Proces verbal din 17.04.2015

Sedinta de indata a Consiliului Local al municipiului Galati din data 17/04/2015

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

al sedintei de indata din 17.04.2015

Consiliul Local al municipiului Galati s-a intrunit la sediul Primariei municipiului Galati, din str. Domneasca nr. 38, în sedinta de indata, in conformitate cu prevederile art.39, alin. 4 coroborat cu prevederile art.44, alin 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata în 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Sedinta Consiliului Local este publica.

Presedinte de sedinta este dl. Vals Vergiliu Sorin.

Sunt prezenti 19 consilieri locali din numarul total de 27 de consilieri locali.

Au lipsit motivat consilierii locali:dl. Avramescu Marian,dl. Bucatanschi Mihail, dna. Dascalu Monica, dl. Dima Cristian, dl. Gavan Eugen, dl. Mihai Alin, dna. Paladi Gina, dl. Rainea Nicolae.

Din 27 de consilieri locali si-au exprimat votul 19.

Ordinea de zi a sedintei de indata din 17.04.2015 este:

 • 1. „Proiect de hotarare privind concesionarea spatiului medical, situat in Galati, str. Gheorghe Asachi nr. 11, in suprafata exclusiva de 16,75 mp si suparafata de 34,63 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, doamnei dr. Ochesoiu Ama Flavia”;

 • 2. „Proiect de hotarare privind concesionarea spatiului medical, situat in Galati,

str. Gheorghe Asachi nr. 11, in suprafata exclusiva de 16,52 mp si suparafata de 34,15 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, doamnei dr. Betcu Olga”;

 • 3. „Proiect de hotarare privind finantarea din bugetul local al Municipiului Galati a cheltuielilor pentru participarea Colegiului Tehnic „Paul Dimo”-Galati in cadrul proiectului „PASI IN EDUCATIA TUTUROR”;

 • 4. „Proiect de hotarare privind finantarea din bugetul local al Municipiului Galati a cheltuielilor pentru participarea Liceului Tehnologic Transporturi Cai Ferate-Galati in cadrul proiectului „HAI sa invatam! Cu totii LA SCOALA!”;

 • 5. „Proiect de hotarare privind finantarea din bugetul local al Municipiului Galati a cheltuielilor pentru participarea Colegiului Tehnic de Alimentatie si Turism „Dumitru Motoc”-Galati in cadrul proiectului „Azi elev, maine antreprenor-o cariera de succes”;

 • 6. „Proiect de hotarare privind finantarea din bugetul local al Municipiului Galati a cheltuielilor pentru participarea Liceului Tehnologic „Anghel Saligny”-Galati in cadrul proiectului „FPC-O SANSA IN PLUS PENTRU VIITORUL TAU”.

 • 1. „Proiect de hotarare privind concesionarea spatiului medical, situat in Galati, str. Gheorghe Asachi nr. 11, in suprafata exclusiva de 16,75 mp si suparafata de 34,63 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, doamnei dr. Ochesoiu Ama Flavia”.

Se supune spre aprobare proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

Cine este împotriva?

Cine se abtine?

-19 voturi pentru

- 0 voturi impotriva

- 0 abtineri

Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”.

 • 2. „Proiect de hotarare privind concesionarea spatiului medical, situat in Galati, str. Gheorghe Asachi nr. 11, in suprafata exclusiva de 16,52 mp si suparafata de 34,15 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, doamnei dr. Betcu Olga”.

Se supune spre aprobare proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

Cine este împotriva?

Cine se abtine?

-19 voturi pentru

- 0 voturi impotriva

- 0 abtineri

Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”.

 • 3. „Proiect de hotarare privind finantarea din bugetul local al Municipiului Galati a cheltuielilor pentru participarea Colegiului Tehnic „Paul Dimo”-Galati in cadrul proiectului „PASI IN EDUCATIA TUTUROR”.

Se supune spre aprobare proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

Cine este împotriva?

Cine se abtine?

-19 voturi pentru

- 0 voturi impotriva

- 0 abtineri

Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”.

 • 4. „Proiect de hotarare privind finantarea din bugetul local al Municipiului Galati a cheltuielilor pentru participarea Liceului Tehnologic Transporturi Cai Ferate-Galati in cadrul proiectului „HAI sa invatam! Cu totii LA SCOALA!”.

Se supune spre aprobare proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

Cine este împotriva?

Cine se abtine?

-19 voturi pentru

- 0 voturi impotriva

- 0 abtineri

Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”.

 • 5. „Proiect de hotarare privind finantarea din bugetul local al Municipiului Galati a cheltuielilor pentru participarea Colegiului Tehnic de Alimentatie si Turism „Dumitru Motoc”-Galati in cadrul proiectului „Azi elev, maine antreprenor-o cariera de succes”.

Se supune spre aprobare proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

Cine este împotriva?

Cine se abtine?

-19 voturi pentru

- 0 voturi impotriva

- 0 abtineri

Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”.

 • 6. „Proiect de hotarare privind finantarea din bugetul local al Municipiului Galati a cheltuielilor pentru participarea Liceului Tehnologic „Anghel Saligny”-Galati in cadrul proiectului „FPC-O SANSA IN PLUS PENTRU VIITORUL TAU”.

Se supune spre aprobare proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

Cine este împotriva?

Cine se abtine?

-19 voturi pentru

- 0 voturi impotriva

- 0 abtineri

Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Vergiliu Sorin VALS

AVIZAT, SECRETAR, Radu KOVACS

INTOCMIT,

Camelia NEOFIT