Hotărârea nr. 263/2016

Aprobarea spectacolelor care vor fi organizate si sustinute de Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galati in anul 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 263 din 15.12.2016

privind: aprobarea spectacolelor care vor fi organizate și susținute de Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați, în anul 2017

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 298/06.12.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 15.12.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 121906/05.12.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 121908/05.12.2016, al Direcției Generale Relații Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresele Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 114636/14.11.2016, respectiv sub nr. 114638/14.11.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 21, alin. (1), lit. „a”, lit. „b” din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;

Având în vedere dispozițiile art. 24 alin. “2” pct. “h” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 54/2016 privind aprobarea rezultatului final al concursului pentru ocuparea funcției de manager la Teatrul Dramatic ”Fani Tardini” din Galați, a proiectului de management câștigător și a modelului - cadru al contractului de management;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. „d” și alin. (6), Ut. „a”, pct. 4 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă spectacolele care vor fi organizate și susținute de Teatrul Dramatic ”Fani Tardini” Galați în anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cheltuielile necesare realizării spectacolelor menționate în anexă se vor regăsi în bugetul general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2017.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu OctaDign Kovacs

Teatrul Dramatic ”Fani Tardinf ’ Galați

I, Plan cultural minimal 2017

1. Premiere

Nr. crt.

Perioada de repetiții și premiera

Denumirea spectacolului

1

Ianuarie - martie

"Visul unei nopți de iarnă”, de William Shakespeare (Sala Mare)

2

Ianuarie ~ martie

"Plecarea bătrânului”, de Semion Zlotnikov (Sala Studio)

3

Martie - aprilie

"Metoda”, de Jordi Galceran (Sala Mare)

4

Martie - aprilie

"Ziua în care am murit”, de Mauricio Arruda și Paulo de

Moraes                                             •

5

Aprilie - iunie

"Slugă la doi stăpâni”, de Carto Goldoni (Sala Mare)

6

Aprilie - iunie

"Zeul măcelului”, de Yasmina Reza (Sala Studio)

7

Septembrie - noiembrie

"Consiliu de familie”, de Cristina Clemente (Sala Mare)

8

Octombrie - decembrie

Premieră Sala Studio

2.    Festivalul Național de Comedie, ediția a XXIX-a (octombrie 2017)

3.    Participări la festivaluri externe și misiuni culturale

  • 4.    Schimburi culturale • schimb de spectacole / organizarea unei microstagiuni teatrale cu Teatrul Național "Mihai Eminescu” din Chișinău

II. Alte activități culturale

1. Deplasări

- deplasări și microstagiuni în județ (Tecuci și Tg. Bujor), în județele limitrofe, dar și la Chișinău

2. Participări la festivaluri interne

Festivalul de Teatru de la Piatra ~ Neamț, Festivalul de Teatru de la Reșița, Festivalul de Teatru de la Pitești, Festivalul de Teatru de la Oradea, etc.

3. Reluări

Nr. crt.

Perioada

Denumirea spectacolului

1

Ianuarie - Decembrie

Spectacol "Take, Ianke și Cadîr” de Victor Ion Popa

2

Ianuarie - Decembrie

Spectacol "Cerere în căsătorie" de A. P. Cehov

3

Ianuarie - Decembrie

Spectacol "Pușîamaua de la etajul 13" de Mircea M. Ionescu

4« Evenimente și programe culturale:

•  Teatrul și cartea - lansări de carte

  • •  Teatrul și arta - expoziții, vernisaje ale artiștilor gălățeni

•  Programul „Teatrul și școala5* - platformă educațională

  • •  Programul „în vizită la teatru!” (vizite organizate pentru elevi și liceeni)

  • •  Program ExperimentART (proiect de teatru - dans)

•  Program „Tineri creatori” -”Fat Pig”(XXL - Grasă ca porcu")

  • •  Program 5>Teatrul în cetate” (Ziua poetului Miltai Eminescu, Ziua Mondială a Teatrului, Ziua Națională a României, Serbările Galați ului)

  • •  Festival de teatru pentru tineret destinat școlarilor, liceenilor și studenților

•  Evenimente și spectacole cu scop caritabil organizate în parteneriat cu O.N.G.-uri locale

•  Evenimente, conferințe, spectacole în scopul promovării tinerelor talente gălățene

Teatral Dramatic ”Fani Tardini” - secția Păpuși

I. Premiere

Nr, crt.

Perioada

Denumirea spectacolului

1

Martie

"Frumoasa și Bestia"

2

Mai

"Onix și Barton”

3

Septembrie

"Micul Prinț"

II. Reluări

Nn

1 crt.

Perioada

Denumirea spectacolului

1 1

Ianuarie - Decembrie

Spectacol "Gulliver în Țara Lilliput"

1 2

Ianuarie - Decembrie

Spectacol "Alba ca Zăpada"

3

Ianuarie - Decembrie

Spectacol "Vrăjitorul din Oz”

Ianuarie - Decembrie

Spectacol "Capra cu trei iezi”

III.   Festivalul Internațional de Animație "Guîliver”, 15 - 20 mai 2017

  • IV.    Deplasări - deplasări și microstagiuni în județ (Tecuci și Tg. Bujor) și în județele limitrofe (Tulcea, Constanță, Buzău etc.)

V.    Participări la festivaluri

• Festivaluri interne

Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii și Tineret de la lași, Festivalul pentru Copii și Oameni Mari de la Alba Iulia, Festivalul ImPuls Anima București, Festivalul de vară "Teatru, Stradă și Copil" București, Sibiu Magic Show etc.

♦ Festivaluri externe și misiuni culturale:

Participarea la Festivalul Izmir International Puppet Days din Turcia Participarea la Avîgnon Festival OFF, Franța

VL Micro stagiune estivală - susținerea unor spectacole pentru copii, în spații neconvenționale (Faleza Inferioară a Dunării, Parcul Rizer, Grădina Publică, Parcul Viva etc.), în perioada 15 iunie ™ 15 septembrie