Hotărârea nr. 161/2016

Transmiterea in folosinta gratuita catre Cantina de Ajutor Social Galati a echipamentelor si bunurilor achizitionate in cadrul proiectului "Centru Multifunctional HELP - Modernizare cantina de ajutor social"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 161

din 26.04.2016

privind: transmiterea în folosință gratuită către Cahtina de Ajutor Social Galați a

echipamentelor și bunurilor achiziționate în cadrul proiectului “Centrul Multifuncțional HELP - Modernizare cantina de ajutor social”

Inițiator: Marian Alexandru - Consilier local;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 158/22.03.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 26.04.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 46486/22.04.2016, a inițiatorului-Marian Alexandru - Consilier local;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 34466/23.03.2016, al Direcției Generale Servicii Publice și Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere dispozițiile art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către Cantina de Ajutor Social Galași a echipamentelor și bunurilor achiziționate în cadrul proiectului “Centrul Multifuncțional HELP - Modernizare cantină de ajutor social*prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Florin Potâa


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați

Radu Oetftyian Kovacs

(7

Anexa la HCL nr. 16^/26.04.2016

Nr.crt.

Denumirea mijlocului fix

Număr de inventar

Cantitatea

Unitatea de măsură

Preț unitar cu

TVA

Valoare totala lei cu TVA

1

Spălător cu o cuva dimensiuni: 1100x700x870h mm

215102.1

1

buc

3.699,54

3.699,54

2

Spălător cu o cuva dimensiuni: 1100x700x870h mm

215103.1

1

buc

3.699,54

3.699,54

3

Spălător cu o cuva dimensiuni: 1100x700x870h mm

215104.1

1

buc

3.699,54

3.699,54

4

Spălător de mâini cu acționare la genunchi

215105.1

1

buc

4.653,72

4.653,72

5

Spălător de mâini cu acționare la genunchi

215106.1

1

buc

4.653,72

4.653,72

6

Spălător de mâini cu acționare la genunchi

215107.1

1

set

4.653,72

4.653,72

7

Spălător de mâini cu acționare la genunchi

215108.1

1

buc

4.653,72

4.653,72

8

Spălător de mâini cu acționare la genunchi

215109.1

1

buc

4.653,72

4.653,72

9

Spălător de mâini cu acționare la genunchi

215110.1

1

buc

4.653,72

4.653,72

10

Spălător de mâini cu acționare la genunchi

215111.1

1

buc

4.653,72

4.653,72

11

Spălător cu 2 cuve

215112.1

1

buc

5.356,80

5.356,80

12

Spălător cu 2 cuve rebord dimensiuni: 1900x700x870h mmm

215113,1

1

buc

5.356,80

5.356,80

13

Spălător cu 2 cuve rebord dimensiuni: 1900x700x870h mmm

215114,1

1

buc

5.356,80

5.356,80

14

Spălător cu o cuva pentru vase mari dim : 1800x700x850h mm

215115,1

1

buc

4.078,98

4.078,98

15

Masa de lucru dimensiuni :200x70x85

215116,1

1

buc

3.135,96

3.135,96

16

Masa de lucru dimensiuni: 160x70x85

215117.1

1

buc

3.247,56

3.247,56

17

Masa de lucru cu o cuva dimensiuni de 180x70x85

215118.1

1

buc

4.943,88

4,943,88

18

Masa de lucru cu o cuva dimensiuni de 180x70x8S

215119.1

1

buc

4.943,88

4.943,88

19

Masa de lucru cu o cuva dimensiuni de 180x70x85

215120.1

1

buc

4.943,88

4.943,88

20

Masa de lucru cu dulap cu dimensiuni de 180x70x85

215121.1

1

buc

6.790,86

6.790,86

21

Masa de lucru cu dulap cu dimensiuni de 180x70x85

215122.1

1

buc

6.790,86

6.790,86

22

Masa de lucru cu dulap cu dimensiuni de 180x70x85

215123.1

1

buc

6.790,86

6.790,86

23

Masa de prespalare cu o cuva dimensiuni: 120x75x87 cm

215124.1

1

buc

3.928,32

3.928,32

24

Butuc pentru tranșat carne, cu dimensiuni 40x70x90 cm

215125.1

1

buc

3.777,66

3.777,66

25

Cantar300 kg

215127.1

1

buc

10.814,04

10.814,04

26

Cantar60 kg

215126.1

1

buc

4.416,88

4.416,88

27

Vitrina cu răcire ventilata

215133.1

1

buc

2.999,15

2.999,15

28

Vitrina cu răcire ventilata

215134.1

1

buc

2.999,15

2.999,15

29

Vitrina cu răcire ventilata

215135.1

1

buc

2.999,15

2.999,15

30

Vitrina cu răcire ventilata

215136.1

1

buc

2.999,15

2.999,15

Total

140.345,28

Nr.crt.

Denumirea obiectelor de inventar

Cantitatea

Unitatea de măsură

Preț unitar cu

TVA

Valoare totala lei cu TVA

1

Rastel cu 4 polițe structura otel inox AISI430 dimensiuni: 147x57,6x155 cm                20

buc

1.328,04

26.560,80

2

Rastel cu 4 polițe structura otel inoxAISI430 dimensiuni: 197x57,6x55 cm

26

buc

1.567,98

40.767,48

3

Rastel cu 4 polițe structura otel inox AISI430 dimensiuni: 100x40x180 cm

1

buc

965,34

965,34

4

Dulap suspendat cu 2 rafturi si usi glisante structura inox, dimensiuni: 150x40x60cm

4

buc

1.205,28

4.821,12

5

Dulap suspendat cu 2 rafturi si usi glisante structura inox, dimensiuni: 100x40x60cm

4

buc

1.054,62

4.218,48

6

Suport inox cu 4 rafturi, dimensiuni: 140x140x180cm

2

buc

1.143,90

2.287,80

7

Cărucior marfa cu 2 polițe capacitate de incarnare 80 kg, dimensiuni 84x50x97 cm

4

buc

753,30

3.013,20

8

Pubele din inox cu capac si pedala, capacitate 100 litri, dimensiuni: h70xdiam46cm

8

buc

708,66

5.669,28

9

Pubele din inox cu capac si pedala, capacitate 50 litri, dimensiuni:diam 39cm, H=60cm

3

buc

613,80

1.841,40

10

Oala container cu pereți dubli capacitate 10 litri

10

buc

485,46

4.854,60

11

Oala container cu pereți dubli capacitate 15 litri

10

buc

597,06

5.970,60

12

Oala container cu pereți dubli capacitate 20 litri

10

buc

725,40

7.254,00

13

Exterminator insecte cu 2 lămpi de 40 vy<3"țfgzifii'de montare acopera o suprafața de 24mp                /      M

8

buc

1.043,46

8.347,68

14

Masă de lucru, realizată integra/diffJrfox^ISt 304f,^y\blat de lucru, picioare reglabile pe înălțime cu dimensiuniled'80x70x8Ă^\    \

8

buc

2.455,20

19.641,60

15

AD - Echipament de stingere a ihb^âiijQr^r^;;^7 j |

1

buc

87,60

87,60

Total                                            /   /                                                              136.300,98

Președinte^eș^dînță;

Florir|Kb'pă'’/A?'’('f.\\ ?' y