Proces verbal din 30.09.2015

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 30/09/2015

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2015

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 5 zile înaintea ședinței,conform art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr.2377/25.09.2015.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștința locuitorilor prin intermediul ziarului “Viața Liberă”, din 26.09.2015.

Ședința Consiliului Local din data de 30.09.2015 este publică, avându-l ca președinte de ședință pe dl. Găvan Eugen.

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN 27.08.2015

 • 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local;

 • 2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul „Centrală termică, ap.39, bl. B7, bd. Dunărea nr.44”;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul ”Schimbare de destinație din grădiniță în sediu secție Poliție locală cu acces din exterior, Galați, bd. Dunărea nr44, bl. B7, ap.39”;

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea ACJ GLOBE TOUR SRL pentru angajații Societății Grand Smithy Works International SRL pe traseele Grădinița Prichindel - Poarta LSF Arcelor Mittal SA și Parc CFR - Poarta LSF Arcelor Mittal SA;

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea AUTOGARA DUMITRU IMPEX SRL pentru angajații Societății STAER INTERNATIONAL SA pe traseul Farmacia Hygeia - limita municipiului Galați (Metro) și retur;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea TRANSDAN SRL pentru angajații Societății MEDIPLUS EXIM SRL pe traseul Complex Ionescu - Mediplus Exim SRL și retur;

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea ACJ GLOBE TOUR SRL pentru angajații Societății Zorba SRL pe traseele: str. Brăilei (Trei Star) - Societatea Zorba SRL și Bariera Traian - Societatea Zorba SRL;

 • 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea HCL nr 58/2013 privind stabilirea stațiilor pentru transportul public local de persoane în regim regulat;

 • 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Contractului nr. 52186/08,05,2015 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați, aprobat prin HCL nr. 167/07.05.2015;

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 1 și 2 la HCL nr. 464/23.11.2010 privind transmiterea din administrarea Serviciului Public Ecosal Galați in administrarea Consiliului Local al municipiului Galați a imobilelor C1 si C2 situate în Galați, str. Basarabiei nr. 121E cu destinația de ateliere;

 • 12. Proiect de hotărâre privind casarea autovehiculului marca Dacia Solenza cu numărul de înmatriculare GL-27-AOP și achiziționarea unui autovehicul nou prin participarea Centrului de Locuințe și Sprijin pentru Tineri Galați la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național;

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială în condițiile OUG 74/2007;

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal cu familiile care întrunesc condițiile de atribuire a unei locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Galați;

 • 15. Proiect de hotărâre privind încadrarea spațiului situat în Galați, str. Nae Leonard nr. 34, bl. S12, parter, în categoria clădirilor pentru care nu se datorează impozit;

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Societății Gospodărire Urbană SRL Galați;

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL „RESTRUCTURARE URBANĂ CARTIERE MICRO 18,19,20,21”;

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 28, str. Aleea Castanilor nr. 22;

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 45, str. Ghecet nr. 19;

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, Traian Nord, UTR 28, str. Aleea Aurel Manolache nr.9;

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, Traian Nord, UTR 28, str. Aleea Aurel Manolache nr. 11;

 • 22. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr 346/25.09.2014 privind modificarea și completarea anexei la HCL nr. 318/07.09.2010 privind atribuirea directă prin contract de concesiune Societății Gospodărire Urbană SRL, pe o perioada de 10 ani, a unor bunuri, cu modificările și completările ulterioare;

 • 23. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Colegiului Național Vasile Alecsandri Galați;

 • 24. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui teren situat în extravilanul comunei Vădeni, județul Brăila;

 • 25. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică cu strigare a unui spațiu în suprafață de 48,90 mp proprietate publică a municipiului Galați amplasat la parterul Patinoarului Artificial Dunărea;

 • 26. Proiect de hotărâre privind concesionarea spațiului medical, situat in Galați. Str. Gheorghe Asachi nr. 11, in suprafață exclusivă de 15,86 mp și suprafața de 35,06 mp, reprezentând cota parte indiviză din suprafața in folosința comună totală a imobilului, doamnei dr. Sacagiu Cristina - Flora;

 • 27. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr. 48/13.02.2015 privind aprobarea Planului acțiunilor culturale, sociale, sportive și civice pentru perioada februarie - decembrie 2015;

 • 28. Proiect de hotărâre privind completarea art. 4 din Statutul Fundației ”Spotul Gălățean”;

 • 29. Proiect de hotărâre privind diminuarea sumei acordate prin actul adițional la Contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Asociația ”Fotbal Club Metalosport” Galați aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 340/27.08.2015;

 • 30. Proiect de hotărâre privind prelungirea până la 31 octombrie 2015 a Convenției pentru asigurarea livrării de energie termică sub formă de apă fierbinte populației din municipiul Galați, încheiat între UAT municipiul Galați - Electrocentrale Galați SA - Arcelor Mittal SA -Calorgal SA;

 • 31. Proiect de hotărâre privind transmiterea in concesiune către societatea Calorgal SA a bunurilor aferente sistemului public de distribuție și furnizare a energiei termice aparținând domeniului public al municipiului Galați;

 • 32. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea societății Calorgal SA a blocurilor ANL și a centralelor termice aferente blocurilor ANL;

 • 33. Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între municipiul Galați și Federația Română de Hochei pe gheață în vederea desfășurării competiției Chellange Cup la Galați;

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii pentru scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, datorate bugetului local de către persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și asociațiile familiale de pe raza administrativ teritorială a municipiului Galați;

 • 35. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății TRANSURB SA Galați, pe anul 2015;

 • 36. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2015;

 • 37. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 38. Diverse.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Bună ziua. Pentru astăzi, 30.09.2015, a fost convocată o ședință ordinară a

~                                     ~                                                                    5             5

Consiliului Local Galați. Din rândul consilierilor locali lipsesc: dl. Bugeag Gheorghe, dl. Humelnicu Marius, care are demisie înaintată și dna cons Mușat Carmina Liana. Astfel încât declar ședința ordinară deschisă. Dl. Leucă Pavel s-a

5               5

înscris la cuvânt.

DL. LEUCĂ PAVEL:

Bună ziua. Mă numesc, Leucă Pavel, sunt locatar la bl. K1, din Micro 17, Asociația 835. Am fost la Comisia de urbanism in data de 08 septembrie. Dumnealor mi-au recomandat, după ce am spus despre situația acestui bloc, să vin să expun situația blocului în fața dvs.

5                                                     5

Blocul K1 se prăbușește și nu exagerez când spun așa, pentru faptul că la baza lui s-a format un crater destul de adânc, de aproape 1m. Fenomenul care a dus la această tasare se datorează canalului colector care strânge apele reziduale de la cinci blocuri. Conducta prin care trebuia să se evacueze aceste ape a fost spartă cu mulți ani în urmă. În 2003-2004 s-a decopertat acest canal colector si am văzut apa reziduală curgea, iar conducta, prin care trebuia să se elimine, era sub apă. Bănuim ca toată apa aceea a dispărut, pentru că, in 2013 a pătruns într-o locuință, la parter. M-am dus imediat la canalul colector, am dat capacul deoparte. Apă nu mai era, era numai materie fecală. Toată materia fecală a ajuns în casa acestui proprietar. După aceea am făcut demersuri la Asociația de locatari, la Primărie, am fost la Apă Canal. Cei de la Apă Canal au venit și au remediat, dar când au decopertat canalul colector in fata blocului R1, s-au scos două remorci de materie fecală, iar conducta respectivă era praf făcută. Nu era decât bucățele.

Concluzia noastră este ca nu avea cum să se taseze blocul K1 decât numai din aceasta cauză, pentru că apă nu mai era pe canalul colector, iar blocul nostru s-a tasat împreună cu 700 mp spațiu verde care are acum o formă anormală, iar în momentul când plouă și sunt 20 l/mp, se adună in jur de 14 tone de apă și, automat, se duce la baza acestui bloc pentru faptul că este cu apă in partea de nord și în special în tronsonul trei. Blocul este foarte crăpat in partea de nord, de sus de la etajul 4 și până jos. Noi am făcut demersurile care s-au putut. Au venit de la Direcția de Infrastructură, de la Primărie, au văzut, este problema scoaterii unui copac. Noi am fi încercat să facem singuri, dar am fost preveniți să nu încercăm, pentru că pământul fiind atât de moale, atât de slab să nu vină peste noi.

De aceea am venit în fața dvs să vă rog să interveniți cu posibilitățile tehnice pe care Primăria și Consiliul Local le are, să găsim o soluție. Blocul încă rezistă, dar dacă mai continuă, pentru că, de doi ani am solicitat sa ni se facă niște rigole. Dacă acum doi ani se făceau acele rigole probabil ca situația era cu totul alta la ora actuală. Dar faptul că aceste rigole nu s-au făcut, blocul este într-un mare pericol. El trosnește noaptea este foarte periculos. Și suntem 60 de persoane pe scara III, în total 180 de persoane. Dar, dați-mi voie sa spun că am admirat foarte mult intervenția statului român pentru găsirea planorului și a pilotului respectiv. Dacă si pentru 180 de oameni s-ar face, după părerea noastră măcar 5%, probabil că nu vom fi scoși din acele dărâmături care, probabil, vor avea loc in condițiile unui cutremur de o intensitate mai mare.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Dl Leucă va putem spune că vom trimite o echipă de la Direcția Tehnică pentru o evaluare.

DL. LEUCĂ PAVEL:

Primăria a făcut demersuri la Consiliul Local care, la rândul său a făcut demersuri la Ministerul de resort care mi-a spus că dacă Primăria ne ajută cu expertiza tehnică, ne dă banii la anul pentru consolidarea blocului.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Este altă treabă. E faza următoare. Bine, va mulțumesc.

~                      5

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Va mulțumim si noi.

5

Supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 27 august 2015.

Cine este pentru?

Cine se abține?

5

Cine este împotrivă?

Procesul verbal din data de 27 august 2015 s-a votat cu 24 de voturi ”pentru”.

Supun la vot procesul verbal al ședinței de îndată din data de 28 august 2015.

Cine este pentru?

Cine se abține?

5

Cine este împotrivă?

Procesul verbal din data de 27 august 2015 s-a votat cu 24 de voturi ”pentru”.

Supun votului ordinea zi care este pe monitoare, dar și în varianta printată.

Cine este pentru?

Cine se abține?

5

Cine este împotrivă?

Ordinea de zi a fost votată cu 24 de voturi ”pentru”.

Îl întreb pe dl. Secretar, dacă toate proiectele de hotărâre au avizul comisiilor de specialitate.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Bună ziua. Toate proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local de astăzi, 30 septembrie, întrunesc condițiile de legalitate pentru a putea fi supuse dezbaterii, analizei și aprobării in plen.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9                        7

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local”.

Întreb Comisia dacă întrunește condițiile de validare?

5                           5

DNA. PALADI GINA

După examinarea actelor prezentate de Secretarul municipiului Galați, Comisia a constatat că sunt întrunite condițiile legale necesare și propune validarea mandatului de consilier local al dlui Sandu Vali Viorel.

Drept urmare îl invităm să depună jurământul.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Înainte de a se depune jurământul, supun la vot acest proiect de hotărâre.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?             - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl. Cons. Sandu Vali Viorel, vă rugăm să depuneți jurământul.

DL. SANDU VALI VIOREL:

Subsemnatul, SANDU VALI VIOREL, consilier local, in conformitate cu prevederile art.32, alin.1 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata în 2007, cu modificările și completările ulterioare, depun in fața Consiliului Local următorul jurământ:

“Jur să respect Constituția și legile tării și să fac, cu buna - credință, tot ceea

ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Îl felicităm pe proaspătul consilier local și îi urăm succes in Comisia de urbanism.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul „Centrală termică, ap.39, bl. B7, bd. Dunărea nr.44”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            -  0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul ”Schimbare de destinație din grădiniță în sediu secție Poliție locală cu acces din exterior, Galați, bd. Dunărea nr44, bl. B7, ap.39”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este împotrivă?       -  0 voturi

Cine se abține?            -  0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea ACJ GLOBE TOUR SRL pentru angajații Societății Grand Smithy Works International SRL pe traseele Grădinița Prichindel - Poarta LSF Arcelor Mittal SA și Parc CFR - Poarta LSF Arcelor Mittal SA”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea AUTOGARA DUMITRU IMPEX SRL pentru angajații Societății STAER INTERNATIONAL SA pe traseul Farmacia Hygeia - limita municipiului Galați (Metro) și retur”.

Dacă sunt comentarii?

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Pentru a nu crea un conflict de interese, rog secretariatul să consemneze că nu particip la vot.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9                        7

Vă mulțumim, am înțeles.

5                 ~                  5

Dl. Marian Alexandru nu participă la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea TRANSDAN SRL pentru angajații Societății MEDIPLUS EXIM SRL pe traseul Complex Ionescu - Mediplus Exim SRL și retur”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea ACJ GLOBE TOUR SRL pentru angajații Societății Zorba SRL pe traseele: str. Brăilei (Trei Star) - Societatea Zorba SRL și Bariera Traian - Societatea Zorba SRL”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea HCL nr 58/2013 privind stabilirea stațiilor pentru transportul public local de persoane în regim regulat”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?


- 25 voturi


Cine este împotrivă?

0 voturi


0 voturi


Cine se abține?

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Contractului nr. 52186/08.05.2015 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați, aprobat prin HCL nr. 167/07.05.2015”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 1 și 2 la HCL nr. 464/23.11.2010 privind transmiterea din administrarea Serviciului Public Ecosal Galați in administrarea Consiliului Local al municipiului Galați a imobilelor C1 si C2 situate în Galați, str. Basarabiei nr. 121E cu destinația de ateliere”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            -  0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind casarea autovehiculului marca Dacia Solenza cu numărul de înmatriculare GL-27-AOP și achiziționarea unui autovehicul nou prin participarea Centrului de Locuințe și Sprijin pentru Tineri Galați la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

- 25 voturi

Cine este împotrivă?

- 0 voturi

Cine se abține?

- 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială în condițiile OUG 74/2007”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

- 25 voturi

Cine este împotrivă?

- 0 voturi

Cine se abține?

- 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal cu familiile care întrunesc condițiile de atribuire a unei locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

- 25 voturi

Cine este împotrivă?

- 0 voturi

Cine se abține?

- 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind încadrarea spațiului situat în Galați, str. Nae Leonard nr. 34, bl. S12, parter, în categoria clădirilor pentru care nu se datorează impozit”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Societății Gospodărire Urbană SRL Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL „RESTRUCTURARE URBANĂ CARTIERE MICRO 18,19,20,21”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, aș invita-o pe dna Arhitect-Șef să ne prezinte, în mare, acest proiect de hotărâre. Ținem cont și de faptul că a fost în dezbatere publică, dar, de asemenea, ținem cont de faptul că este un document extrem de important pentru Municipiul Galați.

VOICILĂ TEODORA-ARHITECT-ȘEF:

9

Bună ziua. Acest PUZ face parte din suita de PUZ-uri pe care Primăria Municipiului Galați le-a inițiat. Este al 4-lea supus aprobării, celelalte 3 sunt aprobate și mai avem în elaborare încă cinci planuri. Prin aceste PUZ-uri se încearcă, se dorește, se urmărește detalierea reglementărilor din PUG pe anumite zone, acolo unde am considerat că este cazul să intervenim fie în țesut destructurat, cum a fost cartierul

5                                                  ~

Traian Nord, fie în țesut constituit cum este cazul acestui PUZ si al PUZ-ului următor ~                    5

Țiglina II. PUZ-ul supus dezbaterii și aprobării astăzi, inițiat de către dl. Primar, face parte din categoria de proiecte care vizează asanarea unor zone și refacerea domeniului public însemnând dotări, echipamente, spații verzi, parcări după caz. În cartierele cu densitate mare de locuire, prin acest plan încercăm să răspundem necesităților locuitorilor acestor zone, să îndeplinim cerințele pe care aceștia le au, pentru creșterea confortului de locuire. PUZ-ul a avut mai multe obiective. O să enumăr doar câteva:restructurarea circulației pietonale și carosabile, refacerea spațiilor verzi, asanarea acelor zone unde sunt construcții provizorii improprii desfășurării unor activități. Crearea unui cadru pentru desfășurarea activităților de comerț în construcții cu

5                                                               ±                                   5                                          5                                       5                                  5

caracter provizoriu și impunerea unor reglementări privind construirea în acest spațiu. Documentația PUZ a parcurs toate etapele impuse de actele normative în vigoare , a fost supusă avizării, a fost supusă dezbaterii publice, a fost afișată pe site, a fost afișată în spațiul Universității tehnice, prin urmare considerăm că poate fi analizată și aprobată astăzi. Îndeplinește condițiile pentru a fi supusă atenției dvs. Vă mulțumesc.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9                        7

Dacă sunt întrebări din partea domnilor consilieri? Dacă nu, supun votului dvs proiectul de hotărâre.

Dl. Cosca Radu si dl. Ghețu Ilie au ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?


- 23 voturi


0 voturi


0 voturi


Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 28, str. Aleea Castanilor nr. 22”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Ghețu Ilie a revenit în sala de ședință.

Cine este pentru?


- 24 voturi


Cine este împotrivă?


0 voturi


Cine se abține?


0 voturi


Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 45, str. Ghecet nr. 19”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 24 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, Traian Nord, UTR 28, str. Aleea Aurel Manolache nr.9”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 24 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, Traian Nord, UTR 28, str. Aleea Aurel Manolache nr. 11”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?


- 24 voturi


0 voturi


0 voturi


Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr 346/25.09.2014 privind modificarea și completarea anexei la HCL nr. 318/07.09.2010 privind atribuirea directă prin contract de concesiune Societății Gospodărire Urbană SRL, pe o perioada de 10 ani, a unor bunuri, cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 24 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Colegiului Național Vasile Alecsandri Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 24 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui teren situat în extravilanul comunei Vădeni, județul Brăila”.

Acest proiect de hotărâre necesită 2/3 din voturile membrilor Consiliului Local. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Cosca Radu a revenit în sala de ședință.

5               5

Cine este pentru?

- 25 voturi

Cine este împotrivă?

- 0 voturi

Cine se abține?

- 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică cu strigare a unui spațiu în suprafață de 48,90 mp proprietate publică a municipiului Galați amplasat la parterul Patinoarului Artificial Dunărea”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

- 25 voturi

Cine este împotrivă?

- 0 voturi

Cine se abține?

- 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind concesionarea spațiului medical, situat in Galați. Str. Gheorghe Asachi nr. 11, in suprafață exclusivă de 15,86 mp și suprafața de 35,06 mp, reprezentând cota parte indiviză din suprafața in folosința comună totală a imobilului, doamnei dr. Sacagiu Cristina - Flora”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?


- 25 voturi


Cine este împotrivă?


0 voturi


Cine se abține?


0 voturi


Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr. 48/13.02.2015 privind aprobarea Planului acțiunilor culturale, sociale, sportive și civice pentru perioada februarie - decembrie 2015"”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Ținând cont că este un eveniment anual îl invit pe dl. Director Cristian Gheorghe să ne prezinte pe scurt principalii pași în derularea acestui eveniment extrem de important pentru municipiul Galați.

DIRECTOR, GHEORGHE CRISTIAN:

Bună ziua. Este vorba, așa cum ati spus de Festivalul Național de Comedie, ediția cu numărul XXVII care are o tradiție de 38 de ani.

5

Anul acesta, în cadrul festivalului, vor fi 15 spectacole, 3 spectacole de sală studio, 12 spectacole de sală mare, spectacole prin care am încercat să acoperim o arie cât mai mare a României, în funcție și de oferta teatrelor participante.

PREȘEDINTE. GĂVAN EUGEN:

9

Vă mulțumim.

Dl. Dima Cristian nu participă la vot.

Dl Trif Nicolae Viorel a ieșit din sala de ședință.

Supun votului dvs acest proiect de hotărâre.

Cine este pentru?


- 23 voturi


Cine este împotrivă?

0 voturi


0 voturi


Cine se abține?

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind completarea art. 4 din Statutul Fundației ”Spotul Gălățean”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Cosca Radu nu participă la vot.

Cine este pentru?         - 23 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind diminuarea sumei acordate prin actul adițional la Contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Asociația ”Fotbal Club Metalosport” Galați aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 340/27.08.2015”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 24 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind prelungirea până la 31 octombrie 2015 a Convenției pentru asigurarea livrării de energie termică sub formă de apă fierbinte populației din municipiul Galați, încheiat între UAT municipiul Galați - Electrocentrale Galați SA - Arcelor Mittal SA -Calorgal SA”.

Dacă sunt comentarii?

Îl rog pe dl. Primar să spună câteva cuvinte despre prelungirea aceasta.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Nu este decât o prelungire a Contractului între părțile enunțate mai devreme, pentru furnizarea apei calde către oraș. Nu are legătură cu furnizarea căldurii. Este un subiect mai complex pe care îl vom analiza într-o ședință viitoare.

Avem acordul de principiu atât al Combinatului, cât și al CET-ului.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9                        7

Supun votului acest proiect de hotărâre.

Cine este pentru?

- 24 voturi

Cine este împotrivă?

- 0 voturi

Cine se abține?

- 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind transmiterea in concesiune către societatea Calorgal SA a bunurilor aferente sistemului public de distribuție și furnizare a energiei termice aparținând domeniului public al municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

- 24 voturi

Cine este împotrivă?

- 0 voturi

Cine se abține?

- 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea societății Calorgal SA a blocurilor ANL și a centralelor termice aferente blocurilor ANL”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

- 24 voturi

Cine este împotrivă?

- 0 voturi

Cine se abține?

- 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între municipiul Galați și Federația Română de Hochei pe gheață în vederea desfășurării competiției Chellange Cup la Galați”.

Se va desfășura in perioada 4-9 noiembrie 2015. Ar trebui să completăm titlul acestui proiect de hotărâre.

Dacă sunt comentarii?

Dl. Cosca Radu nu participă la vot.

DL ILIE ZANFIR:

Această manifestare va fi cuprinsă în calendarul activităților culturale.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9                        7

S-a discutat deja.

Cine este pentru?

- 23 voturi

Cine este împotrivă?

- 0 voturi

Cine se abține?

- 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii pentru scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, datorate bugetului local de către persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și asociațiile familiale de pe raza administrativ teritorială a municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii?

Dl. Director Stadoleanu, v-aș ruga să prezentați acest sistem de facilități pe care îl vom supune votului.

DIRECTOR, STADOLEANU IOAN DANIEL:

Bună ziua. Prin acest proiect de hotărâre intenționăm să acordăm facilitățile reprezentând scutiri de la plata penalităților pentru datoriile restante la 30.09.2015. Perioada de derulare a procedurii este 15 octombrie - 31 decembrie 2015.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Scurt și la obiect.

5

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este împotrivă?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății TRANSURB SA Galați, pe anul 2015”.

Dacă sunt comentarii?

DL. MIHAI ALIN:

Am remarcat că facem o rectificare bugetară la Transurb în minus, o să creștem din nou subvenția, vom ajunge la 7 milioane și încă nu s-a terminat anul și vreau să știu și eu ce măsuri are de gând sa ia Transurb, pentru că, la începutul anului, ni s-a spus că vor încerca să se încadreze în subvenția acordată. Acum vedem că se mărește.

5                                                                                                                                             5

Mulțumesc.

5

DL. VALS VERGILIU SORIN:

Dl. Președinte, dl Primar, voi vota împotriva rectificării bugetului, pentru că mi se pare inimaginabil ca să rectificăm bugetul la 66% și să păstrăm bonusurile conducerii la 100%. Eu aș aștepta, din partea conducerii, să-și taie toate bonusurile pe care le mai au de luat in condițiile în care deja și-au luat 51.000 de lei anul acesta. Este încredibil. Vă mulțumesc.

5

DNA TOTOLICI GENICA:

Referitor la rectificarea bugetară pe care noi am înaintat-o către Consiliul Local, facem referire la faptul că începând din luna mai noi avem alt buget de venituri și cheltuieli. Preliminar, noi am făcut bugetul pe anul 2015 începând din luna ianuarie până în decembrie 2015 previzionat pe niște venituri pe care am spus noi, că o să rămână, dacă vom rămâne singuri pe traseu din luna mai. Noi am previzionat că vom avea mai multe autobuze,vom încasa mai multe venituri. Așadar, în februarie 2015 s-a

~                                                                                                     5             ~

aprobat bugetul cu o subvenție de 20 de milioane. Acum, în luna iulie, după ce am semnat noul Contract de prelungire pe un an de pe noile trasee în paralel cu operatorii privați, am venit cu această rectificare pe care, de asemenea, am discutat-o și cu dl. Primar și cu domnii consilieri din Comisia de buget finanțe și de asemenea de la celelalte comisii. Nu se poate funcționa în această situație, pentru că nu avem venituri. Veniturile noastre proprii sunt cele expuse în buget. Veniturile pe care le încasăm de la populație sunt în măsura în care nu acoperă cheltuielile pe care le are societatea, iar facilitățile sociale sunt cele care trebuie suportate de Consiliul Local. Sunt facilități pentru elevi, studenți, pensionari, facilități sociale. Așadar, nu s-a venit cu nimic în plus și cu cheltuieli... paranormale.

Referitor la a doua întrebare, la premierea de care spuneți dvs dl. cons Vals . Eu nu am luat nicio premiere nici anul trecut, nici acum doi ani, nici acum trei ani, nici anul acesta. Ele sunt doar prevăzute, conform OUG 109, în Contractul de mandat. Dar ele nu au fost luate niciodată. Iar ceea ce este previzionat anul acesta, în Contractul de mandat, ar trebui să se ia ca și indicator de performanță anul următor. Așadar nu sunt sume încasate și nici nu s-au încasat vreodată. Nu știu de unde spuneți dvs de 51.000 de lei. Cred că este o eroare, dar, nu cred că, în nota de fundamentare sau în bugetul de venituri și cheltuieli am specificat că eu aș fi încasat, în afară de salariu, conform Contractului de mandat prevăzut prin OUG 109.

DL VALS VERGILIU SORIN:

Dna Director, nu m-am adresat dvs personal. Am spus de bonificațiile directoratului. Nu am spus de bonificațiile doamnei director. Ca să fiu foarte clar. Și lucrurile acestea pot fi verificate.

DNA TOTOLICI GENICA:

Dacă îmi permiteți să vă răspund. Bonificațiile directoratului sunt eu...

DL VALS VERGILIU SORIN:

Dacă m-ați lăsa pe mine să termin ceea ce am de spus și m-ați asculta, așa cum am făcut și eu.

5

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Am o rugăminte. Vă rog, respectați Președintele și Regulamentul Consiliului Local.

DL VALS VERGILIU SORIN:

Datele sunt luate din materialul anexat proiectului de hotărâre. Și, spune foarte clar că, la 30.03.2015 au fost încasate bonificații de 51.000 de lei. Aceasta este tot, nu este nimic scos din altă parte. Acestea sunt datele anexate proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc.

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Dl. Președinte, departe de mine gândul de a vă ridica și a pleca. Am să adresez, prin intermediul dvs, două întrebări doamnei director.

Dacă îmi răspundeți satisfăcător la prima, nu vă mai adresez a doua întrebare.

Așadar am înțeles că unul dintre motivele realizării veniturilor în proporție de 66% s-a datorat faptului că ați fost singuri pe traseu, că aveți o concurență pe traseu. Acum, repet, în opinia mea, așadar numai în opinia mea personal, concurența ar trebui să stimuleze creșterea veniturilor. Altă cauză? Așadar, altă cauză pe care mi-o puteți enunța în momentul de față referitor la nerealizarea acestor venituri.

DNA TOTOLICI GENICA:

Nerealizarea veniturilor care au fost...

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Înainte de a da cuvântul doamnei director, vreau să precizez că în raportul de specialitate și în expunerea de motive și în amintirea lunii mai când am prelungit delegarea serviciilor de transport public și către operatorii privați, la un moment dat a fost prezentată o situație privind veniturile societății în perioada în care operatorii au fost în grevă. Cred că acolo se regăsește răspunsul de ce se diminuează partea de venituri din bugetul Transurb-ului, mai ales că noi am aprobat bugetul societății înainte de a ști că de fapt vom prelungi la ceilalți operatori delegarea serviciului.

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Nu neg această cauză și am reținut-o, și confirm faptul că dna director afirma mai devreme că, într-adevăr faptul că nu sunt singuri pe traseu și au făcut previzionări, s-a prelungit delegarea serviciului operatorilor privați și bineînțeles că nu au mai realizat veniturile respective. Așadar am înțeles această cauză. Am rugat-o pe dna director să enumere și alte cauze.

5

DNA TOTOLICI GENICA:

Alte cauze nu sunt, doar acestea, pentru că bugetul de venituri și cheltuieli, care a fost aprobat în luna februarie, a fost previzionat cu venitul de încasat de la populație pe mijloacele de transport pe traseele pe care noi urma să le facem din luna mai, aproximativ de un milion de lei pe zi. În situația în care acum suntem pe traseu cu operatorii privați care opresc în aceleași stații și avem același tarif de 1,5 lei, iar autobuzele noastre de la transportul urban circulă din 5 în 5 minute, călătorul stă în stație cu 1,5 lei în mână și urcă în mijlocul de transport care vine cel mai repede, în microbuzul care oprește în stație. De aceea populația care nu vrea să beneficieze de facilități, de abonamentele pe o linie de 40 de lei sau pe toate liniile de 80 de lei se urcă în microbuz, pentru că circulă mai repede și oprește în toate stațiile și pe la colțuri.

Acestea sunt motivele pentru care din luna mai nu s-au încasat veniturile previzionate în luna februarie 2015. Mai mult de atât cu noul Contract de mandat, noi, de la transportul urban, spunem că am restrâns cheltuielile. Avem GPS-uri pe toate mijloacele de transport atât pe autobuze, cât și pe tramvaie. Am reușit să implementăm și cu sondele litrometrice și consumurile pe toate mijloacele de transport, așadar cheltuielile sunt reduse. Nu putem să spunem că se fac cheltuieli în afară. De asemenea, cheltuielile cu salariile... salariații sunt atât de restrânși că nici nu reușesc să își facă activitățile zilnice. Avem nevoie de personal la tramvaie care vor circula și către piață și pe alte trasee. Avem nevoie de vatmani și de oameni care să repare tramvaiele în depou. Acești salariați nu mai sunt. În momentul de față suntem doar 645 de salariați care desfășoară o

5                                                                                                              5                                                                                                5                                       5

activitate destul de amplă. Am solicitat Consiliului Local un audit tehnico-economic conform Contractului de delegare pe care l-am încheiat în luna mai cu Primăria să vină să verifice, în cadrul societății noastre, prin toate aceste activități și să vadă, că în momentul de față ce se face, se face cu cheltuieli reduse și reușim să mulțumim

5                                             >                                                                                                            5                   5                                      5

populația Galațiului care beneficiază de transportul urban.

DL. VALS VERGILIU SORIN:

Mai am o intervenție și promit să fie ultima.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9                        7

Mă obligați să supun votului Consiliului Local, pentru că în Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local intervenția pe un punct de face o singura data și se poate răspunde dacă cineva a pronunțat numele consilerului care a luat cuvântul.

DL. VALS VERGILIU SORIN:

Care Regulament? Din anul 2005?

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9                        7

Vă mulțumesc. Supun aprobării dvs. Dl. Trif Nicolae Viorel a revenit în sala de ședință.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?


- 17 voturi


2 voturi (dl. Mihai Alin


dl. Vals Vergiliu Sorin)

Cine se abține?


6 voturi (dl. Bucatanschi Mihail dl. Mihailov Raul

dl. Rotaru Săvel Barbu

dl. Trif Nicolae Viorel

dl. Ungurianu Sorin)

dna. Dascălu Monica)

Cu 17 de voturi “pentru”, 2 voturi ”împotrivă” si 6 ”abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2015"”.

Îl rog pe dl. Stadoleanu să ne prezinte, pe scurt, coordonatele acestei rectificări.

DL. STADOLEANU IOAN DANIEL:

Rectificarea propusă vizează doar asigurarea finanțării temporare pentru patru contracte încheiate de patru licee din municipiul Galați în cadrul programului cu finanțare nerambursabilă POSDRU.

5

DL ILIE ZANFIR:

Dl Președinte, mai urmează o rectificare?

5                  ~

DL. STADOLEANU IOAN DANIEL:

Da, mai urmează o rectificare în luna octombrie. Noi facem o propunere de rectificare și Consiliul Local o va aproba. Execuția bugetară se încheie la 30.09. Astăzi vom vedea care sunt încasările, inclusiv astăzi urmând să propunem execuția bugetară Consiliului Local.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9                        7

Mulțumim. Supun votului dvs proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?


- 25 voturi


Cine este împotrivă?


0 voturi


Cine se abține?


0 voturi


Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi:” Interpelări, intervenții, cereri” și la punctul 38 de pe ordinea de zi:” Diverse”.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Nu vreau să plictisesc. Vreau doar să constat că suntem deja în campanie electorală, motiv pentru care invit și pe ceilalți membrii ai Consiliului Local să înceapă demersurile alături de ceilalți colegi care se afirmă, pentru că e regretabil că am uitat cu toții că am prelungit derularea contractului în transportul public local pentru operatorii privați. Atunci când s-a construit și aprobat bugetul Transurb-ului a fost în anumiți parametri, acum, cu toții ne întrebăm de ce nu realizează veniturile. Știam cu toții de ce nu realizează veniturile, dar, pe lângă celelalte manifestări care apar în oraș cu pliante, cu promovări de persoane și, în Consiliul Local începem să ne pregătim pentru perioada de campanie și precampanie, motiv pentru care invit membrii să se manifeste mai plenar în cadrul ședințelor Consiliului Local.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9                        7

Cred că putem propune un proiect de hotărâre pe ordinea de zi despre campania electorală.

DL. ILIE ZANFIR:

Nu e cazul. Nu spune Regulamentul.

DL. MALINOVICI VICTOR:

Nu știu dacă se poate interpreta ca și campanie electorală, dar vreau să ne lămurim. Vom afla vreodată care a fost adevărul despre prelungirea contractelor pentru operatorii privați din mai? Vă mulțumesc.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Domnilor, reluăm subiecte acum, reîncălzim ciorba. Era mai mult decât evident că, la momentul respectiv, când am luat această hotărâre, nu simplă, pe care am luat-o cu toții, era mai mult decât evident că Transurb-ul, în formula actuală și cu dotările

5    ~                                                                                                                                  ~                                                             5

actuale, nu avea cum să facă față atât la contractul pe care îl avea cu Mittal, cât și la cel 27

cu Șantierul Naval și să facă transportul public la parametrii pe care ni-i doream. Acesta a fost singurul motiv. Dacă știe cineva de altul, eu nu cunosc și eu cred că nu există.

VICEPRIMAR, COSCA RADU:

Îmi pare rău că o parte din consilierii care astăzi s-au abținut, nu au avut o poziție fermă vizavi de proiectul de hotărâre din luna mai, când s-a prelungit contractul cu operatorii privați.

Și doi, trag un semnal de alarmă că, în luna mai 2016, contractul cu operatorii privați nu va mai putea fi prelungit, și atunci trebuie să luăm în calcul dotarea Transurb-ului cu mijloace de transport, astfel încât să nu ajungem în situația când iar nu o să putem face față. Și să ne găsim oprobriul public.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9                        7

Dacă este să discutăm acest subiect, să nu uităm că în mai a apărut și problema cu contractul cu Combinatul. Transurb-ul avea capacitate de transport pentru respectarea programului, dar apărând condițiile financiare din contractul cu Arcelor Mittal, și perspectiva cu Damen-ul, bineînțeles că nu putea să facă față.

Dar a fost un proiect de hotărâre votat de tot Consiliul Local, nu știu dacă s-a ”abținut”, sau a fost cineva ”împotrivă”, astfel încât la câteva luni după aceea să ne întrebăm ce s-a întâmplat. Mulțumesc.

DL. DIMA CRISTIAN:

Vă rog sa luați în calcul că nu am participat la vot, pentru că o parte din bugetul teatrului se realizează prin fundație. O complicație pe care nici nu mai știu cum ar putea fi interpretată. Vă rog să luați în calcul. Dacă ar putea să-mi spună cineva dacă este conflict de interese, cu plăcere.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Doar un anunț. Am primit o scrisoare de intenție din partea unei firme foarte, foarte mari din China. O firmă care are contracte din 2014 de peste 13 miliarde, iar cifra de afaceri este de peste 3 miliarde, și-a manifestat intenția, în scris, de a colabora cu Primăria Galați în domeniul construcțiilor, construcții rezidențiale și nu numai, și au 5                    5   >        5        55          >5

competențe pe tot ce înseamnă infrastructură, autostrăzi, poduri, clădiri, lucrări municipale. Spun lucrul acesta, pentru că trebuie să le dăm un răspuns agreat de toți. Răspunsul nu poate fi decât pozitiv și, pentru că pe data de 9, cred că au o legătură cele două evenimente, vom avea invitat la Galați pe ambasadorul Chinei.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Vă mulțumim dl. Primar.

5

DL. ILIE ZANFIR:

Dl Primar, în ședința trecută ați promis că veți da un răspuns pentru nominalizarea unei comisii ca urmare a solicitării colegului nostru, Dima Cristian. Și dimineață convenisem că o introducem pe ordinea de zi. Au fost ocupați oamenii?

PRIMAR, MARIUS STAN:

A fost o omisiune a secretariatului. Pe data de 12, probabil, la următoarea ședință din octombrie, o vom introduce. Să introduci pe data de 12, dl Secretar, te rog frumos.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Promit solemn. Am avut nevoie de niște informații suplimentare legate de cel de-al doilea caz, de la Teatrul de Păpuși. Le vom obține și vom putea face materialele, raportul de specialitate cu toate informațiile necesare pentru constituirea acestei comisii.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Eu doream să spun ceva legat de primirea de la Ambasada Poloniei, a confirmării dorinței exprimate într-o întâlnire cu ambasadorul Poloniei la Galați, să facem înfrățirea municipiului nostru cu orașul port Gdynia, motiv pentru care vă rog, dl. Primar, să delegați atribuții unei persoane din cadrul executivului ca să începem demersurile în vederea realizării acestui act cu atât mai mult cu cât există posibilitatea ca să stabilim, la nivelul municipalității și relații comerciale, în probleme de învățământ. Angajamentul pe care Ambasadorul Poloniei l-a luat atunci, prevedea și o continuare a colaborărilor în diverse planuri, motiv pentru care ar fi foarte bine să demarăm aceste operațiuni de înfrățire urmând ca după aceea să stabilim și din punct de vedere economic, cultural, științific, și celelalte modalități de colaborare cu cei din Gdynia. Mulțumesc.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9

Vă mulțumesc. Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu, declar închisă ședința

5                                                                                                                 5                                                >                                                          5

ordinară de astăzi, 30 septembrie 2015.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                        9                   9

Eugen GĂVAN

AVIZAT SECRETAR, Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT,

Camelia NEOFIT