAȚA

1ULIU MANIU

234

STRADA

IZVOR

1-9

2-4

235

STRADA

ÎNFRĂȚIRII

23-47

12-50

236

ALEEA

JDERULUI

1 -23B

2-20

HCL 586/22.12.2011

237

STRADA

JIULUI

1-11

2-6

238

STRADA

JUPITER

1 -21

2-18

239

STRADA

LABIRINT

1 -11

4-8

240

STRADA

LACULUI

1-23

2-48

241

ALEEA

LALELELOR

4

H.C.L. 260/31.05.2017

242

STRADA

LAMINORIȘTILOR

1-21

2-16

243

STRADA

LATERALA C.F.R.

113-119

0

244

STRADA

LĂCĂTUȘILOR

1 -45

2-6

245

STRADA

LĂCRĂMIOAREI

1-11

2-14

246

STRADA

LEBEDEI

1 -21

2-10

247

STRADA

LEMNARI

15-31

2

248

STRADA

LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA

5-81

2-86

HCL 420/12.12.2002

249

STRADA

LEULUI

1-17

2-18

250

STRADA

LIBELULEI

1-7

2-6

251

STRADA

LIBERTĂȚII

1 -101

2-112

252

ALEEA

LILIACULUI

1-35

2-34

HCL 566/21.12.2010

253

STRADA

LIVEZENI

1 -41

2-50

254

STRADA

LOCOMOBILEI

3-53

4-76

255

STRADA

LOGOFĂTTÂUTU

1 -21

2-26

256

STRADA

LOZOVEN1

1-233

2-240

257

STRADA

LUCEAFĂRULUI

1 -17

2-24

258

STRADA

LUGOJ

0

0

259

PASAJ

LUMINII

0

0

260

ALEEA

LUMINIȘULUI

1-13

2-14

HCL 86/18.10.2012

261

STRADA

LUNCA ȘIRETULUI

1-89

18-40

262

STRADA

LUPENI

1 -5

2-14

263

STRADA

MACAZULUI

0

2-34

264

STRADA

MACEDONĂ

1 -13

2-4

265

STRADA

MACULUI

21 -23

6-54

266

STRADA

MAGAZIILOR

1 -17

2- 20

267

ALEEA

MAGNOLIEI

0

14-16

HCL 567/21.12.2010

268

STRADA

MALUL BRATES

1 -39

2-52

269

STRADA

MARAMUREȘ

1 -7

0

HCL 62/10.02.2005

270

ALEEA

MAREA NEAGRĂ

1 -11

2-10

271

BULEVARD

MAREA UNIRE

1 -115

10

272

ALEEA

MARGARETELOR

0

2-16

HCL 338/30.09.2010

273

STRADA

MARINARILOR

15A

16-22

274

STRADA

MARINEI

5-11

26

275

ALEEA

MAVROMOL

1-5

2-10

276

STRADA

MĂCIN

1-9

0

277

STRADA

MĂGURA

1-3

2-6

278

ALEEA

MĂLINILOR

1 -15

2-28

HCL 568/21.12.2010

279

STRADA

MÂRÂȘEȘTI

19- 21

2-16

280

STRADA

MÂRAȘTI

0

28-42

281

STRADA

MĂRULUI

0

0

282

ALEEA

MELODIEI

1

8-20

283

ALEEA

MERCUR

1 -5

2-8

284

STRADA

MESERIAȘILOR

1 -5

0

285

STRADA

METALURGIEI

0

18-38

286

ALEEA

METEO

1-17

2-12

HCL 77/28.08.2008

287

ALEEA

MICĂ

3-7

2

288

STRADA

MIHAI BRAVU

1 -43

2-50

289

STRADA

MIHAI EMINESCU

1-149

2-172

290

STRADA

MIHAIL KOGÂLNICEANU

1 -29

2-40

291

STRADA

MIHAILSADOVEANU

1 -15

4-16

292

BULEVARD

MILCOV

1-165

2-66

293

ALEEA

MIMOZA

1 -7

2-4

294

STRADA

MINERALELOR

1 -25

0

295

STRADA

MIORIȚEI

1 -43

2-58

296

STRADA

M1RCEACELBÂTRÎN

1 -7

12-32

297

STRADA

MIRON COSTIN

1 -105

2-110

298

ALEEA

MOLIDULUI

1-7

2-4

299

STRADA

MORILOR

1 -215

2-210

300

ALEEA

MORILOR

1 -7

2-8

301

STRADA

MOVILEI

1-101

2-100

302

STRADA

MR. IANCU FOTEA

1 -29

2-46

303

STRADA

MUNCII VOLUNTARE

1

2

304

STRADA

MURELOR

0

2-6

305

STRADA

MUREȘULUI

2

306

STRADA

MUZICII

1-81

2-76

307

STRADA

NAE LEONARD

1 -67

2-50

308

STRADA

NARCISELOR

25-69

10-70

309

STRADA

NAVELOR

5-7

2-8

310

STRADA

NĂMOLOASA

1-19

2-10

311

STRADA

NĂRUJA

1-33

2-30A

312

STRADA

NĂVODULUI

5

0

HCL 612/21.12.2010

313

STRADA

NEAJLOV

5-7

0

314

STRADA

NICOLAE BĂLCESCU

1-67

2-122

315

STRADA

NICOLAE DELEANU

1-19

2- 30

HCL 459/20.12.2002

316

ALEEA

NICOLAE DELEANU

1 -3

2-6

HCL 460/20.12.2002

317

STRADA

NICOLAE GAMULEA

1-7

2-12

318

STRADA

NICOLAE LABIȘ

1 -75

2-18

319

STRADA

NICOLAE MANTU

1 -71

2-38

320

STRADA

NORDULUI

21-31

14-66

321

ALEEA

NORDULUI

1 -9

8-10

322

STRADA

NUCULUI

1-3

2-6

323

STRADA

NUFĂRULUI

1-9

2-34

324

STRADA

ODOBESTI

1-23

2-24

325

STRADA

OLTENIȚA

1-11

2-14

326

STRADA

OLTULUI

1 -47

6-36

327

STRADA

ORADEA

1 -9

2-4

328

STRADA

OȚELARILOR

1 -41

2-36

329

STRADA

OVIDIU

1 -69

6-8

330

STRADA

PACU MOISE

1-9

2-14

HCL 237/04.07.2006

331

STRADA

PANAIT ISTRATI

1 -1A

0

332

STRADA

PANCIU

1-13

0

333

STRADA

PAPADOPOL CAL IM AH

0

0

HCL 235/04.07.2006

334

STRADA

PARCULUI

1

2-8

335

ALEEA

PAUL BUJOR

2-16

0

HCL 614/21.12.2010

336

STRADA

PAUL PĂLTÂNEA

0

0

HCL 338/02.06.2009

337

STRADA

PĂUNULUI

1-23

2-24

338

STRADA

PESCARI

3-13

0

339

STRADA

PESCĂRUȘULUI

1 -13

2-22

340

STRADA

PETRU RAREȘ

7

12-18

341

STRADA

PIAȚA FALEZEI

11-37

12-14

342

STRADA

PIAȚA VICTORIEI

0

2-18

343

STRADA

PICTOR IOSIF ISER

1 -45

2-24

344

STRADA

PICTOR NICOLAE GRIGORESCU

1 -5

2-6

345

STRADA

PICTOR OCTAV BÂNCILĂ

1 -35

2-30

346

STRADA

PICTURII

1 -21

2-14

347

STRADA

PIEȚII

1-19

2-12

348

STRADA

PIETROȘIȚA

1

2-4

349

STRADA

PLANTELOR

1 -13

2-10

350

ALEEA

PLATANILOR

1-57

2-52

HCL 124/26.03.2009

—351--

—STRADA—

----------PLEVNEI----------

-----1-3-----

2-4

352

ALEEA

PLOPILOR

3-7

2-8

HCL 569/21.12.2010

353

STRADA

PLUGULUI

1 -43

2-44

354

STRADA

PODUL ÎNALT

1-5

2-12

355

STRADA

POET VASILE CÂRLOVA

0

2-6

356

ALEEA

POIENIȚEI

0

2

HCL174/22.11.2012

357

STRADA

PORTULUI

1 -163

4-56B

358

STRADA

PORUMBACU

1-3

0

359

STRADA

POȘTA VECHE

1 -253

2-208

360

STRADA

PREDEAL

1 -3

2-12

361

STRADA

PRELUNGIREA BRĂILEI

0

0

362

STRADA

PRISACA

0

2- 4

363

STRADA

PRIVIGHETOAREI

25-41

2-70

364

STRADA

PRUNARI

1-25

2-10C

365

STRADA

PRUNDULUI

1-49

2-14

366

CALEA

PRUTULUI

1 -287

2 -320A

367

STRADA

RADU NEGRU

1 -23

2-78

368

STRADA

RAHOVEI

0

0

369

STRADA

RĂCHITAȘI

1 -7

2-8

370

STRADA

RĂCHITEI

1-15

2-14

371

STRADA

RĂSĂRITULUI

1 -27

0

372

STRADA

RĂȘINARI

1-5

2-10

373

STRADA

RĂZBOIENI

3-267

2-260

374

STRADA

RĂZOARE

31 -49

2

375

ALEEA

REGALĂ

18-24

H.C.L. 44/28.02.2013

376

STRADA

REGIMENTUL 11 ȘIRET

1 -47

2-50A

377

STRADA

RIZER

1 -85

0

378

PIAȚA

RIZER

379

STRADA

RÎNDUNELELOR

3-19

2-18

380

STRADA

RÎPEI

5-15

2-12

381

STRADA

ROMÂNĂ

1 -149

2-240

382

ALEEA

ROMÂNĂ

1 -11

2-22

383

STRADA

ROMULUS

1 - 3

12-18

384

STRADA

ROȘIORI

1 -41

2-18B

385

STRADA

ROZELOR

1 -3

2-6

386

STRADA

RUBINELOR

3-13

2-14

387

VADUL

SACALELOR

1 -5

2-34

388

ALEEA

SALCÂMILOR

1 -21

2-34

HCL 570/21.12.2010

389

STRADA

SATURN

1-55

2-36

390

STRADA

SĂCELE

1 -11

2-8

391

STRADA

SĂLIȘTE

1 -29

2-20 A

392

STRADA

SĂVINEȘTI

0

10

393

STRADA

SCULPTURII

1 -7

2-4

394

STRADA

SECERII

1 -25

2-22

395

STRADA

SERG. GHEORGHE DONICI

41 -49

40 - 40A

396

STRADA

SERII

43-71

4-70

397

STRADA

SFÎNTUL SPIRIDON

1 -55

2-40

398

BULEVARD

SIDERURGIȘTILOR

1-63

2-50

HCL 192/29.06.2010 PREL. INTRE BASARABIEl-POARTA COMBINATULUI

399

STRADA

SILFIDELOR

1-15

2-10

400

STRADA

SIMION AJARESCU

H.C.L. 181 /24.11.2016

401

STRADA

SINDICATELOR

1 -71

2-64

402

STRADA

ȘIRETULUI

0

10- 36

403

STRADA

SLĂNIC

1 -3A

2-4

404

STRADA

SMÎRDAN

13-51

10-60

405

CALEA

SMÎRDAN

1 -99

4-20

406

STRADA

SOARELUI

1 -17

2-4

407

STRADA

SOMEȘULUI

1 -15

2-20

408

STRADA

SPANIOLĂ

1 -7

0

409

STRADA

SPĂTARULUI

1 -35

2-34

410

STRADA

STADIONULUI

1 -33

2-12

411

ALEEA

STEJARILOR

1 -13

0

HCL 571/21.12.2010

412

STRADA

STELEI

1-69

2-44

413

FDT.

STOICOVICI

0

2

414

STRADA

STRUNGARILOR

1-31

2-8

415

STRADA

SUCEVEI

1 -5

2-6

416

ALEEA

SULFINEI

0

0

HCL 126/26.03.2009

417

STRADA

SULFINEI

0

2-32

418

STRADA

SULINEI

1-19

32

419

STRADA

ȘARPELUI

1 -25

2 -22

420

FDT.

ȘCOLII

1-15

2- 24

421

STRADA

ȘOIMULUI

1 -3

2-6

422

STRADA

ȘTEFAN CEL MARE

1-3

2 -102

423

STRADA

ȘTEFAN PETICĂ

1 -17

2-10

424

STRADA

ȘTIINȚEI

1 -225

2-158

425

ALEEA

ȘTIINȚEI

0

2- 4 bis

426

STRADA

TAZLĂULUI

1-9

2-10

427

STRADA

TĂUNI

1 -53

2-46

428

STRADA

TECUCI

1 -257

2-296

429

ALEEA

TEILOR

15-21

20

HCL 572/21.12.2010

430

STRADA

TEIULUI

1-11

2-8

431

STRADA

TELEAJEN

1 -9

0

432

STRADA

TEMIȘANA

3-57

34

433

STRADA

TEXTILIȘTILOR

1-3

2-8

434

STRADA

THEODOR NECULUȚÂ

1 -19

2-24

435

STRADA

TIMIȘULUI

0

2

436

STRADA

TINERETULUI I

13-21

16-28

437

STRADA

TINERETULUI II

5-37

6-58C

438

STRADA

TOAMNEI

1-13

2-18

439

STRADA

TOMIS

1 -29

2-54

440

STRADA

TRAIAN

1 -467

2-490

441

BULEVARD

TRAIAN VUIA

1 -45

2-50A

442

ALEEA

TRANDAFIRILOR

1 -9

4-22

443

STRADA

TRANSILVANIEI

1-49

2-48

444

ALEEA

TRESTIILOR

0

4-16

HCL 142/22.03.2011

445

STRADA

TUDOR VLADIMIRESCU

1-75

2-356

446

ALEEA

TUDOR VLADIMIRESCU

0

0

447

STRADA

TUFĂNELELOR

1 -23

2-22

448

STRADA

TUNELULUI

1-93

2-100

449

STRADA

TURTURELELOR

1-63

2-46

450

STRADA

TUȘNAD

0

2-12

451

STRADA

UNIRII

19-183

2-210

452

STRADA

UNIVERSITĂȚII

1 -49

10-36

HCL 146/17.04.2003

453

STRADA

V.A.URECHIA

1 -13

2-64

454

STRADA

VAMEI

0

2-8

455

STRADA

VAPORULUI

11

2- 8

456

STRADA

VASILE ALECSANDRI

1-57

2-40

457

STRADA

VASILE LUPU

1 -47

2-60

458

STRADA

VĂDENI

1 -63

2-56

459

STRADA

VEGETALELOR

0

2-28

460

STRADA

VENUS

1 -13

2-8

461

STRADA

VEZUVIULUI

7-77

12-84

462

STRADA

VICTOR PAPILIAN

1-9

2-10

463

STRADA

VICTOR VÎLCOVICI

1-39

2-24

464

STRADA

VIDRA

1 -5

2-4

465

STRADA

VIITORULUI

0

2 -16

466

STRADA

VIZANTEA

1 -13

2-14

467

STRADA

VÎNÂTORI

1-53

2-38

468

STRADA

VLAD ȚEPEȘ

1 -9

0

469

STRADA

VRANCEI

0

2-8

470

STRADA

VULCAN

0

8

471

STRADA

VULTUR

31

90 -106

472

STRADA

ZAMBILELOR

1-27

2-26

473

STRADA

ZEFIRULUI

1 -11

2-30

474

STRADA

ZIDARILOR

1-5

2-12

475

STRADA

ZILEI

1 -15

0

476

ALEEA

ZIMBRULUI

1 -27

2-28

HCL 78/28.08.2008

477

STRADA

ZIMBRULUI

1 - 39 X

2-18

478

STRADA

ZÎNELOR

1 yrâ

2-16

479

STRADA

ZORILOR

/I -15

2-16Președinte de ședință, X^giliț^


anexa 2       la HCL nr, 619/27.11.2017

TITULARII DREPTULUI DE PROPRIETATE AL IMOBILELOR LA DATA EMITERII DISPOZIȚIEI PRIVIND ATRIBUIREA NUMĂRULUI POȘTAL

NR. DISPOZIȚIE/

NR. CRT.

DATA

BENEFICIAR

adresa

1

603/24.06.1998

ARGHIR FLORICA

ALEEA EMIL RACOVITA NR. 11

2

46/19.01.1999

BASAL.IC PETRICA

STR. TUNELULUI, NR. 45D

3

406/19.03.1999

LUPU MARGARETA

STR. DORNEI, NR. 3

4

54/20.01.1999

ROMAN VASILE

ALEEA EMIL RACOVITA, NR. 11

5

62/26,01.1999

SC LOCONFORT

STR. DOMNEASCA, NR. 84(BLOC MIORIȚA)

6

39/14.01.1999

FUNDAȚIA PT TINERET

STR. GHEORGHE ASACHI, NR. 1 (HOTEL TINERET)

7

67/28.01.1999

ANTONE COSTEL

STR. TUNELULUI, NR. 45C

8

291/24.02.1999

ANGHELUTA ILEANA

STR. GEORGE BACOVIA, NR. 18

9

485/06.04.1999

BARBUION

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 72

10

487/06.04.1999

ȘTEFAN VINETU

STR. AVIATORILOR, NR. 20

11

557/27.04,1999

VINTILA DARIE

STR. SILFIDELOR, NR. 10

12

488/06.04.1999

MODIGA GHEORGHE

STR. TINERETULUI 2, 34 A

13

558/27.04.1999

GRIS AN ION

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 31B

14

486/06.04.1999

ADRIAN CONSTANTIN

STR. EROILOR, NR. 36

15

670/07.05.1999

DODU IORDACHE

STR. GEORGE BACOVIA, NR. 12

18

1241/04.08.1999

BARCAU EUGENIA

STR. DACULUI, NR. 7

17

1347/27.08.1999

RADU IONEL

STR. OTELARILOR, NR. 5B---------------------

18

1346/27.08.1999

RUSU PANAITE

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 44

19

1348/27.08.1999

RADU IONEL

STR. OTELARILOR, NR. 5A

20

1322/19.08.1999

LUNGEANU GHEORGHE

STR. NICOLAE LABIS, NR. 3

21

1323/19.08.1999

CORDELI VASILE

STR. NICOLAE LABIS, NR. 5

22

1517/22.09.1999 REVOC PALADE DUMITRU

STR. GEORGE BACOVIA, NR. 10A

23

1362/01.09.1999

DURBACA LIVIU

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR, 30

24

1415/09.09.1999

MOROSANU ECATERINA

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 65

25

139B/07.09.1999

MOCANU FELICIA

STR. CONSTANTIN NOTTARA, NR. 10B

25

1490/16.09.1999

PASCU TOADER

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 70

27

1675/14.10.1999

ARAMA ALEXANDRU

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 48

28

1717/28.10.1999

SC RECEPT

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 17A

29

1613/04.10.1999

STOICA NECULAI

STR. GHEORGHE DOJA, NR. 73

30

1623/05.10.1999

RUSU ANETA

STR. CLUJ, NR. 37A

31

1709/21.10.1999

BANCA INTERNAȚIONALA A RELIGIILOR

STR. BRĂILEI, NR. 8BA

32

1692/20.10.1999

SC RECEPT

STR. GEORGE COSBUC, NR. 64A

33

1751/02.11.1999

BIT IC A SAVA

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.126

34

1752/02.11.1999

CONDUR TIBERIU

STR. CASTRUL ROMAN, NR. 34

35

1764/05.11.1999

ROGOJINA CONSTANTA

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 114

36

1825/22.11.1999

SAMOILA GENOVE

STR. TRAIAN, NR. 446C

37

1932/16.12.1999

RADU GHEORGHE

STR. DR. PETRU GROZA, NR. IA

38

1858/02.12.1999

. PASARGIU GHEORGHE

STR. TRAIAN, NR. 454A

39

1897/08.12.1999

DINESCU GEORGE

MICRO 20, BLA9.AP, 1

40

1895/08.12.1999

COCOR PACHITA

MICRO 20, BLA9.AP.1B

41

1933/16.12.1999

MEHEDINȚI ION

STR. TRAIAN, NR. 429A

42

1931/16.12.1999

DAMIAN MARIANA

STR. TRAIAN, NR. 429B

43

1940/17.12.1999

BONTEA IONEL

STR. NICOLAE GAMULEA, NR. 12A

44

1893/08.12.1999

CRETOIU DRAGOS

STR. CLABUCET, NR. 2

45

1915/15.12.1999

POPA MARICICA

STR, DRUMUL DE CENTURA, NR. 57

46

1935/16.12.1999

TAFTA VASILE

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 40

47

1934/16.12.1999

TAFTA FLORICA

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 40A

48

1896/08.12.1999

NICOLAU GHERNOTIE

STR. PLUGULUI, NR.14A

49

1894/08.12.1999

CORODESCU GHEORGHE

STR. PLUGULUI, NR. 14

50

84/18.01.2000

VASILE ALEXANDRU

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 134

51

B5/18.01.2000

VASILE IANCU

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 142

52

170/07,02.2000

CAPACIUREASTAVAR

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 246

53

171/07.02.2000

CAPAC IU REA MARI A

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 244

54

197/11.02.2000

IRIMIA ALEXANDRU

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 16

55

169/07.02.2000

TANASE SONIA

STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET. NR. 43B

58

255/21.02.2000

PAMFILEIORGU

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 192

57

193/11.02.2000

DUMITRASCU ALEXANDRU

STR. GEORGE BACOVIA, NR. 7

58

194/11.02.2000

RATA GHEORGHE

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 190

59

191/11.02.2000

LETCAIE GHEORGHE

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 224

60

195/11.02.2000

AVASILICAI AUREL

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 11

61

232/17.02.2000

MIHAI IANCU

STR. ARCAȘILOR, NR. 11

62

290/21.02.2000

VOROVEI ȘTEFAN

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 13

63

192/11.02.2000

GRIGORITA CORNELIA

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 214

64

237/12.02.2000

DROSU CONSTANTIN

STR. 8 MARTIE, NR. 57A

65

284/28.02.2000

CEC

STR. OTELARILOR, NR. 25, L. DSC

36

292/28.02.2000

CEC

STR. HENRYCOANDA, NR. 15, BL. J12

67

286/28.02.2000

CEC

BD. GEORGE COSUC, NR. 1

68

291/28.02.2000

CEC

STR, LEBEDEI, NR. 1

69

289/28.02.2000

CEC

STR. DOMNEASCA, NR. 26

70

288/28.02.2000

CEC

STR. BRĂILEI, NR. 15, BL. R1

71

287/28..02.20000

CEC

STR. NAE LEONARD, NR. 19, BL. C15

72

285/28.02.2000

CEC

STR. TRAIAN, NR. 81. BL A2

73

167/07.02.2000

ANDREI ȘTEFAN

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR 242

74

254/28.02.2000

VASILE L1LI

STR. DOCHIEI, NR. 7

75

321/06.03.2000

VASILACHE IONEL

STR. CONSTRUCTORILOR, NR. 9

76

310/02.03.2000

AMBRUS CONSTANTIN

ALEEA EMIL RACOVITA, NR. 9

77

363/21.03.2000

SC RALUCA

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 3

78

366/21.03.20DO

BERTEA IONEL

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 9

79

365/21.03,2000

TODERITA IONEL

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR, 32

80

309/02.03.2000

ARHIRE VASILE

STR. NICOLAE LABIS,NR. 9

81

364/21.03.2000

SIRBU DORINEL

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 132

B2

362/21.03.2000

BULUGU BENONE

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 184

83

378/23.03.2000

RUSU IULIAN

STR. PĂCII, NR. 106

84

376/21.03.2000

SERDARU MIHAELA

STR. ARCAȘILOR, NR. 11    '  ’

85

375/21.03.2000

POPESCU DOINA

STR. ARCAȘILOR, NR. 9

36

368/21.03.2000

TRIPSA GABRIELA

STR, GAROFITEI, NR. 12

87

367/21.03.2000

BORDUSANU VICTOR

STR. RAZBOIENI, NR. 260

88

417/06.10.2000

CERNEA SANDA

STR ARCAȘILOR NR 74

89

545/17.04.2000

ROMAN GHEORGHE

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 3

90

652/12.05.2000

POPA TRAIAN

ALEEA GEORGE BACOVIA, NR. 18

91

691/17.05.2000

GRIGORE GEORGE

STR. ARCAȘILOR, NR. 7

92

726/19.05.2000

BORȘ MIHAI

STR. LUNCA ȘIRETULUI, NR. 41

93

721/18.05.2000

TANASE VIOREL

STR. VINATORI, NR. 1B

94

692/17.05.2000

ROMAN GHEORGHE

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 56A

95

762/29.05.2000

SC HELMERS

STR. ALEXANDRU MORUZZI, NR. 130B

96

742/23.05.2000

TOMAALEC

STR. ALEXANDRU CEL BUN, NR. 78

97

651/12.05.2000

BAURECEANU MARCEL

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 46

98

653/12.05.2000

ARHIRE IULIAN

STR. SMIRDAN, NR. 54A

99

654/12.05.2000

NICOLAE DUMITRU

ALEEA GEORGE BACOVIA. NR, 16

100

816/15.06.2000

ANTONIU CLAUDIA

STR. DR. PETRU GROZA. NR. 7

101

825/16.06.2000

IACOB NECULAI

STR. FEROVIARILOR, NR. 2B

102

817/15.06.2000

MARTANIUC VIORICA

STR. LABIRINT, NR. 9A

103

788/06.06.2000

JANEA NICUSOR

STR. DOMNEASCA. NR. 216A

104

105/24.07.2000

SC LOCONFORT

STR, ARHIPELAG, NR. 5

105

70/12.07.2000

RADU TINEL

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 79

106

156 / 04.08.2000

S.C. VEGA 93 S.R.L.

STR. ARMATA POPORULUI NR. 105, BL. IC2

107

155 / 04.08.2000

S.C.VEGA 93S.R.L.

STR. ARMATA POPORULUI NR. 107, BL. IC1

10B

154 / 04.08.2000

S.C. VEGA 93S.R.L.

STR. ARMATA POPORULUI NR. 103, BL. IC3

109

166/07.0B.2000

CHIRI CA DUMITRU

STR. CLUJ, NR. 13, BL. F, AP. 20A

110

157/04.08.2000

DIMOFTE GEORGETA

STR. NUFĂRULUI, NR. 34

111

257/28.08,2000

MIHALCEA FILIP

112

258/28,08.2000

MCSCU IONEL

113

256/28.08.2000

DUMITRACHE TUDOREL

114

259/28.08.2000

FELEA ADRIAN

115

167/07.08.2000

SC LOCONFORT

116

168/07.08.2000

SC LOCONFORT

117

356/20.09.2000

CALUIAN COSTICA

118

380/26.09.2000

POPA AUREL

119

414/04.10.2000

STOICA GHEORGHE

120

399/02.10.2000

NEAGU GEANINA

121

400/02.10.2000

CIOBANU NECULAl

122

431/09.10.2000

BARBU VASILICA

123

430/09.10.2000

BORZA CONSTANTA

124

478/19,10.2000

SC CRIOMEC

125

503/23.10.2000

RAILEANU APOSTICA

126

599/25.10.2000

CONDILA MARIA

127

398/02.10.2000

TUDOSE AUREL

128

401/02.10.2000

MUSURIVISCHI CORNELIU

129

511/25.10.2000

RIPA TEODORA

130

572/08.11.2000

CAPACHJREA HARALAMBIE

131

625/13.11.2000

NICHIFOR AFANASE

132

624/13.11,2090

CHIVUȚITEL

133

647/22.11.2000

BANII ANATOLI

135

571/08.11.2000

SFETCU FLOAREA

130

556/06.11.2000

SC LOCONFORT

137

649/22.11.2000

CORD IOVA DAN

138

910/27.12.2000

DAMIAN VALERICA

139

911/21.12.2000

POPOVICI DANIELA

140

916/21.12.2000

SIMION GHEORGHE

141

910/21.12.2000

TANVUIA LIVIU

142

809/14.12.2000

MIHALCEA EUGENIA

143

828/11.12.2000

STRATULAT GHEORGHE

144

898/18.12.2000

MIHAI MARCEL

145

825/11.12.2000

DRAGUS PETRISOR

146

780/05.12.2000

JOSAN VICTOR

147

921/27.12.2000

LEFTER RUXANDA

148

829/11.12.2000

SC NEW ROLAX

149

920/27.12.2000

MANEA IANCU

150

151

553/4.04.2001

OANCA IONICA

152

560/5.04.2001

SUCEVEANU MARIA

153

607/11.04.2001

BUSUIOC IONEL

154

806/11.04.2001

MITROI CONSTANTIN

155

614/11.04.2001

RADUCAN GHEORGHE

156

1016/5.06.2001

TANASE CATON

157

1017/5.06.2001

STO1CHICI PENELOPIA

158

1015/5.06.2001

GHEORGHIU ELISABETA

159

1018/5.06.2001

NEAGU VIORICA

160

196/5.02.2001

GINGHINA ELENA

161

1479/3.08.2001

OCHIȘOR RADUCU

162

1478/3.08.2001

CIO8OTARU ALEXANDRU

163

1484/3.08.2001

TOIA MARIAN

164

1594/15.08.2001

TOTOLICI IONICA

165

1483/3.08.2001

MISLEA VIRGIL

166

1465/3.08.2001

FLOREA IULIAN

167

1480/3.08.2001

CHIRU NICOLAE

168

1527/7.0B.2D01

DRAGATOIU CONSTANTINA

169

1486/3.08.2001

ROMASC TUDORA

170

559/5.04.2001

BOBOCEATITI

171

811/14.05.2001

CARP L. LIVIU

172

99/22.01.2001

ZAVOIU MIHAI

173

102/22.01.2001

ANDRONACHE MIHAI

174

100/22.01.2001

U.M.0771

175

104/22.01.2001

INSPECȚIA IN CONSTRUCȚII

176

105/22.01,2001

CIOBANU LEFTER

177

115/23.01.2001

FELEA SANDU

178

103/22.01.2001

CAPATAN CRISTINA

179

174/29.01.2001

BUHAESCU GHEORGHE

180

200/5.02.2001

S.C. TEHNOROM GRUP S.A.

181

197/5.02.2001

LACATUS NECULAl

182

109/5.02.2001

IANCU CORNELIU

183

175/29.01.2001

BONTAS RODICA

184

198/5.02.2001

S.C. REMIMPEX

185

325/22.02.2001

MOTAS CONSTANTIN

1BS

355/27.02.2001

S.C. GRANITUL S.R.L.

187

352/28.02.2001

STOIAN GIOCONDA

188

403/15.03.2001

LEON LELIA

189

455/20.03.2001

PAVEL AUREL

190

418/20.03.2001

ANTON COSTEL

191

359/1.03.2001

COSTACHE CARMEN

192

504/29.03.2001

IONASCU PETRICA

193

561/5.04.2001

BAURCEANU MARCEL

194

813/14.05.2001

S.C. MC DONALD'S DUNAREA

195

810/14.05.2001

LEPADATU PETRICA

196

809/14.05.2001

LEFTER COSTICA

197

478/26.03.2001

TUDORACHI GHITA

198

506/29.03.2001

MITINCU VASILE

199

525/30.03.2001

OANCEA LUMINIȚA

200

605/11.04.2001

BURGHELEAAN1CA

201

858/17.05.2001

GUTAN SILVIA

202

808/14.05.2001

GAVANESCU IOAN

203

812/14.05.2001

PETECARIU ANTON

204

324/22.02.2001

COORESCU SANDU

205

1642/22.0B.2001

NISIP IONEL

206

1639/22.08,2001

S.C. CITADINA 98 S.A.

207

1632/21.08,2001

PETREA AUREL

208

1641/22.08.2001

CASIAN GEORGE

209

1643/22.08.2001

POSTOLEA1NA

210

1636/22.08.2001

ARITON PETRICA

211

1747/30.08.2001

PETICA NECULAl

212

1640/22.08.2001

STAN NECULAl

213

1904/26.09.2001

S.C, LAST TEST S.R.L.

214

2028/8.10.2001

S.C. MANDYS DREAM S.R.L

215

2512/13,11.2001

LUPU ION

216

1653/10.06.2001

COJOCARU MIHAI

217

218

3864/6.11.2002

S.C. BUL-ROM PETROLEUM S.

219

3862/6.11.2002

CROITORU PETRU

220

3831/6.11.2002

5IMON GHEORGHE

221

3869/6.11.2002

SOCOLIUC DUMITRU

222

3848/4.11.2002

ANGHELACHE CONSTANTIN

223

3806/6.11.2002

STEFARTA BOGDAN

224

3863/6.11.2002

STEFARTA OANA DIANA

225

3969/12.11.2002

ZBARNEA BORIS

226

3970/12.11.2002

SAVUCA FILIMON

227

3869/6.11.2002

S.C. MOBIL IMPEX S.R.L.

228

3867/6.11.2002

JATCA VASILE

STR. COMBINATULUI. NR. 5

STR. 9 MAI. NR. 51A

STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL, NR. 79B STR. BRĂILEI, NR. 202 BIS

STR. DR. PETRU GROZA, NR. 2, BL. L12 STR. DR. PETRU GROZA. NR. 4, BL. L13 STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET, NR. 5A STR. CRINULUI, NR.14A

STR. DR. PETRU GROZA, NR. 14 STR. EMIL RACOVITA, NR. 2A STR. 24 IANUARIE, NR. 49A STR. VIADUCTULUI, NR. 14 STR. MALUL BRATES, NR. 1

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 53

STR. DRUMUL VIILOR. NR. 29E

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 210

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 2

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 29A

STR. AVINTULUI, NR. 7, AP. 1

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 246 A

STR. ALEEA SCOLII, NR. 7. AP. 4 STR. TINERETULU11, NR. 18A STR. V.A. URECHE, NR. 22 ________________ALEEA BRAVILOR, NR. 29B___________

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 204A

STR. BĂRBOȘI, NR. 3, BL. L10

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 162

STR. OCTAV BANCILA, NR. 28A STR. SIDERURGISTILOR, NR. 50 ALEEA ZIMBRULUI, NR. 21 STR. GEORGE COSBUC, NR. 317 STR. APRODUL PURICE, NR. 1A STR. PESCARUS, NR. 3 BD. GEORGE COSBUC, NR. 257A STR. DR. RAUTU, NR. 40 STR. TUNELULUI, NR. 7A STR. CERULUI, NR. 1A STR.TRAIAN, NR. 470

STR. UNIVERSITĂȚII NR. 20 - A

STR. PICTOR IOSIF ISSER.NR.6- G STR.EROILOR.NR.10- A STR. DEMOCRAȚIEI, NR.11 STR. VLAD TEPES.NR.9 STR. BRĂILEI,NR.148-A

STR. N. BALCESCU,NR.42,AP.1

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.42 A

STR. CULTURII,NR,9,AP.2

STR. CULTURII,NR.9.AP.1 STR. ARCAȘILOR, NR.21 STR. ALEEA ZIMBRULUI, NR.8 STR. ALEEA ZIMBRULUI,NR.6 STR. G. COSBUC,NR.193-A STR. BRATES,NR.16- A STR.ARIESULUI.NR.17-A STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.59 STR .GERULUI,NR.11

STR. DRUMUL VIILOR,NR.64 STR. ARIESULUI, NR.11 STR. PICTOR IOSIF ISSER.NR.12- A STR. ARIESULUI,NR.11-A STR. CLOȘCA,NR.9,BL. PS 10 B STR. OLTULUI,NR.15-A STR. CALEA PRUTULUI,NR. 1 STR. AL. CERNAT

STR. B AS ARABI El,BL. M 1,AP.8

STR. RIZER. NR.21-A

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.220 STR. DR. RAUTU, NR.34 STR. CONSTRUCTORILOR, STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.220 STR. DRUMUL DE CENT URA,NR.220 STR. DRUMUL VIILOR,NR.31- E STR. RUBINELOR,NR.14 STR. GAROFITEI.NR.19- A STR. G. COSBUC,NR.2S7- B STR. DRUMUL VIILOR STR. G. COSBUC,NR.156 STR. ARCAȘILOR, NR.51 STR, DRUMUL VIILOR,NR.29 B STR. G. COSBUC.NR.241- STR. DRUMUL VIILOR,NR.66 STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.172 STR. STADIONULUI,NR.1 STR. DRUMUL VIILOR.NR.55 STR. DRUMUL VIILOR,NR.42 STR. TECUCI,NR.227-A

STR. LUNCA ȘIRETULUI,NR.1- C

STR.9 MAI.NR.47-A

STR. CRISTOFOR COLUMB, NR.6.AP.2

STR. TRAI AN, NR.370- A STR. ALEEA MERCUR,NR.5 STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.10B-A STR. OTELARILOR,NR.37,BL.E 2,AP. 148 STR. 8 MARTIE,NR.37 C

STR. CRIZANTEMELOR,NR.6- A

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR,112-A

STR. V.A. URECHEA,NR.12-A STR. DR, RAUTU,NR.44 STR. BASARABIEI,NR.90- A STR. DRUMUL VIILOR,NR.65 STR. AL. VLAHUTA.NR.5- B STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.81 STR. OLTULUI, 29 A STR. DR. RAUTU,NR.32 STR. 13 DECEMBRIE,NR.8

!.L.              STR, DRUMUL DE CENTURA NR.1

STR. PICTOR IOSIF ISSER.NR.6-1

STR. FRUNZEI,NR.2-A STR.24 IANUARIE,NR.29-A STR.GRAURULUI.NR.6 STR.T£CUC1,NR.147,AP.1 STR.TECUCI,NR.147,AP.2 STR. REGIMENTUL 11 SI RET,NR.37-A STR.P1ETII,NR.15,AP.3 STR.G. COSBUC,NR.442- A STR.MORILOR.NR.25- A

3996/13.11.2002

BUTUC CONSTANTIN

4142/22.11.2002

VELNICIUC NECULAI

3963/12,11.2002

OLARU VIORICA

4617/16.12.2002

FULGER ROBERTO

4619/ 16.12.2002

BUJOREANU SORIN

3962/12.12.2002

CI O CO IU GIORGICA

4469/ 9.12.2002

S.C.COLIBRI S.R.L.

4466/9.12.20D2

S.C.COLIBRI S.R.L.

4467/9.12.2002

ANDREI LIVIU

4465/9.12.2002

MAFTEI ANICA

4293/ 3.12.2002

S.N.P.PETROM S.A.

4295/2.12.2002

TANASE IONICA

4758/23.12.2002

S.C.VOX MARIS IMPEX S R L.

4292/ 3.12.2002

TUDOSE GENOVEL

2349/ 30.07.2002

SAVA T.FLORIN

2353/ 30.07.2002

APOSTOL TRAIAN

2351/ 30.07.2002

BRATAN LAURENTIU

1991/3.07.2002

PRICHICI COSTICA

1994/ 3.07.2002

GURAU PAUL

2352/ 30.07.2002

PASCU ANGHELUTA

2347/ 30.07.2002

NEDU NECULAI

2350/ 30.07.2002

VELNICIUC MARJA

2348/ 30.07.2002

DOBRIN ECATERINA

2392/1.08.2002----

---PELIN LUCIAN---------------

2394/1.08.2002

S.C.PRODAS S.A.

2537/ 7.08.2002

DOBRE NICU

2549/ 8.08.2002

RITIVOIU ALEXANDRU

2535/ 7.08.2002

DOANA MUNTEANU

2538/ 7.08.2002

PARASCHJV I. ANGHEL

2548/ 8.0B.2002

DANDES GABRIELA

2819/27.08.2002

PINTILIE NASTASE

2821/ 27,08.2002

MATACHI COSTACHl

2536/ 7.08.2002

RACEA VALENTIN

2943/ 2.09.2002

S.C.SLATI IMPEX S.RL.

2952/ 3.09.2002

S.C.DANICAD S.R.L.

2953/ 3.09.2002

S.C.EUROCAD S.R.L.

3082/12.09.2002

OANCIA GEORGE

3282/ 23.09.2002

ALECSANDRESCU GEORGETA

3284/ 23.09.2002

HOGAȘ CORNELIU

3755/ 29.10.2002

MOISE D.MIRCEA

3754/ 29.10.2002

GANEA ION

3404/2.10.2002

RUSU AURELIA

3490/10.10.2002

AGHINEI CORNELIA

3520/14.10.2002

S.C. D.S.TOFAN S.R.L.

3535/15.10.2002

DRAGOMIR ANTONETA

3726/ 28.10.2002

S.C.LUKOIL DOWNSTREAM SRL

3756/29.10.2002

FELEA DECEBAL

3753/29.10.2002

GAVRIL DOR IN EL

3752/ 29.10.2002

LUNGU COSTACHE

3405/2.10.2002

TARLUNGEANU GABRIEL

4139/22.11.2002

LEOPA GHEORGHE

3961/ 12.11.2002

GHEORGHIU MARIA

4141/22.11.2002

DANILESCU ELENA

4137/22.11.2002

DAVI MARIA

4172/25.11.2002

GHITU RITA

4140/22.11.2002

ABRASU GHEORGHE

4136/ 22.11.2QD2

TROFIN ALEXANDRU

4138/ 22.11.2092

CASANEANU NECULAI

4135/ 22.11.2002

RAILEANU GICU

3864/ 6.11.2002

S.C.BUL-ROM PETROLOUM SRL

3862/6.11.2002

CROITORU PETRU

3831/4.11.2002

SIMON GHEORGHE

3869/6.11.2002

SOCOLtUC DUMITRU

3848/ 4.11.2002

ANGHELACHE CONSTANTIN

3865/6.11.20D2

STEFARTA BOGDAN

3863/ 6.11.2002

STEFARTA OANA

3969/12.11.2002

ZBARNEA BORIS

3970/12.11.2002

SAVUCA FILIMON

3869/ 6.11.2002

S.C.MOBIL IMPEX S.R.L.

3867/ 6.11.2002

JATCAVASILE

3996/13.11.2002

BUTUC CONSTANTIN

4142/ 22.11.2002

VELNICIUC NECULAI

3963/12.11.2002

OLARU VIORICA

4282/3.12.2002

PITAC TEODOR

4281/ 3.12.2002

PANTARU MARGARETA

4274/ 3.12.2002

ONISOR L (LIANA

4283/ 3.12.2002

MARIN FANICA

4294/ 3.12.2002

GHINDEAVASILE

4284/ 3.12.2002

JEREBTOVTUDOREL

4285/ 3.12.2002

DIMA GABRIELA

4286/ 3.12.2002

MUNTEANU VALENTIN

4757/ 23.12.2002

ALEXE MARIN

3866/6.11.2002

DIRLI ELENA

4755/ 23.12.2002

TIRON ELENA

4756/ 23.12.2002

ALEXANDRU NITA

4463/9.12.2002

IOAN OVIDIU

4618/16.12.2002

BARBIERU GHEORGHE

1993/3.07.2002

RUSU ANICA

1987/3.07.2002

MIU NICOLAE

1992/3.07.2002

BUGEAC PETRICA

1982/3.07.2002

BĂNICĂ IANCU

1996/3.07.2002

GUTU ROMEO

1990/3.07.2002

ZANOSCHE VICTOR

1989/3.07.2002

MISTREANU GELU

2028/ 8.07.2002

PROTECȚIA PLANTELOR

1995/3.07.2002

SOLOMON ION

2026/ 8.07.2002

S.C.TRANS EUROPA S.A.

2027/ 8.07.2002

CIUBUCCIU MARIANA

2277/ 23.07.2002

SEFER SANDA

1661/11.06.2002

ARFIRE FLORIN

1664/11.06.2002

CAPMARE MIHAITA

1771/24.06.2002

DOBREA ȘTEFAN

1774/ 24.06.2002

S.C.PROFILAND S.A.

1809/ 25.06.2002

EFTICA COSTEL

1656/10.06.2002

FLOREA ILEANA

1775/ 24.06.2002

GHEORGHE SEBASTIAN

1658/11.06.200B

IANCU VIOREL

1662/11.06.2002

LUNGU N.MITICA

1659/11.06.2002

MUNTEANU P. NECULAI

1663/11.06.2002

NEAGU CONSTANTIN

1657/11.06.2002

PATRASCAN FLORIN

1772/24.06.2002

STOICA NECULAI

1660/11.06.2002

SOLOMON ȘTEFAN

1773/ 24.06.2002

VASILIU COSTICA

1709/14.06.2002

COFIȚA LILIANA

1275/ 1.04.2003

CROITORU JANA

1276/1.04.2003

LUPOAIE DORINA

STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET,NR.37-C STR. NAE LEONARD,NR.1,AP.2-A STR, DRUMUL DE CENTURA.NR.68- C ROMANA, 27 A

TRAIAN, NR.55 - C

STR ARCAȘI LOR, NR. 53 STR.BRĂILEI, NR.165 - A STR.BRĂILEI, NR.165 - B STR.BRAILEI, NR.163 - D STR. DRUMUL DE CENTURA STR.TRAIAN, NR.438-A STR.ARCASILOR, NR.34 STR.CLOSCA, NR.1-B, AP.6 STR.LABIRINT, NR.1, AP. 14 STR.DR.PETRU GROZA, NR.24 STR.ARCASILOR.NR.38 STRALLEA MERCUR, NR.1 STR.TECUCI, NR.231 -D STR.IONEL FERNIC.NR.18 - A STR. DRUMUL VIILOR, NR.41 - C STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.132 -A DR.PETRU GROZA, NR.12 STRALEEA 5. NR.4

STRAL.I. CUZA, NR.34,AP^------------

STR.STEFAN CEL MARE, NR.3-A STR.OCTAV BANCILA. NR.18-A STRARCASILOR, NR. 18-A

STR, DRUMUL DE CENTURA, NR.176 -A STR. DRUMUL VIILOR,, NR.15 A STR. DRUMUL VIILOR, NR.59. VA.URECHEA. NR.20 VA.URECHEA, NR.18 ALEEA METEO, NR.12

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.50 STR.GAROFITEI.NR.1-A STR.GAROFITEI, NR.10

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.14-A STR.TRAIAN, NR.433 -C DR.PETRU GROZA, NR.18

STR.PRUTULUI, NR.37-B.AP.2 STR.NUCULUI, NR.3-A STRARCASILOR, NR.26 STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.218-A STR.TRAIAN, NR.446-C STR.ROMANA, NR.148 -B STR.MILCOV, NR.64

STR.ARIESULUl, NR.10,AP.2 STR.TRAIAN VUIA, NR.6A STRARCASILOR, NR.69-E STR.STADIONULUI, NR.29 STR.TECUCI,NR.231 -E STRAL.I. CUZA, NR.49,AP.7 STR .N.BALC ESCU, NR.118,AP.6 STRAVANTULUI, NR.26, AP.8 GRADINA VECHE,NR. 126, AP.2 I.L.CARAGJALE, NR.41,APA STR.PLUGULUI, NR.39-C LUNCA ȘIRETULUI,NR.85 STRAVANTULUI, NR.21-C, AP.2 STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.176 - A STR. PICTOR IOSIF ISSER.NR.6 -1 STR.FRUNZEI,NR.2-A STR .24 IANUARIE,NR.29 - A STR.GRAURULUI, NR.6 STR.TECUCI,NR. 147 AP-1 STR .TEC U CI, NR.147 ,AP.2

STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET,NR.37- A STR.PIETII, NR.15, AP. 3

STR.GEORGE COSBUC.NR.442- A

STR .MORI LOR,NR.25-A

STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET,NR.37- C STR.NAE LEONARD,NR.1,AP.2 -A STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.68 -C STR.LABIRINT, NR.5 STR .GĂRII,NR.24, AP. 3

STR .STADIONULUI,NR.31

TECUCI,NR.140, AP.2

STR.MAIOR FOTEA, NR.25.AP.1

STR.N.BALCESCU, NR.3 -G STR.LEULUI,NR.1,AP.1 STR.FARII,NR.76,AP.1 STR.MARASTI.NR.28 -A STR. DRUMUL VIILOR,NR.51 STR. N.BALC ESCU .NR.78AP-7 STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR.14.AP.1 A STR. EROI LOR,NR.12 AP-2 STR.ARCASILOR, NR.55 STR.IONEL FERNIC,NR.18- A

STR. DR. PETRU GROZA,NR.18-A STR. BORZESTI,NR.5- A

STR.C. BRANCOVEANU.NR.13 STR.TECUCI,NR.204 - A STR.TUFANELELOR.NR.19 STRARCASILOR,NR.57 STR.TRAIAN, NR .454 -A

DRUMUL DE CENTURA,NR.118 -A STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET,NR.2-D STR.NALEXANDRESCU.NR.66- A STR. CĂPRIOARE I.NR.8 STR.FILESTI.NR.9

STR.RIZER,NR.21- C STRALEEA 5,NR.6 SOSEAUA SMARDAN, NR.1- A STRALEEA METEO,NR.1 STR.V.A.URECHEA, NR.6,-A STR.SATURN,NR.3 F STR. RAUTU, NR.24- A STR.V.ALECSANDRI.NR.19-A STR.TUFANELELOR.NR.17 STR.8 MARTIE,NR.19 STR.VANATORI, NR.1- C STRARCASILOR,NR.71 STR.RIZER, NR.21 - D STR.ROMANA,NR.135 STRALEEA ROMANA, NR.12- A

STR.UNIVERSITATII, NR.29- B STR.UNIVERSITATII,NR.29- A

347

1722/22.04.2003

MOTOC AGLA IA

348

1720/ 22.04.2003

NEAGU TU DOR EL

349

1723/ 22.04.2003

S.C.MAMI S.R.L.

350

1272/1.04.2003

ARTENE VASILE

351

1417/ 8.04.2003

SPIRIDONESCU VALERICA

352

1415/8.04.2003

IFTODE NI CU

353

1718/22.04.2003

VIZITIU ROMEO

354

1344/ 4.04.2003

DOBREA VALENTINA

355

1717/22.04.2003

DRAGOMIR MIHAI

356

1724/22.04.2003

JIPIANU JAN

367

1721/22.04.2003

CRISTEAN CĂTĂLINĂ

358

1719/22.04.2003

S.C.CONSTRUCTOR S.R.L.

359

1414/ 8.04.2003

CRIHANA PAVEL

360

52/13.01.2003

S.C. PROFILÂND S.R.L

361

288/ 28.01.2003

S.C.BELMINI IMPEX S.R.L.

362

133/17.01.2003

MOISE IONUT

363

54/14.01.2003

OANCEA CONSTANTIN

364

200/ 22.01.2003

IFTIMIE TAMARA

365

201/22.01.20003

S.C.ALEXA CCC S.R.L.

366

69/15.01.2003

ABDULATIF SITARE

367

135/17,01.2003

MUTU EMIL

368

191/21.01.2003

BUSILA VASILE

369

137/17.01.2003

TALABA MARGHITA


T70

56/14.01.2003

PETROM S.A.

371

6/7.01.2003

S.C.MDVCOM S.R.L.

372

57/ 14.01.2003

IRIMIA ALEXANDRU

373

55/14.01.2003

FEIZULAH lULVIA

374

59/14.01.2003

POPA DANUT

375

58/14.01.2003

CRETUMARIUS

376

70/15.01.2003

MUNTENU MARAI

377

400/ 5.02.2003

CORNEA DAN

378

521/12.02.2003

NICULESCU GEORGEL

379

774/ 27.02.2003

S.C.)VAS GALAȚI

380

516/12.02.2003

SMOCHIN GEORGETA

381

773/ 27.02.2003

APOSTU STATE

382

772/27.02.2003

IFTIMIE MIHAI

383

527/12.02.2003

JOACA NICOLAE

3B4

520/ 12.02.2003

S.C.NEBROS COM S.R.L.

305

710/25.02.2003

i LI E MARIA

386

709/25.02.2003

TOFAN ELENA

387

530/ 12.02.2003

TARACHIU NECULAI

388

510/12.02.2003

S.C.YNSTER COM S.R.L.

389

529/12.02.2003

DUMITRACHE PAULINA

390

513/12.02.2003

NISTOR MARIANA

391

695/ 24.02.2003

IONESCU NICOLAE

392

525/12.02.2003

VARTOSU GABRIELA

393

533/12.02.2003

PATRICHE GHEORGHE

394

522/12.02.2003

VASILIU STEFANIA

395

519/12.02.2003

MUNTEANU MĂRICEL

396

514/12.02.2003

STAN FLOREA

397

517/12.02.2003

TUDOSE DOMNICA

398

523/12.02,2003

ROMAN V.ION

399

528/12.02.2003

MARGARITESCU MIHAIL

400

526/12.02.2003

ERHAN FELICIA

401

515/12.02.2003

BRASOVANU ANISOARA

402

534/ 12,02.2003

PRISACARU STANCA

403

524/ 12.02.2003

HRISTEA NICOLETA

404

536/12.02.2003

PETRUT SORIN

405

535/ 12.02.2003

SARBU FANICA

406

537/ 12.02.2003

OPROIU VALERIA

407

531/ 12.02.2003

OANCA TUDORACHE

408

399/ 5.02.2003

GHEORGHITA IONEL

409

532/12.02.2003

TIGAROI SIMION

410

398/ 5.02.2003

STAN LUCIA

411

397/ 5.02.2003

HRISTEA MIHAI

412

401/ 5.02.2003

SADAC DUMITRU

413

131/6.02.2003

TOMA ELENA

414

402/ 6.02.2003

SLOTVINSCHI GHEORGHE

415

512/12.02.2003

GHEORGHITA TUDORITA

416

430/ 6.02.2003

GHEORGHIU NORA ANGGAFIA

417

518/12.02.2003

MIHAILESCU MARIN

418

511/12.02.2003

ANDRONIC NECULINA

419

1001/14.03.2003

PANA DAN

420

1002/ 14.03.2303

MITRASCA PETRU

421

1017/17.03.2003

BOZA GHEORGHE

422

1016/17.03.2003

PORUMB ADRIANA

423

850/3.03,2003

S.C.LOCONFORT S.A.GALATI

424

847/ 3.03.2003

ATANASIU MIRCEA

425

832/ 3.03.2003

NISTOR LAURENTIU

426

835/ 3.03.2003

NISTOR ION

427

1185/ 28.03.2003

HAMZA DORU

428

1183/ 28.03.2003

ARITON PETRICA

429

1150/ 25.03.2003

BOBOACA MARICICA

430

1148/ 25.03.2003

BOBOACA FRASINA

431

1179/ 28.03.2003

BOZA MIRCEA

432

1192/ 28.03.2003

VLAD GHEORGHE

433

1193/ 28.03.2003

PREDA IONEL

434

1044/18.03.2003  .

CARAMAN PARASCHIV

435

1569/14.04.2003

CIOCAN IONEL

436

1465/10.04.2003

POPA IONICA

437

1419/8.04.2003

LAPUSNEANU EFTIMIA

438

1413/8.04.2003

GAVANESCU ALEXANDRINA

439

1342/4.04.2003

TERENTI VASILE

440

1418/8.04.2003

BACANOVSCHIIOAN

441

1416/8.04.2003

DUMBRAVA IULIANA

442

1420/8.04.2003

SLATI MARIAN

443

1343/4.04.2003

OPREA ELENA

444

1341/4.04.2003

NEAMU EUGENIA

445

1271/1.04.2003

ROSCA LUCA

446

1273/1.04.2003

VLASE IORDAN

447

1274/1.04.2003

CRISTIAN CEZAR

448

2122/22.05.2003

SCUNIROMET SRL

449

2171/27.05.2003

MIRON COSTEL

450

2170/26.05.2003

MIRON COSTEL

451

2121/22.05.2003

DEDIU VASILE

452

2124/22.05.2003

RUSU PAULINA

453

2128/22.05.2003

COSTIN CORNEL

454

2119/22.05.2003

CAVAL FLORIN

455

2126/22.05.2003

CRAESCU DANIELA

456

2113/22.05.2003

RUSU ANASTASE

457

2123/22.05.2003

RAPOTAN AUREUAN

458

623B/15.12.2003

STATE T.MONICA

459

6064/8.12.2003

SERDARU GABRIEL

460

6070/8.12.2003

CRA1TA TEODOR

461

6072/B.12.2003

CHETRONE CORNEL

462

6194/11.12.2003

S.C.NICCO S.R.L,

463

6073/8.12.2003

IBANESCU CEZARINA

464

8061/8.12.2003

8URADA GHEORGHE


STR.RIZER.NR.39, AP.1 STR.GH.DOJA,NR.6,BL.3A,AP.20A STR.SATURN.NR.3- K

STR.ZAMFIRESCU ELIZA.NR.21 STR.1.L.CARAGIALE,NR17,AP.5 STR.DEMOCRATIEI.NR. 17,AP .5 STR.MOVILEI,NR.38,AP.2 STR.SF.SPIRIDON.NR.45AP-1 STR.MAVRAM0L.NR.16.AP.1 STR.TECUCI, NR. 72, AP .1 STR.TECUCI,NR.73,AP.2 STR .TRAI AN, NR.446 -D STR. DR. PETRU GROZA.NR.26 SOSEAUA SMARDAN.NR.1- B STR.CETATEANU IOAN.NR.7 STR.N. BALCESCU.NR.39AP-2 STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR.13- AAP.2 STR.L.ZAMFIRESCU ELIZA.NR.62 STR.TRAIAN.NR.316- A

STR .0 E MOC RAȚIEI. NR.17, AP.6

STR .EROI LOR.NR.32.AP.1 STR.YTAIAN,NR.51,AP,2 STR. DRUMUL VIILOR,NR.63 STR .CALEA PRUTULUI D.N.23 KM 6+500 M, NR.24 STR.8 MARTIE,NR.19-A STR.SF.SPIRIDON.NR.20AP.7 STR .ROMANA, NR .32 AP.5 STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR. 9, AP.2 STR. COL. NICOLAE HOLBAN, NR.9,AP.1 STR.CETATEANUL IOAN.NR.3 STR.AL.I. CUZA,NR.25,AP.1 STR.SATURN.NR.36

STR. DR. PETRU GROZA.NR.22 STR.GEORGE BACOVIA.NR.9 STR.NJCOLAE G AMU LEA.NR.7, AP.5 STR.TECUCI.NR.229- A

STR.LEONIDA Z.ELIZA, NR.5 STR.TRAIAN,NR.37,AP.1 STR.ION CREANGA, NR.11AP-3 STR.LEONIDA Z.ELIZA NR.30 STR.COSMINULUI.NR. 104 STR.UNIVERSITATII,NR.20,AP.4 STR.GARII.NR.21 ,AP.1

STR.GEORGE COSBUC.NR.356

STR .DEMOCRAT! El, NR.4 STRAL.CARNABEL, NR.80.AP.3 STR .PLANTELOR, NR.13 ,AP.4 STR.LEONIDA Z.ELIZANR.46 STR.MOVILEI,NR.60,AP,1 STR ARIEI,NR.6,AP.1 STR.IANCU FOTEA.NR.26.AP.7 STR.LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA, NR.56 STR. GĂRI l,NR. 32, AP.2 STR .LABIRINT,NR.4 AP.S

STR.M. EMINESCU,NR.41,AP.5 STR.N! BALCESCU.NR.116AP1 STR.C. COLUMB,NR.80,AP.1 STR.N.GAMULEA,NR.7,AP.B

STRALEEA SCOLII,NR.7.AP.5 STR.LEONIDA Z.ELIZA.NR.4 STR.24 IANUARIE,NR.23- A STR.LEONIDA Z. ELIZA,NR.2 STR.DEMOCRATIEI.NR. 17, AP.1 STR.DEMOCRATIEI.NR. 17,AP. 2 STR.LEONIDA Z. ELIZA,NR.9 STR .DEMOCRAȚIEI, NR.9. AP .5 STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.148 STR .E ROI LOR, NR. 37, AP. 3 STR.D.BOLINTINEANU.NR.3 STR .CRIZANTEMELOR ,NR .31 ,AP_2 STR.LEONIDA Z. ELIZA,NR.23 STR .CALEA PRUTULUI.NR.59 STR.ANGHEL SALIGNY.NR.77 STR.RANDUNELELOR,NR.16,AP.3 P.3 STR.RANDUNELELOR,NR.16,AP.3 STR.STADIONULUI,NR.4-A,BL.D 19 STR.G-RAL AL.CERNAT.NR.151 STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.2Q0 STR, DRUMUL DE CENTURA,NR.198 STR. SINDICATELOR,NR.1 AP.1 STR.TECUCI.NR.73.AP.7 STR.BAN ULUI, NR.2, AP.1 STR.BANULUI,NR2,AP.2

STR. RANDUNELELOR,NR.16,AP.2 STR.LEONIDA Z. ELIZA,NR.12 STR.LEONIDA Z. ELIZA,NR.34 STR,TECUCI,NR.68,AP.4

STR. FEROVIARILOR,NR.14-A STR.TRAIAN,NR.55,AP.2 STR.TROMANA,NR.58,AP.3 STR. ROMANA, NR.51AP.1 STR. STIINTE1,NR.59,AP.2 STR. MOVILEI INR.74,AP.1 STR. MOVILEI,NR.19,AP.1 STR. DRUMUL VIILOR,NR.56 STR. COMETEI,NR.23,AP.2 STR. RUBINELOR,NR.4,AP-2 STR. V. A. URECHEA,NR.10- A STR. CRISTOFOR COLUMB,NR.31,AP.4 STR. UNIVERSITĂȚII, NR.29

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 56-A STR.G-RAL. AL.CERNAT.NR.169 STR.MORILOR..NR.111

STR.ION NENITESCU,NR.4AP-1 STR.G-RAL AL.CERNAT,NR.83,AP.5 STR.IACOB LAHOVARY.NR.1 ,AP,1 STR.G-RAL AL.CERNAT,NR.83,AP,7 STR.RIZZER.NR.39AP.8 STR.TRANSILVANl El,NR.6, AP.2 STR. I.L.CARAGIALE,NR.52,AP.2 STR.TECUCI.NR.23S- B STR.TECUCI„NR.227- C STR.MIHAIL EMINESCU.NR.41.AP.1 STR. DR. PETRU GROZA.NR.1- B STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET,NR.2 - G GRADINA VECHE,NR.24-B STR.TRAIAN,NR.39,AP.5

 • 465

 • 466

 • 467

 • 468

 • 469

 • 470

 • 471

 • 472

 • 473

 • 474

 • 475

 • 476

 • 477

 • 478

 • 479

460

 • 481

 • 482

 • 483

 • 484

 • 485

 • 486

487

6066/8.12.2003 6062/8.12.2003 6063/8.12.2003 8071/8.12.2003 6252/16.12,2003 6069/8.12.2003 6500/24.12.2003 6309/18.12.2003 6368/19.12.2003 6307/18.12.2003 6308/18.12.2003 6305/18.12.2003 6306/18.12,2003. 6067/8.12.2003 6065/8.12.2008 6251/16.12.2003 2576/16.06.2003 2571/16.06.2003 2577/16.06.2003 2683/23.06.2003 2684/23.06.2003 2294/4.06.2003 2685/23.06.2003

BUTINCU NELA lANCU IOAN

PLATON ILIE S.C.BATCIF S.R.L.

VANAN GHEORGHE STATE TOADER TABACARU VALENTIN MOISE D.MIRCEA S.C.ALFACARS.A.

PAVEL GEORGICA ENACOPOL RUXANDRA lucasimion

CONDRACHE CONSTANTIN BARBARASA FILIP

CRUCIANU IOAN MERISANU IOANA ILASI ANA

SANDOR COSTICA POPA CRINA

CRĂCIUN VICTOR ENE MIHAELA A.N.L.GALATI

MANOLIU DOREL

STR.AL.VLAHUTA.NR.8- A

STR.DEMOCRATIEI.NR.9.AP.4

STR.DOMNEASCA,NR.110,AP.2

STR.BRINDUSEI.NR.13- A STR.M1HAIL EMINESCU.NR.67- A STR.TECUCI.NR.235- A

STR. STIINTEI.NR.15-A

STR.PRUNDULUI.NR.37- B.AP.2

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 39 -A

STR.GH.ASACHI. NR.15

STR.GARII.NR.58.AP.1

STR.ZAMBILELOR, NR.23

STRAVIATORILOR.NR.22- A STR.FLORILOR.NR.46 STR ARCAȘILOR,NR.19 STR.DEMOCRATIEI.NR.84.AP.1 STR.N. BALCESCU.NR.62 STR.N.BALCESCU.NR.60.AP.1 STR.N.BALCESCU.NR.8.AP.2 STR.DR.AL.CARNABEL.NR.94.AP.1 STR.DR.AL.CARNABEL,NR.12,AP.5 STR.GEORGE COSBUC.NR.253-A STR.LUNCA ȘIRETULUI,NR.87

 • 488

 • 489

 • 490

401

 • 492

 • 493

404

 • 495

 • 496

 • 497

 • 498

 • 499

 • 500

 • 501

 • 502

 • 503

 • 504

 • 505

 • 506

 • 507

 • 508

 • 509

 • 510

 • 511

 • 512

 • 513

 • 514

 • 515

 • 516

 • 517

 • 518

 • 519

 • 520

621

 • 522

 • 523

 • 524

 • 525

 • 526

 • 527

 • 528

 • 529

 • 530

 • 531

 • 532

 • 533

 • 534

 • 535

 • 536

 • 537

 • 538

 • 539

 • 540

 • 541

 • 542

 • 543

 • 544

 • 545

 • 546

 • 547

 • 548

 • 549

 • 550

 • 551

 • 552

 • 553

 • 554

 • 555

 • 556

 • 557

 • 558

659

 • 560

 • 561

 • 562

 • 563

 • 564

 • 565

 • 566

 • 567

 • 568

 • 569

 • 570

 • 571

 • 572

 • 573

 • 574

 • 575

 • 576

 • 577

 • 578

 • 579

 • 580

681

562

2575/16.06.2003 2574/10.06.2003 2578/16.06.2003 2573/16.06.2003 2572/16.06.2003 2570/16.06.2003 2290/4.06.2003 2293/4.06.2003 2291/4.06.2003 2292/4.06.2003 2288/4.06.2003 2289/4.06.2003 2677/23.06.2003 2715/24.06.2003 2686/23.06.2003 3251/18.07.2003 3332/22.07.2003 1988/3.07.2002 3331/22.07.2003 3094/15.07.2003 3335/22.07.2003 3252/18.07.2003 3360/23.07.2003 3253/18.07.2003 3092/15.07.2003 3336/22.07.2003 3005/10.07.2003 3008/10.07.2003 3009/10.07.2003 3239/17.07.2003 3096/15.07.2003 3093/15.07.2003 3362/23.07.2003 3256/18.07.2003 3361/23.07.2003 3363/23.07.2003 3255/18.07.2003 3012/10.07.2003 3D10/10.07.2003 3011/10.07.2003 2962/9.07.2003 3254/18.07.2003 3095/15.07.2003 3337/22.07.2003 3334/22.07.2003 2964/9.07.2003 2963/9.07.2003 3004/10.07.2003 3333/22.07.2003 3257/18.07.2003 3738/8.08.2003 4136/29.08.2003 3735/8.08.2003 4076/28.0B.2003 4075/28.08.2003 3899/20.0B.2003 3740/8.08.2003 3993/25.08.2003 3736/8.08.2003 4074/28.08.2003 4081/28.08.2003 3734/8.08.2003 3868/15.08.2003 3989/25.08.2003 41.03/29.08.2003 3994/25.08.2003 3B67/15.08,2003 3540/5.08.2003 3964/21.08.2003 3737/8.08.2003 3539/5.08.2003 4097/29.08.2003 3900/20.08.2003 4137/29.08.2003 41.04/29.08.2003 3991/25.08.2003 4078/28,08.2003 4102/29.08.2003 4101/29.09.2003 4099/29.08.2003 3999/20 08.2003 4082/28,08.2003 4077/28.08,2003 4765/8.10,2003 3966/21.08.2003 4080/28.08.2003 3895/18.08.2003 3897/20.08.2003 3B69/15.08.2003 3996/20.09.2003 4083/28.08.2003 3541/5.08'2003 3741/8.08.20 D3 3965/21.08.2003 3967/21.08.2003

CLOȘCA VIRG1L

IACOB MARIA

ION LENL/TA

CAPITANU LAMIITA

IURAC TEODOR

BULBOACA MĂRICEL

GRIGORE ION

S.C.GINAVIDOR S.R.L.

STOICA NAUM

JIJIE PAUL ADAM

COVRIG RUXANDRA

BOTEZATU COSTACHE

POHL VIOREL

S.C.ALPROCONS S.R.L

PASCAL VASILE

TIVDA GABRIELA

. S.C.MONDISTAR S.R.L.

B.R.D.

RADU IONEL

BUDESCU GH.IONEL

CURCUMELIS MĂRITĂ

ILIE NELU

ARHIPV. MARIN

JOSAN VERONICA

FLOREA 1 LI NC A

LAZAROAIE NELA

S.C.TELEGAN S.R.L.

STOICA ADRIAN

SPINUS. NECULAI

IONESCU LUMINIȚA

SAVA NICULINA

SOREI VIOREL

CHELARIU MARIA

GHEORGHITA IONEL

PASAT TRANDAFIR

STANCIU ANTON

OGREANU GHEORGHE

MIHALCEA T. DAVID

MIHALCEA T.DANUT

OANA NELU

BORȘ GHEORGHE

GHEORGHE ANGELICA

CARAGHIUREA SAFTA

MIHALCEA SAFTICA

MIHALCEA SAFTICA

ALEXANDRU ILINCA

CRAESCU CRISTIAN

ION SPIRU

GRIGORE NUTA

LOVIN PETRICA

TODERITA CĂTĂLIN

IORDAN MARIAN

TOMA COSTICA

TUDORICA GHEORGHE

BADIC COSTACHE

GOLDURA EON1CIA

GRUITA CORINA

1FRIM VANGHELIE

MANDACHE REMUS

GHEORGHE DUMITRU

PETRESCU DORIN

CUDALB M1HAITA

S.C.UN1VERSAL COMPREST SA

IONESCU TUDORITA

BOLEA ZAHARIA

S.C.ROM PETROL DOWNSTREAM

CHIRILAJANIN

VASILIU MIHAIL

AVRAM DANIEL

BUTNARU LENUTA

PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL GL. OPREA IOSEFINA

DANAILA PETRU

CONSTANTIN MARIUS

GHEORGHE NICOLAE

NITA ST.FLORICA

MANOLE IFTENE

ALEXANDRESCU TEODOR

SOTROCAN AMALIA

COMPLEXUL MUZEAL DE ST.NATURII STALINESCU CRENGUȚA S.C.NETINVEST S.R.L CHIVU MARLENA

BEZMANN1CU

RUSEA ELENA

GOIA VALENTINA

FLOREA CATERINA

CORNEA CORNELIA

GHEORGHE MARGARETA

MIRON GOGU

S.C.TRANSCOMBI S.A.

URBAN MIHAI

VISAN TUDORACHE

RUSU MIRON

S.C.CONFORT S.A.

STR.RADU NEGRU,NR.3 STR.NICOLAE DELEANU.NR.1 STR.AL. MORUZZI.NR.14.AP.1 STR.OLTEN1TA.NR.2.AP.1 STR.DR.RAUTU.NR.30 STR.PORTULUI.NR.5AP.7 STR.TECUCI.NR.227- B STR.BRAILEI.NR.266

STR.MIHAI BRAVU.NR.35.AP.2 STRAL.I. CUZA, NR.29.AP.3 STR.PAC 11,NR.17. AP. 1

STR .M ORI LOR ,NR. 165 STR.OLTULUI,NR.3 - A BĂRBOȘI,NR.12-F STR.ROMANA,NR.8,BL.LC4IAP.68A STR.SF.SPiRIDON,NR.45.AP.12 STR.CALEA PRUTULUI.NR.77 STR.BRAILEI.NR.29- A

STR. DR. PETRU GROZA.NR.20-A STR.M.EMINESCU.NR.17,AP. 1 STR.EROILOR.NR.8.AP.2 STR.AL. CERNAT.NR.219.AP.2 STR. MALUL BRATES.NR.24 STR.CICERO, NR.18.AP.1 STR.SCULPTURII.NR.4.AP.1 STR.BASARABIEI.NR.119-A STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET,NR.2- E STR.BAHLUIULUI.NR.2.BL.L 10.AP.15 STR.ZINELOR.NR.1-A

STR APOLLON.NR. 15.AP.1 STR.I.L.CARAGIALE.NR.52.AP.1 STR.MOVILEI.NR.21 ,AP.1 STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.188 STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.106 STR. ARCAȘI LOR, NR.28 STR. ARCAȘI LOR, NR.50 STR.ARCASILOR.NR.36 STR.PLUGULUI,NR.25,AP,2 STR.PLUGULUI, ,NR.25AP. 1

STR .TECUCI ,NR. 9 5, AP .3 ALEEA N.DELEANU,NR.1 STR.TECUCI.NR.69.AP.2 STR.N. BALCESCU.NR.3- F STR.N. BALCESCU.NR.13.AP.3 STR.N. BALCESCU.NR.13.AP.3 STR.T. VLADIMIRESCU.NR.2- B STR.T.VLADIMIRESCU.NR.2- A STR.TRAIAN.NR.444- C

STR.POSTA VECHE,NR.91,AP.2 STR.EP.ST.MELCHISEDEC,NR.40.AP2 STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.30- B STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.166 STR. DRUMUL VIILOR NR.8

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR .2- D STR. DRUMUL VIILOR,NR.10 STR.DR.AL.CARNABEL,NR.47,AP,1 STR.DR.AL.CARNABEL.NR.20.AP2 STR.ARCASILOR.NR.64

STR. ARCAȘI LOR, NR. 14- BIS

STR. ARCAȘI LOR, NR.23

STR.ARCASILOR.NR.32 STR.ARCASILOR,NR.69- A

STR.G.COSBUC,NR.82

B-DUL GEORGE COS8UC.NR.392-A STR.OTELARILOR.NR.5- D STR.OTELARILOR.15

STR .POSTA VECHE, NR.91, AP.2 STR.TRANSILVANIEI.NR. 11 STR.BASARABIEI.NR.73,AP.2 STR.ALDAVILLA.NR.10.AP.206 STR.BASARABIEI.47 STR.ARIESULUI .NR.1 ,AP.2 STR.RADU NEGRU,NR.11-C STR.GAMULEA NICOLAE, NR.7.AP.5 STR. MORILOR ,NR. 3 3 STR.LIBERTATIl.NR.36 STR.I.L.CARAGIALE.NR.4.AP.3 STR.LIVIZENI.NR.7.AP.6

STR .UNIVERSITĂȚII, NR.16, AP .4 STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET,NR.6- A STR.STADIONULUI.NR.17 STR.CONSTRUCTORILOR.NR.1-A STR.M.EMINESCU,NR.B,AP,3 STR.EROILOR.NR.32-B

STR. LABIRINT,NR. 5,AP .2 STR. CEZAR, NR. 89 STR.TECUCI.NR.42.AP.1 STR .MOVI LEI,NR.74,AP.2

STR .ROMANA, NR.50, AP. 3 STR.GARII,NR.22,AP.1 STR.CALEA PRUTULUI.NR.65 STR.AVANTULUI.NR.36

STR. MALUL BRATES.NR.1- A

STR.MUZICII,NR.51,AP.3

B-DUL MAREA UNIRE.NR.21 .BL.U- 6

583

4079/28.08.2003

POPESCU VESPASIAN

STRANGHEL SALtGNY.NR.72

584

3968/21.08.2003

CRUCEANU IFTIME

STR.BUCUREȘTII NOI, NR. 79. AP.1

585

3992/25.08.2008

JJANU ILIE

STR.NAE LEONARD.NR.50- A

586

5135/27.10.2093

LAZAR FLORENTINA

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.214- A

587

5134/27.10.2003

S.C.MEDIPLUS EXIM S.A.

STR, DRUMUL DE CENTURA.NR.236

588

4956/16,10.2003

GHEORGHITA PETRICA

STR. DRUMUL VIILOR,NR.2-1

58S

4714/6.10.2003

HARAGA MIHAI

STR, DRUMUL VIILOR,NR.61-A

590

4861/14.10.2003

DAVID ION

STR.DOMNEASCA.NR.29.AP.3

591

4954/16.10,2003

AFTENI MARIA

STR.DOMNEASCA,NR.133,AP.1

592

5136/27.10.2003

DAJBOC ALEXANDRU

STR.N.BALCESCU,NR.37,AP,3

593

4845/13.10.2003

ASANACHE ELENA

STR.N. BALCESCU.NR.13 C, AP.3

594

4766/8.10.2003

CONSTANTIN MARIUS

STR.GAMULEA NICOLAE,NR.7,AP.6

595

4843/13.10.2003

CARCOTA GABRIEL

STR.NICOLAE GAMULEA.NR.7 - B.AP.3

598

4992/21.10.2003

HOGAȘ DANIELA

STR.NENITESCU ION,NR.22,AP.1

597

4862/14.10.2003

STOICA ADRIAN

STR .COLECTIVIȘTI LOR ,NR. 19

598

4844/13.10.2003

VARGA DANIEL

STR .FEROVIARI LOR .NR.2- A

599

4990/21.10.2003

BALTARU ELENA

STR.DR.AL.CARNABEL.NR.12.AP.1

600

4B58/14.10.2003

CRETU CONSTANTIN

STR.TUDOR VLADI Ml RESCU.NR.202-204

601

4953/16.10.2003

DO NICI GEORGETA

STR.DOGARIEI.NR.109.AP.1

602

5133/27.10.2003

DUMITRU NICUSOR

STR.DR.N.ALEXANDRESCU.NR.59AP.2

603

4991/21.10.2003

CRISTEA MARIA

STR .MO VI LEI, NR. 34, AP. 2

604

4955/16.10.2003

GHERGHISAN MARIA

STRALEEA BRAVILOR.NR.15

605

5347/5.11.2003

BANU ADRIAN

STRAPOLLON.NR.6AP2

606

5608/14.11.2003

S.C.TRANS P.E.C. S.A.

STR. REGIMENTUL 11 SIRET.NR.2- F

607

5356/5.11.2003

VIRTOSU ION

STR.ROMANA,NR.202- A

608

5719/21.11.2003

DUSCU LUCICA

STR.TRAIAN.NR.259- A

609

5352/5.11.2003

COSUG ELISABETA

STR.OLTULUI.NR.9- A

610

5B37/26.11.2003

S.C.SPECTRUM S.N.C,

STR.GORUN ULUI, NR. 12

611

5658/19.11.2003

GRIGORESCU PETRISOR

STR.N. BALCESCU.NR.37.AP.1

612

5662/19.11.2003

BALULESCU AURELIAN

STR.MAIOR IANCU FOTEA.NR.29.AP.5

613

5773/24.11.2003

IORDAN ALEXANDRINA

STR.FORTULUI.NR.8.AP.4

614

5353/5.11.2003

MUNTEANU MARIA

STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR. 9, AP.6

615

5772/24.11.2003

STAN MARLENA

DR.N.ALEXANDRESCU.NR.101 ,AP.2

616

5659/19.11.2003

ANGHELE VJRGINIA

STR.TECUCI,NR.73AP.1O

617

5771/24.11.2003

OBREJA GHEORGHE

STR.L.Z.ELIZA.NR.B2

618

5718/21.11.2003

S.C.PAROLEX JR. S.R.L.

STRAL.MORUZZI.NR.5B

619

5660/19.11.2003

VADANA CĂTĂLIN

STR.DOMNEASCA,NR.94,AP.6

620

5661/19.11.2003

CHIRIAC AGAFIA

STR.DOMNEASCA,NR.B3.AP.7

621

5657/19.11.2003

PERJ DANIEL

STR.TRAIAN.NR.43S- C

622

5278/3.11.2003

DIR.GEST.PATRIMONIULUI

STR.TRAIAN.NR.390- B

623

5279/3.11.2003

Dl R.GEST. PATRIMONIU LUI

STR.TRAIAN.NR.446- A

624

5280/3.11.2003

DIR.GEST.PATRIMONIULUI

STR. PRIVIGHETORII,NR.23

625

5277/3.11.2003

COGALNICEANU MIHAIL

STR.DOGARIEI.NR.135-A

626

5303/3.11.2003

URSACHE IOAN

STR.AVANTULUI.NR.21 ,AP1

627

5301/3.11.2003

PEIU OCTAVIAN

STR.ZINELOR.NR.2AP.1

628

5302/3.11.2003

APOSTOL MARIA

STR.DOMNEASCA.NR.122.AP.1

629

5300/3.11.2003

IVAN ECATERINA

STR.CRISTOFOR COLUMB,NR.50,AP.5

630

5650/18.11.2003

SUCI OAIA ANTON ETA

STR. DR. PETRU GROZA.NR.10

631

5651/18.11.2003

S.C.REGAL S.A.

B-DUL TRAIAN VUIA.NR.21- C.MICRO38

632

6304/3.11.2003

PEPELEA ION

STR.GARll,NR.6B,AP.2

633

5357/5.11.2003

SERBAN MARIN

STR. DR. PETRU GROZA..NR.7- A

634

5349/5.11.2003

PECINGINA LUCIAN

STRALEEA ZIMHRULU1.NR.1- A

635

5348/5.11.2003

TUDORIE ȘTEFAN

STR.GEORGE COSBUC.NR.146

636

5349/5.11.2003

STOLE RIU VASILE

STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR. 9, AP.3

637

5351/5.11.2008

CRETU MARIUS

STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR. 9, AP.5

638

5354/5,11.2003

S.C.ARABESQUE S.R.L.

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.39

639

5355/5.11.2003

RACLEAVASILICA

STR.DOMNEASCA,NR.85.AR.2

640

967/10.03.2003

VIZUROI NICUTA

DUMUL DE CENTURA.NR.102-A

641

B48/3.03.2003

STAICU DUMITRU

STR.DRAGOS VODĂ,NR.23, AP. 1

642

851/3.03.2003

DIACONU ION

STR.SF.SPIRIDON.NR.28.AP.1

643

1181/28.03.2003

BRINZEI DUMITRU

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.92

644

1088/21.03.2003

CSUTAK VIORICA

STR .EROI LOR, NR.12.AP.4

645

1049/18.03.2003

COSTEA DORU

STR.DAC1EI,NR.43,AP.1

646

1087/21.03.2003

DULGHERU CORNELIU

STR. DR. PETRU GROZA,NR.10-B

647

1084/21.03.2003

SAIGAU LAZAR

STR. DR. PETRU GROZA.NR.10- C

648

1085/21.03.2003

PISLARU ELENA

STR. DR. PETRU GROZA.NR.1Q-A

649

1090/21.03.2003

ENE VALENTIN

STR.L. Z. ELIZA, NR.2- D

650

1086/21.03.2003

NEACSU STELA

STR.RAZBOIENI.NR.4.AP.4

651

1188/28.03.20D3

TATU CONSTANTIN

STR.STIINTEI.NR.79.AP.1

652

1184/28.03.2003

PARVANA MIHAI

STR.DOMNEASCA.NR.110.AP.4

653

1182/28.03.2003

HIRSCORN CONSTANTIN

STRANA IPATESCU.NR.11 ,AP2

654

834/3.03.2003

BIRCA RAZVAN

STR.L.Z. ELIZA,NR.6

655

2007/16.05.20D3

STRIMBEI MICIPATRICE

STR.N. BALCESCU.NR.B4.AP.2

656

1995/15.05.2003

S.C.DUNAROM TRADING COMPANY

STR.PORTULUI.NR.64-A

657

2126/22.05.2003

POPESCU D. GHEORGHE

STR. DR. PETRU GROZA.NR.5- A

658

2118/22.05.2003

MIHAILESCU CASANDRA

STR.LIBERTATII.NR.72- A

659

2005/16.05,2003

SC INTER NT SERVICE SRL

STR. BRĂILEI, NR. 280

660

2006/16.05.2003

VLAD OVIDIU

STR.I.L. CARAGIALE, NR.18.AP1

661

2114/22.05.2003

MARIAN ECATERINA

STR.L.Z. ELIZA, NR.18

882

2120/22.05.2003

IOAN CĂTĂLIN

STR.L.Z. ELIZA,NR.18-A

863

2115/22.05.2003

GHEORGHITA DUMITRU

STR.L.Z. ELIZA, NR.20

664

2117/22.05.2003

BORȘ CAMELIA

STR ARCAȘ ILOR.NR.69- C

665

2172/27.05.2003

DOLGOTER ANTON

STR .CEZAR, NR. 67

636

2127/22.05.2003

CHIRITA SPIRIDON

STR.SINDICATELOR,NR.59AP.1

667

2116/22.06.2003

POPA ALEXANDRU

STR ARIEI,NR.46,AP.1

668

1187/28.03.2003

HIRSCORN W. WILLY

STRANA IPĂȚESCU,NR. 11,AP. 1

669

1186/28.03.2003

MAMIRNICOLETA

STR.DAClEI,NR.43,AP.2

670

1191/28.03.2003

ANTON 1. ELENA

STR. PICTOR IOSIF ISSER.NR.1- A

671

1189/28.03.2003

DAMICIUC RODICA

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.6

672

1190/28.03.2003

DIACONU VERONICA

STR.GARII,NR.57,AP.3

673

1149/25.03.2003

POPESCU ECATERINA

STR.PRUNDULUI.NR.21- A

674

1089/21.03.2003

LUPEA M1RCEA

STR.N.BALCESCU,NR.60,AP.2

675

1050/18.03.2003

MERIOR ARSENE

STR.DR.AL. CARNABEL.NR.80.AP.1

676

1046/18.03.2093

URSU COSTACHE

STR.L. Z. ELIZA.NR.2- C

677

1Q47/18.03.2003

BANASANU GHEORGHE

STR.L. Z. ELIZA,NR.2- B

678

104B/18.03.2003

TUTUIANU NECULAI

STR.GARII.NR.24.AP.12

679

1045/18.03.2003

PARASCHIV GRIGORE

STR.L. Z. ELIZA.NR.2-A

680

1000/14.03.2003

HANGAN GAFITA

STR .MUZICII, NR.39, AP.1

6B1

1043/18.03,2003

BOSMAGA FANICA

STR.L. Z. ELIZA.AP-B0

682

1041/18.03.2003

CIORUTA IONEL

STR.L. Z. ELIZA.NR.58

683

1042/18.03.2003

SOCIU STANICA

STR.L. Z. ELIZA.NR.16

684

1011/17.03.2003

POPESCUIOAN

STR.L. Z, ELIZA,NR.14

685

1040/18.03.2003

BELIU RADVAN

STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR. 24. AP. 3

BB7

6300/15.11.2005

CHIRIC GHEORGHE

STR.NENITESCU ION.NR.14,AP.6

68 B

6434/22.11.2005

DRAGOMIR GHERGHINA

STRANUL REVOLUȚIEI 1848,NR.1B

689

6302/15.11.2005

CIURARU TERENTE

STR.RAZBQIENI.NR.5AP.2

690

6431/22.11.2005

S.C.METROPLEX S.R.L.

STR.GAROFITEI.NR.57

691

8293/15.11.2005

S.C.ALCOM S.A.

STR.IPATESCU ANA, NR.7- A

692

6297/15.11.2005

NOFIT 1. NECULAI

STR.TRAIAN.NR.424- G

693

8436/22.11.2005

MUNTEANU TITA

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.56- 8

694

6442/22.11.2005

PATRICHE SOLTANA

STR. DOMNEASCA, NR.83, AP.1

695

6304/15.11.2005

CANTARAGIU POLIXENIA

STR. DEMOCRAȚIEI,NR.11 ,AP,3

696

6299/15.11.2005

PRODAN GHEORGHE

STR.JUPITER.NR.6

697

6159/8.11.2005

NEGRU PETRUS

STR ARCAȘ ILOR.NR.50- A

698

6160/8.11.2006

NEGRU RADU

STRARCAȘILOR.NR.56- B

699

6439/22.11.2005

PASCANU VASILE

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.82- A

700

6077/2.11.2005

S.C.AGATUR S.R.L.

STR.GEORGE COSBUC.NR.1

6428/22.11.2005 6430/22.11.2005 6438/22.11.2005 6426/22.11.2005 6429/22.11.2005 6435/22.11.2005 6443/22.11.2005 6295/15.11.2005 6296/15.11.2005 6298/15.11.2005 6301/15.11.2005 6433/22.11.2005 8432/22.11.2005 6427/22.11.2005 6441/22.11.2005 6294/15.11.2005 6438/22.11.2005 6303/15.11.2005 6440/22.11.2005 6437/22.11.2005 6576/30.11.2005 6076/02.11.2005 6769/9.12.2005

LAMBRINO NATALI A

ILIE VIORICA GRIGORE PETRE

MANAILA MARGARETA MARTIN AURELIA STRIMBEANU VALERICA SACHIR ION

ZLATE GABRIEL MOCANU ȘTEFAN CONSTANTIN GHEORGHE FRINCULESCU MARGARETA TUTUNARU VASILICA PETREA TUDORACHE

DANI DANIEL

ROIU LEONARD GAVR1LA ANASTASIA GRIGORE PETRE VRANCEANU DOINA BOCIAR ANTON

NEGREA ELENA M1HAI SANDEL SINGIU COSTICA SOLOMON MARIOARA

6581/8.12.2005 6578/2.12.2005 6583/2.12.2005 6768/9.12.2005 6770/9.12.2005 6765/9.12.2005 6570/2.12,2005 6577/2.12.2005 6773/9.12.2005 6889/15.12.2005 6766/9.12.2005 6771/9.12.2005 6893/15,12.20D5 6772/9.12.2005 6060/8.12.2003 7209/30.12.2005 6892/15.12.2005 6565/2.12.2005 6890/15.12.2005 6580/2.12.2005 6801/15.12.2005 6767/9.12.2005 6894/15.12.2005 6582/2.12.2005 4619/17.08.2005 4621/17.08.2005 4362/4.08.2005 4142/22.11.2002 4363/4.08.2005 4360/4.0B.2005 4361/4.08.2005 4365/4.08.2005 1097/31.06.2004 4842/29.08.2005 4845/29.08.20D5 4846/29.08.2005 4841/29.08.2005 4891/30.08.2005 488 8/30.08.20 D5 4800/30.08.2005 5049/8.09.2005 5014/5.09.2005 4945/1.09.2005 4944/1.09.2005 4946/1.09.2005 4947/1.09.2005 5013/5.09.2005 504B/6.09.2005 5012/5.09.2005 5047/06.09.2005 1438/16.09.2004 5946/24.10.2005 5770/13.10.2005 5810/18.10.2005 5945/24.10.2005 5B07/18.10.2005 5799/14.10.2005 5769/13.10.2005 5768/13.10.2005 5767/13.10.2005 5809/18.10.2005 5812/18.10.2005 5806/18.10.2005 5813/18.10.2005 580 B/18.10.2005 5811/18.10.2005 4892/30.06.2005 4888/30.08.2005 4885/30.08.2005 4886/30.08.2005 4887/30.08.2005 4844/29.08.2005 4884/30.08.2005 4893/30.08.2005 4B38/29.08.2005 4894/30.08.2005 4843/29.08.2005 4359/4.08.2005 4620/17.08.2005 4364/4.08.2005 4618/17.08.2005 4839/29.08.2005 4840/29.08.2005 3933/14.07.2005 3931/14.07.2005 3930/14.07.2005 3928/14.07.2005 3689/5.67.2005 3973/18.07.2005 3974/18,07.2005 3929/14.07.2005 3932/14,07.2005 3798/6,07.2005 3797/6.07.2005 2939/26105.2005

PĂTLĂGICĂ FLORIN BAJAN MARIUS TOMA GHEORGHE PASALICA ROMEO LAZAR EUGENIA S.C. COZAMIN S.R.L. S.C.SAB1MIR S.R.L. □UMITRAN ANGELA PAULEN MIRELA S.C. FANDROS S.R.L. SMOCHIN GHEORGHE ROSCA AURICA S.C. T.M.U.C.B. S.A. BUCUREȘTI ALUPEI AVRAM FLOREA IULIAN GHEORGHITA ROMULUS DUMITRACHE STEFANICA CHIPER MARIANA PARTENE FLORICA JALBA EUGEN

S.C. TRIOMET 2000 S.R.L.

ANDREI COSTEL LUNGU COSTACHI SUHOREANU DANIELA TEODOROF VASILICA ALEXANDRU GHEORGHE VELNICIUC NECULAI VELNICU NECULAI CARAMAN ANICA FLOREA MARIA IBANESCU PETRICA POPA ANTON ELA GHEZEA CONSTANTIN IORGA LEONARD NOUR BOGDAN S.C. SPIROS S.R.L. GRECU ILEANA CRUCEANU DUMITRU TOMA ANTONIA DOBREA PETRU STROEA IOANA S.C. TARGET S.A. SFETCU AGLAITA IOV CRISTIAN PANAITE CATINCA OANCAVASILE MOCANU LILIANA PODEANU ANGELICA BOBU CRISTINEL FLOSTURA MARIA S.C. AMBASADOR S.R.L. LIPSA GHEORGHE GRAUR 1. ADRIAN CAPATINA DORU COGALNICEANU COSTICA TODERASC CRISTIAN S.C. ECOSAL PREST S.A. OSTAFI CAMELIA TEODORESCU LUCIA POPA 1. COSTICA HINCU BALASA TASACILA SANDEL RADVAN IOANA NENU GEORGETA DRONIC DARIA PATRICHE ȘTEFAN AVRAM TRAIAN TOMA ANTONIA VOICULESCU GEORGE GRIGORESCU RADU LUPU ANETA IOAN DORIN PADUCEL MIHAIL CRETU PETRU POPA NECULAI PETRESCU ALEXANDRU NICOLAE DORU S.C. ITALROM S.R.L. IORDACHE ALEXANDRU VISAN GABRIEL OLARIU GICA ANGHEL MARIAN ANGHEL EMANOIL BLEOANCA MARIA HRISTEA ION ENACHE MANOLE NICOLAE MARIA SAVINUTAC. ADRIAN MUNTEANU IOAN MAXIM PETRU CALIN MARIA S.C. GIN MAR S.R.L. IORDAN GHEORGHE ROMAN TINCUTA TRAMBITASU MARIA

STR.MIHAI BRAVU.NR.39-A

STR.CRISTOFOR COLUMB.NR.63, AP.3 STR.TRAIAN.NR.445

STR.CALEAPRUTULUI, NR.11-A

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.166- B

STR .SATURN. NR.3- D

STR.LUNCA ȘIRETULUI, NR.3

STR.BRAILEI, NR.18

STR. MALUL BRATES, NR.4 STR.NICOLAE DELEANU.NR.22 STR.CRISTOFOR COLUMB,NR.22,AP.3

STR.GAROFIȚEI, NR.19-B

STR.GAROFITEI.NR.19-A

STR.GAROFIȚEI,NR.1- C

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR242- A

STR DOMNEASCA,NR.124,AP.1

STR.TRAIAN,NR.445 SȚR.VENUS.NR.1- B

STR.RACHITASI.NR.1

STR .BRAVI LOR, NR. 2

STR.CEREALELOR,NR.10,AP.7

STR. TUNELULUI NR. 93C

STR.SF.SPIRIDON.NR.19.AP.2

STR.L.Z. ELI ZA, NR.17-A

STR .CLUJ .NR.37

STR .STAD IONULUI, NR.7

STR .TECUCI,NR.211.BL. M7.AP.39-A STR.GARIl,NR.58,AP.3

STR.BRAILEI, NR.132

ALEEA ZIMBRULUI,NR.21

STRAL. MORUZZI, NR.52.AP.1 STR.OCTAV BĂNCI LA,NR.33- A STR.OLTULUI.NR.27- A

STR. DR. PETRU GROZA.NR.22- A STR.RAUTU.NR.30- A

D.N.2 B, KM.6.NR.6'

STR LUNCA ȘIRETULUI, NR.83

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.67- A

STR. PICTOR IOSIF ISSER, NR.6- C STR.CASTRUL ROMAN,NR.6- B STR.BOUNTINEANU DIMITRIE.NR.H-A STR.STEFAN CEL MARE,NR. 102

STR.LUNCA ȘIRETULUI, NR.71

STR ARCAȘI LOR.NR .47

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.152

STR.EROI LOR, NR. 10, AP.1

STR. L. Z. ELIZA, NR.17

STR .GRADINA VECHE, NR. 74

STR.BELDIE IOAN.NR.11

STR.EREMIA GRIGORESCU.NR.1.BL. D5E, AP.2- A STR.NAE LEONARD,NR.1, AP.2- A

STR.NICOLAE BALCESCU,NR.11B,AP. 2 STR.TRAIAN, NR.143, AP. 4

STRARCAȘILOR.NR.42- G

STR.GARII, NR.32.AP.1 STR.SATURN, NR.9-A STR.8 MARTIE,NR.4- A STR.ARCASILOR.NR.121-A STR.TRAIAN VUIA, NR.B- B

STR.NICOLAE BALCESCU, NR.21,SG.5, AP.6 STR. MORI LOR.NR.1, AP.1

STR.TRAIAN ,NR .47, AP .2 STR.RADU NEGRU,NR.4,AP.1 STR.L. Z. ELIZA, NR.27

STR,GHECET,NR.2

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR204- B STR.GEORGE ENESCU.NR.13- D STR. DR. PETRU GROZA.NR.13-C STR. DR. PETRU GROZA.NR.13- 8

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.24B STR ARCAȘI LOR.NR .8- D STR.EROILOR.NR.10.AP.4

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.3B STR .SIDERURG IȘTI LOR.NR. 35- A STR.TOMIS.NR.38

STR.GEORGE COSBUC.NR.60- A

STR ARCAȘILOR, NR.75

STR.TOMIS,NR.21

STR ARCAȘILOR,NR.18-A

STR.PRELUNGIREA BRĂILEI,NR. 7- A STR.CRISTOFOR COLUMB.NR.90-A STR.N. BALCESCU,NR.23AP-4 STR.DOMNEASCA.NR.128, AP.5 STR.8 MARTIE,NR.50-A

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.72- C

STR.N. BALCESCU,NR.3, AP. 5

STR.SILFIDELOR,NR.9AP.3

STR.N. BALCESCU,NR.13- C, AP.2

STR.ALEEA ZIMBRULUI,NR.10

STR.GARII,NR.24,AP.4 STR.TRAIAN ,NR. 47, AP.2 STR .CEREALE LOR, NR. 10. AP.4 STR .DOMNEASCA, NR.131 ,AP.2 STR.NARUJA.NR.2- A

STR.N. GAMULE,NR.B,APA STR.TECUCI,NR.59,AP.3 STR.CRISTOFOR COLUMB,NR.63,AP,12 STR. DRUMUL VIILOR,NR.45- B

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.100- B

STR ARCAȘI LOR.NR .58-A

STR ARCAȘI LOR.NR .98

STR.VEGETALELOR, NR.24

STR .TRAI AN, NR.196

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.214- B

STR. DRUMUL VIILOR,NR.31- B

STR. DRUMUL VIILOR,NR.31- C STR. LATERALA,NR.119 STR.UNIVERS1TATII.NR.41.AP.1 STR.COLUMB CRISTOFOR.NR.53AP.1 B-DUL MAREA UNIRE,NR.11- STR.SOSEAUASMIRDAN.NR.6-A STR.TECUCI ,NR. 107,AP .2

STR. DRUMUL VIILOR,NR.45- A STR .SF.SPIRI DON,NR.24, AP.1 STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.174 STR.CETATUII,NR,47

STR.TRAIAN.NR.370- B

STR.CRISTOFOR COLUMB.NR.58AP.4

2618/10.05.2005

FLORESCU CAROL

STR.MIHA1 BRAVU,NR.29,AP,4

2616/10.05.2005

S.C. PLASTSISTEM S.A.

STR. DN 2 B.KM 6.NR.50

2904/24.05.2005

DAJBOCC. MILICA

STR. DRUMUL VIILOR,NR.33- A

2941/26.05.2005

COMANICI lONUT

STR ARCAȘ ILOR.NR.59

2940/26.05.2005

LUNGU VASILE

STR ARCAȘ ILOR.NR .69- F

2903/24.05.2005

ENACHl CONSTANTA

STR. DRUMUL VIILOR,NR.31- A

3122/3.06.2005

IACOB GHEORGHE

STR. MALUL BRATES.NR.11

3337/15.08.2005

NITA GHEORGHE

STR.L. Z. ELIZA.NR.64

3336/15.06.2005

STANESCU FRAGA

STR.SERII,NR.69,AP,2

3123/3.06.2005

MARIN DANIEL

STR.TRAIAN.NR.439- A

3124/3.06.2005

VARABIEV IAN CU

STR.LOGOFAT TĂUTU.NR.B, AP.1

3120/03.06.2005

MITROFAN NASTASE

STR. ARCAȘILOR NR. 8C

3121/3.06.2005

GHERGHISAN ANETA

STR. DR.CARNABEL ALEXANDRU,NR.12,AP-8

3335/15.06.2005

OLARU PETRICA

STR.VICTOR BABES, NR.2- A

3326/15.06.2005

POPA ION

STR. DRMUL VIILOR,NR.47

2631/10.05.2005

IONI TA SANDU

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.10D- B

2640/10.05.2005

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI (STOMATOl STR.AL. LAPUSNEANU,NR.2B- A

2639/10.05.2005

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI (DISPENSA STR.IONEL FERNIC.NR.4- A

2630/10.05.2005

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI (DISPENSA STR.MIRCEAZORILEANU.NR.4- A

2637/10.05.2005

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI

STR.CONSTRUCTOR ILOR.NR.33-A

2641/10.05.2005

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI

STR.BRAILEI.NR.136-C

2786/17.05.2005

POPA GEORGE

STR.SOIMULUI.NR.3

2902/24.05.2005

FRANC MARIAN

STR.NUFARULULNR.28

2907/24.05.2005

BESLEAGA AND ONE

STR.NAE LEONARD,NR.6,BL.C 6.AP.39- A

2908/24.05.2005

IGNAT VASILE

STR.NAE LEONARD,NR.6,BL.C6,AP.39

2905/24.05.2005

ISAIA MITRUTA

STR. DRUMUL VIILOR,NR,35- B

2906/24.05.2005

ISAIA COSTICA

STR. DRUMUL VI ILOR.NR. 33- E

2617/10.05.2005

FELEA VETA

STR.MORILOR.NR.58.AP.3

1992/6.04.2005

FEDERENCIUC C. BENTIA

STR.STADIONULUI, NR.11

2170/15.04.2005

S.C. BILLA INVEST CONSTRUCT S.R.L.

STR .OTELAR ILOR.NR. 13

1991/6.04.2005

IACOMI CRISTINA

STR.ROMANA,NR.104- B

2327/25.04.2005

NECULAU GEORGETA

STRANGHEL SALIGNY.NR.9- A

2250/19.04.2005

RADU ALEXANDRU

STRARCAȘILOR,NR.149- E

1990/6.04.2005

POPA lONUT

STR.PORTULUI,NR.8,AP,6

2328/25.04.2005

ATANASIU ION

STR.BRĂILEI,NR.155- B

2329/25.04.2005

GURAU PAUL

STR. IONEL FERNIC NR. 18A

2117/12.04.2005

CECAN LAURA

STR.BRAILEI,NR.68,BL.BR3,AP.38

2488/28.04.2D 05

MATEI ADRIAN

STR.LIVIZENI,NR.7AP-2

2487/28.04.2005

MORARU DUMITRU

STR.CASIN.NR.74

2486/28.04.2005

ANDREESCU VASILE

STR.BRAILEI.NR.204- D

2172/15.04.2005

CloaoTARU VALENTINA

STR. STIINTEI.NR.58- B

2489/28.04.2005

S.C. ROTAST S.R.L.

STR.V. A. URECHIA.NR.28

2171/15.04.2005

GHEORGHITA GHEORGHE

STR ARCAȘI LOR, NR.149- C

1993/6.04.2005

GHEORGHE ADRIANA

STR.DEMOCRAȚIEI,NR.17.AP9

1669/21.03.2005

C.C. INTERNAV SHIPPING S.R.L.

STR.G. COSBUC.NR.6

16662/21.03.2005

PISLARU MARIA

STR.I. L. CARAGIALE.NR.35.AP.1

1666/21.03.2005

NEGOITA MARIA

STR .CICERO, NR.18, AP .3

1697/24.03.2005

IONESCU LUCICA

STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR.1 AP.2

1596/24.03.2005

MORARIU DUMITRU

STR.STEFAN CEL MARE.NR.22- C

1665/21.03.2005

MATEI CONSTANTIN

STR .GAROF IȚEI,NR.1- A

1668/21.03.2005

IURESCU LIVIU

D.N. 2B.KM 6.NR.58

1456/10.03.2005

CHIRICU STAN

STR.DROPIEI.NR.4

1698/24.03.2005

POPA MIRCEA

STR.0LTULUJ.NR.30- A

1823/30.03.2005

PAMFIL TUDOR

STR.GRADINA VECHE ,NR.2, AP.1

2510/31.05.2005

S.C.VENUS SI RAY S.N.C.

STR.BRĂILEI,NR.140- L

1694/24.03.2005

TENIE MAGHITA

STR.AL. CARNABEL.NR.46.NR.3

1699/24.03.2005

PAROHIA BISERICA SF.ANA

STR .TEXTEL IȘTI LOR, NR.1- A

1822/30.03.2005

S.C. CANNABIS TRADING COMPANY S.R.L.

STR.BRĂILEI,NR.159- F

1698/23.03.2005

POPA MIRCEA

STR.OLTULUl.NR.30- G

1190/6.03,2006

RACOVITA NECULAI

STRAL. MORUZZI,NR.104AP.1

1158/2.03.2006

PAROHIA SF. ATANASIE PATELARIE

STR.OLTULUI.NR.7- A

1161/2.03.2006

RADU ALEXANDRU

STR ARCAȘI LOR, NR.149- E

1370/15.03.2006

ABABEI MĂRICEL

STRARCAȘILOR.NR.79- A

1371/15.03.2008

ROȘU N. MARIA

STR .BRĂILEI, NR.14, AP.5

1367/15.03.2006

CONSTANTINESCU ION

SOSEAUA SMARDAN.NR.45- A

1369/15.03.2006

MACOVEI VASILE

STR .DOMNEASCA, NR .83, AP .5

1368/15.03.2006

DOGARIU VASILICA

STR.TRA1AN.NR.222.AP.2

1373/15.03.2006

CHELARIU MARIA

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.188

2126/24.03.2006

S.C.PIBUNNI S.R.L.

STR AUROREI,NR.1

2119/24.03.2006

BUHACIU GHEORGHE

STR.GEORGE COSBUC.NR.207- A

3380/7.06.2008

S.C. TRIOMET CONSTRUCT S.R.L.

STR.HENRY COANDA.NR.20- A

3378/7.06.2006

DUMITRACHE GH. ALEXANDRU

STR.RAZBOIENI.NR.231- A

3730/22.06.2006

ROATA NICU

STR.DOGARIEI,NR.106,AP.3

3729/22.06.2006

ROATA IOANA

STR .DOG AR IEI, NR.106, AP .2

3722/22.06.2006

LAZAR ANTON

STR.BASARABIEI.NR.35.AP7

3466/12.06.2006

TAPOl CONSTANTINA

STR.CRISTOFOR COLUMB.NR.26AP4

3731/22.06.2006

SERBU ELENA

STR .TECUCI,NR.123, AP.1

3376/7.06.2008

NECULAU LAURENTIU

STR ARIEI,NR.33

3898/29.06.2008

COMAN STANICA

STR .LĂCĂTUȘILOR, NR.13.BL.E1.SC.3, MANSARDA, AP.58-C

3897/29.06.2006

COMAN STANICA

STR .LĂCĂTUȘILOR,NR.13.BL.E1,SC.3,MANSARDA,AP.58-A

3896/29.06.2006

COMAN STANICA

STR.LĂCĂTUȘILOR,NR.13,BL.E1,SC.3,MANSARDA,AP.58-B

3469/12.06.2006

GOGOAȘA FLORINEL

STR.NENITESCU ION.NR.5AP1

3888/28.06.2008

TRANDAFIR VALENTINA

STR.TECUCI.NR.84AP-1

3899/29.06.2006

IFTODE ȘTEFAN

STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR.13-A, AP.1

38B9/28.06.2006

PETREA ALECU

STR .TRAI AN, NR.429- A

3372/7.06.2008

VLASCEANU NECULINA

STR.CRISTOFOR COLUMB.NR.80.AP.2

3371/7.06.2006

MINDRESCU FLORICA

STR. DRUMUL DE GEN TURA, NR.182

3374/7.06.2006

VASILIADE CONSTANTIN

STR.OLTULUI.NR.5- D

3385/8.06.2006

LUPU TOADER

STR.SPATARULUI„NR.13,AP.1

3379/7.06.2006

NEAMTU VASILE

STR.ENERGIEI.NR.24- B

3375/7.06.2006

ANGHELE APOSTU

STR.N.BALCESCU,NR.78,AP.5

3373/7.06.2006

BUJENITAEMIL

STR. MALUL BRATES.NR. 2

3390/8.06.2006

LEFTER PETRU

STR. DRUMUL VIILOR,NR.76

3386/8.06.2006

BAROIU LI LIANA

STR.LUNCASIRETULUI.NR43-A

3464/12.06.2006

POPA ZAMFIRA

STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR.9, AP.2

3301/7.06.2006

CALIN DORINEL

STR.PAUNULUI.NR.11AP-5

3533/14.06.2008

S.C. CONFORT S.A.

B-DUL MAREA UNIRE.NR.21

3468/12.06.2006

SAVA MIHAELA

STR .MO VI LE l,NR. 85, AP .2

3532/14.06.2006

ESANU NADEJDA

STR.GARII.NR.22.AP.4

3467/12.06.2006

RADUCAN SORINA NEELIBERATE

STR.GARII,NR.55,AP.2

4617/17.08.2005

HUSTIU GHEORGHE

STR PICTOR IOSIF ISER NR 29

2097 / 06.05.2004

GAVRILAANETA

STR TUNELULUI NR27A

1824/30.05.2005

MANGAFAS OLIMPIA

STR UNIVERSITĂȚII NR 30 AP 2

1372/15.03.2005

MIRZACTUDOREL

STR TRAIAN NR 437B

5223/21.08.2006

MIHALCEA CORNELIA

STR CRIZANTEMELOR NR 47B

2185/10.05.2004

LEATU ANGHELITA

STR ROMANA NR 19 AP 2

3377 / 07.06.2006

ENACHE TUDORITA

STR POSTA VECHE NR 66

1789/07.10.2004

SC ABISINIA SRL

STR ROMANA NR 8 BL LC4 AP 86A

1797/07.10.2004

SC ABISINIA SRL

STR ROMANA NR 8 BL LC4 AP 86C

1429/16.09.2004

SC AMBASADOR SRL

STR SIDERURGISTILOR NR 39A

2998/17.05.2006

ANGHELI PANDELI

STR MR IANCU FOTEA NR 44 AP5

1435 /16.09.2004

BAICULESCU ION

STR ROMANA NR 50 AP 2

3334/15.06.2005

TOCILIANU NITA

STR ALEEA BRAVILOR NR 29C

1199/06.09.2004

SC TRIGAL CONSTRUCT SRL

STR REGIMENT11 ȘIRET NR 26

968/22.02.2006

TRUSAN ANTON

STR DRUMUL DE CENTURA NR 100E

6305/15.11.2005

SCUNOSTARSRL

STR ZIDARILOR NR 5

937

3465/12.06.2006

WAKSION

938

1055/15.02.2005

NICHITA DINA

939

1799/07.10.2004

NEAMTU BOGDAN

940

2503/31.05.2004

NICOLAU MIHAELA

941

1989 / 06.04.2005

PAMFILTUDOR

942

1456 / 20.09.2004

PRISECARU JANI

943

1342/24.03.2004

CURELEA MIHAELA

944

1202 / 06.09.2004

CONSTANTIN LIGIA

945

1204 / 06.09.2004

CODREANU DANIELA

946

5765/13.10.2005

RIMBU VALERICA

947

4930 / 05.07.2007

ROȘU SAVA

948

4019/04.06.2007

VLEJ MIRCEA

949

1106/31.08.2004

DGP

950

6670/02.11.2006

DRAGOMIR MIMl

951

344/27.01.2004

STEP ELISABETA

952

2323/07.04.2006

SAMOILA EDUARD

953

954

1462/10.03,2005

STOIAN NICUSOR

955

1460/10.03.2005

STOIAN MARIUS

956

1465/10.03.2006

S.C.ANDIDIN S.R.L.

957

1466/10.03.2005

S.C.DANICAD S.R.L.

958

1467/10.03.2005

S.C.SAGINVEST S.R.L.

959

7953/3 aq ?nng

R.C PIIRDCAD S R I

960

1459/10.03.2005

STOIAN ION

961

1457/10.03.2005

SERAFINCEANU VASILE

962

1458/10.03.2005

STOIAN CRISTINEL

963

1469/10.03.2005

S.C. LIBERTATEA S.R.L.

964

1282/1.03.2005

MĂRGĂRIT N. MARIN

965

1449/8.03.2005

BALAN CĂTĂLIN

965

1695/24.03.2005

LĂSTUN OVIDIU

987

1693/24.03.2006

ZAMFIR MARIA

968

1667/21.03.2005

FURCILA DANIEL

969

1664/21.03.2005

VASILE MARIANA

970

1463/10.03.2005

DIMOFTE FANICA

971

1663/21.03.2005

AXENTE MARIUS

972

1505/11.03.2005

DIMA VIOREL

973

1311/2.03.2005

MOLDOVAN LEON

974

1464/10.03.2005

ROBEA MARIN

975

1503/11.03.2005

DALABAN ȘTEFAN

976

1468/10.03.2005

GUJA IURIE

977

1508/11.03,2005

GHEORGHE POLIXENIA

978

1509/11.03.2005

S.C. MONSTART S.R.L.

979

1507/11.03.2005

KAWAGUCHI CLAUDIA

980

5835/26.11.2003

BURUIANA MIHAI

981

1504/11.03.2005

ADAMACHE MARIUS

982

1506/1.03.2005

DUMBRAVA SANDA

983

1461/10.03.2005

VLAD BARBU

984

462/1.02.2005

CAPATINA C. IOAN

985

1058/15.02.2005

OLAREANU GICA

986

1065/15.02.2005

GIURGEANICU

987

1053/15.02.2005

STOIAN NICUSOR

988

1056/15.02.2005

STOIAN ION

989

1050/15.02.2005

STOIAN MARIN

990

1051/15.02.2005

STOIAN CRISTINEL

991

1066/15.02.2005

TEODOROV GENOVEVA

992

1057/15,02.2005

SERBAN ȘTEFAN

993

1059/15.02.2005

ZAHARIATUDORA

994

1061/15.02.2005

BARBIERU GICU

995

1062/15.02.2005

PINDARU DANUT

996

1063/15.02.2005

CHISCANU V.PETRU

997

1067/15.02.2005

MIHAI IOAN

998

1064/15.02.2005

SFETCU NICULINA

999

1054/15.02,2005

TEN EA CORNELIA

1000

1052/15.02.2005

PATRASCAN CORNELIA

1001

1060/15.02.2005

SERBAN CONSTANTIN

1002

177/18.01,2005

BLINDU T. CONSTANTIN

1003

178/18.01.2005

MUNTEANU AMALIA

1004

179/18.01.2005

TRAVNIC AUREL

1005

175/18.01.2005

LUCA DOREL

1006

176/18.01.2005

BILLAINVEST CONSTRUCT SRL

1007

183/18.01.2005

ISPAS CORNELIA

1006

181/18.01.2005

PĂUN FANICA

1000

182/18.01.2005

SERVICIUL REVENDICĂRI

1010

180/18.01.2005

NEDELCU ANGELICA

1011

234/20.01.2005

CONSTANTIN AURELIAN

1012

232/20.01.2005

MACOVEI EMIL

1013

233/20.01.2005

CRISTEA COSTEL

1014

235/20.01.2005

LUPEA ELENA

1015

231/20.01.2005

JITARU MIRCEA

1016

350/25.01.2005

IRIMIA VIOREL

1017

230/20.01.2005

BUJENITA MARIUS

1018

397/26.01.2005

IONESCU MARIANA

1019

395/26.01.2005

SANDU IFRIM

1020

394/26.01.2005

CONDILA DANIEL

1021

396/26.01.2005

IACOMI DUMITRA

1022

4358/4.08.2005

IVAN ELENA

1023

1024

5144/16.08.2606

FELEA MARIAN

1025

5226/21.08.2006

S.C. EUROTEHNICA S.R.L.

1026

5143/16.08.2006

CAPAT GIORGETA

1027

5142/16.08.2006

BECERU MARIA

1028

4941/7.08.2006

MIHAI MARCEL

1029

5224/21.08.2006

DUMITRIU MARIA

1030

5227/21.08.2006

BAU NEA ANTOANETTA

1031

5228/21.08.2006

PARTAL VASILICA

1032

4345/20.07.2005

TUTOVEANU CRISTIAN

1033

4089/10.07.2006

TATARU NECULAI

1034

4088/10.07.2006

S.C. EUROCAD S.R.L.

1035

4054/5,07.2006

TOMA NICU

1036

4344/20.07.2006

CIOBOTARU VASILE

1037

4346/20.07.2006

NEAGOE VALENTINA

1038

4348/20.07.2006

BERINDEI VICTORIA

1039

4053/5.07.2006

S IM ION VALENTINA

1040

4342/20.07.2006

SILVESTRU ANISOARA

1041

4347/20.07.2006

MUSAT STELIAN

1042

4349/20.07.2006

ACSENTE VASILE

1043

4343/20.07.2006

IVAN ANGELO

1044

4350/20.07.2006

DRAGOMIR DANIELA

1045

4351 / 20.07.2006

CRISTOFAN VIOREL

1046

5607 / 06.09,2010 (200E S.C. MOBISUD S.R.L.

1047

560676.09.2006

POPA GICU

1048

5534/1.09.2006

S.C. VEGA 93 S.R.L.

1049

5854/25.09.2006

SERBAN SEBASTIAN

1050

5856/25.09.2006

VIRGOLICIFLORICA

1051

5603/6.09.2006

BADILAS RELU

1052

5604/6.09.2006

BADILAS NASTASE

1053

6084/4.10.2006

MITROFAN ALEXANDRA

1054

6119/5.10.2006

TANASA ȘTEFAN


STR GĂRII NR 22 AP 2

STR ALBATROSULUI NR 1C BL M

STR GĂRII NR 10 AP 2

STR AUREL VLAICU NR 47C

STR GRADINA VECHE NR 2 AP 1

STR MUZICII NR6A

STR DRUMUL DE CENTURA NR 1F

STR DR RAUTU NR 28D

STR DR RAUTU NR 28C

STR RAZBOIENI NR263 STR MALUL BRATES NR 13H STR TECUCI NR 59 AP 2

STR DOMNEASCA NR B8A

STR TECUCI NR244A

STR LUCEAFĂRULUI NR 6A

STR CEZAR NR 39A

STR.TRAIAN.NR.424- D

STR.TRAIAN,NR.424- F

STR.BRAILEI.NR.2B6

STR.BRAILEI.NR.290

STR.GAROFITEI.NR.14

STR.GAROFITEI.NR.1Q_____________________

STR.TRAIAN ,NR.424- C

STR. TINERETULUI I NR. 18A

STR.TRAIAN .NR.424- E STR.CR1ZANTEMELOR.NR.81- A STR.THEODOR NECULUTA.NR.13- A STR.OTELARILOR.NR.21- G

STR. G-RAL. AL. CERNAT.NR.105.AP.2

STR. DOMNEASCA, NR. 183, AP. 1

STRARCAȘILOR.NR.69- G

STR.ARCASILOR.NR.21-1 STR.GQRUNULUI.NR.6- A STR.GARII,NR.28,AP.4

DUMUL DE CENTURA.NR.54- A STR.DOMNEASCA.NR.208- A STR.MIRON COSTIN.NR.29 STR.TRAIAN VUIA.NR.8- A

STR AFINULUI,NR.5

STR.TRAIAN,NR.39.AP.3

STR.TRAIAN,NR.157-A STR.GECRGE COS BUC, NR. 189- A

B-DUL GEORGE COSBUC.NR.189-A STR.LOZOVENI.NR.170-A

STR.STEFAN CEL MARE,NR.100 STR.TIMISULUI,NR.2

STR.NICOLAE LABIS, NR.11

STR. DRUMUL VIILOR,NR.63-A

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.54- A

STR.TRAIAN,NR.224- D

STR.TRAIAN,NR.224- C STR.TRAIAN NR. 224F

STR.TRAIAN,NR.224- E STR.CRISTOFOR COLUMB.NR.97AP2 STRAL. I. CUZA,NR.40,AP,3

STR ARCAȘI LOR, NR .56 STR.CRISTOFOR COLUMB.NR.63AP-STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 100B

STR. MALUL BRATES,NR.40- A

STR.C E REALELOR. MR. 10, AP. 1

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.82- E

STR.BASARABIEI,NR.109- A

STR. DOMNEASCA, NR.B3, AP .3 STR.STAD IONULUI, NR.15 STR.DRMUL VIILOR,NR.11-A STRAL. I. CUZA,NR.68,AP.3 STR .DEMOCRAȚIEI,NR.31 AP. 2 STR.DIMITRIE BOLINTINEANU.NR.4 STR. MILCOV NR. 66

STRALEEA MICA,NR.2,AP.1

STR ALEEA MICA,NR.2,AP.2

STR DOMNEASCA,NR.122- A STR.CRISTOFOR COLUMB,NR.31,AP.3 STR. ARC AȘILOR,NR.13- C

STR.ARCAȘILOR,NR.13- B

STR. ARC AȘILOR, NR.13- D STR.N. BALCESCU,NR.3,AP.2 STR.SIDERURGISTILOR.NR.45- B STR AL. I. CUZA.NR.17-A

STR. MALUL BRATES,NR. 5

STR.BRAILEI.NR.155-C

STR .DOMNEASCA, NR.163 ,AP.2

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.116- A STR.TECUCI.NR.107AP-1

B-DUL MAREA UNIRE,NR.11- B

STR.SF.SPIRIDON.NR.20AP-6 STR.SOIMULUI.NR.2

STR. PARCULUI,NR.8 AP.3

S7R.G-RALAL. CERNAT.NR.89.AP.1

STR. GEORGE COSBUC,NR.257- A

STR. MOVILEI, NR.19, AP .4 STR.EROILOR.NR.46AP.7 STR .MOVILEI, NR.19, AP .5

STRAL. CARNABEL.NR.76.AP.3 STR.NUFARULULNR.32 STR.GAROFITEI.NR.8

STR. DRUMUL VIILOR,NR.8,AP. 1 STRAL. MORUZZI.NR.17.AP 5 STR.CRISTOFOR,NR.63.AP-14

STR.RĂZBOI ENI.NR. 89 AP-2 STR.TOMIS.NR.19 STR.CEREALELOR.NR.10.AP.2 STR.DR.AL.CARNABEL,NR.31 ,AP.1

STR. MUZICII, NR.15, AP .5

STR.TECUCI,NR.86,AP,7

STR.ELICEI NR.4, AP. 2

STR. ELICEI NR. 4, AP. 1

STR. LUNCA ȘIRETULUI NR. 38

STR .DELFINULUI, NR.5

B-DUL MAREA UNI RE,NR.19,BL. P6

STR.I.L. CARAG1ALE,NR.18,AP.3

STR .TRAI AN, NR.171, AP. 1

STR.DR.NICOLAEALEXANDRESCU.NR.131.AP.4 STR.DR.NICOLAEALEXANDRESCU.NR.131.AP.3 STR.TRAIAN,NR.37.AP.2

STR. RĂZBOI ENI.NR.1B7 A

6086/4.10.2006

CARAUS MARGARETA

STR.UNIVERSITATII.NR.14.AP.2

6085/4.10.2006

ZAMFIR PETRICA

STR.UNIVERSITATII.NR.41.AP.4

6120/6.10.2006

DOROBAT DORU

STR.DOMNEASCA.NR.131 ,AP.6

6087/4.10.2006

POLEMIS DESPINA

STR.VASILE LUPU.NR.6.AP.5

6119/5.10.2006

RADU JITEA

STR.DOMNEASCAiNR.154,AP.1

6533/26.10.2006

IVASCU GETA

STR.CEZAR.NR.10.AP.2

6534/26.10.2008

BUZDUGA NI CU LI NA

STR. MALUL BRATES.NR.38- A

6535/26.10.2006

TUTUIANU FLORENTINA

STR. MALUL BRATES.NR.3S- B

5535/01.09.2006

CHIPER DORU

STR. PACU MOISE NR. 12

439/25.01.2006

TURTOI STAVAR

STR.BUCOVINA.NR.2

443/25.01.2006

STANCIU NECULAE

STR.V.A. URECHIA.NR.2- A

445/25.01.2006

SURDUMIHAI

STR.DEMOCRATIEI.NR.9.AP.2

441/25.01.2006

TUFA DOINA

STR.UNIVERSITATII.NR.41.AP.8

92/12.01.2006

S.C. GABRIEL IMPEX S.R.L.

STR.OTELARILOR.NR.14-B

91/12.01.2006

S.C. GABRIEL IMPEX S.R.L.

STR.OTELARILOR.NR.14- A

440/25.01.2006

PREDESCU VASILICA

STR.MIHAIL EMINESCU.NR.166.AP.3

483/30.01.2006

RAPAS MIHAELA

STR.CRISTOFOR COLUMB.NR.16.AP. 2

43B/25.01.2006

NITU MARCEL

STR.ALEEA NICOLAE MANTU.NR.2

421/25.01.2006

NISTOR MIHA!

STR.ARCASILOR.NR.42

442/25.01.2006

ANTON COSTEL

STR.EROILOR.NR.10AP.6

481/30.01.2006

IACOB CRISTIAN

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.124- E

482/30.01.2006

POPESCU 1. CONSTANTIN

STR. MORI LOR.NR.60-62

480/30.01.2006

CURDUMAN 1. LAURENTIU

STR.L, Z. ELIZA, NR.28

444/25.01.2006

ANDREESCU VICTOR

STR.I. L. CARAGIALE.NR.41 .AP .3

895/20.02.2006

BOGEAN P. NELU

STR.STRUNGARILOR.NR.4- M

892/20.02.2006

JANDARMU CONSTANTIN

STR. TRAIAN.NR.440- C

10542/7.02.2006

COMPARTIMENTUL CONCESIONARI SI VANZARI

STR. DR. PETRU GROZA.NR.S- A

693/9.02.2006

COMPARTIMENTUL CONCESIONARI SI VANZARI

STR. DR. PETRU GROZA.NR.S- B

10536/7.02.20Q6

COMPARTIMENTUL CONCESIONARI SI VANZARI

STR. DR. PETRU GROZA.NR.S- B

897/20.02.2006

COMPARTIMENTUL CONCESIONARI SI VANZARI

STR. DR. PETRU GROZA.NR.8- C

692/9.02.2006

COMPARTIMENTUL CONCESIONARI SI VANZARI

STR, DR. PETRU GROZA.NR.S- C

967/22.02.2006

AVRAM AGLAIEA

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.100- H

893/20.02.2006

GHINEA FRASINA

STR.NENITESCU ION,NR.14,AP.5

970/22.02.2006

JINGA EDMOND

STR.GRADINAVECHE.NR.36APT

971/22.02.2006

HOGAȘ NATALIA

STR.SIDERURGISTILOR.NR.36.BLSD-2 C,SC.2,ET.1,AP.38

891/20.02.2006

TUDORACHE GIORGETA

STR.TRAIAN.NR.440- A

894/20.02.2006

SCINTEI ADRIAN

STR.TRAIAN.NR.453

972/22.02.2006

CIOLACU JAN

STR.RIZER.NR.39.AP.2

807/14.02.2006

FILIP TOADER

STR.MOVILEI.NR.19AP.6

896/20.02.2006

TUDORACHE GHEORGHE

STR. ALEXANDRU,NR.17.AP.1

805/14.02.2006

BARABANCIU CEZAR

STR. DRUMUL VIILOR.NR.8- B.AP.2

697/9.02.2006

STAICU NECULAI

STR ARCAȘ ILOR.NR .46

698/9.02.2006

FLOREA IULIAN

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.65- A

689/9.02.2006

DAN GABRIEL

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.B5

690/9.02.2006

VLAD FANICA

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.136- B

691/9.02.2006

CURTEANU VENIAMIN

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.77

696/9.02.2006

SAFCENCU IVAN

STR.EROILOR.NR.9.AP.2

694/9.02.2008

IGNAT ELENA

STR.UNIVERSITATII.NR.13- B.AP.3

686/9.02.2006

S.C. AGILA COM S.R.L.

STR AFINULUI,NR.3

687/9.02.2006

MAGHERU ECATERINA

STR. AL. CARNABEL.NR.17AP-2

628/7.02.2006

TINAR GELA

STRAL.I. CUZA.NR.25.AP-4

806/14.02.2006

ALDEA IONICA

STR.CRISTOFOR COLUMB.NR.5BAP.1

695/9.02.2006

POPA ZAMFIRA

STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR. 9, AP.1

805/14.02.2006

BARABANCIU CEZAR

STR. DRUMUL VII LOR, NR. 8, AP.2

7407/11.12.2006

PMG - BLOC LOTUS 1

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 41

2121/24.03.2006

LACATUSU ELISABETA

STR.EP. MELCHISEDEC STEFANESCU.NR.42.AP.2

2123/24.03.2008

S.C. METEX S.A.

STR.TRAIAN.NR.2- C

2124/24.03.2006

S.C. METEX S.A.

STR.TRAIAN.NR.2- B

2125/24.03.2008

S.C. METEX S.A.

STR.TRAIAN.NR.2-A

2120/24.03.2006

MATEI CĂTĂLIN

STR.8 MARTIE,NR.39-A

2122/24.03.2006

S.C. EUROSERV S.R.L.

STR. MOVILEI, NR.11

1160/2.03.2006

S.C. SILVANO S.R.L.

STR.BRAILEI.NR.156-A

1201/6,03.2008

BRACACI ERACLI

STR. G-RAL. AL. CERNAT, NR.104- A

1156/2.03.2006

MIHAES D. IOAN

STR.TECUCl.NR.270- B

1159/2.03.2Q06

BALAN SA MIRCEA

STR.ARCASILOR.NR.151- B

1199/6.03.2006

IRAVA PETRU

STR.LUPENI.NR.2

1280/6.03.2006

MANEA MIHAITA

STR.MR. IANCU FOTEA.NR.21.AP.3

1157/2.03.2006

GRECU CORNEL

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 13

1596 / 06.08.2008

ANL - K1 - LOCUINȚA INDIVIDUALA

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 77

1597 / 06.08.2008

ANL - K2 - LOCUINȚA INDIVIDUALA

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 79

1594 / 06.08.2008

. ANL-K3-LOCUINȚA INDIVIDUALA

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 73

1595 / 06.08.2008

ANL - K4 - LOCUINȚA INDIVIDUALA

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 75

1586 / 06.08.2008

ANL - KS - LOCUINȚA INDIVIDUALA

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 57

1585 / 06.08.2008

ANL - K6 - LOCUINȚA INDIVIDUALA

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 55

1584 / 06.08.2008

ANL - F1 - LOCUINȚA INDIVIDUALA

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 53

1583 / 06.08.2008

ANL - F2 - LOCUINȚA INDIVIDUALA

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 51

1581 / 06.08.2008

ANL - F3 - LOCUINȚA INDIVIDUALA

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 47

1582/06.08.2008

ANL - F4 - LOCUINȚA INDIVIDUALA

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 49

1587/06.08.2008

ANL - IRIS 2

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 59

1598 / 06.08.2008

ANL-IRIS 3

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 81

1592/06.08.2008

ANL - IRIS 4

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 69

1593/06.08.2008

ANL - IRIS 5

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 71

1588/05.08.2008

ANL - M1 - LOCUINȚA INDIVIDUALA

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 61

1509/06.08.2008

ANL - M2 - LOCUINȚA INDIVIDUALA

STR, LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 63

1590/06.08.2008

ANL - M3 - LOCUINȚA INDIVIDUALA

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 65

1591 / 06.08.2008

ANL - M4 - LOCUINȚA INDIVIDUALA

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 67

5225/21.08.2006

SC COZAMIN SRL

BLD. GALAȚI NR. 1

7406/11.12.2006

PMG - BLOC LOTUS 2

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 43

6660/2.11.2006

S.C. MULTISOFT S.R.L.

STR.TUNELULU1.NR.2

6832/9.11.2006

PASALICA ION

STR.L1VEZENI.NR.2- A

1786/7.10.2004

PASALICA ION

STR.LIVEZENI.NR.2.AP.1

6668/2.11.2006

MANOLACHE MARIA

STR.PICTOR OCTAV BĂNCI LA, NR.3 6- A

6663/2.11.2006

CAZACU JINCU

STR. STIINTEI.NR.90.AP.2

6662/2.11.2006

PATOI GABRIELA

STR.ROMANA,NR.2O0

6665/2.11.2006

STOICU CAMELIA

STR.SPATARULUI.NR. 13.AP.2

6666/2.11.2006

BARCA ION

STR.CRISTOFOR COLUMB.NR.6BAP2

6669/2.11.2006

CRAIESCU CRISTIAN

STR.TUDOR VLADIMIRESCU.NR.2- A

7117/24.11.2006

SACEANU VASILE

STR.DOGARIEI.NR.113-A

7121/24.11.2006

TEODORESCU CARMEN

STR.CRISTOFOR CQLUMB.NR.22AP-1

6992/20.11.2006

S.C. SPES S.R.L.

STR.BRAILEI.NR.165-B

6661/2.11.2006

BRUDARU MARIANA

STR.TECUCI.NR.86.AP.4

6667/2.11.2008

STROE MARIOARA

STR.M. EMINESCU.NR.43.AP.2

7100/23.11.2006

AMBROSE JENICA

STR. COL. NICOLAE HOLBAN,NR.13- A.AP.4

7122/24.11.2006

ROGOZ MANUELA

STR.ZANELOR.NR.7AP.2

7119/24.11.2006

DANESCU RUXANDRA

STR.TRAIAN.NR.445- C

7116/24.11.2006

SUIZA CRISTIAN

STR. M. EMINESCU,NR.39,AP,3

7123/24.11.2006

TOMA NICU

STR. DRUMUL VIILOR,NR.B- B.AP.1

7120/24.11.2006

CUZAPARASCHIVA

STR.MOVILEI.NR.21- A,AP.2

7099/23.11.2006

S.C. MAXIM - MAN S.R.L.

STR.BRĂILEI,NR.140- M

7118/24.11.2006

ROSCAN EMANUELA

STRARCAȘILOR.NR.0B- H

7124/24.11.2006

G HI MICI VIOREL

STR.ARCAȘILOR.NR.8B- B

7878/29.12.20D6

LUCHINIUC AURICA

STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET,NR.2O-B

7877/29.12.2006

CIUBOTARIU CONSTANTIN

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR.6 8- D

7315/8.12.2006

MITITELU ELENA

STR.TRAIAN.NR.230.AP.2

7321/8.12.2006

AFENDULEA PARASCHIVA

STR. ROM ANA,NR. 51, AP .2

7413/11.12.2006

CUZA PARASCHIVA

STR.MOVILEI.NR.21.AP.4

1173

7316/8.12.2006

LAZARU MARCELA

STR. ARGEȘ, NR.1

1174

7411/11.12.2006

STANICA CORNELIA

STR. STIINTEI.NR.93- A

1175

7317/8.12.2006

CAVAL ION

STR.GARII,NR.15,AP.2

1176

7318/8.12.2006

STOICA RADUTA

STR. DRUMUL VIILOR.NR.35- A

1177

7410/11.12.2006

VOICU NINA

STR.ROMANANR.4BAP.11

1170

7522/15.12.2006

PETREA NICU

STR.ARCAS!LOR,NR,79- B

1179

7521/15.12.2006

’ AND ONE COSTEL

STR.NICOLAE BALCESCU,NR.8,AP .5

11B0

7293/7.12.2006

SILVESTRU ANISOARA

STR.CEREALELOR,NR.10,AP,3

1101

7409/11.12.2006

SILVESTRU ANISOARA

STR.C E REALELOR ,NR. 10, AP .3

1182

7519/15.12,2006

ALEXANDRESCU MIRCEA

STR. COL. NICOLAE HOLBAN, NR.14-15.AP.2

1183

7523/15.12.2006

MATEI ANASTASIA

STR.PRUNDULUI.NR.39- A.AP.1

1184

7873/29.12.2006

S.C. FIERCTC SIBEL S.R.L.

STR.SOSEAUA SMARDAN.NR.4

1185

7845/29.12.2006

PĂUN ION

STR. SF. SPIRIDON,NR.20.AP.5

1186

7520/15.12.2006

STATE CARMEN

STR.NICOLAE DELEANU.NR.24

1187

7874/29.12.2006

COSTEI ANGELA

STR. MR. IANCU FOT£A.NR.21,AP.6

1188

7320/8.12.2006

BAICU GABRIEL

STR. DR. NICOLAE ALEXANDRESCU,NR.11Q.AP.3

1109

7319/8.12.2006

OLARU GHE.NECULAI

STR.NICOLAE MANTU.NT.20- B

1190

7908/29.12.2006

TINOR MIHAELA

STR, SF. SPIRIDON,NR.37,AP. 1

1191

7879/29.12.2006

RASCANU ANTON

STR. TOMIS NR. 26

1192

2884/11.05.2006

MANOLACHE SILVIA

STR.9 MAI 1945.NR.69

1193

2881/11.05.2006

SPATARIU COSTICA

STR.9 MAI 1945.NR.71

1194

3014/17.05.2006

SEPTELICIILIE

STR.ARCASILOR.NR.75- A

nas

3084/22.05.2006

GHENEA IULIAN A

STR. MAIOR IANCU FOTEA.NR.44.AP.2

1196

3085/22.05.2006

CONSTANTINESCU GRETA

STR.GHEORGHE SINCAI.NR.6

1197

2882/11.05.2006

TIRON PACHITA

STR. N. BALCESCU,NR.37,AP.2

1198

3086/22.05.2006

MUNTEANU DUMITRU

STR. MORILOR ,NR. 67, AP. 1

1199

3087/22.05.2006

MUNTEANU VASILE

STR .MORILOR ,NR. 67, AP.2

1200

3001/17.05,2006

COMPARTIMENTUL CONCESIONARI SI VANZARI

STR. DR. PETRU GROZA.NR.8- A

1201

688/9.02.2006

COMPARTIMENTUL CONCESIONARI SI VANZARI

STR. DR. PETRU GROZA.NR.8- A

1202

3000/17.05.2006

COMPARTIMENTUL CONCESIONARI SI VANZARI

STR. DR. PETRU GROZA.NR.8- C

1203

897/20.02.2006

COMPARTIMENTUL CONCESIONARI SI VANZARI

STR. DR. PETRU GROZA.NR.8- C

1204

2996/17.05.2006

BORDICIUC IULIAN

STR. DRUMUL VIILOR,NR.31- D

1205

2999/17.05.2006

COMPARTIMENTUL CONCESIONARI SI VANZARI

STR. DR. PETRU GROZA.NR.B- B

1206

7876/29.12.20D6

ROTARU GHERGHINA

STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET NR. 46 - B

1207

2527/19.04.2006

MANOLACHE IANCU

STR.TECUCI.NR.72AP4

1208

2525/19.04.2006

STERN VASILICA

STR.NENITESCU ION.NR.14AP-9

1209

2329/7.04.2006

S.C. LINELIV S.R.L.

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.77- B

1210

2328/7.04.2006

S.C. OMCO S.R.L.

STR .COLECTIVIȘTI LOR, NR .23

1211

2325/7.04.2006

ION IA LAURENTIU

STR. MALUL BRATES.NR.17

1212

2522/19.04.2006

MUNTEANU ION

STR.GEORGE COSBUC,NR.157,AP.2

1213

2330/7.04.2006

FOTANIS GEORGE

STR. FLORILOR,NR.1,AP,1

1214

2327/7.04.2006

SICLERU CORINA

STR. MR. IANCU FOTEA.NR.44.AP.1

1215

2475/17.04.2006

S.C. PLASMA S.A.

STR. AL. MORUZZI.NR.5B- A

1216

2529/19.04.2006

STANESCU COSTEL

STR. ANUL REVOLUȚIEI 1848,NR.75,AP.1

1217

2528/19.04.2006

STANESCU BOLIGRAD

STRANUL REVOLUȚIE11848,NR.75,AP.2

1218

2526/19.04.2006

DAN A. GABl

DTR.MIHAl BRAVU.NR.27.AP.5

1219

2326/7.04.2006

NASTASACHE STOICA

STR. MOVILEI, NR.83, AP. 2

1220

2331/7.04.2006

ISTRATE ANGELO

STR.UNIVERSITATII.NR.14.AP.5

1221

2416/14.04.2006

LUPU C. GELU

STR.TINERETULUI.NR.16- A

1222

2332/7.04.2006

COJOCARU CAROL

STR.DEMOCRATIEI,NR.80,AP.2

1223

2417/14.04.2006

IONITA EMIL

STR.TINERETULU.NR.16

1224

2474/17.04.2006

ABRASU MARIA

STR.SINDICATELOR.NR.44.AP.2

1225

2473/17.04.2006

MIU NICULINA

STR. DOGARI El .NR.30- A

1226

2472/17.04.2008

□UM1TRESCU FLORIN

STR.LEULUI.NR.1AP.3

1227

2377/11.04.2006

S.C.METEX S.A.

STR.TRAIAN.NR.2- D

1228

2531/19.04,2006

VISEN RODICA

STR. DR. PETRU GROZA.NR.19- A

1229

2530/19.04.2006

URSACHE RQLAND

STR. DR. PETRU GROZA.NR.19

1230

2523/19.04.2006

BRAILEANU GHITA

STR. CRISANA.NR.23.AP.2

1231

2524/19.04.2006

BRAILEANU EMILIAN

STR.CRISANA.NR.23.AP.1

1232

2675/2.05.2006

MANEA DANA

STRAL. I. CUZA.NR.49.AP.2

1233

2673/2.05.2006

S.C. KEOPS GRUP S.R.L.

STR.TECUCI.NR.255

1234

2672/2.05.2006

MANOLE ADRIAN

STR. TECUCI, NR. 73, AP.6

1235

2674/2.05.2006

BOLDEANU MIHAITA

STR.NICOLAE GAMULEA,NR.7,AP.14

1238

2880/11.05.2006

RAPOTAN MIRCEA

STR ARCAȘ! LOR, NR.52- F

1237

2885/11.05.2006

BEJAN ILEANA

STR.SIDERURGISTILOR.NR.22.BLSD 8 B,SC.4,ET.4,AP.56- A

1238

2932/15.05.2006

VLODOI MARIA

STR.N. ALEXANDRESCU,NR.151AP-2

1239

2886/11.05.2006

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI

STR.PLUGULUI.NR.26- A

1240

2995/17.05.2006

LOVIN COSTICA

STR. GH. SINCAI.NR.10

1241

2676/2.05.2006

DRAGOMIR NICUTA

STR. DR. PETRU GROZA.NR.16

1242

2997/17.05.2006

ROȘU AUREUAN

STR.BORZESTI,NR.29- A

1243

1244

874/18.08.2004

CHELE DANA

STR. N. LABIS.NR.21

1245

997/25.08.2004

S.C. OPTICA MARIANA S.R.L.

STR.BRAILEI.NR. 159- G

1246

996/25.08.2004

LUPASCU RO9ERT

STR.BRĂILEI,NR.140- F

1247

1008/25.08.2004

PLESCAN GABRIEL

STR.BRĂILEI,NR. 159- H

1248

782/16.08.2004

STANCIU VIOLETA

STR ARCAȘI LOR.NR.78

1249

868/18.08.2004

URBANSCHI MARIOARA

STR.GEORGE COSBUC.NR436- A

1250

1001/25.08.2004

HAGIU MANDA

STR .CONSTRUCTORI LOR.NR. 9-A

1251

1039/26.08.2004

NISIP COSTEL

STR.MIHAIL EMINESCU.NR.32,AP.2

1252

1025/26.08.2004

S.C. DISTRIGAZ S.A.

STR.DOMNEASCA,NR.157- A

1253

1024/26.08.2004

S.C. DISTRIGAZ S.A.

STR .CALEA PRUTULUI, NR.50- B

1254

1023/26.08.2004

S.C.DISTRIGAZ S.A.

STR.GRIGORE VENTURA.NR. 1- A

1255

1022/26,08.2004

S.C. DISTRIGAZ S.A.

STR.TRAIAN.NR.174- A

1256

1021/26.08.2004

S.C. DISTRIGAZ S.A.

SȚR.GARII NR.B, NR.4- B

1257

1020/26.08.2004

S.C.DISTRIGAZ S.A.

STR.TRAIAN.NR.201- A

1258

1016/26.08.2004

S.C.DISTRIGAZ S.A.

STR.DOMNEASCA.NR.144- A

1259

1017/26,08.2004

S.C. DISTRIGAZ S.A.

STR.TRAIAN.NR.393- A

1260

1018/26.08.2004

S.C. DISTRIGAZ S.A.

STR.NEVELOR.NR.6- A

1261

1033/26.08.2004

S.C. DISTRIGAZ S.A.

STR.TECUCl.NR.290-A

1262

1032/6.08.2004

S.C. DISTRIGAZ SA.

STR.TECUCI,NR.253

1263

780/16,08.2004

CALIGA GIGEL

STR.CR1NULUI.NR.19

1264

785/16.08.2004

CONSTANTINESCU PETRU

STR. NARUJA, NR.1 BIS.

1265

779/16.08.2004

CIURARU IONEL

STR.ROMANA.NR.48.AP.1

1266

778/16.00.2004

NECULAU FROSA

STR.TECUCI.NR.B4AP.6

1267

781/16.00.2004

S.C. NAPOLEON S.R.L.

STR.SIDERURGISTILOR.NR.45-A

1268

865/18.08.2004

FLONDOR CONSTANTIN

STR.N. BALCESCU,NR.3-E

1269

073/18.08.2004

BAHICA GHIORGHE

STR .TRAI AN, NR.55, AP. 1

1270

867/18.08.2004

GRIGORE MAR1NICA

STR.TECUCI.NR.231- F

1271

999/25.08.2004

MARTIN GHEORGHITA

STR.CRISTOFOR COLUMB.NR.6- A.AP.1

1272

1035/26.08.2004

S.C. GLORIA A.S.

STR.OLTULUI.NR.36

1273

870/10.08.2004

COMAN NECULAI

STR ARCAȘILOR,NR.84

1274

1095/31.08.2004

BUGEAC MARINEL

STR.ZIMBRULUl,NR,10

1275

1094/31.08.2004

BUCEAG MARCEL

STR .ZIMBRULUI, NR.8

1276

1111/31 08.2004

IONESCU CORNEL

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.126- A

1277

1098/31.08.2004

MANOLE CONSTANTIN

STR.CRISTOFOR COLUMB.NR.63AP.13

1278

1103/31.08.2004

GIRLARU VASILE

STR.STEFAN CEL MARE.NR.6- A

1279

1104/31.08.20D4

NICHIFOR NICOLAE

STR. R1ZER, NR.1- A

1260

1100/31.08.2004

CONDRUZ IONEL

STR.PAUNULUI.NR.4.AP.3

1281

1108/31.08.2004

DAN GEANINA

STR.GRADINA VECHE,NR.23.AP.1

1282

1105/31.08.2004

HURJUI SPIRIDON

STR.DOMNEASCA,NR.64,AP.2

1283

1110/31.08.2004

GAIȚA AURICA

STRARCAȘILOR.NR.62- A

1284

1109/31.08.2004

GAIȚA AURICA

STR ARCAȘI LOR.NR.62

1285

1038/26.00.2004

GHITA NECULAI

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.12

1286

789/16.08,2004

S.C. AVEGIM S.R.L.

STR.DEMOCRATIEI.NR.86- A

1287

787/16.08.2004

DRAGH1CI ȘTEFAN

STR.CETATEANUL IOAN.NR.5

1288

1036/26.08.2004

FRASINA GEORGE

STR. BRĂILEI,NR.140- E

1289

1037/26.08.2004

FRAS1NA VASILE

STR.BRAILEI.NR. 140- H

1290

1044/27.08.2004

FRASINA VASILE

STR.BRAILEI.NR. 140-G

1101/31.00.2004 1096/31.00.2004 1099/31.00.2004 1107/31.08.2004 783/16.00.2004 872/18.08.2004 1102/31.QB.2004 998/25.08.2004 790/1B. 08.20 04 876/18.08.2004 780/16.00.2004 1019/26.08.2004 1097/31.08.2004 5278/3.11.2 0D4 786/16.0B .20 04 1000/25.08.2004 1431/16.09.2004 1437/16.09.2004 1434/16.09.2004 1200/6.09.2004 1205/6.09.2004 1454/12.09.2004 1436/16.09.2004

S.C. INTERNATIONAL AVIGAL S.A.

GIART ADRIANA PARASCUTA PETRU HOGAȘ COSTIN PINTILIE VASILE PARASCHIV GHEORGHE AFTENE ION

ROȘU ROMICA GAIU DUMITRU CRAITA OVIDIU LUNGEANU NICULINA S.C.DISTRIGAZ S.A. GHEZEA CONSTANTIN

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI IVASCU ION

STANCIU PUIU

STANCIU VIOREL

PAGU ELENA

PAGU ELENA

TUDORACHE PAULICA

BOTA ANTONICA

S.C. GER-STE IMPEX S.R.L.

S.C. EXPLORER S.R.L.

STR. SATURN, NR.3- L

STR.APOLLON, NR.25-A

STR.SIDERURGIDTILOR.NR.2- E

STR. GRIGORESCU EREMIA,NR.1,BL.D5E,AP.1-A

STR.ARCASILOR.NR.86

STR.GHEORGHE SINCAI ,NR,9

STR.TRAIAN.NR.224- B

STR.ALEEA METEO.NR.17

STR. L. Z. ELIZA, NR.11

STR.CAMIL RESSU,NR.5- A

STR.LUNCA ȘIRETULUI, NR.19- A

STR.TRAIAN,NR,4-A

STR.SATURN.NR.9- A

STR.TRAIAN,NR.39O- B

STR. ARCAȘILOR, NR.42- A

STR. IANCU FOTEA,NR,29,AP.3

STR. DRUMUL DE GEN TURA, NR.30- A

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.164

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.164- A

STR, ARCAȘILOR,NR.59- A

STR.CEZAR BOLI AC, NR.19, AP .4

STR .CLOȘCA. NR.1

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.19

1201/6.09.2004 1455/20.09.2004 1433/16.09.2004 1432/16.09.2004 1428/16.09.2004 1203/6.09.2004 1430/16.09.2004 1788/7.10.2004 2094/26.10.2004 2114/28.10.2004 2118/28.10.2004 2115/28.10.2004 2050/21.10.2004 2049/21.10.2004 2116/28.10.2004 2097/26.10.2004 1938/15.10.2004 2096/26.10.2004 2095/26.10.2004 2092/26.10.2004 2093/26.10.2004 2523/16.10.2004 1803/7.10.2004 2055/22.10.2004 2047/21.10.2004 1937/15.10.2004 2048/21.10.2004 1933/15.10.2004 2963/15.12.2004 295B/15.12.2004 2955/15.12.2004 2962/15.12.2004 2861/9.12.2004 280 B/17.12.2004 2B5B/9.12.2004 2053/8.12.2004 2863/5.12.2004 2854/8.12.2004 2859/9.12.2004 2062/9.12.2004 2857/9.12.2004 2803/17.12.2004 2261/3.10.2004 2257/3.11.2004 2259/3.11.2004 2256/3.11.2004 2250/3.11.2004 2258/3.11.2004 2254/3.11.2004 2255/03.11.2004 2252/3.11.2004 2250/3.11.2004 2251/3.11.2004 2313/4.11.2004 2248 / 03.11.2004 2249/3.11.2004 2262/3.11.2004 2117/28.11.2004 2522/16.11.2004 2524/16.11.2004 2253/3.11.2004 2515/15.11.2004 253B/17.11.2004 2542/17.11.2004 2670/24.11.2004 2671/24.11.2004 2666/24.11.2004 2B64/24.11.2004 2665/24.11.2004 2667/24.11.2004 2658/24.11.2004 2669/24.11.2004 2696/26.11.2004 2514/15.11.2004 2998/20.12.2004 2954/15.12.2004 2999/20.12.2004 3000/20.12.2004 2959/15.12.2004 2961/15.12.2004 2960/15.12.2004 3056/28.12.2004 2957/15.12.2004 305B/28.12.2004 3313/30.12.2004 2956/15.12.2004 3057/28.12.2004 2860/9.12.2004 545/2.08.2004 713/9.08.2004 711/9.00.2004 714/9.00.2004 717/9.00.2004 716/9.00.2004 715/9.08.2004

BASALIC DANIEL                             STR.TUNELULUI.NR.46- A

S.C. AGEVIM GRUP S.R.L.                      STR .DEMOC RAȚIE l,NR.86- A

PETREA GEORGETA                        STR ARCAȘI LOR, NR.111

MARINA CLAUDIU                           STR ARCAȘI LOR, NR.109

S.C. LEMNAR S.R.L.                             STR ZIDARI LOR ,NR. 5- A

TOADER LUCICA                           STR.DR. RAUTU, NR.32- A

BRANEA VIOREL                           STR. 9 MAI

S.C. ABISINIA TRADING S.R.L.                    STR.ROMANA,NR.B.BL.LC 4,SC.4,ET.5IAP.8B- 8

DARIE ELENA                                STR.OLTULUI,NR,5- A

IVASCU PACHITA                             STR.CEZAR,NR. 10,AP.4

RADU GABRIELA                             STR. BRĂILEI NR.. 155H

IVASCU GETA                               STR.CEZAR,NR. 10,AP.2

S.C. ALOPATIA S.R.L.                           STR. REGIMENTUL 11 SIRET.NR.37-D

BISERICA ORTODOXA SF.MINA.VICTOR SI VICHENTIE

MIDOI EUGEN                              STR.N. BALCESCU.NR.36AP-1

BORȘ MARIA                              STR ARCAȘI LOR, NR.7- D

ABADGERU ADRIAN                         STR ARCAȘI LOR.NR.42- D

PARVULESCU DAN                          STR ARCAȘI LOR, NR.7- F

PARVULESCU DAN                          STR ARCAȘI LOR, NR.7- B

BISERICA EVANGHELICA ROMANA             SȚR.DOROBANTI.NR.25- A

BADIU VIRGIL                                STR.OLTULUI„NR.S- B

S.C. MOLDOVULCAN                          STR.FAGULUI,NR.6- A

DAJBOG GRIGORE                          STR. DRUMUL VIILOR,NR.33- C

S.C. CERNA S.R.L.                            STR.DOMNEASCA,NR.18- A

RUSU IONEL                                 STR.BASARABIEI,NR.121- C

LEGA IONICA                                  STR.SF. SPIRIDON.NR.43- A.AP.4

MEREUTA TINCA                           STR. DRUMUL VIILOR.NR.4- C

OPREA GELU                                STR.SF. SPIRIDON.NR.43- A,AP. 1

CINCU ȘTEFANA                           STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.110- C

RADU MARIA                                STR.MUZICII,NR.39,AP,3

MARANGOCI GEORGETA                     STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR.11, AP.2

S.C. LINELIV S.R.L.                                STR.OLTU LUI, NR.30- E

COJOCARU IOANA                          STR.AL. CARNABEL,NR.20,AP.2

STOICA VICTORIA                            STR.UNIVERSITATII,NR.19,AP.4

BURCA JORJ                                STR, L. Z. ELIZA.NR.22

MUSAT GHEORGHE                         STR.ERO!LOR,NR.5,AP.T

SURUGIU MARIA                           STR.N. BALCESCU.NR.74.AP.6

S.C. BRACO S.R.L.                            STR.DOMNEASCA,NR.158- C

CIOBOTARU OCTAVIAN                      STR ALEEA ZIM8RULUI.NR.12

OMER GIGEL                                STRARIEI.NR.46.AP.3

IOTGA GEORGEL                             STR.GARII,NR.5B,AP.3

AMBROZE GHERGHINA                        STR.CULTURII,NR.13- A.AP.3

DUGAESESCU NICULINA                     STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.216

GRIGORIU ANA-MARIA                        STR.N. BALCESCU.NR.39.AP.4

TANASE COSTEL                             STR.BAS ARABI EI.NR.64 ,AP.2

TATARUCA IOAN                             STR. AL. CERNAT.NR.19.AP.1

ZORLESCU DAN                            STR .ARCAȘI LOR, NR.7- G

ZORLESCU DAN                            STR. ARCAȘILOR, NR.7

UNGUREANU IOAN                        STRARCASI LOR, NR.7- C

SECIUREANU DANIELA                     STR. DOMNEASCA NR. 255A

UNGUREANUIOAN                          STR. ARCAȘILOR,NR.7-E

CLOȘCA NICUSOR                            STR. GARII,NR.24,AP:11

POTOP FLORIDA                           STR. DRUMUL VIILCR.NR.20-A

DUMITRIU DANIELA                           STR. N. BALCESCU, NR.3.AP.4

SC WINGS SRL                             STR. SATURN NR. 1

[ORGA MARIAN                             STR. ARCAȘILOR,NR.21- H

GHEBELES ST. MARIUS                       D.N. 2 B„ KM.6, NR.30

PINDARU DANUT                          STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.98- A

MINDRU VIOREL                             STR. G. ENESCU.NR.14.AP.2

SC INTERNAV SCHIPPING SRL               STR. GEORGE CO5BUC NR. 0

S.C. CUZA S.R.L.                                  D.N. 2B, KM.5. NR.4B

AFTENE ION                                 STR. TRAIAN.NR.424- B

S.C. GALFINBAND S.A,                        STR. SOSEAUA SMIRDAN.NR.2- A

BURGHELEA MIRCEA                      STRAUREL VLAICU.NR.19- C

SUCEVEANU CORNE LI U                       STR .EROILOR,NR.12, AP.9

MOȚI ANA                                   STR.SEREI.NR.49.AP.3

SUCIU PETRACHE                            STR.CALARASI,NR.1,AP.1

ONU CONSTANTA                          STR. SF. SPIRIDON,NR.20,AP.6

ANDREI NECULAI                             SrTR.VASILEALECSANDRI,NR.14.AP.1

BURLACU GRIGORE                         STR. DRUMUL DE CENT URA, NR.214- D

BUDESCU ION                             STR. CRISTOFOR COLUMB,NR.63,AP.7

SAIZU MATEI                                   STR.AL. DAVILLA.NR.11

S.C. SANGIOLI S.R.L.                            STR.SATURN.NR.3- C

VOROVEI DANUT                          STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.5

STEREA GHEORGHE                        STR.AL. CARNABEL.NR.87.AP.4

MUNTEANU PETRICA                      STR. DRUMUL DE CENTURA,NR60- A

BORDEIANU CONSTANTIN                    STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.5B- B

BANCU BOGDAN                          STR.NICOLAE DELEANU.NR.12

PETREA LAURA                            STR ARCAȘI LOR,NR. 85

GHINOIU ADRIANA                          STRARCAȘILOR,NR.85- B

BANCIOG ANTON                         STRARCASILOR.NR.05- A

S.C. AIEGO S.R.L.                              STR. BRINDUSEI.NR.15- B

CONSTANTINESCU GEORGEL                STR. DR. PETRU GROZA, NR.7- A

ILIE IULIA                                      STR. UNIVERSITARI,NR.1,AP.2

TATU MARCELA                            STR.PLANTELOR,NR.5,AP.2

BRADEA PETRICA                         STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.1O0-A

OCHINZ ARTEMIS                            STR. ANA IPATESCU.NR.11 ,AP,3

DIR. PT. DIALOG,FAMILIE SI SOLIDARITATE GL.    STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET,NR.46- A

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI          STR. BRĂILEI,NR.175- B   STADION DUNAREA

S.C, LCAN COM S.R.L.                         STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.194- A

BORCAN IRINEL                            STR.IANCU FOTEA.NR.17AP.4

CHIRILA TRAI AN                                STR. N (COLAE LABIS, NR. 25

POPOVICI CLAUDIU                           SȚR.NICOLAE LABIS,NR.13

GAFTON CONSTANTIN                       STR.NICOLAE LABIS,NR.17

BULANCEA DUMITRU                        STR.NICOLAE LABIS,NR.19

1409

71019.08.2004

ANDREI I. VIOREL

STR. BASARABIEI,NR.119- B

1410

407/26.07.2004

ANDREI I. VIOREL

STR. BASARABIEI,NR. 119-8

1411

719/9.08.20D4

RADU MELUTA

STR. GEORGE COSBUC.NR.450

1412

1034/26.08.2004

S.C, DISTRIGAZ SUD S.A.

STR, AUREL VLAICU.NR.42- A

1413

1031/26,08.2004

S.C. DISTRIGAZ SUD S.A.

STR. COMBJNATULUI.NR.5- A

1414

1030/28.082004

S.C. DISTRIGAZ SUD S.A.

STR. LĂCĂTUȘI LOR ,NR. 2- A

1415

1029/26.0B.2004

S.C. DISTRIGAZ SUD S.A.

STR. SATURN,NR.5-B

1416

1028/26.08.2004

S.C. DISTRIGAZ SUD S.A.

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.16-A

1417

1027/26.08.2004

S.C, DISTRIGAZ SUD S.A.

STR. DOMNEASCA,NR,116- D

1418

1026/26.08.2004

S.C. DISTRIGAZ SUD S.A.

STR. ELENA DOAMNA,NR.1- A

1419

869/18.08.2004

PASCARU ANCA

STR. UNIVERSITATII,NR.13,AP.1

1420

877/18.08.2004

POPA IANI PAVEL

STR. AL. CERNAT.NR.116.AP.1

1421

878/18,08.2004

MUCHI SANDEL

STR.CRISTOFOR COLUMB,NR.63,AP.6

1422

3739/8.08.2003

PUICA ELENA

STR. GARII.NR.48.AP.1

1423

784/16.08.2004

REPEZIS CONStANTIN

STR. ARCAȘILOR,NR. 70- A

1424

875/18,08.2004

GHIORGHE MĂRICEL

STR.NICOLAE LABIS.NR.23

1425

871/18.08.2004

ARHIP VICTORIA

STR. TRAIAN.NR.443-A

1426

712/9.08.2004

FLOREA ROD IC A

STR. LUPENI.NR.4.AP.3

1427

1780/5,10.2004

□OBRE VICTOR PAUL

STR. OTELARILOR.NR.5- C

1428

1794/7.10.2004

MOSCU MĂRICEL

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.20

1429

1791/7,10.2004

POPA VARTOLOMEl

STR. BASARABIEI,NR.210- B

1430

1790/7,10.2004

PRALEA EMIL

STR. DOMNEASCA.NR.36.BL. SELECT,AP.13

1431

1804/7.10.2004

MIHAILA FLORIN MIREL

STR. TRAI AN, NR.287- A

1432

1792/7.10.2004

SMADU ADRIAN

STR ARCAȘI LOR, NR.13

1433

1800/7,10.2004

SMADU VALERIU

STR. ARCAȘILOR,NR. 13-A

1434

1802/07.10.2004

DUMITRU IONEL

STR. ARCAȘILOR NR. 42F

1435

1798/7.10.2004

IVASCU LILIANA

STR. UNIVERSITATII,NR.39,AP,1

1436

1793/7,10.2004

ARTIMON FELICIA

STR.TRAIAN.NR.171,AP.2

1437

1795/7.10.2004

CHIRCA DUMITRU

STR.TRA1AN,NR,31,AP.5

1438

1787/7.10.2004

JITARU MIRCEA

STR. DRUMUL VIILOR,NR,20

1439

1935/15.10.2004

POPA GHERGHINA

STR. NICOLAE ALEXANDRESCU.NR.101 ,AP.1

1440

1934/15.10.2004

BERDILAC. GICA

STRARIESULUI.NR.19.AP.2

1441

1931/15.10.2004

S.C. SARAS METAL S.R.L.

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.234-C

1442

1939/15.10.2004

S.C. SARAS METAL S.R.L.

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.234-B

1443

1940/15.10.2004

S.C. SARAS METAL S.R.L.

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.234- A

1444

1932/15.10.2004

PLUGARU GEORGETA

STR. ZORILOR,NR.14,AP. 1

1445

1936/15.10.2004

DIAC ONU IOAN

STR.CEREALELOR.NR.12.AP.1

1446

1801/7.10.2004

S.C. WINGS S.R.L,

STR.BRAILEI.NR.140-T

1447

1796/7,10.2004

S.C. WINGS S.R.L.

STR.SATURN.NR.55

1448

3151/1.07.2004

POSTOLACHE COZMA

STR.V. ALECSANDRI,NR.14,AP.2

1449

173/13.07.2004

CIUBOTARU FLORIN

STR. ALEEA ZIMBRULUI,NR.4

1450

274/19,07.2004

S.C. TRANSCARPATICA S.R.L.

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.3

1451

294/20,07.2004

SURDU ADRIAN

STR.DEMOCRATIEI.NR.47- A

1452

295/20.07.2004

SERBAN GHIORGHI

STR. ARCAȘILOR,NR.79

1453

3147/21.07.2004

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI

STR. FEROVIARILOR,BL.L1 ,NR.18

1454

3147/21.07.2004

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI

STR.FEROVIARILOR.BL.L2,NR.20

1455

3147/21.07.2004

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI

STR.FEROVIARILOR,BL.L3,NR.22

1456

3147/21.07.2004

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI

SȚR.FEROVIARILOR,BL.G,NR.24

1457

351/22,07.2004

CALIN ELENA

STR.PAUNULUI.NR.11 .AP.4

1458

349/22,07.2004

BADESCU RADU

STR. NICOLAE LABIS.NR.11

1459

347/22.07.2004

CARAMAN IONEL

STR. N.BALCESCU,NR.84,AP.5

1460

348/22.07.2004

NICULESCU CARMEN

STR. N.BALCESCU,NR.84,AP.4

1461

469/27,07.2004

SBURLAN NICOLAIE

STR. ARCAȘILOR,NR.80

1462

3152/1.07.2004

SUCIU IOAN

STR.GARII,NR.76^P.2

1463

3153/1.07.2004

TUTUIANU CONSTANTIN

STR.GARll,NR.76,AP.3

1464

350/22.07.2004

TUCHELGEORGE

STR. TRAI AN, NR. 34-A

1465

408/26.07,2004

ANGHELESCU MARIAN

STR.AL. CARNABEL.NR.97.AP.1

1466

417/26.07.2004

MUNTEANU MARIANA

STR. L. Z. ELIZA,NR.15

1467

2906/21.06.2004

MUNTEANU MARIANA

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.15

1468

3150/1.07.2004

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI

STR.BRAILEI.NR.175-B

1469

3146/1,07.2004

STEGARU NECULAE

STR.ROMANA, NR.154. AP, 1

1470

3149/1.07.2004

S.C. MARKER CONSTRUCT S.R.L.

STR. GEORGE COSSUC.NR.193-B

1471

94/12.07.2004

ANTON LUCA

STR.E ROILOR, NR. 10, AP. 5

1472

405/26.07.2804

BISERICA SF. CRUCE

STR, G-RAL. DRAGAUNA IOAN, NR.3

1473

3148/1,07.2004

BOBOCEA EMILIAN

STR. TOMIS.NR.2- H,CARTIER FILESTI

1474

1197/28.03.2003

S.C. GOLD & PLĂTI N DANUBIUS S.R.L.

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.42

1475

406/26.07.2004

MISAILA RADU

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.26- C

1476

293/20.07,2004

CIUREA IONEL

STR. COLECTIVIȘTILOR,NR.6

1477

296/26.01.2004

CIUREA IONEL

STR. CONSTRUCTORILOR,NR.6

1478

2709/9.06.2004

CIOAREC CARMEN

STR. DR. PETRU GROZA.NR.3

1479

2839/15.06,2004

DINICA TUDORITA

STR. SF.SPIRIDON,NR.24,AP.5

1480

2840/15.06.2004

DINICA CĂTĂLIN

STR. SF. SPIRIDDN.NR.24.AP.6

1481

2841/15.06.2004

MIHAi ION

STR.ARCASILOR.NR.21-J

1482

2713/9.06,2004

S.C. MUTTON S.R.L.

STR.BRA1LEI.NR.140- J

1483

2707/9.06,2004

BUTNARU JEAN

STR. PORTULUI,NR.8.AP.5

1484

2706/9.06.2004

PETRICI R. TIBERUT

STR, ALEEA EMIL RACOVITA.NR.5

1485

2712/9.06.2004

VERNICA IOJA

STR. VASILE ALECSANDRI .NR.45.AP.2

1486

2904/21.06.2004

DIR. REGIONALA VAMALA

STR. PORTULUI,NR.161

14B7

2905/21.06.2004

DIR. REGIONALA VAMALA

STR. PORTULUI,NR.163

14B8

2842/15.06.2004

JAMANDI DOMNICA

STR. L. Z. ELIZA,NR.40

1489

2843/15.06.2004

PRICOPI PETRITA

STR. L. Z. ELIZA,NR.3B

1490

2710/9.06.2004

BACAU MARLENA

STR .ROMANA, NR.64, AP.4

1491

3008/24.05.2004

DUMITRU GHEORGHE

STR. GEORGE BACOVJA.NR.6

1492

2708/9.06.2004

RINCEANU LIVIA

STR. TECUCI,NR.149 ,AP.1

1493

3007/24.06.2004

RAOULESCU SANDA

STR.ANA IPATESCU,NR.14

1494

2711/9.06.20D4

RESMERITA GHEORGHE

STR. DRUMUL VIILOR,NR.66- A

1495

2447/28.05.2004

VILCIU NEDELCU

STR. N. 0ALCESCU, NR.3.AP.1

1496

2507/31.05.2004

URSU NECULAI

STR. L. Z. ELIZA.NR.74

1497

2450/28.05.2004

UNGUREANU VALERIA

STR. MALUL BRATES,NR.3B

1498

2287/18.05.2004

NECHITA CRISTIAN

STR. FRUNZEI,NR.1

1499

2506/31.05.2004

HALAUCA PANICA

STR. MALUL BRATES, NR.15

1500

2371/21.05.2004

LUCA MITICA

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.128

1501

2440/27.05.2004

MARIN OCTAVIAN

STR. N. ALEXANDRESCU.NR.188- A

1502

2372/21.05.2004

CIUPITU IULIAN

STR. L. Z. ELIZA,NR.7

1503

2448/28.05,2004

MERA BENONI

STR.L. Z. ELIZA, NR.6-A

1504

2509/31.05,2004

MIHALACHI MARIANA

STR. MORILOR,NR.58.AP.1

1505

2505/31.05.2004

MALAXA DIONISIE

STR. BRĂILEI,NR. 159-D

1506

2285/18.05.2004

LUCHIAN MARIA

STR. TRAIAN .NR.429 -E

1507

2449/28.05.2004

TUDORI IONEL

STR .TRAIAN,NR.269. AP.2

1508

2060/4.05.2004

ISTRATE ADRIANA

STR.DOMNEASCA,NR.63,AP.2

1509

2284/18.05.2004

DUMITRASCU ELENA

STR. G, BACOVIA,NR.10

1510

2059/4.05.2004

MIRON COSTEL

STR. l.L. CARAGIALE,NR.49.AP,3

1511

2058/4.05.2004

VOICU ELENA

STR. ARIEI,NR.6,AP.2

1512

2098/6:05.2004

PĂUN DUMITRA

STR. DRUMUL VIILOR,NR.66- E

1513

2096/6.05.2004

BACIU VALENTINA

STR. TRAIAN,NR.429- D

1514

2186/10.05.2004

S.C. ROMTRANS S.A.

STR. GARA.NR.8.NR.8

1515

2286/18.05.2004

CLUBUL DE TENIS I.C.M.R.S.G.

STR. DUNAREA.NR.96-A

1516

2340/19.05.2004

S.C. SPION-CONF S.R.L.

STR. UNIRII,NR.178-A

1517

2187/10.05.2004

S.C. SAROM S.R.L,

i     STR.VICTOR VILCOVICI.NR. 1- A

1518

2188/10.05.2004

S.C. GEMIRA'S S.R.L.

STR.OTELARILOR.NR.25- A

1519

2342/19.05.2004

ATANASOV LIVIU

STR. TINERETULUI II, NR.33- B

1520

2370/21.05.2004

ENCIU GEANINA

STR. DR. PETRU GROZA.NR.5- B

1521

2504/31.05.2004

S.C. STIMUL! S.R.L,

STR. GORUNULUI,NR.12- A

1522

2369/21.05.2004

GOLEA MADELONA

STR. DOMNEASCA, NR.165.AP.3

1523

1817/21.04.2004

ACHIMESCU GH. PAUL

STR. MALUL BRATES.NR. 28

1524

1819/21.04.2004

SUSANU I. IOAN

STR. MALUL BRATES.NR. 30

1525

1821/21.04.2004

S.C. GENIFER C.G.D. CO S.R.L.

STR. BRA1LEI.BL.A1, MICRO 20.NR.197- C

1526

1681/16.04.2004

S.C. DECOVIL S.R.L.

B-DUL GEORGE COSBUC.NR.217

1818/21.04.2004

BADIU EUGENIA

STR. AL. NICOLAE,NR. 131, AP.2

1820/21.04.2004

VEBER IONEL

STR. DOMNEASCA,NR.131, AP.1

1566/6.04.2004

S.C.A. QINTAL S.R.L.

STR.OTELARILOR.NR.6- A

1679/16.04.2004

ARGATU LAURENTIU

STR. DOMNEASCA,NR.128, AP.1

1465/1.04.2004

S.C.A. OMNIA

STR. TRAIAN,NR.56- B

1466/1.04.2004

S.C.A. OMNIA

STR. TRAIAN,NR.58- A

1467/1.04.2004

S.C.A. OMNIA

STR. TRAIAN,NR.56- A

1676/16.04.2004

SUMAN VIORICA

STR. RADU NEGRU,NR.13- A

1677/16.04.2004

SPANACHE AURICA

STR. TUNELULUI,NR.45-F

1561/6.04.2004

S.C. ZET S.R.L.

STR. ENERGIEI, NR.24- A

1680/16.04.2004

ZAMFIR CORNEL

STR. COSMINULUI.NR.51

1567/6.04.2004

PANETTA ISIDORO

STR. NICOLAE BALCESCU, NR.3.AP.1

1564/6.04.2004

PANETTA ISIDORO

STR. NICOLAE BALCESCU,NR.3.AP.3

1568/6.04.2004

PANETTA ISIDORO

STR. NICOLAE BALCESCU,NR.3.AP.2

1569/6.04.2004

POPA NECULINA

STR. ION NEN1TESCU,NR.14,AP.2

1468/1.04.2004

CRĂCIUN NECULAI

STR. RAZBOIENI.NR.8.AP.1

1562/6,04.2004

TOCU ARISTIDE

STR. OCTAV BANCIIA.NR.26- B

1559/6.04.2004

LABUS ION

STR. OCTAV BANCILA, NR.26- A

1560/6.04.2004

S.C. NOEMYY S.R.L.

STR. BRĂILEI,NR.157-A

1563/6.04.2004

VICOL IONEL

STR. BĂRBOȘI,NR.43-A

1678/16.04.2004

S.C. GALTUR S.R.L.

STR. DOMNEASCA, NR.235- A

81/12.01.2004

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI

STR.TRAI AN ,NR.39 9- B

niR^PTIA rîFftTII IMPA PATRIMONII II 1 II

SJF PPIUIrtHFTARII NR W

83/12.01.2004

IONEANU GIORGICA

STR. EROILOR,NR.8,AP,5

79/12.01.2004

VECHIU MARIN

STR. UNIVERSITĂȚII,NR.13,AP.3

80/12,01.2004

GRIGORATOS APOSTOL

STR. MIHAIL EMINESCU,NR.78,AP.2

84/12.01.2004

CHIOCHIU TUDOR1TA

STR. UNIVERSITĂȚII,NR.16,AP.2

86/12.01.2004

GHEORGHIU MIHAI

STR. UNIVERSITĂȚII,NR.16.AP.1

183/19.01.2004

S.C. NEVADA - BUTNARU/ POHRIB/ NICOLAU S.N.C. SOS. SMIRDAN NR. 6

162/16.01.2004

TEODORESCU CĂTĂLIN

STR. TRAIAN,NR.133.AP .3

161/16.01.2004

MOISA VIOLETA

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.104-A

163/16.01,2004

PAVEL NECULAI

STR. MALUL BRATES.NR. 40

295/26,01.2004

POPESCU VICTOR

STR. L,Z. EUZA, NR.10

298/28.01.2004

MIU VALENTIN

STR. AL.I. CUZA.NR.69- B

299/26.01.2004

GHEORGHE NECULAI

STR. ALEEA ROMANA, NR.11

893/26.02.2004

DUNAVATU ALEXANDRU

STR. BĂRBOȘI,NR.13-A

758/20.02.2004

COMAN STOJAN

STR.GHECET.NR.17

540/9.02.2004

S.C.STEF IMPEX S.R.L.

STR. TRAIAN,NR.2- B

757/20.02.2004

STROIU G. DANIEL

STR. ROȘIORI,NR.4 BIS, BL.BR 16 B, AP.131- A

523/9.02.2004

LUNGU ADRIAN

STR. V. ALECSANDRl, NR.27- A

634/13.02.2004

PLOPEANU GIGI

STR. I. L. CARAGIALE.NR.70-72

521/9.02.2004

PAROHIA SF. GRIGORIE TEOLOGU

STR. C-TIN LEVADITII, NR.6- A

522/9.02.2004

IONESCU CORBU

STR. AL. I. CUZA, NR.38,AP.2

1208/17.03.2004

STOICHIC1 FLORICA

STR. BRĂILEI,NR. 168

1390/28.03.2004

ARHIRE VASILE

STR. COLECTIVIȘTILOR, NR.21

1053/5.03.2004

GROSU MIMI

STR. TECUCI,NR.B4,AP.10

1341/24.03.2004

CENTRUL PT. REFUGIATI

STR. SAVINESTI, NR.2

1343/24,03.2004

RADU MELUTA

STR, GEORGE COSBUC, NR.250

1391/26.03.2004

CIOCHINA LUCICA

STR. GEORGE COSBUC, NR.247.AP.2

1344/24.03.2004

ROMAN GHEORGHE

STR. EROILOR,NR.32,AP.5

1240/18.03,2004

SERBAN DINU

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.1- E

1239/18.03.2004

CICCIRLIE V. VALERIU

STR.SF. SPIRIDON, NR.33-A

1238/18.03.2004

S.C.REMIMPEX S.R.L.

STR. RUBINELOR,NR.14

1210/17.03.2004

BARBARASA SANDITA

STR. DOMNEASCA, NR.83, AP.14

1209/17.03.2004

CODREANU DOINA

STR. ALEEA MICA, NR.2,AP.3

1043/5.03.2004

OANCA LIL1ANA

STR. TUNELULUI, NR.45- E

1051/5.03.2004

MOISE D. MIRCEA

STR.TRAIAN, NR.359.AP.2

3755/29.10.2004

MOISE D. MIRCEA

STR. PRUNDULUI, NR.37- B, AP.2

1241/18.03.2004

LUCA PETRICA

STR. GRADINA VECHE,NR.83, AP.0

1050/5.03.2004

NICHITA LAURA

STR. ANGHEL SALIGNY.NR.34- A

1052/5.03.2004

DRUGAN DUMITRU

STR. TECUCI, NR.140, AP.4

1047/5,03.2004

HARET MIHAICA

STR. TRAIAN, NR.206.AP.4

905/1.03.2004

S.C. BARLADEANU S.R.L.

STR. BRĂILEI,NR.173-A

1049/5.03.2004

BUNGHETU SANDEI

STR. TRAIAN,NR.39, AP.6

1211/17,03.2004

S.C. ISTANBUL IMPORT-EXPORT S.R.L.

STR. BRĂILEI,NR.20-A

1055/5.03.2004

S.C. TANCRAD S.R.L.

STR. BRĂILEI,NR.169- J

1054/5.03.2004

SAMQILA DUMITRA

STR. DR. N. ALEXANDRESCU, NR.73-A

1046/5.03.2004

TENIE GIGEL

STR. SILFIDELOR,NR.9, AP.1

945/1.03.2004

VAGNER MARCEL

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR.1-A

902/1.03.2004

MCRARU1. CONSTANTINA

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.108-B

904/1.03.2004

LIFICIU LEONIDA

STR. ROMANA,NR.21

903/1.03.2004

BLEZNICOV MARIAN

STR, ZÂNELOR, NR.8,AP.2

1392/26.03.2004

S.C.A. MONAVAL S.R.L.

STR. OTELARILOR.NR.39- A

102/16.01.2007

VECHIU SPIRU

STR. UNIVERSITĂȚII, NR. 13, AP.4

100/16.01.2007

PETCU TUDOR

STR. COMETEI, NR. 23, AP. 1

282/24.01.2007

HARASIM DANGA

STR. AL. I. CUZA, NR. 58, AP. 1

407/30.01.2007

CIOBANU AUREL

STR. UNIVERSITĂȚII, NR. 41, AP. 7

285/24.01.2007

SAVINUTA STELUTA

STR. COSMINULUI, NR. 96A

104/16.01.2007

DAJBOC AUREL

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 14

99/16.01.2007

DAJBOC STELA

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 14A

101/16.01.2007

GOCIU ADRIAN

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA, NR. 27

401/30.01.2007

TOCARIU RADU

STR. GĂRII, NR. 6

281/24.01.2007

SC PROCONSULT SRL

STR. BASARABIEI, NR. 6A

280/24.01.2007

SC DISTRIGAZ SA

STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET, NR. 46A

283/24.01.2007

CORNEA IONEL

STR. MIHAIL KOGALNICEANU, NR. 1. AP. 2

103/16.01.2007

ENACHE GEORGEL

STR. ȘTEFAN PETICA, NR. 3A

279/24.01.2007

SC IZOLATIM 94 SRL

STR. COMBINATULUI, NR. 7

105/16.01.2007

RATANITA

STR. ZIMBRULUI, NR. 19

106/16.01.2007

SC NEW YORKER SRL

STR. GEORGE COSBUC, NR. 257A

402/30.01.2007

VLAD MIRCEA

STR. DRUMUL VIILOR. NR. 2N

284/24.01.2007

MÂNU CORNELIU

STR. CEZAR, NR. 45A

406/30.01.2007

SC SELGROS CASH&CARRY SRL

BDUL. GALAȚI, NR.1C

405/30.01.2007

SASALIC FLORENTINA

STR. DOMNEASCA, NR. 110, AP. 3

816/20.02.2007

BALAN ANISOARA

ALEEA IOAN BUHOCIU, NR. 4

820/20.02.2007

STANESCU VALERIU

ALEEA CRIVATULUI, NR. 1,AP. 1

1012/28.02.2007

MIHALACHE PETRONELA

STR. SATURN, NR. 1A

821/20.02.2007

BANAGA MIHAI

STR. DR. PETRU GROZA, NR. 25

654/09.02.2007

ARGHIR MARIAN

STR. ARCAȘILOR, NR. 44

819/20.02.2007

BOGDAN ION

STR. DR. PETRU GROZA, NR. 1C

818/20.02.2007

SZEKELY LEVENTE

ALEEA IOAN BUHOCIU, NR. 13

822/20.02.2007

SC MAIRON SA

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 59

600/07.02,2007

SC AL AHMAD SRL

STR. BRĂILEI, NR. 169L

1013/28,02.2007

RACOVITA ALEXANDRU

STR. SATURN, NR.1B

817/20.02.2007

1RINA NECULAI

ALEEA IOAN BUHOCIU, NR. 15

1833/28.03.2007

SC ARIS PROJECT DEVELOPMENT SRL

STR. DOMNEASCA, NR. 158 A

1831/28.03.2007

TERENTE MANUELA

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 58C

1836/28.03.2007

PRICOP IONEL

STR. COL. NICOLAE HOLBAN, NR. 13, AP. 1

1829/28.03.2007

SC PRIOR ACTUAL SRL

STR. NUFĂRULUI, NR. 6

1589/22.03.2007

IGNAT ANDREEA

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 118, AP. 1

1312/09.03.2007

CONDURACHE ALEXANDRU

ALEEA ION BUHOCIU NR. 2

1311/09.03.2007

CREANGA CĂTĂLIN

STR. DUMBRAVA ROȘIE. NR. 6A

1832/28.03.2007

SC ROZA 93 SRL

STR. NUFĂRULUI, NR. 4

1692/27,03.2007

SAFINCIUC VALENTIN

STR. DOMNEASCA, NR. 128, AP. 2

1834/28.03.2007

LAZARESCU CLEMENTINA

STR. BUCUREȘTII NOI, NR. 1A

1828/28.03.2007

SCORTEANU EUGENIA

STR. LEMNARI, NR.2A

1786/27.03.2007

DIACONU NECULAI

STR.TRAIAN, NR. 193, AP. 3

1315/09.03.20D7

VADEANU STERIAN

STR. PICTOR 1OSIF ISSER , NR. 31 A

1645

1693/27.03.2007

1646

1083/02.03.2007

1647

1313/09.03.2007

1648

1314/09.03,2007

1649

1082/02.03.2007

1650

1215/06.03.2007

1651

1080/02.03.2007

1652

1068/01.03.2007

1653

1084/02.03.2007

1554

1835/28.03.2007

1655

1694/27.03.2007

1656

2724/25.04.2007

1657

2293/12.04.2007

1658

2294/12.04.2007

1659

2128/05.04.2007

1660

2125/05.04.2007

1661

2550/20.04.2007

1662

2552/20.04.2007

1663

2551/20.04.2007

1664

2554/20.04.2007

1665

2553/20.04.2007

1666

2549/20.04.2007

1667

254B/20.04.2007

166B

2127/05.04.2007

1669

2296/12.04.2007

1670

2295/12.04.2007

1671

2557/20.04.2007

1672

2556/20.04.2007

1673

2363/13.04.2007

1674

2126/05.04.2007

1675

2547/20.04.2007

1676

2555 / 20.04.2007

1677

3921/30.05.2007

1676

3816/28.05.2007

1679

3134/08.05.2007

1680

3137/08.05.2007

1601

3558/21.05.2007

1682

3557/21.05.2007

1683

3282/10.05.2007

16B4

3426/15.05.2007

1685

2880/03.05.2007

1686

2881/03.05.2007

1687

2882/03.05.2007

1688

3135/08.05.2007

1689

3428/15.05.2007

1690

2877/03.05.2007

1691

2874/03.05.20D7

1692

2883/03.05.2007

1693

2876/03.05.2007

1694

2872/03.05.2007

1695

3138/08.05.2007

1696

2876/03.05.2007

1697

3136/08.05.2007

1698

3559/21.05.2007

1699

3427/15.05.2007

1760

3429/15.05.2007

1701

2873/03.05.2007

1702

3425/15.05.2007

1703

2879/03.05.2007

1704

2878/03.05.2007

1705

3556/21.05.20D7

1706

6669 / 22.08.2007

1707

6668 / 22.06.2007

1708

6665 / 22.08.2007

1709

4360/14.06.2007

1710

4356/14.06.2007

1711

4465/20.06.2007

1712

4464/20.06.2007

1713

4359/14.06.2007

1714

4358/14.06.2007

1715

4361/14.06.2007

1716

4362/14.06.2007

1717

4016/04.06.2007

1718

3993/01.06.2007

1719

4374/15.06.20D7

1720

4357/14.06.2007

1721

4076/07.06.2007

1722

4014/04.06.2007

1723

4020/04.06.2007

1724

4015/04.06.2007

1725

4017/04.06.2007

1726

6692 / 22.08.2007

1727

6686 / 22.08.2007

1728

4928/05.07.2007

1729

5424/18.07.2007

1730

5602/23.07.2007

1731

5844/31.07.2007

1732

4925 / 05.07.2007

1733

4926 / 05.07.2007

1734

4921/05.07.2007

1735

5207/12.07.2007

1736

4861/03.07.2007

1737

5210/12.07.2007

1738

5426/18.07.2007

1739

5423/16.07.2007

1740

4920/05.07.2007

1741

5422/18.07.2007

1742

5427/18.07.2007

1743

6688/22.08.2007

1744

6235/08.08.2007

1745

6471/14.08.2007

1746

6480/15.08.2007

1747

6472/14.08.2007

1748

6470/14.08.2007

1749

6475/14.08.2007

1750

5910/01.08.2007

1751

6232/08.08.2007

1752

6233/08.08.2007

1753

6234/08.08.2007

1754

6478/14.08.2007

1755

6477/14.08.2007

1756

6476/14.08.2007

1757

5907/01.08.2007

1758

5909/01.08.2007

1759

6473/14.08.2007

1760

6474/14.08.2007

1761

6667/22.08.2007

1762

6666/22.08.2007


CODREANU STELUTA SACEANU VAS (LE FLOREA EMANUEL CHIRIAC MJHAIL GRECII IONEL GHEORGHE SANDU CHIFANVIOREL SC RIVAIMPEX SRL SC MAIRON SA MURESAN ANTON BAGLAE LUCA ARGHIR CORNEL BUJOREANU ARISTIDE MUNTEAN U VALENTIN MUNTEANU SAVA PISICA DAN UT SC AGRICOLA SADIEMA SRL SC MOBILSERV SRL SC MOBILSERV SRL SC TEXROGAL SRL SC TEXROGAL SRL SC DANVER SRL SC DANVER SRL


STR, MORILOR, NR. 199 STR. DOGARIEI, NR. 113A STR. TECUCI, NR. 42, AP. 2 STR. SOSEAUA SMARDAN, NR. 21 STR. LOGOFĂT TAUTU, NR. 6, AP. 4 STR. UNIVERSITĂȚII, NR. 19, AP. 1 STR. TRANSILVANIEI, NR. 11A STR. VICTOR VILCOVICI, NR. 22A STR. SOSEAUA SMARDAN, NR. 9 STR. COLECTIVIȘTILOR, NR. 21B STR. STIINTEI, NR. 34, AP. 2

STR. GĂRII, NR. 15, AP. 3 STR. LABIRINT. NR. 4, AP. 1 STR. MOISE PACU, NR. 8 STR. STRUNGARILOR, NR. 4B STR. ALEXANDRU CERNAT, NR. 98 STR. TRAIAN, NR. 449

STR. [OAN CETATIANU, NR. 21 STR. IOAN CETATIANU, NR. 19 STR. IOAN CETATIANU. NR. 17 STR. IOAN CTEATIANU, NR. 15 STR. IOAN CETATIANU. NR. 13 STR. IOAN CETATIANU, NR. 11


GHEORGHIU TITI

SC TELECONSTRUCTIA SA SC TELECONSTRUCTIA SA DODU CEZAR PANCESCU PAUL SC EUROPROIECT SRL ANDONE CRISTIAN ASOCIAȚIA DE LOCATAR1123 BIS S.C. RUMIX STIL S.R.L.

MANOLIU ELENA

SC TERRA PROD COM & CO SRL

IOAN PINTILIE ARFIRE ANTON PACLEANU SAVA MATEIU MARIUS SC COMTIEM SRL FUICA VASILICA OANCA DANUT GRIGORAS IONEL MATACHE MIRCEA COMSA ELEONORA DUMBRAVA RAICU BALDIGAU ION FELEA TASICA BEȚI AN VASE LENA RAFATRADITA □OMNITEANU LUCIAN FILOTE VASILICA NEGULESCU DANUT STAICU TRAIAN KESLER GHEORGHE CRĂCIUN TONITA IFIRIMANETA IVAN VIRGINICA RAVDAN MARINICA RAILEANU MIRCEA SC TOMULEANU SRL VASILIU DUMITRICA S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L. S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L. S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L. MIHALACHI COSTEL TANCALA SAFTICA MANEA MARIA SC LOCONFORT SA GLAVASC IULIAN MIHAILESCU GHEORGHE GHERASIM CONSTANTA GUȚUNOI SPIRIDON NEAGU SOFIA MĂRGĂRIT CIPRIAN SC MERYSAN SRL ISAIA MITRUTA ȘTEFAN EMILIA CIOBANU CORNELIU CIOBANU SORIN STRATULAT IULIAN COROLENCU GHIORGHE S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L. S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L. GHEORGHIU OVIDIU ANGHEL MELUTA SERBAN ALEXANDRU ANGHELUTA IOAN ROȘU CĂTĂLIN CARARE SORIN DANUT OPREA MANOLE VINTILA PARASCHIV PASCAN ADRIANA SERBAN MIRCEA SIMAVARVARA DRAGAN DANIEL MATEIAS FLORENTINA DANCIU IOANA PASCAN ADRIANA S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L. SC VIVACOMPANY SRL SECIUREANU DANIELA BAICULESCU GEANINA NICOARA VIOREL SBURATURA GABRIELA COSTANDACHE NASTASE SC ROVIMETALSRL SC TOCHENSRL FLOREA NICUSOR MARIN SOFIA MINDRU MIHAELA JUDELE STELIAN SC NALBA SA CENTRUL REGIONAL DE TRANSFUZIE SANGUINA SC AUTO SCORPION SRL GHEORGHE VASILE STRESNA PÂNDELE DAJBOG STELICA

LUPU ViRGIL


STR. SF. SPIRIDON, NR. 43, AP. 2

STR. AVIATOR VASILE CRAIU, NR. 4

STR. AVIATOR VASILE CRAIU, NR. 13

STR. ARCAȘILOR, NR. 85F

STR. RAZBOIENI, NR. 79

STR. TRAIAN, NR. 437C

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 88

STR. TRAIAN, NR. 174A

STR. IOAN CETATIANU NR. 23

STR. NICOLAE GAMULEA, NR. 7, AP. 3

STR. CALEA PRUTULUI, NR. 13

STR. DELFINULUI, NR. 23

STR. GRADINA VECHE, NR. 123A

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 84, AP. 1

STR. NUFĂRULUI, NR. 28 A

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA, NR. 24

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 84E

STR. MOISE PACU, NR. 4

STR. MOISE PACU, NR. 7

STR. MOISE PACU, NR. 9

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 14S

STR. ALEXANDRU MORUZZI, NR. 10, AP. 2

STR. TRAIAN, NR. 20, AP. 2

STR. BUCOVINEI, NR. BA

STR. TECUCI, NR. 84, AP. 3

STR. TRAIAN, NR. 20, AP. 1

STR. NEGOITA DANAILA, NR. 15

STR. GENERAL ALEXANDRU CERNAT, NR. 164, AP. 1

STR. CRISTOFOR COLUMB, NR. 86, AP. 2

STR. MIHAI EMINESCU, NR. 43, AP. 1

STR. TRAIAN, NR. 45, AP. 1

STR. MOISE PACU, NR. 6

STR. TRAIAN, NR. 387, AP. 2

STR. PICTOR OCTAV BANCILA, NR. 24A

STR. ARCAȘILOR, NR. 88E

STR. DOCHIEI, NR. 8

STR. BRĂILEI, NR.159E

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 3, AP. 4

B-DUL DUNAREA NR. 42, BL. B5, SC. 2, MANSARDA, AP. 46 B-DUL DUNAREA NR. 42, BL. B6, SC. 2, MANSARDA, AP. 44 B-DUL DUNAREA NR. 42. BL. B6, SC. 1, MANSARDA, AP, 44 STR. ION BUHOCIU, NR. 6

STR. DOMNEASCA, NR. 128, AP. 3

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 146A

STR. DOMNEASCA, NR. 38A

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 154

STR, ROȘIORI, NR. 18A, POZIȚIA 5’

STR. DOCTOR NICOLAE ALEXANDRESCU, NR. 61, AP, 4

STR. DOCTOR NICOLAE ALEXANDRESCU, NR. 61, AP, 3 STR. POSTA VECHE, NR. 2, AP. 2

STR. LEONIDA 2AMFIRESCU ELIZA, NR. 2A

STR. BRĂILEI, NR. 171A

STR. TRAIAN, NR. 433D

STR. DANAILA NEGOITA. NR. 9

STR. MOISE PACU, NR. 3

STR. MOISE PACU, NR. 5

STR. ARCAȘILOR, NR. 8BC

STR, I. L. CARAGIALE, NR. 4, AP. 5

B-DUL DUNAREA NR. 42, BL. B6, SC. 2, MANSARDA, AP. 48 B-DUL DUNAREA NR. 40, BL. F3, SC. 1, MANSARDA, AP. 44 STR. MALUL BRATES, NR. 13 F

STR. TECUCI, NR. 75, AP. 11

STR. DANAILA NEGOITA, NR, 19

STR. LOZOVENI, NR. 60A

STR. MALUL BRATES NR. 13 C

STR. MALUL BRATES, NR. 13 -B

STR. EROILOR, NR. 42, AP. 2

STR. I. L. CARAGIALE, NR. 35, AP. 3

STR. ARCAȘILOR, NR. 50E

STR. EP. MELCHISEDEC STEFANESCU, NR. 31, AP. 3 ALEEA NICOLAE DELEANU, NR. 6

STR. PORTULUI, NR. 5, AP. 2

STR. EROILOR, NR. 42, AP, 1

STR. GĂRII, NR. 52. AP. 1

STR. ARCAȘILOR NR. 50 E

B-DUL DUNAREA NR. 42, BL. BB, SC. 1, MANSARDA, AP. 40 ALEEA METEO, NR. 4

STR. DOMNEASCA, NR. 257A

STR. GĂRII, NR. 55, AP. 3

STR. DEMOCRAȚIEI, NR. 50, AP. 1

STR. SF. SPIRIDON, NR. 33, AP. 1

STR, UNIVERSITĂȚII, NR. 11, AP.2 STR. BRĂILEI, NR. 253

STR. CETATIANUL IOAN, NR. 25A

STR. ZINELOR, NR. 1,AP,2

STR. GĂRII, NR. 56, AP. 2

STR. ARCAȘILOR, NR. 8SC

STR. ARCAȘILOR, NR. 83

STR. ARCAȘILOR, NR. 83A

STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET, NR. 48A

STR. BRĂILEI, NR. 269

STR. MOISE PACU, NR. 10

STR. MOISE PACU, NR. 1

STR. 8 MARTIE, NR. 37D

STR. ION BOHOCIU, NR. 8

1763

5908/01.08.2007

ARCHIP LAURENTIU

1764

6669 / 22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

1765

6670 / 22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

1766

6677 / 22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

1767

8676/22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

1760

6675/22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

1769

6687 / 22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

1770

6874 / 22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

1771

6572 / 22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

1772

6673 / 22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

1773

6681 / 22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

1774

6880 / 22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

1775

6679 / 22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

1776

6685 / 22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

1777

6384 / 22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

1778

6683 / 22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

1779

6682 / 22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

1780

6678/22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

1781

7223/03.09.2007

MÂNDRU MARIA

1782

7232/03.09.2007

POPESCU GHEORGHE

1783

7225/03.09.2007

SAFIRI MIRELA

1784

7189/03.09.2007

SC ROBOTRON IMPEX SRL

1785

7436/07 09.2667

COCU IL.IE

1786

7760/17.09.2007

DOBRIN PAULA

1787

7224/03.09.2007

MASTACAN VIOREL

1788

7228/03.09.2007

ALEXASEV REMUS

1789

7427/07.09.2007

ANGHELE OLIMPIA

1790

7759/17.09.2007

BARBU VASIUCA

1791

7931/20.09.2007

GRECJANU CORNELIA

1792

7930/20.09.2007

NEAGU PETREA

1793

7932/20.09.2007

SCURTU MARIA

1794

7233/03.09.2007

POPESCU IRINA

1795

7229/03.09.2007

ANDRIEVICI BOGDAN

1796

7226/03.09.2007

BATOG VIRGILIU

1797

7313/05.09.2007

SC VILCEANA SA

1798

7426/07.09.2007

DIACONU MARIUS

1799

7230/03.09.2007

MIHALEA DUMITRU

180D

7221/03.09.2007

MARIN GEORGE

1801

7428/07.09.2007

DICIANU AUREL

1802

7761/17.09.2007

TIRONDIDINA

1803

7429/07.09.2007

ZAVITZIANOS GEORGE

1804

7227/03.09.2007

STANCIU ADRIAN

1805

7431/07.09.2007

SC COMPACT MOTOR SRL

1806

7222 / 03.09.2007

S.C. METACON REP S.R.L.

1807

6671 /22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

1808

9405/31.10.2007

ILIESCU LILICA

1809

9404/31.10.2007

RASCANU VIOREL

1810

9408/31.10.2007

IOVU PINA

1811

9407/31.10.2007

MARIN ELEONORA

1812

9403/31.10.2007

SC VASCUZI SRL

1813

9406/31.10.2007

CIOCAN ȘTEFANA

1814

8344/05.10.2007

SC AGROINVEST CQMPANY LTD. SRL

1815

8285/03.10.2007

SC VILCEANA SA

1816

6284/03.10.2007

SC VILCEANA SA

1817

0286/03.10.2007

SC VILCEANA SA

1818

8287/03.10.2007

SC VILCEANA SA

1B19

8288/03.10.2007

SC VILCEANA SA

1820

8289/03.10.2007

SC VILCEANA SA

1021

8290/03.10.2007

SC VILCEANA SA

1822

8282/03.10.2007

HUTANU MIRCIA

1823

8587/11.10.2007

MANEA GEORGE

1824

8584/11.10.2007

COMAN MAGDA

1825

8505/11.10.2007

SPRINCEANA ANGELICA

1026

8586/11.10.2007

POHRIB TINCA

1827

8203/11.10.2007

TALAVIZA PROFIRITA

1828

8201/03.10.2007

BANGA PARASCHIV

1829

9401/31.10.2007

SOLUNCAANCA

1830

9398/31.10.2007

STAN ILEANA

1831

9397/31.10.2007

VERTEJESCU PANAIT

1832

9396/31.10.2007

COSTEA ȘTEFAN

1833

9399/31.10.2007

DOBREA IULIAN

1834

9437 / 02.11.2007

PETRE AVRAMUTA

1835

10316/29.11.2007

SC ALBARIM SRL

1836

10313/29.11.2007

DUMITRIU PETRICA

1837

10311/29.11.2007

HAIVANIUC MIHAI

1838

10315/29.11.2007

DAMIAN MARIA

1B39

10314/29.11.2007

MICU VERONICA

1840

10321/29.11.2007

CIOBOTARU ALEXANORU

1841

10308/29.11.20D7

SC CQNEXLAND SRL

1842

10320/29.11.2007

SOFRACIOANA

1843

10319/29.11.2007

CINCU NICULINA

1044

10082/20.11.2007

SC DOLADELA COMPANY SRL

1845

10312/29.11.2007

DAVID VICTOR

1846

10307/29.11,2007

ANGHELIE MIHAI

1847

9021 /12.11.2007

MIHAIL GABRIELARUN

1848

SB26/12.11.2007

RADU MARIAN

1849

10301/29.11.2007

MOISE IONEL

1850

10318/29.11.2007

NISTORESCU MIRELA

1851

10309/29.11.2007

BUGEAC MARINEL

1852

10310/29.11.2607

BUGEAC MARCEL

1B53

10302/29.11.2007

CERCELARU MARCEL

1854

10303/29.11.2007

HAMZA AURA

1855

9828/12.11.2007

PASAILAVALERIA

1856

9436/02.11.2007

AGENȚIA NAȚIONALA APELE ROMANE

1057

9823/12.11.2007

CRETU MARICA

1858

9500/02.11.2007

GHEORGHIU LAURA

1859

9420/01.11.2007

CERBU GHEORGHE

1860

9438/02.11.2007

ARGHIR ARGHIR

1861

9B09/12.11.2007

TUDOR SANDICA

1862

9008/12.11.2007

KALOMEN MANDITA

18S3

9822/12.11.2007

DICU VIORICA

1064

10081/20.11.2007

BAHIC GICA

1865

9824/12.11.2007

LUNGU GHERGHINA

1866

9440/02.11.2007

COMAN ALEXANDRU

1867

9439/02.11.2007

COMAN ALEXANDRU

1868

9825/12.11.2007

SC ARTCONS SRL

1869

9827/12.11.20D7

S.C.VEPEX COMS.R.L.

1870

10322/29.11.2007

PISICA ALEXANDRU

1871

10317/29.11.2007

CARAMATESCU ADRIAN

1872

6691 / 22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

1873

10530/06.12.2007

HAGIOGLU ILIE

1874

10960/18.12.2007

DONI TINCA

1875

1D96B/18.12.2007

NEICU EUSEBIU

1876

10963/18.12.2007

PILAF CONSTANTINA

1877

10959/10.12.2007

NICOLAU VIRGILIU

1878

11150/28.12.2007

IRI MIA VIOREL

1079

11024/19.12.2007

SERBAN MARGARETA

1800

11025/19.12.2007

CARAGHIULEA ION


STR, GR IVITEI, NR. 55

B-DUL DUNAREA NR. 42, BL. B6, SC. 1, MANSARDA, AP. 41 B-DUL DUNAREA NR. 42, BL. B0, SC. 2, MANSARDA, AP. 45 B-DUL DUNAREA NR. 36, BL F1, SC. 1. MANSARDA, AP. 41 B-DUL DUNAREA NR. 36, BL. F1, SC. 1, MANSAROA, AP. 40 B-DUL DUNAREA NR. 36, BL. F1,SC. 1, MANSARDA, AP. 39 B-DUL DUNAREA NR. 42, BL. B6, SC. 1, MANSARDA, AP. 39 B-DUL DUNAREA NR. 42, BL. B6, SC. 2, MANSARDA, AP. 50 B-DUL DUNAREA NR. 42, BL. B6, SC. 2, MANSARDA, AP. 46 B-DUL DUNAREA NR. 42, BL. BB, SC. 2, MANSARDA, AP. 49 B-DUL DUNAREA NR. 40, BL. F3, SC. 1, MANSARDA, AP. 39 B-DUL DUNAREA NR. 36, BL. F1, SC. 1, MANSARDA, AP. 44 B-DUL DUNAREA NR. 36, BL. F1, SC. 1, MANSARDA, AP. 43 B-DUL DUNAREA NR. 40, BL. F3, SC. 1, MANSARDA, AP.43 B-DUL DUNAREA NR. 40, BL. F3, SC. 1, MANSARDA, AP.42 B-DUL DUNAREA NR. 40, BL. F3, SC. 1, MANSARDA, AP.41 B-DUL DUNAREA NR. 40, BL. F3. SC. 1, MANSARDA. AP.40 B-DUL DUNAREA NR. 36. BL. F1, SC. 1, MANSARDA, AP. 42 STR. GHEORGHE SINCAI, NR. 7D

STR. GĂRII, NR. 52, AP. 2

STR. FRUNZEI. NR. 25, BL. F7, AP. 25A

STR. BRĂILEI, NR. 171H

STR. AL. I .CUZA, NR. 25, AP. 2__________________________

STR. BANULUI, NR, 2, AP.2

STR. LUNCA ȘIRETULUI, NR. 65A

STR. LUNCA ȘIRETULUI, NR. 85B

STR. MR. IANCU FOTEA, NR. 44, AP. 6

STR. NICOLAE DELEANU, NR. 30

STR. NiCOLAE BALCESCU, NR. 49, AP. 8

STR. SF. SPIRIDON, NR. 43A, AP. 3

STR. ELENA DOAMNA, NR, 24, AP. 1

STR. GĂRII, NR. 52, AP. 4

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 18

STR. ARCAȘILOR, NR. 88I

STR. TECUCI, NR.46B

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 78, AP. 3

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. S4D

STR. GHEORGHE SINCAI, NR. 8

STR. EROILOR, NR. 5, AP. 4

STR. AL. I .CUZA, NR. 25, AP. 6

STR.TRAIAN, NR. 407A

STR. MALUL BRATES, NR.23

BDUL. GALAȚI, NR.3A

SOSEAUA SMARDAN NR. 23 B

B-DUL DUNAREA NR. 42, BL. B6, SC. 2, MANSARDA. AP. 47 STR. ALBATROSULUI, NR. 2, BL. N1, AP. 81

STR. AGRICOLA CARDAS, NR. 39

STR. TRAIAN, NR. 33, AP. 2

ALEEA 5, NR. 12

ALEEA 5, NR. 10

STR. BASARABIEI, NR. 73, AP. 3

STR. TRAIAN, NR. 67

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 1C

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 1D

STR. DRUMUL DE CENDURA, NR. 38

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 68B

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 60A

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 138

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 72B

STR. RAZBOIENI, NR. 89, AP. 1

STR. MR. IANCU FOTEA, NR. 21, AP. 2

STR. GRADINA VECHE, NR. 104, AP. 1

STR. GRADINA VECHE, NR. 104, AP. 2

STR. TRAIAN, NR. 228, AP. 2

STR. TRAIAN, NR. 163, AP. 2

STR. TRAIAN, NR. 180, AP. 2 STR. DANAILA NEGOITA, NR. 7

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 6, AP. 2

STR. NICOLAE DELEANU NR. 6, AP. 5

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 6, AP. 4

STR. DANAILA NEGOITA NR. 8

STR. TUNELULUI NR. 45 I

STR. COLECTIVIȘTILOR, NR. 17A

STR. ARCAȘILOR, NR. 26A

STR. ZIMBRULUI, NR. 31

STR. LEONIDA ZMFIRESCU ELIZA, NR. 84

STR. LEONIDA ZMFIRESCU ELIZA, NR. 86 STR. 9 MAI 1945, NR. 5

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA, NR. 32

STR. TRAIAN, NR. 389, AP. 2

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 110D

STR. BRĂILEI, NR. 255

STR. ARCAȘILOR, NR. 88K

STR. CALUGARENI, NR. 7, BL. P3, AP. 59

SF. SPIRIDON NR. 45, AP. 5

STR.TUNELULUI, NR. 45H

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 57

STR. ANUL REVOLUȚIE11848, NR. 66

ALEEA ZIMBRULUI, NR. 16

ALEEA ZIMBRULUI, NR. 14

STR. ARCAȘILOR, NR. 30

STR. TURTURELELOR, NR. 42

STR. TOMIS, NR. 24

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 39B

STR. AL. I. CUZA, NR. 27, AP. 3

STR. GHEORGHE SINCAI, NR. 2A

STR. SF. SPIRIDON, NR. 41, AP. 4

ALEEA EMIL RACOVITA, NR. 9

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 8, AP. 3

STR. TEIULUI, NR. 4, AP.2

STR. UNIVERSITĂȚII, NR. 7, AP. 5

STR. BASARABIEI, NR. 64, AP. 1

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. B, AP. 4

STR. LĂCĂTUȘILOR, NR. 13, BL. E1, AP. 64

STR. LĂCĂTUȘILOR, NR. 13, BL. E1, AP. 65

STR. DR. PETRU GROZA, NR, 8C

STR. BRĂILEI NR. 360

STR. ARCAȘILOR NR. 48 C

STR. PICTOR IOSIF ISSER NR. 8 E

B-DUL DUNAREA NR. 42, BL. B6.SC. 1, MANSARDA AP.43 ALEEA ZIMBRULUI, NR. 20

STR. ETERNITATIl, NR. 2A

ALEEA NR. 5, NR. 14

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 84F

STR. MIHAIL KOGALNICEANU, NR. 26

STR. BRĂILEI, NR. 300

BDUL. MAREA UNIRE, NR. 23

STR. RAZBOIENI. NR. 3C

10831/12.12.2007

SC GETTICA TRADE INTERNATIONAL SRL

10763/11.12.2007

DUMITRASCU GABRIELA

10762/11.12.2007

DUMITRASCU GEORGETA

11098/27.12.2007

STAICU FANICA

10519/05.12.2007

ONICACOSTICA

1074D/10.12.2007

SUSMA VASILICA

10965/18.12.2007

IONESCU DANIEL

10967/18.12.2007

IONESCU DANIEL

10966/18.12.2007

IONESCU DANIEL

10964/18.12.2007

IONESCU DANIEL

10876/17.12.2007

SC SPES SRL

11022/19.12.2007

GUTU DUMITRU

10962/18.12.2007

SPIRIDON ADRIAN

11023/19.12.2007

SERBAN MARGARETA

10961/18.12.2007

RADUCANU IONICA

10839/14.12.2007

TELEAGA IOAN

10759/11.12.2007

SC DOREGIVAN MOB SRL

10765/11.12.2007

STANCIU NICU

10741/10.12.2007

CHELU CĂTĂLIN

10764/11.12.2007

DIMAVIOREL

10760/11.12.2007

IFTENI GHEORGHE

11097 / 27.12.2007

S.C. ARABESQUE

10761 /11.12.2007

BUCUR MIHA!

11096/27.12.2007

S.C. ROMPRESERV SRL

11026/19.12.2007

MOVILA NICUSOR

11027/19.12.2007

GHIMPUVASlLE

6690 / 22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

PIAȚA SIDERURGISTILOR, BL. PS2, NR. 9B

STR. TINERETULUI II, NR. 37

STR. TINERETULUI II, NR. 37A, AP. 1

STR. DR. RAUTU, NR. 42

STR. MOISE PACU, NR. 2

STR. DANAILA NEGOITA, NR. 17

BDUL. DUNAREA, NR. 13, BL. A10, AP. 100

BOUL. DUNAREA, NR. 13, BL. A10, AP. 102

BDUL. DUNAREA, NR. 13, BL. A10, AP. 101

BDUL. DUNAREA, NR. 13, BL. A10, AP. 99

STR. BRĂILEI, NR. 120

BDUL. MAREA UNIRE, NR. 113

STR. PORTULUI, NR. 5. AP. 12

BDUL. MAREA UNIRE, NR. 115

STR. BRĂILEI, NR. 332

STR. TRAIAN, NR. 439B

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 88A

STR. V.A. URECHEA, NR. 2B

STR. STRUNGARILOR, NR. 6A

STR. ARCAȘILOR, NR. 52

STR. ZIMBRULUI, NR. 10B

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 77 C

STR. LOZOVENI, NR. 82, AP. 2_________________________

SOSEAUA SMfRDAN NR. 5

STR. UNI Rit NR. 70 A

STR, ARCAȘILOR NR. 67

B-DUL DUNAREA NR. 42, BL. B6, SC. 1. MANSARDA, AP. 42

780/30.01.2008

AMARIEIVASILE

260/16.01.2008

NAVALICI CORINA

779/30.01.2008

DUMITRACHE GEORGE

781 /30.01.2008

ZAHARIA DUMITRACHE CONSTANTIN

259/16.01.2008

STOIANOV ALICSANDRU

261 /16.01.2D08

S.C. SPEES S.R.L.

262/18.01.2008

S.C. SPEES S.R.L.

258/16.01.2008

GHIOGHIU JRINA

256/16.01.2008

ARITON MARIN

255/16.01.2008

STAICU FANICA

263/16.01.2008

CAZARIZ CORNELIU

264/16.01.200B

ȘTEFAN NICA

257/16.01.2008

SPRINCEANA MARIAN

418/23.01.2008

STAMATE MARIANA

419/23.01.2008

SIGHINAS-CRISTA DAN

776/30.01.2008

TOT IACOB

775/30.01.2008

CONSTANTINESCU NECULAI

819/31.01.2008

ZAHARIA DUMITRACHE

778/30.01.2008

TOFAN IONEL

777/30.01.2008

MUNTEANU ION

1326/18.02.2008

REVOCAREA DISPOZIȚIEI 781 / 30.01.2008

1673/26.02.2008

BULGARU PAULA

1674/26.02.200B

SAUTA VASILE

1671/26.02.200B

NEGRU DANUT

1786/29.02.200B

COJOCARU IOANA

1678/26.02.2008

HOGAȘ CRISTINEL HORATIU

1783/29.02.2008

SCC.D. COZYSRL

1325/18.02.2008

AIONESEI IOAN

1670/26.02.2008

AVRAM PAULA

1669/26.02.2008

PARASCHIV IOAN

1668/26.02.2008

EPISCOPIA DUNĂRII DE JOS - PAROHIA SF.

1672/26.92.2008

ZAINEAGICU

997/06.02.2008

SC GETTICA TRADE INTERNATIONAL SRL

1616/25.02.2008

IVANOV CATRINA

996/06.02.2008

CRĂCIUN ELENA

1134/08.02.2008

POPA DUMITRU

1787/29.02.2008

ISTRATE CORNELIU

2594/20.03.2008

SN ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE SA

2232/12.03.2008

DAMIAN ULISE

2227/12.03.2008

BOJIAN LILIANA

1798/03.03.2008

STANCIU MARIANA

1795/03.03.2008

PASCAL ANTON

1691/27.03.2008

POSTELNICU GICA

2914/28.03.2008

MARCU MONICA

2920/28.03.2008

GILEAPETREA

2915/28.03,2008

LEAHU LENUTA

2921 / 28.03.2011

CAZARIZ CORNELIU

2916/28.03.2008

VIZITIU REMUS

2917/28.03.200B

GRECEA GHEORGHE

2922/28.03.200B

ROMAN ADRIAN

2923/28.03.2008

IONASCU MARLENA

2226/12.03.2008

HAGIU MARIAN

2225/12,03.2008

MASTACAN VICTOR

2233/12.03.2008

PADURARU PETRACHI

2220/12.03.2008

PUȘCA BENONE

1801.03.03.2008

TOMA NELA

2592/20.03.2008

SC BIACOR OIL SRL

2231/12.03.2008

SIMILEANU VALERICA

2596/20.03.2008

BOLDEA MIHAIL

2593/20.03.2008

UNIVERSITATEA DANUBIUS

2229/12.03.2008

SC ECOLAND PARK SRL

2230/12.03.2008

SC DUNAREA SA

1796/03.03.2008

BARAGAN NECULAI

1797/03.03.2008

RADULESCU EMIL

1799/03.03.2008

S.C. SPES S.R.L.

1800/03.03.2008

STAICU ELENA

2919/28.03.200B

CASA DE CULTURA A SINDICATELOR

2234/12.03.200B

ANTONI PAULICA

2919/10.09.2008

PILAT ELENA

2595/20.03.2008

MARCHIDAN RELU

3605/17.04.2008

STEFANESCU GHERGHINA

3700/22.04.2008

MARIN MIRCEA

3697/22.04.2008

SBUGHEA Ml HAI

3608/17.04.2008

POPA ADRIAN

3699/22.04.2008

ZLATE NICULINA

3702/22.04.2008

TURCAN MARIOARA

3698/22.04.2008

MARIN MIHAI

3701/22.04.2008

BOSNEAGA DANUT

3278/10.04.2008

ENI CRISTIAN

3603/17.04.2008

SC EUROPRINT SRL

3611/17.04.2008

CARP MIHAI

3607/17.04.2008

DANAILA IOANA

3276/10.04.2008

GOIA ELENA

3610/17.04.200B

BAD1U ANICA

3606/17.04.200B

ONOSE GEORGETA

3275/10.04.2008

DIMA COST IC A

3704/22.04.200B

TEODORU PETRICA

3609/17.04.2008

SC TOFAN SRL

3703/22.04.2008

SC METALURGIC TUB SRL

STR. DOMNEASCA, NR. 195B

STR. DOMNEASCA, NR. 195E

STR. I.L. CARAGIALE, RN. 17, AP. 3

STR. DOMNEASCA NR. 128 AP. 12

STR. DOMNEASCA, NR. 195D

STR DOMNEASCA NR. 13 - A

STR DOMNEASCA NR. 13 - B

STR. DOMNEASCA, NR. 195C

STR. ALEEA 5, NR. 23

STR. DR. RAUTU, NR. 42

STR. ARCAȘILOR, NR. SSL

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 100C

STR. CASIN, NR. 35A

STR. PIETII, NR. 1, AP. 1

STR. DOCHIEI, NR. 2B

STR. GĂRII, NR. 55B.AP.4

STR. GRAL. IACOB LAHOVARY, NR. 4, AP. 1

STR. DOMNEASCA, NR. 128. AP. 11

STR. DANAILA NEGOITA, NR. 1

STR. DANAILA NEGOITA, NR. 4

STR. DOMNEASCA NR. 128 AP. 12

STR. TRAIAN, NR. 439D

STR. CALUGARENI, BL. P3, AP. 58

STR. DANAILA NEGOITA, NR. 5

STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL, NR. 20, AP. 3 STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 9

STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 7

STR. DR. RAUTU, NR.42A

STR. DOMNEASCA, NR. 94, AP. 7

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 140A

STR. HENRI COANDA, NR. 18A

STR. DR. PETRU GROZA, NR. 1D

STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 17

STR. LUNCA ȘIRETULUI, NR. 7

STR. MOISE PACU, NR. 14

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 41

STR. DANAILA NEGOITA, NR. 21

STR. TRAIAN, NR. 454

STR. DANAILA NEGOITA, NR. 12

STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 35A

STR. ARCAȘILOR, NR. 52G

STR. COL. NICOLAE HOLBAN, NR. 9, AP. 7

STR. BRĂILEI, NR. 219

STR. CALUGARENI, NR. 7. BL P3, AP. 63

STR. COLECTIVIȘTILOR, NR. 35

STR. COLECTIVIȘTILOR, NR. 33

STR. ARCAȘILOR NR. 86 L

STR. ARCAȘILOR, NR. 48D

STR. DOCHIEI, NR. 9

STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL, NR. 52. AP. 2

STR. ALEEA 5, NR. 5

STR. DRUMUL VIILOR. NR. 56B

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 56C

STR. DOMNEASCA, NR. 35, AP. 1

BDUL. GALAȚI, NR.1A

STR. PORTULUI, NR. 5, AP. 5

STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 31

STR. FEROVIARILOR, NR. 5A

STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 37

BDUL. GALAȚI, NR. 3

STR. BRĂILEI, NR. 346

STR. DOMNEASCA, NR. 13C

STR. LEONIDAZAMFIRESCU ELIZA, NR. 44

STR. MR. IANCU FOTEA, NR. 21, AP. 4

STR. OTELARILOR NR. 21 E , PARTER COMERCIAL

STR. SF, SPIRIDON, NR. 14, AP. 5

STR. MORILOR, NR. 145

STR. DRUMUL VIILOR. NR. 66D

STR. NICOLAE GAMULEANR. 7 AP. 19

STR. BANULUI NR.2AP.2

STR. COLECTIVIȘTILOR, NR. 33A

STR. BRĂILEI, NR. 33B

STR. DR. PETRU GROZA. NR. 1E

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 128A

STR. VULTUR, NR. 90, AP. 1

STR. DELFINULUI, NR. 30

STR. ODOBESTI, NR. 20A

STR. ARCAȘILOR, NR. 42E

STR. ARCAȘILOR, NR. 65A

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 90

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 232

STR. ZIMBRULUI, NR. 4, AP. 4

STR. STIINTEI, NR. 107A

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 122

STR. GHEORGHE SINCAI, NR. 11

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 62

STR. TECUCI, NR. 75, AP. 3 BDUL. GEORGE COSBUC, NR. 174

STR. BRĂILEI, NR. 350

3277/10.04.2008

BOCANIALA IORDAN

3819/25.04.2008

□RUGAN GABRIELA

3604/17.04.2008

POPA DUMITRU

3043/02.04.20D8

HANGANU MARIA

3041/02.04.2008

ANGHELUTA DOINITA

3042/02.04.20D8

SC PISCICOLA BRATES IMPEX SRL

3024/01.04.2008

SC VEGA 93 SRL

3612/17.04.2008

HERGHELEGIU GOGORIȚA

4045/05.05.2008

SAFCIUC SIMONA

4467/16.05.2008

LEFTER VIOREL

4834/28.05.20D8

CERCEL MIHAI

4038/05.05.2008

HERTEG AURICA

4039/05.05.2008

HERTEG COSTICA

4044/05.05.2008

SC IRICAD SRL

4244 / 09.05.2011

S.C, PETROM S A.

4216/08.05.2008

SC ARCADA SRL

4466/16.05.2008

SC NEXIAL RESEARCH SRL

4700/24.05.2008

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

4708/24.05.2008

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

4835/28.05.2008

SC CRIDEN HOLDING SRL

4243/09.05.2008

SC PETROM SA

4042/05.05.2008

SC PETROM SA

4040/05.05.2008

SC PETROM SA

4220/08.05.2008

OANCA CONSTANTIN

4041/05.05.2008

SC PETROM SA

4218/08.05.2008

STEFANESCU BOGDAN

4043/05.05.2008

CIRLAN DANIELA

4217/08.05.2008

CAPATINA PETRICA

2508/31.05.2008

CRISTESCU DANIELA

4046/05.05.2008

PATRASCU PETRU

5568/17.06.2008

GOGONCEA GABRIEL

134/25.06.2008

MARIN SANDU

138/25.06,2008

CRĂCIUN SANDEL

137/25.06.2008

BADIU VIRGIL

136/25.06.2008

CRETU EUSEBIO

5561/17.06,2008

ANGHELESCU CRISTINA

5118/03.06.2008

SIBINOVICI BOGDAN

7/24.06.2008

TATARU MARIA

5563/17.06.2008

TOMA VALERIA

5562/17.06.2008

BUIA MARIAN

5564/17.06.2008

BORSAN MIHAELA

5120/03.06.2008

MANEA TINCUTA

5559/17.06.2008

LOVIN AURELIA

5287/10.06.2008

SC PETROM SA

5285/10.06.2008

BASOC SIMONA

5288/10.06.2008

CONSILIUL JUDEȚULUI GALAȚI

142/25.06,2008

HAITZMAN SANDEL

133/25.06.2008

GRIGORE CONSTANTIN

5558/17.06.2008

DRAGAN GHERGHINA

135/25.06.2008

NEICU EUSEBIO

5560/17.06.2008

PLESNICUTE ELENA

140/25.06.200B

BUJOREANU ARISTOD

141/25.06.2008

SAIGAU ELENA

5586/17.06.2008

STANCIU CHILINA

5565/17.06,20D8

JUGARU NICOLETA

5115/03.06.2008

LACATUS VASILICA

5117/03.06.20OB

RASCANU VIOREL

5133/03.06.2008

SC CAMERON IMPEX SRL

5119/03,06,2008

CIOBANU SORIN

5286/10.06.20 OB

COTLOGUT TEMISTOCLE

5284/10.06.2008

DAMIAN IOAN

139/25.06.2008

MARGARINT COSTICA

788/15,07,2008

LAZAR VIOREL

1110/24.07.2008

IONASCU IONEUVALENTINA

1280/29.07,2008

FATU ELENA

783/15.07.2008

FLOREA SORIN

784/15.07.2008

SAVIN DUMITRU

458/03.07.2008

SC APA CANAL SA

787/15.07.2008

MITROFAN ANCA

786/15.07,2008

GHENEA ANDREI

1279/29.07.2008

HUHULEA EMILIA

1109/24.07.2008

MIRON DAN

1111/24.07,2008

NECHITA EUGENIA

785/15.07,2008

ȘTEFAN MARIA

459/03.07.2008

NEGOESCU IONEL

460/03.07,2008

PENCIU MARIA

461/03.07,2008

IVAN MANUEL

679/11,07.2008

ECOSAL

462/03.07.2008

DINU MARIN

1985/19.08.20D8

Dl NI CUTA ADRIAN

1548/04.08.2008

TELEAGA CARMEN

2358/29.08.2008

SC VEGA 93 SRL

1991/09.08.2008

IVANCIU VALERIU

1839/12.08.200 B

COZMA GABRIEL

1549/04,08.200B

JINGA MARIUS

1550/04.08.2008

PISICA ALEXANDRU

1556 / 04.08.2011

NENITAVERONICA IULIA

1555/04.08,2008

ROMAN VIOREL

1554/04.08.2008

OANA NELU

1553/04.08.2008

GRIGORAS MARIUS

1990/19.08.2008

DONIE ALINA

1836/12.08.2008

URENIUC ALEXANDRU

1840/12.08.2008

HOSTIUC BOGDAN

1992/19.08.2008

TOTOLICI MARICICA

1986/19.08.2008

CIUBOTARIU MIHAI

1989/19.08.2008

NECHITA DANIELA

1551/04.08.2008

CIOBOTARIU OTILIA

2252/22.08.20D8

SAVA COSMIN

1552/04,08,2008

BALANESCU MIHAELA

1838/12.0B.2QQ8

COPILAU MĂRICEL

1983/19.08.2008

NEGRUT MIHAI

1984/19.08.2008

CORNEA PAUNA

19B7/19.0B.200B

CHIRIAC MARIANA

1993/19.08.2008

BANU IULIANA

19BB/19.08,2008

CHIRIAC MARIANA

1841/12.08,2008

DARIE ALINA

1837/12.08.2008

COZMA IOAN

3479/25.09.2008

MARCOVICI GHEORGHE

2542/02.09.2008

SANDU CAMELIA

2540/02.09.2008

VERTEJESCU RODICA

2533/02.09.2008

BADESCU RADU

2534/02,09.2008

SC MEHID SA

3310/18.09.2008

DANAILAGELU

3476/25.09.2008

LUNGU MARIUS

5605/06,09.2008

SC GOLD & PLATINUM DANUBIUS

3456/23,09.2008

CH1ROSCA PETRUS

3160/15,09.2008

POPOIU TEODOR

3159/15.09.2008

CERSEMBA DUMITRU

STR. ARCAȘILOR, NR. 27

STR. MOVILEI, NR, 85, AP. 2

STR. GĂRII, NR. 50, AP. 2

STR. AL. I. CUZA. NR, 12, AP. 5

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 110G

STR. CALEA PRUTULUI, NR. 87

STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 1 - 3

STR. LEONIDAZAMFIRESCU ELIZA NR. 8A

STR. 0RATES, NR. 25A

STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 25

STR. PORTULUI, BL. MĂLINĂ 2, AP. 87

STR. UNIVERSITĂȚII, NR.20, AP. 13

STR. UNIVERSITĂȚII, NR. 20, AP. 10 STR. BRĂILEI, NR. 318

STR. CASIN NR. 18A

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 246B

STR. MELODIEI, NR. 16A BDUL. GALAȚI, NR. 3C BDUL. GALAȚI, NR. 3D STR. BRĂILEI, NR. 37 STR. AUREL VLAICU, NR. BA STR. ALEXANDRU CEL BUN, NR.27A

STR. RIZER, NR. 37__________________________

STR. CEZAR, NR. 10, AP. 1

STR. RIZER, NR. 37A

STR. ZIMBRULUI, NR. 18

STR. TRAIAN, NR. 381B

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 67

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.160

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 46D

STR. CASIN, NR. 8

STR. AL. I. CUZA, NR. 36, AP. 4 STR. LUNCA ȘIRETULUI, NR. 65A

STR. ARCAȘILOR, NR. 61

STR. MIHAIL KOGALNICEANU, NR. 23A

STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL. NR. 97, AP. 2 STR. CARDAS AGRICOLA. NR. 27

STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL, NR. 12, AP. 6 STR. DR. NICOLAE ALEXANDRESCU, NR. 89A STR. CEZAR, NR. 45, AP. 3

STR. CRISTOFOR COLUMB, NR. 48, AP. 3

STR. DOMNEASCA, NR. 83, AP. 3

STR. RAZBOIENI, NR. 64, AP. 2

STR. SATURN, NR. 17

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 74

STR. TRAIAN, NR. 226A

STR. ENERGIEI, NR. 9. BL. 10D, AP. 58

STR. DR. RAUTU, NR.28A

STR, ALBA IULIA, NR. 16A

STR. ALEEA 5, NR. 14

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 21, SC. 5, AP. 3 STR. LABIRINT, NR. 4, AP. 3

STR. GĂRII, NR. 58, AP. 4

STR. EROILOR. NR. 9, AP. 1

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 84, AP. 3

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. S, AP. 3

STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 39

STR. TECUCI, NR. 9

STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 29

STR. ALEEA 5, NR. 18

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 5, AP. 2

STR. BRĂILEI, NR. 247

STR. TUNELULUI, NR. 57D BDUL. DUNAREA, BL. N8, AP. 42

STR. OTELARILOR, BL. V3, AP. 55

STR. FRUNZEI, NR. 12

STR. DURUMUL DE CENTURA, NR. 158

STR. BRĂILEI, NR. 221

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 42, AP. 3

STR. V.A. URECHEA. NR. 7A

STR. ION CREANGA, NR. 9, AP. 3

STR. AL. MORUZZI, NR. 18A STR. AGRICOLA CARDAS, NR. 5

STR. ARCAȘILOR, NR. 52H

STR. BRAȘOV, NR. 38

STR. BUCUREȘTII NOI, NR. 102

STR. SILFIDELOR, NR. 9, AP. 2

STR. BRĂILEI, NR. 257

STR. ROMANA, BL. LC4, AP. 108

STR. DOCTOR RAUTU, NR. 28B STR. TRAIAN. NR. 439BIS

STR. SIDERURG IȘTI LOR, NR. 7

STR. TUNELULUI, NR. 33A

STR. BASARABIEI, NR. 7A

STR. CARACAS AGRICOLA, NR. 19

STR. ARCAȘILOR, NR. 48

STR. ETNANR. 68

STR. ARCAȘILOR, NR. 27A, AP. 3

STR. ARCAȘILOR, NR. 27A, AP. 2 STR. ARCAȘILOR, NR. 27A, AP. 1 BDUL. DUNAREA, BL. E13, AP. 45

STR. DOMNEASCA, NR. 131, AP. 4

STR. MIHAI EMINESCU, NR. 41, AP. 3

STR. ARCAȘILOR, NR. 101

STR. ARCAȘILOR, NR. 107

STR. ARCAȘILOR, NR. 115

STR. ARCAȘILOR, NR. 52J

STR. NAMOLOASA, NR. 9A

STR. ARCAȘILOR, NR. 52K STR, CASTRUL ROMAN, NR. 28F

BDUL. GALAȚI, NR. 1B

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 34, AP. 11

STR. PRUNARI, NR.4A

BDUL. DUNAREA NR. 88, BL. E13.SC. 1, ETAJ. 43 STR. PRUNARI, NR.2A

STR. TRAIAN, NR. 429F STR. LOCOMOBILEI, NR. 53 STR. PORTULUI, NR. 5, AP. 4 STR. NICOLAE LABIS, NR. 27

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 6, AP. 3

STR. TECUCI, NR. 143A

STR. HENRY COANDA, NR. 4B

STR. CALUGARENI, BL. P3, AP. 67

STR. DOMNEASCA, NR. 29, AP. 7

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 44

STR. SINIDCATELOR, NR. 31, AP. 2 BDUL. DUNAREA, BL. N7, AP. 44

STR. UNIVERSITĂȚII, NR. 9, AP. 3

2117

3162/15.09.2008

TANVUIA IOAN

STR. AL. I. CUZA, NR. 38, AP. 1

211a

2531/02.09.2008

LUPEA GHEORGHITA

STR. VASILE LUPU, NR. 6, AP. 7

2119

2541/02,09.2008

APOSTOLACHE SOLTANA

STR. VASILE LUPU, NR. 6, AP. B

2120

2527/01.09.2008

SAVIN VASILE

STR. MACIN. NR. 5

2121

3163/15,09,2008

FELEA STERIANA

STR. SFANȚUL SPIRIDON, NR. 22, AP. 2

2122

2525/01.09.2008

SC NALBA SA

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 1B

2123

2532/02.09.2008

TODERASC IONEL

STR. ARCAȘILOR, NR. 63

2124

2536/02.09.2008

SC GALFIDO SRL

STR. BRĂILEI, NR. 239

2125

2538/02.09.2008

ACHIMFIEV MIHAI

STR. SINIDCATELOR, NR. 53, AP. 2

2126

2528/02.09.2008

COVACI ANISOARA

STR. CALUGARENI, BL. P3, AP. 05

2127

2918/10.09.2008

SUVEJANU AURELIA

STR. STIINTEI, NR. 59, AP. 1

2126

3157/15.09.2008

FELEA MARIAN

STR. SFANȚUL SPIRIDON, NR. 20, AP. 2

2129

3452/23.09.2008

CRETULESCU MARIANA

STR. VASILE LUPU, NR. 6, AP. 1

2130

3455/23.09.2008

SC CONSTRUCȚII AVRAM IANCU SRL

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 7

2131

3475/25.09.2008

TANASA ILEANA

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 114, AP. 1

2132

3451/23.09.2008

TICU BOCANIALA MARINA

STR. ARCAȘILOR, NR. 27D

2133

3457/23.09.2008

ANDREI IOANA

STR. EROILOR. NR. 12, AP. 3

2134

3478/25.09.2008

ANDREI STOICA FLORIN

STR. MIHAI EMINESCU, NR. 166, AP. 1

2135

3453/23.09.2008

BUCFING CORNELIA

STR. TRAIAN, NR. 125. AP. 4

213S

2539/02.09.2008

FLOREA AURELIA

STR. AL. I. CUZA, NR. 27, AP. 4

2137

2526/01.09.2008

SC APAN AUTO SRL

BDUL. GEORGE COSBUC. NR. 148

213B

2529/02.09.2008

CRISTEA GRIGORE

BDUL. DUNAREA. BL N8, AP. 45

2133

2537/02 09 2008

ACHIMFIEV VASII F

STR. SINDICATELOR. NR. 53. AP. 1

2140

3158/15.09.2008

ILIE MIHAELA

STR. DUMBRAVA ROȘIE. NR. 2BA

2141

3311/18.09.200B

GURAU FILOFTEIA

STR. PODUL ÎNALT, BL. K10, AP. 43

2142

2530/02.09.2008

MOJSEI ION

STR. PORTULUI NR. 5

2143

3454/23.09.2008

SC SISTRO KAPRI SRL

STR. LUPENI NR. 1-3AP. 6

2144

3477/25.09.2000

NECHITA ADRIANA

STR. DOMNEASCA NR. 110 AP. 6

2145

3161/15.09.200B

SOFRONIA HRISTACHE VASILE

STR. GĂRII NR. 62 AP. 2

2146

4055/10.10.2011

ISTRATE CARMEN

STR. CARDAS AGRICOLA NR. 23 A

2147

4591/29.10.2008

GAIU MARIAN

STR. PLANTELOR, NR. 13, AP. 2

2148

4177/14.10.2008

SC LEGI S LAT SRL

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 48

2149

4688/29.10.2008

golban tu dorita

STR. ANGHEL SALIGNY, NR. 3A

2150

9402/31.10.20D7

APOSTOL PETRU

STR. ALEEA 5, NR. B

2151

4689/29.10.2008

NITA DAN

STR. DRAGOS VODĂ, NR. 41

2152

4179/14.10.2008

MANOLIU AUGUSTIN

STR. NICOLAE GAMULEA, NR. 7, AP. 1

2153

3810/01.10.2008

CARLAN AURELIA

STR. CARAIMAN, NR. 10

2154

3811/01.10.2008

CIOCAN MIHAI

STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 47

2155

9400/31.10.2098

MIRZA NECULAI

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 2P

2156

3709/01.10.2008

POSTOLACHE IOAN

STR. GEORGE BACOVIA, NR. 10A

2157

4518/22.10.2008

DUBINA MADALINA

STR. RAZBOIENI, NR. 21. AP. 2

2158

4693/29.10.2008

GOREA DUMITRU

STR. TUNELULUI, NR. 1B

2159

4694/29.10.2008

GHINITA CEZAR

STR. TUNELULUI, NR. 1A

2160

4188/15.10.2008

PARASCAN DORIN

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 21, AP. 1

2161

4178/14.10.2008

CRISTEA EMILIAN

STR. DUMBRAVA ROȘIE, NR. 3

2162

3985/06,10.2008

MARINESCU ALEXANDRU

STR. CLUJ, NR. 5, BL. D3, AP. 58

2163

4507/21.10.2008

ASOCIAȚIA "TENIS CLUB VOINȚA"

STR. SATURN, NR. 15

2164

3B12/01.10.2008

CRISTEA MIHAI

STR. ARCAȘILOR, NR. 113

2165

4509/21.10.2008

BURLACIUC LILIANA

STR. TURTURELELOR, NR. 44

2166

4504/21.10.2008

MARACINEANU IULIAN

STR. ARCAȘILOR, NR. 76A

2167

3B13/01.10.2008

IVAN MIRCEA

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 21, AP. 2

2168

4506/21.10.2008

BOZA CONSTANTIN

STR. TRAIAN, NR. 445E

2169

4508/21.10.2008

CHIS STELA

STR. TINERETULUI 1, NR. 28

2170

4692/29.10.2008

NEAGU DAVID

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 186

2171

4516/22.10.2008

CRINTEA CATRINA

STR. □□CHIEI, NR.2A

2172

4181/14.10.2008

CRISTEA MIHAELA

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 33F

2173

3984/06.10.2008

DOBRIN MITRITA

STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 23

2174

3987/06.10.2008 REVOC DIACCNU CORNELIA

BDUL. DUNAREA, BL. N7, SC. 2, AP. 83

2175

3986/06.10.2008

ZAHARIA CRISTIAN

STR. NICOLAE ALEXANDRESCU, NR. 61, AP. 1

2176

3809/01.10.2008

SURUBARU OVIDIU

BDUL. DUNAREA, BL. E14. AP. 41

2177

3815/01.10.2008

TIG IOAN

BDUL. SIDERURGISTILOR, BL. SD4A, AP. 84

2178

4175/14.10.2008

SC SUNSET PROPERTIES SRL

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 37

2179

4176/14.10.2008

VESAIOAN

STR. DR. CONSTANTIN LEVADITTI, BL. NUFĂR 2, AP. 44

2180

4690/29.10.2008

TONEA AGRIPINA

STR. PARCULUI NR. 8, AP. 4

2181

4180/14.10.2008

VOICU LUCIAN

STR. GEORGE BACOVIA NR. 6A

2182

4517/22.10.2008

CRISTEA GHEORGHE

DR. ALEXANDRU CARNABEL NR. 20 AP. 4

2183

5250/11.11.2008

IORGAVALY

STR. UNIVERSITĂȚII, NR. 9, AP. 3

2184

5130/07.11.2008

STAN IONICA

STR. CEZAR BOLIAC, NR. 19, AP. 1

2185

6059/04.11.2008

IONEANU TINCUTA

STR. EROILOR, NR. 8, AP. 1

2186

5246/11.11.2008

ADAM VASILE

STR. INCUBATORULUI, NR. 13

2187

5247/11.11.2008

SC COSOTI SRL

BDUL. SIDERURGISTILOR, NR. 9J, BL. PS2, TRONSONUL 6, PARTER LOT3

2188

5249/11.11.2008

SC COSOTI SRL

BDUL. SIDERURGISTILOR, NR. 9H, BL. PS2, TRONSONUL 5, PARTER LOT1

2189

5244/11.11.2008

GUIA ELENA

STR. DRUMUL VIILOR NR. 24 C

2190

5399/13.11.2008

SC COSOTI SRL

BDUL SIDERURGISTILOR NR 9F BL. PS2 TRONSON 4. PARTER, LOT 2

2191

5248/11.11.2008

SC COSOTI SRL

BDUL. SIDERURGISTILOR, NR. 9I. BL. PS2, TRONSONUL 5, PARTER LOT 2

2192

5648/19.11.2008

STAN MARIUS

STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 13

2193

5449/13.11.2008

OANA LIVIU

STR. PICTOR IOSIF ISSER, NR. 12 C

2194

5395/13.11.2008

TIGANASU IOAN

STR. SF. SPIRIDON, NR. 20, AP. 3

2195

5392/13.11.2008

CRINGANU MIRELA

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 4BA

2196

5393/13.11.2008

CRINGANU MIRELA

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 4

2197

5493/14.11.2008

CHIRTIC COSTICA

STR. CALEA PRUTULUI NR. 78

2198

5495/14.11.2008

SOLOMON GIGA

STR. ANGHEL SALIGNY, NR. 68A

2199

5394/13.11.2008

CHIVU VERONICA

STR. DR. NICOLAE ALEXANDRESCU. NR. 61, AP. 3

2200

5730/21.11.2008

TOMESCU NECULAI

STR. MORILOR, NR. 29, AP. 1

2201

6273/16.12.2008

FILIMON ADRIAN

BDUL. DUNAREA, BL. N7, AP. 84

2202

5959/03.12.2008

BUHOCI ALIN

BDUL. DUNAREA, BL. E13, AP. 42

2203

5957/03.12.2008

MIHAILESCU MARIA

STR. OTELARILOR, BL. V3, AP. 51

2204

6266/16.12.2008

FOTEA COSTEL

STR. STELEI, NR. 40

2205

6271/16.12.2008

SAVIN CĂTĂLIN

BDUL. DUNAREA, BL. N7, AP. 78

2206

5958/03.12.2008

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE "SF. SP STR. ALEXANDRU CEL BUN. NR. 27C

2207

6269/16.12.2008

COZMA VASILICA

BDUL. DUNAREA. BL. 11, AP. 97

2208

6422/18.12.2008

SC VEGA 93 SRL

ALEEA METEO, NR. 7

2209

6423/18.12.2008

SC VEGA 93 SRL

ALEEA METEO, NR. 5

2210

6421/18,12.2008

INSTITUȚIA PREFECTULUI GALAȚI

STR. DOMNEASCA, NR. 246

2211

5960 / 03.12.2011

HAGIU FLORIN

STR. PARCULUI NR. 8. AP, 1

2212

5961/03.12.2008

BEJAN EUGENIA

STR. TECUCI, NR. 124, AP. 2

2213

6220/11.12.2008

OCPI GALAȚI

STR. DOMNEASCA, NR. 244

2214

6260/16.12.2008

COZMA ZAHARIA

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 41D

2215

6270/16.12.2008

POPOIU TEODOR

M 21. B-DUL DUNAREA NR. 66, BL. N7, SC. 2, AP. B2

2216

2217

5421/1 B.07.2007

CHIRIAC EUGEN

STR. ARCAȘILOR, NR. 8HF

2218

4927/05.07.2007

BALU DANA

STR. MALUL BRATES, NR. 13 A

2219

4918/05.07.2007

SC OTIRISMAG

STR. MALUL BRATES, NR. 13 D

2220

5636/25.07.2007

ARAMA IULIAN

STR. AGRICOLA CARDAS, NR. 35

2221

5425/18.07.2007

SC MIDACMOB

STR. IOAN CETATIANU, NR. 25

2222

5208/12.07.2007

NECHITA CONSTANTIN

STR. ION BOHOCIU, NR. 11

2223

4929/05.07.2007

ANDREI VALENTINA

STR. MALUL BRATES, NR, 13 G

2224

4924/05.07.2007

ZAHARIA MITACHE

STR. ELENA DOAMNA, NR. 24, AP. 2

2225

4922/05.07.2007

NEGRU CIOBANU MIHAI

STR. ARIESULUI, NR. 6, AP. 4

2226

4923/05.07.2007

SC TRANSPEC

STR. COLECTIVIȘTILOR, NR. 27

2227

4931/05.07.2007

SC TREFO

STR. DR. MIHAI PETRINI GALATZI, NR. 5

2228

4919/05.07.2007

CHRISTOIU ANICA

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 214B

2229

4018/04.06.2007

CIOBOTARU CORNELIA

STR. NICOLAE MANTU, NR. 20 A

2230

5209/12.09.2007

TOMA ȘTEFANA

STR.THEODOR NECULUTA, NR. 18, AP. 1

2231

3379/07.06.2005

NEAMTU VASILE

STR. ENERGIEI, NR. 24B

2232

2233

485 / 21.01.2009

CAMERA NOTARILOR PUBLICI

STR. GEORGE COSBUC NR. 1 - C

2234

608 / 27.01.2009

MANTA JAN

STR. FURNALISTILOR NR. 14.BL.J7, SC. 1.AP. 40

2235

605 / 27.01.2009

CIUTAC CARMEN

2236

606 / 27.01.2010

PINTILIE MARGARETA

2237

604 / 27.01.2009

POPESCU OCTAVIAN

2238

809/27.01.2009

STAVARACHE CHIR IAC

2239

354/15.01.2009

CUJBA SANDEL

2240

487 / 21.01.2009

BASARAB MONICA

2241

483 / 21.01.2009

TUDOREANU MIHAI

2242

485 / 21.01.2009

OBREJA MARIA

2243

603 / 26.01.2009

S.C. ADAS.R.L.

2244

100/13.01.2009

MORARIU VASILE

2245

782 / 30.01.2009

AMARINEI OVIDIU

2246

4B2/21.01.2009

MIRON SERGIU

2247

784 / 30.01.2009

COMAN GELU

2248

781 / 30.01.2000

ROTARIU DUMITRU

2249

6B6 / 28.01.2009

SERBAN ADRIANA

2250

783 / 30.01.2009

FLUTURU GHEORGHE

2251

481 /21,01.2009

STEFANESCU CECILIA

2252

1149/10.02.2009

SMOCHIN ROMULUS

2253

1148/10.02.2009

PANAIT MARIEAN

2254

1142/10,02.2009

HORIA MIHAITA

2255

1140/10.02.2009

SAVAAUREL

2256

1209/10.02,2009

SCÂNTEI AUREL

2257

1147/10.02.2009

POSTU VIOREL

225B

785 / 30.01.2009

FELEA STERIAN

2259

1047/05.02,2009

MARINESCU CONSTANTIN

2260

1623/23.02.2009

CAPRIS LICA

2261

1048/05.02.2010

IVANCIU STERICA

2262

1141 /10.02.2009

BURLACU NICOLAE

2263

1139/10.02.2009

MUNTEANU ADRIANA + AVRAM BOGDAN

2264

1446/17.02.2009

COSTANDACHE ELISABETA

2265

1474/17.02.2009

S.C. GALFIDO S.R.L.

2266

1313/12.02.2009

PMG

2267

1448/17.02.2009

CAȘCAVAL GABRIEL

2268

1150/10.02.2009

CRAESCU ZAMFIR

2289

1447/17.02.2009

SARBU GEORGETA

2270

1475/17.02.2009

CENTRU PREGĂTIRE CERONAV

2271

1624/23.02.2009

BALAN VALERIU

2272

1626/23.02.2009

TELEGAN MARIANA

2273

1627/23.02.2009

ANGHEL VALERICA

2274

1144/10.02.2009

NEAGU LUCIAN

2275

1625/23.02.2009

VOINEA FANICA

2276

1143/10.02.2009

ASTEFANOAIE GEORGETA

2277

1145/10.02.2009

STUPU DIANA

2278

1051 /05.02.2009

PAGU ELENA MONICA

2279

1050/05.02.2009

VIERU GETA

2280

1046 / 05.02.2009

VANTDEVARA ȘTEFAN

2281

1045/05.02.2009

MANIA NICUSOR

2282

2309/16.03.2009

ȘTEFAN VASIUCA

2283

2855 / 24.03.2009

BRASOVEANU AURAS

2284

2311 /16.03.2009

S.C. PAPADOPOULOS

2285

2207/12.03.2009

LUPOAIE EUGEN

2286

2208/12.03.2009

GHIRLARU TANASE

2287

2211 /12.03.2009

SUDITU TATIANA

2288

2096 / 05.03.2009

IORGA NICULINA

2289

2221 /12.03.2009

SERBAN LENUTA

2290

2086 / 05.03.2009

CICU DANIEL

2291

2090 / 05.03.2009

ZAHARIA MIHAI

2292

2092 / 05.03.2009

CRINTEA AUREL

2293

2088 / 05.03.2009

OLARU ELISABETA

2294

2098 / 05.03.2009

FETECAU CĂTĂLIN

2295

2089 / 05.03.2009

GRECU IULIAN

2296

2097 / 05.03.2009

ROSIU MARIA

2297

2091 / 05.03.2009

MUSAT DOINA MARIANA

2298

1146/10.02.2009

CRISTEAANTONEL

2299

488/21,01.2009

GAVANESCU GRIGORE

2300

1049/05.02.2009

SCHIOPU DOINITA

2301

2308/16.03.2009

CIUBATURA ANDREI

2302

2551 / 20.03.2009

PINTILIE RODICA

2303

2553 / 20.03.2009

MAXINEANU ILIE

2304

2666 / 24.03.2009

S.C. NEPTUN 2 S.R.L.

2306

2658 / 24.03.2009

HOLBIA VALERIA

2306

2095 / 05.03.2009

ISTRATE ANGELICA

2307

2310/16.03.2009

POSTAVARU IULIAN

2308

2664/24.03.2009

GUGOASA VASILE

2309

2087 / 2009

SECOBEANU CEZAR

2310

2665 / 24.03.2009

PALADE MARIA

2311

2656 / 24.03.2009

NITADAN

2312

2662 / 24.03.2060

BUCUR TATIANA

2313

2663 / 24.03.2009

CIURARU CONSTANTINA

2314

2661 / 24.03.2009

MAUNICI GABRIEL

2315

2210/12.03.2009

PARVU IORG IOAN

2316

2930/31.03.2009

SCUTARIU IOAN

2317

3184/13.04.2099

RAPA RAZVAN

2318

3176/13.04.2009

DIRECȚIA REGIONALA DE POSTA

2319

3182/13.04.2009

SIBICEANU PETRICA

2320

3186/13.04.2009

BOGOS NICU

2321

3190/13.04.2009

MORARI MARIA

2322

3192/13.04.2009

LECA ION

2323

3179/13.04.2009

MIRON ECATERINA

2324

3173/13.04.2009

PMG

2325

3038 / 02.04.2009

CARAGEA TEODORA

2326

2932/31.03.2009

POPA GHEORGHE

2327

2696 / 24.03.2009

BACIU DUMITRA

2328

2938 / 31.03.2009

ALBU TUDOREL

2329

2667 / 24,03.2009

SAVA PETRICA

2330

3148/13,04,2009

OPRIS CORNELIA

2331

2934 / 31.03.2009

TITOV VASILICA

2332

2554/20.03.2009

ALEXA GABRIELA

2333

2213 /12.03.2009

ANDRONIC ROXANA

2334

2657/24.03.2009

STREȘINA GiNA

2335

3086/08.04.2009

OPRAN IOSEFA

2336

2936/31.03.2009

CRISTIAN ALECU

2337

2933/31.03.2009

DAMIAN DANUT

2338

2931 /31.03:2009

IFTEME GHEORGHE

2339

2094 / 05.03.2009

SARBU NECULAI

2340

3185/13.04.2009

OLARU CORINA

2341

3183/13.04.2009

ONU DUMITRU

2342

3552/27.04.2009

BUJOREANU GABRIEL

2343

4178/14.05.2009

FILIP ȘTEFAN

2344

4005 / 08.05.2009

BONTAS CRISTIAN

2345

4000 / 08.05.2009

S.C. CLIMATEC S.R.L.

2346

3999 / 08.05.2009

S.C. CLIMATEC S.R.L.

2347

3998/08.05,2009

S.C. CLIMATEC S.R.L.

2348

3550 / 27.04.2009

CAPATANAANICA

2349

3549/17.04.2009

CRAMER VALENTIN

2350

3996 / 08.05.2009

STOIAN ANDONE

2351

2939 / 31.03.2009

BOB ȘTEFAN

2352

4004 / 08.05.2009

S.C. CLIMATEC S.R.L.

STR, PORTULUI NR. 35, BL. MĂLINĂ 2, SC, 4, AP, 83

STR. PORTULUI NR, 35. BL. MĂLINĂ 2, SC. 4, AP. 79

B-DUL SIDERURGISTILOR NR, 30, 0L.SD4A, SC. 4, AP. 90

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 21. AP. 4

B-DUL DUNAREA NR. 92, BL. E 17, SC. 1. AP. 45

STR. MIHAI BRAVU NR. 29, AP. 4

STR, TUDOR VLADJMIRESCU NR, 47 - A

STR. TRAIAN NR, 126, AP, 2

STR, BRĂILEI NR, 216-B

B-DUL DUNAREA NR. 68, BL. N8, SC.1, AP. 41

ALEEA BRAVILOR NR. 21-A

STR. TRAIAN NR. 1B7-A

STR. N. LABISNR, 19-A

STR. ARCAȘILOR NR. 88 - G

STR. DR. CONSTANTIN LEVADITTINR. 4, BL. NUFĂR 2, SC, 1, AP, 43

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 100 ■ F

STR. DOMNEASCA NR. 145

STR, DR, PETRU GROZA NR. 22

STR. UNIVERSITĂȚII NR, 13. AP. 5

STR. OLTULUI NR. 5

B-DUL DUNAREA, NR. 90, BL. E14, SC. 2, AP, 44

STR. CASIN NR, 16

B-DUL DUNAREA NR. 66, BL. N 7, SC. 2, AP. 81

STR. ARCAȘILOR NR. 27 - E

STR. TECUCI NR.75.AP. 8

STR, FURNALISTILOR NR. 14, BL, J7, SC. 2, AP, 45

STR. DRUMUL VIILOR NR. 35 - E

STR. BRĂILEI NR. 243

STR. BRĂILEI NR. 241

B-DUL CLOȘCA NR. 6

STR. TECUCI NR. 274-A

STR. DELFINULUI NR. 1

STR. DRAGOS VODĂ NR. 15, AP. 1

STR, PORTULUI NR. 54-A

STR. ROMANA NR. B, BL. LC4, SC. 3, AP. 106

STR. TRAIAN NR, 45. AP. 3

STR. ARMATA POPORULUI NR. 65 - A

B-DUL DUNAREA NR. 90, BL. E 14, SC. 2, AP. 39

STR. DRUMUL DE CENTURA NR.43

B-DUL DUNAREA NR. 90, BL. E14, SG, 2, AP. 42

B-DUL DUNAREA NR. 90, BL. E14, SC.2, AP. 45

STR. PORTULUI NR. 35, BL. MĂLINĂ 2, SC. 4, AP. 86

STR. PORTULUI NR. 35, BL. MĂLINĂ 2, SC. 4, AP. 89

STR. GERULUI NR. 2

STR. PORTULUI NR. 35, BL. MĂLINĂ 2, SC. 4, AP. 81

STR. ARCAȘILOR NR. 125

STR. ARCAȘILOR NR. 76 - B

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 202

STR. DOMNEASCA NR. 136, AP. 4

STR. ȘTEFAN PETICA NR. 10

STR. PORTULUI NR. 35 BL. MĂLINĂ 2, SC. 4, AP. 88 STR.TECUCINR. 132, AP. 5

STR. RAZBOIENI NR. 21, AP. 1

STR. UNIRII NR.202-A

STR. 1 DECEMBRIENR. 1918, NR. 12, BL. S9, SC.2, AP. 141

STR. COSTACHE CONACHI NR. 1 - A

STR, SULFINEI NR. 32

STR. TRAIAN NR. 85 - A

STR. MĂGURĂ NR. 6, BL. P6A, SC. 3, AP. 98 STR.TECUCINR. 132, AP. 1

STR. ROMANA NR. 54 AP. 2

B-DUL DUNAREA NR. 90, BL. E14, SC. 2, AP. 46

STR. ELENA DOAMNA NR. 2, AP. 1

STR. SOMEȘULUI NR.9-A

STR. TRAIAN NR. 87-A

STR. MĂGURĂ NR. 6, BL. P6A, SC. 3, AP. 97

STR. CRINULUI NR.3-A

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 6 - A

STR. DEMOCRAȚIEI NR. 84 AP 3

STR. DR. PETRU GROZA NR. 29

STR. CONSTANTIN LEVADITTI NR. 24

STR. MORILOR NR. 202

STR. GĂRII NR. 17, AP. 1

STR. MORILOR NR. 200

STR. DRAGOS VODĂ NR. 41 - B

STR. TECUCI NR. 81, AP. 4

STR. ION NENITESCU NR. 14, AP. 1

STR. ALBA IULIA NR. 5, BL. L7, SC. 1, AP. 41

STR. BRĂILEI NR. 17 - N

STR. ARCAȘILOR NR. 12 - B

STR. ARCAȘILOR NR. 1 - C

B-DUL MILCOV NR. 34

STR. BRĂILEI NR. 32, AP. 5

STR. BRĂILEI NR. 169, BL. A1, AP. 114

STR. PĂUNULUI NR. 4, AP. 1

STR. GRADINA VECHE NR. 36, AP. 2

STR. OLTULUI NR. 11-A

STR. PORTULUI NR. 55 - B

STR. FRUNZEI NR.2-A

STR. PĂUNULUI NR. 21, AP. 2

STR. CARAIMAN NR. 6 - A

STR. BRĂILEI NR. 302-A

STR. MOVILEI NR.85.AP.5

B-DUL DUNAREA NR. 11, BL. A9, SC. 1. AP. 71

STR. MOVILEI NR. 21, AP. 7

STR. SERII NR. 70, AP. 1

STR. ROMANA NR, 49, AP. 6

STR. SIDERURGISTILOR NR. 44. BL. M5A, SC.1, AP. 141

STR. GĂRII NR. 29, AP. 2

STR. VICTOR BABES NR. 7 - A

STR. 24 IANUARIE NR.17-A

STR. GHEORGHE SINCAI NR, 16

B-DUL DUNAREA NR. 88, BL. E13, SC. 1, AP. 44

B-DUL DUNAREA NR. 88, BL. E13, SC. 2, AP. 55

B-DUL DUNAREA NR, 88, BL. E13, SC. 2. AP. 56

STR. GHECET NR. 38 AP. 2

STR. DANAILA NEGO1TA NR 6

STR. ARCAȘILOR NR. 52 -1

STR. TECUCI NR. 156-C

STR. TECUCI NR. 156-B

STR. TECUCI NR, 156-A

STR. DR. PETRU GROZA NR. 8 ■ A

STR. FURNALISTILOR NR. 14, BL. J7, SC. 1, AP. 44

B-DUL MILCOV NR, 26-A

STR. TOMISNR. 10

STR. TECUCI NR.156-G

2353

4003 108.05.2009

S.C. CLIMATEC S.R.L.

2354

4002 / 08.05.2009

S.C. CLIMATEC S.R.L.

2355

4001 / 08,05.2009

S.C. CLIMATEC S.R.L.

2356

4162/13.05.2009

SC ZBOINA IMPEX SRL

2357

4332 /19.05.2009

MDCANU VASILE

2358

4335/19.05.2009

GHEORGHE MARICICA

2359

3995 / 08.05.2009

PRICHICI SERGIU

2360

4329/19.05.2009

MIHAI RUXANDRA

2361

2214/12.03.2009

IORGA VALY LIGIA

2362

3733 / 29.04.2009

HRISTUDOR GICA

2363

4571 / 25.05.2009

AVADANEI ELENA

2364

4565 / 25.05.2009

TEACA ELISABETA

2365

4330/19.05.2009

BENEA ELENA

2366

4568 / 25.05.2009

ȘTEFAN DUMITRU

2367

4569 / 25.05.2009

COSTEA VIOREL

2368

4567 / 25.05.2009

CONSTANTINESCU EDUARD

2369

3997 / 08.05.2009

GANCEANU IONEL

2370

3187/13.04.2009

PĂUN VASILICA

2371

3189/13.04.2009

BOBARU MARIA

2372

3548 / 27.04.2009

BESLEAGA ANDONE

2373

4566 / 25.05.2009

CHITAC OVIDIU

2374

5681 / 25.06.2009

VASILIU CONSTANTIN

2375

5B78 / 25 03.2009

SAVA DANI jt i i rriiAN

2376

5686/25.06.2009

LEFTER MARIANA

2377

5677 / 25.06.2009

ZAMFIR VASILE

2378

4849 / 03.08.2009

S.C. NALBA S.A.

2379

4850 / 03.05.2009

ZAHARIA MARIANA

2380

5350 /16.06.2009

TRIFAN OVIDIU

2381

5351 /16,08.2009

STICLARU VASILE

2382

4333/19.05.2009

DENDRINO COSTICA

2383

5353 /16.06.2009

DUMITRASC IRINA

2384

4855 / 03.08.2009

NISIP LUCIAN

2385

5354 /16.06.2009

SEFER OLIMPIA

2386

4691 / 01.06.2009

CIOCĂNEL COSTICA

2387

4852 / 03.06.2009

SC GEROCO GROUP

2388

4854 / 03.06.2009

TANASE ALEXANDRU

2389

5348 /16.06.2009

ALECSANDRU NITA

2390

5349 /16.06.2009

VLASIE DIDINA

2391

5355 /16.06.2009

LUPU CATINCA

2392

4851 / 03.08.2009

STAICU DUMITRU

2393

5675 / 25.06.2009

S.C. MAR1ANO

2394

4334/19.05.2009

CARP DOINITA

2395

4690/01.06.2009

TABAC COSTINA

2396

4830 / 02.06.2009

ABRASU ELVIRA

2397

4847 / 03.06.2009

DROSU DANUT

2398

4845/03.06.2009

VORNICESCU MAGDALENA

2399

3545 /27.04.2009

IANCU VALENTINA

2400

2699 / 24.03.2009

MARZAC TUDOREL

2401

3547 / 27.04.2009

STANCIU FLORIN

2402

3546 / 27.04.2009

ANGHELUTA IOAN

2403

3553 / 27.04.2009

MAFTE1 SANDEL

2404

3177/13.04.2009

BUHUS DANIELA

2405

3409/16.04.2009

BARBUTA GHEORGHE

2406

3181/13.04.2009

BASARAB MONICA

2407

3178 /13.04.2009

DRUTA NICOLETA

2408

3732/29.04.2009

DRAGUS ADRIANA

2409

3411 /16.04.20D9

MARIN MARIANA

2410

3191 /13.04.2009

LUPU EMILIA

2411

2307/16.03.2009

C1UTACU VALENTIN

2412

3174/13.04.2009

DIRECȚIA REGIONALA DE POSTA

2413

3175/13.04.2009

DIRECȚIA REGIONALA DE POSTA

2414

6223/14.07.2009

S.C. NYK&CO

2415

6217/14.07.2009

ANGHELUTA MARIANA

2416

7169 / 26.07.2009

BRAGAU VERONICA

2417

7168 / 28.07.2009

PADURARU NECULAE

2418

6621 / 20.07.2009

ONILA CICERONE

2419

5B82 / 25.06.2009

DANILA SANDU

2420

7634/13.08.2009

GINGARASU IULIA

2421

8169 / 27.08.2009

MANOFU AUREL

2422

611 /27.01.2009

PMG

2423

612/27.01.2009

PMG

2424

610/27.01.2009

PMG

2425

613/27.01.2009

PMG

2426

7635/13.08.2009

BRANEA PAUL

2427

7769 /17.08.2009

STROEA IOANA

2428

8155/25.08.2009

SPANACHE SONETA

2429

8156/25.08.2009

VRABIE MIHAELA

2430

8157/25.08.2009

JITARU NESTOR

2431

8170 / 27.0B.20 09

IORDAN CAMELIA

2432

7632 / 12.0B.2009

UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS

2433

7765/17.08.2009

BL. C 9 - CĂMIN 98 LOCURI

2434

7766 / 17.0B.2009

BL. C 14-SEDIU POL. TF

2435

7767/17.08.2009

BL. C 13- CĂMIN 96 LOCURI

2436

7768/17.08.2009

BL. C 14 - CĂMIN NEFAMILISTI 304 LOCURI

2437

8414/01.09.2009

GRIGORE LUTA

2438

8S74 / 07.09.2009

BOJIAN LILIANA

2439

9151 / 23.09.2009

PMG

2440

9152 / 23.09.2009

PMG

2441

6267/16.12.2008

S.C. CONFORT S A.

2442

8950/16.09.2009

CIOCAN ALEXANDRA

2443

8948/16.09.2009

PECILA CONSTANTIN

2444

8949/16.09,2009

POLEMIS CĂTĂLIN

2445

8589 /OB.09.2009

NEGRU GABRIELA

2446

8576/07.09.2009

POHRÎB TINCUTA

2447

8584/08.09.2009

ROTARU MARIA

2448

8585 / 08.09.2009

DUMITRU GABRIEL

2449

6218/14.07.2009

STANCIU ANTON

2450

4505/21.10.2008

ENACHEOANA IULIA

2451

4848 / 03.06.2009

CANTARAGIU ANTON

2452

8583/08.09.2009

S,C. TIGLAROM S.R.L.

2453

8590 / 08.09.2009

PANAIT NICUSOR EUGEN

2454

8588 / 08.09.2009

GOIA PETRICA

2465

8587 / 08.09.200S

PINTILIE VIOREL

2456

8577 / 07.09.2009

MUNTEANU ILINCA

2457

8154 / 25.08.2009

COJOCARU ȘTEFANA

2458

6216/14.07.2009

PENU AGLAITA

2459

816B / 27.08.2009

FELEA ELISABETA

2460

3410/16.04.2010

TUDORIE PROFIRA

2461

11589 /10.12.2009

SERBAN MARIAN REMUS

2462

11582/10.12.2009

HUTANU IONUT

2463

11583/10.12.2009

IORDACHE NICOLETA

2464

11348 / 30.11.2009

ANDRABULEA NICULINA

2465

11352/30.11.2009

MIRON GEORGE

2466

11246/25.11.2009

CERBUANNEJUNE

2467

11651 /11.12.2009

ALEXA VALENTIN

2468

11245/25.11.2009

MUSAT IONICA

2469

11171 /18.11.2009

IVANOV NICOLAE

2470

11170 /18.11.2009

S.C. GEOMETRIC S.R.L.

STR. TECUCI NR. 156-F

STR. TECUCI NR.156-E

STR. TECUCI NR. 15S-D

STR. BRĂILEI NR 229

STR. FURNALISTILOR NR. 14, BL. J7, SC. 2. AP. 48

STR. PREDEAL NR, 8

STR. LUNCA ȘIRETULUI NR. 73

STR. ENERGIEI NR. 9, BL. D10, SC. 1, AP. 61

STR. UNIVERSITĂȚII NR. 9, AP. 1

STR. TRAIAN NR. 441 - D

STR. PLANTELOR NR. 13, AP. 1

STR. ALEXANDRU CEL BUN NR. 47 - A

STR.GRIVITEI NR. 2

STR. OLTULUI NR. 5, BL. F10, SC. 2, AP. 45

STR. MIHAI EMINESCU NR. 41, AP. 2

STR. PRIVIGHETORII NR. 70

STR. EPISCOP MELCHISEDEC NR. 90, AP. 1

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 152 - A

STR. EROILOR NR. 32, AP. 6

STR. NAE LEONARD NR. 6, BL. C6, SC. 3, AP. 77

STR. ARCAȘILOR NR. 70 - B

STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET NR. 37 - B

STR nncARIEI NR 124, AP 2_______________________________________

STR. CEZAR NR. 45, AP. 1

STR. CEZAR NR.45.AP. 2

STR. HENRI COANDA NR. 4 - B

STR. TECUCI NR. 70, AP. 2

B-DUL DUNAREA NR. 72, BL. E9, SC. 2, AP. 42

STR. ROMANA NR. 28, AP. 3

STR. BUCUREȘTII NOI NR. 88 - A

B-DUL DUNAREA NR. 66, BL. G24, SC. 1, AP. 41

STR. PICTOR IOSIF ISSER NR. 29-A

ALEEA CFRNR. 1, NR. 42, AP. 2

STR. FLORILOR NR 8A

SOS. SMIRDAN NR. 23G

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 194 - B

STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR. 14 -16, AP. 1

STR. TECUCI NR. 64, AP. 12

STR. TECUCI NR. 84, AP. 4

STR. TECUCI NR. 70, AP. 1

ALEEA PLATANILOR

STR. GEORGE BACOVIA NR. 2 - C

STR, MIHAI EMINESCU NR. 39. AP. 2

STR. DRUMUL VIILOR NR. 101

STR. DOGARIEI NR. 89, AP. 2

B-DUL DUNAREA NR. 66, BL. G24. SC. 1, AP. 42

STR. ARCAȘILOR NR. 40 - A

STR. TRAIAN NR. 437 - B

STR. CALEA PRUTULUI NR. 96

STR. DR. PETRU GROZA NR. 8 - B

STR. 8 MARTIE NR. 3-A

STR. BRĂILEI NR.32.AP.2

STR.AL. ICUZANR. 36, AP. 7

STR. MIHAI BRAVU NR. 29, AP. 1

STR. BELDIE IOAN NR. 17

STR. CONSTRUCTORILOR NR. 1 - B

B-DUL DUNAREA NR. 90, BL. E14, SC. 2, AP. 43

STR. ĂNGHEL SALIGNY NR. 42 - A

STR. AUREL VLAICU NR. 19 - A

STR. REGIMENTUL11 ȘIRET NR.37-E

STR. LEBEDEI NR. 1

STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET NR. 37-E

STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL NR. 76, AP. 2

STR. OVIDIU NR. 15, BL. LC5, AP. 102

STR.TRAIAN VUIA NR. 9-A

B-DUL DUNAREA NR. 72, BL. E9. AP. 41

STR. SATURN NR.3-N

ALEEA PLATANILOR NR. 36

STR. NICOLAE MANTU NR. 35

STR. FEROVIARILOR NR. 24, BL. G, AP. 47

STR. FEROVIARILOR NR. 24, BL. L2, AP. 28

STR. FEROVIARILOR NR. 22, BL. L3, AP, 28

STR. FEROVIARILOR NR. 18, BL.L1, AP. 28

STR. ALEXANDRU VLAHUTA NR. 8 - A

STR. LEONIDAZAMFIRESCU NR. 29

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 21.SC.4.AP.2

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 21, SC.4, AP. 5

STR. BRĂILEI NR. 284

STR. BASARABIEI NR. 54 A

STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL NR. 61

STR. ALEX. DAVILA NR. 4 A

STR. ALEXANDRU DAVILA NR. 2 A

STR. ALEXANDRU DAVILA NR. 2 C

STR. ALEXANDRU DAVILA NR. 2 B

ALEEA 5 NR 19

ALEEA METEO NR. 13

STR. IONEL FERNIC NR. 41, BL. B3, SC. 1, AP. 39

STR. IONEL FERNIC NR. 41, BL. B3, SC. 1, AP. 40

STR. DOMNEASCA NR. 160 B

STR. V.A.URECHIA NR. 9 B

STR. DR. PETRU GROZA NR. 1 F

STR. ALEXANDRU IOAN CUZANR. 18, AP. 1

B-DUL DUNAREA NR. 76, BL. E 12, SC. 2, AP. 45

STR. DRUMUL VIILOR NR. 105

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 4, AP. 3

B-DUL DUNAREA NR. 76, BL. E 12, SC. 2, AP. 46

STR. MAIOR IANCU FOTEA NR. 29, AP. 4

B-DUL SIDERURGISTILOR NR. 9, (TRONSON 5), BL. PS2, PARTER COMERCIAL STR. DEMOCRAȚIEI NR. 11, AP. 2

STR. BRĂILEI NR. 310

STR. SIDERURGISTILOR NR. 22, BL. SD8B, SC. 4, ET. 4, AP. 77

BLD. DUNAREA NR. 76 BL. E12 SC 1 AP 40

BLD. DUNAREA NR. 76 BL. E12 SC 2 AP 43

STR. DOGARIEI NR. 58 A

STR. DRUMUL VIILOR NR. 2 H

STR. NICOLAE ALEXANDRESCU NR. 59, AP. 1

STR. G-RALIACOB LAHOVARY NR. 7, AP. 3

STR. UNIVERSITĂȚII NR. 41, AP. 3

STR. ARCAȘILOR NR. 82 - R

B-DUL DUNAREA NR. 92, BL. E 17, SC. 1, AP. 41

B-DUL DUNAREA NR. 22, BL. C 6, SC. 1, AP. 58

STR. CEZAR BOLIAC NR. 26

B-DUL GALAȚI NR. 17, BL. G 22, SC. 2, AP. 59

STR. I.L, CARAGIALE NR. 73 - A

STR. DR. PETRU GROZA NR. 1 - G

STR. CALUGARENI NR. 7, BL. P3, SC. 2, AP. 66

STR. DRAGOS VODĂ NR. 15, AP. 2

STR. COLECTIVIȘTILOR NR. 19-A

2471

11169/16.11.2009

S.C. APATERM S.A.

2472

11584/10.12.2009

FILIU MIHAELA

2473

9673/06.10.2009

CASUNEANU PANAITIU IONUT

2474

9916/ 13.10.2009

MOCANU VETU

2475

9915 /13.10.20Q9

BOBOCICA VfRGINIA

2476

11353/30.11.2009

BACIU MARIA

2477

10179/22.10.2009

ROGOZ CEZAR

2478

10177/22.10.2009

TUDOSEGELU

2479

10178/22.10.2009

BULGARU SORINEL

2480

10176/22.10.2009

VARLAN VASILE

2481

10617 / 02.11.2009

RAICIU ELENA

2482

11168 / 18.11.2009

CONSTANTINESCU EDUARD

2483

11588/10.12.2009

TULUC GHEORGHE

2484

11650 /11.12.2009

S.C. MONDART S.R.L.

2485

11350/30.11.2009

URDEA ADRIAN

2480

9674 / 06.10.2009

VASILACHE VALENTIN

2487

9684/06.10.2009

HOFLER IONEL

2488

11351 /30.11.2009

ICONOMESCU VASILE

2489

11354/30.11.2009

DRAGAN VASILICA

2490

11349/30.11.2009

C.N. APDM GALAȚI S.A.

2491

9693/06.10.2009

FELEA MARIAN

2492

9675/06.10.2009

ASOCIAȚIA TENIS CLUB VOINȚA

2493

10540/29.10.2009

GHEORGHIU GEANINA

2494

10175 / 21.10.20D9

SERBAN MIHAELA

2495

9692/06.10.2009

S.C. UNIVERSAL COMPREST S.A.

2496

9686 / 06.10.2009

MIRON MIHAITA

2497

96B3 / 06.10.2009

NECULA1 STELIANA

2498

9681 / 06.10.2009

COSTIN CONSTANTINA

2409

10493 / 27.10.2009

ANUTEI MARIA ALBINITA

2500

9687/16.10.2009

STANCIU COSTEL

2501

9685/06.10.2009

S.C. T.B. IMPORT - EXPORT S.R.L.

2502

9680/06.10.2009

OBREJA SORIN

2503

9689 / OB.10.2009

MAXIM VASILE

2504

9688/06.10.2009

FILIU MIHAELA

2505

9676/06.10.2009

BIRISTEICA ANDREEA

2506

9682/00.10.2009

ICHIM LUCIA

2507

9678 / 06.10.2009

MALARCIUC DAN

2508

7170 / 28,07.2009

STAN 1. GELU

2509

9679 / 06.10.2009

POPESCU PARASCHIVA

2510

9691 / 06.10.2009

LAZAR ROVANA

2511

2209/12.03.20 D9

ILIESCU GABRIELA

2512

9690 / 06.10.2009

LECA MARIAN

2513

4564/25.05.2009

CATANA LUCIAN

2514

2535 / 02.09.2008

ANGHELESCU CRISTINA

2515

5400/13.11.2008

S.C. COSOTI SRL

2516

2530 / 02.09.2008

MOISEI ION

2517

484 / 21.01.2009

CIOBANU EDUARD COSTEL

2518

4331 /19.05.2009

VASILIU EMIL

2519

9677 / 06.10,2009

CRĂCIUN ION

2520

9918/13.10.2009

MUNTEANU TOADER

2521

9973 /13.10.2009

PMG

2522

9917/13.10.2009

TELUCAN IONICA

2523

10049/16.10.2009

PMG

2524

11567/ 10.12.2009

S.C. REAL GROUP

2525

12066/30.12.2009

CONSTANTINESCU MARIANA

2526

11585/10.12.2009

S.C. FINAGRI S.R.L.

2527

11586/10.12.2009

EPURE FLORIN

2528

12067/30.12.2009

BURNICH1 NECULAI

2529

12070 / 30.12.2009

CHIRITA MARIAN - ADRIAN

2530

12069/30.12.2009

TUDORACHE DANIELA

2531

12071 / 30.12.2009

NEDELCU DORINA

2532

4570/25.05.2009

BADIUANETA

2533

8575 / 07.09.2009

PETRESCU DORIN COSTEL

2534

12088/30.12.2009

CRISTIAN GABRIEL

2535

6185 / 25.08.2009

MANEA DANUT

2536

12072/30.12.2009

POPESCU ALEXANDRU

2537

12071 / 30.12.2009

NEDELCU DORINA

2538

2552 / 20.03.2009

POPESCU NICOLAE

2539

7767/17.08.2009

ASOC. PROPR.

2540

7766/17.08.2009

ASOC. PROPR.

2541

2542

113/16,01.2010

COSTIN ION

2543

114/18.01.2010

BARAGHIN LUMINIȚA

2544

118/18.01.2010

VLAD FANICA

2545

110/18.01.2010

1ORDACHESCU IOANA

2546

388 / 26.01.2010

GROSU ADRIAN

2547

492/26.01.2010

JITARU MIRCEA

2548

493/26.01.2010

JITARU MIRCEA

2549

494/26.01.2010

JITARU MIRCEA

2550

489/26.01.2010

BRAN CRISTIAN

2551

230/21.01.2010

LUCA MONICA

2552

487 / 26.01.2010

DUMITRU NICOLAE

2553

488 / 26.01.2010

ANDRABULEA NICULINA

2564

495/26.01.2010

UNGUREANU DIDINA

2555

116/18.01.2010

BUSUIOC OVIDIU MIHA1

2556

511 /29.01.2010

PMG (MUZEU ARTA VIZUALA)

2557

510/29.01.2010

PMG

2658

238/21.01.2010

SAVIN BOGDAN

2559

513/ 29.01.2010

S.C. GALGIP S.A.

2560

115/18.01.2010

DUMITRIU SANDEL

2561

117/18.01.2010

ANI DANIEL

2562

10B /18.01.2010

DUMITRU SOFIA

2563

121 /18.01.2010

ROSCA COSTICA

2564

111 /18.01.2010

BURUIANA STANICA

2565

1595 / 01.03.2010

BARNACI AURELIA

2566

1599/01.03.2010

STOIAN DANIEL

2567

1569/01.03.2010

ATANASIU DAN

2568

1907/03.03.2010

S.C. MARIANO

2569

1593/01.03.2010

ENCIU GELU

2570

190B/03.03.2010

ACHIMFIEV RADU

2571

1905/03.03.2010

VACAGRASA GHEORGHE

2572

1600 / 01.03.2010

PMG

2573

1590/01.03.2010

PMG

2674

1591 / 01.0312010

CONSILIUL JUDEȚULUI GALAȚI

2575

2283/15.03.2010

IVAN RAMONA

2576

2160/11.03.2010

DUMITRESCU MADALIN

2577

2280/ 15.03.2010

S.C. ROKACONSTRUCT MODERN S.R.L.

2578

2713/25.03.2010

APETREI ELENA

2579

2712/25.03.2010

ILIE RUXANDRA

2580

2284/16.03.2010

STRUTA EUGEN

2581

2714/25.03.2010

NOVAC VASILE

2582

513 / 29.01.2010

S.C. GALGIP SA.

2583

512 / 29.01.2010

S.C. AVANTUL S.C.M.

2584

515/29.01.2010

MARZA LAURENT1U ROMEO

2585

562/01.02.2010

RAPOTAN ION

2686

623/03.02.2010

BALAN IOAN FLORIN

2587

119/18.01.2010

JEREBIE PAULINA

2588

112/18.01.2010

DUMITRU TUDOREL

STR. SATURN NR. 3 - M

STR. FURNALISTILOR NR. 12, BL. J6, SC. 1, AP. 58

STR. GRADINA VECHE NR. 55-A

STR. DRUMUL VIILOR NR. 4 D

STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL NR. 105, AP. 1

STR. ROMANA NR. 8, BL. LC4. SC. 4, AP. 116

STR. DR. PETRU GROZA NR. 1 - K

STR. DR. PETRU GROZA NR. 1 - L

STR. DR. PETRU GROZA NR. 1 -J

STR. DR. PETRU GROZA NR. 1 -1

STR. PIETll NR.2-A

STR. VEZUVIULUI NR. 78

B-DUL DUNAREA NR. 68, BL. N 8, SC. 1, AP. 40

STR. BRĂILEI NR. 169 - M

B-DUL DUNAREA NR. 88, BL. E 13, SC. 1, AP. 40

STR. DOMNEASCA NR. 31 - A

STR. ALEXANDRU CERNAT NR. 16, BL. M5A, SC. 3. AP. 60

STR. LIVEZENI NR. 7, AP. 3

STR. TECUCI NR. 68, AP. 1

STR. PORTULUI NR. 52 - B

STR. ZIMBRULUI NR.15-A

STR. SATURN NR. 15

STR. SF. SPIRIDON NR. 29, AP. 2

STR. OCTAV BANCILA NR. 4 - A

STR. SIDERURGISTILOR NR. 42, BL. M4A, SC.4, AP. 101

B-DUL GALAȚI NR. 17. BL. G 22, SC. 2, AP. 62

STR. GRI VITEI NR.37.AP. 1

STR. DIMITRIE CANTEMIR NR. 7, AP. 2

STR. GRADINA VECHE NR. 116

STR. SIDERURGISTILOR NR. 59, BL. J, AP. 59

B-DULGALAȚI, NR. 3-H

STR. PORTULUI NR. 35, BL. MĂLINĂ 2, SC. 4, AP. 85

STR. SIDERURGISTILOR NR. 50, BL. J, AP. 41

STR. FURNALISTILOR NR. 12, BL. J6, SC. 1, AP. 59

STR. SIDERURGISTILOR NR. 44, BL. M5A, SC. 1, AP. 145

B-DUL DUNAREA NR. 88, BL E13, SC.1.AP. 39

STR. UNIVERSITĂȚII NR. 14, AP. 10

B-DUL MAREA UNIRE NR. 9, AP. 2

STR. TRAIAN NR. 219-C

B-DUL DUNAREA NR. 9. BL. 11, SC. 1, AP. 99

STR. TECUCI NR. 95, AP. 1

B-DUL DUNAREA NR. 9, BL. 11, SC. 2, AP. 100

STR, TECUCI NR. 86. AP. 1

STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL NR. 97, AP. 2

B-DUL SIDERURGISTILOR NR. 9 G, BL. PS2, TRONSON 4, PARTER, LOT 3

STR. PORTULUI NR. 5, AP. 13

STR. MOVILEI NR. 85, AP 13

STR. CEZAR NR. 4, AP. 1

STR. FURNALISTILOR NR. 14, BL. J7, SC. 1, AP. 39

STR. NICOLAE ALEXANDRESCU NR. 74 - B

STR. 1 DECEMBRIE NR. 1918, NR. 23 - A

STR. VJZANTEANR. 14

STR. FURNALISTILOR NR. 12 - A

STR. BRĂILEI NR. 244 - C, PARTER COMERCIAL

STR. GĂRII NR. 55-B.AP. 2

STR. BRĂILEI NR. 244- B, PARTER COMERCIAL

STR. BASARABIEI NR. 132

STR. ARCAȘILOR NR. 32 - A

STR. DRUMUL VIILOR NR. 37 -1

STR.HENRYCOANDANR. 19, CĂMIN NEFAMILISTI NR. 2, AP. 41 - 42

STR. FURNALISTILOR NR. 14, BL J7, SC. 2. AP. 47

STR. TECUCI NR. 41, AP. 3

ALEEA METEO NR, 11

STR. CONSTANTIN LEVADITTI NR. 2, BL. NUFĂR 2, SC. 1, AP. 45

STR. EMIL RACOVITA NR. 2 - A

STR. GHEORGHE DOJA NR. 12, BL. DJ, SC. 1, AP. 99

STR. FURNALISTILOR NR. 14, BL. J7, SC. 2, AP. 47

STR.RIZERNR. 35-A

STR. ALEXANDRU DAVILA NR. 2 C, BLOC C13 - CĂMIN 96 LOCURI

STR. ALEXANDRU DAVILA NR. 4A, BLOC C9 - CĂMIN 98 LOCURI

STR. ARCAȘILOR NR. 131

STR. CASTRUL ROMAN NR. 28 - E

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 136 - B

STR. LUNCA ȘIRETULUI NR. 57

B-DUL DUNAREA NR. 24, BL. D5, SC. 2. AP. 78

STR. SIDERURGISTILOR NR. 45 - H

STR. SIDERURGISTILOR NR. 45 - F

STR. SIDERURGISTILOR NR. 45 - D

STR. MAIOR IANCU FOTEA NR. 44, AP. 5

B-DUL DUNAREA NR. 90, BL. E 14. SC. 2, AP. 60

STR. DRUMUL VIILOR NR. 47 -C

STR. VEZUVIULUI NR. 72

STR. NICOLAE LABIS NR. 1 - A

STR. TRAIAN NR. 439 - E

STR. TRAIAN NR. 226 -B

B-DUL GALAȚI NR. 3 E

STR. LABIRINT NR. 5, AP. 1

STR. FEROVIARILOR NR. 7 B

STR. TINERETULUI 1.NR.20-A

B-DUL GEORGE COSBUC NR. 60 - A, BL. COLIBRI, ET. 3, AP. 13

STR. UNIRII NR. 129

STR. GARIf NR. 55, AP. 4

STR. NICOLAE MANTU NR. 23 - A

STR. DEMOCRAȚIEI NR. 9, AP. 6

STR. CALUGARENI NR. 7, BL. P3, SC. 2, AP. 64

STR. GRADINA VECHE NR. 83, AP. 3

STR. DRUMUL VIILOR NR. 251

STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL NR. 13, AP. 1

STR.STIINTEI NR. 11-0

STR. TUNELULUI NR. 45 - K

STR. IONEL FERNIC NR. 18-C

STR. TRAIAN NR.228-A

STR. TRAIAN NR. 266 - B

B-DUL DUNAREA NR. 76, BL. E12, SC. 1, AP. 39

STR. OVIDIU NR. 15, BL. LC5, SC. 3, AP. 112

STR. ENERGIEI NR. 18

STR. ARCAȘILOR NR. 75 - B

STR. TUNELULUI NR. 45 - P

STR. DRUMUL VIILOR NR. 37 - C

STR. TECUCI NR. 58, AP. 4

STR. FEROVIARILOR NR. 7 - B

STR. TRAIAN NR. 61 -D

STR. TECUCI NR. 227-E

STR. POSTA VECHE NR. 2. AP. 1

B-DUL MILCOV NR. 40 - A, CORP 1

STR. GĂRII NR. 55, AP. 8

STR. CASTRUL ROMAN NR. 28-A

237/21.01.2010

S.C. KAUFLAND ROMANIA

STR. BRĂILEI NR. 144

561 /01.02.2019

STAN MIRCEA

STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL NR. 5, AP. 1

1546 / 23.02.2010

ANTOHI ANTON

STR. ARCAȘILOR NR. 99

496 / 26.01.2010

CONSTANTIN MIRELA

STR. DR. PETRU GROZA NR. 1 - F

3380/21.04.2010

NECSUTU IONEL

STR. ARCAȘILOR NR. 69 - D

3385/21.04.2010

PMG

STR. ALEXANDRU MORUZZI NR. 5 - A

6222/14.07.2010

PINTILIE VIOREL

ALEEA 5, NR. 6 - A

2893/01.04.2010

SOLTUZ ELENA

STR. MIHAI BRAVII NR. 36, AP. 1

2148/09.03.2010

ZMEU VERA

STR. TECUCI NR. 123, AP. 2

2957 / 07.04.2010

CRISTEA NICOLETA

B-DUL MAREA UNIRE NR. 21, BL. U6, SC.2, AP. 40

490/26.01.2010

PETRE GHEORGHE MARIAN

STR. ARCAȘILOR NR. 88 - S

2892/01.04.2010

TU LEI GABRIEL

STR. GĂRII NR. 49-A

2894/01.04.2010

FILURETE DUMITRU

STR. MIHAI BRAVU NR. 46, AP. 2

3233 /16.04.2010

S.C. ALCOM S.A.

B-DUL GEORGE COSBUC NR. 19 ■ B

3231 716.04.2010

S.C. ALCOM S.A.

B-DUL MILCOV

2956/07.04.2010

POPA ADRIAN

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 110- F

3046/13.04.2010

PMG

STR. BARILEI NR. 134-D

3234/16,04.2010

PMG

STR. TRAIAN NR. 61 - H

3232/16.04.2010

PMG

STR TECUCI NR. 63

3230/16.04.2010

PMG

STR TECUCI NR. 53

2546/20.04.2010

SC DANVER SRL

STR. IOAN CETATIANU, NR. 9

1592/01.03.2010

BERECHET NECULAI

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 56 - C

3047/13.04.2010

BAN ECATERINA

STR. FRUNZEI NR.114-A

3471 /28.04.2010

VISESCUALIN IONUT

STR. ARCAȘILOR NR. 87 - B

2895/01.04.2010

CRĂCIUN VIORICA

STR. ARCAȘILOR NR. 74 - A

3422/23.04.2010

SERBAN MARIAN REMUS

STR. ARCAȘILOR NR. 151 - A

2844/15.06.2010 (200* MUNTEANU TASICA

STR. BUCOVINEI NR. 61

8171 /27.08.2010

MATEI TUDOREL

B-DUL DUNAREA NR. 92, SL. E 17, AP. 44

3381 / 21.04.2010

PMG

STR. SATURN NR. 3-P

3382/21.04.2010

PMG

STR. NUCULUI NR. 1 - A

3382/21.04.2010

PMG

STR. FURNALISTILOR NR. 9 - A

3364/21.04.2010

PMG

STR. TECUCI NR. 195

1598 / 01.03.2010

GHIUR RELU CRISTIAN

STR. CALUGARENI NR. 7, BL. P3, SC. 3, AP. 71

33 B6 / 21.04.2010

NICULESCU VERONICA

STR. ARHIPELAG NR. 6

3428 / 26.04.2010

S.C. ALCOM S.A.

STR. MACEDONA NR. 5, COMPARTIMENTUL 1

3470 / 28.04.2010

PELIN MĂRGĂRI NT CRISTIAN

STR. UNIRII NR. 1B0-A

3430/26.04.2010

S.C. MELCRET - AT S.R.L.

STR. TECUCI NR.157-B

3431 /26.04.2010

S.C. MELCRET - AT S.R.L.

STR. TECUCI NR. 157-A

3429/26.04.2010

S.C. ALCOM S.A.

STR. MACEDONA NR. 5, COMPARTIMENTUL 3

2279/15.03.2010

ENESCU DORINA

STR. TECUCI NR. 42, AP. 8

3475 / 28.04.2010

DUMITRACHE CONSTANT INESCU CEZARiNA

STR. ALEEA TRANDAFIRILOR NR. 3, AP. 1

3472 / 28.04.2010

IORDACHE ADRIAN

STR. V. A. URECHIA NR. 5 - B

4139/18.05.2010

DIMA ADRIAN EUGEN

STR. TECUCI NR.134-B

4008/13.05.2010

JITARU MIRCEA

STR. SIDERURGISTILOR NR. 45 ■ H

4132/18.05.2010

VASILACHE CRISTINA

STR. SATURN NR.3-E

4136/18.05.2010

S.C. EUROCONSTRUCTII S.R.L.

STR. GHEORGHE DOJA NR. 75

4135/18.05.2010

S.C. ZOOMEC S.R.L.

STR. BRĂILEI NR.253-B

4131 /18.05.2010

S.C. ZOOMEC S.R.L.

STR. BRĂILEI NR. 253-D

4128/18.05.2010

GERU VASILE

STR. ALEXANDRU CERNAT NR. 231

4140/18.06.2010

CHIOVEANU IOANA

STR. BRĂILEI NR.6-A

4015/13.05.2010

CHIRA TRAIAN

STR. TRAIAN NR. 389, AP. 1

3474 / 28.04.2010

TANASE CATON

STR. MAVRAMOL NR. 2, AP. 2

3473 / 28.04.2010

MOISEI PAUL

STR. ARCAȘILOR NR. 147

1594 / 01.03.2010

MUSCA MARICICA

STR. G-RAL ALEXANDRU CERNAT NR. 19, AP. 4

3508/29.04.2010

DONTU GHEORGHE

STR. BASARABIEI NR. 121 -D

3507/29.04.2010

DONTU GHEORGHE

STR. ARCAȘILOR NR. 105

4009/13.05.2010

PMG

STR. TECUCI NR. 200

4010/13.05.2010

PMG

STR. TRAIAN NR. 63

4014/13.05.2010

CHIRIAC MARIANA

STR. PRUNARI NR. 2 - B

4016/13.05.2010

DANAILA CRISTEA IONELA

STR. ARCAȘILOR NR. 92

4013/13.05.2010

TOMA MIHAI

STR. CALUGARENI NR. 7, BL. P3, SC. 3, AP. 70

4006/13.05.2010

JITARU MIRCEA

STR. SIDERURGISTILOR NR. 45 ■ F

4007/13.05.2010

JITARU MIRCEA

STR. SIDERURGISTILOR NR, 45 - D

4130/18.05.2019

JITARU MIRCEA

STR. DRUMUL VIILOR NR. 11 - B

4133/18.05.2010

IGNAT ȘTEFAN

ALEEA BRAVILOR NR. 21

4136/18.05.2010

FOTACHE GEORGETA

STR.TRAIAN NR.249-A

4134/18.05.2010

FULGER ELENA '

STR. SERII NR, 69, AP, 1

4143/18.05.2010

S.C. MAKINVEST COM S.R.L.

STR. TECUCI NR. 42-B

4142/18.05.2010

S.C. ALCOM S.A.

STR. CONSTRUCTORILOR NR. 1 - E

4129/18.05.2010

BADACHE VIORICA

STR. TRAIAN NR. 143, AP. 3

4011/13.05.2010

ENE MARIAN

STR. TRAIAN NR. 389, AP. 4

4606/03.06.2010

BOCANIALA EMIL

ALEEA PLATANILOR NR. 55

4141/18.05.2010

MUNTIANU OLIMPIA

STR. TRAIAN NR.217-A

4609/03.06.2010

EMANDACHE NEDELEA

STR. DRUMUL VIILOR NR. 65 - A

4610/03.05.2010

CRAMER VALENTIN

STR. FURNALISTILORNR. 14, BL. J7, AP. 50

4608/03.0B.2010

CRAMER VALENTIN

STR. FURNALISTILORNR. 14, BL. J7, AP, 43

4600/02.06.2010

IFTIMIE CRISTIAN

STR. ARCAȘILOR NR. 87 - C

4603/02.06.2010

S.C. VIVA COMPANY S.R.L.

STR. TRAIAN NR. 429-G

4607 / 03.06.2010

PRAVALEANU VALENTIN

STR. UNIRII NR. 210

4611 / 03.06.2010

GOREAVALERII

STR. ROMANANR. 149-A

4612/03.06.2010

S.C. VITADENT S.R.L.

STR. ROMANA NR. 149

4732 / 08.06.2010

IORDACHE NECULAI

STR, BUCUREȘTII NOI NR. 72 - A

4601 /02.06.2010

DRAGOMIR DAN UT

STR. ARCAȘILOR NR. 87 - A

4602 ! 02.06.2010

KROMPASZKI LUCIAN TEOFIL

STR. ARCAȘILOR NR. 87

4691 /07.06.2010

BICHIR PETRICA

STR. CASIN NR. 18

4774/11.06.2010

PAPADOPOL ALEXANDRA

STR. NICOLAE MANTU NR. 69

8575/07.09.2010

PETRESCU DORIN COSTEL

ALEEA METEO NR, 11

4773/11.06.2010

STATE CORNELIU

STR. NICOLAE MANTU NR. 87

4733/08.06.2010

ZAMFIRESCU SOFITA

STR. NICOLAE MANTU NR. 71

4730/08.06.2010

S.C. REZISTENT ST S.R.L.

STR. NICOLAE MANTU NR. 61

4012/13.05.2010

RADU VASILE

STR. TRAIAN NR. 26. AP. 2

4838/15.06.2010

BUTUNOI OCTAVIAN

STR. ALEXANDRU MORUZZI NR. 23. AP. 2

4839/15.06.2010

PARVULESCU DAN

STR. CARDAS AGRICOLA NR. 4

5098 / 23.06.2010

ANGHEL MARCEL

STR. NARCISELOR NR. 51

4840/15.06.2010

PODEANU ANGELICA

STR. ARCAȘILOR NR. 8-M

6543 / 06.07.2010

PMG

STR. GHEORGHE ASACHI NR. 9-A

6546/06.07.2010

PMG

B-DUL DUNAREA NR. 72, E 22

6538 / 06.07.2010

OPREA DANIEL

ALEEA ROMANA NR. 14

6542/06.07.2010

PMG

STR. 1 DECEMBRIE NR. 12, E 194

6518/29.06.2010

PUIU GHEORGHE HURMUZ

ALEEA CRIVATULUI NR. 1, AP. 2

6541/06.07.2010

PARNAVEL VASILE

STR. V. A. URECHIA NR. 5 - A

4137/18.05,2010

TUDORACHE CONSTANTIN

STR. OCTAV BANCILA NR. 26 - C

6546/06.07.2010

UNGUREANU CORNELIA

STR. ARGEȘULUI NR. 1 - B

6544/06.07.2010

STANCIU MIOARA

STR. TECUCI NR. 125, AP. 4

6701 /12.07.2010

TIMOFTE JORA MARIETA

STR. ARHIPELAG NR. 8

4837/15.06.2010

ARTEM MARIAN

STR. UNIVERSITĂȚII NR. 39, AP. 3

6787/14.07.2010

PMG

STR. FRUNZEI NR. 108-G

6789 /14.07.2010

PMG

STR. TRAIAN NR. 79 E 2

6700/12.07.2010

CARAMAN MAGDA

STR. STIINTEI NR, 8

6619/29.06.2010

PITU GEORGE

ALEEA TRANDAFIRILOR NR. 5, AP. 2

6940/21.07.2010

CARP MIHAELA

B-DUL DUNAREA NR. 9, BL. 11, AP, 109

6935/21.07.2010

PMG

STR, OTELARILOR NR. 4 E 6

6788/14.07.2010

FILOTE LAURENTIU

STR. G-RAL ALEXANDRU CERNAT NR 164, AP. 3

6936/21.07.2010

BRAESCU ELENA

STR. DEMOCRAȚIEI NR. 84, AP. 2

6937 / 21.07.2010

DOGARU DUMITRU

STR. MOVILEI NR. 85, AP. 4

6539/06.07.2010

CEAUȘ MIHAI

ALEEA PLATANILOR NR. 6

6993 / 26.07.2010

MUNTEANU MARIANA

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 170 - B

7020/27.07.2010

PETRE LIDIA

STR. CRISTOFOR CQLUMB NR. 69 - A

6789/14.07.2010

MERCAN EUGENIA

STR. DOMNEASCA NR. 79, AP. 4

6785/14.07.2010

NEDELCU TOADER

STR. NICOLAE 8ALCESCU NR. 42 - A

5352/16.06.2010

KIDOR MARIAN

STR. OCTAV BĂNCI LA NR. 8 - A

6702/12.07.2010

MARCIUC IOANA

B-DUL DUNAREA NR. 54, BL. G 24, SC. 1, AP. 39

6703/12.07.2010

MARGARINT TEODORA

B-DUL DUNAREA NR. 64, BL. G 24, SC. 1. AP. 40

6939/21.07.2010

GHIMPU ION

B-DUL GALAȚI NR. 17. BL G 22, SC. 2, AP. 61

6974/22.07.2010

USURELU EUGENIA

STR. MALUL BRATES NR. 21

7290/11.08.2010

ENICA OANA

B-DUL GALAȚI NR. 17. BL G 22, AP. 60

7293/11.08.2010

GHERGHEA PETRICA

STR. MIHAI BRAVU NR. 38, AP. 4

7405/18.08.2010

BULAI IONICA

STR. ANGHEL SALIGNY NR. 143, BL. 3C, SC. 1, AP. 39

7406/18.08.2010

PMG

STR. GALAȚII NOI NR. 6

7295/11.08.2010

S.C. CONSTRUCT DESIGN S.R.L.

B-DULGALAȚI NR.3-K

7291/11.08.2010

FELEA IOAN

B-DUL GALAȚI NR. 3 - J

7408/18.08.2010

FLOREA ELENA

STR. SIDERURGISTILOR NR. 49 - B

7409/18.08.2010

FLOREA ELENA

STR. SIDERURGISTILOR NR. 53

7521/31.08.2010

CONSTANTIN MARILENA

STR. DR. PETRU GROZA NR. 1 - M

7528 / 31.08.2010

PMG

STR. CALEA PRUTULUI NR. 70

7527 / 31.08.2010

PMG

STR. STRUNGARILOR NR. 1 - B

7526 / 31.08.2010

PMG

STR. STRUNGARILOR NR. 1 - A

7525/31.08.2010

PMG

STR. STRUNGARILOR NR. 4 - C

7524/31.08.2010

PMG

STR. STRUNGARILOR NR. 4 - H

7410/18.08.2010

GROSU PETRICA

B-DUL SIDERURGISTILOR NR. 49 - C

7411/1808 2010

GROSU PETRICA

B-DlJt SinFRURGISTILOR NR 51

7407/18.08.2010

IFTIME MARIAN CORNEL

7505/31,08.2010

BASSO VALERIU

7522 / 31.08.2010

BURLACU MARIUS

7292/11.08.2010

PATILEA TEODORA

7523 / 31.08,2010

JOACA DUMITRU NICOLAIE

7298/11.08.2010

SERBAN CRISTIAN

7294/11.08.2010

GROSU EMILIA FELICIA

6688/12.07.2010

PMG

6689/12.07.2010

PMG

6690/12.07.2010

ASOC PROPR

6691 /12.07.2010

ASOC PROPR

6692/12.07.2010

ASOC PROPR

6693/12.07.2010

ASOC PROPR

6694/12.07.2010

ASOC PROPR

6695/12.07.2010

ASOC PROPR

6696/12.07.2010

ASOC PROPR

6697/12.07.2010

ASOC PROPR

6698/12.07.2010

ASOC PROPR

6699/12.07.2010

ASOC PROPR

8104/15.09.2010

CAPATANA NICUSOR

7585 / 03.09.2010

BANU ELENA

6695/12.07.2010

PMG

8143/21.09.2010

DANILA VIORICA

8207 / 28.09.2010

BASSO VALERIU

8144/21.09.2010

URSU VICTOR

8210/28.09.2010

CIUBUCCIU VASILE

8209 / 28.09.2010

BOUR LILIANA

8252/05.10.2010

CAZACU GINA

8257 / 05.10.2010

TOADER MAECEL

8206 / 28.09.2010

TOADER MARCEL

8213/28.09.2010

TOADER MIHAIL

8278 / 07.10.2010

IACOMI MANUELA (S.C. EUROMANȚ)

8298/08.10.2010

AGACHI CONSTANTIN

8254/05.10.2010

BRANEA PAUL

8255/05.10.2010

BRANEA PAUL

8208 / 28.09,2010

PMG

8349/13.10.2010

BICA STELA

8334/12.10.2010

PMG

8333/12.10.2010

PMG

3509/29.04.2010

RUȘI NO EU LUMINIȚA

8256 / 05.10.2010

ZAMFIR AUREL

8347/13.10.2010

STOIAN VICTORIA

8414/19.10.2010

HUMAFLAVIAN

8345/13.10.2010

BATARAN GHEORGHE

8253/05.10.2010

SIRBU IOANA LILIANA

8427/20.10.2010

S.C. CONEX S.R.L.

8418/20.10.2010

PRUTEANU VIOREL

8348/13,10,2010

BANU ANATOLI

8425/20.10.2010

VLADOI MARIA

8424/20.10.2010

□ONTU VIORICA

8420/20,10,2010

ODAGIU GABRIEL

75B4 / 03.09.2010

BANCIOG MARCEL

8417/20.10.2010

ISTRATI MARIA SI IFTODE ALEXANDRINA

8419/20.10.2010

ISTRATI MARIA SI IFTODE ALEXANDRINA

8426/20.10,2010

NECHIFOR EMIL

8507/28.10.2010

BATARAN GHEORGHE

8421/20.10.2010

HURDUC DOREL

8566/01.11.2010

STAN NECULAI

8568/01.11.2010

S.C. SIREG S A.

8562/01.11.2010

IZVORANU JANA MARIETA

8506/28.10.2010

BUCȘA SORIN-LUCIAN

8564/01.11.2010

CUJBA DORINA

8567/01.11.2010

POSTOLACHE MANDEL

8624/10.11.2010

BLANDU CONSTANTIN

8623/10.11.2010

BLANDU CONSTANTIN

8618/08.11.2010

ȘCOALA 23 (SF. ANA)

8617/08.11.2010

ȘCOALA 42 (SF. IMPARATI)

8616 / 08.11.2010

SCOALA41 (SF. GRIGORE TE OLOGU)

8615/08.11.2010

ȘCOALA 38 (GRIGORE MOISIL)

8612/08.11.2010

ȘCOALA 5 (CUZA VODĂ)

0613/08.11.2010

ȘCOALA 33 (SF. DUMITRU)

8614/08.11.2010

ȘCOALA 17 (NECHITA STANESCU)

8571/01.11.2010

PARASCHIV CĂTĂLIN

8566 / 01.11.2010

FELEA VALENTIN

8625/10.11.2010

MĂRGĂRIT IONITA

8487/25.10.2010

BANU ION

8716/16,11,2010

DANI DANIEL

8423/20,10,2010

GRIGORE PETRE

8422/20.10.2010

S.C. PETANIC S.R.L.

6539/08.07.2010

PĂUN VASILE

8739 /18.11.2010

BLANDU CONSTANTIN

8784/22.11,2010

FLOREA ELENA

8791 / 22.11,2010

HARTAN CONSTANTIN

8786/22.11,2010

NICOLAU ȘTEFAN

8789/22.11.2010

BERCARU COSTEL

8782 / 22.11.2010

VOROVEI SILVIA

8781 /22.11.2010

VOROVEI DANUT

8B34 / 30.11.2010

ANDRONIC DAN

8792 / 22.11.2010

DAMASCHIN DANIEL

8780/22.11.2010

SERV, CADASTRU

8825/29.11.2010

MIHAILA CORNEL

8826/29.11.2010

CONSTANTINESCU VIOREL

8828/29.11.2010

SPIȚA MARIAN

8857 / 03.12.2010

BOGHIU ELENA

8956 / 07,12.2010

ROSCA EUFROSJNA

B-DUL GALAȚI NR. 17, BL. □ 22, AP. 63

STR. MAGAZIILOR NR. 20 STR.TRAIANNR. 20, AP. 4 STR. DANAILA NEGOI TA NR. 31 DN 2 B Kilometrul 129 + 200

STR. ENERGIEI NR. 9, BL. 10 D, AP, 60

STR. ALEXANDRU CERNAT NR. 106 - A, AP. 4 STR. NICOLAE DELEANU NR. 7. CĂMIN 2 STR. NICOLAE DELEANU NR. 5, CĂMIN 1 STR NICOLAE DELEANU NR 9 BL A STR NICOLAE DELEANU NR 11 BL B STR NICOLAE DELEANU NR 13 BL C STR NICOLAE DELEANU NR 19 BL D STR NICOLAE DELEANU NR 30 BL F STR NICOLAE DELEANU NR 28 BL G STR NICOLAE DELEANU NR 26 BL H STR NICOLAE DELEANU NR 24 BL I STR NICOLAE DELEANU NR 15 BL J STR NICOLAE DELEANU NR 17 BLE STR. DR. PETRU GROZA NR. 1 - H

STR. V. A. URECHIA NR. 22

STR. NICOLAE DELEANU NR. 28, BL. G

STR. DOMNEASCA NR. 165, AP. 4

STR. OLTULUI NR.3-B

STR. MALUL BRATES NR. 40 - A

STR. ARCAȘILOR NR. 151 -C STR. DOGARIEI NR. 90, AP. 2 B-DUL DUNAREANR. 66, BL. N7.AP. 77 STR. DRUMUL VIILOR NR. 48 - A STR. DRUMUL VIILOR NR. 48 - B STR. DRUMUL VIILOR NR. 48 - D STR. NICOLAE MANTU NR. 67 STR. GRADINA VECHE NR. 104-A STR. ALEXANDRU VLAHUTA NR. 10 - A STR. ALEXANDRU VLAHUTA NR. 10- B STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET NR. 1 - A STR. VIITORULUI NR. 16

B-DUL MAREA UNIRE NR. 1 - D B-DUL MAREA UNIRE NR. 1 - E

STR. SIDERURGISTILOR NR. 44, BL. M5A, AP. 139 STR. PIETII NR. 19

STR. CALISTRAT HOGAȘ NR, 6 STR. GRADINA VECHE NR. 93 STR. GAROFITEI NR. 7

STR, CLUJ NR. 13, BL. F, SC. 2, AP, 39 STR. TINERETULUI I, NR. 16 A, BL. LG 2 STR. DRUMUL VIILOR NR. 35 - F STR.TOMIS NR. 17

STR. ANUL REVOLUȚIEI 1848, NR. 3 - B

STR. PRIVIGHETORII, NR. 2 - C

STR. BRĂILEI NR. 132-A STR. ARCAȘILOR NR. 145 STR. DRUMUL VIILOR NR. 103 STR. DRUMUL VIILOR NR. 105 STR. OLTENIȚA NR. 14-A STR. GAROFITEI NR. 29 STR. DANAILA NEGOITA NR. 29 ■ B STR. DOMNEASCA NR. 137 A, HI. 20 APART, AP. 2 STR. VICTOR VILCOVICI NR. 18 ■ A

STR. TUNELULUI NR. 45 - B STR. ARCAȘILOR NR. 40 B-DUL SIDERURGISTILOR NR. 44, BL, M5A. AP. 138 B-DUL SIDERURGISTILOR NR. 20, BL. I2, AP. 203 B-DUL SIDERURGISTILOR NR. 44 - A B-DUL SIDERURGISTILOR NR. 45 - G STR. STRUNGARILOR NR. 7-A B-DUL SIDERURGISTILOR NR. 17 - A

STR. 1 DECEMBRIE NR. 1 - A STR. FEROVIARILOR NR. 19- A STR. GORUNULUI NR. 6 - B STR. DR. MIHAIL PETRINI GALATZI, NR. 1 STR. COSTACHE CONACHI, NR.2- B B-DUL MILCOVNR. 14 - A

STR. DOBROGEI NR. 1 - A

STR. SPĂTARULUI NR. 13, AP. 5 STR. V. A. URECHIA NR. 22 - A STR. DANAILA NEGOITA NR. 14 STR. DANAILA NEGOITA NR. 29 STR. DANAILA NEGOITA NR. 29-A STR. DOMNEASCA NR. 79, AP. 1 STR. ENERGIEI NR. 20 A B-DUL SIDERURGISTILOR NR. 48 - B STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET NR.46-C STR. DR. PETRU GROZA NR. 13-A STR. TINERETULU11, NR. 22 - A

B-DUL DUNAREA, NR. 92, BL. E17, SC. 2, AP. 50 B-DUL DUNAREA, NR. 92, BL. E17, SC. 1, AP.46 STR. UNIRII NR. 76-A

B-DUL DUNAREA, NR. 11, BL. A9, AP. 73 STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET NR. 2 - H STR. ROMANA NR. 8, BL. LC4. AP. 121 STR. ROMANA NR. 8, BL. LC4, AP. 119 STR. ROMANA NR. 8, BL. LC4, AP. 122 STR. AVIATORILOR NR. 30 - A ALEEA GORUNULUI NR. 6 - C

2825

1248/17.02.2010

VASILIU LENUTA

2826

2715/25.03.2010

PMG

2827

8856/03.12.2010

ANGHELUTA SAFTICA

2828

8858/03.12.2010

BALCAN CRISTIAN

2629

8788/22.11.2010

MATEI SAFTICA

2830

8967 / 09.12.2010

MÂNDRU TRAIAN

2631

9042/16.12.2010

ENE BIANCA MARINELA

2832

8859/03.12.2010

MITROFAN EUFROSINA

2833

8968 / 09.12.2010

ROSCA MIHAITA

2834

9053/16.12.2010

DAJBOG DORIN

2835

9952/16.12.2010

POPA COSMINA

2836

9041 /16.12.2010

ISTRATi MARIA SI IFTODE ALEXANDRINA

2837

8969 / 09.12.2010

POTERASU LOREDANA

2838

8966 / 09.12.2010

MIHAILOPOL GABRIEL

2839

8827/29.11.2910

TEODOR GHEORGHE

2840

8783 / 22.11.2010

CONDREA SIMION

2841

8785 / 22.11.2010

TANASE IULIAN

2842

3B50/03.12.2010

JALBA EUGEN

2843

8957 / 07.12.2010

SILION GABRIEL

2844

9229 / 30.12.2010

BIR. CONCESIONARI SI VANZARI TERENURI

2845

8428/20.10.2010

S.C. CONEX S.R.L.

2846

9262/30.12.2010

RADUSCA IULIANA

2847

9267/30.12.2010

S.C. ROMCAPITAL INVERSIONES

2848

8346/13.10.2010

STOICA MIHAELA

2849

8790/22.11.2010

BACIU ELENA

2B50

6697/12.07.2010

ASOC . PROPR.

2851

9263/30.12.2010

JIRIBIE PAULINA

2852

8563/01.11.2010

S.C. EURODO INTERNATIONAL

2B53

514/29.01.2010

PAROHIA SFINȚII MARTIRI BRANCOVENI

2854

491/26.01,2010

DIMA VASILE

2855

9040/16.02.2010

S.C. MAKINVEST COM

2856

1597/01.03.2010

CONSTANDACHE GHEORGHE

2B57

120/18.01,2010

S.C. SPORTING IMPEX SRL

2858

8787/22.11.2010

PAUNESCU MIHAELA

2859

4731 /08.06.2010

S.C. REZISTENT ST SRL

2860

6540 / 06.07.2010

CERBU VERGINiCA

2861

6938/21.07.2010

TRANDAFIR LILIANA

2862

8145/21.09.2010

NOVAC ADRIAN

2B63

9265/30.12.2010

PMG

2864

9264 / 30.12.2010

PMG

2865

8570 / 01.11.2010

PMG

2B66

8569/01.11.2010

PMG

2867

9043/16.12.2010

PMG

2868

9044/16.12.2010

PMG

2869

9046/16.12.2010

PMG

2870

9045/16.12.2010

PMG

2871

9047/16.12.2010

PMG

2872

9048/16.12.2010

PMG

2873

9049/16.12.2010

PMG

2874

9050/16.12.2010

PMG

2875

9051 /16.12.2010

PMG

2876

2877

236 / 18.01.2011

REG. AUT. ADMIN. ZONEI LIBERE

2878

23B /18.01.2011

BALAN AURELIA

2879

240/ 18.01.2011

FOTACHE AURELIA

2880

242/18.01.2011

BLEZNICOV LUCIAN

2881

237 / 18.01.2011

NICOLAU MIODORA

2882

243/18.01.2011

PĂUN ANTONEL

2883

617/01.02.2011

GHEORGHIU + NICOLAU

2884

616/01.02.2011

CULACHI MĂRICEL

2885

597/01.02.2011

SEREA JENI

2886

598/01.02.2011

IORDACHE VIOREL

2887

625/03.02.2011

SERVICIUL CADASTRU

2888

624 / 03.02.2011

SERVICIUL CADASTRU

2889

718/08.02.2011

BASTON DUMITRA

2890

719 / 08.02.2011

TUDOSA NICUSOR

2891

868/16.02.2011

S.C. ENGELMI S.R.L.

2892

872/16.02.2011

POPESCU CONSTANTIN

2893

870/16.02.2011

SERBAN RADU

2894

874/16.02.2011

AFTENE GEORGE

2895

875/16.02.2011

S.C. CONVEX 95 S.A.

2896

869/16.02.2011

NEAGU CONSTANTIN

2897

474 / 25.01.2011

MODIGA MARIAN

2898

473 / 25.01.2011

DUMITRASC IRINA

2899

239/18.01.2011

MANOLIU CARMEN VIOLETA

2900

241/18.01.2011

CALDARARU LUCICA

2901

871/16.02.2011

CRETU ROMICA

2902

876/16.02.2011

CRINTEA NECULAI

2903

873/16.02.2011

IGNAT VASILE

2904

877/16.02.2011

DRAGAN CIPRIAN

2905

954/2B.02.2011

GHEORGHIU LAURENTIU CRISTIAN

2906

956/28.02.2011

STOICA COSTICA

2907

955/28.02.2011

S.C. EUROTEHNICA

2908

1059/09.03.2011

BUJOR ZELINIUC ROMAN

2909

1071 /09.03.2011

SAVIN JANETA

2910

1073/09.03.2011

MIRON ION BOGDAN

2911

1056/09.03.2011

ASTEFANOAIE GHEORGHE

2912

1055/09.03.2011

DEACONESCU VASILE

2913

1054/09.03.2011

MOMOIU CONSTANTTIN

2914

1072/09.03.2011

SOLOMON RADU

2915

877/16.02.2011

DRAGAN CIPRIAN

2916

1058/09.03.2011

PMG - CAPRIS ANETA

2917

1057/09.03.2011

PMG - PIAȚA

2918

1081 /14.03.2011

CODREANU CORNELIU

2919

1134/15.03.2011

NEGRU ELEONORA

2920

1133/15.03.2011

S.C. SEVERLAND S.R.L.

2921

1160/21.03.2011

MANOLIU VIRGIL

2922

1326/21.03.2011

TAUNE ANAMARIA- MIRABELA

2923

1310/31.03.2011

ALEXANDRU ILINCA

2924

1327/31.03.2011

DAVID SAVA

2925

1329/31.03.2011

PINTILIE VIOREL

2928

1328 / 31.03.2011

IACOB DAN CRISTIAN

2927

1324/31.03.2011

MUNTEANU ANGELICA

2928

1176/22.0312011

COSMA EMIL

2929

1325/31.03.2011

ADMINISTRAȚIA FLUVIALA A DUNĂRII DE JOS

2930

1384/05.04.2011

S.C. BETTY COM S.R.L

2931

1440/12.04.2011

MINDRU FLORIN

2932

1439/12.04.2011

PMG

2933

1175/22.03.2011

TUDOR DANUT

2934

2160/12.05.2011

DSCI / SERV CADASTRU

2935

2161 /12.05.2011

DSC!/ SERV CADASTRU

2936

1430 / 08.04.2011

BERBECI IOAN

2937

1441/12.04.2011

DIACONU MARIUS

2938

1174 / 22.03.2011

ONEL ȘTEFAN

2939

1176 / 22.03.2011

COSMA EMIL

2940

2284 / 24.05.2011

POPA FLORIN

2941

22B7/24.05.2011

STOIAN CATERINA

2942

2286/24.05.2011

DUMITRESCU LILIANA

ALEEA 5, NR. 10-A

STR. MIHAIL SADOVEANU NR. 8 ■ A

STR. ANGHEL SALIGNY NR. 78

STR. ALEXANDRU VLAHUTA NR. 15

STR. ARCAȘILOR NR. 53 - A

STR. DANAILA NEGOITA NR. 2

STR. LUCEAFĂRULUI NR. 2 B

STR. GĂRII NR. 29, AP. 3

STR. GEORGE ENESCU NR. 14, AP. 1

VADUL CARABUS, BLOC HIGA NR. 9

VADUL CARABUS, BLOC HIGA NR. 9

STR. DRUMUL VIILOR NR. 103 A

STR. ROMANA NR. 8, BL. LC4, AP. 120

ALEEA MARGARETELOR NR. 6

STR. GERULUI NR. 4

STR.TOMIS NR. 19 A'

STR. ANGHEL SALIGNY NR. 79 C

STR. LUNCA ȘIRETULUI NR. 71

STR. NICOLAE DELEANU NR. 19. BL. D. AP. 35

STR. ZIDARILOR NR. 3 BIS S1

STR. TINERETULUI I, NR. 16, BL. LG1

STR. FRUNZEI NR. 12 A

B-DUL DUNAREA NR. 96 B

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 21, SC. IV, AP. 4

STR. AL. IOAN CUZA NR. 49, AP. 4

STR. NICOLAE DELEANU NR. 24, BL. I

STR. GĂRII NR. 55 B,AP. 1

B-DUL GEORGE COSBUCNR. 18B

STR. COMBINATULUI NR. 10

B-DUL H. COANDA NR 19, M 40, CĂMIN NEFAMIL1STI MEHID 2, AP. 16

STR. ALEXANDRU DAVILA NR. 0

STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR. 1, AP. S

STR. BRĂILEI NR. 229

STR. GĂRII NR. 18A

STR. NICOLAE MANTU NR. 61 A

STR. SFANȚUL SPIRIDON NR. 41, AP. 1

STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL NR. 00, AP. 2

STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR. 16. AP. 2

STR. ANA IPATESCU NR. 5 , CĂMIN SNDG 2

STR. ANA IPATESCU NR. 3 , CĂMIN SNDG 1

STR. PICTOR IOSIFISSER NR. 2B, CĂMIN 2

STR. PICTOR IOSIF ISSER NR. 2A, CĂMIN 1

STR. PESCĂRUȘULUI NR. 1 A

STR. ROȘIORI NR. 29 M B-DUL MILCOV NR. 38 A

STR. INDEPENDENTEI

STR. DOMNEASCA NR. 189

STR. STRUNGARILOR NR. 4 - G

B-SUL GEORGE COSBUC NR. 3 8

STR. RIZER NR. 35 D

STR. PRUNARI NR. 10 A

STR. CALEA PRUTULUI NR. 300

STR. FEROVIARILOR NR. 8 D

STR. GEORGE BACOVIANR. 11 A

STR. CARDAS AGRICOLA NR. 11

STR. GĂRII NR. 19, AP. 1

STR. TUNELULUI NR. 57 - R

STR. BRĂILEI NR. 3-A

STR. LUNCA ȘIRETULUI NR. 89

STR. ALBA IULIANR. 44 A

STR. ȘOIMULUI NR. 6

STR. ANUL REVOLUȚIE11848 NR. 73 A

STR. BRĂILEI NR. 175

STR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 14 B

STR. NICOLAE LABIS NR. 16

B-DUL MILCOV NR. 40 B, COMPARTIMENT 2

STR. GĂRII NR. 55, AP. 1

STR. GĂRII NR. 55, AP. 5

STR. DR. PETRU GROZA NR. 1 N

STR. NĂVODULUI NR. 5

STR. GĂRII NR. 8

STR. CRISTOFOR COLUMB NR. 26, AP. 3

B-DUL DUNAREA NR. 64, BL. G 24, SC. 1, AP. 41

STR. LUNCA ȘIRETULUI NR. 89

STR. CRISTOFOR COLUMB NR. 49, AP. 1

STR. CETATIANU IOAN NR. 5 F

STR. DRUMUL VIILOR NR. 37 H

ALEEA CASTANILOR NR. 5

ALEEA MĂLINILOR NR. 12

STR. MALUL BRATES NR. 52 E

STR. DR. PETRU GROZA NR. 15- H

PASAJUL BERZEI NR.4A

STR. GEORGE BACOVJA NR. 2 A

STR. FOCȘANI NR. 11 A

STR. MALUL BRATES NR. 52 D

STR. IORDAN CHIMET NR. 7

STR. IORDAN CHIMET NR. 10

STR. CETATIANU IOAN NR. 5 C

STR. CETATIANU IOAN NR. 5 D

ALEEA MĂLINILOR NR. 12

STR. TRAIAAN VUIA NR. 21, S 1

STR. PRUNARI NR. 10 B

ALEEA CEFERIȘTILOR 3, NR. 5

STR. TRAIAN NR. 390 F

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 182 A

STR. INCUBATORULUI NR. 11 B

STR. CEZAR NR. 10, AP. 3

STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 2 B

STR. DANAILA NEGOITA NR. 27

ALEEAZIMBRRULUI NR. 1

ALEEA PLATANILOR NR. 8

STR. LOCOMOBILEi NR. 20

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 21, SC. 9, AP. 1

STR. PORTULUI NR. 52 A

STR.VEZUVIULUI NR. 78

ALEEA IORDAN CHIMET NR. 9

STRADA FAGULUI NR. 10

STR. PORTULUI NR. 63, AP. 40

STR. BASARABIEI NR. 45 A

STR. BRĂILEI NR. 153

STR. CETATIANU IOAN NR. 7 A

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 78, AP. B

ALEEA PAUL BUJOR NR. 12

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 21, SC. 9, AP. 1

ALEEA LILIACULUI NR. 11

STR. ARCAȘILOR NR. 78 A

STR. DR. RAUTU NR. 46

2283 / 24.05.2011

 • 2290 / 24.05.2011 2294/24.05.2011 2295/24.05.2011 2293/24.05.2011 2274/24.05.2011

 • 2288 / 24.05.2011

 • 2291 / 24.05.2011

 • 2292 / 24.05.2011 2296/24.05.2011 2297 / 24.05.2011

 • 2289 / 24.05.2011


ALECU CORNEL LUPU DUTA LUPU VASILICA DRUTA MANAILA FILIMON ALEXANDRU S.C. ROST IMPEX SRL MUNTEANU DORIAN LAURENTIU VARGOLICI NICU ANGHELUTA MARIAN ALECU ENACHE ISAIA MITRUTA PMG/CHIRIAC MIHAIL

2507 / 02.06.2011 REVC PALADE DUMITRU


2513 / 02.06.2011 REVC GHEORGHIU NORA


2511 / 02.06.2011 2505/02.06.2011 2294 / 24.05.2011 2512/02.06.2011 2508/02.06.2011 2506/02.06.2011 2412/30.05.2011

2411 / 30.05.2011


VLAD ANISOARA GALIATATOS ALEXANDRU LUPU VASILICA STURDZA SERBAN SI ION BOCANIALA RODICA CRISTEA NICU AURELIAN CRISTEA FANICA PAULA MUSUNOI LUCA

2631 /14.06,2044------NEAGU-OVfDILL


2832/14.06.2011

2634/14.06.2011 2627/ 14.06.2011

2826/14.06.2011

2630/14.06.2011


2504/02.08.2011


ENCIU MARCEL GABRIEL BUZEA DANIEL CĂTĂLIN PATILEA GABRIELA PATILEA ELENA ANCA CARP GETA

2828/14.06.2011

2629/14.06.2011


ILIE NICUSOR


S.C. RODDENDA RIAN (ARSU CIPRIAN) S.C. RODDENDA RIAN (ARSU CIPRIAN)

2625 /14.06.2011 - REV S.C. ENGELMI SRL


2624 /14.06.2011 - REV S.C. ENGELMI SRL


2820/14.06.2011 -REV S.C. ENGELMI SRL


2622/14.06.2011 2621 /14.06.2011 2798 / 27.06.2011 2799/27.06.2011 2800/27.06.2011 2633/ 14.06.2011 2503/02.06.2011 2509 / 02.06.2011 2635/ 14.06.2011 2619/14.06.2011 2636/ 14.06.2011 2623/14.06.2011 2510/02.06.2011 1429 / 08.04.2011 295B / 08.07.2011 3042/12.07.2011 3043/12.07.2011 3044 /12.07.2011 3045/12.07.2011 3046/12.07.2011 3047/12.07.2011 304B /12.07.2011 3049/12.07.2011 3050/12.07.2011 3051 /12.07.2011 3052/12.07.2011 3053/12.07.2011 3054/12.07.2011 3055/12.07.2011 3058/12.07.2011

 • 3218 / 28.07.2011

 • 3219 / 28.07.2011

 • 3220 / 28.07.2011

 • 3221 / 28.07.2011

 • 3222 / 28.07.2011

 • 3223 / 28.07.2011

 • 3224 / 28.07.2011

 • 3225 / 28.07.2011 3537 / 09.08.2011 3513/04.08.2011 3515 / 04.08.2011 3549 / 09.08.2011 3536 / 09.08.2011 3548 / 09.08.2011 3536/09.08.2011 3514 / 04.08.2011 3610/18.08.2011 3609/18.08.2011 3626/18.08.2011 3539 / 09.08.2011 3607/18.08.2011 3893 / 25.06.2011

 • 4270 / 26.09.2011 4232/21.09.2011 4231 / 21.09.2011

 • 4022 / 07.09.2011

 • 4023 / 07.09.2011 4233/21.09.2011 4052/ 12.09.2011 4066/ 15.09.2011 4025 / 07.09.2011 3921 /29.08.2011

 • 4024 / 07.09.2011 3608/18.08.2011 3611 /18.08.2011 4268 / 28.09.2011 4287 / 26.09.2011 3612/18.08.2011 4460 / 17.10.2011 4454/17.10.2011 4450/17,10.2011 4457/17.10.2011 4456/17.10.2011 4459/17.10.2011 4458/17.10.2011 4455/17.10.2011 4451 / 17.10.2011 4452/ 17.10.2011

 • 4271 / 28.09.2011 4269/17.10.2011 4579/31.10.2011 4571 /31.10.2011 4577 / 31.10.2011 4580 / 31.10.2011


S.C. ENGELMI SRL S.C. ENGELMI SRL S.C. ENGELMI GRUP SRL S.C. ENGELMI GRUP SRL S.C. ENGELMI GRUP SRL BORAN MAGDA IERIMAAUGUSTIN PAVEL GELU NEGRUT GHEORGHE CIOCAN IONEL FRANGOLEA GEORGETA S.C. REMICO COMPREST S.R.L. MUNTEANU VALENTIN PMG BOSCU GABRIEL OBREJA VICTORIA TATARU ȘTEFAN PACURARU DANIELA GHILUSCA GHEORGHE SERBAN VASILICA TARANU + RUSU + HARAGEA TARANU + RUSU + HARAGEA DUCA ALEXANDRU RACLEA FLORIN STOICA FLORIN HOZOC DANIELA IULIANA HARTESCU FLORIN FULGER STELUTA VERGINICA PRALEA GEORGETA PRECUPETU FLORENTINA S.C. AUTOEXPERT GHEORGHITA CRISTIAN GHEORGHITA DANIEL GHEORGHITA ELENA TABUS CORNEL BURLACU VIOLETA BURLACU VIOLETA ATANASIU MIHAELA GRECU SILVIU SI NICULAE IONUT STEREA GHEORGHE LUNGU COSTELA S.C. ARCADA COMPANY PANTARU VERGINICA BOSCU MARIA ANGELICA POSTOLACHIE MANDEL ION IULIAN DANAILA MONICA DANAILA MONICA SAVA CORNELIU PMG

MANOLE ANTON GABRIEL IONESCU CORNEL PETCU NARCIS MIHALCEA CRISTIAN ARJOCA DANA NITA GHEORGHE PMG

COJOCARU FLORIN HORGHIDAN PETRU UNGURIANU SORIN ORAC CORNELIU ICREVERZI MARINICA PUPAZAN VLADIMIR VASILIU EUGENIA TOPALOV NECULAI POPOVICIVEROANA ANGHEL IONEL CHIRI LA ANISOARA ZAMFIRESCU MARIA POPA DOINA MARIA BATARAN GHEORGHE S.C. CLUB HIRSO SRL SERV. EVID PATRIM SI CONC BURNURI PATRIM GOG IU VALERIU POTORAC CLAUDIA MITREA IONEL CERBUANNEJUNE CERBUANNEJUNE S.C. VIVA COMPANY CERBU ANNE JUNE CERBU ANNE JUNE CIOBANU FLORENTINA CRISTIAN AURICA PALADE PETRISOR

STR. PANAIT ISTRATI NR. 1 STR. DANAILA NEGOITA NR. 20 STR. TECUCI NR. 58, AP. 1 DANAILA NEGOITA NR. 16

STR. FI LEST! NR.2B

STR. TUNELULUI NR. 100 ALEEA PAUL BUJOR NR. 8

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 104 B

STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 12, BL. S 9, AP. 142 ALEEA TRESTIILOR NR. 16

ALEEA ZIMBRULUI NR. 9 A STR. BRĂILEI NR. 68 S 1 STR. GEORGE BACOVIA NR. 14

STR. DNWITRIE BOLINTINEANU NR. 3

STR. LUNCA ȘIRETULUI NR. 61 C

STR. GLORIEI NR.7A

STR. TECUCI NR. 58, AP. 1 STR. NICOLAE LABIS NR. 18 B-DUL MAREA UNIRE NR. 3 B STR. ARCAȘILOR NR. 42 H

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 37

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELITA NR. 39 STR. VANATORI NR. 38 A

STR, RADU NEGRU NR. 40 A STR. RADU NEGRU NR. 40 B STR, DANAILA NEGOITA NR. 31 B STR, DANAILA NEGOITA NR. 31 A STR. DUMBRAVA ROȘIE NR. BA ALEEA PAUL BUJOR NR. 16 STR. CETATIANU IOAN NR, 7 C STR. CETATIANU IOAN NR. 7 D ALEEA INDUSTRIILOR NR. 9 ALEEA INDUSTRIILOR NR. 6 ALEEA INDUSTRIILOR NR. 4 ALEEA INDUSTRIILOR NR. 13 ALEEA INDUSTRIILOR NR. 15 ALEEA INDUSTRIILOR NR. 9 ALEEA INDUSTRIILOR NR. 6 ALEEA INDUSTRIILOR NR. 4 STR. LIBERTĂȚII NR. 91 ALEEA IORDAN CHIMET NR. 16 STR, DRUMUL VIILOR NR. 37 J STR. ENERGIEI NR. 22 C STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 10 A STR. MALUL BRATES NR. 22 ALEEA INDUSTRIILOR NR. 5 STR. CASINNR.18A STR. V.A.URECHIA NR. 2 C STR. MIHAI BRAVU NR. 27, AP. 4 STR. I. L. CARAGIALE NR. 23, AP. 1 ALEEA IORDAN CHIMET NR. 14 STR. OVIDIU NR. 15, BL. LC15, SC. 3, ET. 5, AP. 109 STR. CARAIMAN NR. 9

STR, ARCAȘILOR NR. 8 A STR. BRĂILEI NR. 157C STR. BRĂILEI NR. 157 B

STR. CALUGARENI NR. 7, BL. P3, SC. 3, ET. 5, AP. 60 B-DUL DUNAREANR. 9, BL. 11, SC. 1, ET. 5, AP. 98 STR. LĂCĂTUȘILOR NR. 13, BL. E 1, SC. 3, ET, 5. AP. 69 STR. OLTULUI NR. 6, BL. F10, SC. 2, ET5. AP. 46 STR. ARCAȘILOR NR. 44 A SȚR.TRAIAN NR. 440 M

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 22A B-DUL GEORGE COSBUC NR. 242 B-DUL GEORGE COSBUC NR, 117 STR. 24 IANUARIE NR. 23, AP. 3 STR. 24 IANUARIE NR. 23, AP. 2 STR. 24 IANUARIE NR, 23, AP, 4 B-DUL SIDERURGISTILOR 30, BL. SD4, SC. 4, ET, 5, AP. 91 STR. 24 IANUARIE NR. 23, AP. 5

STR. 24 IANUARIE NR. 23, AP. 1 STR. TRAIAN NR. 453 A

STR. CRINULUI NR. 12A STR, ARCAȘILOR NR. 62 STR. MIHAI EMINESCU NR. 38 CALEA SMARDAN NR. 99 STR. CICERO NR.18AP.2

STR. DOMNEASCA NR. 35 AP. 3

STR. ARCAȘILOR NR. 87 D

STR. ROMANA NR. 8, BL. LC 4, AP. 111

STR. TECUCI NR. 235 D STR. TECUCI NR. 235 E STR. DR. PETRU GROZANR. 10G STR. PRUNARI NR. 21 A STR. MALUL BRATES NR.40 C

B-DUL SIDERURGISTILOR 20, BL I2. SC. 1 DEMISOL, AP, 204 STR. ALEXANDRU VLAHUTA NR 8 B STR. DANAILA NEGOITA NR. 45 A STR, DANAILA NEGOITA NR, 45 B

STR. BRĂILEI NR. 278 STR. OLTULUI NR. 29 S1 STR. V, A. URECHIA NR. 14 A STR. COLECTIVIȘTILOR NR. 3 - C B-DUL MAREA UNIRE NR, 3 C STR. PRUNDULUI NR. 21 A

STR. ALEXANDRU VLAHUTA NR. 1 C

STR. G-RAL ALEXANDRU CERNAT NR. 69 A

STR. FOCȘANI NR. 10 A STR. ZINELOR NR. 4, AP. 3 ALEEA IORDAN CHIMET NR. 8 ALEEA MAVRAMOL NR. 2 B ALEEA CEFERIȘTILOR 2 NR. 1 A STR. NICOLAE MANTU NR. 57 STR. ZIMBRULUI NR. 39 C ALEEA TRESTIILOR NR. 6 STR. VICTOR VILCOVICI NR. 1 B STR. STADIONULUI NR. 33 STR. GRADINA VECHE NR. 30 STR. GRADINA VECHE NR. 28 STR. CRINULUI NR. 9 A STR. VIITORULUI NR.10A STR. MARINARILOR NR. 15 A STR. TRAIAN NR. 429 H

STR. PICTOR IOSIF ISSER NR. 12 D STR. CALEA PRUTULUI NR. 156 STR. ROMANA NR. 8, LC4, SC. 1, ET. 5, AP. 118 STR. FARULUI NR. 34, AP. 2 STR. TUNELULUI NR. 45 M


3061

4578 / 31.10.2011

COSTEA U VIU

3062

4576 / 31.10.2011

POPOV DUMITRU

3063

4575 / 31.10.2011

CRISTEA MARIAN

3064

4574 / 31.10.2011

CHICULITA MARIAN

3065

4572 / 31.10.2011

TANASE ANDREI CRISTIAN

3066

4573 / 31.10.2011

RUDENCO ION

3067

4641 /08.11.2011

PMG

3068

4627 / 07.11.2011

BOCANIALA IORDAN

3069

4891 /15.11.2011

PARAIPAN DOBRITA

3070

4692/15.11.2011

TIRON MILICA

3071

4689/15.11.2011

NICOARA ANGELICA

3072

4693/15.11.2011

VASILE CRISTIAN CĂTĂLIN

3073

4694/ 15.11.2011

LUPU OANA

3074

4690/ 15.11.2011

PMG

3075

4782/29.11.2011

NECHITA MIHAELA

3076

4780 / 29.11.2011

MUNTEANU SILVIA

3077

4854/13.12.2011

S.C BOGCAR QUALITY

3078

4855/13.12.2011

PMG

3079

4856/ 13.12.2011

PMG

3080

4857/13.12.2011

PMG

3081

4858/13.12.2011

PMG

3082

4859/13.12.2011

PMG

3063

4942/20.12.2011

MAFTEI TOADER

3084

4941 / 20.12.2011

GHEORGHITA SCLOMIA

3085

4781 /29.11.2011

GHEORGHIU NUTA

3086

4779/29.11.2011

IBINCEANU ONICA DANIEL

3087

4460/17.10.2011

ZAMFIRESCU MARIA

3088

4454/ 17.10.2011

POPA DOINA MARIA

3089

3090

74/16.01.2012

STANICA LEONARD

3091

62/16.01.2012

S.C TRANS PEC

3092

72/16.01.2012

S.C TRANS PEC

3093

73/16.01.2012

S.C TRANS PEC

3094

71/16.01.2012

S.C TRANS PEC

3095

63/16.01.2012

S.C TRANS PEC

3096

64/16.01.2012

S.C TRANS PEC

3D97

65/16.01.2012

S.C TRANS PEC

3098

66/16.01.2012

S.C TRANS PEC

3099

67/16.01.2012

S.C TRANS PEC

3100

68/16.01.2012

S.C TRANS PEC

3101

69/16.01.2012

S.C TRANS PEC

3102

70/16.01.2012

S.C TRANS PEC

3103

61/16.01.2012

S.C TRANS PEC

3104

60/16.01.2012

S.C TRANS PEC

3105

59/16.01.2012

S.C TRANS PEC

3106

75/16.01.2012

MANCIULEA GEORGETA

3107

76/ 16.01.2012

MIRONESCU ALIN FLORIN

3108

92/20.01.2012

BAGU MIHAITA

3109

225 / 07.02.2012

S.C. HALIFAX + MAXIM MAN

3110

261 / 10.02.2012

MUSTACHE OANA

3111

399/28.02.2012

S.C. ȘANTIERUL NAVAL

3112

262/10.02.2012

IOV SANDU

3113

272/15.02.2012

BURUIANA MARIA

3114

224 / 07.02.2012

MINDRU FLORIN

3115

402/28.02.2012

SUTURA STANICA

3116

445/28.02.2012

BIRLADEANU VERONICA

3117

410/28.02.2012

PMG

3118

403/28.02.2012

PMG

3119

404/28.02.2012

PMG

3120

405/28.02.2012

PMG

3121

406 / 28.02.2012

PMG

3122

407 / 28.02.2012

PMG

3123

408 / 28.02.2012

PMG

3124

401/28,02.2012

ILIESCU CORNEL

3125

409 / 28.02.2012

GRAUR ION

3126

474 / 05.03.2012

S.C. ELECTROCENTRALE GALAȚI

3127

521 114.03.2012

POSTOLACHE MANDEL

3128

516/14.03.2012

RADULESCU DUMITRU

3129

517/14.03.2012

PMG

3130

518/ 14.03.2012

MUNTEANU ANGELICA

3131

519 / 14.03.2012

CAPRIS GEORGEL

3132

520 /14.03.2012

MINJINEANU IOSIF EMANUEL

3133

522 /14.03.2012

TEACA ION

3134

523 /14.03.2012

BULEANDRA MARIAN

3135

868/18.04.2012

DANAILA MO NI CA

3136

809/18.04.2012

DANAILA MONICA

3137

810/18.04.2012

DANAILA MONICA

3138

825/18.04.2012

JUGARU RODICA

3139

818/18.04.2012

LACATUSU MARIUS SANDU

3140

812/18.04.2012

GARBACEA MARIANA

3141

819/18.04.2012

JUGARU COSTEL

3142

822/18.04.2012

NEGRU GHEORGHE

3143

771/11.04.2012

S.C. SERVLAND S.R.L.

3144

811/18.04.2012

STROIA MIHAELA

3145

823/18.04.2012

DUMBRAVA COSTEL

3146

820/18.04.2012

CIOACA NECULAI

3147

813/18.04.2012

LAZAR ELENA

3148

B14/1B.04.2012

PMG

3149

B15/1B.04.2012

ALEXANDRU ROBERT FLORIN

3150

B21/1B.04.2012

PARLOG GHEORGHE

3151

816/16.04.2012

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI FLORA NR. 873

3152

817/18.04.2012

SC ZEUS SRL

3153

899/03.05.2012

MIRON EUFROSINA

3154

824/18.04.2012

ANDREI RADA

3155

840/23.04.2012

DUMITRACHE GHEORGHE

3156

900/03.05.2012

PAVEL GABRIEL

3157

901/03.05.2012

ROBU MIHAELA

3158

902/03.05.2012

CARCIUG DANIEL STELIAN

3159

898/03.05.2012

MIRT MIHAI ANDREI

3160

942/0B.05.2012

DAMIAN SPERANȚA

3161

944/OB.05.2012

VISAN LUCIAN

3162

943/08.D5.2012

ISMAIL MARIANA

3163

945/08.05.2012

DSIC CADASTRU

3164

1076/21.05.2012

OANEA IULIA MONICA

3165

1206/06.06.2012

ANGHEL ANDREEA

3166

1276/13.06.2012

SC CONSTEH SRL PARLOG VASILE

3167

1271/11.06.2012

DUMITRU VASILE

3168

1272/11.06.2012

ICNITESCU VIOREL

3169

1202/06.06.2012

OPRISAN GEORGE IONUT

3170

1203/06.06.2012

PLOPEANU GIG!

3171

1204/06.06.2012

CARAMARIN LAVINIA ELENA

3172

1205/06.06.2012

CURELEA TUDOREL

3173

1331/21.06.2012

COMANESCU ADRIAN ALEXANDRU

3174

1330/21,08.2012

CUZIC ROMICA MARIUS

3175

1299/19.06.2012

FARCAS MILICA

3176

1298/19.06.2012

BERCAN CONSTANTIN

3177

1318/20.06.2012

SC CONEX SRL

3178

1297/19.06.2012

DOGARU LUMINIȚA

ALEEA IORDAN CHIMET NR. 28

STR. GĂRII NR. 16. AP. 6

STR. ZIMBRULUI NR. 23

ALEEA CASTANILOR NR. 12

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 194 C

ALEEA CASTANILOR NR. 3

CAMIL RESSU NR. 10 S1

STR.TRAIAN NR. 444 E

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 170 C

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 170 A

STR. AVRAM IANCU NR. 24

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 106

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 106 A

CALEA SMARDAN NR. 20

STR. TECUCI NR. 231 G

STR. CASTRUL ROMAN NR. 28 M

DRUMUL DE CENTURA NR. 98 B

CART DIMITRIE CANTEMIR, STR. BERLIN NR. 10. BL. S5, TR. II, AP. 28

CART Dl MITRIE CÂNTE MIR. STR. BERLIN NR. 21, BL. S4, TR. II, AP. 28

CART DIMITRIE CANTEMIR, STR. BERLIN NR. 23, BL. S3, TR. II, AP. 28

CART DIMITRIE CANTEMIR. STR. BERLIN NR, 25, BL. S2, TR. II, AP. 28

CART DIMITRIE CANTEMIR, STR. BERLIN NR. 27, BL, S1. TR. II, AP. 28 B-DUL SIDERURGISTILOR NR. 47

ALEEA CASTANILOR NR. 7

STR. UNIRII NR.30A

ALEEA ARINILOR NR. 8

STR. NICOLAE MANTU NR. 57

STR. ZIMBRULUI NR.39C

STR. CASTRUL ROMAN NR. 28 L

ALEEA HORTENSIILOR NR. 14

ALEEA HORTENSIILOR NR. 18

ALEEA HORTENSIILOR NR. 20

ALEEA HORTENSIILOR NR. 16

ALEEA HORTENSIILOR NR. 12

ALEEA HORTENSIILOR NR. 10

ALEEA HORTENSIILOR NR. 9

ALEEA HORTENSIILOR NR. 8

ALEEA HORTENSIILOR NR. 7

ALEEA HORTENSIILOR NR. 6

ALEEA HORTENSIILOR NR.5

ALEEA HORTENSIILOR NR. 4

ALEEA HORTENSIILOR NR. 3

ALEEA HORTENSIILOR NR. 2

ALEEA HORTENSIILOR NR. 1

STR. FRUNZEI NR. 49 A

STR. MALUL BRATES NR. 52 C

ALEEA CRIVATULUI NR. 1, AP. 3

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 24 A

ALEEA IORDAN CHIMET NR. 14 A

STR. PESCARI NR. 13

STR. GEORGE ENESCU NR. 13, AP. 2

STR. UNIRII NR. 144 A

ALEEA IORDAN CHIMET NR. 9 A

STR.TRAIANNR. 370 C

STR. ARCAȘILOR NR. 8 J

STR. OTELARILOR NR. 30 C

STR. BRĂILEI NR. 197 E

ALEEA GORUNULUI NR. 10A

ALEEA MOLIDULUI NR. 2

B-DUL MILCOVNR. 44 A

STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET NR. 50 S2

ALEEA MOLIDULUI NR. 4

STR. PICTOR IOSIF ISSER NR. 24

STR. CASIN NR. 22

B-DUL SIDERURGISTILOR NR. 6 A

STR. ARCAȘILOR NR 8 D

STR. BRĂILEI NR. 157D

STR. TINERETULU11 NR. 18B

STR. ANGHEL SALIGNY NR. 141, BL. 3B, SC. 1, AP. 77

ALEEA ANEMONELOR NR. 14

STR. CARAIMAN NR. 7

STR. DOMNEASCA NR. 128, AP. 4

STR. TUNELULUI NR. 57 Q

STR. TECUCI NR. 235-B

STR. TECUCI 235C

STR. TECUCI 235

STR. LUNCA ȘIRETULUI NR. 1-N

STR. LUNCA ȘIRETULUI NR. 1-0

STR. CRINULUI NR. 17

STR. LUNCA ȘIRETULUI NR. 1-M

STR.ARCASILOR NR. 50F

BULEVARDUL GEORGE COSBUC NR. 19A

STR. CRINULUI NR. 17-A

STR. DR. RAUTU NR. 20

STR. GENERAL ALEXANDRU CERNAT NR.44

STR. PORTULUI NR 5, AP. 8

STR. DOMNEASCA NR. 189

BULEVARDUL GEORGE COSBUC NR. 142

STR.TRAIANNR. 31.AP1

STR. FRUNZEI NR. 77

STR. BRĂILEI NR 163B

STR. CEZAR NR. 10A

BLD. GALAȚI NR. 4B

BLD. MAREA UNIRE NR. 3D AP. 1

STR. FEROVIARILOR NR. 2C

ALEEA ANEMONELOR NR. 16

CETATIANU IOAN NR. 5G

DOMNEASCA NR. 95

STR. TOMIS NR. 54

STR. IONEL FERNIC NR. 43 BL B7 AP 39

STR. NICOLAE MANTU NR. 65

CALEA PRUTULUI NR. 70A PIAȚA RUȘILOR

ALEEA EMIL RACOVITA NR. 15

ARCAȘILOR NR. 48G

STR. BRĂILEI NR. 253A

ALEEA ARINILOR NR. 11

STR. DANAILA NEGOITA NR. 29C

STR. DRUMUL VIILOR NR. 2C

STR. RIPEI NR. 15

STR. CETATIANU IOAN NR. 5H

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 104C

STR. DANAILA NEGOITA NR. 10B

STR. DANAILA NEGOITA NR. 10A

STR. TUNELULUI NR. 03A

STR. MIHAI BRAVU NR. 27 AP. 2

STR. TINERETULUI I NR. 16A

STR. DR. PETRU GROZANR. 15A

1301/19.06.2012

GRIGORE VICTOR

STR. BRĂILEI NR. 6 AP. 2

1300/19.06.2012

FLOREA IULIAN

STR. RAZBOIENI NR. 161A

1302/19.06.2012

CORA PETRU

STR. NICOLAE LABIS NR. 29

49/10.07.2012

SIMIQNESCU RADU DAN

BLD. GEORGE COSBUC NR. 4

50/10.07.2012

PODARU TINCA

ALEEA PLATANILOR NR. 22

51/10.07.2012

STOIAN GIOCONDA

OR. CONSTANTIN LEVADITTI NR. 24B

56/10.07.2012

DANI LA MAR IA

STR. ARCAȘILOR NR. 88

55/10.07.2012

SC APOFIL EXIM CO SRL

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 100K

53/10.07.2012

NICHITA CĂTĂLIN

STR. CONSTRUCTORILOR NR. 18 G 2

58/11.07.2012

POPA CONSTANTIN

STR. LUNCA ȘIRETULUI NR. 77

54/10.07.2012

CRETU GEORGE MARIUS

STR. TRAIAN NR. 301B

72/12.07.2012

PAHARNICU VASILE

STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 12 BL. S9AP. 140

52/10.07.2012

FRUMUSANU MIHAITA

STR, 9 MA11945 NR. 37A

92/18.07.2012

BALAN DORINA ROXANA

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 34

772/11.04.2012

AGOSTON CLAUDIU

ALEEA JDERULUI NR. 11

234 / 30,07,2012

SC ERG TERMROM SA

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 100C

235 ! 30.07.2012

HANGANU CONSTANTIN

ALEEA MĂLINILOR NR. 3

215/26.07.2012

NENCIU MARIAN

STR. FEROVIARILOR NR. 8C

216/26,07,2012

SC EDIL SANGUEDOLCE SRL

STR. TRAIAN NR. 440D

72/12.07.2012

VARGHES LIVIU IONEL

STR. ARCAȘILOR NR. 87E

282/06.08.2012

STOIAN STELUTA EUGENIA

STR. 8 MARTIE NR 35A

248/01.08.2012

BADURA GHEORGHE

EMILRACOVITA NR. 3

335 /14.08.2012

GAINARU GELU CĂTAI IN

ALEEA CASTANILOR NR. 10

368/21.08.2012

CRISTEA IULIAN

BLD. SIDERURGISTILOR NR. 490

369/21.08.2012

STAN TINCUTA

STR. ING. ANGHEL SALIGNY NR. 148A

352/17.08.2012

JULEA IONEL

STR. TRAIAN NR. 390G

353/17.08.2012

BARBIERU ELVIRA

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 51 AP. 5

397/27.08.2012

SANDU MARICICA

STR. GRIVÎTEI, NR. 40, AP. 1

399/27.08.2012

SC DIAMSES SRL

BLD. GEORGE COSBUC NR. 214

398/27.08.2012

PANAIT SEVASTITA

STR. DDGARIEI NR. 30

425/04.09.2012

SC METAL SRL

STR. COMBINATULUI NR. 5H

451 /06.09.2012

SC ZYDECO SRL

STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 17A

445/05.09.2012

RATA SANDU

STR. CRINULUI NR. 20

446/05.09.2012

DAVID VIOREL

BLD.MILCOVNR.20B

475/11.09.2012

RADU MARCEL

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 1N

447/05.09.2012

DOBRE LUCIAN

ALEEA JDERULUI NR. 10

511 /19.09.2012

CRĂCIUN DANIELA

BLD. DUNAREA NR. 11 BL. A9 AP. 72

512/19.09.2012

GUGOASA CAMELIA VIORICA

STR. SF. SPIRIDON NR. 45 AP. 3

513/19.09.2012

SURDU MARIAN

STR. AVIATORILOR NR. 30B

566/27.09.2012

VICLEANU SPIRIDON

STR. ION IONESCU DE LA BRAD NR. 30A

565/27.09.2012

ANGHEL IONEL

ALEEA STEJARILOR NR. 1

564/27.09.2012

DINU GHEORGHE

STR. RADU NEGRU NR. 40

563/27.09.2012

RUSU ANTON

STR. SPĂTARULUI NR. 16 CORP C AP. 2

614 / 02.10.2012

NECHIFOR CORNELIA

STR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 8A

618/05.10.2012

ILIE NICUSOR

ALEEA ARINILOR NR. 3

665/17.10.2012

PINTILIE VIOREL

ALEEA METEO NR. 9

514/19.09.2012

PMG

STR. DOMNEASCA NR. 189

664/17.10.2012

BANCIOG GHEORGHE

ALEEA STEJARILOR NR. 5

722/25.10.2012

ȘTEFAN VASILICA

ALEEA CASTANILOR NR. 14

666/18.10.2012

CLATINICIU ALEXANDRU

ALEEA BOHOCIU IOAN NR. 9

667/18.10.2012

ANGHEL ANDREEA

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 18A

845/02.11.2012

SC EVALCAD 2012 SRL pt. GALLERIA SHOPPING G/ STR. COMBINATULUI NR. 9

843/02.11.2012

RATA SANDU

STR. CRINULUI NR. 20A

841 /02.11.2012

MIȘCA ADELA

STR. CASIN NR. 74

840/02.11.2012

SC TO DO EUROPEAN SRL

STR. NARUJA NR. 30

871 /07.11.2012

TOTOLICI ADRIAN

STR. ARCAȘILOR NR. 40B

873/07.11.2012

MINDRU MARIA

ALEEA IORDAN CHIMET NR. 14B

842/02.11.2012

ROMAN VASILE

ALEEA EMIL RACOVITA NR. 25

844 / 02.11.2012

BULETI CĂTĂLIN VASILE

STR. ALEXANDRU MORUZZI NR. 58A

872/07.11.2012

GNOSE MUGUREL GEORGE

ALEEA PLATANILOR NR. 53

723/25.10.2012

PARASCHIV CRISTINEL

STR. NICOLAE MANTU NR. 12A

846/02.11.2012

SPIRIDON GENOVEVA

STR. 8 MARTIE NR. 37

1430/28.11.2012

MILIAEMIL

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 2C

1439/29.11.2012

MOCANULENUTA

STR. MALUL BRATES NR. 24A

1437/29.11.2012

OVIDENIE GRIGORE GABRIEL

STR. CALEA PRUTULUI NR. 83

1438/29.11.2012

IANCU TUDORA DORINA

STR. STIINTEI NR. 1

1440 / 29.11.2012

LUNGU COSTACHE

ALEEA MĂLINILOR NR. 8

1431 / 28.11.2012

LAZAR CRISTIANA

STR. UNIRII NR. 106

1362/26.11.2012

MUSURIVSCHl CORNELIU

STR. BRĂILEI NR. 223

002/14.11.2012

LACATUS DUMITRA

STR. ALEXANDRU MORUZZI NR. 10 AP. 3

1635 / 20.12.2012

SALAVASTRU VICTOR

STR. DRUMUL VIILOR NR. 33D

1514/06.12.2012

CORANGEA IONEL

STR. ȘTEFAN PETICA NR. 4A

1639/20.12.2012

PETREA VALENTIN DANIEL

STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 82

1651/21.12.2012

NICHIFOR ELENA

ALEEA TEILOR NR 21

1596/14.12.2012

AMARITEI ADRIAN

STR. CETATIANU IOAN NR 7F

1636/20.12.2012

TECARU MARIA

STR. BASARABIEI NR 11 AP. 3

1638/20.12.2012

LUNGU ALEXANDRU

ALEEA MĂLINILOR NR 21

1637/20.12.2012

□UMITRIU PETRICA

STR. DANAILA NEGOITA NR. 22

1632/19.12.2012

PORTASE FLORIN VASILE

STR. BORZESTI NR 54

1597/14.12.2012

PROCA VALENTIN

STR. BORZESTI NR. 54A

1634/20.12.2012

SC NAVAL EQUIPMENTS & SERVICES SRL

ALEEA LUMINIȘULUI NR. 12

1595 /14.12.2012

MANOLACHE VIOREL

ALEEA PLATANILOR NR 20

1594/14.12.2012

SC VIVA COMPANY SRL

ALEEA METEO NR. 4

1486/04.12.2012

CAPRIS GEORGEL

STR. ARCAȘILOR NR. 52A

1485 / 04.12.2012

MANEA VASILE

STR. CASTRUL ROMAN NR. 2C

1640/20.12.2012

SERBAN FLORIN

ALEEA LUMINIȘULUI NR. 13

42/08.01.2013

APOSTOL IONEL

STR. MORILOR NR 104

43/08.01.2013

MIRONGH. FLORIN

B-DUL GEORGE COSBUC NR 40

210/04.02.2013

CHIOJDOIU MARIAN

STR. MIHAl EMINESCU NR. 39 AP. 1

209/04.02.2013

AN ASIEI ION

STR. TECUCI NR. 58 AP.2

199/31.01.2013

VASI LI EV COSTACHE

STR. DR. NICOLAE ALEXANDRESCU NR. 108 AP. 2

171 /28.01.2013

CRĂCIUN VERONICA

STR. BAZINUL NOU NR. 85 FOSTA BAIE AP. 1

188/30.01.2013

RĂDĂCINĂ IULIAN

STR. DR. PETRU GROZA NR. 5F

200/31.01.2013

BOIARCIUC NATALIA

STR. BRĂILEI NR. 36 AP. 2

189 / 30.01.2013

BRISAN GABRIEL AURELIAN

STR. CETATIANU IOAN NR. 2

187/30.01.2013

LEFTER GEORGE

STR. BRAVILOR NR. 33B

124 / 21.01.2013

AGREGI VALENTIN

STR. TRAIAN NR. 439

123/21.01.2013

IRIMIA DANIELA

ALEEA TEILOR NR. 19

257/05.02.2013

CARP GABRIEL BOGDAN

ALEEA SALCÂMILOR NR. 21

312/12.02.2013

SC TO DO EUROPEAN SRL

B-DUL GEORGE COSBUC NR. 251A BLOC ITALIAN 1

313/12.02.2013

CIUBOTA MITRITA

STR. TECUCI NR.286A

314/12.02.2013

IANCU ALINA VIORICA

ALEEA JDERULUI NR. 9

315/12.02.2013

PETREA IONEL

STR. NAE LEONARD NR. 29

316/12.02.2013

SOLTUZ ROBERT

STR. MIHAl BRAVU NR. 38 AP. 2

359/20.02.2013

SERV EVID PATRIM CONCES BUNURI PATRIM.

STR. COMBINATULUI NR. 7A

374 / 25.02.2013

MOISE ANTONIA

STR. VULTUR NR. 31 AP. 1

375/25.02.2013

MILEA MIHAELA

STR. GHEORGHE DOJA NR. 73

376/25.02.2013

BELDIMAN MICA LOREDANA

STR. SILFIDELOR NR. 15

377/25.02.2013

MIHAl GELU

STR. TECUCI NR. 247

416 / 04.03.2013

GOLOGAN NELA

STR. DR. PETRU GROZA NR. 10 H

425/06.03.2013

SC DEDEMAN SRL

STR. COMBINATULUI NR. 9

448/11.03.2013

LAZAR DORINEL

ALEEA MĂLINILOR NR, 24

449/11.03.2013

ANASTASIU OCTAVIAN

STR. BRĂILEI NR. 270

451/12.03.2013

DSIC BIROU CADASTRU

STR. DOMNEASCA NR. 54

461 /13. 03.2013

CRĂCIUN STERICA

STR. INCUBATORULUI NR. 19

462/13.03.2013

VOINEA NICOLAE

STR. RAZBOIENI NR. 61

463/13.03.2013

SOLOMON MARIA

ALEXANDRU IOAN CUZANR. 12 AP. 6

464/13.03.2013

IONASCU CRENGUȚA

STR. V.A.URECHIA NR. 36

591 /25.03.2013

MODIGA MARIN

VADUL CARABUS NR. 6A

592/25.03.2013

ORAC MIHAI

STR. ARCAȘILOR NR. 151

593/25.03.2013

GHEORGHIU DUMITRU

STR. EROILOR NR. 37 AP. 1

594/25.03.2013

TURTA GELU

STR. DIMITRIE CANTEMIR NR. 10A

595/25.03.2013

ONEL DORINA

STR. BRAȘOV NR.64A

596/25.03.2013

PAPUC TOADER

STR. DANAILA NEGOITA NR. 45

1243/15.04.2013

LUNGU CRISTIAN

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 96

1244/15.04.2013

STAN ȘTEFAN

STR. PRUNDULUI NR. 7

1245/15.04.2013

DOBRIN IONEL

STR. TRAIAN NR. 352B

1246/15.04.2013

ROMAN MARIA

STR. TECUCI NR. 292A

1247/15.04.2013

OLARU CRISTIAN

ALEEA FRASINILOR NR. 2

1342/30.04.2013

TOMALICA

CALEA PRUTULUI NR. 56

1341 /30.04.2013

SC TO DO EUROPEAN SRL

B-DUL GEORGE COSBUC NR. 251

1367/08,05.2013

STAN DANIEL

STR. CAPITAN VASILE PANU NR. 16

1368 / 08.05.2013

ISPAS NICULINA

STR. TRAIAN NR. 171, AP. 3

1369/08.05.2013

IRIMIA LIVIU ADRIAN

STR. DR. NICOLAE ALEXANDRESCU NR. 160

1370/08.05.2013

□RUJESCU PETRISOR

STR. DRUMUL VIILOR NR. 37A

1371 / 08.05.2013

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 773

STR. TRAIAN NR. 95 BLOC A5 SC 1, SC 2

1372/08.05.2013

ILIESCU LILICA

STR. TRAIAN NR.433E

1484/15.05.2013

GINGARASU IULIA

ALEEA PLATANILOR NR. 36

1485/15.05.2013

TUDOSIE DANIEL DJONISIE

STR. ARCAȘILOR NR. 86A

1486/15.05.2013

TUDOR GABRIELA

STR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 10

1487/15.05.2013

SC CRIOMEC SA

ALEEA PLOPILOR NR. 8

1488/15.05.2013

SC CRIOMEC SA

ALEEA PLOPILOR NR. 6

1489/15.05.2013

STOICHICIVIOREL

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 240

1490/15.05.2013

BASALIC SILVIA

B-DUL DUNAREA NR. 9 BL. 11, AP. 108

1598 / 21.05.2013

GOLOGAN TINCA

STR. CETATIANU IOAN NR. 7E

1749/04.06.2013

IGA TUDOREL

STR. TECUCI NR. 227F

1771 /05.06.2013

FILOTE FLORENTIN

ALEEA LUMINIȘULUI NR 10

1766 / 05.06.2013

CRAITA MIHAITA

ALEEA LUMINIȘULUI NR 7

1764/05.06.2013

MARICA LUCIA

STR BUCUREȘTII NOI NR 184A

1755/05.06.2013 R

CIUNTU MĂRICEL

ALEEA IORDAN CHIMET NR 5

1751 /05.06.2013

ONET CRISTINA RODICA

ALEEA LUMINIȘULUI NR 14

1770/05.06.2013

CHELAN MIRELA ADRIANA

STR VENUS NR 1A

1769/05.06.2013

PAVEL AUREL

ALEEA MĂLINILOR NR. 5

1768 / 05.06.2013

URSU COSTEL

ALEEA POIENIȚEI NR2

1767 / 05.06.2013

MAFTEI IULIAN

ALEEA ARINILOR NR 20

1765 / 05.06.2013

STEFU ZONIA

ALEEA ZIMBRULUI NR 24

1763 / 05.06.2013

MORARU MIHAELA

ALEEA MARGARETELOR NR. 10

1762/05.06.2013

DOP ELENA MIRABELA

ALEEA MARGARETELOR NR 8

1761 /05.06.2013

ZAHARIA CORNEL

CETATIANU IOAN NR. 1A

1760 / 05.06.2013

SANDU ADRIAN

ALEEA MARGARETELOR NR 16

1752/05.06.2013

PALADE MARIA

COL. NICOLAE HOLBAN NR 1 AP 6

1753 / 05.06.2013

MOMAN VICTORIA

STR MIHAI BRAVU NR 38 AP 5

1754/05.06.2013

NISTOR IONUT

ALEEA REGALA NR 24

1756/05.06.2013

MISTRIANU GELU

ALEEA MĂLINILOR NR13

1757/05.06.2013

PADURARU PAUL

STR NICOLAE BALCESCU NR BOA

1758 / 05.06.2013

DANDIS GEORGE TEODOR

STR.DR. RAUTU NR 11

1769/05.06.2013

SC TOP MEDIA SRL

STR DR. RAUTU NR 13

1884/17,06,2013

ALBISTEANU PARASCHIVA

STR RIZER NR 39 AP 3

1885/17.06.2013

ENACHI CONSTANTA

STR DRUMUL VIILOR NR 28 L

1886/17.06.2013

ADASCALULUI VALER

STR DRUMUL VIILOR NR 28K

1887/17.06.2013

NEAGU MIHAELA SI MONA

ALEEA ANEMONELOR NR 7

1888/17.06.2013

AUTOMECANICA PROTUBMET

STR BRĂILEI NR220A

1889/17.06.2013

SC AXA MOTOR SRL

STR BRĂILEI NR 322

1890/17.06.2013

MANGAFAS MARIAN

STR TRAIAN NR 171A

1891 /17.06.2013

BERNEAANITA

STR VASILE LUPU NR 39A

1892/17.06.2013

STOENESCU DESPINA

STR REGIMENTUL 11 ȘIRET NR SOA

1893/17.06.2013

MITINCU CONSTANTA

STR UNIVERSITĂȚII NR 7 AP 4

1894/17.06.2013

ADAMACHE IONUT ADRIAN

STR CETATIANU IOAN NR 5E

1974/26.06.2013

GOGA FLORIN LAURENTIU

STR ARCAȘILOR NR 7BE

1973/26.06.2013

JUGANARU VALERICA

STR BRĂILEI NR26B

1972/26.06.2013

HOZOC RODICA

BLD DUNAREANR 19 BL A11 SC2PAP64

2246/02.07.2013

IONITA IONELA GABRIELA

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 58D

2378/18.07.2013

DRUTA MARIN

STR.DR. RAUTU NR 36

2243/02.07.2013

□AVID IOAN

STR. MIHAI EMINESCU NR. 65A

2244/02.07.2013

NECULAI CRISTIAN ANDREI

STR. PIAȚA FALEZEI NR. 12

2245/02.07.2013

SC EURODO INTERNATIONAL SC RO CAR PDR SRL STR. CETATIANU IOAN NR. 1

2379/18.07.2013

CRISTACHE PETRE

STR. CETATIANU IOAN NR. 8A

2420/29.07.2013

IORDACHESCU DORIN

ALEEA AUREL MANOLACHE NR 3

2421 / 29.07.2013

IORDACHESCU DORIN

ALEEA AUREL MANOLACHE NR 5

2422/29.07.2013

SARAMET GELU CRISTIAN

STR MIHAI EMINESCU NR 10BA

2423/29.07.2013

HARDON MARIUS CIPRIAN

ALEEA STEJARILOR NR 13

2424/29.07.2013

HIRSINA SILVIAN

STR ARCAȘILOR NR159

2425/29.07.2013

BUDEI FANICA

STR GĂRII NR 50 AP 3

2426/29.07.2013

STOICA CONSTANTIN PAROHIA SCHIMBAREA LA F STR. MR. 1ANCU FOTEA NR 1

2427 / 29.07.2013

DRAGAN SEBASTIAN

STR ING ANGHEL SALIGNY NR 99A

2428 / 29.07.2013

GRAUR ALEXANDRU

STR ION IONESCU DE LA BRAD NR 15

2429 / 29.07.2013

HANGU ILEANA

STR DRUMUL DE CENTURA NR 1101

2430 / 29.07.2013

RADU CRISTIAN VIOREL

STR DRUMUL DE CENTURA NR 144

2431 /29.07.2013

IOSIP JANICA

ALEEA ARINILOR NR9

2432/29.07.2013

STOIU VĂDIM

STR DRUMUL DE CENTURA NR 100E

2526/05.08.2013

HRISTACHE PETRU

ALEEA TEILOR NR15

2527/05.08.2013

COMANICI CORNELIA NARCISA

ALEEA MĂLINILOR NR 15

2525/05.08.2013

RADU CRISTIAN VIOREL

STR DRUMUL DE CENTURA NR 144

2611 /13.08.2013

LAZAR ARGENTINA

STR MALUL BRATES NR 40B

2708/05.09.2013

OIȚA CORNELIA

STR GAROFITEI NR 13A

2703/05.09.2013

SERBAN RADU

GERULUI NR37A

2704/05.09.2013

BUTURE GRIGORE

STR MALUL BRATES NR 32A

2705/05.09.2013

MOCANU TOMA

STR SECERIINR19

2706/05.09.2013

IORDACHE ION

STR CETATIANU IOAN NR 4

2707/05.09.2013

STAVAR ALINA

STR MIRON COSTIN NR 84A

2709/05.09.2013

VLAD CLAUDIU LUIS

STR DRUMUL VIILOR NR 28M

2710/05.09.2013

BIRLADEANU MARLENA

STR CPT VASILE PANU NR 32A

2711 /05.09.2013

PADURARU EDIT

STR DOROBANȚI NR17A

2712/05.09.2013

GRINBERG FLORENTINA CLAUDIA

STR LACULUI NR 9

2713/05.09.2013

IANCU ANETA

STR UNIVERSITĂȚII NR 28 AP 2

2714 / 05.09.2013

STOICA IONICA

STR UNIVERSITĂȚII NR 28 AP 6

2795 / 24.09.2013

CAZACU ADRIAN

STR. STIINTEl NR.219

2796 / 24.09.2013

LUNGU DUMITRU

ALEEA PLATANILOR NR 41

2797 / 24.09.2013

PETRE MIHAITA DIMITRIE

STR POSTA VECHE NR 16A

2796/24.09.2013

OANCEA GEORGE CIPRIAN

STR LUNCA ȘIRETULUI NR 9

2799/24.09.2013

VOICU NICUSOR

STR. DRUMUL VIILOR NR. 62A

2600/24.09.2013

ROSCA SERGIU MATEI

CALEA PRUTULUI NR. 56

2801 / 24.09.2013

PETCU CLAUDIA LILIANA

STR TRAIAN 397A

2838/01.10.2013

JARCA DANUT

ARCAȘILOR NR 98E

2839/01.10.2013

BAD1U ECATERINA

DRUMUL VIILOR NR111

2894 / 03.10.2013

RAGEA VALENTIN GABRIEL

ALEEA PAUL BUJOR NR 6A

2895/03.10.2013

SAVIN SANBEL

STRLEONIDAELIZAZAMFIRESCU NR72A

2896 / 03.10.2013

STOICA DUMITRU

STR DRUMUL DE CENTURA NR 56G

2897/03.10.2013

TURTURICA ALEG

STR TUNELULUI NR45J

3102/28.10.2013

TOMA LICA

CALEA PRUTULUI NR 52

3106/29.10.2013

SC ATLAS INVESTSRL

STR REGIMENTUL 11 ȘIRET NR20D

3107/29.10.2013

MINDRU MARIA

ALEEA IORDAN CHIMET NR 14B

3108/29.10.2013

MINDRU MARIA

ALEEA IORDAN CHIMET NR 14C

3109/29.10.2013

SC ȘANTIERUL NAVAL DAMEN GALAȚI SA

CALEA PRUTULUI NR 216

3154/31.10.2013

MUNTEANU MARIANA IUL1ANA