Hotărârea nr. 152/2016

Aprobarea tabelului nominal cu familiile care intrunesc conditiile de atribuire a unei locuinte aflate in administrarea consiliului local Galati, conform HCL nr. 6/28.01.2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.152

din 20.04.2016

privind: aprobarea tabelului nominal cu familiile care întrunesc condițiile de atribuire a unei locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Galați, conform H.C.L. nr. 6/28.01.2016

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 173/11.04.2016

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 20.04.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 39604/05.04.2016, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 39606/05.04.2016, al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 6/28.01.2016 privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele aflate în administrarea Consiliului Local Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 43, din Legea nr. 114/1996, privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 21 din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin.i, alin.2, lit. d, alin. (6), lit. e din Legea Administrației publice nr. 215/2001 republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă tabelul nominal cu familiile care întrunesc criteriile de atribuire a unei locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Galați, conform HCL nr. 6/28.01.2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,


pt. Secretarul Muntâpiului Galați, cj. Nicolatf'postache

ANEXA LA HCL 152/20.04.2016

TABEL NOMINAL CU FAMILIILE CARE ÎNTRUNESC CRITERIILE DE REPARTIZARE A UNEI LOCUINȚE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL GALAȚI, CONFORM H.C.L. NR. 6/28.01.2016,

NR. CRT.

NUMELE ȘI PRENUMELE SOLICITANTULUI

NR. DOSAR

DATA DOSAR

SITUAȚIA/ PUNCTAJUL DOSARULUI

1

POPA MIHAELA-MTRELA

758216

04.02.2016

77

2

NEGOIȚĂ ANDREI-TEODOR

1821

13.01.2011

72

3

ARITON ANTOANETA

489152

28.12.2015

69

4

LAZĂRJĂNICĂ

58585

16.12.2005

68

5

ZEDARU VASILICA

4161

25.01.2005

68

6

POPANICU

37125

16.08.2006

66

7

LAZĂR MAGDALENA-LOREDANA

43467

25.10.2012

64

8

BUCUR TINCUȚA

11727

19.03.2004

63

9

DINGU L AURENȚIU

758275

29.02.2016

63

10

LIȘMAN PETRE-CRISTINEL

42231

16.08.2004

63

11

ROȘIORU MARIUS

758251

25.02.2016

63

12

SĂNDUC MIRCEA-IONUȚ

758236

24.02.2016

62

13

MUNTEANU MANDOLA

48881

20.09.2004

60

14

IOSIF SIMONA

489044

15.07.2015

57

15

PREDA DANIEL-COSTICĂ

758249

25.02.2016

57

16

BORDEIANU PETRICĂ

51519

22.11.2006

56

17

CĂLUGĂRUIOAN

40581

09.09.2009

56

18

HURU DANIELA-OLGUȚA

50385

28.03.2002

56

19

STĂNESCU CEZAR

758229

18.02.2016

56

20

TUDOR CLAUDIA-EUGENIA

489094

05.10.2015

56

21

BADEA (TATU) CRISTINA

63541

23.12.2013

55

22

SĂLCIANU GEORGEL

489110

02.11.2015

55

23 •

ARGHIRNICOLETA

48902i

27.05.2015

54

24

LOVIN MARIAN

41477

28.09.2007

54

25

PARVANA FĂNEL-FLOR1N

47733

05.10.2011

54

26

POP CRISTINA

489140

07.12.2015

54

27

POSTEA IFTINICA

4211

02.02.2012

54

28

CARAMALĂU ȘTEFAN

758235

24.02.2016

53

29

CHERILĂ FLORENTINA

8781

18.02.2008

53

30

IO AN FLORIN

13857

31,03.2004

53

31

IONAȘCU GEORGEL

489154

30.12.2015

53

32

PREDA OVIDIU-COSTEL

489096

07.10.2015

53

33

PUSTIANU NICOLAE

31065

06.07.2010

53

34

CONSTANDACHE NICOLETA

758233

19.02.2016

51

35

HÎNCU LOREDANA-NICOLETA

489116

05.11.2015

51

36

MUNTEANU FLORENTINA

489090

30.09.2015

51

37

NASTA CORINA-VASILICA

758253

25.02.2016

51

38

DEACONIȚĂ FLORIN CORNEL

12075

25.03.2013

50

39

BEȚIVOIU DANIEL

758225

17.02.2016

49

NR. CRT.

NUMELE ȘI PRENUMELE SOLICITANTULUI

NR. DOSAR

DATA DOSAR

SITUAȚIA/ PUNCTAJUL DOSARULUI

40

POPESCU MIRELA

489041

13.07.2015

49

41

RĂILEANU DANIELA

758278

29.02.2016

49

42

BUDESCU DANIEL

56277

19.11.2008

48

43

MOCANU ADRIANA

5045

05.02.2009

48

44

CARP ANDRET-CRISTIAN

52943

18.12.2007

47

45

MIRON LIVIU40NUȚ

489038

01.07.2015

47

46

MÎNDRUIONUȚ

758261

29.02.2016

47

47

PÂRLOG TUDOREL

449149

21.12.2015

47

48

ȘERB AN IONELA

489068

31,08.2015

47

49

CHIRILĂ O ANA

489031

22.06.2015

46

50

DRĂGAN LOREDANA-GABRIELA

758260

29.02.2016

46

51

ISTUDOR ANDREI-PETRIȘOR

489131

26.11.2015

46

52

MANEA BOGDAN

489142

10.12.2015

46

53

MUNTEANU MARIA-TEODORA

489027

18.06.2015

46

54

OJOGMARIA

758234

22.02.2016

46

55

SCOARȚĂ DANIEL

758280

29.02.2016

46

56

SOARE COSTEL-DANIEL

489086

28.09.2015

46

57

DOBRIN RELU-ROBERT

62741

19.12.2008

44

58

GUZGĂ MARIANA-VIOLETA

33329

30.08.2012

44

59

MACIULSCHIIANA-MARIA

489103

22.10.2015

44

60

OSTAFFI AUREL

758203

11.01.2016

44

61

BORCEAGELU

489035

24.06.2015

43

62

CÂRCOTĂ IULIAN

489073

02.09.2015

43

63

IONCOSTEL

12731

17.03.2014

43

64

MATEI SILVIA

40329

08.09.2009

43

65

ȘOROCEANU ALINA

758263 .

. ,29.02.2016

. 43

66

GHEORGHIȚĂ GEANINA

489124

16.11.2015

42

67

MUNTEANU TUDOREL

24371

27.06.2012

42

68

PATOIGABRIEL-BOGDAN

489019

27.05.2015

42

69

PÂRVU MARIANA

758264

29.02.2016

42

70

PODAȘCĂ GABRIELA-GEORGIANA

489046

30.07.2015

42

71

A JDER MATEI-VLĂDUȚ

758277

29.02.2016

41

72

ALECSA SÂLVIEA

758226

17.02,2016

41

73

ARHTPMARIEA

758228

17.02.2016

41

74

CHIRICĂ VALENTIN

489080

16.09.2015

41

75

DRAGOMIR SILVIU-MARIAN

489085

24.09.2015

41

76

LEFTERACHE GHERASIMCOSTEL

758201

07.01.2016

41

77

S AVA NECULA-GEORGE

489009

18.05.2015

41

78

ȘAIM CICU

27811

16.06.2010

41

79

VĂDUVA MARIAN

489101

22.10.2015

41

80

AVRAM MIHAELA

57081

08.11.2004

41

81

AMBROSIE GEANINA

489042

15.07.2015

40

82

BARANGĂLAURA

758269

29.02.2016

40

83

CLIPEA IONUȚ

489070

31,08.2015

40

84

IONIȚĂ DIANA-MIHAELA

758237

24.02.2016

40

85

MIRCIALORIN

758256

25.06.2016

40

86

MITU MARIAN

489063

26.08.2015

40

VR. CRT.

NUMELE ȘI PRENUMELE SOLICITANTULUI

NR. DOSAR

DATA DOSAR

SITUAȚIA/ PUNCTAJUL DOSARULUI

87

VOICULESCU DUMITRACHE

9467

12.03.2012

40

88

BOZGA ADRIAN

758272

29.02.2016

39

89

CHITIC DANIEL

758212

01.02.2016

39

90

IONAȘCU NICOLAE

22769

29.05.2013

39

91

ROMAN SORINA-CORINA

758245

25.02.2016

39

92

SIMIONNICU

489135

03.12.2015

39

93

VÎRGOLICIU MIHĂIȚĂ

758224

15.02.2016

39

94

CRECIUN VALERI

758262

29.02.2016

38

95

MERIȘANU AUREL

758207

21.01.2016

38

96

MUSTAFA ALEXANDRU-CONSTANTIN

758241

24.02.2016

38

97

SOLON CELESTIN-SEPTIMIU

758279

29.02.2016

38

98

TONIȚĂ OANA-ADELINA

758258

25.02.2016

38

99

ȚOCU GHEORGHE

489016

25.05.2015

38

100

ABALAȘEIMUGUREL-CONSTANTIN

43833

26.10.2012

37

101

C ATERINSCHI AN A-M ARIA

489105

26.10.2015

37

102

CRĂIȚĂ AURELI AN

758270

29.02.2016

37

103

MORUSCEAG MIOARA-DORINA

758223

11.02.2016

37

104

POPESCU-RADU GINA

489147

18.12.2015

37

105

CHIRCĂ CONSTANTIN

758205

14.01.2016

36

106

DIACONU VIOREL

489023

03.06.2015

36

107

GHEORGHE VICTOR

488999

23.04.2015

36

108

LIGAIULIANA

489064

27.08.2015

36

109

MUNTEANUIOAN-LUCIAN

489015

21.05.2015

36

110

PERJOCIONELA-FLORENTINA

489057

19.08.2015

36

111

POROJAN ALINA-PETRICA

758248 -

25.02.2016

36

112

STANCU ANDREEA-LUMINIȚA

758266

29.02.2016

36

113

URSU TUDOREL-DORU

489093

05.10.2015

36

114

BADACHE VICTORIA

488995

09.04.2015

35

115

CORNEC EA ANAMARIA

489138

07.12.2015

35

116

GHEORGHE ANIȘOARA

46925

29.09.2011

35

117

POPA ȘTEFAN

758238

24,02.2016

35

118

ZLATE IONEL

489047

05.08.2015

35

119

AFLOROAIE DUMITRIA

489074

02.09.2015

34

120

BĂJGAN CIPRIAN-IONUȚ

758281

29.02.2016

34

121

CRĂSNEANU MARIUS-IONEL

489050

10.08.2015

34

122

TĂRTĂGAN NICOLAE-ADRIAN

489014

21.05,2015

34

123

MIHALACIIE EUGEN

758240

24.02.2016

33

124

SPANACHE ELENA-RALUCA

489111

02.11.2015

33

125

BIVOL MARINA

758247

25.02.2016

32

126

CHIRU ELENA-DANIELA

489123

16.11.2015

32

127

PETCUMARANDA

489045

23.07.2015

32

128

VLADIONUȚ

60315

25.11.2014

32

129

ANDONEIONUȚ

758250

25.02.2016

31

130

BAL AN ION

758221

08.02.2016

31

131

BASALIC MIRELA

489106

26.10.2015

31

132

BÎCUVASILE

758208

27.01.2016

31

NR. CRT.

NUMELE ȘI PRENUMELE SOLICITANTULUI

NR. DOSAR

DATA DOSAR

SITUAȚIA/ PUNCTAJUL DOSARULUI

133

BULIMAR CULIȚĂ

758230

18.02.2016

31

134

BURUIANĂ CORNELIU-MIHAI

758242

25.02.2016

31

135

CRĂIȚĂ ROTARU

489102

22.10.2015

31

136

GHIOCAVASILE

62317

17.12.2008

31

137

GIURGIU BOGDAN-ALEXANDRU

758231

18.02.2016

31

138

GRĂDINARU DANIELA

489122

12.11.2015

31

139

IAMANDI ADRIAN

758220

08.02.2016

31

140

IORGA SORIN-CLAUDIU

758243

25.02.2016

31

141

IORGA VALENTIN

489056

19.08.2015

31

142

MARCU ALEXANDRA

489143

14.12.2015

31

143

POPESCU MARTUS-ADRIAN

758259

29.02.2016

31

144

PRODANILIELIVIU

489151

23.12.2015

31

145

PROFIR MANUEL

489108

29.10.2015

31

146

SCARPETVIOREL

489125

19.11.2015

31

147

SÎRBU VALENTIN-CĂTĂLIN

758239

24.02.2016

31

148

STREȘINĂ MIHAELA

758282

01.03.2016

31

149

DELIVER CĂTĂLIN

489104

22.10.2015

30

150

FRANGULEA NECULAI

758213

03.02.2016

30

151

POSTOLACHE CONSTANTIN

489069

31.08.2015

30

152

BOȚEA MIRCEA

489034

24,06.2015

29

■ 153

FLORE A DRĂGUȚA

489130

26.11.2015

29

154

IFRIM AUGUSHN-GEORGE

489010

18.05.2015

29

155

LAZĂR COSTEL-LUCIAN

45417

05,11.2012

29

156

MARCUEMIL

758265

29,02.2016

29

157

NEAGU ANIȘOARA

489025

08.06.2015

29

158

BATISTĂ PANCIUREL

19315.

16.04.2014

28

159

GALERULIVIU

489113

04,11.2015

28

160

PRECUPEȚII DORU

758267

29.02.2016

28

161

CHIRVASE GABRIELA

758257

25.02.2016

27

162

CHELMUGEORGE

758201

01.02.2016

26

163

DOBRE ALIN-SĂNDEL

758252

25.02.2016

26

164

GORGOTEANU MARCEL

758222

08.02.2016

26

165

UNGUREANU PARASCHIVA

489040

09.07.2015

26

166

CORNEA MARIO-ANGELO

758255

25.02.2016

25

167

MANOLE MARIANA

489013

20.05.2015

24

168

ȘERBAN STELA

489082

21.09.2015

24

169

CUSTURĂ LAURENȚIU

489153

30.12.2015

23

170

GROSUFLORICA

489141

10.12.2015

23

171

PĂUN ELENA

758246

25.02.2016

23

172

ROMÂNESCU EMILIA

758254

25.02.2016

23

173

HERȚAN CLAUDIA-VALENTINA

489011

20.05.2015

22

174

MILEA OANA-NICOLETA

489097

08.10.2015

22

175

VOINEA DANIEL-GABRIEL

62265

13.12.2013

22

176

CIURARU COSTEL

758217

04.02.2016

21

177

HAȚEG AN MARCEL

758232

18.02.2016

21

178

PETRE A MARINA

489126

19.11,2015

21

179

TINCUDOREL

758244

25.02.2016

21

NR. CRT.

NUMELE ȘI PRENUMELE SOLICITANTULUI

NIL DOSAR

DATA DOSAR

SITUAȚIA/ PUNCTAJUL DOSARULUI

180

TOBĂ DUMITRU

758214

03.02.2016

21

181

TODIREANU ROMICĂ

489084

24.09.2015

21

182

TULUG ALIXANDRA

758227

17.02.2016

21

183

ȘERB AN MARIANA

12115

24.02.2016

18

184

AFLOAREIMARINA-DIANA

66893

23.12.2015

16

185

PANAINTE MARIANA

758211

01.02.2016

16

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,