Proces verbal din 28.07.2016

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 28/07/2016

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 28 IULIE 2016

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 5 zile înaintea ședinței, conform art.

5             5     ~

39 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr.160/22.07.2016.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință locuitorilor prin intermediul ziarului „Viața Liberă”, din 23.07.2016.

Ședința Consiliului Local din data de 28.07.2016 este publică, avându-l ca președinte de ședință pe dl. Enache Cristian Sorin.

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din 28.07.2016

 • 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local;

 • 2. Proiect de hotărâre privind preluarea și înregistrarea în patrimoniul public al Municipiului Galați a bunurilor de retur realizate în cadrul proiectului "Reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și de apă uzată în Județul Galați” și concesionarea acestora către operatorul „Apă Canal” S.A. Galați;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2015;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 44,50 mp, proprietate publică a municipiului Galați, situat la parter - sector sud în incinta Patinoarului Artificial "Dunărea";

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „TRANSDAN” S.R.L. pentru angajații Societății „MEDIPLUS EXIM” S.R.L.;

 • 6. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului de autorizații taxi și a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi în municipiul Galați;

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 22 din 28.01.2016 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Galați pentru anul școlar 2016 - 2017;

 • 8. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Colegiului Național "Alexandru Ioan Cuza" Galați în vederea închirierii acestuia prin licitație publică;

 • 9. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor spații aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" Galați în vederea închirierii acestora prin licitație publică;

 • 10. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Școlii Gimnaziale "Iulia Hașdeu" Galați în vederea închirierii acestuia prin licitație publică;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru „Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale” Galați;

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului acțiunilor culturale, sociale, sportive și civice pentru perioada iulie - decembrie 2016;

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 393/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare str. Siderurgiștilor, str. 1 Decembrie 1918, str. Traian Vuia, bd. G. Coșbuc (tronson bd. H Coandă - str. Alexandru Măcelaru)” - etapa I - sens giratoriu Piața Energiei;

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul "Reabilitare rețea electrică de transport troleibuze;

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Teatrului Muzical "Nae Leonard" pentru anul 2015;

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „PLAN URBANISTIC ZONAL. RESTRUCTURARE URBANĂ.MODERNIZARE STRADA TRAIAN ÎNTRE METRO ȘI STRADA BRĂILEI. FUNDAMENTAREA CONDIȚIILOR DE REALIZARE A OBIECTIVELOR DE UTILITATE PUBLICĂ;

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 3, str. Tineretului II nr. 23;

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 38, str. Drumul de Centură nr. 56M;

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 13, str. Lozoveni nr. 101;

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 11, str. Crângului nr. 8;

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 3, str. Crinului nr. 5;

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 5, Mazepa II, str. Marinarilor nr. 20;

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 31, Str. Anghel Saligny nr. 23;

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Traian Nord, Aleea Platanilor nr. 14;

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, Traian Nord, str. Traian nr. 490;

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, Traian Nord, str. Traian nr. 490A;

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 34, str. Narciselor nr. 67;

 • 28. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului cu suprafața de 259,00 mp intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați,str. Calea Prutului nr. 220;

 • 29. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului cu suprafața de 56,32 mp, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat pe str. Enăchiță Văcărescu nr. 1 - lot 6;

 • 30. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului cu suprafața de 136,00 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, str. Traian nr. 322 A;

 • 31. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului cu suprafața de 151,00 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, str. Brăilei nr. 169 A;

 • 32. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului cu suprafața de 130,00 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, Micro 19, str. Strungarilor, Complex Comercial - unitatea 15;

 • 33. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului cu suprafața de 215,60 mp, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat în cartier Micro 19, str. Oțelarilor - aferent parcare;

 • 34. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unui teren intravilan, situat în municipiul Galați, Micro 13 B, T253/1, lot B2;

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul "Punerea in valoare a sitului arheologic Tirighina - Barboși";

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Centrală termică Secția 2, str. Energiei , nr. 5, bl. 10A, ap. 1”;

 • 37. Proiect de hotărâre privind transmiterea către Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale a bunurilor și echipamentelor din cadrul proiectului „Modernizare Centru Multifuncțional de Servicii Sociale pentru persoane vârstnice”;

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2016, trimestrul II;

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „Bracos Tour” S.R.L. pentru angajații Societății „Raemgal Service” S.R.L.;

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „Bracos Tour” S.R.L. pentru angajații Societății „Lemland” S.R.L.;

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor și a procedurii privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale de director al „Centrului Financiar Creșe” Galați;

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, scoaterea din funcțiune și casarea unor active - mijloace fixe, aflate în concesiunea Societății „APĂ CANAL” S.A.;

 • 43. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 384/30.09.2015 privind transmiterea în concesiune către Societatea „CALORGAL” S.A., a bunurilor aferente sistemului public de distribuție si furnizare a energiei termice aparținând domeniului public al municipiului Galați;

 • 44. Proiect de hotărâre privind închirierea unei locuințe de necesitate din fondul locativ al municipiului Galați;

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului pentru ocuparea funcției de manager la Teatrul Dramatic "Fani Tardini" din Galați, a proiectului de management câștigător și a modelului-cadru al contractului de management;

 • 46. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui teren, proprietate publică a Municipiului Galați, situat în str. Traian nr. 320F;

 • 47. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 2,00 mp,intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, str. Ciprian Porumbescu nr. 38A;

 • 48. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 195 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în str. Episcop Melchisedec Ștefănescu nr. 3B;

 • 49. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 112,16 mp,intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, str. Traian nr. 389;

 • 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „Nobilis Visio S.R.L.-D” pentru angajații Societății „Butan Grup” S.R.L.;

 • 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „ACJ Globe Tour” S.R.L. pentru angajații Societății „Arcelor Mittal” SA;

 • 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „ACJ Globe Tour” S.R.L. pentru angajații Societății „Grand Smithy Works International” S.R.L.;

 • 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „ACJ Globe Tour” S.R.L. pentru angajații Societății „SELGROS Cash & Carry” S.R.L;

 • 54. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea „TRANSURB” SA;

 • 55. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a cotizației anuale pentru Fundația „Sportul Gălățean;

 • 56. Proiect de hotărâre privind completarea Actului Constitutiv și a Statutului Fundației "Sportul Gălățean" aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 173/29 05 2014, cu modificările și completările ulterioare;

 • 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice destinate agenților economici, a prețului mediu de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinată populației și a subvenției unitare ce se asigură de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică furnizată populației prin sistem centralizat și prețul local al energiei termice facturată populației;

 • 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului pentru intrarea la zona de agrement "Plaja Dunărea" Galați;

 • 59. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2016;

 • 60. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Director al Fundației „Sportul Gălățean”;

 • 61. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „CALORGAL” S.A. Galați, cât și în Adunarea Generală a Acționarilor din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Serviciul Regional de Termoficare Galați;

 • 62. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar al Municipiului Galați în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole și a celor forestiere;

 • 63. Raportul Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 506/23.05.2016 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 42/14.12.2015 și Decizia nr. 42/2015/1/10.06.2016;

 • 64. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 65. Diverse

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local Galați. Ordinea

5                          5                                 5               5                                                                                                                        5

de zi este destul de amplă.

Avem cvorumul necesar de 21 de consilieri prezenți.

Vă propun spre aprobare procesul verbal al ședinței de constituire din data de 27 iunie 2016. Dacă sunt comentarii?

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Procesul verbal al ședinței de constituire s-a votat cu 21 de voturi

9               9

“pentru”.

Vă propun spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 05 iulie 2016. Dacă sunt comentarii?

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Procesul verbal al ședinței extraordinare s-a votat cu 21 de voturi

9               9

“pentru”.

Pentru a discuta ordinea de zi, conform art. 43 din Legea nr. 215, dau cuvântul dlui. Primar, adică inițiatorului.

~                           5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ-FLORIN:

7                                                      9

Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local sunt 63 de proiecte pe care aș vrea să vi le propun aprobării dvs., dar pe lângă acestea, cu permisiunea dvs. știu că data trecută a ridicat probleme acest mod de intervenție, doar că, între timp, a apărut o solicitare din partea Consiliului Județean pentru desemnarea reprezentantului Municipiului Galați în cadrul Adunării Generale a ADI „ECOSERV” Galați.

~~                                          5

Aș vrea, dacă sunteți de acord, în primul rând să votați suplimentarea ordinei de zi.

DL. STÂNGĂ GEORGE CĂTĂLIN:

Din actele pe care le-am avut la ședințele pe comisii reiese că acea adresă, transmisă de Consiliul Județean Primăriei Municipiului Galați, este datată din 6 sau 7 iulie. Până când a fost publicată ordinea de zi în ziar în 23 iulie, au fost mai bine de două săptămâni. Nu văd de ce constituie o urgență acest proiect atâta timp cât nu am avut la mapă toate detaliile necesare aprobării acestui proiect.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ-FLORIN:

7                                                      9

Dl. consilier, e vorba de faptul că, dacă mai tergiversăm cu o lună aprobarea unui reprezentant în cadrul ECOSERV, s-ar putea ca această societate, sau ADI, să nu poată depune la timp, proiectul pe mediu. Prin urmare avem o problemă în sensul acesta.

DL. STÂNGĂ GEORGE CĂTĂLIN:

Eu nu vreau să vă contrazic cu privire la importanța acestui proiect. Întrebarea mea este următoarea: Dacă acest proiect a stat în Primărie două săptămâni, de ce nu a fost depus la timp pentru această ședință?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ-FLORIN:

7                                                      9

Avem raport de avizare, este semnat. Singura comisie, de fond, a fost cea juridică. Există absolut toate avizele, e o chestie procedurală.

Dacă nu mai există alte intervenții aș vrea să supun la vot suplimentarea ordinei de zi cu acest proiect.

Cine este pentru?          - 15 voturi

Cine este împotrivă?       - 5 voturi (dna. Vreme Daniela Simona

dl. Ichim Laurențiu

9

dl. Stângă George Cătălin

dl. Șerban Alexandru Gabriel

9

dl. Cordoneanu Ion)

Cine se abține?           -  1 vot (dl. Bugeag Gheorghe)

Suplimentarea ordinii de zi s-a votat cu 15 de voturi “pentru”,5 voturi „împotrivă”, 1 „abținere”.

Iar acum supun la vot întreaga ordine de zi.

Cine este pentru?          - 16 voturi

Cine este împotrivă?       - 5 voturi (dna. Vreme Daniela Simona

dl. Ichim Laurențiu

dl. Stângă George Cătălin dl. Șerban Alexandru Gabriel

9

dl. Cordoneanu Ion) Cine se abține?            - 0 voturi

9

Ordinea de zi s-a votat cu 16 de voturi “pentru”,5 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”.

DL. ILIE ZANFIR:

Am ridicat de cel puțin 4-5 ori o problemă privind bugetarea culturii scrise. A fost construit un buget, a fost aprobat, a fost alocat pentru cultura scrisă. Dacă la sport au fost alocate 70 de miliarde, la biserici 14 miliarde, la cultura scrisă au fost alocate 600.000 de lei.

Nici acum nu este constituită comisia pentru cultura scrisă și nu putem înainta pe ordinea de zi această finanțare. Vă informez că, până acum, cel puțin trei reviste nu mai pot fi editate, nu mai pot apărea pe piață. Mă refer la „Dominus”. Mă refer la „Antares”. Mă refer la „Porto-Franco”. Și lista poate continua.

Vă rog tare mult ca, în prima ședință a comisiilor de specialitate, să se supună spre avizare documentele privind această finanțare, această fundamentare pentru cultura scrisă.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Secretariatul a notat această problemă. Nu vă pot da un răspuns. Era bine să o discutați la „Interpelări”.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local.”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind preluarea și înregistrarea în patrimoniul public al Municipiului Galați a bunurilor de retur realizate în cadrul proiectului "Reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și de apă uzată în Județul Galați” și concesionarea acestora către operatorul „Apă Canal” S.A. Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2015”.

Dacă sunt comentarii?

DNA. CIUPERCĂ SILVIANA:

Conform art. 46 din Legea 215, coroborat cu art. 75, 77 din Legea 393/2004 nu pot participa la deliberarea și aprobarea acestei hotărâri.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Foarte corect. Vă felicit, pentru că ați fost atentă.

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Dna. Ciupercă Silviana nu participă la vot.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 44,50 mp, proprietate publică a municipiului Galați, situat la parter - sector sud în incinta Patinoarului Artificial "Dunărea”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „TRANSDAN” S.R.L. pentru angajații Societății „MEDIPLUS EXIM” S.R.L”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi:„Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului de autorizații taxi și a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi în municipiul Galați”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9

Aș dori să nu particip la vot, deoarece dețin o firmă în domeniu.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Dl. Șerban Alexandru Gabriel nu participă la vot.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 22 din 28.01.2016 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Galați pentru anul școlar 2016 - 2017”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Colegiului Național "Alexandru Ioan Cuza" Galați în vederea închirierii acestuia prin licitație publică”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor spații aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" Galați în vederea închirierii acestora prin licitație publică”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Dna. Ciupercă Silviana nu participă la vot.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Școlii Gimnaziale "Iulia Hașdeu" Galați în vederea închirierii acestuia prin licitație publică”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi:„Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru „Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale” Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului acțiunilor culturale, sociale, sportive și civice pentru perioada iulie -decembrie 2016”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DNA. VREME DANIELA SIMONA:

Proiectul va fi votat cu amendament sau fără? Nu am înțeles.

5

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Care este amendamentul?

DNA. VREME DANIELA SIMONA:

L-am prezentat în cadrul ședinței pe comisii. Am știut că va fi supus la vot cu amendament.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Trebuia să interveniți. La ședința cu liderii de grup se discută, pentru a nu ne contrazice în cadrul ședinței în plen.

DNA. VREME DANIELA SIMONA:

Să înțeleg că nu se va vota cu amendamentul propus de mine?

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Vă rog să expuneți amendamentul.

DNA. VREME DANIELA SIMONA:

La art. 2 am solicitat ca acesta să sune astfel:

„Prezentul plan va fi pus în aplicare în limita contului bugetar, „cluburi și acțiuni culturale”, ce face parte integrantă din bugetul Municipiului Galați și în limita bugetelor alocate de către ordonatorii instituțiilor implicate. Vă mulțumesc.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Așa cum am discutat și la ședința cu liderii de grup, am arătat că raportul de specialitate face trimitere la Legea 273/2006, care conține această prevedere pe care o doriți ca amendament. Și odată ce acest raport și tot proiectul se bazează pe prevederile legii finanțelor publice, mențiunea nu are sens. Complicăm proiectul.

Supun la vot amendamentul dnei Vreme.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Am înțeles, din ceea ce a spus doamna, că a modificat un articol. Dvs. ați explicat că articolul este implicit în raportul de specialitate. Ce mai supuneți la vot?

DNA. VREME DANIELA SIMONA:

Ținând cont de cutuma Consiliul Județului, se specifica numele contului bugetar aferent acestei cheltuieli. Doar atât. Am menționat un cont bugetar. Nimic mai mult. Și, în limita acestui cont bugetar alocat conform prevederilor bugetare pe anul 2016, vor fi efectuate aceste cheltuieli.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Atunci supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 393/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare str. Siderurgiștilor, str. 1 Decembrie 1918, str. Traian Vuia, bd. G. Coșbuc (tronson bd. H Coandă - str. Alexandru Măcelaru)” - etapa I - sens giratoriu Piața Energiei”.

Dacă sunt comentarii?

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Ne-am apucat de sensul giratoriu și e bine. Dar haideți să ne apucăm de sensul giratoriu de la intrarea în Galați dinspre Tecuci. Eu cred că de acela trebuia să ne apucăm întâi, pentru că arată îngrozitor, plus că și încurcă. Acesta este un aspect.

Tot legat de acest subiect, vreau să vă spun dl. Primar, că din str. Saturn până aici am dat de 15 semafoare. În loc să fluidizeze circulația, mai mult mă încurcă. Eu nu știu.

5      ~                                                                                      5

Vom face „undă verde”, „undă albastră”, „undă bleu”. Că nu prea poți să vorbești despre culori, nu dă bine politic, dar vreau să faceți...

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ-FLORIN:

Sunt două aspecte pe care aș vrea să le ridic. Pe de o parte, unul care ține strict de bunul mers al acestui sistem care, în momentul de față, nu e nici pe departe la standardul pe care ni l-am dori, pentru că partea inteligentă a acestui sistem încă nu a fost pornită. Nu sunt corelate absolut toate semafoarele între ele. Va mai dura ceva vreme până când sistemul să-și asume traficul din Galați. E un sistem care se autocorectează, cel puțin așa mi s-a explicat și mie.

Pe de altă parte, în ceea ce privește numărul de semafoare, în mandatul trecut, cred că ați fost unul dintre cei care a votat proiectul.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Eu am votat proiectul,nu numărul de semafoare, dar nu mi-am închipuit că din zece în zece metri va fi un semafor de semnalizare. Nu aveam de unde să știu.

5

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Vrem o țară ca afară.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Nici afară nu am văzut semafoare din zece în zece metri.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu, spun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul "Reabilitare rețea electrică de transport troleibuze”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi:„Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Teatrului Muzical "Nae Leonard" pentru anul 2015”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

 • - 21 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


9

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „PLAN URBANISTIC ZONAL. RESTRUCTURARE URBANĂ.MODERNIZARE STRADA TRAIAN ÎNTRE METRO ȘI STRADA BRĂILEI. FUNDAMENTAREA CONDIȚIILOR DE REALIZARE A OBIECTIVELOR DE UTILITATE PUBLICĂ”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?         - 21 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 3, str. Tineretului II nr. 23”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?         - 21 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 38, str. Drumul de Centură nr. 56M”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine se abține?

9


0 voturi


Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 13, str. Lozoveni nr. 101”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 11, str. Crângului nr. 8”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 3, str. Crinului nr. 5”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 5, Mazepa II, str. Marinarilor nr. 20”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este împotrivă?

0 voturi

0 voturi


Cine se abține?

9

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 31, Str. Anghel Saligny nr. 23”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Traian Nord, Aleea Platanilor nr. 14”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, Traian Nord, str. Traian nr. 490”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, Traian Nord, str. Traian nr. 490A”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați,

U.T.R. 34, str. Narciselor nr. 67”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

9

 • - 21 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului cu suprafața de 259,00 mp intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați,str. Calea Prutului nr. 220”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

9

 • - 20 voturi

 • -  0 voturi

 • -  1 vot (dna. Vreme Daniela Simona)

Cu 20 de voturi “pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului cu suprafața de 56,32 mp, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat pe str. Enăchiță Văcărescu nr. 1 - lot 6”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

9

 • - 21 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului cu suprafața de 136,00 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, str. Traian nr. 322 A”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

9


- 20 voturi

-  0 voturi

-  1 vot (dna. Vreme Daniela Simona)

Cu 20 de voturi “pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului cu suprafața de 151,00 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, str. Brăilei nr. 169 A”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?         - 20 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?           - 1 vot (dna. Vreme Daniela Simona)

Cu 20 de voturi “pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului cu suprafața de 130,00 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, Micro 19, str. Strungarilor, Complex Comercial □ unitatea 15”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?         - 21 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului cu suprafața de 215,60 mp, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat în cartier Micro 19, str. Oțelarilor - aferent parcare”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?         - 20 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?           - 1 vot (dna. Vreme Daniela Simona)

Cu 20 de voturi “pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unui teren intravilan, situat în municipiul Galați, Micro 13 B, T253/1, lot B2”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

9

 • - 19 voturi

 • -  0 voturi

 • - 2 vot (dna. Vreme Daniela Simona

dl. Bugeag Gheorghe)

Cu 19 voturi “pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 2 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul "Punerea in valoare a sitului arheologic Tirighina - Bărboși

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

9

 • - 21 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Centrală termică Secția 2, str. Energiei , nr. 5, bl. 10A, ap. 1”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ICHIM LAURENȚIU:

9

Cu privire la acest proiect de hotărâre, apar două lucruri. În primul rând, ar trebui să notăm că suma pare exagerată. Vorbim despre o sumă de 30.000 de lei pentru un apartament. Știm cu toții că suma este în jur de 10.000 de lei. Putem accepta că e o licitație. Și atunci se poate ajunge de la prețul cel mai mare către un preț mai mic. Însă, aș vrea să știu ce înseamnă termenul de execuție de 6 luni, pe care l-am văzut în devizul estimativ, pentru că, în momentul în care termenul de execuție este de 6 luni, considerăm că trece deja iarna și nu mai e nevoie.

Dacă ne uităm în Studiul de Fezabilitate apare o frază extraordinară: „Precizăm faptul că spațiul mai sus menționat, pentru care se efectuează investiția, a fost primit în administrare și conform HCL nr. (...), a fost schimbată destinația din spațiu de învățământ în sediu al secției de Poliție Locală”.

Atât timp cât a fost spațiu de învățământ pentru elevii de acolo, nu s-a putut pune centrală. În momentul în care trece în sediu, se poate pune centrală în valoare de 30.000 de lei. Consider că e imoral. Să ne gândim, mai ales având în vedere faptul ca nu cumva ne dorim să funcționeze sistemul general de furnizare a agentului termic?

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

La ultima întrebare vă pot răspunde clar. Acelui spațiu i s-a schimbat destinația, pentru că nu mai erau elevi și știți foarte bine situația în scădere continuă a numărului de elevi, iar schimbarea de destinație s-a făcut cu toate actele, avizul conform Ministerului Educației. În ceea ce privește suma de 30.000 de lei, consilierii din mandatul trecut, știu că acest proiect este de atunci, din mandatul trecut, și suma a suscitat și atunci discuții. Iar ca să nu blocăm acest proiect, am făcut amendamente la comisia de buget finanțe și am aprobat ca această lucrare să fie supusă licitației deschise pe SEAP și să câștige prețul cel mai mic.

DL. STÂNGĂ GEORGE CĂTĂLIN:

Primăria Municipiului Galați susține activitatea CALORGAL? Noi, în Galați, ne dorim să avem un sistem centralizat de termoficare, sau nu?

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Noi votăm aici aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru un obiectiv. Dvs., dacă vom aproba o centrală pentru o grădiniță, cum o luați? Știu unde vreți să ajungeți. Dar nu cred că face obiectul unei discuții acum. Suma este reprezentată de Proiectul tehnic. Dacă aveți observații?

DL. STÂNGĂ GEORGE CĂTĂLIN:

Care este politica Primăriei? Dacă imobilele care aparțin de unitățile subordonate Primăriei primesc aviz de debranșare, li se dă posibilitatea de a monta centrală termică, cum susținem noi sistemul de termoficare?

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Vom discuta pe Strategia de termoficare. Avem proiecte. Îl știți și dvs. am mai discutat.

Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pantru?          - 16 voturi

Cine este împotrivă? - 5 voturi (dna. Vreme Daniela Simona

dl. Stângă George Cătălin

dl. Ichim Laurențiu

9

dl. Șerban Alexandru Gabriel

9

dl. Cordoneanu Ion)

Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 16 voturi “pentru”, 5 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind transmiterea către Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale a bunurilor și echipamentelor din cadrul proiectului „Modernizare Centru Multifuncțional de Servicii Sociale pentru persoane vârstnice”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2016, trimestrul II”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Dna. Ciupercă Silviana nu participă la vot.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „Bracos Tour” S.R.L. pentru angajații Societății „Raemgal Service” S.R.L”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 40 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „Bracos Tour” S.R.L. pentru angajații Societății „Lemland” S.R.L”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 41 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor și a procedurii privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale de director al „Centrului Financiar Creșe” Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 42 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, scoaterea din funcțiune și casarea unor active - mijloace fixe, aflate în concesiunea Societății „APĂ CANAL” S.A”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 43 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 384/30.09.2015 privind transmiterea în concesiune către Societatea „CALORGAL” S.A., a bunurilor aferente sistemului public de distribuție si furnizare a energiei termice aparținând domeniului public al municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

 • - 21 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


9

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 44 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind închirierea unei locuințe de necesitate din fondul locativ al municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

 • - 21 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


9

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 45 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului pentru ocuparea funcției de manager la Teatrul Dramatic "Fani Tardini" din Galați, a proiectului de management câștigător și a modelului-cadru al contractului de management”.

Dacă sunt comentarii?

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Am rugămintea ca dl. Director, să facă o prezentare ca să-l cunoaștem și noi și, mai ales, să spună ce are de gând să facă.

DL. TOMA FLORIN -DIRECTOR TEATRUL DRAMATIC „FANI TARDINI”

Bună ziua. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru ocazia de a prelua această responsabilitate și, pentru încrederea pe care mi-ați oferit-o prin validarea rezultatului concursului. Ca și dvs. îmi doresc ca impactul, pe care Teatrul Dramatic îl are în momentul de față, să se extindă de la nivel local la nivel național.

5   ~

Teatrul trebuie să contribuie în mod constant la conturarea identității culturale a orașului

5

Galați și la promovarea unui set de valori sociale și educaționale care să constituie 5      5             ±                                                                                                                        5

fundamentul dezvoltării orașului nostru. În același timp vreau să menționez faptul că sunt conștient că acest deziderat nu este unul facil, nu este la îndemâna tuturor, dar sunt

5                                                                                                                               7

convins că, alături de dvs. și cu sprijinul dvs., îmi pot finaliza cu succes mandatul. Îmi doresc ca Teatrul Dramatic să devină mobil, să devină o prezență activă în comunitate și îmi doresc ca porțile Teatrului Dramatic să fie deschise pentru gălățeni, pentru că teatrul este un for al întâlnirilor între artiști, între comunitate, între societatea civilă și între

5     ~                                                    ~                                                                       5

iubitorii de cultură.

În încheiere aș vrea să vă asigur că îmi voi folosi toată priceperea și toate resursele pe care le voi avea la dispoziție, să ating acest deziderat și să vă mulțumesc încă o dată pentru încrederea acordată și vă aștept, din septembrie, la o nouă stagiune teatrală.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Eu vă mulțumesc, dl. Director și, în ceea ce mă privește, veți apela mai mult la dramaturgia românească clasică și contemporană decât piese moderne și străine?

DL. TOMA FLORIN:

Cred că este important să menținem un echilibru și să încercăm să diversificăm repertoriul, pentru că Galațiul este un centru universitar. Sunt foarte mulți studenți care au apetit pentru noul tip de teatru și cred că trebuie să-i servim și pe aceștia.

În același timp trebuie să ținem cont și de gustul clasic al oamenilor care s-au îndrăgostit de teatrul clasic și vom satisface și aceste nevoi.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Eu am adresat această întrebare apropos de identitatea culturală gălățeană și românească, în primul rând.

Un al doilea aspect pe care aș intenționa să-l aflu de la dvs. este legat de colaborarea cu teatrele de peste Prut, mă refer la Chișinău și la celelalte teatre, ținând cont că, obiectivul strângerii relațiilor cu cei de peste Prut, este necesar. Pentru că nu am văzut venind aici Teatrul de la Chișinău, sau dvs. mergând la Chișinău.

DL. TOMA FLORIN:

Vă mulțumesc că veniți în întâmpinarea ideilor mele. Îmi doresc să înceapă o relație de strânsă colaborare cu teatrul din Chișinău și nu numai. Haideți să ne gândim la teatrul de la Brăila. Ne despart doar câțiva kilometri și cred că trebuie profitat de această proximitate geografică, pentru că nu mai există nicăieri în România acest lucru și vreau să avem o stagiune și la Brăila și la Chișinău. Să începem să avem schimburi culturale și să nu ne limităm numai la Chișinău și la Brăila, ci și la București.

5     5         >5           5

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Apropos de participarea dvs. la festivaluri internaționale. Există o tendință a teatrului nostru de a participa la festivaluri internaționale, când festivaluri de fel de internaționale sunt la Sibiu și la Craiova. Eu am văzut de foarte puține ori echipa teatrului din Galați participând la Sibiu sau la Craiova. Aș vrea să echilibrați acest lucru. Nu tot timpul Avignon și lăsați Sibiul.

DL. TOMA FLORIN:

Avignon este o bursă teatrală. E un spațiu în care se întâmplă o mie și ceva de spectacole pe zi. E adevărat, și Sibiul este un for teatral foarte important și aveți dreptate. Ne vom orienta și către Sibiu, dar, din punctul meu de vedere, este foarte important ca un teatru de provincie, să nu ne ascundem după degete, este de provincie, să ajungă la unul dintre cele mai importante Festivaluri internațional de teatru.

Și mă bucur foarte mult că am reușit să facem acest lucru cu sprijinul dvs. Sper să fiți alături de Teatrul Dramatic în continuare.

5

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Întâi Sibiul și apoi Avignon.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Vă doresc succes! Aveți în noi aliați, în comisia de cultură, așa cum ați văzut,

5                                    5  ~                                                                   ~       5                         5                     ~

oameni pricepuți, cu suflet pentru cultura gălățeană.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 46 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui teren, proprietate publică a Municipiului Galați, situat în str. Traian nr. 320F”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 47 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 2,00 mp,intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, str. Ciprian Porumbescu nr. 38A”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Dl. Găvan Eugen a ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 48 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 195 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în str. Episcop Melchisedec Ștefănescu nr. 3B”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

9


- 19 voturi

-  0 voturi

-  1 vot (dna. Vreme Daniela Simona)

Cu 19 voturi “pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 49 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 112,16 mp,intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, str. Traian nr. 389”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?         - 19 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?           - 1 vot (dna. Vreme Daniela Simona)

Cu 19 voturi “pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 50 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „Nobilis Visio S.R.L.-D” pentru angajații Societății „Butan Grup” S.R.L”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?         - 20 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 51 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „ACJ Globe Tour” S.R.L. pentru angajații Societății „Arcelor Mittal” SA”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?         - 20 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 52 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „ACJ Globe Tour” S.R.L. pentru angajații Societății „Grand Smithy Works International” S.R.L”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 53 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „ACJ Globe Tour” S.R.L. pentru angajații Societății „SELGROS Cash & Carry” S.R.L”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 54 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea „TRANSURB” SA”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 55 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a cotizației anuale pentru Fundația „Sportul Gălățean”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

9


- 19 voturi

-  0 voturi

-  1 vot (dna. Vreme Daniela Simona)

Cu 19 voturi “pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 56 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind completarea Actului Constitutiv și a Statutului Fundației "Sportul Gălățean" aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 173/29 05 2014, cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?         - 19 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?           - 1 vot (dna. Vreme Daniela Simona)

Cu 19 voturi “pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 57 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice destinate agenților economici, a prețului mediu de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinată populației și a subvenției unitare ce se asigură de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică furnizată populației prin sistem centralizat și prețul local al energiei termice facturată populației”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?         - 19 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?           - 1 vot (dna. Vreme Daniela Simona)

Cu 19 voturi “pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 58 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului pentru intrarea la zona de agrement "Plaja Dunărea" Galați”.

Dacă sunt comentarii?

DNA. VREME DANIELA SIMONA:

Așa cum am discutat anterior, dimineață, la întâlnirea cu liderii de grup, doresc în continuare să aveți în vedere ca, în momentul în care va fi deschis acest obiectiv, să avem

5                                       ~                                                                                                                                           ~ toate avizele de la instituțiile abilitate, pentru a-l putea deschide. Mă refer mai exact la DJSP și aș fi dorit să știu dacă amendamentul propus de mine va fi votat?

Am propus ca intrarea să fie gratuită pentru preșcolari, elevi, studenți și pensionari. Vă mulțumesc.

5

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

La discuția cu liderii de grup, unde colega noastră a avut intervenții motivate, printre care și fundamentarea acelui preț de 2 lei pentru adulți și, bineînțeles, că avem și partea de gratuitate a tinerilor în vârstă de până la 14 ani. Coroborat cu solicitarea dumneaei prin care ne atrage atenția că nu avem o fundamentare solidă, eu am venit cu completarea și am rugat să păstrăm acest tarif de 2 lei, pentru că, practic, nu avem cu ce să comparăm, nu știm câți oameni vor accesa această plajă, care va fi impactul. Este o experiență inedită. Noi ne-am asumat-o și dacă începem cu gratuități, atunci proiectul va fi unul sortit eșecului. Eu zic că prin acest preț simbolic de 2 lei să asigurăm consumul de apă, prezența paznicilor, casierilor, pentru că altfel nu mai putem susține organigrama sau vom veni cu cotizații mai mari de la buget.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Din nefericire nu am vizitat plaja „Dunărea”, mi-e și frică să mă duc acolo. Problema e dacă arată a plajă? Eu cred, dl. Primar, că trebuie să faceți un gest pentru vara aceasta care e pe trecute, să fie gratuit. Nu e un efort așa de mare de la Primărie. Facem eforturi pentru alte lucruri care nu merită. S- ar merita un efort pentru toți gălățenii. Mai ales că aproape a trecut vara.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ-FLORIN:

7                                                      9

Dl. consilier, în principiu, inițiativa dvs. și a dnei. Vreme sunt de lăudat și de luat în seamă. Doar că, la o simplă analiză economică a ceea ce se întâmplă veți vedea că, într-adevăr, poate că efortul financiar nu ar fi unul intr-atât de considerabil, dar nu știu cum va fi la o vizită a organelor de control. Nu știu dacă atunci când se va trage linia, ceea ce am reușit să investim pentru un minim standard...

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Cu tot respectul, dl. Primar, atât în țară cât și în străinătate există gratuitate pe transportul în comun. Dacă nici aceea nu au Curte de Conturi?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ-FLORIN:

7                                                      9

Pentru că ați amintit și nu este pentru prima dată când aud acest exemplu, dacă aveți curiozitatea să dați o căutare pe internet, veți vedea că respectivul primar are grave probleme cu justiția exact din cauza acelui proiect.

DNA. VREME DANIELA SIMONA:

Am rugămintea ca, până la următoare ședință ordinară a Consiliului Local să ni se prezinte devizul privind cheltuielile efectuate în vederea deschiderii acestui obiectiv. Care este cuantumul acestor cheltuieli?

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Eu zic că proiectul este unul pilot, adică trebuie să-l votăm așa cum a fost prezentat și vom trage linie în luna noiembrie, bănuiesc că și în octombrie plaja va fi accesată, și atunci vom hotărî în cunoștință de cauză dacă mai creștem prețul, sau îl mai scădem.

Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat.

Dl. Găvan a revenit în sala de ședință.

A sosit dl. Iacob Claudiu.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este împotrivă?       - 2 voturi (dna. Vreme Daniela Simona

dl. Bugeag Gheorghe)

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 20 de voturi “pentru”, 2 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 59 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2016”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Dna. Ciupercă Silviana nu participă la vot.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 60 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Director al Fundației „Sportul Gălățean”.

Dacă sunt comentarii?

DNA. VREME DANIELA SIMONA:

Deoarece nu ne-au fost prezentate procedura și criteriile de desemnare a acestor membri și am fost înștiințați astăzi că desemnarea lor s-a făcut prin înaintarea din partea acestora a unor scrisori de intenție și acest lucru nu a fost făcut public pentru a lua la cunoștință cât mai mulți gălățeni implicați în sportul gălățean, consider că proiectul de hotărâre ar trebui retras de pe ordinea de zi, deoarece nu respectă transparența în totalitate.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Vă aducem la cunoștință că s-au respectat condițiile de transparență și publicitate prin publicare la avizierul Primăriei a anunțului de intenție și a locurilor vacante, precum și pe site-ul Primăriei. Am primit scrisori de intenție dintre care au fost selectate trei persoane reprezentative, iar acestea vor fi supuse votului dvs. prin buletin de vot.

DNA. VREME DANIELA SIMONA:

Dle. Președinte, ați spus că ați primit mai multe scrisori și ați selectat câteva dintre ele. Câte scrisori ați primit?

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Patru.

DNA. VREME DANIELA SIMONA:

Și care a fost criteriul de departajare?

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Am studiat CV-urile și vreau să vă garantez că persoanele prezentate sunt absolut onorabile și cu pregătire temeinică în domeniul sportului și managementului sportiv.

DNA. VREME DANIELA SIMONA:

Nu v-aș fi contrazis dacă am fi avut și noi prezentate la mape CV-urile domniilor lor și am fi știut pe cine votăm azi.

DL. GĂVAN EUGEN:

Dle. Președinte, totuși v-aș ruga, pentru că și următoarele proiecte de pe ordinea de zi sunt cu buletine de vot, să le prezentați pe toate să votăm o singură dată.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

De acord.

La punctul 61 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „CALORGAL” S.A. Galați, cât și în Adunarea Generală a Acționarilor din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Serviciul Regional de Termoficare Galați”.

Aștept propuneri din partea dvs.

VICEPRIMAR, ROMAN APOSTOL PICU:

Îl propunem pe dl. ing. Liviu Enacache, un mare specialist în domeniul termiei.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Dacă nu mai sunt și alte propuneri atunci să se noteze numele persoanei respective.

La punctul 62 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar al Municipiului Galați în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole și a celor forestiere”.

VICEPRIMAR, ROMAN APOSTOL PICU:

Din comisie trebuie să facă parte un viceprimar. De aceea au fost trecuți ambii viceprimari. Propunerea mea și a grupului UNPR, este susținerea dvs. Sunt și eu trecut dar vă susțin pe dvs.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Vă mulțumesc mult pentru încrederea acordată.

Mai avem un punct:„Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galați”.

Dacă aveți propuneri?

DNA. COCU DESILIA:

Grupul PSD propune pe dl. Viceprimar, Enache Cristian Sorin.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Dacă mai sunt alte propuneri? Mulțumesc pentru încredere. Comisia de numărare a voturilor să-și facă datoria.

5

DNA. VREME DANIELA SIMONA:

Proces-verbal de numărare a voturilor privind: „Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „CALORGAL” S.A. Galați, cât și în Adunarea Generală a Acționarilor din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Serviciul Regional de Termoficare Galați”.

A fost propus dl. Enacache Liviu.

Din numărul de 22 de voturi exprimate dl. Enacache Liviu a obținut 20 de voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă”, 0 voturi „nule”.

Proces-verbal de numărare a voturilor privind:„ Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Director al Fundației „Sportul Gălățean”.

Din numărul de 22 de voturi exprimate dl. Mirea Florin a obținut 16 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă”, 0 voturi „nule”.

Din numărul de 22 de voturi exprimate dl. Andronic Florin a obținut 16 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă”, 0 voturi „nule”.

Din numărul de 22 de voturi exprimate dl. Cosca Radu a obținut 15 voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă”, 0 voturi „nule”.

Proces-verbal de numărare a voturilor privind:„ Proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar al Municipiului Galați în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole și a celor forestiere”.

Din numărul de 22 de voturi exprimate dl. Viceprimar, Enache Cristian Sorin a obținut 19 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 3 voturi „nule”.

Din numărul de 22 de voturi exprimate dl. Viceprimar, Roman Apostol Picu a obținut 0 voturi „pentru”, 19 voturi „împotrivă”, 3 voturi „nule”.

Proces-verbal de numărare a voturilor privind:„ Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galați”.

Din numărul de 22 de voturi exprimate dl. Viceprimar, Enache Cristian Sorin a obținut 16 voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă”, 1 vot „nul”.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Acum trebuie să supunem aprobării fiecare proiect așa cum a fost prezentat.

Domnul Găvan Eugen a ieșit din sală

„Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Director al Fundației „Sportul Gălățean”.

Cine este pentru?          - 16 voturi

Cine este împotrivă? - 5 voturi (dl. Stângă George Cătălin

dl. Ichim Laurențiu

9

dl. Șerban Alexandru Gabriel

9

dl. Cordoneanu Ion

dl. Iacob Claudiu )

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 16 voturi “pentru”, 5 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

„Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „CALORGAL” S.A. Galați, cât și în Adunarea Generală a Acționarilor din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Serviciul Regional de Termoficare Galați”.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

 • - 21 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


9

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar al Municipiului Galați în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole și a celor forestiere”.

Cine este pentru?         - 21 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galați”.

Cine este pentru?         - 16 voturi

Cine este împotrivă?       - 5 voturi (dl. Stângă George Cătălin

dl. Ichim Laurențiu

9

dl. Șerban Alexandru Gabriel

9

dl. Cordoneanu Ion

dl. Iacob Claudiu )

Cine se abține?            - 0 voturi

9

Cu 16 voturi “pentru”, 5 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la „Interpelări, intervenții”, cereri și „Diverse”.

DNA. VREME DANIELA SIMONA:

Am rugămintea, așa cum am menționat, să se prezinte în viitoarea ședință ordinară a Consiliului Local devizul de lucrări efectuat la obiectivul „Plaja Dunărea”.

Vă mulțumesc.

5

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Suntem într-o situație delicată în legătură cu finanțarea a ceea ce se cheamă sport, cultură scrisă și biserici, pentru că, în urma verificării Curții de Conturi s-a spus că ne trebuie un nou Regulament și vă rog să dați dispoziție secretariatului să întocmească un proiect de Regulament pentru cele trei: sport, cultură scrisă și biserici. Și vă rog să luați avizul de la Curtea de Conturi, pentru că nu suntem dispuși să plătim. Faceți Regulamentul cu avizul Curții de Conturi.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Dl. Primar a dat o dispoziție compartimentului de resort. A dat și un termen de realizare a acestor regulamente care se află în diverse stadii, după cum știți din mandatul trecut. Și eu doresc să-l avem în cel mai scurt timp, pentru că, într-adevăr, am ajuns în situația în care vin cluburile cu campioni, antrenamente, cantonamente și sunt nemulțumiți că nu sunt resurse.

5              5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ-FLORIN:

7                                                      9

Regulamentele vor fi refăcute. Sperăm ca la următoarea ședință de Consiliu să le aveți pe masă spre a fi votate.

Cât despre intenția dvs. de colaborare cu Camera de Conturi , ei sunt organ de verificare, nu sunt consultativi, prin urmare, un aviz la modul acesta nu-l vom obține niciodată. Prin urmare, noi avem nevoie de a fi atenți, de a verifica absolut tot ceea ce

~                                                                                        5  ~

înseamnă lege și norme pe care trebuie să le respectăm. Dacă va fi să greșim, vom suporta repercusiunile.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Măcar un aviz consultativ.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ-FLORIN:

'                                                            9

Nu există.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Problema e că ne trebuie regulamente.

Al doilea punct se referă la reabilitarea clădirilor de patrimoniu. O parte dintre clădirile de patrimoniu sunt în proprietate personală. Cei care posedă aceste clădiri nu au posibilități financiare să le reabiliteze conform normelor în vigoare. Este foarte dificil pentru dumnealor să obțină fonduri ca să reabiliteze aceste clădiri de patrimoniu.

Dvs., ce soluție aveți pentru reabilitarea clădirilor de patrimoniu în Galați? Dacă nu ne mișcăm rapid vedeți ce se întâmplă cu acestea. Vedeți ce se întâmplă cu clădirea vizavi de Biserica Greacă.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ-FLORIN:

'                                                            9

Palatul „Gheorghiu” este în litigiu, în continuare. Primăria se judecă cu pseudo moștenitorii acestui imobil. La ultimul termen, din câte știu, am avut câștig de cauză. Mai există căi de atac, prin urmare nu suntem în fața unei hotărâri definitive și irevocabile. Până la momentul în care acest litigiu va rămâne într-o formă definitivă și irevocabilă, e greu de spus, e greu de demarat o procedură prin care Primăria să poată investi bani, pentru că s-ar putea, în decursul unui an, când vom avea o hotărâre definitivă, să-i fie retrocedată. Și atunci banii ar putea fi imputați cuiva.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Eu apreciez abilitatea dvs. de a „fugi” de subiect. Eu mă refeream la celelalte clădiri. Există clădiri care sunt în posesia unor oameni care nu au posibilități financiare. Eu mă gândeam la o soluție. Nu există posibilitatea să creăm un fond din care să cumpărăm celor care sunt dispuși să vândă și după ce le avem noi în proprietate, putem accesa foarte ușor fonduri europene, atunci când suntem proprietari și vom câștiga foarte mult vizavi de aceste clădiri. Mă gândesc dacă există posibilitatea să cumpărăm.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ-FLORIN:

După cum bine știți, mai toate administrațiile anterioare s-au ferit de achiziții de pe piața liberă, tocmai pentru că nu s-a dorit a se pune acest semn al întrebării vizavi de interesele patrimoniale sau nu aferente fiecărei case în parte. Știți foarte bine la ce mă refer.

Pe de altă parte pentru a nu îmi exercita „veleitățile” de politician, am să vă răspund strict la întrebare. În principiu, foarte multe dintre aceste case nu se pot face. Dar voi încerca să fac o diferențiere foarte bună între două tipuri de imobile. Sunt într-adevăr oameni de bună credință, cei care nu-și permit, deși ar dori, pentru că sunt atașați emoțional de clădirile respective și acolo ar trebui găsită o soluție de a-i ajuta pe acești oameni. Am discutat cu dl. Hanță săptămâna aceasta, sperăm ca pe viitor să poată fi accesată o axă pe fonduri europene care să se preteze și pentru așa ceva. Dar drumul până acolo e anevoios și lucrurile nu se mișcă atât de ușor.

5                                                                5                                       5

Cea de a doua grupă se referă la proprietari care așteaptă cu bună știință, de la momentul achiziției, retrocedării, pentru că mai valoros e terenul decât clădirea în sine. Vă anunț că, pentru aceștia, există posibilitatea unui proiect prin care genul acesta de proprietari să poată fi supraimpozitați. Există pe noul Cod Fiscal această posibilitate de a fi supraimpozitați cu 500%, și amendați de Serviciului de disciplină în construcții din cadrul Poliției Locale, pentru că avem Regulamente, în momentul de față, prin care au obligația de a menține fațadele la un anumit standard. Vor fi amendați și supraimpozitați până la cuantumul valorii construcției respective și vom putea face ori o dare în plată, ori o execuție, pentru că nu putem accepta ca, în mijlocul orașului, cineva cu buna voință să aștepte o demolare și să invite cetățeni de a se înfrupta din respectiva clădire doar din dorința de a ajunge să valorifice terenul respectiv.

Prin urmare cred că, la momentul votării unui astfel de proiect, nu cred că nimeni dintre dvs. nu va fi de acord și vom avea în maximum un an, doi ani un centru așa cum ar

5                                                                                         ~                                                        5

merita Galațiul.

5

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Dați-mi voie să vă mulțumesc pentru interesul dvs. față de clădirile de patrimoniu.

Și o a treia întrebare, dacă îmi permiteți. E în legătură cu reabilitarea clădirilor de la intrarea în Galați, pentru că la intrarea în Galați dinspre Tecuci, veți vedea o serie de blocuri abilitate și o serie de blocuri neabilitate. Cele abilitate arată bine, din punctul meu de vedere, dar le strică celelalte. Dacă am avea o privire uniformă să abilităm până la Spitalul Județean, cel puțin, atunci intrarea va arăta altfel.

Și, vizavi de intrarea dinspre Brăila, este vorba doar de spațiul verde.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ-FLORIN:

7                                                      9

Ambele zone amintite de dvs. intră în atenția noastră, pentru că sunt probleme atât de evidente, încât nu pot fi trecute cu vederea. Pentru că văd apetența dvs. la întrebări să știți că jumătate din treaba jurnaliștilor ați făcut-o deja, prin urmare vă mulțumesc.

Revenind la subiect, problema majoră a acestor anvelopări, se datorează asociațiilor de proprietari care refuză, tocmai datorită cotei de coparticipare, care diferă undeva la 20%. Fondurile europene, în momentul de față, preconizează o cotă nerambursabilă de 60%. Consiliul Local vine cu o parte. Trebuie să participe și cetățenii, beneficiarii. Din păcate sunt extrem de mulți cei care spun că nu-și permit. Ar veni undeva cam 20-25.000 de lei de apartament, însemnând anvelopare totală și schimbare tâmplărie și hidroizolația acoperișului. Acum, pe proiectul acesta nou, ar intra în reabilitare inclusiv lifturile. Și liftul ar intra în acest proiect.

Încercăm și vă promit că în maximum o lună vom avea o discuție vizavi de un proiect prin care Consiliul Local să poată acoperi întreaga sumă,alături de fondurile europene, dacă este legal. Verificăm cadrul legal emiterii acestui proiect care vă va fi adus la cunoștință și dacă întrunește toate normele legale îl veți avea pe masă.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Vă mulțumesc și în același timp vreau să mulțumesc și colegilor pentru răbdare.

DL. STÂNGĂ GEORGE CĂTĂLIN:

Așa cum am menționat la începutul ședinței, am făcut o solicitare către Societatea „TRANSURB” cu privire la un material informativ în care să avem date referitoare la prețul combustibilului, procedura de desemnare a furnizorului și doream să vă întreb dacă acest material ne poate fi pus la dispoziție.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Dna. Totolici era pe aici și avea și materialul respectiv. Sunt nevoit să amân răspunsul, dar știu că avea materialul pregătit.

DL. STÂNGĂ GEORGE CĂTĂLIN:

Nu vreau să mă înțelegeți greșit, dar eu văd lucrurile în felul următor: Consilierii locali sunt buni atunci când trebuie să voteze subvenții pentru „TRANSURB” . Sunt buni atunci când trebuie să voteze modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii și atunci când solicită informații sunt pasați sau duși cu vorba. Cam așa stau lucrurile să înțeleg?

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

E concepția dvs.

DL. STÂNGĂ GEORGE CĂTĂLIN:

E realitatea. Rugămintea mea ar fi să stabilim cumva aceste lucruri și să știm cine duce la bun sfârșit solicitările pe care le ridică consilierii în cadrul ședințelor Consiliului Local.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ-FLORIN: '9      /y

Dl. consilier Stângă, cu tot respectul, solicitarea dvs. mi se pare pertinentă. Îmi asum ca, până la prima ședință pe comisie, să aveți la dispoziție datele solicitate, pentru că solicitarea dvs. mi se pare de bun simț. E normal să știți ce se petrece.

DL. STÂNGĂ GEORGE CĂTĂLIN:

Vă mulțumesc, dle. Primar.

5                   ~

DL. CORDONEANU ION:

Aș încerca și eu o intervenție, prima în calitate de consilier local și mă voi referi la prima chestiune pe care a sesizat-o dl. Bugeag. Fiind prima, n-aș vrea să fie percepută ca una politică. Nu are legătură cu o chestiune politică. Dl. Bugeag a semnalat o chestiune care ține de finanțarea culturii scrise, sport și biserici. Din informațiile pe care le am, legea care este în vigoare, Legea 350/2005, dacă faceți socoteala veți identifica o perioadă mare de timp în care s-au acordat finanțări la cele trei capitole. Problema e că dacă nu există aceste regulamente, atunci comisia de cultură aprobă și Consiliul Local finanțează sau decide să finanțeze și n-aș vrea să cred că vom plăti noi dacă ceva e ilegal. Semnăturile noastre ar trebui să aibă greutate și responsabilitate. Problema intervine acolo unde acele regulamente trebuie să respecte cu totul criteriile pe baza cărora se acordă finanțări și transparență pe care o impune legea. Acele Regulamente solicită ca cei care vor finanțare de la administrație, și suntem una dintre puținele administrații care acordă finanțare, vor trebui să elaboreze dosare foarte stufoase. Nu au experiență și Aparatul de specialitate al Primăriei ar trebui să-i ajute, pentru că, din ce înțeleg eu, avem tot interesul să ajutăm și cultura scrisă, pentru care dl. consilier Ilie Zanfir depune o așa de mare pasiune, și

activitate sportivă și reabilitări pentru biserici. Aștept cu mare interes acele Regulamente și sper ca ele să poată fi făcute cât mai repede așa încât cei care au nevoie de aceste finanțări să le poată obține. Mulțumesc.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ-FLORIN:

'                                                            9

Dl. consilier, cu tot respectul, sunteți într-o mică eroare. În momentul de față Regulamente există doar că nu sunt updatate. Sunt pe lege, dar au mai intervenit modificări, și atunci trebuie updatate. Nu suntem 100% în afara legii.

DL. CORDONEANU ION:

Sunt câțiva consilieri locali din legislatura trecută care au avut o discuție pe această chestiune. Nu vreau să intru în detalii.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ-FLORIN:

7                                                      9

Eu vă spun doar în ce situație ne aflăm în momentul de față. Așa cum am spus și eu aceste Regulamente, ca într-o perioadă extrem de scurtă, să poată fi updatate la rigorile ultimelor reglementări pentru ca nimeni să nu stea cu grija că la următorul control să li se impută ceva.

DL. CORDONEANU ION:

Pentru că altfel nu putem să ne facem treaba. Apreciez faptul că ați dat drumul acestei situații.

5

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Mulțumim și noi pentru intervenții.

VICEPRIMAR, ROMAN APOSTOL PICU:

În calitatea mea de Viceprimar, vreau să vă spun că am demarat astăzi demersurile pentru redarea celor patru cinematografe si Grădinii de Vară municipalității. Există o Lege 303 care nu se aplică. Există o Decizie a Curții Constituționale nr. 19/22.01.2013 care obligă respectarea legii, iar cinematografele să treacă la municipalitate. Avem o serie de adrese cu RADEF care în curând va fi în faliment. E o provocare pentru noi să aducem municipalității cele patru cinematografe și Grădina de Vară. Chiar dacă două cinematografe au contracte de închiriere cu diverse societăți mai mult sau mai puțin corecte față de bugetul local. Și nu vreau să dau nume, pentru că aș băga în cofă un coleg de-al nostru.

Vreau să vă zic că s-au acumulat datorii istorice la cinematografele „Flacăra”, „Dacia” undeva la 1.720.000.000. Sunt bănuți pe care RADEF va trebui să-i plătească, sau preluăm noi această sumă și îi dăm în judecată. Dar, una peste alta, nu trebuie să văduvim municipiul Galați de acele cinematografe și de acele spații extraordinar de generoase făcute în alte timpuri și de care trebuie să ne folosim. E o provocare la care m-am angajat împreună cu dl. Primar și dl. Viceprimar Sorin Enache și le promitem gălățenilor că aceste cinematografe vor aparține municipalității cât mai curând.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Vă mulțumim. Declar ședința închisă. O seară bună.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      7

Cristian Sorin ENACHE

AVIZAT,

SECRETAR,

Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT,

Camelia NEOFIT