Proces verbal din 21.04.2015

Sedinta de indata a Consiliului Local al municipiului Galati din data 21/04/2015

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

al sedintei de indata din 21.04.2015

Consiliul Local al municipiului Galati s-a intrunit la sediul Primariei municipiului Galati, din str. Domneasca nr. 38, în sedinta de indata, in conformitate cu prevederile art.39, alin. 4 coroborat cu prevederile art.44, alin 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata în 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Sedinta Consiliului Local este publica.

Presedinte de sedinta este dl. Vals Vergiliu Sorin.

Sunt prezenti 19 consilieri locali din numarul total de 27 de consilieri locali.

Au lipsit motivat consilierii locali:dl. Avramescu Marian,dl. Bucatanschi Mihail, dna. Dascalu Monica, dl. Gavan Eugen, dl. Humelnicu Marius,dl. Mihai Alin, dna. Paladi Gina, dl. Rainea Nicolae.

Din 27 de consilieri locali si-au exprimat votul 19.

Ordinea de zi a sedintei de indata din 21.04.2015 este:

1. „Proiect de hotarare privind preluarea de la CC Insol SPRL Filiala Galati in administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati a bunurilor apartinand domeniului public ce au fost concesionate societatii Apaterm SA Galati si transmiterea, in parte, in administrarea societatii Calorgal SA Galati, respectiv, in administrarea societatii Apa Canal SA Galati”;

2. „Proiect de hotarare privind retragerea de la fondul de rezerva a sumei de 1.642.000 lei in vederea majorarii capitalului social al societatii Transurb SA Galati”.

1. „Proiect de hotarare privind preluarea de la CC Insol SPRL Filiala Galati in administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati a bunurilor apartinand domeniului public ce au fost concesionate societatii Apaterm SA Galati si transmiterea, in parte, in administrarea societatii Calorgal SA Galati, respectiv, in administrarea societatii Apa Canal SA Galati”.

Se supune spre aprobare proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

Cine este împotriva?

Cine se abtine?

-19 voturi pentru

- 0 voturi impotriva

- 0 abtineri

Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”.

2. „Proiect de hotarare privind retragerea de la fondul de rezerva a sumei de 1.642.000 lei in vederea majorarii capitalului social al societatii Transurb SA Galati”.

Se supune spre aprobare proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

Cine este împotriva?

Cine se abtine?

-19 voturi pentru

- 0 voturi impotriva

- 0 abtineri

Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Vergiliu Sorin VALS

AVIZAT, SECRETAR, Radu KOVACS

INTOCMIT,

Camelia NEOFIT