Proces verbal din 30.03.2015

Sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Galati din data 30/03/2015

PROCES VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI

LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 30 MARTIE 2015

Convocarea Consiliului Local a fost facuta cu 3 zile inaintea sedintei,conform art.39 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Dispozitiei Primarului nr. 785/27.03.2015.

Ordinea de zi a fost adusa la cunostinta locuitorilor prin intermediul ziarului “Viata Libera”, din 28.03.2015.

Sedinta Consiliului Local din data de 30.03.2015 este publica, avandu-l ca presedinte de sedinta pe dl. Vals Vergiliu Sorin.

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALATI DIN 30.03.2015

 • 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Conditiilor de acces pe proprietatea publica sau privata a municipiului Galati in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora;

 • 2. Proiect de hotarare privind acordarea normei de hrana personalului Politiei Locale Galati;

 • 3. Proiect de hotarare privind majorarea contributiei Consiliului Local al municipiului Galati ca membru fondator al Fundatiei “Andreiana Juventus”;

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Galati, Teatrul Muzical “Nae Leonard”, Teatrul Dramatic “Fani Tardini” si Fundatia “Andreiana Juventus”;

 • 5. Proiect de hotarare privind majorarea cotizatiei anuale a Consiliului Local Galati pentru Fundatia “Sportul Galatean”;

 • 6. Proiect de hotarare privind forma de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Galati si Studiul de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public pentru Municipiul Galati;

 • 7. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei pentru “Delagarea serviciului de iluminat public din Municipiul Galati (intretinere-mentinere);

 • 8. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Clubului Sportiv Phoenix Galati;

 • 9. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Clubului Sportiv United Galati;

 • 10. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a CLUBULUI SPORTIV SAH CLUB GALATI;

 • 11. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a ASOCIATIEI “FOTBAL CLUB METALOSPORT GALATI”

 • 12. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a ASOCIATIEI “CLUB SPORTIV DANUBIUS 2010”

 • 13. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a ASOCIATIEI “CLUBUL SPORTIV DE VOLEI DONARIS 2010;

 • 14. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a ASOCIATIEI “RUGBY CLUB MUNICIPAL GALATI;

 • 15. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a CLUBULUI SPOTIV “UNIVERSITATEA” GALATI;

 • 16. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a CLUBULUI DE DANS SPORTIV “FANTEZIA” GALATI;

 • 17. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Asociatiei Club Sportiv “Aqua Sport” Galati;

 • 18. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Asociatiei “Handbal Club Danubius-Clubul Sportiv Universitatea Galati”;

 • 19. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a ASOCIATIEI “CLUBUL SPORTIV JUNIOR GALATI”;

 • 20. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a ASOCIATIEI “CLUB SPORTIV ARCADA”;

 • 21. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Clubului Sportiv Municipal “Dunarea” Galati;

 • 22. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a ASOCIATIEI “SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA”

 • 23. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a CLUBULUI SPORTIV “MEIKYO”;

 • 24. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a CLUBULUI SPORTIV “SIDERURGISTUL” GALATI;

 • 25. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a ASOCIATIEI CLUBUL SPORTIV “HANDBAL-ART”;

 • 26. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a ASOCIATIEI CLUB SPORTIV “GENIUS”

 • 27. Interpelari, interventii, cereri;

 • 28. Diverse.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Buna ziua! Incepem sedinta extraordinara de astazi, 30.03.2015. O sa-l rog pe dl. Secretar sa ne spuna despre prezenta.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Buna ziua! Din totalul de 27 de consilieri, lipsesc motivat 10: dl. Bucatanschi Mihail,dl. Cosca Radu, dna. Dascalu Monica, dl. Dima Cristian, dl. Gavan Eugen, dl. Mihailov Raul, dna. Musat Carmina, dna. Paladi Gina, dl. Rainea Nicolae, dl. Ungurianu Sorin.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Asadar suntem 17 consilieri locali prezenti. Suntem majoritate, asadar sedinta extraordinara este statutara. Ati primit ordinea de zi pe care vreau sa o votam. Daca sunt interventii legate de acest subiect?

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Intrebarea mea se adreseaza dlui. Secretar. Vreau sa-l intreb daca toate proiectele de hotarare indeplinesc conditiile legale pentru a ne putea pronunta. Sa dati un raspuns ferm. Da, sau nu.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Avand in vedere caracterul extraordinar al sedintei toate proiectele indeplinesc toate conditiile pentru a putea fi dezbatute si aprobate. Inclusiv conditiile de legalitate.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Va multumesc, dl. consilier. Alte interventii? Daca nu, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Cine se abtine?

Ordinea de zi a fost votata cu 17 voturi “pentru”.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotarare privind aprobarea Conditiilor de acces pe proprietatea publica sau privata a municipiului Galati in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora”.

Daca sunt comentarii?

Am eu o interventie si as dori sa fie deschisa Anexa HCL. La art. 4 alin a:”dreptul de folosinta asupra imobilului in cauza de care beneficiaza locatarii acestui imobil sa nu fie afectat, sau sa fie afectat intr-o masura nesemnificativa”.

Avand in vedere ca mai jos nu este definita notiunea de “masura nesemnificativa”, as dori fie sa detaliem, fie sa anulam.

ADMINISTRATOR PUBLIC, VLAICU AUREL:

Initial, cand am discutat, am inteles ca este vorba de imobilul in sine, dar este vorba de dreptul de folosinta. Si sa nu fie afectat, dar, intr-adevar, “nesemnificativ” este un cuvant nefericit.

Dreptul de folosinta sa fie afectat in masura legala, adica, daca intri sa lucrezi in cladire pe o perioada de timp, probabil, ca va fi nevoie sa ne lase sa lucram in apartamentul lui, in camera lui. Am putea sa spunem sa fie “afectat in conditii legale”.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Daca sunteti de acord?

ADMINISTRATOR PUBLIC, VLAICU AUREL:

Da.

DL. HUMELNICU MARIUS:

Buna ziua! Nu stiam ca va intra pe ordinea de zi acest punct. Doream sa stiu daca pretul din material este pretul unui expert autorizat si cine a dat pretul pe metrul liniar?

ADMINISTRATOR PUBLIC, VLAICU AUREL:

Tocmai aceasta este modificarea fata de ultima data. Toate conditiile in ceea ce inseamna tarife si modalitatea de negociere a contractului, pentru ca este o metoda transparenta, va fi imputernicit Aparatul Primarului sa faca acest lucru, conform legii.

Asadar initial fusese trecut un pret, dar nu este cazul sa facem asa ceva. Multumesc!

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Va multumim. Daca mai sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Cine se abtine?

 • - 17 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat cu amendament.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotarare privind acordarea normei de hrana personalului Politiei Locale Galati”.

Daca sunt comentarii? Mi-as permite sa intreb daca s-au lamurit problemele.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Am avut discutii si cu colegii nostri de la Politia Locala si am clarificat toate aspectele semnalate de unii dintre dvs in sedinta trecuta.

In acest sens art. 1 va face precizarea ca :

“Incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii se va face plata normei de hrana catre tot personalul Politiei Locale”.

Iar la art 2 se va preciza:

“Vechea hotarare isi inceteaza aplicabilitatea”.

Asadar ea s-a aplicat pana la intrarea in vigoare a noii hotarari si de la data intrarii in vigoare a noii hotarari tot personalul Politiei Locale va beneficia de norma de hrana. PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Va multumim! Daca mai sunt interventii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 17 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            -  0 voturi

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotarare privind majorarea contributiei Consiliului Local al municipiului Galati ca membru fondator al Fundatiei “Andreiana Juventus”.

Dl. cons. ILIE Zanfir nu voteaza.

Cine este pentru?          - 16 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 vot

Cu 16 voturi “pentru”, proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Galati, Teatrul Muzical “Nae Leonard”, Teatrul Dramatic “Fani Tardini” si Fundatia “Andreiana Juventus”.

Daca sunt comantarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 17 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotarare privind majorarea cotizatiei anuale a Consiliului Local Galati pentru Fundatia “Sportul Galatean”.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Vreau sa mentionez ca dl. Viceprimar, Popa nu voteaza.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Cine este pentru?          - 16 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 16 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotarare privind forma de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Galati si Studiul de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public pentru Municipiul Galati” Daca sunt comentarii? Stiu ca s-a facut modificarea doar pentru intretinere-mentenanta. In aceste conditii supun la vot.

- 17 voturi

-  0 voturi

-  0 voturi

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei pentru “Delegarea serviciului de iluminat public din Municipiul Galati (intretinere-mentinerea)”.

Se va face modificarea “intretinere-mentenanta”.

Daca sunt comentarii?

DL. ILIE ZANFIR:

As dori ca cel care castiga sa suporte si iluminatul festiv pe timpul sarbatorilor de iarna si a Zilelor Galatiului.

DL. JALBA LAURENTIU:

Montarea si demontarea sunt, nu si materialele.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Alte comentarii? Daca nu, supun votului.

Cine este pentru?         - 17 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Clubului Sportiv Phoenix Galati”.

Daca sunt comentarii?

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Vor urma si alte proiecte vizavi de acest subiect si vreau sa intreb daca au fost modificate sumele convenite in sedinta anterioara?

DIRECTOR, VRABIE TINCUTA:

Nu sunt modificate sumele fata de intalnirea Comisiilor 1 si 4. Si Comisia de specialitate a hotarat ca sumele sa ramana aceleasi si se regasesc in Proiectul de hotarare.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Va multumim! Daca mai sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Clubului Sportiv United Galati”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 17 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a CLUBULUI SPORTIV SAH CLUB GALATI”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 17 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a ASOCIATIEI FOTBAL CLUB METALOSPORT GALATI”. Daca sunt comentarii?

DL. HUMELNICU MARIUS:

Vreau sa intreb cat inseamna finantarea?

DIRECTOR, VRABIE TINCUTA:

115.500.

DL. HUMELNICU MARIUS:

Ideea este ca METALOSPORT, si e valabil si pentru alte sporturi, din pacate, va fi singura echipa de fotbal din Galati, pentru ca Otelul usor-usor se stinge. Si, dupa cum stiti, METALOSPORT a luat copii de la Otelul II, care s-a desfiintat. Si a inceput un proiect. Sunt la inceput de drum si ar trebui sa-i ajutam. Dvs, dl. Primar, stiti foarte bine ce inseamna copiii. Ii cresti pana la 18 ani, dar de la 18 ani nu mai au posibilitatea sa mearga mai departe. Si sunt ai Otelului, crescuti de la 10 ani pana la 18 ani si e pacat

sa-i pierdem.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Asa cum ati spus “e valabil pentru tot sportul”. Din pacate suma este aprobata deja intr-o sedinta de Consiliu. Incercam sa ne raportam la ea cu promisiunea ca la rectificarea din august vom tine cont de anumite prioritati, cluburile care reprezinta, totusi, o prioritate si proiecte de genul acesta.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Daca mai sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

 • - 17 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a ASOCIATIEI CLUB SPORTIV DANUBIUS 2010”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

 • - 17 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a ASOCIATIEI CLUBUL SPORTIV DE VOLEI DONARIS 2010”. Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

 • - 17 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a ASOCIATIEI RUGBY CLUB MUNICIPAL GALATI”. Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

- 17 voturi

-  0 voturi

-  0 voturi

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a CLUBULUI SPOTIV UNIVERSITATEA GALATI”. Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 17 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a CLUBULUI DE DANS SPORTIV FANTEZIA GALATI”. Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 17 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Asociatiei Club Sportiv Aqua Sport Galati”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 17 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Asociatiei Handbal Club Danubius-Clubul Sportiv Universitatea Galati”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

- 17 voturi

-  0 voturi

-  0 voturi

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a ASOCIATIEI CLUBUL SPORTIV JUNIOR GALATI”. Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 17 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a ASOCIATIEI CLUB SPORTIV ARCADA”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 17 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Clubului Sportiv Municipal Dunarea Galati”.

Daca sunt comentarii?

DL. VASOI COSTEL:

As vrea sa intreb si eu la acest club care, dupa cum stiti are 12 sectii, cum se face repartizarea banilor? Pentru ca Clubul Sportiv de Box a avut 4 campioni, acum 2 ani, iar anul trecut 1 campion, un vice, un ocupant locul III si a avut si un reprezentant in lot. Si dansii au primit 20.000 de lei pentru tot anul dintre care 10.000 ii da pentru chirie. Cu ce ii putem sprijini? Cladirea apartine Consiliului Judetean si ma intrebam daca putem face si noi un demers ca aceasta cladire sa fie cu titlu gratuit. Daca nu, sa avem un control asupra felului cum se impart banii.

Si daca poate dna. Vrabie sa ne spuna suma alocata?

PRIMAR, MARIUS STAN:

E o problema cu finantarea cluburilor care au tutela dubla. De fapt sunt ale unui minister in cazul C.S.M., care sunt finantati de M.T.S. Mai e C.S.U. care este finantat de

M.I. Si aici este o problema cu finantarea de la Primarie. Banii o data intrati in cont se cheltuiesc dupa cheltuielile stabilite de minister. Nu pot interveni. Iar Presedintele clubului respectiv are toata libertatea si toata competenta sa-si stabileasca prioritatile in cadrul clubului.

DL. VASOI COSTEL:

Si noi putem avea un control asupra impartirii banilor.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Facem un efort. Daca din efortul respectiv Presedintele clubului gandeste o strategie, foarte bine. Oricum nemaiavand o sectie atunci va primi mai putini bani in anul urmator. Asadar au tot interesul.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

As vrea sa spun cateva lucruri. In legatura cu sustinerea financiara pe care C.L. o acorda miscarii sportive in Galati, ati vazut ca, de-a lungul timpului, am incercat sa partajam sumele pe care le cheltuim pentru punerea la dispozitia miscarii sportive, a bazelor sportive si alocarea directa pentru sustinerea participarii in competitii. Intentia noastra aceasta e. Sunt cele doua cluburi departamentale care au nevoie de sustinere, pentru ca an de an alocatiile primite din partea ministerelor se reduc, iar necesitatea de a tine in viata respectivele cluburi si sectii vine din partea C.L. care se straduieste sa le asigure continuarea procesului de pregatire. Daca ar fi sa ne raportam la sumele care au fost solicitate de cluburi pentru finantarea din partea C.L., sumele pe care le-au cerut depasesc cu mult posibilitatile noastre, dar am incercat sa asiguram cel putin finantarea la nivelul anului trecut, cu mentiunea ca, suplimentar, vom asigura functionalitatea bazelor sportive si le vom pune la dispozitie cu titlu gratuit pentru asociatiile si cluburile sportive pentru a fi folosite. In felul acesta intervenim cu un ajutor pe care cluburile il recunosc.

Vizavi de gospodarirea sumelor repartizate celor doua cluburi departamentale, eu cred ca, acum cu ocazia incheierii contractului de asociere, putem invita cluburile si sa stabilim impreuna cu ei o discutie pentru a incerca sa asiguram resurse pentru toate sectiile clubului in asa fel incat sa inlaturam temerea colegului nostru ca sectia de box va disparea. Sa incercam ca repartizarea pe sectii sa fie o repartizare echilibrata, astfel incat fiecare sa beneficieze din putinul pe care l-am dat noi. Cred ca putem sa o facem.

DL. HUMELNICU MARIUS:

Doream sa va spun ca C.S.M. “Dunarea”, prin sectia de hochei, a obtinut un rezultat istoric si sunt campionii Romaniei, asa cum am reusit cu “Otelul” Galati, la fotbal si cu C.S.U. Metal la volei feminin. Vreau sa spun doar ca ar trebui sa avem grija ca aceasta echipa sa ramana si sa continuam in acelasi ritm ca sa nu aiba soarta celor doua echipe.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Sa traduc ce a vrut sa spuna dl. Humelnicu. Daca s-a obtinut titlul e o bucurie. Daca retrogradeaza, sau se desfiinteaza este vina Primarului. Aceasta este in traducerea politicienilor. Multumesc frumos!

E un subiect, pentru ca jucatorii la hochei au contract limitat ca timp, iar daca nu gasim resursele financiare, cu adevarat echipa aceasta poata sa dispara mai repede decat a disparut fotbalul. Trebuie sa fim foarte atenti.

Dar profit de interventia dlui. Humelnicu, cred ca zic bine, clubul invita pe toti cei care vor sa fie alaturi de ei, maine seara, la ora 18.00, la Patinoar. Asa incat, prin intermediul celor de la mass media, toti iubitorii hocheiului sunt invitati la Patinoar, evident si domnii consilieri.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Daca mai sunt alte interventii? Daca nu, supun votului.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

 • - 17 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

A venit dl. Viceprimar, Cosca Radu.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Asociatiei sport Club Municipal Dunarea”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 18 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Clubului Sportiv MEIKYO”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 18 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Clubului Sportiv Siderurgistul Galati”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

 • - 18 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Asociatiei Clubul Sportiv HANDBAL - ART”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

 • - 18 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a ASOCIATIEI CLUB SPORTIV GENIUS”.

Daca sunt comentarii?

DL. VASOI COSTEL:

Vreau sa fac o remarca. Am fost prin alte orase si am vazut un lucru. Pe tricourile sportivilor scrie “CONSILIUL LOCAL PIATRA-NEAMT”. Si as vrea ca si pe tricourile jucatorilor sa scrie “CONSILIUL LOCAL GALATI”.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Este prevazut, asadar lucrurile sunt lamurite.

Daca mai sunt alte interventii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 18 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi:”Interpelari, interventii, cereri”. Daca cineva doreste? Daca nu, va multumesc si declar inchisa sedinta extraordinara a Consiliului Local de astazi, 30 martie 2015. O zi buna in continuare.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Vergiliu Sorin VALS

AVIZAT SECRETAR, Radu KOVACS

INTOCMIT, Camelia NEOFIT