Proces verbal din 28.05.2015

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 28/05/2015

PROCES VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI

LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 28 MAI 2015

Convocarea Consiliului Local a fost facuta cu 5 zile inaintea sedintei,conform art.39 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Dispozitiei Primarului nr.1336/22.05.2015.

Ordinea de zi a fost adusa la cunostinta locuitorilor prin intermediul ziarului “Viata Libera”, din 23.05.2015.

Sedinta Consiliului Local din data de 28.05.2015 este publica, avandu-l ca presedinte de sedinta pe dl. Vals Vergiliu Sorin.

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN 28.05.2015

 • 1. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Serviciul Public GeoTopoCad Expert Galati;

 • 2. Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii si a organigramei pentru Caminul pentru persoane vastnice “Stefan cel Mare si Sfant” Galati;

 • 3. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii unei artere de circulatie “ALEEA DAFINULUI”;

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 11, str. Crangului nr. 58;

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea HAGIVIO SRL pentru angajatii proprii, pe traseul Garaj Filesti-Hagivio SRL-Poarta Sud Arcelor Mittal SA;

 • 6. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 125/17.03.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de administrare a domeniului public si privat de interes local al Municpiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • 7. Proiect de hotarare privind preluarea din concesiunea societatii Gospodarire Urbana SRL in administrarea Consiliului Local Galati a imobilului-Plaja Dunarii cu mijloacele fixe si obiectele de inventar aferente;

 • 8. Proiect de hotarare pentru completarea anexei la HCL nr. 334/30.10.2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • 9. Proiect de hotarare privind zonarea teritoriului municipiului Galati;

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie a bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2014;

 • 11. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 28, str. Aleea Zimbrului nr.26;

 • 12. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 49, str. Leonida Zamfirescu Eliza nr. 7A;

 • 13. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii “Sf. Nectarie-Barbosi”-Galati;

 • 14. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei “Sf. Vasile cel Mare” pentru continuarea lucrarilor la obiectivul “Cantina sociala si centru de zi pentru copiii proveniti din familii defavorizate de pe langa Parohia “Sf. Vasile cel Mare” din Galati;

 • 15. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei “Sf. Trei Ierarhi”-Galati in scopul continuarii lucrarilor de construire a “Centrului Social Multifunctional”;

 • 16. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii “Sf. Ioan Botezatorul”-Galati;

 • 17. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Casei de asistenta sociala a Parohiei “Pogorarea Sf. Duh”-Galati;

 • 18. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii “Sf. Cuv. Parascheva” Galati;

 • 19. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii “Sf. Apostoli Petru si Pavel”-Galati

 • 20. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii “Sfintii Gherman si Casian”-Galati;

 • 21. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii “Sf. M. Mc. Dimitrie Izvoratorul de Mir Badalan”-Galati, in scopul executarii unor lucrari de reparatii;

 • 22. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de pictura fresca la Biserica “Inaltarea Domnului”-Galati;

 • 23. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii “Intampinarea Domnului”-Galati;

 • 24. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de pictura fresca la Capela “Sf. Spiridon-Spitalul de Pneumoftiziologie”-Galati;

 • 25. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii “Sf. Grigorie Teologul”-Galati;

 • 26. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii “Sf. Antonie cel Mare”-Galati;

 • 27. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de reparare a Bisericii “Nasterea Maicii Domnului”-Galati;

 • 28. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii “Sfanta Ana”-Galati;

 • 29. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de pictura fresca la Biserica “Sfintii Mina, Victor si Vichentie”-Galati;

 • 30. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de reparare a Bisericii “Schimbarea la Fata”-Galati;

 • 31. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii “Sf. Martiri Brancoveni”-Galati;

 • 32. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de amenajare a curtii interioare a Bisericii “Sf. Ilie”-Galati;

 • 33. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii “Sfanta Cruce”-Galati;

 • 34. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de pictura fresca la Biserica “Bunavestire”-Galati;

 • 35. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii “Sf. Voievod Stefan cel Mare”-Galati;

 • 36. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de reparare a Bisericii “Sf. Nicolae Biserica Ortodoxa de Rit Vechi”-Galati;

 • 37. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de reparare a Bisericii Ortodoxe Armene-Galati;

 • 38. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de reparare a Bisericii “Reformate”-Galati;

 • 39. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de reparare a Bisericii Penticostale “Emanuel”-Galati;

 • 40. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati-Facultatea de Medicina si Farmacie, a curtii interioare aferente imobilului situat in

str. Eroilor nr. 34 si a unor corpuri situate pe suprafata acesteia;

 • 41. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local pentru dezlipirea terenului in suprafata totala de 45.802 mp, situat in Judetul Galati, Localitatea Pechea, Cvartal 14, Parcela 311 in 2 loturi;

 • 42. Proiect de hotarare privind trecerea unor suprafete de teren din domeniul public al municipiului Galati in domeniul privat al municipiului Galati;

 • 43. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in folosinta gratuita a Clubului Sportiv Scolar Galati a salii de gimnastica situata in Galati,

str. Dr. Carnabel nr. 63 si a terenului aferent acesteia, pe o durata de doi ani;

 • 44. Proiect de hotarare privind incheierea contractului de asociere intre Municipiul Galati si Fundatia “Eugene Ionesco”;

 • 45. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr. 8 la Contractul de delegare a serviciului de iluminat public nr. 5890/28.01.2003, aprobat prin HCL nr.30/28.01.2003;

 • 46. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 116/30.03.2015 privind aprobarea Documentatiei pentru “Delegarea serviciului de iluminat public din Municipiul Galati (intretinere-mentenanta)”;

 • 47. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru Politia Locala Galati, pe semestrul II al anului 2015;

 • 48. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unor servicii de agent procedural conform sectiunii 4.01, pct. (g) din contractul de credit nr. 46279 incheiat la data de 27 octombrie 2014 intre Municipiul Galati si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare;

 • 49. Proiect de hotarare privind privind aprobarea contractului de imprumut cu CEC Bank SA in vederea finantarii unor obiective de investitii;

 • 50. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare a activitatii de voluntariat la nivelul Municipiului Galati;

 • 51. Proiect de hotarare privind majorarea bugetului local al municipiului Galati pe anul 2015;

 • 52. Proiect de hotarare privind participarea Consiliului Local ca membru fondator la infiintarea clusterului IT & C Dunarea de Jos;

 • 53. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a revistei culturale “Antares”, pe anul 2015;

 • 54. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a revistei de istorie si critica literara “Antares/Axis Libri”, pentru anul 2015;

 • 55. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a revistei “Anuar stiintific al Bibliotecii V.A. Urechia”, nr. 2/2015;

 • 56.     Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local, in anul 2015,

a lucrarii “Anuarul evenimentelor culturale 2016”;

 • 57. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a revistei “Axis Libri”, nr. 27-29, pentru anul 2015;

 • 58. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a revistei literare “Boema”, pentru anul 2015;

 • 59. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Buletinului Fundatiei Biblioteca “V.A. Urechia”, nr. 16 (Anul 13), pentru anul 2015;

 • 60. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a lucrarii “Monumente de for public din municipiul Galati”, pentru anul 2015;

 • 61. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a lucrarii “Biblioteca V.A. Urechia:Ghid trilingv (romana, franceza, engleza)”, pentru anul 2015;

 • 62. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a volumului “Katarina de vechii Galati”, pentru anul 2015;

 • 63.     Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local, in anul 2015,

a lucrarii “Oameni in memoria Galatiului:Aniversari 2014”;

 • 64. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a lucrarii “Monografia bisericii monument istoric Sfantul Ierarh Spiridon”, pentru anul 2015;

 • 65. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a albumului “Personalitati din Galati”, pentru anul 2015;

 • 66. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a lucrarii “Rembrandt in colectiile Bibliotecii V.A.Urechia”, pentru anul 2015;

 • 67. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a lucrarii “Teodor Munteanu-o viata de artist”, pentru anul 2015;

 • 68. Proiect de hotarare pentru modificarea anexei la HCL nr. 396/23.10.2014 privind completarea HCL nr. 334/30.10.2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • 69. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Galati in domeniul public al Judetului Galati a unui teren in suprafata de 40 mp, in vederea finalizarii lucrarilor la obiectivul de investitii “Modernizare serviciu UPU-SMURD”;

 • 70. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta;

 • 71.      Interpelari, interventii, cereri;

 • 72.     Diverse.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Buna ziua, doamnelor si domnilor colegi, dl. Prefect, dl. Primar, dl. Administrator Public, stimat audoriu incepem sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 28 mai 2015. Avem o interventie. Il invit pe dl. Candea Romeo sa prezinte problema dansului. Aveti trei minute. Va multumesc.

DL. CANDEA ROMEO:

Va multumesc. Doamnelor si domnilor, Candea sunt, un tehnician hidro si vin in fata dvs cu trei solutii, sper in trei minute.

Prima solutie este legata de racordarile individuale la apa potabila. Consumatorii cu racord individual au contract cu Apa Canal. Restul consumatorilor vor avea conventii cu Apa Canal.

Racordurile individuale realizate 90-99% in blocurile cu 20-40 de apartamente sunt bune, dar cea mai buna solutie este cea economica. Am constatat ca la un bloc P+4, cu 5 scari si 100 de apartamente, in luna martie a.c., consumatorii au achitat utilitatile in procent de 70%. Vreau ca acest procent sa creasca la 80-90% fiind vorba de 1.400 de apartamente numai in Micro 16. Din acest motiv va rog, dl. Primar, sa-l obligati pe directorul Apa Canal, sa intocmeasca o conventie de facturare individuala a consumului de apa potabila dupa modelul Calorgal, 20.11.2012, in 3 exemplare, si sa le distribuie Asociatiilor de proprietari pana la 15 iunie a.c. Directorul Apa Canal nu se poate opune stiind ca multi consumatori vor opta sa achite costul apei potabile direct la Apa Canal, nu la asociatie. Conventia respectiva semnata de furnizor, Apa Canal, utilizator, Presedinte asociatie si consumator, nr. apartamentului. Furnizorul are dreptul de a avea acces pe proprietatea consumatorului, iar consumatorul are obligatia sa permita accesul furnizorului pe proprietatea sa.

Niciun efort nu este prea mare daca ne gandim ca termoficarea orasului trebuie sa functioneza la 1 noiembrie 2015. Consider ca pentru 5 luni personalul disponibil de la Apaterm este insuficient pentru a face fata reparatiilor din cele 120 de tunele. Tunelele sunt multe, sunt 120 si sunt afectate in mod special de canalizarile de la Apa Canal. Trebuie reparate si cred ca personalul disponibil de la Apaterm nu ajunge.

Al treilea punct se refera la balta de pe strada Gorunului colt cu str. Barbosi din Micro 17. Ca sa dispara trebuie sa solicitam Inspectoratului de Stat in Constructii Galati, sanctionarea SC Apa Canal, conform legii cu amenda in valoare de 7.700 de lei. In ecuatia tasarilor trebuie sa includem Inspectoratul de Stat in Constructii. Si rezolvam tasarile. Tasarea din str. Stadionului acum dospeste in str. Gorunului, pentru ca atunci cand ploua se inunda si peste un an, peste doi, se va face groapa acolo. Va multumesc.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Va multumim si noi, dl. Candea. Dl. Vlaicu, va rugam.

ADMINISTRATOR PUBLIC, VLAICU AUREL:

Nu vreau sa fac decat doua constatari. Una vizavi de increderea populatiei in serviciul Apa Canal si in felul in care se raporteaza. Nu cred ca este Apa Canal atat de negru, dar este una dintre problemele noastre pe care le-am sesizat si incet, incet le vom remedia.

A doua chestiune pe care am sesizat-o direct. Multumim frumos ca, chiar daca nu aceasta a fost intentia dvs, ati demonstrat aici ceea ce noi am reusit in ultimii 2 ani, adica in felul in care am intocmit aceste contracte cu Calorgal prin stabilirea unei legaturi directe intre consumator si furnizor.

In ceea ce priveste punctul 3, cu siguranta dl. director general de la infrastructura si-a notat si va lua act de acest subiect. Multumesc.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Va multumim si noi. Trecem la urmatorul pas. Voi ruga pe dl. Secretar, Kovacs, sa ne spuna prezenta.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Sedinta ordinara a Consiliului Local de astazi, 28.05.2015, este legal constituita. Din totalul de 27 de consilieri locali absenteaza motivat:dl. Avramescu Marian, dl. Bugeag Gheorghe, dna. Musat Carmina, dl. Popa Florin, dl. Trif Nicolae Viorel si dl. Ungurianu Sorin.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Va multumim. Asadar cvorumul este realizat. Inainte de a trece la ordinea de zi

dl. Primar doreste sa o suplimenteze.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Multumesc, dl. Presedinte. As vrea sa rog Consiliul sa fie de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu inca doua proiecte de hotarare. Unul este legat de asocierea Municipiului Galati cu Asociatia “Viva Sport Club” Galati pentru desfasurarea competitiilor internationale de “Nations Challenge”, categoria de 12 ani de pe 20.06.2015 si campionatele nationale “Tenis Europe” la categoria 14 ani programat de pe data de 17.08.2015, in municipiul Galati. Au venit materialele, intr-adevar foarte tarziu. Dl. Secretar aveti semnaturile comisiei 1 si comisiei 4?

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Comisia 4, avand in vedere ca este o suplimentare pe ordinea de zi, urmeaza.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Si al doilea proiect de hotarare privind aprobarea de catre Consiliul Local a desfasurarii actiunilor culturale, sociale, sportive si civice pe domeniul public. In fapt este un amendament la o hotarare pe care o avem deja aprobata. Se face un amendament in sensul in care la actiunile din programul pe care il avem deja aprobat sa nu mai trebuiasca de fiecare data sa facem tot felul de solicitari, tot felul de artificii pentru punerea la dispozitie a domeniului public cu titlul gratuit si a serviciilor de salubrizare si tot ce inseamna astfel de manifestari. A fost o scapare la momentul respectiv, cand am aprobat programul nu am explicat acest lucru, lucru pe care trebuie sa-l facem pentru a lucra mai eficient.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Va multumim. Inainte de aprobarea ordinii de zi va rog sa-mi permiteti sa supun aprobarii procesele verbale ale sedintelor anterioare.

Vom incepe cu procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Galati din data de 30.04.2015.

Cine este pentru?          - 19 voturi

Cine este impotriva? -  0 voturi

Cine se abtine?              -   2 voturi (dna. Paladi Gina,

dl. Gavan Eugen)

Procesul verbal al sedintei ordinare din data de 30.04.2015 s-a votat cu 19 voturi “pentru “, 0 voturi “impotriva” si 2 “abtineri”.

Supun la vot procesul verbal al sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Galati din data de 07.05.2015.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este impotriva?       -  0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Procesul verbal al sedintei de indata din data de 07.05.2015 s-a votat cu 21 de voturi “pentru”.

Supun la vot procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Galati din data de 22.05.2015.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este impotriva?       -  0 voturi

Cine se abtine?             -  1 vot (dl. Mihai Alin)

Procesul verbala al sedintei extraordinare din data de 22.05.2015 s-a votat 20 de voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 1 “abtinere”.

In continuare va supun aprobarii ordinea de zi suplimentata cu cele doua proiecte de hotarare solicitate de dl. Primar.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este impotriva?       -  0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Ordinea de zi s-a votat cu 21 de voturi “pentru”.

PRIMAR, MARIUS STAN:

As vrea sa-mi permiteti sa ma adresez Consiliului pe un subiect care, din pacate, vad ca se practica la noi. Ducerea in derizoriu a unor subiecte si probleme serioase ale Galatiului si propunerea unora de subiecte luate in bascalie. Am considerat tot timpul ca intre institutiile publice trebuie sa primeze respectul, lucru de care pana acum nu am avut de ce sa ne plangem. Din nefericire ma simt acum dator sa fac public, pentru ca marti s-a intamplat, tot public, acest lucru. La intalnirea de Dialog social, si o sa profit de prezenta, dlui. Prefect, pentru ca asa mi se pare barbateste sa vorbim, desi la sedinta de marti nu am fost prezent, asadar la sedinta de Dialog social s-a discutat, fara ca pe ordinea de zi sa existe vreun subiect legat de asa zisa “incalzire a trotuarelor” din muncipiul Galati, adica un subiect dus si prezentat intr-un stil mai mult decat caraghios si jignitor pentru cei care fac parte din administratia publica. Nu s-a gandit nimeni niciodata sa incalzeasca trotuarele din Galati. Aceasta este o ineptie si o tampenie. Ca ne-am gandit, intr-o discutie formala, nici macar la nivel de propunere de proiect , ne-am gandit ca poate, poate, ar fi oportun ca atunci cand ne gandim sa construim trotuare, pavaje noi in fata unor institutii publice, gen spitale, Primarie, Prefectura, alte instituii importante, decat sa venim iarna iar cu tarnacopul si cu lopata si sa dam in nestire in pavajul facut peste vara, sa-l distrugem cheltuind din nou bani, in primavara urmatoare pentru a pune pavajul la loc, ne-am gandit ca poate fi o solutie de degivrare, degivrarea insemnand introducarea, odata cu construirea trotuarelor noi, introducarea unei rezistente electrice. Se practica, nu inventam noi apa calda, care sa tina la zero grade intemperiile departe de a fi pericol de alunecare. Asadar sa nu inghete ninsoarea pe trotuare. Era o idee pe care am discutat-o intr-un cerc extrem de restrans. De aici si pana ca dl. Prefect sa faca subiect public, fara sa ne ceara noua consimtamantul despre subiectul acesta care privea strict Primaria si sa iasa de aici din Prefectura un subiect de misto, sa aparem la toate posturile nationale ca cei mai tampiti administratori care s-au gandit, noi confruntandu-ne cu problema grava a caldurii, a incalzirii apartamentelor, pe care nu noi am generat-o, noi am luat-o in brate, noi am primit-o in plin. Si incercam pe toate caile sa rezolvam aceasta problema, dovada ca si ieri am fost la Bucuresti pentru asta si luni la fel si tot asa. Si altii, pe la spate, sa ne induca in derizoriu eforturile si sa iasa povesti de genul ca “vor iesi oamenii pe trotuare ca sa se incalzeasca, pentru ca nu au caldura in casa”, nu accept. Asadar nu accept discutii de genul acesta. Si mi se pare total lipsit de eleganta sa fim luati la misto. Si, mai mult, vreau ca oamenii care lucreaza in jurnalism care sunt, inainte de toate, cetateni ai Galatiului si, cand scot dintr-o frantura de discutie numai informatii pentru emisiuni de satira, iar mi se pare ca nu este corect. V-am respectat, va respectam, dar vrem, in acelasi timp, sa fim si noi respectati. “Idioti”, atat de idioti sa incalzim atatia kilometri de trotuare, cred ca nu suntem. Si sa fim tinta batjocurii unora, iarasi nu suportam. Dar, repet, cerem respect, pentru ca la sedinta respectiva directoarea din Primarie, care ne-a reprezentat, a fost luata la rost si pusa in situatii jenante. Respectam, am respectat Institutia Prefectului, dar cerem acelasi lucru, dl. Prefect. Si v-o spun public, pentru ca ati facut-o public. De regula, aceste discutii ar trebui sa aiba loc in spatele usilor. Dar, pentru ca ati facut-o public marti, m-am simtit dator sa spun public ce am de spus.

PREFECT, DORIN OTROCOL:

Dl. Primar, sunteti intr-o grava eroare, din punctul meu de vedere. A fost o intrebare adresata directorului care a raspuns ce a raspuns. In al doilea rand nu am avut nicio problema cu colega dvs si a mea din Primarie. Dupa cum stiti, la Comisia de dialog social vin reprezentantii sindicatelor, patronatelor si altii, conform legii. Doamna Director, acum trei luni, a fost intrebata de reprezentantul sindicatului din combinat, “cand va fi gata viaductul?” Dansa a spus “nu stiu sa raspund, va raspund data viitoare”.Vazand-o in sala colegul de la sindicatul din Combinat, a intrebat-o inca o data: “Doamna, trebuia sa-mi dati un raspuns”.

Nu a fost nicio chestie “de bascalie” , asa cum sustineti dvs. Si eu va rog frumos, pe viitor, sa discutam institutional, nu in public.

PRIMAR, MARIUS STAN:

As vrea sa spun ca daca ar fi sa procedez la fel si sa spun ca m-a abordat cineva pe strada si mi-a spus ca daca maine se va intampla o nenorocire, o catastrofa, vor muri sute de oameni, pentru ca nu avem

DL. GAVAN EUGEN:

As avea o rugaminte. Haideti sa incepem sedinta Consiliului Local, pentru ca subiectele acestea nu privesc aceasta sedinta.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Tocmai doream sa intervin. A intrat in sala si dl. Trif Nicolae Viorel.

Dl. Dima Cristian a iesit din sala de sedinta.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Serviciul Public GeoTopoCad Expert Galati”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Dl. Dima Cristian a iesit din sala de sedinta.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii si a organigramei pentru Caminul pentru persoane vastnice “Stefan cel Mare si Sfant” Galati”. Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

 • - 21 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine este impotriva? Cine se abtine?

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 21 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine se abtine?


Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 11, str. Crangului nr. 58”. Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea HAGIVIO SRL pentru angajatii proprii, pe traseul Garaj Filesti-Hagivio SRL-Poarta Sud Arcelor Mittal SA”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 125/17.03.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de administrare a domeniului public si privat de interes local al Municpiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare”. Daca sunt comentarii?

DL. GAVAN EUGEN:

Intreb initiatorul daca a tinut cont de solicitarile si recomandarile Comisiei de servicii.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Raspunsul este “Da”.

Daca mai sunt comentarii?

DL. MALINOVICI VICTOR:

As vrea sa reamintesc tuturor despre ce este vorba. Am facut apel ca rezervarile pentru parcari in zona parcarilor cu plata sa se accepte pentru institutiile de interes public, ceea ce inseamna spital, politie, nu pentru societatile comerciale, pentru ca atunci toate societatile comerciale de la “A”-uri, de exemplu, daca ar face rezervare, acolo parcarea se va bloca. Acolo precis patronul vrea, prietenul vrea, contabila vrea si atunci totul va fi blocat. Va multumesc.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Va multumim si noi.Alte interventii? Dl. cons. Bucatanschi, va rog.

DL. BUCATANSCHI MIHAIL:

E vorba de tariful pentru ora de parcare care este de 0,43 E/ora si nu se intelege bine daca se adauga sau nu TVA. Rugamintea mea este sa inmultiti si dvs 0,43 cu cursul actual si o sa obtineti 2,37 lei. Sigur ca nu putem depune acolo 2,37 lei. Totdeauna vom depune 3 lei si vor ramane niste bani.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Este vorba de plata prin SMS la acel tarif.

DL. BUCATANSCHI MIHAIL:

Nu scrie lucrul acesta.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Ba da, scrie.

DL. BUCATANSCHI MIHAIL:

Ma gandeam sa rotunjim suma. Sa o facem de 2 lei, ca si asa platile se fac la noi in lei si nu in Euro.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Daca cititi Raportul de specialitate, veti vedea fundamentarea acelui tarif. Eu as fi comentat ca acordam prea mult 0,1 Euro celui care administreaza serviciul de SMS-uri, pentru ca se poate negocia.

DL. BUCATANSCHI MIHAIL:

Propunerea era sa o facem de 2 lei. Sa stie limpede fiecare om care parcheaza o masina cat il costa pe ora.

DIRECTOR, GROSU EDUARD:

In primul rand, bine v-am gasit. In ceea ce priveste activitatea de taxare in parcarile cu plata cu modalitatea prin SMS, gandirea noastra a fost ca sa cream o alternativa mult mai facila pentru cei care parcheaza in parcarile cu plata si in aceasta situatie am propus si acest mod de taxare.

In ceea ce priveste tariful pe care noi vi l-am propus spre aprobare este un tarif care cuprinde, in primul rand taxarea de parcare, plus costurile care implica trimiterea SMS-ului si gestionarea acestui sistem de plata prin SMS. Lucrul acesta poate fi oarecum negociat doar in conditiile in care firma care va castiga, pentru ca va fi un sistem de licitatie, si firma care va castiga poate sa vina si sa ne ofere un tarif mult mai mic, astfel incat, in momentul in care avem finalizat, probabil vom rectifica in baza unei aprobari a dvs si acest tarif.

DL. BUCATANSCHI MIHAIL:

Amendamentul meu ramane ca o propunere pentru cel care a initiat hotararea. Daca accepta ca in loc de Euro la care mai adaugam si TVA sa folosim o suma rotunda 2 lei.

DIRECTOR, GROSU EDUARD:

Noi am propus tariful in Euro datorita faptului ca aceste costuri suplimentare sunt calculate in Euro in ceea ce priveste taxele la operatorii de telefonie mobila.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Ramane asa, cu amendamentul ca in urma procesului de achizitie a acestui serviciu, va fi reglementata in minus.

DL. BOGATU HRISTACHE:

Dl. Presedinte,dar cum facem? Intai venim si fixam pretul si dupa aceea negociem cu firma respectiva? Adica eu inteleg ca trebuia pana acum facuta negocierea, sa faca licitatia si aici se venea cu niste date concrete. Noi acum ce facem? Noi votam dupa care dvs negociati cu firma respectiva?

DIRECTOR, GROSU EDUARD:

Doream sa va spun ca, in general, loc de negociere nu este, pentru ca acest tarif implica efectiv cheltuielile care le avem. De altfel ca toti cei care au abonament la telefonia mobila. Nu s-au pus cheltuieli mai mari sau mai mici in functie de cine ofera mai mult sau mai putin. Sunt cheltuieli suplimentare pe care trebuie sa le suporte cel care trimite un SMS, cum de altfel daca si dvs trimiteti un SMS si, in baza unui abonament la telefonia mobila aveti un tarif de anumiti centi a fiecarui SMS pe care il trimiti in reteaua respectiva, asa si noi. S-a introdus in tariful respectiv un cost al SMS-ului pe care conducatorul auto il trimite cand parcheaza masina intr-o parcare cu plata.

DL. BOGATU HRISTACHE:

De acord, dar sa nu se spuna ca negociem dupa.

DIRECTOR, GROSU EDUARD:

Nu va fi o negociere.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Eu am ridicat problema negocierii. In Raportul de specialitate si in Expunerea de motive tariful este fix. Este 0,433 din care 0,1 euro pentru cel care se ocupa de serviciu si 0,334 pentru serviciul de administrare. Acum noi putem sa propunem ca acel tarif sa fie tariful maxim, pentru ca 0,1 euro/SMS pare un tarif mare, daca ne gandim la tarifele aprobate pentru U.E. Pot sa ii propun initiatorului daca va fi de acord.

ADMINISTRATOR PUBLIC, VLAICU AUREL:

Ma asteptam la o explicatie mai clara din partea dlui. Director Grosu. Licitatia se face pentru operatorul de telefonie mobila care va gazdui acest serviciu. Dvs votati un pret fix al tarifului de inchiriere pe domeniul public care nu poate fi supus licitatiei. Ce se face in baza licitatiei publice este despre ce spunea dl. Presedinte acel 0,1 euro care va fi criteriul de departajare pentru operatorii de telefonie care participa la licitatie. Pretul pe care dvs il stabiliti este cel al ocuparii pe domeniul public.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Daca mai sunt alte comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind preluarea din concesiunea societatii Gospodarire Urbana SRL in administrarea Consiliului Local Galati a imobilului-Plaja Dunarii cu mijloacele fixe si obiectele de inventar aferente”.

Daca sunt comentarii?

DL. GAVAN EUGEN:

Din materialele prezentate am inteles ca din august anul trecut, de cand Directia de Sanatate Publica a emis Dispozitia de suspendare a activitatii la Plaja Dunarea, motivatia fiind nealocarea de fonduri pentru remedierea deficientelor constatate de Directia de Sanatate Publica, probabil, in ceea ce priveste igiena pentru plaja. Preluam Plaja “Dunarea”, dar intrebarea este ce facem cu ea?

ADMINISTRATOR PUBLIC, VLAICU AUREL:

Da, foarte buna observatia, vizavi de faptul ca, de cand s-a constatat acest lucru, poate ca Societatea Gospodarire Urbana ar fi trebuit sa depuna niste diligente. Evident ca in momentul de fata nu avem ce investitii sa facem acolo. Dupa momentul preluarii de catre Consiliul Local se intentioneaza a se da drumul la o procedura de licitatie in vederea stabilirii unor operatori care vor avea dreptul sa realizeze o investitie, in etape,astfel incat sa dam valoare zonei respective si sa se faca ceea ce ar trebui facut cu management privat.

DL. GAVAN EUGEN:

Asadar este clar ca in vara aceasta galatanii nu pot beneficia de plaja.

ADMINISTRATOR PUBLIC, VLAICU AUREL:

Intentia noastra este ca aceasta licitatie sa aiba cateva etape de derulare si cei care vor face oferta sa fie obligati ca, in prima etapa, pe care vrem sa o realizam cat mai repede sa faca o investitie minima, astfel incat sa speram ca profitam si anul acesta.

DL. GAVAN EUGEN:

Eu stau sa ma intreb ca de la Gospodarire Urbana am preluat patinoarul, preluam plaja, stadionul, parcari am preluat, urmeaza sa mai preluam ceva?

PRIMAR, MARIUS STAN:

Dl. cons. Gavan, vom prelua tot ce nu functioneaza la Gospodarire Urbana. Dupa ce au tinut plaja in admnistrare si cat au putut sa incaseze, asa cum incasau, dand sau nedand bilete, a mai functionat, fiindca mai era ceva de taiat si de luat. In momentul cand nu a mai venit autorizatia de la Directia de Sanatate, au pasat mortul in bratele noastre, la fel cum

s-a intamplat si cu termia. Ne vor mai da probabil. Unde nu pot scoate nimic altceva, in afara de bani, cand vom pune parcometre peste tot, ne vor da toate parcarile care au parcometre, pentru ca acolo totul este fiscalizat clar si contabilizat. Mie nu imi convine ca noi sa ne-o luam de la presa. Sau cetatenii Galatiului sa ne spuna si sa ne arate cu degetul ca am lasat orasul fara plaja. Dar in administrarea cui a fost aceasta plaja atatia ani? A Gospodaririi Urbane. De ce nu au venit atatia ani aici, in fata dvs, sa ceara bani pentru dezvoltare, pentru implementarea proiectelor care sa faca plaja functionala? Sa discutam si asa. Dl. Director cred ca ar trebui sa-si puna demisia in alb in fata nostra si atata tot. Noi tot il scuzam si noi stam la incasat. Nu se poate asa ceva. Sper, dl. Director, ca mesajul a fost destul de clar. O data cu plaja ne dati si demisia in alb. Ca sa fie clar.

DL. GAVAN EUGEN:

Eu cred ca problema este undeva din vina ambelor parti, Inclusiv a Primariei, pentru ca vorbim de la inceputul mandatului despre o preluare in regim privat a plajei cu tot ce inseamna ea. Poate cei din mandatele trecute isi aduc aminte de un proiect care a existat acolo cu tot ce inseamna reamenajarea intregii zone. Din pacate, acel proiect a picat, desi fusese votat de Consiliul Local, dar, repet, de la inceputul mandatului, chiar la Primarie stiu ca au fost discutii serioase in ceea ce priveste amenajarea plajei. Asadar poate ca vina este de ambele parti si trebuia sa se insiste mai mult pe rezolvarea efectiva a problemei. Pe noi ne-a prins 2015 cu avizul din august 2014, ceea ce nu e in regula. Daca era sa luam o masura, trebuia sa o luam pana in 15 august 2014. Va multumesc.

ADMINISTRATOR PUBLIC, VLAICU AUREL:

Daca discutam “de vina ambelor parti”, asa este, insa acum trebuia sa cuamtificam a cui e vina mai mare in conditiile in care Aparatul de lucru al Primarului si societatilor comerciale subordonate Consiliului Local sunt facute tocmai ca sa aiba management adecvat si sa se ocupe de aceste subiecte. Daca noi centram, noi dam cu capul, probabil ca atunci trebuie ca toti cei de aici de la masa sa suferim un minut ca am gresit. Eu spun ca ne-am dorit, intr-adevar, si am cautat solutia, am cautat investitori, e greu sa vina, pentru ca asta este. In momentul de fata am ajuns la o solutie de compromis si sa lasam din standardele pe care ni le-am dorit, macar sa fie functional. Ceea ce ar fi trebuit facut de cei care s-au ocupat. Si asta e o chestiune valabila pentru toti, nu numai pentru Gospodarire Urbana, pentru orice serviciu si departament care tocmai din aceasta cauza functioneaza, sa aiba grija de niste lucruri nu sa astepte idei tot de la noi si eventual si rezolvarea lor.

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Da, un subiect care a facut deliciul presei, nu-si avea rostul in plenul Consiliului. Cum bine remarca dl. Gavan, am preluat si bazinul, am preluat si Patinoarul, preluam si plaja, dar nu a continuat ideea. Ce rost mai are Gospodarire Urbana? Multumesc.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN: Daca mai sunt alte interventii? Daca nu, supun la vot. Dna. Paladi Gina a iesit din sala de sedinta.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 20 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare pentru completarea anexei la HCL nr. 334/30.10.2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind zonarea teritoriului municipiului Galati”.

Daca sunt comentarii?

DL. GAVAN EUGEN:

Fiind un proiect de impact pentru populatie, as dori ca dna. Arhitect-Sef sa ne prezinte, in mare, care sunt modificarile, ca sa stie si lumea ce ii asteapta in bine, sau in rau.

ARHITECT-SEF, VOICILA TEODORA:

Buna ziua. In primul rand e vorba de o completare a hotararii precedente. Zonarea nu s-a modificat abrupt, total acum. Au fost introduse strazi noi in Nomenclatorul stradal cu numere postale emise si atunci era firesc sa stabilim zonarea pentru aceste artere si, pe de

Strazile nou introduse in nomenclator sunt str. Crangului, care este in partea de est a cartierului “Traian Nord” , Aleea Faleza Dunarii, Fundatura Stoicovici, str. Muresului.

S-au facut si treceri. Str. Ana Ipatescu modificata din zona “C” in zona “B”, care a fost modernizata in 2014, str. Dacului modernizata in 2014, trece din “C” in “B”. Str. Bourului din “C” in “B”, pentru ca un segment al acestei strazi nu a fost modernizat. Am fost la fata locului, am constatat si s-au luat masurile de rigoare.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Daca nu mai sunt interventii, atunci am sa intervin eu. V-as intreba, dna. Arhitect-Sef, daca este posibil sa schimbam Calea Prutului din zona “C” in zona “D”, pentru ca in toata aceasta zona, numai strada efectiv este in zona “C”. Toate zona care traverseaza Calea Prutului dupa viaduct este in zona “D”. Numai Calea Prutului, ca strada, este in zona “C”. Este posibil?

ARHITECT-SEF, VOICILA TEODORA:

Impozitarea si zonarea se fac in baza unor criterii deja stabilite de noi. Ideal ar fi sa avem un Regulament cu punctaj pentru fiecare criteriu si atunci poate ca lucrurile ar fi mai detaliate si mai aproape de adevar. Calea Prutului e putin diferita de zonele din spate, de zonele adiacente, acelea sunt inundabile, sunt conditii in care nu se poate construi, conditii in care nu se poate locui de multe ori. Prin urmare, e clar, acela trebuie sa fie in “D”. Calea Prutului a fost in categoria “C” cel putin din 2006, am gasit noi in HCL-uri. S-au facut analize, am avut aceasta solicitare din partea comisiei 3, am verificat toate documentele, le-am reverificat la fiecare amendament. In principiu consideram ca aceasta categorie este adevarata pentru Calea Prutului.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Problema nu este strada in sine, ci faptul ca toate adresele care sunt pe Calea Prutului sunt incadrate in zona “C” cu toate ca teritoriul este pe zona “D”. Si va dau exemplul Menarom-ului. Avem 12 ha de teren care sunt in zona “D”. Cand este vorba sa platim impozite, taxe, se considera ca fiind in zona “C”. Si trebuie sa avem in vedere ca este o

zona industriala si ar putea fi un suport pentru ceea ce inseamna mediul economic din municipiul Galati.

DL. MALINOVICI VICTOR:

Subiectul acesta l-am discutat impreuna cu Institutia Arhitect-Sef din Primarie. Eu sunt cel care a solicitat sa mi se prezinte criteriile dupa care s-au facut modificarile apropos de Calea Prutului. Si am ramas stupefiat cand am vazut ca s-a luat in consideratie un singur criteriu, distanta din zona respectiva pana in centrul Galatiului. Care este centrul Galatiului la ora actuala nu putem da un raspuns. Dar eu as face o propunere. Sa se prezinte public criteriile care stau la baza incadrarii in zonele respective astfel ca fiecare dintre noi sa vada in ce zona este. Pentru ca nu cred ca numai distanta ar pune baza unei astfel de incadrari. Pentru ca aici apare si necesitatea unui punct medical si necesitatea unor trasee. Nu pot sa vin sa justific acolo cand exista transport in comun din 36 in 36 de minute. Atunci ce fac cu orasul Galati in zonele “C”, “B” cand vin din 2 in 2 minute? Am nevoie de o asistenta medicala, de un spatiu pentru politie, pentru siguranta, am nevoie de scoala, am nevoie de gradinita. Este foarte adevarat ca toti cei care suntem cu locuintele din zona respectiva suntem incadrati in zona “D”, iar incadrarea care s-a facut in “C” s-a facut datorita unor dispozitii politice sau necesitati de bani. Realitatea terenului este cea care ne da in cap la toti. Daca mergem in Calea Prutului spre Bazinul Nou nu putem spune ca sunt aceleasi conditii cu zonele din Galati. De aceea vreau sa se faca publice criteriile amanuntite pentru fiecare zona. Ca sa trec de la zona “C” la zona “B” trebuie sa intervin sa fac reparatii, sa stiu sa fac investitii. Acolo cablurile de alimentare cu energie electrica a contribuabilor care vin cu banii la Primarie sunt pe stalpi si Electrica spune ca nu poate sa faca investitii. Vi se pare corecta transformarea de zona?

ADMINISTRATOR PUBLIC, VLAICU AUREL:

Vreau sa va raspund foarte schematic vizavi de acest punct de pe ordinea de zi. Este doar o adaugare a unor strazi pe un proiect sau o zona deja existenta. Asadar sunt niste strazi nou trecute. Vreau sa adresez o intrebare dnei Arhitect-Sef. Daca este necesar sa discutam de acest punct si daca nu sa-i propun initiatorului sa-l scoatem de pe ordinea de zi cu amendamentul ca ar fi bine, intr-adevar, sa facem o analiza pe acest subiect. Nu pe hotararea aceasta, pentru ca este doar o hotarare de adaugare a unei hotarari vechi cu privire la zonare. Sa discutam de zonarea Galatiului si din punctul de vedere al impactului bugetului. Daca nu este ceva in sensul acesta sa propunem initiatorului sa-l scoata de pe ordinea de zi.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Din cate stiu eu, in Expunerea de motive pana in luna mai se pot face genul acesta de rectificari daca nu sunt valabile inca un an de zile. Nu-i asa?

ADMINISTRATOR PUBLIC, VLAICU AUREL:

Atunci cu amendamentul ca vom rediscuta acest subiect in ansamblul lui atunci sa lasam asa cum sunt. Nu se intampla altceva nimic decat ca anumite strazi le declaram acolo unde sunt. Acesta este in esenta acest proiect de hotarare, dar e bine de verificat si de refacut aceasta zonare, pentru ca am mai avut discutii pe acest subiect si aveti dreptate.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Doamna Arhitect-Sef, aveti timp suficient acum, dar aceasta nu inseamna ca e prea mult, cat este necesar sa ne prezentati o fundamentare pe fiecare zona si pentru exercitiul bugetar viitor sa veniti cu rectificarile care se impun unde se impun.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Multumim. Daca mai sunt alte interventii? Daca nu supun la vot.

Dl. Gavan Eugen a iesit din sala de sedinta.

Cine este pentru?          - 19 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind aprobarea contului annual de executie a bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2014”. Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. Dl. Trif Nicolae Viorel a iesit din sala de sedinta.

Cine este pentru?          - 18 voturi

Cine este impotriva?

0 voturi

0 voturi


Cine se abtine?

Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 28, str. Aleea Zimbrului nr.26”. Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 18 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 49, str. Leonida Zamfirescu Eliza nr. 7A”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 18 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii “Sf. Nectarie-Barbosi”-Galati”. Daca sunt comentarii?

DL. MALINOVICI VICTOR:

Cred ca suntem de acord cu totii si multumim lui Dumnezeu ca existam pe fata Pamantului, dar de aici si pana la a pune un mai mare accent pe biserica decat pe realitatea vietii si sa ne aplecam mai mult spre partea aceasta a constructiilor lacasurilor decat spre necesitatile care sunt la ora actuala sunt extraordinar de mari la scoli, la spitale, la dispensare, la tot ce inseamna viata reala... Eu as fi propus si cred ca sunt cel care, la ora actuala, pastoreste aceasta zona, sa se renunte la niste bani si sa se faca investitii la scoli, sa se faca investitii la spitale si la tot ce trebuie pentru viata. Eu cam asta ma avut de spus si sunt convins ca se va tine cont, pentru ca as atrage atentia referitor la cateva puncte, ar fi bine sa se uite cineva pe solicitari si pe aprobari. Ca daca eu am solicitat un leu, nu stiu de unde se aproba sa mi se dea 2 lei. Va multumesc.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Domnilor consilieri, eu consider ca atunci cand am votat bugetul, chiar am votat un buget echilibrat si stau marturie toate datele statistice, tot ceea ce a insemnat investitii pentru invatamant, fata de cand am inceput mandatul precedent au crescut mai bine de trei ori investitiile. Spitale, de asemenea cultura. Ne-am ocupat de cultura, neam ocupat de sport. Firesc ca si biserica face parte din viata oamenilor. Unii o iubesc mai mult, altii mai putin asta ramane la aprecierea fiecaruia. Trebuie sa mentionez faptul ca, fata de anii precedenti, chiar anul acesta am scazut sumele, asadar inseamna ca am fost destul de echilibrati. E o observatie pertinenta ce spune dl. Malinovici, dar nu vreau ca presa sa preia ca au inebunit consilierii cu totii, pentru ca dau bani multi bisericilor. Sunt putini la 20-30 de locasuri de cult, sumele sunt derizorii, dar numarul este mare. Ar trebui sa impartim o suma relativ mica la toata lumea. Aceasta este situatia. La anul poate mai mult.

DL. HUMELNICU MARIUS:

Fata de anul trecut noi am votat bugetul de venituri si cheltuieli sub jumatate fata de suma din 2014 pentru lacasele de cult. Faptul ca s-a impartit la 30 suma este sub jumatate fata de anul trecut. Noi am votat 7,5 miliarde anul acesta. Asadar suma este derizorie din punctul meu de vedere.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Probabil ca la rectificare vom mai suplimenta acolo unde este strict necesar.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Va multumim. Supun la vot proiectul de hotarare.

Dl. Trif Nicolae Viorel si dna. Paladi Gina au revenit in sala de sedinta.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 20 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei “Sf. Vasile cel Mare” pentru continuarea lucrarilor la obiectivul “Cantina sociala si centru de zi pentru copiii proveniti din familii defavorizate de pe langa Parohia “Sf. Vasile cel Mare” din Galati”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei “Sf. Trei Ierarhi”-Galati in scopul continuarii lucrarilor de construire a “Centrului Social Multifunctional”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 20 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine se abtine?

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii “Sf. Ioan Botezatorul”- Galati”. Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 20 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Casei de asistenta sociala a Parohiei “Pogorarea Sf. Duh”-Galati”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 20 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii “Sf. Cuv. Parascheva” Galati”. Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 20 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine se abtine?

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii “Sf. Apostoli Petru si Pavel”-Galati”. Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 20 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii “Sfintii Gherman si Casian”-Galati”. Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 20 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii “Sf. M. Mc. Dimitrie Izvoratorul de Mir Badalan”-Galati, in scopul executarii unor lucrari de reparatii”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. Dna. Dascalu Monica a iesit din sala de sedinta.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 19 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine se abtine?

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de pictura fresca la Biserica “Inaltarea Domnului”-Galati”. Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 19 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine se abtine?


Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii “Intampinarea Domnului”-Galati”. Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 19 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de pictura fresca la Capela “Sf. Spiridon-Spitalul de Pneumoftiziologie”-Galati”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 19 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii “Sf. Grigorie Teologul”-Galati”. Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 19 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii “Sf. Antonie cel Mare”-Galati”. Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 19 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de reparare a Bisericii “Nasterea Maicii Domnului”-Galati”. Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 19 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


proiectul de hotarare a fost


Cine se abtine?

Cu 19 voturi “pentru” adoptat.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 19 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de pictura fresca la Biserica “Sfintii Mina, Victor si Vichentie”-Galati”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 19 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de reparare a Bisericii “Schimbarea la Fata”-Galati”. Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 19 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


proiectul de hotarare a fost


Cine se abtine?

Cu 19 voturi “pentru” adoptat.

Cine este pentru?          - 19 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de amenajare a curtii interioare a Bisericii “Sf. Ilie”-Galati” Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 19 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii “Sfanta Cruce”-Galati” Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 19 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de pictura fresca la Biserica “Bunavestire”-Galati”

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 19 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine se abtine?


Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii “Sf. Voievod Stefan cel Mare”-Galati” Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. Dl. Humelnicu Marius a iesit din sala de sedinta.

Cine este pentru?          - 18 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de reparare a Bisericii “Sf. Nicolae Biserica Ortodoxa de Rit Vechi”-Galati”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 18 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 18 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine se abtine?


Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de reparare a Bisericii “Reformate”-Galati” Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 18 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de reparare a Bisericii Penticostale “Emanuel”-Galati” Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 18 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 40 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita Universitatii “Dunarea de Jos”

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 18 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine se abtine?


Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 41 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local pentru dezlipirea terenului in suprafata totala de 45.802 mp, situat in Judetul Galati, Localitatea Pechea, Cvartal 14, Parcela 311 in 2 loturi”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 18 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 42 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind trecerea unor suprafete de teren din domeniul public al municipiului Galati in domeniul privat al municipiului Galati” Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 18 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. Dna. Dascalu Monica a revenit in sala de sedinta.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 19 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 44 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind incheierea contractului de asociere intre Municipiul Galati si Fundatia “Eugene Ionesco”.

Daca sunt comentarii?

DL. MIHAI ALIN:

Dl. Presedinte, as dori sa rog pe cineva din Aparatul de specialitate sa fiu inlocuit in Comisia care aloca banii catre aceste reviste, deoarece timpul nu-mi permite sa particip la aceste sedinte. Pe viitor as dori sa nu mai fac parte din aceasta comisie. Multumesc. PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN: Daca nu mai sunt interventii supun la vot.

Cine este pentru?          - 19 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 45 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr. 8 la Contractul de delegare a

serviciului de iluminat public nr. 5890/28.01.2003, aprobat prin HCL nr.30/27.01.2003”.

Daca sunt comentarii?

DL. BOGATU HRISTACHE:

Am cateva nelamuriri vizavi de acest proiect de hotarare. Contractul 5890/28.01.2003 s-a incheiat pe o durata de 10 ani care a fost aprobata prin HCL 30/27.01.2003. A fost prelungit printr-un act aditional pana in 28.05.2015 conform art. 24 alin 2 din Legea 230. Conform referatului 79658/05.08.2014 s-a demarat procedura de pregatire a documentatiei pentru o noua delegare a serviciului. La 01.04.2015, documentatia a fost inaintata spre procesare la ANRMAP fiind respinsa in data de 22.04.2015 cu solicitari de clarificari, completari si modificari. Din anumite motive, pe care eu nu le-am inteles, Contractul initial 5890/28.01.2003 a fost prelungit in conditii legale, dupa cum spune legea, pentru 2 ani. Noi l-am prelungit pentru 2 ani si 3 luni.

Acum intrebarile mele fara raspuns sunt: De ce nu ne-am incadrat in termenul legal? Pentru ca, daca stau bine si ma gandesc, ne plangem de vreo 5-6 ani de aceasta societate, vizavi de iluminatul public.

De ce a fost nevoie sa treaca 8 luni sa se incheie procedura de pregatire a documentatiei respective, pentru ca s-a facut referatul la 01.04.2015 si l-am terminat dupa 8 luni. Si pe 22.04.2015, ANRMAP l-a respins si aveam timpul suficient ca sa nu mai prelungim 3 luni pana in august. Adica mi se pare ca cineva lucreaza foarte incet in acest domeniu. De aceea eu acum il intreb pe dl. Primar. Aici undeva este delasare a cuiva care nu-si face treaba.

ADMINISTRATOR PUBLIC, VLAICU AUREL:

Este o prelungire pe maxim 3 luni.

DL. BOGATU HRISTACHE:

Acum se solicita 3 luni, dar initial legea vine si spune 10 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani.

ADMINISTRATOR PUBLIC, VLAICU AUREL:

Nu, legea nu spune “posibilitate de prelungire 2 ani”, ci “posibilitate de prelungire a jumatate din durata contractului initial”. Dar nu aceasta era problema. Cand va referiti la 2 ani, de fapt este vorba despre amortizarea in termen a investitiei care a fost realizata la inceput. Si de aici au rezultat cele 24 de luni. Prelungirea cu 2 ani s-a realizat in baza unui Raport de specialitate avand in vedere imposibilitatea recuperarii unei investitii pe care a facut-o compania “Luxten”. Revenind la aceasta prelungire, cu un an in urma am demarat procedura pentru a gasi pe cel care sa stie sa faca un Caiet de sarcini pentru subiectul respectiv, pentru ca nu este o chestiune atat de simpla sa incerci sa gasesti o solutie privind delegarea sistemului de iluminat si investitiile ulterioare. Tocmai in acest sens am cooptat procedurile, una legata de mentenanta actuala si acest contract este strict legat de mentenanta sistemului actual, ulterior sa scoatem la licitatie partea de investitii. De ce s-a tergiversat atat de mult? Am intrebat si la ANRMAP, pentru ca am depus documentatia in termenul solicitat si de atunci ne aflam tot acolo. Nu avem de unde sti cam cat dureaaz, dar dupa experienta pe care o avem am spus ca dupa trei luni sa aflam un raspuns despre ce se intampla. Aceasta este motivatia prelungirii. Nu doar in Primarie sunt probleme, ci peste tot. Pentru ca aceasta este legea si stiti foarte bine cat dureaza procedurile de atribuire ca sa nu mai zic de procedura de validare. Chiar imi face placere sa vorbesc despre acest subiect, pentru ca e bine sa se stie ca nu este prima data cand in anumite cercuri, institutii suntem trasi de urechi pentru felul in care executam bugetul. Aceasta este viteza cu care se misca toate institutiile. Si acestea sunt procedurile legale.

DL. BOGATU HRISTACHE:

Nu vreau sa va contrazic, dar scrie asa:”La data de 01.04.2015 documentatia aprobata prin HCL a fost inaintata spre procesare Directiei Generale de Dezvoltare. In cadrul procedurii de validare la ANRMAP, documentatia a fost respinsa in data de 22.04”. Asadar a stat 22 de zile.

ADMINISTRATOR PUBLIC, VLAICU AUREL:

Si acum sta de cand este procedura lansata. De cand am transmis-o si sta si astazi.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Vreau sa fac o precizare la ce a spus dl. consilier care a facut o afirmatie: “firma de care ne-am plans tot timpul”. Eu trebuie sa spun ca am colaborat chiar foarte bine. Orice cerinta am avut in timpul cel mai scurt a fost rezolvata. Din punctul acesta de vedere trebuie sa fac aceasta precizare pentru a nu lasa loc altor interpretari.

DL. MIHAI ALIN:

Si de maxi taxi-uri se plange toata lumea si se vorbeste de prelungiri. Parerea mea ca sunt subiective in ceea ce priveste performanta societatii.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Supun la vot.

Cine este pentru?          - 18 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?                -   1 vot (dl. Bogatu

Hristache)

Cu 18 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, si 1 “abtinere” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 46 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 116/30.03.2015 privind aprobarea Documentatiei pentru “Delegarea serviciului de iluminat public din Municipiul Galati (intretinere-mentenanta)”. Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 19 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 18 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 48 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unor servicii de agent procedural conform sectiunii 4.01, pct. (g) din contractul de credit nr. 46279 incheiat la data de 27 octombrie 2014 intre Municipiul Galati si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 18 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 49 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind privind aprobarea contractului de imprumut cu CEC Bank SA in vederea finantarii unor obiective de investitii”.

Daca sunt comentarii?

DL. MIHAI ALIN:

As dori sa fie precizat public gradul de indatorare a municipiului Galati in urma contractarii acestui imprumut. Multumesc.

ADMINISTRATOR PUBLIC, VLAICU AUREL:

Am sa dau un raspuns mai amplu la acest subiect, pentru ca sa se inteleaga impactul asupra gradului de indatorare. Anul 2015- 9,48%,

2016-9,87%, 2017-10,95%, varful de indatorare 20,40% - 2018 apoi scade 2019 - 19,67%, 18,32%, ca sa se ajunga la 7,22% in anul 2025.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Daca mai sunt alte interventii, daca nu supun la vot.

Dl. Trif Nicolae Viorel a iesit din sala de sedinta.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 17 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 50 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare a activitatii de voluntariat la nivelul Municipiului Galati”.

Daca sunt comentarii? Daca nu supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 17 voturi

0 voturi

 • -  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 51 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind majorarea bugetului local al municipiului Galati pe anul 2015” . Daca sunt comentarii?

DL. MIHAI ALIN:

Este vorba de o rectificare sau doar majorare?

DIRECTOR , STADOLEANU IOAN DANIEL:

Nu este vorba de rectificare, ci de o majorare a veniturilor in baza veniturilor incasate suplimentar din vanzarea unor imobile, 500.000 de lei. Asadar s-au majorat veniturile cu 500.000 de lei. Cheltuielile, pe de alta parte, s-au majorat cu 500.000 de lei asigurandu-se finantarea pentru proiectele europene demarate de patru licee din Galati.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN: Daca mai sunt alte comentarii? Daca nu supun la vot. Dna. Paladi Gina a iesit din sala de sedinta.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 16 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine se abtine?


Cu 16 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 52 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind participarea Consiliului Local ca membru fondator la infiintarea clusterului IT & C Dunarea de Jos”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 16 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Cu 16 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 53 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a revistei culturale “Antares”, pe anul 2015”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 16 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Cu 16 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 15 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 15 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 55 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a revistei “Anuar stiintific al Bibliotecii “V.A. Urechia”, nr. 2/2015”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. Dl. Ilie Zanfir nu participa la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 15 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 15 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 56 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local, in anul 2015, a lucrarii “Anuarul evenimentelor culturale 2016”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. Dl. Ilie Zanfir nu participa la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 15 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine se abtine?

Trecem la punctul 57 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a revistei “Axis Libri”, nr. 27-29, pentru anul 2015”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. Dl. Ilie Zanfir nu participa la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 15 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 15 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 58 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a revistei literare “Boema”, pentru anul 2015”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. Dl. Bucatanschi Mihail a revenit in sala de sedinta.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 17 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 59 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Buletinului Fundatiei Biblioteca “V.A. Urechia”, nr. 16 (Anul 13), pentru anul 2015”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. Dl. Trif Nicolae Viorel a revenit in sala de sedinta.

Dl. Ilie Zanfir nu participa la vot.

 • - 17 voturi

 • -  0 voturi


Cine este pentru? Cine este impotriva?

Cine se abtine?

0 voturi


Trecem la punctul 60 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a lucrarii “Monumente de for public din municipiul Galati', pentru anul 2015”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

Cine se abtine?

 • - 18 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi

Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 61 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a lucrarii “Biblioteca V.A. Urechia:Ghid trilingv (romana, franceza, engleza)”, pentru anul 2015”. Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. Dl. Ilie Zanfir nu participa la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

Cine se abtine?

 • - 17 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 62 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a volumului “Katarina de vechii Galati”, pentru anul 2015”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

Cine se abtine?

 • - 18 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi

Trecem la punctul 63 de pe ordinea de zi:“Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local, in anul 2015, a lucrarii “Oameni in memoria Galatiului:Aniversari 2014”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. Dl. Ilie Zanfir nu participa la vot.

Cine este pentru?          - 17 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 64 de pe ordinea de zi:“Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a lucrarii “Monografia bisericii monument istoric Sfantul Ierarh Spiridon”, pentru anul 2015”. Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

 • - 18 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine este impotriva? Cine se abtine?

Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 65 de pe ordinea de zi:“Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a albumului “Personalitati din Galati”, pentru anul 2015”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

 • - 18 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine este impotriva? Cine se abtine?

Trecem la punctul 66 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a lucrarii “Rembrandt in colectiile Bibliotecii V.A.Urechia”, pentru anul 2015”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. Dl. Ilie Zanfir nu participa la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 17 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 67 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a lucrarii “Teodor Munteanu-o viata de artist”, pentru anul 2015”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 18 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 68 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare pentru modificarea anexei la HCL nr. 396/23.10.2014 privind completarea HCL nr. 334/30.10.2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 18 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine se abtine?

Trecem la punctul 69 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al municipiului Galati in domeniul public al Judetului Galati a unui teren in suprafata de 40 mp, in vederea finalizarii lucrarilor la obiectivul de investitii “Modernizare serviciu UPU-SMURD”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 18 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la cele doua proiecte de hotarare propuse de dl. Primar .

Si vom incepe cu “Proiect de hotarare pentru completarea HCL nr. 48/13.02.2015 privind aprobarea Planului actiunilor culturale, sociale, sportive si civice pentru perioada februarie-decembrie 2015”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 18 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la cel de-al doilea punct:”Proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Galati cu Asociatia “Viva Sport Club” Galati pentru desfasurarea competitiilor internationale “Nations Challenge”-Campionat European la categoria U12 ani si Campionatele Internationale ale Romaniei-“Tenis Europe” la categoria U14 ani.” Daca sunt comentarii?

DL. MIHAI ALIN:

In ce consta asocierea, dl. Presedinte? Presupun ca este vorba de o suma si neavand materialul nu stim despre ce este vorba.

ADMINISTRATOR PUBLIC, VLAICU AUREL:

Pentru asigurarea unei parti din finantare pentu desfasurarea acestor evenimente. Din toata suma nici macar 20%. Undeva la 50.000 $ pentru 5 turnee, inclusiv un turneu european de juniori si un turneu cu premii in valoare totala de 25.000 $.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Daca mai sunt comentarii? Daca nu supun la vot.

Cine este pentru?          - 18 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta”.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Din verificarile efectuate urmeaza PSD pentru a face propuneri.

DL. ILIE ZANFIR:

Il propun pe colegul meu, Sorin Enache, sa fie viitorul presedinte de sedinta.

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN:

Va multumim. Va supun aprobarii.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

Cine se abtine?


 • - 18 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Trecem la ultimele puncte de pe ordinea de zi:”Interpelari, interventii, cereri” si “Diverse”.

Daca doreste cineva? Daca nu, va multumesc si va doresc o zi buna in continuare.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Vergiliu Sorin VALS

AVIZAT

SECRETAR,

Radu

KOVACS

INTOCMIT,

Camelia NEOFIT