Proces verbal din 05.07.2016

Sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Galati din data 5/07/2016

Procesul Verbal al Ședinței Extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Galați din data de 05 Iulie 2016

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 3 zile înaintea ședinței, conform

5             5      ~

art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr. 20/04.07.2016.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință locuitorilor prin intermediul ziarului „Viața Liberă” din 02.07.2016.

Ședința Consiliului Local din data de 05.07.2016 este publică, avându-l ca președinte de ședință pe dl. Enache Cristian Sorin.

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local din 05.07.2016:

 • 1. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Galați;

 • 2. Proiect de hotărâre privind acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de distribuție și furnizare a apei calde pentru populație în sistem centralizat în perioada aprilie-mai 2016;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea compensației rezultată din diferența de tarif pentru contractul 52186/08.05.2015 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în municipiul Galați;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor, atribuțiilor specifice, regulamentului concursului, obiectivelor și criteriilor de performanță, modelului cadru al contractului de management, în cazul vacantării postului de administrator public al Municipiului Galați;

 • 5.  Interpelări, intervenții, cereri.

 • 6. Diverse.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Bună ziua. Iată-ne în premieră la prima ședință extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Galați, legal constituit.

Voi începe prin a anunța prezența și rog secretariatul să prezinte numărul celor prezenți.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Bună ziua. Din cei 26 de consilieri locali în funcție, lipsesc: dl. Ardean Bogdan Ionuț, dl. Atanasiu Onuț Valeriu, dl. Dima Cristian, motivat.

În consecință, ședința extraordinară de astăzi, 05.07.2016, este legal constituită. Avem prezența majorității consilierilor locali în funcție.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Mulțumesc.

5

Dați-mi voie să prezint ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Galați:

 • 2. Proiect de hotărâre privind acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de distribuție și furnizare a apei calde pentru populație în sistem centralizat în perioada aprilie-mai 2016;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea compensației rezultată din diferența de tarif pentru contractul 52186/08.05.2015 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în municipiul Galați;

Doresc să suplimentăm ordinea de zi cu încă un punct:

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor, atribuțiilor specifice, regulamentului concursului, obiectivelor și criteriilor de performanță, modelului cadru al contractului de management, în cazul vacantării postului de administrator public al Municipiului Galați;

Dacă sunt intervenții?

5

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

Așa cum am discutat la ședința cu liderii de grup, vreau să fac mențiunea că este prima dată și ultima dată când grupul PNL acceptă ca, în ziua ședinței în plen, să fie completată ordinea de zi.

Cred că ar trebui, încă de la începutul mandatului, să ne stabilim că ceea ce apare cu 5 zile înainte, în cazul unei ședințe ordinare, și 3 zile, în cazul unei ședințe

~           55       ~ 9     ~           55

extraordinare, publicat în ziar să fie și ordinea de zi. Că vor fi excepții, lucruri foarte urgente e una, dar cred că ar trebui să ne facem, ca și modalitate de lucru, faptul că ceea ce apare publicat în ziar să fie și pe ordinea de zi.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ-FLORIN:

’                                                      9

Sunt de acord cu dl. Nicușor Ciumacenco cu modalitatea de lucru doar până la un punct. Dacă aveți nevoie de explicații la al patrulea punct se datorează faptului că astăzi dl. city manager, sau cel care a ocupat până astăzi funcția de city manager, și-a depus demisia, prin urmare nu putem lăsa Aparatul Primăriei fără a avea obiectul lucrativ și atunci era nevoie de stabilirea acestor criterii pentru a putea merge mai departe. Mulțumesc.

5

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? -22 voturi Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține? - 1 vot (dna. Vreme Daniela Simona)

Cu 22 de voturi ”pentru”,0 voturi „împotrivă” si 1 „abținere”, ordinea de zi a fost adoptată.

Acum vreau să vă supun la vot, ca primul punct de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Galațicare prevede votul secret, să fie discutat la final, pentru a putea să ne organizăm buletinele de vot și toată procedura care se impune.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Propunerea a fost votată cu 23 de voturi „pentru”.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de distribuție și furnizare a apei calde pentru populație în sistem centralizat în perioada aprilie-mai 2016”.

Aș dori ca dl. Ispas să prezinte, pe scurt, subiectul.

DL. ISPAS MIRCEA:

Bună ziua. Mircea Ispas e numele meu. Sunt Directorul Tehnic de la „CALORGAL”.

Așa cum bine știți și s-a discutat, în ultima ședință a Consiliului Local, despre adoptarea soluției de furnizare a apei calde neutilizând utilajele în cogenerare ale „ELECTROCENTRALE”, ci folosind soluția cu abur și transformare, de către cei de la „ELECTROCENTRALE”, a aburului în apă fierbinte, pe baza unui contract de prestări serviciu. Această soluție tehnică este singura la momentul de față, deoarece Adunarea Generală a Creditorilor de la „ELECTROCENTRALE” SA Galați, în insolvență, a ~~                                                                                               5 7                                 5   ~

interzis utilizarea gazului și adoptarea acestei soluții, utilizarea aburului drept combustibil.

„CALORGAL” S.A. a încheiat un contract de vânzare-cumpărare direct cu Arcelor Mittal, iar cu „ELECTROCENTRALE” SA Galați a încheiat un contract de prestări serviciu pentru transformarea aburului în apă fierbinte. Din păcate toate aceste costuri nu sunt acoperite prin veniturile pe care societatea le poate obține. Sunt niște costuri foarte mari. E o soluție ineficientă, din punct de vedere tehnic, dar care asigură apa caldă în acest moment.

Am fost și la A.N.R.S.C.E. și am discutat aceste lucruri. Am încercat să 5                                                                 5

acoperim aceste costuri prin includerea lor în taxa de distribuție. A.N.R.S.C.E. ne-a răspuns printr-o adresă scrisă prin care a făcut următoarele precizări, corecte, de altfel:

 • (1) Soluția tehnică e în regulă;

 • (2) Soluția este legală în privința contractului încheiat de operatorul „CALORGAL”;

 • (3) Nu pot fi cuprinse costurile de producție în taxa de distribuție, dar, conform O.G. 36, UAT - ul poate acoperi pierderile operatorului de distribuție.

Acestea sunt valorile pe care le-am precizat. Din păcate suntem angajați prin contract să plătim în avans. Noi nu am avut bani să plătim luna iulie decât pentru câteva zile, inclusiv astăzi, așadar există riscul ca, în cazul în care acest proiect de hotărâre să nu se aprobe, să fim în incapacitatea de a plăti diferența de bani necesară pentru luna iulie și cei de la Mittal sau cei de la „ELECTROCENTRALE” să sisteze distribuția

5                                                                                       ~~                                                                                                                     5

către noi. Suma este de 3.775.000. Cam atât. Mulțumesc.

5

DNA. VREME DANIELA SIMONA:

Dl. Președinte, stimați colegi și stimați participanți la ședință, astăzi participăm pentru prima dată în acest mandat la o ședință extraordinară a Consiliului Local unde avem pe ordinea de zi, în dezbatere, respectiv aprobare, două proiecte de hotărâre foarte sensibile și, în același timp, urgente pentru Galați, dar și într-o oarecare ilegalitate. Și am să vă explic de ce.

Îmi pare rău să constat că asemenea proiecte nu sunt tratate la nivelul la care se ridică și pentru a fi supuse spre aprobare nu respectă minimul de etape procedurale prevăzute de lege, respectiv nu respectă transparența decizională și nu respectă în totalitate legea 215/2001actualizată.

Mai mult, față de cele constatate, tind să înțeleg că începem acest mandat cu stângul, iar cutumele predecesorilor noștri rămân de actualitate. Chiar dacă legea permite excepția, atunci când vine vorba de ședințe extraordinare, eu cred că, consensul și o analiză atentă asupra fiecărui proiect și respectarea procedurilor în materie, ne vor ajuta să luăm decizii în cunoștință de cauză și mai transparent.

Din câte am reținut analizând cele două proiecte avem de a face cu sume foarte mari ce urmează a le acorda unor instituții de interes local, pentru anumite pierderi despre care noi, aleșii, nu avem cunoștință, fără a ni se pune la dispoziție toate documentele în acest sens. L-am avut, într-adevăr, astăzi pe dl. Director, care ne-a oferit detalii.

Să înțeleg că noi, astăzi, trebuie să vă credem pe cuvânt și să ne transformăm în ridicători de mână la comandă? Acest aspect mă face să înțeleg că unii dintre noi nu au luat la cunoștință că, între Primar, ce are în subordine Aparatul de specialitate, și Consiliul Local nu există, conform legii, raport de subordonare. Nu am luat la cunoștință că, Consiliul Local se conduce conform legii și pe principiul autonomiei locale, iar responsabil pentru păstrarea bunei relații între cele două autorități publice este secretarul municipiului Galați si nu conducătorii altor autorități.

Cred că trebuie să plecăm cu dreptul în acest mandat și să ne cunoaștem foarte bine atribuțiile conferite de legiuitor. Cetățenii au foarte mari așteptări. Mai mult, inițiatorii de proiecte trebuie să înțeleagă că nu întotdeauna propunerile lor se suprapun și cu hotărârile Consiliului Local, mai ales dacă acestea respectă minimum de proceduri legislative. Având în vedere că proiectele supuse spre aprobare astăzi fac referire la sume de bani, cred că pentru legalitate ar fi trebuit însoțite și de avizul comisiei buget -finanțe, într-adevăr nu s-au constituit încă aceste comisii, chiar dacă ne ascundem sub masca unei ședințe extraordinare pe considerentul că nu s-a respectat minimum de proceduri de lege.

Astfel, dl. Președinte și dl. Secretar, cred că este imperios necesar ca ordinea de zi a unei ședințe să corespundă în totalitate din punct de vedere legal și procedural și legislativ.

De asemenea, obiceiul „lasă că merge și așa” trebuie să devină istorie, iar pretextul că anumite proiecte sunt de maximă necesitate pentru Galați, în timp ce ele sunt de maximă necesitate pentru anumite derapaje ale grupurilor de interese sau clientelă de partid, cred că trebuie să dispară dacă totuși mai avem un pic de responsabilitate pentru cei ce ne-au trimis aici, iar transformarea Consiliului Local într-o mașinărie de vot sau ridicători de mână la comandă, trebuie să dispară pentru totdeauna. Asta dacă ne dorim și noi acest lucru.

5

Înainte de a încheia, dl. Secretar și dl. Președinte, o să vă aduc la cunoștință ~                                          5                           5                  ~                                                                      5        5

anumite nereguli constatate în ceea ce privește ilegalitatea ședinței extraordinare de astăzi: lipsa unui convocator de ședință conform art. 39 alin. 3 din Legea 215/2001 actualizată. Dacă ar fi existat un convocator, acesta, în cazul unei ședințe extraordinare ~                    ~                                           5             5

ca cea de astăzi, ar fi trebuit transmis consilierilor, conform art. 39 alin.3 din aceiași ~                                                                                                       ~                                                                                                   5

lege, cu cel puțin 3 zile înainte de ședință și nu aseară cum l-am primit eu. Expunerea de motive și raportul de specialitate, pentru proiectul nr. 2 sunt cu date din 04 iulie, deci nu putem vorbi de o ședință extraordinară, ci trebuie să respecte un minimum de 3 zile. În conformitate cu art. 63 alin. 1 coroborat cu art. 39 alin. 2 „ordinea de zi se aprobă de Consiliul Local la propunerea celui care a cerut întrunirea Consiliului, celui care l-a convocat”, in cazul nostru nu știm care este această persoană.

Iar pentru punctul nr. 4 cu siguranță voi avea o luare de cuvânt.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ-FLORIN:

7                                                      9

Nici nu mă așteptam la altceva, credeți-mă pe cuvânt. Și noi vă mulțumim extraordinar de mult pentru intervenție. Eu propun, dacă e să ne luăm după dna. Vreme, să ne ridicăm cu toții să plecăm acasă. Dacă dvs. vă asumați responsabilitatea celor zeci de mii de gălățeni care sunt în sistemul centralizat și beneficiază de apă caldă, momentan nu e nevoie și de căldură, de a rămâne fără apă caldă, atunci eu propun să ne ridicăm cu toții și să mergem acasă fiecare și alegătorii pe care dvs. îi reprezentați, să le dați un mesaj pe Facebook și să le explicați de ce blocăm fondurile necesare ca acești oameni să aibă un minim „lux” care se numește apă caldă.

DNA. VREME DANIELA SIMONA:

Nu trebuie să țineți cont de opinia mea, ci noi, ca și consilieri aleși, trebuie să ținem cont de lege și să o respectăm. Și eu fac parte tot din rândul acestor cetățeni ce beneficiază de apă caldă printr-un sistem centralizat. Nu am centrală. Dar, în același timp, nu-mi doresc ca de aici încolo, toate aceste ședințe extraordinare și aceste proiecte de hotărâre cu o încărcătură foarte mare, aici vorbim de sume exorbitante, să fie puse în cârca noastră a consilierilor locali, doar pe motivul că nu ne-ar păsa. Nu, ne pasă, dar ne pasă în același timp și de modul în care respectăm de aici în acolo legea.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Dl. Președinte. Dați-mi voie să-l întreb pe dl. secretar dacă aceste proiecte de hotărâre întrunesc condițiile legii și dacă da, lăsăm deoparte orice polemică politică. Dl. Secretar, vă rog să-mi răspundeți dacă aceste proiecte întrunesc condițiile legale?

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Toate proiectele înscrise pe ordinea de zi de astăzi întrunesc condițiile. Avem proiectul din ședința trecută pe care l-am amânat pentru ședința de astăzi, cu aprobarea dvs., și avem și alte proiecte de maximă importanță, așa cum a precizat și dl. Primar, cu impact asupra cetățenilor și avem ultimul proiect pentru a asigura, tot de urgență, continuitatea în cazul funcției de administrator public. Ele au fost trecute prin filtrul Aparatului de specialitate, au și viză de legalitate din partea serviciului de specialitate, așadar întrunesc toate condițiile pentru a fi supuse aprobării Consiliului Local.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Din cauza faptului că dvs. răspundeți personal asupra legalității acestor proiecte, tind să vă cred pe dvs. și eu propun să trecem mai departe.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                           '

Doamna Vreme și-a dat parțial răspunsul. A recunoscut că aceste comisii de specialitate nu sunt constituite, materialele nu puteau fi discutate în nicio comisie. De altfel, cunoaște toată lumea că perioada dintre declararea Consiliului Local ca legal constituit și până astăzi nu a permis ca aceste proiecte să treacă prin comisii și să fie dezbătute. Dar tot la fel de adevărat este că acele contracte de furnizare a aburului încheiate cu Arcelor Mittal și de preparare a energiei termice de către „ELECTROCENTRALE” au ca și clauză plata în avans a acestor servicii. Această problemă a suscitat urgența și, pe lângă constituirea comisiilor de specialitate am adăugat și aceste probleme pentru a nu lăsa cetățenii fără apă caldă mai mult decât necesar.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Dacă observați avem chiar documente în plus pentru o ședință extraordinară. Pe lângă expunerea de motive, inițiativa dlui. Primar sau dlui. Viceprimar, Enache, aveți și raportul de specialitate asumat de Aparatul de specialitate. Nu e necesar pentru o ședință extraordinară. Am insistat de fiecare dată, chiar dacă e ședință extraordinară, să fie și

~                                          5             5                                             ~                      5

aceste rapoarte de specialitate, ca să nu fie discuții.

DNA. VREME DANIELA SIMONA:

Eu făceam referire la lipsa unui convocator și lipsa acelui termen de 3 zile anterior organizării ședinței extraordinare prin care trebuia să ne puneți la dispoziție aceste 3 proiecte de hotărâre.

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Dl. Președinte, conform Regulamentului, cineva mai are dreptul la replică doar dacă cel care îi dă răspunsul îi rostește numele. Nu am ceva cu distinsa colegă, dar trebuie să i se aducă la cunoștință Regulamentul. Noi respectăm Regulamentul și nu am venit aici să aud discuții și divagații. Este dreptul dumneaei, a vorbit.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Convocarea s -a făcut conform legii. Am asigurat cât am putut transparența. Ne cerem scuze. Suntem într-o fază de tranziție. Astăzi vom obține și numerele de telefon și adresele de mail și începând cu ședințele următoare veți avea un cont creat pentru a avea acces direct pe site-ul Primăriei.

Ședința a fost publicată în ziar de sâmbătă, așadar am asigurat cele trei zile. Sincer am făcut ce am putut într-un timp foarte scurt având în vedere urgențele care au apărut. Noi, în prima fază, am avut de discutat doar primul punct privind constituirea comisiilor, dar au apărut aceste urgențe pe care nu le putem amâna. Și am asigurat parțial și această transparență prin publicarea în cotidian. La ședințele următoare veți fi anunțați din timp, veți primi materialele din timp și vom încerca, pe cât posibil, să aveți acces la toate informațiile pentru a putea lua deciziile.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Dacă mai sunt comentarii?

DL. STÂNGĂ GEORGE CĂTĂLIN:

Dl. Președinte, studiind documentele pe care ni le-ați pus la dispoziție, observ o Notă de fundamentare întocmită de „CALORGAL”, privind pierderile induse, prezentând cheltuieli neacoperite din tariful de distribuție. Întrebarea mea către dl. Director ar fi: Ce costuri totale avem pe cele două luni pentru producție, transport și distribuție?

DL. ISPAS MIRCEA:

Dacă vă uitați tot în Nota de fundamentare e o sumă care nu a fost prinsă în acest proiect de hotărâre. Mai era vorba de 2.300.000 care înseamnă pierderile din cele două luni, pierderile aprobate sau prinse în taxa de distribuție.

DL. STÂNGĂ GEORGE CĂTĂLIN:

Costul total al producției...

DL. ISPAS MIRCEA:

Eu mă refer la pierderi. Veniturile cred că sunt în jur de 320.000-330.000, plus 10.000 din alte activități.

DL. STÂNGĂ GEORGE CĂTĂLIN:

Dl. Director, noi avem aici un cost total, poate nu știu eu să interpretez bine, de aproximativ 4.000.000 de lei. Zic bine?

DL. ISPAS MIRCEA:

Costurile sunt aproape 4.000.000 pe lună.

DL. STÂNGĂ GEORGE CĂTĂLIN:

Aproape 4.000.000 pe lună. Am înțeles. Și noi trebuie să acoperim 3.775.000 pe două luni?

DL. ISPAS MIRCEA:

Da.

DL. STÂNGĂ GEORGE CĂTĂLIN:

Tot uitându-mă în material ați menționat câteva prevederi legale și mă refer la Legea 51 privind serviciile publice comunitare: „Acestea au caracter permanent și regim de funcționare continuu”, sunt de acord, și „sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale”. Dar, în același timp, ați omis art. 1 lit. i că sunt „organizate pe principii economice și de eficiență”. Mie, sincer să fiu, nu mi se pare că avem eficiență în cazul „CALORGAL” - ului, cu părere de rău, și, în al doilea rând, sunt furnizate și prestate pe baza principiului „beneficiarul plătește”. Dacă „beneficiarul plătește”, de ce mai trebuie să acoperim pierderile?

DL. ISPAS MIRCEA:

Nu sunt neaparat pierderi contabile. Știți la fel ca și mine, că pierderile derivă din costurile neacoperite conform taxei de distribuție. Din păcate, ce se aprobă astăzi sunt niște pierderi datorate și din cauza soluției tehnice adoptate, de altfel singura care putea fi adoptată. Dar am și precizat că nu este o soluție eficientă, nici din punct de vedere tehnic, nici din punct de vedere economic. În rest, materialele prezentate nu sunt întocmite de mine, dar sunt corecte, sunt în baza legii. Într-adevăr trebuie să fim eficienți, dar nu știu dacă există în țară vreo societate de termoficare care să fie pe profit. Sper să fie așa, dar din ce am vorbit cu ceilalți colegi din țară, peste tot este tristețe.

DL. STÂNGĂ GEORGE CĂTĂLIN:

Aș vrea să mai fac câteva precizări. Într-adevăr, există temeiul legal pentru a aloca aceste sume de bani de către Consiliul Local către „CALORGAL”. Nu am contestat acest lucru. Întrebarea mea este: Dacă noi avem pe lunile aprilie și mai pierderi de aproximativ de 1,85 milioane lei pe timp de vară, când vom ajunge în perioada de iarnă costurile acestea nu vor crește și până în perioada de iarnă nu vom avea aceleași pierderi de acoperit? Problema nu este că acoperim acum pierderile, problema este că vom face același lucru cât vom distribui agent termic.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                           '

Rostul și motivul hotărârii de astăzi este de a oferi această „gură de oxigen” și de a putea urni acest serviciu de furnizare a apei calde. De aceea am ales o discuție pentru perioada aprilie-mai, deoarece, în perioada următoare, noi vom avea discuții și la comisii, vom avea Aparatul de lucru alături și va trebui să luăm niște măsuri pentru eficientizarea acestui serviciu în speranța că vom micșora pierderile. Această soluție nouă de furnizare a apei calde prin preluare de abur de la Arcelor Mittal s-a dovedit încă din mandatul trecut a fi un generator de pierderi, dar, așa cum bine știți, la sfârșitul lui iulie se împlinesc 12 luni de folosire a acestui sistem mixt abur-cogenerare pe timp de iarnă care ne va permite să facem un bilanț energetic, astfel încât să avem o bază tehnică, reală.

Astăzi noi am propus să acoperim pierderile pentru perioada aprilie-mai.

DL. STÂNGĂ GEORGE CĂTĂLIN:

Discuția dvs. are suport, dar ne vom întâlni peste o lună și vom intra în amănunte așa cum trebuie și cum ați spus și dvs.

5                                           5                      5       1           5

Dl. Președinte, eu sunt de acord cu dvs. Nu vrem să fim o piedică în fața noii conduceri a autorității publice locale. Vrem să facem o opoziție constructivă. Problema noastră, a liberalilor, nu este că vom vota acum acest proiect de hotărâre. Problema noastră e să nu devină obișnuință de a vota aceste pierderi. Dvs. ați menționat că

5              5                                                              1                                              5                   5

societatea împlinește un an de activitate. Au venit până acum cu vreun plan de reducere a pierderilor?

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

În vechea legislatură, la mine la comisie nu au venit. Ar trebui să-l întrebați pe fostul Primar. Eu zic că este „momentul zero” și de aici încolo să ne unim eforturile, pentru a eficientiza această unitate. Noi credem că, prin noile proiecte pe care le avem, putem să aducem o îmbunătățire și o scădere a pierderilor.

Dacă mai sunt intervenții?

5

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

Dl. Președinte, am și eu două întrebări. Suntem de acord că trebuie să oferim 5                  ~                5

gălățenilor pentru a nu rămâne fără apă caldă, cred că e important acest lucru. Dar putem ști și noi, câți gălățeni beneficiază de acest proces tehnologic pentru furnizarea apei calde?

DL. ISPAS MIRCEA:

La încălzire știm că la sfârșitul lunii martie mai erau conectate la sistemul 5                                                    5

centralizat peste 37.000 de apartamente. La apă caldă, dincolo de faptul că noi avem contractele cu asociațiile și știm apartamentele conectate la încălzire, nu toată lumea consumă, e adevărat, iar pentru apă caldă au găsit alte soluții.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Așadar discutăm de aproximativ 80.000 de apartamente, fără fondul locativ, fără case. Acest serviciu se adresează celor 37.000 de apartamente. Da?

DL. ISPAS MIRCEA:

Da.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Mai am o întrebare: Cât reprezintă procentual pierderile prin acest procedeu? Mie mi-ați spus mai devreme că 90%.

DL. ISPAS MIRCEA:

E adevărat.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Așadar, 90% sunt pierderi și cred că avem datoria să le precizăm gălățenilor că cei 270.000 de cetățeni plătesc 90% pierderi din sistemul centralizat, ceea ce cred că e normal să ne gândim și la restul gălățenilor care nu beneficiază de acest serviciu de căldură în sistem centralizat și cred că atunci când votăm, toți gălățenii trebuie să știe acest lucru. Ca atare, considerăm că nu este vina actualei administrații, chiar nu aveți

~                                                                                                                                               5    ~                                        5

nicio vină, pentru situația în care ne aflăm. La această ședință, grupul PNL va vota acest proiect, dar este singura dată. Pentru că atunci când noi supunem aprobării Consiliului Local astfel de hotărâri, trebuie să ne gândim la toți gălățenii. Iar noi nu vrem să fim părtași ca toți gălățenii să plătească pentru un sistem care nu este rentabil. Datoria noii administrații este să găsească o soluție cât mai rentabilă și de aceea cred că pe viitor Primarul, Viceprimarii, Aparatul de specialitate, împreună cu consilierii, trebuie să găsească o soluție, astfel încât acest serviciu să fie cât mai eficient.

În concluzie, astăzi grupul PNL va vota această hotărâre, dar este singura dată. Și am dori să nu invocați că „ liberalilor nu le pasă de gălățeni”, pentru că nu acesta este adevărul. Adevărul este că trebuie să ne gândim la toți gălățenii când votăm ceva.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ-FLORIN:

7                                                      9

Dl. Ciumacenco, este perfect valabil ceea ce susțineți, până la momentul în care nu veniți și cu soluția. Adică în momentul în care spuneți că este „ultima oară” când votați și aveți dreptate, pentru că este prima oară când ne întâlnim, preluăm cu bune și rele un mandat de 4 ani și încercăm să remediem, în limitele legii și în limitele financiare pe care bugetul Primăriei îl are în momentul de față. Remediem problemele pe care le-am preluat.

E frumos și e liberal privită situația în care, într-adevăr, 248.000 de cetățeni nu ar trebui să plătească pentru cei care beneficiază de sistemul centralizat, atât de încălzire, cât și de furnizare a apei calde, dar v-aș ruga, ca pe viitor, pentru a nu vă pune în ipostaza de a nu vota la astfel de ședințe, veniți și cu o soluție, pentru a merge mai departe. Mulțumesc.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Dl. Primar,este responsabilitatea administrației să facă acest lucru. Noi reprezentăm 7 voturi în Consiliul Local și noi vom veni cu o propunere către dvs., dar sper să vi-o asumați.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ-FLORIN:

7                                                      9

Cu siguranță. Să știți că Aparatul de specialitate duce la îndeplinire sarcinile și ceea ce votează Consiliul Local. Nimic mai mult.

DL. GĂVAN EUGEN:

Dl. Președinte, în Raportul de specialitate se menționează că „soluția producerii de apă caldă este pe schemă de înlocuirea gazului metan cu abur produs de „Arcelor Mittal”. Cheltuielile care sunt date pentru perioada aprilie-mai sunt în cuantum de 3.775.000. Ceea ce vreau să se înțeleagă este un lucru foarte clar. Aceste pierderi sunt induse de randamentul transformării aburului în apă caldă. Dar eu l-aș întreba pe dl. Director Ispas, dacă am fi mers pe soluția de schemă pe gaz metan, cât ar fi fost aceste cheltuieli?

DL. ISPAS MIRCEA:

Cheltuielile noastre ar fi fost de 2,5 milioane pe lună pe contractele actuale cu „Mittal” și cu „ELECTROCENTRALE”. Dacă am fi cumpărat pe soluția anterioară, conform prețului reglementat al „CET”-ului de la ANRSECE, cred că în jur de 500.000-600.000. Diferența se datorează acestei soluții.

5                                                                                        5

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Problema este mult mai complicată. După cum știți „ELECTROCENTRALE„ este în insolvență, iar creditorii nu acceptă nicio pierdere. Gândiți-vă că pentru cele 7-8 milioane pierderi lunare pe lunile de vară cu privire la furnizarea serviciului de asigurare a apei calde, ne-ar fi cerut imediat să le suportăm noi. Calculele sunt mai complicate acum.

DL. GĂVAN EUGEN:

De acord cu povestea cu „ELECTROCENTRALE” în insolvență, numai că doream să fac o comparație între prețul de producere a apei calde pe bază de furnizare de gaz cu cea de abur, trecând un pic peste „ELECTROCENTRALE”, că nu se poate să facă ceea ce ați spus. Aici doream să ajung, pentru că problema e de randament de producere a apei calde din abur. Aici e toată povestea de care ne legăm. Și întotdeauna povestea aceasta a fost evitată, pentru că bilanțurile care ne erau prezentate de fostul „APATERM” și de „CALORGAL” erau pe tot anul. Și într-un fel făceau compensarea cu perioada de iarnă. Am dreptate, dl. Director?

DL. ISPAS MIRCEA:

Da. Cu observația că cifrele pe care vi le-am dat reprezintă valoarea facturilor lunare, 2,5 milioane. Dacă am fi cumpărat direct de la CET gazul ne costa 600.000.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Mai sunt intervenții?Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9


-22 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (dna. Vreme Daniela Simona)

Cu 22 de voturi ”pentru”,0 voturi „împotrivă” si 1 „abținere”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea compensației rezultată din diferența de tarif pentru contractul 52186/08.05.2015 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în municipiul Galați”.

Aș ruga-o pe dna. Director Totolici să facă o prezentare succintă.

DNA. TOTOLICI GENICA:

Bună ziua. Genica Totolici mă numesc și sunt Director General la Soc. „TRANSURB” S.A.

Proiectul de hotărâre pe care îl aveți spre aprobare astăzi face referire la regularizarea Contractului de delegare de gestiune încheiat pe 09 mai 2015 care s-a derulat până la 31 decembrie 2015. Se face referire la compensare. Este o diferență pe care noi, societatea de transport urban, nu am încasat-o, prețul pe km. fiind sub prețul cheltuielilor pe care noi le facem. S-a solicitat la încheierea anului, la 31 decembrie, o regularizare a Contractului și s-a solicitat, conform Contractului și clauzelor contractuale, un audit tehnico-economic. Primăria a angajat un auditor extern care, timp de două luni, a efectuat, la sediul societății noaste, auditul și, ca rezultat, este ceea ce

7                                7                                                   5                          ~                          5   ~                                  ~

aveți dvs. în acest proiect de hotărâre, aprobarea diferenței de compensare pentru 2015. Noi, în momentul de față, nu am reușit să încheiem bilanțul pe 2015, așteptând încheierea acestui audit tehnico-economic. Așadar noi nu am depus în termenul legal bilanțul pe 2015, din cauza faptului că nu era închis auditul tehnico-economic pentru regularizarea prețului pe km.

DNA. VREME DANIELA SIMONA:

Dl. Președinte, dacă vom aduna sumele prezentate într-o anexă a acestui proiect de hotărâre, valoarea va fi puțin diferită cu câteva zecimale. Asta pentru că sunt economist și acord atenție maximă cifrelor. Vorbim de o valoare de 4.051.858,73 lei.

5                                    5                                                                                                                                                                    ~

Adunați și veți ajunge la acest rezultat. Vă mulțumesc.

DL. STÂNGĂ GEORGE CĂTĂLIN:

În primul rând, noi nu avem o Notă de fundamentare pentru acest cost menționat de dna. Director.

În al doilea rând, vreau să vă spun că transportatorii care oferă servicii externe de transport internațional și care au autocare vechi de cel mult 2-3 ani, a căror valoare este de 180.000 Euro + TVA, au un cost în care se includ și amortizarea cheltuielilor, ~                                                                                                 5                                                                               ~

cuprins între 4,5-5,2 Ron/km. Gradul de confort oferit de societatea locală este unul foarte scăzut. Uneori condițiile în care trebuie să călătorească gălățenii sunt derizorii. Eu nu am văzut în materialele anexate Contractul de delegare a gestiunii care a fost semnat în anul 2015. Vă aduc la cunoștință faptul că niciunul dintre colegii mei liberali nu era consilier local atunci când a fost votat și semnat acest Contract de delegare de gestiune. Așadar noi nu știm ce conține el.

5                                         5                                    5

În al treilea rând, nu ne-au fost aduse la cunoștință notificările din raportul de audit. A fost doar menționat. Nu am văzut nimic concret în afară de faptul că s-a realizat acest raport de audit. Mi-aș dori foarte mult ca cei din conducerea societății să vină în fața consilierilor locali cu un plan de dezvoltare și modernizare a parcului auto.

Și la final, dl. Secretar, dacă se poate să menționați în procesul-verbal, mi-aș dori ca la ședința următoare să avem noi, toți consilierii, o informare cu privire la prețul de achiziție pe litrul de motorină, furnizorul și procedura de selecție a furnizorului. Mă refer strict la societatea de transport public local. Vă mulțumesc.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Nelămuririle dvs. sunt legate de faptul că am organizat această ședință cu caracter extraordinar, iar procedura am acoperit-o prin Raportul de specialitate și Expunere de motive. Ne pare rău, dar data viitoare vă vom oferi ocazia și vă vom pune la dispoziție toate materialele. Mai mult, în comisiile de specialitate din care faceți parte veți lucra și veți avea acces la toate documentele.

5

DL. STÂNGĂ GEORGE CĂTĂLIN:

Să știți că eu nu am avut nici un amendament din punct de vedere procedural. Am spus doar că cei care trebuiau să ne furnizeze documentația, nu ne-au dat-o în totalitate.

DL. GĂVAN EUGEN:

O întrebare către dl. Secretar. Raportul de audit este în Primărie sau este la TRANSURB?

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Este și la Primărie și la TRANSURB. Cred că dl. Director economic poate să dea mai multe explicații vizavi și de posibilitatea de a avea acces la aceste informații.

DL. GĂVAN EUGEN:

Sunt de acord. Așadar,trebuie puse la dispoziția comisiei. Evident că încă nu suntem constituiți. După aceea, dacă ar fi să-i dăm o replică dlui. consilier Stângă, necunoașterea legii nu te ridică la rangul de pacifist față de lege. La fel, HCL-urile sunt legi locale, așadar trebuie cunoscute prin studiu individual.

DL. STÂNGĂ GEORGE CĂTĂLIN:

Dl. consilier, mi-aș dori să vă fi facut datoria în cele 4 mandate pe care le-ați avut, nu să dați replici în ședință.

DL. GĂVAN EUGEN:

Mulțumesc, dl. consilier. Dar prin intermediul președintelui de ședință se solicită cuvântul. De declarații politice ne-am săturat. Este a treia declarație politică pe care o aud azi în ședință.

5               5

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? -22 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține? - 1 vot (dna. Vreme Daniela Simona)

Cu 22 de voturi ”pentru”,0 voturi „împotrivă” si 1 „abținere”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi:„Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor, atribuțiilor specifice, regulamentului concursului, obiectivelor și criteriilor de performanță, modelului cadru al contractului de management, în cazul vacantării postului de administrator public al Municipiului Galați”.

Așa cum v-a prezentat problema și dl. Primar, astăzi s-a primit la Primărie demisia dlui. City manager, Aurel Vlaicu, drept pentru care la Compartimentul de Resurse Umane și Salarizare s-a trecut la întocmirea criteriilor și procedurilor, fiind cerințe de organizare a concursului conform Legii 215.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? -22 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține? - 1 vot (dna. Vreme Daniela Simona)

Cu 22 de voturi ”pentru”,0 voturi „împotrivă” si 1 „abținere”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la principalul punct al ordinii de zi:„ Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Galați

Așa cum prevede Legea 215, votul va fi unul secret, iar dvs. ați primit,prin grija secretariatului tehnic, câte un buletin de vot în care aveți constituite comisiile care au

~                                                                                                        5

fost realizate la propunerea liderilor de grup. Aveți două colone „da” și „nu”.

Sunt intervenții?

5

DNA. VREME DANIELA SIMONA:

Dl. Președinte, doresc să vă aduc la cunoștință faptul că, în calitatea mea de consilier local independent, mă prevalez să fiu îndreptățită de a beneficia de dispozițiile art. 17 alin. 2 din OUG 35 actualizată, care spune următoarele:

„Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar în cazul consilierilor independenți de către Consiliul Local, avându-se în vedere, de regulă, opțiunea acestora, pregătirea lor profesională și domeniul în care își desfășoară activitatea.”

Dați-mi voie să vă fac cunoscut faptul că de profesie sunt economist, expert contabil, iar în cei 4 ani in cadrul Consiliului Județului Galați am fost membră a

~                                                                                                                                         5                             5

comisiei buget-finanțe. Fapt ce mă legitimează să solicit plenului Consiliului Local să ia act de nominalizarea mea ca membru în cadrul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați și nu așa cum văd că ați stabilit și ne-ați pus în fața noastră o listă în care sunt repartizată în cadrul comisiei juridice a Consiliului Local.

Toate aceste lucruri trebuiau făcute în cadrul ședinței în plen și nu în cadrul altor ședințe pe care le-ați avut în alte locații, mă gândesc, ținând cont că au fost deja stabilite. Vă mulțumesc.

5

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Vreau să vă aduc la cunoștință că astăzi a avut loc ședința liderilor de grup care se încadrează exact pe art. 17 alin.1 care spune:

„Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenți în fiecare comisie de specialitate, se stabilește de către Consiliul Local în funcție de ponderea acestora în cadrul Consiliului.”

Astăzi noi ne-am întâlnit și, în funcție de rezultatul votului, fiecare grup de consilieri și-a expus opțiunea. Fiecare grup de consilieri și-a exprimat opțiunea rămânând la final un singur loc neocupat la comisia juridică care, în mod logic, rațional, vi se cuvenea dvs.

DNA. VREME DANIELA SIMONA:

Așa ați considerat dvs. Eu v-am citat și v-am citit art. 17 alin. 2 unde spune foarte clar că „se are în vedere de regulă, opțiunea consilierului independent”. Pentru că ați făcut referire la o pondere privind numărul voturilor obținute, dacă am face un calcul matematic și aritmetic, ca și consilier independent am obținut numărul cel mai mare de voturi repartizat pe persoană la alegerile locale din 05 iunie 2016, 4027. Toate celelalte partide politice dacă își împart numărul de voturi obținute la numărul de consilieri veți vedea că au un număr mult mai mic de voturi.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                           '

Dna. Vreme, ce legătură are cu subiectul nostru?

DNA. VREME DANIELA SIMONA:

Ați menționat acest lucru, că avem posibilitatea de fi repartizați într-o comisie în funcție de numărul de voturilor obținute. Eu v-am spus că mă bucur de un număr de voturi mult mai mare.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Sunteți de acord să supun la vot opțiunea dvs.?

DL. GĂVAN EUGEN:

Dl. Președinte, dar problema este mult mai simplă. Doamna consilier dorește să fie nominalizată la comisia de buget-finanțe, așadar prin votul Consiliului vom vedea care este rezultatul.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Așa să fie, deși va rămâne o comisie incompletă, cu număr par. În cazul în care nu va fi validată acolo, va ocupa în mod obligatoriu locul de la comisia juridică. Era mai bine ca dna. să înțeleagă că a fost ultima opțiune care era disponibilă. Dacă nu dorește asta, să-și facă publică opțiunea.

DNA. VREME DANIELA SIMONA:

Dl. Președinte, v-am spus și îmi fac publică opțiunea de a fi membră în comisia buget-finanțe în cadrul Consiliului Local. Mai mult decât atât am studiat și lista cu toți consilierii locali și funcțiile pe care le ocupă și nu am observat o comisie cu un număr insuficient.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Consilierii independenți sunt alocați de Consiliul Local. Ați citit legea sau nu ați citit?

Dvs. vă puteți exprima opțiunea dacă doriți sau nu doriți. Dvs. nu faceți parte din nici un grup de consilieri, ca urmare vi s-a repartizat locul de la comisia juridică.

DNA. VREME DANIELA SIMONA:

Vă deranjează dacă Consiliul Local aprobă în plen propunerea de a fi în această comisie?

DL. BUGEG GHEORGHE:

Înțeleg că există această dispută. Eu am o propunere. Pentru că tot nu se votează în plen, se votează prin vot secret. Doamna propune să fie la comisia de buget-finanțe, altcineva o va propune la comisia juridică, se votează și se hotărăște.

DL. ILIE ZANFIR:

Nu se poate să trecem pe buletin până nu supunem la vot.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Eu spun că trebuie inclusă și dumneaei în poziția nr. 8 la comisia buget-finanțe, iar eu o propun pentru comisia juridică. Vom trece la vot și rezultatul va fi elocvent.

DL. MARIAN ALEXANDRU:

În primul rând vreau să-l întreb pe dl. Secretar, care e procedura?

În al doilea rând, ca o remarcă, văd că distinsa mea colegă, este foarte pricepută la legi și articole. Nu înțeleg stăruința dumneaei de a nu fi în comisia juridică?

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Ca și procedură de vot veți alege una din cele două opțiuni.

DL GĂVAN EUGEN:

Totuși, deoarece sunt 8 propuneri la comisia 1, aș ruga să fie doar 7 voturi cu „da” și unul cu „nu”.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Obligatoriu. Foarte bine că ați menționat. Supun la vot această propunere de includere a dnei. Vreme în cadrul comisiei buget-finanțe și la propunerea mea la comisia juridică.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Dvs. ne-ați dat un buletin de vot pe baza discuțiilor conform legii, algoritmului. Nu văd de ce să o includ la comisia buget-finanțe, pentru că dumneaei este deja trecută acolo. Noi acum votăm dacă acceptăm propunerea ca dna. să fie la comisia 1 sau nu. La comisia 5 este.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9                        7

Atunci cine este pentru includerea dnei. Vreme pe poziția nr. 8 la comisia 1? Cine este împotrivă? Cine se abține?

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Având în vedere că e necesară majoritatea consilierilor prezenți, aceasta nu s-a obținut. Propunerea nu a fost adoptată.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

9

Se constată că buletinul de vot va rămâne așa cum a fost redactat și vom trece la

5

votul secret.

Dna. Președintă, aveți rezultatele?

5

DNA. VREME DANIELA SIMONA:

Proces-verbal privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Galați.

Cvorum necesar:votul majorității consilierilor prezenți.

Numărul consilierilor locali prezenți:23

Numărul voturilor exprimate:23

Se aprobă componența comisiei 1 buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați astfel:

- dl. Enache Cristian Sorin a obținut 22 de voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”

- dna. Costea Marcela Daniela a obținut 22 de voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”

- dl. Ciumacenco Nicușor a obținut 22 de voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”

- dl. Stângă George Cătălin a obținut 22 de voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”

- dl. Marian Alexandru a obținut 22 de voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”

- dl. Dima Cristian a obținut 22 de voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”

- dna. Iurescu Pana Claudia a obținut 22 de voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”

Se aprobă componența comisiei 2 de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător astfel:

- dl. Ardean Bogdan Ionuț a obținut 22 de voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”

- dna. Ciupercă Silviana a obținut 22 de voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”

- dl. Șerban Alexandru Gabriel a obținut 22 de voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”

- dl. Oancea Moise Cornel a obținut 22 de voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”

- dl. Sandu Vali Viorel a obținut 22 de voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”

- dna. Badiu Nicoleta a obținut 22 de voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”

Se aprobă componența comisiei 3 pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare astfel:

- dl. Bogatu Hristache a obținut 22 de voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”

- dl. Andrei Lucian Valeriu a obținut 22 de voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”

- dl. Iacob Claudiu a obținut 22 de voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”

- dl. Roman Apostol Picu a obținut 22 de voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”

- dl. Găvan Eugen a obținut 22 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 vot „nul”

Se aprobă componența comisiei 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement astfel:

- dl. Ilie Zanfir a obținut 22 de voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”

- dl. Vasile Claudiu Ionuț a obținut 22 de voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”

- dl. Cordoneanu Ion a obținut 22 de voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă

- dl. Atanasiu Onuț Valeriu a obținut 22 de voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”

- dl. Bugeag Gheorghe a obținut 23 de voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă”

Se aprobă componența comisiei 5 juridică, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea domeniului ordinii și liniștii publice

5   5  5 >  5     551              551

astfel:

- dna. Cocu Desilia a obținut 22 de voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”

- dl. Ichim Laurențiu a obținut 22 de voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”

- dna. Vreme Daniela Simona a obținut 22 de voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”

Vreau să urez, pe această cale, mult succes membrilor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local și să avem câte mai multe rezultate favorabile pentru administrația gălățeană. Mulțumesc.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

S-au constituit și comisiile de specialitate ale Consiliului Local, acum supun la vot validarea acestor comisii așa cum ne-au fost comunicate de dna. Vreme.

5

Dl. Ichim Laurențiu si dl. Stângă George Cătălin au ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru?                -20 voturi

Cine este împotrivă?             - 0 voturi

Cine se abține?                 - 1 vot (dna. Vreme Daniela Simona)

Cu 20 de voturi ”pentru”,0 voturi „împotrivă” si 1 „abținere”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Conform Legii 215/2001 comisiile se vor întruni în prima ședință și își vor desemna președinții și secretarii care vor fi comunicați dlui. Secretar Kovacs.

1        5             5       5                                                                                             5

Trecem la punctele 5 și 6 de pe ordinea de zi:„ Interpelări, intervenții, cereriși „Diverse”.

Dacă nu există interpelări declar ședința închisă. La revedere!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Cristian Sorin ENACHE

AVIZAT, SECRETAR, Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT,

Camelia NEOFIT