Hotărârea nr. 75/2016

Aprobarea planului actiunilor culturale, sociale, sportive si civice pentru perioada aprilie - iunie 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.75

din 01.03.2016

privind: aprobarea Planului acțiunilor culturale, sociale, sportive și civice pentru perioada aprilie - iunie 2016

Inițiator: Consilier local - Marian Alexandru

Numărul și data depunerii Proiectului de hotărâre: 20/18.01.2016

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 01.03.2016;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 23418/26.02.2016 a inițiatorului -Consilier local - Marian Alexandru;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 23420/26.02.2016 al Direcției Generale Servicii Publice și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) și alin. (6) lit. V, pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul acțiunilor culturale, sociale, sportive și civice pentru perioada aprilie - iunie 2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Prezentul Plan se va regăsi în bugetul local al Municipiului Galați și în bugetele ordonatorilor instituțiilor implicate.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,


Anexa la HCL 75/01.03.2016

Planul acțiunilor culturale, sociale, sportive și civice pentru perioada aprilie - iunie 2016

Nr. crt.

Data planificată a desfășurării activității

Denumirea acțiunii cultural - sociale

Organizator

APRILIE

6-11 aprilie

"Școala altfel”

Fundația de Sprijin a Vârstnicilor

7 aprilie

Ziua Mondială a Sănătății

Centrul Rezidențial de fete ”Sf. Vasile cel Mare”

8 aprilie

Ziua Internațională a Romilor

Alianța Romilor din Județul Galați

14 aprilie

"Florile primăverii”, spectacol folcloric

Centrul Cultural "Dunărea de Jos”

15 aprilie

”Cartea, prietena mea!”

Centrul Rezidențial de fete ”Sf. Vasile cel Mare”

21-25 aprilie

”Ca la noi în Covurlui”, spectacol folcloric pentru copii

Centrul Cultural "Dunărea de Jos”

22 aprilie

Ziua Mondială a Pământului

Fundația ’Tnimă de Copil”

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale "Speranța”

22 aprilie

”Un mediu curat, un mediu sănătos!”

Centrul Rezidențial de fete ”Sf. Vasile cel Mare”

22 - 23 aprilie

„Stelele științei, ediția a IV a” - concurs internațional de cercetare științifică

Inspectoratul Școlar Județean Galați

24 aprilie

Târgul de Florii

Centrul Cultural ”Dunărea de Jos”

25-29 aprilie

Atelier de sărbătoare

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale "Speranța”

26 - 30 aprilie

”Vine, vine iepurașul!”

Centrul Multifuncțional de Recuperare "KIDS”

27 aprilie

”Feeria dansului”, festival de dans

Centrul Cultural "Dunărea de Jos”

28 aprilie

"Fii bun, fii alături de cei singuri!”

Centrul Rezidențial de fete ”Sf. Vasile cel Mare”

29 aprilie

Gala Premiilor Muzicale Românești

Primăria Municipiului Galați

aprilie

Festivalul Scrumbiei Dunărene

Primăria municipiului Galați

aprilie

Programul de activități social-filantropice derulat în preajma Sărbătorilor de Paște

Primăria municipiului Galați

aprilie

Activități specifice sărbătorilor de Paște (încondeierea ouălor)

Asociația Sf. Antonie cel Mare

aprilie

"Cavaleria Rusticana”, spectacol de operă

Teatrul Muzical "Nae Leonard”

aprilie

”Paiațe”, spectacol de operă

Teatrul Muzical "Nae Leonard”

aprilie

Spectacole de revistă

Teatrul Muzical ”Nae Leonard”

aprilie

Spectacole de copii

Teatrul Muzical ”Nae Leonard”

aprilie

”Contesa Maritza”, spectacol de operă

Teatrul Muzical "Nae Leonard”

aprilie

“Sunetul muzicii”, spectacol de operetă

Teatrul Muzical ”Nae Leonard”

aprilie

"Recviem”, concert simfonic

Teatrul Muzical "Nae Leonard”

aprilie

"Sunetul muzicii”, spectacol de operetă

Teatrul Muzical "Nae Leonard”

aprilie

"Școala altfel”, spectacol de copii

Teatrul Muzical ”Nae Leonard"

aprilie

Săptămâna "Școala altfel”

Fundația "Inimă de Copil”

MAI

1 mai

Ziua Internațională a Muncii

Primăria municipiului Galați

1 mai

Sărbătoarea de Paște

Fundația de Sprijin a Vârstnicilor

13 mai

Sărbătoarea de Paște

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Spiridon”

5-8 mai

Concurs Internațional de Interpretare „Miniatura Romantica”

Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin”

9 mai

Ziua Europei

Consiliul Județului Galați

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale ”Speranța”

15 mai

Ziua Internaționala a Familiei

Fundația ”Inimă de Copil”

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale "Speranța”

Fundația de Sprijin a Vârstnicilor

16-21 mai

Festivalul Internațional de Animație „Gulliver” , ediția a XXIV-a

Teatrul Dramatic ”Fani Tardini” , secția Păpuși

18 mai

Noaptea muzeelor

Direcția Județeană pentru Cultură;

Centrul Rezidențial de fete ”Sf, Vasile cel Mare”

18 mai

Ziua Internațională a Sportului

Fundația Sportul Gălățean

Primăria Municipiului Galați

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale ”Speranța”

22 mai

La pas prin Grădina Publică în Galații de altădată

Direcția Județeană pentru Cultură

25 - 29 mai

Festivalul de Carte "AXIS LIBRI", ediția a VIII a

Biblioteca ”V. A. Urechia”

30 mai

”Zîua Porților Deschise”

Fundația de Sprijin a Vârstnicilor

mai

„Cupa Danubius”

Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting Club”

mai

Spectacole de revistă

Teatrul Muzical ”Nae Leonard”

mai

Festival International de Magie

Teatrul Muzical ”Nae Leonard”

mai

”My fair lady”, spectacol de operetă

Teatrul Muzical ”Nae Leonard”

mai

Spectacole de copii

Teatrul Muzical ”Nae Leonard”

mai

Concert simfonic

Teatrul Muzical ”Nae Leonard”

mai

Recital vocal instrumental

Teatrul Muzical ”Nae Leonard”

mai

”Sânge vienez”, spectacol de operetă

Teatrul Muzical ”Nae Leonard”

mai

"Carmen”, spectacol de operă

Teatrul Muzical ”Nae Leonard”

mai

”La calul bălan”, spectacol de operetă

Teatrul Muzical ”Nae Leonard”

IUNIE

1 iunie

Ziua Internațională a Copilului

Primăria municipiului Galați;

Asociația Sf. Antonie cel Mare;

Centrul Multifuncțional de Recuperare ”KIDS”;

Agenția de Servicii Sociale Comunitare “Alternativa”;

Centrul Rezidențial de fete ”Sf. Vasile cel Mare”;

1 iunie

Festivalul Național "Steluțele Dunării”

Inspectoratul Școlar Județean Galați

1 iunie

Carnavalul Cărții pentru Copii, ediția a XXXVI a

Biblioteca ”V. A. Urechia”

1 iunie

Copilăria, o lume minunată!

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale “Speranța”

4 iunie

”Ziua copiilor noștri”, spectacol eveniment cu invitați

Fundația ’Tnimă de Copil”

5 iunie

Ziua Internațională a mediului

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale “Speranța”

9 iunie

Cinstirea eroilor neamului

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale “Speranța” ;

Centrul Rezidențial de fete ”Sf. Vasile cel Mare”

13 iunie

”Dans, dans, dans”, spectacol Școala de Arte

Centrul Cultural "Dunărea de Jos”

15 iunie

Comemorarea Poetului Național Mihai Eminescu

Primăria Municipiului Galați, Biblioteca „V. A. Urechia”, Centrul Cultural „Dunarea de Jos”

15 iunie

Spectacol ”Mihai Eminescu”

Teatrul Dramatic "Fani Tardini”

17 -19 iunie

Târgul meșterilor populari (ediția de vară)

Centrul Cultural "Dunărea de Jos”

20 iunie

”Perla Dunării”, festival de muzică populară pentru copii

Centrul Cultural "Dunărea de Jos"

24 - 26 iunie

"Ceata lui Pițigoi”, festival de muzică ușoară pentru copii

Centrul Cultural "Dunărea de Jos”

26 iunie

Ziua Drapelului

Instituția Prefectului - județul Galați

26 iunie

Ziua Tricolorului

Fundația de Sprijin a Vârstnicilor

29 iunie

Ziua Dunării

Primăria municipiului Galați;

Centrul Rezidențial de fete "Sf. Vasile cel Mare”

iunie

"Personajele evadează”, premieră

Teatrul Dramatic ”Fani Tardini”, secția Păpuși

iunie

Ziua Eroilor (înălțarea Domnului)

Arhiepiscopia Dunării de Jos, Instituția Prefectului -județul Galați, Garnizoana Galați

iunie

"Sunetul muzicii”, spectacol de operetă

Teatrul Muzical "Nae Leonard”

iunie

Spectacole de copii

Teatrul Muzical "Nae Leonard”

iunie

Premieră "Vânzătorul de păsări”, spectacol de operetă

Teatrul Muzical ”Nae Leonard”

iunie

Festival de folk, ediția a II a

Teatrul Muzical ”Nae Leonard”

iunie

"Sunetul muzicii”, spectacol de operetă

Teatrul Muzical "Nae Leonard”

iunie

Festivalul Internațional de Rock, ediția a III a

Teatrul Muzical "Nae Leonard”

iunie

"Vânzătorul de păsări”, spectacol de operetă

Teatrul Muzical "Nae Leonard”

Pe parcursul perioadei aprilie - iunie 2016

aprilie

Concursuri „Pe meridianele lumii” și „Imaginea ta contează”

Asociația Nevăzătorilor din România - filiala Galați

aprilie

”Azi nu mai bem”

Teatrul Dramatic "Fani Tardini”

aprilie - iunie

Campanie umanitară "De la om la om"

Primăria municipiului Galați

aprilie - iunie

Activități cultural - educative, artistice si sportive

Primăria municipiului Galați

aprilie - iunie

Sărbătorirea cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsnicie

Primăria municipiului Galați

aprilie - iunie

Sărbătorirea persoanelor care împlinesc 100 de ani de viata

Primăria municipiului Galați

aprilie - iunie

Program "Clepsidra”, proiect "Filantropia”

Centrul Cultural „Dunărea de Jos”

aprilie - iunie

”Pinocchio”, spectacol pentru copii

Teatrul Dramatic "Fani Tardini”, secția Păpuși

aprilie - iunie

”Tom Degețel”, spectacol pentru copii

Teatrul Dramatic "Fani Tardini”, secția Păpuși

aprilie - iunie

”Gulliver în Țara Lilliput”, spectacol pentru copii

Teatrul Dramatic ”Fani Tardini”, secția Păpuși

aprilie - iunie

"Călătorie spre centrul pământului”, spectacol pentru copii

Teatrul Dramatic "Fani Tardini”, secția Păpuși

aprilie - iunie

Festival ”Made in Galați”

Direcția Județeană pentru Cultură

aprilie - iunie

Spectacol de binefacere "Voci tinere, inimi mari”

Inspectoratul Școlar Județean Galați

mai - iunie

Festival județean de dans popular și interpretare folclorică "Gălățean sunt, ce noroc! Știu să cânt și știu să joc!”

Inspectoratul Școlar Județean Galați

mai — iunie

Festivalul Internațional de literatură ” Antares"

Fundația Culturală "Antares”

mai - iunie

"Amadeus”

Teatrul Dramatic "Fani Tardini”

mai - iunie

"Țarul Ivan își schimbă meseria”

Teatrul Dramatic "Fani Tardini”

iunie

Festivalul ”Antiquitas Rediviva”, ediția a IlI-a

Direcția Județeană pentru Cultură

iunie

Grădina cu Cărți

Biblioteca ”V. A. Urechia”

iunie

Biblioteca Estivală din parcul ”Mihai Eminescu”

Biblioteca „V. A. Urechia”

Președinte de ședință,