Proces verbal din 12.10.2015

Sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Galati din data 12/10/2015

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 12 OCTOMBRIE 2015

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 3 zile înaintea ședinței, conform

5             5      ~

art. 39 din Legea 215/001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr. 2435/09.10.2015.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștința locuitorilor prin intermediul ziarului ”Viața Liberă”, din 09.10.2015.

5                            ~

Ședința Consiliului Local din data de 12.10.2015 este publică, avându-l ca președinte de ședință pe dl Găvan Eugen.

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI

LOCAL AL MUNICIPIULUI GALATI DIN 12.10.2015

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați, pe anul 2016;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea creșterii salariale pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galați, precum și pentru cel din cadrul serviciilor și instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Galați;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Amenajare parcelă Cimitir Sf. Lazăr”;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ”Modernizare str. Siderurgiștilor, str. 1 Decembrie 1918, str. Traian Vuia, b-dul George Coșbuc (tronson b-dul Henry Coandă - str. Alexandru Măcelaru) - ETAPA I - SENS GIRATORIU PIAȚA ENERGIEI”

9

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Amenajare arteră de legătură între b-dul Dunărea și b-dul Marii Uniri;

 • 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 61/28.02.2013 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții ce vor putea fi finanțate în condițiile accesării unui împrumut, cu modificările și completările ulterioare;

 • 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 178/29.05.2014 privind modificarea și completarea Anexei A la HCL nr. 151/22.11.2012 privind modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 121/2011 referitoare la aprobarea lucrărilor de investiții propuse a finanța printr-un împrumut bancar;

 • 8. Proiect de hotărâre privind majorarea fondului de rezervă al bugetului local al Municipiului Galați;

 • 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2015;

 • 10. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 11. Diverse.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9                        7

Astăzi este programată ședința extraordinară a Consiliului Local, o ședință extraordinară dictată de rectificarea bugetară.

Din numărul total de consilieri de 27 sunt prezenți 16 consilieri si sunt 11 absenți motivat: dl. Bucatanschi Mihail, dl. Bugeag Gheorghe, dna. Cocu Desilia, dl. Cosca Radu, dl. Dima Cristian, dl. Mihailov Raul, dna. Paladi Gina, dl. Rotaru Săvel Barbu, dl Sandu Vali Viorel, dl Trif Nicolae Viorel, dl. Ungurianu Sorin.

Ședința este statutară.

5                5

Aveți proiectele de hotărâre propuse pentru a fi dezbătute astăzi, așa că vă supun votului dvs. ordinea de zi dacă sunteți de acord.

5

Cine este pentru?                    -16 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține?                      - 0 voturi

5

Ordinea de zi a fost votată cu 16 voturi ”pentru”.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Cum adică ”absenți motivat”?

5

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Probabil că motivarea este dată la secretar, așa că îl rog pe dl Kovacs să răspundă la întrebare.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

De obicei la astfel de ședințe se absentează, pentru că unii sunt ocupați cu serviciul, sunt și probleme de sănătate, internări în spital și multe probleme de genul acesta care duc la aceste absențe motivate. Ei au sunat din timp și au anunțat. Urmează să ne aducă și documentele justificative în acest sens.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9                        7

Atât timp cât suntem statutari este tot ce ne interesează. A venit și dl. cons. Trif care

”absenta motivat”. Vreau să vă spun că, eu, la această oră aveam ore și am discutat cu un coleg să mă înlocuiască, pentru a fi prezent la ședința extraordinară de astăzi. Nu e vorba de niciun efort. Totuși e bine, ca, în momentul în care se programează astfel de ședințe în afara zilei obișnuite de joi, poate discutăm cu toate grupurile. Vă mulțumesc.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați, pe anul 2016”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                  -17 voturi

Cine este împotrivă?                - 0 voturi

Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 17 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea creșterii salariale pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galați, precum și pentru cel din cadrul serviciilor și instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii?

Aș ruga totuși, inițiatorul să ne prezinte motivația pentru care facem aceste creșteri salariale .

PRIMAR, MARIUS STAN:

Mulțumesc că mi-ați dat ocazia. Sunt drepturi salariale pe care angajații din aparatul Primăriei le-au câștigat în instanță și pe care noi nu am reușit până acum... mă contrazice dl. Popa.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN.

Creșterea salarială propusă de Guvern.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Scuze. Făceam referire la celelalte drepturi salariale pe care Curtea de Conturi, la un moment dat, a considerat că sunt injuste și noi a trebuit să trimitem decizii. La acestea m-am gândit eu și care, trebuie spus și trebuie știut de toată lumea, ne vor crea mari probleme, pentru că salariații, normal, și-au cerut acele drepturi în instanță, le-au câștigat și acum, în baza unei hotărâri noi suntem obligați să dăm și retroactiv acele drepturi salariale ale angajaților în situația în care noi nici măcar nu aveam bugetat așa ceva, motiv pentru care va trebui să cerem în solidar, să vină și Curtea alături de noi să plătească aceste drepturi salariale. Dar nu are legătură cu subiectul pe care îl discutăm astăzi.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9                        7

Vă mulțumesc. Supun la vot acest proiect de hotărâre.

A venit și dna. cons. Paladi Gina.

5

Cine este pentru?                  -18 voturi

Cine este împotrivă?                - 0 voturi

Cine se abține?                     - 0 voturi

Cu 18 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Amenajare parcelă Cimitir Sf. Lazăr”.

Dacă sunt comentarii?

Aici aș avea o întrebare către inițiator . Câte noi locuri de înhumare se vor crea,

5                                                                           5                                                                                                                                      ~

ținând cont de contextul actual, când numărul locurilor de înhumare tinde spre zero.

DIRECTOR, BUCUR ADRIAN:

Sunt 419 locuri.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9                        7

Supun la vot.

Cine este pentru?

-18 voturi


Cine este împotrivă?


- 0 voturi


Cine se abține?

- 0 voturi


9

Cu 18 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ”Modernizare str. Siderurgiștilor, str. 1 Decembrie 1918, str. Traian Vuia, b-dul George Coșbuc (tronson b-dul Henry Coandă - str. Alexandru Măcelaru) - ETAPA I - SENS GIRATORIU PIAȚA ENERGIEI”. Dacă sunt comentarii?

Dl. Director, vă rog să ne spuneți în ce constă această modernizare.

DIRECTOR, BUCUR ADRIAN:

Trebuie să scoatem linia de tramvai de pe tronsonul ”Tecuci” de la intersecția ”Fără rost” până la ”1 Decembrie”. Trebuie să realizăm sensul giratoriu pentru tramvaiul din Piața Energiei. Sensul giratoriu va avea o singură linie de tramvai, perimetrală, și va asigura intrarea și ieșirea tramvaielor pe cele patru străzi care converg în Piața Energiei.

Alte întrebări?

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9                        7

Intersecția ”Fără rost” va avea vreun rost?

DIRECTOR, BUCUR ADRIAN:

Așa e denumirea intersecției.

5                                                                            5


PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

9                        7

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot acest proiect de hotărâre.

Cine este pentru?

-18 voturi


Cine este împotrivă?


- 0 voturi


Cine se abține?

- 0 voturi


9

Cu 18 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Amenajare arteră de legătură între b-dul Dunărea și b-dul Marii Uniri”.

Dacă sunt comentarii?

DIRECTOR, BUCUR ADRIAN:

Importanța realizării acestui obiectiv rezidă din Master Plan. Master Plan-ul, care a fost recent elaborat și aprobat, ne arată că in 2020-2030 marea majoritate a automobilelor, care vor intra, și vorbesc de automobile nu vorbesc de traficul greu, vor intra pe calea de legătură, pe dig, artera de legătură dintre Brăila și Galați. Automobilele vor merge pe b-dul Siderurgiștilor, vor merge ”La ultimul leu” unde,practic, se va bloca.

Prin realizarea acestei noi artere, practic, se va asigura defluirea automobilelor spre interiorul municipiului Galați, pe Faleză.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Doream să spun ceva de partea practică a lucrurilor și, pur și simplu, legat de situația juridică a acestor lucrări de investiții pe care noi le vom realiza. Știu că în cuprinsul HG există niște condiționări. Noi trebuie să facem niște reparații pentru cei de la Poliția de Frontieră, dar în Studiul de prefezabilitate valorile care au fost incluse în devizul general estimativ, cred că nu sunt cuprinzătoare, pentru că acolo nu apar costurile expertizelor care au fost solicitate și cred că ar trebui să avem în vedere actualizarea sumelor din devizul general, pentru că altfel ne vom trezi cu alte valori și aprobând o Hotărâre a Consiliului Local cu o anumită valoare s-ar putea să avem probleme, pentru că, inițial, au fost niște cereri, ulterior s-a spus că se acceptă reducerea din suprafața construită la punctul de acces, că acceptăm ca împrejmuirea să nu mai fie din construcție de zidărie, îl acceptăm să-l facem din plasă de sârmă, adică noi să-l facem din plasă de sârmă, dar să fie căptușit cu policarbonat. Așadar există asupra valorilor incertitudinea că sumele pe care noi le aprobăm prin indicatorii tehnico-economici, nu ar putea fi corecte. Dacă este musai să o aprobăm, să încercăm să le stabilim cât mai corect, ca să nu avem probleme.

DIRECTOR, BUCUR ADRIAN:

Trebuie spus că noi am încercat să facem Studiul de Fezabilitate și să răspundem tuturor dezideratelor in urma Protocolului cu Poliția de Frontieră. Este trecut în Studiul 5

de Fezabilitate prețul de cost estimativ pe care l-am preconizat noi, cel vechi, cel în care cei de la Poliția de Frontieră ne cereau o clădire cu spații de detenție pentru civili, bărbați, femei, de triere, in sfârșit. În urma demersurilor făcute de către city manager și de către dl. Primar la Poliția de Frontieră Iași,s-a ajuns la o altă concluzie, s-a redus prețul acestei clădiri de la 73.000 Euro fără TVA, 91.000 Euro cu TVA. Nu știm în momentul de față, nu am făcut calculul estimativ. Credem că prin aceste reduceri, care au fost făcute datorită celor doi amintiți, mai sus, vom intra în prețurile pe care ar trebui să le folosim la devize, pentru o eventuală demolare și expertizare a clădirii care, în momentul de față, sugrumă artera.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Eu aș vrea să vă rog să votați acest proiect de hotărâre, pentru că ne-am săturat de drumuri la București, de drumuri la Iași. Cu cei de la Regionala Iași am avut cele mai mari probleme. Și-au dat mâna toți juriștii de la Ministerul de Interne, ai noștri și tot am negociat de două luni de zile și am ajuns la această formă care probabil că nu e perfectă. Nu e, probabil, perfectă, dar pot apărea niște diferențe de costuri, atunci când vom face evaluarea și expertiza clădirii respective. Dar, pus în balanță cu importanța acestui drum eu zic,că nesemnificativă va fi această diferență. Dacă vor apărea diferențe mari de preț, evident, că vom veni în fața dvs. cu alți indicatori.

~                                                     5                                 5

Dar rugămintea mea este să îi aprobați așa, evident că nimeni nu va lucra pe niște indicatori care nu sunt în conformitate cu realitatea din teren, urmând să-i modificăm pe parcurs dacă e cazul. Repet, nu știm asta.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

M-am consultat cu dl. Secretar. Acest proiect de hotărâre are avizele comisie de fond, Comisia buget finanțe,administrarea domeniului public și privat. Înțeleg că nu au fost observații. Înțeleg, totuși că valoarea pe care o aprobăm acum este undeva superioară celei finale.

DIRECTOR, BUCUR ADRIAN:

Prețul exact îl vom ști după licitație.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

S-a creat o confuzie. Am spus că Studiul de prefezabilitate care stă la baza realizării proiectului de hotărâre, și valorile din devizul general estimativ nu cuprind anumite operațiuni. Cele mai importante sunt cele două expertize care ar putea să spună că: structura actuală a construcției nu rezistă in condițiile în care deschidem zona de

5                                                                             5

trafic, pentru că acolo va fi trafic greu, și atunci expertiza ar putea să spună că acele construcții ar trebui demolate. Or, atunci, considerabil valorile vor crește. Asta am spus.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Am spus că nu putem veni cu niște indicatori foarte exacți.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Și atunci ce aprobăm astăzi?

PRIMAR, MARIUS STAN:

Indicatorii care sunt propuși de aparatul de specialitate fără a presupune că expertiza demonstrează că trebuie demolată întreaga clădire, ci doar anumite construcții.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Înțeleg că inițiatorul își menține proiectul de hotărâre pe ordinea de zi, având și avizele necesare sunt nevoit să-l supun votului Consiliului Local. A sosit și dl. cons. Sandu Vali Viorel.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 18 de voturi ”pentru”, 0 voturi de hotărâre a fost adoptat.


-18 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (dl. Popa Florin) împotrivă”, 1 ”abținere”, proiectul


Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 61/28.02.2013 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții ce vor putea fi finanțate în condițiile accesării unui împrumut, cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                  -19 voturi

Cine este împotrivă?                - 0 voturi

Cine se abține?                     - 0 voturi

9

Cu 19 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 178/29.05.2014 privind modificarea și completarea Anexei A la HCL nr. 151/22.11.2012 privind modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 121/2011 referitoare la aprobarea lucrărilor de investiții propuse a finanța printr-un împrumut bancar”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                  -19 voturi

Cine este împotrivă?                - 0 voturi

Cine se abține?                     - 0 voturi

9

Cu 19 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind majorarea fondului de rezervă al bugetului local al Municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                  -18 voturi

Cine este împotrivă?                - 0 voturi

Cine se abține?                     - 1 vot (dl. Mihai Alin)

Cu 18 de voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă”, 1 ”abținere”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2015”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9


-18 voturi


- 0 voturi


- 1 vot (dl. Mihai Alin)


Cu 18 de voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă”, 1 ”abținere”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi:” Interpelări, intervenții, cereri”.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi:” Diverse”.

Dacă nu sunt, vă mulțumesc, vă urez o săptămână plăcută în continuare. Ședința se încheie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                        9                   9      7

Eugen GĂVAN

AVIZAT

SECRETAR

Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT,

Camelia NEOFIT