Proces verbal din 14.07.2015

Sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Galati din data 14/07/2015

PROCES VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE A

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 14 IULIE 2015

Convocarea Consiliului Local a fost facuta cu 3 zile inaintea sedintei,conform art.39 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Dispozitiei Primarului nr. 1720/10.07.2015.

Ordinea de zi a fost adusa la cunostinta locuitorilor prin intermediul ziarului “Viata Libera”, din 11.07.2015.

Sedinta Consiliului Local din data de 14.07.2015 este publica, avandu-l ca presedinte de sedinta pe dl. Enache Cristian Sorin.

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALATI DIN 14.07.2015

 • 1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Galati, pe anul 2015, trimestrul II;

 • 2. Proiect de hotarare privind majorarea capitalului social al societatii CALORGAL SA Galati;

 • 3. Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor locale pentru producerea, distributia si furnizarea energiei termice pe baza de gaze naturale in centrale termice, precum si a tarifelor locale pentru distributia si furnizarea energiei termice de catre Societatea Calorgal SA Galati;

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului mediu de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice destinata populatiei, modificarea subventiei unitare ce se asigura de la bugetul local pentru acoperirea diferentelor de pret la energia termica furnizata populatiei prin sistem centralizat si pretul local al energiei termice facturate populatiei;

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Conventiei pentru asigurarea, in perioada iulie-septembrie 2015, a livrarii de energie termica sub forma de apa fierbinte populatiei din municipiul Galati, incheiata intre UAT municipiul Galati-Electrocentrale Galati SA-Arcelor Mittal SA-Calorgal SA si aprobarea modelului de Contract de furnizare a energiei termice, a Actului aditional la Contract si a Actului aditional la Conventia de facturare individuala incheiate intre Calorgal SA si consumatorii sai;

 • 6. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 61/28.02.2013, modificata si completata prin HCL nr. 47/13.02.2015;

 • 7. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Galati, pe anul 2015;

 • 8. Interpelari, interventii, cereri;

 • 9. Diverse.

PRESEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Buna ziua, dl. Primar, stimati colegi, stimati invitati. Declar deschise lucrarile sedintei extraordinare de astazi. Sunt prezenti 20 de consilieri locali. Sedinta este statutara.Lipsesc motivat: dl. Avramescu Marian, dna. Dascalu Monica, dl. Dima Cristian, dl. Gavan Eugen, dna. Musat Carmina Liana, dna. Paladi Gina, dl. Ungurianu Sorin.

As dori sa-l intreb pe dl. Secretar daca materialele depuse intrunesc conditiile de legalitate.

SECRETAR KOVACS RADU OCTAVIAN:

Buna ziua. Cele sapte proiecte de hotarare de pe ordinea de zi indeplinesc conditiile pentru a putea fi analizate si supuse spre dezbatere si aprobare Consiliului Local in sedinta de astazi.

PRESEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Va multumesc. As dori sa supun la vot ordinea de zi asa cum a fost comunicata. Daca sunt discutii?

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine? Ordinea de zi s-a adoptat cu 20 de voturi “pentru”.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Galati, pe anul 2015, trimestrul II”. Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind majorarea capitalului social al societatii CALORGAL SA Galati”. Daca sunt comentarii?

DL. MIHAI ALIN:

Am un amendament pe care l-am mai facut. Il rog pe dl. Primar sa ia in calcul desfiintarea zonelor unitare.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Am primit si in scris un proiect de hotarare in sensul acesta. Am zis ca e bine sa mai analizam fundamentarea acestui proiect de hotarare, pentru ca desfiintarea zonelor unitare, practic, poate condamna intreg sistemul la faliment. Asa incat, cred eu, ca trebuie discutat in amanunt in cadrul Aparatului de specialitate si dupa aceea impreuna cu Consiliul Local.

PRESEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Multumesc. Oricum proiectul de hotarare priveste majorarea capitalului social al Societatii “Calorgal” si nu putem interveni in legatura cu acest subiect. E buna propunerea dvs. Sigur ca se va pune in dezbatere.

Permiteti-mi sa supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             -  0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor locale pentru producerea, distributia si furnizarea energiei termice pe baza de gaze naturale in centrale termice, precum si a tarifelor locale pentru distributia si furnizarea energiei termice de catre Societatea Calorgal SA Galati”. Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 19 voturi

Cine este impotriva? Cine se abtine?

Victor)


0 voturi

1 vot (dl. Malinovici


Cu 19 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 1 “abtinere” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi:Proiect de hotarare privind aprobarea pretului mediu de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice destinata populatiei, modificarea subventiei unitare ce se asigura de la bugetul local pentru acoperirea diferentelor de pret la energia termica furnizata populatiei prin sistem centralizat si pretul local al energiei termice facturate populatiei”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 19 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?              -  1 vot (dl. Malinovici

Victor)

Cu 19 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 1 “abtinere” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea Conventiei pentru asigurarea, in perioada iulie-septembrie 2015, a livrarii de energie termica sub forma de apa fierbinte populatiei din municipiul Galati, incheiata intre UAT municipiul Galati-Electrocentrale Galati SA-Arcelor Mittal SA-Calorgal SA si aprobarea modelului de Contract de furnizare a energiei termice, a Actului aditional la Contract si a Actului aditional la Conventia de facturare individuala incheiate intre Calorgal SA si consumatorii sai”. Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

DL. MIHAI ALIN:

Nu particip la vot.

PRESEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Dl. Secretar a luat act de faptul ca dl. Mihai Alin nu participa la vot.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

As vrea sa fac o propunere de amendament in sensul ca pentru asociatiile care, pana in momentul de fata nu au incheiat contractele de furnizare, respectivele asociatii sa fie blindate, pentru ca nu poti sa furnizezi un serviciu fara sa ai o baza contractuala. Lipsa unui contract presupune imposibilitatea societatii care face distributia pentru facturarea si incasarea respectivului serviciu. Asadar e normal sa furnizam serviciul si tot Consiliul Local a fost de acord sa luam masuri in spiritul acesta si sa asiguram resursele materiale pentru finantarea acestei activitati, dar de acest serviciu trebuie sa beneficieze doar cei care s-au angajat, pe baza unui contract si a unei conventii, ca vor achita contravaloarea serviciului. In momentul in care se va incepe furnizarea, serviciul va fi primit doar de cei care au contract. Ceilalti, care nu au incredere ca noi vom furniza acest serviciu, acum, in momentul in care va incepe, se va vedea ca cei care au incheiat contractul vor primi agent termic. Cei care nu au incheiat contractul, vor trebui sa-l incheie, pentru ca, altfel, nu vor primi. As vrea ca acest amendament sa fie inclus in proiectul de hotarare si sa-l votam. Multumesc.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Cu specificarea clara a lucrului ca, si amendamentul pe care l-am discutat la sedinta anterioara legata de constituirea unui fond de garantie de catre asociatii prin buna vointa a consumatorilor, a cetatenilor, sa fie parte integranta din acest contract, pentru ca altfel ajungem de unde am plecat.

PRESEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Multumim pentru precizari.

Dl. Mihai Alin nu aprticipa la vot.

Atunci supun la vot proiectul de hotarare cu amendamentul formulat de dl. Viceprimar, Popa Florin, si cu amendamentul formulat de dl. Primar.

Cine este pentru?          - 18 voturi

Cine este impotriva? Cine se abtine?

Victor)


0 voturi

1 vot (dl. Malinovici


Cu 18 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 1 “abtinere” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 61/28.02.2013, modificata si completata prin HCL nr. 47/13.02.2015”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Dl. Trif Nicolae Viorel a iesit din sala de sedinta.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 19 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind rectficarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Galati, pe anul 2015”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 19 voturi

 • -  0 voturi

-  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctele 8 si 9 de pe ordinea de zi:” Interpelari, interventii, cererisi Diverse”.

PRIMAR, MARIUS STAN:

As vrea sa fac cateva precizari. Si, in primul si in primul rand, as vrea sa le multumesc consilierilor pentru spiritul de solidaritate pentru tot ce inseamna populatia Galatiului, spirit de care au dat dovada astazi votand aceste proiecte de hotarare, pentru ca, nu este foarte simplu. Aceste hotarari au o responsabilitate uriasa, o responsabilitate care sta pe umerii dansilor si ai nostri. Pentru ca, daca acest sistem continua sa functioneze asa cum a functionat pana acum, fara sa aiba la capatul lui plata facturilor, ajungem iarasi in colaps, dar colapsul, cand se produce, e posibil sa se produca si cu urmari la adresa fiecaruia din cei care au votat acest proiect de hotarare.

Pot sa va mentionez faptul ca impreuna am facut eforturi in aceasta perioada extraordinara. Vreau sa le multumesc celor de la conducerea Arcelor Mittal care, numai si numai pentru ca au vrut sa vina in intampinarea galatenilor, au acceptat sa furnizeze aburul necesar pentru producerea apei calde la un pret care este cu costuri pentru ei si nu ar castiga absolut nimic, pierd. Am avut negocieri succesive cu dumnealor plecate de la 30 Euro/Gkcal., 27, 25 si am ajuns, in cele din urma, la 16 Euro plus TVA, pret in care CET-ul nu mai are pierderi, lucru care a reprezentat o conditie foarte clara data de creditorul CET-ului, de Romgaz, care nu accepta sub nicio forma ca sistemul sa fie repornit daca CET-ul inregistra pe mai departe pierderi.

Le multumesc tuturor celor care au inteles demersul, necesitatea demersului, dar, daca impreuna cu cei de la Calorgal, impreuna cu asociatiile de locatari, nu vom reusi sa constituim acel fond de rezerva, un fond de rulment, aceasta insemnand o factura platita in avans, factura nu este mare pe perioada verii, nu putem mentine sistemul. Iar daca sistemul se va opri, atrag atentia, ca, din punctul nostru de vedere, al Consiliului Local, al Primariei, al Guvernului, al tuturor factorilor, s-au facut demersurile complete. Altceva nu mai avem ce face.

Nu ne mai ramane decat, in situatia in care se opreste sistemul, sa anuntam colapsul sistemului. Aceasta este realitatea si, asa cum e, nu mi-a placut sa mintim, sa vindem iluzii oamenilor, spunem adevarul, sa stie oamenii, sa se mobilizeze, sa constientizeze faptul ca eforturile acestea, care inseamna enorm de multi bani si avem, in acest mandat de trei ani de zile peste 70 de milioane de lei subventie. Despre banii acestia, pe buna dreptate, ne poate intreba orice cetatean care nu e dependent de sistemul centralizat, cetateni care au centrala proprie, cu ce drept, noi, Consiliul Local, Aparatul de specialitate, am refuzat sa folosim acesti bani in dezvoltarea orasului si i-am folosit pe subventii? E o intrebare foarte serioasa la care, cred eu, ca pe mai departe daca sistemul se opreste, nu mai pot da un raspuns care sa mai permita celor care abuzeaza de sistemul centralizat, sa fiintam asa. Este un avertisment pe care, sper, ca populatia sa-l primeasca, sa aprecieze efortul tuturor, efortul conjugat al tuturor, dar responsabilitatea este maxima din partea noastra, dar si din partea lor atunci cand vin pentru plata facturilor. Multumesc.

DL. ILIE ZANFIR:

Dl. Primar, va propun sa monitorizam lunar activitatea Societatii “Calorgal”. Cred ca ii va ajuta si pe dumnealor si pe noi, deopotriva. Va multumesc.

PRESEDINTE, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Va multumesc pentru participare. O zi buna.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Cristian Sorin ENACHE

AVIZAT

SECRETAR,

Radu

KOVACS

INTOCMIT,

Camelia NEOFIT