Proces verbal din 25.02.2016

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 25/02/2016

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 25 FEBRUARIE 2016

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 5 zile înaintea ședinței, conform 5             5      ~

art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului

nr. 478/19.02.2016.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință locuitorilor prin intermediul ziarului „Viața Liberă”, din 20.02.2016.

Ședința Consiliului Local din data de 25.02.2016 este publică, avându-l ca președinte de ședință pe dl. Caliga Gigel.

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din 25.02.2016

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 34, str. Iasomiei nr. 20;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport SC EUROTRANSDAR SRL, pentru angajații societății ARCELOR MITTAL GALAȚI;

 • 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 1 din HCL nr. 362/2015 privind modificarea și completarea HCL nr. 58/2013 privind stabilirea stațiilor pentru transportul public local de persoane în regim regulat în Municipiul Galați;

 • 4. Proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Contractului nr. 52186/08.05.2015 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați, încheiat cu Societatea Transurb SA;

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea MERONI TRANS SRL, pentru angajații Societății Auchan SA;

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea MERONI TRANS SRL, pentru angajații Societății MAIRON SA;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea MERONI TRANS SRL, pentru angajații Societății Varia Prest SRL;

 • 8. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor stații pentru transportul județean și revocarea HCL nr. 50/28.02.2013, privind stabilirea stațiilor - punctelor de îmbarcare/debarcare pentru transportul public de persoane prin curse regulate de interes județean;

 • 9. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii „Sfânta Cruce” - Galați;

 • 10. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei „Sf. Vasile cel Mare” pentru continuarea lucrărilor la obiectivul „Cantina socială și centru de zi pentru copiii proveniți din familii defavorizate de pe lângă Parohia Sf. Vasile cel Mare din Galați;

 • 11. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii „Sf. Nectarie - Barboși” - Galați;

 • 12. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii „Întâmpinarea Domnului” - Galați;

 • 13. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii „Sf. Apostoli Petru și Pavel” - Galați;

Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei „Sf. Trei Ierarhi” -

Galați în scopul continuării lucrărilor de construire a „Centrului Social Multifuncțional”;

continuării


Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul lucrărilor de pictură frescă la Biserica „Înălțarea Domnului” - Galați;

continuării

Spitalul de


Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul lucrărilor de racordare la rețeaua de termoficare la Capela „Sf. Spiridon -Pneumoftiziologie” - Galați;

în


local


scopul


continuării


Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul lucrărilor de construire a Bisericii „Sf. Grigorie Teologul” Galați;

în


local


scopul


continuării


Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul lucrărilor de construire a Bisericii Sf. Ioan Botezătorul” - Galați;

în


local


scopul


continuării


Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul lucrărilor de consolidare a Bisericii „Bunavestire” - Galați;

în


local


scopul


continuării


Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul

lucrărilor de construire a Bisericii „Sfinții Gherman și Casian” - Galați;

Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir - Bădălan” - Galați, în scopul executării unor lucrări de reparații;

Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul lucrărilor de pictură frescă la Biserica „Sfinții Mina, Victor și Vichentie” - Galați;

Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în lucrărilor de construire a Bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva” - Galați;

Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul lucrărilor de construire a Bisericii „Sfânta Ana” - Galați;

Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul lucrărilor de reparare a Bisericii „Adormirea Maicii Domnului Galați;

Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul


local în


continuării


scopul


continuării


scopul


continuării


local în

scopul


continuării

55


- Cimitirul „Eternitatea

local în


continuării


scopul


lucrărilor de reparare a Bisericii „Sf. Gheorghe și Modest” - Galați;

scopul


continuării


Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în lucrărilor de construire a Bisericii „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” - Galați;

scopul


continuării


Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în lucrărilor de pictură frescă la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” - Galați;

scopul


continuării


Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în lucrărilor de reparare a Bisericii „Schimbarea la Față” - Galați;

scopul


continuării


Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în lucrărilor de reparare a Bisericii „Sf. Nicolae - Biserica Ortodoxă de Rit Vechi” - Galați;

Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de renovare a capelei Bisericii Romano Catolice „Sf. Ioan Botezătorul ” - Galați;

Proiect de hotărâre privind pregătirea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcției de manager la Teatrul Dramatic „Fani Tardini” din Galați;

Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluare, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării din anul 2016, pentru evaluarea managementului la Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galați;

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;

Circulara Instituției Prefectului Nr. 1010/08.02.2016 cu privire la adoptarea și comunicarea actelor administrative ale autorităților administrației publice locale;

Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 69/2012/3/11.12.2015 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 69/11.01.2013 și Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia 69/11.01.2013 ;

 • 37. Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 109/2013/2/11.12.2015 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 109/10.01.2014 și Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 109/10.01.2014;

 • 38. Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 86/2014/1/12.01.2016 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 86/17.11.2014 și Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 86/17.11.2014;

 • 39. Decizia Camerei de Conturi a Județului nr. 63/2012/4/14.01.2016 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 63/14.12.2012 și Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia 63/14.12.2012;

 • 40. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 41. Diverse.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

9                        7

Bună ziua la ultima noastră ședință ordinară a lunii februarie. Dat fiind faptul că avem înscrieri la cuvânt din partea cetățenilor, îi invităm la microfon ca să-și prezinte doleanțele în limita celor trei minute potrivit Regulamentului. Fac cunoscută prezența dlui. Prefect la ședința noastră.

5               5

Pentru început rog pe dl. Toderașcu Vasile.

DL. TODERAȘCU VASILE:

Bună ziua. Mă numesc Toderașcu Vasile din Țiglina I, bl PS10B. În Țiglina I, vizavi de Școala 8, în prezent Colegiul „Al. I. Cuza”, am o construcție cu o fundație din beton armat, clădirea din zidărie, cu suprafața de 34 mp, interiorul de 90 m3. Am Certificat de urbanism, Autorizație de construire, taxele plătite la zi, instalație electrică. Această clădire doresc să o donez Consiliului Local Galați.

5

Vă rog să acceptați propunerea mea. Mulțumesc.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

9                        7

Mulțumim pentru generozitatea dvs. vă rog să lăsați documentația. Invit la microfon pe dl. Niță Neculai, președintele Asociației de locatari nr. 136.

DL. NIȚĂ NECULAI:

9

Bună ziua, doamnelor și domnilor. Sunt președintele Asociației 136, Niță Neculai. Am venit doar să vă informez și dvs. să constatați dacă ați făcut ceva în folosul 5                                                          5                          5

entității pe care o reprezint.

În acest an asociațiile de proprietari au fost obligate să plătească taxa de ecarisaj. Nu știu dacă a fost o greșeală sau e o chestie legală. Analizați, dar eu zic să renunțați la așa ceva.

5

Apa pluvială este un alt subiect. Este o greșeală enormă, pentru că mâniem pe Dumnezeu. Această apă nu vine de la utilizator. Este plătită anormal și fără să implice cu nimic „Apă Canal”. Se duce pe același circuit care deja este plătit. Analizați și veniți în sprijinul cetățenilor.

Din ce în ce mai mult Compartimentul care se ocupă de asociațiile de proprietari cere tot mai multe situații. Domnilor, președintele și administratorul sunt plătiți din banii proprietarilor. Vreți să aveți această informație? Plătiți dvs. președinții

și administratorii, pentru că această taxă de ecarisaj, ne spune că din 2010 trebuie să plătim taxă de ecarisaj. Eu nu am avut datorii la nimeni, dar asociația m-a pus să plătesc și penalități pe lângă 319 lei, in valoare de 232 de lei. E o mare rușine.

Întreb pe cei de la „Apă Canal” de ce s-a stabilit ca apa rece, la utilizatori, să fie de 100% la canalizare? Pentru că Regulamentul - Cadru, Ordinul 88/20.03.2007 spune între 80-100%. Ați hotărâi 100%. Cetățeanul n-a mai putut de bucurie când a văzut așa ceva.

Încă o întrebare tot pentru „Apă Canal”, deși art. 177 spune clar „între 80-100%”. A venit dl. Director de la „Apă Canal” și, în ședință, v-a spus că „ce intră, asta trebuie să iasă”. Nu, dl. Director. Este între 80-100%.

Vreau să mulțumesc dlui. Primar că din 2012 am făcut „n” adrese pentru repararea străzii Dorna. În 2012 răspunde că se va realiza în 2013 și tot așa de la an la an. Surpriza mi-a fost că astăzi, după ploaie, se toarnă asfalt pe str. Dornei. Sunt și eu curios câți bani a costat și cât de eficientă este această lucrare. Suntem niște cârpaci.

Vă mulțumesc.

5

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Mulțumim și noi.

5                       5

PRIMAR, MARIUS STAN:

Eu credeam că dânsul, vizavi de petiția făcută pentru str. Dornei, vine să ne mulțumească, dar văd că are și cunoștințe tehnice, nu se poate turna asfaltul după ploaie. Intrăm într-un domeniu în care suntem specialiști chiar toți.

Problemele de „Apă Canal” sunt pertinente, iar dacă este cineva de la „Apă Canal” poate răspunde, dacă nu dl. Viceprimar, Popa, care răspunde de „Apă Canal”, prin dispozițiile pe care le are.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Bună ziua. Prevederile invocate sunt corecte, însă atunci când s-au făcut determinările, vizavi de apa care intră cu apa care iese,intră , alături de apă în consumul uman, fructe, legume, care se transformă tot în apă. De aceea există această normă care reglementează că 100% este posibil de aplicat. Si din, punctul meu de vedere, că e 80, că e 90 că e 100%, obligația există. Nu am de comentat altceva.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

9                        7

Vă mulțumim, dl. Popa. Urmează dna. Carp Grapina cu o problemă ce ține de încălzirea centralizată a orașului.

5

DNA. CARP GRAPINA:

Bună ziua. Problema mea este legată de încălzirea centralizată. Locuiesc într-un bloc ocupând, în calitate de proprietar, un apartament cu o cameră. Începând cu 2009 am probleme cu încălzirea centralizată și, pentru a-mi asigura un confort termic accesibil vârstei mele, a trebuit să montez niște panouri radiante ca să pot locui și eu în apartamentul respectiv. Am plătit din 2009 niște conducte reci, ele fiind calde din când 4

în când. Mă întreb uneori oare n-ar trebui să mi le impună și vara? Că tot prin apartamentul meu trec și tot reci sunt. Aș dori să subliniez faptul că întregul calvar a venit peste mine începând cu 2009 când cetățeanul, Lehăceanu Nicolae, de la ultimul nivel, care este chiriaș al Primăriei, a făcut o solicitare către APATERM cerând ~                                                     5                                         ~

debranșare totală în vederea instalării unei centrale termice de apartament. Vreau să precizez că au trecut ani, centrala termică nu a fost montată, ba mai mult decât atât, se pare, din documentația pe care mi-a pus-o la dispoziție dl. Lehăceanu,că această conductă, care aduce agentul termic la dumnealui în apartament, nu mai urcă de la subsolul blocului, ci vine de la vecinul de la răsărit, care de fapt nu este vecin, pentru că în 2009 dumnealui, împreună cu asociația de locatari, care semnează și își pune ștampila, declară că locuiește la etajul 6 și că el nu are vecini. Mai nou are vecin și, mai nou, agentul termic nu mai vine de la subsol, vine de la vecinul de la etajul 6 care a apărut din 2009. Problema mea cred că ar trebui analizată și, având în vedere faptul că eu nu am făcut solicitare de debranșare, mi s-ar părea normal ca să beneficiez și eu de încălzirea centralizată.

Atât am vrut să vă spun cu rugămintea de a lăsa un memoriu către dl. Primar.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Vă mulțumim, dna. Carp. Urmează doi cetățeni, pentru care va lua cuvântul doar unul, Toderițe Vasile. Împreună cu dl. Popa are aceiași problemă care se referă la garaje.

TODERIȚE VASILE:

9

Bună ziua, doamnelor și domnilor. Am făcut mai multe cereri la Primărie în ~                                       5

vederea întârzierii demolării garajului. Care sunt motivele?

În afară că suntem în suferință cu banii, soția mea este la pat bolnavă, iar eu sunt bolnav de inimă. Am vorbit cu fetele mele care sunt la București să mă ajute să recuperez bunurile, pentru că sunt niște valori acolo: tablă zincată, țevi etc. și să ne facem garaj la o rudă de-a noastră.

Și în situația mea este vecinul de garaj,dl. Popa, care e operat la inimă și celălalt, Drăgan Viorel, care lucrează în combinat. Vă rog, încă o dată, să ne amâne până la vară. Douăzeci și șase de ani nu ne-a deranjat nimeni până acum, când în câteva zile trebuie să eliberăm.

Poziția garajelor noastre este chiar la intrarea din străduța care merge spre Școala din Saturn, pe dreapta la zece metri de stradă. Nu deranjează și niciodată nu va fi nicio construcție, pentru că legiuitorul mi-a dat acces ca să construiesc acolo, pentru că nu se fac construcții. Eu am să mor și în urma mea se vor face tot garaje acolo. Nu este loc de joacă, nu este loc deschis, nu este parc și, în plus, pe sub pământ trec tot felul de țevi și conducte.

Eu atât am vrut să vă rog, ca să ni se aprobe o întârziere de 2-3 luni, până în vară, ca să se rezolve această problemă. Și pentru această problemă au venit și ceilalți care au garaje.

Vă mulțumesc foarte mult.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Vom analiza situația punctual și vom comunica o decizie dlui. Toderițe.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

\ -

Încă o dată, vă spun bine ați venit la ședința ordinară a lunii februarie. Avem ședință statutară. Din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 24, lipsind motivat: dl. cons. Mihai Alin, dl. cons. Mihailov Raul și dna. cons. Mușat Carmina - Liana.

~                                                                         5                                              5

PRIMAR, MARIUS STAN:

Am primit o adresă de la „ELECTROCENTRALE GRUP” SA și „ELECTROCANTRALE” Galați care trebuie adusă la cunoștința Consiliului Local ~~                                                                                  5                                                                                5       5

pentru că ne privește și privește întregul oraș. După cum bine se știe noi am semnat o Convenție prin „Calorgal”, noi suntem giranții cu cei de la CET. În completare la Convenția pe care am încheiat-o dânșii ne solicită să facem următoarea modificare în protocolul respectiv pe care sunt obligat să o citesc. Eu, personal, vă spun, din start, că mi se pare aberant ceea ce se cere. Văd că una discutăm pe la minister și alta se întâmplă în teritoriu.

„Referitor la Convenția transmisă de dvs. prin care „Calorgal” SA Galați se angajează, sub controlul direct și girul Primăriei Galați să inițieze la data de 26 februarie 2016, plata de 7.200.000 de lei, reprezentând plata parțială a energiei termice comandată pentru a fi livrată de către „ELECTROCANTRALE” SA Galați, în insolvență în luna martie 2016, direct în contul „ROMGAZ” Mediaș, ca și plată în avans pentru luna martie contravalorii combustibililor gazelor naturale aferente contractelor cu nr. 32/2015 și nr. 33/2015, și având în vedere aspectele care v-au fost comunicate în cadrul adresei noastre nr. 1900/17.02.2016, pentru a crea cadrul necesar semnării Convenției”.

5

Este vorba de o propunere de Convenție, nu au semnat-o nici dânșii, pe care vă rugăm să o completați cu următorul text:

„Pe parcursul lunii martie 2016, „ELECTROCENTRALE” SA, în insolvență, își rezervă dreptul ca în funcție de Hotărârea Adunării Creditorilor/Comitetului Creditorilor sau de Decizia administrației privind funcționarea societății în această lună generată de respectarea condițiilor impuse de Adunarea Creditorilor în data de 05 noiembrie 2015 la aprobarea Strategiei de funcționare în perioada noiembrie 2015-martie 2016 sau ca urmare a situației financiare (pierdere generată de activitatea de exploatare) sau de incapacitatea de plată a societății SĂ SISTEZE, livrarea agentului termic către CET.”

Adică, pe scurt, conform Protocolului ar trebui să livrăm necondiționat 7.200.000, iar ei, dacă din motive care nu ne privesc pe noi, își întrerup activitatea, pa și la revedere banii pe care i-am livrat. Mi se pare inacceptabil.

Am simțit nevoia să vă citesc această adresă și, în funcție de ea, să ne pliem pe situația creată care, din păcate, văd că agravează și mai mult activitatea de producție/distribuție, ducându-ne, practic, în imposibilitatea de a plăti în cadrul legal, în avans, gazul metan.

Am vrut să luați act și urmează să vă prezentăm Protocolul, într-o formă care va fi agreată, dacă va fi agreată. Dacă nu, până poimâine avem două zile să plătim cei 7.200.000. Adică tot cu cuțitul la os și cu șantaj care nu mi se pare deloc franc, mai ales că suntem, mă simt obligat să spun, niște societăți, entități de stat. Și ne punem la zid fiecare cum apucăm. Nu e corect. Noi am fost corecți, am plătit și, datorită acordului dvs., de fiecare dată în avans. Nu văd de unde această impunere.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Vreau să-l întreb pe dl. Primar, în legătură cu Protocolul despre care s-a pomenit, dacă este în vigoare sau nu a fost semnat de ei?

PRIMAR, MARIUS STAN:

Nu a fost semnat.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Dacă nu a fost semnat de ei noi dăm bani în continuare?

PRIMAR, MARIUS STAN:

Ne pun condiții, deși plătim în avans.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

9                        7

Urmând procedural traseul ședinței vă propun să aprobăm Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28 ianuarie 2016.

5               5

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

- 24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Procesul verbal al ședinței a fost votat cu 24 de voturi „pentru”.

Trecem la votarea Procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 02 februarie 2016.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

- 24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Procesul verbal al ședinței a fost votat cu 24 de voturi „pentru”.

Trecem la prezentarea ordinii de zi. Dl. Marian Alexandru, vă rog.

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Înainte de a trece la votare, vreau să supun atenției un amănunt de pe ordinea de zi. Erau două proiecte de hotărâre care se referă la finanțarea cluburilor sportive, respectiv micșorarea cotei de participare la bugetul Primăriei a Fundației „Sportul Gălățean” de la 30% la 10%. Și acum am să vă argumentez , după care eu vă propun să le introducem pe ordinea de zi.

În primul rând cluburile gălățene au început anul competițional și au nevoie de bani. Iar în ceea ce privește micșorarea cotei de participare a Fundației „Sportul Gălățean” de la 30 la 10%, vă dau un simplu exemplu, după care vă las să reflectați, și anume faptul că fundația, dacă aduce un sponsor, conform legii sponsorizarea este constituită venit, și vă dați seama că din acest venit, această sponsorizare trebuie să dea 30% la Primărie. Legea impune o anumită cotă de participare, Regulamentul nostru impune o anumită cotă de participare. Am înțeles. Dar, pentru a veni în ajutorul acestei fundații, vă rog să fiți de acord să introducem și această modificare în Regulament de la micșorarea cotei de la 30 la 10%.

5

Vă mulțumesc.

5

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Dl. Marian Alexandru, vă rog să concluzionați.

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Așadar aș dori introducerea pe ordinea de zi a două proiecte referitoare la finanțarea structurilor sportive, respectiv la micșorarea cotei de participare a Fundației „Sportul Gălățean” de la 30 la 10%.

Am înțeles de la secretariat că nu sunt avize. Dl. Președinte, pentru acest lucru propun o pauză de cinci minute pentru ca aceste avize să fie semnate în mod operativ și atunci aceste proiecte întrunesc condițiile de legalitate. Vă mulțumesc.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

9                        7

Drept pentru care supun la vot propunerea, după dl. Popa.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Eu doream să spun că ori nu am înțeles eu bine, ori nu s-a exprimat colegul nostru bine. Finanțarea structurilor sportive nu a fost pe ordinea de zi care a fost publicată. Ulterior am discutat despre introducerea pe ordinea de zi a acestui punct. Dacă îmi amintesc bine, pe ordinea de zi, care a fost publicată nu a fost nici finanțarea pentru biserici. Acestea sunt incluse pe ordinea de zi, structurile sportive nu au fost incluse pe ordinea de zi. Eu cred că ar trebui să ne hotărâm vizavi de acest subiect și, în momentul

5   ~

în care convenim și luăm o decizie, nu are nimeni nimic împotrivă să aprobăm finanțarea pentru structurile sportive, pentru că sunt competiții în desfășurare, e nevoie pentru echipe să-și primească fondurile alocate și nu a fost nimeni împotrivă, dar acum le includem pe ordinea de zi, nu le-a scos nimeni.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Trebuie făcută completarea că, spre deosebire de finanțarea cultelor, proiectele de finanțare a activității sportive nu au intrat pe ordinea de zi, pentru că nu aveau avize, motiv pentru care cred că e pertinentă cererea dlui. Marian Alexandru pentru o pauză de cinci minute. Vedem dacă există voință politică în a se semna, sau nu.

Dar dl. Marian Alexandru a făcut o confuzie. Una este modificarea Regulamentului fundației pentru diminuarea acelei cote pe care fundația o plătește către Primărie, că suntem puși în situația cu care ne-am mai confruntat. Dă 30% înapoi si pe parcursul anului vine să ne mai ceară pentru lucruri justificate. Și atunci am zis să-i ajutăm, dar, vreau să menționez, ca finanțarea cluburilor sportive să nu mai întâmpine greutăți pe care le-am întâmpinat în anii precedenți, trebuie făcută o modificare de frază în Regulamentul de finanțare de la bugetul local al unor activități. O frază care spune:„În Anexa HCL 42/10.03.2011 cu modificările ulterioare la capitolul 1, punctul 1.5 se modifică și se introduce următorul conținut:Structurile sportive vor prezenta documente justificative doar pentru categoriile de cheltuieli eligibile”.

Era acolo o restricționare impusă prin Regulament care spunea de cheltuieli, strict de la 01 ianuarie. Noi am avut finanțare făcută în luna decembrie când îi puneam în imposibilitate ca ei să vină să deconteze banii, pentru că știți foarte bine nu se pot deconta pe cheltuieli anterioare și a intra în anul bugetar următor iarăși nu e posibil și atunci modificarea aceasta ne permite să-i ținem puțin sub control cu amendamentul că finanțările pentru structurile sportive trebuie făcute în perioade care să-i ajute. Să nu mai dăm bani în decembrie, să dăm ultima tranșă prin septembrie, cel târziu octombrie pentru a putea să-i folosească ca să vină cu deconturile. Nu trebuie să ne batem singuri cuie în talpă. Acesta e singurul motiv. Nu e mare minune, dar trebuie ținut cont de cele două corelate, finanțarea cu modificarea acestuia cu punct de vedere juridic și economic.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Cred că aici ar trebui să convenim asupra modalității, pentru că tot noi, în Consiliul Local, am hotărât ca eliberarea unei alte tranșe structurilor sportive, se va face după ce vor justifica sumele încasate în prima tranșă și justificate cu documente. Or, în varianta aceasta înseamnă că o structură sportivă va face o tragere, două, și va justifica atunci când va avea documente. Eu am senzația că cheltuielile nu sunt aceleași în toate 5                                                                                                           5

perioadele din lună sau în toate perioadele dintr-un trimestru. Vârful de cheltuială crește atunci când încep acțiunile de pregătire, când începe campionatul, când încep deplasările, pentru că, în varianta aceasta, ar trebui să existe o astfel de corelație. Neexistând corelația a apărut, din punct de vedere al justificării, această greutate în a depune documentele de justificare. Dar cred că lucrul acesta poate fi ușor rezolvat.

În primul rând trebuie modificat Regulamentul și după aceasta să facem restul.

DL. MALINOVICI VICTOR:

În aceiași idee, vă propun să fim de acord cu mărirea numărului de salariați în municipiul Galați. A fost pe ordinea de zi, în comisii, de vreo 3-4 ori până acum problema acordării de licențe pentru noi taximetre mici și astăzi lipsește din nou. Și ar fi bine să vedem dacă putem să introducem pe ordinea de zi și votarea acestui proiect. Vă mulțumesc.

5

DL. VALS VERGILIU SORIN:

Am rugămintea să fiți de acord să introducem pe ordinea de zi prezentarea Raportului comisiei constituite in baza HCL 421/27.10.2015 și a Dispoziției Primarului 3079/07.12.2015 privind analiza situației unor imobile retrocedate pentru care municipiul Galați a obținut dreptul de uzufruct. Vreau înainte de punctul „Diverse” comisia să prezinte raportul. Vă mulțumesc.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Se suplimentează ordinea de zi cu un punct dedicat Raportului comisiei de analiză a imobilelor retrocedate la „Diverse”.

DL. DIMA CRISTIAN:

Buna ziua. Am zis că poate astăzi evităm să mai facem discuții în contradictoriu, dar văd că începem să funcționăm din ce în ce mai bine. Am ajuns să solicităm în plină ședință de Consiliu să completăm regulamente în condițiile în care nu l-am avut pe ordinea de zi și finanțarea cluburilor sportive este o necesitate pentru sportul de masă și sportul de performanță, dar este necesar să se respecte procedurile pentru a fi introduse pe ordinea de zi. Constat că nimeni nu și-a pus problema rectificării bugetare prin care printr-o HG se finanțează cu 50 de lei învățământul preșcolar. Nu ne punem problema dacă respectăm sau nu legislația. Cred că ar fi bine să lăsăm la o ședință extraordinară acest element și cu rectificarea de buget și cu finanțarea structurilor sportive, dacă sunteți de acord. Eu propun o ședință extraordinară.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Dați-mi voie să fac niște precizări. Subiectul finanțării cluburilor sportive are două săptămâni de când este la Comisia 4. Așadar a fost tot timpul din lume să vă dați cu părerea. Mai avem Planul acțiunilor cultural, sportive, sociale pe anul 2016 din luna decembrie, nici acum nu are avize, mai e sistemul de ticketing care este la comisii de nu știu câte ședințe. Dacă nu doriți și unii boicotați și nu vreți să semnați, noi ce să facem?

5       55             55           55      5         5 >

Să nu mai funcționăm? Nu mai venim aici. Și nu mai facem ședințele. Dar sunt subiecte 5                                                                                               5                                                       5               5

care au fost pe ordinea de zi la comisiile de specialitate cel puțin două săptămâni și nu au avize nici acum. Și noi trebuie să facem, de exemplu, și evenimente culturale, sociale, care este de anul trecut la dispoziția dvs., dar nu înțeleg. Ce trebuie să facem ? Să ne rugăm de fiecare în parte, pentru fiecare subiect? Spuneți-mi și așa vom face.

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Am înțeles că greutatea introducerii acestor două proiecte ține de secretariat, pentru că se mai întârzie puțin.

Dl. Președinte, în acest sens propun ca aceste două proiecte referitoare la finanțarea cluburilor sportive și reducerea cotei de la 30 la 10% la Fundația „Sportul Gălățean”, să fie ultimele pe ordinea de zi. Până atunci, poate, secretariatul rezolvă această problemă tehnică referitoare la avize și legalitatea acestor proiecte.

E o practică des întâlnită în instanță când se ia la a doua strigare. Dacă la prima strigare vrei ceva, la a doua strigare se poate.

DL. DIMA CRISTIAN:

Aș vrea să fac două precizări. Modificarea Regulamentului nefiind pus pe site în timp util, neavând nici avizele, nu cred că are sens să discutăm asupra lui.

În legătură cu Planul activităților sportive, culturale, are aviz și, din câte știu eu, sunt semnături, cu condiția și cu amendamentul de a fi dezbătute lunar, adică de a fi

~                             5         5                                                                                                                                 ~

prezentate în fiecare lună. Mandatul acestui Consiliu se mai întinde pe trei luni. Nu putem aproba un program sportiv și cultural pe un an de zile. Să lăsăm dreptul noului Consiliu să-și gândească strategia în acest domeniu. Așa că există avize cu amendamentul de a fi aprobat la fiecare ședință de Consiliu pentru luna următoare.

DL. ILIE ZANFIR:

Ca să stingem această discuție vă propun să amânăm pentru mâine, pentru că e problema care arde cu CALORGAL - ul și cu CET - ul, și să aibă timp secretariatul și să fie și semnăturile. Vă propun, în calitate de inițiator, să țineți cont de lucrul acesta, iar în legătură cu activitățile sportive veneam cu propunerea de a merge pe semestrul I, fiindcă nu putem să încredințăm inițiativa noastră viitorului Consiliu și să prindem inclusiv luna iunie cu acțiunile. Poate noul Consiliu va spune că zilele Galațiului vor fi în august, și nu putem să le impunem noi cum am gândit. Pot veni cu altă strategie și de aceea v-aș propune să aprobăm calendarul activităților cultural educative pe semestrul I, inclusiv luna iunie. Eu, încă din ianuarie am spus că nu le avem aprobate pentru luna februarie. Sunt pentru a aproba activitățile cultural, sportive cu mențiunea ca activitățile care nu sunt bugetate la Teatrul Muzical, la Teatrul Dramatic, să le aprobăm cu o lună înainte pentru fiecare activitate. Mulțumesc.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Cu tot respectul, dl. Zanfir, cred că, plecând de la propunerea dvs., vom propune și Guvernului bugetul anual să-l voteze numai până când sunt alegerile parlamentare pentru a veni celălalt Guvern ca să facă alt buget. Glumim.

Referitor, însă, la Regulamentul finanțării activității sportive, acesta a stat din decembrie în dezbatere publică. A fost pe site, să vină toată lumea cu modificări, dar e bine că le punem piedică sportivilor, tuturor cluburilor, ne dăm noi teme după aceea când venim, să le acceptăm sau nu banii la decont. Toate acestea se vor întoarce tot împotriva noastră. Dumneavoastră sunteți forul care decide, eu nu pot decât să iau act. Atâta tot.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

9                        7

Aș dori să concluzionez. Pentru acest motiv aș dori să menționez inițiativa dlui. Zanfir, care, deocamdată sună destul de bine.

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Vreau să fac o precizare. Părerea mea a fost să introducem pe ordinea de zi nu modificarea Regulamentului finanțării cluburilor sportive, ci, pur și simplu, să introducem finanțarea acestora. Iar modificarea Regulamentului, la care se referă dl. Ilie Zanfir, eu am solicitat modificarea Regulamentului Fundației, nu a Regulamentului de finanțare a cluburilor sportive.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

9                        7

Și acum ultimul cuvânt cred că trebuie să-l aibă dl. Secretar, vizavi de legalitatea propunerilor cu problematica finanțării cluburilor sportive, precum și cu modificarea Regulamentului la Fundația „Sportul Gălățean”.

DL. MALINOVICI VICTOR:

Și să nu uitați de finanțarea maxi-taxiurilor.

5                                      5                                5

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Dacă ceea ce s-a propus îndeplinește condițiile și avem semnate avizele, ele pot intra pe ordinea de zi pentru dezbatere și aprobare. Totuși nu e clar, la momentul acesta, despre ce Regulament este vorba. S-a vorbit de două regulamente. Cred că este vorba de suplimentarea ordinii de zi cu ambele și cel referitor la fundație. E vorba de acel procent. Și e vorba și de modificarea Regulamentului privind finanțarea sportului. E clar că dacă nu avem acea modificare de Regulament, nu se poate finanța, elementul nr. 2, acel grup de proiecte, privind finanțarea sportivă.

În ceea ce privește problema licențelor de taxi, au fost mai multe proiecte pe ordinea de zi, au fost în dezbatere, e adevărat. Aceste proiecte au fost de mai mult timp în dezbatere. Ideea este că nu au primit până la acest moment avizele comisiilor de specialitate. Până la urmă am înțeles că a fost semnat, totuși, acest proiect. Dl. Primar este în măsură să propună suplimentarea ordinii de zi și să-l supună aprobării dvs.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Se înțelege că sunt „pentru” și propun suplimentarea ordinii de zi. Dacă sunteți de acord e bine, dacă nu, suntem obligați să o amânăm pentru altă ședință.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

În legătură cu finanțarea activităților sportive, istoricul este acesta.

Luni, 22 februarie am primit telefon de la secretara dlui. Primar, și invitat în biroul viceprimarului, Radu Cosca, să discutăm despre finanțarea cluburilor sportive. Nu știu de ce am ajuns eu singurul de la Comisia 4, aceasta e o treabă care ține de secretariatul Primarului, de ce nu i-a chemat pe toți. Acolo erau dl. Viceprimar, Cosca, dl. Viceprimar, Popa, dl. Caliga, colegul de la UNPR și eu. S-a discutat dacă toate dosarele îndeplinesc condițiile. O serie de dosare nu îndeplineau toate condițiile, dar li s-a spus că până marți, a doua zi, trebuia să aducă tot ce mai era de adus. În cadrul acelei ședințe s-a discutat despre sume. Suma propusă pentru finanțarea tuturor structurilor sportive era în jur de 7 milioane față de anul trecut care era de 6.900.000. Așadar diferența era de 81.000 de lei, mai mare față de anul trecut. Și atunci cluburile

5    5       >5     5

s-au împărțit pe performanțe. S-au luat o serie de cluburi care sunt divizionare ș.a.m.d. Acolo s-au convenit niște sume. Pe aceste sume, marți, am informat colegii si au semnat aceste sume de bani. Astăzi văd că sunt alte sume față de marți, sume complet aiurite. Nu s-a mai ținut cont de diferențele de categorii, iar la unele li s-a înjumătățit suma față de anul trecut. Vreau să remarc și să vă spun că cei care s-au întâlnit luni au constatat că sumele nu difereau cu mult față de cele de anul trecut. Din acest motiv eu nu pot să-mi pun semnătura pe actul cu sumele care sunt vehiculate astăzi și pentru aceasta vă rog să considerați că eu mă retrag atunci când acest punct va fi pe ordinea de zi, dacă va fi introdus. Acesta este un aspect.

Al doilea aspect se referă la faptul că se fac ședințe după ședințe unde nu mai sunt chemați aceiași oameni care erau și din acest motiv eu cred că trebuie să privim serios această problemă și trebuie să căutăm o soluție unitară, astfel încât să nu defavorizăm unele cluburi în detrimentul celorlalte și mai ales să nu avem parti - pris. Vă mulțumesc.

5

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Ca un adevărat doctor a vorbit dl. Bugeag.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Aș vrea să fac o precizare, pentru a nu lăsa loc de interpretări. S-a sunat din secretariat de la mine, pentru că atunci am fost informat de 2 consilieri, dl. Marian Alexandru și dl. Cosca, că ar vrea să discute de problema finanțărilor cluburilor și, fiind în secretariat, am rugat secretara să convoace întreaga comisie pentru discuții și, de asemenea comisia 1. Și trebuie precizat că nu am fost la acea ședință, cum bine ați spus, am fost invitat, la un moment dat, să mi se aducă la cunoștință ce s-a hotărât. Ulterior, dacă s-au mai făcut modificări, n-am fost consultat. Ca să fie foarte clar, să nu cumva să se dea o tentă, apropos de ședințele convocate de cine trebuie și nu trebuie. Nu le-am convocat, drept urmare nu pot să vă răspund eu, pentru că vorbind de secretariatul Primarului se crea senzația că ședința s-a desfășurat sub patronajul sau controlul Primarului. Nu.

Pot să fac și o observație. Acum văd că lucrurile de fapt au altă conotație și cam așa este. Au apărut modificări, unele justificate, uitându-mă, nu am nici un „parti -pris”. Respect în mod egal toate disciplinele sportive și componenții cluburilor respective. Necazul și supărările vin de la „parti - pris - uri” vizavi de anumite cluburi, care nu știu de ce, până la urmă, trebuie să amestecăm lucrurile. Performanța sportivă și numărul de jucători angrenați, impactul social trebuie să fie un criteriu. Restul, așa pe sub masă, mai sunt și alte discuții. Regretabil este că se întâmplă și în sport să amestecăm criteriile. E păcat.

VICEPRIMAR, COSCA RADU:

Dlui. cons. Bugeag, vreau să-i aduc la cunoștință că nici până în acest moment clubul, la care probabil se referă, nu a depus actele necesare.

În urma analizei s - a stabilit ca sumele, pe care le vom aloca anul acesta pentru cluburile sportive, să fie egale cu sumele de anul trecut. Lucru care nu mi s-a părut echitabil. Sunt cluburi care au făcut performanță, anul trecut, și atunci nu ar mai avea nicio motivație, dacă-i dăm aceiași bani și altui club care a retrogradat sau e pe punctul de a retrograda, sau altuia care a terminat pe locul 12 sau 14. Ca drept dovadă, am mai luat de la cluburile care au avut un angajament de performanță și nu l-au realizat și le-am împărțit celor patru cluburi divizionare, Phoenix, Arcada-volei, Footsal United și CSM Dunărea. Diferențele reprezintă sumele care le-am luat de la alte cluburi, care nu și-au respectat angajamentele de performanță, și le-am dat altora. De aceea dl. Bugeag, au fost sumele influențate. Iar, vizavi, de clubul la care faceți referire, nu are nici în

5                     ~                     ~                                                                     5                          ~

acest moment dosarul complet. Vă mulțumesc.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Ați spus că un club nu are dosarul complet. Atunci de ce l-ați trecut cu jumătate de sumă? Trebuia tăiat complet.

VICEPRIMAR, COSCA RADU:

O facem acum, pentru că am sperat până în ultimul ceas, până astăzi la ora 12.00, să prezinte restul de acte. I-am chemat acum, dacă vreți tot adevărul, și nici acum nu au depus restul de acte. Rugămintea mea este să vă informați.

DL. DIMA CRISTIAN:

Domnilor colegi, deoarece s-au vehiculat diverse afirmații care pot fi incriminatorii în anumite situații, vă rog, insistent să le retragem de pe ordinea de zi, de fapt nici nu au fost pe ordinea de zi, să nu le introducem pe ordinea de zi. Să începem cu modificarea Regulamentului, așa cum este corect, apoi să finanțăm cluburile într-un mod echitabil. A fost, în mandatul trecut, o hotărâre judecătorească și o parte dintre colegi ar urma să plătească niște sume de bani tot pentru finanțarea cluburilor. Să ajungem, pe final de mandat, în aceeași situație? Mulțumesc.

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Vreau să fac niște precizări. Modificarea Regulamentului se vrea în a introduce în anexa cheltuielilor, unele cheltuieli eligibile. Finanțarea cluburilor sportive se poate face pe vechiul Regulament. Nu e nevoie de modificare. Modificare se vrea pentru introducerea unor cheltuieli eligibile in anexa pentru cheltuieli. Punct. Așadar finanțarea se poate face pe vechiul Regulament.

ADMINISTRATOR PUBLIC, VLAICU AUREL:

Prima chestiune se referă la a fi sau a nu fi pe ordinea de zi. Nu a fost pe ordinea de zi, dar a fost în comisii. Drept urmare nu s-a putut afla pe ordinea de zi publicată în ziar, pentru că nu erau întrunite condițiile legale. Și acum cred că a înțeles toată lumea de ce. Pentru că a născut dezbateri vii, vizavi de acest lucru și noi acum am aflat că în

~                                                                  5

fiecare zi că se modificau sumele.

Al doilea aspect, vizavi de modificarea Regulamentului, trebuie spus că a fost afișat pentru dezbatere publică pe site din decembrie. Este într-adevăr vorba de modificarea criteriilor de performanță. Nimeni nu a comentat nimic. Avem hârtie din partea direcției de specialitate, că în aceste 60 de zile, cât a stat pe site, nu a existat nici un fel de comentariu sau amendament. Interesant este că e destul de important pentru dvs., dar nimeni nu a comentat atunci. Drept urmare, modificarea pe care astăzi am propus-o se leagă de următorul aspect. Dacă dorim să facem finanțare pe vechiul Regulament, dl. Marian Alexandru, ne izbim de următoarele situații. De situațiile în care datorită faptului că primirea celei de a doua sau a treia tranșă, era condiționată de a face deconturi și drept urmare se tot decalau, ajungeam în situații în care, inclusiv, anul acesta cereau cluburile banii în decembrie și nu puteau să deconteze până la 31 decembrie. Acestea sunt modificările pe care astăzi vi le-am supus atenției. Sigur că trebuie să discutăm, dacă să mai rămână sau nu pe site, dar părerea mea este că nu mai trebuie. Evident că aceste lucruri țin doar ca să nu apucăm să mai încheiem contracte de finanțare și să nu ne trezim peste 3-4 luni în aceiași situație ca și anul acesta. Acestea au

5            5                                                   ±                                                               5                   5                 5

fost motivele pentru care astăzi le-am adunat aici. Nu au fost pe ordinea de zi, pentru că nu aveau avizele comisiilor de specialitate.

Drept urmare aceste lucruri am vrut să le precizăm foarte clar și să se știe de ce am discutat acum de Regulament. Nu l-am pus pe ordinea de zi datorită faptului că nu avea rost, pentru că finanțarea cluburilor nu aveau avizele dvs. Să fie foarte clar. Și același lucru se mai întâmplă cu o serie întreagă de proiecte inclusiv cu Planul activităților culturale și sportive. Sunt de acord și pe o lună și pe șase. Singura problemă este că se întâmplă evenimente de carte, de exemplu, care se desfășoară înaintea ședinței în plen. Era singura problemă, dar cum se dorește așa să se voteze. Aceasta a fost o chestie clarificatoare. Vă mulțumesc.

5

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

E prima dată când intervin și ultima pe subiectul respectiv, așa cum prevede Regulamentul. Dl. Președinte, în exercitarea acestei funcții să aveți în vedere lucrul acesta.

Eu propun acum Consiliului Local ca modificarea de Regulament privind aprobarea finanțării structurilor sportive să se facă în următoarea ședință, că va fi extraordinară, că va fi de îndată, cu clarificarea aspectelor care s-au ridicat aici, dar vreau să cer comisiei din Aparatul de specialitate a Primarului care a verificat dosarele depuse de structurile sportive, să respecte prevederea HCL care a stabilit că termenul de depunere a dosarelor în vederea finanțării structurilor sportive este sfârșitul lunii ianuarie. Noi suntem acum la sfârșitul lunii februarie, dosarele sunt incomplete și din cauza aceasta ne tot certăm. Parcă cei care doresc să obțină finanțare, ar trebui rugați de noi să vină să vină să completeze dosarele. Chiar am făcut lucrul acesta și ca dovadă, nevoia de finanțare pentru cei care nu și-au completat dosarul consider că nu există. Referitor la performanță, cu toții cred că suntem de acord, că, dintre structurile sportive pe care le-am finanțat anul trecut și propunem să le finanțăm și anul acesta, sunt doar câteva echipe la nivel de vârf pe care le-a enumerat colegul meu, dl. Viceprimar Cosca: footsal, baschetul le băieți și fete, echipa de volei „Arcada” și echipa de hochei din cadrul clubului sportiv „Dunărea”. Or, în atari condiții sumele pe care le-am acordat ca și finanțare pentru aceste structuri, sunt la nivelul anului trecut cu un maximum de 10% în condițiile în care aceste cluburi au respectat angajamentele în ceea ce privește performanța. Eu nu cred că trebuie să mai discutăm de alocarea sumelor de la nivelul anului trecut pentru echipe care într-un campionat întreg în 21 sau 22 de meciuri n-a câștigat un meci, sau n-a câștigat un punct. Acolo e clar că angajamentul de performanță nu a fost respectat. Și toată lumea știe și mai ales dl. Primar poate are dreptate că, în asemenea situații, se reduc contractele jucătorilor, se reduc contratele antrenorilor, or simpla participare într-o competiție nu naște obligație din partea Consiliului Local să finanțeze această structură la un nivel pe care, pur și simplu, eu cred că nu-l mai merită. Și cred că de la punctul acesta să revenim să cerem Aparatului de specialitate să prezinte dosarele complete la data de 21, să reanalizăm, facem alocarea și aprobăm în următoarea ședință și cred că așa am terminat. Mulțumesc.

5               5       5                                    5                                                                 5

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctul referitor la acordarea licențelor de taxi ridicat de dl. Malinovici și prezentarea Raportului comisiei de analiză a imobilelor retrocedate. Dacă mai sunt comentarii?

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

La ce spuneți dvs., cu siguranță. Am o rugăminte. Dacă nu suntem în măsură să stabilim o ordine de zi coerentă pe care să o anunțăm și să o respectăm, atunci să decidem împreună ca ordinea de zi pentru următoarele ședințe, dacă sunt prea complicate pentru Aparatul de specialitate, să nominalizeze dl. Primar o persoană sau două care să-i sprijine ca, în momentul în care am stabilit o ordine de zi aceea să fie ordinea de zi cu care ne prezentăm, în ședință, dezbatem și aprobăm. Pentru că așa vom fi în permanență în situația în care trec 2 ore până ne târguim pentru ordinea de zi. Ordinea de zi care a fost publicată, anunțată, conform prevederilor Legii 215, legea administrației publice locale, este ordinea de zi care trebuie discutată. În Regulament și în Legea 215 se spune clar în ce condiții se modifică și se completează ordinea de zi.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

9                        7

Cu probleme urgente.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Și unde era urgența?

PRIMAR, MARIUS STAN:

Sunt intru totul de acord cu spusele dlui. Viceprimar cu două amendamente. Unul vizavi de finanțare pentru performanță. Da, de acord, numai că trebuie să ținem cont de Legea 215, care ne guvernează activitatea, și care spune că suntem obligați să finanțăm și activitatea sportivă de masă, nu numai de performanță și eu personal, cred că majoritatea de aici, suntem adepții educației prin sport. Este cea mai sănătoasă educație, pentru că așa împuținăm clienții din spitalele noastre care, oricum, nu asigură condițiile pe care ar trebui să le asigure.

Revin și mai întăresc ce am spus. Multe proiecte sunt la comisii, săptămâni întregi, aveți, tot conform Legii 215, să spuneți „da”, „nu” sau obiecții. Materialele acestea se plimbă pe la comisii și nu au nimic scris pe ele. Se poate înțelege că nu au fost. Dar noi avem. L-am rugat pe Secretar de fiecare dată când introduce un material la comisia de specialitate să aibă notat în registrul dumnealui. Și sunt cazuri concrete care au trecut pe la comisii și nu sunt niciun fel de semnătură, nici amendamente. Vă rog frumos să scrieți. Punem „nu” pe toate proiectele până la final, nu este niciun fel problemă, dar știm măcar un lucru. Nu ne mai chinuim pe aici să vorbim două ore. Avem două ore de când vorbim și nu am început să dezbatem ordinea de zi. Aceasta e realitatea. De acord. E foarte frumos. Ținem cont de Legea 215, dar cu amendamentele respective. Spuneți „nu”, obiecții de adus la proiecte, pentru că nu avem pretenția că tot aparatul nostru e numai de specialiști. Au mai greșit și ei și greșeala e omenească, dar corectați-o printr-un amendament.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

9                        7

Având în vedere că nu identificăm caracter de urgență în legătură cu punctele solicitate a fi introduse pe ordinea de zi, in afară de prezentarea Raportului comisiei care avea un termen de 31 ianuarie, vă supun votului ordinea de zi , conform celei listate și prezentate fiecăruia dintre dvs., la care adăugăm prezentarea Raportului comisiei de analiză a imobilelor retrocedate.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

- 24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Ordinea de zi se aprobă cu 24 de voturi ”pentru”.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 34, str. Iasomiei nr. 20”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Cosca Radu și Dl. Găvan Eugen au ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

- 22 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 22 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport SC EUROTRANSDAR SRL, pentru angajații societății ARCELOR MITTAL GALAȚI”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

- 22 voturi


- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Cu 22 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 1 din HCL nr. 362/2015 privind modificarea și completarea HCL nr. 58/2013 privind stabilirea stațiilor pentru transportul public local de persoane în regim regulat în Municipiul Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? - 22 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 22 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Contractului nr. 52186/08.05.2015 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați, încheiat cu Societatea Transurb SA”.

Dacă sunt comentarii?

DL. DIMA CRISTIAN:

La acest punct sunt trecute câteva modificări de trasee. Unul din modificările de trasee supus dezbaterii privește deplasarea cu 6 curse, în interiorul municipiului, două dimineața, două la prânz și două seara către Școala 8, actualul amplasament în care își desfășoară activitatea Colegiul „Al. I. Cuza” . Este o situație destul de delicată. Nu a întrebat nimeni operatorul dacă și-a bugetat asemenea curse. Traseul ales e nefericit, pentru că se suprapune pe zonă de centură care este folosită de tot felul de camioane și o completăm cu altă aiureală. Nu se justifică nici distanța. Dacă este să calculăm distanța pe care o parcurg elevii este de 700-800 m față de str. Arad și la 800 m față de str. Saturn. Avem câteva detalii și nu știu de ce ne-am apucat să facem șase curse fără să ne gândim că vor solicita și alte instituții de învățământ, modificarea traseelor cu 4 sau 5 curse pe zi. Vă rog să țineți cont de asta. Mulțumesc.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

9                        7

Dacă mai sunt comentarii?

ADMINISTRATOR PUBLIC, VLAICU AUREL:

Motivație? Dacă dvs. spuneți că pentru 1000 de copii pe care i-am mutat acolo nu are rost să facem trasee, atunci nu mai are sens să mai discutăm. Dacă toate celelalte licee din Galați sunt în situația aceasta, atunci vom face pentru toate la fel. Subiectul pe care dvs. l-ați ridicat „că nu am întrebat pe nimeni”, de unde știți dvs. că nu ne-am consultat cu operatorul de transport? Credeți că am făcut noi desenele acasă, suntem așa de buni specialiști? Dacă aveți amendamente la acest subiect vă invităm la Comisa 3 și vă așteptăm la discuții care duc la optimizare. Văd că știți distanțele. A fost o singură rațiune pe care am cerut-o operatorului de transport. Să existe din câte mai multe zone ale orașului transport către acea unitate de învățământ care, așa cum ați spus dvs. este „o aiureală”. Este o aiureală făcută în primul rând cu cei de acolo, discutând cu I.S.J, și asta e o locație în care își desfășoară activitatea în condiții decente niște copii care au

5                                  5                     5                                                                         5                                      5               ±

rămas fără acoperiș. Asta am vrut să subliniez. Vă mulțumesc.

DL. ENACHE CRISTIAN SORIN:

Noi am analizat la comisie. Problema văzută din exterior, așa pare că nu ar fi prea importantă și că sunt 6 curse. Sunt două curse la ora 08.00 care asigură sosirea elevilor la școală. La ora 12.00 vine același autobuz și mai face două curse dus-întors și mai vine

5                                                                                                     5                                  5                                                                                                              5

seara o dată să ia elevii de acolo. Solicitarea a fost pentru circa 1000 de persoane. Nu cred că este neglijabil. Soluția găsită a fost una foarte bună la acel moment și vine ca o măsură reparatorie cu privire al disconfortul creat unor copii care s-au trezit că trebuie să părăsească acea locație, unde au învățat până acum. Dacă o gândim în felul acesta, eu zic că proiectul este unul care vine să ajute comunitatea. Vă mulțumesc.

DL. DIMA CRISTIAN:

Să înțelegem că politica administrativă nu seamănă cu populismul. Știu distanțele față de stațiile de autobuz, pentru că m-am născut în Galați și am crescut în Galați, nu am învățat Galațiul de pe hartă.

Nu am nicio problemă cu această situație. Cert este că operatorul a fost consultat în sensul să facă asta. Și noi ne-am consultat cu operatorul și operatorul a spus că nu s-a bugetat valoarea respectivă. Și noi, ca și consilieri, trebuie să avem cunoștință de această situație, pentru că operatorul va veni și va solicita sume suplimentare în buget, că noi i-am încărcat. Nu spunem că nu sunt utile sau că acei copii nu trebuie ajutați.

ADMINISTRATOR PUBLIC, VLAICU AUREL:

Dacă există vreo problemă vizavi de a fi sau nu gălățean născut în Galați și asta împiedică pe cineva de a cunoaște orașul mai bine sau mai puțin bine, asta o să o judece alții. Îmi pare bine că ați ridicat subiectul acesta. Va trebui să vă apreciem și pentru acest motiv. Vreau să vă întreb, și am să vă dau dreptul la replică, care este de fapt, propunerea dvs. vreți să scoatem cele șase curse de pe ordinea de zi?

DL. DIMA CRISTIAN:

Nu cred că poate dl. Administrator public să-mi dea cuvântul, dar mulțumesc. Propunerea noastră era să încercăm să mai atingem și alte unități de învățământ, de exemplu, Liceul „Sf. Maria”. Adică să nu încercăm să folosim mijloace de transport la care nimeni nu se gândește. Ce faci cu șoferii când se încheie cele șase curse? Sau în intervalul în care ei nu efectuează cele șase curse? Ce faci cu mijloacele de transport? De unde le scoți, unde le pui? Adică există un element tehnic de care trebuia să se țină cont și eventual să atingă mai multe unități de învățământ. Aceasta era problema. Nu că merită sau nu merită să-i transportăm.

DL. ENACHE CRISTIAN SORIN:

Nu este o replică, este o mențiune în plus. S-a făcut o specificare importantă: cursa este destinată exclusiv elevilor și însoțitorilor. Practic elevii beneficiază deja de facilități incluse deja în buget. Nu știu, dar nu cred că asta e o problemă. Mulțumesc.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

9                        7

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu supun la vot.

Dl. Ghețu Ilie și Dl. Marian Alexandru au ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?


- 19 voturi


- 0 voturi

- 1 vot (dl. Dima Cristian)

Cu 19 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea MERONI TRANS SRL, pentru angajații Societății Auchan SA”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 20 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea MERONI TRANS SRL, pentru angajații Societății MAIRON SA”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

- 20 voturi


- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Cu 20 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea MERONI TRANS SRL, pentru angajații Societății Varia Prest SRL”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 20 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor stații pentru transportul județean și revocarea HCL nr. 50/28.02.2013, privind stabilirea stațiilor - punctelor de îmbarcare/debarcare pentru transportul public de persoane prin curse regulate de interes județean”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 20 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii „Sfânta Cruce” - Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Marian Alexandru a revenit în sala de ședință.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?


- 19 voturi


- 0 voturi

- 2 vot (dl. Malinovici Victor

dl. Popa Paul)

Cu 19 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 2 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei „Sf. Vasile cel Mare” pentru continuarea lucrărilor la obiectivul „Cantina socială și centru de zi pentru copiii proveniți din familii defavorizate de pe lângă Parohia Sf. Vasile cel Mare din Galați”. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Enache Cristian Sorin a ieșit din sala de ședință.

5                                              5               5

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

- 20 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 20 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii „Sf. Nectarie - Bărboși” - Galați

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot. Dna. Dascălu Monica și dna. Paladi Gina au ieșit din sala de ședință.

5                                                                               5                                              5               5

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

- 18 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 18 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii „Întâmpinarea Domnului” - Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

- 18 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 18 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DL. MALINOVICI VICTOR:

Este un fel de notă generală. Sunt anumite lăcașe de cult care își merită banii, pentru că, așa cum se alocă bani pentru Cantina socială,cred că se merită, dar, de asemenea să nu transformăm lăcașurile de cult în izvoare de campanie electorală. Lăcașele de cult își au menirea lor ecumenică și ar trebui să se ocupe de ceea ce ar trebui să se ocupe. De aceea mă abțin.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

9                        7

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii „Sf. Apostoli Petru și Pavel” - Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Enache Cristian Sorin a revenit în sala de ședință.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?


- 18 voturi


- 0 voturi

- 1 vot (dl. Malinovici Victor)

Cu 18 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” si 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei „Sf. Trei Ierarhi” - Galați în scopul continuării lucrărilor de construire a „Centrului Social Multifuncțional”.

Dl. Cosca Radu a revenit în sala de ședință.

5               5

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 20 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de pictură frescă la Biserica „Înălțarea Domnului” - Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?


- 19 voturi


- 0 voturi

- 1 vot (dl. Malinovici Victor)

Cu 19 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” si 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de racordare la rețeaua de termoficare la Capela „Sf. Spiridon - Spitalul de Pneumoftiziologie ” - Galați”. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 20 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii „Sf. Grigorie Teologul” Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 1 vot (dl. Malinovici Victor)

Cu 19 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” si 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii Sf. Ioan Botezătorul” - Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                 - 19 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 1 vot (dl. Malinovici Victor)

Cu 19 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” si 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de consolidare a Bisericii „Bunavestire” - Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 20 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii „Sfinții Gherman și Casian” - Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Ghețu Ilie a revenit în sala de ședință.

5                                                                                     5               5

Cine este pentru?

- 20 voturi

Cine este împotrivă?

- 0 voturi

Cine se abține?

- 1 vot (dl. Malinovici Victor)

Cu 20 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” si 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir - Bădălan” - Galați, în scopul executării unor lucrări de reparații”. Dacă sunt comentarii?

DL. MALINOVICI VICTOR:

Fac aceiași intervenție pentru acest lăcaș de cult. Pentru că din nou aduc în atenție 5   5-1-5             5

poziția acestui lăcaș este într-o groapă, care în următoarea perioadă, se va distruge, pentru că nu are cum să iasă de acolo, dar se bagă bani în fântână. Propuneri au fost pentru ajutorarea acestui locaș de cult, numai că, din încăpățânarea cuiva nu se iau măsuri de mutare a unui astfel de locaș. Ca să se bage mereu bani acolo și fără să-i ajutăm cu căldură, cu cele necesare. Cunosc în amănunt ce se întâmplă acolo, vă aduc la cunoștință că e bine să mergem acolo să vedem dacă merită să băgăm bani în continuare sau nu. Vă mulțumesc.

5

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?


- 20 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (dl. Malinovici Victor)

Cu 20 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” si 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de pictură frescă la Biserica „ Sfinții Mina, Victor și Vichentie ” - Galați Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? - 20 voturi Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 1 vot (dl. Malinovici Victor)

Cu 20 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” si 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva” - Galați”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ROTARU SĂVEL BARBU:

Eu aș ruga Primăria, Direcția Economică să sprijine această biserică mult mai insistent. Este o biserică pe care eu am proiectat-o. Sunt subiectiv când vorbesc acum. Este biserica din cimitirul „Cătușa” și muncim la ea de vreo 20 de ani și nu reușim să ~~  5  5                   55

terminăm această biserică, pentru că sunt bani foarte puțini. Biserica este foarte mare. E o biserică similară cu Catedrala și l-aș ruga pe dl. Primar să sprijinim mai mult această biserică, în sensul încheierii lucrărilor. Rog, așadar, suplimentarea sumei pentru această biserică prin dublarea sumei.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Cred că această propunere va trebui discutată la următoarea rectificare bugetară. Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dna. Dascălu Monica și dna. Paladi Gina au revenit în sala de ședință.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?


- 22 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (dl. Malinovici Victor)

Cu 22 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” si 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii „Sfânta Ana” - Galați

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? - 22 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 1 vot (dl. Malinovici Victor)

Cu 22 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” si 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii „Adormirea Maicii Domnului - Cimitirul „Eternitatea” - Galați”. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?


- 22 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (dl. Malinovici Victor)

Cu 22 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” si 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii „Sf. Gheorghe și Modest” - Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?


- 22 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (dl. Malinovici Victor)

Cu 22 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” si 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii „Sf. Voievod Ștefan cel Mare ” - Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Marian Alexandru a ieșit din sala de ședință.

5                                              5               5

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 1 vot (dl. Malinovici Victor)

Cu 21 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” si 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de pictură frescă la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” - Galați”.

Dacă sunt comentarii?

DL. MALINOVICI VICTOR:

Mă uit pe site și la acest punct părintele paroh solicită o sumă de bani și i s-au alocat 45.000. De ce nu s-a alocat 1 leu sau 1 miliard?

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Cred că aș putea să dau un răspuns. În general bisericile fac niște devize. Devizele întrec cu mult posibilitățile noastre. Și ei vin cu devizul și ne roagă să le dăm o sumă de bani, măcar să continuăm. Din această cauză nu poate să fie suma egală cu devizul.

DL. MALINOVICI VICTOR:

Dumnealui nu precizează suma. Dacă dvs. ați văzut devizul...

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Aceasta a fost opinia Comisiei 4 care a făcut o repartizare pe care a supus-o aprobării.

DL. MALINOVICI VICTOR:

Respect decizia colegilor Comisiei 4, numai că trebuia să fim cu toții lămuriți de ce această sumă și nu altă sumă.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

9                        7

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Marian Alexandru a revenit în sala de ședință.

5               5

Cine este pentru? - 22 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 1 vot (dl. Malinovici Victor)

Cu 22 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” si 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii „Schimbarea la Față” - Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? - 22 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 1 vot (dl. Malinovici Victor)

Cu 22 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” si 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii „Sf. Nicolae - Biserica Ortodoxă de Rit Vechi” - Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? - 22 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 1 vot (dl. Malinovici Victor)

Cu 22 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” si 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de renovare a capelei Bisericii Romano Catolice „Sf. Ioan Botezătorul ” - Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?


- 22 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (dl. Malinovici Victor)

Cu 22 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” si 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind pregătirea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcției de manager la Teatrul Dramatic „Fani Tardini” din Galați”.

PREȘEDINTE,CALIGA GIGEL:

9                        7

Dacă sunt comentarii?

DL. ILIE ZANFIR:

Și nu numai pentru Teatrul „Fani Tardini”, ci și pentru celălalt teatru. În comisia noastră a venit dna. șefă de la Resurse Umane cu niște propuneri și acum vedem că sunt alte propuneri. De fiecare dată când s-a organizat concursul, membru în comisie a fost din comisia noastră. Și știți cât de profesionist și-a exercitat mandatul dl. Dobrea Victor.

5      5     5                       ±                                   5

Noi am stabilit pe dl. Trif , pentru o comisie, și pe dna. Dascălu, pentru cealaltă comisie. Iar acum ne-am trezit cu alte propuneri. Pentru comisiile de evaluare, nu comisiile de contestații.

5

Pentru comisiile de evaluare propun pe dl. Trif, nu contează care teatru, și dna. Monica Dascălu pentru cealaltă comisie.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Rog colegii să modifice buletinele de vot.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

La componența nominală a comisiei de evaluare pentru Teatru „Nae Leonard” propunerea dvs. este dl. Trif.

Și pe buletinul de vot referitor la Comisia de concurs de la Teatrul „Fani Tardini” propunerea este dna. Dascălu Monica.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Înainte de punctul 34, rog Comisia de analiză a imobilelor retrocedate să prezinte raportul.

DL. DIMA CRISTIAN:

Comisia constituită, în conformitate cu HCL 421 este formată din trei consilieri locali si cinci persoane din Aparatul de specialitate.

Primul punct care a fost analizat de această comisie a fost în legătură cu Spitalul de Obstetrică - Ginecologie „Buna Vestire” situat pe str. Nicolae Alexandrescu nr.98. Au fost prezentate datele generale privind imobilul în care își desfășoară activitatea spitalul. În anul 2004, așa cum se arată în raportul de specialitate retrocedarea nr. 107608 din 07.10.2015, în baza Deciziei nr. 429 emisă de Comisia specială a fost retrocedată Fundației „Caritatea” , o suprafață de 13870 mp de teren și 268 mp de locuit, de imobil. Municipiul Galați a obținut dreptul de uzufruct pentru perioada menținerii destinației actuale a imobilului, nu mai mult de 5 ani de la data emiterii

5                                        5                                                                       ~

dispoziției de retrocedare. Regimul juridic privind folosința a fost stabilit prin HCL 343, apoi prin Contractul de închiriere nr. 1726 dintre Fundația „Caritatea” și Spitalul de Obstetrică - Ginecologie „Buna Vestire” Galați. Periodic au fost încheiate Acte adiționale la acest contract. În urma citirii Notei de fundamentare privind menținerea unității spitalicești transmise prin adresa nr. 139964 de către Spitalul de Obstetrică -Ginecologie „Buna Vestire” Galați și adresei nr. 141970 de la Direcția de Sănătate Publică Galați cât și a discuțiilor purtate în legătură cu unitatea spitalicească a rezultat clar necesitatea menținerii acestei unități sanitare. Reluând în discuție motivele specifice și specificate în adresele de mai sus s.a. Spitalul de Obstetrică - Ginecologie „Buna Vestire” Galați asigură asistență medicală completă, preventivă și curativă, participă în sistem integrat cu asistența ambulatorie de specialitate în această zonă a municipiului.

Existenta acestei instituții în sistem pavilionar este o necesitate în situații de risc epidemiologic, ea fiind capabilă să preia pacienții redirecționați din celelalte unități sanitare de profil.

Municipiul Galați are încă în proprietate in acest amplasament 845 mp suprafață constituită din 7 corpuri de clădire în care funcționează, în prezent, secții și anexe gospodărești. Membrii ai comisiei apreciază, în primul rând, ca fiind oportună menținerea unității spitalicești în sediul actual din str. Nicolae Alexandrescu nr. 98 Galați.

5

Ținând seama de repetate contaminări cu agenți patogeni dezvoltați în mediul spitalicesc cu consecințe dramatice, în special pentru nou-născuți a căror frecvență a crescut în ultima perioadă, cu impact major devine axiomatică susținerea dezvoltării unității spitalicești pavilionare ca o alternativă rațională ce se impune într-un viitor în cadrul politicilor medicale curative și profilactice. Trebuie menționat și faptul că, potrivit legislației în vigoare, pentru a putea aplica proiecte de investiții și dezvoltare cu fonduri europene sunt eligibile doar unitățile din proprietatea municipalității.

Față de argumentele tehnice și de specialitate de mai sus, precum și obligația gestionării eficiente și securizării patrimoniului și investiției municipalității, pentru acest obiectiv recomandăm analizarea posibilităților de ordin economic și financiar în vederea demarării procedurilor de achiziție a acestui imobil. Acesta a fost raportul în legătură cu Spitalul de Obstetrică - Ginecologie „Buna Vestire” Galați.

Dați-mi voie să vă prezint pe scurt raportul privind Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 „Cristal” situată pe str. Universității nr. 45. Au fost prezentate datele generale asupra imobilului de mai sus. S-au citit și discutat Anexa nr. 4948 de la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 „Cristal” , adresa nr. 60584 de la ISJ Galați cu privire la această unitate de învățământ. S-a constatat că este oportun ca înaintea luării unei decizii să se prezinte în cadrul Comisiei, un protocol de predare-primire a imobilului împreună cu planul de amplasament și delimitarea imobilului. În urma verificării făcute în baza acestui Protocol s-a constatat că imobilul poate desfășura activitatea didactică timp de încă 10 ani, începând cu 02.02.2013 cu chirie modică. Ca urmare Comisia consideră oportun menținerea activității Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 7 „Cristal” în imobilul sus menționat. Mai trebuie să ținem seama și de faptul că acest imobil, înainte de retrocedare a fost beneficiara unei investiții majore cu fonduri europene în scopul susținerii activității școlare specifice investiții făcute de municipalitate în acord cu ISJ. În lipsa alternativelor reale de relocare a activităților și în perspectiva accesării de fonduri europene și dezvoltării în continuare a acestui centru bugetar recomandăm inițierea demersurilor în vederea achiziției imobilului în speță. Urmează colegul meu, dl. Vals.

DL. VALS VERGILIU SORIN:

Următoarele două imobile sunt: Colegiul Național „Al. I. Cuza” situat pe str. Aleea Școlii nr. 1 în care își desfășoară activitatea. Imobilul a fost restituit Fundației 5                                                                     5                         5                                                                                                                                                                  5

„Caritatea” potrivit Deciziei comisiei speciale de retrocedare a imobilelor care au aparținut cultelor religioase din România nr.430/14.10.2004. Conform acestei Decizii destinația școală s-a menținut obligatoriu pe o perioadă de cinci ani cu o chirie stabilită conform HG 244/2004. După această perioadă s-au încheiat contracte cu chiria renegociabilă. În legătură cu acest imobil Consiliul Local Galați a emis HCL 460/26.11.2015 care, ținând cont de adresa ISJ 11046/24.11.2015, a stabilit mutarea

7   5                                                                                                                                     ~

unității de învățământ în imobilul din str. Saturn nr. 26. Ca atare discutarea prezentei Comisii a situației Colegiului Național „Al. I. Cuza” nu mai are obiect.

Următorul imobil este cel din str. Eroilor nr.14 în care și-a desfășurat activitatea 5                              5

Teatrul de Păpuși „Gulliver”. După retrocedare a fost vândut către un nou proprietar, Teatrul funcționând în incinta Teatrului Dramatic. Comisia nu a analizat oportunitatea desfășurării activității instituției de cultură în alt spațiu, deoarece acest aspect nu constituie obiectul acestei comisii. Mulțumim.

5

DL. DIMA CRISTIAN:

Raportul va fi pus la dispoziția colegilor consilieri, cât și la dispoziția Aparatului de specialitate.

DL. ILIE ZANFIR:

Eu apreciez foarte mult cum s-au aplecat cu profesionalism colegii mei privind competențele care le-a avut comisia, numai că nu au cerut un lucru. Dacă avem prins în buget sumele necesare pentru achiziționare. Asta interesa foarte mult.

Si spun acest lucru, dl Primar, pentru că ne-am trezit acum că am construit bugetul și nu am prins niște bani pentru cheltuielile cu votarea.

Aș vrea un răspuns legat de achiziționare. Este presantă și problema cu spitalul, este presantă și problema cu Teatrul de Păpuși, fiind la un loc cu Teatrul Dramatic.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Eu cred că dacă ajungeți la o concluzie și se votează un proiect de hotărâre cu privire la cumpărarea acestor obiective, există posibilitatea, până la o viitoare rectificare bugetară, ca chiria pe care o plătim în locațiile respective să fie transformate în rate. Cred că nu ar fi o problemă. Dar rămâne să vedem cum evoluează lucrurile.

DL. DIMA CRISTIAN:

Aceasta a fost și oferta celor care au venit, dar noi nu am avut obiectivul acesta.

5                                                                             ~

DL. ROTARU SĂVEL BARBU:

Eu cunosc construcțiile despre care vorbim. La fiecare dintre ele trebuie făcută o expertiză tehnică, pentru că toate au fost dimensionate la un coeficient de cutremur sub cel care este aprobat pentru Galați și, la un cutremur de peste 6,8 majoritatea acestor construcții vor fi grav afectate. Părerea mea este, ca înainte de a achiziționa aceste construcții, să facem expertiză tehnică la fiecare dintre ele. E o problemă foarte importantă pe care o susțin de mai mult timp.

DL. DIMA CRISTIAN:

În cadrul spitalului 850 mp sunt în proprietatea Primăriei și este un imobil nou, din câte știu. Imobilele care au un risc seismic ridicat sunt eliberate și nu sunt

5                                                                                                                                                                                                                               5

funcționale în acest moment.

5

DL. VALS VERGILIU SORIN:

Vreau să reiterez faptul că această comisie a avut ca și competență doar analiza oportunității menținerii obiectului de activitate în acele locații. Din considerente, pe care inclusiv dl. consilier le-a prezentat, legate de expertize, nu am putut să decidem dacă se face achiziția. Noi am recomandat păstrarea atâta tot. Întăresc ceea ce a spus dl. cons. Rotaru. De exemplu, la Grădinița „Cristal”, contractul de închiriere pe o sumă modică este până în 2023, așadar achiziția se poate face.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

9                        7

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință”.

DL. ILIE ZANFIR:

Deoarece PSD nu a avut decât un singur reprezentant, propun președinte de ședință pe dl. Viceprimar, Popa Florin.

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Nu contest cele afirmate de dl. Ilie Zanfir, dar vreau să fac și eu o propunere. Având în vedere un eveniment fericit în familia colegului nostru Mihai Alin, care a devenit tată, propun să-l alegem ca președinte de ședință.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

9                        7

Eu cred că înregistrăm un mic impas, întrucât votul este deschis, propun să votăm în ordinea propunerilor.

Supun la vot prima propunere, în persoana dlui Viceprimar, Popa Florin.

Au ieșit din sala de ședință dl. cons. Bucatanschi Mihail, dl. cons. Ghețu Ilie, dl. cons.

5                                          5             5                                                                                          ~                                          5                ~

Ungurianu Sorin și dl. cons. Văsoi Costel.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Așadar dl. Popa va fi următorul va fi următorul președinte de ședință.

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi:„ Circulara Instituției Prefectului Nr. 1010/08.02.2016 cu privire la adoptarea și comunicarea actelor administrative ale autorităților administrației publice locale”.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Vă prezint concluzia Circularei Prefectului Județului Galați care stabilește practic, în urma unor controale desfășurate la UAT - urile din județ niște măsuri. Practic ne 5                                                                     U          5        5

reamintește că trebuie să respectăm niște reguli în emiterea actelor administrative. A fost pe ordinea de zi, vi s-a adus la cunoștință. Nu doresc decât să citesc fraza finală:

„Instituția Prefectului - Județul Galați dorește ca toți factorii implicați să dea dovadă de responsabilitate, profesionalism în redactarea, motivarea și respectarea termenelor legale în vederea adoptării unor acte viabile, care să răspundă cerințelor colectivității locale, acte care să asigure suportul de lucru autorităților locale în soluționarea și gestionarea treburilor publice din comune, orașe și municipii în condițiile legii.”

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi:„ Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 69/2012/3/11.12.2015 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 69/11.01.2013 și Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia 69/11.01.2013”, în ceea ce privește activitățile „Zonei Libere” Galați.

5        ~~                                                  5

REPREZENTANT R.A. „ZONA LIBERĂ” GALAȚI:

Măsurile care le-a luat regia privind Decizia Curții de Conturi se referă la formularea unei cereri în instanță, în pretenții vizavi de persoanele care au fost vizate in raport. În momentul de față avem pe rol două dosare. Unul la Tribunal și unul la Judecătorie. În ce privește dosarul de la Tribunal, instanța s - a pronunțat în sensul respingerii acțiunii regiei ca fiind nefondată. În data de 12 ianuarie regia a făcut recurs, în termen legal, iar , în ce privește celălalt dosar de la Judecătorie, este în termen de pronunțare pe 4 martie. În luna decembrie a anului trecut, Curtea de Conturi a verificat modul de ducere la îndeplinire a măsurilor și ne-a recomandat să continuăm cu aceste proceduri legale, având termen pe 31 martie.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

9                        7

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi:„ Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 109/2013/2/11.12.2015 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 109/10.01.2014 și Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 109/10.01.2014” în ceea ce privește activitățile desfășurate de APĂ CANAL.

REPREZENTANT SC „APĂ CANAL” SA:

Pentru entitatea „APĂ CANAL”, am avut verificare în 2013. De atunci până în prezent au mai fost încheiate două Rapoarte de follow-up. Măsurile dispuse inițial au fost în număr total de nouă. S-a reușit implementarea și finalizarea unui număr de cinci măsuri. Avem în implementare un număr de patru măsuri. În prezent avem dosar deschis pe rolul instanțelor de judecată. Urmează termene pentru care nu putem estima. Activitatea și prelungirea acestor termene se impune, pentru că activitatea este permanentă, iar termenele impuse de instanță le cunoaștem abia după hotărârea instanțelor.

5

Pentru cele patru măsuri, măsura 1 a fost legată de un articol din Contractul de delegare. UAT - urile respective trebuia să ne achite o anumită sumă pe care, la rândul lor, au încasat-o, iar instanța va decide în funcție de deciziile și actele care au fost ~                                        ~                                5                                                             5                                               5

prezentate. Stadiul actual este de recurs și cele trei UAT - uri sunt în comunicarea de la recurs.

Pe măsura 2 s-au efectuat înregistrările contabile în evidențele societății și sumele care au fost stabilite la momentul controlului a fost în total de 81590,83 lei din care societatea a recuperat 32740. Suntem în recuperare cu executor judecătoresc suma de 44665,41.

Pe măsură 4 am avut de instituit o procedură operațională scrisă la nivel de stabilire și urmărire creanțe ceea ce s-a instituit și s-a emis procedura. În continuare s-a făcut inventarierea contractelor în derulare prin prisma sumelor datorate de clienți. Avem un număr total de 805 dosare înaintate către instanțele judecătorești. Entitatea întreprinde în continuare demersurile în vederea recuperării creanțelor atât prin dosare întocmite și înaintate pe rolul instanțelor, cât și prin notele de relații care au fost înaintate organului de control. La sfârșitul lunii ianuarie am informat organul de control, prin adresă scrisă, asupra demersurilor efectuate de societate pentru recuperarea soldurilor clienților.

5

La măsura 6 am avut stabilit un prejudiciu cauzat bugetului venituri și cheltuieli datorată unei prime nelegale din anul 2012 în valoare de 1% peste remunerația directorului general. Din totalul debitului la data controlului, în total de 15386, s-au recuperat 12000. Avem în recuperare 4915.

Față de cele prezentate, reprezentantul organului de control, a încheiat un Raport follow - up nr. 2/17.11.2015. A dispus încheierea a trei măsuri din numărul celor care nu erau implementate până la momentul verificării și a prelungit termenul până la 31.03.2016, pentru măsurile pe care le-am enumerat 1,2,4 și 6.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi:„ Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 86/2014/1/12.01.2016 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 86/17.11.2014 și Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 86/17.11.2014” și privește activități la Teatrul Dramatic „Fani Tardini”.

Nefiind nimeni, putem analiza materialul de pe site și trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi:„ Decizia Camerei de Conturi a Județului nr. 63/2012/4/14.01.2016 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 63/14.12.2012 și Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia 63/14.12.2012”, în ceea ce privește activitatea financiar contabilă de la Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”.

REPREZENTANT COLEGIUL TEHNIC „AUREL VLAICU”:

Bună seara. E vorba de măsura nr. 9 singura care a mai rămas de îndeplinit legat de o problemă foarte veche pe care o știți, și anume modul de recuperare a debitelor înregistrate de chiriașii imobilelor „A”, „B” și „F”. Din 240 de camere Primăria a reușit să încheie un număr de 133 de contracte. Acești 133 de chiriași au ajuns cu plata debitelor la zi. Au rămas în plată doar penalitățile. Măsura Curții de Conturi se referă și la acel HCL 258/2011 în care penalitatea prevăzută este de 1% /zi, iar sumele penalităților sunt enorme și nu spun imposibil de recuperat, dar nu uitați că, începând cu anii 2000, 2001 când aceste spații au fost preluate de la ARCELOR MITTAL, erau locuite de cazuri sociale. Doar 3-4 camere au fost locuite de elevi până prin 2005-2006, în rest au fost locuite, efectiv, de cazuri sociale.

Am făcut nenumărate adrese către Primărie prin care am solicitat, conform OUG 26/2012, angajarea unui avocat pentru recuperarea acestor debite. Debite, din care, dacă urmează a fi recuperate, să se plătească facturile către furnizorii de utilități unde mai avem restanțe.

5

PRIMAR, MARIUS STAN:

Ați vorbit de 133 de contracte care sunt încheiate de noi, restul sunt camere 5                                                                                                                                                                            ~

libere?

REPREZENTANT COLEGIUL TEHNIC „AUREL VLAICU”:

Nu vă pot da numărul în această privință, pentru că eu ca director de unitate școlară nu mai am acces în aceste spații, doar spațiul locativ.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

9                        7

Mulțumim. Trecem la punctele 40 și 41 de pe ordinea de zi:„ Interpelări, intervenții, cereri” și „Diverse”.

>     ’                         5    ■“

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Voi face referire la o chestiune care este destul de importantă și asupra căreia noi ne-am exprimat prin vot la sfârșitul lunii decembrie, în legătură cu majorarea termenelor de realizare a unor proiecte începute, dar nefinalizate la 31.12.2015 și, pentru care, pentru HCL am acordat un termen de 6 luni, în medie, pentru 6 din cele 7 contracte pentru cel de al-7-lea un termen de 5 luni, astfel ca la 31.05.2015 acel contract va trebui finalizat. E vorba de o alocare din bugetul local pentru anul 2016 a unei sume de aproximativ 15.000.000 lei și nefinalizarea la termen a acestor contracte ne va aduce în situația în care am putea deveni răspunzători pentru întreaga valoare a proiectelor și acele valori să fie declarate neeligibile și să fie plătite în totalitate de la bugetul local. Și vreau să-l rog pe dl. Primar să accepte ca pentru următoarea ședință de Consiliu Local Direcția de Proiecte și Finanțări Externe să prezinte stadiul realizărilor și graficul de încadrare pentru realizarea acestor contracte, pentru că, dacă se înregistrează întârzieri în continuare, suntem în situația în care vom avea bani de plătit de la bugetul local.

Iar cea de a doua problemă se referă, pur și simplu, la o neînțelegere care cred că ar fi putut fi lămurită mult mai simplu decât prin intermediul microfonului. Îmi pare rău că dl. Primar a fost foarte nervos la Comisia de Dialog Social, dar, personal, nu mă regăsesc și nu am nicio vină, pentru că nu eu ar fi trebuit să particip la acea ședință. Am primit o adresă din partea Prefecturii prin care se anunța că la data de 23 va avea loc ședința Comisiei de Dialog Social cu două puncte pe ordinea de zi privind energia termică, furnizarea agentului termic de către ELECTROCENTRALE către CALORGAL, iar cel de-al doilea punct era despre transportul public local. I-am scris dlui. Primar pe acea adresă că prin Dispoziția, prin care dumnealui mi-a delegat atribuțiile domniei sale, aceste subiecte nu se regăsesc, rugându-l să desemneze persoanele care sunt în măsură să participe la această ședință a Comisiei de Dialog Social și să reprezinte instituția Primar, cu competență și în cunoștință de cauză pentru subiectele respective. La data de 17 am făcut acest lucru. Am crezut că dl. Primar a delegat pe altcineva. Sigur că în data de 23 au nu am venit aici și în aceeași zi, în jurul prânzului, răspund la un telefon. Era o doamnă de la „Viața Liberă” care m-a luat din scurt,spunându-mi că dl. Primar a pus punctul pe „i” în ședința Comisiei de Dialog Social și o să mă aducă în fața Comisiei de disciplină pentru neîndeplinirea obligațiilor de serviciu din fișa postului. Am rămas surprins. Nu știam dacă doamna glumește. Și doamna a precizat că dl. Primar a spus-o de față cu toată lumea. E regretabil că,după 7-8 ani de administrație publică, dl. Primar să nu știe că eu nu am primit niciodată o fișă a postului, pentru că nu sunt funcționar public și nici nu ar trebui să compar în fața unei Comisiei de Disciplină neavând această calitate. Dar pot să fac dovada acum cu Dispozițiile pe care dl. Primar mi le-a dat pentru limita de competențe pe care mi-a fost acordată că niciodată nu am fost nominalizat să reprezint Primăria în Comisia de Dialog Social. Am o Dispoziție să reprezint Primăria, dar la ședințele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Și acum cred că dl. Primar ar trebui să clarifice. A încurcat Dispozițiile, a încurcat termenii, pentru că nu aș vrea să se creadă, cu atât mai mult cu cât au apărut lucrurile acestea în presă .Cu siguranță, colegii din media care participă activ la viața social politică și economică a orașului au preluat știrea foarte rapid, cu titluri gen „Primarul îl distruge pe Viceprimarul, Florin Popa”. Pur și simplu m-am simțit lezat, știind că mi-am făcut obligațiile pe care le-am avut întotdeauna. Și acum îl întreb pe dl. Primar dacă, cumva a sesizat greșeala pe care a făcut-o și accept scuzele pe care o să și le prezinte.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Constat că nu sunteți chiar distrus, dl. Viceprimar. Și trebuie să vă informez și pe dvs. și pe toată lumea că, în ziua respectivă, și nu a fost prima oară, se desfășura ședința de Dialog Social. Eu trebuia să fiu la București și, pe adresa respectivă, am scris „dl. Viceprimar, Popa”, care mai fusese la comisiile acestea și era o discuție și în prezența Prefectului. Am zis că la toate ședințele de Dialog Social veți fi prezent, dl. Viceprimar. V-am adresat-o dvs. Mi-ați returnat-o fără să spuneți nimic, motiv pentru care am redirecționat-o a doua oară, în termen. Și mi-ați trimis tot pe aceiași adresă, un răspuns scris că sunteți prea ocupat. Am constatat că sunteți prea ocupat. Vreau să vă spun că nu sunteți funcționar public, dar sunteți subordonatul meu și atunci îmi voi permite să iau măsurile legale, care îmi sunt permise, de umblat la salariu că este recidivă. Acesta este un aspect.

Al doilea aspect. Nu știu și nu înțeleg ce era atât de greu să veniți de la 100 m distanță, să reprezentanți Primăria. Și erați îndreptățit să reprezentați Primăria atâta timp cât ați activat în administrația publică. Erați la curent cu trecutul, prezentul și poate viitorul sistemului de termoficare. Era o părere competentă a unui adevărat tehnocrat. Refuzul dvs. mă pune într-o situație care, în mod cert de mâine, veți avea atribuțiile mult reduse, ca să vă dăm timp și pentru alte subiecte, pentru că așa încărcat nu puteți să duceți, aveți o limită a suportabilității. Recunosc, v-am încărcat mult. Și mâine voi modifica Dispoziția prin care vă vor fi atribuite cu totul și cu totul alte puteri în Primărie.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Mulțumesc, dar la modul la care mi-ați răspuns, consider că subiect de cancan poate fi orice discuție dintre mine și dvs. Da cunosc situația trecutului, cunosc situația prezentului, dar, din păcate, nu cunosc viitorul și tocmai despre viitor era vorba la această întrunire. Vreau să vă spun că, de când a început acest mandat, într-adevăr eu am venit aici, dar să vină în continuare la negocieri și alte persoane apropriate, la luarea unor decizii în legătură cu viitorul energiei termice pe care noi, câteodată la aflăm din presă... Iar o persoană care să vină să reprezinte Primăria aici să o reprezinte cu competență, nu în necunoștință de cauză. Vă rog să delegați pe cei care acceptă să facă lucrul acesta. Îmi pare rău, dar, la statutul meu, nu îmi permit.

PRIMAR, MARIUS STAN: Constat că e foarte greu.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Nu „e foarte greu”, dl. Primar, dar nu vreau să fiu răutăcios, însă dvs. nu aveți timp niciodată. Tot timpul sunteți plecat. Niciodată nu puteți da curs invitațiilor de participare.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Ce insinuați?

5

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Nu insinuez nimic, dl. Primar. Pot să vorbesc și eu ca dvs. Nu ne dăm în ~                                                                                           5

spectacol. Eu cred că acele camere de luat vederi din Primărie au arătat că eu vin în fiecare zi la serviciu.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Vă rog să păstrăm un cadru adecvat.

PRIMAR, MARIUS STAN:

A mai fost un subiect la care nu e complet răspunsul, dar trebuie ținut cont de acest lucru. Din păcate în mandatul pe care noi l-am început am avut un ghinion. Ghinionul se referă la absorbția de fonduri europene. Mandatul a început în 2012 când exercițiul financiar bugetar european era pe final. Ce a mai rămas nu e absorbit din cauza faptului că nu au fost în stare alte Primării să atragă banii respectivi. Iar faptul că urmează cele 6-7 proiecte, unul din ele cel puțin, cel cu semaforizarea inteligentă, nimeni, la momentul accesării acelor bani, nu a crezut că în trei luni am putut să absorbim bani pentru acel proiect. Vreau să vă informez că am absorbit peste 20.000.000, nu numai pentru acel proiect. Mai sunt proiecte. E o realizare, dar dacă vrei să vezi partea goală a paharului te legi de cele 2.000.000 pe care trebuie să le plătim. Și veți primi un raport legat de toate cele 7 proiecte, dar toate proiectele s-au derulat în condițiile acestea, contra timp, contra cronometru.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

9                        7

Dna. Cocu, vă rugăm să prezentați rezultatele.

DNA. COCU DESILIA:

Pentru buletinul de vot privind „Componența nominală a comisie de evaluare din anul 2016 a managementului de la Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galați”, persoana nominalizată din partea Consiliului Local este dl. cons. Trif Nicolae Viorel.

Pentru dl. cons. Trif Nicolae Viorel din numărul de 23 voturi exprimate, s-au înregistrat 18 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” și 3 voturi „nule”.

Pentru buletinul de vot privind „Componența nominală a comisie de soluționare a contestațiilor la evaluarea din anul 2016 a managementului de la Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galați”, persoana nominalizată din partea Consiliului Local este dl. cons. Marian Alexandru.

Pentru dl. cons. Marian Alexandru din numărul de 23 voturi exprimate, s-au înregistrat 16 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” și 5 voturi „nule”.

Pentru buletinul de vot privind „Componența nominală a comisie de concurs la concursul de proiecte de management organizat pentru încredințarea managementului de la Teatrul Dramatic „Fani Tardini” din Galați”, persoana nominalizată din partea Consiliului Local este dna. Dascălu Monica.

Pentru dna. cons. Dascălu Monica din numărul de 23 voturi exprimate, s-au înregistrat 17 voturi „pentru”, 1 voturi „împotrivă” și 5 voturi „nule”.

Pentru buletinul de vot privind „Componența nominală a comisie de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru încredințarea managementului de la Teatrul Dramatic „Fani Tardini” din Galați”, persoana nominalizată din partea Consiliului Local este dl. Caliga Gigel.

Pentru dl. cons. Caliga Gigel din numărul de 23 voturi exprimate, s-au înregistrat 17 voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă” și 2 voturi „nule”.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

9                        7

Mulțumim, dna. Cocu. Cvorum nemaifiind nu putem vota. Vă anunțăm că luni la ora 14.00, la Parcul de Soft se va desfășura o ședință extraordinară. Bună seara.

~                                                                                     5                  5             5

PREȘ EDINTE DE ȘEDIN Ț Ă,

Gigel CALIGA

AVIZAT, SECRETAR, Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT, Camelia NEOFIT