Hotărârea nr. 3/2016

Aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati, scoaterea din functiune si casarea unor active, aflate in concesiunea S.C. Gospodarire Urbana S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 3

din 28.01.2016

privind: aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, scoaterea din funcțiune și casarea unor active, aflate în concesiunea Societății Gospodărire Urbană S.R.L.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 443/20.10.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 111938/20.10.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 111940/20.10.2015, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Văzând adresa nr. 11678/03.06.2015 a societății Gospodărire Urbană S.R.L., înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați nr. 28551/05.06.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă trecerea, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați, a bunurilor identificate în anexa 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea activelor menționate la art. 1.

Art. 3 - Suma rezultată din valorificarea activelor fixe scoase din funcțiune, constituie, potrivit legii, venit la bugetul local al Municipiului Galați.

Art. 4 - După scoaterea din funcțiune și casarea activelor fixe menționate, atât Municipiul Galați, cât și societatea Gospodărire Urbană S.R.L. își actualizează evidențele contabile/extracontabile aferente.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.MIJLOACE FIXE AFLATE IN CONCESIUNE PROPUSE PENTRU CASARE conform Contractului de delegare nr. 112124/01.10.2014

LAC VANATORI

Nr.crt.

Denumirea

Nr. Inventar

Cantit.

Valoarea

1

Cabana de lemn

94070

5

219,94

2

Cabina WC dubla

20142

1

336,8

3

Cabina WC dubla

20143

1

336,8

4

Cabina WC dubla

20144

1

336,8

5

Cabina WC dubla

20145

1

336,8

6

Cabina WC dubla

20146

1

336,8

7

Cabina WC dubla

20147

1

336,8

8

Cabina WC dubla

20148

1

336,8

9

Cabina WC

94055

1

77,04

10

Casa de vacanta

970542

1

1500

11

Casa de vacanta

970541

1

1500

12

Casuta camping

99077

1

3500

13

Casuta camping

99068

1

3500

14

Casuta camping din iemn cu terasa

98033

1

5248,35

15

împrejmuire gard

94053

1

310,2

16

Consola metalica

99012

1

305,53

Total

18518,66

ZONE VERZI

Nr.crt.

Denumirea

Nr. Inventar

Cantit.

Valoarea

1

Centrala termica - recipient hidrofor

5085

1

0,92

Total

0.92

TALCIOC

Nr.crt.

Denumirea

Nr. Inventar

Cantit.

Valoarea

1

Centrala termica- boiler orizontal

5082

1

2,13

TOTAL

2,13

PLAJA DUNAREA

Nr.crt.

Denumirea

Nr. Inventar

Cantit.

Valoarea

1

Eurp-Wc racordabil

1003„l

1

6828,45

2

Euro-Wc racordabil

1004 1

1

6828,45

Total

13656,9

TOTAL

32178,61

MIJLOACE FIXE AFLATE IN CONCESIUNE PROPUSE PENTRU CASARE conform Contractului de delegare nr. 112124/01.10.2014


Cimitirul Sfanțul Lazar

Nr.crt.

Denumirea

Nr. Inventar

Cantit.

Valoare^

1

Motocositoare Stihl FS 300

2062

1

1

2

Cărucior pe 4 roti

4003 l

1

isMi

TOTAL

1 ■ ■          \    lr\   1


Administrativ

Nr.crt.

Denumirea

Nr. Inventar

Cantit.

Valoarea

1

Autospeciala transport marfa ARO

4009

1

47000,03

2

instalație auto GPL motor cu inj.

2081

1

2172,39

3

Dacia 1310 CLI Break - GL10 ADP

4006

1

15699,84

4

Casa de bani 250 RM 1355

20128

1

3465,11

5

Butelie oxigen cu minigenerator

6003

1

1747,3

6

Statie radio Motorola Ții TX20

4621053

1

2068,13

7

Statie radio fixa Motorola P04

2048

1

3716,41

8

Statie radio Motorola P04

4611054

1

2068,13

TOTAL

77937,34

LAC VANATORI

Nr.crt.

Denumirea

Nr. Inventar

Cantit.

Valoarea

1

Ponton metalic

20034

3

3758,64

2

Ponton metalic

94054

1

0,75

3

Barca "Doina"

97017

1

2060,64

4

Barca "Doina”

98028

1

1728

5

Barca "Dana"

97016

1

2015,37

6

Barca "Pescarus"

4008

1

3000

7

Barca PAFS "Pescarus”

95014

1

121

8

Barca PAFS "Pescarus"

95015

1

121

9

Barca 2-1

98029

1

1644,48

TOTAL

14449,88

Cimitir ETERNITATEA

Nr.crt.

Denumirea

Nr. Inventar

Cantit.

Valoarea

1

Banc metalic cu menghina

2090

1

2950

2

Pikamer electric

2014

1

1632,68

3

Emondor STIHL HT 75

2073

1

2612,05

4

Cărucior pe 4 roti

4003

1

1338,11

TOTAL

8532,84

Cimitirul Ștefan cel Mare

Nr.crt.

Denumirea

Nr. Inventar

Cantit.

Valoarea

1

Motocositoare Stihl FS300

2061

1

1892,1

2

Motoflerastrau Stihl FS 360

2071

1

1850,45

TOTAL

3742,55

ZONE VERZI

Nr.crt.

Denumirea

Nr. Inventar

Cantit.

Valoarea

1

Motofierastrau Stihl MS 200

2027

1

1279,25

2

Motofierastrau Stihl MS 066

2056

1

3022,6

3

Motofierastrau Stihl MS 360

2057

1

1850,45

4

Motofierastrau Stihl MS 360

2058

1

1850,45

5

Motofierastrau profes. MS 200T

2093

1

2201,33

6

Motocositoare profes. FS 300

2094

1

3456,82

7

Motofierastrau profes. MS 361

2095

1

2130

8

Motocositoare profes. FS 300

2097

1

3456,82

9

Motocositoare profes. FS 300

2098

1

3456,82

10

Motocositoare portabile 480

2112

10

39991,07

11

Emondor profesional

2113

2

8442,95

12

Motofierastrau profes. MS 660

2116

2

8824,72

13

Motofierastrau 044/50 cm

2002

1

1443,57

14

Moto pom pa P840 + (roti antrenare)

98041

1

1027,76

15

Motoc ultivator G14D seria 141

2019

1

7814,21

16

Motofoarfeca Stihl HS 246

2064

1

2362,15

17

Motoburghiu MTB BT 360

2096

1

8231,05

TOTAL

100842,02

PLAJA DUNAREA

Nr.crt.

Denumirea

Nr. Inventar

Cantit.

Valoarea

1

Drujba (Motofierastrau) Stihl

2030

1

1721,93

TOTAL

1721,93

PORT AMBARCAȚIUNI

Nr.crt.

Denumirea

Nr. Inventar

Cantit.

Valoarea

1

Barca A35

95017

1

2295

2

Barca A35, agrement, accesorii '

95016

1

2430

TOTAL

4725