Hotărârea nr. 16/2016

Aprobarea atribuirii unei licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoabe prin curse regulate, operatorului de transport S.C. TRANSURB S.A. pentru angajatii Santierului Naval Damen Galati S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.16

din 28.01.2016

privind: aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport, Societatea TRANSURB SA., pentru angajații ȘANTIERULUI NAVAL DAMEN GALAȚI SA.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 25/18.01.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 28.01.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 4928/15.01.2016, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 4930/15.01.2016, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere solicitarea Societății TRANSURB SA. nr. 262/11.01.2016 înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 1697/14.01.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. „p” din Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. (1), alin. (1A1), art. 34, art. 35, alin. (3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul Ministerul Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate speciale, operatorului de transport, Societatea TRANSURB SA., pentru angajații ȘANTIERULUI NAVAL DAMEN GALAȚI SA., pe următoarele rute:

  • 1.  Oficiul Poștal Micro 21 ~ str. Oțelarilor - str. Galați - str. Dunărea - str. Brăilei - str. Frunzei - str. Gheorghe Asachi - str. Siderurgiștilor - str. Brăilei - str. Domnească - str. Navelor - str. Portului - str. Gara nr. 8 - str. Alexandru Moruzzi - Șantierul Naval Damen Galați SA. și retur (... str. Domnească - Aleea Mavramol ~ str. Nicolae Bălcescu - str. Brăilei...);

  • 2. Cimitirul Sf. Lazăr - str. Prelungirea Brăilei - str. Brăilei ~ str. Domnească - str.

Navelor - str. Portului - str. Gara nr. 8 - str. Alexandru Moruzzi - Șantierul Naval Damen Galați SA. și retur (.... str. Domnească - str. Aleea Mavramol -str. Nicolae Bălcescu - str. Brăilei.....);

  • 3. Bingo - str. Lebedei - str. Gheorghe Asachi - str. Anghel Saligny - str. Gheorghe Doja - str. Siderurgiștilor - str. Basarabiei - Calea Prutului - str. Marinei -Șantierul Naval Damen Galați SA. și retur;

  • 4. Micro 39 (Restaurant Aeroport) - str. Traian Vuia - str. Drumul Viilor - str. Ionel Fernic - bld. Milcov - str. 1 Decembrie 1918 - str. Basarabiei - Calea Prutului - str. Marinei - Șantierul Naval Damen Galați SA. și retur;

  • 5. Micro 40 ~ str. Milcov - str. Traian Vuia - str. Henri Coandă - str. George Coșbuc - str. Alexandru Măcelaru - str. Prundului - str. Domnească - str. Basarabiei - Calea Prutului - str. Marinei - Șantierul Naval Damen Galați SA. și retur;

  • 6. Spălătoria Auto Berin - str. George Coșbuc - str. Tecuci - str. Traian - str. Eroilor - str. Nicolae Bălcescu - str. Brăilei - str. Domnească - str. Navelor - str. Portului - str. Gara nr. 8 - str. Alexandru Moruzzi ~ Șantierul Naval Damen Galați SA. și retur (... str. Domnească - str. Eroilor - str. Movilei - str. George Coșbuc....);

  • 7. Piața Energiei - str. 1 Decembrie 1918 - bld. Milcov - str. Traian Vuia - str. Henri Coandă - bld. George Coșbuc - str. Alexandru Măcelaru - str. Traian -str. Prundului - str. Domnească - str. Gării - str. Nicolae Bălcescu - str. Brăilei -str. Domnească - str. Navelor - str. Portului - str. Gara nr. 8 - str. Alexandru Moruzzi - Șantierul Naval Damen Galați SA. și retur (.....str. Domnească - str. Prundului....);

Art. 2 — Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octavtnn Kovacs